Sunteți pe pagina 1din 111

__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective

Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective


Accesul liber la informaiile de interes public i
asigurarea transparenei decizionale sunt dou dintre principiile
care stau la baza activitii Consiliului Judeean Arad. Scrierea,
redactarea, editarea i tiprirea unei cri care abordeaz
activitatea Consiliului Judeean Arad, de la nfiinare pn n
prezent, cu perspective asupra activitii viitoare, vine n
ntmpinarea acestor principii. Cartea se dorete a fi un mi!loc
important de furnizare a datelor legate de instituie, a istoriei, a
activitii prezente i a proiectelor. "n cadrul crii sunt
prezentate informaii, date statistice, interviuri, fotografii care
cuprind istoria Consiliului Judeean Arad, de la nfiinare i
pn n prezent. Scopul lucrrii este acela de a prezenta
cetenilor o pagin de istorie contemporan, legat de una
dintre mai importante instituii din administraia public local.
"n paginile crii se vor gsi datele de contact,
activitatea, C.#.$urile persoanelor care s$au aflat la conducerea
instituiei, ntmplri mai mult sau mai puin cunoscute,
proiecte ncepute i finalizate sau aflate n curs de finalizare,
articole din presa vremii despre aceasta instituie, precum i
opinii ale !urnalitilor ardeni despre cei care au condus de$a
lungul timpului !udeul Arad. Consiliul Judeean Arad, ca
instituie, s$a nfiinat n anul %&&', prin (otrrea nr. ). *n la
editarea acestei cri, la conducerea instituiei s$au aflat cinci
preedini.
Colectivul redacional intenioneaz s cuprind n
paginile lucrrii aspecte cunoscute i mai puin cunoscute din
activitatea desfurat de$a lungul timpului de aceast
instituie. +ucrarea este una inedit, att pentru Consiliul
Judeean, ct i pentru ntreaga administraie public din Arad.
Autorii
%
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
Capitolul 1.
Consiliul Judeean Arad. Constituire.
Constituia 0omniei din anul %&&% a reglementat
apariia Consiliului Judeean, instituie postdecembrist a
administraiei publice. Art. %%& statueaz principiile de baz
privind modul de constituire i funcionare a administraiei
publice locale1 2Administraia public local din unitile
administrativ$teritoriale se ntemeiaz pe principiul autonomiei
locale i pe cel al descentralizrii serviciilor publice3. *strnd
conte4tul, art. '5 din Constituie stabilete c 2Autoritile
administraiei publice locale sunt consiliile locale alese i
primarii alei conform legii3. 6le 2funcioneaz ca autoriti
administrative, autonome i rezolv treburile publice din
comune i orae3.
"n vederea realizrii serviciilor publice de interes
!udeean, coordonarea consiliilor comunale i oreneti se face
n conformitate cu art. %'% din Constituie prin 2Consiliul
!udeean3, care este, de asemenea, un organ ales. Serviciile
publice de interes orenesc i !udeean coordonate de
consiliile oreneti i respectiv !udeene sunt1 serviciile de
transport orenesc i !udeean, salubritatea, alimentarea cu ap
i cldura, precum i diferitele servicii prestate ctre ceteni i
persoane !uridice ca urmare a solicitrii individuale ale
acestora.
a. Mandatul 1992-1996
Consiliul Judeean Arad a luat fiin n '7.57.%&&', prin
(otrrea nr.), care a validat constituirea acestei noi instituii.
"n componena primului Consiliu au intrat 78 de alei, de
diferite culori politice.
'
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
*rimii consilieri !udeeni au fost reprezentani din
partea1
%. Convenia 9emocrat :ngurean #alerian #alentin
'. Convenia 9emocrat ,edrea /(eorg(e
). Convenia 9emocrat Cziszter ;alman Andras
7. Convenia 9emocrat *utin 6mil
8. Convenia 9emocrat <andru Aurel
=. Convenia 9emocrat 9idilescu >lorin
?. Convenia 9emocrat #lad >lavius
@. Convenia 9emocrat *opoviciu Aoan
&. Convenia 9emocrat ,ateBovits ,i(ai
%5. Convenia 9emocrat +aszlo /(eorg(e *etru
%%. Convenia 9emocrat Cledea #iorel
%'. Convenia 9emocrat Jarco Simion
%). Convenia 9emocrat ;astner >rancisc
%7. Convenia 9emocrat Ac(im Ale4a
%8. Convenia 9emocrat CsaBD Csaba$+aszlo
%=. Convenia 9emocrat *opa +iviu Crciun
%?. Convenia 9emocrat Eeinric( >rancisc Aosif
%@. Convenia 9emocrat Sonoc Cornel *etru
%&. Convenia 9emocrat 9an -ctavian
'5. >.S.F. Avan 9an
'%. >.S.F. 0adu Silviu
''. >.S.F. Creu Aoan
'). >.S.F. Cnean /(eorg(e
'7. >.S.F. Stoica ,i(ai
'8. >.S.F. Juverdean ,onica
'=. >.S.F. *etescu 9oru
'?. >.S.F. Stanciu Cornel
'@. >.S.F. *antea Aoan
'&. >.S.F. Ctrn #iorel
)5. >.S.F. *rv Ale4andru
)%. >.S.F. #lad Ficolae
)
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
)'. >.S.F. +aiu Ficolae
)). *.9.A.0. C(iper /(eorg(e
)7. *.9.A.0. Coroiu Aoan
)8. *.9.A.0. /(erman 0omulus
)=. *.9.A.0. <erb Aulius #iorel
)?. *.9.A.0. 9uvlea /(eorg(e
)@. *.9.A.0. Jurc Aoan Gamfir
)&. *.9.A.0. Ggrdu /(eorg(e
75. 6cologiti Ce!an *etru
7%. 6cologiti Ere(ore 0adu
7'. 6cologiti Ciscrean #iorel
7). *.:.F.0. ,ari Aoan
77. *artidul +iberal .ac 0omulus
78. Andependent Ardelean Cornel
*rin (otrrea nr.7 au fost alei vicepreedinii C(iper
/(eorg(e i Carbu *etru. *rimul preedinte al Consiliului
Judeean Arad a fost 9an Avan.
"n noiembrie %&&', componena Consiliului s$a modifi$
cat. Consilierii *utin 6mil i Creu Aoan opteaz pentru
funciile de parlamentari. +ocurile vacante au fost ocupate de
-lariu -vidiu i 9onovici /icu.
b. Mandatul 1996-2000
,andatul %&&=$'555 a adus cu el o reducere a numru$
lui de consilieri !udeeni, de la 78 la )&. *rin (otrrea nr. %?
din '5.5=.%&&= aceste mandate au fost validate, consilierii alei
fiind urmtorii1
%. C.9.0. C-S.AF A-F6+
'. C.9.0. C0AS.6A C+A:9A:
). C.9.0. ACEA, A+6HA
7
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
7. C.9.0. .A<CI 0-,:+:S
8. C.9.0. A-CC ,A0AF6+ #A-06+
=. C.9.0. 906#6 E-0AA FAC-+A6
?. C.9.0. +ASG+- /E6-0/E6
@. *.9.S.0. C6+6AF *A#6+
&. *.9.S.0. CASCI06AF: #A-06+
%5. *.9.S.0. *"0# A+6HAF90:
%%. *.9.S.0. S"0C: *A#6+
%'. *.9.S.0. ,AE:JA .0AS.AF
%). :.9.,.0. C-/FA0 +6#6F.6 /0A/-06
%7. :.9.,.0. CSA;K CSACA +ASG+-
%8. :.9.,.0. CS6*6++A A-AF ,A.6A
%=. :.9.,.0. CGASG.60 ;A+,AF AF90AS
%?. :.9.,.0. 9AFCA: *6.0: .AC60A:
%@. *.A.C. 9-C+6 /6-0/6 9AFA6+
%&. *.A.C. C-.ACA: A-AF /E6-0/E6
'5. :.S.9. E-0F:F/ 69A.E
'%. :.S.9. A#AF 9AF
''. :.S.9. FAJ: A90AAF
'). :.S.9. -+A0A: -#A9A: #A0/A+
'7. :.S.9. CA0A -C.A#AAF
'8. :.S.9. -*06A C-0F6+A:
'=. :.S.9. *-*A +A#A: C0ICA:F
'?. *.+. &) AF906ACA C0AS.AAF
'@. ,.6.0. E06E-06J 0A9:
'&. *.F.A. J:C: #AC.-0
)5. *.0.,. ,A0A< *A#6+
)%. *.F.+ . ,6906A /E6-0/E6
)'. *.*.0. ,-0A0 /E6-0/E6
)). *.:.F.0. ,-< A-AF
)7. *.S.9. $C.* *ASC: <.6>AF
)8. *.S.,. *I.0I:JI .6-9-0
)=. *.S. 06,6JAF >+-0AF
8
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
)?. >.9./.0. SG6++F60 *-,*A+AA
)@. *.9.A.0. G/I09I: /E6-0/E6
)&. *.9.A.0. CEA*60 /E6-0/E6
*rin Eotrrea nr. %@ din '5.5=.%&&=, preedinte al
Consiliului Judeean Arad a fost ales, pentru al doilea mandat
consecutiv, 9an Avan. #icepreedinii desemnai au fost
Ac(im Ale4a i .ac 0omulus.
c. Mandatul 2000-200
#alidarea alegerii consilierilor n mandatul '555$'557
s$a realizat prin (otrrea nr.8?L'5.5=.'555. ,andatele pentru
funcia de consilier !udeean au fost ndeplinite de urmtoarele
persoane1
C(iper /(eorg(e A.*.0.
C(isli Constantin A.*.0.
Eerlo 0odica A.*.0.
,untoiu 9umitru A.*.0.
*durean Corneliu A.*.0.
Ciobncan #asile C.9.0.
Costin Aonel C.9.0.
Cristea Claudiu C.9.0.
Eorga *etru C.9.0.
Cucean Aoan *.9.
>alc /(eorg(e *.9.
Avan 9an *.9.
Fiu Adrian *.9.
A Aniei Ficolae *.9.S.0.
Crciun Avram *.9.S.0.
9uma ,i(ai *.9.S.0.
Jarco Simion *.9.S.0.
=
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
Jucu #ictor *.9.S.0.
*ele /(eorg(e *.9.S.0.
*rv Ale4andru *.9.S.0.
Sabu /(eorg(e *.9.S.0.
Sl!an ,arius /(eorg(e *.9.S.0.
Srbu *avel *.9.S.0.
Andreica Cristian *.F.+.
Jurc Sever *.F.+.
*arpal Caius ,i(ai *.F.+.
Scorobete 0adu *.F.+.
Ac(im Ale4a *.*.9.0.
,oisescu Cristian *.*.9.0.
.ac 0omulus *.*.9.0.
Cre Ficoar *.0.,.
9uBa Aosif Atila *.0.,.
Stana +ucian *.0.,.
,o Aoan *.:.F.0.
0oman 6mil *.:.F.0.
Csepella Aoan ,atei :.9.,.0.
Cziszter ;alman Andras :.9.,.0.
Eosszu Goltan :.9.,.0.
;uglis <tefan :.9.,.0.
*reedinte a fost ales Caius *arpal, iar vicepreedini,
/(eorg(e >alc i Claudiu Cristea. Componena Consiliului a
suferit modificri i n acest mandat. +a sfritul anului, n
%&.%'.'555, Cre Ficoar devine deputat i prsete Consiliul
Judeean. Cererea nregistrat sub nr. =%5) din '? decembrie
'555 a *artidului 0omnia ,are $ >iliala !udeean Arad, de
validare n funcia de consilier !udeean a lui ,agda #iorel,
urmtorul pe list, a fost respins de plenul Consiliului. "n cele
din urm, dup mai multe runde de discuii cu reprezentanii
*0,, Ficoar Cre a fost nlocuit de >ibia /azdovici. Aceasta
?
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
a devenit consilier !udeean n luna august '55%, la opt luni
dup vacantarea postului.
,odificrile n structur nu s$au oprit aici. "n data de
''.5%.'55%, s$a constatat ncetarea mandatului de consilier
!udeean al lui Avram Crciun pe motiv de incompatibilitate cu
calitatea de senator n *arlamentul 0omniei, dobndit n
urma alegerilor generale din '= noiembrie '555, astfel nct
locul acestuia a fost luat de ,arin *un din partea *artidului
9emocraiei Sociale din 0omnia $ -rganizaia !udeean
Arad. .ot la data de ''.5%.'55% s$a constatat ncetarea
mandatului de consilier !udeean al lui /(eorg(e *ele, pe motiv
de incompatibilitate cu calitatea de prefect al !udeului Arad,
funcie pentru care acesta optase. +ocul vacant de consilier
!udeean a fost ocupat de Ficolae #asiescu, din partea *S9.
- alt sc(imbare n componena Consiliului a fost
generat de un motiv tragic. "n timpul mandatului, consilierul
liberal Andreica Cristian Munul dintre cei mai activi i apreciai
alei !udeeniN a decedat, la data de %7 mai '55%. ,andatul
acestui a fost continuat, ncepnd cu data de '7.58.'55%, de
ctre Cuda Cu!or, urmtorul pe lista *F+.
d. Mandatul 200-200!
"n data de % iulie '557, prin (otrrea nr. ', au fost
validate mandatele consilierilor !udeeni noi alei. Acetia, ))
la numr, sunt prezentai n tabelul de mai !os.
"r.crt . "u#e i prenu#e Apartenena politic$
%. Creu Aoan *9
'. >luiera Aoan *9
). /iurgelea Aonel *9
7. Aga .raian Constantin *9
@
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
8. Aocu *etru Ficolae *9
=. ,o Aoan *9
?. Fegrea 9aniel *9
@. Seculici /(eorg(e *9
&. Calimente ,i(i *F+
%5. >ciu /abriela Aniela *F+
%%. >luera *avel *F+
%'. ,oica Ana +enua *F+
%). *opescu /avril >lorin #aler *F+
%7. Stragea Cristian 9imitrie *F+
%8. Jolea Adrian >lorin *F+
%=. C(isli Constantin *0,
%?. +ea( Sandu #irgil *0,
%@. ,orote 6ugen .eodor *0,
%&. #asii #asile *0,
'5. Cprar 9orel *S9
'%. 9uBa Aosif Atila *S9
&
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
''. Eerlo 0odica *S9
'). ,andeB >rancisc *S9
'7. *arpal Caius *S9
'8. *ereteatcu Cosmin Ficolae *S9
'=. 0ancu .iberiu *S9
'?. 0otaru Goe$.re!i *S9
'@. Sabu /(eorg(e *S9
'&. Ardelean Cornelia *:0
)5. *urcaru ,ircea *:0
)%. Cuza /avril :9,0
)'. Csepella Aoan ,atei :9,0
)). <ipo /(eorg(e :9,0
.ot la acea dat, prin (otrrea nr. ), preedinte al
Consiliului Judeean Arad este ales /(eorg(e Seculici, iar
vicepreedini *opescu /avril >lorin #aler i Cuza /avril.
6venimentele politice s$au succedat cu mare rapiditate
n lunile care au urmat, iar modificrile n structura instituiei
nu au ncetat s apar. Alegerile la nivel naional pentru
*arlamentul 0omniei, din luna noiembrie '557, au stabilit c
patru consilieri !udeeni au fost desemnai s reprezinte !udeul
%5
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
n *arlamentul 0omniei, drept pentru care s$a impus
nlocuirea acestora cu urmtorii candidai de pe listele
electorale pentru funcia de consilieri !udeeni.
Eotrrea nr.%@' din '%.%'.'557 a constatat ncetarea
mandatelor urmtorilor consilieri1 Aocu *etru Ficolae,
Calimente ,i(i, Ardelean Cornelia i Aga .raian
Constantin, ca urmare a incompabilitii cu calitatea de
senator sau deputat, dobndit prin validarea mandatelor n
*arlamentul 0omniei, locurile acestora devenind vacante.
Astfel, prin (otrrea nr. %@7 din '%.%'.'557 s$au validat
mandatele de consilier !udeean ale lui1 Jurc Sever $ *artidul
Faional +iberal, ,icurescu Aon $ *artidul 9emocrat, ,urean
,aftei $ *artidul 9emocrat, -ne Aurelian +ucian $ *artidul
:manist din 0omnia.
+a puin timp dup aceste modificri, a mai aprut una1
consilierul !udeean Cristian Stragea a fost propus s ocupe
funcia de prefect al Aradului, calitate pe care acesta a accep$
tat$o. Astfel, mandatul de consilier !udeean al acestuia a
ncetat cu data de '%.5%.'558, fiind nlocuit de 6ugen #ancu,
membru *F+ i urmtorul pe list.
<i preedinia Consiliului Judeean s$a sc(imbat n acest
mandat. /(eorg(e Seculici a fost numit vicepremier n
/uvernul 0omniei, funcie pe care a acceptat$o i pentru care
a prsit conducerea CJ Arad. Astfel, la data de '8.5).'558,
prin (otrrea nr. 8@ s$a constatat ncetarea mandatului
preedintelui. <i tot la data de '8.5).'558 a nceput mandatul
de preedinte al lui Aosif ,atula, fost viceprimar al oraului
C(iineu$Cri, validat consilier !udeean din partea *9+ n
aceeai edin.
Sc(imbrile politice au adus cu ele i sc(imbri la nivel
de administraie, astfel nct nici vicepreedintele /avril
*opescu nu a dus mandatul de vicepreedinte pn la final.
Acesta a fost propus pentru a deveni prefect al Judeului, n
locul lui Cristian Stragea, astfel nct la data de '=.5&.'55=,
%%
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
mandatul de consilier !udeean a ncetat de drept. +ocul deinut
de acesta a fost declarat vacant i ocupat, o lun mai trziu, n
data de '?.%5.'55=, de ctre un tnr liberal, Aoan Cristina.
Acesta a devenit i vicepreedinte al Consiliului Judeean.
e. Mandatul 200!- 2012
"n mandatul '55@$'5%', rezultatele *9+ la alegerile
locale au stabilit un record absolut n obinerea mandatelor de
consilieri !udeeni, dar i a funciilor administrative. Astfel,
democraii au un numr de %? consilieri, dintre acetia
provenind i preedintele Consiliului Judeean, dar i
vicepreedinii. *rin E-.I0O06A F0. %)' din data de
'?.5=.'55@, Ficolae Aocu a fost ales preedinte, iar Aosif
,atula i Adrian Jolea vicepreedini.
%n tabelul ur#$tor sunt prezentai consilierii
&udeeni, aa cu# au 'ost validai la data de 26.06.200!.
Fr.crt.
Fumele i prenumele Apartenena politic
%. *urcaru ,ircea *C
'. #esa .eodor *C
). Aocu Ficolae *9$+
7. C(ambre 9orina *9$+
8. Costin Aonel *9$+
=. 9on Ciprian >lorin *9$+
?. 9rgan Cristian Aoan *9$+
%'
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
@. /iurgelea Aonel *9$+
&. Jurc Sever *9$+
%5. +ea( Sandu #irgil *9$+
%%. ,atula Aosif *9$+
%'. ,i(u .eodor *9$+
%). Fsui Adrian *9$+
%7. Fegrea 9aniel *9$+
%8. -coliceanu Eoria A. *9$+
%=. *istru *opa 6usebiu *9$+
%?. Seculici /(eorg(e *9$+
%@. Jolea Adrian >lorin *9$+
%&. :lici Aoan *9$+
'5. #elici >lorin .eodor *9$+
'%. Cristina Aoan *F+$*FJC9
''. /alu Cosmin 0adu *F+$*FJC9
'). ,oica Ana +enua *F+$*FJC9
'7. *arpal Caius ,i(ai *F+$*FJC9
%)
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
'8. Scorobete 0adu *F+$*FJC9
'=. Stragea Cristian *F+$*FJC9
'?. 9at Aonel *S9
'@. Eerlo 0odica *S9
'&. 0emean >lorin *S9
)5. Sabu /(eorg(e *S9
)%. CPlPni /DPrgD :9,0
)'. Sipos /(eorg(e :9,0
)). .ot( Csaba :9,0
"n ) iulie '55@, dup doar cteva zile de la validarea
mandatului, Cristian Stragea i$a depus demisia din Consiliul
Judeean, optnd pentru calitatea de senator al 0omniei. "n
locul acestuia a fost validat Aoan Eondea, urmtorul pe lista de
consilieri !udeeni ai *F+. "n %= ianuarie '55&, urmare a
ctigrii unui loc de europarlamentar n *arlamentul
6uropean, Aosif ,atula i$a dat demisia din funcia de
vicepreedinte al Consiliului Judeean i de consilier !udeean,
locul acestuia, de vicepreedinte, fiind ocupat de Cristian
9rgan. .ot n data de %=.5%.'55&, 6usebiu *istru este numit
%7
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
secretar de stat n ,inisterul .ransporturilor, locul acestuia
fiind declarat vacant. Cele dou posturi au fost ocupate de
,ec(e <tefan ,ircea i *opa 6mil 9orel, din partea *9+.
9emisia lui >lorin 0emean n data de '7.57.'55& s$a
nregistrat ca urmare a numirii acestuia n funcia de subprefect
al !udeului. +ocul lsat vacant a fost ocupat de reprezentantul
*S9, 9umitrac(e -vidiu, dou luni mai trziu, la data de
'=.5=.'55&.
,odificri de ordin legislativ au condus la o serie de
incompatibiliti ntre mandatele de consilieri !udeeni i
funciile de directori pe care unii dintre alei le deineau.
:rmare a acestui fapt, unii dintre ei au preferat s renune la
Consiliul Judeean. "n aceast situaie s$au aflat Eoria
-colicean i <tefan ,ec(e, care au fost nlocuii, ncepnd cu
'=.5=.'55&, respectiv 5).5?.'55&, de #ancu 6ugen Constantin
i Sorin #ictor 0oman.
"n %5.5?.'55&, Sever Jurc i$a dat pierdut calitatea de
consilier !udeean, datorit faptului c a demisionat din *9+,
partid pe care nu l mai reprezenta. "n locul acestuia a fost
validat >elnecan 0omulus Alin.
Acestea au fost ultimele modificri pn la data intrrii
acestei cri n tipar.
%8
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
Capitolul 2
(an )van, preedinte Consiliul Judeean Arad,
#andatele 1992-1996, 1996-2000
>oto1
Dan Ivan, alturi de preedintele Romniei, Emil Constantinescu
- (o#nule (an )van, ai 'ost pri#ul preedinte al
Consiliului Judeean, instituie nou$, ap$rut$ *n 1992. Cu#
vedei, peste ti#p, acele vre#uri+
Q #eneam dup un mandat n *arlament, unde am fost deputat.
Consiliul !udeean s$a nfiinat n %&&', pn atunci
administraia !udeului a fost condus de *refectur, prefectul
fiind numit de guvern. Am ctigat primul mandat la un vot
diferen. +$am primit de la *etru Carbu, pe care l$am i pus
vicepreedinte. Am preluat de la prefectur toate instituiile
subordonate1 teatrul, filarmonica, nclzirea oraului, ap,
canalizare, tot. Am preluat i patrimoniul i anga!aii. +a
%=
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
nceput am pornit cu @5$%55 de anga!ai. Civa dintre ei au
rmas n instituie de$a lungul anilor i pot s i amintesc aici
pe Aurora ,arian, /(eorg(e Aonescu, +ucia C(ibora, oameni
care au muncit indiferent de persoana care ndeplinea mandatul
de preedinte. A durat vreo dou, trei luni, pn am mutat
crile de munc, am preluat patrimoniul...
, -olitic, ai venit cu #odi'ic$ri de personal raportat la
orientarea pe care acetia o aveau sau nu.
Q Fu. 9ar, de e4emplu, n al doilea mandat, l$am avut pe .ac
vicepreedinte i primul lui gnd cnd s$a vzut pe funcie a
fost acela de a$i da afar pe toi 2comunitii3 din consiliu.
