Sunteți pe pagina 1din 14

Denumire: Krax, produs expandat din cereale cu gust de pizza

Productor: STAR FOODS E.M. S.R.L


Ingrediente: !in! de gr"u, sare, uleiuri #egetale, za$!r, dextroz!, protein!
#egetal! din soia %i gr"u, sti&ulator de aro&!: gluta&at &onosodic, pes&et,
ceap! pudr! ',(), zer pudr!, extract de dro*die pudr!, #erde+uri uscate ',,),
corector de aciditate: acid citric, piper, &altodextrine, aro&e naturale %i identic
naturale, aro&! de u&, a&idon din cartoi %i tapioca, pudr! de ro%ie ','-),
coloran+i: extract de ardei gras ',.), cara&el, a"n!tori: /icar/onat de sodiu,
extract de condi&ente.
Valori nutriionale Per 100g
Proteine -g
Grsimi 00g
Glucide -0g
Valoare energetic -,-1cal2,,''13
.. Din lista de ingrediente &en+iona+i aditi#ii %i ingredientele cu rol 4n
4&/un!t!+irea %i &en+inerea calit!+ii produsului.
Aditi#i %i ingrediente: aro&e naturale %i identic naturale, coloran+i: extract
de ardei gras ',.), cara&el, sti&ulator de aro&!: gluta&at &onosodic,
a"n!tor: /icar/onat de sodiu, #erde+uri uscate ',,), pudr! de ro%ie ','-).
,. Descrie+i cu detalii te$nologice aditi#ii utiliza+i.
5oten+iator de aro&!: Glutamat monosodic
Aditi# ali&entar cu unc+ie de poten+iator de aro&!. Este sarea de sodiu a
acidului gluta&ic. 5entru uz industrial, se o/+ine prin er&enta+ie /acterian! din
&elas!. 6luta&atul &onosodic se utilizeaz! pentru a accentua aro&a %i gustul
natural al ali&entelor. 6luta&a+ii coner! gustul 7u&a&i8, considerat ca iind al
cincilea gust de /az!, al!turi de cel dulce, acru, s!rat %i a&ar. Se poate ad!uga
4n orice ali&ent, inclusi# 4n /!uturi alcoolice sau nealcoolice 4n propor+ie de p"n!
la .), per&i+"nd astel &ic%orarea cantit!+ii necesare de sare. O propor+ie &ai
&are de .) nu #a putea accentua &ai &ult gustul, dar poate s!9l denatureze.
:u este per&is 4n ali&entele destinate sugarilor %i copiilor &ici.
;orector de aciditate: Acid citric
Aditi# ali&entar din categoria regulatorilor de aciditate, iind utilizat %i ca
aro&atizant. 5oten+eaz! eectul antioxidan+ilor %i geliican+ilor %i contri/uie la
or&area e&ulsiilor. <n &od natural, acidul citric se g!se%te 4n iecare celul! #ie.
5entru uz industrial se o/+ine prin er&entarea &elasei sau za$!rului 4n prezen+a
&ucegaiului Aspergillus niger.Se utilizeaz! 4n cantit!+ile pre#!zute de re+ete 4n
produse pe /az! de ructe, legu&e, lapte, 4n uleiuri %i gr!si&i nee&ulsionate %i
e&ulsionate, produse de paniica+ie, patiserie, coet!rie etc., c"t %i 4n produse
destinate sugarilor %i copiilor &ici s!n!to%i, 4n cantit!+i pre#!zute de re+ete. Doza
zilnic! ad&is! nu este li&itat! %i nu produce eecte secundare 4n cantit!+ile
con+inute de ali&ente, iind lipsit de toxicitate. Adesea este conundat cu =sarea
de l!&"ie8 care este , de apt, acidul tartric E 00> %i care are, 4ntr9ade#!r, un
anu&it grad de toxicitate.
;olorant: Caramel
Aditi#i ali&entari din categoria coloran+ilor artiiciali. ;oner! culoare de la
/run la negru %i sunt ad&i%i a se olosi 4n orice tip de ali&ent, cu excep+ia celor
pentru sugari %i copii &ici, conor& cantit!+ilor pre#!zute de re+ete. 5ot i 4nt"lni+i
4n unele sosuri de soia contra!cute, unde, dac! prezen+a cara&elului nu este
4nscris! pe etic$et!, ea se poate o/ser#a prin iniltrarea culorii pe pere+ii sticlei,
deasupra ni#elului lic$idului. Sunt o/+inu+i prin 4nc!lzirea %i arderea p"n! la
car/onizare a unor za$aruri ?glucoz!, ructoz!@ a&estecate sau nu cu su/stan+e
acide sau alcaline.
