Sunteți pe pagina 1din 26

-CAPITOLUL 1-

CARACTERIZAREA GENERAL A NAVEI I A MRFII


TRANSPORTATE
1.1. CARACTERISTICI TEHNICE I DE TRANSPORT
1.1.1. Descrierea caracerisici!"r c"#sr$ci%e a!e #a%ei
Nava este destinat transportului mrfurilor de tip crude oil i produselor finite
(produse petroliere rafinate, uleiuri vegetale, etc.). Nava prototip aleas este de tip crude
oil/chemical tanker 6100 td. !aracteristicile tehnico"constructive ale corpului navei sunt
pre#entate $n ta%elul 1.1.
&a%el 1.1.
SHIP&S PARTICULARS
1. 'hip(s Name )& *+,*-.
'. /ort of -egistr0/)lag /alermo / 1tal0
(. +egal .ners/2isponent
.ner
3*-*N&1 )1N*N'*+ 41-*+*5* *.'.
&6-478
). ,uild (8ard/!ountr0/8ear) *214 '91/8*-2 &6:+*/&6-48*/;00<
*. !lass. 'osiet0 (Name/!lass
notation)
,ureau =eritas/ 1>hull>mach/oil tanker
esp/chemical tanker esp/
+. 'erial 9ull No. N, 0<?
,. 15. No. <@@A;A?
-. ,.=. 12 No. 1;?BA?
.. .fficial No. 11 -1
1/. +ength over all 10A.C@m
11. +ength ,eteen
/erpendiculars (+//)
101.6?m
1'. ,readth 1?.B0m
1(. 2epth moulded B.;?m
1). 'ummer draft / 2eadeight 6.?B m / 610;.A?; mt
1*. Dinter draft / 2eadeight 6.@C m /?BB@.;;; mt
1+. &ropical draft / 2eadeight 6.A1A m /?BBC.6<; mt
1,. 2ate keel laid 01.0;.;00B
1-. )D* / &/! 1@? mm / 1@.? mt
1.. +ight ship ;CC6.A1B mt
'/. 2isplacement B@C<.@A0 mt
'1. 3ross / Nett tonnage
(1nternational)
C<<< / 1BBA
''. 'hip(s height to masthead
a%ove keel
C;.B m
'(. /arallel %od0 +oaded /
,allast (m)
?C.C;m / @6.@? m
'). 5aE.sea speed (loaded /
%allasted)
1@.0 // 1C.? kn
2in punct de vedere tehnic sistemul de propulsie al navei presupune eEistenFa unei
maini principale de tip 90undai cu linie de ar%ori cu transmisie direct.
C
&a%el 1.;.
PROPULSION S0STEM
1.
,o &hruster t0pe / output 'chottel 35,9 C00 4D
'.
5ain engine t0pe 986N2*1 <9;? / CC /
(.
5ain engine output (maE.) ;610 4D
).
/ropeller /itch /ropeller
'istemele navale de %ord pre#entate $n ta%elul 1.C. includG sistemul de %alast,
sistemul de transfer al mrfii ($ncrcare"descrcare, transfer intern, etc.), caracteristicile
interfeFei de conectare cu facilitFile din terminal (manifoldurile din prova"centru"pupa).
&a%el 1.C.
1ORD 2 CARGO S0STEMS
1.
5aE. %allast capacit0 (m
C
) ;@;?.BC0 mt
'.
,allast pump (no. / capacit0) !entrifugal pump ,om%as/*#cue ;E;?0m
C
/h
(.
!argo capacit0 incl. 'lop tanks
<BH
6A1C.<1B mt
).
)ramo cargo pumps (no./capacit0) 1; E ;;0 m
C
/h
*.
)ramo slop pumps (no. / capacit0) ; E A0 m
C
/h
+.
!argo tanks (coating / date)
Iotun /henolic 7poE0 (&ankguard 'pecial) /
;00B
,.
5aE. loading rate cargo tanks /
slops
C00 m
C
/h / 100 m
C
/h
-.
/ress/=acuum valve 0.;0 %ar / "0.0C? %ar
..
9ose crane 'D+ / 'tores crane
'D+
? tons / ; tons
1/.
/ota%le )D &anks capacit0 100H CB m
C
11.
&echnical )D capacit0 100H 1@C m
C
1'.
9eav0 fuel oil capacit0 <B H ;AA m
C
1(.
2ail0 consumption 9). at sea 11.0 t
1).
2iesel .il tanks capacit0 1C0 mt
1*.
9ar%our dail0 consumption 0.B
1+.
+u%.oil tanks capacit0 <BH 1? m
C
1,.
2istance 'hip(s side to manifold C.1C? m
1-.
2istance ,o"%ridge (m) B?.?m
1..
2istance 'tern"%ridge (m) ;1.B@m
'/.
2istance ,o"manifold (m) ?;.6m
'1.
2istance 'tern"manifold (m) ?@.;m
@
''.
2ist.deck /spill tra0 to !enter of
5anifold
1.0?m
'(.
'eage tank capacit0 1;.BC m
C
').
