Sunteți pe pagina 1din 69

1

Investete n oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 1 Educaie i formare profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie 1.5. Programe doctorale i post-doctorale n sprijinul cercetrii
Titlul proiectului: Studii doctorale pentru dezvoltare durabil (SD-DD)
Numrul de identificare al contractului: POSDRU/6/1.5/S/6
Beneficiar: Universitatea Transilvania din Braov
Universitatea Transilvania din Braov
coala Doctoral Interdisciplinar
Centrul de cercetare: Sisteme de energii regenerabile i reciclare


Ing. Maria Monica VTESCU


OPTIMIZAREA EFICIENEI SISTEMELOR FOTOVOLTAICE
CU ORIENTARE DE TIP AZIMUTAL PRIN MECANISME
SPAIALE


THE OPTIMIZATION OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS WITH AZIMUTH
TRACKING, BASED ON SPATIAL MECHANISMS


Conductor tiinific
Prof.dr.ing. Dorin DIACONESCUBRAOV, 2011


2


MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETARII, TINERETULUI I SPORTULUI
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV
BRAOV, B-DUL EROILOR NR. 29, 500036, TEL. 0040-268-413000, FAX 0040-268-410525
RECTORAT


D-lui (D-nei) ..............................................................................................................

COMPONENA
Comisiei de doctorat
Numit prin ordinul Rectorului Universitii Transilvania din Braov
Nr. 4724 din 28.08.2011

PREEDINTE: Prof. Dr. Ing. Codrua JALIU

CONDUCTOR TIINIFIC: Prof. Dr. I ng. Dorin Valentin DI ACONESCU
REFERENI: Prof. dr. ing. Vistrian MTIE
Cercet. t. gr. I, dr. fiz. Dan Ilie TEODOREANU
Prof. Dr. Ing. Ion VIA

Data, ora i locul susinerii publice a tezei de doctorat: 23.09.2011 ora
13:30, sala Csua Solar, corpurile E ale Universitii Transilvania Braov

Eventualele aprecieri sau observaii asupra coninutului lucrrii v rugm s
le transmitei n timp util, pe adresa maria.vatasescu@unitbv.ro.

Totodat v invitm s luai parte la edina public de susinere a tezei de
doctorat.

V mulumim.
3

CUPRINS (lb. roman)


Pg.
teza
Pg.
rezumat
LISTA DE NOTAII
2 -
1. INTRODUCERE 8
7
2. ASPECTE RELEVANTE ALE STADIULUI ACTUAL
PRIVIND DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE ORIENTARE
A PLATFORMELOR FOTOVOLTAICE. OBIECTIVELE TEZEI .
10
8
2.1 Valorificarea energiei solare o prioritate a cercetrilor contemporane
10
8
2.2 Conversia fotovoltaic. Modulele fotovoltaice
12
9
2.3 Sisteme uzuale de orientare: ecuatorial, azimutal i pseudo-ecuatorial
16
9
2.4 Sisteme bi-axiale de orientare azimutal i variante derivate din acestea
22
10
2.5 Concluzii i obiective ale tezei
30
14
3. MODELE ALE RADIATIEI SOLARE
UTILIZATE IN SINTEZA MECANISMULUI DE ORIENTARE 32
16
3.1 Despre geometria PmntSoare
32
16
3.2 Unghiuri de orientare solar i unghiuri de orientare PV
33
16
3.3 Componentele radiaiei solare si modelarea acestora
43
18
3.3.1 Modelarea radiaiei solare directe B
45
19
3.3.2 Modelarea radiaiei radiaiei solare difuze D
46
19
3.4 Estimarea factorilor T
L
, Fcc si C
D
specifici zonei montane Braov
48
19
3.4.1 Factorul de turbiditate (Linke) T
L

49
19
3.4.2 Factorul de traversare a norilor (F
CC
- Factor of Clouds Crossing)
de ctre radiaia direct
52
20
3.4.3 Factorul radiaiei difuze C
D

53
20
3.5 Eficiena de captare, de conversie i global a modulului i sistemului PV
54
20
3.5.1 Eficiena de captare a radiaiei solare
54
20
3.5.2 Eficiena de conversie a unui modul PV
55
21
3.5.3 Eficiena global a modulului PV
57
21
3.5.4 Eficiena global a sistemului PV
57
21
3.6 Contribuii, concluzii i direcii ulterioare de dezvoltare
58
22
4. STUDIU COMPARATIV PRIVIND EFICIENA DE CAPTARE
A SISTEMELOR DE ORIENTARE SOLAR DE TIP AZIMUTAL,
PSEUDO-AZIMUTAL I PSEUDO-ECUATORIAL 60 24
4.1 Formularea problemei i premisele analizei comparative
60
24
4.1.1 Curse i regimuri de orientare
61
24
4.1.2 Decelarea pasului optim pentru programele de orientare
65
24
4.2 Modul I: Algoritm pentru analiza comparativ a eficienei de captare
a radiaiei solare n cazul sistemelor de orientare biaxiale
67
26
4.3 Modulul II: Algoritm pentru analiza comparativ a eficienei de captare
a radiaiei solare n cazul sistemelor de orientare monoaxiale
69
26
4.4 Modulul III: Analiza comparativ a rezultatelor
nregistrate n cadrul modulelor I i II
69
27
4.5 Aplicarea algoritmului de analiz comparativ, n condiiile zonei Braov
70
28
4.5.1 Modulul I: Cazul sistemelor de orientare biaxiale
70 28
4.5.2 Modulul II: Cazul sistemelor de orientare monoaxiale
77 30
4.5.3 Modulul III: Analiza comparativ a rezultatelor obinute pentru zona Braov
82 32
4.6 Contribuii, concluzii i direcii ulterioare de dezvoltare
83 30


4
5. MODELAREA I OPTIMIZAREA SISTEMULUI DE ORIENTARE AZIMUTAL,
AL UNEI PLATFORME PV, CU ELEVAIE COMANDAT
PRINTR-UN MECANISM PATRULATER SPAIAL


84
34
5.1 Formularea problemei i evidenierea avantajelor structurii de rezolvare propuse
86
34
5.2 Analiza comparativ a variantelor RRSS cu i fr reglare
88
35
5.2.1 Modelarea i predimensionarea geometric
88
35
5.2.2 Simulrile numerice i identificarea variantei optime de orientare
90
36
5.2.3 Transformarea variantei RRSS ntr-o variant 7R echivalent structural
95
69
5.3 Modelarea corelaiilor necesare n sinteza geometric a mecanismului spaial de orientare
97
37
5.3.1 Parametrizarea structurii
97
37
5.3.2 Modelarea funciei de transmitere a deplasrilor
98
38
5.3.3 Condiii geometrice pentru evitarea tendinelor de blocare
100
38
5.4 Algoritm de sintez geometric a mecanismului patrulater spaial
102
39
5.4.1 Formularea problemei i lista de cerine
102
39
5.4.2 Explicitarea algoritmului de sintez a soluiilor geometrice(variantelor conceptuale)
104 39
5.5 Contribuii, concluzii i direcii ulterioare de dezvoltare
109
43
6. APLICAIE PRIVIND SINTEZA SISTEMULUI DE ORIENTARE AZIMUTAL
A UNEI PLATFORME PV, CU ELEVAIE COMANDAT
PRINTR-UN MECANISM PATRULATER SPAIAL
112
44
6.1 Aplicarea algoritmului de sintez n condiiile zonei Braov
112
44
6.2 Concluzii, contribuii i direcii viitoare de dezvoltare
127
49
7. REALIZAREA, IMPLEMENTAREA I TESTAREA UNUI DEMONSTRATOR PV
CU ORIENTARE AZIMUTAL, BI-AXIAL I ELEVATIE REALIZAT
PRINTR-UN MECANISM SPATIAL 7R
129
50
7.1 Proiectarea constructiv a demonstratorului
129
50
7.2 Realizarea i implementarea demonstratorului
135
52
7.3 Testare experimental i analiz comparativ 139
55
7.4 Contribuii, concluzii i direcii ulterioare de dezvoltare
149
58
8. CONTRIBUII, CONCLUZII FINALE I DISEMINAREA REZULTATELOR 151
59
8.1 Contribuii, concluzii i direcii ulterioare de dezvoltare
153
59
8.2 Diseminarea rezultatelor
155
61
8.3 Direcii ulterioare de dezvoltare a cercetrii
156
62
Referine Bibliografice 157
63
Scurt Rezumat (romana/engleza)
- 67
CV (lb. romn)
- 68
CV (lb. englez)
- 69

5

CUPRINS (lb. englez)Pg.
teza
Pg.
rezumat
NOTATIONS LIST
2 -
1. INTRODUCTION 3
7
2. RELEVANT ASPECTS OF THE STATE OF THE ART REGARDING THE
SOLAR TRACKING SYSTEMS DEVELOPMENT.THESIS OBJECTIVES .
5
8
2.1 Valuing solar energy a priority of contemporaneous researches 5
8
2.2 Photovoltaic conversion. Photovoltaic modules 7
9
2.3 Common tracking systems: equatorial, azimuth and pseudo-equatorial type 11
9
2.4 Two axes azimuth tracking system and its derived variants 17
10
2.5 Conclusions and thesis objectives 25
14
3. SOLAR RADIATION MODELLING
USED ON THE SYNTHESIS OF TRACKING MECHANISM
27
16
3.1 On the Sun-Earth geometry 27
16
3.2 Solar and PV angles 28
16
3.3 Solar radiation components and their modelling 38
18
3.3.1 Modelling the beam solar radiation B 40
19
3.3.2 Modelling the diffuse solar radiation D 41
19
3.4 The estimation of the specific factors for the mountain area of Brasov: T
L
, Fcc and C
D
43
19
3.4.1 The turbidity factor T
L
44
19
3.4.2 The beam radiation factor of clouds crossing (F
CC
) 47
20
3.4.3 The diffuse solar radiation factor C
D
48
20
3.5 Tracking - , PV conversion - and global - efficiencies of the PV system 49
20
3.5.1 The tracking efficiency 49
20
3.5.2 PV module conversion efficiency 50
21
3.5.3 Global efficiency of a PV module 52
21
3.5.4 Global efficiency of a PV system 52
21
3.6 Contributions, conclusions and directions for further development 53
22
4. COMPARATIVE STUDY OF THE TRACKING EFFICIENCY
DEVELOPED BY THE AZIMUTH, THE PSEUDO-AZIMUTH
AND THE PSEUDO-EQUATORIAL SYSTEMS 55 24
4.1 Problem statement and analysis prerequisites 55
24
4.1.1 Angular strokes and tracking laws 56
24
4.1.2 Identifying the optimum step for the tracking programmes 60
24
4.2 Module I: The algorithm for the comparative analysis of the tracking efficiency
developed by the two-axes systems
62
26
4.3 Module II: The algorithm for the comparative analysis of the tracking efficiency
developed by the one axis systems
64
26
4.4 Module III: The comparative analysis of the results from modules I and II 64
27
4.5 Applying the comparative analysis algorithms for Brasov area 65
28
4.5.1 Module I: Two axes tracking systems case study
65 28
4.5.2 Module II: One axis tracking systems case study
72 30
4.5.3 Module III: The comparative analysis of the results estimated for Brasov area
77 32
4.6 Contributions, conclusions and directions for further development
78 30


6
5. MODELLING AND OPTIMISATION OF THE AZIMUTH TRACKING SYSTEM
FOR A PV PLATFORM, WITH CONTROLLED ELEVATION,
BASED ON A QUADRILATERAL SPATIAL MECHANISM


81
34
5.1 Problem statement and highlight on the solving structure advantages 81
34
5.2 Comparative analysis of the RRSS structures with and without adjustment 83
35
5.2.1 Parameterisation and geometrical modelling 83
35
5.2.2 Numerical simulations and identification of the optimum structural variant 85
36
5.2.3 Converting the RRSS variant into an equivalent 7R variant 90
69
5.3 Modelling the necessary geometric correlations for the kinematic scheme synthesis 92
37
5.3.1 Structure parameterisation 92
37
5.3.2 Motion transmitting function modelling 93
38
5.3.3 The geometric restrictions to eliminate the blocking tendencies 95
38
5.4 The geometrical synthesis algorithm for the spatial quadrilateral mechanism 97
39
5.4.1 Problem statement and requirements list 97
39
5.4.2 The synthesis algorithm for the geometrical solutions (conceptual variants)
99 39
5.5 Contributions, conclusions and directions for further development 104
43
6. CASE STUDY ON THE AZIMUTH TRACKING MECHANISM SYNTHESIS
OF A PV PLATFORM WITH CONTROLLED ELEVATION,
USING A QUADRILATERAL SPATIAL MECHANISM
107
44
6.1.Application of the synthesis algorithm for Brasov area 107
44
6.2.Contributions, conclusions and directions for further development 122
49
7. MANUFACTURING AND IMPLEMENTATION OF AN AZIMUTH
TWO AXES PV TRACKING PROTOTYPE WITH CONTROLLED ELEVATION
BASED ON A SPATIAL 7R MECHANISM
124
50
7.1 Manufacturing design of the prototype 124
50
7.2 Manufacturing and implementation of the prototype 130
52
7.3 Experiments and comparative analysis 134
55
7.4 Contributions, conclusions and directions for further development 144
58
8. CONTRIBUTIONS, FINAL CONCLUSIONS AND DISSEMINATION 143
59
8.1 Final conclusions and contributions 143
59
8.2 Results dissemination 145
61
8.3 Recommendations for the future theoretical and practical development research 146
62
Bibliographical references 148
63
Abstract (Romanian/English )
- 67
CV (Romanian)
- 68
CV (English)
- 69


Not: Pentru capitole, subcapitole, figuri i ecuaii, n rezumat s-au pstrat numerele de ordine din tez.
71. IntroducereContemporaneitatea se regsete la intersecia a dou tendine aparent contrare:
1. evoluia tehnic i tehnologic a umanitii impune tendina de cretere a curbei
consumului energetic, care se traduce prin arderea unei cantiti mai mari de combustibil,
care semnific: diminuarea resurselor fosile i astfel, creterea gradului de poluare i a
dependenei politico-economice fa de marii deintori mondiali ai zcmintelor [87].
2. responsabilitatea fa de viitor urmrete diminuarea acestor efecte i impune astfel
tendina de descreterea a curbei consumului energetic [85] [93] [96].

Niciuna din cele dou tendine nu poate i nu trebuie s fie asumat singular, ci soluia
const n optimizarea pantei de cretere a curbei consumului energetic [84], pe baza principiilor
i strategiilor dezvoltrii durabile [74] [96] ale crei linii directoare sunt: asigurarea calitii
vieii, eficiena i sigurana energetic [86] i valorificarea resurselor de energii regenerabile [89]
[88] [95].

n acest context, prezenta tez de doctorat se nscrie n domeniul prioritar al valorificrii
energiei solare i al creterii eficienei de conversie a acesteia prin utilizarea sistemelor de
orientare solar [38] [93]. n spe, obiectul prezentei teze se refer la un mecanism patrulater
spaial de tip 7R, din componena unui sistem de orientare biaxial de tip azimutal, prin care
micarea de elevaie este generat din micarea diurn, de tip azimutal [48] [54]. Pornind de la
limitele stadiului actual, privind tematica abordat, prezenta tez urmrete: a) reducerea
gradului de complexitate structural i constructiv, coroborat cu creterea fiabilitii n
funcionare i maximizarea energiei solare captate de platforma fotovoltaic deservit [43]; b)
elaborarea unui algoritm de sintez geometric optimal; c) sinteza unui demonstrator
fotovoltaic, prin aplicarea algoritmului elaborat, n condiiile amplasrii ntr-o zona montan, i
simularea numeric a rspunsului cinematic i energetic; d) proiectarea, realizarea, amplasarea
i testarea n mediul construit a demonstratorului.
Prin rezolvarea tezei s-au adus contribuii semnificative privind sinteza i optimizarea
mecanismului abordat, s-au formulat concluzii i recomandri n aplicarea acestui sistem de
orientare i s-au identificat noi direcii de cercetare derivate.


Doresc s mulumesc conductorului de doctorat pentru
ndrumarea acordat, departamentului de cercetare D01 i Catedrei
Facultii de Design de Produs i Mediu.
Doresc, de asemenea, s adresez mulumiri familiei, prietenilor i
colegilor pentru sprijinul permanent i ncrederea acordat pe parcursul
acestor 3 ani.82.
ASPECTE RELEVANTE ALE STADIULUI ACTUAL PRIVIND
DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE ORIENTARE A PLATFORMELOR
FOTOVOLTAICE. OBIECTIVELE TEZEI


n cadrul acestui capitol se realizeaz o prezentare a stadiului actual n domeniul
sistemelor de orientare pentru platforme PV pe baza crora se identific tendina de dezvoltare
a unor sisteme biaxiale bazate pe mecanisme spaiale monomobile (cu un singur actuator), n
care micarea de elevaie este generat din micarea diurn. Totodat se realizeaz o analiz
critic a stadiului actual, se identific limitele acestuia i astfel, se stabilesc: oportunitatea
dezvoltrii unui sistem de orientare azimutal biaxial de tip RRSS i obiectivele cercetrii.


2.1. Valorificarea energiei solare o prioritate a cercetrilor contemporane.

ncepnd cu anii 1980 ntreaga lume a nceput s resimt efectele negative ale utilizrii
intensive a energiei obinut pe baza combustibililor fosili (Conferina de la Vienna, 1985).
Acest moment a fost urmat de contientizarea responsabilitii fa de Viitorul nostru comun
(Raportul Brutland, 1986), de Summitul Pamntului de la Rio de Janeiro (Agenda 21, 1992),
de Convenia-cadru a Naiunilor Unite asupra schimbrilor climatice avnd sprijinul a 160 de
ri semnatare (Protocolul de la Kyoto, 1997), de Summitul Mondial de la Johannesburg din
2002, pe parcursul crora s-au cristalizat i s-au definit principiile de baz ale dezvoltrii
durabile [7] [74] .
n acest context [97] [98], s-a pus problema valorificrii principalei resurse de energie
rspndit [5], accesibil i inepuizabil n orice locaie a planetei [27] [47] [59] [83], i anume:
energia solar, ajuns la suprafaa terestr sub forma radiaiei solare [60] [57].
Radiaia solar nu poate fi folosit n mod direct pentru alimentarea sistemelor tehnice, ci
trebuie supus unei transformri pentru obinerea unei forme de energie convenional: fie n
energie electric obinut prin conversie fotovoltaic [28] [32] [46] [53], fie n energie termic
obinut prin conversie solar-termic [26] [22] [33].

a)
Suprafa PV maxim: 375m
2

a)
Fig. 2.1. Sistemele fotovoltaice orientate integrate n
spaiul construit (de tip cldire rotativ) ale firmei
germane, dispus la: a) un singur unghi de nclinaie
Fig. 2.2. Sisteme fotovoltaice orientate, amplasate n
cmpuri solare: a) ale firmei germane SOLARUS
(1MWp)

Sistemele de orientare (eng. solar tracking systems) (Fig. 2.1 i 2.2) sunt construite pentru
a realiza o expunere ct mai eficient la Soare a suprafeelor fotovoltaice i/sau solar-termale, cu
scopul maximizrii componentei directe a radiaiei solare receptate perpendicular pe suprafaa
captatoare [1] [33] [40] [52]. Teza de fa este dedicat optimizrii sistemelor de orientare a
platformelor fotovoltaice [3], de tip azimutal, care pot fi amplasate cu succes att n cadrul
cmpurilor solare, ct i integrate n spaiul construit, pentru arealul meteo-geografic montan, de
tipul zonei Braov, Romnia.

9

2.2. Conversia fotovoltaic. Modulele fotovoltaice.

Fenomenul prin care se obine energia electric n urma valorificrii spectrului vizibil al
radiaiei solare, se numete conversie fotovoltaic [6] [14] [15] [92] [94] i const n obinerea
unei micri a purttorilor de sarcin (electronilor) n cadrul jonciunii p-n a unui semiconductor
[14] [32] [46].

2.3.
Sisteme uzuale de orientare:
ecuatorial, azimutal i pseudo-ecuatorial.

Micarea Soarelui fa de Pmnt [90] fiind perceput ca rezultant a compunerii
micrilor de elevaie i diurn (Fig. 2.8 i Tabel 2.2), sistemele de orientare ale platformelor PV
[1] au fost concepute ca lanuri cinematice serie, bimobile (cu 2 micri independente) i biaxiale
(cu 2 axe de rotaie) capabile, sub aciunea unor actuatoare, s genereze cele dou micri
specifice fiecrui tip de orientare [50] [61]; s-au obinut astfel cele 3 tipuri uzuale de sisteme de
orientare biaxiale semnalate n literatur:
1) sistem de tip ecuatorial (Fig. 2.8c), n care prima micare (adiacent bazei) este
micarea diurn (micarea orar) [33] [54];
2) sistem de tip pseudo-ecuatorial (Fig. 2.8d) , denumit astfel deoarece poate fi considerat
ca fiind derivat din lanul cinematic ecuatorial, inversnd ordinea de nseriere a cuplelor (ca
urmare, elevaia devine n acest caz prima micare) [8] i
3) sistem de tip azimutal (Fig.2.8e), n care prima micare (adiacent bazei) este de
asemenea micarea diurn (n acest caz, micarea azimutal) [2] [19] [70] [37].a) b)
Fig. 2.8 Sistemul de referin ecuatorial sau global OXYZ cu unghiurile solare de tip ecuatorial (declinaie o i
unghi orar e) i sistemul de referin local QX
0
Y
0
Z
0
,

corespunztor latitudinii

, n care sunt marcate unghiurile
de tip: a) pseudo-ecuatorial (, ) [11] i b) azimutal (o; ).

Tabelul 2.2 Unghiurile razei solare a cror variaie descriu micrile
Soarelui: diurn i de elevaie (Fig. 2.8)
Micarea diurn Micarea de elevaie
Sistem de referin Global
sistem unghiular Ecuatorial e (unghi orar) o (unghi de declinaie)
Sistem de referin Local
sistem unghiular Azimutal (unghi azimut) o (unghi altitudinal)
sistem unghiular Pseudo-ecuatorial

Sistemul unghiular ecuatorial este descris n sistemul de referin global OXYZ, definit de
axa polilor i planul Ecuatorial al Pamntului, iar sistemele unghiulare de tip azimutal [i
pseudo-ecuatorial sunt descrise n sistemul de referin local QX
0
Y
0
Z
0
, definit de verticala
locului i de planul orizontal al observatorului. Dup maniera n care se realizeaz orientarea
platformelor PV dup Soare, literatura de specialitate prezint 3 tipologii principale:
1. orientare de tip ecuatorial (Fig. 2.8);

10
2. orientare de tip azimutal (Fig. 2.8 a);
3. orientare de tip pseudo-ecuatorial (Fig. 2.8 b).
Folosind cte un actuator pentru fiecare ax (micare) i programe de orientare adecvate,
sistemele de orientare biaxiale sunt capabile s capteaz peste 99% din radiaia direct
disponibil [3] [54] [73]; prin particularizare (constnd n anularea uneia sau a ambelor micri),
din sistemele biaxiale pot fi derivate sisteme cu orientare monoaxial i respectiv sisteme cu
orientare fix.
Prin eliminarea unei micri din sistemele biaxiale (de regul, micarea de elevaie), se
obin sistemele monoaxiale [22] [36] cu o structur mecanic simplificat, cu un grad de
fiabilitate mbuntit i care pot ajunge s capteze pn la cca. 94% din radiaia direct
disponibil [45] [69].
Prin eliminarea micrii motorizate, din sistemele monoaxiale, se obin sistemele fixe: cele
mai simple structural, cele mai fiabile i cele mai ieftine, dar care reuesc s capteze doar pn la
70% [8] [54] din radiaia direct disponibil (cu cca. 29% mai puin dect sistemele biaxiale,
respectiv cu cca. 24% mai puin dect sistemele monoaxiale [9]).
Dup tipul acionrii micrilor de orientare se deosebesc:
Sisteme de orientare pasive, n care micarea de orientare este obinut pe baza unui fluid
care se distribuie, n funcie de presiunea obinut n urma iradierii solare, ntr-un tub montat
paralel fa de suprafaa fotovoltaic; aceast metod este inspirat de micrile florii-
soarelui. Orientarea pasiv prezint ca principale dezavantaje: precizia de orientare redus i
necesitatea unei structuri speciale de rezisten sub aciunea vntului [11].
Sisteme de orientare active, n care micrile de orientare sunt motorizate [18], iar controlul
poziiei se realizeaz pe baza: a) datelor astronomice [2] [23] [35] [51]; b) datelor
instantanee furnizate de senzori [48] [52]; c) comparaiei datelor instantanee cu cele
astronomice (utiliznd limbajele de tip fuzzy logic) [40].
S-au sistematizat cteva variante constructive (existente pe pia) care utilizeaz sistemele de
orientare descrise mai sus. n marea lor majoritate, aceste sisteme de orientare utilizeaz uzual cte
un actuator distinct pentru fiecare ax; fac excepie sistemele monoaxiale sau biaxiale cu reglare
sezonier manual dup o ax [59].
Relativ recent, pe pia a aprut un nou tip de sistem biaxial de orientare, sub denumirea de
sistem azimutal (al firmelor Elero i Suntech), dar diferit de cele menionate mai sus i
nemenionat explicit n literatura de specialitate; deoarece prezint asemnri cu sistemul
azimutal, acesta este denumit n continuare (vezi Capitol 3) sistem pseudo-azimutal.