0. Din categoria de aditi#i utiliza+i indica+i pentru iecare grup! un posi/il
4nlocuitor care se preteaz! produsului.
5oten+iator de aro&!9 consider c! pentru produsul analizat se preteaz! &ai
/ine poten+iatorul de aro&! utilizat %i nu este necesar! 4nlocuirea acestuia.
;orector de aciditate: acid tartric.
;olorant: consider c! pentru produsul analizat nu este necesar! 4nlocuirea
cara&elului cu alt colorant.
Denumire: Ai#a ;$ips9 produs expandat cu aro&! de pui
Productor: S.;. EBRO5EA: FOOD S.A.
Ingrediente: !in! de gr"u, granule %i ulgi de cartoi, a&idon din poru&/,
gr!si&i #egetale, sare, lactoz!, &altodextrin!, aro&e, poten+iator de aro&!:
gluta&at &onosodic, za$!r, protein! #egetal! $idrolizat! din soia, siro de
glucoz!, colorant: extract de ardei ro%u, sta/ilizator: osat tricalcic,
antiaglo&erant: dioxid de siliciu, antioxidant: acid ascor/ic.
Valori nutriionale Per 100g
Proteine (g
Glucide ('g
Lipide ,Cg
Valoare energetic -,-1cal2,.C-13
.. Din lista de ingrediente &en+iona+i aditi#ii %i ingredientele cu rol 4n
4&/un!t!+irea %i &en+inerea calit!+ii produsului.
Aditi#i %i ingrediente: poten+iator de aro&!: gluta&at &onosodic, colorant:
extract de ardei ro%u, sta/ilizator: osat tricalcic, antiaglo&erant: dioxid de
siliciu, antioxidant: acid ascor/ic.
,. Descrie+i cu detalii te$nologice aditi#ii utiliza+i.
5oten+iator de aro&!: Glutamat monosodic
Aditi# ali&entar cu unc+ie de poten+iator de aro&!. Este sarea de
sodiu a acidului gluta&ic. 5entru uz industrial, se o/+ine prin er&enta+ie
/acterian! din &elas!. 6luta&atul &onosodic se utilizeaz! pentru a
accentua aro&a %i gustul natural al ali&entelor. 6luta&a+ii coner! gustul
7u&a&i8, considerat ca iind al cincilea gust de /az!, al!turi de cel dulce,
acru, s!rat %i a&ar. Se poate ad!uga 4n orice ali&ent, inclusi# 4n /!uturi
alcoolice sau nealcoolice 4n propor+ie de p"n! la .), per&i+"nd astel
&ic%orarea cantit!+ii necesare de sare. O propor+ie &ai &are de .) nu #a
putea accentua &ai &ult gustul, dar poate s!9l denatureze. :u este per&is
4n ali&entele destinate sugarilor %i copiilor &ici.
Sta/ilizator: Fosfat tricalcic
Aditi# ali&entar cu unc+ii de regulator de aciditate, e&ulgator,
sec$estrant, u&ectant %i sta/ilizator ?de re+inere a apei %i de 4ngro%are@,
care se prezint! su/ or&ele E 0>.?i@ 9 Fosat &onocalcic, E 0>.?ii@ 9
Fosat dicalcic %i E 0>.?iii@ 9 Fosat tricalcic. Fosatul &onocalcic nu este,
de apt, un aditi# ali&entar, ci o su/stan+! olosit! la sp!larea instala+iilor
dozatoarelor auto&ate care li#reaz! /!uturi de tip ceai, caea instant, suc
etc. Fosatul dicalcic se olose%te 4n cantitate de .g21g la g$ea+a
ali&entar!, iar osatul tricalcic se adaug! 4n cantitate de &axi& 0g21g 4n
unele deserturi %i 4n a&estecuri de prauri pentru deserturi. Fosa+ii de
calciu nu sunt per&i%i 4n ali&entele destinate sugarilor %i copiilor &ici.
Doza zilnic! ad&is! pentru consu&ul u&an cu&ulat de osor este de
p"n! la D' &g21g corp. ;antit!+ile prea &ari de osa+i pot cauza tul/ur!ri
&eta/olice.
