Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect didactic

Data: 05.03.2014
Grdinia: P.P.nr.3 Arad
Grupa: Albinuelor (Mare)
Propuntor: Popa arina
!e"a: #nd$cu" %i de ce &e 'nt#"pl(
)ubte"a: A *enit pri"*ara+
ate,oria de acti*itate: Acti*itate inte,rat
!itlul acti*itii: M"ica "ea dra,+
Acti*iti de de-*oltare per&onal(ADP)
)A./!/.: opiii &e a%ea- 'n &e"icerc %i c#nt:
0un di"ineaa$
Dra, ,radini+
/n baiat ti1aduce "a"a
2i are %i3o 4etita.
5u &unt cel "ai "are
6e-i ca1"i %ade bine7
Dar nici eu nu1& "ititic
/it1te la "ine.
A" adu& o ca&c
2i1o rac8eta "are
Pentru tine bietele
9u e de "irare.
2i eu o ppu%
u oc8i ca de 4ra,$
#nd o culc 'i c#nt 'ntr1una
39ani$ nani "a" dra,3
Pentru c ,rupa albinuelor *orbe%te &pt"#na acea&ta de
anoti"pul pri"*ar :#na Pri"*erii a &o&it la ace%tia. Dup ce copiii 'i
c#nt :#nei c#ntecelul ;0un di"inea$ dra, ,rdini<< copiii pri"e&c
ecu&oane de la acea&ta pentru a &e &aluta 'ntre ei cu nu"e de 4lori de
pri"*ar.
P=5:59>A: ?iecare copil pri"e%te de la :#n c#te o buburu-. ?iecare
copil *a trebui & pun buburu-a pe co%ul de&enat de :#n. A&t4el :#na 4ace
cuno%tint cu copiii %i a4l c#i copiii &unt pre-eni la ,rdini.
A.59DA=/. 9A!/=@@: alendarul naturii &e *a co"pleta a"intindu1&e
-iua$luna$anul %i &tarea *re"ii.
A 6re"ea & o &tudie"$
Bn calendar & not"$
De e ploaie &au e &oare$
) pute" "er,e la pli"bare.C
9D/!A!5A :@.5@: :#na Pri"*erii a aEun& la ,rdini ca & 4ac '"preun cu
ace%tia o &urpri- ""icilor.
BMPF=!F2@=5A / 5@.A.>@: opiii &pun ce cu*inte le *in 'n "inte c#nd &e
,#nde&c la pri"*ara.
A!@6@!A!5A D5 G=/P: :#na pri"*erii le propune un Eoc copiilor. ?iecare
copil a pri"it de la acea&ta un ecu&on cu o 4loare de pri"*ar. Atunci c#nd
:#na &pune ;Din ,rdin a% cule,e...un ,8iocelC *in 'n 4a copiii cu ecu&oane
cu ,8iocei %i apoi &e pun la loc %i tot a%a p#n toi copiii *in 'n 4a.
!=A9:@>@@:
6ine$ *ine pri"*ara 0at din pal"e clap$clap$clap
)e a%terne1n toat ara Din picioare trap$trap$trap$
?loricele pe c#"pii 9e1n*#rti"$ne r&uci"$
Gai & le1adun" copii 6e&eli &pre "e&e porni".
re%te$cre%te iarba *erde Pune1te 'n cerc acu" ca & *e-i ce Eoc 'i &pun+
ioc#rlia1n nori &e pierde
Gaidei &1a&cult" copii Bn picioare ne ridic" un Eoc nou & ne Euc"+
Al ei c#ntec din c#"pii.
=#ndul noi & 'l 4or"" 1$2$3 & nu"r" 1$2$3 & nu"r"+
=/!@95: )o&irea %i plecarea copiilor$ 4or"area r#ndului$ &plarea pe "#ini$
co"porta"entul ci*ili-at.
