Sunteți pe pagina 1din 25

SANATATE PENTRU OCHI

Peste jum tate din popula ia globului sufer de boli oculare !n loc s
"ngro# m co$ile la cabinetele medicale% mai bine s "n& m s ne protej m'
Cone(iunea dintre noi #i lume se face "n principal prin intermediul oc)ilor%
peste trei sferturi dintre percep iile #i amintirile unei fiin e umane fiind de
natur &i$ual
*e s n tatea oc)ilor depinde astfel "ntreaga noastr rela ie cu ceea ce se
afl "n jurul nostru *in p cate% foarte mul i dintre noi nu suntem con#tien i
de acest lucru #i% mai mult% nu #tim ce pericole pre$int % pentru func ia
e(trem de delicat a &ederii% stilul de &ia modern
Peste jum tate din popula ia planetei a ajuns s aib probleme oculare mai
mult sau mai pu in gra&e% cau$ate de factorii noci&i pe care+i "nt,lnim la tot
pasul Care sunt ace#tia-
Pri&itul "ndelungat la tele&i$or sau "n ecranul calculatoarelor% "nlocuirea
luminii naturale cu lumina electric % alimenta ia deficitar % s rac "n minerale
#i &itamine naturale% poluarea c)imic % for area &ederii "n timpul efortului
intelectual prelungit % #i lista ar putea continua
Interesant #i totodata "ngrijor tor este faptul c problemele oculare% cele mai
multe dintre ele gra&e% apar de la &,rste tot mai fragede% a#a "nc,t un
procentaj tot mai mare de copii au ne&oie de tratamente de specialitate
*in acest moti&% unii speciali#ti #i+au pus problema. oare nu este mai u#or s
pre&enim aceste deficien e din timp #i% e&entual % s le trat m pe cale
natural % dec,t s "ncerc m ulterior s g sim paleati&e sofisticate-
Remediile naturale care urmea$ constituie r spunsul la aceast "ntrebare.
Palmingul
Este o metod de tratament ocular descoperit de c tre doctorul britanic
/illiam 0ates% absolut din "nt,mplare !ntr+o $i% sim indu+se peste m sur de
obosit #i cu &ederea "nce o#at % #i+a a#e$at "n mod refle( ambele palme
deasupra oc)ilor
A r mas astfel &reme de c,te&a minute% pentru a obser&a apoi cu
surprindere c &ederea i se clarificase brusc% durerea de cap "i disp ruse %
iar oboseala se estompase sim itor
*r 0ates% de profesie oculist% #i+a dat seama c f r s &rea a f cut o
descoperire e(cep ional #i a recomandat din acel moment pacien ilor s i
cu diferite boli oculare s fac acest e(erci iu% pe care l+a numit
1palming1
Cu ajutorul palmingului efectuat consec&ent &reme de c,te&a luni % a
ob inut re$ultate mai bune dec,t cu cele mai sofisticate metode c)irurgicale
#i tratamente oftalmologice% "n tratarea )ipermetropiei% a miopiei% a
strabismului% a blefarospasmului% #i c)iar "n anumite tulbur ri de irigare
ocular sau "n degenerescen a ocular
Iat "n detaliu cum se face acest e(erci iu.
Ne a#e$ m comod% cu spatele drept pe un scaun % apoi ne frec m &reme de
23+43 de secunde palmele "ntre ele% ca #i cum am &rea s le "nc l$im Ne
punem apoi palmele cu degetele u#or str,nse "n cau# deasupra oc)ilor #i
c ut m s sim im c ldura binef c toare #i energia emanat de m,ini
R m,nem a#a &reme de 2+5 minute% c,t mai rela(a i% urm rind s sim im
transferul de energie dinspre palme spre oc)ii "ntredesc)i#i #i efectele
benefice ale acestui transfer 6starea de detensionare% de regenerare7
8a sf,r#it% lu m palmele de deasupra oc)ilor % clipim de c,te&a ori #i
c ut m s sesi$ m transform rile petrecute "n urma acestui e(erci iu.
