Sunteți pe pagina 1din 154

MARY BRABHAM

Pasiune [i
r`zbunare
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
ILEANA DINU.
ALCRIS
Capitolul 1
Ashley nu avea astmp`r. Se ridic` din nou [i
\ncepu s` str`bat` cu pa[i mari buc`t`ria surorii
sale. Dumnezeule, ct mai \ntrziau la sec]ia de
poli]ie? Oare pn` acum poli]i[tii nu realizaser` c`
au arestat pe cine nu trebuia? Fratele ei nu era ho]
de ma[ini. Din cte [tia ea, era un om care respec-
ta avutul altuia. Sau nu era a[a?
Tim nu era vreun \nger, dar despre care ado-
lescent se putea face o astfel de afirma]ie? Era un
b`iat inteligent pe care \l a[tepta o carier`
str`lucit`, dac` \[i lua examenele cu succes. Oare
un asemenea om putea s`-[i piard` \ntr-att con-
5
trolul \nct s` devin` ho] de ma[ini? Doar avea
propria-i ma[in`, ce naiba! Tim locuise \n casa
surorii lui, Susan, \n ultimele trei luni, pentru c`
p`rin]ii lor se aflau \n Australia, bucurndu-se de
un concediu binemeritat, \n compania rudelor lor
pe care nu le mai v`zuser` de foarte mult timp.
Din nefericire, Tim nu se ar`tase prea \ncntat de
ideea de a sta la Susan [i Arnold, iar Ashley \l
\n]elesese, c`ci nici ea n-ar fi putut s` tr`iasc` dup`
regulile impuse de Susan.
Buc`t`ria aceea, extrem de alb`, \i amintea
de o sal` de opera]ii. Nu g`seai un firicel de
praf c`ci Susan era obsedat` de cur`]enie. La
telefon, vocea surorii ei sunase cam isteric, sau
m` rog, pe aproape, a[a cum numai o femeie
frustrat` ca Susan putea s` reac]ioneze.
Arestarea lui Tim, \n fa]a vecinilor, o dezechili-
brase. Imediat ce nu te mai conformai codului
de moral` al lui Susan deveneai un paria [i
nimeni nu [tia asta mai bine dect Ashley. O
dat` ce descoperise c` sora ei, care era adoles-
cent` [i nec`s`torit`, r`m`sese gravid`, Susan
6
\i \ntorsese spatele. Dac` amenin]ai cumva
statutul social al lui Susan ea era realmente
capabil` s` treac` pe cealalt` parte a str`zii,
numai ca s` te evite. Ashley \[i spuse c` dac`
Susan ar fi avut cea mai mic` b`nuial` c` Tim
este vinovat, l-ar fi l`sat pe Arnold s` se duc`
singur la poli]ie.
S`-]i aduc o cafea, domni[oar` Forrester?
Ashley se \ntoarse speriat`. Menajera surorii ei,
doamna Adams, ap`ruse \n cadrul u[ii \ncercnd
s` arboreze un chip destins.
N-ai primit nici o veste?
Nu \nc`. Tim este un tn`r admirabil, mai
spuse femeia, sunt sigur` c` va fi g`sit nevino-
vat.
Ashley p`li amintindu-[i de el. Tim mo[tenise
temperamentul tat`lui lor, dar parc` era mai agre-
siv dect acesta. Era fiul lui preferat, [i orice ar fi
f`cut Ashley, tat`l lor f`cea diferen]` \ntre fete [i
fratele lor. Lui Hunt Forrester \i pl`cea c` Tim era
un temperament mai agresiv [i c` i se \mpotrivea,
a[a trebuia s` fie un b`iat. Dar nu [i o fat`. A[a cum
7
fetele erau considerate ni[te gre[eli pe care un
tat` trebuia s` le accepte pn` s` aib` un fiu,
conform convingerilor lui Hunt, fetele trebuiau
s` fie blnde [i supuse. Din p`cate, Ashley nu se
\nscrisese \n exigen]ele lui. Ea se revolta mereu,
cea care se conforma era Susan. Arnold, so]ul
acesteia, ap`ruse \n via]a ei cnd Susan avea opt-
sprezece ani. Avea cu dou`zeci de ani mai mult
[i fusese singurul ei prieten. Susan nu-[i \ntin-
sese niciodat` aripile spre exterior, nu tinsese
niciodat` spre libertate. {tiind toate acestea,
Ashley se \ntreba uneori dac` nu cumva Susan se
m`ritase pentru a sc`pa de sub autoritatea
tat`lui lor.
S-au \ntors, spuse doamna Adams, destul de
\ncordat`, eu m` duc \n camera mea.
Ashley \[i trecu o mn` prin p`rul bogat [i
respir` adnc pentru a se destinde. Susan nu [tia
c` sora ei a[tepta aici [i probabil va interpreta
prezen]a ei ca pe un act de interferen]` nedorit`.
Cnd auzi cheia \n u[a de la intrare, Ashley se
duse \n hol, rugndu-se ca Tim s` intre pe u[`,
8
sup`rat [i mnios, dar s` intre odat`... chiar a[a,
cu aerul lui de adolescent acuzat pe nedrept. C`ci
ea nu voia s` se gndeasc` la o eventual`
vinov`]ie a lui!
Tn`rul p`trunse \n vitez` pe u[` [i nici m`car
n-o observ`, trnti u[a de la intrare [i porni \n fug`
pe sc`ri. Arnold ap`ru dup` el. O observ` pe
Ashley tocmai cnd voia s`-[i aga]e fulgarinul ud \n
cuier.
Ash?
Susan trecu pe lng` el, cu fa]a ca o masc` de
cear`, cu dou` pete ro[iatice \n obraji.
Ashley? Tu, aici?
Susan! Arnold puse o mn` pe um`rul so]iei
sale, \ncercnd s-o opreasc`.
Te rog s` m` la[i \n pace! strig` Susan indig-
nat`, adresndu-se so]ului ei. M` bucur c` este [i
ea aici, vreau s` afle ce a f`cut!
Ce-am f`cut, Susan? \ntreb` Ashley dup` o
pauz`.
Numai tu e[ti vinovat`! s`ri Susan. Ce s` le
spun p`rin]ilor cnd se vor \ntoarce acas`? L-au
9
l`sat pe Tim \n grija noastr`, dar cnd tata va afla
ce s-a \ntmplat va da vina pe mine pentru c` l-am
l`sat pe Tim sub influen]a ta.
Dintr-o dat`, faptul c` cele dou` surori nu erau
defel apropiate, ie[i la suprafa]`. Ashley avea ciu-
datul sentiment c` p`[ise \ntr-o cas` de nebuni.
C`ci dac` sora ei era o persoan` foarte rigid`, de
data asta ea reac]iona ca o posedat` care nu c`uta
dect ceart`. Ashley \ntinse mna spre ea dorind
s-o potoleasc`.
Susan, te rog, nu [tiu la ce te referi. Cum po]i
s` crezi c` sunt implicat` \n toate astea?
Tu e[ti implicat` \n tot ce ne trage familia
\napoi! {tii a c`rui ma[in` a distrus-o? url` Susan.
Sau, mai bine-zis, [tii de ce a distrus-o?
Ashley r`m`sese f`r` puterea de a replica aflnd
c` Tim era, totu[i, vinovat!
Prostul nostru fr`]ior a vrut s` se r`zbune pe
b`rbatul care te-a l`sat balt` acum patru ani! url`
Susan cu ochii ie[i]i din orbite. {i ce crezi c-a
f`cut? I-a luat ma[ina [i a intrat pe proprietatea lui,
provocnd daune de cteva mii de lire! Ma[ina
10
cost`, oricum, mai mult dect ce-a distrus! Le-a
demolat fntna artezian` [i le-a deteriorat terenul
de bowling! {i din aceste motive va merge la
\nchisoare!
Este imposibil, nu-mi vine s` cred! repeta
Ashley cu inima strns`.
Arnold \ncerc` s`-[i lini[teasc` so]ia dar fu
repezit de Susan care se n`pusti pe sc`ri dup`
Tim. Se auzi o u[` trntit`.
Nu suport` s-o vad` cineva plngnd, zise
Arnold \ncurcat, conducnd-o pe Ashley spre
camera de zi. Mai bine s-o l`s`m s` se calmeze.
Ashley sim]i c` ame]e[te. Alb` ca hrtia, ea se
sprijini cu ambele bra]e de sp`tarul unei canapele.
Nu putea fi adev`rat ce auzise de la Susan. Tim
nici m`car nu [tia de cine fusese ea \ndr`gostit`.
Arnold, care se \ndreptase spre bar, vorbea singur:
Nu trebuie \nvinuit nimeni, b`iatul a sc`pat
de sub control, dar acest lucru s-a \ntmplat
\nainte de a fi venit aici, la noi.
Nu cred c` Tim i-a luat ma[ina lui Vito, spuse
Ashley cam cu jum`tate de gur`.
11
Arnold lu` o gur` de whisky. Ei uitase s`-i ofere
o b`utur` sau m`car s-o \ntrebe dac` voia s` bea
ceva.
|mi pare r`u, draga mea, dar cred c` nu vezi
lucrurile corect. Ascult`-m` pe mine, ar fi mai
\n]elept s` stai deoparte!
Arnold! strig` Ashley, trebuie s` [tiu ce s-a
\ntmplat, [i mai ales cum!
Ashley, Tim este coleg cu nepotul lui
Cavalieri, Pietro.
Nu mi-a spus nimic despre asta! explod`
ea.
Pn` acum, Tim n-a [tiu c` au existat leg`turi
\ntre familia noastr` [i clanul Cavalieri. La \nceput,
[i te rog s` m` crezi, sunt foarte bine informat,
b`ie]ii au fost foarte buni prieteni. Pietro a
declan[at totul \ntr-o noapte, la discotec`, dar
\ntruct familia lui n-a fost informat` despre ce s-a
\ntmplat, bietul Tim a tras toate ponoasele sin-
gur.
La ce te referi? \l \ntrerupse Ashley.
Arnold lu` un aer disperat.
12
Tim a comp`rut \n fa]a magistra]ilor \n
prim`var` pentru comportament necorespunz`tor,
dup` o b`taie \ntr-o discotec`.
Ashley \nchise ochii.
{i mie de ce nu mi s-a spus asta?
De fapt, Tim a intrat \ntr-un anturaj prost,
oft` Arnold. Dup` b`taia din discotec` el a realizat
c` a fost singurul care a picat r`u, c`ci clubul nu
avea nici un interes s` dea \n judecat` un Cavalieri.
A, deci asta n-a fost prima problem` cu care
s-a confruntat Tim!
Prietenia cu Pietro s-a mai r`cit de atunci,
dar luna trecut` Tim a participat la o petrecere
dat` acas` la Pietro, continu` Arnold, v`dit
deranjat de ceea ce trebuia s` povesteasc`.
Cineva de acolo l-a identificat ca fiind fratele t`u,
un b`iat cu care el a mai avut o disput` pentru o
fat`. Pietro a intervenit cu ni[te comentarii
nepotrivite despre rela]ia dintre tine [i unchiul
lui [i s-au luat la b`taie.
Ashley sim]i c`-i tremur` genunchii. Se a[ez` pe
un fotoliu, iar Arnold \i evit` privirea.
13
Tim l-a b`tut m`r pe cel care a \nceput
discu]ia, dar Pietro n-a suportat faptul c` b`iatul
respectiv a fost b`tut \n casa lui [i a continuat
acelea[i discu]ii la [coal`. Luna trecut`, patru
b`ie]i l-au stlcit \n b`taie pe Tim.
Ashley era din ce \n ce mai disperat`, c`ci nu
aflase nimic din toate astea de la Tim. Nu aflase
niciodat` cum acesta ajunsese s` fie b`tut, c`ci
el nu-i d`duse nici cele mai mici informa]ii. Tim
plecase din \nc`pere cnd ea \ncercase s`
for]eze nota pentru a scoate ceva de la el. |n
cele din urm`, Ashley se trezi singur` \n fa]a
realit`]ii. Ea fusese oaia neagr` a familiei timp
de patru ani, dar leg`tura ei recent restabilit` cu
Tim era prea pre]ioas` pentru ca ea s` lase s` fie
distrus`.
Eu [i Susan am fost foarte afecta]i cnd Tim
a refuzat s` ne spun` de la ce a pornit b`taia, [i
am vrut s` mergem la [coal`, s` afl`m adev`rul,
dar am considerat c` Tim se va sim]i prea umilit.
Iar eu regret c` am a[teptat s` ias` adev`rul la
suprafa]`.
14
Dar mie de ce nu mi-a]i spus ce se \ntmpl`?
M` tem c` decizia tat`lui t`u de a te exclude
din familie i-a afectat pe Tim [i pe mama ta. Ashley
sim]i c` p`mntul \ncepe s`-i fug` de sub
picioare. Tim este foarte ata[at de tine, te iube[te
sincer. El n-a avut \ncredere \n noi ca s` ne spun`
ce se \ntmpla. Arnold ezit` un moment... [i
orict mi-a[ iubi eu so]ia mi se pare ridicol ca
dup` doisprezece ani de c`s`torie Susan s` mai
a[tepte disperat` aprobarea tat`lui ei ca s` rup`
leg`tura cu singura ei sor`, numai pentru c` aces-
ta o vrea.
Ashley sim]ea c`-i plesne[te capul. {i Susan
avea ni[te cicatrice din copil`rie, dar se pare c`
putea s` le fac` fa]` \ntr-un mod diferit.
|mi pare r`u, murmur` ea.
Nu trebuie s`-]i ceri scuze, Ashley, Tim a f`cut
totul \n cuno[tin]` de cauz`, o asigur` Arnold. A
intrat pe domeniul Cavalieri, a pornit ma[ina, n-a
putut s-o mai controleze [i a f`cut foarte multe
stric`ciuni. A fugit \nainte de a fi prins dar a fost
identificat de servitori.
15
A fost deja pus sub acuzare?
Sigur c` da. Cavalieri este cel mai mare con-
cern bancar din Europa. Tim a g`sit ce-a c`utat.
Cum po]i spune a[a ceva? s`ri Ashley. El m-a
ap`rat [i acum trebuie s` pl`teasc` singur pentru
faptele lui?
Ap`rarea onoarei unei surori nu poate con-
stitui un motiv destul de puternic pentru dis-
trugerea unei propriet`]i private.
Cum ar mai fi putut s` se r`zbune? {tiu c`
n-a procedat corect dar familia lui Vito este att de
bogat`, \nct nu prin asta putea el s`-i ating`!
Arnold se \ncrunt` c`ci nu-i pl`cea deloc
\ntors`tura pe care o luase discu]ia lor.
O s`-i angaj`m cel mai bun avocat pe care ni-l
putem permite, dar tat`l t`u ar trebui s` fie aici,
c`ci este r`spunz`tor pentru a nu-l fi disciplinat
pe Tim cu mult timp \n urm`.
O s` merg s`-l v`d, spuse Ashley, sigur` c`
discu]ia lor nu-i va fi lui Tim de nici un ajutor.
Tim st`tea pe marginea patului, cu capul \n
mini. Nici nu ridic` privirea cnd se deschise u[a.
16
N-am [tiut c` e[ti aici pn` cnd nu ]i-am
auzit glasul, zise el.
Arnold m-a informat, spuse ea rezemndu-se
de u[`. De ce ai f`cut asta, Tim? Vito nu ]i-a f`cut
nimic...
Chiar a[a, Ashley? Dar cu tine cum r`mne?
}i-a ruinat via]a, n-ai mai fost primit` acas`, ai
ajuns s` locuie[ti \n condi]ii improprii, s` ai o
slujb` de mizerie, toate astea din cauza lui! Iar
tic`losul de Pietro te dispre]uie[te de parc` cele-
brul lui unchi ar fi f`cut ceva de care s` fie mn-
dru!
Tu nu [tii ce-a fost \ntre mine [i Vito! \l opri
Ashley.
Orice ar fi fost, tu aveai nou`sprezece ani, iar
el dou`zeci [i opt, asta spune totul.
Rela]ia noastr` n-a mers, Tim, asta este reali-
tatea.
A renun]at la tine cnd a aflat c` e[ti gravid`
[i s-a \nsurat cu alta, i-o \ntoarse Tim.
Ashley f`cu o grimas`, amintindu-[i de copilul
pe care-l pierduse.
17
N-a fost chiar a[a, Tim, el n-a [tiut c` eram
\ns`rcinat`, de fapt nici eu n-am [tiut atunci cnd
am decis s` ne desp`r]im, [i nu i-am spus nicio-
dat`.
B`iatul o privi, cu ochii mari.
Nu m` min]i, Ashley, nu mai sunt un pu[ti!
A[a au stat lucrurile, Tim.
Nu cred, continu` el. Vito te-a abandonat.
Te-a folosit, nu se poate s` nu fi [tiut de copil!
Pietro [tie c` am pierdut sarcina?
Nu, dar...
Nici Vito n-a [tiut.
Era prea trziu acum s`-[i doreasc` s`-i fi spus
totul. Dar cum ar fi putut s-o fac` pentru ca el s-o
\n]eleag`? Sunt lucruri despre care nim`nui nu-i
place s` vorbeasc`. Sunt lucruri despre care nu po]i
vorbi unui adolescent tentat s`-[i considere sora
mai mare o victim`. C` lucrurile cam a[a st`teau era
adev`rat, dar ea-[i alesese aceast` soart`.
Nu-]i mai face probleme \n privin]a mea, Tim!
Nu mai sunt un copil, Ash! murmur` Tim.
Ceea ce ]i-au f`cut ]ie mi-au f`cut [i mie \ntr-un
18
fel. N-am mai rezistat, am v`zut ro[u \n fa]a
ochilor [i mi-am pierdut controlul, m` \n]elegi?
Da, ea \l \n]elegea perfect, c`ci ei doi aveau
acela[i temperament. Aveau felul de a fi al tat`lui
lor, erau iu]i la mnie.
Arnold o a[tepta jos, insistnd s-o conduc`
acas`, sub pretext c` simte nevoia s` respire aerul
curat al serii. Drumul spre locuin]a ei se desf`[ur`
aproape \n t`cere, cu excep]ia \ntreb`rii pe care
Arnold i-o puse despre universitatea la care studia.
Acum, Ashley [tia ce are de f`cut. Trebuia s`-l vad`
pe Vito, s`-l sensibilizeze, s`-l fac` s-o asculte. Dac`
va fi nevoie \l va implora pentru Tim, se va tr\
chiar, la picioarele lui. Ashley avea mndria ei dar
acum se punea problema fratelui ei, a libert`]ii lui
ca [i cea a mamei lor. Se strecur` \n pat istovit`,
iar efectele [ocului prin care trecuse \ncepur`
\ncet s` se diminueze. O, Doamne, de ce a trebuit
s` se \ntmple a[a? {i de cte ori va trebui s` mai
pl`teasc` pentru o gre[eal` din trecut? Simpla
gre[eal` de a se fi \ndr`gostit nebune[te de omul
nepotrivit.
19
De fapt, repeta gre[eala mamei sale, dar despre
Sylvia Forrester nu se putea spune c` fusese o per-
sonalitate puternic`. Docil` [i foarte blnd`, mama
ei era permanent condus` de tat`l lor, \nct dup`
treizeci de ani de c`s`torie ajunsese o fiin]` lipsit`
de personalitate, care-[i cerea scuze [i pentru sim-
plu fapt c` mai exista \nc`, strivit` de dominatorul
ei so].
La optsprezece ani, Ashley era perfect capa-
bil` de a-[i controla propriile sentimente, iar
viitorul \i era foarte clar conturat, ca un plan de
b`taie desf`[urat pe masa unui comandant de
o[ti. Nu visase dect la absolvirea universit`]ii,
care apoi s-o propulseze \n lumea afacerilor. Dar
se \mpiedicase \nc` din primul an de studii. De
ce oare? Timp de cinci luni ea renun]ase la aces-
te idealuri, uitase lec]iile de educa]ie primite. Ba
chiar pentru a \nr`ut`]i lucrurile, era convins` c`
[tie ce face [i c` ac]ioneaz` corect. {i crezuse
asta despre rela]ia ei cu Vito. Chiar de la \nceput
ar fi trebuit s` realizeze c` iubirea pentru el era
ceva interzis, periculos, care-i sc`pase de sub
20
control. Cndva, se l`udase cu faptul c` se poate
autodisciplina, [i nu l`sase loc pentru nici un
b`rbat \n planurile ei de via]`. B`rba]ii erau cei
care pretindeau prea multe, care luau totul, care
a[teptau numai s` primeasc`, cei care complicau
lucrurile. Poate c` atunci cnd va avea \n jur de
treizeci de ani [i va fi bine orientat` \n carier`, va
admite un b`rbat \n acel compartiment secret al
inimii ei, cu condi]ia ca acesta s-o sprijine \n
toate ambi]iile ei, [i s` se mul]umeasc` doar cu
faptul c` a fost admis \n acel mic compartiment
secret...
Dar soarta \[i mai rsese o dat` de ea, sco]ndu-i-l
\n cale pe Vito, un b`rbat diametral opus idealului
ei. Cndva, Vito crezuse c` o adusese acolo unde
voia el, c` o transformase total. |ncetul cu \ncetul,
\i erodase \ncrederea \n sine, criticndu-i de
fiecare dat` ac]iunile. Slav` Domnului c` ea
reu[ise s` se trezeasc`. Altfel, \ntr-o bun` zi s-ar fi
privit \n oglind` [i ar fi v`zut-o pe mama ei acolo.
O femeie nefericit`, legat` iremediabil de un
b`rbat care ar fi fost ca o otrav` pentru ea, dar
21
\mpotriva c`ruia n-ar fi avut curajul s` lupte. N-ar
fi fost nimic mai r`u pentru Ashley dect c`s`toria
cu Vito Cavalieri...
N-are rost s` mai a[tepta]i. V-am prevenit c`
domnul Cavalieri nu este disponibil [i nici nu va fi.
Cnd este la Londra nu are timp nici s` respire.
Sunt oameni care a[teapt` de s`pt`mni s` vor-
beasc` cu el.
Deci, Vito nu putea fi g`sit la telefon [i nici \n
persoan`. Dar el trebuia s-o primeasc`, [tia de ce
este ea aici. Ashley sunase la cre[a la care lucra ca
asistent` ca s`-[i ia o zi liber` [i intrase \n banca lui
Vito Cavalieri chiar la deschidere, iar acum, la ora
dou`, \nc` se mai afla la parterul cl`dirii cu
dou`zeci de etaje [i mai credea c` Vito \i va acorda
o secund` din timpul lui. Totul \n jurul ei dovedea
elegan]a, bunul gust, opulen]a familiei Cavalieri.
Ashley \[i spuse c` cu patru ani \n urm` ar fi intrat
f`r` probleme \n aceast` cl`dire impresionant`,
\mbr`cat` \n jean[i [i tricou. Dar poate c` acum
era \mbr`cat` prea s`r`c`cios. |n zilele acelea se
22
sim]ea att de st`pn` pe sine, dar acum \ncre-
derea \ncepuse s-o cam p`r`seasc`. Se p`rea c`
Vito n-avea de gnd s-o primeasc` [i era normal,
c`ci nu se desp`r]iser` tocmai prieteni. De fapt, se
desp`r]iser` urndu-se, dar ea sperase c` Vito va
reac]iona ca un b`rbat civilizat.