,unker manifold diameter 9). " ?J, 52. " @J
'istemele navale de punte pre#entate $n ta%elul 1.@. includ caracterisiticileG
sistemului de ancorare"manevr i legare, ale sistemului de guvernare, etc.
&a%el 1.@.
DEC3 S0STEMS
1.
5ooring Dinches pull each 1; m/min
'.
)ire pumps (no.E capacit0) ; E 1?0 m
C
/h
(.
7mergenc0 fire pump (no.E capacit0) 1 E ?0 m
C
/h
).
/ort anchor chain (m) < 'hakles, ;@A.? m
*.
'tar%oard anchor chain (m) < 'hakles, ;@A.? m
+.
Deight of anchors ('t% / /ort) ;1?A.?/;1?A.?
,.
-udder t0pe )lap &0pe
-.
'eage tank capacit0 1;.BC m
C
1.1.'. Dis4$#erea a#c$ri!"r 5e 6ar78 9i 5e :a!as 9i a sise6e!"r 5e "4erare a 68r7ii.
Nava are $n componenF ase perechi de tancuri de marf i un tanc de slop central.
'unt acoperite cu un $nveli Iotun /henolic 7poE0 care permite $ncrcarea unei mrfi cu o
greutate specific de pKn la 1.?@ tone/m
C
i o temperatur de maEim B0 L! fie alternativ fie $n
condiFii asimetrice. !apacitatea total de $ncrcare marf fiind de B@C<.@A0 mt.
*rmturile sistemului i pompele de marf sunt acFionate la distanF din camera de
$ncrcare. Nava este dotat cu un sistem de monitori#are al parametrilor mrfii (apro%at de
clas)G ulaM, temperatur i presiune de vapori.
Nn ceea ce privete instalaFiile de operare nava este $n#estrat cuG o macara pentru
manevrarea liniilor fleEi%ile pentru marf (furtun din cauciuc armat), cu o sarcin maEim
admis ;0 tone, 10>1E6O coneEiuni la manifold, o coneEiune de ?O, o coneEiune de ?O la
pupa, ;E@O coneEiuni de returnare a vaporilor, sistem de reFinere la %ord a eventualelor
pierderi de marf (atKt la manifold prin sistemul de tvi cu posi%ilitate de drenaM cKt i pe
puntea principal la fals%ordul prev#ut cu dopuri de scurgere), sistem de inertare cu a#ot
(N
;
).
-ata maEim de $ncrcare este deG C00 m
C
/or utili#Knd coneEiunea de ?PP la
manifoldul centralQ C00 m
C
/or folosind o coneEiune de @PP la manifoldul pupaQC00 m
C
/or
avKnd o reducFie de @PP la manifoldul central. -ata maEim de descrcare este de 1000 m
C
/or
?
cu o coneEiune de ?PP la manifoldul central i o presiune pe linie de 10 ,ari (? pompe lucrKnd
la capacitatea de C00 m
C
/or).
)ig.1.1. 2ispunerea tancurilor de marf i de %alast la nava )&/*l%aro.
&a%el.1.?. !apacitFile tancurilor de marf i de %alast.
6
)ig.1.;. !aracterisiticile pompelor de marf
Pompe de marf:
NumrG fiecare tanc este deservit de o pomp individual ()-*5.)
&ipG centrifugal, acFionate electric (6B kD fiecare)
!apacitateG ;;0 m
C
/or cu 10 trepte de utili#are
-ata total de descrcareG 1100 m
C
/or folosind simultan ? pompe.
A

)ig.1.C./ompa de marf de tip )-*5. )ig.1.@. /ompa de %alast
Pompa de slop:
NumrG slopul este deservit de o pomp individual ()-*5.)
&ipG centrifugal, acFionat electric (6B kD)
!apacitateG A0m
C
/or avKnd o singur treapt de utili#are
Pompa de marf portabil:
NumrG un set complet (furtune de descrcare pentru produse petroliere/chimice)
&ipG centrifugal su%mersi%il, acFionat de un motor hidraulic
!apacitate G A0 m
C
/or (greutate specificG 1.0, vKsco#itateG 1.0).
)ig.1.?. !aracterisiticile pompelor de marf porta%ile
'istemul de $ncl#ire a mrfii este reali#at din serpentine din oFel inoEida%il i este
pre#ent $n toate tancurile de marf, inclu#Knd slopul. )luidul de lucru este compus din ulei
termal sau o miEur de ap i glicol. !apacitatea de $ncl#ire calculat $n conformitate cu
urmtoarele condiFiiG $ncl#irea mrfii de la @@ L! la 66 L! se reali#ea# $n <6 de ore, FinKnd
seama i de schim%ul de temperatur cu mediul am%iant.
B
)ig.1.6. 'istemul de operare cu marfa
&otodat nava dispune de dou pompe, acFionate electric, care deservesc sistemul de
%alast cu un de%it de ;?0 m
C
/or, am%ele controlate din camera de $ncrcare.elorlalte
1.1.(. Caracerisici!e sise6$!$i 5e 4r"4$!sie 9i a ce!"r!a!e sise6e #a%a!e
5otorul principal este 986N2*1 <9;? / CC /, de#volt o putere de ;610 kD la A?0
de rotaFii pe minut. !onsumul este de 1B; g/kh. +a o sarcin pe motor de B0H nava se
deplasea# cu o vite# economic de 1;.? noduri. -eductorul de turaFie este de tip /3"@00.