Anclusiv oferii. Asta era boala lui. 6u i$am zis1 domnule,
oamenii tia tiu mai mult administraie dect noi, care
suntem aici venii. 6l era rnist convins i atunci i l$am dat
ofer pe >lorea, de care tiu c a i ieit la pensie recent. >lorea
era peremist i nu v spun c, dup aceea, de fiecare dat cnd
era vorba de o deplasare, .ac l cerea tot pe >lorea. .reburile
se aran!eaz de la sine de fiecare dat.
, Cu# era poziionat Consiliul din punct de vedere al
#a&orit$ii necesare pentru a trece proiectele+
Q 6ra 85R$85 R. Calana era sensibil egal. 6ra greu s faci o
ma!oritate, de fiecare dat trebuia s mai caut unul, doi
consilieri care s vin alturi de mine. .otui, fa de ce este
acum, atunci, cnd erau pe ordinea de zi proiecte generale, erau
votate, c asta era, legea ne obliga, nu puteam fenta. 9iscuii
erau n general la mprirea banilor i la numirea oamenilor pe
funcii. *entru c erau multe partide reprezentate n consiliu,
fiecare avea interese s repartizeze mai muli bani ntr$o
societate sau alta. 9e e4emplu, la ap, la nclzireS *este tot
trebuiau fcute investiii i era o problem la repartizarea
fondurilor. Arterm$ul vroia s modernizeze staiile de pompare
%?
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
din municipiu, Aeroportul solicita consolidare pistei, cei de la
Ap vroiau s sc(imbe conductele, vec(i de peste @5 de ani.
, /e0ea 'inanelor publice per#itea *#p$rirea 'ondurilor
dup$ bunul plac+
Q "n mandatul %&&'$%&&=, da. 6ra permisibil. +egea era bun
atunci, puteam s dm bani unde vroiau consilierii. Cozmnc
era secretar general al guvernului i era peste tot i peste toate
administraiile. <i c(iar am avut o situaie, n care am dat
cadouri, de Crciun, soiilor revoluionarilor decedai, copiilor
care i pierduser unul dintre prini, rniilor. :lterior, a venit
Curtea de Conturi i ne$a controlat. A stabilit c nu erau legale
acele sume votate de consilieri i ne$a atacat. Am fost n
proces. Au venit acas la consilieri care au votat 2pentru3, au
numrat pn i mobila, ca s ne pun sec(estru, a fost
penibil... Am mers cu *utin i .oBaD, care erau avocai, la
preedintele Curii de Conturi, pe care l tiam din *arlament,
din mandatul %&&5$%&&'. A$am e4plicat cum st treaba. +egea
este lege, ne$a spusT nu poate face presiuni, dar va ine cont de
toate aspectele legale. Am ctigat atunci procesul, dar a fost
meritul i celor doi avocai, *utin i .oBaD, care pe atunci erau
parlamentari.
, Cu cine ai lucrat cel #ai bine dintre cei care v$ erau
aproape+
Q Cu Ac(im Ale4a pe partea de cultur, cu C(iper la finane, cu
0omulus .ac la investiii, cu Aoan Silag(i, secretar al
instituiei. Au mai fost 0adu Silviu, ,iu Stoica, /(i Celean,
oameni din sistemul bancar, bine pregtii. Cnd aveam oameni
cu e4perien pe partea financiar, parc m simeam i eu mai
aprat.
, 1elaiile cu presa cu# au 'ost+
%@
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
Q *roaste. Asta a fost. 0elaia cu Gvoianu a fost cea mai
dinamic. Scria ntr$una despre mine. - dat a scris c am fost
la unguri s vnd !udeul i ungurii mi$au dat cteva fete s
!oace cearda pe malul .isei. ,$am sftuit cu prefectul de
atunci, ,urgu, care a zis s nu l dau n !udecat, s mai atept
s mai scrie. <i la un moment dat a venit momentul. +$am
acionat n instan. 9e dou ori nu s$a dus i a treia oar au
venit i l$au ameninat c l amendeaz i l iau pe sus dac nu
vine. S$a gndit c e mai bine s ne mpcm, dar nu a avut
cura! s vin singur, l$a trimis pe ,i(ua. 9up care a venit i
am discutat fa n fa. Gvoianu, spre deosebire de alii, a
avut prestan i a fost parolist. ,i$am retras plngerea, cu
condiia s nu mai scrie de mine. <i dac a zis c nu mai scrie
de mine, nu a mai scris niciodat. 6ra o alt pres atunci. Fu
iertau nimic, nici de o parte, nici de alta. +a Adevrul erau
vec(ii ziariti. Care nu recunoteau faptul c au susinut un cal
vec(i, comunist.
, -utei vorbi despre proiectele pe care le-ai *nceput *n
acea perioad$+
Q "n afar de comuna *ereg, unde era asfalt, n mandatul meu s$
a nceput asfaltarea strzilor comunelor. Am accesat fonduri de
la comunitatea european pentru staia de epurare din Arad.
Am primit bani pentru Cargo, de fapt aici a fost o nelegere cu
.imiul, s fie Cargo la noi i s se nfiineze vam la Cenad.
>ondurile erau pe 0egiunea 9;,., fonduri transfrontaliere i
trebuia s e4iste nelegere pentru a primi aceste sume. *ot s
v spun c tot atunci, la nceputuri, am adus %55 de tramvaie i
=5 de autobuze, ce$i drept, second$(and, dar bune, care i astzi
mai circul. Am atras o serie de companii aeriene care s
opereze pe Aeroportul ardean, cum ar fi ClueAir, .arom i la
un moment dat aveam curse cu opt orae din 6uropa. .ot pe
baza unor negocieri, am cedat Curtea de Apel, care s$a fcut la
-radea, iar Ci(orul ne$a spri!init s se nfiineze >ondul
%&
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
*roprietii *rivate, actualul SA>, la Arad. Am bgat pe :.A n
divizia A de dou ori, am ctigat cu fetele i cu bieii
campionatul naional de basc(et i am reuit s aducem de
dou ori la Arad grupele de calificri la C6 de basc(et feminin.
, Ce alte aspecte reprezentative #ai putei #eniona din
acea perioad$+
, A fost o perioad n care ncepuse seria de privatizri. Jin
minte c i privatizam, dar legea nu m obliga s dau dect
spaiu pentru producie, nu pentru dezvoltare. +e ddeam e4act
ct era nevoie i diferena o ddeam la municipiu, s aib i ei
terenuri. Am contribuit i eu un pic la faptul c societi
ardene au rmas n Arad, privatizate prin metoda ,ebo, la
mod n acea vreme, prin care salariaii deveneau acionari la
societatea n care lucraser.
, Ai #ai reveni acu# la ad#inistraia public$+
Q Categoric nu. <i a vrea s mai fac o remarc. Cel mai bun
prefect pe care l$a avut Aradul a fost pe Simeon ,urgu, numit
de Stolo!an, fr apartenen politic. -mul era un profesionist
desvrit. Cunotea legea, era procuror. .oi stteau drepi n
faa lui. 9ac ar fi fost mai muli ca el, sigur nu s$ar mai fi furat
att de mult n ara asta.
'5
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
Capitolul 2
Caius -arpal$ , preedinte mandatul '555$'557
Caius Parpal, mpreun cu Nicolae Bcanu,la o inaugurare
Curriculu# 3itae
(ata i locul naterii4 5&.%%.%&8@, Arad
"aionalitatea4 0omn
5tarea civil$4 Cstorit
Apartenena politic$4 *F+
5tudii4
$ >acultatea1 Anstitutul polite(nic .0AAAF #:AA .imioara
$ Specializarea1 .e(nologia Construciilor de ,aini
$ Anul absolvirii1 %&@7
-ro'esia de baz$4 Anginer mecanic
'%
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
Actual#ente4 Consilier Judeean. Me#bru *n Comisia de
buget$finane, studii i analize economico$financiare.
/i#bi str$ine cunoscute i nivelul cunoaterii4 6nglez la
nivel foarte bun
/ocul de #unc$ actual4 0egia autonom de drumuri
municipale Arad
6uncia4 9irector
Am fost singurul preedinte din ar membru PNL i tocmai
de aceea a fost ocul mare i cnd am plecat din partid Poate
ntr!un fel, a fost bine pentru "ude, pentru c a trecut de
partea gu#ernrii din punct de #edere al fondurilor
ndreptate spre Arad$
$ spune Caius *arpal, despre trecerea sa de la *F+ la
*S9
, Ce v-a pl$cut, ce nu v-a pl$cut *n #andatul de
preedinte+
Q Fu pot s spun c am avut probleme deosebite, am fost la
*F+, apoi am trecut la *S9, practic i cunoteam pe toi
consilierii din spectrul politic. Ce am avut deosebit n mandatul
meu a fost e4istena 9elegaiei *ermanente. "n acest for se
dezbteau toate proiectele de (otrri, era un lucru foarte bun
pentru c astfel se armonizau toate opiniile.
, (e c7nd 'unciona (ele0aia -er#anent$+
Q <i 9an Avan a avut 9elegaie *ermanent, cnd am venit eu
era n legislaie prevzut acest lucru. *ractic prin +egea
administraiei publice locale a fost nfiinat acest organism i
tot prin lege a i fost scoas ulterior din mandatul '557$'55@.
6ra un lucru bun pentru un preedinte c avea acest for, acolo
armonizai orice divergen. 6rau anumii lideri de grup care
aveau autoritate.
, Cine stabilea co#ponena (ele0aiei -er#anente+
''
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
Q Fu era la latitudinea preedintelui s aleag componena
9elegaiei *ermanente, grupurile de consilieri !udeeani i
alegeau cte un reprezentant. 9elegaia *ermenent era
compus din ? membri. "n prima edin de Consiliu Judeean
se alegeau preedintele i cei doi vicepreedini, iar n a doua se
alegea componena 9elegaiei *ermanente.
, C7nd se *nt7lnea (ele0aia -er#anent$+
Q *remergtor fiecrei edine de CJA, cu o or nainte se
ntlnea 9elegaia *ermanent.
, Cine era *n coaliie atunci +
Q +a preluarea mandatului, *F+, *9, :9,0, *FJC9, **d0.
, Ai preluat #andatul... Cu# a *nceput, ai venit cu
propria ec8ip$+
Q Fu am dus oameni noi ntr$o prim faz. +a nceput am adus
un singur om, pe Cornel Earistiade, la biroul de pres. :lterior
l$am adus i pe Adi G(oi ca ef de cabinet, dar a stat cteva
luni pentru c a fost o problem cu 9an +azr, pe atunci ef la
!uridic, i l$am mutat pe Adi G(oi la !uridic. ,ai trziu a
revenit ef de cabinet.
, 9u0etul cu# era atunci+
Q Cugetul era normal, dar incomparabil mai mic ns cu ce s$a
ntmplat dup '557. Centralizarea era n floare, fondurile
veneau de la Cucureti. Fu aveam un buget mare, mai ales
pentru c eu eram la *F+ i guvernul era *S9. #enind aceast
guvernare pesedist i eu fiind la *F+, Aradul era ntre
ultimele !udee din ar la primit fonduri.
, Mai erau *n ar$ i ali preedini de consilii &udeene
liberali+
Q Am fost singurul preedinte din ar membru *F+ i tocmai
de aceea a fost ocul mare i cnd am plecat. "n ar mai erau 7
preedini de CJ de la *9, tot 7 de la :9,0, unul de la
*FJC9 i unul de la *F+. 9eci eram %5, poate %% de alt
culoare, ceilali erau toi de la *S9.
, Cu# de ai trecut la -5(+
')
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
Q Am avut dou ntlniri cu Adrian Fstase. *rima la
>acultatea de 9rept din Cucureti i a doua la meciul de bara!
dintre 0omnia i Slovenia, pe stadionul +ia ,anoliu. +a
insistenele lui i n sperana unui buget mai consistent pentru
!udeul nostru am cedat i am trecut la *S9.
, Ai avut i 'uncie acolo la *nceput.
Q 9a, iniial era un triumvirat1 eu, 9orel *opa i Avram
Crciun. Apoi am a!uns vicepreedinte i apoi preedinte
e4ecutiv. 9e fapt, eu conduceam la ora aceea *S9.
, Ce a spus :$riceanu despre plecarea du#neavoastr$ din
-"/, av7nd *n vedere considerentul c$ erai i suntei rude
prin alian$+
Q A fost cu siguran cel mai dificil moment n relaia cu Clin
*opescu .riceanu. 6ram singurul liberal preedinte de
consiliu !udeean din ar, eram i finul lui, a fost foarte greu.
, Ai #ai vorbit dup$ aia cu el+
Q 0elaiile au rmas n continuare, dar .riceanu sigur nu a fost
foarte fericit de pasul pe care l$am fcut eu. ,i$am luat
sanciunea de la el n perioada ct era prim ministru. 9up ce
am trecut din nou la *F+, puteam s a!ung secretar de stat sau
ministru, ca Cogdan -lteanu. -lteanu nu avea )= de ani cnd a
a!uns ministru, dar eu mi$am luat pedeapsa pentru c am plecat
din partid.
, A #eritat s$ trecei la -5(+
Q Am stat n *S9 din noiembrie '55% pn n decembrie '557.
*entru mine, personal, cu siguran nu a meritat, ca dovad c
nu am mai promovat. Am intrat n *F+ n februarie %&&5 i
mi$a fost greu s plec. *oate ntr$un fel, a fost bine pentru
!ude, pentru c a trecut de partea guvernrii din punct de
vedere al fondurilor ndreptate spre Arad. 9ar, ceea trebuie s
subliniez, ntotdeauna m$am considerat liberal, c(iar i *S9,
care n acea perioad avea multe msuri liberale n programul
de guvernare.
'7
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
, Ce proiecte i#portante ai avut *n cei patru ani de
#andat+
Q Am preluat unul din cele mai importante proiecte care avea
asigurat finanarea, .erminalul Cargo. +ucrrile au nceput n
mandatul meu, dar finanarea era aprobat n mandatul lui 9an
Avan. Am terminat acest proiect n '557, acesta fiind nceput n
'55%. Cel mai mare proiect pornit efectiv n mandatul meu a
fost reabilitarea staiei de epurare, o finanare de %= milioane
euro pe fondurile de preaderare, AS*A. A nceput e4ecuia n
'557, deci c(iar la finalul mandatului meu i abia acum, la
finele lui '5%5 a fost gata, cu o ntrziere de ' ani. Astea ar fi
cele mai importante proiecte. Ar mai fi aduciuni de ap, dar au
fost proiecte mici, pe care nu e cazul s le nominalizez.
, "u vrei s$ vorbii de introducerea apei, a canaliz$rii sau
a 0azului *n diverse localit$i din &ude...
Q Sunt mpotriva unor astfel de lucruri, n localiti mici. Foi
vorbim de canalizare n !ude, dar oamenii nu au bani de aa
ceva. 9e unde s i permit un om la ar s plteasc ? mc. de
ap, circa 75 de leiU <i cu gazul e aceeai discuie. # dau
e4emplu la Fdab, unde locuiesc socrii mei. "n ziua de azi nici
'5R din locuitorii comunei nu au gaz. - duc onorabil i tot nu
au bani de gaz, dei nu e ca la <itarov. <tiu c trebuie s fie
lumea civilizat, dar trebuie s te gndeti dac lumea are
posibilitatea asta. .rebuie s cretem concomitent nivelul de
civilizaie cu nivelul de trai. Altfel, crem dezec(ilibru social.
, Ai #ai reveni preedinte la CJA+
*robabil c da, mi$a plcut munca pe care am fcut$o, am avut
o relaie bun cu tot colectivul, n proporie de &5R am avut o
relaie bun cu toat lumea.
, Ai avut totui controverse c7nd ai cu#p$rat #aina
-8aeton+
Q 9a, au fost multe discuii atunci, mai ales speculaii n pres,
dar uitai$v c maina e i acum n folosina preedintelui
Consiliului Judeean.
'8
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
, Ce ai 'ace dac$ ai reveni la CJA+
Q *rimul lucru pe care l$a face ar fi o depolitizare n
administraie. Acum e o politizare e4cesiv. 6u m$am ferit
ntotdeauna de politizare. A mpri fondurile mult mai bine
dect sunt ele mprite azi.
, ; #ai r$u sau #ai bine acu#+
Q >inanciar, sigur c pn acum, cnd 0omnia a intrat n criz,
a fost o perioad bun pentru CJA. 0omnia a intrat n :6,
sunt fondurile structurale care sigur sunt mult mai mari dect
cele de preaderare. *lus c bugetul 0omniei din '557$'55@ a
fost mult mai consistent. 9in pcate, consistena bugetului s$a
diluat i se va dilua n continuare.
, -entru c$ acu# suntei la -"/, ai candida din partea
acestui partid la CJA+
Q Fu a avea o problem n a fi nominalizat de partid. Fu a
candida dect n condiiile n care a avea anse reale. 9e aceea
nu am candidat n '55@, am realizat cu obiectivitate c ansele
sunt minime, alegerile au demonstrat$o. C(iar dac alegerea
preedintelui se face acum separat de alegerea consilierilor,
votul este n mare parte tot politic, conteaz ntr$o proporie
mult mai mic personalitatea candidatului.
, (eplas$ri *n str$in$tate ai avut #ulte+ <nde v-a pl$cut
cel #ai #ult+
Q Am reprezentat :niunea Faional a Consiliilor Judeene la
Strasbourg, la Adunarea 0egiunilor, pentru o perioad de ' ani
i !umtate. Acolo am ntlnit diverse personaliti politice din
ntreaga 6urop. Ca ar i relaii ntre oameni, cel mai mult
mi$a plcut n Atalia. <i acum, n vizitele private, prefer Atalia
oricrei ri din 6uropa.
'=
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
Capitolul
=8eor08e 5eculici - preedinte perioada 200-200>
Curriculu# 3itae
(ata i locul naterii1 %&.57.%&8), com. 0od, !ud. Sibiu
"aionalitatea4 romn
5tarea civil$1 cstorit
Apartenena politic$4 *artidul 9emocrat $ +iberal.
5tudii4
$ Anstitutul de Ar(itectur 2Aon ,incu3 Cucureti.
Specializarea Ar(itectur i :rbanism
$ *rofesia de baz1 ar(itect
'?
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
5pecializ$ri4 Curs postuniversitar $ Anstitutul de Ar(itectur
2Aon ,incu3 Cucureti
$ <coala de Studii Academice *ostuniversitare $ Secia
0estaurriT
$ Curs ,anagement $ Camera de Comer i Andustrie
#ienaT
Activitatea pro'esional$1 Administrator :nic, 9irector
general $ SC *roiect Arad SAT
,inistru de Stat pentru Coordonarea Activitilor 6conomice $
/uvernul 0omniei Secretariatul /eneral CucuretiT
*reedinte $ Consiliul Judeean AradT
Ar(itect $ *roiectantT
<ef de *roiect $ *roiectare $ Ar(itectur i SistematizareT
/i#bi str$ine cunoscute4 englez, francez
/ocul de #unc$ actual4 SC *roiect Arad SA
6uncia4 9irector general
?(ac$ ar 'i s$ #ai ale0 o dat$, a accepta iar$i onoranta
'uncie de vicepre#ier *n =uvernul 1o#7niei@
inter#iu cu %&erog&e 'eculici,
preedinte al C( Arad n perioada )**+!)**,
, (o#nule =8eor08e 5eculici, ai 'ost ales al treilea
preedinte al Consiliului Judeean Arad, ?readuc7nd@
aceast$ 'uncie *n dreapta eic8ierului politic. Cu# s-au
des'$urat ale0erile+
Q Anul '557 a fost marcat de dorina de sc(imbare doctrinar,
la nivel naional, de la stnga spre dreapta. Cum Aradul a fost
un !ude predilect de dreapta, era cu att mai normal s se
produc aceast sc(imbare. 9ar, de asemenea, alegerile din
'557 au nsemnat pregtirea unei clase politice care s
'@
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
realizeze toate demersurile pentru intrarea 0omniei n
:niunea 6uropean. Au nceput s apar fonduri europene,
acele fonduri de preaderare, prin care :niunea 6uropean ne
a!uta s realizm diferite investiii, mai ales pentru
infrastructur. 6ra normal s fie o miz mai mare, mai ales c
Aradul a fost marginalizat n perioada '555$'557, iar !udeul
avea nevoie de o cu totul alt poziionare fa de Cucureti, pe
de o parte, i fa de cetenii si, pe de alt parte. Alegerile s$
au desfurat n ton cu tendina din '557, spre dreapta, iar
rezultatele au fost oarecum ateptate. Ct privete alegerea mea
n funcia de preedinte al Consiliului Judeean Arad, c(iar
contracandidatul meu, Caius *arpal, a votat pentru mine, ceea
ce a artat clar c nu sunt emoii n ceea ce privete noua
conducere a instituiei.
, Ce obiective ai avut, la instalarea *n 'uncie+
Q 9oream ca infrastructura rutier s fie ct mai bine pus la
punct n tot !udeul, doream atragerea de fonduri n parteneriate
cu :niunea 6uropean i cu comunitile locale, Consiliul
Judeean urmnd s ndeplineasc rolul de instituie
intermediar. Cnd am decis s candidez, am avut spri!inul
multor reprezentani din administraia local. *ractic, mpreun
cu foarte muli primari sau viitori primari am creionat acest
plan pe patru ani.
, -ractic, ai venit cu un proiect pe patru ani, dar ai
p$r$sit 'uncia dup$ circa un an, 'iind pro#ovat
vicepre#ier *n =uvernul 1o#7niei. Acu# re0retai acel
pas+
, Ficiodat n$am s regret acel pas. "n fond, din acea poziie
puteam s a!ut i mai bine !udeul Arad, iar n timpul n care
am fost vicepremier am ncura!at i promovat orice proiect sau
dolean venite din !udeul Arad. Am plecat din fruntea
Consiliului Judeean dup un an, dar am asigurat o continuitate
prin oamenii care rmneau i am gsit n Aosif ,atula un
predecesor care a urmat acelai drum. 6ste necesar s analizm
'&
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
acel pas, al renunrii la funcia de preedinte al Consiliului
Judeean, aa cum a fost el atunci, la respectivul moment.
Aradul venea dup o perioad de eclips, n care vreme de %7
ani nu am fost n graiile Cucuretiului. Apoi, am primit aceast
ans, de a reprezenta Aradul n /uvern i n$am mai stat la
ndoial. Fu cred c e4ista vreun om politic sincer i
consecvent care s nu fi fcut acest pas. #ictor Ciorbea, de
e4emplu, a plecat dintr$o funcie aleas, aceea de primar al
Capitalei, pentru o funcie n /uvern. <i, s nu uitm, primria
Capitalei reprezint funcia cu cel mai mare numr de voturi,
dup cea de preedinte al rii. :lterior, vicisitudinile politice
m$au fcut s nu fac parte pentru mult vreme din 64ecutiv,
dar asta e o alt poveste.
, Ce proiecte ai l$sat *n ur#$+
Q Fu pot spune c am lsat proiecte ma!ore pentru predecesorul
meu. "ntr$un an de zile am reuit doar s pun temelia pentru un
plan !udeean de dezvoltare uniform. *entru a pune la punct
un proiect, pentru a$i gsi sursa de finanare, trebuie timp. S
nu uitm c fondurile de preaderare au aprut prin '555, dar c
acestea erau pe sume relativ mici, fa de fondurile actuale. "n
plus, nu aveam nici e4erciiul necesar, nici o motenire prea
fericit. *ractic, am luat totul de la zero. :neori plecam dup
zece seara din instituie. Cred c unele proiecte duse la bun
sfrit n Consiliul Judeean Arad au fost ncepute de mine.
Alii au tiat panglica, dar au consemnat c eu am demarat
proiectul nu face dect s m bucure, s m conving c ntr$un
an de zile am reuit s creez la nivelul !udeului Arad o
2fabric3 de proiecte. 0ein i acum declaraia lui .raian
Csescu din %&&&, la inaugurarea tronsonului de drum dintre
Arad i .imioara, pe vremea cnd era ministru al
.ransporturilor. Atunci, actualul preedinte al 0omniei a
afirmat c taie panglici la realizrile altora i c, de asemenea,
sper ca i alii s taie panglici la realizrile dumnealui. 6u, din
nefericire, am apucat doar partea a doua, adic am trit vznd
)5
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
cum alii taie panglica la realizrile mele. 9in pcate eu nu prea
am avut prile!ul s tai panglici...
