Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT DE PRACTICA

Student practicant :
Semnatura
Universitatea .
Facultatea .
Specializarea.
CUPRINS
Seciunea A Informaii privind unitatea partener de practic:
- Date de identificare ale unitii (denumire, adres, date de contact);
..
- Forma de organizare (SRL, SA, comanie de stat, regie autonoma,
fundatie, !"#, comanie multinaional, caital de stat, ri$at sau mi%t);
.
- &oziionarea geografic ;
.
- Scurt descriere a comaniei, numr de anga'ai;
.
- Domeniul de acti$itate (se $or meniona ser$iciile(rodusele
oferite(realizate de ctre unitate);
.
- &oziionare )n ia; rinciali clieni *i furnizori;
.
- Structura organizatoric (deartamente, secii + se rezint e scurt rolul
fiecruia *i interaciunea dintre acestea);
.
- &ersecti$e de anga'are(recrutare (deartamente )n care e%ist oziii
disoni,ile);
.
Seciunea B Informaii privind activitatile prestate de ctre student
- Durata erioadei de ractic ()n unitatea artener de ractic, )n
strinatate *i )n uni$ersitate);
.
- Descrierea detaliat a deartamentelor )n care *i-a desf*urat acti$itatea
(ser$icii(roduse, )ncadrarea )n sc.ema funcional a unitii);
.
- Descrierea acti$itatilor desf*urate in domeniul ingineresc coresunztor;
.
- Descrierea acti$itatilor desf*urate )n domeniile economic *i managerial;
.
- &rouneri de ameliorare a acti$itii de ractic;
.
Seciunea C Informaii privind abilitile personale
- #radul de integrare(accetare )n ec.ia de lucru;
.
- /ometenele *i a,ilitile do,0ndite )n erioada de ractic;
.
- /ola,orarea cu tutorele rerezentant al unitii de ractic.
.