Antiaglo&erant: Dioxid de siliciu
Aditi# ali&entar cu rol de antiaglo&erant. Este un &ineral natural
care se adaug! 4n cantitate de .'g21g 4n sare %i 4nlocuitorii s!i, 4n za$!rul
pudr!, 4n dextroz!, 4n zer pudr! %i preparate din zer pudr!, 4n /r"nza
eliat! cu past! &oale, tare sau topit!. Se adaug! 4n cantitate de 0'g21g 4n
condi&ente %i 4n gr!si&ile olosite la ungerea t!#ilor %i tig!ilor. Se &ai
olose%te, de ase&eni, 4n toate produsele ali&entare pe /az! de lapte,
carne, ou!, pe%te, cereale, za$!r, legu&e, ructe, 4n /!uturi alcoolice %i
nealcoolice, 4n produse dietetice %i supli&ente ali&entare, 4n produse su/
or&! de ta/lete sau pul/ere, sau doar pentru trata&ent de supraa+!,
conor& te$nologiilor %i cantit!+ilor pre#!zute de re+ete. Se olose%te %i ca
su/stan+!9suport pentru al+i aditi#i. Este per&is 4n produsele din cereale
des$idratate, destinate sugarilor %i copiilor &ici, 4n cantitate de ,g21g. Doza
zilnic! nu este li&itat! %i nu s9au se&nalat eecte secundare la cantit!+ile
olosite 4n produsele ali&entare.
Antioxidant: Acid ascoric
Aditi# ali&entar din categoria antioxidan+ilor, reg!sit 4n &od natural
4n &a*oritatea ructelor %i legu&elor %i cunoscut su/ denu&irea de
Aita&ina ;. Fiind un co&ponent natural al ali&entelor, acidul ascor/ic are
un rol de ne4nlocuit 4n /una des!%urare a tuturor proceselor /ioc$i&ice
care au loc la ni#elul organis&ului u&an, rol pe care, din p!cate, aditi#ul E
0'' nu 4l poate 4nlocui. Acesta este un produs industrial sintetizat prin
er&enta+ia glucozei, ur&at! de o oxidare c$i&ic!, ce nu poate i utilizat
drept supli&ent #ita&inic. Datorit! propriet!+ilor antioxidante %i lipsei de
toxicitate, aditi#ul E 0'' se adaug! conor& cantit!+ilor pre#!zute 4n re+ete
4ntr9o ga&! oarte #ariat! de produse . :u este per&is 4n ali&entele
destinate sugarilor %i copiilor &ici. Doza zilnic! pentru consu&ul u&an nu
este li&itat! %i nu produce eecte secundare 4n cantit!+ile utilizate 4n
ali&ente.
0. Din categoria de aditi#i utiliza+i indica+i pentru iecare grup! un posi/il
4nlocuitor care se preteaz! produsului.
5oten+iator de aro&!9 consider c! pentru produsul analizat se preteaz! &ai
/ine poten+iatorul de aro&! utilizat %i nu este necesar! 4nlocuirea acestuia.
Sta/ilizator: osat &onocalcic
Antiaglo&erant: silicat de calciu
Antioxidant: ascor/at de calciu
Denumire: LaEFs9 c$ipsuri din cartoi cu gust de s&"nt"n! %i &!rar
Productor: STAR FOODS E.M. S.R.L
Ingrediente: cartoi, uleiuri #egetale, lactoz!, zer pudr!, sare, !in! de gr"u,
proteine din zer, sti&ulator de aro&!: &onosodiu gluta&at, za$!r, aro&e
naturale %i identic naturale, &altodextrine, a&idon &odiicat din poru&/,
s&"nt"n! pudr! ',.), p!trun*el ',-), acidiiant: acid citric, extract de
condi&ente, ulei de &!rar ','G).
Valori nutriionale Per 100g
!nergie -.-1cal2,.-'13
Proteine Dg
Caro"idrai
Din care #a"aruri
>Cg
0g
Grsimi
Din care saturate
0,g
.-g
Fire >g
$odiu .,0g
.. Din lista de ingrediente &en+iona+i aditi#ii %i ingredientele cu rol 4n
4&/un!t!+irea %i &en+inerea calit!+ii produsului.
Aditi#i %i ingrediente: sti&ulator de aro&!: &onosodiu gluta&at, acidiiant:
acid citric, extract de condi&ente, ulei de &!rar ','G).
,. Descrie+i cu detalii te$nologice aditi#ii utiliza+i.
