Sunteți pe pagina 1din 30

Instructiuni de completare (de la randul nr.

55)
Saptamana nr.
Codul statiei Numele statiei Produs 1
A001 Station 1 Da
A002 Station 2 Da
A003 Station 3 Da
A004 Station 4 Da
A005 Station 5 Da
A006 Station 6 Nu
A007 Station 7 Da
A008 Station 8 Nu
A009 Station 9 Da
A010 Station 10 Nu
A011 Station 11 Da
A012 Station 12 Da
A013 Station 13 Nu
A014 Station 14 Da
A015 Station 15 Da
Produs 1
Receptionat 11
Nereceptionate 4
Total 15
% Receptionat 73%
% Nereceptionat 27%
Codul statiei Numele statiei % Receptionate
A001 Station 1 0%
A002 Station 2 0%
A003 Station 3 0%
A004 Station 4 0%
A005 Station 5 0%
A006 Station 6 0%
A007 Station 7 0%
A008 Station 8 0%
Status-ul receptiei produselor din promotile lunii si a materialelor promotionale
1
3
4
A009 Station 9 0%
A010 Station 10 0%
A011 Station 11 0%
A012 Station 12 0%
A013 Station 13 0%
A014 Station 14 0%
A015 Station 15 0%
Instructiuni de completare
Informatiile dvs se introduc in sheet-ul Status Promotii_RO ( sheet-ul urmator colorat in verde)
1. Introduceti numarul saptamanii curente
2. Introduceti numele coordonatorului zonal si al zonei
3. Intoduceti codul statiei
4. Introduceti numele statiei. Va rugam sa introduceti randuri doar pentru cate statii aveti in zona dvs. Daca sunt mai multe in lista de mai sus va rugam sa le stergeti de pe primele 2 coloane
5. Copiati informatiile primite de la statii (atentie la ordinea produselor si a materialelor din capetele de tabel) de pe randul cu statusul receptiei produselor
6. Copiati informatiile primite de la statii (atentie la ordinea din capetele de tabel) de pe randul cu statusul receptiei materialelor promotionale
Va rugam sa nu introduceti date in zona colorata cu verde
Produs 2 Produs 3 Produs 4 Produs 5 Produs 6
Da Nu Da Da Nu
Da Nu Da Da Da
Da Nu Da Da Nu
Nu Nu Da Da Nu
Da Da Da Da Da
Da Da Da Da Nu
Nu Nu Da Da Nu
Da Nu Da Da Da
Da Da Da Da Nu
Da Da Da Da Nu
Da Nu Da Da Nu
Da Nu Da Da Nu
Da Nu Da Da Nu
Da Nu Da Da Nu
Da Nu Da Da Nu
Produs 2 Produs 3 Produs 4 Produs 5 Produs 6
13 4 15 15 3
2 11 0 0 12
15 15 15 15 15
87% 27% 100% 100% 20%
13% 73% 0% 0% 80%
% Nereceptionate
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Status-ul receptiei produselor din promotile lunii si a materialelor promotionale
5
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Informatiile dvs se introduc in sheet-ul Status Promotii_RO ( sheet-ul urmator colorat in verde)
4. Introduceti numele statiei. Va rugam sa introduceti randuri doar pentru cate statii aveti in zona dvs. Daca sunt mai multe in lista de mai sus va rugam sa le stergeti de pe primele 2 coloane
5. Copiati informatiile primite de la statii (atentie la ordinea produselor si a materialelor din capetele de tabel) de pe randul cu statusul receptiei produselor