0@0.@DG=A?@5:
;Peda,o,ia 'n*"#ntului pri"ar %i pre%colarC$ autor: Gabriela Hele"en $
5ditura /ni*er&itii ;Aurel 6laicuC Arad$ 2010
;urriculu" pentru 'n*"#ntul pre%colarC 0ucure%ti$ 200I
;3J5 de lucruri de creat %i con4ecionatC autor: ?iona Katt$ editura =ao$ 2012
Locuri %i acti*iti liber ale&e 1(A.A 1)
1. 59!=/ 0@0.@D!5F: =a" pentru "a"a
MiEloc de reali-are: 1 eMerciii ,ra4ice
Dbiecti*e operaionale:
1 & tra&e-e linii oblice %i *erticale pe ra"a "a"ei$ utili-#nd corect
in&tru"entul de &cri&
1 & adopte o po-iie corect a corpului 'n ti"pul &cri&ului
De&4%urarea acti*itii:
opiii de la ace&t centru *or tra&a linii oblice %i *erticale pentru a decora
ra"a "a"ei.
MiEloace de 'n*"#nt: 1 4i%e de lucru$ carioci
Metode %i procedee: 1 eMplicaia$con*er&aia$de"on&traia$eMerciiul
5*aluarea: )e *or 4ace aprecieri a&upra "odului de lucru al copiilor %i a&upra
acurateii lucrrii.
2. 59!=/ D9)!=/>@@: &ua "a"ei
MiEloc de reali-are: 1 con&trucie pie&e le,o
Dbiecti*e operaionale:
1 & con&truia&c ;&ua "a"eiC prin '"binarea$ &uprapunerea %i
alturarea pie&elor le,o
1 & de&crie pe &curt c&ua con&truit
De&4%urarea acti*itii:
opiii *or trebui & con&truia&c o c&u a%a cu" dore&c ei pentru ""ica
lor. Dup acea&ta ei trebuie & de&crie pe &curt ceea ce au con&truit.
MiEloace de 'n*"#nt: cuburi le,o
Metode %i procedee: eMplicaia$ con*er&aia
5*aluarea7 )e *or 4ace aprecieri a&upra "odului de lucru %i a&upra
creati*itii copiilor.
3. 59!=/ LD D5 MA)F: 8ipul "a"ei
MiEloc de reali-are: 1 '"binare pie&e pu--le
Dbiecti*e operaionale:
1 & recon&tituie i"a,ini de&pre "a"a cu aEutorul pie&elor pu--le
1 & de&crie i"a,inea obinut eMpri"#ndu1&e 'n propo-iii &i"ple %i
corecte din punct de *edere ,ra"atical.
De&4%urarea acti*itii:
opiii de la ace&t centru '"bin pie&ele pu--le pentru a 4or"a c8ipul
"a"ei. .a &4#r%it copiii trebuie & de&crie i"a,inea obinut eMpri"#ndu1&e
'n propo-iii &i"ple %i corecte din punct de*edere ,ra"atical.
MiEloace de 'n*"#nt: 1 pie&e pu--le
Metode %i procedee: 1 eMplicaia$con*er&aia$de"on&traia.
5*aluarea: )e *or 4ace aprecieri a&upra "odului de lucru al copiilor.
Acti*iti pe do"enii eMperieniale(AD5)
A!5GD=@A D5 A!@6@!A!5: Acti*itate inte,rat (D2 %i DD))
)/0@5!/. A!@6@!F>@@: M"ica "ea dra,+
;0uc8eele de 4lori pentru "a"aC (D2)
;?elicitare pentru "a"a de -iua eiC (DD))
M@L.D D5 =5A.@:A=5: Eoc didactic %i decupare %i lipire
;0uc8eele pentru "a"aC (D2)
D0@5!@65 DP5=A>@D9A.5:
D1 N & nu"ere con%tient 'n li"itele 1110 cre&ctor %i de&cre&ctor
D2 N & recunoa&c ci4ra de pe Eetonul eMtra&
D3 1 & 4ac un buc8et cu tot at#ia ,8iocei c#t indic ci4ra de pe Eeton$
raport#nd ci4ra la cantitate
D4 N & adune cu una &au dou uniti
)DP/.:on&olitarea cuno%tinelor de&pre nu"ere 'n inter*alul 1110 %i a
adunrii cu 112 uniti.