'NG6116@. 7licea este ,7-3 <00 9R/@ diametrul de C600 mm cu patru pale, iar %othruster"
ul de tip 'chottel 35,9 de#volt o putere de C00 kD la 1?00 de rotaFii pe minut.
&a%el 1.?. !apacitFile tancurilor de com%usti%il, ulei i ap
CAPACITATEA TANCURILOR DE COM1USTI1IL GREU
1.
FUEL OIL 1UN3ER TAN3 AFT P 10<.6@;
'.
FUEL OIL 1UN3ER TAN3 AFT S ?6.?<B
(.
FUEL OIL 1UN3ER TAN3 AFT F.P ;LS.< @<.B00
).
FUEL OIL SERVICE TAN3 1P 1B.C@A
*.
FUEL OIL SERVICE TAN3 'P 16.?6B
+.
FUEL OIL SETTLING P ;6.?1B
TOTAL COM1USTI1IL GREU ;AA.@AC
CAPACITATEA TANCUROLOR DE COM1USTI1IL DIESEL
,.
MDO 1UN3ER TAN3 S C@.66C
-.
MDO SETTLING TAN3 S 1B.C@A
..
MDO SERVICE TAN3 1S 1C.0;<
1/.
MDO SERVICE TAN3 'S 1C.@<0
11.
ENG. GEN. D.O. TAN3 S 0.B;C
1'.
MDO 1UN3ER TAN3 FORE S @<.B00
TOTAL COM1USTI1IL DIESEL 1C0.1?;
S52.T5arine 2iesel .il
<
5otoarele auEiliare sunt repre#entate de ; sisteme de tip 5*N 2;B@;+7, de#volt
C60 kD la 1?00 de rotaFii pe minut i produc CE@00 = la ?0 9#.
*lternatorul pentru motoarele auEiliare de mai sus este '&*5).-2 9!5 ?C@?00
4va, $n plus eEistKnd unul articulat pe ar%orele cotit, 2'6 6; 5;"@ ce poate produce ?00 kD
la 1?00 de rotaFii pe minut. 3eneratorul de avarie este o unitate complet 2emp 5*N 2 0;;6
5+7 care produce 11;.? 4va (<0 kD).
!ele ; %oilerele de tip 37'*,U9&1 &.9 9@0 1;00 kD, sunt po#iFionate ori#ontal i
lucrea# $mpreun cu un economi#or de cldur de @00 kD la <0H 5!-.
'eparatoarele pentru com%usti%il greu sunt $n numr de dou reali#ate de *+)*
+*=*+, modelG 55/RU@0C cu o capacitate deG ??0 l/or (la o densitate a produsului de CB0
c't), B00 l/or (la o densitate a produsului de 1B0 c't). /entru com%usti%il uor este instalat
un separator *+)* +*=*+, modelG 51,UC0C cu o capacitate de 6C0 l/or, iar pentru ulei,
*+)* +*=*+ 55/RU@0@ cu o capacitate de B00 l/or.
)ig.1.A. *menaMarea !5" )& *l%aro
'istemul de guvernare este reali#at de -olls -o0ce, tip '- 66; cu un cuplu de 1A0
kNm, acFionat de o tur%in rotativ. Nava are $n dotare un sistem de tratare a apelor u#ate,
apro%at de 15., pentru a deservi un echipaM de ;0 de persoane. /entru arderea produselor
petroliere i a re#iduurilor solide re#ultate $n urma eEploatrii navei se utili#ea# un
incinerator (1B0.000 kcal/or). /entru detectarea ga#elor $n tancurile de %alast i camera
pompelor de %alast, nava are un sistem cu afiaM $n camera de $ncrcare.
10
1.1.). Ec=i4a6e#e 5e sa!%are a %ie>ii "6e#e9i 4e 6are. Ec=i4a6e#e 5e !$48
?64"ri%a i#ce#5ii!"r 9i 6aeria!e 4e#r$ %ia!iaea #a%ei.
2in punct de vedere al !onvenFiei 1nternaFionale pentru .crotirea =ieFii .meneti pe
5are, nava are $n dotare o %arc de salvare cu o capacitate de ;0 de persoane, total acoperit,
cu sistem de lansare tip Vfree fallP, avKnd posi%ilitatea de stingere a incendiilor locali#ate la
eEterior, de filtrare a aerului, de a asigura oEigen ocupanFilor $n ca#ul $n care aerul este
contaminat. Nn %ordul %a%ord este locali#at %arca de serviciu utili#at $n principal pentru
recuperarea supravieFuitorilor. Nn fiecare %ord este amplasat cKte o plut de salvare cu o
capacitate de ;0 de persoane. !onform convenFiei mai sus amintite i luKnd $n considerare
lungimea navei, un numr de B colaci de salvare sunt po#iFionaFi de"a lungul acesteia (; $n
%ordurile punFii de comandUcu lumin i fum, 6 pe puntea principalUcu lumin,
dispo#itivele fiind reali#ate cu circuite intrinseci pentru prevenirea eEplo#iilor). Nn inventar
eEist ;C de veste de salvare (;0 $n fiecare ca%in a mem%rilor de echipaM i restul de C fiind
dispuse pe puntea de comand i $n sala maini).