&edere mai clar % dispari ia sau estomparea st rii de tensiune psi)ic %
rela(area corpului #i a min ii
9ai ales cei care lucrea$ mult pe calculator sau cu ecrane fluorescente% care
au mult munc de birou sau care au o acti&itate ce necesit preci$ie #i un
grad ridicat de "ncordare a &ederii este bine s fac de minimum dou ori pe
$i acest e(erci iu
Este o metod simpl % dar care ne scute#te de multe nepl ceri legate de oc)i
#i care% f cut des % de :+5 ori pe $i % c,te cinci minute% poate &indeca sau
ameliora o list impresionant de boli% pe care le+am enumerat mai sus
Sp latul cu ap rece
Este o str &ec)e aplica ie de medicin tradi ional % care presupune c atunci
c,nd ne facem toaleta de diminea s ne arunc m &reme de ;+2 minute cu
ap pe oc)ii "ntredesc)i#i
Aceast metod &a produce temporar o u#oar irita ie 6din cau$a diferen ei
de presiune osmotic 7% "nro#indu+ne corneea% "ns totodat &a cre#te de
c,te&a ori aflu(ul de s,nge din $ona oc)ilor % &a produce o cur are a
acestei $one% precum #i o "n&iorare a "ntregii fiin e Persoanele care se simt
obosite% care au tulbur ri de concentrare #i de focali$are a pri&irii 6le 1fuge1
imaginea7 ori care se confrunt cu probleme oculare specifice &,rstei
"naintate trebuie s fac "n mod special aceast aplica ie
*e altfel% aceast te)nic simpl este #i un mijloc rapid de energi$are #i de
re&igorare psi)ic % precum #i de eliminare a stresului #i a oboselii mentale%
put,nd fi f cut nu numai diminea a% ci #i "n timpul $ilei
Clipitul &oluntar
9ica mi#care de "nc)idere #i de desc)idere a pleoapelor pe care o numim
clipit este un mijloc de protec ie natural foarte important pentru oc)i %
care permite ferirea lor de corpi str ini #i men inerea peliculei umede de
lacrima care creea$ un mediu propice pentru acest organ sen$orial
Pornindu+se de la acest fapt% s+a pus problema. ce se "nt,mpl dac pentru
o perioad de timp de c,te&a minute% clipim mai des dec,t de obicei% #i cu
putere- Oare nu pot fi ob inute "n acest mod efecte curati&e-
Astfel a fost pus la punct un e(erci iu care presupune s "nc)idem oc)ii %
c,t de str,ns se poate% &reme de 4 secunde 6num r,nd "n g,nd. 4% 2% ;7% #i
s +i desc)idem apoi la ma(imum &reme de alte trei secunde #amd%
&reme de dou +trei minute pe $i
S+a constatat c % repetat $ilnic% &reme de mai multe luni% acest e(erci iu duce
la re$ultate e(cep ionale% "n c,te&a afec iuni cum ar fi. miopia 6prin
ec)ilibrarea presiunii la ni&elul globilor oculari7% )iposecre ia lacrimal %
anumite forme de conjuncti&it #i blefarit 6prin intensificarea circula iei la
acest ni&el7
8 crimatul &oluntar
*e ce l crim m- Iat o "ntrebare la care este dificil de r spuns !n aparen %
l crimarea este un proces menit s elimine orice corp str in sau substan
iritati& care ajunge "n contact cu oc)ii
*ar l crimatul nu apare doar atunci c,nd oc)ii trebuie feri i de &reun pericol%
ci #i atunci c,nd suntem foarte tensiona i psi)ic% atunci c,nd suntem
deprima i% emo iona i% sau c)iar atunci c,nd suntem foarte ferici i
Astfel% l crimatul are + se pare + #i o func ie de eliminare a stresului% a
emo iilor foarte puternice% care altfel ne+ar perturba *in acest moti&% "n
medicina tradi ional % l crimatului i se acorda un loc foarte important
El era pro&ocat &reme de c,te&a minute cu ajutorul unor substan e iritati&e
con inute de ceap sau )rean% subs ante care erau eliberate prin raderea
acestor legume
Se punea unul din aceste ingrediente rase "n apropierea oc)ilor% ceea ce
pro&oca un l crimat de 4+: minute% cu efecte terapeutice foarte intense.