Domni[oar` Forrester? auzi vocea
recep]ionerei. Dac` mai ave]i r`bdare \nc` o or`
domnul Cavalieri v-ar putea primi, secretara lui
\ncearc` s` v` strecoare \n cabinet \nainte de masa
de prnz.
Ce amabil` femeie! [opti Ashely.
Pute]i a[tepta la ultimul etaj, \i mai spuse
recep]ionera.
Bine\n]eles, ultimul etaj le \ntrecea \n somp-
tuozitate pe celelalte. Ashley se sim]i strivit` de
luxul [i opulen]a interioarelor [i acest lucru o
deranj`. Bruneta cea zvelt`, secretara lui Vito, se
pare, o privi contrariat` prin ochelarii cu rame
dintre cele mai costisitoare. V`znd-o, Ashley \[i
duse instinctiv mna la cap. P`rul \i st`tea
groaznic, \i atrna \n dezordine, dup` aproape
23
cinci ore de a[teptare. Pn` s` fie anun]at` s` intre
la Vito abia se mai ]inea pe picioare [i nu-[i mai
amintea nimic din discursul pe care-l preg`tise
pentru a-l impresiona. Era evident c` Vito o l`sase
inten]ionat s`-l a[tepte.
Pofti]i, v` a[teapt` domnul Cavalieri, \i spuse
secretara, \ntr-un trziu.
Ashley \l ur\ \n acel moment pentru c-o l`sase s`
se transforme \ntr-un pachet de nervi. Secretara \i
mai spusese c` domnul Cavalieri nu-i putea acor-
da dect zece minute. Zece minute erau de ajuns
pentru a pleda cazul lui Tim? U[a se deschise [i
Ashley fu introdus` \ntr-un birou somptuos, cu un
calculator [i mai multe telefoane. Era o atmosfer`
care putea intimida pe oricine. Ashley sim]i c` tot
trupul i se acoper` de transpira]ie. Acum, \l avea \n
fa]` pe Vito, mai atr`g`tor ca niciodat`, \mbr`cat
\ntr-un costum impecabil, cu acela[i zmbet rece.
|]i mul]umesc c` m-ai primit totu[i, reu[i ea
s` \ngaime. Dar nu erau vorbele cu care ar fi vrut
ea s` \nceap` discu]ia cu Vito, dup` patru ani.
24
Capitolul 2
Sper c` nu m` vei considera grosolan dac`-]i
voi cere s`-mi spui pe scurt ce te aduce aici. Vito
f`cu un semn cu mna spre scaunul care se afla \n
fa]a biroului. Te rog s` ai \n vedere c` n-am chef
s` te aud cerndu-]i scuze pentru faptele fratelui
t`u.
Ashley se sim]i distrus` chiar \nainte de a
\ncepe s` vorbeasc`, dar din fericire sun` un tele-
fon [i aten]ia lui Vito se concentr` asupra acestuia,
l`snd-o pe ea pe planul doi. Nu se putu ab]ine s`-l
studieze. Era deosebit de atr`g`tor. Avea pome]ii
proeminen]i, tr`s`turi puternice, pielea \nchis` la
25
culoare. Dar dac` erai femeie, ochii erau cei care
te impresionau \n primul rnd. Avea ochi c`prui,
cu iriz`ri g`lbui, incredibil de frumo[i. Vito era un
b`rbat senzual. De fapt, ea \[i aminti c` nu era
femeie \ntre cincisprezece [i cincizeci de ani care
s` nu se \ntoarc` dup` el. Vito puse receptorul \n
furc`, [i \ng`im` o scuz`.
Vrei s` te implor \n genunchi s`-l ier]i pe
Tim?
Mai precis, pentru ce ai venit aici? o \ntreb` el
cu ochi reci.
S` discut`m despre Tim [i fapta lui. Cred c`
nu e[ti informat, dar nepotul t`u...
Vito ridic` ochii spre ea.
Pietro te-a insultat \n fa]a fratelui t`u? A fost
un incident regretabil.
Asta este tot ce po]i spune?
Pietro [i-a pierdut doi din]i \n acel incident, i-o
\ntoarse Vito. {i-au rezolvat problemele cu pum-
nii, iar Pietro a fost \n dezavantaj, dar mi-a spus
totul. Oricum, asta nu este o scuz` pentru ca
fratele t`u s` fac` acte de vandalism.
26
{i cu asta punem punct actului unu. Ce zici [i
de actul doi? Tim a fost \ncol]it de patru derbedei
\n afara [colii, iar unul dintre ei a fost nepotul t`u.
Cnd asta?
Ashley se str`dui s`-[i aminteasc` data.
Este imposibil, la acea dat` Pietro era la
Roma.
Atunci, poate c` a pus la cale totul, nu?
Pietro nu este un la[, dar dac` ai dovezi, mai
st`m de vorb`.
Ashley se sim]ea neputincioas`, era lipsit` de
informa]ii concrete.
Am \n]eles c` rivalitatea dintre ei porne[te de
la o fat`...
Deci, vrei cu orice chip s`-l sco]i vinovat pe
Pietro.
Ashley ro[i din nou, de furie. Dac` Vito ar fi
catadicsit s-o primesc` mai devreme, poate c` s-ar
fi descurcat mai bine, [i-ar fi controlat emo]iile,
dar a[a, se v`zu dezarmat` [i neputincioas`. C`ci
el o f`cuse s` sufere mai mult l`snd-o s` a[tepte
o diminea]` \ntreag`.
27
Sunt foarte \ngrijorat` pentru el, fur` sin-
gurele vorbe pe care putu s` le spun`. Este foarte
stresat de examenele care se apropie. Eu n-am
vrut dect s`-]i faci o imagine mai corect` despre
el.
Pe mine nu m` intereseaz` nici Tim [i nici ce
gnde[te el, c`ci nu mai este copil, trebuie s`
r`spund` pentru faptele lui.
Ashley \[i spuse c` tot la ea se afla cheia acestei
convorbiri, dar cum putea ea oare s`-i spun` \n ce
fel viitorul ei fusese afectat de rela]ia cu el? Cum ar
fi putut s`-i vorbeasc` despre sarcina ei? Tocmai
lui Vito? |ntr-un moment de sl`biciune, \i m`rturi-
sise lui Susan c` era \ns`rcinat` cu copilul lui Vito
[i avusese \ncredere \n ea, dar tat`l lor o auzise pe
Susan spunndu-i so]ului ei despre sarcina surorii
sale [i secretul nu mai fusese secret! Descoperirea
c` fiica lui era \ns`rcinat` \l scosese din min]i pe
Hunt Forrester. Teama c`-[i va pierde buna repu-
ta]ie \n fa]a comunit`]ii fusese de ajuns ca s`-l fac`
s-o renege, mai ales c` acum Vito era c`s`torit cu
alt` femeie, ceea ce lui Ashely \i sporea vinov`]ia.
28
Dar la patru luni ea pierduse sarcina... [i cei care
[tiuser` situa]ia ei crezuser` c` ea pusese totul la
cale. Nu, nu-i putea spune lui Vito despre asta, lui
nu-i pl`ceau copiii \n mod deosebit.
Tim are doar optsprezece ani, se trezi ea
vorbind dup` ce r`t`cise printre amintiri. {i eu am
partea mea de vin`. N-am discutat niciodat` ceea
ce a fost \ntre noi, iar el a tras ni[te concluzii
incorecte [i a reac]ionat a[a cum [tii. Se l`s`
t`cerea. Vito st`tea acolo, \n fa]a ei, rece [i sigur de
el, intimidnd-o. Dac` va fi condamnat, toat` via]a
lui va fi distrus`. {i-a pierdut capul, Vito. Acum, \i
pare r`u pentru ce-a f`cut.
{i de ce n-a venit el s`-[i cear` scuze?
Nu [tie c` am venit eu s` pledez pentru el.
Dar oricum, ai agitat poli]ia prea mult, a[a \nct nu
mai are sc`pare.
Ce crezi, dac` eu sau vreun alt membru al fami-
liei mele am fi fost \n calea ma[inii, el ar fi frnat?
De ce vrei s` faci lucrurile mai complicate
dect sunt? Tim n-a avut inten]ia s` ucid` pe
nimeni! A f`cut totul sub impulsul alcoolului!
29
Ai venit s` m` sensibilizezi? Cine \ncalc` legea
trebuie s` pl`teasc`. Nu faci bine dac`-i iei
ap`rarea fratelui t`u \ncercnd s`-i mu[amalizezi
faptele!
Este vorba doar despre o blestemat` de
ma[in`, Vito! N-a avut inten]ia s-o distrug`. Dac`
trimi]i la \nchisoare un tn`r doar pentru o ma[in`
[i o fnt`n`, \i distrugi toat` via]a!
N-o s` fac` \nchisoare, este la prima abatere.
Dar asta nu e prima...
A, deci \n mod deliberat m-ai f`cut s` cred c`
fratele t`u a avut o simpl` abatere.
L-ai cunoscut pe Tim, Vito?
Foarte scurt, la petrecerea lui Pietro. |]i
seam`n` mult la culoarea tenului, a p`rului, [i are
temperamentul t`u.
Crezi c` [i eu am tendin]e spre violen]`?
Are [i ochii t`i, continu` el ignorndu-i spusele.
Dac` ]i-am pl`ti daune ]i-ai retrage acuza]iile?
Vito \i mai arunc` un zmbet rece.
Familia ta nu are mijloacele necesare. Acea
fntn` despre care vorbe[ti avea o sculptur`
30
anume, ceva unic, ce nu se poate restaura. Iar
ma[ina era un Ferrari F40 pe care am pl`tit patru
sute de mii de lire acum patru ani, cnd a fost
scoas` pe pia]`, cu ocazia celei de a patruzecea
anivers`ri a lui Ferrari.
Nu agreez ideea de a da at]ia bani pentru o
ma[in`, dar parc` spuneai c` banii nu \nseamn`
nimic pentru tine.
Iar pentru tine ei sunt totul.
Cndva ne-am iubit, Vito...
Oare? Ce ciudat c` vorbe[ti acum despre
dragoste, trebuia s-o faci atunci, cnd eram \mpre-
un`. Dar ar fi bine s` revenim la Tim. Nu este cazul
s` aducem sentimentele \n discu]ie cnd a fost
vorba doar despre sex. Ai distrus tot ce am sim]it
cndva pentru tine.
{i tu ai f`cut asta cu sentimentele mele!
De fapt, dac`-mi amintesc, te-am onorat
chiar cu o cerere \n c`s`torie!
Po]i numi asta onoare? i-o arunc` Ashley
furioas`. Chiar [i acum mai gnde[ti tot a[a? {i
celei pe care ]i-a luat-o familia de nevast` \i faci
31
acelea[i repro[uri? Numai c` \n cazul ei, te-ai
repezit s-o iei de nevast` cu amndou` minile,
probabil c`-]i rezolva unele interese!
Vito s`ri \n picioare [i se repezi spre ea.
Dac` mai faci asemnenea remarci la adresa
defunctei mele so]ii, o s` uit c` e[ti femeie [i o s`
prime[ti ceea ce meri]i!
Ai spus defunct`? Ashley l`s` capul \n jos,
cople[it` de o asemenea veste. |mi pare r`u.
Nu cred, insist` Vito.
Bine, s` zicem c` nu-mi poate p`rea r`u cu
adev`rat pentru c` n-am cunoscut-o, i-o \ntoarse
Ashley. Dar sunt sigur` c-a fost o sfnt`, total
diferit` de mine, care...
Adev`rat, era total diferit` de tine. Tu ai
chip angelic, temperament vulcanic [i e[ti com-
plet lipsit` de scrupule [i de moral`, ba chiar
a[ putea spune c` te compor]i uneori ca o
femeie u[oar`. Nu te pot asemui nicicum
Carinei.
Ashley p`li [i broboane mici de transpira]ie \i
acoperir` fruntea.
32
Dumnezeule, cred c` mi-am pierdut min]ile
\n clipa \n care m-am culcat cu tine!
Da, amndoi ne-am pierdut temporar min]ile
la vremea aceea.
Deci Carina nu mai exista, era doar un nume.
Cea care fusese mireasa celei mai mediatizate
c`s`torii a anului \n Italia, cea care-i adusese o
avere colosal`. Vito nu pierduse timpul, se [i
logodise la o lun` dup` desp`r]irea lor, iar dup`
\nc` o lun` se c`s`torise. Din fotografiile pe care le
v`zuse \n pres`, Ashley citise iubire \n ochii
Carinei. C` Vito se c`s`torise f`r` a fi \ndr`gostit
asta era evident, dar \ntre ei nu existase nici m`car
atrac]ie fizic`. |n noaptea c`s`toriei lui Vito, Ashley
ar fi vrut s` se sinucid`... iar zilele care urmaser`
fuseser` un co[mar. Nici ea nu-[i mai amintea cum
supravie]uise. Dar Vito renun]ase la ea f`r` pro-
bleme, o scosese din via]a lui f`r` cel mai mic
regret. Ea, odat` foarte puternic`, fusese aruncat`
la o parte ca o juc`rie stricat`. |nv`]ase atunci c`
era la fel de vulnerabil` ca orice femeie \ndr`gos-
tit`, iar \n lungile luni care urmaser` c`s`toriei lui,
33
ea tr`ise \ntr-un permanent co[mar, dar \n cele din
urm` fusese for]at` s` accepte realitatea [i s` se
obi[nuiasc` cu ea. Vito n-o iubise niciodat`, c`ci dac`
ar fi f`cut-o n-ar fi putut s` se \nsoare cu alt` femeie.
Vito m` ur`[te, gndi ea, privindu-i picioarele
\nc`l]ate \n pantofi din piele ca de m`nu[`. M` ur`[te
pentru faptul de a-i fi refuzat cererea \n c`s`torie. Dar
\[i aminti c` venise pentru a rezolva problema lui
Tim iar pn` \n acel moment nu f`cuse o impresie
prea bun`. Ashley se sim]ea ca un vulcan gata s`
erup`. Numai doi oameni puteau s-o mhneasc` att
de tare. Unul era tat`l ei, cel`lalt Vito.
Fu cuprins` de panic` [i de mnie, lucru care o
f`cu s`-[i piard` min]ile, pentru c` \n cazul ei
supravie]uirea \nsemna c` nu trebuia s` se lase
niciodat` impresionat` sau speriat` de al]ii. |i
arunc` o privire din care el putea surprinde att
sfidarea ct [i ura ei.
N-am venit aici ca s` cer[esc clemen]`...
Oricum, este mai bine s` stai jos, spuse Vito.
Ashley \[i arunc` pe spate, v`dit iritat`, p`rul ei
ro[u Tizian, [i-l \nfrunt` pe Vito.
34
{tiu ce-ai vrea s` auzi, [i ce-i mai r`u, [tiu ce
gnde[ti. De fapt, [tiu ce-ai gndit de cum am pus
piciorul \n aceast` \nc`pere!
Am sperat c` pentru lini[tea noastr`, a amn-
durora, n-o vei face, [opti Vito.
Vocea lui o f`cu s`-[i piard` echilibrul timp de o
secund`. Ochii lui p`trunz`tori o cercetau, de parc` el ar fi
a[teptat s` descopere ceva ce-i fusese t`inuit pn` atunci.
Vrei s` auzi c` regret acum c` nu m-am
m`ritat cu tine?
Oare asta vreau? repet` Vito.
Ashley \[i \ndrept` umerii.
Trebuie s` fiu foarte cinstit` cu tine pentru ca
s` pot trece peste starea de disconfort pe care mi-o
creeaz` aducerea aminte a ceea ce s-a \ntmplat cu
patru ani \n urm`.
Atunci, fii onest`, cara.
Ashley trase aer \n piept.
Trebuie s` [tii c` \nc` sunt mndr` c` ]i-am
refuzat cererea. De fapt, c` am refuzat s` fiu pro-
prietatea ta, s` fiu subjugat` [i supravegheat`
\ndeaproape. N-ar fi mers.
35
Dar rela]ia intim` a mers, numai Dumnezeu
[tie ct de bine, murmur` Vito.
Ashley ro[i. Vito o \nv`lui cu ochi reci.
Chiar ar fi fost un sacrificiu s`-mi fii so]ie? S`
te bucuri de tot ce este al meu?
Dac` sim]i nevoia s` te referi la rela]ia
noastr` ca un negustor [i s` enumeri tot ce am
pierdut din punct de vedere material... proba-
bil c` ai dreptate. Dar ai [tiut chiar de la
\nceput care este p`rerea mea despre
c`s`torie, nu po]i spune c` n-ai fost prevenit.
C`s`toria este o institu]ie patriarhal` care
favorizeaz` b`rba]ii \n detrimentul femeilor,
introduce sexul \ntr-o lume a pasivit`]ii [i
dependen]ei, [i pe noi femeile ne face s` ne
pierdem individualitatea.
Fleacuri feministe. Niciodat` n-am auzit
attea prostii!
Ashley \l \nfrunt`.
Desigur, po]i avea o alt` p`rere, dar eu mi-o
p`strez pe a mea. Oricum, n-am venit aici ca s`
re\nvii un trecut pe care amndoi prefer`m s`-l
36
d`m uit`rii. De ce s` ne implic`m [i
personalit`]ile \n asta? N-am venit aici ca s` m`
cert cu tine, m` po]i face s` spun ceea ce n-a[ vrea
s` auzi.
Te scuzi cu mult` fine]e, trebuie s` recunosc,
zise Vito.
Pentru prima oar`, Ashley se trezise dnd glas
convingerilor sale de adolescent`, pe care [i le
reprimase cu obstina]ie. Dintr-un motiv inex-
plicabil, ea nu mai sim]ea aceea[i fervoare a
convingerilor pe care o avusese pn` atunci.
Dar acum, nu mai conta. De ce ar fi trebuit s` se
scuze c`-i salvase pe amndoi de agonia prelun-
git` a unei c`s`torii dezastruoase? Dup` cinci
luni de prietenie erau ca [oarecele [i pisica.
Sfr[iser` curnd. Ashley sim]ea c` se afl` pe
marginea unei pr`pastii [i are r`u de \n`l]ime. O
podidir` lacrimile, ea era ultima persoan` din
lume care putea pleda \n favoarea lui Tim, cu
Vito. Ea era cel mai prost mesager pe care
b`iatul [i l-ar fi putut alege. Iar timpul nu dimi-
nuase antipatia lui Vito. |i arunc` acestuia o
37
privire [i \n]elese pentru a mia oar`, dac` mai
era nevoie, c` nu s-ar fi putut desp`r]i prieteni.
Vito era descendentul unei familii bogate, cu
snge albastru, arogant prin natura lui, b`rbatul
care ob]inea tot ce-[i dorea. Cnd te nume[ti
Cavalieri, lumea este ca o scoic`, iar perla din
mijloc \]i poate apar]ine doar ]ie. Faptul c` acest
Vito se hot`rse s` se \nsoare cu ea \n ciuda
opozi]iei familiei, ar fi trebuit s` \nsemne foarte
mult, \n concep]ia lui.
Singura mea rug`minte este s` renun]i la
plngerea \mpotriva lui Tim.
De ce a[ face-o? \i r`spunse el sec. Dac` gn-
desc ca un om de afaceri, ar fi o ac]iune nepro-
fitabil` pentru mine. Dac`-l eliberez pe fratele t`u
de acuza]ii nu \nseamn` c` el va avea sentimente
mai bune fa]` de mine, iar libertatea lui nu are
importan]`. Pentru tine este foarte important`? Ce
\nseamn` pentru tine?
Totul, [opti ea gndindu-se la via]a f`r`
perspectiv` pe care o va duce Tim [i la povara
vinei pe care o va purta ea toat` via]a.
38
Dac` te re\ntorci la mine s-ar putea s` renun]
la acuza]ii.
Vito, eu nu glumeam.
Nici n-a fost vreo glum`. Nu ai dect s` capi-
tulezi \n condi]iile impuse de mine, [i fratele t`u
va fi liber.
Ce rezolvare absurd` ai g`sit!
Dar mi-ai mai fost cndva amant`, f`r` s` m`
iube[ti. A[a c` po]i s-o faci acum, tot f`r` dragoste,
cu toat` ura de care e[ti capabil`. Limbajul trupu-
lui t`u este foarte expresiv, remarc` Vito. Readu
focul acela \napoi \n patul meu [i m` po]i
convinge s`-i iau fratelui t`u un Ferrari numai pen-
tru el.
Ashley lupta cu emo]iile, cu lacrimile, cu
indignarea. Oare cum \ndr`znea el s`-i fac` o ast-
fel de propunere? Desigur, Vito voia s-o umileasc`
din nou. Acel Vito care o lovise att de tare prin
c`s`toria cu alt` femeie.
Ei, cara, ce zici?
Nu cred c` vorbe[ti serios! spuse ea cu ochii
sco[i din orbite.
39
Trebuie s` fii so]ia mea, Ash!
De ce ai vrea s` m` mai iei de nevast` acum?
Tu [tii r`spunsul meu, cara, de fapt tu mi l-ai
sugerat, cu patru ani \n urm`. Am nevoie de o
servitoare care s` strng` dup` mine, o sclav`
devotat` care s`-mi m`guleasc` eul [i o femeie fru-
moas` pe care s-o scot \n lume, \mbr`cat` \n
toalete exorbitante. {i \n cele din urm` sexul...
asta este ce-mi doresc. Numai o c`s`torie mi-ar
oferi toate astea.
Ashley uitase de mult aceste vorbe pline de
venin pe care i le adresase cndva, dar el, remarc`
ea plin` de uimire, n-o f`cuse.
Iar sub aceste haine umile [i ridicole [tiu c`
se ascunde un trup perfect. |nc` mai doresc
aceast` femeie. {i de ce n-a[ face-o, dac` \mi st` \n
puteri?
E[ti nebun! strig` Ashley.
Oare? Vrei s` spui c` te-a[ putea avea altcum-
va? Te doresc, Ashley, iar `sta este singurul t`u atu.
Dac` accep]i rolul pe care ]i-l ofer, depinde doar
de tine.
40
Mai bine moart` dect m`ritat` cu tine!
Acesta este r`spunsul t`u final?
Ashley se \ndrept` spre u[` ca o furtun`.
Nemernicule! Sper s` arzi \n iad pentru ceea
ce mi-ai spus ast`zi!
Nu vreau dect s`-]i amintesc c` dac` dou`
fiin]e pline de furie se \ncle[teaz`, obiectul
furiei lor piere! Ai citit, desigur |mblnzirea
scorpiei?
Ashley fu aproape s-o d`rme pe secretara lui
Vito care a[tepta ner`bd`toare afar`.
Cum po]i s` lucrezi pentru un nemernic ca
`sta? \i strecur` ea printre din]i.
41
Capitolul 3
Sex nelimitat, oriunde [i oricum a[ vrea...
repet` Ashley \ndreptndu-se spre lift. Cum
\ndr`znea el s`-i vorbeasc` astfel?
