Sunteți pe pagina 1din 4

Var 49 2013

1. Limbajul ca element de specificitate culturala se refera la:


a) Religie
b) Limba
c) Gesturi
2. Comunicarea analogica:
a) Realizeaza transmiterea de evenimente, opinii intre emitator si
receptor
b) Are ca zona de producere, difuzare si receptie emisfera corticala
dreapta
c) Realizeaza transmiterea de emotii si sentimente intre emitatorr si
receptor
3. Omul social la Allport, Vernon si Lindazey se caracterizeaza prin:
a) Valorizarea armoniei, simetriei, frumosului
b) Valorizarea adevarului, spirit critic, rationament
c) Alturism, filantropie
4. Dimensiunile interculturalului in management la Hampden-Turner si
Tromenaars sunt:
a) Universalism particularism
b) Spatiu
c) Masculinitate-feminitate
d) Statut castigat-statut atribuit
5. Ipotezele de la care se pleaca in demersul cunoscut sub denumirea de
orientarea valorilor (prin valori) sunt urmatoarele:
a) In orice cultura indivizii trebuie sa gaseasca raspunsuri la aceleasi
probleme de baza
b) Exista un set nelimitat de solutii potentiale intre care se poate face
alegerea
c) Preferinta pentru o solutie este caracteristica fiecarei culturi
6. In demersul orientarea valorilor exista urmatoarele orientari principale:
a) Orientarea in raport cu timpul
b) Orientarea activitatii
c) Orientarea in raport cu binele
d) Orientarea in raport cu contextul
e) Orientarea in spatiu
7. Caracteristicile culturale permanenete prin care este maracata cultura de
intreprindere ar putea fi (M. Thenevet):
a) Mediul
b) Activitatea
c) Distanta fata de putere
d) Incertitudinea
8. Conform continutului acestei dimensiuni culturale, omul poate fi considerat
bun, rau sau neutru. Este vorba despre:
a) Dimensiunea culturala motivatie endogena-motivatie exogena
b) Orientarea in raport cu mediul
c) Orientarea in raport cu natura umana
d) Dimensiunea culturala afectivitate-neutralitate
9. Decodajul cultural presupune urmatorul sistem de criterii de dieferentiere
culturala:
a) Timpul
b) Contextul
c) Dimensiunea
d) Spatiul
e) Cultura profesionala
10. Atelierul sau uzina pot fi caracterizate astfel:
a) Poseda memorie externa
b) Comunicarea este digitala
c) Prezinta caracteristicile unei societati reci
d) Schimbul este dominant analogic
11. Ariile corespunzatoare valorilor de realizare la Sarnoff sunt:
a) Aria estetica
b) Aria economica
c) Aria umanitara
d) Aria politica
12. D-l Huo Yuzthen, ambasador al Chinei la Bucuresti, vine dintr-o tara
caracterizata de urmatoarele scoruri (conform cercertarii Hofstede): 80
distanta fata de putere, 20 individualism, 60 masculinitate si 30 vitarea
incertiudinii. Cunoscand profilul cultural al Romaniei, specificati cauza
majora a posibilelor probleme interculturale:
a) Distanta fata de putere deoarece chinezii accentueaza egalitatea
iar romanii ierarhia
b) Individualismul deoarece chienzii sunt individualisti iar romanii
colectivisti
c) Evitarea incertitudinii deoarece romanii sunt caracterizati de un navel
ridicat de evitare a incertitudinii, iar chinezii de unul scazut
d) Masculinitatea deoarece romanii au un navel ridicat de masculinitate
iar chienzii se caracterizeaza prin feminitate
13. Polul distanta mica fata de putere indica:
a) Accentul per egalitate
b) Importanta familiei extinsa
c) Distributia inegala a puterii
14. Originile si evolutia MI pot fi legate de urmatoarele aspecte:
a) Considerarea impactului fenomenelor legate de globalizare, in
cercetari efectuate de Hofstede, Hall, Trompenaars s.a.
b) Studiile interculturale extinse (kothler, amstrong, smith, taylor)