, (ac$ ar 'i s$ *ntoarcei ti#pul *napoi, ce ai 'ace *n plus
sau ce nu ai 'ace+
Q Sunt de principiul c nu trebuie s regrei ceea ce ai fcut. ,
consider un om cu coloan vertebral. Cred c i astzi a
renuna la funcia de preedinte pentru una n care pot mai bine
s$i reprezint pe ardeni. S nu uitm c am mai fcut un astfel
de demers, n mandatul '555$'557 cnd, n calitate de consilier
municipal am demisionat din funcie. 6ram incompatibil i nu
am vrut s las loc discuiilor i interpretrilor.
, 3ei #ai candida vreodat$ pentru 'uncia de preedinte al
Consiliului Judeean Arad+
Q A fi tentat s spun nu, dar n via multe se pot ntmpla. S
lsm viitorului sarcina s rspund la aceast ntrebare...
)%
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
Capitolul >
)osi' Matula , preedinte #andatul 200>-200!
Curriculu# 3itae
;-#ail4 iosif.matulaVeuroparl.europa.eu,
matulaiosifVDa(oo.com
"aionalitatea4 0omn
(ata i locul naterii4 ').5@.%&8@, .mada, Jud. Ci(or
)'
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
;Aperien$ pro'esional$4
'55&$prezent1 9eputat n *arlamentul 6uropean
'55@$'55&1 #icepreedinte Consiliul Judeean Arad
'558$'55@1 *reedinte Consiliul Judeean Arad
'555$'5571 #iceprimar ora C(iineu$Cri
%&&%$'55@1 *rofesor +iceul .eoretic C(iineu$Cri
%&@8$%&&%1 Anginer c(imist C*+ -radea, ,obila Salonta,
laborator i producie
%&??$%&@5 1 ,uncitor i primitor Q distribuitor, ACS,A Arad i
AA.SA 9acia *iteti, Staia 9acia Service Arad.
;ducaie i 'or#are
'55?1 ,asterat n profilul 6conomie, specializarea
2,anagementul i >inantare n Administraie *ublic3,
>acultatea de <tiinte 6conomice, :niversitatea 2Aurel #laicu3
Arad
'55'1 titularizare catedra fizic$c(imie Q +iceul .eoretic
2,i(ai #eliciu3 C(iineu$Cri
'55'1 gradul A n nvmnt, la :niversitatea 2Cabe$ColDai3
Clu!$Fapoca.
%&&?$'55%1 :niversitatea WCabe$ColDai3 Clu!$Fapoca,
>acultatea de C(imie i Anginerie C(imic, Specializarea
C(imie Q >izic, durata studiilor $ 7 ani, media cea mai mare de
absolvire
+iceniat profesor n CEA,A6 Q >AGACI.
%&&@1 gradul AA n nvmnt, la :niversitatea 2Cabe$ColDai3
Clu!$Fapoca.
%&&71 definitivarea n nvmnt, la :niversitatea *olite(nic
Cucureti.
%&@5$%&@8 1 :niversitatea WCabe$ColDai3 Clu!$Fapoca,
>acultatea de .e(nologie C(imic, profilul C(imie,
Specializarea .e(nologie c(imic anorganic, durata studiilor
Q 8 ani, ef de promoie 9iploma de AF/AF60 CEA,AS..
%&?)$%&??1 +iceul .eoretic C(iineu$Cri, profil 0eal.
))
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
Aptitudini i co#petene pro'esionale
'55?1 Certificat de competenta lingvistic n limba englez
'55=$'55?1 64pert evaluator de bunuri mobile i intreprinderi
'55=1 *ermisul 6uropean de Conducere a Computerului,
6C9+
'55)1 Certificate Q StrategD 9evelopment1 2.raining and A.
Services for Cross$border *ro!ects 9eveloment3, 6uroregional
Center for 9emocracD, .imioara Q *EA06 CCC.
+imba matern1 0omna
+imbi strine1 >ranceza 1 scris, citit, vorbit1 bine
6ngleza 1 citit, scris, vorbit $ satisfctor
Aptitudini i co#petene sociale
%&&%$'55@1 secretar general si membru n asociaia
nonguvernamentala A.*.A.-. C(iineu$Cri, cu activitate la
nivel local i colaborri e4terne
'555$'5581 preedintele Subfilialei Cruce 0oie C(iineu$Cri
'558$'55@1 preedinte consiliul director >undaia A9A0 Arad
i >undaia Concordia Arad
'55=$prezent1 membru n Societatea de C(imie din 0omania
Aptitudini i co#petene te8nice
XindoYs, Xord, 64cel, *oYer*oint, Access, Anternet, diverse
aplicaii i utilitare.
-er#is de conducere4 C din %&&5
Activitate politic$4 din %&&& membru al *artidului 9emocrat,
din '55= #icepreedintele *artidului 9emocrat +iberal Arad
)7
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
-e altfel, am atras ntotdeauna atenia asupra celor doi
termeni care definesc intrarea .omniei n structurile
/niunii0 aderarea i, respecti#, integrarea1 2omentul
aderrii a fost 3 ianuarie )**4, cel al integrrii depinde doar
de noi Asta n condiia n care celelalte state ale /niunii
5uropene ne consider parteneri egali$
6 interviu cu Aosif ,atula, preedintele CJ Arad, '558$'55@ Q
, 5$ *ncepe# cu *nceputulB Ai 'ost ales preedinte al
Consiliului Judeean Arad *n 200>, *n ur#a pro#ov$rii
'ostului preedinte, =8eor08e 5eculici, *n 'uncia de
vicepre#ier. 6apt inedit este c$ ai 'ost pro#ovat *n 'uncia
de preedinte dup$ ce ai 'ost pe locul 22 pe lista
candidailor pentru Consiliul Judeean.
Q 9ac e s ncepem cu nceputul, trebuie s mergem mai n
spate n timp, n '557 sau c(iar n '555. "n urma alegerilor
locale din '555 am fost ales viceprimar al oraului C(iineu
Cri i am ocupat aceast funcie pn n '557. 6ra normal ca
obiectivul meu politic i administrativ s fie *rimria C(iineu
Cri. +a fel de normal a fost i poziionarea mea n partea a
doua a listei de candidai pentru Consiliul Judeean. ,ai ales c
la acel moment, al ntocmirii listelor, opiunea noastr pentru
funcia de preedinte al Consiliului Judeean era clar1
/(eorg(e Seculici. 9e asemenea, structura politic din care fac
parte mi$a cerut s$mi focalizez energia pentru ctigarea
primriei din oraul meu, n '557, dar m$a plasat i pe lista
)8
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
candidailor la Consiliul Judeean, n ideea n care a putea
aduce voturi pentru colegii mei, scrutinul electoral pentru
Consiliul Judeean fiind pe list. Sunt un om de ec(ip, era
normal s accept.
, A 'ost #o#entul 200>, cel al votului consilierilor. Ai avut
vreo e#oie+
Q Fu cred c e4ist alegeri fr urm de emoie. 9ar, dat fiind
faptul c am primit acceptul colegilor i pentru c aveam o
ma!oritate n Consiliul Judeean, pot s spun c presiunea nu a
fost aa de mare ca i la alegerile locale, spre e4emplu, unde
depindeam de votul a mii de oameni.
, A #ai 'ost i un #o#ent ciudat, deoarece l-ai avut
contracandidat pe =avril -opescu, de la liberali. 5pun
ciudat, deoarece pe atunci erai *n alian$ cu -"/. Cu at7t
#ai ciudat cu c7t principalul partid oponent, adic$ -5(, nu
i-a dese#nat un candidat la e'ia Consiliului Judeean
Arad...
Q 9a, domnul *opescu a fost contracandidatul meu, venind din
aceeai tabr. Aa i$a argumentat dumnealui candidatura, ca
pe un e4emplu de democraie i, poate, a avut dreptate.
*arado4ul este c *9+ nu a avut nicio problem cu decizia
domnului *opescu, dumnealui fiind ameninat cu e4cluderea
din partid de ctre colegii si liberali, de la nivel central.
9e altfel, !umtate de an domnul *opescu a continuat s fie
vicepreedinte al Consiliului Judeean, concomitent eu
deinnd funcia de preedinte. Apoi a fost numit prefect. Am
avut o colaborare bun cu dumnealui, ncercnd s ne
canalizm energiile spre administraie.
, 1evenind la ad#inistraie, ai avut un #andat #ai scurt,
dar ai ?prins@ cel #ai i#portant pas dintre toi preedinii
Consiliului Judeean Arad4 aderarea la <niunea
;uropean$. Cu# v-ai pre0$tit pentru acest pas+
Q S revenim la borna '558, cnd am fost ales preedinte al
Consiliului Judeean Arad. Atunci, calendarul de aderare al
)=
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
0omniei la structurile europene era de!a ntocmit. *n la %
ianuarie '55? noi aveam nevoie s accesm ct mai multe
fonduri de preaderare i s pregtim !udeul Arad pentru
aderare. 9ac argumentul geografic pentru aderare era unul
motenit, celelalte argumente Q investiia n infrastructur
rutier i feroviar, promovarea unor oameni competeni,
creionarea unor proiecte care s asigure mbuntirea calitatea
vieii Q au fost dobndite. .rebuia s fim pregtii i pentru
momentul % ianuarie '55?, dar i s avem e4erciiul accesrii
fondurilor europene, care urmau s vin dup aderare.
, Care au 'ost principalele proiecte 'inanate cu 'onduri de
preaderare+
Q *roiectele prin fonduri de preaderare erau mai mici, cu un
anumit plafon, raportat la prezent. Actualele proiecte sunt de
anvergur, cu sume mult mai mari, care vizeaz o dezvoltare de
ansamblu a ntregului !ude. 9ar, revenind la proiectele de
preaderare, consider c acestea au satisfcut nevoile unei mici
pri a populaiei, relativ izolat, dar ntr$o strategie de
dezvoltare a !udeului e4trem de coerent. <i, mai presus de
orice, aceste proiecte de preaderare au nsemnat pentru mine,
pentru ec(ipa cu care am lucrat, un foarte bun e4erciiu. Am
vzut cum se gndete la nivelul structurilor europene, care
sunt greelile pe care le$am fcut, raportat la e4igenele
europene, ce mai trebuie mbuntit. Spre e4emplu, proiectul
actual de gestionare a deeurilor n !udeul Arad a fost precedat
de trei proiecte *(are1 26co$Aneu3, n valoare de @?=.555 de
euro, 2/estionarea deeurilor pentru zona turistic +ipova3, cu
o valoare de &)@.875 euro, respectiv 2Colectarea selectiv a
deeurilor n nord$vestul !udeului Arad3, a crui valoare era de
8)'.=&) euro, la Socodor.
, ;ra 1o#7nia pre0$tit$ la 1 ianuarie 200C s$ adere la
<niunea ;uropean$+ (ar Aradul+
Q 6u cred c 0omnia era ndreptit s adere la marea familie
european. Avem toate argumentele, de la cel istoric la cel
)?
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
geografic, inclusiv !ertfa din 9ecembrie %&@&, care a artat
6uropei i ntregii lumi c ne dorim democraie i desc(idere
spre vest, c nu mai e cale de ntoarcere, nici spre comunism,
nici spre rsrit. Fe respectm vecinii, pstrm o bun
colaborare cu toat lumea, pe principiile democraiei i
reciprocitii, dar era clar nc din %&@& c drumul nostru este
spre 6uropa :nit. Acesta este conte4tul istoric n care ne
gseam la momentul Z"nti ianuarie '55?[. 9ac ne raportm
strict la nivel local, n perioada n care am fost preedinte al
Consiliului Judeean am ncercat s aduc Aradul ct mai
aproape de cerinele :niunii. Am tiut c nu suntem la nivelul
celorlalte state ale :niunii 6uropene, nici mcar al statelor
acceptate naintea 0omniei, n valul anterior de aderare. 9e
altfel, am atras ntotdeauna atenia asupra celor doi termeni
care definesc intrarea 0omniei n structurile :niunii1
aderarea i, respectiv, integrarea\ ,omentul aderrii a fost %
ianuarie '55?, cel al integrrii depinde doar de noi. Asta n
condiia n care celelalte state ale :niunii 6uropene ne
consider parteneri egali.
, :i#p de un an i &u#$tate ai 'ost preedinte al
Consiliului Judeean Arad, cu drepturi depline *n <niunea
;uropean$. Cu# au 'ost cele 1! luni+
Q *ractic, pentru !udeul Arad integrarea a nceput mai
devreme. "n cadrul 0egiunii #est am gsit o ec(ip care,
mpreun cu cea din cadrul Consiliului Judeean, s$au anga!at
ntr$o serie de proiecte cu o finalitate clar1 ndeplinirea
cerinelor :niunii 6uropene i ncercarea de diminuare a
decala!ului dintre 0omnia i statele cu vec(i tate n
Comunitate. Aa au aprut germenii unor proiecte mari, cum ar
fi ,asterplanul de management al deeurilor, ,asterplanul de
alimentare cu ap i canalizare, dar i alte proiecte de
anvergur1 drumul Julia$,drigeti, Centura Aneului sau
9rumul #inului. Sunt proiecte care au adus sute de milioane de
euro Aradului, ma!oritatea banilor fiind nerambursabili. Sunt
)@
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
proiecte pe care le$am nceput, a cror finalitate a fost sau
urmeaz dup nc(eierea mandatului meu.
Fu m$a deran!at i nu m deran!eaz acest fapt. Am fost
contient de faptul c proiectele pe care le$am demarat nu vor
fi finalizate n mandatul meu, aceast e4perien fiindu$mi
ntrit de actualul meu statut, acela de europarlamentar.
Aceasta este modalitatea prin care se lucreaz n :niunea
6uropean, cu demararea efectiv a proiectelor la doi$trei ani
de la depunerea primului document. 9ac vrei, e e4emplul
mslinului, care rodete dup circa =5 de ani de la plantare.
*lantm mslinii pentru generaiile viitoare, fiind uneori
contieni de faptul c nu vom mai a!unge momentul rodului.
Cam aa se ntmpl, pstrnd proporiile, i cu proiectele
europene.
, Ce senti#ente avei, v$z7nd c$ proiectele iniiate de
du#neavoastr$ sunt 'inalizate de ur#$toarea
ad#inistraie+
Q "n niciun caz frustrarea. 9impotriv, un sentiment de
mndrie, vznd c munca n ec(ip, al crei adept sunt, d
roade. 0omnia nu are nevoie de c.v.$uri ale oamenilor politici,
ci de realizri. Automat, dac e4ist realizri, acestea vor fi
legate de nume, poate nu acum, dar sigur n viitor.
, Cu ce r$#7nei, dup$ un #andat *n 'runtea &udeului+
Q "n primul rnd cu sentimentul lucrului bine fcut. Aa cum a
fost perceput mandatul meu, bun sau ru, eu rmn cu
sentimentul c am fcut tot ceea ce am crezut mai bine pentru
!ude. <i asta, uneori, i cu sacrificii. Fu este uor s faci naveta
pe ruta C(iineu Cri Q Arad, s a!ungi seara acas cu
perspectiva trezirii la ora ase c(iar de a doua zi. *n i
noiunea de YeeB$end era de!a desuet.
, 3$ vei #ai *ntoarce *n 'runtea Consiliului Judeean+
Q Actualmente sunt europarlamentar. "mi voi termina mandatul
n '5%7, adic la doi ani dup viitoarele alegeri locale i tot la
doi ani nainte de alegerile din '5%=. 6uropa este n continu
)&
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
transformare, tendina este de transformare a administraiei
locale pe regiuni, iar pn n '5%= mai este. Sunt inginer i
profesor de c(imie i fizic. 9eci, sunt adeptul tiinelor e4acte,
iar n politic sunt prea multe variabile ca s pot da un rspuns
concret cu privire la viitor. <i aici nu m refer doar la funcia
de preedinte de Consiliu Judeean, ci la politic n general.
Singura certitudine n ceea ce m privete este c voi fi n
continuare un om de ec(ip.
75
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
Capitolul 6
Nicolae Iocu, alturi de doi colegi din politic i
administraie: Marius Gndr!deputat, "iorel Enac#e! primar
"icolae )ocu- preedinte #andatul 200! -
Curriculu# 3itae
(ata i locul naterii4 %@.%5.%&=? com.Svrin !ud.Arad
"aionalitatea1 romn
5tarea civil$1 cstorit
Apartenena politic$4 *artidul 9emocrat$+iberal
5tudii4 :niversitatea ]9imitrie Cantemir] .imioara $
>acultatea de ,anagement .uristic i Comercial.
5pecializ$ri4 curs Colegiul Faional de Aprare
-ro'esia de baz$4 economist
Activitatea pro'esional$4
Consiliul Judeean Arad$preedinteT
7%
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
*arlamentul 0omniei $ Senat $ senatorT
Consiliul Judeean Arad$consilier !udeean,
SC.]Adriana] S0+ Arad$directorT
S.C.Armin ,aDer 0eisen] S0+$directorT
Consiliul Judeean Arad$inspector.
/i#bi str$ine cunoscute1 francez
?Ceea ce trebuie reinut este 'aptul c$, prin aceste
lucr$ri #a&ore de in'rastructur$, apropie# oraele,
co#unele i satele ar$dene de localit$ile si#ilare din
;uropa occidental$, eli#in7nd acel discon'ort de *napoiere
care ne-a #arcat at7ta a#ar de vre#e@
Q interviu cu "icolae )ocu, preedintele Consiliului
Judeean Arad ,
Q (o#nule preedinte "icolae )ocu, s-au *#plinit, *n
2010, doi ani de c7nd ai 'ost ales *n 'runtea Consiliului
Judeean Arad. A&uns acu# la &u#$tatea acestui #andat,
cu# apreciai activitatea i, #ai ales, rezultatele
ad#inistraiei &udeene pe care o conducei+
Q "nc de la preluarea mandatului ne$am propus s urmrim
realizarea ctorva obiective e4trem de clare n ceea ce
privete dezvoltarea !udeului nostru. "n primul rnd, ca
obiectiv general, am vizat dezvoltarea ec(ilibrat i continu
a !udeului Arad, din toate punctele de vedere. 9e ce s nu o
spunem, suntem cel mai occidental !ude al 0omniei att ca
aezare geografic, ct mai ales n ceea ce privete tradiia
industrial, economic, calitatea serviciilor publice, starea
infrastructurii, standardul de via al cetenilor i, nu n
7'
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
ultimul rnd, trirea cultural a acestora. Altfel spus, un !ude
cu pretenii i cu multe ateptri, care reclam o administraie
competent, dar i cu o viziune e4trem de bine fundamentat
privind dezvoltarea viitoare a !udeului. ,ai departe, aceast
viziune general atrage dup sine i o serie de strategii
sectoriale, pe care le$am urmrit, de asemenea, cu ma4im
responsabilitate.
, 3$ re'erii la investiiile pe care le-ai '$cut i le 'acei *n
continuare *n in'rastructura &udeului Arad+
Q 6vident, dar a vrea s urmrii aceste investiii ntr$un
conte4t mai larg, desprins din necesitatea dezvoltrii
ec(ilibrate a !udeului nostru. Cu alte cuvinte, pn la ultimul
sat i la ultimul ctun. 9in acest punct de vedere, revenind la
ntrebarea dumneavoastr privind cei doi ani din acest
mandat, pot afirma c am demarat mai multe lucrri de
amploare, care s pun n valoare toate zonele din !udeul
Arad. Astfel, am nceput lucrrile de modernizare a 9rumului
Judeean ?5@ Julia$,drigeti Q lucrri pe care le vom
continua i n acest an Q investiie care va face legtura
direct, peste ,unii Grandului, ntre #alea ,ureului i
#alea Criului Alb. 9incolo de faptul c legm cele dou
mari culoare rutiere ale !udeului nostru, traseul noului drum
!udeean va pune n valoare i localitile din imediata lui
vecintate, contribuind astfel la dezvoltarea economic,
turistic i cultural a acestei zone. *rin urmare, ,unii
Grandului nu vor mai reprezenta o barier natural pe relaia
nord$sud a !udeului nostru din punct de vedere rutier, la fel
cum vom proceda i n cazul rului ,ure, cu podul rutier pe
care$l vom construi la *ecica. - alt investiie ma!or pe care
o vom ncepe iat, c(iar n acest an i care va lega bazinul
Secusigiului de zona *ecica$Fdlac, facilitnd accesul direct
al cetenilor i agenilor economici de aici.
7)
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
Nicolae Iocu, alturi de ministrul Elena $drea i
%rimarul &radului, G#eorg#e 'alc
, )ar la aceste investiii se adau0$ i viitoarea autostrad$
Arad-:i#ioara, care va contribui, de ase#enea, la
dezvoltarea &udeului Arad.
Q 64act. 0mnnd tot la capitolul infrastructurii rutiere, dup
aceste investiii strategice despre care am vorbit, n ultimii doi
ani am efectuat o serie de modernizri de drumuri pe teritoriul
ntregului !ude. 9ac am vorbit despre podul rutier de la
*ecica, trebuie s pomenim i despre cel de la Svrin,
deosebit de important pentru aceast zon i care a fost
inaugurat c(iar la nceputul mandatului. Apoi oseaua ctre
,oneasa, deosebit de frecventat de ctre ardeni i nu
numai, unde am a!uns cu modernizarea acesteia pn la
Seleu, urmnd ca n perioada urmtoare s ne ocupm i de
tronsonul Arad$Seleu. +a fel podul peste Criul Alb de la
Cocsig, drumul de legtur dintre #ladimirescu i Eoria,
recent dat n folosin, cel dintre Gimand i Sntana i, ca s
77
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
sintetizm, cei peste %@@ de Bilometri de drumuri !udeene
care au fost modernizai c(iar pe parcursul acestui an.
, (o#nule preedinte, cu ce vei continua+
Q Cineneles, cu infrastructura localitilor. 9ac drumurile
!udeene i podurile au importana lor pentru legtura ntre
localiti, infrastructura localitilor din !udeul nostru este o
alt component strategic pe care am avut$o n vedere n cei
doi ani de mandat i o avem n vedere i n viitor. "n sc(imb,
aici, la nivelul localitilor strzile, trotuarele i drumurile
sunt e4ecutate doar dup ce am finalizat infrastructura
subteran. Altfel spus, dup ce am introdus reeaua de ap
curent i reeaua de canalizare. 9in acest punct de vedere,
obiectivul nostru final const n introducerea apei curente n
fiecare localitate din !ude, astfel ca fiecare cetean s poat
avea acces la reea. 0eabilitarea reelelor e4istente i
construirea de reele noi este un proiect comple4 i de durat,
dar care va contribui decisiv la modernizarea tuturor
localitilor din !udeul Arad. Aat, deci, un alt obiectiv
strategic pe care l urmrim zi de zi. Ceea ce trebuie reinut
este faptul c, prin aceste lucrri ma!ore de infrastructur,
apropiem oraele, comunele i satele ardene de localitile
similare din 6uropa occidental, eliminnd acel disconfort de
napoiere care ne$a marcat atta amar de vreme. +egat de
aceasta, c(iar la nceputul mandatului vorbeam despre
necesitatea scoaterii din praf i din noroi a satelor ardene. 6i
bine, iat c acest obiectiv prinde contur ncet, dar sigur, pe
ntreg cuprinsul !udeului Arad.