/entru prevenirea incendiilor la %ord, nava a fost echipat cu un sistem de detecFie tip
'!*N* ce utili#ea# sen#ori de temperatur i fum. 'ala maini este proteMat de %utelii cu
dioEid de car%on ce pot fi acFionate din eEterior, acestea oprind motorul principal, sistemul de
admisie a aerului i evacuare a ga#elor, acFionrile la distanFa i dup lansare inund camera
motoarelor cu dioEid de car%on pentru eliminarea incendiului. &ancurile sunt proteMate de o
%aterie de %utelii cu a#ot. /e nav se gsesc instalate @ tunuri de ap/spum, C fiind amplasate
la nivelul pasarelei punFii principale, iar cel de"al patrulea se gsete pe prima punte avKnd ca
#on de acoperire manifoldul de la pup.
&a%el 1.6. 7chipamente de lupt $mpotriva incendiilor
STINGTOARE
TIP CAPACITATE CANTITATE
(//'/!.;) (litri sau kg) (Nr.)
P$5r8 6 kg ;?
P$5r8 1; kg ;
S4$68 @? kg 6
S4$68 ;0 litri ;
CO
'
? kg A
TOTAL " )'
/e nav se gsesc 16 posturi de lupt $mpotriva incendiilor ce au $n componenF
hidranFi, manici (diametru ?0 mm) i chei de $mpreunare. /entru intervenFie i salvare se
folosesc cele 16 costume complete, echipate cu sistem de respirat autonom tip 'a%re.
1.1.*. Sise6e 9i ec=i4a6e#e 5e #a%i@a>ie 9i c"6$#ica>ii.
2etaliile de contact ale naveiG
MMSIA '),'-'1//
1nmarsat"! 12 (&d)G >C<010<B@?611
1nmarsat"! 12 (,d)G >C< 010<B@?6;C
&elefon 1nmarsatG @;@A0;BC; / @;@A0;BCC
7"5ailG al%aroWfurtrans.fr
Nava este echipat cu urmtoarele sisteme de navigaFie i comunicaFiiG
11
&a%el 1.A. 7chipamente de navigaFie i comunicaFii
Ec=i4a6e#BSise6 Pr"5$c8"r M"5e! N$68r
'istem de 1dentificare *utomat (*1') I-! I9'"1B0 1
'taFie -adio $n %anda de unde medii i scurte
(5)/9)) I-! I',"1<6 35 1
1nmarsat " !1 I-! I67"A?! 1
1nmarsat " !; I-! I67"A?! 1
'taFie -adio $n %anda de unde metrice cu apel
selectiv numeric (=9) 2'!) I-! I9'"C;, ;
'taFie -adio $n %anda de unde metrice situat $n
camera de $ncrcare (=9)) 1!.5 5"@0; 1
-eceptor N*=&7R I-! N!-"CC0 1
,ali# radio de indicare a sinistrului naval
(7/1-,) I-! IX7"C* 1
-adar transponder de cutare i salvare ('*-&) I-! IXR"C0* ;
-adiotelefon porta%il (=9)) I-! I9'"A C
DE)aE I-! I*R"<* 1
-adar I-! I5* AC0C"!* 1
-adar I-! I5* A;?; 1
'istem de indicare a po#iFiei (3/') I-! ND: @?A0 ;
+och pentru indicarea vite#ei I-! 75+ ?00 1
'ond pentru msurarea adKncimii apei I-! I)7 ?B; 1
/ilot automat 8.4.3*D* /&"A0 1
3irocompas 8.4.3*D* !5:"A00' 1
'istem de comunicaFii 5ini 5 4=9 &/ ?0 1
'istem de transmitere faE 5ini 5 /*N*'.N1! 4R")&"6A 1
*nemometru 271) BA< 1
-adiotelefon porta%il (=9)) utili#at pentru
comunicaFiile la %ord '&*N2*-& 9R C?0 C
!ompas 5agnetic + Y 3 54";000 1
Nnregistrator de drum 8.4.3*D* 4-100* 1
1.1.+. Sise6$! 5e a#c"rareC 6a#e%r8-!e@are.
/osturile de manevr sunt echipate cu vinciuri 3urdesan, avKnd o capacitate
nominal de tragere de ;C.000 kg. /arKmele atKt la prova cKt i la pupa sunt $n numr de @ (;
polipropilen, ; poli dacron), cu o lungime de ;;0 m i un diametru de ?6 mm. /entru situaFii
de remorcaM oceanic sunt disponi%ile ; parKme de remorc cu diametrul de B0 mm. 'istemul
de ancoraM este constituit din dou ancore tip 9all (0,< t) i un numr de A chei de lanF la
%a%ord, respectiv B la tri%ord (o cheie avKnd lungimea de ;A,? m).
