Sunteți pe pagina 1din 8

Practica de vara 2014

Tutorial pt. studentii din anul III


Facultatea de Automatica si Calculatoare
Reglementari
Practica studentilor de la Facultatea de Automatica si Calculatoare se
desfsoara in conformitate cu prevederile din regulamentul de practica:
http://ac.utcluj.ro/index.php/documente.html : Regulament Practica.pdf
Cand: pe parcursul vacanei de var ce succede anul III de studii, in
intervalul 30.06.2014 29.08.2014
Durata: min. 240h (echivalentul a 8 credite)
Obligativitate: DA pt. toti studentii
Unde:
1. Firme (cu contract de munca) din tara sau din strainatate
2. Universitati, institute de cercetare din tara sau strainatate
3. Facultatea de AC (colectivele de cercetare)
Finalizare: colocviu de practica: 1 - 5 sept, 15 19 sept. 2014
Evaluare: nota indrumator / tutore + caiet de practica + colocviu de
practica calificativ: admis / respins
Practica la firme (1)
Practica la firme partenere
- Ofertele de practica ale firmelor partenere (au conventi de practica cu
Facultatea) se vor afisa pe site-ul facultatii:
http://ac.utcluj.ro/index.php/oferta-practica-2014.html
- Studentii aplica si sunt repartizati conform procedurii specificate in
regulamentul de practica, Art.2 dupa calendarul specificat in Etape proces
practica 2014.pdf
Practica la firme noi (cu care nu exista parteneriate) din tara sau
strainatate
- Obligatoriu firma trebuie sa aiba domeniu de activitate IT&C, automatica
sau conex
- Aplicarea studentilor se poate face direct la firma respectiva
- Firma trebuie sa fie agreata de Facultate si sa incheie o conventie de
practica cu Facultatea Conventie practica.pdf (CP) valabila pe o durata de
5 ani
Practica la firme (2)
Monitorizarea stagiilor: restrictii legate de firme
Stagiile se monitorizarea de catre supervizorii de practica desemnati din
partea Facultatii
1. Se accepta stagii doar la firme cu sediul in localitatile monitorizabile
(acele localitati in care facultatea ofera stagii - vezi lista:
http://ac.utcluj.ro/index.php/oferta-practica-2014.html)
2. Pentru stagii in alte localitati inainte de inceperea oricarui demers
contactati coordonatorii activitatii de practica (Calculatoare: Sl. Dr.
ing. Tiberiu Marita sau Automatica: Prof. dr. ing. Petru Dobra)
Evaluarea stagiilor
La incheirea stagiului de practica, tutorele/supervizorul din partea firmei
completeaza formularul de evaluare Evaluare_anexa EVAL3a.pdf
sau versiunea in limba engleza (firme din strainatate)
Evaluarea finala se obtine in urma colocviului de practica
Practica la firme (3)
Documente care se semneaza:
1. Conventia de practica (CP) - doar pt. firmele noi care nu au incheiate
conventii de practica valabile cu Facultatea sau a caror conventii au
expirat ! (se semneaza inainte de orice demers pt. CC si PP)
2. Conventie-cadru.pdf (CC) - se semneaza de catre reprezentantul legal
al firmei, decantul Fac. AC si student (3 ex.)
3. Anexa la CC: Portofoliu de practica.pdf (PP) se semneaza de catre
cadrul didactic supervizor, tutorele din partea firmei si student
Cand ?
CP - (daca este cazul) se semneaza inainte de orice demers pt. CC si PP
CC+PP - imediat dupa incheierea procedurii de selectie a studentilor de
catre firme
Pracica la universitati sau institute
de cerctare / firma din strainatate
Documente necesare
Prin program ERSASMUS conventie cadru specifica (rectorat)
Orice alta universitate sau institut de cercetare / firma: scrisoare de
accept din partea sefului de departament sau institut (din strainatate)
Precizari suplimentare
- Pe scrisoarea de accept se va specifica numele si datele de contact
ale indrumatorului / tutorelui din strainatate
- Durata practicii se poate extinde pana la inceprea semestrului 7 (luna
septembrie inclusiv)
- Indrumatorul / tutorele din strainatate va trimite pana la data
colocviului formularul de evaluare completat/semnat (in lb. engleza)
chiar daca periaoda de practica se incheie dupa aceasta data
Practica la Facultate (1)
Unde:
- Colectiv de cercetare al facultatii de AC (preferabil)
- Colectiv de cercetare din UTCN (tematica de practica sa fie in domeniul
IT&C sau Automatica)
Aplicare:
- Pe site-ul facultatii se vor afisa ofertele propuse de cadrele didactice
(lista nu este exhaustiva - puteti contacta in avans cadre didactice dupa
preferinte) http://ac.utcluj.ro/index.php/oferte-practica-facultate.html
- Aplicarea se face direct prin contactarea cadrelor didactice respective
Evidenta aplicarilor:
- Dupa ce aveti acceptul de la un cadru didactic indrumator va inscrieti in
formularul http://ac.utcluj.ro/index.php/inscriere-studenti-practica-a.html
Perioada de desfasurare a practicii: 30.06.2014 29.08.2014, dar se
poate personaliza in functie de disponibilitatea cadrului didactic
indrumator.
Practica la Facultate (2)
Studenti nealocati
- Studentii care pana in data de 07.06.2014 nu si-au gasit locuri de
practica (firme, facultate etc.) se vor inscire in formularul
http://ac.utcluj.ro/index.php/inscriere-studenti-practica-a.html lasand gol
campul corespunzator numelui cadrului didactic indrumator.
- Repartizarea acestora pe locurile disponibile din cadrul laboratoarelor
facultatii se va face in prima saptamana de practica
Evaluarea stagiilor
- La incheierea stagiilor, cadrul didactic indrumator propune o nota pe
care o transmite responsabililor de practica din cadru facultatii
- Evaluarea finala se face in urma colocviului de practica