Q Aa este, do#nule preedinte, dar toate aceste investiii
necesit$ bani. Muli bani, iar dac$ ne re'eri# la cei doi ani
de #andat, acetia coincid cu o perioad$ de recesiune
econo#ic$ #ondial$, care a'ecteaz$ *n bun$ #$sur$ i
ara noastr$, i#plicit &udeul Arad. -rin ur#are, de unde
avei bani pentru susinerea tuturor acestor proiecte
deosebit de a#biioase+
78
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
Q 9esigur, criza economic ne$a afectat i pe noi. Fumai c,
dup cum spuneai i dumneavoastr vorbind despre
amploarea mondial a ei, trebuie s v mrturisesc i faptul c
aceasta era previzibil i, prin urmare, nu ne$am permis lu4ul
s fim luai prin surprindere de efectele crizei. *e cale de
consecin, ne$am adaptat conte4tului i am cutat s gsim
bani acolo unde erau. Adic am demarat o activitate susinut
pentru ntocmirea i depunerea de proiecte pentru atragerea
de fonduri europene nerambursabile. Att noi, ca i autoritate
!udeean, ct i primriile din !ude. Aa am a!uns la
performana de astzi, invidiat de ma!oritatea !udeelor din
ar, de a derula fonduri europene de peste '55 de milioane de
euro la care, repet, se adaug i proiectele obinute de ctre
primrii. 6fectiv, dac mergei prin !ude, putei constata c
aproape n fiecare localitate e4ist un antier i se lucreaz la
ceva, fie la introducerea reelelor de ap curent i de
canalizare, fie se reabiliteaz colile sau cminele culturale,
se asfalteaz strzile, se modernizeaz iluminatul public, se
construiesc parcuri i locuri de !oac pentru copii sau c(iar
instituii publice sau de utilitate public. .oate aceste
investiii, pe lng utilitatea lor public, contribuie din plin i
la ameliorarea efectelor crizei economice n !udeul Arad.
"ncepnd cu perioada de proiectare, apoi cea de construcie
propriu$zis i pn la darea n folosin, aceste investiii
asigur locuri de munc pentru cetenii din !udeul nostru.
Fu n ultimul rnd, odat infrastructura pus la punct,
investiiile private Q indigene sau strine Q pot s fie atrase
mult mai uor n localitile !udeului Arad. "n final, toate
acestea vor contribui la creterea nivelului de trai al tuturor
cetenilor.
Q (o#nule preedinte, a# vorbit despre investiiile
rutiere i despre cele din in'rastructura localit$ilor din
&udeul Arad. Ce ne putei spune despre celelalte
co#ponente ale vieii de zi cu zi a cet$enilor din &udeul
7=
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
nostru+ M$ re'er, evident, la cultur$, *nv$$#7nt,
s$n$tate, turis#, sport i toate celelalte.
Q <i aceste componente fac parte integrant din strategia de
dezvoltare a !udeului Arad. <i, pentru c tot vorbim despre
strategii, la finele anului '55& am aprobat n Consiliul
Judeean Strategia Cultural a !udeului Arad pentru perioada
'5%5$'5%7, iar n acest an lucrm la elaborarea strategiei
turistice pentru perioada urmtoare. 0eferitor la ambele
strategii amintite mai sus, trebuie s fac precizarea c acestea
au pornit de la studii amnunite privind ateptrile culturale
i turistice ale cetenilor !udeului nostru, care, de fapt, sunt
i beneficiarii implementrii acestora. Sunt puse n valoare
tradiiile culturale ale !udeului nostru, precum i precum i
potenialul turistic de care dispunem, iar acestea merg mn
n mn cu eforturile noastre permanente de a pune la punct i
infrastructura aferent. #orbim despre cmine culturale i
case de cultur noi sau recondiionate n totalitate, despre
baze sportive noi, precum i despre nfiinarea unui Centru
Faional de Anformare i *romovare .uristic n !udeul
nostru, centru care va fi de referin pentru toat zona de vest
a rii.
Ct privete Sntatea i "nvmntul, dar i
Agricultura i alte sectoare de utilitate public, trebuie s
vorbim i n mai largul conte4t al descentralizrii, o alt
prioritate a administraiei noastre. 9up cum tii, am preluat
n administrare Spitalului Judeean, spitalul ,atern, spitalul
municipal, ct i spitalele de la ,ocrea i de la Cplna.
Suntem la nceput de drum, dar avem convingerea c, ntr$un
interval rezonabil de timp, aceste uniti spitaliceti vor
funciona mult mai bine n administrarea noastr. +a fel
ateptm i aplicarea msurilor de descentralizare n ceea ce
privete liceele i celelalte uniti colare. F$a uita nici
Agricultura, o alt component strategic a noastr, unde,
prin nfiinarea Camerei Agricole !udeene i prin
7?
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
descentralizarea acestui sector, ne punem mari sperane n
revigorarea acesteia. 9up cum ai putut constata, prin
aciunile pe care le derulm avem n vedere promovarea
produselor agricole tradiionale din !udeul Arad, unele dintre
ele adevrate brand$uri naionale i c(iar internaionale, care
n curnd i vor spune cuvntul pe piaa regional$european
din aceast parte a continentului nostru i nu numai.
, (o#nule preedinte, *n 'inal, a dori s$ v$ *ntreb despre
ceea ce avei *n vedere pentru ur#$torii doi ani de
#andat.
Q A ncepe, bineneles, cu continuarea investiiilor pe care
le$am nceput n prezent i cu finalizarea lor. *e de alt parte,
avem n vedere demararea altora noi, cu att mai mult, cu ct
avem depuse foarte multe proiecte n acest sens. 9ac am fost
printre primele !udee care am semnat de!a contractul privind
sistemul integrat de gestionare a deeurilor la nivelul
ntregului !ude, la fel avem un numr de opt primrii care au
ctigat proiecte de finanare european pe ,sura ).'.'.,
nsumnd peste '5 de milioane de euro. :na peste alta,
atragerea de investiii guvernamentale i de fonduri europene
nspre !udeul nostru cred c va rmne i pentru urmtorii
doi ani preocuparea noastr principal.
7@
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
Capitolul C
Consiliul Judeean Arad *n presa vre#ii
2> iulie 199! $ CJA insist$ la =uvern ca ziua de 1
(ece#brie s$ 'ie s$rb$torit$ o'icial la Arad
Giua Faional a 0omniei ar putea fi organizat anul
acesta la Arad. "n acest sens, conducerea Consiliului Judeean a
trimis /uvernului o not i un proiect de (otrre
guvernamental, prin care se cere organizarea oficial a zilei de
% 9ecembrie la Arad. #icepreedintele CJA, Ac(im Ale4a, ne$
a declarat c a mai e4istat o tentativ de organizare a acestei
srbtori la Arad, cu cinci ani n urm, ns cererea nu a fost
aprobat de /uvernul de la acea dat. 2(rgani)area la &rad a
*ilei Naionale a Romniei ar +nsemna pentru ardeni
recunoaterea ,aptului istoric c aici a ,uncionat Consiliul
Naional Romn Central i c toate marile #otrri care s!au
luat la - Decem.rie la &l.a au ,ost pregtite la &rad/
&dunarea de la &l.a Iulia nu a ,cut dect s cons,ineasc
aceste #otrri0, ne$a mai declarat vicepreedintele CJA. 9ac
se va aproba proiectul de (otrre a Consiliului Judeean Arad,
/uvernul va trebui s spri!ine financiar organizarea acestei
srbtori. Ac(im Ale4a spune c CJA ar avea nevoie pentru
organizare de circa '55 de milioane de lei.
M(ttp1LLYYY.virtualarad.netLneYsL%&&@Lva_n'55?&@_ro.(tmN
6 octo#brie 1999 $ Aeroportul a pri#it cele 2,2
#ilioane de dolari pentru ter#inalul CA1=D
Autoritile locale i cele !udeene au primit cu
entuziasm vestea c :niunea 6uropean a aprobat oficial
proiectul !udeului nostru de a$i realiza un terminal CA0/-,
7&
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
n cadrul Aeroportului Anternaional Arad. *reedintele
Consiliului !udeean, 9an Avan, a primit vestea nc de vineri,
cnd a participat, la Cru4elles, la edina de constituire a
Conferinei Aeroporturilor 0egionale din 6uropa. Aeroportul
ardean a fost declarat, cu aceast ocazie, membru asociat,
urmnd s devin membru cu drepturi depline abia n cursul
anului viitor, dup ce i va plti cotizaia anual. 9an Avan a
declarat c Aradul a intrat, de circa o lun, n circuitul de
transport aerian de marf, ncepnd noua activitate printr$un
contract semnat cu o companie aerian care aduce, n fiecare
noapte, presa central destinat !udeelor Arad, .imi,
Eunedoara i Alba, ce cntrete aproape 7,8 tone. 9irectorul
aeroportului, /(eorg(e :drescu, spune c, dup realizarea lui,
terminalul CA0/- va deservi ntreaga zon de vest a rii,
ceea ce va aduce venituri substaniale aeroportului. 2+icitaia
internaional pentru construirea terminalului va avea loc n
primavar. Costurile de punere n practic a proiectului se
ridic la ', ? milioane de dolari, ',' milioane fiind acoperite
din fonduri *(are. 0estul sumei va fi asigurat de autoritile
locale. .erminalul va fi compus dintr$un depozit foarte mare,
compartimentat pe tipuri de mrfuri, birouri, o vam i
platforme de descrcare Q ncrcare3 a adugat :drescu. "n
prezent, pe aeroport se mai deruleaz o investiie n valoare de
peste trei miliarde de lei, care presupune e4tinderea platformei
de mbarcare i debarcare a pasagerilor, ceea ce va duce, n
scurt timp, la dezvoltarea traficului aerian de pasageri.
M(ttp1LLYYY.virtualarad.netLneYsL%&&&Lva_n5=%5&&_ro.(tmN
21.06.2000 - /iberalul Caius -arpal$ este noul
preedinte al Consiliului Judeean
D edin$ de po#in$
"ncepnd cu ora &.55, noii consilieri !udeeni s$au
ntrunit n prima edin oficial, pentru validarea
candidaturilor i alegerea noilor structuri. <edina a fost
85
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
condus de ctre #asile Ciobncan M*FJC9N, decanul de
vrst dintre consilieri, care a fost asistat de ,arius Sl!an
M*9S0N i +ucian Stana M*0,N, cei mai tineri consilieri. 9e ce
spunem c a fost o edin de pominU 9eoarece a produs o
rsturnare spectaculoas n ceea ce privete nelegerile i
protocoalele anterioare, deoarece a durat peste nou ore i, nu
n ultimul rnd, deoarece a coninut nenumrate momente
(ilare, cnd unii ncercau s pzeasc o turm de iepuri, iar
ceilali i ademeneau cu morcovi...
Co#isia de validare
<edina a demarat prin alegerea Comisiei de validare.
Adrian Fiu a propus patru candidai1 Cucean M*9N, Eorga
MC90N, Csepela M:9,0N, .ac M**90N. Sabu /(eorg(e a
propus ali cinci candidai1 *ele M*9S0N, ,untoiu MAp0N, Jurc
M*F+N, 0oman M*:F0N i 9uBa M*0,N. "n urma votului, s$a
produs prima lovitur de teatru1 dei e4ista protocol semnat i
tampilat ntre *9S0$ Ap0 $ *F+$*0, i *:F0 privind
susinerea reciproc, votul pentru Comisia de validare a artat
altfel1 Jurc M*F+N $ )& de voturi, 0oman M*:F0N $ '%, 9uBa
M*0,N $'%, ,untoiu MAp0N $ '%, *ele M*9S0N $ '5. Cu alte
cuvinte, liberalii l$au votat pe$al lor, dar nu i$au votat pe cei din
*9S0, Ap0, *0, i *:F0. "n sc(imb, toat cealalt parte a
votat cu liberalul Jurc... 6ra primul semnal clar c cei patru
consilieri !udeeni *F+ vor vota cu C90, :9,0, *9 i
**90, di 2stteau3 n grupul cellalt.
5eria loviturilor de teatru
+ucrurile nu s$au oprit aici. Consilierul /(eorg(e *ele,
M*9S0N preedintele Comisiei de validare, a prezentat raportul
ntocmit n urma analizrii mandatelor1 29in totalul de )& de
consilieri, )= ndeplinesc toate condiiile legale. 9ou cazuri au
fost n discuie1 ,i(i Calimente, care a renunat n favoarea
8%
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
lui Ac(im Ale4a Murmtorul pe listN i Cognar +evente care a
renunat n favoarea lui Eosszu Goltan. Se pune doar problema
invalidrii lui Caius *arpal, deoarece este n prezent
conductorul 0egiei de 9rumuri i *oduri, funcie
incompatibil cu calitatea de consilier !udeean. 9eci, comisia
propune invalidarea d$lui *arpal i validarea celorlali )@ de
consilieri.3 A urmat votul de validare a celor )@ de consilieri
!udeeni Mn unanimitate i prin vot desc(isN, urmnd ca s se
voteze validarea sau invalidarea lui Caius *arpal.
5trate0ia votului secret
.imp de trei ore, consilierii s$au 2ciondrnit3 la scen
desc(is $ spre amuzamentul presei i al participanilor Q
despre $ cum s fie votul pentru Caius *arpalT secret sau
desc(isU 9eoarece preedintele de edin #asile Ciobncan s$
a inut tare pentru votul secret, secret a rmas... /ruparea
*9S0 $ Ap0 $ *0, $ *:F0 milita pentru votul desc(is,
deoarece dorea s$i priveasc n oc(i pe ^tradtorii^ liberali. F$
a fost s fie aa i spre stupoarea tuturor, rezultatul votului
secret a fost de$a dreptul spectaculos1 '%$%? n favoarea
validrii lui Caius *arpal. 9up aceast procedur, a urmat
depunerea !urmntului de ctre consilierii !udeeni. Apoi a
urmat...
/ovitura de 0raie
Amediat dup depunerea !urmntului au urmat propunerile
pentru viitorul preedinte al Consiliului Judeean Arad.
/ruparea *9S0 $Ap0 $*0,$ *:F0 l$a propus pe Avram
Crciun, iar ceilali MC90 $ *9$ :9,0$ **90 i *F+N pe...
Caius *arpal. Altfel spus, liberalii au renunat la oferta *9S0$
ului de vicepreedinte CJA pentru cea de preedinte, oferit de
ctre ceilali. Au ales Munii spun c au trdatN dar au ctigat...
.otui, scorul era de '5$%& n favoarea *9S0$ Ap0 $ *0,$
*:F0. +a vot, a ieit ns '5$%& n favoarea celorlali... Asta
nseamn c un pedeserist, aperist, peremist sau peunerist a
votat cu... ceilali.
8'
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
Cine este tr$d$torul +
*robabil c nu se va ti niciodat, ca n cazul asasinarii
lui ;ennedD. Se tie ns votul pentru preedintele CJA, care
este de '5$%& n favoarea lui Caius *arpal. 9up cum se tie i
votul pentru vicepreedintele CJA, care s$a manifestat cu ')$%=
n favoarea lui /(eorg(e >alc i n defavoarea lui /(eorg(e
C(iper Maici au trdat mai muliN i cu '5$%& n favoarea
celuilalt vicepreedinte, Cristea Claudiu, n defavoarea lui
*avel Srbu. An nc(eiere, menionam doar o singur vorb care
circul pe coridoare1 *9S0 a ctigat rzboiul electoral, dar a
pierdut pacea negocierilor...
9eclaraia noului preedinte CJA1
Le mulumesc tuturor pentru ncrederea pe care mi!au
acordat!o i mi depun demisia din funcia de administrator
la .egia de -rumuri i Poduri$
+a sfritul edinei de constituire a fost aleas
9elegaia *ermanent1
%. Czister ;alman $ :9,0, '? de voturi
'. 9an Avan *9 $ '7 voturi
). Cre Ficoar *0, $ '% voturi
7. .ac 0omulus **90 $ '%voturi
8. 9uBa Atila $ *0, $ '% voturi
=. C(iper /(eorg(e $ Ap0 $ '5 voturi.
,enionm c preedintele i vicepreedinii fac parte de drept
din 9elegaia *ermanent. Specificam de asemenea, c dou
voturi au fost anulate.
M(ttp1LLYYY.virtualarad.netLneYsL'555Lva_n'%5=55_ro.(tmN
2C.06.2000 - :ripleta care va conduce &udeul Arad
1Grupa2 reali)at de 3imion 4odoca, &devrul de &rad5
?Cuv7ntul de ordine4 )#parialitate@
)nterviu cu Caius -rapal$, preedinte al CJ Arad
8)
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
$ 9$le preedinte, suntei mulumit de configuraia ec(ipei de
conducere a Consiliului JudeeanU
$ 6vident c sunt mulumit. Am reuit s 2marcm3 n ultimele
secunde, ca i 0omnia n meciul cu Anglia.
$ Fu mai comentm 2!ocul3. S trecem la ce va fi de aici
nainte1 ce vrei i facei n i din Consiliul JudeeanU
$ 6ste prematur s discutm acum proiecte, pentru c nc nici
nu ne$am instalat bine. "n prima faza vom vedea ce avem n
derulare. Contm, desigur, pe spri!inul d$lui 9an Avan. #
asigur c nu ne vom repezi s demolm totul, n virtutea unei
mentaliti pguboase. #om pstra ceea ce este bun i vom
perfeciona ceea ce este de perfecionat.
$ Care va fi linia directoare sau, ca s folosim o e4presie
oribil, care va fi firul rou al Consiliului JudeeanU
$ 6u nu i$a spune nici 2linie directoare3, nici 2fir rou3, ci
2cuvnt de ordine3. Acesta va fi imparialitate. Spun aceasta
pentru a prentmpina ntrebarea dumneavoastr referitoare la
faptul c preedintele Consiliului Judeean este de la *F+, iar
cei doi vicepreedini sunt de la *9, respectiv *FJC9.
$ #or fi i cei doi vicepreedinti imparialiU
$ Sunt convins c da. Amndoi sunt tineri i nici eu nu sunt
prea btrn. 6ste un prim punct de legtur, care va cntri
mult n economia funcionrii Consiliului Judeean.
$ .otui, cum va funciona imparialitatea cnd se va pune
problema investiiilor n localitile !udeuluiU Fu va ncerca
fiecare s le direcioneze spre localitile n care partidul su
are primari sau viceprimariU
$ *utei fi sigur c noiunea 2partidul su3 va fi mult estompat,
n favoarea unei ma4ime obiectiviti. *rioritile vor fi
cntrite cu cel mai mare pragmatism posibil. Cuvntul
2favorizare3 va lipsi din dicionarul nostru.
$ .otui, *9S0$ul are cei mai muli primari n !ude. Cum i
vei trata pe ei implicit, localitile n care 2primresc3U
87
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
$ Aa cum am spus de!a, n cel mai obiectiv mod cu putin.
9ac vor veni cu proiecte care se vor ncadra n dezvoltarea
fireasc a !udeului, nu vor avea motive s fie nemulumii. "n
!ude nu trebuie s e4iste niste 2enclave3 dezvoltate, desprite
ntre ele de ctre alte 2enclave3 subdezvoltate. 9e aceea cred c
va trebui 2pedalat3 pe funcionalitatea acelor puni de legtur
care s asigure o dezvoltare armonioas.
$ .otui, ce 2dezvoltare armonioas3 vei putea face cu un
buget micU
$ Fe vom ntinde att ct ne este plapuma. Sper c toi
consilierii !udeeni, indiferent de apartenena politic, vor
nelege acest lucru. Fu avem timp de irosit n discuii sterile.
Ca s parafrazez, mileniul urmtor va fi al conlucrrii sau nu va
fi deloc. +a toate nivelele.
?:rebuie s$ pre0$ti# &udeul Arad pentru inte0rarea *n
<niunea ;uropean$@
)nterviu cu =8eor08e 6alc$, vicepreedinte al CJ
Arad
$ 9$le vicepreedinte, cu ce gnduri v ncepei activitatea n
Consiliul !udeeanU Ce credei c trebuie fcut pentru !udeU
$ Cu mult nainte de a m gndi s candidez, pentru mine era
foarte clar ce trebuie fcut pentru !udeul Arad. -biectivul
nostru este ca administraia local s se pregteasc pentru
momentul integrrii n :niunea 6uropean.
$ Ce nseamn aceastaU
$ "nseamn respectarea unor cerine foarte clare ale :.6. #a
trebui s demarm urgent proiecte viabile, pentru c atunci
cnd va veni finanarea s fim primii care avem acces la ea.
Sigur c rmne valabil e4presia 2festina lente3, ns nu n
sensul de 2llial3 ci n sensul 2gndete de apte ori nainte
s tai o dat3.
$ "n timp ce v gndii, ce facei concret U
88
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
$ "n primul rnd, la sfritul mandatului va trebui s 2raportm3
la modul real o cretere substanial a gradului de civilizaie a
populaiei din !ude.
$Adic, s raportm c ardenii nu mai arunc aiurea sticlele de
bere, c(itoacele i (rtiileU
$ Accept gluma dumneavoastr, dei va trebui s o lum n
serios. 6ste i acesta un aspect al gradului de civilizaie. +a
modul concret, civilizaie nseamn mrirea infrastructurii
!udeului, cu tot ce cuprinde1 reele de ap, gaz, drumuri etc. #a
trebui dezvoltat sistemul de nvmnt i sntate, n fiecare
localitate a !udeului. Acestea sunt cerinele clare ale :6 i
vom fi spri!inii numai n msura n care vom prezenta $ aa
cum spuneam $ proiecte viabile. # asigur c le vom prezenta.
$ Cum vei colabora cu un preedinte liberal i un
vicepreedinte rnistU
$ Sunt convins ca vom colabora foarte bine. Cu preedintele
Caius *arpal am mai colaborat, l cunosc de mult timp. "l
cunosc destul de bine i pe Claudiu Cristea. Se pare c suntem
cea mai tnr ec(ip din ar la conducerea unui !ude. 6ste un
lucru bun, pentru c tinerii au un alt mod de gndire.
$ Cu toate acestea, la alegerile generale vei fi adversari.
$ "n nici un caz nu vom amesteca lucrurile. Campania
electoral a fiecarui partid se va face n afara Consiliului
Judeean. +a alegerile locale, fiecare a respectat argumentele
celuilalt. Aa va fi i la alegerile generale, cel puin n ceea ce
ne privete.
$ Suntei preedinte pe ar al organizaiilor de tineret *9. #
dai demisia U
$ .ocmai pentru aceasta am fost c(emat la Cucureti. Succesul
meu pesonal a fost bine receptat i s$a a!uns la concluzia c nu
este cazul s renun la funcia de preedinte.
$ <tii zicala cu fuga dup doi iepuri...
$ - cunosc, ns v asigur c nu$mi va scpa nici unul. #orba
dumneavoastr i a colegului dumneavoastr, 9oru Sinaci1 n
8=
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
loc s mpuc, le voi da morcovi\ +snd la o parte gluma, am
ns o ec(ip foarte puternic la -.$*9. 6u ndeplinesc rolul
de coordonator i am la ndemn toate prg(iile logistice de
coordonare. 9eci rmnerea mea pe funcie nu va afecta n nici
un fel activitatea mea n Consiliul Judeean. A zice,
dimpotriv\
?Consiliul Judeean nu va #ai 'i o cloc$@
)nterviu cu Claudiu Cristea, vicepreedinte al CJ Arad
$9$le vicepreedinte, cum vedei Consiliul Judeean n
urmtorii patru aniU
$ "n aceti patru ani, Consiliul Judeean Arad trebuie s devin
unul de tip occidental, care s nu se limiteze la gestionarea
patrimoniului. Fu mai trebuie s fie un fel de cloc avnd n
subordine localitile !udeului.
$ Adic, trebuie s le lase de capul lorU
$ Fu despre aceasta este vorba\ Adevrata dimensiune a
Consiliului Judeean nu presupune subordonarea localitilor,
ci coordonarea lor. Aadar, Consiliul Judeean va gestiona
coordonarea i n mod special cooperarea regional pe regiunea
#est. CJA va trebui s dinamizeze relaiile transfrontaliere, n
cadrul 6uroregiunii 9unre$Cri$,ure$.isa.
$ 9oar attU Cum se va desfura cooperarea n cadrul acestei
6uroregiuni, dac localitile din !ude vor fi lsate s se
descurce singureU
$ "n nici un caz nu vor fi lsate de izbelite. Singura deosebire
ntre ce a fost i ce va fi este c acest Consiliu Judeean va fi un
coordonator al activitii consiliilor locale, nu un for tutelar. *e
scurt, este vorba despre respectarea Cartei Autonomiei +ocale,
la care 0omnia a aderat.
$ # ntreb i pe dumneavoastr, cum i$am ntrebat pe ceilali
doi din 2triplet31 cum vei coopera, avnd n vedere faptul c
vei fi adversari la alegerile generaleU
8?