Ei, Ashley, ai f`cut ceea ce-ai putut s` faci, adic`
mai mult r`u dect bine, \[i spuse ea. |i ap`ru \ns`
\n fa]a ochilor chipul chinuit al lui Tim. P`[i \n gol
[i fu aproape s`-[i piard` echilibrul, iar furia fa]`
de Vito se spulber`. Dumnezeule, oare avea de
gnd s` stea cu minile \ncruci[ate [i s` vad` cum
Tim va fi condamnat? Se sim]ea vinovat`. Vito
fusese de acord s-o asculte. {i ea ce f`cuse cu
aceast` ocazie? |n loc s` urm`reasc` umilit` intere-
42
sele lui Tim, avusese acea izbucnire f`r` tact,
ajungnd la subiecte care nu aveau ce c`uta \n
discu]ie. Pierduse aceast` ultim` [i singur` ocazie
de a rezolva problema lui Tim. Numai o femeie
f`r` minte ar fi procedat ca ea.Tim o ap`rase [i \n
numele ei fusese b`tut [i umilit. Chinuit de
imposibilitatea de a-l reduce la t`cere pe Pietro,
mnia lui Tim se concentrase asupra lui Vito, cel
care era autorul nenorocirilor surorii lui. Probabil,
el avusese inten]ia de a duce ma[ina lui Vito [i de
a o l`sa undeva pentru a-l speria pe acesta, era
sigur` c` Tim nu inten]ionase mai mult. Ca to]i
pu[tii de seama lui, [i el era, desigur, un fan al
automobilului [i luase o decizie copil`reasc`,
lucru care-l dusese la un adev`rat co[mar. Dar
Curtea nu va dori s` [tie despre provoc`rile pe
care le suferise Tim. Nu te consideri r`spunz`toare
pentru tot ce a tras familia noastr` \n jos? \i
repro[ase Susan. Dac` nu ]ii seama de reguli, tre-
buie s` pl`te[ti. Cu patru ani \n urm`, Ashley se
mutase \n apartamentul lui Vito, con[tient` c`
\nc`lca principiile morale ale tat`lui ei. Dar nu
43
l`sase capul \n jos [i sfidase pe toat` lumea de la
\nceput pn` la sfr[it, de[i pl`tise un pre] prea
mare pentru mndria ei, dar tocmai acum \i trecu
prin minte c` poate nu fusese singura care o
f`cuse. {i mama ei fusese foarte afectat`. Era foarte
posibil ca Sylvia Forrester s` fi clacat din acelea[i
motive. Ca s` nu mai vorbim despre riscul de a-[i
vedea fratele \n spatele gratiilor. Oare era prea
trziu? Ashley \[i \ndrept` umerii [i trase aer \n
piept. Trebuia s`-[i mobilizeze toate for]ele [i tot
curajul pentru a se \ntoarce la banca lui Vito
Cavalieri. Cu obrajii arznd, se apropie de biroul
recep]ionerei care nici n-o mai l`s` s` vorbeasc`
[i-i spuse:
Domnul Cavalieri a sunat chiar acum pentru
a v` invita \n biroul dnsului.
Ashley clipi, luat` prin surprindere. Cum se
f`cea c` era a[teptat`? De unde [tia Vito c` ea se va
\ntoarce [i \nc` att de repede? Chiar \nainte ca ea
\ns`[i s` ia o decizie? Nu avea nici un rost ca Vito
s`-i cear` s` se m`rite cu el. Era un individ c`ruia
\i pl`cea s` fac` dragoste dar nu era un sclav al se-
44
xului [i dovedise asta c`s`torindu-se cu alt`
femeie, renun]nd la ea [i la cererea pe care i-o
f`cuse. Iar acum, cnd se a[ternuse atta
ne\ncredere [i am`r`ciune \ntre ei, mai avea sens
s`-i fac` o astfel de propunere? Oare mai era posi-
bil s-o doreasc` \n aceste condi]ii? Greu de spus.
Vito o primi contemplnd-o cu ochi grei de
dorin]`. Dar Ashley era \nc` \n alert`, con[tient` c`
se confrunta cu un adversar care cuno[tea mai
bine ca ea tacticile de lupt`.
De unde ai [tiut c-o s` m` \ntorc? i se adres`
ea ca [i cum n-ar mai fi fost capabil` s`-[i re]in`
vorbele.
Vito ridic` din sprncene.
Furia, plecarea intempestiv`, \ntoarcerea?
Toate astea \mi sunt cunoscute.
Se pare c` m` cuno[ti foarte bine.
Nu chiar, dar destul pentru a [ti la ce s` m`
a[tept.
|n trecut, ea se opusese dorin]ei lui de a-i
cunoa[te familia, comportndu-se ca [i cum
leg`turile de familie n-ar fi fost importante. Cum
45
ar fi putut s`-l duc` acas` la p`rin]ii ei, s`-l intro-
duc` \n atmosfera de acolo? Cum ar fi reac]ionat el
dac` ar fi aflat c` tat`l ei ur`[te to]i str`inii?
Diferen]a de educa]ie dintre ei ar fi fost mult mai
evident` cu aceast` ocazie.
Ce pl`cere ai putea avea \n a m` for]a s` m`
c`s`toresc cu tine?
Dar nu te for]ez deloc, \]i dau ocazia s`
optezi!
Nu mi se pare corect! strig` Ashley disperat`.
Via]a nu este \ntotdeauna cinstit`!
|mi ceri imposibilul!
Atunci, nu mai are sens s` discut`m, spuse el rece.
Am putea relua discu]ia, se oferi Ashley, cu
chipul lui Tim \n minte.
Vom avea multe de discutat, o s` lu`m masa
\n apartamentul meu.
Masa? repet` ea.
Exact, mi-e foarte foame.
Am crezut c` ai deja o cas`.
Apartamentul \mi este mai comod \n timpul
programului.
46
Un lift privat \i duse direct la ma[ina lui Vito.
Cu ce te ocupi acum? Fratele t`u nu mi-a
satisf`cut curiozitatea, de[i am vrut s` aflu de la el
\n ce m`sur` ai reu[it s`-]i realizezi visurile. Ai
renun]at la mine pentru carier`, nu?
A, zise ea p`lind, m` ocup de comer]. Nu era
tocmai o minciun`, \[i spuse ea mai apoi. Pn`
ob]inea o calificare \n problemele de \ngrijire a
copilului, la cursurile f`r` frecven]`, lucra \ntr-un
supermarket, cu jum`tate de norm`, iar cteva ore
pe zi \ntr-o cre[`.
M` uime[ti, Ash, n-am crezut c-o s` alegi acest
domeniu. Erau lucruri mai interesante de f`cut...
Ea ridic` din umeri. Nu-i putea spune. Ar fi fost
ultima umilin]` la care s-ar fi putut supune. Dac`
ar fi apucat s` termine cursurile de contabilitate...
dar \i putea spune c` avea foarte mult` dreptate c`
ea nu apucase pe calea cea bun` [i alesese dome-
niul cifrelor fa]` de care nu avea nici un fel de
chemare? |[i aminti c` fusese sf`tuit` s` nu aleag`
acest domeniu, dar ea insistase s`-i dovedeasc`
tat`lui ei c` poate avea succes \ntr-un domeniu
47
care era prin excelen]` al b`rba]ilor. Era o fat`
foarte \nc`p`]nat`, dar de data asta e[uase chiar
\nainte de examene, de[i ea mai credea \nc` \n fap-
tul c` numai sarcina [i desp`r]irea de Vito o
\mpiedicaser` de a trece examenele.
|i pl`cea s` lucreze cu copiii. Aceasta era o \ncli-
na]ie pe care nu [i-o refuzase complet, dar nu se
putuse manifesta \nc` \n acest domeniu, pe
deplin. Iar acum se afla \ntr-o situa]ie imposibil`.
Studia pentru a-[i lua o licen]` care s`-i permit` s`
predea. {i toate acestea aveau s` se termine din
cauza unui b`rbat care sim]ea nevoia s` se r`zbune
pe ea.
Crezi c` vor fi probleme dac` vei renun]a la
slujb`?
Nici una. Ashley zmbi amintindu-[i de
cre[a \n care lucra, unde directorul nu mai [tia
ce s` fac` pentru a-[i convinge angaja]ii s`
r`mn`. Dar tot nu \n]eleg de ce vrei s` te \nsori
cu mine?
Mai am un motiv mult mai puternic, pe
care nu ]i l-am \mp`rt`[it pn` acum. Cred c`
48
te vei sim]i mai u[urat` cnd \l vei auzi. Dar
prefer s` discut`m despre asta \n apartamentul
meu.
Din fericire, nu era acela[i apartament pe care-l
cuno[tea ea prea bine. Era ceva mai mic, elegant,
iar cele trei tablouri ale lui Toulouse Lautrec erau
expuse privirilor \ntr-un salon cochet. Ashley era
sigur` c` se afla \n fa]a unor originale, un
Cavalieri nu ar fi apelat la reproduceri. Probabil
c` valorau peste un milion de lire. Asta nu era
lumea ei, \[i spuse Ashley. Fiica unui negustor de
ma[ini nu avea ce c`uta \ntr-o lume att de rafi-
nat`, [i dac` odat` crezuse c` se va putea integra,
primise o lovitur` foarte puternic` de la un alt
Cavalieri, mama lui Vito. |[i mai amintea [i acum
cecul l`sat de Elena Cavalieri. Un majordom le
aduse mncarea. De[i nu mncase nimic de cnd
auzise de arestarea lui Tim, ea abia putu s`
\nghit` cte ceva, \n timp ce Vito mnca, netul-
burat de r`spunsurile ei monosilabice. Cnd
ajunser` la cafea care le fu servit` \n salon, ea
insist`:
49
A[ vrea s` aud, ce motiv puternic ai?
Desigur, nu este vorba despre o c`s`torie pe
via]`, \i spuse Vito de la bun \nceput. Dar m-am
gndit c` astfel ai putea pl`ti daunele provocate de
fratele t`u.
Dar cum? insist` ea, f`r` a avea nici cea mai
vag` idee despre ce putea fi vorba. Desigur, era
evident c` Vito avea un motiv mai puternic dect
acela de a se uni pur [i simplu cu ea \n sfnta
leg`tur` a c`s`toriei, care astfel, nu mai era chiar
sfnt`. Vito continua s-o examineze cu ochii lui
mari.
Exist` un singur lucru \n via]a asta pe care
soarta mi l-a refuzat.
Ce, bijuteriile Coroanei Angliei? Nu v`d ce
altceva ]i-ai putea refuza.
|mi doresc un copil, spuse Vito.
Ceea ce auzi o f`cu s` simt` nevoia de aer.
Sim]i c` tot sngele i se scurge din fa]`. Oare...
el [tia ceva despre sarcina pe care o pierduse ea?
Nu, nu ar fi avut cum s` [tie.
Nu ai copii? se for]` ea s` \ntrebe.
50
La [ase luni dup` c`s`toria noastr`, Carina
s-a \mboln`vit. Avea leucemie. Cu toate trata-
mentele pe care le-a f`cut, nu putea s` poarte o
sarcin`.
Ashley era zguduit` de brutalitatea informa]iilor
primite. Aflase cu surprindere c` so]ia lui, o
femeie foarte tn`r`, murise, dar ea presupusese
c` se \ntmplase \n vreun accident de ma[in`. Dar
ceea ce aflase schimba total datele problemei.
Regret, spuse ea, c`ci orice alt comentariu ar
fi fost de prisos.
De ce?
Pentru c` nu sunt o femeie lipsit` de sensi-
bilitate! i-o arunc` ea. Sau nu am voie s`-mi
exprim regretul pentru moartea cuiva? Dar ce
leg`tur` are faptul c`-]i dore[ti un copil cu mine?
Sunt gata s` m` \nsor cu tine pentru ca s`-mi
d`ruie[ti un copil, spuse Vito evitndu-i privirea.
E[ti nebun, Vito!
Nu \n]eleg de ce ]i se pare absurd` cererea
mea, dar nu este vorba nicidecum despre nebunie.
Te v`d ca pe femeia perfect` pentru a juca rolul
51
unei mame. Tu nu-]i dore[ti copii. Dup` na[tere
vom divor]a [i tu-]i vei putea continua via]a f`r`
nici un amestec din partea mea.
A[ vrea s` nu aud ceea ce-mi spui, Vito. Este
cea mai obscen` propunere care mi s-a f`cut vreo-
dat`! Te-ai putea c`s`tori cu o mul]ime de femei,
sunt sigur` de asta, [i ai avea o familie \n
adev`ratul sens al cuvntului!
Dar eu nu mai am nevoie de o so]ie, cel pu]in
nu de una \n sensul clasic al cuvntului. N-ar fi
moral s` for]ez o alt` femeie s`-mi fac` un copil.
Dar fa]` de mine de ce consideri firesc s-o
faci?
N-a[ avea nici un fel de preten]ii \n aceast`
rela]ie, iar ]ie nu-]i plac copiii. N-ai inten]ionat
niciodat` s` te legi prin c`s`torie de mine, mi-ai
spus asta cu patru ani \n urm`.
Ashley ar fi vrut s`-i strige c` la vremea aceea
avea doar nou`sprezece ani [i c` era nehot`rt`,
ca orice adolescent, c` observase cum mama ei \[i
pierduse s`n`tatea \n timpul sarcinilor pentru a-i
na[te tat`lui ei fiul pe care [i-l dorea.
52
Dar te mai po]i c`s`tori, \nc`.
Da, dar s-ar putea ca niciodat` s` nu \ntlnesc
pe cineva cu care s` doresc s` m` c`s`toresc. Dar
nici n-a[ vrea s` devin p`rinte la o vrst` avansat`.
Tata avea cincizeci de ani la na[terea mea, iar noi
doi n-am fost niciodat` prea apropia]i, diferen]a
de vrst` era prea mare.
Vito nu-i spusese niciodat` acest lucru. Probabil
Elena Cavalieri fusese cu cel pu]in treizeci de ani
mai tn`r` dect so]ul ei. O, Doamne \[i spuse
Ashley, numai dac` ar [ti Vito ce aproape a ajuns
de sufletul ei cu aceast` m`rturisire!
N-a[ fi crezut c` m` vei considera vreodat`
demn` de a-]i na[te mo[tenitorul! spuse ea. Mai
ales cu p`rerea pe care o ai despre mine.
E[ti foarte atr`g`toare, inteligent` [i foarte
curajoas`.
Vrei s` spui c` am \ntrunit toate calit`]ile pentru
a deveni mam` purt`toare, dar nu am valoare moral`.
Nu cred c` am spus a[a ceva, ripost` Vito.
Dar asta ai vrut s` la[i s` se \n]eleag`! \i
replic` Ashley, cu durere \n glas. Tu consideri c` o
53
femeie adev`rat` pune b`rbatul \nainte de orice
altceva, poate chiar \naintea propriei persoane!
Eu nu [tiu dect c` eu, ca b`rbat, n-am fost
capabil s` te conving s` faci cel mai mic compro-
mis sau sacrificiu pentru mine.
Un mic compromis? Un mic sacrificiu? S` m`
mut \n Italia, s` renun] la studii, s` m` m`rit cu
tine \n pofida instinctelor mele care-mi spun s` n-o
fac, [i s`-]i fac o progenitur`, \n timp ce tu vei
pretinde c` \n]elegi ce simt...
A[ \ncerca s` fiu foarte atent [i r`bd`tor, inter-
veni Vito.
De fapt, pn` acum ai fost doar necinstit!
Am \ncercat s` fac compromisuri pentru a ne
salva rela]ia! [uier` Vito. De multe ori am vrut s` te
scutur ca s`-]i vin` mintea la cap, s` fac uz de for]`
pentru ca s` fiu ascultat. De multe ori am vrut s`
p`trund \n mintea ta ca s`-]i rearanjez ni[te cir-
cuite defecte, pentru a te aduce la normalitate.
De multe ori am spus c` singura femeie cu
care te-ai putea \n]elege ar fi o menajer`, i-o
\ntoarse Ashley, [i m` ab]in s`-]i spun ce gndesc
54
despre aceast` propunere a ta legat` de copil, dar
a[ vrea s` afli totu[i ce-a[ vrea s` faci cu pro-
punerea ta!
Dac` ie[i pe aceast` u[`, Ash, fratele t`u
merge la \nchisoare!
Ea \nghe]`.
Nemernicule! strig` ea revenind la dura rea-
litate dup` ce timp de cteva minute reu[ise s` se
simt` ca alt`dat`.
De fapt, sunt ceea ce ai f`cut tu din mine, \i
r`spunse Vito, cu blnde]e de data asta. Tipul cu
care ai f`cut sex, c`ruia i-ai sucit min]ile dar de
care n-ai sim]it nevoia s` te legi.
Ashley lu` o cea[c` de cafea [i i-o arunc` \n
fa]`.
Cum \ndr`zne[ti s`-mi spui toate astea?
Cea[ca se sparse de [emineu iar con]inutul ei
murd`ri haina lui Vito.
Tata m-a \nv`]at s` nu lovesc niciodat` o
doamn`, murmur` el, dar acum m` simt liber s`
procedez cum doresc, pentru c` nu exist` o
doamn` adev`rat` \n aceast` \nc`pere.
55
Tocmai ai pus punctul pe i, \ncepu Ashley dar
se \ntrerupse pentru a l`sa s` intre servitorul cu o
alt` cea[c` de cafea.
Nici nu se \nchise bine u[a dup` el, c` Vito o
apuc` de amndou` minile.
D`-mi drumul! strig` ea, dar \n zadar. Ashley
deveni s`lbatic`, pierzndu-[i controlul, lovind cu
minile, cu picioarele. Vito o ridic` \n aer, o scu-
tur` bine, apoi o l`s` s` cad` la p`mnt.
Dac` vrei s` te compor]i ca un animal s`lba-
tic, ]i-a[ putea oferi o cu[c`.
Desigur, Ashley fu cea care pierdu. De fapt, ea nu
c[tigase prea mult al`turi de Vito, c`ci acesta era
mult mai \nc`p`]nat [i mai hot`rt dect ea. De[i
era la fel de temperamental ca [i ea, Vito se putea
controla datorit` intelectului s`u [i nu ac]iona sub
imperiul emo]iilor. {i [tia s` ias` biruitor din orice
confruntare. Iar acum se pare c` o adusese exact
acolo unde voise el, s-o fac` s` revin` sub controlul
lui, la mna lui. Ashley realiz` c` Vito nu-i mai d`dea
drumul. |ncerc` s` se elibereze c`ci era prea
aproape de trupul lui puternic.
56
Te rog s`-mi dai drumul, te compor]i ca un...
Ca un b`rbat care te dore[te!
Dar nu mai apuc` s` replice c`ci deja Vito o
s`ruta, iar ea se sim]i prizoniera buzelor lui. Ashley
realiz` c` Vito era punctul ei slab, \n momentul \n
care el o atingea, nu-i mai putea riposta. El o
s`rut` a[a cum obi[nuia s` fac` [i dragoste cu ea:
cu foc, cu pasiune, f`r` re]ineri, iar ea \ncepea s`-l
simt` prin fiecare fibr` a trupului ei care-l dorea.
Sesizndu-i dorin]a, Vito \i spuse:
Ar fi bine s` nu te mai \ntorci la serviciu
ast`zi. |ntre noi lucrurile se afl` \n aceea[i stare \n
care au r`mas acum patru ani, ne iubim [i ne
dorim la fel de mult. Pu]ini sunt ac ei care se pot
bucura de astfel de sentimente. Dar e[ti prea
\mbr`cat`, Ash.
Ea \l privi speriat`, dar nu se putu \mpotrivi
mngierilor lui. Aflat` simultan la extremit`]ile
sentimentelor, [ocat`, nevenindu-i s` cread` ce se
\ntmpla cu propriul ei trup, Ashley \nghe]`. Prea
devastat` pentru a face fa]` la orice \n afara pro-
priilor ei reac]ii, se sim]ea prea dur confruntat` cu
57
imposibilul. Nu mai era tn`ra care s` se lase luat`
pe sus de hormoni. Cum putuse s`-l lase s`-i fac`
toate acestea? Ridic` ochii spre el uimit`, \n
a[teptarea unui r`spuns. Vito o privi, ne\n]elegnd
ce se \ntmpla cu ea.
Totul este la fel ca \nainte, nu ]i se pare, cara?
Mai sim]im \nc` aceea[i dorin]` unul pentru
cel`lalt. Ne leag` ceva att de puternic, ceva ce
n-a[ fi crezut c` exist`, pn` te-am cunoscut. Nu
voi l`sa s`-mi scape ocazia de a m` bucura din nou
de tine.
M` dezgu[ti, Vito! Ashley f`cu o \ncercare
timid` de a se elibera din bra]ele lui [i de a-[i aran-
ja hainele. Ea sim]i c` \n acel moment nu-[i putea
rec`p`ta nicicum controlul de sine.
{i ce-a[ putea dori mai mult dect o femeie
care vede problema sexului ca un b`rbat, care nu
a[teapt` s` treac` prin fazele tradi]ionale [i plic-
tisitoare ale curt`rii, sau c`reia nici nu-i trece prin
cap s`-mi cear` s` n-o ating pn` la c`s`torie... Am
spus ceva nepotrivit? \ntreb` el observnd c` fata \l
privea ciudat.
58
Attea dintre cele spuse de el erau gre[ite, dar
erau att de multe \nct ea nu le putea pune cap
la cap. Era pentru prima oar` confruntat`, f`r` nici
un fel de preg`tire anterioar`, cu tot ceea ce con-
siderase ea \n timp a fi imagini ale lui Vito, care
acum se pr`bu[eau ca un castel de nisip. Dar pen-
tru ea era mai mult dect evident c`-l iubea cu
aceea[i disperare, iar asta \i d`dea puteri asupra ei.
Tat`l ei avusese aceste puteri asupra mamei ei, [i
slav` Domnului, [i le exercitase din plin. De aceea,
se decise c` nu-i va da o asemenea arm` pe mn`.
Probabil este ceva ce ]ine de alchimia trupurilor
noastre, sau de vrsta mea, se \ncurajase singur`.
Nu-l iubesc, n-am nevoie de el, pot tr`i departe de
el. Astfel \[i construise ea propria-i ap`rare. {i se
comportase \n consecin]`, refuznd s`-i confere
drepturile elementare solicitate de el. Desigur, ea
nu se comportase astfel f`r` justificare. Dar el se
purta ca [i cnd i-ar fi fost st`pn, iar ea
reac]ionase ca o femel` \ncol]it` de un mascul
puternic, care considera c` eliberarea ei era ceva
ce ]inea de ocuparea teritoriilor [i nu avea nimic
59
de a face cu sexul feminin. Privindu-l pe Vito care
era calm [i lini[tit acum, \i era greu s`-[i
aminteasc` certurile lor violente, gelozia [i
posesivitatea lui, atunci cnd ea \ndr`znea s`-[i
arate col]ii.
Vito, eu... El n-o cunoscuse cu adev`rat.
Avusese totdeauna talentul de a o interpreta
gre[it, iar acum se a[tepta ca ea s` pun` \n prac-
tic` ceea ce propov`duise cu mult timp \n
urm`.
D` fru liber sentimentelor tale, o provoc`
Vito. {i s` nu spui c` nu vrei s` faci dragoste, pen-
tru c` eu sunt sigur c` nu este a[a.
A[ vrea s` nu mai \ncerci s` m` convingi cu
propriile mele argumente!
Asta \nseamn` c` unele dintre ele n-au fost
prea inspirate! Sau e[ti gata s` recuno[ti orice,
pentru a nu te culca acum cu mine?
|ntorcnd capul ea se \ntreb` dac` era metoda
lui de a pecetlui o \n]elegere la care ea nu aderase
niciodat`. Dumnezeule, dac` soarta fratelui ei
atrna numai de el, ce putea face ea? Dac` Vito va
60
repeta aceast` cerere, ea va p`r`si apartamentul
lui [i va lua primul autobuz, incapabil` de a-l mai
privi \n ochi.