c) Problemele corporatiilor, relatate in cercetarile lui D. Granick
15. Printre valorile terminale se numara:
a) Recunoasterea sociala
b) Confortul in viata
c) Prietenia
d) Imaginatia
e) Autocontrolul
16. Criteriile de diferentiere culturala propuse de Hampden-Turner si
Tromenaars sunt:
a) Individualism-colectivism
b) Controlul incertitudinii
c) Universalism-particularism
d) Masculinitate-feminitate
e) Statut castigat-statut atribuit
17. Strategii culturale de marketing:
a) Strategia globalizarii
b) Strategia schimbarii neplanificate
c) Strategia congruentei culturale
18. Valorile de marire (Sarnoff) se refera la:
a) Aria estetica
b) Aria intelectuala
c) Aria puterii
19. Managementul intercultural:
a) Pune problema influentelor specificatiilor culturale asupra initierii,
dezvoltarii, consolidarii sau administrarii afacerilor
b) Cauta si recomanda solutii potrivite si eficace pt ameliorarea
performantelor managementului
c) Se ocupa de identificarea si studiul specificitatilor culturale
20. Rokeack porpune o clasificare a valorilor in:
a) Valori economice
b) Valori estetice
c) Valori instrumentale
d) Valori terminale
21. Individul manifesta urmatoarele rezerve fata de posibilele iesiri din mediul
cultural:
a) Insuficientul control al firmei asupra evolutiei carierelor
b) Se simte mai putin in securitate in afara spatiului, contextului in care
s-a nascut, a fost format si educat
c) Se simte amenintat prin riscuri legate de acceptarea in noua cultura
d) Posibilitatea crescuta de avansare in cariera
22. Domeniile marketingului influentate de diferentele culturale:
a) Aportul SATISFACATORULUI
b) Misiunea SATISFACATORULUI
c) Crearea SATISFACATORULUI
d) Identificarea nevoilor consumatorului
23. Orientarile principale la Klukhohm si Stroedback sunt:
a) Orientarea in raport cu prezentul
b) Orientarea activitatii
c) Orientarea in raport cu viitorul
d) Orientarea in raport cu natura umana
24. Dimensiunile interculturalului in management la d Iribarne sunt:
a) Contextul comunicarii
b) Modernitate-traditie
c) Timpul
d) Raporturi umane
25. Scorurile lui Hofstede pentru Costa Rica sunt urmatoarele: 35 distanta fata de
putere, 15 pentru individualism, 21 pentru masculinitate, 86 pentru evitarea
incertitudinii. Acestea semnificaurmatoarele pt aceasta tara:
a) Distanta mica fata de putere, individualism ridicat, feminitate si
evitare crescuta a incertitudinii
b) Distanta mare fata de putere, colectivism, feminitate, evitare scazuta a
incertitudinii
c) Distanta mica fata de putere, colectivism, feminitate, evitare
crescuta a incertitudinii
26. Ca etape ale constructiei unui diagnostic cultural avem:
a) Stabilirea valorilor pozitive si negative
b) Formularea recomandarilor si concluziilor
c) Fixarea obiectivelor organizatiei
27. MI analizeaza ceea ce este specific intr-o cultura pentru:
a) A identifica aspectele pozitive si negative, favorabile sau nefavorabile
dintr-o cultura
b) A valoriza aceasta specificitate
28. Stereotipul :
a) Poate avea un rol pozitiv dar si un rezultat negativ
b) Are doar rol negativ deoarece furnizeaza imagini preconcepute,
deformate asupra realitatii
29. Printre problemele adaptarii interculturale se numara
a) Identificarea si estimarea abilitatilor internationale
b) Negocierea internationala
c) Formarea interculturala
d) Recrutarea internationala
30. Printre determinantele specificitatii culturale se numara:
a) Limba
b) Gandirea
c) Factorii naturali
d) Globalizarea
e) Istoria
f) Educatia
g) Aplatizarea culturala

S-ar putea să vă placă și