elimina durerile de oc)i produse de concentrarea e(cesi& a pri&irii sau de
e(punerea "ndelungat la lumin prea puternic % ameliora blefaritele #i
conjuncti&itele alergice% f cea s dispar durerile de cap ap rute pe fondul
st rilor de tensiune psi)ic % elimina m,nc rimile de oc)i
!n unele ca$uri% l crimatul era folosit #i ca remediu de prim ajutor pentru
eliminarea #panului sau a a#c)iilor de lemn s rite accidental "n oc)i !n
medicina magic % l crimatul era pro&ocat pentru a sc pa de blesteme% de
posesiunea du)urilor rele #i a di&erselor entit i negati&e care "mpietreau
mintea #i sufletul
Plantele &ederii
Se folosesc pentru u$ e(tern% de regul sub forma infu$iei combinate% a&,nd
efecte antiinflamatoare oculare% antialergice% antiinfec ioase Unele dintre
aceste plante% de e(emplu frun$ele de corn % sunt creditate c)iar cu o
misterioas proprietate de a &indeca boli cum ar fi miopia sau astigmatismul
Aceasta% "n timp ce silurul a fost folosit% cu succes "n unele ca$uri % pentru
tratarea cancerului locali$at "n apropierea oc)ilor% a tulbur rilor de &edere
care apar odat cu &,rsta #i c)iar pentru ameliorarea complica iilor oculare
gra&e ale unor boli cum ar fi diabetul sau sclero$a multipl
Silurul 6Eup)rasia rost<o&iana7 + se ume$e#te un tifon cu infu$ie combinat de
silur 62 linguri e la jum tate de pa)ar de ap 7 #i se aplic pe pleoape &reme
de o or Aplica ia se repet $ilnic #i este folosit contra bolilor tumorale cu
locali$are "n $ona ocular % contra afec iunilor degenerati&e ale oc)ilor% contra
conjuncti&itelor #i blefaritelor de natur infec ioas
Alb strelele 6Centaurea c=anus7 + se face dup re eta pre$entat mai sus o
infu$ie combinat din flori de alb strele% la care se adaug apoi o linguri
ras de sare Cu acest preparat se fac sp l turi ale oc)ilor contra infec iilor
oculare% pentru "ncetinirea ritmului de e&olu ie a cataractei% pentru
ameliorarea &ederii "n ca$ul diabetului Este un remediu cu o eficien
do&edit pentru "ncetinirea ritmului de e&olu ie a )ipermetropiei
Cornul 6Cornus mas7 + se prepar o infu$ie combinat din dou linguri e de
frun$e uscate la un pa)ar cu ap % infu$ie la care se adaug o linguri de
sare Se fac sp l turi oculare $ilnice cu acest preparat% tratamentul dur,nd
minimum dou luni Indica ia major este tratamentul miopiei% inclusi& al
miopiei progresi&e
9u#e elul 69atricaria c)amomilla7 + florile sale sunt un puternic antialergic
Se aplic sub form de comprese pe pleoape% contra blefaritei #i a
conjuncti&itei alergice Este eficient #i ca adju&ant contra infec iilor oculare
de natur bacterian 6se folose#te infu$ia combinat % preparat din 4
linguri e la un pa)ar de ap 7% precum #i pentru atenuarea simptomelor
)erpesului ocular 6se folose#te "mpreun cu infu$ia combinat de n pra$nic7
*e asemenea% compresele cu mu#e el sunt eficiente contra oc)ilor obosi i%
contra durerilor de cap #i de oc)i produse de suprasolicitarea intelectual
Oc)ii #i alimentele
A#a cum este bine cunoscut "n medicina naturist % nu putem "ns n to#i cu
ade& rat un organ sau un sistem dac nu a&em "n &edere starea de armonie
a "ntregului corp !n acest conte(t% practic orice afec iune ocular % cu e(cep ia
celor traumatice% are o cau$ intern % o disfunc ie la ni&elul "ntregului
organism% care trebuie corectat
*in acest moti&% trebuie a&ute "n &edere "n tratamentul bolilor de oc)i nu
doar terapiile locale% ci #i cele care se adresea$ "ntregului organism Iar "n
acest sens% dietoterapia este de prim importan % e(ist,nd c,te&a alimente
medicament foarte utile pentru tratarea afec iunilor oculare
C tina + este campioana &itaminei A% &itamin numit #i 1retinol1% pentru c
are un rol decisi& "n procesele de )r nire #i de regenerare care se desf #oar
la ni&elul oc)ilor Pentru a pre&eni #i a combate afec iunile oculare se
consum fructe de c tin crude% amestecate cu miere% c,te 23+43 de grame
pe $i
Efecte &itamini$ante au #i anumite legume consumate crude% cum ar fi.