1.1.,. Sa:i!iaea #a%ei cr$5e "i!Bc=e6ica! a#Der +.1// 5E
'ta%ilitatea este capacitatea navei de a reveni la po#iFia iniFial de echili%ru, dup
$ncetarea acFiunii forFelor care au provocat scoaterea ei din aceast po#iFie (putKnd fi studiat
atKt $n plan transversal, cKt i $n plan longitudinal). 'tudiul sta%ilitFii transversale $ncepe cu
calculul $nlFimii metacentrice iniFiale, care caracteri#ea# sta%ilitatea iniFial a navei
(comportarea navei la unghiuri mici de $nclinare transversalQ unghiurile de $nclinare
transversal se consider mici dac nu depesc 1?";0 i dac fila lcrimar nu este complet
imersat).
1;
'ta%ilitatea navei a fost anali#at pentru ; situaFiiG ca#ul 1" nava $n %alast i ca#ul ; "
nava la plin $ncrcare (<BH din capacitatea de $ncrcare). 'imulrile s"au reali#at cu aMutorul
programului speciali#at Loading Computer System seacos MACS3 Version NE !"!
#AS$MAN iar re#ultatele sunt pre#entate mai Mos.
CaF$! 5e ?#c8rcare 1G Na%a ?# :a!as
1C
Car@" O%er%ieE
1@
1?
L"#@i$5i#a! Sre#@= C$r%es
16
L"#@i$5i#a! Sre#@= Va!$es
Car@" a#Ds
1A
CaF$! 5e ?#c8rcare ' G Na%a ?#c8rca8 !a .-H
1B
Car@" O%er%ieE
1<
GZ C$r%e
;0
L"#@i$5i#a! Sre#@= C$r%es
;1
L"#@i$5i#a! Sre#@= Va!$es
1.'. CARACTERISTICILE DE MANEVR I DRUM ALE NAVEI
1.'.1. I#7!$e#>a 7ac"ri!"r i#er#i 9i eIer#i as$4ra 6a#e%rei 9i @$%er#8rii #a%ei
)actorii interni ce influenFea# calitFile manevriere ale navei suntG
!Krma i instalaFia de guvernareQ
)orma i suprafaFa cKrmeiQ
*paratul propulsorQ
=ite#a de mar a navei i direcFia de deplasareQ
+ungimea, lFimea, pescaMul i raportul dintre eleQ
)orma operei viiQ
NnlFimea, forma operei moarte i a suprastructurilorQ
*sieta, %anda i mrimea lorQ
!Krma i instalaFia de guvernare
'uprafaFa cKrmei este calculat $n funcFie de lungimea navei i pescaM. Nn medie
repre#int ;H din raportul acestor dimensiuni. +a calculul suprafeFei cKrmei se Fine cont de
vite#a navei, navele cu vite#e mari avKnd o cKrm cu suprafaF mai mare. )orma cKrmei se
determin $n funcFie de construcFia corpului navei la pupa i depinde de pescaMul navei,
;;
numrul elicelor i dispunerea acestora. 1nstalaFia de guvernare este componenta esenFial a
manevra%ilitFii navei i poate funcFiona pe principiul mecanic, electromagnetic, hidraulic sau
electrohidraulic, iar instalaFiile care funcFionea# pe acest principiu vor avea $n dotare un
servomotor.
)orma i suprafaFa cKrmei
!Krma poate fi compensat, semicompensat sau necompensat. !Krma compensat,
$n timpul giraFiei reduce vite#a navei mai mult decKt cKrma necompensat i d natere la o
%and puternic. *cest tip de cKrm are o form hidrodinamic, manevrarea ei fcKndu"se cu
uurinF.
*paratul propulsor
&re%uie s se cunoasc timpul necesar pregtirii aparatului pentru mar, timpul
necesar lansrii, timpul necesar trecerii de la un numr mic de rotaFii la un numr mare de
rotaFii i invers precum i fia%ilitatea motorului principal.
+ungimea, lFimea, pescaMul i raportul dintre ele
!u cKt nava este mai lung cu atKt re#istenFa apei este mai $nsemnat i ca urmare, la
$ntoarcerea navei pe timpul giraFiei, re#istenFa va fi mai mare. !u cKt raportul dintre lungime
i lFime este mai mare, cu atKt nava manevrea# mai greu, iar diametrul de giraFie este mai
mare. Navele lungi i $nguste sunt mai greu manevriere decKt cele scurte i late. Navele care
au partea operei vii de form dreptunghiular sunt mai greu manevriere. Navele late
manevrea# mai %ine dar au o vite# mai mic. Navele cu pescaM mare sunt mai puFin
manevriere datorit re#istenFei pe care o opune la $naintare opera vie. *cestea au o deriv i o
inerFie mai mare. Navele suple i cu pescaM mare sunt mai sta%ile la drum decKt cele late i cu
pescaM mic.
=ite#a de mar a navei i direcFia de deplasare
=ite#a mare de deplasare a navelor impune o manevra%ilitate %un. +a deplasarea
navei ctre $napoi, vite#a navei scade simFitor datorit puterii aparatului propulsor i formei
corpului navei. 5anevra%ilitatea este mai redus deoarece pKn cKrmei iese de su% influenFa
Metului de ap al elicei.
