Sunteți pe pagina 1din 1

1) Noxele cancerigene pentru om - enumerare

2) Diagnostic diferential al sindromului Raynaud


3) Diagnostic pozitiv al sindromului Raynaud
4) Tratamentul intoxicatiei cu pesticide
) !indromul muscarinic in intoxicatia cu pesticide organofosforice
") #lasificarea noxelor profesionale
$) Diagnosticul %olilor profesionale
&) 'neumoconioze- patogenie
() )z%estoza- patogenie* ta%lou clinic* diagnostic diferential
1+) ,ecanisme de producerea astmului %ronsic profesional
11) )stmul %ronsic profesional-agenti etiologici
12) -ntoxicatia profesionala cu plum%- ta%lou clinic* diagnostic pozitiv* diagnostic
diferential
13) Tratamentul in %olile profesionale .su%iectul se trateaza selectand* de la fiecare %oala
profesionala descrisa in carte partea de tratament)
14) /oc de munca* procese te0nologice* profesii expuse intoxicatiei cu plum%
1) -ntoxicatia cu mercur-patogenie
1") -ntoxicatia cu mercur- ta%lou clinic* diagnostic pozitiv* diagnostic diferential
1$) -ntoxicatia profesionala cu gaze 1 vapori iritanti - ta%lou clinic
1&) -ntoxicatia profesionala cu monoxid de car%on -patogenie* ta%lou clinic
1() -ntoxicatia profesionala cu 0idrocar%uri aromatice- diagnostic diferential
2+) -ntoxicatia profesionala cu 0idrocar%uri aromatice- ta%lou clinic
2xamen scris - 1+ su%iecte din cele 2+ prezentate* se va sustine in sesiune
,aterialele in care sunt tratate su%iectele au fost distri%uite fiecarei grupe