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
$ "n pofida 2scriturilor3 coaliiei de guvernmnt, partidele
din aceasta au deprins abilitatea dialogului, a compromisului,
fapt reliefat i de rezultatele constituirii CJA i C+,. C(iar
dac e4ist unele diferene programatice, coabitarea de patru
ani ne$a maturizat. Sunt convins c vom colabora foarte bine.
$ .otui, *FJC9 i *F+ vor participa $ se pare pe liste
separate, Convenia 9emocrat fiind aproape sigur destrmat.
#ei fi adversari pe plan politic. *entru 2oc(iul3 rnist sunt
dou pericole1 spinul trandafirului i sgeata liberal. Cum se
va repercuta aceasta n funcionarea CJAU
$ "n ceea ce ne privete pe noi, cei trei care am fost alei, nu se
pune problema adversitii. "n CJA se va face politica
administraiei. Campania electoral se va face n e4terior.
-ricum, noi suntem (otri s facem campanie electoral $
fiecare pentru partidul sau $ prin rezultatele Consiliului
Judeean. Fu e4ist campanie mai eficient dect aceea a
lucrului bine fcut.
19.02.200> 5eculici, vicepre#ier *n locul lui 3ideanu
16ogdana %un 7 (vidiu 6anc#e ! *iua de "est5
Adriean #ideanu, ministru de stat nsrcinat cu
coordonarea activitilor din domeniul economic, i$a depus
demisia ieri la cabinetul premierului Clin *opescu .riceanu.
"ntr$o declaraie de pres susinut la *alatul #ictoria, Adriean
#ideanu i$a motivat demisia prin implicarea sa, n calitate de
candidat, n campania electoral pentru *rimria /eneral
Cucureti.
2Ciroul *ermanent al *artidul 9emocrat l$a nominalizat
pentru funcia de vicepremier pe /(eorg(e Seculici. Acesta
este preedintele organizaiei !udeene a *artidului 9emocrat i
preedinte al Consiliului Judeean Arad. 6ste ar(itect de
meserie i are o e4perien de %5 ani n administraia local,
fiind consilier local i !udeean3, a declarat ieri #ideanu.
8@
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
*remierul Clin *opescu .riceanu a declarat ieri c
este de acord cu nominalizarea lui /(eorg(e Seculici pentru
funcia de vice prim$ministru, preciznd c acesta nu va avea
ca atribuie coordonarea negocierilor cu >,A, responsabilitatea
n acest sens urmnd s$i revin ministrului >inanelor.
Auzind c a fost numit n funcia de ministru de stat,
/(eorg(e Seculici s$a declarat 2total surprins3, afirmnd c a
aflat vestea abia ieri, n !urul amiezii. 2Fici nu tiam c am fost
luat n vizor de Ciroul *ermanent Faional, iar surpriza a fost
foarte mare cnd mi s$a comunicat c am fost numit
vicepremier. :rmeaz ca mine Msmbt $ n.red.N s m aflu la
Cucureti pentru a depune !urmntul3, a spus Seculici,
conform ,ediafa4.
6l a mai afirmat c i va da demisia din CJ Arad n
cadrul primei edine i c preedinia CJ va fi asigurat cu titlu
interimar de vicepreedintele /avril *opescu M*F+N, pn la
alegerea unui nou preedinte. Seculici a mai spus c nu va
renuna la preedinia *9 Arad.
26.02.200> "ou preedinte la Consiliul Judeean
Arad M3/ (/ Evenimentul *ilei!Ediia de "est5
Aosif ,atula a fost ales ieri preedinte al Consiliului
Judeean Arad, funcie rmas vacant dup numirea lui
/(eorg(e Seculici ca vicepremier. Candidatul oficial al
Alianei 9A a avut ns surpriza s aib un contracandidat n
persoana vicepreedintelui liberal /avril *opescu. Acesta a fost
propus de ctre un consilier independent, ales pe listele *S9.
Spre stupoarea asistenei, /avril *opescu a acceptat
propunerea spunnd c i se pare moral s candideze i c
trebuie 2s ctige cel mai bun3. 6l a pierdut ns, obinnd mai
puin de !umtate din voturile reprezentantului *9.
#icepremierul Seculici, prezent la edina de ieri, s$a artat
e4trem de iritat de gestul liberalului, spunnd c 2interesele
8&
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
Alianei au fost grav lezate3 i c 2se va lua n discuie la nivel
central acest comportament3. +a rndul lor, liderii *F+ au
declarat c nu l$au susinut pe colegul lor care ar putea fi e4clus
din partid. Foul preedinte al Consiliului Judeean Arad a fost
consilier local n C(iineu$Cri, dar a candidat i pentru un
mandat de consilier !udeean. .otodat, el a fost candidatul *9
pentru primria oraului.
2.06.200! "icolae )ocu a depus &ur$#7ntul
1&driana 6ar.u!8urnal ardean5
*reedintele i va da mine demisia din Senat i va
convoca vineri edina de constituire a CJA.
Ficolae Aocu, noul preedinte al Consiliului Judeean
Arad, a depus astzi !urmntul n Sala >estiv a .ribunalului,
pentru a fi investit n funcie. -ficialul a declarat cu aceast
ocazie c mine Mastzi $ n.r.N i va depune demisia la Senat.
Jurmntul a fost depus, ieri, n faa prefectului /avril *opescu
i a vicepreedintelui .ribunalului Arad, !udectorul Silvia
Fdban.
2<i$a preluat atribuiile, iar potrivit legii va trebui s
convoace edina de constituire a noului Consiliu Judeean n
cel mult trei zile3, a precizat prefectul /avril *opescu, fapt
confirmat de Ficolae Aocu, care a punctat c edina de
constituire a noului CJA i de alegere a vicepreedinilor
instituiei va avea loc vineri, cu ncepere de la ora %'.55.
/inite la constituire
*reedintele CJA nu are de ce s$i fac gri!i n privind
consiliului, n condiiile n care partidul su, *9$+, deine
ma!oritatea mandatelor n consiliu M%? mandate de consilieri
din cele )'N. "n plus, pentru funciile de vicepreedini sunt
propui doar politicieni din *9$+1 Aosif ,atula, fostul
preedinte, i Adrian Jolea, fost consilier !udeean. Ficolae
Aocu, care a ctigat efia CJA cu 7@ la sut din sufragii,
=5
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
susine c principala sa preocupare la nceput de mandat va fi
continuarea proiectelor de infrastructur ncepute i atragerea
de fonduri europene pentru mega$proiectele iniiate de fostul
preedinte Aosif ,atula, legate de colectarea deeurilor i de
alimentarea cu ap.
0! ianuarie 2009 Cristian (r$0an va 'i
vicepreedintele Consiliului Judeean Arad 7-ana
2irea, 8bser#ator ardean9
#icepreedintele Consiliului Judeean, Aosif ,atula, va
debuta ca europarlamentar luni, cnd va participa la
Strassbourg la prima reuniune n plen a *arlamentului
6uropean. .ot atunci va fi confirmat n acest post. "n locul su,
la Consiliul Judeean va veni Cristian 9rgan, propunerea
organizaiei *9$+ Arad.
,atula l recomand cu ncredere pe cel care l va
succeda n postul rmas vacant la CJA1 2"n ceea ce privete
postul de europarlamentar, da, mi l$am dorit, pentru c am fost
n lupt pentru el. 9ac va fi s fie, m bucur c cel care va
putea continua munca mea va fi Cristian 9rgan, cu care am
colaborat foarte bine de multe ori. A putea spune c este omul
potrivit la locul potrivit\3
Alegerea unui nou vicepreedinte va avea loc n prima
edin de Consiliu Judeean din aceast lun. "n prezent
9rgan este consilier !udeean i director al 9ireciei Judeene
pentru .ineret1 2Fu pot s spun c mi$am dorit foarte mult
aceast funcie, dar m gndesc c orice consilier ar vrea s
fac parte din conducerea Consiliului Judeean. Am colaborat
de multe ori cu Aosif ,atula, mai ales n campaniile electorale,
am fost n toate localitile din !ude i cunosc toi primarii,
indiferent de culoarea lor politic. Cred c a contat aceast
munc pe care am depus$o pe linie de partid atunci cnd am
fost propus3.
=%
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
10.0.2010 5taiunea Moneasa revine la via$ prin
in'uzie de bani europeni 7:::ecomunitatero9
"n plin criz economic, banii oferii de :niunea
6uropean ar putea a!uta la relansarea uneia dintre cele mai
frumoase staiuni din ,unii Apuseni. 6ste vorba de staiunea
,oneasa, din !udeul Arad, situat pe traseul turistic 29rumul
vinului3.
Autoritile !udeului Arad au pe rol o serie de proiecte
de investiii n infrastructur, care vor asigura un acces mai
uor al turitilor n staiunea ,oneasa. C(iar dac proiectele
vor fi gata abia anul viitor, investitorii au nceput de!a s$i
manifeste interesul fa de ,oneasa. Astfel, e4ist planuri de
construire a unor noi pensiuni, (oteluri, dar i a amena!rilor
sportive, printre care se numr un bazin acoperit pentru not.
9eocamdat, planurile investitorilor privai sunt n ateptare,
ns unele dintre ele ar putea prinde contur c(iar din aceast
var.
*rimul dintre proiectele care au trezit interesul
investitorilor pentru staiunea ,oneasa este modernizarea
drumului Julia$,drigeti. "nceput acum un an, acesta a fost
primul proiect din 0egiunea #est care a primit finanare din
fondurile structurale europene.
Cel de$al doilea proiect este parte a programului turistic
29rumul vinului3 i pune n valoare att frumuseea naturii din
,unii Grandului, ct i roadele podgoriilor nsorite de pe
valea cald a ,ureului, dintre care cea mai cunoscut este cea
de la ,ini ,derat. *odgoria este renumit mai ales pentru
vinurile din soiul Cdarc, un soi 2mprit3 de viticultorii de
pe #alea ,ureului, att din 0omnia, ct i din :ngaria.
#inul rou, cu arome de fructe de pdure, este e4trem de
apreciat de cunosctori i, n ultimii ani, a devenit cunoscut i
de turitii strini, care valorizeaz tot mai mult soiurile locale
din 0omnia.
='
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
*roiectul de infrastructur va scurta drumul spre
,oneasa cu aproape %55 de Bilometri, prin modernizarea
tronsonului de drum Julia Q ,drigeti. Acest tronson are o
lungime de '7,=?% de Bilometri. 0eabilitarea lui ar urma s se
nc(eie anul viitor i cost n total 8=.)'7.8)7 lei, potrivit
contractului de finanare. 9up ce drumul reabilitat pe banii
:niunii 6uropene va deveni operaional, vor putea fi atrai
investitori n aceast zon. .uritii care vor merge pe acest
drum spre ,oneasa vor avea posibilitatea s viziteze i alte
obiective turistice n afara staiunii din ,unii Apuseni. 6ste
vorba de trei biserici de lemn, vec(i de secole, care erau practic
inaccesibile.
2*rin modernizarea tronsonului de drum Julia $
,drigeti ne dorim crearea unei legturi directe ntre #alea
,ureului i #alea Criului. 6ste unul dintre cele mai
importante proiecte demarate la nivelul !udeului Arad3, a
declarat preedintele Consiliului Judeean Arad, Ficolae Aocu.
9e altfel, oficialul CJ Arad a inspectat antierul drumului luna
trecut, cnd au fost reluate lucrrile ntrerupte de venirea
iernii. Ficolae Aocu a spus c, dup reabilitarea tronsonului,
drumul dintre Svrin i ,oneasa va fi scurtat cu apro4imativ
%55 de Bm.
*reedintele CJ Arad a verificat i lucrrile la 29rumul
vinului3. Acesta este un proiect de %= milioane de euro, iniiat
de tot de ctre Consiliul Judeean Arad pentru a pune n valoare
turismul local. *rin acest proiect, turitii vor fi atrai spre
*odgoria Aradului pe un traseu de o zi, la finalul cruia ei ar
urma s fie cazai tot n (otelurile din staiunea ,oneasa. *e
acest traseu, turitii vor face opriri dese pentru a degusta
vinurile locale i pentru a servi preparatele culinare
tradiionale, ecologice.
=)
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
2.10.2010 6oru# ro#7no-bel0ian, or0anizat la
Arad 1%aula 6ul)an, &ctualiti!&rad5
>orumul cooperrii descentralizate romnoQbelgian va
fi organizat, n perioada 8$= noiembrie, la Arad, iar la
evenimentul organizat sub motto$ul 29e la solidaritate la
parteneriatul european3 vor fi prezeni minitri, conductori la
nivel local, oameni de afaceri i reprezentani ai societii
civile, parlamentari europeni, reprezentani ai instituiilor
europene. >orumul va fi gzduit i organizat de Consiliul
Judeean Arad, cu spri!inul Ambasadei 0omniei n 0egatul
Celgiei.
*reedintele Consiliului Judeean Arad, Ficolae Aocu, a
precizat, luni, c acest >orum reprezint nc o ocazie de a
srbtori %)5 de ani de relaii diplomatice ntre Celgia i
0omnia, dar i '5 de ani de parteneriate ntre !udeele
romneti i provinciile belgiene, ntre orae i comune din cele
dou ri, sub egida 2-p_rations #illages roumains3.
9e asemenea, el st sub semnul *reediniei belgiene a
:niunii 6uropene n aceast a doua !umtate a anului '5%5.
2>orumul de la Arad vine ca o continuitate a relaiilor romno$
belgiene, ultima ntlnire de acest gen avnd loc n '55=, la
Cru4elles. *arteneriatul a fost conceput ca un >orum
permanent de sc(imb de e4perien i ntlniri ntre
comunitile locale din cele dou ri. Scopul principal l
constituie crearea unei puternice reele de colaborare ntre
entiti publice i private din 0omnia i Celgia, care au
considerat oportun continuarea acestui model de reuniuni. 9in
aceast colaborare se pot desprinde proiecte i realizri n
diverse domenii, de la economie i comer, la turism i strategii
regionale3, a declarat Ficolae Aocu.
*rincipala tem a >orumului o constituie
descentralizarea, care va reuni n !urul aceleiai mese, minitri,
conductori la nivel local, oameni de afaceri i reprezentani ai
societii civile, parlamentari europeni, reprezentani ai
=7
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
instituiilor europene, cum este Comitetul 0egiunilor, prin
persoana lui +uc #an den Crande, preedintele Comisiei pentru
Cetenie, /uvernan, Afaceri Anstituionale i 64terne, fost
preedinte al Comitetului 0egiunilor, fost ministru$preedinte
al 0egiunii >landra. Scopul principal al evenimentului este de a
stabili un dialog productiv asupra cooperrii descentralizate ca
soluie la problemele actuale din domenii ca sntatea public,
educaia, sigurana ceteanului i mediul ncon!urtor i rolul
societii civile.
9iscuiile despre beneficiile descentralizrii se vor
purta din perspectiv european iar ideile rezultate vor fi aduse
la cunotina autoritilor din domeniile menionate, pentru a$i
gsi concretizarea n proiecte. :na din temele ma!ore o va
constitui descentralizarea n 6uropa1 o abordare optimist, care
i propune s rspund unor ntrebri, precum1 29e ce
descentralizeaz guvernele i care sunt beneficiile
descentralizriiU3, 2Constituie subsidiaritatea, dezvoltarea
regional i descentralizarea drumul european spre
dezvoltareU3, 26ste descentralizarea o soluie pentru
dezvoltarea durabilU3.
.emele ma!ore supuse dezbaterii vor beneficia de
ateliere de lucru separate, care se vor concentra pe probleme
actuale i de interes1 sntatea public, educaia, mediu,
societatea civil, aplicarea legii i sigurana public.
2Acest >orum se desfoar pe fondul crizei economice
i financiare, ale crei efecte dramatice sunt resimite de noi
toi, la nivel global. 9e aceea, astzi, poate mai mult ca
oricnd, statele, regiunile, comunitile locale trebuie s
manifeste solidaritate. /estionarea corect a resurselor,
corelarea lor cu necesitile pentru a depi dificultile curente
ne ofer ansa de a deveni mai puternici i mai (otri s
construim o lume mai bun i mai prosper3, a mai spus
Ficolae Aocu. >orumul este situat i sub semnul 6uropei ca o
mare familie unit, n care tuturor actorilor publici i privai le
=8
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
revine misiunea de a identifica soluii inovative, de a consolida
managementul participativ la nivel local, de a asigura o bun
planificare i o bun guvernan, de a cobor nivelul de luare a
deciziilor ct mai aproape de ceteni.
Capitolul !
-reedinii CJA *n viziunea presei
Paula Bul;an, "urnalist
- 5untei o veteran$ a presei, #otiv pentru care v$
*ntreb$# cu# s-au co#portat de-a lun0ul ti#pului cei >
preedini de consiliu &udeean *n relaia cu #ass #edia
ar$dean$+
$ *ot s spun c nceputul carierei mele n pres a coincis cu
numirea n funcia de preedinte al Consiliului Judeean Arad a
lui 9an Avan. *entru c am activat la 9epartamentul social al
cotidianului -bservator ardean am avut, n permanen,
nevoie de informaii de la instituiile subordonate Consiliului
Judeean, n special 9irecia pentru *rotecia Copilului, dar i
din plenul edinelor. *ot s spun c dei era o perioad n care
cuvntul comunicare nu era att de bine definit ca n ziua de
astzi, colaborarea cu 9an Avan a fost una foarte bun, datorit
desc(iderii acestuia fa de mass$media, dar i a purttorului de
cuvnt al instituiei, Cristian Szallai, care avea rspuns la orice
ntrebare. "n ceea ce privete mandatul lui Caius *arpal, n
afar de alegerea acestuia i a celor doi vicepreedini,
/(eorg(e >alc i Claudiu Cristea dup o edin tensionat,
care a durat mai bine de cinci ore, nu mi amintesc s fi fost
==
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
avut alte apariii n mass media la fel de rsuntoare.
Formalitatea n ceea ce privete relaia cu presa a fost
reinstaurat dup numirea lui /(eorg(e Seculici n funcia de
preedinte al Consiliului Judeean Arad i pot s afirm c din
acel moment nu am ntmpinat nicio problem n a obine
informaii de la biroul de pres al instituiei.

- )n opinia du#neavoastr$, care dintre preedini a *ncercat
cel #ai #ult s$ se apropie de ceea ce ar trebui s$ 'ac$ un
preedinte+
$ >r ndoial 9an Avan, /(eorg(e Seculici, Aosif ,atula i
Ficolae Aocu. .oi au contientizat de la nceput c investiiile
n infrastructur sunt prioritatea zero n ceea ce privete
dezvoltarea unui !ude i au spri!init toate proiectele cu
finanare european, indiferent de domeniu.
- 5-a *nt7#plat s$ eAiste pe parcursul anilor #o#ente
tensionate, scandaluri *n care s$ 'ie i#plicat un preedinte
de consiliu &udeean+
$ "n afar de tensiunile politice care i fac simit prezena n
plenul edinelor nu mi amintesc alte scandaluri n care s fi
fost implicai preedinii Consiliului Judeean Arad.
- C7t de i#portant$ este pentru un &urnalist instituia
Consiliului Judeean, a crescut cu ti#p i#portana acestei
instituii+
- Anstituia Consiliului Judeean este foarte important prin
prisma activitii pe care o deruleaz att ca for legislativ al
!udeului, ct i prin instituiile subordonate. Ca i
corespondent local al cotidianului economic Cursa am relatat
fiecare proiect de investiie derulat de Consiliul Judeean Arad,
fie c a fost vorba de un drum ntr$un sat uitat de lume, de o
reea de ap potabil ntr$o comun sau de modernizarea unui
cmin social. 9e asemenea, am acordat importan
informaiilor despre eliberarea autorizaiilor de construire mai
ales n perioada boom$ului imobiliar dinaintea instalrii crizei
=?
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
financiare. Consider c importana acestei instituii a crescut i
va crete cu timpul cu att mai mult cu ct oportunitile sunt
din ce n ce mai multe mai ales cele care privesc accesarea
fondurilor europene.
- "o#inalizai un proiect pe care *l considerai de
i#portana #a&or$ pentru &udeul Arad care a 'ost 'inalizat
de Consiliul Judeean+
$ >iecare proiect prin care s$au alocat bani pentru asfaltarea
unui drum, pentru construirea unei reele de ap potabil, unei
reele de canalizare, mi se pare de o importan ma!or. 9e
asemenea, ,asterplanul pentru introducerea apei potabile i
canalizrii, ,asterplanul pentru sistemul de management al
deeurilor, Strategia cultural a !udeului Arad pe perioada
'5%5$'5%7 i modernizarea Staiunii ,oneasa pot fi
considerate proiecte iminente care vor dinui peste timp. 9e
asemenea, toate proiectele care spri!in actul cultural n !udeul
Arad, un !ude att de bogat din punct de vedere al tradiiilor
care s$au pstrat din moi strmoi. "mi permit s nominalizez
i o iniiativ, cea a ntlnirilor zonale care, din pcate s$a
derulat doar pe o perioad scurt. Am participat la cteva
ntlniri zonale ale conducerii Consiliului Judeean Arad i ale
directorilor serviciilor i instituiilor din subordine cu primarii
i locuitorii din diverse zone ale !udeului. >aptul c
problemele care au fost ridicate n cadrul acestor ntlniri i$au
gsit rezolvarea pe loc, faptul c primarii au fost ascultai la ei
acas i nu au mai fost nevoii s vin s atepte cu orele s
intre n audien, s se plimbe dintr$un birou n altul al
instituiei, m determin s cred c reluarea acestor ntlniri va
fi un eveniment salutat att de organizatori ct i de beneficiari.
- 5untei *n le0$tur$ per#anent$ cu ar$denii, cu# percep ei
aceast$ instituie, contientizeaz$ rolul i atribuiile
=@
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
Consiliului Judeean i co#petenele pe care le are un
preedinte de CJA+
9in pcate, i nu este un caz singular, ardenii percep
instituiile statului doar ca pe un loc unde se duc cnd au o
problem, cnd au nevoie de un aviz, cnd au nevoie de o
aprobare. Fu cred c acetia contientizeaz nici rolul i nici
atribuiile instituiei cu att mai puin competenele pe care le
are un preedinte al acesteia. *reedintele Consiliului Judeean
este privit ca un om politic, care vine i pleac din patru n
patru ani, care taie panglici inaugurale i care ine un discurs cu
prile!ul unor evenimente de importan local sau naional.
Cred c aceste impresii se vor sc(imba doar atunci ct satele,
comunele i oraele vor fi locuite de oameni cu sim civic,
pentru care punerea umrului la o treab a comunitii s vin
din suflet i nu din dorina de a fi vzut de rude la emisiunile de
tiri televizate.
-oru 'inaci, "urnalist
, (o#nule 5inaci, avei o eAperien$ bo0at$ din punct de
vedere &urnalistic. )-ai cunoscut pe toi cei cinci preedini
care s-au succedat la conducerea Consiliului Judeean.
Cu# ai caracteriza #andatul 'iec$ruia+
Q "ntrebarea dumneavoastr m duce cu gndul la (interlandul
de la *rimria ardean, din perioada guvernrii cederiste, cnd
circula prin trgul nostru vorba c 2n$avem noroc la primari3.
6i bine, spre diferen, a putea s spun c n ceea ce privete
preedinia Consiliului Judeean Arad am avut ntotdeauna
noroc de oameni deosebii, care au lsat cte ceva n urma
mandatului pe care l$au e4ercitat n aceast demnitate public.
9e domnul 9an Avan, primul preedinte al Consiliului Judeean
Arad, m leag i prima mea deplasare la forurile europene.