NnlFimea
Navele de construcFie modern dispun $n sectorul prova de un %ord $nalt pentru a
mri suprafaFa velic $n sectorul prova, FinKnd cont de faptul c au suprastructurile $n pupa.
Navele cu suprastructuri $nalte $n sectorul prova vor $ntoarce mai greu $n vKnt.
*sieta, %anda i mrimea lor
Navele %andate din diferite cau#e, $n timpul marului vor $ntoarce $n %ordul ridicat.
/entru a contracara acest efect, va tre%ui s avem cKrma pus $n %ordul ridicat. !Knd nava este
aprovat scade vite#a la $naintare, dar manevra%ilitatea se $m%untFete, deoarece pupa fiind
mai ridicat va putea fi mai uor de manevrat din cKrm i elice. . nav apupat manevrea#
mai greu, dar $i va crete vite#a $n anumite limite.
)actorii eEterni ce influenFea# calitFile manevriere ale navei suntG
;C
2irecFia i forFa vKntuluiQ
=alurile i direcFia lor de propagare
*dKncimea apei
!urentul i direcFia lui
+imitarea mediului $nconMurtor
2irecFia i forFa vKntului
2irecFia i forFa vKntului
=Kntul constituie cel mai important factor $n manevrarea unei nave. *supra unei
nave $n micare, acFiunea vKntului aparent este ca direcFie o re#ultant a vKntului real, compus
cu vKntul navei. *%aterea provei su% vKnt va fi compensat prin cKrma.
7fectele vKntului asupra navei suntG
a) pentru o na%a cu %&nt din pro%a
" nava are sta%ilitate %un
" efectul valurilor este redus
" se guvernea# %ine
" nava $ntoarce uor $n am%ele %orduri, dar este greu de revenit la vechiul drum
%) pentru o na%a cu %&nt din pupa
" nava are sta%ilitate %un
" elicea i cKrma sunt suficient afundate
" vite#a crete
" nava $ntoarce repede $ntr"un %ord sau celalalt, dar este greu de revenit cu pupa $n
direcFia vKntului dac nava nu are vite# suficient
c) pentru na%e cu %&nt din sector pro%a
" nava tinde s cad su% vKnt, iar dac vKntul este puternic, tre%uie lucrat cu un
unghi de cKrm pentru anularea acestui efect, $n acest ca# apare deriva.
d) pentru na%e cu %&nt dinaintea tra%ersului sau din tra%ers
" nava guvernea# uor, dar deriva este foarte puternic, nava are tendinFa s vin
cu prova $n vKnt
e) pentru o na%a cu %&nt dinapoia tra%ersului sau de larg
" nava are o tendinFa pronunFat de a veni cu prova $n vKnt, ceea ce impune
punerea cKrmei $n %ordul de su% vKnt
" deriva maEim se produce la navele care primesc vKntul din travers
" dac unghiul de deriv se menFine constant $n Murul valorii de C0BZ, nava se
consider neguverna%il i se cere adpostirea navei
=alurile i direcFia lor de propagare
*cestea vor acFiona diferit asupra operei vii dar i asupra unei prFi din opera moart.
2e regul valurile care defervea# sunt mai periculoase decKt valurile cu ondulaFii. +a mare
larg crestele valurilor sunt distincte i succesive. 2ac lungimea de und crete iar perioad
dintre valuri rmKne constant, $nseamn c s"a mrit vite#a vKntului, respectiv a valului. Nn
general navele mari se comport foarte %ine pe valuri cu lungime de und mare, iar cele mici
navig mai comod pe valuri cu lungime de und mai mic decKt lungimea lor. Navele cu
lungimi mari sunt foarte solicitate din punct de vedere al re#istenFei longitudinale, atunci cKnd
pupa i prova se spriMin pe dou creste de val succesive (contra arcuire), sau miMlocul lor se
afl pe vKrful unei creste (arcuire). *cFiunea valurilor se manifest prin reducerea vite#ei
navei i a%aterea navei de la drumul dorit. =alurile din prova reduc vite#a navei i tind s
duc nava su% vKnt. =alurile dinaintea traversului eEercit o tensiune mare la prova i fac ca
;@
nava s vin $ntre valuri. =alurile din travers determin ruliul foarte mare al navei, ducKnd la
micorarea sta%ilitFii din punct de vedere nautic i a sta%ilitFii de drum. =alurile dinapoia
traversului fac ca nava s devin ardent (sta%ilitate de drum redus). =alurile din pupa a%at
pupa navei cKnd $ntr"o parte cKnd $n alta, nava devenind foarte insta%il pe drum.