2.4.
Sisteme bi-axiale de orientare azimutal
i variante derivate din acestea.

n sistemele fotovoltaice cu orientare azimutal (eng. azimut tracking systems), micrile
diurn i de elevaie, care permit platformei PV s se orienteze dup Soare, sunt definite astfel:
Micarea diurn (*), cu denumirea specific de micare azimutal, este micarea de rotaie
a platformei PV, n raport cu verticala locului (perpendicular pe planul orizontal al
observatorului); prin aceast micare, care este prima n raport cu Pmntul, platforma PV
urmrete micarea diurn a Soarelui, de la Est la Vest (Fig. 2.11).
Micarea de elevaie (*), cu denumirea specific de micare altitudinal, este micarea de
rotaie a platformei PV, dup o ax orizontal (normal pe axa azimutal); prin aceast
micare secundar (fa de Pmnt) platforma PV urmrete micarea de elevaie a Soarelui.
Dup numrul axelor motorizate, sistemele de orientare azimutale pot fi:
- Sisteme bi-axiale (cu dou axe de orientare) n care att micarea de elevaie (o*) ct i
micarea azimutal (*) sunt controlate independent, adic fiecare micare este realizat cu
ajutorul unui actuator distinct, conform unui program de orientare specific. Aceste sisteme
sunt caracterizate prin gradul de mobilitate M = 2.

11
- Sisteme mono-axiale (cu o singur ax de orientare) n care platforma fotovoltaic este fixat la
unghi de elevaie * constant (optim anual), iar micarea azimutal * este controlat pe baza
unui program de orientare n pai. Aceste sisteme au gradul de mobilitate M = 1.
- Sisteme fixe (M=0), n care platforma fotovoltaic este fixat la un unghi de elevaie
constant *= f()=constant, cu faa ctre sud, adic: *=0.


Fig. 2.11 Unghiurile razei solare o i i unghiurile omoloage de orientare ale platformei PV: o* i *


a) b) c) d)
Fig. 2.12. Sisteme de orientare azimutale, de tip: a) biaxial cu dou actuatoare (A.R.= actuator rotativ; A.L.= actuator liniar);
b) biaxial cu un singur actuator; c) monoaxial; d) fix nclinat.

n figura 2.12 este exemplificat grafic generarea cazurilor particulare dintr-un sistem biaxial
i bimobil cu orientare azimutal: prin nlocuirea actuatorului liniar de elevaie, din figura 2.12a, cu
un mecanism spaial articulat, se obine sistemul biaxial monomobil din figura 2.12b, n care
micarea de elevaie este generat din micarea diurn prin intermediul mecanismului spaial
introdus; prin eliminarea actuatorului de elevaie (Fig. 2.12a) i fixarea elevaiei la o valoare
optim (pentru locaia de amplasare), se obine sistemul monoaxial i monomobil din figura 2.12c;
dac se elimin i actuatorul rotativ din figura 2.12c, se fixeaz stlpul cu platforma orientat spre
Sud, se obine sistemul PV cu orientare fix din figura 2.12d.
n literatura de specialitate i pe piaa productorilor de sisteme de orientare sunt propuse
diferite soluii de realizare a micrii de elevaie *, i anume prin intermediul:
a) actuatoarelor liniare (Fig. 2.13 a) [77].
b) actuatoarelor rotative (Fig. 2.13 b); n acest caz transmiterea micrii de la actuator
la platforma fotovoltaic se poate realiza prin mecanisme cu lan sau a
mecanismelor cu roi dinate [10].
n ceea ce privete variaia cursei unghiulare azimutale maxime a Soarelui A ~ A*
(atins de asemenea n ziua solstiiului de var), aceasta crete odat cu deplasarea dinspre
Ecuator spre Poli: A ~ A* = 180 la Ecuator (=0); A ~ A* = 250 n Braov, Romnia
(=45 lat.N); A ~ A* = 360 la Poli, n timpul zilei polare (=90). n literatura de

12
specialitate i pe piaa productorilor de sisteme de orientare, sunt propuse urmtoarele soluii
pentru realizarea micrii de tip azimutal, i anume prin intermediul:
actuatoarelor rotative (Fig. 2.13 b);
actuatorelor liniare care transmit micarea la platforma PV prin intermediul
unor mecanisme de amplificare a acesteia: plane sau spaiale; cu role (Fig. 2.13
a) sau cu lan.

* = 14 ... 40 *: 0 ... 220
Suprafa PV max. 82 m
2

Rezisten la vnt
max. 30 m/s
(poziie orizontal)


*: 0 90 *: 0 360
Suprafa PV max. 12 m
2

Rezisten la vnt
max. 50m/s
(poziie orizontal)
a) preluare dup prospectul firmei Pevafersa b) preluare dup prospectul firmei EGIS
Fig. 2.13. Soluii constructive pentru sistemele de tip azimutal

n ultimul deceniu, n dezvoltarea sistemelor bi-axiale, de tip azimutal a aprut o nou
tendin i anume: utilizarea unui singur actuator pentru realizarea ambelor micri de
orientare; aceasta tendin are 2 modaliti distincte de aplicare: 1) generarea micrii de
elevaie din micarea diurn cu ajutorul unui mecanism spaial [29] [37] [42] i 2) generarea
succesiv a celor dou micri cu acelai actuator [10].
Obiectul prezentei teze se refer numai la prima modalitate; n acest caz, structura
mecatronic biaxial de orientare devine monomobil (M=1). Comparativ cu sistemele biaxiale
bimobile (M=2), care utilizeaz cte un actuator pentru fiecare micare, sistemele biaxiale, cu
micarea de elevaie generat din cea diurn, se disting prin structuri mecanice mai simple;
pentru aceste sisteme s-au identificat dou soluii relevante brevetate, prezentate n figura 2.14:
a) n soluia din figura 2.14a, micarea de elevaie o* este generat din micarea azimutal *
prin intermediul unui mecanism patrulater spaial obinut prin articularea unui balansier 8 la
rama platformei PV 4 i la baz. Micarea azimutal a platformei este realizat cu ajutorul
unui motoreductor 2. Adaptarea sezonier a mecanismului spaial se realizeaz prin reglarea a
dou dimensiuni, cu ajutorul unor dispozitive cu urub: prin dispozitivul 9 se regleaz
lungimea balansierului, iar prin dispozitivul 7, distana de la centrul articulaiei baz-balansier
la axa vertical a stlpului care susine platforma [37].
b) n soluia din figura 2.14b, asemntoare soluiei [29] [42], n locul mecanismului spaial
articulat din figura 2.14a, se utilizeaz un mecanism articulat plan nseriat cu un mecanism cu
cam cilindric: micarea azimutal (*), realizat de motoreductorul 10, este transformat
mai nti de mecanismul cu cam fix 9 n micare de translaie a tachetului 7 fa de stlpul
rotativ 2; aceasta, la rndul su, este transformat prin intermediul bielei 4 ntr-o micare de
rotaie, a platformei 1 fa de stlpul 2, care constituie micarea de elevaie (o*) [43] [70].
Pe baza brevetului cu soluia din figura 2.14a, firma spaniol Mecapisa a dezvoltat gama
de produse SF 35, 55, 80 i 100: sisteme de orientare cu micare dup dou axe i acionare pe
baza unui singur motor (Fig. 2.15) i este deintoarea unui portofoliu de 3.000 de sisteme
implementate pe teritoriul Spaniei, Portugaliei, Italiei i Greciei, nsumnd o putere instalat de
35MW. Productorul declar c acest tip de produs este dezvoltat n vederea implementrii n
zona latitudinii de 45.

13
Cu o soluie similar celei din figura 2.14b, firma german TechnoSunSolar dezvolt gama
de produse EcoChamp ST 3000: sisteme de orientare cu micare dup dou axe i acionare pe
baza unui singur motor (Fig. 2.16); principala diferen const n aceea c, n locul
mecanismului plan de tip 3RT (Fig. 2.14b), firma germana folosete un mecanism plan de tip 4R
(Fig. 2.16).

a)
b)
Fig. 2.14. Sisteme de orientare azimutale biaxiale care dezvolt o micare de tipul azimut-altitudine pe
baza mecanismelor patrulater spaiale, cu dimensiuni reglabile: a) [37]; b) [29]
Reglaj sezonier

A*: 8 60 A* = 0 ... 240
Suprafa PV max. 50 - 80 m
2

Rezisten la vnt 35m/s (n orice poziie)
Fig. 2.15. Sistemul de orientare azimutal biaxial, monomobil, dezvoltat de firma Mecapisa dup modelul [37]
(Fig. 2.12a), care dezvolt micarea biaxial de tip azimut-altitudine utiliznd un singur actuatorA*: 0 43 A* = 0 ... 270
Suprafa PV max. 78 m
2

Rezisten la vnt 47m/s (n orice poziie)
Fig. 2.16. Sistemul de orientare azimutal dezvoltat de firma TechnoSunSolar asemntor modelului [29] (Fig.
2.12b), care dezvolt micarea biaxial de tip azimut-altitudine utiliznd un singur actuator
n urma analizei critice a sistemelor azimutale biaxiale existente, care genereaz micarea
de elevaie din micarea diurn cu ajutorul unui mecanism spaial, au fost identificate
urmtoarele aspecte:

14
Niciuna dintre soluii nu prevede:
- informaii privind corelaiile dintre principalele mrimi geometrice ale
mecanismelor de orientare;
- informaii asupra restriciilor cinematice care s asigure maximizarea
radiaiei solare captate, n condiiile unui regim de funcionare fr blocare
a sistemului de orientare considerat.
Soluia din figura 2.14a prezint un grad ridicat al complexitii constructive i o rigiditate
relativ redus, cauzate de prezena celor dou dispozitive de reglaj; n plus, utilizarea a dou
variabile pentru reglarea elevaiei maxime sezoniere, complic procesul de reglare.
Soluia cu schema din figura 2.14b (vezi i Fig. 2.15) este caracterizat, de asemenea, de un
grad ridicat al complexitii constructive i o rigiditate relativ redus [44] [49] cauzate de
contactul liniar cam-tachet.
n varianta din figura 2.16, realizarea elevaiei necesare, n condiiile unei nlimi relativ
reduse a profilului camei (de tip bar), coroborat cu o lungime relativ mic a tachetului oscilant,
impune folosirea unei distane mici ntre cuplele de rotaie ale platformei (cu stlpul i respectiv
cu biela); ca urmare n cuplele bielei i n contactul cam-tachet apar solicitri ridicate care
limiteaz sever suprafaa platformei (la cca. 2 module PV). n acest context, dezvoltarea unui
sistem bi-axial de orientare azimutal, cu micarea de elevaie generat din micarea diurn, cu
ajutorul unui mecanism spaial, presupune ndeplinirea urmtoarelor obiective: simplificarea
structural, creterea fiabilitii i determinarea corelaiilor optime dintre elementele
geometrice componente. Ca urmare, pentru generarea micrii de elevaie din micarea diurn, s-
a propus o nou variant de mecanism patrulater spaial, de tip RRSS (Fig 2.17) [19] [21],
pentru care urmeaz s se stabileasc, n funcie de locaia de amplasare, corelaiile geometrice
care asigur maximizarea energiei solare captate de platforma PV, n condiii de funcionare
adecvate.

a) b)
Fig. 2.17 Sistem biaxial de orientare azimutala, care genereaz micarea de elevaie (*) din micarea azimutal
(*) printr-un mecanism spaial de tip 2R2S, cu nlime reglabil : a) schema semiconstructiv; b) schema
structural [19] [21] [76

2.5 Concluzii i obiective ale tezei

Concluziile formulate n urma analizei critice a stadiului actual privind dezvoltarea
sistemelor de orientare a platformelor fotovoltaice sunt urmtoarele:
I. Att n aria de cercetare, ct i pe piaa produselor fotovoltaice, s-au impus n ultimul timp
sisteme biaxiale care folosesc uzual orientare de tip: ecuatorial, azimutal i pseudo-
ecuatorial; fiecare, dintre orientrile biaxiale amintite, realizeaz poziionarea unghiular a
platformei PV prin compunerea a 2 micri de orientare: o micare diurn (de la Est la Vest)
i o micare de elevaie (perpendicular pe axa micrii diurne).

15
II. Din sistemele de orientare biaxiale amintite s-au derivat, prin particularizare, sisteme cu
orientare monoaxial i, respectiv, cu orientare fix; uzual, sistemele monoaxiale pstreaz
micarea diurn i fixeaz elevaia la o valoare optim, n funcie de particularitile
geografice i meteorologice ale zonei de amplasare.
III. Relativ recent, pe pia a aprut un nou tip de sistem biaxial de orientare, sub denumirea de
sistem azimutal, dar diferit de cele amintite i nemenionat explicit n literatura de specialitate;
deoarece prezint asemnri cu sistemul azimutal, acesta este denumit n continuare sistem de
orientare pseudo-azimutal.
IV. A fost identificat o nou tendin n dezvoltarea sistemelor mecatronice de orientare
azimutal, i anume: utilizarea unui singur actuator pentru realizarea ambelor micri de
orientare; aceast tendin are 2 modaliti de aplicare: 1) generarea micrii de elevaie din
micarea diurn cu ajutorul unui mecanism spaial i 2) generarea succesiv a celor dou
micri cu acelai actuator. Obiectul prezentei teze se refer numai la prima modalitate.
V. n generarea micrii de elevaie din micarea diurn, cu ajutorul unui mecanism spaial, s-au
decelat, din analiza stadiului actual, 2 soluii de referin, brevetate i aplicate: 1) utilizarea
unui mecanism patrulater spaial, cu dou lungimi reglabile, i 2) utilizarea unui mecanism
plan, de tip 4R sau 3RT, nseriat cu un mecanism spaial cu cam cilindric fix;
VI. Obiectul prezentei teze se refer la un mecanism de tipul 1), pentru care se urmrete: a)
reducerea gradului de complexitate structural i constructiv, coroborat cu creterea
fiabilitii n funcionare i maximizarea energiei solare captate de platforma PV deservit; b)
elaborarea unui algoritm de sintez geometric optimal; c) sinteza unui demonstrator
fotovoltaic, prin aplicarea algoritmului elaborat, n condiiile amplasrii ntr-o zona montan,
i simularea numeric a rspunsului cinematic i energetic; d) proiectarea, realizarea,
amplasarea i testarea n mediul construit a demonstratorului.
n urma identificrii punctelor slabe decelate prin analiz critic a stadiului actual, s-au
formulat urmtoarele obiective ale tezei:
Obiectivul central al tezei se refer la optimizarea eficienei unui sistem fotovoltaic echipat
cu mecanism de orientare biaxial, de tip azimutal, n care micarea de elevaie este generat din
micarea azimutal printr-un mecanism spaial de tip patrulater; acest obiectiv principal este
rezolvat prin ndeplinirea urmtoarelor obiective operaionale:
1. Elaborarea unei variante conceptuale noi de mecanism spaial, cu structur simplificat i
fiabilitate superioar, urmat de modelarea funciei de transmitere a deplasrilor i stabilirea
restriciilor de funcionare privind evitarea blocrii.
2. Elaborarea unui algoritm de sintez pentru dimensionarea optim a mecanismului, pentru o
locaie impus, avnd ca date de intrare: poziiile unghiulare extreme de orientare, restriciile
geometrice de funcionare privind evitarea blocrii i variaia anual a factorilor meteo-
geografici: factorul de turbiditate T
L
i factorul de traversare a norilor Fcc (Factor of Clouds
Crossing).
3. Stabilirea dimensiunilor optime ale mecanismului i a programului de orientare optim anual,
n condiiile amplasrii ntr-o zon montan de tipul locaiei Braov, Romnia.
4. Realizarea simulrilor numerice pentru analiza comparativ a rspunsului energetic anual
dat de sistemul azimutal biaxial monomobil cu rspunsurile energetice furnizate de
sistemele: biaxial bimobil, monoaxial monomobil i fix nclinat.
5. Proiectarea sistemului optim dimensionat, sub forma unui demonstrator, pentru zona Braov,
Romnia i elaborarea desenelor de execuie ale acestuia.
6. Realizarea demonstratorului cu orientare azimutal bi-axial, monomobil i implementarea
acestuia n mediul construit.
7. nregistrarea i prelucrarea datelor experimentale i analiza comparativ a rspunsului
energetic experimental cu cel estimat n urma simulrilor numerice.
8. Formularea de concluzii i recomandri cu privire la aplicabilitatea rezultatelor obinute.
16
3.
MODELE ALE RADIAIEI SOLARE
UTILIZATE N SINTEZA MECANISMULUI DE ORIENTARE


n acest capitol sunt prezentate succint aspecte referitoare la modelele folosite n lucrare,
pentru estimarea performanelor unui sistem de orientare, de receptare i conversie a radiaiei
solare. Pornind de la unghiurile de orientare solar identificate, s-a dezvoltat i sistematizat,
ntr-o form unitar, baza sistemelor de orientare PV i modelele unghiulare aferente acestora.
De asemenea sunt prezentate contribuii ale Centrului D01, privind estimarea factorilor specifici
zonei montane din locaia Braov, care intervin n modelele de radiaie utilizate.


3.1. Despre geometria PmntSoare.

Poziiile relative dintre Soare i Pmnt sunt cele care determin incidena [51] [73] razelor
solare la nivelul suprafeei terestre; de aceea geometria Pmnt-Soare este esenial n modelarea
unghiurilor de orientare ale razelor solare [47] [57], care stau la baza definirii micrilor
unghiulare ale sistemelor de orientare [34] [51] [61] [63].

3.2. Unghiuri de orientare solar i unghiuri de orientare PV

Urmrirea solar (eng. solar tracking) se realizeaz cu scopul maximizrii componentei
perpendiculare a razei solare pe suprafaa fotovoltaic [3] [35]. n acest context devine necesar
orientrii razei solare i a unghiurilor la suprafaa terestr (unghiuri de orientare solar), urmnd
ca pe baza lor s se modeleze analog unghiurile de orientarea ale platformei fotovoltaice.
n literatura de specialitate sunt menionate dou sisteme de referin:
a) Sistemul de referin global (sau ecuatorial) XYZO (Fig. 3.3a), n care sunt modelate
unghiurile orientrii ecuatoriale ale razei solare: e i o [18] [33];
b) Sistemul de referin local X
0
Y
0
Z
0
Q (Fig. 3.3 b) n care sunt modelate uzual unghiurile
orientrii razei solare de tip azimutal: o (3.8) i (3.9), [63] [70] i de tip pseudo-
ecuatorial: i | [8] [69]; la acestea se adaug unghiurile de tip pseudo-azimutal i c
introduse cu ocazia prezentei cercetri.
Pentru definirea unghiurilor, care descriu orientarea razei solare fa de Pmnt, este
necesar determinarea cosinuilor directori ai versorului razei solare S
R
: | |
o o o
z y x SR
e - ecuaia (3.2).
Acesta s-a determinat mai nti n sistemul de referin global XYZO (Fig. 3.3a) i apoi, pe baza
matricei de trecere R
XYZ X0Y0Z0
(care depinde de latitudinea locaiei ), s-a exprimat n sistemul
de referin local X
0
Y
0
Z
0
Q (Fig. 3.3b):
a)

b)
Fig. 3.3. a) Sistemul de referin global XYZO n care sunt modelate unghiurile de tip ecuatorial: o i e;
b) sistemul de referin local X
0
Y
0
Z
0
Q n care sunt modelate unghiurile de tip azimutal: o i ,
de tip pseudo-ecuatorial: i | i de tip pseudo-azimutal: i c

17

Fig. 3.4 Perechile unghiulare (o
1
,
1
) i (o
2
,
2
) derivate de la modelul azimutal (o, ),
n care: o
1
= 90- ;
1
= |; o
2
= i
2
= c [18] [22] [63] [64]


| |
(
(
(

=
(
(
(

=
(
(
(=
(
(
(

+
+

=
c

c
|
|
|
o
o
o
o e o
o e o
e o
cos cos
sin
sin . cos
cos cos
sin cos
sin
sin
cos cos
sin cos
sin sin cos cos cos
cos sin sin cos cos
sin cos
o o o
z y x SR
e
(3.2)
(Ecuatorial) (Azimutal)
(Pseudo-
ecuatorial)
(Pseudo-
azimutal)

Pe baza (3.2) se obin elevaia solar i azimutul solar apoi, n mod similar, expresiile
unghiurilor: de tip pseudo-azimutal: i (Fig. 3.4b) i de tip pseudo-ecuatorial [11] [27] [109]
i (Fig.3.4a):

o ( ) o e o sin sin cos cos cos sin
1
+ =

( ) | cos cos sin
1
=

( ) c cos cos sin
1
=


(3.8)
n sistemul: Ecuatorial Pseudo-ecuatorial Pseudo-azimutal|
.
|

\
|
=

o
o e o
e
cos
cos sin sin cos cos
cos sgn
1

|
.
|

\
|
=

o
|
|
cos
sin cos
cos sgn
1

|
.
|

\
|
=

o

c
cos
sin
cos sgn
1

(3.9)
n sistemul Ecuatorial Pseudo-ecuatorial Pseudo-azimutal


Din perechile de unghiuri care modeleaz orientarea solar (o, e), (, |), (o, ) i (, c) s-
au derivat structurile de orientare biaxiale i bimobile sistematizate n figura 3.10.
Pentru notarea unghiurilor, care modeleaz orientarea platformei PV, se folosesc notaiile
unghiurilor solare omoloage, dar marcate cu o stelu (Fig.3.10), pentru a le deosebi de cele
solare.
Expresiile versorului | |
o o o
z y x PV
e normalei la suprafaa PV (n
PV
, Fig. 3.10) i ale unghiurilor
de orientare, sunt redate mai jos, prin marcarea unghiurilor de orientare cu ''*'':


| |
(
(
(

=
(
(
(

=
(
(
(=
(
(
(

+
+

=
* cos * cos
* sin
* sin . * cos
* cos * cos
* sin * cos
* sin
* sin
* cos * cos
* sin * cos
sin * sin cos * cos * cos
cos * sin sin * cos * cos
* sin * cos
c

c
|
|
|
o
o
o
o e o
o e o
e o
o o o
z y x PV
e
(3.14)
(Ecuatorial) (Azimutal) (Pseudo-ecuatorial) (Pseudo-azimutal)

Pe baza ecuaiei (3.14) s-au determinat ecuaiile unghiurilor: o* (3.15) i * (3.16):

*) cos * (cos sin *) cos * (cos sin ) sin * sin cos * cos * (cos sin *
1 1 1
c | o e o o = = + =

(3.15)

|
.
|

\
|
=

* cos
cos * sin sin * cos * cos
cos * sgn *
1
o
o e o
e
(3.16)

18
|
.
|

\
|
= |
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|


=

* cos
* sin
cos * sgn
* cos
* sin * cos
cos * sgn
cos * cos
* sin sin * sin
cos * sgn
1 1 1
o

c
o
|
|
o
o o
e


n mod analog s-a procedat i pentru determinarea unghiurilor de tip pseudo-azimutal * i
c* i de tip pseudo-ecuatorial * i |*.


a)
b)
c) d)
Fig. 3.10. Sisteme de orientare biaxiale, i poziia lor relativ la suprafaa Pmntului: a) ecuatorial; b)
pseudo-ecuatorial; c) azimutal i d) pseudo-ecuatorial

Orientarea platformelor PV are ca scop maximizarea componentei radiaiei solare receptate
perpendicular pe suprafaa fotovoltaic B* [27] [47], iar pentru modelarea acesteia este necesar
modelarea unghiului de inciden v (Fig. 3.10) [73], format ntre versorul razei solare ( | |
o o o
z y x SR
e )
i versorul normalei la PV ( | |
o o o
z y x PV
e ):

| | | |
PV
T
SR
e e . cos = v (3.21)


3.3. Componentele radiaiei solare i modelarea acestora

Radiaia solar reprezint un flux de energie electromagnetic provenit de la Soare [26]
[27] [57] [91]. Radiaia extraterestr (B
0
) [47] se mparte, odat cu traversarea stratului
atmosferic, n radiaie solar direct (B) [38] i radiaie solar difuz (D) [4], cele dou
componente formnd radiaia global (G).
Se disting urmtoarele cazuri relevante de modelare a radiaiei globale G

(Fig. 3.12b):
a) dup direcia verticalei z
0
=
D
(H)

(Fig. 3.12b):
H H H
D B G + = (3.23)
b) dup direcia razei solare
B
, conform:
( )
2
sin 1
sin
o
o
+
+ = + =
H H
D B
D B G (3.24b)
c) dup direcia
G
, conform:
( ) ( )
2
sin 1
sin
cos
max
G H G H
D B
G
o
o
o o +
+

= (3.24 a)
n care
G
(Fig. 3.12b)

se calculeaz conform:

( ) | | { } o o tan 2 / 1 tan
1
+ =

H H G
B D (3.26)


19
b)
Fig. 3.12 b) direcii aferente valorilor maxime ale radiaiei: A
G
, pentru G
max
;
A
B
(direcia Pmnt-Soare), pentru B
max
=B; z
0
=A
D
(axa zenital=verticala locului), pentru D
max
=D
H3.3.1 Modelarea radiaiei solare directe B

Radiaia direct disponibil B este msurat pe direcia razei solare
B
(adic pe un plan
perpendicular pe axa Pmnt-Soare), conform modelului german [47]:

{ } |
.
|

\
|
+
+ =
o sin 4 . 9 9 . 0
exp )] 72 . 2 9856 . 0 cos( 0334 . 0 1 [ 1367
L o o
T
N B |W/m
2
| (3.27)

Radiaia direct B
X
receptat pe un plan oarecare X=PV (notat i B
X
= B*), este modelat de
legea lui Lambert, conform ecuaiei (3.27a), care n cazul planului orizontal (X=H), ecuaia devine
(3.27b):

v cos * = = B B B
X
; ( ) o o sin 90 cos = = B B B
H
(3.27a); (3.27b)


3.3.2 Modelarea radiaiei solare difuze D

Pentru modelarea radiaiei difuze D, s-a adoptat un model al colii germane, n care s-a
introdus un factor mediu lunar C
D
, dependent de condiiile meteo reale ale locaiei considerate, n
locul factorului 1/3 (care rmne valabil n condiii normale de cer senin):

H D D H
B C B B C D D A = = = o sin ) (
0 max
[W/m
2
] (3.28)


3.4. Estimarea factorilor T
L
, F
CC
i C
D
specifici zonei montane Braov

Aportul de radiaie solar direct la nivelul suprafeei terestre este influenat de densitatea,
natura i proveniena particulelor materiale i a vaporilor de ap din stratul atmosferic, care
determin fenomenele de dispersie i absorbie a radiaiei solare. Pentru estimarea acestor
pierderi de radiaie, n literatura de specialitate sunt menionai doi factori principali:
1. Factorul de turbiditate Linke T
L
[4] [13] [39] [67] pe baza cruia se estimeaz pierderea de
radiaie solar direct odat cu traversarea stratului atmosferic, n premisa absenei norilor;
2. Factorul de traversare a stratului de nori Fcc (eng. Factor of Clouds Crossing) [29] cu
ajutorul cruia se estimeaz pierderile de energie solar nregistrate de radiaia direct n
urma traversrii stratului de nori [20].
n ceea ce privete estimarea radiaiei solare difuze, s-a determinat variaia lunar a factorul
C
D
, innd seama i de efectul prezenei norilor.