=&
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
Asta se petrecea prin %&&7, cred, cnd ne$am deplasat la
EelsinBi, la Adunarea 0egiunilor 6uropei, unde am avut
plcerea s$l cunosc pe preedintele acestui organism european,
ministrul >landrei, domnul +uc #an 9en Crande. .ot de
preedinia domnului 9an Avan se leag i venirea primelor
tramvaie nemeti n Arad, prima main lu4oas la Consiliul
Judeean Arad Q cunoscutul Audi cu scaune galbene, care mai
circul i astzi Q primele deplasri n C(ina, n provincia
Eainan, cu care se pstreaz frumoase legturi i astzi, n
mare primele contacte e4terne i primele proiecte europene i
!udeene. *rin urmare, ntr$un cuvnt, a caracteriza mandatul
domnului 9an Avan folosind termenul de 2"nceputuri3.
>rumoase nceputuriS .otui, ca o anecdot, pe vremea aceea
*rimria, Consiliul Judeean i *refectura funcionau n acelai
imobil. 6i bine, pentru c liderii nu fceau parte ntotdeauna
din aceeai formaiune politic, uile interioare de comunicare
dintre cele trei instituii publice erau permanent ncuiate.
,erit consemnat i acest lucru, mcar pentru viitorime.
,andatul domnului Caius *arpal vine e4act n
continuarea mandatului domnului 9an Avan. ,i$e greu s$l
caracterizez n cteva cuvinte, cu att mai mult cu ct coincide
cu una dintre cele mai tensionate perioade din istoria noastr
postdecembrist. .otui, consider c a fost un mandat care a
consolidat structura !udeean ardean din toate punctele de
vedere.
,andatul domnului /(eorg(e Seculici, este cel mai
uor de caracterizat1 scurt i e4trem de consistent. A durat doar
cteva luni, dar a produs efecte considerabile pe termen mediu
i lung pentru !udeul Arad. Fu m refer e4clusiv la proiecte,
ct mai ales la liniile de urmat, la strategie. *e de alt parte,
vorbind despre poziia politic a preedintelui /(eorg(e
Seculici, putem spune c mandatul domniei sale n$a ncetat nici
astzi.
?5
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
9espre mandatul actualului europarlamentar Aosif
,atula v pot spune c a e4celat n proiecte. Atunci s$au fcut
documentaii i s$au depus cteva proiecte e4trem de
consistente pentru !udeul nostru. 9in acest punct de vedere,
cred c parcursul politic al domnului Aosif ,atula, de la
preedinte de Consiliu !udeean, la europarlamentar, nu este
deloc ntmpltor.
"n final, a!ungem i la mandatul actualului preedinte,
domnul Ficolae Aocu. ,andatul domniei sale nc nu s$a
nc(eiat, ci abia am mplinit !umtatea acestuia. .ocmai din
acest punct de vedere, numrnd doar panglicile tiate ntr$o
!umtate de mandat Q ca s ne e4primm aa Q putem spune c
vorbim despre mandatul marilor realizri. ,andatul scoaterii
din praf i din mizerie a tuturor satelor ardene, cum i place
actualului preedinte s o spun, referindu$se desigur la
introducerea reelelor de ap potabil, canalizare, la asfaltri i
alte asemenea lucrri edilitare. Fu n ultimul rnd, a rula peste
un sfert de miliard de euro ntr$un an, nseamn suficient de
mult ca s$l fac s roeasc de invidie pe orice preedinte de
consiliu !udeean din ar. Aar, din acest punct de vedere, mai
ncape o caracterizare1 este pentru prima dat n toat istoria
noastr postdecembrist, cnd ardenii nu mai ip n gura
mare c banii din !udeul nostru se duc nspre alte !udee din
regiuni mai puin dezvoltate, ci lideri politici din toat ara url
de invidie c vin prea muli bani nspre !udeul Arad. ,are
diferenS
, Cu cine ai lucrat cel #ai bine din punct de vedere al
o#ului de pres$, al accesului la in'or#aii+
Q 9e$a lungul timpului, pe muli purttori de cuvnt i$am
recomandat c(iar personal n aceste funcii. 9ar, trebuie s
recunosc c instituia purttorului de cuvnt s$a modernizat an
de an, iar n ultima perioad s$a profesionalizat de$a binelea.
Fu v flatez, dar actuala ec(ip performeaz din toate punctele
de vedere.
?%
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
, -e cine *l apreciai #ai #ult, ca activitate la conducerea
&udeului+
Q +ucrez direct cu doi conductori1 preedintele Ficolae Aocu
i vicepreedintele Adrian Jolea. Ambii se bucur de totala
mea apreciere.
, -rivind *n ur#$, enu#erai-ne ce a r$#as #e#orabil din
activitatea Consiliului Judeean+
Q #$am povestit faza cu uile ncuiate. # mai spun una, la fel
de (azlie. 9up alegerile locale din anul '555, n prima edin
a Consiliului Judeean Arad, /(eorg(e *ele, Avram Crciun i
ceilali de la *S9 erau aproape convini c vor ctiga
preedinia Consiliului Judeean Arad. *e atunci, preedintele
se alegea indirect, prin votul consilierilor !udeeni. Social$
democraii de!a comandaser ampania i pltiser consumaia
pentru c(eful de instalare a noului preedinte. ,ai mult, umbla
vorba c 2aran!aser3 Q ca msur de precauie, firete Q i cu
doi consilieri liberali s voteze cu *S9$ul. Cum proporia
voturilor era de !umtate$!umtate ntre cele dou tabere
politice create Consiliul Judeean Arad, evident c cele dou
voturi liberale nclinau definitiv balana nspre social$
democrai. Fumai c, la vot Q se optase pentru votul secret Q
tabra advers *S9$ului a ctigat detaat, deoarece patru
consilieri *S9 i *0, votaser n defavoarea propriei aliane.
Singurul consilier care a recunoscut acesta a fost Cre Ficoar,
fostul deputat *0,, pe atunci consilier !udeean, care mi$a
declarat c n$ar fi putut vota niciodat cu Avram Crciun. Aa
s$a ntmplat atunci, iar pe (oluri se glumea1 ei au cumprat doi
consilieri de la noi, iar noi, pentru mai mult siguran, am
cumprat patru de la ei.
?'
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
Andrei Ando, "urnalist
, (o#nule Andrei Ando, *n cariera dvs. ai intrat *n con-
tact cu 'iecare dintre cei cinci preedini pe care i-a avut,
de-a lun0ul ti#pului, Consiliul Judeean Arad. -utei s$-l
caracterizai pe 'iecare, *n c7teva cuvinte+
, (an )van1 a realizat o munc de pionierat. A se datoreaz, n
mare parte, faptul c Aradul a avut o ec(ip campioan la
basc(et feminin i desc(iderile internaionale ale !udeului ntr$
o perioad dificil, de nceput de tranziie. "n mod interesant, a
disprut din viaa public odat cu ncetarea ultimului su
mandat, dei cred c ar fi avut de oferit comunitii din
e4periena sa administrativ. +$a fi vzut activnd n
continuare n structurile de conducere ale Consiliului Judeean
Mpoate biroul de relaii internaionaleN tocmai plecnd de
relaiile pe care le$a construit pentru Arad i de la rezultatele pe
care le$a avut. S nu uitm c un interval de timp de la
nceputul anilor %&&5 care pentru muli nsemna o perioad de
aezare, pentru !udeul Arad condus de 9an Avan a fost o
perioad de acumulare.
Caius -arpal$1 a cutat s realizeze o alian politic n
interesul !udeului, observnd c o instituie de talia Consiliului
Judeean condus de un politician de opoziie nu are anse s se
dezvolte i s dezvolte structurile de sub ea, n beneficiul
comunitii. 9in nefericire, a czut n mi!locul unui rzboi
intern n partidul de guvernmnt, fr precedent i care de
?)
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
atunci nici nu s$a mai repetat1 un conflict ntre primar,
preedintele Consiliului Judeean Q pe de o parte, i prefectul
!udeului, pe de alt parte, ceea ce a obstrucionat mult
proiectele de dezvoltare local. "n mandatul su au demarat
investiii importante n infrastructur i modernizarea
Aeroportului Arad, inclusiv realizarea unui terminal Cargo care
ar fi putut contribui la augmentarea potenialului economic al
Aradului. *arpal a fost cu certitudine cea mai popular figur
n galeria celor cinci preedini de Consiliu Judeean de pn
acum.
=8eor08e 5eculici4 >r ndoial, cel mai relevant om politic
ardean, cu o continuitate de aproape dou decenii n fruntea
unui partid politic pe care a reuit s l dezvolte i s l
instaleze n fruntea !udeului Arad. +a Consiliul Judeean, ca i
la partidul pe care l conduce, a promovat o generaie de
oameni tineri, capabili s performeze n perspectiv. A nceput
reformarea instituiei i i$a conferit o prestan mai important,
mprumutndu$i din carisma i prestana sa. Sub conducerea lui
/(eorg(e Seculici, Consiliul Judeean a devenit cea mai
reprezentativ instituie a !udeului, devansnd *refectura, care
pn n acel moment n asumase un rol determinant n
medierea instituional i cuta s i impun punctul de vedere
nu numai n ceea ce privete legalitatea procesului
administrativ din !ude, dar i n ce privete oportunitatea
deciziilor administrative. A prsit funcia de preedinte de
Consiliu Judeean pentru cea de vicepremier n /uvernul
0omniei, cea mai important funcie n guvern ocupat
vreodat de un ardean.
)osi' Matula1 A fost o nominalizare surprinztoare a *artidului
9emocrat, dup ce n prealabil ocupase 2doar3 funcia de
viceprimar al oraului C(iineu Cri. 9intre toi preedinii
Consiliului Judeean s$a dovedit ns cel mai diplomat i unul
dintre cei mai (arnici, punnd bazele unor proiecte importante
i recunoscnd importana investiiilor n infrastructur nu
?7
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
numai pe arterele cele mai circulate ale !udeului, ci i prin
realizarea unor noi culoare de acces ntre diferitele zone
geografice ale Aradului. A fost iniiatorul proiectului Julia$
,drigeti, care scurteaz considerabil timpul parcurs dintr$un
capt al Aradului Mzona ,oneasaN n cellalt Mzona SvrinN. A
demarat procesul de privatizare a Aeroportului Arad, dar fr
rezultat, demersul fiind abandonat ulterior, preferndu$se o
investiie n infrastructura bazei aeriene, prin prelungirea pistei
i modernizarea aerogrii. Fu s$au dovedit opiuni bune, avnd
n vedere evoluia ulterioar a aeroportului. Aosif ,atula a fost,
nainte de toate, un preedinte foarte muncitor i dedicat, iar
asta i$a adus promovarea n calitate de europarlamentar al
0omniei, o calitate meritat i de care s$a ac(itat onorabil.
"icolae )ocu1 Aniiatorul unor importante proiecte pentru
!udeul Arad, dintre care se detaeaz categoric ,asterplanul
pe Ap$Canal i ,asterplanul pe 9eeuri. Anfuzia de fonduri
strine n !ude este fr precedent, pe proiecte europene de
mare amploare. Aradul ctig notorietate pe plan
internaional, fiind considerat unul dintre cele mai dinamice
!udee din vestul 0omniei, din punct de vedere al atragerii de
fonduri de ctre Consiliul Judeean Mo dovad este organizarea
la Arad a conferinei romno$belgiene despre descentralizareN.
, Cu cine ai colaborat cel #ai bine, *n raportul ziarist ,
reprezentant al ad#inistraiei+
Q Cu Caius *arpal. A fost cel mai desc(is i cel mai puin
formalist preedinte de Consiliul Judeean, n raport cu
!urnalitii. 6ste ns important de menionat c nu au fost
niciun fel de bariere de comunicare cu niciunul dintre
preedinii de consiliu !udeean, fiind cu toii accesibili i
desc(ii la relaionarea cu mass$media Mdac facem abstracie
de aversiunea de dat recent i de natur politic fa de
!urnalitii ziarului -bservator Ardean, considerat un ziar ostil
puteriiN.
?8
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
Q -e cine l-ai apreciai #ai #ult, ca activitate la
conducerea &udeului+
Q *e /(eorg(e Seculici. A profesionalizat cu adevrat instituia
i i$a imprimat prestan. A reuit s impun Consiliul Judeean
ca instituie definitorie la nivel !udeean, n relaia cu
*refectura. A accesat oportunitile de finanare i a aezat
Consiliul Judeean pe coordonatele accesrii fondurilor
europene prin proiecte structurale, de dezvoltare durabil.
, Care ar 'i cele #ai se#ni'icative eveni#ente iEsau
realiz$ri *n cei peste 1! ani de activitate a Consiliului
Judeean+
"n ordine aleatorie1
$>inanarea bugetelor locale
$Susinerea ec(ipei de basc(et feminin CC Arad, n perioada
ctigrii campionatului i a parcursului su european
$Susinerea comunitilor fr posibiliti financiare
$9ezvoltarea i regularizarea transportului n comun cu
autobuze pe rute !udeene
$0ealizarea .erminalului Cargo la Aeroportul Arad
$,asterplanul pe Ap$Canal
$,asterplanul pe 9eeuri
$0eabilitarea drumurilor !udeene
$*roiectul 2Cetate Cultural3
$*reluarea Spitalului Judeean Arad
$0ealizarea noului sediu al Consiliului Judeean Mceea ce
degreveaz centrul oraului de o parte din traficN
5i#ona 9utaru, &urnalist
, Cu# s-au co#portat de-a lun0ul ti#pului cei > preedini
de consiliu &udeean *n relaia cu #ass-#edia ar$dean$+
$ Comportamentul preedinilor de Consiliu Judeean n relaia
?=
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
cu mass$media a fost ntotdeauna unul e4emplar. A avut o
evoluie n timp din punct de vedere al transparenei. 9ac n
urm cu %5 ani, de e4emplu, administraia !udeean era mult
mai 2nc(is3, odat cu trecerea timpului, i cu apariia
cadrului legislativ care impune transparen, preedinii de
Consiliu Judeean dau dovad de mai mult desc(idere. 0elaia
demnitarilor cu reprezentanii mi!loacelor media a avut ns, i
momente tensionate. Fu din lips de profesionalism a celor
dou pri, ci din nsi natura colaborrii dintre mass media cu
instituiile statului. Fu toate subiectele de pres au fost
ntotdeauna pe placul administraiei locale, fapt care a putut
duce la anumite discuii mai aprinse.
Q %n opinia du#neavoastr$, care dintre preedini a
*ncercat cel #ai #ult s$ se apropie de ceea ce ar trebui s$
'ac$ un preedinte+
$ Cred c nu se poate nominaliza o persoan sau alta n acest
caz. Cred c fiecare preedinte de Consiliu Judeean a ncercat
s fac ce a putut face cu disponibilitile financiare la vremea
respectiv. ,ai mult dect att, eful instituiei se bazeaz
ntotdeauna pe profesionitii din instituie, anga!aii Consiliului
Judeean. Consider c fiecare dintre preedinii CJA a avut cel
puin un proiect pentru care a luptat.
, 5-a *nt7#plat s$ eAiste pe parcursul anilor #o#ente
tensionate, scandaluri *n care s$ 'ie i#plicat preedinte de
consiliu &udeean+
$ Aa cum am amintit, au fost i momente tensionate ntre
preedini i reprezentanii mi!loacelor media. 9ar nu se poate
vorbi de scandaluri n care s fie implicat un demnitar. Cele
mai multe tensiuni au fost create, ns, de sfera politic.
-poziia a criticat, n fiecare mandat, modul n care primriile
din !ude au primit fonduri de la Consiliul Judeean.
, C7t de i#portan$ este institutia Consiliului Judeean, a
crescut cu ti#pul i#portana acestei instituii+
$ Amportana Consiliului Judeean a crescut foarte mult n timp.
??
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
9ac n urm cu %5 ani, de e4emplu, numrul proiectelor
ma!ore derulate de instituie putea fi numrat pe degete, la fel i
relaiile internaionale ale instituiei, acum totul a luat o nou
dimensiune. 9e la proiecte minore pe bani puini, care nu s$au
fcut simite la nivelul populaiei !udeului, s$a a!uns s se
gestioneze sute de milioane de euro din fonduri nerambursabile
prin proiecte care afecteaz cel puin &5R din populaia
!udeului Arad.
, "o#inalizai un proiect pe care *l considerai de
i#portan$ #a&or$ pentru &udeul Arad, care a 'ost
'inalizat de Consiliul Judeean+
$ :n proiect finalizat, cu o importan ma!or, este cel de
modernizare a Staiei de 6purare Arad. *roiectul este deosebit
din mai multe puncte de vedere. *e lng efectul evident, de
reducere a polurii ,ureului i de posibilitate de a oferi
serviciul de tratare a apelor reziduale nu doar locuitorilor din
municipiu ci i celor din comunele nvecinate Aradului,
proiectul a demonstrat o calitate a conductorilor Consiliului
Judeean. Asta, deoarece modernizarea Staiei de 6purare a
demarat n '55%, printr$un credit accesat de CJA. *roiectul nu a
fost abandonat de niciunul dintre preedinii CJA, a!ungndu$se
astfel, & ani mai trziu, la finalizarea lucrrilor.
, 5untei *n le0$tur$ per#anent$ cu ar$denii, cu# percep
ei aceasta instituie, contientizeaz$ rolul i atribuiile
Consiliului Judeean i co#petenele pe care le are un
preedinte de CJA+
$ Consider c rolul Consiliului Judeean nu este cunoscut de
marea parte a populaiei !udeului. "nc mai trim ntr$o
0omnie n care oamenii obinuii 2fac politic3 la colul
strzii sau la crciuma satului. >r, ns, a avea o idee clar cu
ce se ocup diferitele instituii ale statului. Ardenii care c(iar
cunosc atribuiile instituiilor statului fie provin din sistemul
bugetar $ sunt ei nii funcionari publici n cadrul diferitelor
instituii, fie sunt activi pe scena politic.
?@
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
Drlando :oader, &urnalist
, 5untei un veteran al presei ar$dene, #otiv pentru care
v$ *ntreb$# cu# s-au co#portat de-a lun0ul ti#pului cei
cinci preedini de consiliu &udeean *n relaia cu #ass-
#edia+
Q Cu mici e4cepii, comportamentul acestora fa de pres a
fost n general bun. Sigur c, fiind ntr$o anumit poziie, nu au
avut suficient timp de fiecare dat cnd au fost abordai, dar per
ansamblu relaia a fost n regul.
, %n opinia du#neavoastr$, care dintre preedini a
*ncercat cel #ai #ult s$ se apropie de ceea ce ar trebui s$
'ac$ un preedinte+
Q Cred c toi au ncercat s se apropie de ceea ce presupune
fia postului de preedinte de consiliu !udeean, cu un plus
pentru Aosif ,atula i Ficolae Aocu.
, 5-a *nt7#plat s$ eAiste pe parcursul anilor #o#ente
tensionate, scandaluri *n care s$ 'ie i#plicat vreun
preedinte de consiliu &udeean+
Q Fu cred c a fost vorba neaprat de scandaluri, pentru c ne$a
ferit 9umnezeu de persona!e gen ,isc(ie. .otui, mi amintesc
i m amuz i acum replicile dintre fostul preedinte Caius
*arpal i fostul prefect -vidiu Fil.
, C7t de i#portant$ este pentru un &urnalist instituia Con-
siliului Judeean, a crescut cu ti#pul i#portana acestei
?&
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
instituii+
Q Amportana este dat de activitatea care se deruleaz prin
intermediul CJA, de modul n care instituia reuete s spri!ine
administraiile publice locale din !ude. 9esigur c modalitatea
prin care se pot spri!ini primriile s$a sc(imbat n ultimii ani iar
presa a avut rolul de a$i face pe primari s neleag c nu mai
pot veni cu mna ntins la ua preedintelui. 6 nevoie de
proiecte iar acest lucru a fost comunicat primarilor i prin
intermediul presei. 9eci, Consiliul Judeean e important pentru
mass$media, mai ales c prin intermediul su se deruleaz
masterplanul de ap i canal, gestionarea deeurilor la nivel de
!ude i aa mai departe, lucruri de larg interes pentru populaie
i, n consecin, pentru ziariti.
, "o#inalizai un proiect pe care *l considerai de i#por-
tan$ #a&or$ pentru &udeul Arad, care a 'ost 'inalizat de
Consiliul Judeean+
Q "mi vin n minte finalizarea strategiei turistice a !udeului,
finalizarea strategiei culturale, lucruri care nu par foarte
importante, dar nici nu pot fi trecute uor cu vederea. 9esigur,
cele mai importante sunt n derulare. , refer la e4tinderea i
modernizarea infrastructurii de ap i canalizare i la sistemul
integrat de gestionare a deeurilor.
, 5untei *n le0$tur$ per#anent$ cu oa#enii, cu# percep
ei aceast$ instituie, contientizeaz$ rolul i atribuiile
Consiliului Judeean i co#petenele pe care le are un
preedinte de CJA+
Q ,uli contientizeaz rolul i atribuiile CJA, aria de
competen a instituiei, dar la fel de adevrat este c e4ist i
oameni care se raporteaz la Consiliu i preedinte ca i pe
vremea prim$secretarilor. <i, fr s dau nume, v spun c am
fost uimit s constat c e vorba c(iar de unele persoane din
administraiile publice locale. Aici cred c ar trebui umblat
puin, la mentalitate.
@5
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
Capitolul 9
Consiliul Judeean Arad - proiecte de dezvoltare durabil$
). )"61A5:1<C:<1A 1<:);1F
1. Modernizare tronson Julia , M$dri0eti co#ponent$ a
traseului turistic ; 6! , Moneasa
$ finanat prin *rogramul -peraional 0egional '55? Q '5%),
A4a prioritar ', 9omeniul ma!or de intervenie '.%
20eabilitarea i modernizarea reelei de drumuri !udeene,
strzi urbane Q inclusiv construcia L reabilitarea oselelor de
centur3.
$ contractul de finanare, primul semnat din 0egiunea #est, n
octombrie '55@.
$ proiectul prevede reabilitarea a 2,6C1 G#, respectiv %8,='=
Bm din 9J ?5? C sectorul Julia Q Slatina de ,ure i &,578 Bm
din 9J ?5@ sectorul Slatina de ,ure Q ,drigeti.
- valoarea total$ a proiectului este de >6.22.>2 lei,
contribuia Consiliului Judeean Arad este de 'R, iar valoarea
lucrrilor de reabilitare rutier este de 85.)'7.8)5 lei.
2. (ru#ul 3inului4 -$uli,=8ioroc,Cov$s7n,Hiria
@%
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
$ depus spre finanare prin *rogramul -peraional 0egional
'55? Q '5%), A4a prioritar ', 9omeniul ma!or de intervenie
'.% Q 20eabilitarea i modernizarea reelei de drumuri !udeene,
strzi urbane Q inclusiv construcia L reabilitarea oselelor de
centur3 n '@.57.'55&.
$ prevede reabilitarea a 2,02 G#, respectiv %@,?'5 Bm din 9J
?5@C *uli Q /(ioroc Q Covsn Q <iria i 8,) Bm din 9J
?5@C SmbteniQ /(ioroc
$ valoarea total$ a proiectului este de >6.>>0.000 1D"
M%).)55.555 euroN, contribuia Consiliului Judeean Arad fiind
de 'R.
2. 1eabilitare dru# &udeean (J >C2, G# 2I90 ,
12!I>19, *ntre localit$ile 9erzovia J&ud. Cara 5everinK ,
9uzia J&ud. :i#iK , /ipova J&ud. AradK
$ parteneriat ntre Consiliile Judeene .imi, Arad i Cara
Severin
$ depus spre finanare prin *rogramul -peraional 0egional
'55? Q '5%), A4a prioritar ', 9omeniul ma!or de intervenie
'.% Q 20eabilitarea i modernizarea reelei de drumuri !udeene,
strzi urbane Q inclusiv construcia L reabilitarea oselelor de
centur3
$ valoarea total1 %%%.?=5.&'? 0-F, din care contribuia
Consiliului Judeean Arad ?=5.)7%,)= 0-F M5,=@ RN
$ pe lista de rezerve
. (ru#ul 1e0ilor4 #odernizare (JC0C Corbeti , li#it$
&ud. Lunedoara
$ depus spre finanare prin *rogramul -peraional
0egional '55? Q '5%), A4a prioritar ', 9omeniul
ma!or de intervenie '.% Q 20eabilitarea i modernizarea
reelei de drumuri !udeene, strzi urbane Q inclusiv
construcia L reabilitarea oselelor de centur3
@'
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
$ prevede reabilitarea a 1,C G# din 9J ?5?