morco&ii% p trunjelul% soia 6germenii7% n utul
Afinele% murele% coac $ele negre + toate aceste fructe con in antociani%
substan e care protejea$ oc)ii de procesele de "mb tr,nire% ajut la
men inerea elasticit ii esuturilor la acest ni&el% "mbun t esc &ederea
nocturn *e asemenea% aceste fructe ajut la men inerea glicemiei la
&alorile normale% pre&enind diabetul + o maladie care pro&oac probleme
oculare majore
Polenul de albine + con ine aminoaci$i esen iali% cu un rol e(trem de
important "n procesele trofice care se desf #oar la ni&elul oc)ilor O linguri
de polen consumat $ilnic asigur necesarul din ace#ti aminoaci$i% fiind un
mijloc de pre&enire #i combatere a afec iunilor oculare care apar odat cu
&,rsta%precum #i a celor care apar la copii
0ibliografie
; >>>boli+medicinacom??@E*EREA+SANATOASA
2 >>>e&aro A Sanatate A Oftalmologie
4 >>>formula+asro??leacuri+de+sanatate+pentru+oc)i
: >>>$iarecom?articole?sanatateBoc)i
Prof 0anci 9i)aela
A8TCE8 *E SCATURI PENTRU A @A PROTEDA'
Raspunde la telefon tinand receptorul la urec)ea STANEA
Nu bea cafea *E *OUA ORI pe $i
Nu lua pastile cu apa RECE
Nu manca mese SATIOASE dupa ora ;F33
Redu cantitatea de mancare ERASA pe care o consumi
0ea mai multa APA dimineata% mai putina seara tar$iu?noaptea
Tine+te departe de INCARCATOARE de telefon mobil
Nu utili$a pastile pe perioade 8UNEI de timp
Cel mai bun somn este de la ora 2233 pana la G33 dimineata
Nu te ase$a in pat ?la ori$ontala% imediat ce ai luat 9E*ICA9ENTE inainte de
a adormi
Cand bateria iti arata ca este la U8TI9A bara% nu mai raspunde la telefon
Radiatiile sunt de ;333 ori mai mari
SUCURI SANATOASE
9orco& B g)imbir B mar + Stimulea$a si curata sistemul
9ar B castra&ete B telina + Pre&ine cancerul% reduce colesterolul si elimina
deranjamente la stomac si dureri de cap
Rosie B morco& B mar H Imbunatateste tenul si elimina respiratia urat
mirositoare
Nuci &er$i B mar B lapte + E&ita respiratia urat mirositoare si reduce caldura
interna a corpului
Portocala B g)imbir B castra&eti H Imbunatateste te(tura pielii si reduce
febra
Ananas B mar B pepene &erde + Elimina sarea in e(ces% )raneste &e$ica si
rinic)ii
9ar B castra&ete B <i>i + Pentru a imbunatati tenul
Para I banana + reglementea$a continutul in $a)ar
9orco& B mar B para B mango H Coboara febra% contracarea$a to(icitatea%
scade tensiunea arteriala si lupta cu o(idarea
Pepene galben B struguri B pepene &erde B lapte H 0ogat in &itamina C B
&itamina 02 + creste acti&itatea celulara si intareste imunitatea
Papa=a B ananas B lapte + 0ogat in &itamina C B E% fier + imbunatateste tenul
si metabolismul
0anana B ananas B lapte + 0ogat in &itamine )ranitoare + pre&ine constipatia
PERSONA8ITATEA IN CUNCTIE *E TIPU8 *E SANEE
*E 8A CINE POTI PRI9I SANEE% IN CUNCTIE *E ERUPA TA
;J3223;2
CU9 TRE0UIE SA NE A8I9ENTA9 CORECT
9ancarurile nedigerate se alterea$a si produc aci$i to(ici in corpul nostru
Alimentele alterate stau in stomac J ore% iar in intestine de la 23 la :3 ore
*aca mancarea este corect combinata% este in intregime descompusa%
absorbita si folosita in corp in 4 ore fara sa putre$easca% sa fermente$e% fara
sa produca ga$e% arsuri sau indigestie acida
Pentru traditionalisti + adica cei care inca se mai amagesc cu carne si )rana
moarta+ le oferim cate&a recomandari doar pentru perioada de tran$itie spre
)rana &ie.
; Carnea se consuma numai cu salate de cruditati% si nu cu cartofi% ore$%
macaroane% bran$a% paine @egetalele se digera atat in sucuri acide% cat si in
sucuri alcaline
2 Se pot manca cartofi copti sau fierti cu unt sau ulei% odata cu ei se pot
manca do&leci% fasole &erde 6fiarta7% dar obligatoriu si salata de cruditati
*e retinut'.
Se pot consuma amidonoase 6cartofi% ore$% fasole &erde% paste fainoase7 cu
&egetale gatite 6fierte7 ca. do&lecei% morco&i% conopida% telina% &ar$a% &inete%
usturoi% fasole &erde% dar alaturi cu salate de cruditati de se$on
*aca doriti sa mancati bran$a sau preparate din oua% mancati+le numai cu
salata de cruditati% dar fara% paine
4 Uneori natura a amestecat ea singura albuminele cu proteinele 6in fasole7%
insa corpul este capabil sa digere bine aceasta combinatie 6putin mai
complicat ca pe alte alimente7 prin modificarea compo$itiei sucurilor
digesti&e
Proteinele sunt foarte diferite intre ele% incat modificarile necesare digerarii