Nu m-am compl`cut niciodat` \ntr-o stare de
promiscuitate, murmur` ea.
Vito o privi amuzat. Dac` Ashley i-ar fi intercep-
tat zmbetul, s-ar fi \nfuriat [i mai tare. Dar cele
dou`zeci [i patru de ore de \ncordare f`r` hran` [i
f`r` somn o f`cur` s` cedeze nervos [i fata izbucni
\n lacrimi, lucru care-l [oc` pe Vito. Dorea s` fie
singur`.
Te rog s`-mi dai drumul!
Cum a[ putea s-o fac?
Nu mai suport, nu sunt o prostituat`!
Nici n-ai putea fi, o lini[ti el, nu ai atitudinea
necesar` [i ai prea mult` stof` pentru o femeie de
asemenea categorie! o asigur` el.
{tii c` nu-mi place s` plng [i detest femeile
plng`cioase, dar acum nu m` pot ab]ine!
Vito \ncerc` s-o calmeze. Iar ea d`du fru liber
lacrimilor pentru c` a[a sim]ea nevoia s` fac`.
Mirosul trupului lui, att de familiar, o \nv`lui.
61
Ashley nu-[i amintea dac` o mai luase cineva \n
bra]e, probabil c` tot el fusese ultimul care o
f`cuse. Se sim]i \nfrnt`. Dar nu se sim]ea foarte
r`u. Era confortabil a[ezat`, era alinat` [i f`r` s`
vrea, sim]indu-se protejat`, se apropie [i mai mult
de el. Epuizat` fizic [i psihic, refuza s`-[i mai pun`
la \ndoial` comportamentul.
Ar trebui s`-mi cer scuze, spuse el pe acela[i
ton autoritar, se pare c` ai marele talent de a m`
face s` scot la iveal` lucruri care nu-mi plac.
{i eu simt la fel, m`rturisi ea. De aceea mi se
pare normal s` \n]elegi c` nu vei avea nici o [ans`
\n ceea ce m` prive[te.
Vito ridic` degetul ar`t`tor ca pe un baston de
mare[al care-[i cheam` oamenii s`-i asculte
ordinele.
Nu mi te \mpotrivi, Ash. Vei pierde.
|ntotdeauna \i love[ti pe cei c`zu]i?
Dar tu nu e[ti la p`mnt acum, \]i re\ncarci
bateriile doar. |]i sugerez s` te mu]i \n acest
apartament ct mai repede. Po]i s-o faci ct sunt eu
plecat.
62
Plecat, spui?
Plec la Geneva peste cteva ore [i m` voi
\ntoarce s`pt`mna viitoare. Atunci o s` te duc [i
la oper`, \mi amintesc c`-]i pl`cea cndva.
Ashley strnse din din]i.
{i Tim?
Voi lua leg`tura cu poli]ia.
Crezi c` te vor asculta?
O vor face, totul s-a petrecut pe o proprietate
privat`, este problema mea dac` vreau s` se con-
tinue procesul sau nu.
Ashley r`sufl` u[urat`. Vito f`cuse un gest
frumos pentru ea, pentru a o lini[ti. Cu patru
ani \n urm` o distrusese p`r`sind-o. Sub
picioarele ei se deschisese o pr`pastie iar ea se
pr`bu[ise. |n timp ce ea se \neca \n suferin]` [i
singur`tate, el se c`s`torise [i se ocupase de
acele minuntate afaceri care-i aduseser` faima \n
cercurile financiare, devenind cel mai tn`r
pre[edinte al Cavalieri Mercantile Bank. Era o
lec]ie din care ea putea \nv`]a ceva. Poate c`
reac]iona exagerat sub imperiul emo]iilor, dar
63
suspecta c` tot ce i se \ntmpla fusese creionat
cu grij` pentru a o reduce la o devastare emo]ional`.
N-o s` fiu o nevast` bun`, Vito, relu` ea pe un
ton plng`re].
Nimic nu aduce mai mult` pl`cere dect
durerea.
Nu sunt masochist`, Vito.
Consider` totul ca o afacere profitabil`, iar
dac` te vei str`dui s` nu fii o so]ie rea nici eu nu
voi fi un so] r`u. Ceea ce se va petrece cu noi dup`
c`s`torie va fi r`spunderea ta.
Ce sincer e[ti, Vito! \i replic` ea observnd c`
el se preg`tea s` cheme ma[ina.
S` sper`m c` va fi o c`s`torie... normal`.
Dac` am tr`i \ntr-un azil de nebuni, probabil
c` a[a ar fi!
{i \nc` ceva! A[ vrea s` te compor]i
corespunz`tor cu familia mea! De asemenea, s` te
\mbraci conform noului t`u statut social.
Rezolv`m problema asta s`pt`mna viitoare. {i,
f`r` b`rba]i, f`r` flirturi! Dac` \ncalci aceste reguli,
vei regreta, cara!
64
Capitolul 4
Vrei s`-mi ar`]i c`-mi e[ti recunosc`toare
pentru c` datorit` mie v-a]i \mp`cat? zise Tim dis-
pre]uitor, dar Ashley citi \n ochii lui c` da, asta era
ceea ce credea el sau ceea ce voia s` cread`, era
singurul lucru care i-ar fi permis s`-[i continue
via]a cu o con[tiin]` curat`. Dezb`tuser` de multe
ori problema aceasta, \n ultimele zile. Ca [i ea, Tim
era o fire suspicioas`. Spre deosebire de Susan, el
nu se mul]umise s` accepte situa]ia ca atare.
Ashley f`cuse eforturi pentru a-l convinge c` nu
era necesar s`-i mul]umeasc` lui Vito pentru
m`rinimia lui, reu[ise s`-l fac` s` ajung` la un
compromis, s`-i scrie o scrisoare prin care s`-[i
65
cear` scuze, lucru pe care Tim \l acceptase \ntr-un
trziu, dup` ce ea \l convinsese c` va fi mai bine s`
lase ca praful s` se mai a[tearn` pe capota
Ferrariului distrus, \nainte de a da ochii cu
st`pnul acestuia.
Aceast` \ntmplare nefericit` mi-a dat ocazia
s` discut cu Vito [i s` l`murim din problemele tre-
cutului.
{i crezi c-o s` te m`ri]i cu el, \n cele din urm`?
Este prea devreme ca s` pot spune asta.
Cred c` este \nc` foarte \ndr`gostit de tine
dac` a renun]at la preten]ii.
Ashley \i zmbi. Acesta era cel mai bun mijloc
de a-l manevra pe Tim care urma s` intre \n
sesiune [i problemele nu-i lipseau. P`rin]ii lor se
\ntorseser` din concediu [i o dat` ce se rezolvase
problema era mai bine s` nici nu afle ce primire
dramatic` li s-ar fi f`cut \n caz c` nu se rezolva
nimic.
Am de gnd s` vnd ma[ina [i s`-i \napoiez
banii lui Vito, spuse Tim dup` un moment de
gndire.
66
S` nu faci asta, pentru c` va trebui s`-i dai o
explica]ie tatei! \i spuse Ashley \ngrozit`.
Sunt con[tient c` banii pe care \i voi da nu acoper`
daunele, dar trebuie s` fac tot ce pot deocamdat`.
Dar asigur`rile nu-]i restituie banii? \ntreb` Ashley.
Nu asta este problema, oft` Tim. Nu pot uita
ce-am f`cut cu ma[ina lui.
|n acest caz, tata va afla toat` \ntmplarea,
rosti ea cu jum`tate de gur`, gndindu-se pe cine
va da tat`l lor toat` vina, ca de obicei.
Ashley porni spre apartamentul lui Vito,
gndindu-se c` ar putea face \n a[a fel \nct s` se
sustrag` acestei c`s`torii imposibile. Prima
mi[care era mutarea ei \n apartament, c`ci era mai
\n]elept s` evite o discu]ie cu Vito. Iar cea de a
doua ar fi insisten]a ei \n a-i dovedi c` nu este
preg`tit` pentru a avea un copil [i poate \l va face
s` se r`zgndeasc`. Nu era ea cea mai indicat`
femeie pentru a deveni mama vl`starului familiei
Cavalieri. De fapt, ei nu-i era prea clar ce-[i dorea
Vito mai mult, un copil, sau r`zbunare? Un fiu ar fi
fost foarte important pentru el, nu se \ndoia de
67
asta. Propriul ei tat` fusese obsedat de ideea de a
avea un b`iat. |n ziua \n care i se mai n`scuse o
fiic` \n locul fiului pe care-l a[teptase att, Hunt
Forrester p`r`sise imediat spitalul [i revenise dup`
cteva zile pentru a-[i lua de acolo so]ia [i noua lor
fiic`. Cu un oftat, Ashley scoase din po[et` cheia
pe care i-o d`duse Vito [i se \ndrept` spre cel mai
mic dintre dormitoare, pe care-l alesese pentru a-[i
despacheta lucrurile. Cnd ajunse \n prag, r`mase
uimit`. Toate cutiile \n care se aflau lucrurile ei
disp`ruser`. Deschise nedumerit` u[a unuia din-
tre dulapuri [i observ` c` acolo se aflau lucruri
care nu-i apar]ineau.
Unde naiba ai fost pn` acum?
Ashley se \ntoarse speriat` c`ci se crezuse sin-
gur` \n apartament. Dar Vito se afla \n cadrul u[ii,
cu un chip amenin]`tor ca un nor negru.
Te-ai \ntors de la Geneva?
De cinci zile caut s` iau leg`tura cu tine aici,
\n acest apartament! Unde ai fost ? o \ntreb` el cu
un chip \ntunecat. }i-ai adus lucrurile abia \n
diminea]a asta.
68
{i, unde sunt?
Le-am aruncat.
Poftim?
Am aruncat toate hainele pe care le-ai adus
pentru c` ]i-am cump`rat eu totul de la Geneva.
Te \mbraci ca o servitoare [i nu-mi place asta.
Ashley \[i aminti c` de[i dintotdeauna Vito fusese
un tip impertinent [i arogant, nu s`rise calul ca
acum. M` uit la tine [i-mi spun c` vrei cu tot
dinadinsul s`-]i maschezi feminitatea.
Este ridicol ce spui!
Insist c` dete[ti s` fii femeie!
Poate a[a era, c`ci ea crescuse \n ideea c` fe-
minitatea ei nu fusese niciodat` un motiv de mn-
drie sau de bucurie, ci un sever handicap. Chiar [i
\n casa ei se sim]ise ca un pui de cuc, att de dife-
rit` de mama [i sora ei care aveau comportamente
de femei adev`rate, nu ca ale ei, de b`ie]oi. Doar
cnd gre[ea ceva tat`l ei o b`ga \n seam`. Iar
indiferen]a lui continu` o f`cuse s` devin` [i mai
rebel`. Susan, sora ei, c[tigase mai mult \n ochii
tat`lui lor fiind mai supus` [i mai femeie.
69
Ashley r`mase cu ochii a]inti]i asupra rochiilor
scumpe care atrnau \n garderoba ei.
S`-]i aminte[ti mereu c` influen]ele tale vor fi
numai asupra exteriorului meu. Sub aceste toalete
scumpe voi fi aceea[i.
Vito-[i drese glasul.
Vreau s` fii con[tient` de poten]ialul pe care-l
ai.
Exact ca o investi]ie profitabil`, \[i spuse ea. Ar
fi trebuit s` se a[tepte la asta. Hainele nu avu-
seser` niciodat` importan]` pentru ea, dar [tia c`
lui nu-i pl`cuse niciodat` cum se \mbr`ca ea.
Spune-mi, zise Vito, perspectiva de a te
\mbr`ca numai \n m`t`suri [i dantele te deran-
jeaz` att de mult?
Era evident c` el \ncerca s` repare lucrurile,
realizase c-o r`nise.
Nu m` simt deranjat` cu una, cu dou`. Dar
adev`rul era c` se sim]ise destul de jignit`.
Lenjeria de m`tase, elegant`, care s` pun` \n evi-
den]` un trup de femeie era ceva str`in pentru ea
[i i se p`rea o idee amenin]`toare \n perspectiv`.
70
Se sim]ea ca [i cnd ar fi pactizat cu Vito, \ncura-
jndu-l s-o trateze ca pe un obiect profilat pe sex,
care are ca singur ]el s` aduc` pl`cere st`pnului.
Tot ce ai adus se afl` \n acel col], spuse Vito
indicnd o cutie plin` cu albume, articole de ziar,
jurnale personale.
Cine a umblat prin toate astea?
Eu.
Ashley nu ar`t` c` era deranjat`, c`ci Vito nu
era omul care s` fac` asta de obicei. El [tia s`
respecte intimitatea unei persoane. Ashley ]inea
un jurnal \nc` de la doisprezece ani [i nu-[i puse
problema c` el nu ar fi trebuit s` aib` acces la
toate aceste informa]ii. De fapt, ea \ntotdeauna
avusese \ncredere \n Vito c` n-o va tr`da, c` n-o
va dezam`gi. Tocmai de aceea se sim]ise att de
afectat` de c`s`toria lui cu Carina. El \i repeta
mereu c-o iubea, c-o va iubi mereu, iar ea \l
crezuse, dar fuseser` numai vorbe goale. Ea chiar
credea pe atunci c` Vito o iubea, indiferent de
cum st`teau lucrurile \ntre ei, pentru ca \n final
el s-o r`neasc` prin c`s`toria cu Carina, ultimul
71
lui act de tr`dare, care o l`sase goal` [i pustiit`,
dezolat`, f`r` a avea curajul de a mai iubi vreo-
dat`.
Ar trebui s` te schimbi pentru ca s` putem
cina \nainte de oper`.
De ce nu-mi alegi tu lucrurile cu care s` m`
\mbrac? A[a se procedeaz` cu p`pu[ile Barbie.
Vito arunc` o rochie neagr` pe pat, f`r` o
vorb`.
S`pt`mna trecut` am ajuns la o \n]elegere,
Ash. Eu am c`utat s` m` conformez \n totalitate
a[tept ca [i tu s` faci acela[i lucru.
Vito, nu cred c`-]i voi putea d`rui un
copil!
Vrei s` spui c` nu e[ti preg`tit` s-o faci? Vito
o scrut` din priviri. Oare b`nuia ceva despre sarci-
na pe care ea o pierduse?
Nu asta am vrut s` spun. |n familia mea, ezit`
ea, apoi se for]` s` continue, nu sunt femei care s`
duc` sarcina prea bine. Susan nici m`car n-a \ncer-
cat s` aib` un copil. Mama a n`scut trei dar a avut
[i multe avorturi.
72
Tot nu v`d ce leg`tur` are asta cu noi...
Ar trebui s` m` duci la un doctor mai \nti! |]i
va spune c` nu sunt bun` de pr`sil`!
E[ti o femeie normal`, Ash, nici nu m` gn-
desc s` te duc la doctor, pentru ce a[ face-o? Dac`
nu vom avea [ansa unui copil, m`car vom \ncerca.
Nu te str`dui s` scapi de c`s`torie \n felul `sta,
Ash.
{i dac` totu[i va fi a[a, lucrul `sta n-o s` te
deranjeze?
Nici vorb`, deja am ce-mi doresc.
Da, era adev`rat c` se putea considera st`pnul
ei acum, dar dac` ea va continua s` se
\mpotriveasc`, el va reac]iona, pentru c` era un
singur lucru \n care Vito nu excela [i acela era
r`bdarea. Dar renun]` [i \ncepu s` se preg`teasc`
\mbr`cndu-se cu rochia adus` de Vito, amintin-
du-[i de o imagine asem`n`toare cnd o coleg`,
Phoebe, \i \mprumutase o rochie pentru o petre-
cere dat` la hotelul Mayfair de cineva din \nalta
societate. Prietena ei o sf`tuise s` nu spun` c` era
student` ci c` este secretar` sau orice altceva. La
73
zece minute dup` ce ajunseser` acolo, Phoebe se
\ntlnise cu cineva cunoscut [i o l`sase singur`.
Imediat fusese \nconjurat` de tineri, dansase, se
distrase. La un moment dat la masa ei fusese adus`
o orhidee, dar ea nu-[i \nchipuise c`-i era desti-
nat`.
Mi s-a spus s-o aduc doamnei de la masa
dou`zeci [i doi, insistase chelnerul, care-i adusese
[i o sticl` de [ampanie.
Cred c` este o gre[eal`, spusese Ashley.
Dar chelnerul mai sosise o dat`, aducnd o
carte de vizit`.
Domnul de la masa aceea dore[te s` v` ]in`
companie, insistase el.
Este \ntr-un scaun cu rotile, cumva?
Nu, doamn`, este domnul de la masa trei.
Vito Cavalieri? spusese ea atunci citind
cartea de vizit`, f`r` a putea s` cread` c` toate
acestea \i erau adresate ei. Nu [tiu cine este. Dar
curiozitatea nu-i d`du pace [i se str`dui s`-l
vad` pe drumul spre toaleta doamnelor. Din
nefericire, se \mpiedic` de marginea ringului de
74
dans [i Vito fu cel care o salv`. N-ar fi fost mai
simplu s` m` invi]i la dans f`r` alt` introducere?
Nu-mi place s` m` amestec cu mul]imea,
fusese r`spunsul lui. El o privise iar ea parc` se
topise dintr-o dat` sub intensitatea privirilor lui.
{i dac` n-a[ fi venit aici?
Te-a[ fi descoperit eu altfel, \i spusese el
atunci s`rutndu-i pielea din interiorul bra]ului.
Cu acea ocazie, Ashley o \ntlnise pe sora lui,
Giulia, care \i ceruse s`-i spun` cum se
cunoscuser`. Ashley fusese foarte sincer`, dar fata
r`m`sese cu ochii a]inti]i asupra ei de parc` ar fi
refuzat s-o cread`.
Glume[ti! insistase Giulia. Vito este un tip
plictisitor, care nu [tie s` fac` conversa]ie [i toc-
mai de asta cred c` se potrive[te foarte bine cu
Carina. Curnd se va c`s`tori cu ea... apoi, fata
ro[ise brusc [i schimbase subiectul. Aceea fu-
sese prima dat` cnd auzise numele Carinei, dar
nu [i ultima. Carina era fiica unor prieteni
apropia]i ai familiei Cavalieri, care erau convin[i
c` \ntr-o zi el se v` c`s`tori cu fiica lor. De ce nu
75
renun]ase ea cu patru ani \n urm` la orice fel de
rela]ie cu Vito? Trebuia s` admit` c` el era un
b`rbat matur, sofisticat. |ntr-o \ncercare
prosteasc` de a se pune \ntr-o lumin` favorabil`
ea \i spusese, conformndu-se sfaturilor primite
de la Phoebe, c` este secretar`, [i mai ad`ugase
vreo patru ani la vrsta ei de atunci. Iar com-
portamentul lui Vito n-o impresionase defel c`ci
era obi[nuit` s` fie curtat` de b`rba]i, pe care
\ns` [tiuse s`-i ]in` la distan]` pn` acum. Dar,
\ntruct cu Vito lucrurile st`tuser` tocmai invers
chiar de la \nceput; ea f`cuse eforturi de a face
oarecare impresie, lucru care o puse \ntr-o pos-
tur` umilitoare. Vito o s`rutase de cteva ori \n
timpul dansului. Sim]ise acele s`rut`ri pn` \n
vrful picioarelor. Fusese apoi purtat` \n noapte
spre o limuzin`, unde se trezise din nou \n
bra]ele lui Vito, victima unei nevoi urgente de a
face dragoste, lucru neobi[nuit pentru ea.
L`sase \n lift sandalele lui Phoebe, \n drum spre
apartamentul lui Vito, iar rochia [i-o pierduse
pe hol.
76
Toat` via]a am dorit s` cunosc o femeie ca
tine, \i [optise Vito, sco]ndu-i lenjeria \nainte de
a intra \n dormitor. Iar acum cnd te-am g`sit, nu
te mai las s` pleci. Atta pasiune, atta spontanei-
tate...
Iar Vito, de[i un b`rbat sofisticat \n aparen]`,
fusese destul de surprins s` vad` a doua zi petele
de snge de pe cear[af. Apoi, dup` ce ea se l`sase
cuprins` de triste]e, ac]ionase mai mult ca un
judec`tor dect ca un amant. De ce oare nu-i rezis-
tase? De ce-l l`sase s-o trateze astfel? {i de ce
pretinsese a fi ceea ce nu era? {i ce vrst` avea ea
de fapt? C`ci v`zut` la lumina zilei nu ar`ta a
dou`zeci [i trei de ani.
Era \nc` un copil. Vito p`li, c`ci avea o sor` de
seama ei. Uimit, r`mas f`r` replic`, el \ng`imase
cuvinte \n italian` care pentru ea p`ruser` f`r`
noim`, exprimnd chintesen]a furiei lui. Iar con-
cluzia la care ajunsese el fusese c` fata era prea lip-
sit` de responsabilitate \nct nu putea fi l`sat`
de capul ei. Apoi conchisese c` ea avusese
noroc s`-l \ntlneasc`.
77
Tremurnd de ru[ine [i furie, Ashley se
\nf`[urase \ntr-un prosop [i \ncepuse s`-[i caute
hainele.
Ce faci? o \ntrebase Vito.
M` duc acas`.
Nu po]i face asta, mai trebuie s` discut`m, \i
spusese el, marcat de anun]ul ei.
Nu a[a se procedeaz` dup` o aventur` de-o noapte?
Dar nu asta a fost! \i replicase Vito cu
am`r`ciune. N-am avut aventuri de-o noapte pn`
acum. Ce fel de b`rbat crezi c` sunt? Ce s-a \ntm-
plat noaptea trecut` a fost mai mult dect o par-
tid` de sex. Dar cum ai fi vrut s` reac]ionez eu
ast`zi dup` ce am descoperit c` m-ai min]it? Dac`
a[ fi [tiut c` e[ti virgin` nu m-a[ fi culcat cu tine.
Am ac]ionat ca un iresponsabil, n-am luat m`suri
de precau]ie, ai putea fi gravid`...
Nu-]i face probleme, iau anticoncep]ionale..
Vito o privise uluit.
Parc` spuneai c`...
Ashley ob]inuse exact ce-[i dorise, \l f`cuse s`
cread` c` era \n c`utare de un iubit [i c`-l alesese
78
pe el. De fapt, realitatea era c` ea lua pastile pen-
tru a-[i rezolva problemele legate de ciclul men-
strual, nici prin gnd nu-i trecuse c` s-ar fi putut
culca cu un b`rbat. Dar reveni \n prezent,
reflectnd la minciuna cu care ea intrase \n
aceast` dragoste. Chiar din prima zi. Nu voise ca
Vito s-o vad` vulnerabil` [i confuz`. Fusese
furioas` pe ea, pe el, dar realizase c` ceea ce se
petrecuse \ntre ei fusese ceva la care participaser`
amndoi, ceva puternic, care nu-i va l`sa posibi-
litatea s` scape de el prea u[or, ceva ce a[teptase
de mult timp.
E[ti gata? o \ntreb` Vito.
Ashley se ridic` [i mai nesigur` sub privirile lui
care o fascinau acum mai mult dect \n seara \n
care-l cunoscuse. Vito trase aer \n piept [i uluit, \i
[opti:
Ar`]i ca o pictur` prerafaelit`.
