Sunteți pe pagina 1din 1

Serviciul de Telecomunicatii Speciale functioneaza n baza Legii nr.

92/1996, lege publicata


n Monitorul Oficial nr.169 din 30 iulie 1996, care i confera personalitate juridica si autoritate n
domeniul telecomunicatiilor speciale. Alte reglementari cu releanta n domeniul
telecomunicatiilor speciale sunt!
" O.#.$. nr.%&'00' pentru modificarea si completarea (egii nr.9'&1996, aprobata de (egea
nr.33'&'00')
" O.#.$. nr.%9&'00' priind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata de (egea
nr.*91&'00')
" (egea nr.%6&1993, pentru ratificarea +onstitutiei si a +onentiei #niunii ,nternationale a
-elecomunicatiilor, semnata la $enea la ''.11.199')
" ..$./. nr.*00&1991 priind strategia dezoltarii comunicatiilor n /om0nia n perioada 1991"
'00* si .otar0rea +onsiliului 1uprem de Aparare a -arii nr.103&199*)
" O.$. nr.12&'00' priind functionarea 1istemului national unic pentru apeluri de urgenta,
aprobata de (egea 392&'00')
" ..$./. nr.''%&'003 priind aprobarea conditiilor pentru instalarea, operarea, intretinerea si
mentinerea la nielul cerintelor a 1istemului national unic pentru apeluri de urgenta, precum si
pentru infiintarea unei actiitati pe langa 1ericiul de -elecomunicatii 1peciale, finantata integral
din enituri proprii)
" ..$./. nr.23*&'00' priind organizarea si functionarea Oficiului /egistrului 4ational al
,nformatiilor 1ecrete de 1tat)
" ..$./. nr.*2*&'00' pentru aprobarea standardelor nationale de protectie a informatiilor
clasificate in /omania)
" ..$./. nr.3*3&'00' pentru aprobarea 4ormelor priind protectia informatiilor clasificate ale
Organizatiei -ratatului Atlanticului de 4ord in /omania)
" (egea nr.12'&'00' priind protectia informatiilor clasificate)
" ..$./. nr.261&1999 pentru aprobarea inc5irierii de elemente de infrastructura din incita
perimetrelor administrate de M.Ap.4, M.,., si 1.-.1. pentru amplasarea de ec5ipamente de
infrastructura, modificata de ..$./. nr.331&'00')
" .otar0rile +onsiliului 1uprem de Aparare a -arii cu referire la 1ericiul de -elecomunicatii
1peciale.