$ valoarea proiectului este de >0.000.000 1D"
M%'.555.555 euroN, contribuia Consiliului Judeean
Arad fiind de 'R.
$ pe lista de rezerve
>. 1eabilitare dru# &udeean (JC099, G# 2I9>0M1>I>00,
Arad , Curtici
$ depus spre finanare prin *rogramul -peraional 0egional
'55? Q '5%), A4a prioritar ', 9omeniul ma!or de intervenie
'.% Q 20eabilitarea i modernizarea reelei de drumuri !udeene,
strzi urbane Q inclusiv construcia L reabilitarea oselelor de
centur3
$ prevede reabilitarea a 12,>> G# din 9J ?5&C
$ valoarea proiectului este de 22.000.000 1D",
contribuia Consiliului Judeean Arad fiind de 'R.
$ pe lista de rezerve
6. 1eabilitare (JC0!, G# 2I00M>2I!00, =ura8on , (ieci
$ depus spre finanare prin *rogramul -peraional 0egional
'55? Q '5%), A4a prioritar ', 9omeniul ma!or de intervenie
'.% Q 20eabilitarea i modernizarea reelei de drumuri !udeene,
strzi urbane Q inclusiv construcia L reabilitarea oselelor de
centur3
$ prevede reabilitarea a %5,0 G# din 9J ?5@
$ valoarea proiectului este de 22.000.000 1D",
contribuia Consiliului Judeean Arad fiind de 'R.
$ pe lista de rezerve
C. 1eabilitare dru# &udeean (J 6!2, Arad , li#it$ &ude
:i#i, G# 100I0!0 , 120I1>0
$ depus spre finanare prin *rogramul -peraional 0egional
'55? Q '5%), A4a prioritar ', 9omeniul ma!or de intervenie
'.% Q 20eabilitarea i modernizarea reelei de drumuri !udeene,
@)
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
strzi urbane Q inclusiv construcia L reabilitarea oselelor de
centur3
$ prevede reabilitarea a 20,0C G# din 9J =@'
$ valoarea proiectului este de 61.000.000 1D",
contribuia Consiliului Judeean Arad fiind de 'R.
$ pe lista de rezerve
!. Centur$ 5ud )neu
$ finanat prin *rogramul -peraional 0egional '55? Q '5%),
A4a prioritar ', 9omeniul ma!or de intervenie '.% Q
20eabilitarea i modernizarea reelei de drumuri !udeene,
strzi urbane3.
$ valoare total proiect1 1.02.9 lei, din care finanare
nerambursabil %).?7).&=5 lei i contribuia proprie '@5.7@&
lei
$ rezultat1 7,%) Bm drum nou construit
1eabilitarea dru#urilor de le0$tur$ cu <n0aria
1. Modernizare (J C92 C, sector Curtici , intersecia cu
("C9, etapa ) i )),
$ finanat n cadrul *rogramelor *EA06 CCCLAF.6006/
AAAA 0omnia$:ngaria '558 i '55=.
$ s$a reabilitat un tronson de ?,' Bm
$ valoare total proiecte1 '.%)'.555 6uro, din care %.8&&.555
6uro :niunea 6uropean i 8)).555 6uro cofinanare CJA
$ investiia a fost finalizat n octombrie '55@ Metapa AN i iulie
'55& Metapa AAN
*roiectele de reabilitare a drumurilor de legtur cu :ngaria
continu prin *rogramul de Cooperare .ransfrontalier '55? Q
'5%), fiind atrase pn n prezent 7.'88.)55 6uro Mfonduri
aferente prii romneN.
2. 1eabilitare dru# (o#be0N8az , 3ariau Mic J(J C09C
Arad , 3ariau MicK
@7
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
$ depus spre finanare n cadrul *rogramului de
Cooperare .ransfrontalier :ngaria Q 0omnia '55? Q
'5%), n parteneriat cu Compania Faional pentru
9ezvoltarea Anfrastructurii din :ngaria
$ bugetul aferent prii romne1 1.091.260 ;uro
2. 1eabilitare dru# ;leG , =r$niceri J(J C09J 57n#artin ,
=r$niceriK
$ depus spre finanare n cadrul *rogramului de
Cooperare .ransfrontalier :ngaria Q 0omnia '55? Q
'5%), n parteneriat cu Compania Faional pentru
9ezvoltarea Anfrastructurii din :ngaria
$ bugetul aferent prii romne1 2.2>0.000 ;uro
)). )"61A5:1<C:<1A (; A-F H) A-F <OA:F
1. 1eabilitarea i #odernizarea siste#elor de ali#entare cu
ap$ *n oraele Curtici, /ipova, "$dlac, -7ncota, -ecica,
57ntana, &udeul Arad , 5AM:)(
$ finanat prin -ro0ra#ul -LA1; C;5 5AM:)( '55)
$ valoare lucrrilor !.!C>.666,9! ;uro, din care :niunea
6uropean cu ).)'@.)?8,%' 6uro, /uvernul 0omniei
%.%5&.78@,)? 6uro, credit de la Canca 6uropean de Anvestiii
7,7)?,@)).7& 6uro
$ investiii realizate1 nlocuirea a @8 Bm conducte, 8 staii de
pompare i 8 puncte de tratare a apei modernizate, reabilitarea
rezervoarele n toate oraele implicate n proiect.
2. 1eabilitarea staiei de epurare Arad
$ finanat prin ,sura AS*A '555L0-L*L*6L5%%
$ valoare total %=.)?7.=77 6uro, din care valoarea lucrrilor
%).%)%.@8?,?7 6uro.
@8
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
2. ;Atinderea i #odernizarea in'rastructurii de ap$ i ap$
uzat$ *n &udeul Arad
$ finanat prin *rogramul -peraional Sectorial ,ediu
- valoarea total$ estimat a investiiei 10 #ilioane ;uro
$ investiii preconizate1 e4tinderi i modernizri de reele de
ap potabil, de canalizare, staii de epurare
$ 10 a0lo#er$ri selectate pentru realizarea investiiilor1 Arad Q
>ntnele, Curtici Q ,acea, Aneu, +ipova, Fdlac, *ncota,
*ecica, Sntana, *uli Q /(ioroc Q Cuvin Q ,ini, <iria
5iste#ul de ali#entare cu ap$4
Q C>,2 G# reele de alimentare cu ap $ reabilitate
Q C,9 G# reele de alimentare cu apa Q e4tinderi
.-.A+1 %85 Bm reele noi de ap potabil
*opulaie beneficiar a sistemului n '5%)1 758.555 locuitori
5iste#ul de canalizare i epurare a apelor uzate4
Q 22 G# canalizare e4istent Q reabilitat
Q 22!,6 G# Q e4tindere canalizare
.-.A+1 )=5 Bm reele noi de canalizare
*opulaie beneficiar a sistemului n '5%)1 '@8.555 locuitori
. -ro0ra#ul de dezvoltare a in'rastructurii din spaiul
rural instituit prin Drdonana =uvernului nr. C E 2006
A beneficiat un numr de )= localiti din !udeul Arad.
#aloarea fondurilor atrase de !udeul Arad1 !2.>00 #ii lei
))). )"61A5:1<C:<1A (; M;()<
1. 5iste# inte0rat de 0estionare a deeurilor *n &udeul
Arad
$ finanat prin -ro0ra#ul Dperaional 5ectorial Mediu, A4a
'.
@=
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
- valoare total$ a investiiei de 2.920.000 ;uro din care
'=.)85.555 6uro grant i @.='5.555 6uro din alte surse de
finanare.
$ investiii preconizate1 sistem de colectare i transport al
deeurilorT ' staii de compostare la Arad i AneuT sistem de
compostare individual n mediul ruralT 7 staii de transfer
deeuri la C(iineu$Cri, Aneu, Sebi i CrzavaT staie de
sortare la AneuT nc(idere %5 depozite neconforme din mediul
urbanT nc(idere i reabilitare spaii de depozitare din mediul
rural
)3. )"61A5:1<C:<1A 5DC)A/F H) (; 5F"F:A:;
1. )nstalaie solar$ pentru co#pletarea siste#ului
clasic de obinere a apei calde #ena&ere la 5pitalul
Judeean Clinic de <r0en$ Arad
$ finanat prin *rogramul de nlocuire sau completare a
sistemelor clasice de nclzire cu sisteme care utilizeaz
energie solar, energie geotermal i energie eolian ori
alte sisteme care conduc la mbuntirea calitii
aerului, apei i solului al >ondului pentru ,ediu
$ montarea unor panouri solare i a unor instalaii pentru
nclzire
$ valoarea proiectului este de 2.C2.109 lei
2. )nstalaie solar$ pentru co#pletarea siste#ului clasic de
obinere a apei calde #ena&ere la Centrul de recuperare i
reabilitare pentru persoanele cu 8andicap neuropsi8ic
-etri
$ finanat prin *rogramul de nlocuire sau completare a
sistemelor clasice de nclzire cu sisteme care utilizeaz
energie solar, energie geotermal i energie eolian ori
@?
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
alte sisteme care conduc la mbuntirea calitii
aerului, apei i solului al >ondului pentru ,ediu
$ montarea unor panouri solare i a unor instalaii pentru
nclzire
$ valoarea proiectului este de 1C2.>>0 lei
$
2. 1eabilitarea a#bulatoriului de specialitate al 5pitalului
Judeean Clinic de <r0en$ Arad
$ proiect n curs de elaborare pentru *-0 '55? Q '5%), A4a
prioritar ) "mbuntirea infrastructurii sociale, domeniul
ma!or de intervenie ).% 0eabilitarea Lmodernizarea L ec(iparea
infrastructurii serviciilor de sntate.
$ proiectul prevede lucrri de modernizare a cldirii
ambulatoriului i dotarea cu ec(ipamente medicale a
cabinetelor de specialitate.
$ valoarea estimat a investiiei este de >.000.000 ;uro
. ;Atinderea i dotarea cu ec8ipa#ente speci'ice a
Centrului Hcolar pentru ;ducaie )ncluziv$ Arad
$ proiect depus pentru finanare pe domeniul ma!or de
intervenie ).'. 0eabilitarea LmodernizareaL dezvoltarea i
ec(iparea infrastructurii serviciilor sociale.
$ prevede e4tindere cldire M*`'6, %.''5,@8 mpN, dotarea cu
ec(ipamente a Centrului <colar pentru 6ducaie Ancluziv Arad
$ valoarea proiect1 2.9>.26,02 lei
$ n evaluare te(nic
3. -1D);C:; (; (;O3D/:A1; (<1A9)/F %"
J<(;P
D1AH</ /)-D3A
-lan )nte0rat de (ezvoltare <rban$ a oraului /ipova
@@
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
- finanat prin *rogramul -peraional 0egional '55? Q '5%),
A4a prioritar %, 9omeniul de intervenie %.% Q *lanuri
integrate de dezvoltare urban, Sub$domeniul1 Centre urbane.
$ valoare total 2.2>.1 lei M@.%85.555 6uroN, din care
finanarea :6 '?.8'@.=?? lei
$ investiii preconizate1 reabilitare infrastructura urban Mstrzi
i trotuareN, reabilitare i refuncionalizare Centru 0ecreaional
+ipova, sistem de supraveg(ere video
D1AH</ -;C)CA
-lan )nte0rat de (ezvoltare <rban$ a oraului -ecica
- finanat prin *rogramul -peraional 0egional '55? Q '5%),
A4a prioritar %, 9omeniul de intervenie %.% Q *lanuri
integrate de dezvoltare urban, Sub$domeniul1 Centre urbane.
$ valoare total 2C.>26.1!1 lei M8.@55.555 6uroN, din care
finanarea :6 ''.877.%=5 lei.
$ investiii preconizate1 reabilitare infrastructur urban
Mcarosabil, trotuare, piste de bicicleteN, amena!are zone verzi i
parc, sistem de supraveg(ere video
-A1C 6D:D3D/:A)C (; -1D(<C;1; A ;";1=);)
;/;C:1)C; ()" CD"3;15)A ;";1=);) 5D/A1;
$ propunere de proiect elaborat pentru obinerea fondurilor
n cadrul *rogramului -peraional Sectorial Creterea
Competitivitii 6conomice, A4a *rioritar 7 Q Creterea
eficienei energetice i a securitii furnizrii, n conte4tul
combaterii sc(imbrilor climatice, 9omeniul ,a!or de
Antervenie ', #alorificarea resurselor regenerabile de
energie pentru producerea energiei verzi
$ valoarea estimat a investiiei1 ?.555.555 euro.
1;A9)/):A1;A H) ;Q:)"(;1;A C;":1</<) (;
%"=1)J)1; H) A5)5:;"PF -;C)CA
@&
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
$ proiect finanat n cadrul *rogramului -peraional 0egional
'55?$'5%) pe A4a prioritar ) Q "mbuntirea infrastructurii
sociale, domeniul de intervenie ).' Q reabilitarea L
modernizarea L dezvoltarea i ec(iparea infrastructurii
serviciilor sociale.
$ prin proiect se propune dezvoltarea unui cadru adecvat de
gzduire i ngri!ire pentru persoanele adulte cu dizabiliti,
conform cu standardele de calitate actuale n domeniu.
$ valoarea total a proiectului1 2.600.000 lei J!60.000 ;uroK.
$ durata de implementare a proiectului1 %7 luni.
C1;H:;1;A )":;1D-;1A9)/):FP)) 5)5:;M;/D1
)"6D1MA:)C; %":1; <"):FP)/; A(M)")5:1A:)3
:;1):D1)A/; ()" J<(;P</ A1A(
$ proiect finanat prin *rogramul -peraional Sectorial
2Creterea competitivitii economice3, -peraiunea ).'.'
2Amplementarea de sisteme .AC n scopul creterii
interoperabilitii sistemelor informatice i asigurarea
cone4iunii la broadband3.
$ prin proiect se urmrete crearea unei reele ntre Consiliul
Judeean Arad i primriile din !ude, ac(iziionarea de aplicaii
i licene softYare, configurarea i implementarea bazelor de
date, organizarea de videoconferine pentru situaii de urgen,
acces la un sistem unitar de management al documentelor,
acces la e$mail securizat, (ri /AS, ac(iziia de ec(ipamente
necesare.
$ valoarea total a proiectului este 2.1>0.000 lei. J>12.000
;uroK.
-1DMD3A1;A :<1)5M</<) A1F(;A" -1)"
C)1C<):; C</:<1A/;
$ proiect finantat n cadrul *rogramului -peraional 0egional
'55? Q '5%) A4a prioritar 8, 9omeniul ma!or de interventie
8.)1 *romovarea potenialului turistic i crearea infrastructurii
&5
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
necesare, n scopul creterii atractivitii 0omniei ca destinaie
turistic.
$ proiectul prevede promovarea turistic a circuitelor culturale1
W9rumul #inului3, W*e urmele istoriei ardene $ un circuit al
cetilor, siturilor ar(eologice i al ansamblurilor ar(itecturale3,
W9escoper pacea sufleteasc Q un circuit cultural, spiritual i
ecumenic3.
$ n cadrul proiectului se vor elabora1 cri potale cu 9#9$uri,
albume cu 9#9$uriT plianteT g(iduri turistice cu (ari incluse,
75 panouri turistice informative, realizarea unui spot .# i
dou apariii M)5 min.N n cadrul unei emisiuni .#T se va
finana participarea la 7 trguri i e4poziii de turism n ar.
$ valoarea total a proiectului este 1.000.000 lei J20.000
;uroK, din care contributia Consiliului Judetean Arad este de
'R.
$ durata implementrii proiectului1 '7 luni.
ACL)O)P)D"A1;A (; ;CL)-AM;":; 5-;C)6)C;
-;":1< %M9<"F:FP)1;A CA-AC):FP)) H)
CA/):FP)) 5)5:;M</<) (; )":;13;"P); %"
5):<AP)) (; <1=;"PF H) -;":1< ACD1(A1;A
A5)5:;"P;) M;()CA/; (; <1=;"PF H) A
-1)M</<) AJ<:D1 CA/)6)CA: %" 1;=)<";A 3;5:
, A()3;5:
$ proiect realizat n parteneriat de cele 7 consilii !udeene din
regiune pe domeniul ma!or de intervenie ).). "mbuntirea
dotrii cu ec(ipamente a bazelor operaionale pentru
intervenii n situaii de urgen.
$ proiectul prevede ac(iziionarea de ec(ipamente moderne
pentru dotarea Anspectoratelor pentru Situaii de :rgen
!udeene.
$ valoarea aferent !udeului Arad este 12.!00.000 lei
J2.200.000 euroK.
&%
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
)"5:A/AP); 5D/A1F -;":1< CDM-/;:A1;A
5)5:;M</<) C/A5)C (; D9P)";1; A A-;) CA/(;
M;"AJ;1; /A 5-):A/</ J<(;P;A" C/)")C (;
<1=;"PF A1A(
$ finanat prin >ondul pentru ,ediu.
$ proiectul prevede montarea unor panouri solare i a unor
instalaii pentru nclzire.
$ valoarea proiectului este de 2.>00.000 lei J!>0.000 euroK.
Actele nor#ative care re0le#enteaz$ or0anizarea i
'uncionarea Consiliului Judeean Arad
%. +egea administraiei publice locale nr.'%8L'55%
modificat i completatT
'. +egea nr.=?L'557 pentru alegerea autoritilor
administraiei publice locale, publicat n ,onitorul
-ficial al 0omniei nr.'?%L'557 Mabrog +egea
nr.?5L%&&%N, republicat n ,.-. nr.)))L%?.58.'55?T
). +egea nr. )&)L'557 privind Statutul aleilor
localiT
7. -rdonana /uvernului nr.)8L'55' pentru
aprobarea 0egulamentului cadru de organizare i
funcionare a consiliilor locale, publicat n ,onitorul
-ficial al 0omniei nr.&5L'55', aprobat i modificat
prin +egea nr.=?)L'55'T
8. -rdonana /uvernului nr.8)L'55' privind
Statutul cadru al unitii administrativ teritoriale,
publicat n ,onitorul -ficial al 0omniei nr.=))L'55',
aprobat prin +egea nr.&=L'55)T
=. Eotrrea Consiliului Judeean Arad nr. '& din
'?.5'.'557 privind aprobarea Statutului !udeului AradT
?. Eotrrea Consiliului Judeean Arad nr. '=) din
)5.5&.'5%5 privind aprobarea 0egulamentului de
&'
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
organizare i funcionare a aparatului propriu si de
specialitate al C.J. AradT
@. Eotrrea Consiliului Judeean Arad nr.%)' din
'?.5=.'55@ privind validarea mandatelor consilierilor
alei n Consiliul Judeean Arad T
&. Eotrrea Consiliului Judeean Arad nr. %)) din
'?.5=.'55@ privind declararea Consiliului Judeean
Arad ca legal constituitT
%5. Eotrrea Consiliului Judeean Arad nr.%)7 din
'?.5=.'55@ privind alegerea vicepreedinilor
Consiliului Judeean Arad
Aspecte din /e0ea 21>E2001 re'eritoare la constituirea,
co#ponena, 'uncionarea i atribuiile Consiliului &udeean
CA-. 3)
Consiliul &udeean
5;C:)<";A 1
Constituirea i co#ponena consiliului &udeean
A0.. @?
M%N Consiliul !udeean este autoritatea administraiei publice
locale, constituit la nivel !udeean pentru coordonarea
activitii consiliilor comunale, oreneti i municipale, n
vederea realizrii serviciilor publice de interes !udeean.
M'N Consiliul !udeean este compus din consilieri !udeeni,
alei prin vot universal, egal, direct, secret i liber e4primat, n
condiiile legii.
A0.. @@
M%N Fumrul membrilor fiecrui consiliu !udeean se
stabilete prin ordin al prefectului, n funcie de numrul
locuitorilor !udeului, raportat de Anstitutul Faional de
&)
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
Statistic la data de % ianuarie a anului n curs sau, dup caz, la
data de % iulie a anului care preced alegerile, dup cum
urmeaz1
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Fumrul Fumrul
locuitorilor !udeului consilierilor
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$ pn la )85.555 )5
$ ntre )85.55%$855.555 )'
$ ntre 855.55%$=85.555 )7
$ peste =85.555 )=
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
M'N Consiliul !udeean ales n conformitate cu prevederile
legii se completeaz cu preedintele consiliului !udeean, care
are drept de vot i conduce edinele acestuia.
A0.. @&
M%N #alidarea alegerii preedintelui consiliului !udeean se
face n termen de '5 de zile de la data desfurrii alegerilor, n
camera de consiliu a tribunalului, de ctre preedintele
tribunalului sau nlocuitorul acestuia, dup ndeplinirea
prevederilor art. )@ alin. M%N i M%a%N din +egea nr. ))7L'55=, cu
modificrile i completrile ulterioare.
M'N Anvalidarea alegerii preedintelui consiliului !udeean se
poate pronuna n cazurile prevzute la art. )% alin. M7N.
M)N 0ezultatul validrii sau invalidrii alegerii preedintelui
consiliului !udeean se aduce la cunotin public.
M7N Eotrrea de validare sau invalidare a preedintelui
consiliului !udeean poate fi atacat de cei interesai la curtea
de apel n termen de dou zile de la aducerea la cunotin
public.
M8N Curtea de apel se pronun n termen de dou zile de la
sesizare, (otrrea fiind definitiv i irevocabil.
&7
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
M=N "n termen de dou zile de la rmnerea definitiv i
irevocabil a (otrrii de validare, preedintele consiliului
!udeean care a fost validat depune n faa preedintelui
tribunalului i a prefectului, n edin public, urmtorul
!urmnt n limba romn1 ZJur s respect Constituia i legile
rii i s fac, cu bun$credin, tot ceea ce st n puterile i
priceperea mea pentru binele locuitorilor !udeului .... .
Aa s$mi a!ute 9umnezeu\[
M?N *reedintele consiliului !udeean care refuz s depun
!urmntul este considerat demisionat de drept.
M@N Jurmntul poate fi depus i fr formul religioas.
M&N "n caz de invalidare a alegerii preedintelui consiliului
!udeean sau demisie, se aplic n mod corespunztor
prevederile art. 8& alin. M'N.
A0.. @&L%
M%N Constituirea consiliilor !udeene se face n termen de )
zile de la data depunerii !urmntului de ctre preedintele
consiliului !udeean. Convocarea consilierilor declarai alei
pentru edina de constituire se face de ctre preedintele
consiliului !udeean. +a edina de constituire pot participa
prefectul sau un reprezentat al acestuia.
M'N <edina este legal constituit dac particip cel puin
dou treimi din numrul consilierilor !udeeni alei. "n cazul n
care nu se poate asigura aceast ma!oritate, edina se va
organiza, n aceleai condiii, peste dou zile, la convocarea
preedintelui consiliului !udeean. 9ac nici la a doua
convocare reuniunea nu este legal constituit, se va proceda la
o nou convocare de ctre preedintele consiliului !udeean,
peste alte dou zile, n aceleai condiii.
M)N "n situaia n care consiliul !udeean nu se poate reuni nici
la aceast ultim convocare, din cauza absenei fr motive
temeinice a consilierilor, preedintele consiliului !udeean va
declara vacante, prin dispoziie, locurile consilierilor alei care
au lipsit nemotivat de la cele ) convocri anterioare, urmnd s
&8
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
fie completate cu supleani conform procedurilor prevzute la
alin. M'N.
M7N 9ac locurile vacante nu pot fi completate cu supleani
nscrii pe listele de candidai respective, se va proceda la
organizarea alegerilor pentru completarea locurilor vacante n
termen de )5 de zile, n condiiile +egii pentru alegerea
autoritilor administraiei publice locale.
M8N 9ispoziia preedintelui consiliului !udeean prin care se
declar vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat
poate fi atacat de cei n cauz la instana de contencios
administrativ, n termen de 8 zile de la comunicare. Eotrrea
instanei este definitiv i irevocabil.