{i m` simt ca o prostituat`.
Eu nu mi-a[ face nici o problem`. |n momen-
tul \n care deschizi gura, orice asem`nare dispare.
Mai apoi, \n ma[in` ea-i spuse:
79
Nu voi fi acceptat` de familia ta, acum patru
ani au crezut c` sunt vreo chelneri]` cu care te-ai
\ncurcat din \ntmplare!
{i de unde ai aflat ce gndesc ei despre tine?
Ashley nu era preg`tit` s`-i spun` despre vizita
mamei lui. Era ceva degradant. {i asta nu pentru
c` Elena Cavalieri ar fi fost dur` sau grosolan`.
Mama lui era o adev`rat` doamn`, dar nu se sfiise
s-o conving` c` este mai bine s`-l p`r`seasc` pe
Vito, pentru a nu-i ruina via]a.
Ash, ]i-am pus o \ntrebare.
Am crezut c` asta este p`rerea lor despre
mine.
{i asta te-a f`cut s` m` refuzi?
Ashley se gndi la felul \n care sunt cerute alte
femei \n c`s`torie. Poate c` iubi]ii lor le aduc flori,
\ngenuncheaz` [i le cer mna, dar ea nu avusese
parte de un astfel de tratament. Dup` cinci luni de
concubinaj, \n timpul unei discu]ii, Vito \i amintise
c` va trebui s` se c`s`toreasc` cu el pentru c` o
dorea ca so]ie [i mam` a copiilor lui.
Ashley! o aten]ion` el.
80
Nu, nu m-a influen]at \n nici un fel, nu voiam
s` m` m`rit cu tine, asta-i tot. Dar adev`rul era
altul. La dou` zile dup` ce descoperise c` era
\ns`rcinat`, ea \i telefonase \n Italia. Giulia
r`spunsese la telefon [i-i spusese c` Vito se
logodea. Mai voia s`-i vorbeasc`? Ashley pusese
receptorul jos f`r` o vorb`, att de [ocat` c` nu
mai articulase un cuvnt.
Dar de data asta o s` te m`ri]i cu mine, rosti
Vito cu \nc`p`]nare. O s` te scot din acea cochilie
\n care tr`ie[ti, o s` te scot de acolo, fie chiar [i \n
buc`]ele!
Dac` o s` faci asta o s` te ur`sc mai mult ca
acum!
{i ce am de pierdut?
Cinar` la Ninety Nine din Park Lane.
Cred c` a sosit momentul s` ne \ntoarcem la
un subiect pe care \ncepuser`m s`-l discut`m
acum cteva ore, Ash, spuse el la un moment dat,
\ntrerupndu-i gndurile. Unde ai fost ast`zi?
Am petrecut ziua cu Tim. Va p`r`si Londra,
pleac` acas` s` se preg`teasc` pentru examene.
81
Vito respir` adnc, v`dit nemul]umit de r`spun-
sul ei. Chiar sub tenul lui m`sliniu, el nu putu
masca faptul c` albise de furie.
Min]i! \i spuse el furios. |n diminea]a asta,
cnd ]i-am g`sit lucrurile \n apartament, i-am tele-
fonat surorii tale s` \ntreb de tine, iar ea mi-a spus
c` fratele vostru a prins ultimul tren spre cas`, cu
cteva ore mai devreme...
Ashley \n]elese c` Tim alesese s` recurg` la o
minciun` dect s`-i spun` lui Susan c`
preferase s` petreac` ultima zi cu Ashley [i nu
cu ea.
A min]it-o, am petrecut ziua \mpreun` [i...
Atunci, f`r` \ndoial` mu[c`tura de la gt este
ultima lui semn`tur`, nu?
Mu[c`tur`? repet` ea ducnd mna la locul
cu pricina. Avea o urm` acolo? |[i aminti c`
ducnd mna spre un geamantan deschis, pentru
a-[i scoate un pulov`r, \i c`zuse capacul lovindu-se
puternic. Masase locul, dar degeaba...
E[ti o femeie u[oar`, Ashley, ]i-ai petrecut
ziua cu un alt amant.
82
Este ridicol ce spui, zise ea atunci, v`dit
[ocat` de afirma]ia lui f`cut` \ntr-un local unde ea
nu se putea ap`ra.
Dac` n-a[ fi v`zut semnul `sta poate n-a[ fi
[tiut niciodat`, gemu el iar furia lui fu amplificat`
de spa]iul acela restrns \n care nu se putea expri-
ma nestingherit. Ceru s` i se aduc` nota de plat`,
dar apoi se r`zgndi [i vru s` termine vinul. Vei sta
aici pn` o s` termin tot ce am de spus, zise el
printre din]i, va trebui s` m` ascul]i, aici e[ti \n
siguran]`. Afar` vei fi \ntr-un permanent pericol.
Nu sunt sigur c` nu voi profita de tine, nu v`d de
ce n-a[ face-o. Am fost prea blnd cu tine pn`
acum. Cu patru ani \n urm` ai plecat din aparta-
mentul meu. Unde te-ai dus? Doar nu te-ai \ntors
\n camera aceea \ntunecoas` din apartamentul pe
care ai insistat s`-l p`strezi pe tot timpul rela]iei
noastre? Cred c` te-ai dus direct \n patul altui
b`rbat!
Nu este adev`rat!
A, nu era un b`rbat, era un pu[ti, cumva? Un
prieten! o maimu]`ri el.
83
Era doar un prieten!
A, deci \]i place s-o faci [i cu prietenii! Ai s`rit
dintr-un pat \n altul! Cum se nume[te o femeie
care procedeaz` astfel?
Cred c` exagerezi!
Nici vorb`! o contrazise Vito cu emfaz`. A[ fi
vrut s` fie a[a, pentru c` sentimentul mndriei
r`nite avea curnd s` fie \nlocuit de ceva mai
puternic... Vito l`s` vorbele \n suspensie iar ea avu
o sumbr` presim]ire c` se va \ntmpla ceva [i
r`mase a[teptnd ca securea s`-i cad` asupra capu-
lui. La o lun` dup` ce te-ai mutat cu el ai mers la
o clinic` de ginecologie s` rezolvi mica problem`
nedorit` care ap`ruse. Iar problema aceea n-ai
prea rezolvat-o cu blnde]e, nu?
Ashley l`s` capul \n jos, incapabil` de a mai
rosti un cuvnt. Nici nu-[i mai aminti cum p`r`sise
restaurantul \n care Vito rupsese ultimul v`l al
intimit`]ii ei.
84
Capitolul 5
Ashley era [ocat`. Nici nu-[i aminti cum se
a[ezase \n ma[in`. Vito o condamnase iar ea nu
avusese ce s`-i r`spund`. Sim]ea c` el era
\ndrept`]it s-o dispre]uiasc`. Nu [tia de unde
aflase el tot ce se petrecuse dup` plecarea ei. Nu
mai conta acum c` se mutase la Steve doar pentru
c` nu avusese unde s` se duc`, pentru c`-[i
sub\nchiriase camera \nainte de a o rupe cu Vito.
Steve o l`sase s` doarm` pe o canapea, fusese un
prieten bun [i \n]eleg`tor, o sprijinise la nevoie,
dar se dovedise prea imatur pentru a \n]elege ce
sim]ea o femeie \ns`rcinat` \mpotriva voin]ei ei.
85
Ashley fusese foarte nefericit` cnd aflase de
logodna lui Vito cu Carina. Apoi, fusese \ngrozit`
de reac]ia tat`lui ei cnd va afla c` ea este \ns`rci-
nat`, [i se sim]ise disperat`, p`r`sit`, dezorientat`
[i foarte singur` cu toate eforturile lui Steve.
Apelase la un cabinet de ginecologie dar cnd i se
propusese solu]ia final`, ea ezitase, \ntrebndu-se
cum ar ar`ta copilul ei, ce ochi ar avea, imaginn-
du-[i via]a al`turi de el. Doctorul o privise cam
ciudat v`znd c` ezit` att. O l`sase s` telefoneze
cuiva iar ea o sunase pe Susan pentru c` Steve era
indisponibil, avea examen \n acea zi. |i spusese lui
Susan c` inten]iona s` p`streze copilul [i era
sigur` pe acordul ei. Tocmai siguran]a aceasta \l
scosese din min]i pe tat`l ei. Iar cnd pierduse
sarcina sim]ise c` fusese o pedeaps` cereasc`, o
palm` dat` de Dumnezeu pentru c` nu dorise
copilul chiar de la \nceput.
Vito, murmur` ea....
Consider`m subiectul \ncheiat.
Atunci de ce l-ai mai adus \n discu]ie? N-am
f`cut chiuretaj, Vito, am pierdut sarcina.
86
Ashley, tu aveai marea calitate de a spune
mereu adev`rul, acum, te rog, nu-mi insulta
inteligen]a.
Iar cu Steve n-am avut o rela]ie amoroas`. Dar
v`d c` nu crezi ce-]i spun eu, nici m`car c` am fost
ast`zi cu Tim. Nu am un iubit acum.
{tiu c` pe tine te intereseaz` sexul, cuvntul
dragoste este un eufemism pentru tine.
Vito o duse la oper`. Iar ea, c`reia \i pl`cuse
\ntotdeauna opera, de data asta nu se mai bucur`
de spectacol. Vito o conduse acas` dup` prima
pauz`, v`znd c` lacrimile \i ud` obrajii f`r`
\ncetare. T`cerea se a[ternu \ntre ei ca un perete
de sticl` pe care ea se sim]ea prea istovit` pentru
a-l escalada.
Ash, \i auzi ea glasul, apoi \i sim]i mna
mngindu-i p`rul. Am fost prea brutal cu tine,
recunosc, am f`cut-o dinadins, am vrut s` te r`nesc...
{i ai reu[it s-o faci, acum, las`-m` s`-mi v`rs
amarul \n lini[te.
Ashley, nu te-am v`zut plngnd att de mult
cu patru ani \n urm`, ce se \ntmpl` cu tine acum?
87
Plngeam [i atunci dar o f`ceam numai \n baie.
A[ fi vrut s` [tiu asta, \ncepu Vito s` rd`. Ne
vom c`s`tori peste zece zile [i apoi vom pleca \n
luna de miere, \n Sri Lanka.
Ashley continua s` se gndeasc` la felul \n care el
o p`r`sise cu patru ani \n urm`, iar acum \[i per-
mitea s-o judece pretinznd c` ar fi f`cut alegerea pe
care orice femeie \n situa]ia ei ar fi f`cut-o. Vito nici
nu \ntrebase m`car dac` ea purtase copilul lui, pre-
supunnd c` pentru ea era greu s` fie sigur` de asta.
Iar dac` el n-o iubise cu adev`rat, fusese obse-
dat fizic de ea. Refuzul ei de a se c`s`tori cu el \i
afectase mndria masculin`, iar faptul c` o
crezuse \n bra]ele altor b`rba]i ad`ugase un capi-
tol [i mai nepl`cut odiseei lor. Se pare c` so]ia lui,
Carina, nu avusese parte de atta brutalitate din
partea lui.
Oricum, a[ vrea s` [tii c` fac tot ceea ce fac
numai din dragoste, Ash. Poate c` te surprinde
afirma]ia mea. Crezi c` toat` dorin]a ne\mp`rt`[it`
pe care o simt fa]` de tine m` face s` fiu violent [i
r`ut`cios. Renun]asem la speran]a de a m` putea
88
\ndr`gosti, c`ci \mplinisem deja dou`zeci [i opt de
ani. Atunci te-am v`zut, \ntr-o noapte, [i te-am
dorit mai mult ca orice...
A fost doar pasiune [i s-a consumat pentru
amndoi.
Dar dragostea mea pentru tine n-a murit, Ash,
zise Vito s`rutnd-o.
Ashley \ncerc` s` se \mpotriveasc` [i s` lupte cu
senza]iile acelea pe care le mai experimentase
cndva, care o f`ceau s` devin` un obiect \n
bra]ele lui. Putea s` se opreasc` acum, \[i repeta
ea. Vito n-o putea for]a la scene de intimitate. |]i
place s` dramatizezi, Ash, ca de obicei. De ce nu
recuno[ti c` v`zndu-m` dup` patru ani, m-ai
devorat din priviri dup` primele cinci minute!
Asta este o minciun`!
Consoleaz`-te cu ideea c` dac` n-ar fi fost a[a,
nu te-ai fi aflat acum, aici.
Ashley reu[i s` se elibereze din bra]ele lui [i ie[i
din \nc`pere.
Vito o urm`, o prinse \n bra]e [i o s`rut` cu
pasiune iar ea se l`s` s`rutat`, ba chiar r`spunse
89
cu toat` convingerea. Timpul nu mai avea sens
pentru ei. Nu mai exista dect lumea exterioar` [i
senza]iile lor. Vito lupta cu hainele care nu voiau
s`-i elibereze trupul. Sim]ea c` tot corpul \i arde,
dar de fapt, fl`c`rile erau \n ea, ea era cea care
ardea, pierdut` iremediabil sub atingerea lui.
Deodat`, el se eliber` [i-[i scoase hainele.
Murmur` ceva \n italian`, apoi gemu:
Cum naiba ai reu[it s` m` aduci \n starea asta?
Nu a[a mi-am propus s` m` comport... Vito f`cu
dragoste cu ea, intempestiv, ca o armat` de
ocupa]ie. Ea se mi[ca dup` ritmul fantastic al
trupului lui, abandonat` [i purtat` de cele mai
subtile senza]ii, pentru ca \n minutul urm`tor s`
geam` de extaz, golit` de orice gnd. Cu un
geam`t, Vito i se al`tur`. Cnd se trezi, \n jurul ei
totul era ca \n iad. Luminile erau aprinse [i primul
lucru asupra c`ruia \i c`zur` ochii fu o fotografie,
din care-i zmbea Carina. Ea se afla \n bra]ele lui
Vito, beat` de fericire. Probabil fotografia fusese
f`cut` \n luna de miere, dup` \ncntarea care se
citea pe figurile amndurora. Ashley sim]i ceva ciu-
90
dat ca o lovitur` \n stomac, apoi o senza]ie de gol
de parc` s-ar fi aflat \ntr-un lift \n c`dere liber`. |l
privi pe Vito, care era complet \mbr`cat [i teribil
de frumos. El o privea cu ochi reci de parc` ar fi
uitat ce se \ntmplase cu cteva minute \nainte
\ntre ei. Chiar dac` sim]ea ceva pentru ea n-o
ar`ta, lucru care o afect` puternic, ad`ugndu-se
peste umilin]a [i ura pe care \ncepuse s` le simt`.
|nchise ochii tremurnd de furie, luptndu-se s`
treac` peste propria-i pornire de a da timpul
\napoi pentru a retr`i ultimele ore.
Eu am treab`, voi lipsi ctva timp, \i spuse el.
N-a[ putea pleca [i eu din acest apartament?
Era inevitabil ca acest lucru s` se petreac`,
Ash, te doresc de atta timp.
Tu ai f`cut ca asta s` se \ntmple.
De fapt, noi am f`cut ca asta s` se \ntmple, n-am
planificat nimic. Aveam inten]ia s` a[tept pn` la nunt`.
Ashley pufni \ntr-un rs isteric [i-[i mu[c`
buzele ca s` se poat` ab]ine. Vito nu era b`rbatul
care s` lase ceva s`-i stea \n cale, el lua orice,
indiferent de pre].
91
De fapt, s-ar cuveni s`-mi la[i ni[te bani pe
noptier` dup` felul \n care m` tratezi, b`nuiesc c`
asta faci cu prostituatele.
Eu nu te consider astfel, Ash.
Dar parc` asta spuneai ceva mai \nainte,
insist` ea, cu \nc`p`]nare.
Vito ridic` ambele mini spre cer, \n semn de
frustrare.
Dumnezeule, am fost gelos, att de gelos
\nct nici n-am vrut s` te mai ascult.Te cred c` ai
fost cu Tim ast`zi, dar la \nceput am crezut c` m-ai
\n[elat deja cu alt b`rbat!
Am ceva s`-]i spun, Vito, de[i nu sunt o
femeie de moravuri u[oare, cu tine m` simt astfel.
Ceea ce sim]i tu nu are nici o leg`tur` cu ce simt
eu.
Dac` vrei s` m` provoci pentru ca s` te las s`
pleci, afl` c` n-o s-o fac, Ash, spuse el printre din]i.
Ne c`s`torim s`pt`mna viitoare [i nimeni nu va
schimba asta. Cu aceste vorbe el ie[i.
Ashley c`zu neputincioas` pe pat, dar imaginea
fotografiilor care exprimau fericirea lui al`turi de
92
alt` femeie o f`cu s` se ridice [i s` le pun` \n
dulap. De ce f`cuse asta? Era geloas`? Fusese astfel
cu patru ani \n urm`, imaginndu-[i-l pe Vito \n
diferite ipostaze al`turi de so]ia lui. Iar acum ea
era din nou \n patul lui, implicat` \ntr-o rela]ie
foarte ciudat`. Poate c` el nu inten]ionase s` fac`
dragoste cu ea ci \[i pierduse cump`tul doar. Dar
nu acesta era Vito, el de]inea mereu controlul. Dar
nici ea. Pasiunea izbucnise ca o flac`r` \ntre ei [i \i
tr`dase pe amndoi, l`sndu-i f`r` ap`rare. Alt`
dat` ar fi fost foarte bine, dar acum, ea nu-l mai
iubea, \nv`]ase s` n-o mai fac`. |[i amintise zi de zi,
lun` de lun` de tr`darea lui, pn` cnd
am`r`ciunea devenise singura ei arm`. Dar ce se
\ntmplase acum cu am`r`ciunea ei, unde era? Ea
\l dorise mult, o, ct \l dorise, de fapt dorin]a
fusese reciproc`, dar ea nu mai avea controlul
situa]iei. |l ura, nu? |l ura pentru ce-i f`cuse \n tre-
cut dar [i pentru ce-i f`cea acum. Va merge la
medic mine [i va cere pastile contraceptive. Asta
o va ajuta s`-i z`d`rniceasc` planurile lui Vito, dar
o va face f`r` ca el s` [tie.
93
Nu cred c` este cinstit ce vrei s` faci, Vito. Nu
vreau s`-]i cunosc familia. Nu vreau s` am nimic
de-a face cu ei [i nici ei cu mine.
Nu fi ridicol`, Ash. Este normal ca familia mea
s` vrea s` te cunoasc` \nainte de nunt`.
Ashley nu avea chef s` fie servit` ca o surpriz`
nepl`cut` pentru Elena Cavalieri, care probabil
nu mai \nchisese un ochi de cnd fiul ei o
anun]ase c` se \nsoar`. Iar ea nu mai sim]ea nevoia
s` i se \ntind` un alt cec.
Petrecerea a fost ideea mamei mele, de ce te
\mpotrive[ti dorin]ei ei de a te cunoa[te [i de a te
prezenta prietenilor no[tri? N-a[ vrea ca mama s`-[i
fac` probleme, sau s-o sup`r. Nici inelul de
cununie pe care Vito i-l strecurase pe deget seara
trecut` n-o entuziasma. Ura chiar [i florile aduse
de el. Ori de cte ori tat`l ei f`cea vreun lucru care
o sup`ra tare pe mama ei, \i aducea flori. Iar mama
ei cea slab` de \nger, p`rea extaziat` la vederea
lor, de parc` so]ul ei ar fi f`cut vreun efort pentru
a i le procura.
94
{i tu trebuie s`-]i invi]i familia la cununie, \l
auzi pe Vito.
Nu, m` voi sim]i mai bine f`r` ei.
Nici m`car pe sora ta?
Nu suntem apropiate.
Dar ai l`sat vreodat` pe cineva s` se apropie
de tine?
|l l`sase pe el s-o fac`, dar el nu fusese
mul]umit cu ceea ce i se oferise. Lui Vito trebuia
s`-i dai totul sau nimic. Se vedea c` era bancher!
Voia ca toate conturile s` fie foarte clare [i sol-
vabile. Nu a[teptase ca ea s`-i spun` ce dorea, pur
[i simplu \i ceruse s` devin` femeia pe care o c`uta
el.
Vito ignorase nevoile [i dorin]ele ei, iar faptul
c` era o femeie independent` fusese o insult` la
adresa masculinit`]ii lui. El \ncercase s` \ncar-
cereze spiritul ei liber. Ea fusese [i prea tn`r`
pentru c`s`torie [i copii [i responsabilit`]ile pe
care i le-ar fi solicitat acestea. Dar el considerase
c`-i oferea paradisul pe o tipsie de aur. Cu toate
acestea, ce-o f`cea s` se simt` amenin]at` de el? De
95
casa aceea mare, str`lucitoare, care va fi c`minul ei
dup` c`s`torie? Dar numai pentru un an, se gndi
ea c`ci \n momentul \n care se va dovedi c` nu este
fertil` datorit` pastilelor contraceptive pe care le
va lua \n secret, Vito nu va mai avea motiv s` con-
tinue farsa. O femeie mic` de statur` se \ndrept`
spre ei [i prinse minile fetei cu mult` afec]iune.
Abia a[teptam s` te cunosc, \i spuse Elena
Cavalieri. Ashley \l privi uimit` pe Vito, care-i
arunc` cel mai nevinovat zmbet. A[ vrea s` dis-
cut`m doar noi dou`, \i mai spuse femeia [i o con-
duse spre o alt` \nc`pere. Acolo, \i oferi un pahar
de [ampanie [i cu acela[i zmbet o invit` s` ia loc
pe o sofa. Ashley se pr`bu[i \n locul indicat de
viitoarea ei soacr`.
Ne vom c`s`tori peste dou` zile, spuse ea.
Acest lucru m` face foarte fericit`, o asigur`
Elena. Ashley nu mai [tia ce s` cread`. Elena oft`.
|]i vorbesc cu mult` sinceritate. |mi pare att de r`u
c` am intervenit cu patru ani \n urm`, de[i nu tre-
buia s-o fac. Am f`cut o mare gre[eal`, l`sndu-m`
influen]at` de dragostea pe care i-o purtam
96
Carinei, \nct n-am realizat gre[eala mea dect
atunci cnd am v`zut ct era Vito de afectat. Nu
l-am v`zut niciodat` a[a, dar mi-am spus c` va
dep`[i momentul...
{i l-a dep`[it, iar pentru durerea lui nu tre-
buie s` v` sim]i]i responsabil`. Aveam alte motive
atunci s` nu m` m`rit cu el, \i spuse Ashley.
De ce nu i-ai vorbit despre vizita mea?
Nu avea sens s-o fac, oricum asta ]ine de tre-
cut acum, ad`ug` Ashley \n dorin]a de a fi foarte
generoas`.
Acum, \mi doresc din tot sufletul ca fiul meu
s` fie fericit cu tine, a[ vrea s` \ntorc timpul
\napoi, dar [tiu c` nu mai este posibil. {i poate
\ntr-o zi vom fi prietene, mai ad`ug` Elena
Cavalieri.
Sinceritatea ei era de necontestat, era evident
c` le dorea numai binele. |n]elesese c` pe ea o
iubea fiul ei. Dar ce va sim]i Elena cnd c`s`toria
lor se va sfr[i nefericit? Vito st`tea de vorb` cu un
grup de b`rba]i, iar cnd o v`zu apropiindu-se se
\ndrept` spre ea.
