Sunteți pe pagina 1din 58

REGLEMENTRI LEGISLATIVE

EUROPENE I NAIONALE
N DOMENIUL
GESTIONRII DEEURILOR

Adina- Maria MAIER
E-mail: adina.maier@gmail.com
Coninut:

(I) Directivele europene i cadrul instituional,
legislativ i normativ naional al gestionrii deeurilor.

(II) Convenia de la BASEL privind transportarea
deeurilor periculoase i eliminarea acestora.

(III) Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.A. Legislaia cadru privind deeurile
B. Legislaia privind fluxurile de deeuri
C. Legislaia privind tratarea deeurilor
D. Legislaia privind transportul, importul
i exportul deeurilor
Cadrul legislativ european n domeniul
gestionrii deeurilor este structurat:
(I) Directivele europene i
legislaia naional n domeniul
gestionrii deeurilor
Acte normative emise de UE:

Regulamentele;
Directivele;
Deciziile;
Declaratiile si rezoluiile;
Recomandrile i avizeleDefiniii:
Regulamentele- sunt obligatorii, iar prin aplicabilitatea lor direct
NU este necesar ratificarea n vederea aplicrii lor n dreptul naional
Directivele- pentru a se conforma directivelor, statele trebuie s
transpun prevederile lor n legislaia naional
Deciziile- sunt direct aplicabile dar au caracter indivudual
Declaratiile/Rezolutiile- exprim poziia cu privire la o anumit
problem. La fel ca i directivele pot sta la baza unor acte normative care
s fie emise ulterior
Recomandarile/Avizele- nu sunt obligatorii, reprezint doar o
opinie


(1)Directiva Cadru 2008/98/CE privind deeurile
Lege nr. 211/2011 (MO nr. 837/25.11.2011) privind regimul deeurilor;
H.G. nr. 856/2002 privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd
deeurile, inclusiv deeurile periculoase;
H.G. nr. 128/2002 privind incinerarea deeurilor modificat i completat prin H.G. nr. 268/2005,
H.G. 427/2010;
O.M. nr. 757/2004 privind aprobarea Normelor Tehnice cu privire la depozitarea deeurilor,
modificat de O.M. nr. 1230/2005;
H.G. nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei Naionale de Gestionare a Deeurilor i a
Planului Naional de Gestionare a Deeurilor, modificat i completat prin H.G. nr. 358/2007;
O.M. nr. 951/2007 privind aprobarea metodologiei de elaborare a planurilor regionale i judeene
de gestiune a deeurilor;
O.M. nr. 756/2004 pentru aprobarea Normativului Tehnic privind incinerarea deeurilor;
Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiv a deeurilor n instituiile publice.

TRANSPUS

(2) Directiva nr. 91/689/CEE privind deeurile periculoase
amendat de Directiva 94/31/CE i Regulamentul
nr. 166/2006
Lege nr. 211/2011 privind regimul deeurilor;
H.G. nr. 856/2002 privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd
deeurile, inclusiv deeurile periculoase;
H.G. nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei Naionale de Gestionare a Deeurilor i a
Planului Naional de Gestionare a Deeurilor, modificat i completat prin H.G. nr.
358/2007.

TRANSPUS

HG. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deeurilor de ambalaje, modificat prin HG
1872/2006 , HG 214/2011
OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de
ambalaje
OM 11/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului Declaratie privind situatia
contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri
ambalate si ambalaje de desfacere si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia
OM 1229/731/1095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare pentru persoanele
juridice n vederea prelurii responsabilitaii privind realizarea obiectivelor anuale de
valorificare si reciclare a deeurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile
ulterioare


TRANSPUS

(3) Directiva nr. 94/62/CE privind ambalajele i deeurile de ambalaje
modificati completat prin
Directiva 2004/12/CE, Directiva 2005/20/CE i
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003
(4) Directiva nr. 2006/66/CE privind bateriile i
acumulatorii i deeurile de baterii i acumulatori, modificat de
Directivele 2008/12/CE si 2008/103/CE
H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor i acumulatorilor i al deeurilor de baterii i
acumulatori, modificat i completat de HG nr. 1079/2011;
O.M. nr. 1399/2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de eviden i raportare a datelor
referitoare la baterii i acumulatori i la deeurile de baterii i acumulatori;


TRANSPUS

HG 235 /2007 privind gestionarea uleiurilor uzate
OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare
OM 578 /2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuiilor i taxelor
datorate la Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare


TRANSPUS


(5) Directiva nr. 75/439/EEC privind eliminarea uleiurilor
uzate, modificat prin
Directiva nr. 87/101/EEC,
Directiva nr. 91/692/EEC i Directiva nr. 2000/76/CE

(4) Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz,
modificat de Deciziile 2002/525/CE, 2005/63/CE,
2005/438/CE, 2005/673/CE,
2008/689/EC, Directiva 2008/33/CE, Directiva
2008/112/CE i Directiva 2011/37/UE

TRANSPUS

H.G. nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz modificat i completat prin
HG nr. 1313/2006, HG nr. 1633/2009, HG nr. 907/2010, HG nr. 384/2012

OM MDD/MEF nr. 1226/1771/2007 pentru modificarea anexei la HG nr. 992/2005 privind limitarea
utilizrii anumitor substane periculoase n echipamente electrice i electronice completat de OM
MDD/MEcF nr. 344/732/2009

Lege nr. 211/2011 privind regimul deeurilor;

O.M. MMGA/MAI/MTCT nr. 87/527/411/2005 privind modelul i cerinele certificatului de
distrugere emis de intreprinderile autorizate cnd primesc vehiculele uzate pentru recuperare;

O.M. nr. 625/2007 privind aprobarea Metodologiei pentru urmrirea realizrii de ctre operatorii
economici a obiectivelor prevzute n HG nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase
din uz;
O.M. MMGA/MEC nr. 1224/722/2005 pentru aprobarea Procedurii i condiiilor de autorizare a
persoanelor juridice n vederea prelurrii responsabilitii privind realizarea obiectivelor anuale de
reutilizare, reciclare i valorificare energetic a VSU modificat de OM MMDD/MEF nr.
985/1726/2007
O.M. 816/2006 pentru constituirea Comisiei de evaluare i autorizare a persoanelor juridice n
vederea prelurii responsabilitii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare i
valorificare energetic a VSU modificat de OM nr. 976/2006.

TRANSPUS


TRANSPUS

(7)Directiva 2002/96/CE privind deeurile de echipamente
electrice i electronice (DEEE), modificat prin Directiva
2003/108/CE, Directiva 2008/34/CE i Directiva
2008/112/CE

HG nr. 1037/2010 privind deeurile de echipamente electrice i electronice
OUG 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, aprobat prin Legea nr. 105/2006 modificat prin
Legea 292/2007
OUG nr. 37/2008, OUG 15/2010, Legea nr. 167/2010, OUG 115/2010, Legea nr. 71/2011
OM nr. 901/2005 privind aprobarea msurilor specifice pentru colectarea deeurilor de
echipamente electrice i electronice care prezint riscuri prin contaminare pentru securitatea i
sntatea personalului din punctele de colectare
Ordinul comun nr. 1225/721 /2005 privind aprobarea Procedurii i criteriilor de evaluare i
autorizare a organizaiilor colective n vederea prelurii responsabilitii privind realizarea
obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare i valorificare a deeurilor de echipamente
electrice i electronice cu modificrile i completrile ulterioare

Ordinul comun nr. 1223/715 / 2005 privind procedura de nregistrare a productorilor, modul de
eviden i raportare a datelor privind echipamentele electrice i electronice i deeurile de
echipamente electrice i electronice cu modificrile i completrile ulterioare

OM nr. 2264/2011 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei anuale de colectare selectiv
a deeurilor de echipamente electrice i electronice
HG nr. 992/2005 privind limitarea utilizrii anumitor substane periculoase n
echipamentele electrice i electronice modificat prin HG nr. 816/2006 i HG nr.
1518/2009.
O.M. MMDD/MEF nr. 1226/1771/2007 pentru modificarea anexei la HG nr. 992/2005
privind limitarea utilizrii anumitor substane periculoase n echipamentele electrice i
electronice, completat de OM MM/ME nr. 344/2009
(8) Directiva 2002/95/CE privind restriciile de utilizare a anumitor
substane periculoase n echipementele electrice i electronice,
amendat prin Directiva 2008/35/CE
Directiva 2011/95/CE transpunere 2013


TRANSPUS

O.M. MMGA/MAPDR nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
protecia mediului i n special a solurilor, cnd se utilizeaz nmolurile de epurare n
agricultur;
Lege nr. 211/2011 privind regimul deeurilor.


