Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului

Centrul Naional de Evaluare i ExaminareProb scris la biologie vegetal i animal Model
1
Examenul de bacalaureat naional 2013
Proba E. d)
Biologie vegetal i animal
Model

Filiera teoretic !ro"ilul real#
Filiera te$nologic !ro"ilurile% te$nic& re'ur'e naturale i !rotecia mediului#
Filiera vocaional !ro"ilul militar.

(oate 'ubiectele 'unt obligatorii. )e acord 10 !uncte din o"iciu.
(im!ul de lucru e"ectiv e'te de 3 ore.

)*B+E,(*- + .30 de !uncte)

/ 0 !uncte
Scriei, pe !oaia de examen, noiunile cu care trebuie s completai spaiile libere din
a!irmaia urmtoare, ast!el "nc#t aceasta s !ie corect$

Trompa lui Eustac%io !ace legtura "ntre urec%ea &&&& i &&&& $

B 1 !uncte
'ai dou exemple de grupe de molute( scriei "n dreptul !iecrei grupe c#te o
caracteristic general$

, 10 !uncte
Scriei, pe !oaia de examen, litera corespun)toare rspunsului corect$ Este corect o
singur variant de rspuns$

1. *astrita este boal a sistemului+
a, digestiv
b, excretor
c, muscular
d, nervos

2. 'in regnul Plante !ac parte+
a, ascomicetele
b, bacteriile
c, ba)idiomicetele
d, gimnospermele

3. -reterele+
a, aparin cilor urinare extrarenale
b, conduc urina spre calicele renale
c, conin o )on medular cu aspect striat
d, sunt alctuite din uniti numite ne!roni

0. Coroida+
a, conine !otoreceptori pentru vederea de )i
b, este "nveliul extern al globului ocular
c, este locali)at la exteriorul scleroticii
d, conine vase de s#nge
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Prob scris la biologie vegetal i animal Model
.
2. /otosinte)a este+
a, caracteristic ciupercilor
b, "nt#lnit "n celule vegetale lipsite de cloro!il
c, sursa principal de substane organice
d, un tip de nutriie %eterotro!

3 10 !uncte
Citii, cu atenie, a!irmaiile urmtoare$ 'ac apreciai c a!irmaia este adevrat, scriei,
pe !oaia de examen, "n dreptul ci!rei corespun)toare a!irmaiei, litera 0$
'ac apreciai c a!irmaia este !als, scriei, pe !oaia de examen, "n dreptul ci!rei corespun)toare
a!irmaiei, litera / i modi!icai parial a!irmaia pentru ca aceasta s devin adevrat$ /olosii, "n
acest scop, in!ormaia tiini!ic adecvat$ Nu se accept !olosirea negaiei$

1. -rodelele i anurele sunt mami!ere$

2. Stomacul este gland anex a tubului digestiv al mami!erelor$

3. 1varele conin numeroi !oliculi ovarieni$


)*B+E,(*- al ++4lea .30 de !uncte)

/ 15 !uncte
2ematiile, leucocitele i trombocitele sunt elementele !igurate ale s#ngelui$
a, Pre)entai comparativ leucocitele i trombocitele, preci)#nd pentru !iecare+ c#te dou
caracteristici, rolul "ndeplinit$
b, Explicai unitatea structur !uncie, "n ca)ul %ematiilor$
c, Calculai coninutul "n ap al plasmei s#ngelui unui copil, tiind urmtoarele+
volumul sangvin repre)int 34 din masa corpului(
plasma repre)int 554 din volumul sangvin(
apa repre)int 674 din compo)iia plasmei sangvine(
copilul c#ntrete 89 de :g$
Scriei toate etapele parcurse pentru re)olvarea cerinei$
d, Completai aceast problem cu o alt cerin pe care o !ormulai voi( re)olvai cerina pe
care ai propuso$

B 12 !uncte
Se "ncruciea) dou soiuri de tomate care se deosebesc prin dou perec%i de caractere+
dimensiunea i culoarea !ructelor$ /ructele mari ;M, i de culoare roie ;<, sunt caractere
dominante, iar !ructele mici ;m, i de culoare galben ;r, sunt caractere recesive$ -n printe are
!ructe mari i de culoare roie, iar cellalt printe are !ructe mici i de culoare galben$ Prinii sunt
%omo)igoi pentru ambele caractere$ Prin "ncruciarea "ntre ei a indivi)ilor din /
1
, se obin, "n /
.
,
19 combinaii de !actori ereditari$ Stabilii urmtoarele+
a, genotipurile prinilor(
b, dou exemple de tipuri de gamei produi de indivi)ii din /
1
(
c, numrul combinaiilor din /
.
, %etero)igote pentru dimensiunea !ructelor( genotipul indivi)ilor
din /
.
cu !ructe mici i de culoare roie$
d, Completai aceast problem cu o alt cerin pe care o !ormulai voi( re)olvai cerina pe
care ai propuso$
Scriei toate etapele re)olvrii problemei$
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Prob scris la biologie vegetal i animal Model
=
)*B+E,(*- al +++4lea .30 de !uncte)