*dKncimea apei
.rice nav aflat $n mar $nainte comprim apa la prova i provoac curenFi $n
%orduri i su% nav care tind s ocupe spaFiul gol format la pupa prin $naintarea navei. *ceste
diferenFe de presiune generate de $naintarea navei provoac un sistem de valuri numite val de
prova (pupa). =alurile prova sunt diagonale faF de direcFia de $naintare i se propag pe o
lungime de aproEimativ ;00 de metri, pier#Knd din amplitudine. .dat cu mrirea vite#ei
navei, valurile devin valuri de pupa sau transversale./e msura creterii vite#ei valurile
diagonale se interferea# cu valurile transversale, re#ultatul fiind mrirea vite#ei la $naintare a
navei. Nn ca#ul navigrii pe funduri mici nava pierde din vite# cu aproEimativ ;0";? H iar
manevra%ilitatea i capacitatea de guvernare se reduc. /e funduri mici se formea# valuri de
prova mari i de asemenea valuri de pupa tot mari care $n afar de interferenF duc i la
apuparea navei. !Knd $n aceste #one eEist locuri cu diferenFe mari de adKncime, se o%serv
c nava care se apropie de aceste locuri se a%ate dintr"o dat ctre adKncimile mari, fenomen
foarte periculos.
!urentul i direcFia lui
5anevra navei contra curentului este mai uoar deoarece asupra cKrmei mai
acFionea# i curentul eEistent. Nn ca#ul manevrei $n aval, manevra%ilitatea navei este redus
deoarece vite#a navei se egalea# cu vite#a curentului.
+imitarea mediului $nconMurtor
NavigaFia $n #one cu restricFii duce la pierderi de vite#, deoarece cantitatea de ap
dislocat de nava $n timpul deplasrii nu are spaFiu suficient $ntinderii i apa dislocat astfel
su% form de valuri aMunge la mal de unde este respins i se propag spre nav su% form de
valuri reflectate.
1.'.'. Ca!i8>i 6a#e%riere. C$r:a 5e @ira>ie. Ma#e%re ?# si$a>ii 5e $r@e#>8.
&a%el 1.B. !alitFi manevriere
Na%a 4e 6ar9
?#ai#e
RPM
VieF8
;N5.<
Na%a 4e 6ar9
?#a4"i
RPM
VieF8
;N5.<
)oarte $ncet
$nainte A;0 @ )oarte $ncet $napoi A;0 ;
Nncet $nainte A;0 6 Nncet $napoi A;0 @
Iumtate $nainte A;0 <.? Iumtate $napoi A;0 ?.?
&oat vite#a
$nainte A;0 1@ &oat vite#a $napoi A;0 6.?
&a%el 1.<. !ur%a de giraFie
Tri:"r5 1a:"r5
;?
Dia6er$! acic-1-/J @,@ c% @,@ c%
Ti64 <? s <? s
&a%el 1.10. 5anevre $n situaFii de urgenF

De !a T"a8 VieFa K#ai#e !a
T"a8 VieFa K#a4"i
De !a T"a8 VieFa K#a4"i !a
T"a8 VieFa K#ai#e
De !a ?#ce4erea
6a#e%rei !aA
Ti64
;Mi#$e<
Disa#>8
;Ca:!$ri<
Ti64
;Mi#$e<
Disa#>8
;Ca:!$ri<
.prirea elicei ;.A ;.< ;.C ;.A
'toparea navei C.; C.? ;.< C.C
Nava capt inerFie @.B 6.C @.? ?.B
1.(. CARACTERISTICILE MRFII TRANSPORTATE
!.(.1. CaraceriFare @e#era!8 a 68r7ii. Caracerisici 9i 4r"4rie8>i.
J!oal &arJ"ul repre#int o miEur de componenFi organici, $n principal catene
polinucleare de hidrocar%uri aromatice, inclu#Knd i unii compui de su%stituFie. 'e estimea#
c $n alctuirea sortului de marf sunt pre#enFi peste @?00 de compui, cei mai importanFi
fiindG antracen, Eilen, flouretan, naftalin, talc, rine poliamidice, propanol, siliciu,
etil%en#en i cuarF. 6rme de impuritFi i material adiFional se regsesc frecvent $n alctuirea
acestui tip de marf.
&a%el 1.11. /roprietFi fi#ice i chimice
PreFe#are
+ichid vKscos de
culoare neagr
De#siae 1,;0 la 1? Z!
Mir"s
'olvent pe %a# de
hidrocar%uri
P$#c 5e %"!ai!iae ;C (estimat)
S"!$:i!iae ?# a48 NegliMa%il
P$#c i#i>ia! 5e
7ier:ere
1C< Z! / ;B; Z)
De#siaea 5e
%a4"ri
/este 1.0 Presi$#ea 5e %a4"ri
6.6 mm 9g la ;0
Z! (estimat)
P$#c$! 5e
a4ri#5ere
;Pe#sDL Mari#s<
C0 Z! / B6 Z) LEL B UEL Nespecificat
Stabilitate 'i reacti%itate
Stabilitate:
*cest produs este sta%il $n condiFii normale de transport i manipulare. Nu
reacFionea# cu su%stanFele o%inuite (aer, ap, etc.), nu polimeri#ea#, nu se descompune $n
condiFii normale de depo#itare.
(eacti%itate:
-eacFionea# violent cu oEidanFii puternici cum ar fi clorul $n stare lichid,
hipocloritul de sodiu, acidul nitric i peroEi#ii.
Msuri de lupt )mpotri%a incendiilor ce implic marf
;6
'e vor utili#a cu precdere, pentru limitarea i eliminarea focarelor $n spaFii reduse,
stingtoarele cu pudr. /entru #one $ntinse se va folosi spum chimic i instalaFia de stins
incendii cu !.