TRANSPUS

(9) Directiva nr. 86/278/EEC privind protecia mediului i n particular a
solului, atunci cnd nmolul de la staiile de epurare este utilizat n agricultur,
modificat prin Directiva nr. 91/962/EEC i Regulamentul nr.
807/2000
H.G. nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea i
controlul bifenililor policlorurai i ale altor compui similari, modificat prin HG nr.
291/2005 i prin HG nr. 975/2007;
O.M. nr. 1179/2010 pentru aprobarea Ghidului privind gestionarea ecologic
raional a bifenililor policlorurai;
Lege nr. 211/2011 privind regimul deeurilor;
HG nr. 128/2002 privind incinerarea deeurilor, modificat i completat de HG nr.
268/2005, HG nr. 427/2010.

(10) Directiva nr. 96/59/CE privind eliminarea bifenililor i trifenililor
policlorurai (PCB i PCT)

TRANSPUS

H.G. nr. 856/2008 privind gestionarea deeurilor din industriile extractive;
O.U.G. nr. 68/2007 privind rspunderea de mediu cu referire la prevenirea i repararea
prejudiciului asupra mediului, aprobat prin Lege nr. 19/2008, modificat prin OUG nr.
15/2009 aprobat prin Lege nr. 308/2009;
O.M. MMP/MECMA/ANRM nr. 2042/2934/180/2010 privind aprobarea Procedurii pentru
aprobarea planului de gestionare a deeurilor din industriile extractive i a normativului de
coninut al acestuia.

(11) Directiva nr. 2006/21/CE privind gestionarea Deeurilor din
industriile extractive i de modificare a Directivei 2004/35/CE

TRANSPUS

H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deeurilor, completat prin H.G. nr. 210/2007 pentru
modificarea i completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar n
domeniul proteciei mediului;
HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra
mediului modificat i completat cu HG 17/2012;
O.M. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare i procedurilor preliminare de
acceptare a deeurilor la depozitare i lista naional de deeuri acceptate n fiecare clas de
depozit de deeuri;
O.M. nr. 775/2006 privind lista localitilor izolate care pot depozita deeuri municipale n
depozitele existente;
OM 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare a deeurilor de depozitare i lista naional de
deeuri acceptat pe fiecare clas de depozit de deeuri
(12) Directiva nr. 1999/31/CE privind depozitarea deeurilor modificat
i completat prin Regulamentul 1882/2003
Directiva 2011/97/UE de modificare a Directivei 1999/31/CE n
ceea ce privete criteriile specifice de depozitare a mercurului metalic considerat
deeu (2013!)

TRANSPUS

H.G. nr. 128/2002 privind incinerarea deeurilor modificat i completat prin H.G. nr.
268/2005, H.G. 427/2010;
O.M. nr. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deeurilor;
Lege nr. 211/2011 privind regimul deeurilor.

(13) Directiva nr. 2000/76/CE privind incinerarea deeurilor

TRANSPUS
Obligaii ale autoritilor locale
A. HG nr. 349/ 2005 privind depozitarea deeurilor
Reducerea cantitii de deeuri biodegradabile la 35% din cantitatea depozitat n
1995 - etapizat, pn la 16.07.2016
Extinderea sistemelor de colectare a deeurilor component a serviciului de
salubrizare a localitilor, n orae i zona rural
Reabilitarea spaiilor de depozitare din zona rural (prin salubrizarea zonei i
reintroducerea acesteia n circuitul natural) - 16.07.2009
nchiderea depozitelor de deeuri municipale neconfome i obinerea avizului de
mediu la ncetarea activitii de depozitare a deeurilor

Asigurarea colectrii selective a deeurilor de ambalaje de la populaie, prin:
servicii publice de salubrizare, i prin spaii amenajate i dotate prin amplasarea de
containere adecvate - inte anuale de realizat, pe grupe de materiale.

C. HG nr. 1037/2010 privind deeurile de echipamente electrice i
electronice
B. HG nr. 621/2005 - gestionarea ambalajelor i
deeurilor de ambalaje
Atingerea obiectivelor pariale de colectare a DEEE:
4 kg / locuitor / 2012
65 % pn n 2016
Organizarea de campanii de informare i educare a consumatorilor
Colectarea selectiv a DEEE-urilor de la populaie

(II) Convenia de la BASEL privind
transportarea deeurilor periculoase
i eliminarea acestora
REGLEMENTRI GENERALE
TRANSPORTUL DEEURILOR N
INTERIORUL, LA INTRAREA I IEIREA DIN
UNIUNEA EUROPEAN
Regulamentul (CE) nr. 1012/2006 a Parlamentului European i al
Consiliului privind transferurile de deeuri