lor combinate sunt imposibile% dand mari deranjamente la stomac
Se pot combina doua proteine de acelasi fel. carnuri diferite sau produse
lactate diferite% dar nu doua proteine diferite
*e e(emplu% NU se combina corect oua cu produse lactate% carne cu oua sau
nuci cu carne
Combinatia de albuminoase se poate face pentru ca ele nu se descompun
c)iar asa de greu ca proteinele si mai ales nu apare fenomenul de
fermentatie% c)iar daca se consuma cu putina paine sau crutoane de paine
rumenita% fara ulei
Asadar% a sosit timpul sa o rupem cu traditia in alimentatie% daca dorim sa
scapam de boli de stomac% ficat% rinic)i% tensiune% boli de inima% si mai cu
seama de numeroasele forme de cancer si de supragreutate% care nu este
decat boala curata
Iar ruperea traditiei inseamna trecerea la )rana &ie% fara carne% sare% $a)ar si
faina alba
REEU8I I9PORTANTE IN A8I9ENTATIE
; Cructele se consuma numai pe stomacul gol
2 9icul dejun trebuie sa fie alcatuit numai din fructe% sucuri de fructe sau
&egetale ca. ardei% rosii% castra&eti% ceapa% napi% &ar$a% telina% sa
4 8a masa de pran$ 6ora ;27 + numai salate sau suc de &egetale
: *upa ora ;G pana la ora 23 se pot consuma si mancarurile mai
complicate% dar la masa se &a consuma o singura mancare concentrata 6Tot
ceea ce nu este crud este concentrat% sau tot ceea ce este gatit este
concentrat7
5 Cantitati&% in timpul trecerii spre )rana &ie% $ilnic este necesar a se
consuma F3 K cruditati 6fructe% legume% $ar$a&aturi7 si 43K mancaruri
concentrate 6gatite7
L Combinarea corecta a alimentelor este. salate B proteine
L Nu se &or combina proteinele intre ele 6carne% peste% bran$eturi% oua%
lactate7
L 8egumele gatite se pot combina intre ele. do&lecei% &ar$a% conopida% gulii%
fasole &ec)e B legume gatite
L Amidonoasele se pot combina intre ele dupa gust
; *upa ora 23 nu se mai mananca nimic
2 Nu se bea apa in timpul mesei si nici o ora dupa masa
4 @inul ingreunea$a mult digestia si de aceea trebuie baut pe stomacul
gol
: Nu introduceti in stomac alimente peste altele care se afla deja in
procesul digestiei
Pentru a respecta aceste reguli% memorati timpii de digestie din tabelul notat
mai jos. A8I9ENT TI9P *E *IEESTIE
; Cructele crude sau sucuri naturale MMMMMMMM 23+43 min
2 0anane% curinale% smoc)ine sau fructe uscate 6la soare7MMMMMMMM; ora
4 Salate sau &egetale crudeMMMMMMMMMM2 ore
5 Alimente combinate corect fara carneMMMMMMMMMM4 ore
G Orice aliment combinat incorectMMMMMMMMMMJ ore
L In loc de otet% in salate folositi sucul de catina% de lamaie sau de grepfruit
L NU beti bauturi racoritoare + sunt pur c)imice si acidifica organismul
L Nu fierbeti rosiile% deoarece produc acid in stomac Consumati+le numai
crude sub forma de salate% sucuri% sa
L Salatele de cruditati se combina perfect cu legumele si amidonoasele
L Amidonoasele se pot combina intre ele
L 8egumele se pot combina intre ele
Autor. Elena Nita Ibrian N0ucataria fara focO
;23223;2
AC8A CAT *E I9PORTANT POATE CI% UN SI9P8U PAHAR CU APA'
Teste stiintifice au aratat ca este bine si trebuie sa bei un pa)ar cu apa
dimineata% pe stomacul gol A&eti mai jos o descriere a modului cum se poate
utili$a apa 8a boli &ec)i si serioase% ca si la imbolna&irile de data recenta%
tratamentul cu apa s+a constatat ca are succes H lucru documentat de o
societate medicala japone$a% care recomanda &indecare ;33K pentru
urmatoarele boli. +dureri de cap% dureri in corp% sistemul cardio% artrita% puls
accelerat% epilepsie% grasime e(cesi&a% astm bronsic% tuberculo$a% meningita%
boli de rinic)i si urinare% &omisment% gastrita% diaree% )emoroi$i% diabet%
constipatie% toate bolile de oc)i% boli ale uterului% cancer si boli ale urec)ii%
nasului si gatului
9ETO*A *E TRATA9ENT
; Cand &a sculati de dimineata% inainte sa &a spalati pe dinti% beti : ( ;G3ml
pa)are cu apa
2 Spalati si curatati gura% dar nu mancati sau beti nimic timp de :5 de
minute
4 *upa :5 minute% puteti manca si bea normal
: *upa ;5 minute de mic dejun% pran$ si cina% nu mancati si nu beti nimic
timp de 2 ore
5 Cei care sunt batrani sau bolna&i si nu pot bea : pa)are cu apa% la inceput
pot pleca de la putina apa si sa creasca treptat% pana la : pa)are pe $i
Iata lista cu numarul de $ile de tratament necesare pentru a controla? reduce
principalele boli.