3.4.1. Factorul de turbiditate (Linke) T
L


Pentru zona Braov, modelarea T
L
s-a realizat pe parcursul a 4 faze de rafinare, descrise n
detaliu n [13] i [67] i s-a bazat de fiecare dat pe modelarea statistic a datelor nregistrate de
staia meteorologic a Universitii Transilvania din Braov pe parcursul anilor 2006 ... 2009.

20
n cea mai recent faz a modelrii i estimrii factorului de turbiditate [67], rezultatele
simulrilor, au indicat faptul c valoarea medie T
L
3 conduce la cea mai fidel estimare prin
calcul a radiaiei directe, n raport cu variaia dedus din nregistrrile staiei meteorologice.

3.4.2.
Factorul de traversare a norilor (F
CC
- Factor of Clouds Crossing)
de ctre radiaia direct

Factorul de traversare a norilor este definit ca raport mediu lunar ntre energia radiaiei
directe de deasupra stratului de nori E(B
AC
) (AC = above clouds) i energia radiaiei directe de
sub nori E(B
UC
) (UC = under clouds), nregistrate la nivelul suprafeei terestre [29] conform
ecuaiei (3.30):
( )
( )
}
}
= =
dt B
dt B
B E
B E
F
AC
UC
AC
UC
CC
(3.30)

Au fost considerate valorile radiaiei directe nregistrate n baza de date a staiei
meteorologice Delta-T, n anii 2006 ... 2009 i s-a obinut variaia Fcc prezentat n tabelul 3.4

Tabel 3.4. Valorile medii lunare pentru factorul Fcc n zona Braov, Romnia
luna Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec
F
CC
0.30 0.30 0.35 0.35 0.35 0.41 0.45 0.38 0.35 0.35 0.35
0.25
valoare medie anual F
CC_BV
0.35

3.4.3. Factorul radiaiei difuze C
D


Factorul radiaie difuze C
D
a fost determinat ca raport ntre energia lunar a radiaiei difuze
calculate n plan orizontal E(D
H
) i energia lunar E(B
H
) a radiaiei directe pierdute n
atmosfer, raportat la planul orizontal:
( )
( )
}
}
A
=
A
~
dt B
dt D
B E
D E
C
H
H
H
H
D
; ( ) o sin
0
= A B B B
H
(3.31),(3.31)

Pe baza prelucrrii datelor meteo, au fost obinute valorile medii lunare ale factorului
C
D
caracteristice zonei Braov, Romnia, sistematizate n tabelul 3.5.


Tabel 3.5. Valorile medii lunare pentru C
D
caracteristic zonei Braov, Romnia
luna Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec
C
D
0.35 0.45 0.45 0.5 0.55 0.55 0.55 0.5 0.45 0.45 0.35
0.3
valoare medie anual C
D_BV
0.45


3.5. Eficiena de captare, de conversie i global a modulului i sistemului PV

n conceperea i realizarea sistemelor PV se urmrete obinerea unor valori ct mai
ridicate pentru eficiena de captare a radiaiei solare disponibile i, de asemenea, pentru eficiena
de conversie a radiaiei solare receptate. Pentru evaluarea capacitii de captare i a celei de
conversie a unui sistem PV se propune utilizarea urmtoarelor mrimi:

3.5.1 Eficiena de captare a radiaiei solare
Eficiena de captare a radiaie solare q (denumit i eficien de orientare eng. Tracking
efficiency [19] [20] [21]) se definete: a) n cazul eficienei medii (pe un anumit interval de timp):
ca raport ntre energia radiaiei solare receptate perpendicular de suprafaa platformei PV i
energia radiaiei disponibile (dup direcia pentru care radiaia disponibil este maxim),

21
corespunztoare intervalului de timp considerat ecuaiile (3.32) i (3.33); b) n cazul eficienei
instantanee, (t) n care t reprezint timpul, raportul se refer la valorile instantanee ale celor
dou radiaii anterior precizate ecuaiile (3.32') i (3.33').
Se disting dou situaii reprezentative:
a) Eficiena de captare a radiaiei directe q
B
, utilizat cnd radiaia difuz este neglijat:
( )
( )
}
}
= = ~
Bdt
dt B
B E
B E
B
*
*
q q ;
B
B
B
*
= ~q q (3.32), (3.32)
b) Eficiena de captare a radiaiei globale =q
G
, utilizat cnd radiaia difuz nu este neglijat:


( )
( )
}
}
= = =
dt G
dt G
G E
G E
G
max
max
*
*
q q ;
max
*
G
G
G
= =q q (3.33),(3.33)

n cazurile uzuale, n care radiaia difuz este mai mic dect cea direct, simulrile
numerice au evideniat c q
B
~ q
G
, de aceea pentru decelarea structurii

de orientare optime, dintr-
o mulime de structuri date, este de regul suficient utilizarea eficienei q
B.3.5.2 Eficiena de conversie a unui modul PV
Pentru evaluarea variaiei eficienei de conversie a modulului PV, n literatur sunt
menionate modelele: [41] [56].
Practic, eficiena q
PV
poate fi determinat pe baza valorilor nregistrate, n urma testrilor
experimentale, ca mrime medie ecuaia (3.34) sau instantanee ecuaia (3.34):

( ) * G E
E
PV
PV
= q ;
) ( *
) (
) (
t G
t P
t
PV
PV
= q ; (3.34),(3.34)

n cazurile uzuale, n care radiaia difuz este mai mic dect cea direct, simulrile
numerice au evideniat c q
B
~ q
G
. Astfel

, s-a convenit ca n cazul estimrilor comparative, n
care se opereaz cu mrimi relative, s se utilizeze q
B
; cu alte cuvinte, pentru decelarea structurii

de orientare optime, dintr-o mulime de structuri date, este de regul suficient utilizarea
eficienei q
B.


3.5.3 Eficiena global a modulului PV
Eficiena global a modulului PV se definete, ca mrime medie (pe un anumit interval de
timp)
g.PV
- ecuaia (3.35), prin raportul dintre energia electric generat de 1m
2
din modulul
PV (E
PV
) i energia radiaiei globale disponibile E(G
max
), iar ca mrime instantanee,
g.PV
(t)-
ecuaia (3.35'), se determin ca raport ntre valoarea instantanee a puterii electrice debitate de
1m
2
din modulul fotovoltaic (P
PV
) i a radiaiei globale disponibile (G
max
):


( ) ( )
( )
( )
G PV
PV PV
PV g
G E
G E
G E
E
G E
E
q q q =
(

= =
max max
.
*
*
; ) ( ) ( ) (
max
.
t t
G
P
t
G PV
PV
PV g
q q q = = (3.35);(3.35')

3.5.4 Eficiena global a sistemului PV
Eficiena global a sistemului PV, se determin ca mrime medie (pe un anumit interval de
timp) q
g.SPV
-

ecuaia (3.36) ca raport ntre energia electric util generat de 1m
2
din modulele
sistemului PV (E
SPV
) i energia radiaiei globale disponibile E(G
max
), iar ca mrime instantanee,

22

g.SPV
(t) ecuaia (3.36') se determin ca raport ntre valoarea instantanee a puterii electrice
utile debitate de 1m
2
din modulele sistemului PV (P
PV
) i a radiaiei globale disponibile (G
max
):

G PV el
SPV
SPV g
G E
E
q q q q = =
) (
max
.
;
) ( ) ( ) ( ) (
max
.
t t t
G
P
t
G PV el
SPV
SPV g
q q q q = =
(3.36); (3. 36')


3.6. Contribuii, concluzii i direcii ulterioare de dezvoltare

Pe baza cercetrilor din acest capitol se desprind urmtoarele contribuii, concluzii i
direcii ulterioare de dezvoltare:
Contribuii:
1. S-au modelat i simulat 6 perechi de unghiuri pentru descrierea orientrii razei solare i
dintre acestea s-au decelat (innd seama de soluiile agreate de productorii sistemelor de
orientare fotovoltaic) cele 4 perechi de unghiuri solare, folosite uzual n practica acestor
produse, i anume: sistemul unghiular de orientare solar de tip ecuatorial ( i ), -
azimutal ( i ), - pseudo-ecuatorial ( i ) i pseudo-azimutal ( i ).
2. Decelnd unghiurile primare i secundare din cele 4 perechi de unghiuri solare, s-au
dezvoltat 4 tipuri de lanuri cinematice biaxiale i bimobile pentru orientarea
modulelor/platformelor PV, regsindu-se astfel principalele soluii conceptuale utilizate de
productorii industriali.
3. Pentru cele 4 grupe de unghiuri de orientare precizate, s-au dezvoltat i sistematizat, sub o
form unitar, modelele unghiurilor de orientare solar, unghiurile de orientare fotovoltaic
i unghiurile de inciden Soare PV, necesare n estimarea radiaiei directe receptate de
platformele PV echipate cu sistemele de orientate decelate i implicit a eficienei de
orientare/captare realizate de acestea.
4. Adoptnd un model german, pentru modelarea radiaiei directe (n premisa cerului senin), s-
a determinat (n cadrul Centrului D01 al Universitii Transilvania din Braov) variaia
factorului de turbiditate T
L
n condiiile zonei Braov, pe baza prelucrrii nregistrrilor
oferite de staia meteorologic amplasat pe Colina Universitii Transilvania din Braov;
pentru verificare, rezultatele obinute au fost comparate cu datele oferite de literatura
germana i de cea european, reieind o bun compatibilitate cu acestea.
5. Folosind datele meteo nregistrate de staia Universitii, s-a modelat i determinat variaia
factorului de traversare a norilor de ctre radiaia direct (F
CC
), n condiiile zonei Braov;
acest factor permite estimarea energiei radiaiei directe, n condiii reale (cer cu nori).
6. S-a adoptat un model german pentru modelarea radiaiei difuze, n care, n locul unui factor
constant caracteristic condiiilor normale de cer senin (C
D
=1/3), s-a introdus un factor al
radiaiei difuze (C
D
) dependent de condiiile reale ale locaiei de amplasare; pe baza
prelucrrii nregistrrilor oferite de staia meteo amplasat pe Colina Universitii
Transilvania din Braov, s-a modelat i determinat variaia factorului C
D
n condiiile zonei
Braov.
7. S-a introdus i definit, pentru estimarea performanelor structurilor de orientare si ale
sistemelor PV cu orientare controlat, noiunile de: eficiena (medie i instantanee) de
captare a radiaiei directe:
B
i
B
(t), eficiena (medie i instantanee) de captare a radiaiei
globale
G
i
G
(t), eficiena (medie i instantanee) de conversie a modulului PV:
PV
i

PV
(t), eficiena (medie i instantanee) global a modulului PV:
g.PV
i
g.PV
(t) i eficiena
(medie i instantanee) global a sistemului PV:
g.SPV
i
g.SPV
(t).

Concluzii:
I. Dintre cele 6 sisteme unghiulare (perechi de unghiuri), utilizabile n modelarea orientrii razei
solare (n modelarea micrii solare diurne i a micrii solare de elevaie), n designul
structurilor de orientare sunt utilizate curent sistemele unghiulare: de tip ecuatorial ( i ),
azimutal ( i ), pseudo-ecuatorial ( i ) i pseudo-azimutal ( i ).

23
II. Pentru orientarea platformelor PV sunt utilizate uzual lanuri cinematice biaxiale i bimobile
de tip: ecuatorial, azimutal, pseudo-azimutal i pseudo-ecuatorial.
III. n modelarea unghiurilor de orientare solar, a unghiurilor de orientare fotovoltaic, a
unghiurilor de inciden Soare-PV, precum i a componentelor radiaiei solare (fr i cu
nori), este utilizat un sistem unitar de modele analitice, fr nedeterminri, nsoit de valori
medii lunare, aferente zonei Braov, pentru factorii T
L,
F
CC
i C
D
.
IV. Estimarea captrii radiaiei solare, a unui modul PV, se modeleaz pe baza raportului dintre
energia radiaiei captate i energia radiaiei solare disponibile, denumit eficien de captare a
energiei solare q.
V. Decelarea simplificat a structurii optime de orientare, dintr-o mulime de structuri
considerate, se poate efectua iniial pe baza eficienei de captare a radiaiei directe (raportul
dintre energia radiaiei directe captate pe suprafaa PV i energia radiaiei directe disponibile),
deci prin neglijarea radiaiei difuze (care, n condiii normale de cer senin, este net mai mic
dect cea direct);
VI. Pentru estimarea absolut a performanei energetice a unui sistem fotovoltaic, se recomand
utilizarea noiunilor de: eficiena global a modulului PV (care arat ct putere electric
genereaz 1m
2
de modul PV care recepteaz o radiaie global de 1W/m
2
) i eficiena global
a sistemului PV (care arat ct putere electric util debiteaz 1m
2
de modul PV care
recepteaz o radiaie global de 1W/m
2
).
VII. Identificarea structurii optime de orientare dintr-o mulime de structuri date se face pe baza
calculului eficienei de captare reprezentnd raportul dintre energia radiaiei solare captat pe
suprafaa PV i energia radiaiei solare disponibil.
VIII. Estimarea energiei electrice utile a unui sistem PV se face pe baza produsului dintre energia
radiaiei globale disponibile i eficiena global a sistemului PV.

Direcii de dezvoltare viitoare:
Corectarea factorilor T
L
, F
CC
i C
D
, caracteristici zonei Braov, prin lrgirea bazei de date
meteo, utilizat n determinrile acestor factori.24


4.
STUDIU COMPARATIV PRIVIND EFICIENA DE CAPTARE A
SISTEMELOR DE ORIENTARE SOLAR DE TIP AZIMUTAL ,
PSEUDO-AZIMUTAL I PSEUDO-ECUATORIAL


n cadrul acestui capitol se prezint un algoritm de analiz comparativ a eficienei de
captare a radiaiei solare directe, bazat pe simulri numerice, pentru sistemele de orientare
biaxiale i monoaxiale de tip azimutal, pseudo-azimutal i pseudo-ecuatorial. Datele de intrare
ale acestui algoritm sunt: 1. variaiile factorului de turbiditate T
L
i ale factorului de traversare
a norilor Fcc; 2. cursele unghiulare ale micrilor diurne efectuate de sistemele de orientare; 3.
durata pasului optim pentru programele de orientare; 4. variante de legi de orientare, din care
urmeaz s fie decelate legile optime de orientare pentru zona geografic dat. Se exemplific
aplicarea acestui algoritm pentru zona Braov, Romnia.4.1. Formularea problemei i premisele analizei comparative


Pe piaa productorilor i n practic se ntlnesc uzual apte tipuri de sisteme de orientare:
biaxiale i monoaxiale de tip azimutal, pseudo-azimutal i pseudo-ecuatorial i fix nclinate [].
Pentru a putea alege varianta de orientare optim pentru o locaie dat este necesar efectuarea
unei analize comparative a eficienei de captare q
B
dezvoltate de fiecare sistem [69], n condiiile
meteo-geografice specifice respectivei locaii [20] [67].
Algoritmul de analiz cuprinde trei module:
Modulul I i II: analiza comparativ a q
B
pentru sistemele biaxiale i monoaxiale i identificarea
variantelor optime de orientare [31] [37] [55] [64] [67].
Modulul III: analiza comparativ a rezultatelor obinute n cadrul modulelor I i II.
Se stabilesc premisele necesare unei comparaii pertinente i corecte asupra valorilor q
B
.

4.1.1 Curse i regimuri de orientare

Pentru obinerea unei baze extinse i relevante de valori pentru eficiena anual de captare
a radiaiei directe q
B
, se vor considera mai multe legi de orientare generate [67]:
prin alocarea i combinarea programelor de tip zilnic, sezonier i anual att pentru micarea
diurn, ct i pentru micarea de elevaie, n cazul sistemelor biaxiale (Tabel 4.1);
prin alocarea programelor de orientare [55] de tip zilnic, sezonier i anual pentru micarea
de tip diurn i alocarea diferitelor valori constante anual pentru unghiul de elevaie, n cazul
sistemelor monoaxiale (Tabel 4.1).
De asemenea se vor considera diferite curse unghiulare pentru micrile de tip diurn, aa
cum este prezentat n tabelul 4.2.

4.1.2 Decelarea pasului optim pentru programele de orientare

Programele de orientare se modeleaz n pai simetrici fa de curba de variaie a unghiului
de orientare al razei solare [34]. Durata unui pas de orientare este compus din durata n care se
realizeaz modificarea poziiei unghiulare de orientare i durata meninerii acelei poziii pn n
momentul relurii acestui ciclu i efectuarea unui nou pas [9][23]. n funcie de durata pailor,
programele pot fi cu:
a) Pai cu durat variabil [8] [54]
b) Pai cu durat constant [18] [19]25
Tabel 4.1 Legile de orientare considerate n simulrile numerice
pentru sistemele biaxiale i monoaxial
AZIMUTAL PSEUDO-AZIMUTAL
PSEUDO-
ECUATORIAL
* o* c* * |* *
B
I
A
X
I
A
L

L1 zilnic zilnic L13 zilnic zilnic L25 zilnic zilnic
L2 zilnic sezonier L14 zilnic sezonier L26 zilnic sezonier
L3 zilnic anual L15 zilnic anual - -
L4 sezonier zilnic L16 sezonier zilnic L27 sezonier zilnic
L5 sezonier sezonier L17 sezonier sezonier L28 sezonier sezonier
L6 sezonier anual L18 sezonier anual - -
L7 anual zilnic L19 anual zilnic L29 anual zilnic
L8 anual sezonier L20 anual sezonier L30 anual sezonier
L9 anual anual L21 anual anual - -

M
O
N
O
A
X
I
A
L

L10 zilnic constant L22 zilnic constant L31 zilnic constant
L11 sezonier constant L23 sezonier constant L32 sezonier constant
L12 anual constant L24 anual constant L33 anual constant

Tabel 4.2 Legile de orientare pentru sistemele azimutale, pseudo-azimutale i pseudo-ecuatoriale
n funcie de cursele unghiulare ale micrii diurn

a1)
Ao*= 68
A*=240

b1)
Fig. 4.1 a1)Variaiile o i i variaiile n pai constani de 0.5h i 2h ale o*, * n ziua solstiiului de var; b1)
variaia q
B
anuale n funcie de durata pasului de orientare, pentru Braov, Romnia

De asemenea, s-a realizat o analiz pentru identificarea duratei optime a pasului de orientare.
Rezultatele simulrilor sunt redate n figura 4.1, n care este indicat s=1h durata constant optim a

Cursa maxim
a unghiului diurn
Notaie pentru Cursa maxim
a unghiului de
elevaie pentru
Braov, Romnia
programul
micrii
diurne
legea de orientare
(vezi Tabel 4.1)
A
Z
I
M
U
T
A
L
A* = 180 ( +90 ... -90) => *_180 L1_180; L2_180 ... L12_180
Ao*
ANUAL
= 45

Ao*
SEZONIER
= 60

Ao*
DIURN
= 68
A* = 160 (+80 ... -80) => *_160 L1_160; L2_160 ... L12_160
A* = 140 ( +70 ... -70) => *_140 L1_140; L2_140 ... L12_140
A* = 120 ( +60 ... -60) => *_120 L1_120; L2_120 ... L12_120
A* = 90 ( +45 ... -45) => *_90 L1_90; L2_90 ... L12_90
P
S
E
U
D
O

A
Z
I
M
U
T
A
L
Ac* = 180 ( +90 ... -90) => c*_180 L13_180; L14_180 ... L24_180
A*
ANUAL
= 35

A*
SEZONIER
= 55

A*
DIURN
= 57
Ac* = 160 (+80 ... -80) => c*_160 L13_160; L14_160 ... L24_160
Ac* = 140 ( +70 ... -70) => c*_140 L13_140; L14_140 ... L24_140
Ac* = 120 ( +60 ... -60) => c*_120 L13_120; L14_120 ... L24_120
Ac* = 90 ( +45 ... -45) => c*_90 L13_90; L14_90 ... L24_90
P
S
E
U
D
O

E
C
U
A
T
O
R
I
A
L

A|* = 180 ( +90 ... -90) => |*_180 L25_180; L26_180 ... L33_180
A*
SEZONIER
= 120

A*
DIURN
= 120
A|* = 160 (+80 ... -80) => |*_160 L25_160; L26_160 ... L33_160
A|* = 140 ( +70 ... -70) => |*_140 L25_140; L26_140 ... L33_140
A|* = 120 ( +60 ... -60) => |*_120 L25_120; L26_120 ... L33_120
A|* = 90 ( +45 ... -45) => |*_90 L25_90; L26_90 ... L33_90

26
pasului de orientare, deoarece asigur o eficien de captare mai mare de 99%, cu aproximativ
0.3% inferioar cazului s=0.5h (care ar necesita efectuarea unui numr dublu de pai, deci un efort
dublu de orientare) i cu 0.5% mai mare dect n cazul s=1.5h.

4.2.
Modulul I: Algoritm pentru analiza comparativ a eficienei de
captare a radiaiei solare n cazul sistemelor de orientare biaxiale

Modulul I se desfoar conform urmtorilor pai:
Pas 1: Se mparte perioada anului ntr-un numr q de sezoane i se identific zilele limit N
L
ale
fiecrui sezon
.

Pas 2: Se modeleaz variaia unghiurilor razei solare: o i ; i c; i |, n fiecare N
L
i n
zilele de solstiii i echinocii.
Pas 3: Se identific ziua echivalent a fiecrui sezon N
S
, n care se modeleaz curbele de variaie
ale unghiurilor razei solare egal deprtate de curbele corespunztoare zilelor N
L
ale
sezonului considerat. Se procedeaz astfel pentru fiecare sezon.
Pas 4: Se identific ziua echivalent a anului N
A,
n care se modeleaz curbele de variaie ale
unghiurilor razei solare egal deprtate de curbele corespunztoare zilelor solstiiului de
var i solstiiului de iarn.
ncepnd cu pasul 5, paii vor fi calculai pentru toate cele trei sisteme biaxiale
considerate: azimutal, pseudo-azimutal i pseudo-ecuatorial, n fiecare din zilele N
L
, N
S
, N
A
,
solstiii i echinocii, pentru fiecare lege de orientare (L1_180, L1_160 ... L9_120, L9_90);
(L13_180, L13_160 ... L21_120, L21_90), respectiv (L25_180, L25_160 ... L30_120, L30_90)
descrise n tabelele 4.1 i 4.2.
Pas 5: Se modeleaz: (o*, *), (*, c*) i (*, |*) prin variaii n pai cu durat constant de 1h.
Pas 6: Se modeleaz unghiurile de inciden v .
Pas 7: Se modeleaz curbele de variaie B i B*.
Pas 8: Se estimeaz aportul energetic anual corespunztor radiaiei directe disponibile E
AN
(B) i
radiaiei directe receptate E
AN
(B*), pe baza ecuaiilor (4.1), respectiv (4.2):
( ) | | ( ) | |
|
|
.
|

\
|
+ =

q
q
N
q
q
N AN
B E B E B E
S L
2
1
2
1
2
3
1
) ( (4.1)
n care: ( ) B E
L
N
aportul energetic al B calculat pentru fiecare din cele 2q zile limit de sezon N
L
;
( ) B E
S
N
aportul energetic al B calculat pentru fiecare din cele q zile echivalente de sezon N
S.
( ) | | ( ) | |
|
|
.
|

\
|
+ =

q
q
N
q
q
N AN
B E B E B E
S L
2
1
2
1
2
* *
3
1
*) ( (4.2)

n care: ( ) * B E
L
N
aportul energetic al B* calculat pentru fiecare 2q zile limit de sezon N
L
;
( ) * B E
S
N
aportul energetic al B* calculat pentru fiecare q zile echivalente de sezon N
S.
Pas 9: Se calculeaz eficiena de captare anual (q
AN
), pe baza ecuaiei (4.3):

( )
( ) B E
B E
AN
AN
AN
*
100 = q (4.3)
Pas 10: Se modeleaz curbele eficienei de captare anual q
AN
n funcie de variaia cursei
unghiului diurn de orientare al platformei PV i se identific variantele de orientare optime
pentru locaia aleas.