6. Copiati informatiile primite de la statii (atentie la ordinea din capetele de tabel) de pe randul cu statusul receptiei materialelor promotionale
Coordonator zonal
Zona
Produs 7 Promo materials Produs 1 Promo materials Produs 2
Da Nu Nu
Da Da Nu
Da Nu Nu
Da Nu Nu
Nu Nu Nu
Da Nu Nu
Da Nu Nu
Da Nu Nu
Da Da Nu
Da Nu Nu
Da Nu Nu
Da Nu Nu
Da Nu Nu
Da Nu Nu
Da Nu Nu
Produs 7 Promo materials Produs 1 Promo materials Produs 2
14 2 0
1 13 15
15 15 15
93% 13% 0%
7% 87% 100%
Status-ul receptiei produselor din promotile lunii si a materialelor promotionale
6
Promo materials Produs 3 Promo materials Produs 4 Promo materials Produs 5
Da Da Nu
Da Da Nu
Da Da Da
Da Da Nu
Da Da Nu
Da Da Nu
Da Da Nu
Da Da Nu
Da Da Nu
Da Da Nu
Da Da Nu
Nu Nu Nu
Da Da Nu
Da Da Nu
Da Nu Nu
Promo materials Produs 3 Promo materials Produs 4 Promo materials Produs 5
14 13 1
1 2 14
15 15 15
93% 87% 7%
7% 13% 93%
Status-ul receptiei produselor din promotile lunii si a materialelor promotionale
2
Promo materials Produs 6 Promo materials Produs 7
Nu Da
Nu Da
Da Da
Nu Da
Nu Da
Nu Da
Nu Da
Nu Da
Nu Da
Da Da
Nu Da
Da Da
Nu Da
Nu Da
Nu Da
Promo materials Produs 6 Promo materials Produs 7
3 15
12 0
15 15
20% 100%
80% 0%
Saptamana nr. 23
Codul
statiei
Numele statiei Coca-Cola Star
041BC1 Bacau 1 DA DA
041BC2 Bacau2 DA DA
041BLD Barlad DA DA
041CMN Comanesti DA DA
041IS1 Iasi 1 DA DA
041IS2 Iasi 2 DA DA
041ORB Onesti DA DA
041PSC Pascani DA DA
041BT1 Botosani DA DA
041NT1 Piatra Neamt 1 DA NU
041NT2 Piatra Neamt 2 DA DA
041RO1 Roman DA DA
041SEC Secuieni DA DA
041SC1 Suceava 1 DA DA
041SC2 Suceava 2 DA NU
041BM1 BAIA MARE DA DA
0041BST Bistrita DA DA
004041CONCORUNCA DA DA
041LDS LUDUS DA DA
041RGH REGHIN DA DA
041STM SATU MARE DA DA
041SGH SIGHISOARA DA DA
041ZL2 ZALAU DA DA
042BRN BRAN DA DA
041MC1 Miercurea Ciuc DA DA
041BV5 BRASOV NOUA DA DA
041ODS ODORHEIU SECUIESC DA DA
041BV2 Brasov Rozelor DA DA
041SG1 Sfantu Gheorghe DA DA
042bv7 Tractorul DA DA
041BV6 VISTEA DA DA
041bv1 Brasov Bartolomeu DA DA
Status-ul receptiei produselor din promotile lunii iunie si a materialelor promotionale
Coca-Cola Star
Receptionat 32 30
Nereceptionate 0 2
Total 32 32
% Received 100% 94%
% Not received 0% 6%
Codul
statiei
Station name
%received products %of promo received
041BC1 Bacau 1 100% 100%
041BC2 Bacau2 100% 100%
041BLD Barlad 100% 100%
041CMN Comanesti 100% 100%
041IS1 Iasi 1 60% 60%
041IS2 Iasi 2 100% 100%
041ORB Onesti 60% 60%
041PSC Pascani 60% 60%
041BT1 Botosani 60% 60%
041NT1 Piatra Neamt 1 80% 100%
041NT2 Piatra Neamt 2 100% 100%
041RO1 Roman 100% 100%
041SEC Secuieni 60% 60%
041SC1 Suceava 1 60% 60%
041SC2 Suceava 2 40% 60%
041BM1 BAIA MARE 60% 60%
0041BST Bistrita 100% 100%
004041CONCORUNCA 60% 60%
041LDS LUDUS 60% 60%
041RGH REGHIN 60% 60%
041STM SATU MARE 100% 100%