; Tensiune arteriala mare+ 43 $ile
2 Eastrita + ;3 $ile
4 *iabet + 43 $ile
: Constipatia + ;3 $ile
5 Cancer + ;J3 $ile
G T0 6tuberculo$a7+ P3 $ile
F Pacientii cu artrita ar trebui sa urme$e tratamentul de mai sus numai 4 $ile
in prima saptamana% si din a 2 + a saptamana in continuare + $ilnic
Aceasta metoda de tratament nu are efecte ad&erse 0ine ar fi sa puteti
continua tratamentul acesta% facand din el o rutina in &iata d&
0eti apa si &eti ramane sanatos si acti&
E@ITATI APA RECE
C)ine$ii si japone$ii beau ceai fierbinte la masa si NU APA RECE
E poate placut sa bei o ceasca de apa rece dupa ce mananci% insa% apa rece
&a solidifca grasimile din ceea ce tocmai ati mancat @a incetini digestia
Odata ce NsedimentulO 6re$iduurile lic)ide7 reactionea$a cu mediul acid% se &a
rupe si &a fi absorbit de intestine mai rapid decat mancarea solida
Se &a depune pe intestin% captusindu+l% foarte curand% transformantu+se in
grasimi si ducand la cancer
Este cel mai bine sa bei supa fierbinte sau apa calda dupa ce mananci
STIATI CA -'
Organele corpului tau au sen$orii lor de atingere la talpa piciorului *aca
mase$i aceste puncte% te &ei elibera de dureri *upa cum &e$i inima este pe
piciorul stang
Punctele de sensibilitate sunt aratate de obicei ca puncte si sageti pentru a
ilustra de ce organe se leaga fiecare Ner&ii legati de aceste organe au acolo
terminatii
In studii de acupunctura% sau manuale de specialitate% gasiti mai multe
detalii *umne$eu a creat omul asa de bine% incat s+a gandit pana si la asta
El ne+a facut sa mergem si astfel% cand pasim% apasam intotdeauna aceste
puncte de presiune% prin aceasta pastrandu+ne organele acti&ate in orice
moment

0ENECICII8E CRUCTE8OR SI 8EEU9E8OR.


3: februarie 23;2
UCIEASII CANCERU8UI. Carmacia naturii'

Congresul cancerului tinut la Paris a confirmat capacitatea e(ceptionala a
fructelor si legumelor de a pre&eni si &indeca tumorile ucigatoare'
10omba1 ultimului congres mondial al cancerului tinut la Paris a fost &ictoria
morco&ului si a rubedeniilor lui impotri&a bolilor oncologice
Cructele si legumele au triumfat Un studiu mamut% intins pe o durata de 45
de ani si efectuat pe 533333 de subiecti% a do&edit fara drept de apel ca
alimentatia &egetariana reduce drastic aparitia cancerului Practicantii
terapiilor naturiste au a&ut dreptate
1*e necre$ut1% a e(clamat profesorul france$ 9ic)el 0oiron% presedintele
fondator al congresului international al cancerului
1Scepticismul nostru este in&ins Cifrele studiului EPIC 6European Prospecti&e
In&estigation into Cancer and Nutrition Q In&estigatia europeana prospecti&a
pri&ind cancerul si alimentatia7 sunt de necombatut 8egatura dintre cancer si
alimentatie este edificata1
*esi nu e noua% ideea ca )rana joaca un rol decisi& in stoparea sau
de$&oltarea tumorilor canceroase a fost multa &reme respinsa% minimali$ata
sau pri&ita cu scepticism de lumea medicala occidentala
Cancerul era interpretat ca o boala in sine% declansata prin dereglarea
necontrolata a unor celule Un soi de 1nebunie1 organica *in fericire% studiul
EPIC &ine cu conclu$ii de neclintit
Este cea mai mare anc)eta reali$ata &reodata asupra relatiei dintre nutritie si
cancer Studiile efectuate compara alimentatia si modul de &iata a 533333
de indi&i$i din tarile nordice si sudice ale Europei% unii dintre ei amatori de unt
si de carnuri grase% ceilalti + consumatori de legume% fructe si untdelemn de
masline
Incepand cu anul ;PF3% majoritatea subiectilor au fost urmariti fiecare in
parte% in medie timp de cinci ani Ultimele re$ultate au fost publicate in iunie
2335 si comunicate oficial la congresul de la Paris
A fost primul studiu combinat si cu prele&ari de sange si A*N% stocate in
banci biologice% pentru cercetarea indicilor nutritionali Conclu$ia e clara.