4.3.
Modulul II: Algoritm pentru analiza comparativ a eficienei de
captare a radiaiei solare n cazul sistemelor de orientare monoaxiale

Se realizeaz analiza comparativ a q
B
dezvoltat de sistemele monoaxiale: azimutal,
pseudo-azimutal i pseudo-ecuatorial, n condiiile diferitelor legi de orientare detaliate n tabelele

27
4.1 i 4.2. Pe baza rezultatelor se identific variantele optime de orientare pentru zona meteo-
geografic aleas.
Modulul II se desfoar pe baza unei succesiuni de pai asemntoare celei descrise n
cadrul Modulului I. Astfel paii 1, 2, 3, 4, 6 ... 10 se pstreaz aceiai, iar pasul 5 se modific
aa cum este redat mai jos:
Pas 5: Se modeleaz unghiurile de orientare ale platformei PV astfel: *, c* i |* se modeleaz
prin variaii n pai, cu durat constant de 1h, iar pentru o*, * i * se impun valori
constante la dreapta i la stnga valorii corespunztoare momentului t
S
=12:00 din ziua
echinociului de primvar.
a1)
b1)
a2)
b2)
a3)
b3)
Fig. 4.4 Sisteme de orientare biaxiale, cu orientare, de tip: a1) azimutal, a2) pseudo-azimutal i a3) pseudo-
ecuatorial i b1), b2), b3) variaiile unghiurilor razei solare i ale platformei PV, n condiiile programelor de
orientare de tip L1 (b1), L13 (b2) i L25 (b3) (Tabel 4.1 i 4.2) n ziua solstiiului de var, pentru Braov, Romnia.


4.4.
Modulul III: Analiza comparativ a rezultatelor
nregistrate n cadrul modulelor I i II

Sunt comparate toate rezultatele obinute n modulele I i II, pe baza diferitelor criterii de
orientare. Astfel se obin legea de orientare i cursa unghiului diurn care asigur q
B
optim

28
pentru fiecare sistem biaxial i monoaxial i legea i sistemul de orientare care asigur q
B

optim pentru cursa unghiului diurn.

4.5.
Aplicarea algoritmului de analiz comparativ,
n condiiile zonei Braov


n acest capitol se prezint un studiu de caz, realizat pe baza simulrilor numerice, pentru
zona Braov, Romnia (=45.65 lat. N; T
L
= 3; Fcc conform Tabel 3.4 din Capitolul 3)

4.5.1 Modulul I: Cazul sistemelor de orientare biaxiale

Sunt aplicai paii descrii n cadrul subcapitolului 4.2, pentru zona Braov, Romnia,
pentru cele trei sisteme biaxiale: azimutal (Fig. 4.4 a1), pseudo-azimutal (Fig. 4.4 a2) i pseudo-
ecuatorial (Fig. 4.4 a3):
Pas 1: Se mparte anul n 4 sezoane obinndu-se zilele din tabelul 4.3.


Tabel 4.3 N
S
i N
L
pentru cele 4 sezoane modelate pentru zona Braov, Romnia
Sezon Ziua de nceput (N
L
) Ziua echivalent (N
S
) Ziua de sfrit (N
L
)
Primvar N
L
= 61 N
S
= 80 (Echinociul de primvar) N
L
= 105
Var N
L
= 106 N
S
= 130 N
L
= 237
Toamn N
L
= 238 N
S
= 266 (echinociul de toamn) N
L
= 280
Iarn N
L
= 281 N
S
= 310 N
L
= 60
Ziua echivalent a anului: N
A
= 80 (echinociul de primvar)

Pas 2: S-au modelat variaiile (o i ); ( i c); ( i |) n zilele din tabelul 4.3 [134]
Pas 3: S-au identificat: N
S
=80 (echinociul de primvar) pentru primvar; N
S
=130 pentru var;
N
S
=266 (echinociul de toamn) pentru toamn i N
S
=310 pentru iarn (Tabel 4.3). De
asemenea, din punct de vedere al variaiilor unghiulare, se consider: (N
S
=80)(N
S
=266);
(N
L
=106)(N
L
=237); (N
L
=105)(N
L
=238) i (N
L
=61)(N
L
=280)


a1)
b1)

Fig. 4.5 Variaiile: a1) unghiurilor de inciden i ale b1) radiaiei solare disponibile (B)
i receptate (B*) corespunztoare sistemului azimutal i variaiilor unghiulare din Fig. 4.4a

Pas 4: S-a identificat N
A
= 80 (echinociul de primvar) [65] [66]
Pas 5: S-au modelat legile de orientare descrise n tabelele 4.1 i 4.2, i sunt exemplificate n
figurile 4.4 i 4.7;
Pas 6: Se modeleaz variaia unghiului de inciden v i se exemplific n figura 4.5a.
Pas 7: Se modeleaz curbele de variaie ale B i ale B* i sunt exemplificate n figura 4.5.b1 cele
corespunztoare legilor L1_180 ... L1_90;
Pas 8: S-a estimat aportul energetic anual corespunztor radiaiei directe disponibile E
AN
(B) i
radiaiei directe receptate E
AN
(B*).


29a) b)
Fig. 4.7 Variaiile unghiurilor razei solare i ale platformei PV pentru un sistem biaxial cu orientare pseudo-
azimutal n condiiile: a) L 17 i b) L 21 (Tabel 4.1)


Tabel 4.4 Eficienele captrii de radiaie direct i cursele optime
pentru sistemele biaxiale amplasate n zona Braov, Romnia
Sisteme biaxial de orientare,de tip:
AZIMUTAL PSEUDO-AZIMUTAL PSEUDO-ECUATORIAL
Legea de
orientare
q
C
|%|
A*
optim
Legea de
orientare
q
C
|%|
Ac*
optim
Legea de
orientare
q
C
|%|
A|*
optim
L1 99.59 180 L13 99.54 160 L25 99.51 140
L2 99.00 180 L14 98.43 160 L26 98.80 140
L3 98.06 180 L15 97.93 160 - - -
L4 99.38 180 L16 99.09 140 L27 99.45 140
L5 98.77 180 L17 97.64 140 L28 98.68 140
L6 97.83 180 L18 97.46 140 - - -
L7 99.00 160 L19 99.01 140 L29 99.43 140
L8 98.19 160 L20 97.49 140 L30 98.65 140
L9 97.17 160 L21 97.36 140 - - -

a)
b)

Fig. 4.9 Variaiile eficienelor de captare pentru sistemele biaxiale cu orientare de tip a) azimutal i pseudo-
ecuatorial i b) pseudo-azimutal i pseudo-ecuatorial, pentru legile de orientare prezentate n Tabelul 4.1.


30
Pas 9 i 10: S-au modelat curbele eficienei de captare anuale n funcie de variaia cursei
unghiului diurn de orientare al platformei PV i rezultatele sunt redate n tabelul 4.4 i n
figurile 4.9 a i b. Pe baza acestora se observ c sistemele de tip pseudo-ecuatorial i
pseudo-azimutal dezvolt eficiene optime ale captrii radiaiei directe, n condiiile unor
curse unghiulare ale micrii diurne de 140 160, pe cnd sistemul biaxial de tip
azimutal asigur o eficien optim a captrii radiaiei directe, n condiiile curselor
unghiulare de 180.

4.5.2 Modulul II: Cazul sistemelor de orientare monoaxiale

Sunt aplicai paii descrii n cadrul subcapitolului 4.3, pentru zona Braov, Romnia,
pentru cele trei sisteme monoaxiale, dintre care n figura 4.10 a1 este exemplificat azimutal.
Paii 1...4 sunt aceiai, precum n cazul algoritmului pentru sistemele biaxiale.

a1)
b1)

Fig. 4.10 Sisteme de orientare monoaxiale, cu orientare, de tip: a1) azimutal, i b1) variaiile unghiurilor
razei solare i ale platformei PV, n condiiile legilor de orientare L 12 (Tabel 4.1 i 4.2)


Tabel 4.5 Eficienele captrii radiaiei directe i unghiurile de elevaie optime
pentru sistemele monoaxiale amplasate n zona Braov, Romnia
Sistem monoaxial de tip
AZIMUTAL PSEUDO-AZIMUTAL PSEUDO-ECUATORIAL
Legea de
orientare
q
C
|%|
o* optim
Legea de
orientare
q
C
|%|
* optim
Legea de
orientare
q
C
|%|
* optim
L10_180 96.01 35 L22_180 94.23 27 L31_180 96.37 41
L10_160 95.48 35 L22_160 94.22 27 L31_160 96.35 40
L10_140 94.78 35 L22_140 94.08 27 L31_140 96.28 40
L10_120 93.53 35 L22_120 93.54 27 L31_120 95.75 40
L10_90 90.27 37 L22_90 91.33 28 L31_90 93.61 40
L11_180 95.76 35 L23_180 94.07 27 L32_180 96.36 40
L11_160 95.3 35 L23_160 94.00 27 L32_160 96.35 40
L11_140 94.61 35 L23_140 93.96 27 L32_140 96.26 40
L11_120 93.43 35 L23_120 93.45 27 L32_120 95.71 40
L11_90 92.21 37 L23_90 91.3 28 L32_90 93.59 40
L12_180 95.04 35 L24_180 93.75 27 L33_180 96.33 40
L12_160 94.84 35 L24_160 93.71 27 L33_160 96.31 40
L12_140 94.25 35 L24_140 93.69 27 L33_140 96.23 40
L12_120 93.14 35 L24_120 93.28 27 L33_120 95.67 40
L12_90 90.08 37 L24_90 91.2 28 L33_90 93.55 40


Pasul 5: Se modeleaz legile din tabelele 4.1 i 4.2, iar n figura 4.10 b1 sunt exemplificate legile
L12_180, ... L12_90.
Pas 6: Se modeleaz unghiurile de inciden v.
Pas 7: Se modeleaz curbele B i B*

31
Paii 8 9 10: Se estimeaz aportul energetic anual E
AN
(B) i E
AN
(B*) pentru fiecare lege
descris n tabelele 4.1 i 4.2, iar pe baza acestor rezultate se trece la modelarea curbelor
eficienei de captare anual n funcie de variaia cursei unghiurilor de tip diurn.
Sunt redate astfel:
n figura 4.12: curbele corespunztoare sistemului monoaxial de tip: azimutal (Fig. 4.12a);
pseudo-azimutal (Fig. 4.12b) i pseudo-ecuatorial (Fig. 4.12c).
n figura 4.13 sunt redate curbele pentru cele trei sisteme monoaxiale: azimutal, pseudo-
azimutal i pseudo-ecuatorial, corespunztoare curselor unghiului diurn: A*=
Ac*=A|*=180 (Fig. 4.13a) i curselor A*= Ac*=A|*=90 (Fig. 4.13b)
a) b) c)
Fig. 4.12 Variaiile eficienelor de captare anuale a radiaiei solare directe i valorile optime (Tabel 4.5), pentru
sistemele PV monoaxiale cu orientare de tip: a) azimutal, b) pseudo-azimutal i c) pseudo-ecuatorial,n
condiiile Fcc < 1, Braov, Romniaa) b)
Fig. 4.13 Variaiile eficienei de captare anuale pentru sistemele PV monoaxiale cu orientare de tip azimutal,
pentru curse ale micrii diurne de: a) 180 i b) 90, n condiiile Fcc < 1, Braov, Romnia

32
Sunt identificate valorile unghiurilor de elevaie optime pentru fiecare sistem monoaxial
i pentru fiecare lege de orientare, aa cum este redat n tabelul 4.5.
Pentru zona Braov, Romnia, sistemul monoaxial capabil s asigure cele mai nalte
eficiene de captare a radiaiei directe este cel de tip pseudo-ecuatorial (Fig. 4.12 b), fiind urmat
de cel de tip azimutal (Fig. 4.12 a) i de cel tip pseudo-azimutal (Fig. 4.12c).


4.5.3
Modulul III: Analiza comparativ
a rezultatelor obinute pentru zona Braov

Sunt comparate toate rezultatele obinute n cadrul modulelor I i II, pe baza diferitelor
criterii de orientare, obinndu-se rezultatele din tabelele 4.6 i 4.7:

Tabel. 4.6 Eficiena de captare optim pentru fiecare sistem de orientare
i condiiile ndeplinirii acesteia pentru zona Braov

legea de orientare
(Tabel 4.1)
cursa
unghiului diurn
eficiena de
captare optim
Sistemele BIAXIALE
Azimutal L 4 180 99.38 %
Pseudo-azimutal L 13 160 99.54 %
Pseudo-ecuatorial L 27 140 99.44 %
Sistemele MONOAXIALE
Azimutal L 11 ( o* = 35 ) 180 95.76%
Pseudo-azimutal L 22 ( * = 27 ) 160 94.22%
Pseudo-ecuatorial L 33 ( * = 40 ) 140 96.23%

Eficiena de captare q
B
optim, declarat n cadrul tabelelor 4.6 i 4.7, reprezint eficiena
de captare maxim obinut n condiiile unor eforturi de orientare minime (legi de orientare
simplificate). Totodat diferena dintre eficiena de captare optim i cea maxim este
nesemnificativ n comparaie cu diferena substanial dintre eforturile de orientare
corespunztoare celor dou situaii.
Pentru zona Braov, se constat urmtoarele:
1. Dintre sistemele biaxiale, cel de tip pseudo-azimutal este cel care asigur eficiena de
captare optim maxim, de q
B
= 99.54% (Tabel 4.6).
2. Dintre sistemele monoaxiale, cel de tip pseudo-ecuatorial este cel care asigur eficiena de
captare optim maxim, de q
B
= 96.23% (Tabel 4.6).
3. n cazul sistemelor biaxiale, pentru diferite curse ale unghiului diurn, sistemul pseudo-
azimutal asigur predominant eficienele de captare optime (Tabel 4.7).
4. n cazul sistemelor monoaxiale, sistemul pseudo-ecuatorial este cel care asigur eficiena de
captare optim, indiferent de cursa considerat pentru unghiul diurn (Tabel 4.7).

Tabel. 4.7 Eficiena de captare optim pentru fiecare curs a unghiului diurn
i condiiile ndeplinirii acesteia pentru zona Braov
cursa
unghiului diurn
legea de orientare
(Tabel 4.1)
sistemul de orientare
eficiena de captare
optim
Sistemele BIAXIALE
180 L 29 Pseudo-ecuatorial 99.47 %
160 L 19 Pseudo-azimutal 99.19 %
140 L 19 Pseudo-azimutal 99.01 %
120 L 19 Pseudo-azimutal 98.44 %
90 L 28 Pseudo-ecuatorial 96.59 %
Sistemele MONOAXIALE
180 L33 ( * = 40 ) Pseudo-ecuatorial 96.31 %
160 L33 ( * = 40 ) Pseudo-ecuatorial 96.31 %
140 L 33 ( * = 40 ) Pseudo-ecuatorial 96.23 %
120 L 33 ( * = 40 ) Pseudo-ecuatorial 95.67 %
90 L 33 ( * = 40 ) Pseudo-ecuatorial 93.55 %

33

4.6. Contribuii, concluzii i direcii ulterioare de dezvoltare

Contribuii:
1. Decelarea sezoanelor pentru zona Braov i identificarea, pe baza simulrilor numerice, a
zilelor limit de sezon N
L
, a zilelor echivalente pentru fiecare sezon N
S
i a zilei echivalente
anual N
A
.
2. Modelarea programelor de orientare zilnice, sezoniere i anuale i elaborarea unei baze de
legi de orientare, obinut prin combinarea acestora, pentru fiecare din sistemele bi- i
mono- axiale de tip azimutal, pseudo-azimutal i pseudo-ecuatorial.
3. Elaborarea unui algoritm de analiz comparativ a eficienelor de captare a radiaiei directe
pentru sistemele bi- i mono- axiale de tip azimutal, pseudo-azimutal i pseudo-ecuatorial i
aplicarea acestuia pentru zona Braov, Romnia.
4. Identificarea legilor de orientare optime pentru sistemele bi- i mono- axiale i a unghiurilor
de elevaie optime pentru sistemele monoaxiale, pe baza simulrilor numerice i a analizei
eficienei de captare a radiaiei directe pentru zona Braov
5. Identificarea eficienei de captare maxime pentru fiecare din sistemele de orientare bi- i
mono- axiale, de tip azimutal, pseudo-azimutal i pseudo-ecuatorial, pentru zona Braov, pe
baza simulrilor numerice.

Concluzii:
I. n analiza comparativ, aplicat n condiiile zonei Braov, Romnia, sunt utilizate un numr
de 4 sezoane definite astfel:
Sezonul de primvar, delimitat de zilele N
L
: 61 i 105, avnd ca zi echivalent
N
S
=80 (echinociul de primvar);
Sezonul de var, delimitat de zilele N
L
: 106 i 237, avnd ca zi echivalent N
S
=130;
Sezonul de toamn, delimitat de zilele N
L
: 238 i 280, avnd ca zi echivalent
N
S
=266 (echinociul de toamn);
Sezonul de iarn, delimitat de zilele N
L
: 281 i 60, avnd ca zi echivalent N
S
=310.
II. n cazul sistemelor biaxiale, legea de orientare se compune din dou programe de orientare:
unul pentru micarea de elevaie i unul pentru micarea diurn; n cazul sistemelor
monoaxiale legea de orientare const ntr-un singur program de orientare pentru micarea
diurn, iar unghiul de elevaie este meninut la o valoare optim anual.
III. Programele de orientare se compun din pai modelai simetric la dreapta i la stnga, sus i
jos, fa de curba de variaie a unghiului solar pentru care se stabilete programul (diurn i/sau
de elevaie n cazul sistemelor biaxiale; diurn n cazul sistemelor monoaxiale).
IV. Pentru categoria sistemelor biaxiale, eficiena de captare optim pentru zona Braov,
Romnia este de: 99.54% pentru sistemul de tip pseudo-azimutal n condiiile legii de
orientare L13_130; 99.44 % pentru sistemul de tip pseudo-ecuatorial n condiiile legii de
orientare L27_140 i de 99.38 % pentru sistemul de tip azimutal n condiiile legii de
orientare L4_180.
V. Pentru categoria sistemelor monoaxiale, eficiena de captare optim pentru zona Braov,
Romnia este de: 96.23% pentru sistemul de tip pseudo-ecuatorial, cu unghiul de elevaie
optim * =40, n condiiile legii de orientare L 33_140; 95.76% pentru un sistem de tip
azimutal n condiiile legii de orientare L11_180, pentru unghiul de elevaie optim o* =35 i
94.22% pentru sistemul de tip pseudo-azimutal n condiiile legii de orientare L22_ 160,
pentru unghiul de elevaie optim * =27.

Direcii ulterioare de dezvoltare:
Extinderea algoritmului de analiz comparativ a eficienei de captare, prin includerea
radiaiei difuze.
Aplicarea algoritmului i pentru alte zone de latitudine.34

5.
MODELAREA I OPTIMIZAREA SISTEMULUI DE ORIENTARE
AZIMUTAL, AL UNEI PLATFORME PV, CU ELEVAIE
COMANDAT PRINTR-UN MECANISM PATRULATER SPAIAL


Rspunznd tendinelor actuale de simplificare i cretere a fiabilitii sistemelor de
orientare a platformelor fotovoltaice, n acest capitol se expliciteaz analitic elaborarea soluiei
conceptuale pentru un sistem de orientare cu un singur actuator care genereaz micarea de
elevaie (de tip altitudine) dintr-o micare diurn (de tip azimut) prin intermediul unui lan
cinematic patrulater spaial.
Pentru stabilirea soluiei conceptuale, se pornete de la o structur (calitativ) de
rezolvare, optimizat prin simplificare structural, pentru care se efectueaz mai nti
parametrizarea i modelarea geometric, apoi se stabilesc aspectele cantitative ale listei de
cerine (n funcie de locaia geografic de amplasare). Pe baza acestora, se propune un
algoritm de sintez pentru dimensionarea lanului cinematic patrulater spaial, astfel nct s se
asigure realizarea unei eficiene de orientare ridicate, n condiiile unei funcionri adecvate,
fr riscuri/tendine de blocare.

5.1
Formularea problemei
i evidenierea avantajelor structurii de rezolvare propuse

n literatura de specialitate este propus un sistem azimutal, biaxial cu un singur actuator
(vezi Capitol 2) [37], pentru orientarea biaxial a platformelor fotovoltaice. Pornind de la aceast
soluie, s-a propus o structur mbuntit redat n figura 5.3 [19] [21] [68]. Aceast structur
conine un stlp vertical fix 0, pe care este articulat un element motor 1 (format dintr-o furc 1
solidar cu o roata melcat 1), printr-o cupl de rotaie (R1); la rndul ei, furca 1 este
articulat, printr-o policupl de rotaie (R2) cu o ax orizontal A-A, la o platform fotovoltaic
2 care se sprijin articulat, prin intermediul unei cuple sferice (S1) [24] cu centrul b, pe un
balansier 3; balansierul 3 este articulat, la rndul su, printr-o cupl sferic (S2) cu centrul c, la
un bra 4, care formeaz o cupl de translaie (T1) [71] cu stlpul fix 0; poziia vertical a
braului 4 (i implicit lungimea segmentului ad) poate fi reglat cu ajutorul unui mecanism de tip
urub-piuli 5. n timpul funcionrii, mecanismul de reglaj 5 se afl n repaus i braul 4 este
solidar cu stlpul 0; implicit, structura spaial mobil funcioneaz ca un mecanism R1-R2-S1-
S2 monomobil (Mactiv=1), n care micarea furcii 1 este micare de intrare, iar micarea relativ
dintre platforma PV 2 i furca 1 este micare de ieire (Fig. 5.3a):
( ) ) ( 1 ) ( 1 2 16 18 3 3 5 5 3 6 6 pasiv activ c n Mpasiv Mactiv M + = = = + + + = = + =


n care: M reprezint gradul de mobilitate al structurii (numrul micrilor independente);
n = 3 reprezint numrul elementelor mobile (1, 2 i 3, Fig. 5.3),
c = 5+5+3+3=16 este suma constrngerilor din cuplele R1, R2, S1 i S2;
Mactiv =1 mecanismul are o singur micare independent activ [2] [70] [71];
Mpasiv =1 mecanismul are o singur micare independent pasiv (micarea de rotaie a
balansierului 3 n jurul axei longitudinale proprii) [71].
Structura de tip RRSST (R = cupl de rotaie, S = cupl sferic, T = cupl de translaie),
propus n figura 5.3a este derivat din structura de referin (vezi Capitol 2) prin nlocuirea
celor dou reglaje, 7 i 9, cu un singur reglaj vertical 5 (Fig. 5.3a) i funcioneaz ca un
mecanism RRSS [19] [21]; ca urmare, structura propus devine mai robust, prezint o
complexitate mai redus i necesit un program de comand i control mai simplu.
Dac din structura (Fig. 5.3a) se elimin reglajul vertical 5 i cupla de translaie (T1), se
obine o structur mai simpl de tip RRSS (Fig. 5.3b), la care avantajele precedente sunt evident
amplificate. Aceast modificare structural, poate fi acceptat numai dac reducerea eficienei
de captare q
B
(vezi subpunctul 3.5.1 a din capitolul 3.), devine nesemnificativ.