041SGH SIGHISOARA 100% 100%
041ZL2 ZALAU 100% 100%
042BRN BRAN 60% 60%
041MC1 Miercurea Ciuc 100% 100%
041BV5 BRASOV NOUA 100% 80%
041ODS ODORHEIU SECUIESC 60% 60%
041BV2 Brasov Rozelor 100% 80%
041SG1 Sfantu Gheorghe 60% 60%
042bv7 Tractorul 60% 60%
041BV6 VISTEA 60% 60%
041bv1 Brasov Bartolomeu 100% 80%
Red Bull Sandwich+CC+melc Cafea+croissant
DA DA DA
DA DA DA
DA DA DA
DA DA DA
DA - -
DA DA DA
DA - -
DA - -
DA - -
DA DA DA
DA DA DA
DA DA DA
DA - -
DA - -
DA - -
DA - -
DA DA DA
DA - -
DA - -
DA - -
DA DA DA
DA DA DA
DA DA DA
DA - -
DA Da DA
DA DA DA
DA - -
DA DA DA
DA - -
DA - -
DA - -
DA DA DA
Status-ul receptiei produselor din promotile lunii iunie si a materialelor promotionale
Red Bull Sandwich+CC+melc Cafea+croissant
32 16 16
0 0 0
32 16 16
100% 100% 100%
0% 0% 0%
Coordonator zonal Ioan Chitul
Numele regiunii
NE
Promo materials Coca-Cola Promo materials Star
Promo materials Red
Bull
Promo materials
Sandwich+CC+melc
DA DA DA DA
DA DA DA DA
DA DA DA DA
DA DA DA DA
DA DA DA -
DA DA DA DA
DA DA DA -
DA DA DA -
DA DA DA -
DA DA DA DA
DA DA DA DA
DA DA DA DA
DA DA DA -
DA DA DA -
DA DA DA -
DA DA DA -
DA DA DA DA
DA DA DA -
DA DA DA -
DA DA DA -
DA DA DA DA
DA DA DA DA
DA DA DA DA
DA DA DA -
Da Da Da Da
DA DA NU DA
DA DA DA -
DA DA DA DA
DA DA DA -
DA DA DA -
DA DA DA -
DA DA NU DA
Status-ul receptiei produselor din promotile lunii iunie si a materialelor promotionale
Promo materials Coca-Cola Promo materials Star
Promo materials Red
Bull
Promo materials
Sandwich+CC+melc
32 32 30 16
0 0 2 0
32 32 32 16
100% 100% 94% 100%
0% 0% 6% 0%
Promo materials
Cafea+croissant
DA
DA
DA
DA
-
DA
-
-
-
DA
DA
DA
-
-
-
-
DA
-
-
-
DA
DA
DA
-
DA
DA
NU
NU
-
-
-
DA
Promo materials
Cafea+croissant
15
2
17
88%
12%
Week no:
Station code Station name Product 1 Product 2
A001 Station 1 Yes Yes
A002 Station 2 Yes Yes
A003 Station 3 Yes Yes
A004 Station 4 Yes No
A005 Station 5 Yes Yes
A006 Station 6 No Yes
A007 Station 7 Yes No
A008 Station 8 no Yes
A009 Station 9 Yes Yes
A010 Station 10 no Yes
A011 Station 11 Yes Yes
A012 Station 12 Yes Yes
A013 Station 13 No Yes
A014 Station 14 Yes Yes
A015 Station 15 Yes Yes
Product 1 Product 2
Received 11 13
Not received 4 2
Total 15 15
% Received 73% 87%
% Not received 27% 13%
Station code Station name %received products %of promo received
A001 Station 1 71% 43%
A002 Station 2 86% 57%
A003 Station 3 71% 71%
A004 Station 4 57% 43%
A005 Station 5 86% 43%
A006 Station 6 71% 43%
A007 Station 7 57% 43%
A008 Station 8 71% 43%
A009 Station 9 86% 57%
A010 Station 10 71% 57%
AC Promotions receving status report
1
3
4 5
A011 Station 11 71% 43%
A012 Station 12 71% 29%
A013 Station 13 57% 43%
A014 Station 14 71% 43%
A015 Station 15 71% 29%
Instructions
1. Input the current week number