1. 10 !uncte
Pro!a)a i telo!a)a sunt dou dintre cele patru !a)e ale mito)ei$
a, Preci)ai c#te o caracteristic pentru !iecare dintre aceste dou !a)e ale mito)ei$
b, Comparai meta!a)a mito)ei cu ana!a)a mito)ei, preci)#nd o deosebire "ntre aceste dou
!a)e$
c, Construii patru enunuri a!irmative, c#te dou pentru !iecare coninut, utili)#nd limba>ul
tiini!ic adecvat$
/olosii, "n acest scop, in!ormaii re!eritoare la urmtoarele coninuturi+
Cromatina aci)ii nucleici(
?oli ereditare$
2. 11 !uncte
<espiraia este una dintre !unciile !undamentale ale organismelor$
a, Enumerai cele dou tipuri de respiraie din lumea vie, preci)#nd pentru !iecare tip de
respiraie, c#te un exemplu de organisme la care sunt "nt#lnite aceste tipuri de respiraie$
b, Stabilii o asemnare "ntre respiraia plantelor i respiraia animalelor$
c, 0lctuii un minieseu intitulat @?olile sistemului respirator al omuluiA, !olosind in!ormaia
tiini!ic adecvat$
Bn acest scop, respectai urmtoarele etape+
enumerarea a ase noiuni speci!ice acestei teme(
construirea, cu a>utorul acestora, a unui text coerent, !ormat din maximum treipatru
!ra)e, !olosind corect i "n corelaie noiunile enumerate$


Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Prob scris la biologie vegetal i animal Model
Barem de evaluare i de notare

Examenul de bacalaureat naional 2013
Proba E. d)
Biologie vegetal i animal

BARE !E E"A#$ARE %& !E '()ARE
odel
! *iliera teoretic + ,ro-ilul real.
! *iliera te/nologic + ,ro-ilurile0 te/nic1 re2ur2e naturale i ,rotecia mediului.
! *iliera vocaional + ,ro-ilul militar.

3e ,unctea4 oricare alte modaliti de re4olvare corect a cerinelor.
'u 2e acord ,uncta5e intermediare1 altele dec6t cele ,reci4ate ex,licit ,rin barem.
'u 2e acord -raciuni de ,unct.
3e acord 10 ,uncte din o-iciu. 'ota -inal 2e calculea4 ,rin 7m,rirea ,uncta5ului
total acordat ,entru lucrare la 10.

3$B&E8)$# & 930 de ,uncte)
A : ,uncte
Se acord c"te #p$ pentru %iecare noiune corect$ # x #p$ & ' puncte
B ; ,uncte
! dou exemple de grupe de molute( # x p$ & # puncte
! c"te o caracteristic general pentru %iecare grup$ # x #p$ & ' puncte
8 10 ,uncte
Se acord c"te #p$ pentru %iecare rspuns corect) a( #d( *a( 'd( +c$ + x #p$ & , puncte
! 10 ,uncte
Se acord c"te #p$ pentru %iecare rspuns corect) -( #-( *.$ * x #p$& / puncte
Se acord #p$ pentru modi%icarea corect a a%irmaiei %alse$ # x #p$& ' puncte

3$B&E8)$# al && <lea 930 de ,uncte)
A 1= ,uncte
a0 pre1entarea comparativ a leucocitelor i trombocitelor)
! dou caracteristici ale leucocitelor( # x p$ & # puncte
! dou caracteristici ale trombocitelor( # x p$ & # puncte
! rolul 2ndeplinit de leucocite( punct
! rolul 2ndeplinit de trombocite( punct
b0 explicaia corect( # puncte
c0 ! calcularea volumului sangvin al copilului( # puncte
'/ x 3 ) ,, & *,## l(
! calcularea valorii plasmei sangvine( # puncte
*,## x ++ ) ,, &,33 l(
! calcularea coninutului 2n ap al plasmei sangvine( # puncte
,33 x 4, ) ,, &,+4*4 l$
d0 ! %ormularea cerinei( # puncte
! re1olvarea cerinei$ # puncte
Not
Se punctea1 oricare alt modalitate de re1olvare a problemei$
Pentru raionamentul corect, ne2nsoit de calcule, se acord 5umtate din puncta5ul reparti1at
re1olvrii problemei$
B 12 ,uncte
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Prob scris la biologie vegetal i animal Model
Barem de evaluare i de notare
#
a0 genotipurile prinilor) MM66( mmrr( # x p$ & # puncte
b0 dou exemple de tipuri de gamei produi de indivi1ii din -

( # x p$ & # puncte
c0 numrul combinaiilor din -
#
, 7etero1igote pentru dimensiunea %ructelor) 8 98:/0( # puncte
! genotipul indivi1ilor din -
#
cu %ructe mici i de culoare roie) mm66( mm6r( # x p$ & # puncte
d0 ! %ormularea cerinei( # puncte
! re1olvarea cerinei$ # puncte

3$B&E8)$# al &&&<lea 930 de ,uncte)

1. 1: ,uncte
a0 preci1area unei caracteristici pentru pro%a1a mito1ei( # puncte
! preci1area unei caracteristici pentru telo%a1a mito1ei( # puncte
b0 preci1area unei deosebiri 2ntre meta%a1a mito1ei i ana%a1a mito1ei( # puncte
c0 construirea a patru enunuri a%irmative, utili1"nd limba5ul tiini%ic adecvat, %olosind in%ormaii
re%eritoare la coninuturile indicate$ ' x #p$ & 8 puncte

2. 1; ,uncte
a0 enumerarea celor dou tipuri de respiraie din lumea vie( # x p$ & # puncte
< preci1area, pentru %iecare tip de respiraie, a c"te unui exemplu de organisme la care sunt
2nt"lnite aceste tipuri de respiraie( # x p$ & # puncte
b0 stabilirea unei asemnri 2ntre respiraia plantelor i respiraia animalelor( # puncte
c0 alctuirea minieseului, %olosindu!se in%ormaia tiini%ic adecvat, respect"ndu!se cerinele)
! pentru %iecare noiune enumerat, speci%ic temei, se acord c"te p$ / x p$& / puncte
! pentru coerena textului, de maximum trei!patru %ra1e, 2n alctuirea cruia %iecare noiune este
%olosit corect, 2n corelaie cu celelalte noiuni, se acord ' p$ ' puncte