5oten+iator de aro&!: Glutamat monosodic
Aditi# ali&entar cu unc+ie de poten+iator de aro&!. Este sarea de
sodiu a acidului gluta&ic. 5entru uz industrial, se o/+ine prin er&enta+ie
/acterian! din &elas!. 6luta&atul &onosodic se utilizeaz! pentru a
accentua aro&a %i gustul natural al ali&entelor. 6luta&a+ii coner! gustul
7u&a&i8, considerat ca iind al cincilea gust de /az!, al!turi de cel dulce,
acru, s!rat %i a&ar. Se poate ad!uga 4n orice ali&ent, inclusi# 4n /!uturi
alcoolice sau nealcoolice 4n propor+ie de p"n! la .), per&i+"nd astel
&ic%orarea cantit!+ii necesare de sare. O propor+ie &ai &are de .) nu #a
putea accentua &ai &ult gustul, dar poate s!9l denatureze. :u este per&is
4n ali&entele destinate sugarilor %i copiilor &ici.
;orector de aciditate: Acid citric
Aditi# ali&entar din categoria regulatorilor de aciditate, iind utilizat %i
ca aro&atizant. 5oten+eaz! eectul antioxidan+ilor %i geliican+ilor %i
contri/uie la or&area e&ulsiilor. <n &od natural, acidul citric se g!se%te 4n
iecare celul! #ie. 5entru uz industrial se o/+ine prin er&entarea &elasei
sau za$!rului 4n prezen+a &ucegaiului Aspergillus niger.Se utilizeaz! 4n
cantit!+ile pre#!zute de re+ete 4n produse pe /az! de ructe, legu&e, lapte,
4n uleiuri %i gr!si&i nee&ulsionate %i e&ulsionate, produse de paniica+ie,
patiserie, coet!rie etc., c"t %i 4n produse destinate sugarilor %i copiilor &ici
s!n!to%i, 4n cantit!+i pre#!zute de re+ete. Doza zilnic! ad&is! nu este
li&itat! %i nu produce eecte secundare 4n cantit!+ile con+inute de ali&ente,
iind lipsit de toxicitate. Adesea este conundat cu =sarea de l!&"ie8 care
este , de apt, acidul tartric E 00> %i care are, 4ntr9ade#!r, un anu&it grad
de toxicitate.
0. Din categoria de aditi#i utiliza+i indica+i pentru iecare grup! un posi/il
4nlocuitor care se preteaz! produsului.
5oten+iator de aro&!9 consider c! pentru produsul analizat se preteaz! &ai
/ine poten+iatorul de aro&! utilizat %i nu este necesar! 4nlocuirea acestuia.
;orector de aciditate: acid tartric.
Denumire: Krax9 produs expandat din cartoi cu gust de papri1a
Productor: STAR FOODS E.M. S.R.L
Ingrediente: a&idon &odiicat din cartoi, !in! de cartoi, ulei #egetal, za$!r,
sare, protein! #egetal! $idrolizat! din soia %i gr"u, ceap! pudr!, poten+iator
de aro&!: gluta&at &onosodic, pudr! de ro%ii, aro&e, aro&! de u&, piper,
corector de aciditate: acid citric, colorant: extract de papri1a, extract de
condi&ente, papri1a ','-).
Informaii nutriionale Per 100g
Valoare energetic >>-1cal2.G('13
Proteine >g
Glucide
Din care #a"aruri simple
(0g
0,,g
Lipide
Din care aci#i gra%i saturai
.Cg
.'g
Fire ,,-g
$odiu .,>>g
.. Din lista de ingrediente &en+iona+i aditi#ii %i ingredientele cu rol 4n
4&/un!t!+irea %i &en+inerea calit!+ii produsului.
Aditi#i %i ingrediente: poten+iator de aro&!: gluta&at &onosodic, pudr! de
ro%ii, corector de aciditate: acid citric, colorant: extract de papri1a, extract de
condi&ente, papri1a ','-).
,. Descrie+i cu detalii te$nologice aditi#ii utiliza+i.
5oten+iator de aro&!: Glutamat monosodic
Aditi# ali&entar cu unc+ie de poten+iator de aro&!. Este sarea de
sodiu a acidului gluta&ic. 5entru uz industrial, se o/+ine prin er&enta+ie
/acterian! din &elas!. 6luta&atul &onosodic se utilizeaz! pentru a
accentua aro&a %i gustul natural al ali&entelor. 6luta&a+ii coner! gustul
7u&a&i8, considerat ca iind al cincilea gust de /az!, al!turi de cel dulce,
acru, s!rat %i a&ar. Se poate ad!uga 4n orice ali&ent, inclusi# 4n /!uturi
alcoolice sau nealcoolice 4n propor+ie de p"n! la .), per&i+"nd astel
&ic%orarea cantit!+ii necesare de sare. O propor+ie &ai &are de .) nu #a
putea accentua &ai &ult gustul, dar poate s!9l denatureze. :u este per&is
4n ali&entele destinate sugarilor %i copiilor &ici.