35

5.2 Analiza comparativ a variantelor RRSS cu i fr reglare

Pentru decelarea structurii optime (att din punct de vedere al eficienei de captare q, ct i
al gradului de complexitate), s-a efectuat parametrizarea, modelarea i predimensionarea
geometric att a sistemului reglabil (Fig. 5.3a), ct i a celui nereglabil (Fig. 5.3b); s-a efectuat
apoi o analiz comparativ pe baza unor simulri numerice anuale, n condiii meteorologice
reale (Fcc<1), specifice zonei Braov-Romnia.

a)
b)
Fig. 5.3 Cele dou variante ale sistemului RRSS: a) cu reglare i b) fr reglare

5.2.1 Modelarea i predimensionarea geometric

Pentru modelarea i predimensionarea geometric a mrimilor ab, bc, cd i ad (Fig. 5.3) s-
au considerat rapoartele H = ab/cd; R = bc/cd i L = ad/cd [19] [21], s-au impus valorile limit
ale unghiurilor de orientare (Tabel 5.1), pentru care notaiile sunt explicitate n cadrul punctului
5.3.1 i s-a impus condiia ca unghiul de presiune dintre platforma PV i balansier (|
1
, Fig. 5.11
a) s se realizeze valori sub 65.

Tabel 5.1 Valorile extreme ale unghiurilor * i *, pe care
trebuie s le realizeze mecanismul RRSS, n cele patru sezoane.
Var Primvar/Toamn Iarn
t
s
= 12:00
N=Noon
*
N
63 45 28.5
*
N
0 0 0
Rsrit/Apus
(M=Morning)
*
M
31 27.5 20
*
M
90 90 56

Tabel 5.2 Valorile rapoartelor H, R si L ale variantelor
RRSS cu i fr reglaj (Fig. 5.3).
Var Primvar/Toamn Iarn
cd
ad
H =

H
V
= 2.2 H
P/T
= 3.8 H
I
= 4.7
cd
ab
R =

3.4
cd
bc
L =

2.02

Fig. 5.4 Poziia mecanismului patrulater
spaial de orientare reglabil abcd (Fig.
5.3a), la amiaza (t
s
= 12:00) echinociului
de primvar: *
Eq.N
=
Eq.N
= 45 i * =
0

n modelarea i predimensionarea rapoartelor H, R i L s-a pornit de la funcia de
transmitere a deplasrilor redat n ecuaia (5.13). Apoi s-a modelat expresia (5.19) a raportului
H = ad/cd (Fig. 5.4), redat la punctul 5.4.2 i, pe baza geometriei triunghiurilor Aabc, Aacd i

36
Abcc', din figura 5.4, s-au determinat: raportul R conform ecuaiei (5.3) i raportul L conform
(5.4):
( ) 1
2
2
+ ~ H R ; 1
2 2
+ ~ R H L (5.3); (5.4)

Rezultatele s-au sistematizat n Tabelul 5.2 i au fost utilizate n simulrile numerice
privind compararea rspunsurilor energetice ale celor dou variante (Fig. 5.3 a i b ) i
verificarea evitrii tendinelor de blocare n timpul funcionrii (pe baza valorilor limit a
unghiului de presiune
1
vezi punctul 5.3.3, Fig. 5.11) [19].

5.2.2 Simulrile numerice i identificarea variantei optime de orientare

S-au stabilit condiiile simulrilor numerice referitoare la mprirea anului n sezoane i la
programul anual de orientare pentru *. S-au efectuat simulrile numerice, n condiii ideale
(Fcc=1) i n condiii reale estimate (Fcc<1) i pe baza rezultatelor s-a constatat c sistemul
RRSS nereglabil (Fig. 5.3. b) capteaz cu 1.7% mai puin din radiaia direct disponibil, dect
sistemul reglabil (Fig. 5.3 a) i cu 3.44% mai puin dect sistemul azimutal cu dou actuatoare
(Tabel 5.3). Ca urmare, RRSS nereglabil reprezint varianta optim, deoarece realizeaz o
eficien de captare q
B
puin diferit de soluiile cu valori maxime, n condiiile unei complexiti
structurale evident mai reduse i a unei funcionri fr riscuri de blocare.

Tabel 5.3 Rspunsul energetic al celor 4 sisteme de orientare azimutale, pentru zona Braov, Romnia
Platform PV
cu sistem de
orientare
Fix nclinat RRSS reglabil RRSS nereglabil
Azimutal cu dou
actuatoare
Fcc =1 Fcc<1 Fcc =1 Fcc<1 Fcc =1 Fcc<1 Fcc =1 Fcc<1

Media anual zilnic a energiei radiaiei directe receptat pe suprafaa PV [kWh/m
2
]
7.2
2.1
9.49
2.79
9.28
2.74 9.8
2.84
Eficiena de orientare q
TRK

73.2 % 73.6 % 96.4 %
97.9 %
94.3 %
96.2 %
99.6 %
99.64 %
Rspuns energetic anual [kWh/m
2
], n condiiile
q
PV
=15% i q
el
=95% (randamentul sistemului electric)
374.5
109.2
493.6
145.1
482.7
142.5 509.7
147.7

5.2.3 Transformarea variantei RRSS ntr-o variant 7R echivalent structural

Deoarece ntr-un sistem de orientare azimutal biaxial, cursele unghiulare sunt relativ mari
(A* 150 i A*55) [132], cuplele sferice din structura 2R2S (Fig. 5.8 a1 i a2) se dovedesc
inadecvate, datorit capacitilor unghiulare (y i z, Fig. 5.8a1, a2) insuficiente [24] [25].


a1) a2)


b1) b2)

Fig. 5.8 Transformarea mecanismului 2R2S (a) n mecanism 7R (b) prin nlocuirea cuplelor sferice S1 i S2 (cu
capaciti unghiulare reduse: a1, a2) cu o articulaie cardanic bimobil C1 i respectiv o articulaie cardanic
trimobil C2+R3 (cu capaciti unghiulare superioare: b1, b2)

Pentru nlturarea acestei deficiene, i implicit a mobilitii pasive a balansierului, cupla
sferic S1 este nlocuit printr-o articulaie cardanic bimobil C1 (Fig. 5.8b1), iar cupla sferic

37
S2 (Fig. 5.8 a1, a2) este nlocuit printr-o articulaie cardanic trimobil (obinut prin nserierea
unei articulaii cardanice bimobile C2 cu o cupl de rotaie R3, (Fig. 5.8b2). Ca urmare, structura
final propus pentru obinerea orientrii biaxiale de tip azimutal, utiliznd un singur actuator,
conine lanul cinematic patrulater spaial abcd, de tip 7R, ilustrat n figura 5.9a.
Spre deosebire de structura RRSS nereglabil (Fig. 5.3b), noua structur (de tip 7R, Fig.
5.9) va trebui s asigure i evitarea riscurilor de blocare specifice articulaiilor cardanice
(modelate la punctul. 5.3.3, prin condiiile limit impuse unghiurilor
1
i
2
).

5.3
Modelarea corelaiilor
necesare n sinteza geometric a mecanismului spaial de orientare

Se realizeaz mai nti parametrizarea structurii din figura 5.9, iar pe baza acesteia se
modeleaz dependenele necesare dintre parametri i se propune un algoritm de sintez
geometric avnd ca obiectiv principal: maximizarea eficienei de captare q
B
n condiii de
funcionare i siguran adecvate [2] [25] [71].

a)
b)
Fig. 5.9 Structura de rezolvare propus pentru sistemul de orientare azimutal, biaxial, cu un singur
actuator: a) schema semi-constructiv a mecanismului patrulater spaial R1-R2-C1-C2-R3 (R-cupla de
rotaie; C-articulaie cardanic) i b) schema pentru modelarea geometric a mecanismului spaial.

5.3.1 Parametrizarea structurii

n modelarea i sinteza structurii propuse, pentru mecanismul spaial de orientare, sunt
utilizate urmtoarele mrimi principale (Fig. 5.4 i 5.9):
h distana dintre punctul a i punctul d;
r distana dintre punctul a i centrul b al articulaiei cardanice C1;
l distana dintre centrele b i c ale celor dou articulaii cardanice;
e distana dintre centrul c i axa cuplei R1;
H mrime relativ descris prin raportul: H = h/e;
R mrime relativ descris prin raportul: R = r/e;
L mrime relativ descris prin raportul: L = l/e;
*
unghiul azimut descris de platforma PV n jurul axei verticale;

M
*
valoarea azimutului platformei PV n momentul de rsrit/apus (M = Morning);

N
*
valoarea azimutului platformei PV n momentul amiezii (t
s
= 12:00) (N = Noon);
A*
cursa unghiular azimutal a platformei PV:

- - - -
= = A
min max
2 2 *
N M
(5.5)

38
o*
unghiul de elevaie al platformei PV (dintre normala la PV i planul orizontal);
o
M
*
valoarea elevaiei platformei PV n momentul de rsrit/apus;
o
N
*
valoarea elevaiei platformei PV atins n momentul amiezii (t
s
= 12:00);
Ao*
cursa unghiular de elevaiei platformei PV:
- -
= A
M N
o o o* (5.6)

1

unghiul dintre versorul normalei la PV
PV
n i versorul cb (Fig. 5.11a i ecuaia 5.16);

1

unghiul format de versorul axei A-A cu versorul bc (Fig. 5.11b i ecuaia 5.17);

2

unghiul dintre versorul da i versorul balansierului cb (Fig. 5.11c i ecuaia 5.18).
eficiena de captare care reprezint raportul dintre energia radiaiei solare captate de
platforma PV (E
B*
) i energia radiaiei solare disponibile (E
B
): = E
B*
/E
B

Pe baza acestor parametri, care intervin (direct sau indirect) n sinteza patrulaterului spaial
de tip 7R, se modeleaz funcia de transmitere a deplasrilor: o* =] (*) [19] [21] [42].

5.3.2 Modelarea funciei de transmitere a deplasrilor

Funcia de transmitere a deplasrilor o* =] (*) se modeleaz, conform figurii 5.9, pe baza
legturii geometrice . const l dc db = = , obinndu-se obine forma implicit (5.15):
( ) ( )
( ) |
|
|
.
|

\
|
+ +
+ + + +
=

2 2
2
2 2 2 2 2 2
1 *
1
1 * cos 4 * cos 2
tan 2
L H R
L H R H R R
o (5.15)

5.3.3 Condiii geometrice pentru evitarea tendinelor de blocare

Pentru evitarea tendinelor de blocare ale mecanismului patrulater spaial de 7R i, implicit,
ncadrarea n capacitile unghiulare ale articulaiilor cardanice, sunt utilizate unghiurile |
1
,
1
i
|
2
(Fig. 5.11) [68] crora li se impun urmtoarele restricii:

a) ||
1
| s 55


b) |
1
| > 35


c) ||
2
| s 65
Fig. 5.11 Unghiurile limit, ale mecanismului patrulater spaial abcd (Fig. 5.9): a) |
1
, b) |
2
i c) |
3
, asupra crora
sunt impuse limitele: ||
1
| s 55; |
1
| > 35 i ||
2
| s 65, reprezentnd restriciile geometrice asupra realizrii orientrii
azimutale n condiii de siguran, n afara blocrii [68] [77].a) |
1
(Fig. 5.11a) s nu depeasc 55:

- - -

s
|
|
.
|

\
|
= 55
cos cos sin
cos
1
1
L
H o o
| (5.16)

39
b)
1
(Fig. 5.11b) s nu coboare sub 35:

35
sin
cos
*
1
1
>
|
|
.
|

\
|
=

L

(5.17)
c) |
2
(Fig. 5.11c) s nu depeasc 65:

65
cos
cos
*
1
2
s
|
|
.
|

\
|
=

L
R H o
|
(5.18)

5.4. Algoritm de sintez geometric a mecanismului patrulater spaial

Pe baza unei liste de cerine, a modelrilor analitice privind funcia de transmitere
o*=](*) i a restriciilor ||
1
| s 55, |
1
| > 35 i ||
2
| s 65, se elaboreaz un algoritm de sintez
geometric (Fig. 5.12), prin aplicarea cruia se asigur orientarea optimal a platformei PV, n
condiiile locaiei de implementare.

5.4.1 Formularea problemei i lista de cerine

Problema de sintez se formuleaz astfel: s se stabileasc rapoartele H = h/e, R = r/e i L =
l/e ale mecanismului patrulater spaial de orientare (Fig. 5.9), care asigur ndeplinirea optimal
a listei de cerine, adaptat locaiei de amplasare a platformei PV.
Lista de cerine [30], utilizat n designul conceptual i, implicit, n sinteza geometric a
sistemului de orientare considerat, este redat n blocul de cerine al schemei logice (Fig. 5.12)
Pe lng cerinele propriu-zise, lista conine i un set de criterii pentru evaluare tehnico-
economic a variantelor conceptuale generate, din care urmeaz s fie decelat soluia
conceptual a mecanismului spaial de orientare, pe baza analizei multicriteriale [17] [30].

5.4.2
Explicitarea algoritmului de sintez a soluiilor geometrice
(variantelor conceptuale)

Aplicarea funciei de transmitere (5.13) pentru poziiile unghiulare M (M=morning) i N
(N=noon), permit modelarea raportului H pe baza egalitii (5.13):

M M M N N N
H H * cos * cos * sin * cos * cos * sin o o o o + = + (5.13)

Pentru fiecare pereche discret (o*
N
; o*
M
), se calculeaz H pe baza ecuaiei (5.19):
( )
M N
N N M M
N M
H
* cos * cos
* cos * sin * cos * sin
* , * ,
o o
o o
o o


=
(5.19)
Raportul L se calculeaz n momentul amiezii, pentru ||
1N
| = 15; 10; 5; 0:

P
N N
P
N N N
N
H H
H L
1 1
cos
* cos * sin
cos
* cos * cos * sin
) , * , (
|
o o
|
o o
o

=

= (5.20)

Raportul R se calculeaz, n momentul de rsrit/apus, pentru ||
2M
| = 65; 60; 55:
M
M
L H
L H R
* cos
cos
) , , * , (
2
o
|
o

= (5.21)

Pentru realizarea unei eficiene de captare anuale q
B_AN
ct mai ridicate, se impune
elaborarea unui program de orientare * optim. n acest scop, se modeleaz variaia * n pai
cu durat constant de1h, simetrici fa de curba solar , n fiecare din urmtoarele 92 de zile:
N

= 80 (echinociul de primvar), 81, 82, ..., 171 i 172 (solstiiul de var).


Seturile (H, L, R, o
*
N
,

o
*
M
, N

), care ndeplinesc cantitativ cerinele impuse, formeaz o


baz de variante conceptuale pentru mecanismul patrulater spaial considerat (Fig. 5.9).
Algoritmul elaborat pentru sinteza geometric a mecanismului patrulater spaial de tip 7R,
este prezentat n figura 5.12, sub forma unei scheme logice care conine 7 etape:

40
SE CUNOSC:
1. Schema structural a unui mecanism patrulater, spaial, monomobil, biaxial, de tip azimut-
altitudine (Fig. 5.9), avnd dimensiunile segmentelor h, r, l, enecunoscute.2. Legea de micare a mecanismului (n forma ei explicit i implicit) prin care micarea de
elevaie o* (altitudinal) este generat din micarea diurn, independent * (azimutal):

Forma implicit, conform ecuaiei (5.11):
( ) ( )
2 2 2 * * *
cos cos sin 2 l e h r h e r + + = + o o


Forma explicit, conform ecuaiei (5.12):
|
|
.
|

\
|
+
+ +
=

c b
c b a a
2 2 2
1 *
tan 2 o

n care :
e
r
a
*
cos
2

=
;
2
2
e
r h
b

=
;
2
2 2 2 2
e
l e h r
c
+ +
=
(5.12) ; (5.12); (5.12)
3. O lege de orientare anual pentru *(N

), compus din pai cu durata constant de 1h,


modelai simetric fa de curba , n zilele N

= 80, 81, ..., 172 dintre echinociul de
primvar (N = 80) i solstiiul de var (N = 172).

4. Condiiile geometrice de funcionare prin care se asigur evitarea tendinelor de blocare:
Unghiul limit |
1
, calculat conform (5.16): - -
s |
.
|

\
|
= 55 cos cos
1
sin cos
* 1
1
o o |
L L
H

Unghiul limit
1
, calculat conform (5.17):
35
* sin
cos
1
1
> |
.
|

\
|
=

L


Unghiul limit |
2
, calculat conform (5.18):
65
* cos
cos
1
2
s |
.
|

\
|
=

L
R H o
|

5. Principalele datele geo-meteorologice ale locaiei de implementare: latitudinea ; variaia
lunar a factorului de turbiditate T
L
i variaia lunar a factorului de traversare a norilor Fcc.


6. Valorile extreme ale unghiurilor de orientare:
*
M
=
Eq.M
;

*
N
= *
Eq.N
= 0; o*
N
= o
N.Eq
, ...,

o
N.SS
i o*
M
= 0,3o*
Eq.N
... 0,6o*
Eq.N


SE CER:
Valorile rapoartelor H = h/e, R = r/e, L = l/e, valorile optime pentru o*
N
, o*
M
i legea de
orientare *( N

)

care asigur eficiena maxim de captare a radiaiei solare, pentru latitudinea
locaiei de implementare , n condiiile:
1. ndeplinirii unor unghiuri de presiune ct mai favorabile.
2. minimizrii consumului energetic pentru orientare.
3. unui gabarit redus.


START

Etapa I:
Se aleg n valori discrete pentru *
N
=

o
Eq.N
, ...,

o
SS.N
i m valori discrete pentru o*
M
=
(0.3...0.6)o*
Eq.N
. Pentru fiecare o*
N
se traseaz cte o curb

H calculat n punctele discrete o*
N
conform ecuaiei (5.19):

( )
M N
N N M M
N M
H
* cos * cos
* cos * sin * cos * sin
* , * ,
o o
o o
o o


=
(5.19)
a

41

4 n curbe L i 4nm valori discrete L (, H, o*
N
, o*
M
).
calculate fr ndeplinirea condiiilor de evitare a blocrii
(ecuaiile 5.16, 5.17 i 5.18)

Etapa III:
Pentru fiecare pereche (H, L), se calculeaz cte 3 valori R, pe baza ecuaiei (5.21), calculat n
punctele discrete ||
2
| = 65; 60; 55, considerate pentru momentul de rsrit/apus (M):

M
M
L H
L H R
* cos
cos
) , , * , (
2
o
|
o

=
(5.21)

12nm perechi de forma (, H, L, R, o*
M
,

o*
N
) calculate fr
ndeplinirea condiiilor de evitare a blocrii
(ecuaiile 5.16, 5.17 i 5.18)


O familie de n curbe H i un numr de nm valori discrete H (, o*
N
, o*
M
).
Aceastea sunt calculate fr ndeplinirea condiiilor de evitare a blocrii
(ecuaiile 5.16, 5.17 i 5.18)Etapa II:
Pentru fiecare valoare H, se calculeaz cte 4 valori L pe baza ecuaiei (5.20), calculat n punctele
discrete ||
1N
| = 15; 10; 5; 0, considerate pentru momentul t
s
=12:00


1
cos
* cos * sin
) , * , (
|
o o
o
N N
N
H
H L

=
(5.20)

12n curbe R i 12nm valori discrete R (, H, L, o*
N
, o*
M
), calculate fr
ndeplinirea condiiilor de evitare a blocrii (ecuaiile 5.16, 5.17 i 5.18)
4nm perechi de valori de forma (, H, L, o*
M
,

o*
N
) calculate fr
ndeplinirea condiiilor de evitare a blocrii (ecuaiile 5.16, 5.17 i 5.18)Etapa IV:
Oricare ar fi setul (, H, L, R, o*
M
,

o*
N
), se
verific ndeplinirea condiiilor:
|
1
s 55,
1
> 35, |
2
s 65

Nu sunt
ndeplinite
Sunt
ndeplinite
O mulime de soluii (, H, L, R, o*
M
,

o*
N
) care asigur ndeplinirea
condiiilor de evitare a blocrii (ecuaiile 5.16, 5.17 i 5.18).
b
c
d
e
f
g
h
i
j

42Etapa V:
Se modeleaz programe de orientare pentru *( N

) n pai efectuai la intervale constante de o or,


realizai simetric fa de curba , n fiecare zi a intervalului dintre echinociul de primvar (N

= 80) i
solstiiul de var (N

=172).

Cte 92 valori ale eficienei de orientare q
B

pentru fiecare set (H, L, R, o*
D
,

o*
P,
N

)

Soluia conceptual (H, L, R, o*
M
,

o*
N
)

i programul de orientare *(N

) care
asigur obinerea eficienei de orientare optime q
B optim
, pentru
,
i ndeplinirea
criteriilor de evaluare n cele mai favorabile condiii
STOP

Etapa VII:
Analiza comparativ a eficienelor de orientare calculate pentru fiecare din cele 9212nm
seturi (H, L, R, o*
D
,

o*
P
, N

) i identificarea aceluia care asigur eficiena maxim de captare a


radiaiei solare, pentru latitudinea locaiei de implementare , n condiiile:
1. ndeplinirii unor unghiuri de presiune ct mai favorabile.
2. minimizrii consumului energetic pentru orientare.
3. unui gabarit redus.Etapa VI:
Pentru fiecare set (H, L, R, o*
M
,

o*
N
, N

), se calculeaz eficiena de captare a radiaiei


directe q
B,
pe baza secvenei de ecuaii:
( )
( )
| | %
*
B E
B E
TRK
= q

n care:
( )
}
= dt B B E * *
, *)] cos( * cos cos * sin [sin * o o o o + = B B
( )
}
= Bdt B E
,
|
|
.
|

\
|
+

+ =
o sin 4 , 9 9 , 0
)] 72 , 2 9856 , 0 cos( 0334 , 0 1 [ 1367
R
T
N B
92 variante de programe * n pai cu durata constant de o or, modelai
simetric fa de curba , n fiecare zi N

,

Baza variantelor conceptuale de forma (H, L, R, o*
M
,

o*
N
)
i a programelor de orienare * (N

)


k
l
m
n
o
p
q
Fig. 5.12 Schema logic a algoritmului pentru sinteza geometric a mecanismului spaial de orientare

43
5.5 Contribuii, concluzii i direcii ulterioare de dezvoltare

Pe baza cercetrilor din acest capitol se desprind urmtoarele contribuii, concluzii i
direcii ulterioare de dezvoltare:

Contribuii:
1. S-a realizat modelarea, predimensionarea i simularea rspunsului energetic pentru variantele
de tip RRSS cu i fr reglaj, iar pe baza analizei comparative a rezultatelor s-a observat c
structura RRSS fr reglaj poate realiza o eficien de captare cu numai circa 2% mai mic
dect varianta cu reglaj n condiiile unui grad de complexitate semnificativ mai redus.
2. S-a optimizat varianta RRSS prin transformarea acesteia ntr-o structur de tip 7R, pe baza
nlocuirii celor dou cuple sferice cu dou cuple de tip cardanic: una trimobil i una
bimobil.
3. S-a parametrizat structura de tip 7R obinut i s-a realizat modelarea geometric a acesteia,
prin stabilirea expresiilor analitice ale funciei de transmitere a deplasrilor i ale condiiilor
unghiulare privind evitarea blocrii n funcionare.
4. S-a elaborat lista de cerine pentru sinteza geometric a mecanismului de orientare, n
funcie de particularitile locaiei de amplasare, i s-a propus un algoritm de sintez
optimal viznd determinarea programului de orientare i a rapoartelor H, R i L, pentru care
se asigur realizarea unei eficiene de captare a radiaiei directe q
B
>97%, n condiii de
funcionare i siguran adecvate.

Concluzii:
I. Prin nlocuirea sistemelor biaxiale, acionate de dou motoare, cu sisteme biaxiale acionate
de un singur motor, n care micarea de elevaie este generat din micarea diurn, se asigur
reducerea semnificativ a gradului de complexitate a mecanismelor de orientare pentru
platforme PV.
II. Generarea elevaiei din micarea diurn se obine fie cu ajutorul unui mecanism bicontur cu
cam spaial cilindric, fie cu ajutorul unui mecanism patrulater spaial RRSS sau 7R;
soluia secund, considerat n lucrare, asigur un grad de complexitate mai redus i o
robustee mai ridicat.
III. Deoarece variantele clasice ale cuplelor sferice nu asigur evitarea blocrii, acestea au fost
nlocuite cu articulaii cardanice.
IV. Algoritmul de sintez propus asigur decelarea unor dimensiuni optime ale mecanismului
spaial azimutal, biaxial, de tip 7R, care asigur o eficien de captare ridicat n condiiile
unei funcionri adecvate (n care sunt eliminate tendinele de blocare).
V. Lista de cerine pentru sinteza geometric a mecanismului de orientare de tip 7R se
stabilete n funcie de particularitile meteo-geografice de amplasare care, pentru zona
Braov, se refer la: variaia anual a factorilor Fcc i T
L
; la unghiurile de orientare: *
M

=
Eq.M
;

*
N
= *
Eq.N
=0; o*
N
= o
N.Eq
, ...,

o
N.SS
i o*
M
= 0.3o*
Eq.N
... 0.6o*
Eq.N
i implicit,
la unghiurile limit de funcionare: ||
1
| s 55, |
1
|

> 35, ||
2
|

s 65.

Direcii ulterioare de dezvoltare:
Identificarea parametrilor H, R i L innd seama de eficiena de captare a radiaiei
globale.
Conceperea unor cuple sferice cu capaciti unghiulare superioare, capabile s
ndeplineasc condiiile impuse unghiurilor limit de funcionare (presiune/transmitere)
utiliznd structura de tip RRSS.
Dezvoltarea unor scheme de amplasare i a unor programe adecvate de orientare, pentru
parcuri de platforme PV cu orientare bazat pe utilizarea de mecanisme 7R, care s
asigure evitarea umbririi i maximizarea rentabilitii.