2. Input the Area Coordinator Name and Area Coordinator
3. Input the GS code
4. Input the GS name. Please remove unneccessary stations if there are more than you have under your responsibility
5. Copy the data from the files received in the GS status file for the products received (only Yes and No
6. Copy the data from the files received in the GS status file for the promotionals received (only Yes and No
Please do not modifiy the areas coloured in Orange and Green
Product 3 Product 4 Product 5 Product 6 Product 7
No Yes Yes No Yes
No Yes Yes Yes Yes
No Yes Yes No Yes
No Yes Yes No Yes
Yes Yes Yes Yes No
Yes Yes Yes No Yes
No Yes Yes No Yes
No Yes Yes Yes Yes
Yes Yes Yes No Yes
Yes Yes Yes No Yes
No Yes Yes No Yes
No Yes Yes No Yes
No Yes Yes No Yes
No Yes Yes No Yes
No Yes Yes No Yes
Product 3 Product 4 Product 5 Product 6 Product 7
4 15 15 3 14
11 0 0 12 1
15 15 15 15 15
27% 100% 100% 20% 93%
73% 0% 0% 80% 7%
AC Promotions receving status report
4. Input the GS name. Please remove unneccessary stations if there are more than you have under your responsibility
Area Coordinator:
Station Area
Promo materials Product 1 Promo materials Product 2 Promo materials Product 3
No No Yes
Yes No Yes
No No Yes
No No Yes
No No Yes
No No Yes
No No Yes
No No Yes
Yes No Yes
No No Yes
No No Yes
No No No
No No Yes
No No Yes
No No Yes
Promo materials Product 1 Promo materials Product 2 Promo materials Product 3
2 0 14
13 15 1
15 15 15
13% 0% 93%
87% 100% 7%
AC Promotions receving status report
2
6
Promo materials Product 4 Promo materials Product 5 Promo materials Product 6
Yes No No
Yes No No
Yes Yes Yes
Yes No No
Yes No No
Yes No No
Yes No No
Yes No No
Yes No No
Yes No Yes
Yes No No
No No Yes
Yes No No
Yes No No
No No No
Promo materials Product 4 Promo materials Product 5 Promo materials Product 6
13 1 3
2 14 12
15 15 15
87% 7% 20%
13% 93% 80%
AC Promotions receving status report
Promo materials Product 7
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Promo materials Product 7
15
0
15
100%
0%
90%
91%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
C
o
c
a
-
C
o
l
a
S
t
a
r
R
e
d

B
u
l
l
S
a
n
d
w
i
c
h
+
C
C
+
m
e
l
c
Promoted Products Receiving Status per Area
Nereceptionate
Receptionat
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Cafea+croissant Promo materials Coca-Cola Promo materials Star
Promotional Materials Receving Status per Area
% Not received
% Received
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
B
a
c
a
u

1
B
a
c
a
u
2
B
a
r
l
a
d
C
o
m
a
n
e
s
t
i
I
a
s
i

1
I
a
s
i

2
O
n
e
s
t
i
P
a
s
c
a
n
i
B
o
t
o
s
a
n
i
P
i
a
t
r
a

N
e
a
m
t

1
P
i
a
t
r
a


N
e
a
m
t

2
R
o
m
a
n
S
e
c
u
i
e
n
i
S
u
c
e
a
v
a

1
S
u
c
e
a
v
a

2
Status of Receiving Products and Promotionals per Station
%received products %of promo received