;orector de aciditate: Acid citric
Aditi# ali&entar din categoria regulatorilor de aciditate, iind utilizat %i
ca aro&atizant. 5oten+eaz! eectul antioxidan+ilor %i geliican+ilor %i
contri/uie la or&area e&ulsiilor. <n &od natural, acidul citric se g!se%te 4n
iecare celul! #ie. 5entru uz industrial se o/+ine prin er&entarea &elasei
sau za$!rului 4n prezen+a &ucegaiului Aspergillus niger.Se utilizeaz! 4n
cantit!+ile pre#!zute de re+ete 4n produse pe /az! de ructe, legu&e, lapte,
4n uleiuri %i gr!si&i nee&ulsionate %i e&ulsionate, produse de paniica+ie,
patiserie, coet!rie etc., c"t %i 4n produse destinate sugarilor %i copiilor &ici
s!n!to%i, 4n cantit!+i pre#!zute de re+ete. Doza zilnic! ad&is! nu este
li&itat! %i nu produce eecte secundare 4n cantit!+ile con+inute de ali&ente,
iind lipsit de toxicitate. Adesea este conundat cu =sarea de l!&"ie8 care
este , de apt, acidul tartric E 00> %i care are, 4ntr9ade#!r, un anu&it grad
de toxicitate.
0. Din categoria de aditi#i utiliza+i indica+i pentru iecare grup! un posi/il
4nlocuitor care se preteaz! produsului.
5oten+iator de aro&!9 consider c! pentru produsul analizat se preteaz! &ai
/ine poten+iatorul de aro&! utilizat %i nu este necesar! 4nlocuirea acestuia.
;orector de aciditate: acid tartric.
Denumire: Ai#a c$ips9 produs expandat cu aro&! de ardei
Productor: S.;. EBRO5EA: FOOD S.A
Ingrediente:!in! de gr"u, granule %i ulgi de cartoi, a&idon din poru&/,
gr!si&i #egetale, sare, lactoz!, &altodextrin!, aro&e, poten+iator de
aro&!: gluta&at &onosodic, za$!r, protein! #egetal! $idrolizat! din soia,
sirop de glucoz!, colorant: extract de ardei ro%u, sta/ilizator: osat
tricalcic, antiaglo&erant: dioxid de siliciu, antioxidant: acid ascor/ic.
Informaii nutriionale Per 100g
Proteine (g
Glucide ('g
Lipide ,Cg
Valoare energetic -,-1cal2,.C-13
.. Din lista de ingrediente &en+iona+i aditi#ii %i ingredientele cu rol 4n
4&/un!t!+irea %i &en+inerea calit!+ii produsului.
Aditi#i %i ingrediente: poten+iator de aro&!: gluta&at &onosodic, colorant:
extract de ardei ro%u, sta/ilizator: osat tricalcic, antiaglo&erant: dioxid de
siliciu, antioxidant: acid ascor/ic.
,. Descrie+i cu detalii te$nologice aditi#ii utiliza+i.
5oten+iator de aro&!: Glutamat monosodic
Aditi# ali&entar cu unc+ie de poten+iator de aro&!. Este sarea de
sodiu a acidului gluta&ic. 5entru uz industrial, se o/+ine prin er&enta+ie
/acterian! din &elas!. 6luta&atul &onosodic se utilizeaz! pentru a
accentua aro&a %i gustul natural al ali&entelor. 6luta&a+ii coner! gustul
7u&a&i8, considerat ca iind al cincilea gust de /az!, al!turi de cel dulce,
acru, s!rat %i a&ar. Se poate ad!uga 4n orice ali&ent, inclusi# 4n /!uturi
alcoolice sau nealcoolice 4n propor+ie de p"n! la .), per&i+"nd astel
&ic%orarea cantit!+ii necesare de sare. O propor+ie &ai &are de .) nu #a
putea accentua &ai &ult gustul, dar poate s!9l denatureze. :u este per&is
4n ali&entele destinate sugarilor %i copiilor &ici.
