Sunteți pe pagina 1din 1

Ordin nr. 835 din 30.05.

2014
Ordin privind abrogarea art. 4 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2.701/2010 pentru
aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor
de amenajare a teritoriului si de urbanism
( Publicat in MO I nr. 425 din 10.06.2014 )
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
In vigoare de la 10.06.2014
In conformitate cu prevederile art. 57 si 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 12 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr.
1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu
modificarile ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, emite
prezentul ordin.

ART. 1
- ART. 4 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei
de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului si de urbanism, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 47 din 19 ianuarie 2011, se
abroga.
ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea
Copyright MacroLEX.ro
MACROLEX.RO : Ordin nr. 835 din 30.05.2014 http://macrolex.ro/act_listare.php?cheie_act=GESJQQYOP...
1 of 1 6/16/14 11:11 AM