Sunteți pe pagina 1din 28

Proiectarea unei hale industriale 3

CUPRINS
Introducere .
4
Lista notaiilor .
5
Lista figurilor .
6
Lista taelelor .
!
Ca"itolul #. $eter%inarea di%ensiunilor "rinci"ale ale cadrelor..
&
Ca"itolul '. $eter%inarea (nc)rc)rilor asu"ra halei %etalice ##
'.#. *nc)rc)ri "er%anente.. ##
'.'. *nc)rc)ri "ro+enite din greutatea ,)"e,ii... #'
'.3. *nc)rc)ri "ro+enite din aciunea "odurilor rulante. #3
'.4. *nc)rc)ri "ro+enite din aciunea +-ntului.. #6
'.5. *nc)rc)ri "ro+enite din %i.c)rile seis%ice.... #&
'.6. Calculul coeficienilor dina%ici
#
..
'3
'.!. Conlucrarea s"aial) a cadrelor trans+ersale. '4
Ca"itolul '. $eter%inarea eforturilor de calcul (n ele%entele cadrului. 3/
0iliografie .. 35
Proiectarea unei hale industriale 4
LIS12 N3124IIL3R 520R67I6RIL3R8
2 aria trans+ersal)
9 coeficientul de dilatare liniar)
PI0 Produsul intern rut
Proiectarea unei hale industriale 5
LIS12 :I;URIL3R
:ig. #.#. &
<
#/
#3
#4
#5
#6
#!
''
'4
'<
3/
Proiectarea unei hale industriale 6
LIS12 1206L6L3R
1a. '.#. ##
#6
'#
'5
'5
'6
'!
'!
'!
3#
3'
Proiectarea unei hale industriale !
IN1R3$UC6R6
IN1R3$UC6R6
PR6:2=1>2
*ndru%arul are sco" didactic i este destinat studen ilor s"ecialit) ii 5&'.#
?Construc ii i Inginerie Ci+il)? ca su"ort su"li%entar la reali,area te,ei anuale nr. '
la disci"lina ?Construc=tii %etalice?.
2+anta@ul construc=tiilor %etalice (n do%eniul halelor industriale este e+identA
reducerea greut>a=tii (n co%"ara=tie cu construc=tiile din eton ar%atB o siguran=t>a
s"orit>a datorat>a o%ogenit>a=tii o=telurilorB durata redus>a de eCecu=tie etc.Caietul de
sarcini coincide cu cerin=tele reale eCistente (n "roiectare.
*n ca"itolul I se "re,int>a alc>atuirea unei hale industriale cu "od rulant =si se
deter%in>a (nc>arc>arile care solicit>a structura dere,isten=t>a.
$eter%inarea eforturilor (n structura de re,isten=t>a se efectuea,>a cu un
"rogra% s"ecial "ro"us de catedr>a.$ease%eneaD (n ca"itolul I se alc>atuiesc
gru">arile de calcul "entru deter%inarea eforturilor defa+oraile. Se %en ionea,)
(ns"ecial deter%inarea eforturilor "ro+enite din ac=tiunile seis%iceDcareD de oiceiD
li"se=ste (n (ndru%arele eCistente.*n ca"itolul II se "re,int>a "redi%ension>arile =si
+erific>arilenecesare ale ele%entelor structurii de re,isten=t>aA st-l"ului (ntre"te de
sec=tiune "lin>a sau din ele%ente de">artateD fer%ei din corniere =si grin,ii de
rulare.*ndru%arul con=tine aneCe (n care se reg>ase=ste toat>a infor%a=tia necesar>a
"roiect>arii.2neCele con=tin =si %odelul ">ar=tii grafice a "roiectului.2utorii eC"ri%>a
sincere %ul=tu%iri "rof. uni+. dr. ing.L. ;-deanu 5Uni+ersitatea ?Politehnica?
1i%i=soara8 care a contriuit"rin oser+a=tiile sale la (%un>at>a=tirea
(ndru%arului.La +erificarea eCe%"lelor "re,ente (n lucrare au "artici"atstuden=tii
:acult>a=tii CadastruD ;eode,ie =si Construc=tiiD s"ecialitatea?Construc=tii =si Inginerie
Ci+il>a?. *n s"ecial se %en=tionea,>a (n ra"ortul studentului 2. C-rlan.
Proiectarea unei hale industriale &
Proiectarea unei hale industriale <
Ca"itolul #
$eter%inarea di%ensiunilor "rinci"ale ale cadrelor
S) se calcule,e ele%entele unei hale industriale cu deschiderea L E36///%%
echi"at) cu dou) "oduri rulante cu ca"acitatea de ridicare F E3'G5 t cu regi% %ediu
de funcionare. Cota .inei de rulare h
#
E#3/// %%B tra+eea halei 0 E6/// %%B
localitatea a%"las)rii haleiA ora.ul Re.ia. 6le%entele de re,isten) se +or "roiecta
din oelD hala se (ncadrea,) (n clasa II du") gradul de res"onsailitate .i coeficientul
de siguran) du") destinaie H
n
E /D <5.
Pentru "odul rulant cu ca"acitatea de ridicare F E3'G5 tD se deter%in)
(n)li%ea "odului I
"
E3/// %% 5fig. #.#8D care re"re,int) distana de la cota .inei de
rulare "-n) la cota ni+elului su"erior al gaaritului de circulaie a "odului rulant.
Re,ult)A
a H h
p
+ + = #//
' E345/
undeA a E '//...4// %% este distana dintre gaaritul "odului rulant .i fer%).
Se staile te %)ri%ea h' E %% 5%ulti"lu de '// %%8.
:ig. #.#A Sche%a st-l"ului cu di%ensiunile "rinci"ale.
Proiectarea unei hale industriale #/
*n)l i%ea interioar) a halei re,ult)
h E h
#
J h
'
E #3///J 345/ E #645/ %%.
2cce"t)% h E #66// %% 5%ulti"lu la #'// %%8 i cota inei de rulare re,ult) din
taelDh
s
E#'/ %% i (n)l i%ea c)ii de rulare h
g
E#3//.
Se calculea,) lungi%ile ")r ilor inferioare i su"erioare ale st-l"uluiD(n tre"te
h
s'
Eh
'
Jh
s
Jh
g
E4&!/%%B h
s#
EhKh
'
Jh
/
E#345/B hEh
#
Jh
'
E#66//
Pentru fer%e cu t)l"i "araleleDse staile te (n)lti%eaD la rea,e% h
3
E3#5/ %% B
h
/
E3//%%.Panta aco"eri ului iE/D/#5 %%D 5#D5L8.
*n)l i%ea fer%ei la centru h
c
E h
3
J 5LG'8i E 34'/%%Dde aici se alege la i%ea ")r ii
su"erioarea stal"ului
s'
E5//%% Para%etrul M treuie s) satisfac) condi ia
#
'
'
' b
bs
bs +