Sta/ilizator: Fosfat tricalcic
Aditi# ali&entar cu unc+ii de regulator de aciditate, e&ulgator,
sec$estrant, u&ectant %i sta/ilizator ?de re+inere a apei %i de 4ngro%are@,
care se prezint! su/ or&ele E 0>.?i@ 9 Fosat &onocalcic, E 0>.?ii@ 9
Fosat dicalcic %i E 0>.?iii@ 9 Fosat tricalcic. Fosatul &onocalcic nu este,
de apt, un aditi# ali&entar, ci o su/stan+! olosit! la sp!larea instala+iilor
dozatoarelor auto&ate care li#reaz! /!uturi de tip ceai, caea instant, suc
etc. Fosatul dicalcic se olose%te 4n cantitate de .g21g la g$ea+a
ali&entar!, iar osatul tricalcic se adaug! 4n cantitate de &axi& 0g21g 4n
unele deserturi %i 4n a&estecuri de prauri pentru deserturi. Fosa+ii de
calciu nu sunt per&i%i 4n ali&entele destinate sugarilor %i copiilor &ici.
Doza zilnic! ad&is! pentru consu&ul u&an cu&ulat de osor este de
p"n! la D' &g21g corp. ;antit!+ile prea &ari de osa+i pot cauza tul/ur!ri
&eta/olice.
Antiaglo&erant: Dioxid de siliciu
Aditi# ali&entar cu rol de antiaglo&erant. Este un &ineral natural
care se adaug! 4n cantitate de .'g21g 4n sare %i 4nlocuitorii s!i, 4n za$!rul
pudr!, 4n dextroz!, 4n zer pudr! %i preparate din zer pudr!, 4n /r"nza
eliat! cu past! &oale, tare sau topit!. Se adaug! 4n cantitate de 0'g21g 4n
condi&ente %i 4n gr!si&ile olosite la ungerea t!#ilor %i tig!ilor. Se &ai
olose%te, de ase&eni, 4n toate produsele ali&entare pe /az! de lapte,
carne, ou!, pe%te, cereale, za$!r, legu&e, ructe, 4n /!uturi alcoolice %i
nealcoolice, 4n produse dietetice %i supli&ente ali&entare, 4n produse su/
or&! de ta/lete sau pul/ere, sau doar pentru trata&ent de supraa+!,
conor& te$nologiilor %i cantit!+ilor pre#!zute de re+ete. Se olose%te %i ca
su/stan+!9suport pentru al+i aditi#i. Este per&is 4n produsele din cereale
des$idratate, destinate sugarilor %i copiilor &ici, 4n cantitate de ,g21g. Doza
zilnic! nu este li&itat! %i nu s9au se&nalat eecte secundare la cantit!+ile
olosite 4n produsele ali&entare.
Antioxidant: Acid ascoric
Aditi# ali&entar din categoria antioxidan+ilor, reg!sit 4n &od natural
4n &a*oritatea ructelor %i legu&elor %i cunoscut su/ denu&irea de
Aita&ina ;. Fiind un co&ponent natural al ali&entelor, acidul ascor/ic are
un rol de ne4nlocuit 4n /una des!%urare a tuturor proceselor /ioc$i&ice
care au loc la ni#elul organis&ului u&an, rol pe care, din p!cate, aditi#ul E
0'' nu 4l poate 4nlocui. Acesta este un produs industrial sintetizat prin
er&enta+ia glucozei, ur&at! de o oxidare c$i&ic!, ce nu poate i utilizat
drept supli&ent #ita&inic. Datorit! propriet!+ilor antioxidante %i lipsei de
toxicitate, aditi#ul E 0'' se adaug! conor& cantit!+ilor pre#!zute 4n re+ete
4ntr9o ga&! oarte #ariat! de produse . :u este per&is 4n ali&entele
destinate sugarilor %i copiilor &ici. Doza zilnic! pentru consu&ul u&an nu
este li&itat! %i nu produce eecte secundare 4n cantit!+ile utilizate 4n
ali&ente.
0. Din categoria de aditi#i utiliza+i indica+i pentru iecare grup! un posi/il
4nlocuitor care se preteaz! produsului.
5oten+iator de aro&!9 consider c! pentru produsul analizat se preteaz! &ai
/ine poten+iatorul de aro&! utilizat %i nu este necesar! 4nlocuirea acestuia.
Sta/ilizator: osat &onocalcic
Antiaglo&erant: silicat de calciu
Antioxidant: ascor/at de calciu