44
6
APLICAIE PRIVIND SINTEZA SISTEMULUI DE ORIENTARE
AZIMUTAL A UNEI PLATFORME PV, CU ELEVAIE
COMANDAT PRINTR-UN MECANISM PATRULATER SPAIAL

n acest capitol se exemplific aplicarea algoritmului de sintez geometric, descris n
capitolul precedent, pentru dimensionarea optimal a mecanismului patrulater spaial de tip 7R,
n condiiile meteorologice i geografice corespunztoare locaiei Braov-Romnia i a cerinei
de captare a cel puin 96% din radiaia solar direct disponibil.

6.1 Aplicarea algoritmului de sintez n condiiile zonei Braov

Pentru aplicarea algoritmului de sintez geometric a mecanismului patrulater spaial,
de tip 7R (vezi punctul 5.3.4, Capitol 5), se deceleaz mai nti datele de intrare (cerinele)
corespunztoare latitudinii locaiei considerate (Braov-Romnia: = 45,65lat.N):
1. Unghiurile de orientare extreme ale modulului PV, decelate pe baza variaiilor
unghiurilor omoloage ale razei solare:

Rsrit/apus Amiaz (t
s
=12:00)
*
M
= 90 *
N
= 0
o*
M
= 13 ... 27 o*
N
= 45 ... 67

2. Valoare medie anual factorului de turbiditate: T
L
3 [67]
3. Variaia lunar a factorului Fcc [20] redat n figura. 6.1 i Tabelul 6.1


Tabel. 6.1. Valorile medii lunare ale Fcc
pentru Braov Romnia ( = 45,65lat. N)

Luna Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.
F
CC

Brasov
0,30 0,30 0,35 0,35 0,35 0,41
Luna Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
F
CC

Brasov
0,45 0,38 0,35 0,35 0,35 0,25

Fig. 6.1 Variaia anual a Fcc (Factor of Clouds
Crossing) pentru Braov, Romnia
( = 45,65lat. N) [20]Fig. 6.3 Curbe de variaie a raportului H (H=h/e), calculat pentru valorile discrete *
M
=

0, 5, 10, ... 30, n funcie
de latitudinea i identificarea valorilor raportului H aferente latitudinii = 45,65

45
Algoritmul descris n capitolul precedent, este aplicabil pentru o gam larg de latitudini
() (Fig. 6.3.). Deci, mecanismul poate fi dimensionat astfel nct s se asigure captarea pe
suprafaa PV, a cel puin 96% din radiaia solar direct disponibil n locaia considerat.

Etapa I:
Pentru identificarea unui domeniu extins de valori H, corespunztoare latitudinii =
45,65, se efectueaz calculul descris n blocul a al schemei logice (vezi punctul 5.3.4, Capitol
5), corespunztor Etapei I a algoritmului de dimensionare optim a sistemului din figura 6.2.
Simulrile numerice s-au efectuat pentru (o*
M
, o*
N
), n care o*
M
= 13, 14 ... 27 i o*
N
= 45, 46, ..., 67; rezultatele nu sunt redate pentru o*
N
= 46, 48, 50, 52, 56.
n figura 6.4 sunt sistematizate grafic i tabelar soluiile raportului H:Fig. 6.4 Rezultate corespunztoare blocului b al schemei logice (vezi punctul 5.3.4, Cap. 5),
constnd n curbe de variaie ale raportului H i tabele cu valorile aferente acestui raport.
Etapa II:
Algoritmul de optimizare dimensional a mecanismului patrulater spaial de tip 7R, se
continu prin stabilirea valorilor raportului L (L= CD/BC), pe baza blocului c al schemei logice
(vezi punctul 5.4.3, Capitol 5).
Etapa III:
n continuare, se calculeaz valorile raportului R conform blocului f al schemei logice
(vezi punctul 5.4.3, Capitol 5). i n acest caz simulrile numerice s-au efectuat pentru 3 valori
discrete: |
2M
|=55, |
2M
|=60 i |
2M
|=65; sunt exemplificate numai cazurile |
2M
|=60 i
|
2M
|=65.n figura 6.6 sunt exemplificate grafic i tabelar soluii ale raportului R:


a)

c)
Fig. 6.6 Rezultate corespunztoare blocului g al schemei logice (vezi punctul 5.4.3, Cap. 5), constnd n curbe de
variaie ale raportului R i tabele cu valori aferente cazurilor: a) |
2M
|=60, |
1N
|=0; c) |
2M
|=60, |
1N
|=10.

46
Etapa IV:
Pe baza blocurilor i i j, din schema logic (vezi punctul 5.4.3, Capitol 5), se identific
seturile (H, R, L, o*
M
, o*
N
) care ndeplinesc simultan condiiile: |
1
s 55,
1
> 35 i |
2
s 65; se
obin:
Variaiile i valorile H din figura 6.7, stabilite pe baza figurii 6.4;
Variaiile i valorile L din figura 6.8, stabilite pe baza figurii 6.5;
Variaiile i valorile R din figura 6.9, stabilite pe baza figurii 6.6.

Fig. 6.7 Rezultate corespunztoare blocului j al schemei logice (vezi punctul 5.4.3, Cap. 5), constnd n curbe de
variaie ale raportului H i tabel cu valori aferente, care ndeplinesc simultan condiiile |
1
s 55,
1
> 35 i |
2
s 65

a) b)
Fig. 6.8 Rezultate corespunztoare blocului j al schemei logice (vezi punctul 5.4.3, Cap. 5), constnd n curbe de
variaie ale raportului L i tabelul valorilor aferente, care ndeplinesc simultan condiiile |
1
s 55,
1
> 35 i |
2
s
65, n cazurile valorilor discrete: a) |
1N
|=0 i b) |
1N
|=10
Etapa V:
Se modeleaz 92 programe de orientare *, n fiecare din zilele N = 80, 81, ...172, pe
baza blocului k al schemei logice (vezi punctul 5.4.3, Capitol 5); n figura 6.10 sunt
exemplificate programele corespunztoare zilelor: N = 80 (Echinociul de Primvar), 106 (ziua
limit a sezonului de var), 110 (ziua n care se modeleaz * optim anual), 128 (ziua
echivalent a sezonului de var), 172 (solstiiul de var).

47


Fig.6.10 Rezultate corespunztoare blocului l al schemei logice (vezi punctul 5.4.3, Cap. 5) cu exemplificarea
programelor * modelate n zilele N = 80, 106, 110, 128 i 172
Se centralizeaz toate seturile (H, R, L, o*
M
, o*
N
) care ndeplinesc simultan |
1
s 55,
1
> 35, |
2
s 65 i fiecrui set i se aloc fiecare din cele 92 legi de orientare *.a) b)
Fig. 6.12. Rezultate corespunztoare blocului o din schema logic (vezi punctul 5.4.3, Cap. 5) cu exemplificarea
variaiei eficienei de orientare pentru cazurile: a) *
N
= 46; |
1N
|=10; |
2M
|=60 i b) *
N
= 50; |
1N
|=0;
|
2M
|=60 i marcarea soluiei (H; R; L) = (2.58; 2.04; 1.33)

Etapa VI
Pentru fiecare set (H, R, L, o*
M
, o*
N
,

*) se modeleaz i se calculeaz eficiena de
captare anual q
B_AN
, pe baza blocului n al schemei logice (vezi punctul 5.4.3, Cap. 5).

48
Pentru exemplificare, n figura 6.12 s-au sistematizat grafic rezultatele corespunztoare
cazurilor: a) *
N
= 46; |
1N
|=10; |
2M
|=60 i b) *
N
= 50; |
1N
|=0; |
2M
|=60.

Etapa VII:
Pe baza analizei comparative a valorilor eficienei de orientare, calculate pentru fiecare
set (H, R, L, o*
M
, o*
N
,

*), s-a decelat soluia optim (H, R, L) pentru locaia Braov, Romnia:
H R L
2.58 2.04 1.33

Soluia optim, identificat pe baza figurii 6.12 diagrama b), conduce la obinerea unei
eficiene anuale de orientare maxime de: 97.21%, n condiiile implementrii programului
*optim anual, modelat n ziua N = 110 i ilustrat n figura 6.13.Rezultatele simulrilor
numerice corespunztoare soluiei optime (H=2.58; R=2.04; L=1.33) sunt redate mai jos, n
figurile 6.14 ... 6.17, pentru momentele solare reprezentative ale anului (echinocii i solstiii).b)
b)
Fig.6.14 Variaiile unghiurilor solare (o i ) i ale
platformei PV orientate cu sistemul biaxial de tip 7R (o
*_7R i *_7R) i cu un sistem monoaxial (o *_1ax i
*_1ax), n ziua: b) Solstiiu de var
Fig.6.15 Variaiile unghiurilor
1
,
1
i
2
n zilele: a)
Echinociu de Primvar, b) Solstiiu de var,


b)
b)
Fig.6.16 Variaiile unghiurilor de inciden ale
sistemului biaxial de tip 7R (v_7R) i ale sistemului
monoaxial (v_1ax), n zilele: b) Solstiiu de var,
Fig.6.17 Variaiile radiaiei solare directe: disponibile
(B), receptat de sistemul de tip 7R (B*_7R) i receptat
de sistemul monoaxial (B*_1ax), n zilele: b) Solstiiu de
var,

49

De asemenea, rezultatele simulrilor numerice arat c sistemul optimizat biaxial
azimutal, cu mecanism patrulater spaial de tip 7), este capabil s capteze, n condiiile zonei
Braov, Romnia ( = 45.65 lat.N), peste 97.2% din radiaia solar direct disponibil, adic cu
2.13% mai mult dect un sistem monoaxial azimutal orientat pe baza aceluiai program.
n urma optimizrilor [16], efectuate cu ajutorul simulrilor numerice, valorile numerice
orientative, estimate iniial pentru unghiurile de orientare i pentru unghiurile limit de
funcionare, s-au corectat conform valorilor prezentate n Tabelul 6.3.

Tabel 6.3. Corecia valorilor estimate iniial, pentru unghiurile de orientare i pentru unghiurile limit
de funcionare, n urma simulrilor numerice
Valori
numerice
* o*
1

2

3

*
N
*
M
o*
N
o*
M

1N
|
1M
|
2N
|
2M
|
3N
|
3M
|
orientative 0 90 20 50 0 55 90 41 23 62
optimizate 0 90 18 48 19 55 90 41 23 62

6.2 Contribuii, concluzii i direcii ulterioare de dezvoltare

Contribuii:
1. S-au realizat modelri i simulri numerice pentru: unghiurile de orientare, unghiurile de
inciden, unghiurile limit de funcionare, radiaia solar direct i pentru eficiena de
orientare realizat de sistemul de orientare azimutal de tip 7R, n condiiile meteo-
geografice ale locaiei Braov, Romnia ( = 45.65 lat.N); determinrile numerice s-au
efectuat pentru perioada unui an, pe baza etapelor descrise n algoritmul de sintez
geometric.
2. Iniial au fost calculate 1440 triplete (H, R, L), din care s-au identificat i centralizat o baz
lrgit de 1104 soluii (H, R, L) care conduc la obinerea unei eficiene de orientare
superioare valorii de 96%, n condiii de funcionare fr blocare a sistemului azimutal de
tip 7R;
3. Datele rezultate n urma sintezei geometrice sunt utilizate, n continuare, ca date de intrare,
n etapa de design constructiv a unui demonstrator fotovoltaic destinat testrilor
experimentale n mediul construit.
Concluzii:
I. Dimensionarea optim a sistemului de tip 7R pentru zona Braov, Romnia, se realizeaz
pe baza unui algoritm avnd ca date de intrare latitudinea locaiei de amplasare, legea de
transmitere a deplasrilor, ecuaiile unghiurilor de evitare a blocrii, variaia anual a
factorului de turbiditate Linke T
L
, a variaiei anuale a factorului de traversare a norilor F
CC

i a condiiilor unghiulare de evitare a blocrii.
II. A fost de decelat soluia optim: H=2.58; R=2.04; L=1.33, valori care conduc la
asigurarea uni aport de radiaie direct de 97.22% din totalul disponibil, cu 2.13% mai mare
dect cel asigurat de sistemul azimutal monoaxial derivat de la sistemul biaxial.
III. Considernd: aportul de energie a radiaiei solare directe disponibile anual pentru zona
Braov, Romnia: E(B) 1089.6 kWh/m2; o suprafaa fotovoltaic de 150m2; eficiena de
conversie a unui modul fotovoltaic: q
PV
15%; preul pentru 1kWh 0.02 Euro, rezult c
implementarea sistemului azimutal de tip 7R va conduce la un ctig energetic anual de
cca. AE 545kWh fa de sistemul monoaxial azimutal, ceea ce semnific un surplus anual
de cca. 109 Euro.

Direcii ulterioare de dezvoltare:
nlocuirea eficienei de captare a radiaiei directe cu eficiena de captare a radiaiei
globale i recalcularea parametrilor H, R i L optimi n noile condiii, pentru zona Braov,
Romnia.50
7.
REALIZAREA, IMPLEMENTAREA I TESTAREA UNUI
DEMONSTRATOR PV CU ORIENTARE AZIMUTAL,
BI-AXIAL I ELEVAIE REALIZAT
PRINTR-UN MECANISM SPATIAL 7Rn cadrul acestui capitol se prezint succint modelarea 3D, elaborarea desenelor de
execuie i realizarea unui demonstrator pentru un sistem PV cu orientare biaxial, n care
micarea de elevaie, de tip altitudine, este generat din cea diurn, de tip azimut, printr-un
mecanism patrulater spaial de tip 7R.

7.1. Proiectarea constructiv a demonstratorului

Se realizeaz modelarea unui sistem biaxial cu orientare azimutal, acionat de un singur
actuator, n care micarea de elevaie o* este obinut din micarea azimutal *, printr-un
mecanism patrulater spaial de tip 7R, pe baza funciei de transmitere a deplasrilor o*=](*)
(vezi Capitolul 5).
Modelarea 3D a demonstratorului a avut ca date de intrare:
1. Schema structural a sistemului biaxial cu orientare azimutal de tip 7R
2. Valorile optime ale rapoartelor: H = 2.58; R = 2.04 i L = 1.33, calculate n capitolul
anterior, pe baza algoritmului de sintez a mecanismului patrulater spaial de tip 7R
prezentat n Capitolul 5.
3. Actuatorul rotativ (Fig. 7.5, Tabel7.2) [78], care ndeplinete condiiile de rezisten la
vnt [11] [10] cu lista caracteristicilor tehnice i cotele de gabarit i montaj.
4. Modulul fotovoltaic [80] cu datele tehnice nsoite de dimensiunile de gabarit i montaj.
5. Transmisia cardanic cu date privind cotele de montaj i capacitatea unghiular a
articulaiilor cardanice (Fig. 7.3) [79]


a) b)
c) d)


Fig. 7.3. a) Seciune printr-o transmisie cardanic serie T; b) Transmisia cardanic T 9.102.12.A11;
c) vedere explodat a transmisiei T 9.102.12.A11; d) crucea i furcile cardanice pentru T 9.102.12.A11

Elementele din componena demonstratorului sunt sistematizate n tabelului 7.2 i ilustrate
n figura 7.5.
A fost verificat ndeplinirea curselor unghiulare specificate n cerinele de proiectare: o*
= 20 ... 50 i * = +90 ... 90. Verificarea, prin simulare grafic, a evideniat ndeplinirea cu
succes a cerinelor, n condiii bune de funcionare, cu evitarea coliziunilor dintre elementele
demonstratorului (ex. Fig. 7.9).
51Fig. 7.5 Componentele modelului 3D sistem de orientare biaxial azimutal de tip 7R (Tabel 7.2)
Fig. 7.9. Modelul 3D ndeplinete condiia , |
2
, s 65 n momentul de rsrit/apus

Montajul
rulmenilor
n seciune

52

Tabel 7.2. Componentele demonstratorului
Numr de referin n
figura 7.5
Denumire Component
Numr de buci n
ansamblu
1 plac baz 1
2 ntritur stlp 4
3 bra cardan-stlp 1
4 eav 70x500 2
5 tabl triunghi isoscel 2
6 eav rectangular 1
7 travers modul PV 1
8 susinere cardan 1
9 rulment radial-axial: SKF 61908 20, SI, NC, 20_68 2
10 canelur interioar i alezaj 1
11 nervuri motor 12 (6x2)
12 susinere cardan radial 2
13 baz motor 2
14 talp elevaie 2
15 cep elevaie 2
16 profil L platform 2
17 canelura exterioar (suport modul PV) 1
18 transmisie cardanic MERTSAN 1
19 inel elastic interior DIN 472 62 x 2 2
20 rulment radial: SKF 61908 20, SI, NC, 20_68 [81] 2
21 inel elastic exterior DIN 471 40 x 1,75 2
22 inel elastic exterior DIN 471 25 x 1,2 1
23 modul PV 1
uruburi i piulie M6 i M8

Pe baza modelului 3D validat n urma verificrilor dimensionale i de funcionare, s-au
obinut desenele de execuie care au fost predate productorului pentru demararea construciei
demonstratorului.

7.2. Realizarea i implementarea demonstratorului.

Realizarea demonstratorului [16] a cuprins urmtoarele activiti:
1. Verificarea desenelor de execuie.

a)
b)
Fig. 7.12 Demonstratorul sistemului biaxial cu orientare azimutal, de tip 7R,
acionat cu un actuator rotativ: a) n poziia de amiaz i b) n poziiile extreme (diminea i sear)

2. Achiziionarea reperelor existente pe pia: motoreductor [78], transmisie cardanic [79],
modul fotovoltaic [80], rulmeni [82].
3. Manufacturarea restului de repere prezentate n tabelul 7.2.
4. Asamblarea componentelor (Tabel 7.2)

53
5. Testarea funcionrii sistemului conform parametrilor de orientare indicai.

Tabel 7.3. Programul de orientare anual implementat sistemului de orientare azimutal de tip 7R, pentru zona
Braov, Romnia, n care * reprezint micarea independent, iar o* - micarea dependent rezultat pe baza
funciei de transmitere a deplasrilor ](*) = o* (vezi Capitol 5)

Ora local Ora solar
Azimut
PV
Elevaie
PV
Decrement
Azimut PV
Increment
Impulsuri
Numr
curent de
impulsuri
1
V-I
2
P-T
1
V-I
2
P-T * o* d*
3
k *
Poziie Iniial
absolut
4:15 4:15 4:15 4:15
90 17 0 0.00 0.00
Poziie Iniial
relativ
05:18 05:18 06:30 06:30
87 18 3 120.9 120.9

Pas 1 (rsrit) 07:55 08:18 07:30 07:30
76 24 11 443.3 564.2
Pas 2 08:55 09:18 08:30 08:30
63 30 13 523.9 1088.1
Pas 3 09:55 10:18 09:30 09:30
46 38 17 685.1 1773.2
Pas 4 10:55 11:18 10:30 10:30
25 45 21 846.3 2619.5
Pas 5 11:55 12:18 11:30 11:30
0 48 25 1007.5 3627.0
Pas 6 12:55 13:18 12:30 12:30
-25 45 25 1007.5 4634.5
Pas 7 13:55 14:18 13:30 13:30
-46 38 21 846.3 5480.8
Pas 8 14:55 15:18 14:30 14:30
-63 30 17 685.1 6165.9
Pas 9 15:55 16:18 15:30 15:30
-76 24 13 523.9 6689.8
Pas 10
Cursa Final
(apus)
16:55 17:18 16:30 16:30
-87 18 11 443.3 7133.1
ntoarcere
22:55 22:18 21:30 21:30
-87 18 0 0.0 7133.1
22:56 22:19 21:31 21:31
87 18 -174 -7012.2 120.9
1
V-I = sezoanele de var i iarn
2
P-T = sezoanele de primvar i toamn
3
k = numrul de impulsuri necesare pentru efectuarea unui grad de rotaie (1) al moto-reductorului, i se
calculeaz conform:
=

= 1 / 3 . 40
360
234 62
impulsuri k
, n care
62:1 raportul de transmitere a angrenajului melcat (gear ratio), iar
234:1 raportul de transmitere a reductorului planetar (planetary reducer ratio)


Fig. 7.13 Programul de orientare pentru *, variaia n pai o* (obinut pe baza legii de transmitere ](*) = o*,
vezi Capitol 5) i variaia numrului de impulsuri pentru realizarea micrii independente *

6. Montarea demonstratorului n cadrul platformei de testare a sistemelor fotovoltaice
orientate, instalate pe acoperiul corpului E al Universitii Transilvania (Fig. 7.12).

54
7. Montarea echipamentelor de acionare i monitorizare (Fig. 7.15)
Demonstratorul va funciona pe baza programului de orientare optim, stabilit n urma
simulrilor numerice (vezi Capitol 6) i redat n tabelul 7.3 i n figura 7.13.
Performanele de orientare a demonstratorului vor fi evaluate pe baza:
- radiaiei directe receptate de suprafaa modului fotovoltaic,
- eficienei de captare (vezi Capitol 3) calculat ca raport ntre energia radiaiei
directe receptate de suprafaa modulului fotovoltaic i energia radiaiei directe
disponibile determinate pe baza nregistrrilor staiei meteorologice Delta-T
- energiei electrice date de ntregul sistem fotovoltaic orientat.
Aceste mrimi urmeaz s fie comparate cu cele ale unui sistem fix nclinat.

Structura mecanic prezentat este echipat cu urmtoarele componente destinate
consumatorului electric i monitorizrii sistemului:
2 lmpi spot cu halogen 12V/50W dispuse n serie, conectate la modulul PV printr-un
cablu electric de lungime 26 m (Fig. 7.15) i alte componente electrice (de tip rezistoare,
diode i variatoare);
2 senzori magnetici (3-130VDC, 300 mA, 20 W) i un limitator de curs mecanic
destinat micrii diurne;
controller de tip PLC GLOFA, model G7M-DT02U(N);
sistem de achiziie data logger cu plci National Instruments 6218 i computer.
.

Fig. 7.15 Schema electric a demonstratorilor 7R i fix ului cu consumatori de c.c. i a sistemului de monitorizare

Demonstratorul cu orientare fix, folosit ca referin, este prevzut cu aceleai
componente, ca i demonstratorul de tip 7R, cu excepia componentelor aferente micrii.
Schema pentru alimentarea consumatorilor i achiziie date este ilustrat n figura 7.15.
Sistemul de achiziie al datelor aferente demonstratoarelor 7R i fix, nregistreaz tensiunea
i intensitatea curentului debitat de modulul PV i datele referitoare la orientarea
demonstratorului 7R; n plus, n imediata vecintate a demonstratoarelor este amplasat o staie
meteo (Delta-T) [12] care monitorizeaz radiaia global i cea difuz n plan orizontal (G
H
i
D
H
), temperatura mediului ambiant (Ta) i viteza vntului (V.vnt); celelalte mrimi nregistrate
de staie nu intervin n prelucrarea datelor monitorizate

55

7.3. Testare experimental i analiz comparativ

Pe baza programului de orientare stabilit n Capitolul 5, completat i adaptat la
particularitile controller-ului n sub-capitolul anterior, s-a efectuat monitorizarea radiaiei
solare, temperaturii ambiante, vitezei vntului, tensiunii i curentului generate de modulul PV pe
parcursul lunii august. Din prelucrrile nregistrrilor efectuate, n continuare se prezint
rezultatele aferente unei zile reprezentative, cu cer senin: 22 august 2011.
Pentru exemplificare n tabelul 7.4 se prezint un extras din rezultatele obinute n urma
prelucrrii nregistrrilor oferite de sistemul de monitorizare.
Se precizeaz faptul c din mrimile G
H
i D
H
, nregistrate de staie n plan orizontal (Fig.
7.17), se determin radiaia direct n plan orizontal B
H
i apoi, cu ajutorul modelului analitic
prezentat n Capitolul 3, se stabilesc mrimile B, D, G (aferente direciei razei solare) i Gmax.
Apoi se trece la modelarea radiaiilor B*_7R, D*_7R i G*_7R, captate de modulul PV cu
orientare de tip 7R i la modelarea B*_fix, D*_fix i G*_fix corespunztoare modulului PV cu
orientare fix. Datorit problemelor ridicate de radiaia direct B=B
H
/sin(o) (vezi Capitol 3), n
cazul valorilor mici ale lui o, n prelucrrile efectuate s-au considerat utile numai valorile
radiaiei B corespunztoare lui o > 18.


