Sunteți pe pagina 1din 15

Capitolul

27/A
Iar când s‑a făcut dimineaţă, toţi arhiereii şi bătrânii
1

poporului au ţinut consiliu împotriva lui Isus ca să‑l condamne


la moarte.

2
Şi, legându‑l, l‑au dus şi l‑au predat lui Pilat, guvernatorul.
3
Atunci Iuda, cel care l‑a trădat, văzând că el fusese
condamnat, cuprins de remuşcare, a adus înapoi arhiereilor
şi bătrânilor cele treizeci de monede de argint
4
spunând: „Am păcătuit vânzând sânge nevinovat”. Dar ei
i‑au zis: „Ce ne priveşte? Tu vei vedea!”
5
Şi aruncând banii în templu, a plecat şi s‑a dus să se
spânzure.
6
Iar arhiereii, luând banii, au zis: „Nu este permis să‑i punem
în tezaur, căci sunt preţul sângelui”.

7
Şi, după ce au ţinut
consiliu, au cumpărat
cu ei Ogorul Olarului
pentru îngroparea
străinilor.
8
De aceea
se numeşte ogorul
acela până astăzi
Ogorul Sângelui.
9
Atunci s‑a împlinit ceea ce a fost spus prin Ieremia profetul,
care zice: Şi au primit treizeci de arginţi, preţul celui vândut,
care a fost stabilit de fiii lui Israel
10
şi i‑au dat pe ogorul olarului, aşa cum îmi poruncise
Domnul.
Isus stătea înaintea guvernatorului, iar guvernatorul l‑a
11

întrebat: „Tu eşti regele iudeilor?” Isus a răspuns: „Tu o spui!”

12
Şi, în timp ce era
acuzat de arhierei şi
de bătrâni, nu
răspundea nimic.
13
Atunci i‑a zis Pilat:
„Nu auzi câte
mărturisesc aceştia
împotriva ta?”

14
Dar nu a răspuns nici măcar un cuvânt, încât guvernatorul
era foarte mirat.
15
La fiecare sărbătoare, guvernatorul obişnuia să elibereze un
deţinut pentru popor, pe care îl voiau ei.

16
Pe atunci aveau un deţinut vestit, numit Baraba.

17
Deci, când s‑au adunat, Pilat le‑a zis: „Pe cine vreţi să vi‑l
eliberez: pe Baraba sau pe Isus care se numeşte Cristos?”

18
Căci ştia că din invidie îl dăduseră pe mâna lui.
19
Şi, în timp ce şedea la judecată, soţia lui i‑a trimis vorbă:
„Nimic să nu faci dreptului aceluia, căci multe am suferit azi în
vis din cauza lui”.
20
Dar arhiereii şi bătrânii au convins mulţimile să‑l ceară pe
Baraba, iar pe Isus să‑l trimită la moarte.

21
Luând cuvântul,
guvernatorul le‑a zis:
„Pe care dintre cei doi
vreţi să vi‑l eliberez?”
I‑au răspuns: „Pe
Baraba!”
22
Pilat le‑a zis: „Aşadar, ce să fac cu Isus, care se numeşte
Cristos?” Au zis toţi: „Să fie răstignit!”
23
El le‑a spus: „Dar ce rău a făcut?” Ei însă strigau şi mai tare:
„Să fie răstignit!”
24
Văzând Pilat că nu foloseşte la nimic, dimpotrivă agitaţia
devenea tot mai puternică, a luat apă şi s‑a spălat pe mâini
înaintea poporului spunând: „Eu sunt nevinovat de sângele
acestui drept. Voi veţi vedea!”

25
Tot poporul a
răspuns:
„Sângele lui să
fie asupra
noastră şi
asupra copiilor
noştri”.
26
Atunci l‑a eliberat pe
Baraba, iar pe Isus,
după ce l‑a biciuit, l‑a
dat ca să fie răstignit.
27
Atunci soldaţii procuratorului
l‑au adus pe Isus în pretoriu şi
au adunat în jurul lui toată
cohorta,

28
şi după ce l‑au dezbrăcat,
l‑au acoperit cu o mantie
purpurie.

29
Împletind o coroană de spini,
i‑au pus‑o pe cap, iar în mâna
dreaptă o trestie şi,
îngenunchind, îşi băteau joc de
el spunând: „Bucură‑te, rege al
iudeilor!”
30
Apoi, scuipându‑l, îi luau trestia şi‑l loveau peste cap.
31
După ce şi‑au bătut joc de el, l‑au dezbrăcat de mantie şi
l‑au îmbrăcat cu hainele lui. Apoi l‑au dus ca să‑l
răstignească.