Legislaia
naional

HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor msuri pentru aplicarea Regulamentului
Parlamentului European i al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deeuri
- abrog HG nr. 895/2006 pentru aplicarea Regulamentului CEE 259/93, modificat i
completat prin HG 1453/2008;
HG nr. 1061/2008 privind transportul deeurilor periculoase i nepericuloase pe
teritoriul Romniei;
Ordin nr. 1119/2005 privind delegarea ctre Agenia Naional pentru Protecia Mediului
a atribuiilor ce revin MMGA n domeniul exportului deeurilor periculoase i al
transportului deeurilor nepericuloase n vederea importului, perfecionrii active i a
tranzitului.
Ordinul MMP 1371/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind aplicarea
Regulamentului 259/93/CEE privind supravegherea i controlul transportului de deeuri,
nspre i dinspre comunitatea european

Legea nr.6/ 1991 pentru aderarea Romniei la Convenia de la Basel privind controluL
transportului peste frontier a deeurilor periculoase i al eliminrii acestora

Legea nr.265/ 2002 pentru acceptarea amendamentelor la Convenia de la BaselConvenia de la BASEL privind transportarea deeurilor
periculoase i eliminarea acestora

RATIFICAT

Hotrrea stabilete procedura de reglementare i control al transportului pe teritoriul
Romniei al deeurilor periculoase i nepericuloase prevzute n anexa nr. 2 la HG nr.
856/2002.

Transportul deeurilor poate fi local, judeean sau interjudeean

Instalaia la care se transport deeurile pentru valorificare sau eliminare trebuie s dein
autorizaie de mediu conform legislaiei n vigoare

HG nr. 1061/ 2008 privind transportul
deeurilor periculoase pe teritoriul Romniei
(III) Legea 211/2011 privind
regimul deeurilor

DEEU= SUBSTAN SAU OBIECT


pe care deintorul l arunc sau are
obligaia ori intenia sa l arunce1. Domeniul de aplicare
a legii EXCEPTII

apele uzate (NU si namolurile din separatoarele de produse petroliere)
subprodusele de origine animala(cu exceptia produselor care urmeaza sa fie incinerate,
depozitate sau utilizate intr-o instalatie de producere a biogazului ori a compostului)
carcasele de la animalele care au decedat in orice alt mod decat prin sacrificare
deseurile rezultate in urma activitatilor de prospectare, extractie, tratare si stocare a
resurselor minerale
efluentii gazosi emisi in atmosfera si dioxidul de carbon captat si transportat in scopul
stocarii geologice
deseurile radioactive
explozibilii declasati
materiile fecale, paiele si alte resturi vegetale nepericuloase provenite din agricultura sau
silvicultura si care sunt folosite in agricultura ori silvicultura sau pentru producerea de
energie din biomasa
a) prevenirea;
b) pregtirea pentru reutilizare;
c) reciclarea;
d) alte operaiuni de valorificare, de exemplu
valorificarea energetic;
e) eliminarea
2. Ierarhia
deeurilor

PRIORITI
Pentu o ct mai bun gestionare a deeurilor...

SUBPRODUSUL NU ESTE DESEU!Subprodusul= Substan/Obiect
care rezult n urma unui proces de
producie

3. Subproduse
a) s gaseasc soluii prietenoase cu mediul nc din faza de
proiectare astfel nct s NU fie generarate alte deeuri n
procesul de fabricare
b) s ncurajeze produsele cu utilizri multiple, durabile, care ulterior
pot fi VALORIFICATE/ELIMINATE
c) s accepte returnarea produselor i a deeurilor rezultate
d) s informeze publicul cu privire la caracterul reutilizabil i
reciclabil al produselor.
4. RASPUNDEREA
PRODUCTORILOR
2.COLECTARE/TRANSPORT SEPARAT- obligatorie pentru firmele
de salubritare

3. VALORIFICATORI:
1. Amenajarea unui spaiu special de stocare a deeurilor
2. S evite formarea de stocuri de deeuri
3. S adopte cele mai bune tehnologii in domeniul VALORIFICRII
Hrtie/
Carton

Plastic/
Metal

Sticla
1.COLECTAREA SEPARAT- obligatorie pentru producatori i deintori
5. VALORIFICAREA
PROPUNERI:

Autoritile centrale cu atribuii n domeniul proteciei mediului propun
msuri pentru REUTILIZAREA produselor prin:
a) realizarea unor reele pentru repararea i reutilizarea produselor
b) utilizarea instrumentelor economice;
c) introducerea unor criterii referitoare la achiziiile publice;
d)stabilirea de obiective cantitative sau alte msuri
6. REUTILIZAREA i
RECICLAREA
ADMINSITRAIA LOCAL
s asigure colectarea separat pentru cel puin: hrtie, metal, plastic
i sticl din 2012

ADMINSITRAIA LOCAL+ PRODUCTORII DE DEEURI
2020- 50% din masa total de deeuri (hrtie, metal, plastic, sticl)
trebuie s fie Reutilizate sau Reciclate

2020- 70% din masa cantitilor de deeuri nepericuloase
provenite din activiti de construcii i demolri


OBLIGAII
OPERATORII ECONOMICI AUTORIZAI PENTRU
ELIMINARE au obligaia s:
elimine n totalitate deeurile
s foloseasc cele mai bune tehnologii care nu implic costuri
excesive
locaia instalaiei de eliminare s fie amplasat n condiii
corespunztoare
s introduc n instalaia de eliminare numai deeurile permise de
autoritile competente i s respecte tehnologia de eliminare
aprobat de acestea.
ABANDONAREA DEEURILOR ESTE
INTERZIS!
7. ELIMINAREA

GESTIONAREA DEEURILOR trebuie
s se fac:

fara a crea riscuri pentru AER, AP, SOL, FLOR, FAUN
fr a crea neplceri din cauza zgomotului sau a mirosurilor
fr a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
PRODUCTORII/ DEINTORII DE DEEURI au obligaia s:
Desemneze o persoan care a absolvit cursuri de specializare-
responsabil cu gestiunea deeurilor!
Incadreze fiecare tip de deseu generat din propria activitate n lista
deseurilor
Dein o fia de caracterizare a deeului -pentru fiecare n parte!
Eticheteze deseurile periculoase -in conformitate cu legislatia de
chimicale!
2012- ntocmirea unui plan de reducere a cantitilor de deeuri pe
amplasament
Raportarea OBLIGATORIE la autoritatea de protecia mediului a
evidenei gestiunii deeurilor conform HG 856/2002
8. RESPONSABILITI N
GESTIONAREA DEEURILOR
evidena gestiunii deeurilor pentru fiecare tip de deeu,
conform HG 856/2002- trebuie pstrata cel putin 3 ani (se
transmite anual agentiei judetene pentru protectia mediului-
care va pstra datele minim 5 ani)
buletinele de analiza care caracterizeaz deeurile
periculoase generate din propria activitate
evidenta cronologica a cantitatii, naturii, originii si, dupa caz,
a destinatiei, a frecventei, a mijlocului de transport, a metodei
de tratare, valorificare, eliminare, conform HG 856/2002
pentru asigurarea trasabilitii

9. EVIDENA DEEURILOR-
(termene)

PERSOANE JURIDICE:

15000 -40000 lei (Se aplic de ctre GNM sau
autoriti din cadrul administraiei publice locale)

5 tipuri de infractiuni (inchisoare de la 6 luni la 5
ani)


10. SANCIUNIn cazul n care anumite categorii de deeuri au trecut
printr-o operaiune de VALORIFICARE i dac
ndeplinesc criteriile stabilite de ctre Comisia
European, acestea nceteaz s mai fie considerate
deeuri, n sensul prezentei legi


Exemplu: piesele reutilizabile rezultate din dezmembrarea
VSU

Definiii noin conformitarte cu principiul POLUATORUL PLTETE,
costurile operatiunilor de gestionare a deeurilor se
suport de ctre productorul de deeuri, sau dup caz,
de deintorul actual ori anterior al deeuluui

Poluatorul pltete


1. Evidena gestiunii deeurilor conform HG 856/2002
2. Autorizaia de mediu
3. Contractele valabile ncheiate cu operatorii de deeuri- pentru toate tipurile
de deeuri din autorizaia de mediu sau alte deeuri generate n procesul
tehnologic
4. Contractul cu operatorul de salubritate pentru deeuri menajere
5. Decizia de responsabil cu gestiunea deeurilor/ dovada absolvirii unui curs
de specializare
6. Documente de transport (formular ncrcare/descrcare pentru deeuri
nepericuloase, formular transport deeuri periculoase pentru deeuri
periculoase- pt cantitatile mai mari de 1 tona)