Aportul energetic zilnic, exprimat n [kWh/m
2
]:
E(G
H
) = 3.48; E(D
H
) =0.49; E(B
H
) = 2.99; E(G) = 5.06; E(D)=3.99; E(B)=0.47; E(Gmax)=5.07
Fig. 7.17. Variaiile componentelor: global (G), difuz (D) i direct (B) ale radiaiei solare, nregistrate de
staia meteorologic: n plan orizontal (H); modelate pe direcia Pmnt Soare i variaia radiaiei globale
maxime (Gmax)

n conformitate cu programul de orientare, din nregistrrile referitoare la tensiune i
curent, s-a determinat variaia puterii electrice (P[W]) i a puterii electrice specifice (Ps[W/m
2
])
generate de modulul PV, n condiiile consumatorului precizat (Fig. 7.19). Cu ajutorul datelor
stabilite mai sus i a modelelor de calcul explicitate n capitolele anterioare s-au determinat,
pentru cele dou demonstratoare, variaiile: eficienelor de captare q
B
i q
G
, eficienei de
conversie a modulului PVq
PV
i eficienei globale a modulului PV q
g.PV
(Fig. 2.20 i 2.21).
Pentru a compara rezultatele experimentale cu cele oferite de modelele teoretice de
estimare, s-au determinat i reprezentat grafic variaiile mrimilor teoretice B_t, D_t, G_t;
B*_t_7R, D*_t*_7R, G*_t_7R; B*_t_fix, D*_t*_7R, G*_t_7R (Fig. 7.19). Pe baza acestor date s-
au stabilit variaiile eficienelor de captare (Fig. 7.18), ale eficienei de conversie PV i ale
eficienei globale a modulului PV (Fig. 7.20 i 7.21) i, de asemenea, variaia estimat pentru
puterea electric teoretic pentru ambele demonstratoare (Fig. 7.19)
Variaiile ilustrate n figura 7.19 permit analiza comparativ direct a principalelor
performane energetice (G* i Ps) corespunztoare celor dou demonstratoare (7R i fix) n

56
condiiile determinrii acestor mrimi, att pe baza modelelor teoretice, ct i pe baza datelor
experimentale; din aceast analiz comparativ se desprind urmtoarele observaii:
a) Existena unei concordane acceptabile ntre variaiile teoretice i cele bazate pe date
experimentale ntre variaiile G*_fix i G*_t_fix.T
a
b
e
l
.

7
.
4
.

E
x
t
r
a
s

d
i
n

n
r
e
g
i
s
t
r

r
i
l
e

i

p
r
e
l
u
c
r

r
i
l
e

d
a
t
e
l
o
r

e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
e

d
i
n

2
2
.
0
8
.
2
0
1
1
57Valorile energiei specifice zilnice, n [kWh/m
2
]:
E(G*_fix) = 3.62; E(G*_t_fix) = 3.61; E(G*_7R) = 4.99; E(G*_t_7R) = 5.1
E(Ps_fix) = 0.18; E(Ps_t_fix) =0.19; E(Ps_7R) = 0.37; E(Ps_t_7R) = 0.36; .
Fig. 7.19 Variaiile radiaiei globale receptate (G*) de un sistem PV de tip 7R i fix nclinat i variaiile aferente
ale puterii specifice (Ps), n condiii reale i teoretice (t)

b) Celelalte perechi de variaii G*_7R i G*_t_7R, Ps_7R i Ps_t_7R i Ps_fix i Ps_t_fix, dei
par s aib o concordan mai puin acceptabil a curbelor omoloage, ele concord totui
satisfctor din punct de vedere energetic: ntre ariile subntinse de perechile de curbe
omoloage, diferenele sunt nesemnificative; ca urmare modelele teoretice pot fi utilizate n
evalurile energetice ale sistemelor PV, chiar dac nu se cunosc exact particularitile
meteorologice ale zilei sau sezonului considerat.
Valorile medii zilnice ale eficienei de captare, n [%]:
q
G
_7R = 98.48; q
B
_7R = 98.47;
q
G
_t_7R = 96.37; q
B
_t_7R = 98.4;
q
G
_fix= 60.57; q
B
_ fix = 55.15;
q
G
_t_ fix = 60.54; q
B
_t_ fix =56.31.
Valorile medii zilnice, n [%], ale eficienelor:
q
PV
_7R=8.08 q
g.PV
_7R = 7.94
q
PV
_fix=6.19 q
g.PV
_fix = 5.42
Valorile medii zilnice:
(Ta)m = 22C; (V.vnt)m = 1.57m/s
Fig. 7.20. Variaiile eficienelor de captare a radiaiei
directe (q
B
) i a celei globale (q
G
) pentru sistemul PV de
tip 7R i pentru cel fix ncliant, n condiii reale i
teoretice (t)
Fig. 7.21 Influena vitezei vntului (V.vnt) i a
temperaturii mediului ambiant (Ta) asupra variaiilor
eficienelor de conversie a modulului PV (q
PV
) i
globale a modulului PV (q
g.PV
), orientat de un sistem
de tip 7R i de un sistem fix nclinat, n condiii reale

58
c) Fa de demonstratorul cu orientare fix, demonstratorul cu orientare de tip 7R, capteaz
un surplus de energie solar de cca. 38%, respectiv un surplus de energie electric de
peste 95% (Fig. 7.20).
Pentru analiza comparativ a eficienelor aferente celor dou demonstratoare n figurile
7.20 i 7.21 sunt ilustrate variaiile eficienelor de captare (Fig.7.20) i a eficienelor de:
conversie i global ale modulului PV, nsoite de variaiile temperaturii mediului ambiant i
vitezei vntului (Fig. 7.21).

7.4. Contribuii, concluzii i direcii ulterioare de dezvoltare

Din cele prezentate n acest capitol se desprind urmtoarele contribuii, concluzii i direcii
ulterioare de dezvoltare:

Contribuii
1. S-a efectuat modelarea 3D, cu ajutorul pachetului CAD SolidWorks, a unui demonstrator
pentru sistemul biaxial, cu orientare azimutal, acionat de un sigur motor de tip 7R.
2. S-au elaborat desenele de execuie i documentaia necesar pentru realizarea
demonstratorului i s-a adaptat programul de orientare la cerinele modulului de comand i
control al sistemului de acionare i s-a participat la realizarea i instalarea demonstratorului.
3. S-au analizat comparativ aporturile energetice aferente radiaiei solare i puterii electrice
specifice generate de modulul PV utiliznd, pe de-o parte date experimentale, i, pe de alt
parte modele analitice; rezultatele obinute atest o concordan satisfctoare a acestora i
implicit valideaz utilizarea modelelor analitice n estimarea performanelor energetice ale
sistemelor fotovoltaice.
4. S-a analizat, pe baza simulrilor numerice, influena temperaturii ambiante Ta i a vntului
asupra eficienei de conversie PV q
PV
i s-a evideniat necesitatea dezvoltrii unor studii
ample pe aceast tem.

Concluzii
I. Modulul PV cu orientare azimutal 7R ofer un raport energetic cu peste 95% mai mare fa
de cel fix nclinat, fapt confirmat att de simulrile numerice, ct i de rezultatele
experimentale.
II. Rezultatele modelrilor teoretice, obinute n evalurile sistemelor PV, sunt confirmate din
punct de vedere energetic, de rezultate experimentale.
III. n zilele cu cer senin, radiaia difuz D poate fi, ntr-o prim aproximaie, neglijat n raport
cu radiaia direct B; se valideaz astfel premise folosite n decelarea structurii optime de
orientare din baza de variante propuse.
IV. Rezultatele bazate pe prelucrri experimentale au evideniat c, n condiiile cerului senin,
variaia Gmax este foarte apropiat de variaia radiaiei globale G (pe direcia razei solare),
direciile celor dou radiaii pot fi considerate practic suprapuse.
V. n evaluarea sistemelor PV, un rol semnificativ revine eficienei globale medii a modulului PV
q
g.PV
, determinat ca produs ntre eficiena medie de captare a radiaiei globale q
G
i eficiena
medie de conversie PV,q
PV,
i este definit ca raport ntre energia puterii electrice debitate de
modulul PV i energia radiaiei disponibile Gmax; n aplicaia considerat, demonstratorul PV
cu orientare azimutal 7R realizeaz q
g.PV
=7.94%, spre deosebire de q
g.PV
=5.42% a
demonstratorului cu orientare fix.

Direcii de dezvoltare viitoare:
Dezvoltarea constructiv a mecanismului spaial pentru generarea micrii de elevaie din
micarea diurn, prin conceperea unor cuple sferice cu capaciti unghiulare superioare.
Analiza comparativ dintre rezultatele modelrilor teoretice i cele ale prelucrrilor datelor
experimentale, evideniaz necesitatea mbuntirii modelelor de estimare a radiaiei difuze
n condiii de cer senin, innd seama de particularitile meteo-geografice ale locaiei de
implementare.


59
8.
CONTRIBUII, CONCLUZII FINALE
I DISEMINAREA REZULTATELOR


8.1 Contribuii i concluzii finale

Obiectivul central al tezei se refer la optimizarea eficienei unui sistem fotovoltaic echipat
cu mecanism de orientare biaxial, de tip azimut-altitudine, n care micarea de elevaie este
generat din micarea azimutal printr-un mecanism patrulater spaial.
Acest obiectiv principal a fost ndeplinit prin realizarea obiectivelor operaionale care a
condus la cristalizarea urmtoarelor principale contribuii i concluzii finale.

Contribuii:
1. S-au dezvoltat 6 perechi de unghiuri pentru modelarea orientrii razei solare, iar ntre
acestea au fost identificate cele 3 perechi de unghiuri solare declarate n literatura de
specialitate: de tip ecuatorial ( i ), azimutal ( i ) i pseudo-ecuatorial ( i ) i o
pereche de unghiuri neteoretizat nc, i anume: unghiurile de tip pseudo-azimutal, n
care: este unghiul diurn i unghiul de elevaie.
2. S-au remodelat, ntr-o form unitar, expresiile analitice pentru unghiurile de orientare
(solar i PV) i pentru unghiurile de inciden Soare-PV; acestea corespund celor patru
lanuri cinematice de orientare biaxiale i bimobile, derivate din cele patru perechi
unghiulare cu aplicabilitate practic.
3. S-a adoptat un model german, pentru modelarea radiaiei directe (n premisa cerului senin),
s-a determinat (n cadrul unui colectiv al Centrului D01 al Universitii Transilvania din
Braov) variaia factorului de turbiditate T
L
n condiiile zonei Braov, pe baza prelucrrii
nregistrrilor oferite de staia meteorologic amplasat pe Colina Universitii Transilvania
din Braov; pentru verificare, rezultatele obinute au fost comparate cu datele oferite de
literatura german i din cea european, identificndu-se o bun compatibilitate cu acestea.
4. S-a modelat i determinat variaia factorului de traversare a norilor de ctre radiaia
direct (F
CC
) pe baza datelor meteo nregistrate de staia universitii, n condiiile zonei
Braov; acest factor permite estimarea energiei radiaiei directe, n condiii reale (cer cu
nori).
5. S-a adoptat un model german pentru modelarea radiaiei difuze, n care factorul constant 1/3,
folosit n premisa cerului senin, s-a generalizat printr-un factor al radiaiei difuze (C
D
)
dependent de condiiile meteo-geografice ale locaiei; pe baza prelucrrii nregistrrilor
oferite de staia meteo amplasat pe Colina Universitii Transilvania din Braov, s-a
modelat i determinat variaia factorului C
D
n condiiile reale ale acestei zone.
6. S-a identificat o nou tendin n domeniul dezvoltrii sistemelor, destinate orientrii
platformelor fotovoltaice, i anume: realizarea de sisteme capabile s orienteze o platform
PV dup dou axe prin utilizarea unui singur actuator. Pornind de la o soluie de referin,
existent n literatur, s-a propus iniial o structur simplificat de tip RRSS n dou
variante: cu reglaj sezonier i fr reglaj sezonier. Pe baza modelrii, predimensionrii i
simulrii rspunsului energetic, s-a demonstrat faptul c structura RRSS fr reglaj dezvolt
o eficien de orientare cu numai cca. 2% mai mic dect varianta cu reglaj, devenind astfel
variant optim de orientare.
7. Pe baza optimizrilor constructive structura spaial de tip RRSS fr reglaj s-a transformat
ntr-o structur spaial echivalent de tip 7R simplificat i cu fiabilitate superioar,
destinat orientrii de tip azimutal a platformelor fotovoltaice. S-a realizat modelarea
geometric a acestei structuri, prin stabilirea expresiilor analitice ale funciei de transmitere
a deplasrilor i ale condiiilor unghiulare privind evitarea blocrii n funcionare.
8. S-a elaborat lista de cerine pentru sinteza geometric a mecanismului de orientare, n
funcie de particularitile locaiei de amplasare, i s-a propus un algoritm de sintez
optimal viznd determinarea programului de orientare i a rapoartelor H, R i L, pentru

60
care se asigur realizarea unei eficiene de orientare de peste 96%, n condiii de funcionare
i siguran adecvate.
9. S-au realizat modelri i simulri numerice pentru: unghiurile de orientare, unghiurile de
inciden, unghiurile limit de funcionare, radiaia solar direct i pentru eficiena de
orientare realizat de sistemul biaxial de orientare azimutal de tip 7R, n condiiile meteo-
geografice ale locaiei Braov, Romnia ( = 45.65 lat.N), pe baza etapelor descrise n
algoritmul de sintez geometric.
10. S-au decelat 1440 triplete (H, R, L), din care s-a identificat i centralizat o baz lrgit de
1104 soluii (H, R, L) care conduc la obinerea unei eficiene de orientare superioare valorii
de 96%, n condiii de funcionare fr blocare a sistemului azimutal de tip 7R. Dintre
acestea a fost identificat soluia optim, pentru locaia Braov, Romnia, care asigura unui
aport de radiaie direct de 97.22% din totalul disponibil.
11. S-a realizat modelarea 3D a unui demonstrator PV, cu orientare biaxial de tip azimutal 7R
i s-au generat desenele de execuie, care au fost predate productorului; s-a acordat
asisten tehnic la realizarea i instalarea demonstratorului.
12. S-a realizat adaptarea programului de orientare, la cerinele modulului de comand i
control al sistemului de acionare; s-a efectuat, pe parcursul lunii august 2011, testarea
comparativ a demonstratorului de tip azimutal 7R, cu un demonstrator de referin (fix
nclinat), nsoit de prelucrarea i compararea rezultatelor obinute.

Concluzii:
I. Orientarea razei solare, fa de Pmnt, poate fi modelat prin 6 perechi de unghiuri: 3 n
sistemul de referin local i alte 3 n sistemul de referin global; n literatura de specialitate
se regsesc aplicate 3 dintre acestea i anume: perechile unghiulare de tip ecuatorial ( i ),
azimutal ( i ) i pseudo-ecuatorial ( i ); la acestea s-a adugat recent perechea
unghiular, neteoretizat nc, de tip pseudo-azimutal (cu unghiul diurn i unghiul de
elevaie ).
II. n orientarea biaxial a platformelor PV sunt utilizate practic patru lanuri cinematice de
orientare biaxiale i bimobile, derivate din cele patru perechi unghiulare anterior precizate;
modelele analitice ale unghiurilor de orientare i de inciden, remodelate ntr-o form
unitar, permit trecerea fr ambiguiti ntre cele patru sisteme unghiulare.
III. Stabilirea variaiei factorului de turbiditate T
L
n condiiile zonei Braov (n cadrul unui
colectiv al Centrului D01 al Universitii Transilvania din Braov), pe baza prelucrrii
nregistrrilor oferite de staia meteorologic amplasat pe Colina Universitii Transilvania
din Braov, permite estimarea radiaiei directe (n premisa cerului senin) pentru acest zon.
IV. Introducerea i identificarea variaiei factorului de traversare a norilor de ctre radiaia
direct (F
CC
), pe baza datelor meteo nregistrate n condiiile zonei Braov, permite estimarea
energiei radiaiei directe, n condiii reale (cer cu nori).
V. Generalizarea i determinarea factorului radiaiei difuze (C
D
), pe baza prelucrrii
nregistrrilor oferite de staia meteo amplasat pe Colina Universitii Transilvania din
Braov, permite estimarea energiei radiaiei difuze n condiiile reale ale acestei zone.
VI. O nou direcie de rentabilizare, prin simplificarea structural a sistemelor de orientare
solar, se refer la realizarea de sisteme capabile s orienteze o platform PV dup dou axe,
prin utilizarea unui singur actuator (pentru realizarea micrii diurne); acest deziderat se
bazeaz pe ideea generrii micrii de elevaie, din cea diurn, prin intermediul unui
mecanism spaial.
VII. Simulrile numerice au artat c dintre mecanismele spaiale de tip RRSS cu i fr reglaj,
varianta fr reglaj poate constitui soluia optim de orientare.
VIII. n condiiile n care cuplele sferice existente pe pia au capaciti unghiulare reduse,
aplicarea soluiei de tip RRSS devine posibil prin nlocuirea cuplelor sferice cu articulaii
cardanice; n acest fel, structura spaial de tip RRSS se transform ntr-o structur
echivalent de tip 7R, capabil s realizeze orientarea platformei PV, cu evitarea tendinelor
de blocare n funcionare.

61
IX. Algoritmul de sintez optimal propus permite determinarea programului de orientare i a
rapoartelor mecanismului spaial (H, R i L), n funcie de particularitile locaiei de
amplasare, asigurnd realizarea unei eficiene de orientare superioare, n condiii de
funcionare i siguran adecvate.
X. Dintre variantele decelate, prin aplicarea algoritmului de sintez propus, n condiiile zonei
Braov, a fost identificat soluia optim pentru aceast zon: H = 2.58; R = 2.04 i L = 1.33;
aceast soluie asigur un aport de radiaie direct de 97.22%, din totalul disponibil, cu
2.13% mai mare dect cel realizat de sistemul azimutal monoaxial n aceleai condiii.
XI. Rezultatele obinute din prelucrarea datelor experimentale, n cazul analizat, arat c
performanele energetice ale demonstratorului PV, cu orientare de tip azimutal 7R, sunt net
superioare celui de referin.
XII. Analiza comparativ, dintre rezultatele estimate cu ajutorul modelelor teoretice i cele
bazate pe date experimentale, evideniaz o concordan satisfctoare ntre acestea.

8.2 Diseminarea rezultatelor

Cercetrile teoretice i experimentale realizate n vederea elaborrii prezentei lucrri au
fost valorificate prin:
a) Publicarea a 21 lucrri tiinifice (2 aflate n curs de publicare), dintre care:
3 indexate ISI:
D.V. Diaconescu, I. Visa, I. S. Hermenean, M. M. Vtescu, 2009, CLOUDS INFLUENCE
ON THE SOLAR RADIATION FOR A MOUNTAIN LOCATION, Environmental Engineering
and Management Journal, July/August 2009, Vol.8, No.4, p. 849-853, ISSN 1582 9596;

I. Via, M.M.Vtescu, I. Hermenean, R. Sulescu, 2009, SYNTHESIS OF A BI-AXIAL
TRACKING SPATIAL LINKAGE WITH A SINGLE ACTUATOR, D. Diaconescu,
Proceedings of SYROM 2009, Springer Science& Media, p. 617 632, ISBN: 978-90-481-
3522-6_52;

M. M. Vtescu, D. Diaconescu, A. Du, B.G. Burduhos, 2010, ATMOSPHERIC
POLLUTION EVALUATION IN BRASOV ROMANIA BASED ON TURBIDITY FACTOR
ANALYSIS, Environmental Engineering and Management Journal, July-August 2009, Vol.10,
No. 2, pg. 251-256,
5 n BDI
4 indexate B i B+
10 n volume Proceedings ale conferinelor susinute de organizaii
internaionale
8 ca prim autor

b) Obinerea certificatului de protecie a modelului industrial:
f2009 0107 1. 2: MECANISM MONOMOBIL DE ORIENTARE BIAXIAL
c) Obinerea, n calitate de coautor, a brevetelor:
Mecanism de orientare (romb) A/00677/29.07.2010
Autori: Via Ion, Du Capr Anca, Diaconescu Dorin, Sulescu Radu, Vtescu
Monica, Burduhos Bogdan, ou Ioan, Creang Nora

Mecanism de orientare (biaxial) A/00676/29.07.2010
Autori: ia Ion, Du Capr Anca, Diaconescu Dorin, Vtescu Monica, Hermenean
Ioana, Sulescu Radu, Velicu Radu, ou Ioan

Mecanism de orientare articulat A/01001/22.10.2010 rezumat publicat in BOPI nr. 3
din 2011
Autori: Ion Via, Anca Du, Dorin Diaconescu, Ioana Hermenean, Monica Vtescu,
Radu Sulescu, Radu Velicu, Milian Badea, ou Ioan

d) Depunerea cererii de brevete n calitate de coautor al cererii de brevet
MECANISM DE ORIENTARE


62
e) Elaborarea i susinerea lucrrii de disertaie, susinut n 2010, cu titlul:
THE OPTIMIZATION OF A BI-AXIAL AZIMUTH MONO-ACTUATOR PV TRACKING SPATIAL LINKAGE

f) Participarea la 2 coli de var:
a. Surse de energii regenerabile la scala mica i economia de energie - Natural
Resources & Environment Department of the Technological Institute of Crete in
Chania i Heraklion;
b. Sisteme de energie regenerabila implementate regional - Graz University of
Technology STYRIAN Academy

8.3 Direcii ulterioare de dezvoltare ale cercetrii

Pe baza cercetrilor efectuate se propun urmtoarele direcii ulterioare de dezvoltare:
Extinderea analizei eficienei de orientare a sistemelor de tip azimutal pentru ntreg
domeniul de latitudini i stabilirea intervalului (de latitudini) n care utilizarea acestor
sisteme este eficient.
Extinderea cercetrilor teoretice i experimentale privind influena temperaturii ambientale
i a vntului asupra eficienei de conversie fotovoltaic.
Conceperea unor cuple sferice cu capaciti unghiulare superioare pentru a ndeplini
condiiile impuse prin unghiurile limit de funcionare (presiune/transmitere) ale
mecanismului azimutal patrulater spaial de tip 7R; optimizarea sistemului biaxial de
orientare cu mecanism de generare a elevaiei din micarea de tip azimutal, prin inovarea de
noi structuri capabile s rezolve funcia precizat, la performane superioare.
Dezvoltarea i propunerea unor scheme de amplasare i a unor programe adecvate, capabile
s asigure maximizarea rentabilitii, cu evitarea umbririi.63
Referine Bibliografice (O selecie de 98 titluri din totalul de 195 referine menionate n tez)

[1] Abdallah S., 2004, The effect of using sun tracking systems on the voltage-current characteristics and power
generation of flat plate photovoltaics, n Energy Conversion and Management, Vol. 45 (11-12), p.1671-1679;
[2] Alexandru C., Tatu I., 2011, Simulating the virtual prototype of a photovoltaic tracking mechanism, n Academic
Journal of Manufacturing Engineering, Vol. IX, Nr. 1, p. 6-11 (ULRICH'S Database, Index COPERNICUS);
[3] Al-Mohamad Ali, 2004, Efficiency improvements of photo-voltaic panels using a Sun-tracking system, n Applied
Energy, Vol. 79, Nr. 3, p. 345-354;
[4] Bason F., 2004, Diffuse Solar Irradiance and Atmospheric Turbidity, n Proceedings EuroSun Conference,
Freiburg, Germania;
[5] Bostan I., Dulgheru V., Sobor I., .a., 2007, Sisteme de conversie a energiilor regenerabile, Ed.Tehnica-Info
Chiinu, ISBN 978-994-63-076-3;
[6] Brown G.F, Junqiao Wu, 2009, Third Generation photovoltaics, n Laser and Photonics Reviews, Nr. 3, Vol 4,
Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaH, Weinheim, p. 394 405;
[7] Boyle, G, Everett, R. and Ramage, J., 2003, Energy Systems and Sustainability, Oxford University Press/The Open
University, ISBN 0-19-926179-2;
[8] Burduhos B. G.(tez doctorat), 2009, Optimizarea mecanismelor de orientare de tip pseudo-ecuatorial utilizate
pentru creterea eficienei conversiei panourilor fotovoltaice individuale, Universitatea Transilvania din Braov,
Octombrie 2009;
[9] Burduhos B., Diaconescu D., M. M. Vtescu, Sulescu R., Tatu I., 2011, Energy Comparison of PV Systems
with Mono- and Bi-axial Pseudo-equatorial Tracking Mechanisms, n The 13th World Congress in Mechanism
and Machine Science, Universidad de Guanajuato (UCEA), Mxico, June 19 -23 2011;
[10] Butuc B., Moldovean Gh., 2008, Gears based azimuthally tracking systems for photovoltaic platforms, n Buletinul
Universitii Transilvania din Brasov , Vol. 1 (50), Seria I, ISSN 2065-2119, p. 87-92;
[11] Cabanillas Juan Pablo The Wind and the Panacea of The Stow Position in the Solar Trackers, accesibil on-line la:
http://www.pvresources.com/download/windload.pdf;
[12] Coste, L., Eftimie, E., 2008, Solar and Wind Power Determination for Braov City Area, n Bulletin of the
Transilvania University of Braov, Romnia;
[13] Coste, L. 2009, Modelling the Climatological Parameters used for Linkes Turbidity Factor Calculus, n Annals of
the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering;
[14] Datta M., Senjyu T., Yona A., Funabashi T., Chul-Hwan Kim, 2010, Photovoltaic output power fluctuations
smoothing methods for single and multiple PV generators, n Current Applied Physics, vol. 10, p. 265270;
[15] Delahoy A.E., Britt J.S., Kis Z.J., 1998, CIS Photovoltaic Technology Final Technical Report 12 January 1997 -
15 April 1998, Energy Photovoltaics, Inc. Lawrenceville, New Jersey, NREL/SR-520-25713, accesibil on-line la:
http://www.nrel.gov/docs/fy99osti/25713.pdf
[16] Dieter G., Schmidt L. (University of Maryland), 2009, Engineering Design, Mc Graw Hill, Boston;
[17] Diaconescu D., Negoe M., Jaliu C., Sulescu R., 2010, Product's Concepual Design, Editura Universitii
Transilvania Braov, ISBN: 978-973-598-230-0;
[18] Diaconescu D., Vtescu M. M., 2008, Two new pairs of local solar angles and their corresponding tracking
systems, n Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Vol. 1 (50) , Seria I, ISSN 2065-2119, p. 113 120;
[19] Diaconescu D., Via I., Vtescu M.M., Hermenean I.S., Sulescu R., 2009, Synthesis of a bi-axial tracking
spatial linkage with a single actuator, n Proceedings of SYROM 2009, Springer Science Business Media B.V.
2009, ISBN: 978-90-481-3521-9; e-ISBN: 978-90-481-3522-6, p. 632 617;
[20] Diaconescu D.V., Via I., Hermenean I. S., Vtescu M. M., 2009, Clouds influence on the solar radiation for a
mountain location, n Environmental Engineering and Management Journal, Vol.8, Nr.4, , ISSN 1582 9596, p.
849-853;
[21] Diaconescu D., Via I., Vtescu M., Sulescu R., Burduhos B., 2010, The Optimization of a Bi-Axial Adjustable
Mono-Actuator PV Tracking Spatial Linkage, n NEW TRENDS IN MECHANISM SCIENCE. Analysis And Design,
Springer Science& Media, Vol. 5, ISBN 978-90-481-9689-0, p. 181 188;
[22] Dombi V.E., Via I., Diaconescu D.V., Vtescu M.M., Tatu N.I., 2011, Energetic response of a mono-axis
tracked solar thermal collector with vacuum tubes, n Renewable Energy and Power Quality Journal, Nr. 9/2011,
lucrare nr.478, disponibil la: http://www.icrepq.com/rev-papers.htm
[23] Dombi V.E., Vtescu M.M, 2011, Motion law of a pseudo-equatorial solar thermal collector for special
working requirements, acceptat pentru Conference on Sustainable Energy 2011, Braov;
[24] Dudi F., Diaconescu D., 1987, Optimizarea structural a mecanismelor, Editura Tehnic, Bucureti;