97
Eram sigur c` mama nu va avea nimic
\mpotriva ta. Este o femeie simpl` [i delicat`.
B`rba]ii sunt att de pro[ti uneori, gndi
Ashley. Elena era o mam` care \ncerca s`-[i pro-
tejeze fiul, dar nu era att de fragil` precum
voia s` par`. Urm`toarea or` fu un amestec de
nume [i figuri. Vito o c`lca pe nervi. O ar`ta
tuturor ca pe un trofeu. Este a mea, voia s`
spun` mna aceea puternic` a[ezat` pe um`rul
ei. Privi]i dar nu atinge]i, spuneau ochii lui.
Giulia, care era \ns`rcinat`, o salut` ca pe o
veche prieten`.
Sunt fericit` pentru voi! Eu am insistat s` vin
aici \n seara asta, n-am vrut s` pierd petrecerea
pentru nimic \n lume.
Dar e[ti gravid`! exclam` Ashley.
Acesta va fi cel de al treilea copil! spuse fata
plin` de mndrie.
Giulia iube[te copiii, interveni Vito.
Ashley! Un b`rbat \ntinse minile spre ea. Ce
cau]i aici?
Ashley \l privi uluit` pe Josh.
98
A[ putea s`-]i pun aceea[i \ntrebare!
Eu sunt mereu invitat la petrecerile familiei de cnd
am asistat-o pe Giulia la na[tere. Dar tu cu ce ocazie te
afli aici? Dar mai bine s` dans`m [i-mi vei spune.
Ashley se l`s` purtat` de aripile unei melodii, \n
bra]ele lui Josh. Vito fiind un b`rbat foarte \nalt \i
putea vedea peste capetele tuturor. Se sim]i urm`rit`.
Ai v`zut-o pe aleasa lui Vito? \ntreb` Josh, eu
am sosit cam trziu [i n-am apucat s-o v`d.
Dansezi chiar cu ea, [opti Ashley.
Glume[ti, Ash? Cum l-ai cunoscut?
Ne cunoa[tem de c]iva ani, Josh, [i m` tot
\ntreb de ce nu ajungem niciodat` s`-i iubim pe
cei pe care vrem s`-i iubim? De ce-i alegem pe cei
pe care nu trebuie?
Ash, e[ti att de frumoas` \nct nu pot gndi
corect cnd m` aflu att de aproape de tine.
Atunci, las`-m` s` gndesc eu [i pentru tine,
domnule Hennessy. Mai pune minile vreodat` pe
ea [i o s`-]i \ndrept fiecare oscior din corp, chiar
dac` nu este nevoie!
Ashley p`li.
99
Capitolul 6
Cum ai putut face asta? De ce l-ai pus pe Josh
\ntr-o situa]ie nepl`cut`?
Am observat c` este \ndr`gostit de tine. Ca
victim` a ta, sunt expert \n simptome, le recunosc
de la distan]`.
Ashley se sim]i dintr-o dat` vinovat` c`-l \ncura-
jase pe Josh s` se comporte liber cu ea, punndu-l
\ntr-o postur` jenant`.
Du-te naibii! strig` ea.
Dac` m` duc te voi lua cu mine, [i a[ vrea s`
[tiu, de ce ai considerat necesar s` faci astfel de
demonstra]ii cu mizerabilul acela?
100
Ashley sim]i mna lui puternic` pe um`r [i cu
respira]ia \ntret`iat` \i spuse:
Cred c` ar fi bine s` ne \ntoarcem la petre-
cere...
Vito \i urm`ri conturul fe]ei cu degetul ar`t`tor
[i ea \nghi]i \n sec, involuntar. Atmosfera era grea,
tensionat`. Ashley sim]i c` i se usuc` buzele [i c`
nu mai poate respira, dintr-o dat` locul i se p`ru
prea strmt. Trebuia s` lupte cu tenta]ia de a-[i
\ngropa fa]a \n palmele lui ca o pisic` mngiat`.
La petrecere, repet` ea involuntar, luptndu-se
cu imaginea petrecerii, care \ncepea s` se formeze
cumva \n cea]`. Vito o trase spre el iar ea sim]i
numai dorin]`, dorin]` s`lbatic` fa]` de acest
b`rbat pe care ea, \n mod inexplicabil, c`utase s`-l
evite.
De ce te-ai comportat astfel cu Hennessy?
Vito l`s` s`-i cad` minile pe care i le proptise
pe umeri [i \[i relu` paharul. O l`s` uimit`, [ocat`
de brusca lui retragere. Vito avea, v`zut \n lumina
101
l`mpii, frumuse]ea unui \nger dar [i tr`s`turile
puternice [i nemiloase ale unui animal de prad`.
Ashley \[i aminti cu ct` u[urin]` o p`r`sise el
prima oar`. Picioarele \ncepur` s`-i tremure, se
a[ez` pe o sofa, palid`, epuizat` [i \nfuriat` c`
putea l`sa ca acest b`rbat s` aib` o influen]` att
de mare asupra ei.
M` ur`[ti, nu? |ntrebarea care nu a[tepta
r`spuns \i sc`p` de pe buze. M` g`se[ti vinovat`
pentru tot ce s-a \ntmplat acum cinci ani, nu? Nu
accep]i faptul c` de dincolo de gard lucrurile se
pot vedea altfel? De fapt tu ai fost cel care m-a
p`r`sit, eu trebuia s` g`sesc un loc \n care s`
tr`iesc, [i cum eram f`r` bani, nu mi-a fost att de
u[or.
Chiria apartamentului era pl`tit` pn` la
sfr[itul anului, insist` Vito. Iar de contul pe care
]i l-am deschis nici m`car nu te-ai atins.
Da, rse ea nervos, ur`sc aceste finaluri senti-
mentale. Cecul trimis prin curier special. O
102
dovad` a dragostei [i permanentului t`u devota-
ment. Drept ce m` luase[i? Vreo flu[turatic` pe
care sim]eai nevoia s-o pl`te[ti?
M` sim]eam responsabil pentru tine [i am
vrut s` m` asigur c` te pot ajuta.
N-am acceptat bani de la tine ct am fost
\mpreun`, de ce a[ fi f`cut-o dup` ce ne-am
desp`r]it? Nu m-am putut \ntoarce \n acel aparta-
ment pentru c`-l sub\nchiriasem, de asta am
recurs la sofaua lui Steve.
Copilul a fost al meu? o \ntreb` el direct, f`r`
nici o introducere. Ashley \n]elese imediat c` era
singurul subiect care-l interesa [i pe care voia s`-l
abordeze de atta timp.
Cum de te mai po]i \ndoi de asta?
Unde era mnia ei? Unde era acea mnie de
care avea atta nevoie acum? Dar \n locul ei \i
ap`ruse acel sentiment de inutilitate [i pierdere.
De ce o durea att de tare s`-l urasc`? De ce conta
dintr-o dat` att de mult c` el o credea?
103
Cum ai aflat de sarcin`?
Printr-un detectiv. Am crezut atunci c` m-ai
p`r`sit pentru alt b`rbat, dar am aflat accidental c`
aveai un motiv mult mai puternic pentru a m`
elimina din via]a ta...
N-am f`cut \ntrerupere de sarcin`, am avortat
accidental, la patru luni.
Acum, s` ne \ntoarcem la petrecere, n-ar fi
trebuit s` deschid discu]ia asta, oricum,
apar]ine trecutului. Dar s` nu ui]i nici un
moment c` venim din lumi diferite [i c` [i eu, ca
[i tine, sunt victima educa]iei primite \n
copil`rie. Nu pot schimba felul \n care simt dar
pot renun]a la acele sentimente. Ar fi trebuit s-o
fac de mult.
De ce naiba nu renun]i la aceste sentimente
[i s` \ncerci s` te concentrezi asupra a ceea ce ar
trebui s` sim]i? Unde naiba ai fost cnd am avut
nevoie de tine? Unde erai, Vito? Aveam doar
nou`sprezece ani [i nu puteam apela la nimeni!
104
M-ai l`sat gravid`. Te-ai \nsurat cu alt` femeie [i
mai \ndr`zne[ti s` spui c` m-ai iubit? Singura \ntre-
bare la care vreau s`-mi r`spunzi este unde ai fost
cnd aveam nevoie de tine [i de dragostea ta? Nu
tr`ie[ti \n lumea real`, Vito! N-ai f`cut-o niciodat`
[i nici n-o s-o faci! Ai avut mereu o familie
iubitoare care te-a sprijinit [i mul]i, prea mul]i
bani. Nu [tii despre via]a real` pe care o tr`im noi
ceilal]i, mai mult dect un personaj de desene ani-
mate! Nu te-ai aflat niciodat` \ntr-o situa]ie din
care s` nu po]i c[tiga foarte u[or. A[a c` ]i-ai per-
mis s` te fixezi la ni[te idealuri, n-a trebuit s` te
gnde[ti vreodat` de unde \]i vei c[tiga existen]a
a doua zi!
Vito \i [terse lacrimile de pe obraji, iar ea se
sim]i foarte aproape de a se arunca \n bra]ele lui,
dar un cioc`nit u[or \n u[` preced` intrarea
Elenei.
Sper c` nu v` deranjez, dar petrecerea de din-
colo duce lipsa personajelor principale!
105
Va veni [i Ash imediat, spuse Vito conducndu-[i
mama afar`. Ashley r`mase cu inima strns`,
amintindu-[i c` \n treizeci [i [ase de ore avea s`
devin` so]ia lui.
|ntr-o or` vom ajunge la vil`, spuse Vito,
privind-o cu dragoste. Aparent, el se bucurase de
peisajul att de divers [i conversase cu [oferul
ma[inii. Casa spre care se \ndreptau fusese propri-
etatea familiei Cavalieri timp de patru genera]ii.
Ashley nu se putea obi[nui cu felul \n care con-
duceau \n Sri Lanka. Bandu conducea ca un
nebun, strecurndu-se printre celelalte ma[ini,
folosind din plin claxonul. |n spatele lor se afla o
c`ru]` plin` cu ananas, tras` de un bou, iar \n fa]`
un camion plin ochi, condus de un tn`r care abia
f`cea fa]` circula]iei. Un alt tn`r st`tea \ntins \n
camion, deasupra unor saci, f`r` a-i p`sa c` unul
dintre ace[tia se desf`cuse [i din el c`deau nuci de
106
cocos. Un b`trn care ducea un co[ cu pe[te pe
cap ap`ru chiar \n fa]a ma[inii, se opri [i-[i a[ez`
co[ul, f`r` s`-i pese c` \ncurca circula]ia.
Te sim]i la fel de obosit`? o \ntreb` Vito politi-
cos.
Pu]in. De fapt, ea dormise tot timpul acelui
zbor care i se p`ruse f`r` sfr[it. Dup` cununie
plecaser` [i petrecuser` noaptea \n avion. Nu
\n]elegea de ce se sim]ea att de obosit`. Ashley di
Cavalieri. Retr`i filmul c`s`toriei lor, de la care nu
lipsise nici presa. Ea se a[teptase s` fie o cere-
monie restrns`, cu accent asupra scenei semn`rii
[i \nregistr`rii la oficiul st`rii civile. Rochia de
mireas`, o rochie superb` de m`tase de culoarea
scoicii, buchetele imense de flori, cei dou` sute de
invita]i, petrecerea de dup`, tortul de nunt` adus
tocmai de la Roma fuseser` o surpriz` pentru ea.
Ashley se sim]ise ca o eroin` de operet`, oftnd
lini[tit` c`, \n sfr[it, prin intermediul presei,
familia ei va afla c` se c`s`torise. Desigur, mama va
107
fi afectat` iar tat`l furios, Susan ofensat`. Iar Tim?
Probabil c` el va avea ceva de spus despre felul
misterios [i viteza cu care se desf`[urase totul.
Str`zile aglomerate de copii, vite, biciclete [i orice
form` posibil` de transport r`m`seser` \n urm`. Ei
o luaser` pe un drum \ngust care [erpuia printre
planta]iile de cocotieri. Un trio de fete cu pielea
\nchis` la culoare, \mbr`cate \n saronguri colorate,
ap`ru brusc \n fa]a lor. {oferul f`cu tot posibilul
pentru a nu le deranja prea mult pe fete, dar dru-
mul le fu barat de un grup de copii g`l`gio[i care
abia a[teptau s` se stropeasc` cu ap`. Tenta]ia
acestui joc era la fel de mare pentru to]i copiii
lumii, \[i spuse Ashley zmbind. Dup` cteva mile,
ma[ina opri \n fa]a unei por]i. Ashley cobor\ \n
aerul acela umed [i fierbinte, [i studie cl`direa
care se afla \n fa]`. Avea farmecul unei case con-
struite \n stil victorian, la care se ad`ugau veran-
dele care permiteau celor ce o locuiau s` se
bucure de climatul tropical.
108
Str`bunicul meu a cump`rat-o de la un plan-
tator englez, iar eu am transformat planta]ia de
ceai \ntr-o cooperativ` a muncitorilor, \i explic`
Vito. Dar am oprit destul p`mnt pentru ca...
Un num`r impresionant de fe]e zmbitoare
veni s`-i primeasc`. Ashley cunoscu personalul
casei [i fu uimit` s` constate c` cei mai tineri vor-
beau engleza destul de bine. Se sim]ea foarte
obosit`. V`znd cu ct` grij` \[i \n`bu[` un c`scat,
Priya, o menajer` scund` [i cam plinu]`, \i zmbi [i
o conduse spre un dormitor cu mobil` de mahon,
\n stil colonial. Dar Ashley nu avu timp s` admire
mobilierul pentru c` primul lucru pe care-l v`zu fu
o fotografie mare a Carinei, atrnat` deasupra
patului. Priya \nregistr` imediat sursa de sup`rare
a noii st`pne:
Vre]i s-o scot de acolo? N-a[ vrea s-o fac f`r`
s` primesc ordine.
Las-o acolo. Alarmat` c` fusese att de u[or
detectat`, Ashley se for]` s` zmbeasc` pentru a
109
ascunde sup`rarea de a se fi confruntat direct cu
portretul predecesoarei sale. Oare Vito se a[tepta
s-o ]in` \n bra]e sub privirile \ng`duitoare ale
primei sale so]ii? Dup` ce Priya \i ar`t` baia [i
Ashley \i spuse c` vrea s` stea pu]in \ntins`, ea se
sim]i la fel de dezam`git`, c`ci fotografia aceea era
o dovad` c` aceast` c`s`torie nu avea s` fie una
normal`. |[i imaginase c` Vito, care era un b`rbat
atent d`duse ordine s` fie \ndep`rtate discret toate
acele lucruri care aminteau de Carina. De fapt,
Carina nu avea nici o vin` c`ci dac` ar mai fi tr`it,
Vito ar fi fost cu ea. Ar fi avut [i copii. Dumnezeule,
de ce voia ea s` nege ceva ce era att de evident? De
ce n-ar fi iubit-o Vito pe Carina? Aveau attea \n
comun: familia, prietenii, mediul social. Vito o
p`stra vie \n amintirea lui [i vorbea cu emo]ie despre
ea. Ashley \[i spuse c` trebuia s` se obi[nuiasc` cu
gndul c` Vito o iubise pe Carina. Pn` acum ea se
gndea la c`s`toria lor ca fiind ceva de convenien]`,
dar fusese orbit` de gelozie. Deveni tot mai
110
con[tient` c` Vito nu voia dect un copil de la ea,
pentru ca mai apoi s-o p`r`seasc`. Dar un zgomot o
trezi. Vito intrase \n camer`, \mbr`cat pentru cin`.
Te sim]i r`u? o \ntreb` el. S` chem un medic?
Nu vreau doctor! Vreau doar s` nu mai am
nimic \n comun cu tine!
Cina se serve[te peste jum`tate de or`, \i
spuse el [i vru s` ias`.
Nu vreau s` m` ridic din pat, cred c` am febr`!
Este din cauz` c` stai cu ferestrele \nchise iar
aerul condi]ionat nu func]ioneaz`. De cnd iei
pastilele astea? o \ntreb` el indicndu-i cele trei
cutii cu anticoncep]ionale. Le-a g`sit una dintre
cameriste care ]i-a despachetat bagajele. Am avut o
\n]elegere, Ash, v`d c` ai [i \nceput s` tri[ezi!
Pentru c` cererea ta este...
|n]elegerea noastr` este valabil` pentru un an,
dac` nu r`mi gravid` \n acest timp, cade de la sine.
Un an. Fata \[i \n`bu[i un rs isteric. Vito era
gata s` piard` un an din via]` cu ea. Se preg`ti
111
pentru cin` \mbr`cndu-se cu o rochie Versace, de
culoare albastr`, timp \n care auzi multe voci. Vito
o conduse spre una dintre verande unde aveau s`
cineze la lumina unor tor]e care luminau o scen`
ridicat` \n fa]a casei.
Este [i pentru mine o surpriz`, personalul a
aranjat acest spectacol, \n cinstea c`s`toriei mele.
Asistar` la un spectacol de Kolam Natima, o dram`
popular`. |n timp ce naratorul \[i f`cu apari]ia,
intrarea lui fu subliniat` de doi tobo[ari [i un
cnt`re] din flaut. Unul cte unul, personajele
ap`rur` \mbr`cate \n costume minunate, cu m`[ti
enorme, jucnd roluri de zei, demoni [i alte
f`pturi mitice. Cnd Priya se apropie cu dou`
pahare cu lichior de arrack, b`utura na]ional` \n
Sri Lanka, Ashley \ntreb`:
Ce este acest Kolam? Eu nu [tiu absolut
nimic.
Priya \i zmbi [i alese s` intervin` \n favoarea
lui Vito. Indicnd dou` figuri mascate ea spuse:
112
Iat` Regele [i Regina. Ea vrea s` aib` un copil, nu?
Rznd, femeia disp`ru \n umbr`. Ce proast` fusese!
Ashley ro[i pn` \n vrful nasului [i \n]elese mi[c`rile ero-
tice ale celor doi dansatori. Refuz` s`-l priveasc` pe Vito.
N-a fost ideea mea, preciz` el.
Ashley nu r`spunse nimic.
Nici m`car \n fotografiile de nunt` n-ai zm-
bit, Ash, \i spuse el cu regret.
Dac` voiai o mireas` zmbitoare, n-ai f`cut o
alegere bun`. Ai zmbete afi[ate peste tot \n cas`.
Carina \]i zmbe[te din orice col].
O s` cer s` fie scoase de peste tot fotografiile
ei. Sau mai bine s` ordon s` fie arse cu ceremo-
nial? E[ti geloas`, Ash.
Nu, doar ofensat` de lipsa ta de sensibilitate.
Ashley sim]i c`-[i pierde controlul [i se retrase \n
dormitor furioas`. Att de nervoas` era \nct nici
nu observ` c` Vito se afla \n spatele ei [i-i lu`
pieptenele din mn`. Apoi, cu mi[c`ri sigure, el \i
scoase capotul, l`sndu-l s` cad` la p`mnt.
113
Capitolul 7
Cu o putere supranatural`, Ashley se desprinse
din bra]ele lui.
S` [tii c` m` pot \mpotrivi, \i spuse ea.
De ce ai face-o? murmur` Vito, m` dore[ti. M`
dore[ti mai mult dect ai dorit orice alt b`rbat.
Tocmai de asta mi te \mpotrive[ti, cu mine te sim]i
amenin]at`. Dar multe femei m-au dorit, nu este o
noutate asta.
Ashley \l privi cu ur`. Era adev`rat. Vito avea
totul, putere, bog`]ie, carism`, sexualitate.
Ce te-a f`cut s` m` alegi tocmai pe mine din
toat` pleiada de admiratoare? pufni ea cu dispre].
114
Frumuse]ea, unicitatea, [i multe alte lucruri mici...
Ca de exemplu?
Felul \n care ai [tiut s` m` provoci. Felul \n
care ai [tiut s` mi te \mpotrive[ti, s`-mi strne[ti
curiozitatea... e[ti ca un joc de puzzle pentru
mine. Un joc pe care voia s`-l joace pn` la cap`t.
Un mister pe care voia s`-l dezlege. Spune-mi, Ash,
de ce te ascunzi \n spatele unei piese de mobil`
atunci cnd te cer]i cu mine? De acum, m-am
obi[nuit cu asta [i [tiu c` te temi de mine fizic,
lucru care cu patru ani \n urm` m-a deranjat foarte
tare. Cum s`-]i fie team` de mine dac` nu te-am
lovit niciodat`? Toate astea m` duc la concluzia c`
altcineva a f`cut-o [i a[ vrea s`-mi spui, cine a fost
acela?
Palid` [i tremurnd Ashley l`s` genele \n jos
pentru a ascunde zbuciumul care probabil i se
putea citi \n priviri. Se cuib`ri \n bra]ele lui Vito.
Pentru c` dac` o s` pun vreodat` mna pe
acel individ o s`-l omor.
Ashley nu fusese un copil de care se abuzase,
sau cel pu]in a[a credea ea. Se mai \ntmplase s`
115
se aleag` cu palme mai tari, s` fie scuturat` cu
putere, s` r`mn` cu vn`t`i, c`ci tat`l ei era un
om puternic dar \[i pierdea controlul foarte des
[i f`cea uz de for]`. Dar nu durerea fizic` o mar-
case cel mai tare, ci faptul c` era con[tient` c`
numai ea \i putea provoca astfel de reac]ii. N-o
lovise niciodat` pe mama lor, sau pe sora ei,
Susan, [i se declara \mpotriva celor care foloseau
for]a fizic` pentru a-i supune pe al]ii. Ceea ce-o
deranjase cel mai mult fusese senza]ia c` este sin-
gura care merit` s` fie tratat` astfel. |n]elesese c`
\n ochii tat`lui ei ea era \ntructva altfel, att de
diferit` \nct nu-i putea inspira dragoste precum
Susan sau mama lor. C`ci el \[i iubea copiii. Poate
c` n-o ar`ta, dar Tim era preferatul lui. Cu ea
lucrurile st`teau altfel, faptul c` o alungase din
snul familiei nu-l costase prea mult pe Hunt
Forrester. Iar ea era dureros de con[tient` de
asta.
Cine a fost, Ash? insist` Vito.
Cred c`-]i imaginezi lucruri care nu exist` \n
realitate.
116
{i eu am fost tentat s` cred asta pn` cnd nu
]i-am v`zut ochii speria]i. Cine? insist` Vito.
S` l`s`m asta. Sunt lucruri care nu se discut`.
Poate, dar ele nu trebuie s` r`mn` necunos-
cute so]ului t`u.
C`s`toria noastr` este una de convenien]`.
E[ti so]ia mea [i ar trebui s` te obi[nuie[ti cu
ideea asta. S` nu ui]i nici un moment c` eu n-am
s` m` folosesc de for]`, indiferent ce ai face. Tot
mai sper c` va veni ziua \n care vei avea \ncredere
\n mine [i nu vei mai sim]i nevoia s` lup]i \mpotri-
va mea. Nu suport e[ecurile, iar ceea ce-a fost cu
patru ani \n urm` \ntre noi a fost un e[ec.