;
. /ersonalul implicat $n lupta cu focul va purta aparat de respirat autonom,
$mpreun cu echipamentul completQ se va ataca focarul astfel $ncKt oamenii s nu se afle $n
#ona produilor de ardere (oEi#i de car%on i sulf). !ompartimentele aflate la limita
incendiului vor fi proteMate de supra$ncl#ire i aprindere folosind o Jperdea de apJ.
Msuri de limitare a polurii 'i depoluare
'e vor elimina toate sursele de aprindere. 'e va elimina sursa de poluare dac este
posi%il. !ompusul va fi reFinut cu aMutorul rumeguului sau nisipului, prevenindu"se astfel
poluarea mediului marin. 'e va atepta rcirea materialului $nainte de a transferat $n
containere de depo#itare ce vor fi marcate corespun#tor i predate facilitFilor portuare
ulterior.
Posibile efecte asupra snt*ii
+n,alare
!oncentraFiile ridicate ale vaporilor pot provoca iritaFii ale mucoasei na#ale i cilor
respiratorii. 'upraeEpunerea poate cau#a dureri de cap, ameFeal i pierderea cunotinFei.
/ersoanele cu deficienFe ale aparatului respirator sau astmatice pot $ntKmpina dificultFi
datorit efectului iritant al solventului aromatic.
E-punerea oc,ilor
=aporii pot irita ochii. !ontactul cu produsul lichid poate cau#a $nroire sau iritaFie
local. /articulele solide pot #gKria glo%ul ocular. 7Epunerea repetat sau prelungit poate
produce le#iuni permanente. 5aterialul fier%inte poate arde Fesutul ocular, re#ultKnd or%irea
definitiv.
E-punerea pielii
'u%stanFa lichid cKt i vaporii pot produce iritaFii ale pielii, dermatite, inclu#Knd
acnee. J!oal &arJ"ul, este foto toEic $n pre#enFa luminii soarelui (ra#elor ultraviolete)
acFionea# asupra pielii precum o eEpunere prelungit la soare, arsuri i"n mod frecvent
%ici. ,oli preeEistente ale epidermei (precum ec#eme) pot fi agravate, iar materialul
fier%inte cau#ea# arsuri severe.
+ngerarea
/oate provoca complicaFii severe ale sistemului gastrointestinalG crampe a%dominale,
stri de vom, complicaFii ale sistemului nervos central. 'olventul poate ptrunde $n plmKni,
$n timp ce este $nghiFit, provocKnd inflamaFii pulmonare.
Efecte )nt&r.iate
7Epunerea pe termen lung duce la depigmentarea pielii, eEcrescenFe pe epiderm i
cancer de piele. /oate produce cancer la plmKni i rinichi.
Efecte cronice
J!oal &arJ"ul a fost marcat ca i carcinogen uman. *cesta, $mpreun cu constituenFii
si specifici, au determinat mutaFii cancerigene $n cadrul testelor efectuate pe co%ai.
Msuri de prim/a0utor
;A
+n,alare
=ictima va fi scoas la aer curat imediat. 'e va administra oEigen dac respiraFia este
dificil i se va consulta un medic dac simptomele persist.
Contactul cu oc,ii
'e vor spla ochii cu ap din a%undenF pentru cel puFin 1? minute. *sistenFa
medical de specialitate este necesar dac material fier%inte a intrat $n ochi.
Contactul cu pielea
Nn ca#ul cu marf rcit, sau o uoar contaminare, se vor scoate hainele murdare
precum i $nclFmintea. 6rmele de su%stanF rmas pe piele se vor $ndeprta cu ulei vegetal
apoi #ona va fi splat cu ap i spun. !rema pe %a# de hidrocorti#on aMut la calmarea
iritaFiilor epidermei. 2ac pielea a intrat $n contact cu materie fier%inte, hainele nu se vor
scoate imediat, ci #ona afectat va fi imersat $n ap rece, pKn la disiparea cldurii. =ictima
este $nfurat apoi $ntr"o pKn# i va primi $ngriMiri medicale de specialitate de urgenF.
1.). C"#c!$Fii
Capitolul abordea. )n mod sintetic elementele te,nice specifice na%ei 'i mrfii:
"caracteristicile te,nice 'i de transport ale na%ei1
"caracteristicile corpului na%ei1 compartimentarea na%ei1
"caracteristicile sistemului de propulsie1 parti%ularit*ile sistemului de mane%r 'i
operare1
"ec,ipamentele de na%iga*ie 'i de conducere a na%ei"
Capitolul include 'i informa*ii referitoare la: mi0loacele de sal%are de la bord1
mi0loacele pentru lupta 'i men*inerea %italit*ii na%ei1 condi*iile de stabilitate 'i de bord liber1
caracteristicile de mane%r 'i de drum ale na%ei" 2n ca.ul lucrrii de fa* marfa este
repre.entat de produsele petroliere rafinate ale cror propriet*ir fi.ice 'i c,imice
influen*ea. condi*iile de operare 'i transport"
;B