64
[25] Dudi F., Diaconescu D.D., Bohm Ch., Neagoe M., Sulescu R., 2003, Transmisii Cardanice, Editura
Transilvania Expres, ISBN: 973-8196- 20-5;
[26] Duffie J.A., Beckman W.A., 2006, Solar Engineering of Thermal Processes Second Edition, New York, Willey -
Interscience Publication, ISBN 978-0471698678;
[27] Eftimie E., 2009, Beam Horizontal Irradiance Simulation for Brasov Urban Area Clear Sky Model, n
Proceedings 2nd International Conference on EG09, Braov, Romania, ISBN 978-960-474-119-9, ISSN 1790-
2769, p. 224-229;
[28] Eneca A., Comi M., Via I., Du A., 2010, Photovoltaic efficiency of a grid connected 10 kWp system
implemented in the Brasov area, n Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM), ISSN 1842-
0133, ISBN 978-1-4244-7019-8, p. 1146 1151;
[29] Fragkiadakis. I., 2009, Innovative Azimuthal Solar Tracker, Brevet: GR 1006107B1, publicat la data 2009-10-15,
(Espacenet);
[30] French, M., 1985, Conceptual Design for Engineers, Springer, 2nd edition, ISBN 978-0387151755;
[31] Ghosh H.R., Bhowmik N.C., Hussain M., 2010, Determining seasonal optimum tilt angles, solar radiations on
variously oriented, single and double axis tracking surfaces at Dhaka, n Renewable Energy, vol. 35(6), p.1292-
1297;
[32] Goetzberger A. and Hoffmann V.U., 2005, Photovoltaic Solar Energy Generation, Springer, Berlin, Germany;
[33] Goswami D.J., Kreith K., Kreider J.F., 2000, Principles of Solar Engineering, CRC, ISBN 978-1560327141;
[34] Grena R., 2008, An algorithm for the computation of the solar position, n Solar Energy, vol. 82, p. 462470,
(Elsevier);
[35] Hermenean I., Visa I., Du A., Diaconescu D., Vtescu M., 2011, Comparison Between CPV Systems with
Equatorial and Pseudo-Equatorial Tracking, Electrotehnica, Electronica, Automatica, Vol. 59 (2011), Nr. 2, p. 75
82;
[36] Huld T., ri M., Cebecauer T., Dunlop E., 2008, Optimal Mounting Strategy for Single-Axis Tracking Non-
Concentrating PV in Europe, n Proceedings 23
rd
European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition,
Valencia, Spania, p. 3253-3257;
[37] Jesus A. et al., 2008: Solar Tracker with Movement in Two Axes and Actuation in Only One of Them, Brevet
WO2008/000867 A1., data publicrii: 2008-06-18;
[38] Kalaani Y., 2011, Photovoltaic Energy Systems: A Feasibility Study, n International Journal of Engineering
Research & Innovation, Vol.3, Nr. 1, p. 35 41;
[39] Kasten F., 1996, The Linke turbidity factor based on improved values of the integral Rayleigh optical thickness, n
Solar Energy, Vol. 56, Nr. 3, p. 239-244;
[40] Kottas T.L., Boutalis Y.S., 2006, New Maximum Power Point Tracker for PV Arrays Using Fuzzy Controller in
Close Cooperation With Fuzzy Cognitive Networks, n IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 21, Nr. 3, p.
793-803;
[41] Mattei M., Notton G., Cristofari C., Muselli M., Poggi P., 2006, Calculation of the polycrystalline PV module
temperature using a simple method of energy balance, n Renewable Energy, Vol. 31, p. 553567;
[42] Mavromatakis F., Franghiadakis Y., 2008, A highly efficient novel azimuthal heliotrope Solar Energy, n Solar
Energy, Vol. 82, p. 336342;
[43] Markvart T., Castaner L., 2006, Practical Handbook of Photovoltaics. Fundamentals and Applications, Elsevier
Science, ISBN 978-1856173902
[44] Mtie V., Szabo F.S., Besoiu S., 2005, Information links, flexibility and reconfigurability of the mechatronic
systems, Proceedings of SYROM 2005, The 9th IFToMM International Symposium on Theory of Machines and
Mechanisms, Bucureti, Romnia, ISBN 973-718-289-8, p.697-702;
[45] Mehleri E.D., Zervas P.L., Sarimveis H., Palyvos J.A., Markatos N.C., 2010, Determination of the optimal tilt
angle and orientation for solar photovoltaic arrays, n Renewable Energy, Vol. 35, p. 2468 2475;
[46] Messenger R., Ventre J., 2003, Photovoltaic Systems Engineering, Second Edition, CRC, ISBN 978-0849317934;
[47] Meliss M., 1997, Regenerative Energie-Quellen Praktikum, Springer, Berlin;
[48] Mousazadeh Hossein, Keyhani Alireza, Javadi Arzhang, Mobli Hossein, Abrinia Karen, Sharifi Ahmad, 2009, A
review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output, n Renewable and Sustainable
Energy Reviews, Vol. 13, p. 18001818;
[49] Neagoe M, Diaconescu D, Jaliu C., Muniteanu O., Saulescu R., Cretescu N., 2010, Linkage accuracy modelling,
Editura Universitii Transilvania Braov, ISBN 978-973-635-921-7;
[50] Northrup Leonard L., 2010, Solar Tracking Systems, a doua ediie, ISBN: 978-0-470-+44633-1

65
[51] Parkin Robert E., 2010, Solar angles revisited using a general vector approach, Solar Energy, 84 (2010), p. 912
916;
[52] Patel H., Agarwal V., 2008, Maximum Power Point Tracking Scheme for PV Systems Operating Under Partially
Shaded Conditions , n IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 55 (4), p. 1689 1698;
[53] Poortmans J., Arkhipov V., 2007, Thin Film Solar Cells Fabrication, Characterisation and Application, p. 283
285;
[54] Popa V., 2009 (tez doctorat), Creterea eficienei energetice a panourilor fotovoltaice prin mecanisme de
orientare de tip azimutal, Universitatea Transilvania din Braov, Romnia;
[55] Seme S., tumberger G., Vorsic J., 2011, Maximum Efficiency Trajectories of a Two-Axis Sun Tracking System
Determined Considering Tracking System Consumption, n IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 26, Nr.
4, ISSN: 0885-8993, p. 1280 1290;
[56] Skoplaki E., Palyvos J.A., 2009, On the temperature dependence of photovoltaic module electrical performance: A
review of efficiency/power correlations, n Solar Energy, Vol. 83, p. 614624;
[57] Stine B. William, Geyer Michael, Power from the sun, accesibil on-line la:
http.//www.powerfromthesun.net/book.html/.
[58] Stine B.W., Harrigan R.W., 1985, Solar Energy Fundamentals and Design, Wiley-Interscience, ISBN 978-
0471887188;
[59] Srensen, B., 2004, Renewable Energy: Its Physics, Engineering, Use, Environmental Impacts, Economy, and
Planning Aspects, Elsevier Academic Press, ISBN: 0-12-656153-1;
[60] Teodoreanu D.-I., Olariu N., Visa I., Teodoreanu M., Mirica M.C., 2008, Romanian Technology Platform
"Photovoltaics" - Aspects of Integration in EU-PV Technology Platform, Proceedings of the 23rd EU PVSEC,
lucrare nr. 3819;
[61] Trenberth Kevin E., Fasullo John T., 2010, Tracking Earth's Energy, n Science, Vol. 328, Nr. 5976, p. 316-31,
accesibil on-line: http://www.sciencemag.org/content/328/5976/316.short
[62] Vtescu M. M., Diaconescu D. V., Via I., 2009, On the simulation of a monoactuator bi-axial azimuth PV
system, n Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Vol. 2 (51), Seria I, ISSN 2065-2119, p. 97 104;
[63] Vtescu M., Via I., Diaconescu D., Hermenean I., Creang N., 2010, New Solar Angles And Their
Corresponding Tracking Systems Efficiency,n on-line jurnal: RE&PQJ-8 (Renewable Energy and Power Quality
Journal, No.8, April 2010), lucrarea nr. 511, ISSN 2172-038X (on-line jurnal); ISBN: 978-84-613-7543-1 (CD
proceedings);
[64] Vtescu M. M., Via I., Du A., Diaconescu D. V, Hermenean I. S., Tohoneanu D., 2010, Comparative
Analysis Of New Bi-Axial Solar Tracking Systems, n CD Proceedings EVER 10 (Ecologic Vehicles Renewable
Energies);
[65] Vtescu M. M., Via I., Diaconescu D., 2010, Dimensional Influences on the Response of A PV Tracking
System,

Bulletin of Transilvania University of Braov, Vol. 3 (52), Seria I: Engineering Sciences;
[66] Vtescu M. M., Diaconescu D., Via I., Burduhos B., 2010, Energy Output of Tracked PV Systems with Bi-
Mobile Linkages, n Proceedings of International Conference KOD 2010, p. 35 41;
[67] Vtescu M. M., Diaconescu D., Du A., Burduhos B.G., 2011, Atmospheric Pollution Evaluation in Brasov
Romania Based on Turbidity Factor Analysis, n Environmental Engineering and Management Journal, Vol.10,
Nr. 2, p. 251-256;
[68] Vtescu M. M., Via I, Diaconescu D., Sulescu R., 2011, Synthesis of a RRSS Linkage for tracking a Two Axis
Photovoltaic System, n The 13th World Congress in Mechanism and Machine Science, Universidad de
Guanajuato (UCEA), Mxico, 19 -23 iunie 2011;
[69] Vtescu M.M, Diaconescu D., 2011, The clean energy response of PV systems with azimuth and pseudo-
equatorial tracking, lucrare acceptat cu numrul 51 n cadrul Conference on Sustainable Energy (CSE 2011),
Braov, Romnia;
[70] Velicu R., Moldovean G., Popa V., 2008, Embodiment Design of an Azimuthal Solar Tracking System, n
Proceedings EUROSUN 2008 - 1
st
International Conference on Solar Heating, Cooling and Buildings, Lisabona,
Portugalia;
[71] Via I., Alexandru P., Talab D., Alexandru C., 2004, Proiectarea Funcional a Mecanismelor. Metode Clasice i
Moderne, Ed. Lux Libris, Braov;
[72] Via I., Du A., Teodoreanu D., 2006, A 10kwp PV Array in the Transilvania Univesity Of Brasov, Romania, n
21-st European Photovoltaic Solar Energy Conference - EUPVSEC, WIP Renewable Energies, Milano, Italia;
[73] Via I., Diaconescu D., Dinicu V., Burduhos B., 2007, On the minimization of the solar tracker incidence angle, n
Bulletin of the Transilvania University of Braov, Vol. 14 (49), Seria 1, ISSN 1223-9631, p. 135-142;
[74] Via I., Du A., 2008, Sustainable Energy, Editura Buletinul Universitii Transilvania din Braov,

66
[75] Via I., Perniu D., Jaliu C., Via M., Du A., 2008, European Training In-Service Tool on Sustainable Energy,
Proceedings of the 23rd EU PVSEC, lucrare nr. 3811;
[76] Via I, Du A., Diaconescu D., Vtescu M., Sulescu R., 2009, Certificat de nregistrare a
desenului/modelului: Colector de energie solar, Nr. 018891 din 26.11.2009, n Buletin Oficial de Proprietate
Industrial, Seciunea Desene i Modele nr. 4/2009;
[77] Via I., Diaconescu D., Sulescu R., Vtescu M.M., Burduhos B, 2010, A New Linkage with Linear Actuator
for Tracking PV Systems With Large Angular Stroke, n The first IFToMM Conference on Mechanism and
Machine Science, 21 25 octombrie 2010, Taipei, Taiwan
[78] H-fang, productor reductor melcat http://www.h-fang.com.cn/Solar.html
[79] MERTSAN Codlea, importator transmisii cardanice: http://www.mert-san.ro/cardane_piese.htm
[80] NAPSSYSTEMS productor de module fotovoltaice http://www.napssystems.com/en/naps-solar-modules
[81] SolidWorks 2009 Design Library SKF Bearings: Ball Bearings
[82] SKF Interactive Engineering Catalogue, accesibil online la:
http://www.motive-traction.com.au/cgi-bin/engine.pl?Page=page.html&Rec=151
[83] Earths Energy Budget, http://earthobservatory.nasa.gov/Features/EnergyBalance/page4.php;
[84] European Photovoltaic Industry Association (EPIA): Raising awareness of the power of the sun:
http://www.epia.org/solar-pv/your-sun-your-energy.html
[85] European Sustainable Energy Innovation Alliance: http://www.eseia.eu/
[86] Institutul de Cercetri Electrotehnice http://www.icpe.ro/ro/d/6/p/10kW
[87] International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2010,
http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2010/key_stats_2010.pdf
[88] JOINT RESEARCH CENTRE, European Commission, Annnual Report 2010:
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_ar_2010.pdf
[89] Legea Nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie, publicat n: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 3 noiembrie 2008;
[90] Micrile Pmntului, http://pamantul.3x.ro/miscarile.htm;
[91] NASA's ERBE (Earth Radiation Budget Experiment) program, Diagram of Earth's energy budget, accesibil on-
line: http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/earth_atmosph_radiation_budget.html
[92] NREL, 2010, Best research Cell efficiencies, http://www.nrel.gov/science_technology/
[93] Planul Naional de Cercetare, Dezvoltare i Inovare 2007 2013
http://www.mct.ro/ro/categorie/1126/programe-nationale-planul-national-de-cercetare-dezvoltare-si-inovare-2007-
2013
[94] PV Resources, Photovoltaic modules, http://www.pvresources.com/en/module.php
[95] Renewable Energy Technology Roadmap 20% by 2020:
http://www.erec.org/fileadmin/erec_docs/Documents/Publications/Renewable_Energy_Technology_Roadmap.pdf
[96] Strategia Naional pentru Dezvoltare Durabil a Romniei-Orizonturi 2013-2020-2030:
http://strategia.ncsd.ro/docs/sndd-5-2.pdf
[97] Strategia de dezvoltare durabil a judeului Braov, orizonturi: 2013 - 2020 - 2030
http://addjb.ro/uploads/media/Strategia_de_dezvoltare_a_judetului_Brasov_orizonturi_2013-2020-2030.pdf
[98] The new Renewable Energy Directive: 20 % renewable energy by 2020, disponibil la:
http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/00_POLICY_document/RES_Directive_special.pdf
67
REZUMAT:
Pornind de la limitele stadiului actual, identificate n urma analizei critice a sistemelor de
orientare pentru platforme fotovoltaice (PV), este identificat o nou tendin, i anume:
simplificarea i creterea fiabilitii sistemelor de orientare prin generarea micrii de elevaie
din micarea diurn, pe baza unui mecanism spaial i a unui singur actuator. Au fost identificate
punctele slabe ale sistemelor de acest gen, produse pe pia sau brevetate, i s-a stabilit obiectivul
principal al cercetrii: optimizarea eficienei sistemelor fotovoltaice, cu orientare biaxial de
tip azimutal, prin utilizarea unui singur actuator i a unui mecanism spaial pentru
generarea micrii de elevaie din micarea diurn.
Pentru ndeplinirea acestui obiectiv este propus un sistem de orientare biaxial azimutal
bazat pe un mecanism patrulater spaial de tip 7R (R=rotaie) i un algoritm de dimensionare
optim a acestuia. Prin metoda simulrilor numerice, au fost analizate rspunsurile energetice
ale sistemului propus comparativ cu cele ale sistemelor biaxiale bimobile i monoaxiale de tip
azimutal i pseudo-ecuatorial, iar pe baza acestora s-a constatat c sistemul de tip 7R este
varianta optim de orientare a platformelor PV, n cazul particularizrii pentru Braov, Romnia.
Rezultatele teoretice au fost confirmate de datele experimentale obinute cu ajutorul
demonstratorului amplasat pe acoperiul corpului E ale Universitii Transilvania.
De asemenea, teza aduce contribuii importante i deschide noi direcii de cercetare
referitoare la: identificarea i modelarea unghiurilor de orientare pseudo-azimutal; modelarea
factorilor atmosferici (turbiditate: T
L;
traversare a stratului de nori de ctre radiaia direct: F
CC
i
coeficientul radiaiei difuze: C
D
), necesari n estimarea radiaiei solare i a rspunsului energetic al
sistemelor PV cu orientare controlat, i implementarea factorilor meteo-geografici ai locaiei de
amplasare n optimizarea structural i dimensional a sistemelor de orientare.

ABSTRACT:
Based on the critical analysis upon the state of the art photovoltaic (PV) tracking systems,
there are identified the limits and the new tendency on this domain, namely: to simplify and to
increase the reliability of tracking systems by generating the elevation motion from the diurnal
motion, by using a spatial mechanism driven by a single actuator. Were identified the weak
points of such systems (form the market or patented) and was set the main research objective:
the optimisation of the two axes azimuth PV system, by using a single actuator and a single
spatial linkage to generate the elevation motion from the diurnal motion.
To accomplish this objective it is proposed a two-axes azimuth tracking system, based on a
quadrilateral spatial mechanism of 7R type (R=rotation) and an optimum dimensioning
algorithm. Through numerical simulations were analyzed and compared the energetic responses
of the proposed system with the ones of the two-axes two-actuators and of the one-axis, azimuth
and pseudo-equatorial systems; based on these results was noticed that the 7R type system is the
optimum variant for solar tracking in Brasov, Romania site. The theoretical results were
confirmed by the testing results, registered from the prototype installed on the roof of
Transilvania University E-rooms.
The present thesis brings another important contributions and opens new horizons for
research, concerning: the definition and modelling of the pseudo-azimuth solar angles; the
modelling of the atmospheric factors (turbidity T
L;
direct radiation clouds crossing factor: F
CC
and
diffuse radiation coefficient: C
D
), used for estimating the solar radiation and the energetic
response of the PV systems with controlled tracking, and the integration of geo-meteorological
factors, on the structural and dimensional optimisation of solar tracking systems.


68
CURRICULUM VITAE

INFORMAII PERSONALE:
Nume i prenume: VTESCU Maria Monica
Data i locul
naterii:
19 februarie 1984, Bucureti, sector 2
Cetenie: romn
Stare civil: necstorit
DATE DE CONTACT:
Adres: Aleea Lcrmioarelor 5, Braov,
Romnia
Telefon: 0040 724 519 478
E-mail: maria.vatasescu@unitbv.ro
STUDII:
Oct.2008 prezent Univ. Transilvania Braov, doctorand n inginerie mecanic,
tez de doctorat:
Oct.2008 Feb.
2010
Univ. Transilvania Braov, diplom de master
Facultatea de Inginerie Tehnologic
Secia: Ingineria proiectrii i managementul sistemelor bazate
pe energii regenerabile (n limba englez)
Oct.2003 Iun.
2008
Univ. Transilvania Braov, diplom de inginer
Facultatea de Inginerie Tehnologic
Secia: Inginerie Economic Industrial
Noi.2004 Iun.
2009
coala Naional de tiine Politice i Administrative, Bucureti
diplom de specialist n comunicare i relaii publice
Secia: Comunicare i Relaii Publice
Sept.1999 Iun.
2003
Colegiul Naional Dr. I. Mesota Braov
diplom de bacalaureat
Secia: tiinele naturii (bilingv: romn-englez)
Sept. 2000
Feb.2001
British Council Braov
Advanced English Cerificate, Cambridge University, 2001
EXPERIEN PROFESIONAL:
Oct. 2010 - prezent Univ. Transilvania Braov, cadru didactic asociat
n cadrul facultii de Design de produs i Mediu,
conducerea aplicaiilor pentru materiile:
Design Conceptual i Dezvoltare Durabil
Mar. 2011 Univ. Transilvania Braov
Curs intensiv de Modelare i Analiz a Mecanismelor utiliznd
Softul ADAMS (Prof. Coord. Ctlin Alexandru)
Iun. 2007 Sept.
2007
DRAEXLMAYER, Braov, Romnia - secia: Design de Produs
Stagiu practic: proiectare i modelare 3D utiliznd softul CATIA
AUTOR n 21 lucrri tiinifice (3 indexate ISI; 8 prim autor)
BREVETE DE INVENII
Brevet Mecanism de orientare articulat ref: [125 149 ad(52) f 24 j2/52]
Propunere de Brevet Mecanism de orientare dup dou axe, cu un singur actuator
COMPETENE:
IT Microsoft Office; AutoCAD; CATIA; SolidWorks
Limbi strine englez, francez
MEMBRU al Asociaiei Romne pentru Teoria Mainilor i Mecanismelor (ARoTMM)


69
CURRICULUM VITAE
PERSONAL INFORMATION:
Name and surname: Maria Monica VTESCU
Date and place of
birth:
19th of February 1984, Bucureti,
sector 2
Nationality: Romanian
Civil status: not married
CONTACT INFORMATION:
Address: Aleea Lcrmioarelor 5, Braov,
Romania
Telephone: 0040 724 519 478
E-mail: maria.vatasescu@unitbv.ro
EDUCATION:
Oct.2008 present Transilvania Univ. of Braov, PhD student in mechanical
engineering,
PhD thesis:
Oct.2008 Feb.
2010
Transilvania Univ. of Braov, master degree
Faculty of Technological Engineering
Specialisation: Design and management of renewable energy
systems Engineering (in English)
Oct.2003 Jun.
2008
Transilvania Univ. of Braov, engineer diploma
Faculty of Technological Engineering
Specialisation: Industrial Economic Engineering
Noi.2004 Jun.
2009
National School of Political and Administrative Sciences, Bucureti
diploma of manager in public relations and communication
Specialisation: Communication and public relations
Sept.1999 Jun.
2003
National College Dr. I. Mesota from Braov
Bachelor degree
Specialisation: Natural Science (bilingual: Romanian English)
Sept. 2000
Feb.2001
British Council Braov
Advanced English Cerificate, Cambridge University, 2001
PROFESSIONAL EXPERIENCE:
Oct. 2010 - present Transilvania Univ. of Braov, assistant in the
Faculty of Product Design and Environment ,
Conducting the applications for the subjects:
Conceptual Design and Sustainable Development
Mar. 2011 Transilvania Univ. of Braov
Intensive training on Modelling and Analysis of Mechanisms using
ADAMS software (Coordinator Prof. Ctlin Alexandru)
Jun. 2007 Sept.
2007
DRAEXLMAYER, Braov, Romania department: Product Design
Scholar practice: Design and 3D modelling using CATIA
AUTHOR of 21 scientific papers (3 indexed ISI; 8 as first author)
PATENTS:
Patent: Solar Tracking Linkage, reference: [125 149 ad(52) f 24 j2/52]
Patent Proposal: Two axes tracking mechanism with one actuator
SKILLS:
IT Microsoft Office; AutoCAD; CATIA; SolidWorks
Foreign languages English, French
MEMBER of the Romanian Association for Machine Theory and Mechanisms (ARoTMM)