Ce voia oare acest b`rbat de la ea? S`-l [i
iubeasc`? Ashley sim]i nevoia s` ias` din aceast`
cas` unde se sim]ea prizonier`. Se \mbr`c` rapid
cu o rochie alb` [i o jachet` de culoarea cire[ei,
arunc` alte cteva lucruri la repezeal` \ntr-o
geant` [i ie[i \n vrful picioarelor din camer`. Casa
era \n \ntuneric, iar u[ile nu erau nici m`car
\ncuiate. Cnd ajunse pe verand` \i ap`ru \n fa]` o
figur` de b`rbat.
117
Doamna vrea s` ias`? Doamna are nevoie de ma[in`?
Da, vreau s` mereg la Colombo.
|l aduc pe Bandu imediat.
Tu nu m` po]i duce?
Kumar foarte bun [ofer, se l`ud` omul.
Atunci, s` plec`m numaidect.
De cum se urc`, omul ap`s` pe accelerator [i
porni ca fulgerul pe [osea.
N-ai vrea s` mergi mai \ncet? \i spuse Ashley.
Kumar merge foarte \ncet, doamna lini[tit`, \i
r`spunse acesta f`cnd eforturi vizibile pentru a se
exprima coerent.
Opre[te! strig` Ashley dup` ce merser` vreo
zece minute [i ea v`zu c` ma[ina \ncepuse s`
patineze dintr-o parte \n alta a drumului. Una din-
tre ro]i lovi marginea [an]ului, iar Kumar reu[i s`
restabileasc` ma[ina ap`snd brusc pe frne, ceea
ce o f`cu s` se r`suceasc` \n mijlocul drumului.
Ashley \ncepu s` ]ipe, dar Kumar ]ipa mai tare
dect ea. Ashley \[i desf`cu centura de siguran]` [i
reu[ir` amndoi s` sar` din mers. Ea \[i sim]i
stomacul care-i f`cea probleme [i v`zu cu uimire
118
ma[ina rostogolindu-se spre terasele cultivate cu
ceai. Kumar uitase s` pun` frna de mn`. Panta
fusese cea care f`cuse restul. Omul, v`znd ce-a
f`cut, \ncepu s` strige disperat. Ashley abia reu[i
s`-l conving` c` Vito nu-l va concedia [i nici nu-l va
pune s` pl`teasc` ma[ina. Pornir` pe jos spre o
cl`dire care se vedea undeva \n fa]a lor. Dup`
vreo or` de mers f`r` unul dintre tocurile san-
dalei, care i se rupsese, ajunser` la casa care le
ap`ruse tot timpul \n fa]` precum Mecca. Era o
cas` de oameni destul de \nst`ri]i [i ea avu ocazia
s` se spele civilizat, apoi s` doarm` pu]in \n patul
cu a[ternuturi curate care-i fu oferit de gazde. Era
deja trei diminea]a. Gndurile \i zburar` f`r` s`
vrea spre Vito, amintindu-[i cum insistase el a
doua zi dup` petrecere s` se vad` iar ea \i spusese
c` va fi ocupat` de atunci pn` la sfr[itul vie]ii.
Vito se amuzase atunci, dar nu spusese nimic.
Seara sosise aducnd un buchet superb de
trandafiri, uimind-o pe colega ei de apartament.
Ashley nu g`sise nici o modalitate de a-l refuza [i
cinase cu el.
119
De ce faci totul pentru ca s` scapi de mine? o
\ntrebase el.
Era evident c` [i el trecea printr-o experien]`
inedit` [i c`uta s` fac` uz de [armul pe care [tia
bine c`-l are, pentru a o ]ine lng` el. Noaptea tre-
cut`, totul se petrecuse prea repede. El era un
b`rbat matur, \n]elept, ar fi trebuit s` [tie cum s`
procedeze \n astfel de situa]ii. Acum el voia s` fac`
lucrurile s` decurg` normal, ca [i cum nu s-ar fi
\ntmplat nimic.
Cred c` m-am \ndr`gostit, \i [optise el.
Este vorba doar despre dorin]`, atta tot.
Cred c` a[ fi capabil s` te cer [i de nevast`
dac` ai putea s` taci atta timp ct s` formulez eu
cererea.
Continuaser` s` se vad`, cu toate c` erau foarte
ocupa]i amndoi. Vito urma s` plece \n Europa
pentru cteva zile. Ashley avea slujba ei, cursul de
contabilitate, ca s` nu mai vorbim despre prietenii
[i prietenele la care nu voia s` renun]e. De[i
pl`nuiser` s` ia rela]ia lor de la \nceput, planul nu
d`duse roade. |n primele trei s`pt`mni abia se
120
v`zuser` din cauza programelor lor \nc`rcate, iar
cnd Vito o invitase \ntr-o sear` s` cineze \n
apartamentul lui, lucrurile sc`paser` de sub con-
trol. De fapt, niciodat` nu discutaser` s` locuiasc`
\mpreun` \n apartamentul lui, dar Vito \i lansase
invita]ia s`-l foloseasc` pentru a putea studia \n
lini[te cnd el era plecat. Dar nici nu apucase ea
s`-[i mute hainele \n [ifonierul din apartament, c`
micile divergen]e dintre ei denaturaser` \n
adev`rate certuri. Vito care-i [tia acum programul,
insistase ca ea s` renun]e la tot ce lui nu i se p`rea
important. De fapt, \nc`p`]narea ei de a-[i p`stra
slujba de chelneri]` \l scotea din min]i. C`ci Vito,
atunci cnd se \ndr`gostea de o femeie, o voia
pentru el \n exclusivitate. Certurile se \nte]iser`
dar nici unul nu era preg`tit s` cedeze. Ashley
\ncepuse s` sufere de insomnie, pn` cnd unul
dintre \ndrum`torii ei de la facultate \i spusese c`
munca ei nu mai era de calitate, c` nu se putea
concentra. Elena venise \n vizit` cu o zi \nainte de
\ntoarcerea lui din Italia, unde se dusese s`-[i vad`
tat`l bolnav.
121
Va trebui s` ne c`s`torim, \i spusese el, grav, la
\ntoarcere. Trebuie s` m` mut \n Italia [i-mi doresc o
familie att ct mai sunt tn`r pentru a m` putea bucu-
ra de ea.
Era evident, Vito era convins c` lumea ei tre-
buia s` evolueze \n func]ie de el. {i brusc, o mn`
de fier \ncepuse s` apar` din m`nu[a de catifea cu
care o obi[nuise el pn` atunci. Timp de cinci luni
Vito o menajase, fusese atent cu vorbele pe care i
le adresa, pentru ca mai apoi ea s` vad` c` el [tia
s`-i demoleze toate argumentele, f`cnd-o s` se
simt` slab` [i supus`. Ea v`zuse atitudinea aceasta
la mama ei, iar acum se sim]ise redus` de Vito la
acela[i nivel...
Ashley reveni \n prezent. De acum, Vito aflase
c` ea p`r`sise casa.
122
Capitolul 8
Vito \i \ntinse un pahar de arrack.
Am crezut c` ai murit, Ashley. Priya m-a trezit
s`-mi spun` c` o ma[in` cu o europeanc` s-a
pr`v`lit \n [an], azi noapte. Mi-am dat seama c`
nimeni n-ar putea sc`pa dintr-un asemenea acci-
dent. Am venit \ntr-un suflet s` v`d ce este cu tine...
|mi pare r`u... Eu [i Kumar am cobort din
ma[in` \nainte ca aceasta s` ias` de pe [osea.
Accidentul n-a fost din vina lui.
Pe naiba! Putea s` te omoare!
Kumar nu [tie s` conduc`? Eu am insistat
s` m` ia! Nu-l po]i \nvinui, eu am fost de vin`,
123
am insistat s` m` duc`, f`r` s` [tiu c` nu con-
duce. El n-a f`cut dect s`-mi execute ordinele.
O s`-l las \n seama Priyei, este nepotul ei. Iar
cu ea nu te po]i pune...
Sper c` b`iatul n-o s`-[i piard` slujba.
E[ti \n via]` [i asta m` face s` fiu mai bun, s`
fiu dispus s` iert.
Dar pe Tim n-ai fost dispus s`-l ier]i.
Kumar n-are o sor` cu care s` vreau s` m` \nsor.
Probabil te-ai \ntrebat de ce am plecat de acas`.
Contam pe tine s`-mi faci o noapte a nun]ii
foarte interesant`. Oricum, s` l`s`m problemele [i
s` lu`m micul dejun.
Abia atunci realiz` ea c`-i era foarte foame.
|ncheiar` micul dejun cu guava [i fructul pasiunii
[i ceaiuri cu diferite arome.T`cerea lui Vito nu pre-
vestea nimic bun. Dup` tot ce se \ntmplase, ea nu
putea s` stea pur [i simplu [i s` savureze acest mic
dejun \mbel[ugat. Ashley \[i drese glasul.
M` a[tept s`-mi spui c` ]i-am \n[elat
a[tept`rile, am avut o \n]elegere pe care n-am
respectat-o.
124
Nici eu nu mi-am \ndeplinit \ndatoririle, i-o retez` el.
A fost o perioad` cam proast` pentru amn-
doi, murmur` ea.
Dar nici eu n-am f`cut nimic pentru a u[ura
lucrurile \n vreun fel. N-am avut dreptul s` pun
\ntreb`ri despre trecutul t`u [i am f`cut-o, [i n-am
nici o scuz` pentru felul \n care te-am nec`jit.
Te-am \n]eles, cu toate acestea.
Acum, cnd Vito \ncepu s` cedeze, [i ea era dis-
pus` s`-i ierte purtarea. Dar ultimul lucru pe care
[i-l dorea era ca Vito s` \n]eleag` ce sim]ea ea pen-
tru el. Singurul lucru care-i mai r`m`sese era mn-
dria.
Am avut o amant` \n ultimele optsprezece
luni. Anun]ul lui o paraliz`. Am \ncheiat aceast`
rela]ie, dar [tii ce m-a atras la ea? Ashley nu era
dispus` s` asculte confesiunile lui, pentru c` nu
suporta ideea c` el se culca cu o alt` femeie.
Faptul c` avea aceea[i nuan]` de p`r ca tine. Dar
nu erai tu, Ash.
Ea ar fi vrut s`-i m`rturiseasc` faptul c` nu
avusese un alt iubit de cnd se desp`r]iser`.
125
Dar se opri la timp, convins` c` Vito n-ar fi
crezut-o, lucru care ar fi durut-o foarte tare.
Au trecut cinci zile de cnd ]i-am spus asta,
dar \n noaptea cu petrecerea m-a r`nit afirma]ia ta
legat` de felul \n care se v`d lucrurile de pe partea
ta de gard.
Nu vreau s` mai discut despre asta. Copilul...
era un subiect prea dureros.
Peste zece zile, se aflau la ruinele din fa]a tem-
plului Dambulla, ea era cu picioarele goale iar Vito
f`cea eforturile reale de a se comporta bine, de a
n-o cic`li sau de a nu o contrazice. |ncepea s`
cread` c` nu-l cunoscuse prea bine cu patru ani \n
urm`. C`ci dac` Vito avusese tendin]a s` devin`
autoritar ea \i r`spunsese prin provocare, lucru
care nu f`cuse altceva dect s` inflameze situa]ia.
Ashley privi la panorama cet`]ii Sigirya, un gigan-
tic monolit care se ridic` spre cer din mijlocul jun-
glei. Sim]ea c`-i este foarte cald, transpirase [i
avea ame]eli.
A[ vrea o pic`tur` de ap`, [opti ea dup`
urcu[ul la care \i for]ase ghidul.
126
Vito, care se afla \n mijlocul unei conversa]ii cu un
preot budist, \i expuse o alt` fa]et` a caracterului lui pe
care nu i-o revelase pn` atunci. Nu era un snob a[a
cum presupusese ea [i nici un \mp`timit al muncii, cu
mintea numai la afacerile pe care le derula.
Nu ar`]i prea bine, n-ar fi trebuit s` te
chinuie[ti pn` aici.
Sper s`-mi revin destul de repede. Pn` la
aceast` excursie ea avusese o constitu]ie foarte
robust`, dar acum era prima oar` cnd realiza c`
nu era a[a. {i cu dou` zile \nainte avusese acelea[i
simptome, picioare care-i tremurau, sl`biciune \n
tot trupul, grea]`, ame]eli. Vito o a[ez` pe o
stnc`, apoi f`cu un evantai dintr-un ziar [i se
vedea c` realmente se sim]ea \n largul lui c`ci lui
Vito \i pl`cea s` fie de folos. Coborr` cu mult`
greutate. Vito o duse \ntr-o cafenea [i-i oferi o
b`utur` r`coritoare.
Spune-mi, Ash, unde lucrai cnd ne-am
re\ntlnit?
Nu cred c` ai vrea s` afli!
De ce vrei s` fie un secret?
127
Ascult`, Vito, ce-ai zice dac` ]i-a[ spune c` am
renun]at la universitate?
Ce-ai f`cut?
Am picat la cteva examene.
{i de ce nu le-ai reprogramat?
Pentru c` tata mi-a retras sprijinul financiar,
cnd a aflat c` tr`iesc cu tine.
De ce n-ai recurs la sistemul de \mprumut
pentru studen]i?
Pentru c` aveam deja datorii mari. F`r` spri-
jin de acas`, mi-a fost cam greu s` m` \ntre]in [i s`
studiez \n acela[i timp.
{i cu toate astea n-ai acceptat banii mei. Ceea
ce se vede de pe partea ta de gard este [i mai trist
acum. Dar cum ai reu[it s` supravie]uie[ti?
Ca toat` lumea. Am muncit. Chiar dac`-l
iubea [i-l iubise, asta nu \nsemna c` uitase cum se
purtase cu ea.
Sem`n`m att de mult, [opti el, suntem amndoi
cu temperamente vulcanice, voin]` [i foarte egoi[ti.
|n rela]ia noastr` de acum patru ani nu ]i-a
p`sat o clip` de ceea ce simt eu. {i pentru c` te
128
iubeam, am jucat dup` regulile impuse de tine,
dar atunci cnd joci dup` regulile altuia nu ]i se
pare ceva firesc. Nu m-ai iubit nici un moment.
Vito nu se str`dui s-o contrazic`, lucru pe care ea [i-l
dorea [i neprimindu-l se \nfurie [i mai tare. Un om
\ndr`gostit n-ar fi fugit imediat s` se \nsoare cu alta.
Petrecu cea de a doua s`pt`mn` a lunii lor de
miere la piscin`, sau dormind sub o umbrel`
uria[`. Vito \[i petrecea tot mai mult timp \n birou.
Din nou ap`rur` \ntre ei acele t`ceri interminabile
[i Ashley \[i spuse c` erau probabil efectul lipsei de
sex. Era o lun` de miere cam ciudat`. Plictisit`, ea
intr` \n cas` \n c`utarea unui alt ziar [i se lovi de
Pryia care venea cu un buchet mare de flori \n
mn`, dar [i cu unul dintre nepo]ii ei care abia
\ncepuse s` mearg`.
Este cel mai mic nepot al meu, Nuwan, \i
spuse femeia cu mndrie. Ginerele meu este la
spital, l-au internat pentru opera]ie de apendicit`
iar fiica mea st` la c`p`tiul lui.
Ashley o rug` s` lase copilul cu ea \n gr`din`.
Pryia protest`, dar entuziasmul cu care copilul se
129
duse spre st`pna ei o f`cu s` se potoleasc`. Dar
nu-i sc`p` faptul c` doamna se plictisea. Ashley
\ncepu s` se joace cu copilul \n soare [i chicotele
acestuia se auzeau pn` departe. Priya le aduse
suc de portocale [i privind-o pe Ashley cu aten]ie
\i spuse:
Ar trebui s` v` odihni]i, doamn`. Nu-i face
bine copilului dac` sunte]i obosit`. Ashley
\nghe]`. Crede]i c` nu [tiu? spuse femeia. Am
unsprezece copii [i dou`zeci de nepo]i. Am v`zut
c` domnul se \ntreab` de ce sunte]i obosit` tot
timpul, de ce nu v` place un fel sau altul de mn-
care... de fapt, vi se cite[te pe figur`. Eu [tiu toate
aceste semne, ar fi bine s`-i spune]i st`pnului, s`-l
face]i fericit.
Ashley trase aer \n piept. Nu putea fi posibil. Ba
putea fi, se \ntmplase, probabil, \n noaptea aceea
la Londra cnd amndoi d`duser` fru pasiunii. Iar
acum totul era foarte limpede. Fusese luat` pe sus
de noul ei statut social [i nu v`zuse acele semne
care erau foarte vizibile pentru cei din jur. Realiz`
abia atunci c` ciclul \i \ntrziase cu zece zile.
130
Am v`zut cum te jucai cu nepotul Pryiei, auzi
ea glasul lui Vito, [i \ntorcndu-se [i v`zndu-l se
\ntreb` dac` ea merita oare un asemenea b`rbat
frumos.
Ashley \l privi cu o strngere de inim`, [tiind ce
mult \[i dorea el un copil, dar nu [tia dac` nu
cumva va avorta din nou. Fu cuprins` de durere.
De ce o pusese Vito s` treac` din nou prin toate
aceste experien]e dureroase?
Pentru o femeie c`reia nu-i plac copiii te-ai
descurcat de minune.
N-am afirmat niciodat` c` nu mi-ar pl`cea copiii!
i-o trnti ea. De ce nu m-a[ purta frumos cu ei?
Pentru asta am fost educat`... sau cel pu]in cu asta
m-am ocupat pn` te-am re\ntlnit [i mi-ai transfor-
mat via]a \ntr-un calvar. Lucram \ntr-o cre[`.
De ce n-am [tiut eu toate astea?
Pentru c` nu te priveau!
M` priveau, pentru c` m` intereseaz` tot ce
este legat de tine, dar tu nu ai \ncredere \n mine.
Vito, s` [tii c` n-o s` te mai iubesc niciodat`!
M` auzi? strig` ea.
131
Vito veni tot mai aproape de ea [i ignorndu-i
spusele o prinse \n bra]e. O s`rut` cu pasiunea
unui b`rbat care ajunge, \n sfr[it, la ceea ce-[i
dore[te. Ea se trezi s`rutat` [i, spre uimirea ei, \i
r`spunse la s`rut.
Vreau ca totul s` fie ca \nainte, \i [opti el.
Vreau s` m` trezesc diminea]a f`cnd dragoste cu
tine.
F`cur` dragoste [i nici unul nu sim]i c` fuseser`
desp`r]i]i atta timp, dar nici \n trecut dragostea
lor nu fusese mai pasionat`. Ashley r`mase apoi cu
capul culcat pe pieptul lui, prizoniera bra]elor lui,
ascultndu-i b`t`ile inimii. Sim]ea ca [i cnd ar fi
murit [i ar fi ren`scut. Pentru prima oar` se sim]i
foarte aproape de el.
132
Capitolul 9
Nici dac` ai fi pisic` n-ai toarce att de pl`cut,
draga mea, spuse Vito [i cobor\ din pat. Ce-ai zice
s` lu`m micul dejun \n gr`din`?
Nici vorb`, reu[i ea s` \ngaime, convins` c`
dac` ar fi \ncercat \n momentul acela s` se ridice
ar fi vomitat, a[a cum i se \ntmpla tot mai des \n
ultimul timp.
La sarcina anterioar` nu se sim]ise att de r`u,
iar doctorul \i spusese c` sarcina nu evolua bine.
Priya ap`ru cu ni[te biscui]i cu busuioc [i un ceai
aromat. Era greu pentru Ashley s` \nghit` ceva
stnd culcat`, dar f`cu un efort. Femeia mai
spuse ceva legat de vizita ei la medic, dar Ashley
133
\i ignor` sfatul. Se obi[nuise cu starea de vom`
din fiecare diminea]`. Mai fusese \ns`rcinat` [i
[tia despre ce era vorba dar, de data asta, nu voia
s`-l fac` pe Vito s` spere \n van. Iar Priya o \n]ele-
sese, c`ci femeile de pe meleagurile ei tr`iau cu
convingerea c` b`rba]ii trebuiau proteja]i de
ve[tile [ocante. F`r` \ndoial`, era gravid`. Nu mai
avea nevoie de nici un test care s` confirme asta.
Snii i se umflaser` peste m`sur` [i deveniser`
durero[i, iar dac` n-ar fi fost prea devreme s`
considere c` talia a \nceput s` i se \ngroa[e, ar fi
jurat c` fustele \i sunt deja prea strmte. Probabil
c` prin luna a treia a[ fi umflat` ca un balon,
gndi ea cu am`r`ciune. Ct mai putea p`stra
secretul? Acum, Vito f`cea dragoste cu ea \n
fiecare noapte. Din acelea[i motive f`cea
dragoste cu ea [i \n fiecare dup`-amiaz`. Ashley
\[i spuse c` ar fi trebuit s`-l informeze c` va fi
curnd tat`. Poate c` doar a[a n-ar mai fi atins-o.
Dac` ar fi avut o urm` de mndrie astfel ar fi tre-
buit s` procedeze. Dar, din p`cate, ea era att de
fericit`! Nu se mai sim]ise astfel \n via]a ei [i
134
reu[ea s` ignore faptul c` nu avea o c`s`torie toc-
mai normal`. Dar prefera s` ia fiecare zi a[a cum
i se oferea. Luna de miere se sfr[ise [i urma s`
se \ntoarc` la Londra. Dup` aceea nu se va gndi
dect la un eventual avort care ar fi fost de prefe-
rat s` se \ntmple cnd el era plecat, dar \[i dorea
copilul att de mult, de[i era con[tient` c` nu-i
putea avea pe amndoi. Sau putea s` dispar`
undeva unde nici banii nici insisten]ele lui Vito s`
n-o ajung`, pe Marte probabil. |nainte de prnz
cobor\ \mbr`cat` \ntr-o rochie de culoarea sma-
raldului, culoarea ochilor ei, iar Vito care vorbea
la telefon ridic` ochii spre ea, sc`p` receptorul
din mn` [i-i spuse:
Cred c` aerul de aici este de vin`, pe zi ce
trece te faci tot mai frumoas`. {i \ntruct este ulti-
ma noastr` zi aici, te voi duce s` vezi elefan]ii, a[a
cum mi-ai cerut.
Vito se dovedise un tovar`[ perfect, un iubit, un
b`rbat provocator [i inteligent. Dar ea nu putea s`
uite c` acela[i b`rbat o abandonase, gndise foarte
urt despre ea, se c`s`torise cu alt` femeie...
135
A[ vrea s`-]i vorbesc, \i spuse el brusc, [tiu c`
te fere[ti de o discu]ie deschis` cu mine.
Este adev`rat, m` simt ca un copil c`ruia nu-i
este permis s` intre \n biroul tat`lui.
Ar trebui s` ne preocupe mai mult rela]ia
noastr`, s` fim mai sinceri unul cu cel`lalt.
De ce s` ne mai ostenim? |n cteva luni eu voi
pleca...
Dar asta nu \nseamn` c` nu putem comuni-
ca mai bine!
E[ti foarte greu de satisf`cut, [tiai? Eu fac
totul s`-]i ofer ce mi-ai cerut, dar v`d c` asta nu
ajunge! {tiu c` este numai o iluzie ceea ce tr`im
noi acum, dar...
A[a vezi tu lucrurile, Ash?
Exact, \ncerc s`-]i pl`tesc pentru ceea ce
investe[ti \n mine!
Vito p`li. Ashley v`zu asta [i-[i dori cu disperare
s` nege totul, dar era prea trziu. El se ridic`
dezam`git de la mas`.