)A=@9@ D@DA!@5:
N recunoa%terea ci4rei de pe Eetonul eMtra&
1 ale,erea unui nu"r de ,8iocei e,al cu ci4ra &cri& pe Eeton
N adunarea cu una &au dou uniti
=5G/.A LD/./@:
:#na le propune copiilor & 4ac buc8eele de 4lori pentru "a"a.
Pentru acea&ta :#na a du& un co% plin cu 4lori de pri"*ar$ un &cule
"a,ic %i o ba,8et "a,ic. a & %ti" eMact c#te 4lori trebuie pu&e 'n 4iecare
buc8eel 4iecare copil trebuie & *in la :#n dar doar dup ce e atin& de
ba,8eta ei "a,ic$ & eMtra, "ai apoi un Eeton cu o ci4r din &culeul
"a,ic %i & pun 'n buc8eel tot atatea 4lori c#t indic ci4ra de pe Eeton.
Pentru co"plicarea Eocului -#na le propune un alt Eoc copiilor. Acea&ta
'"parte copiii 'n dou ec8ipe: ec8ipa buburu-elor %i ec8ipa 4lutura%ilor. Din
4iecare ec8ip *in doi &au trei repre-entani. opiii trebuie & &pun c#te 4lori
*or a*ea 'n buc8eel dac *or "ai pri"i de la :#n 'nc una &au dou 4lori.
Dac r&pun&urile copiilor &unt corecte ace%tia pri"e&c de la :#n o bulinu
pentru ec8ipa lor. .a 4inal c#%ti, ec8ipa cu cele "ai "ulte bulinue adunate.
5.5M59!5 D5 LD: ,8iocei$ &ac "a,ic$ ba,8et 4er"ecat$ Eetoane cu
ci4re$ 'nc8i&ul %i de&c8i&ul oc8ilor$ aplau-e$ bulinue
)!=A!5G@@ D@DA!@5:
MiEloace de 'n*"#nt: ,8iocei$ &ac "a,ic$ba,8et 4er"ecat$Eetoane cu
ci4re$ co%ulee$bulinue
Metode de 'n*"#nt: con*er&aia$eMplicaia$de"on&traia$Eocul didactic
D/=A!A: 20125 "inute
;?elicitare pentru "a"a de -iua eiC (DD))
D0@5!@65 DP5=A>@D9A.5 :
D1 1 & denu"ea&c "aterialele de lucru
D2 N & eMecute eMerciii de 'ncl-ire a "u%c8ilor "ici ai "#inii
D3 N & decupe-e tulpina ,8iocelului
D4 N & "ototolea&c 8#rtia alb creponat pentru 4loarea ,8iocelului
D5 N & lipea&c tulpina %i 8#rtia alb utili-#nd corect in&tru"entele de lucru
)DP/.: on&olidarea de deprinderi de lipire %i de decupare
)!=A!5G@@ D@DA!@5:
MiEloace de 'n*"#nt: 4elicitare$4oaie pentru decupat cu tulpina
,8iocelului$buci de 8#rtie creponat$ lipici
Metode de 'n*"#nt: con*er&aia$eMplicaia$de"on&traia
D/=A!A: 20125 "inute
Acti*iti liber ale&e 2(A.A 2)
)/0@5!/.: ;Dan&ul de pri"*arC
M@L.D D5 =5A.@:A=5: dan& 'n perec8i
D0@5!@65 DP5=A>@D9A.5:
1 & 4or"e-e perec8i doi c#te doi
1 & dan&e-e 'n perec8e 4r & &cape ,8iocelui de carton din "iElocul lor
1 & tria&c bucuria Eocului
D5)?F2/=A=5A A!@6@!F>@@:
opiii &unt 'n perec8e doi c#te doi. Bn "iElocul 4iecrei perec8i e&te a%e-at pe
4runte un ,8iocel de carton. opiii trebuie & dan&e-e pe c#ntecul ;6ine$
*ine$ pri"*araC 4r & &cape ,8iocelul p#n c#nd "elodia &e 'nc8eie.