M=N Absena consilierilor de la edina de constituire este
considerat motivat dac se face dovada c aceasta a
intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a
fcut imposibil prezena acestora, a unei deplasri n
strintate n interes de serviciu sau a unor evenimente de for
ma!or.
A0.. @&L'
M%N +ucrrile edinei de constituire sunt conduse de
preedintele consiliului !udeean.
M'N *entru validarea mandatelor, consiliile !udeene aleg prin
vot desc(is, dintre membrii lor, pe ntreaga durat a
mandatului, o comisie de validare alctuit din )$8 consilieri
alei.
M)N Comisia de validare e4amineaz legalitatea alegerii
fiecrui consilier !udeean i propune consiliului validarea sau
invalidarea mandatelor.
M7N Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui
consilier !udeean numai n cazul n care se constat nclcarea
condiiilor de eligibilitate sau dac alegerea consilierului
!udeean s$a fcut prin fraud electoral, constatat n condiiile
+egii pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale.
&=
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
M8N #alidarea sau invalidarea mandatelor se face n ordine
alfabetic, cu votul desc(is al ma!oritii consilierilor !udeeni
prezeni la edin. *ersoana al crei mandat este supus
validrii sau invalidrii nu particip la vot.
A0.. @&L)
M%N Eotrrea de validare sau invalidare a mandatelor poate
fi atacat de cei interesai la instana de contencios
administrativ n termen de 8 zile de la adoptare sau, n cazul
celor abseni de la edin, de la comunicare.
M'N Anstana de contencios administrativ se pronun n cel
mult %8 de zile. "n acest caz, procedura prealabil nu se mai
efectueaz, iar (otrrea primei instane este definitiv i
irevocabil.
5;CP)<";A a 2-a
Atribuiile consiliului &udeean
A0.. &%
M%N Consiliul !udeean ndeplinete urmtoarele categorii
principale de atribuii1
aN atribuii privind organizarea i funcionarea aparatului de
specialitate al consiliului !udeean, ale instituiilor i serviciilor
publice de interes !udeean i ale societilor comerciale i
regiilor autonome de interes !udeeanT
bN atribuii privind dezvoltarea economico$social a
!udeuluiT
cN atribuii privind gestionarea patrimoniului !udeuluiT
dN atribuii privind gestionarea serviciilor publice din
subordineT
eN atribuii privind cooperarea interinstituionalT
fN alte atribuii prevzute de lege.
&?
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
M'N "n e4ercitarea atribuiilor prevzute la alin. M%N lit. aN,
consiliul !udeean1
aN alege, din rndul consilierilor !udeeni, ' vicepreediniT
bN (otrte nfiinarea sau reorganizarea de instituii, servicii
publice i societi comerciale de interes !udeean, precum i
reorganizarea regiilor autonome de interes !udeean, n
condiiile legiiT
cN aprob regulamentul de organizare i funcionare a
consiliului !udeean, organigrama, statul de funcii,
regulamentul de organizare i funcionare ale aparatului de
specialitate, precum i ale instituiilor i serviciilor publice de
interes !udeean i ale societilor comerciale i regiilor
autonome de interes !udeeanT
dN e4ercit, n numele !udeului, toate drepturile i obligaiile
corespunztoare participaiilor deinute la societi comerciale
sau regii autonome, n condiiile legiiT
eN numete, sancioneaz i dispune suspendarea, modificarea
i ncetarea raporturilor de serviciu sau, dup caz, a raporturilor
de munc, n condiiile legii, pentru conductorii instituiilor i
serviciilor publice de interes !udeean.
M)N "n e4ercitarea atribuiilor prevzute la alin. M%N lit. bN,
consiliul !udeean1
aN aprob, la propunerea preedintelui consiliului !udeean,
bugetul propriu al !udeului, virrile de credite, modul de
utilizare a rezervei bugetare i contul de nc(eiere a e4erciiului
bugetarT
bN aprob, la propunerea preedintelui consiliului !udeean,
contractarea iLsau garantarea mprumuturilor, precum i
contractarea de datorie public local prin emisiuni de titluri de
valoare n numele !udeului, n condiiile legiiT
cN stabilete impozite i ta4e !udeene, n condiiile legiiT
dN adopt strategii, prognoze i programe de dezvoltare
economico$social i de mediu a !udeului, pe baza
propunerilor primite de la consiliile localeT dispune, aprob i
&@
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
urmrete, n cooperare cu autoritile administraiei publice
locale comunale i oreneti interesate, msurile necesare,
inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestoraT
eN stabilete, pe baza avizului consiliilor locale ale unitilor
administrativ$teritoriale implicate, proiectele de organizare i
amena!are a teritoriului !udeului, precum i de dezvoltare
urbanistic general a acestuia i a unitilor administrativ$
teritoriale componenteT urmrete modul de realizare a
acestora, n cooperare cu autoritile administraiei publice
locale comunale, oreneti sau municipale implicateT
fN aprob documentaiile te(nico$economice pentru lucrrile
de investiii de interes !udeean, n limitele i n condiiile legii.
M7N "n e4ercitarea atribuiilor prevzute la alin. M%N lit. cN,
consiliul !udeean1
aN (otrte darea n administrare, concesionarea sau
nc(irierea bunurilor proprietate public a !udeului, dup caz,
precum i a serviciilor publice de interes !udeean, n condiiile
legiiT
bN (otrte vnzarea, concesionarea sau nc(irierea
bunurilor proprietate privat a !udeului, dup caz, n condiiile
legiiT
cN atribuie, n condiiile legii, denumiri de obiective de
interes !udeean.
M8N "n e4ercitarea atribuiilor prevzute la alin. M%N lit. dN,
consiliul !udeean1
aN asigur, potrivit competenelor sale i n condiiile legii,
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes
!udeean privind1
%. educaiaT
'. serviciile sociale pentru protecia copilului, a persoanelor
cu (andicap, a persoanelor vrstnice, a familiei i a altor
persoane sau grupuri aflate n nevoie socialT
). sntateaT
7. culturaT
&&
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
8. tineretulT
=. sportulT
?. ordinea publicT
@. situaiile de urgenT
&. protecia i refacerea mediuluiT
%5. conservarea, restaurarea i punerea n valoare a
monumentelor istorice i de ar(itectur, a parcurilor, grdinilor
publice i rezervaiilor naturaleT
%%. evidena persoanelorT
%'. podurile i drumurile publiceT
%). serviciile comunitare de utilitate public de interes
!udeean, precum i alimentarea cu gaz metanT
%7. alte servicii publice stabilite prin legeT
bN spri!in, n condiiile legii, activitatea cultelor religioaseT
cN emite avizele, acordurile i autorizaiile date n
competena sa prin legeT
dN acord consultan n domenii specifice, n condiiile legii,
unitilor administrativ$teritoriale din !ude, la cererea acestora.
M=N "n e4ercitarea atribuiilor prevzute la alin. M%N lit. eN,
consiliul !udeean1
aN (otrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu
persoane !uridice romne ori strine, inclusiv cu parteneri din
societatea civil, n vederea finanrii i realizrii n comun a
unor aciuni, lucrri, servicii sau proiecte de interes public
!udeeanT
bN (otrte, n condiiile legii, nfrirea !udeului cu uniti
administrativ$teritoriale din alte riT
cN (otrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu
alte uniti administrativ$teritoriale din ar ori din strintate,
precum i aderarea la asociaii naionale i internaionale ale
autoritilor administraiei publice locale, n vederea
promovrii unor interese comune.
A0.. &'
%55
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
*ersoanele mputernicite s reprezinte interesele unitii
administrativ$teritoriale n societi comerciale, regii autonome
de interes !udeean, asociaii de dezvoltare intercomunitar i
alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate
prin (otrre a consiliului !udeean, n condiiile legii,
respectnd configuraia politic rezultat dup alegerile locale.
5;CP)<";A a 2-a
6uncionarea consiliului &udeean
A0.. &)
M%N Consiliul !udeean se alege pentru un mandat de 7 ani,
care poate fi prelungit, prin lege organic, n caz de rzboi sau
de catastrof.
M'N Consiliul !udeean i e4ercit mandatul de la data
constituirii pn la data declarrii ca legal constituit a
consiliului nou$ales.
A0.. &7
M%N Consiliul !udeean se ntrunete n edin ordinar n
fiecare lun, la convocarea preedintelui consiliului !udeean.
M'N Consiliul !udeean se poate ntruni i n edine
e4traordinare ori de cte ori este necesar, la cererea
preedintelui sau a cel puin unei treimi din numrul membrilor
consiliului ori la solicitarea prefectului, adresat preedintelui
consiliului !udeean, n cazuri e4cepionale care necesit
adoptarea de msuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau
nlturarea urmrilor calamitilor, catastrofelor, incendiilor,
epidemiilor sau epizootiilor, precum i pentru aprarea ordinii
i linitii publice.
M)N Convocarea consiliului !udeean se face n scris, prin
intermediul secretarului general al !udeului, cu cel puin 8 zile
naintea edinelor ordinare sau cu cel mult ) zile naintea celor
e4traordinare.
%5%
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
M7N "n caz de for ma!or i de ma4im urgen pentru
rezolvarea intereselor locuitorilor !udeului convocarea
consiliului !udeean se face de ndat.
M8N "n invitaia la edin se vor preciza data, ora, locul
desfurrii i ordinea de zi a acesteia.
M=N "n situaia n care preedintele consiliului !udeean se afl
n imposibilitatea de a convoca consiliul n edin ordinar,
aceasta se va face de ctre vicepreedintele desemnat n
condiiile art. %5?.
M?N -rdinea de zi a edinei consiliului !udeean se aduce la
cunotin locuitorilor !udeului prin mass$media sau prin orice
alt mi!loc de publicitate.
M@N "n !udeele n care cetenii aparinnd unei minoriti
naionale au o pondere de peste '5R din numrul locuitorilor
ordinea de zi se aduce la cunotin public i n limba matern
a cetenilor aparinnd minoritii respective.
M&N "n toate cazurile convocarea se consemneaz n procesul$
verbal al edinei.
A0.. &8
M%N <edinele consiliului !udeean se desfoar legal n
prezena ma!oritii consilierilor !udeeni n funcie.
M'N *rezena consilierilor !udeeni la edin este obligatorie.
Cazurile n care se consider c absena este determinat de
motive temeinice se vor stabili prin regulamentul de organizare
i funcionare a consiliului !udeean. "n situaia n care un
consilier !udeean absenteaz de dou ori consecutiv fr
motive temeinice, el poate fi sancionat n condiiile
regulamentului de organizare i funcionare a consiliului
!udeean.
A0.. &=
M%N <edinele consiliului !udeean sunt conduse de preedinte
sau, n lipsa acestuia, de vicepreedintele desemnat n condiiile
art. %5?.
%5'
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
M'N "n cazul n care, din motive ntemeiate, lipsete i
vicepreedintele desemnat n condiiile art. %5?, edina va fi
condus de cellalt vicepreedinte sau de un consilier !udeean,
ales cu votul ma!oritii consilierilor !udeeni prezeni.
A0.. &?
M%N "n e4ercitarea atribuiilor ce i revin, consiliul !udeean
adopt (otrri cu votul ma!oritii membrilor prezeni, n afar
de cazurile n care legea sau regulamentul de organizare i
funcionare a consiliului cere o alt ma!oritate.
M'N *roiectele de (otrri pot fi propuse de consilieri
!udeeni, de preedintele consiliului !udeean, de vicepreedinii
consiliului !udeean sau de ceteni. 0edactarea proiectelor se
face de ctre cei care le propun, cu spri!inul secretarului unitii
administrativ$teritoriale i al serviciilor din cadrul aparatului de
specialitate al consiliului !udeean.
M)N Eotrrile se semneaz de preedinte sau, n lipsa
acestuia, de vicepreedintele consiliului !udeean care a condus
edina i se contrasemneaz de secretarul !udeului.
A0.. &@
9ispoziiile art. 7'$7=, 7@$8' i ale art. 87 se aplic n mod
corespunztor.
A0.. &&
M%N Consiliul !udeean se dizolv de drept n condiiile art. 88
alin. M%N sau prin referendum !udeean.
M'N Secretarul !udeului sau orice alt persoan interesat
sesizeaz instana de contencios administrativ cu privire la
cazurile prevzute la alin. M%N. Anstana analizeaz situaia de
fapt i se pronun cu privire la dizolvarea consiliului !udeean.
Eotrrea instanei este definitiv i se comunic prefectului.
M)N Consiliul !udeean poate fi dizolvat prin referendum
!udeean, organizat n condiiile legii. 0eferendumul se
organizeaz ca urmare a cererii adresate n acest sens
prefectului de cel puin '5R din numrul cetenilor cu drept
%5)
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
de vot, nscrii pe listele electorale ale unitii administrativ$
teritoriale.
M7N C(eltuielile pentru organizarea referendumului prevzut
la alin. M)N se suport din bugetul !udeean.
M8N 0eferendumul !udeean este organizat, n condiiile legii,
de o comisie compus din prefect, un reprezentant al
consiliului !udeean desemnat prin (otrre a consiliului
!udeean i un !udector de la tribunal. Secretariatul comisiei
este asigurat de instituia prefectului.
M=N 0eferendumul este valabil dac s$au prezentat la urne cel
puin !umtate plus unu din numrul total al locuitorilor cu
drept de vot. Activitatea consiliului !udeean nceteaz nainte
de termen dac s$au pronunat n acest sens cel puin !umtate
plus unu din numrul total al voturilor valabil e4primate.
M?N Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului
consiliu !udeean se face de /uvern, la propunerea prefectului.
Alegerile se organizeaz n termen de ma4imum &5 de zile de
la rmnerea definitiv i irevocabil a (otrrii !udectoreti
prin care s$a constatat dizolvarea consiliului !udeean sau, dup
caz, de la validarea rezultatului referendumului.
M@N *n la constituirea noului consiliu !udeean, problemele
curente ale administraiei !udeului vor fi rezolvate de
secretarul !udeului, pe baza unei mputerniciri speciale date de
/uvern, prin ,inisterul Anternelor i 0eformei Administrative.
A0.. %55
,andatul de consilier !udeean se suspend n condiiile art.
8=.
5;CP)<";A a -a
-reedintele i vicepreedinii consiliului &udeean
A0.. %5%
M%N Consiliul !udeean alege dintre membrii si '
vicepreedini.
%57
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
M'N #icepreedinii se aleg cu votul secret al ma!oritii
consilierilor !udeeni n funcie.
M)N 6liberarea din funcie a vicepreedinilor consiliului
!udeean se face cu votul secret al ma!oritii consilierilor n
funcie, la propunerea a cel puin unei treimi din numrul
acestora. 6liberarea din funcie a vicepreedinilor consiliului
!udeean nu se poate face n ultimele = luni ale mandatului
consiliului !udeean.
M7N *e durata mandatului, preedintele i vicepreedinii
consiliului !udeean primesc o indemnizaie lunar, ca unic
form de remunerare a activitii corespunztoare funciilor de
preedinte, respectiv de vicepreedinte al consiliului !udeean,
care reprezint baza de calcul pentru stabilirea drepturilor i
obligaiilor care se determin n raport cu venitul salarial.
*reedintele i vicepreedinii consiliului !udeean nu
beneficiaz de sporul de vec(ime n munc i nici de alte
sporuri prevzute de lege.
M8N 9urata mandatului constituie vec(ime n munc i n
specialitatea studiilor absolvite.
A0.. %5'
M%N *reedintele consiliului !udeean reprezint !udeul n
relaiile cu celelalte autoriti publice, cu persoanele fizice i
!uridice romne i strine, precum i n !ustiie.
M'N *reedintele consiliului !udeean rspunde n faa
alegtorilor de buna funcionare a administraiei publice
!udeene.
M)N Aparatul de specialitate al consiliului !udeean este
subordonat preedintelui acestuia. >uncionarii din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului !udeean se bucur de
stabilitate n funcie, n condiiile legii.
A0.. %5'a%
*reedintelui consiliului !udeean i se aplic n mod
corespunztor prevederile art. =&, ?5, art. ?% alin. M%N, M'N i M)N
i ale art. ?'.
%58
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
A0.. %5)
M%N *reedintele consiliului !udeean rspunde de buna
funcionare a aparatului de specialitate al consiliului !udeean,
pe care l conduce. Coordonarea unor compartimente din
aparatul de specialitate poate fi delegat, prin dispoziie a
preedintelui consiliului !udeean, vicepreedinilor sau altor
persoane, n condiiile legii.
M'N *reedintele consiliului !udeean asigur respectarea
prevederilor Constituiei, punerea n aplicare a legilor, a
decretelor *reedintelui 0omniei, a (otrrilor i ordonanelor
/uvernului, a (otrrilor consiliului !udeean, precum i a altor
acte normative.
A0.. %57
M%N *reedintele consiliului !udeean ndeplinete, n
condiiile legii, urmtoarele categorii principale de atribuii1
aN atribuii privind funcionarea aparatului de specialitate al
consiliului !udeean, a instituiilor i serviciilor publice de
interes !udeean i a societilor comerciale i regiilor
autonome de interes !udeeanT
bN atribuii privind relaia cu consiliul !udeeanT
cN atribuii privind bugetul propriu al !udeuluiT
dN atribuii privind relaia cu alte autoriti ale administraiei
publice locale i serviciile publiceT
eN atribuii privind serviciile publice de interes !udeeanT
fN alte atribuii prevzute de lege sau sarcini date de consiliul
!udeean.
M'N "n e4ercitarea atribuiilor prevzute la alin. M%N lit. aN,
preedintele consiliului !udeean1
aN ntocmete i supune spre aprobare consiliului !udeean
regulamentul de organizare i funcionare a acestuia,
organigrama, statul de funcii i regulamentul de organizare i
funcionare a aparatului de specialitate, precum i ale
instituiilor i serviciilor publice de interes !udeean i ale
societilor comerciale i regiilor autonome de interes !udeeanT
%5=
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
bN numete, sancioneaz i dispune suspendarea,
modificarea i ncetarea raporturilor de serviciu sau, dup caz,
a raporturilor de munc, n condiiile legii, pentru personalul
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului !udeean.
M)N "n e4ercitarea atribuiilor prevzute la alin. M%N lit. bN,
preedintele consiliului !udeean1
aN conduce edinele consiliului !udeean i dispune msurile
necesare pentru pregtirea i desfurarea n bune condiii a
acestoraT
bN prezint consiliului !udeean, anual sau la cerere, rapoarte
cu privire la modul de ndeplinire a atribuiilor sale i a
(otrrilor consiliului !udeeanT
cN propune consiliului !udeean numirea, sancionarea,
modificarea i ncetarea raporturilor de serviciu sau, dup caz,
a raporturilor de munc, n condiiile legii, pentru conductorii
instituiilor i serviciilor publice de interes !udeean.
M7N "n e4ercitarea atribuiilor prevzute la alin. M%N lit. cN,
preedintele consiliului !udeean1
aN e4ercit funcia de ordonator principal de crediteT
bN ntocmete proiectul bugetului !udeului i contul de
nc(eiere a e4erciiului bugetar i le supune spre aprobare
consiliului !udeean, n condiiile i la termenele prevzute de
legeT
cN urmrete modul de realizare a veniturilor bugetare i
propune consiliului !udeean adoptarea msurilor necesare
pentru ncasarea acestora la termenT
dN iniiaz, cu aprobarea consiliului !udeean, negocieri
pentru contractarea de mprumuturi i emisiuni de titluri de
valoare n numele !udeului.
M8N "n e4ercitarea atribuiilor prevzute la alin. M%N lit. dN,
preedintele consiliului !udeean1
aN ndrum metodologic, prin aparatul de specialitate al
consiliului !udeean, activitile de stare civil i autoritate
tutelar desfurate n comune i oraeT
%5?
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
bN poate acorda, fr plat, prin aparatul de specialitate al
consiliului !udeean, spri!in, asisten te(nic, !uridic i de
orice alt natur consiliilor locale sau primarilor, la cererea
e4pres a acestora.
M=N "n e4ercitarea atribuiilor prevzute la alin. M%N lit. eN,
preedintele consiliului !udeean1
aN coordoneaz realizarea serviciilor publice i de utilitate
public de interes !udeean prestate prin intermediul aparatului
de specialitate al consiliului !udeean sau prin intermediul
organismelor prestatoare de servicii publice i de utilitate
public de interes !udeeanT
bN ia msuri pentru organizarea e4ecutrii i e4ecutarea n
concret a activitilor din domeniile prevzute la art. &% alin.
M8N lit. aN$dNT
cN ia msuri pentru evidena, statistica, inspecia i controlul
efecturii serviciilor publice i de utilitate public de interes
!udeean prevzute la art. &% alin. M8N lit. aN$dN, precum i a
bunurilor din patrimoniul public i privat al !udeuluiT
dN emite avizele, acordurile i autorizaiile date n
competena sa prin lege sau prin (otrre a consiliului
!udeeanT
eN coordoneaz i controleaz organismele prestatoare de
servicii publice i de utilitate public de interes !udeean,
nfiinate de consiliul !udeean i subordonate acestuiaT
fN coordoneaz i controleaz realizarea activitilor de
investiii i reabilitare a infrastructurii !udeene.
M?N *reedintele consiliului !udeean poate delega
vicepreedinilor, prin dispoziie, atribuiile prevzute la alin.
M=N.
A0.. %58
M%N *reedintele consiliului !udeean poate nfiina, n limita
numrului ma4im de posturi aprobate, cabinetul preedintelui,
compartiment distinct, format din ma4imum 7 persoane.
%5@
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
M'N *ersonalul din cadrul cabinetului preedintelui este numit
i eliberat din funcie de preedintele consiliului !udeean.
M)N *ersonalul din cadrul cabinetului preedintelui consiliului
!udeean i desfoar activitatea n baza unui contract
individual de munc pe durat determinat, nc(eiat n
condiiile legii, pe durata mandatului preedintelui consiliului
!udeean.
M7N Atribuiile personalului compartimentului prevzut la
alin. M%N se stabilesc prin dispoziie a preedintelui consiliului
!udeean.
A0.. %5=
M%N "n e4ercitarea atribuiilor sale preedintele consiliului
!udeean emite dispoziii cu caracter normativ sau individual.
Acestea devin e4ecutorii numai dup ce sunt aduse la
cunotin public sau dup ce au fost comunicate persoanelor
interesate, dup caz.
M'N *revederile art. 7@ i ale art. 7& alin. M'N se aplic n mod
corespunztor.
A0.. %5?
M%N "n cazul suspendrii preedintelui, atribuiile acestuia vor
fi e4ercitate de unul dintre vicepreedini, desemnat de
consiliul !udeean prin votul secret al ma!oritii consilierilor
!udeeni n funcie.
M'N "n celelalte cazuri de absen a preedintelui atribuiile
sale vor fi e4ercitate, n numele acestuia, de unul dintre
vicepreedini, desemnat de preedinte prin dispoziie.
A0.. %5@
M%N #icepreedinii consiliului !udeean i pstreaz calitatea
de consilier !udeean.
%5&
,i(aela -zarc(evici_________.eofil /rdinaru_________0amona Creu
Cuprins
%. Consiliul Judeean Arad. Constituire.
a. ,andatul %&&'$%&&=
b. ,andatul %&&=$'555
c. ,andatul '555$'557
d. ,andatul '557$'55@
e. ,andatul '55@$prezent
'. 9an Avan, primul preedinte al CJ Arad M%&&'$'555N
). Caius *arpal, preedinte al CJ Arad M'555$'557N
7. /(eorg(e Seculici, preedinte al CJ Arad M'557$'558N
8. Aosif ,atula, preedinte al CJ Arad M'558$'55@N
=. Ficolae Aocu, preedinte al CJ Arad M'55@$ N
?. Consiliul Judeean Arad n presa vremii
@. *reedinii CJA n viziunea presei
&. Consiliul Judeean Arad $ proiecte de dezvoltare
durabil
%5. Actele normative care reglementeaz organizarea i
funcionarea Consiliului Judeean Arad
%%. Aspecte din +egea '%8L'55% referitoare la constituirea,
componena, funcionarea i atribuiile Consiliului
!udeean
%%5
__________________Consiliul Judeean Arad, trecut, prezent i perspective
%%%