Dac` am nevoie de o prostituat`, pot pl`ti
una, dar pe tine ar trebui s` te pl`tesc dublu pen-
136
tru c` ai dovedit [i entuziasm! Cu aceste cuvinte el
disp`ru. Ashley deschise po[eta [i din ea c`zu un
inel cu diamant care valora foarte mult, d`ruit de
Vito, pe lng` inelul de logodn` [i verighet`.
Izbucni \n plns. Vito, care disp`ruse dup`
discu]ia cu ea, se \ntoarse destul de trziu [i
\ncerc` s-o evite.
Iart`-m`, Vito, am spus vorbe pe care nu
le-am gndit!
S` l`s`m asta, spuse el rece. |ntruct pl`tesc
pentru serviciile pe care mi le oferi...
Unde ai fost toat` ziua?
Ai \nceput s` vorbe[ti ca o nevast` adev`rat`.
Vito, te iubesc, nu-mi face astfel de lucruri, fu
ea tentat` s`-i spun`.
De ce nu te duci la culcare? Mine plec`m,
deci ne vom scula devreme.
Vito, te rog s` nu iei \n seam` vorbele mele.
Nu-]i face probleme, fratele t`u a fost deja
eliberat, nu i se mai poate \ntmpla nimic r`u.
Nu acesta este motivul pentru care \ncerc s`
m` explic.
137
Atunci, mi-e foarte clar! Este rezultatul faptu-
lui c` m-am culcat cu tine \n fiecare sear`! Probabil
m-ai comparat cu aman]ii t`i de pn` acum [i ai
g`sit compara]ia favorabil` mie.
Dar eu... nu am cu cine s` te compar, Vito.
Soarta n-a ]inut cu tine, cara. Acum patru ani
te-am v`zut pe strad` \n bra]ele acelui nemernic.
Ar fi fost bine s` pot opri ma[ina, s` te ucid
atunci!
M-ai v`zut cu Steve pe strad`? Dar nu s-a
\ntmplat nimic \ntre noi a[a c` nu aveai ce s` vezi!
Individul te ]inea \n bra]e pe strad` [i chiar
tu mi-ai confirmat c` ai locuit \n apartamentul lui!
Ashley \[i aminti totul dintr-o dat`. Fusese ziua
\n care ea descoperise c` era \ns`rcinat`. Cnd \i
spusese lui Steve, cu care \ntr-adev`r se \ntlnise
pe strad`, el o luase \n bra]e pentru a o consola.
Asta a fost \n ziua \n care am aflat c` sunt
\ns`rcinat`, [i-mi venea s` m` urc pe pere]i! Iar tu
\ndr`zne[ti acum s`-mi spui c` urm`reai totul de
undeva \ntr-o ma[in`, [i l-ai l`sat pe el s` fac` ceea
ce trebuia s` faci tu? C` m-ai spionat pentru o vin`
138
inexistent`? Cum ai \ndr`znit? Deci ai pus bleste-
mata ta mndrie \naintea mea? Apoi, te-ai \nsurat
cu alt` femeie de[i sim]eai c`-mi apar]ii tot mie?
|mi e[ti foarte dator, Vito, \mi datorezi fiecare
diminea]` \n care nu te-ai trezit cu un cu]it \nfipt
\ntre coaste!
Pe Carina n-am iubit-o!
N-ai iubit-o, dar te-ai \nsurat cu ea! Vrei s` mai
stabilim pun]i de comunicare, Vito? De ce te-ai
c`s`torit cu ea dac` sus]ii c` m` iubeai pe mine?
Pentru c` tu m-ai respins!
Prost mai e[ti, Vito! Chiar nu [tii dac` o
femeie te iube[te? Am spus nu c`s`toriei [i ideii de
avea cinci copii \nainte de a \mplini dou`zeci [i
cinci de ani, dar nu ]i-am spus ]ie nu!
Dumnezeule, zise Vito care \ncepea s`
\n]eleag`.
Iar acum m` duc la culcare.
Ashley, po]i s` accep]i c` amndoi am gre[it,
lund decizii pripite? Te-am cerut de nevast` pen-
tru c` asta doream. Nu puteam s` te iau \n Italia
altfel dect ca so]ia mea.
139
De fapt, nu m-ai cerut de nevast`, m-ai infor-
mat c` ne vom c`s`tori. Ai prezentat cererea ca pe
un ultimatum.
Tata, care era foarte bolnav, mi-a cerut s` m`
c`s`toresc cu Carina, de[i eu \i vorbisem despre
tine! A fost ca o ultim` dorin]` a unui om aflat pe
patul mor]ii. Am avut discu]ii cu el, pentru c` nu
puteam fi de acord cu ce-mi cerea.
N-am [tiut asta.
Ea \n]elegea acum c` \n dorin]a de a se c`s`tori
cu ea, Vito \[i pusese toat` familia \n cap. Tat`l lui \i
ceruse ceva ce pentru el era de neacceptat, iar Vito
refuzase [i asta \l costase mult. El venea dintr-o
familie foarte unit` [i probabil, pn` atunci, fusese
un fiu foarte ascult`tor care nu ridicase nici o
problem` familiei. Iar acum Ashley \n]elegea [i
motivele Elenei Cavalieri. So]ul ei era pe moarte,
iar ea nu credea c` Ash \i va face fiul fericit.
Iar eu am considerat c` nu sunt preg`tit` pen-
tru o c`s`torie.
Deci nu pe mine m-ai respins, pur [i simplu
nu voiai s` te sim]i legat` de cineva!
140
Vito trnti u[a, dar imediat se auzi un cioc`nit u[or.
Sper c` nu v` deranjez, \ncepu Pryia, dar am
v`zut c` a]i urcat foarte repede pe sc`ri, nu se face
asta, putea]i pierde copilul, trebuie s` fi]i mai
atent`. Nu este bine pentru o femeie \ns`rcinat` s`
cad`.
Voi avea grij` pe viitor, \i spuse ea Pryiei, dar
tocmai atunci [i Vito b`g` capul pe u[`. Pryia se
\nclin` [i ie[i.
Ce dore[ti?
S`-]i spun noapte bun`!
N-a[ vrea s` [tie nimeni c` sunt \ns`rcinat`,
domnule doctor.
Nici o problem`, \]i voi respecta dorin]a, dar
a[ vrea s` te ui]i pe ecranul ecografului, s` vezi
cum se mi[c` f`tul.
N-a[ vrea s` m` ata[ez prea mult de copil...
Dac` vei fi pacienta mea, nu vreau s` mai aud
remarci pesimiste, ca aceasta. Ct despre faptul c`
141
nu vrei s` se afle c` e[ti \ns`rcinat`, \n curnd nu
vei mai putea face nimic, se va vedea c`ci nu ai un
singur copil, ci doi!
Ashley abia mai respira de emo]ie, oare era
posibil s` aib` gemeni? Josh o a[tepta afar`, \n
strad`.
Am gemeni, Josh! Nimeni \n familia mea n-a
avut gemeni!
Poate c` \n familia lui Vito au existat! Voi doi
nu discuta]i toate problemele astea?
Era o \ntrebare rezonabil` dar cum putea
ea s` discute cu b`rbatul care pl`nuia s`-i ia
copilul? Ashley era torturat` de gndul c` tre-
buia s` p`streze \nc` acest secret, dar [i de
faptul c` nu va mai putea s`-[i ascund` mult
timp sarcina. Oricum, va trebui s`-l
p`r`seasc` pe Vito mai devreme dect ar fi
vrut s-o fac`.
Nu pot s` discut deschis cu Vito!
Se poart` urt cu tine?
Nu, este foarte bun [i blnd cu mine, de fapt
m` ucide cu bun`tatea [i blnde]ea lui.
142
Unii b`rba]i nu [tiu cum s` se comporte cu
so]iile lor gravide, spuse Josh \n]eleg`tor [i-[i
a[ez` mna peste palma ei \ntins` pe mas`.
O, ce scen` idilic`!
Josh \i eliber` mna, ridicnd ochii spre tn`rul
care se afla \n fa]a lor.
M`tu[ico, s`-i spun unchiului meu ce-am
v`zut, sau r`mne secretul nostru? zise Pietro
privind-o dispre]uitor.
Te rog s` pleci chiar acum, neru[inatule!
Altfel te fac eu s`-]i retragi vorbele nes`buite!
Ashley \l cunoscuse pe Pietro \naintea c`s`toriei
cu Vito, cnd avuseser` o discu]ie foarte scurt`.
Unicul fiu al surorii lui Vito, care era v`duv`,
Pietro, se bucurase de aten]ie deosebit` din partea
tuturor, [i de sume incredibil de mari pe care le
cheltuia f`r` discern`mnt. Ashley [tia c` pu[tiului
nu-i picase bine c`s`toria ei cu Vito.
Cnd se \ntoarse acas`, descoperi c` Vito
revenise cu dou` zile mai devreme de la Milano,
dar \ntruct p`rea obosit [i ursuz, \i recomand` s`
se culce devreme.
143
A sosit domnul Angelli, doamn`, spuse major-
domul. Ashley ridic` \ncruntat` ochii din revista
pe care o citea.
Vito este \n dormitor, dac` pentru el ai venit,
\i spuse ea lui Pietro, indiferent`.
Acesta pufni dispre]uitor.
A[ vrea s` nu fumezi \n prezen]a mea!
Te \n[eli dac`-]i \nchipui c-o s` las o oarecare
s`-mi spun` ce am sau nu voie s` fac \n casa un-
chiului meu!
A[ vrea s` pleci, Pietro, zise Ashley tr`gnd
aer \n piept.
Nici vorb`, mai ales dac` Vito este acas`, am
ceva s`-i spun [i nu cred c`-]i va fi prea bine, dup`
ce va afla totul, c`ci Giulia mi-a spus ct este de
gelos!
Ie[i imediat! \i ceru Ashley.
E[ti hipersensibil`, la fel ca am`rtul `la de
frate al t`u! }i-a pl`cut cum a \ncasat-o, nu? S`-i
spun unchiului Vito cum te ]ineai de mn` cu
individul `la, sau s`-mi ]in gura? C`ci dac`-mi dau
drumul la gur` a[ putea s`-i spun [i despre banii
144
pe care i-ai luat ca s`-l la[i... mi-a spus mama
totul... Tu te-ai ales cu un cec gras iar Carina cu
Vito.
N-am \ncasat niciodat` acel cec! Dar tu ai idee
ct de afectat` va fi bunica ta dac` se vor afla toate
astea?
Pietro \i spuse ni[te vorbe nu tocmai ortodoxe.
Apoi, totul se derula \ntr-o frac]iune de
secund`. Ame]it`, Ashley \[i pierdu echilibrul [i
c`zu pe sofa. Cnd \[i mai reveni, nu-i venea s`-[i
cread` ochilor. Vito \[i ]intuise nepotul de perete
cu o lovitur` puternic`, [i \ncepuse s`-l scuture cu
putere.
S` nu-l r`ne[ti, Vito!
Ai \ndr`znit s` intri \n casa mea [i s`-mi
amenin]i so]ia care este gravid`? O s`-]i rup gtul,
nemernicule!
145
Capitolul 10
Ashley se trezi \ntins` pe pat. Imediat realiz` ce
se \ntmplase, Vito [tia c` este \ns`rcinat`.
Cum te sim]i? o \ntreb` el, s` chem un medic?
De fapt am chemat deja medicul familiei.
Bine, acum c` ai ob]inut ceea ce ]i-ai dorit,
po]i s` m` la[i \n pace.
Nu cred c` de asta ai nevoie acum. Dac` n-ai
fi le[inat l-a[ fi rupt \n b`taie pe Pietro. Se pare c`
m-a min]it \n leg`tur` cu fratele t`u.
Da, cu acel delincvent [i violent frate al meu.
L-am judecat gre[it, la fel cum am f`cut [i cu
nepotul meu. Singura mea scuz` este c` n-am prea
146
petrecut mult timp \n ultimii ani cu Pietro [i pn`
acum cteva minute, cnd am auzit cum ]i-a vor-
bit, l-am tratat ca pe un membru al familiei, i-am
]inut partea. De la moartea tat`lui lui, toat` lumea
l-a r`sf`]at [i nu are un caracter prea frumos...
Regret c` tu [i fratele t`u a]i avut de suferit din
cauza lui. Este adev`rat c` mama ]i-a dat bani, Ash?
A venit la mine cu o zi \nainte ca tu s` m` ceri
de so]ie [i la plecare mi-a l`sat un cec, dup` ce
m-a rugat s` te p`r`sesc spunndu-mi c` nu voi
putea face fa]` exigen]elor tale, c` nu am educa]ia
necesar`, c` apar]inem unor religii diferite, c` \]i
voi strica via]a...
N-o s-o iert pentru vorbele astea! Doar nu mai
eram un adolescent pe care s`-l controleze!
Un fiu r`mne totdeauna un copil \n ochii
mamei lui.
S` \n]eleg c`-i iei ap`rarea? De ce o faci?
Ne-a salvat de la o mare gre[eal` pe amndoi.
Sosirea medicului \ntrerupse aceast` discu]ie
att de nepl`cut` pentru amndoi.
147
Nu ai r`u de ma[in`? o \ntreb` Vito.
Ashley strnse din din]i, era a patra oar` cnd
el f`cea referire la starea ei de s`n`tate.
A[ vrea s` r`mnem \mpreun`, mai spuse el,
cel pu]in pn` la na[terea copilului.
Ashley \[i mu[c` buzele pn` la snge, de
neputin]`. B`rbatul acesta \i spunea s`-i nasc` fiul,
apoi s` se fac` pierdut`. Ea realiz` c` via]a al`turi
de el ar duce-o la distrugere, dar pe moment nu
avea unde [i cum s` plece.
|mi doresc cu disperare acest copil, Ash. De
ce naiba n-ai \nv`]at italiana ca s` pot vorbi cu
tine exprimndu-mi corect sentimentele? Fac
foarte multe gre[eli, nepermis de multe! De
aceea \mi cer scuze dac` te-am f`cut s` te m`ri]i
cu mine, dac` l-am amenin]at pe fratele t`u, \mi
cer scuze c` te-am l`sat gravid`... \mi cer scuze
148
pentru tot... dar nici tu, Ashley, n-ai fost prea
legat` de mine, m-ai abandonat pur [i simplu...
}i-am telefonat, erai \n Italia atunci cnd mie
\mi era foarte greu, iar Giulia mi-a spus c` te
logodeai cu Carina!
Vito murmur` ni[te vorbe \n italian`, de
ne\n]eles pentru ea, dar cu voce tare nu spuse
nimic \n ap`rarea sa.
N-am putea renun]a la vizita asta? Nu prea m`
simt \n stare s`-i fac fa]`, acum.
Trebuie s` mergem, ne-am anun]at
vizita.
Dup` vreo jum`tate de or` se aflau pe undeva
aproape de meleagurile copil`riei ei.
Unde locuiesc ace[ti oameni, Vito? Eu cunosc
destul de bine zona.
Po]i atunci s` m` conduci direct la familia ta.
Am vorbit ieri cu mama ta, care ne-a invitat la
mas`...
Opre[te ma[ina, n-am de gnd s` merg
acas`!
149
Ba o vei face, [i vei relua leg`tura cu ai t`i; din
cauza mea s-au r`cit rela]iile dintre voi! Mama ta abia
a[teapt` s` te vad`, plnge mereu la telefon [i-mi
cere s` te aduc.
Ashley nu putea s`-l cread`, \[i cuno[tea prea
bine mama. Sylvia Forrester se supunea \ntocmai
ordinelor so]ului ei, a[a c` nu ar fi \ndr`znit s-o
invite la mas`. Oare tat`l ei se mai \mblnzise cu
timpul?
Tat`l meu m` ur`[te, a f`cut lucrul acesta
foarte evident mereu!
Un p`rinte nu-[i poate ur\ copilul. Iar
acum situa]ia este diferit`, noi suntem
c`s`tori]i. Vino, Ash, \i spuse el [i o ajut` s`
coboare din ma[in`.
|i \ntmpin` Susan, cu chipul palid [i priviri
speriate. Vito se prezent` cu calm. Dar nici nu apu-
car` s` schimbe prea multe vorbe, c` se auzi glasul
puternic al lui Hunt Forrester.
Cum \ndr`zne[ti, femeie f`r` minte, s` m`
faci s` cheltuiesc at\]ia bani?
150
Te rog, vino \n gr`din`, \l invit` Susan pe Vito
pentru ascunde situa]ia.
Tat`, \ncepu Ash.
Ce naiba cau]i aici? Parc` ]i-am spus c` nu
vreau s` te mai prind \n casa asta! Nu mai apar]ii
acestei familii!
Te rog s` nu-mi bruschezi so]ia, se auzi gasul
lui Vito. Este \ns`rcinat`!
Ashley se sim]ea r`u, era ame]it` [i dezorien-
tat`. De undeva se auzeau plnsetele mamei
sale.
A, deci numai a[a ai reu[it s`-l for]ezi s` te ia
de nevast`? r`cni Hunt.
Vito \l lovi cu putere pe tat`l ei, \nct acesta
zbur` tocmai pe paji[tea din spatele casei. Susan
\ncepu s` ]ipe.
Dac` vrei s` te lup]i cu cineva, f`-o cu unul de
talia ta! i se adres` Vito lui Hunt.
151
Capitolul 11
Asta da, lovitur`! exclam` Arnold, cu admira]ie.
|]i convine s` vorbe[ti, morm`i Hunt, mai
bine ar fi s`-]i iei nevasta [i s` pleci.
Dac` ei pleac`, plec [i eu, interveni Sylvia
Forrester, privindu-[i cu disperare fiica.
Ce dracu se \ntmpl`, a]i \nnebunit cu to]ii?
spuse Hunt c`ruia nu-i venea s` cread` ce vedea.
{i tu ]i-ai pierdut min]ile, Sylvie?
Ar fi trebuit s` te p`r`sesc de mult, dac` a[ fi
avut puterea s-o fac. Dar numai cnd n-am putut
s` particip la nunta fiicei mele am realizat ct de
slab` sunt...
152
Ve]i fi bine primit` \n casa noastr`, doamn`
Forrester, spuse Vito cu gentile]e.
Individul `sta m-a lovit \n propria mea cas`,
se lament` Hunt.
Ai meritat lovitura, Hunt, murmur` Sylvia,
iar acum \i voi spune fiicei noastre din ce motiv
ai tratat-o att de r`u tot timpul. Are dreptul s`
[tie!
Ashley \[i privi mama cu admira]ie, n-ar fi crezut
c` vreodat` Sylvia va avea curajul s` se ridice
\mpotriva despoticului ei so].
Este gre[eala mea, pentru care a suferit
toat` familia, iar tu, Hunt, ar fi trebuit s`
divor]ezi. Am avut o aventur` acum dou`zeci de
ani, iar tat`l t`u a descoperit-o. Cnd am aflat
c` eram \ns`rcinat`, n-am [tiut al cui este
copilul.
O, Doamne, murmur` Ashley, pr`bu[indu-se
pe cel mai apropiat scaun, devastat` de vorbele
mamei sale.
Cnd te-ai n`scut [i am v`zut c` aveai p`rul
ro[u, c` nu sem`nai nici un pic cu sora ta, amn-
153
doi am considerat c` nu e[ti a tat`lui t`u, mi-a fost
foarte ru[ine [i i-am fost recunosc`toare so]ului
meu c` a acceptat s` te creasc`. Numai dup` c]iva
ani, cnd s-a n`scut Tim, tot cu acela[i p`r, am
realizat c` f`cusem o gre[eal`, dar Hunt s-a com-
portat \n continuare fa]` de tine de parc` n-ai fi
fost copilul lui...
Ashley nu mai avea putere s` scoat` o vorb`,
dar ridic` ochii spre Vito \n speran]a c` el o va
salva din aceast` situa]ie.
Tot mai vrei s` vii cu noi, Sylvia? o \ntreb`
Vito.
Cred c` ar trebui s` mai discut cu so]ul meu,
zise femeia.
Vito o scoase repede din cas` pe Ashley [i-i
spuse pe drum:
N-o s`-l p`r`seasc`, dar cu ce s-a petrecut
acum, cred situa]ia lor se va \mbun`t`]i. P`cat c`
n-au reu[it s`-[i rezolve mai devreme problemele,
f`r` a-i mai implica pe al]ii.
Ajunser` acas` iar Ashley se sim]ea ciudat,
acum cnd \n]elesese motivul pentru care \n
154
familia lor existaser` prea multe certuri [i
ne\n]elegeri. {oferul trase ma[ina \n fa]a casei,
apoi cobor\ dou` valize mari semn c` Vito pleca
iar.
N-am [tiut c` vei pleca din nou, nu mi-ai spus
nimic despre asta.
M` \ntorc \n Italia, nu mai pot sta aici, de[i a[
fi vrut s` r`mn pn` la na[terea copilului. Cred
c` a venit momentul s` opresc lupta asta inutil`
cu morile de vnt. Nu mai suport t`cerea [i
r`ceala ta!
Dar tu ai vrut copilul, Vito!
N-am vrut s` [tii c` te doream cu disperare [i
m-am ag`]at de ideea asta. Am crezut c` un copil
te va lega de mine.
Ai avut dreptate.
Poate, dar am f`cut prea multe gre[eli.
Vito, nu vreau s` pleci. |ncearc` s` treci peste
faptul c` tat`l meu, cu comportamentul lui, m-a
f`cut s`-mi fie team` de dragoste, de c`s`torie,
m-a f`cut s` nu vreau s` devin ceea ce a devenit
mama mea! Faptul c` te iubeam acum patru ani
155
m-a speriat cumplit, dar acum am \nceput s` cap`t
\ncredere \n mine, s` pot lupta. Vito, eu te
iubesc...
Vito o lu` \n bra]e.
Dumnezeule, ce mult ]i-a trebuit! Chiar m`
iube[ti, Ash?
La nebunie, pentru totdeauna...
Ash, am fost orbit de gelozie! Au trecut patru
ani din via]a mea, dorindu-te [i gndindu-m`
numai la tine. Iar cnd ai intrat \n biroul meu am
[tiut c` voi face orice pentru a te avea din nou
lng` mine!
O s`-i duc sus s` doarm` pu]in, spuse Priya
privindu-i cu dragoste pe cei doi micu]i. Marco
\ntoarse capul dup` Ashley [i-i trimise un s`rut. El
era cel mai cuminte. Carlo, cel mai zburdalnic,
ap`ru dintre tufi[uri, \[i lu` pe mama de gt [i-i
spuse c` nu voia s` doarm`.
156
Nici nu-mi vine s` cred c` deja au \mplinit
doi ani, spuse Ashley privindu-i cu dragoste.
Dup` na[tere, se apropiase mult de sora ei,
Susan, cu care petrecea mult timp, \ncercnd s`
recupereze lucrurile de care nu se bucuraser` \n
copil`rie.
Trece repede vremea cnd ai copiii mici, nu
[tiu cum va fi cu mine, spuse Susan pip`indu-[i
pntecele proeminent. Dar tu mi-ai dat foarte mult
curaj, Ashley, m` uime[ti tot mai mult, mai ales
acum cnd vrei s`-]i reiei [i studiile... Dar Vito a
fost de acord?
El mi-a sugerat c-a[ putea s-o fac...
Vito, care ap`ru din cas`, se al`tur` celor dou`
surori fericite.
Sfr[it
157

S-ar putea să vă placă și