sc)imbarea regimului alimentar poate reduce frec&enta cancerului
Iata si cate&a prescriptii importante re$ultate din studiul EPIC
Consumati cat mai multe fructe si legume
Persoanele care consuma in medie 45 de grame de fibre &egetale pe $i
6sapte portii de fructe si de legume mancate pe intinderea unei $ile7 reduc
riscul imbolna&irii de cancer cu :3K
Cifra creste% daca pe langa alimentatia &egetariana% &eti fi atenti sa &a si
miscati 9ai ales cancerul intestinal si cel de colon sunt tinute in frau printr+o
alimentatie adec&ata combinata cu sport
19arele progres al acestui studiu consta in faptul de+a arata ca riscul
cancerului poate fi drastic redus prin cresterea consumului de fructe si de
legume% principalele surse de fibre alimentare1% spune profesorul Elio Riboli%
responsabilul studiului EPIC% specialist mondial in probleme de nutritie si
cancer
@egetalele. bariera impotri&a cancerului de colon
Includeti in fiecare din mesele d&s o leguma sau o salata si un fruct la desert
Care sunt cele mai indicate-
Toate fructele contin combinatii de substante protectoare Pentru a beneficia
de ele% &ariati culorile. dupa ce mancati un mar rosu% gustati o para aurie sau
un strugure negru
8a fel si in ca$ul legumelor. dupa o tomata rosie% consumati un broccoli &erde
sau o ridic)e neagra Cel mai adesea% principiile acti&e care opresc cancerul
sunt cuprinse c)iar in colorantii din plante
Eficienta lor a fost constatata nu doar in cancerul de colon% ci si in cel de
prostata% pancreas% plamani% esofag Uitati carnea% mancati peste
Se banuia de multa &reme ca e(cesul de carne nu este sanatos Studiul EPIC
confirma si aceasta realitate
Anali$a efectuata a grupat carnea in trei categorii. carne rosie% me$eluri si
carne de pasare *in prima grupa fac parte carnea de &ita% &itel% porc%
proaspata% tocata sau congelata
*in grupa a doua fac parte salamurile de porc sau &ita% conser&ate in
saramura% cu sau fara nitrati% afumaturile% carnea uscata sau conser&ata prin
fierbere. jambonul% carnatii% pateul de ficat% cren&urstii etc
Pasarile au fost repre$entate de gasca si pui Re$ultatul. riscul de cancer
colorectal e mult mai ridicat la consumatorii de carne si me$eluri In sc)imb%
nu e(ista nici o problema cu carnea de pasare% cu conditia sa nu fie din
crescatorii
Ca solutie alternati&a pentru carne se recomanda pestele% desi efectul lui
protector n+a putut fi e(plicat pe deplin Se presupune ca anumiti aci$i grasi%
pre$enti in mare cantitate in uleiul de peste% in)iba de$&oltarea tumorilor
canceroase
8eguminoase si cereale complete
Erau% or$% o&a$% mei% secara% linte% fasole% soia% seminte de in si susan + 1E
timpul sa redescoperim cerealele si leguminoasele1% ne indeamna studiul
EPIC 10ogatia lor in fibre participa% de asemenea% la pre&enirea cancerului de
colon
In sensul acesta% ar fi bine ca painea cotidiana sa fie inlocuita de sase portii
de grau incoltit% consumat pe durata unei $ile1
Unele leguminoase 6mai ales soia7 pre$inta un alt atu. continutul lor bogat in
fito+estrogeni Cemeile asiatice% care consuma multe leguminoase inca de la
&arsta copilariei% sunt mult mai putin atinse de cancerul de san
Ipote$a a&ansata. acesti micro+constituenti sunt capabili sa bloc)e$e efectul
estrogenilor asupra celulelor mamare In sc)imb% o posibila cau$a de aparitie
a cancerului de san poate fi e(cesul de <ilograme acumulate dupa
menopau$a
In conclu$ie% puneti linte in toate salatele% mancati cu incredere soia% mancati
cereale complete Protejati+&a intestinul si controlati+&a greutatea
Optati pentru o alimentatie &ariata
*ecat sa mananci un anume aliment% mai bine consumi cate putin din toate
Si reduceti consumul de alcool *e fapt% ideea generala care s+a desprins la
congresul de la Paris a fost ca nu e(ista atat alimente protectoare% cat un
model alimentar pre&enti&% inspirat din modelul mediteranean
Si anume. legume stropite din belsug cu ulei de masline
Un alt principiu recomandat pri&este alimentele proaspete si crude% netrecute
prin foc Ca&ori$ati% deci% salatele de legume% condimentate cu ierburi
aromate% si fructe de toate gusturile si culorile Acti&itatea fi$ica reduce riscul
cancerului de san
9iscare'
O a doua surpri$a a congresului de la Paris a fost confirmarea prin studiu a
incidentei deosebite pe care sportul% miscarea% o are in stoparea di&erselor
