Sunteți pe pagina 1din 11

Capitolul 28

1
După ce a trecut sâmbăta, în zorii primei zile a săptămânii,
Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă
mormântul.
2
Şi iată, a venit un cutremur mare: îngerul Domnului a
coborât din cer, a venit şi a rostogolit piatra, apoi s‑a aşezat
pe ea.
3
Înfăţişarea lui era ca
fulgerul, iar haina lui era albă
ca zăpada.
4
La vederea lui, paznicii s‑au
cutremurat de frică şi au
rămas ca morţi.

5
Dar îngerul a spus femeilor:
„Voi, nu vă temeţi! Ştiu că‑l
căutaţi pe Isus cel răstignit.

6
Nu este aici, căci a înviat
după cum a zis. Veniţi şi
vedeţi locul unde a zăcut.
Mergeţi în grabă şi
7

spuneţi discipolilor lui: „A


înviat din morţi şi, iată,
merge înaintea voastră în
Galileea. Acolo îl veţi
vedea. Iată, v‑am spus”

8
Plecând în grabă de la
mormânt, cu frică şi cu
bucurie mare, au alergat
să dea de ştire
discipolilor lui.
9
Şi, iată, Isus le‑a venit în întâmpinare şi le‑a zis:
„Bucuraţi‑vă!” Iar ele apropiindu‑se, i‑au cuprins picioarele
şi i s‑au închinat.
10
Atunci Isus le‑a zis: „Nu vă temeţi! Mergeţi şi daţi de ştire
fraţilor mei să meargă în Galileea şi acolo mă vor vedea”.
11
După ce au plecat ele, iată că unii din gardă au venit în
cetate şi au dat de ştire arhiereilor despre toate cele
întâmplate.
14
Şi dacă va afla guvernatorul despre asta îl vom convinge
noi şi vă vom scăpa de neplăceri”.

15
Ei, luând banii, au făcut aşa cum au fost instruiţi. Astfel
zvonul acesta s‑a răspândit la iudei până azi.
16
Apoi cei unsprezece discipoli au mers în Galileea, pe
muntele hotărât lor de Isus.
17
Cum l‑au văzut, i s‑au închinat, dar unii se îndoiau.

18
Apropiindu‑se,
Isus le‑a vorbit:
„Mi‑a fost dată
toată puterea în cer
şi pe pământ.
19
Aşadar, mergeţi, faceţi ucenici din toate naţiunile,
botezându‑i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
20
învăţându‑i să ţină toate câte v‑am poruncit. Şi iată, eu sunt
cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii”.