#%ti, ec8ipeleO ec8ipa care "enin ,8iocelul pe 4runte p#n la ter"inarea
c#ntecului.
)/0@5!/.: ;Bn*#rte &ticla+C
M@L.D D5 =5A.@:A=5: Eoc di&tracti*
D0@5!@65 DP5=A>@D9A.5:
1 & re&pecte re,ulile Eocului p&tr#nd ordinea %i di&ciplina
1 & &pun un cu*#nt le,at de anoti"pul pri"*ar
1 & tria&c bucuria Eocului
D5)?F2/=A=5A A!@6@!F>@@:
opiii &unt a%e-ai 'n cerc pe co*ora%. D &ticl e&te pu& 'n "iElocul
ace&tora. opiii trebuie & 'n*#rt &ticla. 0otul &ticlei *a indica copilul care
trebuie & &pun un cu*#nt le,at de anoti"pul pri"*ara. Dac copilul
,re%e%te ace&ta *a pri"i o pedeap& 8a-lie de la :#na Pri"*erii.
)59A=@/. :@.5@
:#na Pri"*erii 4ace o *i-it ,rupei "ari deoarece &pt"#na acea&ta
e&te -iua "a"ei. Mai 'nt#i :#na 4ace cuno%tin cu copiii iar dup ce acea&ta
'i cunoa%te le propune "ai 'nt#i dou Eocuri pentru a &e cunoa%te "ai bine.
Bn pri"ul Eoc copiii trebuie & &pun ce cu*inte le *in 'n "inte c#nd &e
,#nde&c la anoti"pul pri"*ar. Bn al doilea Eoc :#na 'i pune pe copii & '%i
i"a,ine-e c &e a4l 'ntr1o ,rdin plin cu 4lori de pri"*ar. opiii *or
a*ea ecu&oane cu 4lori de pri"*ar. #nd -#na *a &pune ;a% cule,e din
,rdin...C o anu"it 4loare$ copiii cu 4loarea re&pecti* *or *eni 'n 4a ca
"ai apoi & &e pun la loc$ %a"d. Dup ce copiii Eoac ace&te Eocuri :#na
Pri"*erii le propune un alt Eoc copiilor. Pentru c &e apropie -iua "a"ei
:#na le propune copiilor & 4ac buc8eele de 4lori pentru "a"e. Pentru
acea&ta :#na a adu& un co% plin de 4lori de pri"*ar$ un &cule "a,ic %i o
ba,8et "a,ic. a & a4l" eMact c#te 4lori trebuie pu&e 'n 4iecare buc8eel
4iecare copil trebuie & *in la :#n doar dup ce e atin& de ba,8eta ei
"a,ic$ & eMtra, "ai apoi un Eeton cu o ci4r din &culeul "a,ic %i &
pun 'n buc8eel tot at#tea 4lori c#t indic ci4ra pe Eeton. Dup acea&t etap
pentru c toi copiii au 4cut buc8eele 4ru"oa&e ""icilor$ :#na le propune
un alt Eoc copiilor. Acea&ta '"parte copiii 'n dou ec8ipe: ec8ipa buburu-elor
%i ec8ipa 4lutura%ilor. Din 4iecare ec8ip *in doi &au trei repre-entani. opiii
trebuie & &pun c#te 4lori *or a*ea 'n buc8eel dac *or "ai pri"i de la
:#n 'nc unul &au do 4ire. Dac r&pun&urile copiilor &unt corecte ace%tia
pri"e&c de la :#n o bulinu pentru ec8ipa lor. .a 4inal *a c#%ti,a ec8ipa cu
cele "ai "ulte bulinue adunate.