tipuri de cancer Prin urmare% specialistii recomanda includerea lor in &iata
cotidiana
Nici o $i fara plimbare in aer liber% fara cate&a minute de gimnastica sau de
alergat 9iscarea reduce in proportie de :3K incidenta cancerului% mai ales
de san si colon% de prostata% plamani si uter
*iminuarea riscurilor apare si la persoanele subtiri% care fac constant
miscare *e unde ideea ca nici cei ce au o greutate normala nu sunt feriti de
teribila maladie
1Un studiu american a demonstrat ca densitatea sanului la mamografie se
modifica radical dupa o ora de e(ercitiu fi$ic1 Ti la fel% intreaga structura
corporala RO*ICA *E9IAN
E(ista o planta anume pe care o preferati-
Ceaiul &erde protejea$a de cancer pe mai multe planuri
Cercetatorii americani au descoperit faptul ca o substanta componenta a
ceaiului &erde poate 1nimici1 tumorile% pri&andu+le de )rana
*a Numele ei prescurtat este ECE Ea in)iba de$&oltarea de noi &ase
sanguine Nemaifiind alimentata cu sange% tumora moare *ar re$ultatele
acestor studii indeamna la continuarea cercetarilor
*e la e(perientele in eprubeta sau pe animale pana la studiile efectuate pe
oameni e cale lunga
@ar$a 6si% in general% cruciferele7 + Elucosinolatele% ade&arate 1pesticide
naturale1 protejea$a &ar$a de agentii noci&i 6bacterii% ciuperci7 8a oameni%
ele acti&ea$a en$ima care pre&ine cancerul 6ETS7 Cierbeti &ar$a' In felul
acesta% substantele protectoare sunt mai bine &alorificate de organism
Strugurii
Res&eratrol se numeste 1medicamentul1 anticancer din struguri% din $eama
de struguri si din &in Aceasta substanta stopea$a producerea infectiilor si
calcifierea arterelor Pentru frumusete. samburii 6semintele7 de struguri
impiedica aparitia petelor de batranete
Rosiile
8icopenul este 1multimedicamentul1 natural pe care+l contin acestea Un
antio(idant care impiedica aparitia cancerului de pancreas% de intestin% de
prostata% de plamani Efectul este mai puternic daca rosiile sunt fierte
Cerealele
Seleniul este microelementul care mentine la 1turatie ma(ima1 o en$ima ce
impiedica de$&oltarea tumorilor Se gaseste in graul si in grisul nerafinate
industrial
Citricele
@itamina C pre&ine cancerul Cei care combina% de e(emplu la micul dejun%
felia de sunca cu un grapefruit pot pre&eni formarea nitrosaminelor
cancerigene In pielita alba a citricelor se gasesc biofla&onoidele care sporesc
de 43 de ori efectul &itaminei C
Inapoi la natura'
Ciecare om se poate apara si singur de cancer% dar trebuie sa o faca imediat
Iata ce recomanda specialistii.
Alcool cu masura.
+ barbatii. ma(imum 2 pa)are?$iR
+ femeile. ma(imum ; pa)ar?$i Ideal. &inul rosu care contine res&eratrol
Carne putina. nu mai mult de J3 g?$i 9ai multa carne de pui sau peste% decat
carne de miel sau de &ita Carnea nu trebuie prajita prea tare si se consuma
bucatile mai slabe Ideal. somonul% care contine aci$i grasi Omega 4 si
&itamina *
Cara grasimi animale. inlocuiti+le cu grasimi &egetale% mai ales cu ulei de
masline El contine aci$i grasi nesaturati si &itamina E% care ne protejea$a de
cancer
Sare% cu economie. ma(imum G g?$i Inlocuiti+o cu mirodenii si &erdeturi%
bogate in substante anticancerigene
9ulte cereale si leguminoase. e(pertii recomanda G33+J33 g?$i% impartite in F
sau mai multe portii Optati pentru produsele integrale Consumati $ilnic
produse din soia. lapte% bran$a 6tofu7% iaurt etc
9ulte legume si fructe. $ilnic% intre :33+J33 g% impartite in 5+;3 portii
Substante bioacti&e se gasesc mai ales in crucifere 6&ar$a% conopida% broccoli%
gulie etc7 si in usturoi Citricele contin &itamina C% la fel si merele 6soiurile
&ec)i7% afinele% socul% caisele% morco&ii
Ceaiul &erde. bautura ideala
Sa)ar% aproape deloc. pentru ca ingrasa% iar supragreutatea sporeste riscul
imbolna&irii de cancer Inlocuiti+l cu miere'
4; ianuarie 23;2
Continutul articolelor este doar informati& Starpressro nu recomanda%
sustine sau promo&ea$a utili$area continutului in alt scop decat cel informati&
si nici aplicarea continutului la o situatie concreta StarPressro nu promite si
nu garantea$a ca informatiile afisate sunt complete% &alabile sau obtinerea
unui anumit re$ultat de catre dumnea&oastra sau de catre alte persoane%
indiferent de scopul pe care+l urmariti Informatiile pre$entate au caracter
general si nu inlocuiesc sfaturile medicale

S-ar putea să vă placă și