Acte controlate de ctre instituiile
abilitate n control

7. Registru de eviden transport deeuri periculoase/nepericuloase de unde se
d un numr pentru formularele de transport
8. Plan de reducere cantiti de deeuri
9. Fia de caracterizare deeu
10. Etichete pentru deeurile periculoase, conform legislaiei de chimicale i
deeuri
11. Raportrile prevzute de lege (ambalaje introduse pe piaa naional, numr
nregistrri baterii, raportare anual baterii, raportare semestrial uleiuri)
12. Declaraiile la fondul de mediu


(IV) REGLEMENTAREA DE MEDIU
-ACTE DE REGLEMENTARE-
INSTITUTII
CARE EMIT ACTELE
DE REGLEMENTARE
ANPM- autoritate centrala de protectia mediului


APM- autoritate judeteana de protectia mediului
ACTE de REGLEMENTARE
Conform OUG 195/2005 (Legea 265/2006):

aviz de mediu (pentru planuri sau programe, pentru ingrasaminte
chimice si produse de protectie a plantelor, aviz Natura 2000)
acord de mediu (pentru proiecte si OMG)
autorizatie de mediu,
autorizatie integrata de mediu,
autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera,
autorizatie privind activitati cu organisme modificate genetic;

ACORDUL DE MEDIU
Acordul de mediu= actul administrativ prin care sunt stabilite
condiiile si, dup caz, msurile pentru protecia mediului, care trebuie
respectate n cazul realizrii unui proiect

Legislaie
OUG nr.195/2005 privind protecia mediului:
HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice
i private asupra mediului
OM nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii
impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private (abroga OD
860/2002)
OM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile
etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului
Conform OM nr. 135/2010:
CERERE TIP;
NOTIFICARE conf. Ord. nr. 135/2010 (Anexa 1)
CERTIFICAT DE URBANISM (copie);
PLAN DE SITUATIE;
PLAN DE INCADRARE IN ZONA A OBIECTIVULUI;
COORDONATE STEREO 70 (dupa caz)
100 LEI (tarif aferent etapei de evaluare initiala conf. Ord. 890/2009)

Emiterea Acordului de mediu poate dura intre 1 luna- pentru activitati cu impact redus
asupra mediului, pentru care nu este necesara elaborarea Studiului de impact)
si 4 luni- pentru activitati cu impact semnificativ asupra mediului, pentru care este
necesara elaborarea Studiului de impact.

DOCUMENTE NECESARE OBTINERII
ACORDULUI DE MEDIU

AUTORIZAIA DE MEDIU
Autorizaia integrat = actul administrativ, care acorda dreptul de a exploata
n totalitate sau n parte o instalatie, n anumite conditii, care sa garanteze ca
instalatia corespunde prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii;

Autorizaia simpl= actul administrativ prin care sunt stabilite conditiile
si/sau parametrii de functionare al unei activitati existente sau al unei activitati noi cu
posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea n functiune

Legislaie
OUG nr.195/2005 privind protecia mediului.

Ordinul MMDD 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de autorizare a
activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului

Ordinul nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din
economia nationala - CAENRevizuirea autorizatiei de mediu se realizeaza ori de cate ori exist o
schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei
Conform OM nr.1798/2007:

CERERE TIP;
FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE(Intocmita conform Anexei
nr. 2 din Ord. nr. 1798/2007 al MMDD) ;
DOVADA CA A FACUT PUBLICA SOLICITAREA DE EMITERE A
AUTORIZATIEI DE MEDIU;
PLAN DE SITUATIE;
PLAN DE INCADRARE IN ZONA A OBIECTIVULUI;

DOCUMENTE NECESARE OBTINERII
AUTORIZAIEI DE MEDIU


PROCES VERBAL DE CONSTATARE PENTRU VERIFICAREA
RESPECTARII CONDITIILOR IMPUSE PRIN ACORDUL DE MEDIU
SAU NOTA PRIVIND STADIUL DE REALIZARE A PROGRAMULUI DE
CONFORMARE EXISTENT;
DOVADA ACHITARII TARIFULUI LA CASERIA AGENTIEI PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI(500 lei);
CERTIFICAT CONSTATATOR SAU ANEXA LA CERTIFICATUL DE
INREGISTRARE


DOCUMENTE NECESARE OBTINERII
AUTORIZAIEI DE MEDIU