Dup ce :#na *ede ce buc8eele 4ru"oa&e au 4cut copii pentru
""icile lor$ acea&ta le &pune c a au-it c ei %tiu & 'i c#nte ace&teia un
c#ntec de pri"*ar %i le propune copiilor & 'l c#nte. opiii *or 4or"a un
cerc %i &e *or a%e-a prin tran-iia ;un cerc "are & 4or"" %i Eo& & ne
a%e-"$ un Eoc nou & 'n*"C. )e *a propune copiilor Eocul ;Bn*#rte &ticlaC
ca "ai apoi prin tran-iia ;8aidei & ne ridic" un Eoc nou & 'n*"C copiii
*or trebui & 4or"e-e perec8i %i & Eoace Eocul ;Dan&ul de pri"*arC. Dup
dan&ul de pri"*ar copiii &e *or duce ctre "&ue pe tran-iia ;bat din
pal"e$ clap clap clap din picioare trap trap trap$ ne 'n*#rti"$ ne r&uci" %i
&pre "e&e noi porni"C.
Dup ce copiii &1au a%e-at la "&ue :#na 'i 'ntreab pe ace%tia ce
cu*inte le *in 'n "inte c#nd &e ,#nde&c la "a"a lor. Dup acea&ta copiii
recuno&c "aterialele de lucru de pe "&ue(lipici$4elicitare$ 4oaie de&enat
cu tulpina ,8iocelului$ buci de 8#rtie alb creponat). Pentru c *ine -iua
"a"ei %i pentru c "a"a e&te cea "ai dra, 4iin pentru toat lu"ea$
:#na le propune copiilor & 4ac o 4elicitarea pentru "a"a. Mai 'nt#i &e *or
recita *er&urile: ;Mi%c" de,eelele$ bate" u%or pal"ele$ "#inile la &pate le
a%e-" %i ,uria o 'nc8ide"C. :#na le arat 4elicitarea 4cut de acea&ta
pentru ""ica ei. Mai apoi :#na eMplic "odul de lucru pentru reali-area
4elicitrii. Mai 'nt#i &e *a decupa re&pect#nd conturul de&enului$ tulpina
,8iocelului. Bn ur"toarea etap copiii *or trebui & ia din co%ule bucele
de 8#rtie creponat$ & o "ototolea&c %i & o pun 'n co%ule. Dup ce
tulpina ,8iocelului e&te decupat acea&ta &e *a lipi pe 4elicitare7 apoi &e
lipe%te 'n interiorul conturului ,8iocelului 8#rtia creponat p#n c#nd ace&ta
e&te u"plut. )e 'ncl-e%te "ai apoi "u&culatura "#inilor (Pal"ele nu &tau
delocO i &e pre,te&c de EocO De,etele &unt petale %i &e de&c8id ca o 4loare.
0ate *#ntul ne'ncetatO De,etele le1a" "i%catO De la &t#n,a la dreapta
"eaO.e "i%c" noi uite a%a. Ploaia cade ne'ncetatO6#r4ul de,etelor batO 2i
apoi le r&4ir"O a la pian noi & c#nt"). Dup acea&ta &e urea- copiilor
&por la lucru+
opiii *or 4ace r#ndul dup ce 4elicitarile &unt 4inali-ate pe tran-iia
;=#ndul noi & 'l 4or""$ 1$2$3 & nu"r"C. Dup ce copiii re*in 'n cla&
ace%tia '%i *or ale,e o "a&. ?iecare "a& repre-int un centru de acti*itate.
)e *a eMplica pentru 4iecare centru &arcina de lucru.