Sunteți pe pagina 1din 3

Masterand: Dani Paula

An I Specializare Administraie Public


GUVERNAN! "#MPARA$!
%U"RARE IN$ERMEDIAR! NR& '
INS$I$UIA PRIMARU%UI
Aceast instituie (unci)neaz *n c)n()rmitate cu re+lementrile le+ii ',-.'//,0 %e+ea
Administraiei Publice %)cale& 00Administraia public n unitile administrativ-teritoriale se
organizeaz i funcioneaz n temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizrii
serviciilor publice, eligibilitii autoritilor administraiei publice locale, legalitii i al
consultrii cetenilor n soluionarea problemelor locale de interes deosebit``
1
n cele ce urmeaz voi detalia partea de analiz S!" pe care am fcut-o n prima
lucrare#
PUNCTE FORTE
")municarea se realizeaz1 mai u2)r la ni3el l)cal4
Acest lucru se *nt5mpl6 de)arece pe plan l)cal in()rmaia circul6 mai u2)r *ntre 2e(i 2i
sub)rd)nai0 ideal ar (i daca decizia s7ar lua la ni3el l)cal (6r6 apr)barea 2e(il)r de la ni3el
central&
Pr)blemele cet6enil)r sunt rez)l3ate cu pr)mptitudine4
"et6enii atunci c5nd *nt5mpin6 ) pr)blem6 apeleaz6 mai *nt5i la ni3el l)cal 8prim6rie90 de)arece
de cele mai multe )ri pr)blemele sunt rez)l3ate la acest ni3el&
Pers)nalul din cadrul instituiei primarului este multimplu specializat0 din cauza
de(icitului de pers)nal&
Dat)rit6 lipsei de pers)nal0 pers)anele din cadrul prim6riei sunt ne3)ite sa lucreze pe mai multe
p)sturi0 acest lucru p)ate (i un a3anta: de)arece an+a:aii acumuleaz6 cun)2tine *n mai multe
d)menii0 nelimit5nduse d)ar la a cun)aste p6rticica l)r&
1
%e+ea ',- . '//, Art. 2. - $1%
PUNCTE SLABE
%ipsa ()nduril)r pentru realizarea un)r in3estiii4
Principala pr)blem6 la ni3el AP% este lipsa ()nduril)r0 acest lucru dat)r5ndu7se p)pulatiei *n
numar mic la )rase si c)mmune 2i a unui +rad de c)lectare destul de scazut&
De(icitul de pers)nal4
De(icitul de pers)nal este ()arte *nt5lnit *n AP%0 iar acest lucru (ace ca an+a:ai instituiei sa (ie
(ie supraa+l)merai0 stresai0 ne3)si&
Sistem de salarizare bazat pe 3ec;ime 2i nu pe c)mpeten6 2i pre+6tire4 Sistem de
pr)m)3are bazat pe abs)l3irea a di(erite pr)+rame de specializare 2i nu pe
per()rmant60 c)mpeten64
%e+ea pri3ind sistemul de salarizare *n administraia public este ()arte de(icitar60 nepun5ndu7se
accent pe c)mpetena an+a:ail)r& Din aceast6 cauz6 pers)anele tinere 2i pre+6tite pre(era s6
lucreze *n alte d)menii unde salariile pentru debutani sunt mult mai mari &
%e+islaie de(ectu)as6 2i ambi+u64
Acest lucru a(ecteaz6 seri)s0 (unci)narea instituiei& E<emplu: #G '=.'//= pri3ind re+istrul
a+ric)l ne spune c6 *nscrierile *n re+istrul a+ric)l se (ac pe baza declaraiei pe pr)pria r6spundere
a cet6eanului iar *n c)ntradicie cu aceasta 3ine %e+ea ->,.'//? ")dul @iscal unde se spune ca
*nscrierile se (ac *n baza declaraiei date pe pr)pria r6spundere *ns)it6 de d)cumente
:usti(icati3e&
OPORTUNITI
Prteneriate cu alte administrai publice l)cale0 a+eni ec)n)mici0 de e<emplu: ADI
A uri0 as)ciaii GA%4
Aceste ()rme de as)ciere a:ut6 AP%0 prin (aptul c6 ast(el se p)ate )bine (inanare pentru anumite
pr)iecte care alt(el din ()nduri pr)prii nu ar (i ()st p)sibile&
Implicarea cet6enil)r *n luarea deciziil)r prin prezena la 2edinele de c)nsiliu
l)cal4
%a ni3elul )ra2el)r 2i c)munel)r acest lucru se practic60 ace2tia particip5nd la 2edinele
c)nsiliului l)cal care sunt publice&
Accesarea ()nduril)r eur)pene pe di(erite se+mente4
Un lucru ()arte bene(ic pentru AP%0 este p)sibilitatea acces6rii un)r ()nduri pentru pr)iecte de )
mai mare an3er+ur60 care nu ar (i ()st p)sibile din ()nduri pr)prii 2i nici cu a:ut)rul
administraiei publice centrale&
Parteneriate publice A pri3ate4
Bnc;eierea acest)r parteneriate0 (ac p)sibil6 )(erirea de ser3icii de calitate 2i la preuri
c)n3enabile cet6enil)r&
AMENINRI
%imitarea AP% *n luarea un)r decizii
Acest lucru p)ate *n+reuna destul de tare buna des(62urare a acti3it6ii AP%0 de)arece pr)blemele
nu sunt rez)l3ate *ntr7un timp rez)nabil a2tept6du7se r6spunsul de la centru&
@iscalitate e<cesi36
")tele ta<el)r 2i imp)zitel)r care sunt destul de mari in5nd c)nt de 3eniturile cet6enil)r&