E55/
D
unde
#
E 3// %% este lungi%ea consolei "odului de rulare.
Se ad%ite "ara%etrul M E !5/ %% 5%ulti"lu la '5/ %% 8 i calcul)% l) i%ea ")r ii
inferioare a st-l"ului
# s
b
E
+
'
' s
b
E#///%%

Sunt satisf)cute condi iile orientati+e de alc)tuire
s#
N
''
#
h
B

s'
N
#'
'
h
*n hale cu "oduri rulante cu regi% foarte greu sau cu %ai %ult de dou) "oduri rulante
cu regi% %ediu i greu de func ionare (ntre "odul rulant i st-l" se "roiectea,) o
trecere . *n aceste ca,uri la M se +or ad)uga 45/ %% 54// %% l) i%ea %ini%) a
trecerii i 5/ %% l) i%ea alustradei de "rotec ie8. 1recerea "ut-nduKse
"roiectata i "rintrKun gol (n ini%a st-l"ului .
$eschiderea "odului rulant
L" E L O 'M E345//%%.
Partea su"erioar) a st-l"ului se +a "roiecta cu sec iune dulu 1D iar cea inferioar) din
ele%ente de")rtateD solidari,ate cu ,)rele sau cu ini%) "lin).
Proiectarea unei hale industriale ##
Sche%a halei cu di%ensiunile caracteristice este "re,entat)
(n fig.#.'
'.#. $eter%inarea (nc)rc)rilor asu"ra halei %etalice
#.'.#. *nc)rc)ri "er%anente
7aloarea (nc)rcarilor "er%anente "e fer%) este deter%inat)
de %odul de alc)tuire al acestuia dat) deA
K (nc)rcarea liniar) "e fer%)
cos
/
B q
q
acp

=
E##D46PN
Unde sKa considerat cosQE # "entru aco"eri cu "ant) %ic).
R
/E
#D<#
1a. '.# Calculul (nc)rc)ri "er%anente "e #%
'
de "erete .
Co%"onen a "eretelui de
"rotec ie
7aloarea nor%al)
PNG %
'
Coeficient de
siguran )
7aloarea de
calcul PNG %
'
Panou cu 3 straturi /D#&3 #D# /D'/#
:ereastr) cu straturi dule
cu di%ensiunea de 6C#D'%
/D'!5 #D# /D3/6
1312L /D46# K /D5/!
Kreac iunile (n rea,e%e din (nc)rcarea "er%anent) a rigleiA
Proiectarea unei hale industriale #'
'
#
L q
F
acp
r

= E'/&D&PN
;reutatea st-l"uluiA =

=
'
/ /
L B g
G
f
s

3&D&&
unde H
f/
E #D /5 este coeficientul de siguran ) al (nc)rc)rii "ro+enite din greutatea
ele%entelor din o el.
g
/
E343NG %
'
S greutatea orientati+) a st-l"ilor halei "e # %
'
;reutatea "ro"rie a "anourilor i a ferestrelor de "e lungi%ea
0TE 6 %
;
"
E6D<3U0TU;
""
J'D4U0TU;
f
E#'D!5PN
undeA;
""
E /D '/# VNG%' este greutatea "anourilor de "rotec ieDiar ;
f
E /D 3/6 VNG%' K
greutatea ferestrelor.
;reutatea ")r ii su"erioare a st-l"uluiA
5
s
s
G
G =
E!D!!
La ni+elul tre"tei se a"lic) for aA :
'
E;
"
J;T
s
E#'D!5J!D!!E'/D5'PN i %o%entul
concentrat
( ) e F G b e G M
r s p gp
+ +

+ + =
# /
'

E

6#D/'!
D
unde
=

=
'
' # s s
b b
e
'5/%%
WE&/%%Dgrosi%ea "anoului de "rotectie.
:or a a"licat) la cota inferioar) a st-l"ului A
5
4
6 6! D 4
#
s
f pp
G
G B G B F

+ + =
E4!D!4PN
*nc)rc)rile "er%anente sunt "re,entate (n fig. '.#. a
'.'. *nc)rc)ri "ro+enite din greutatea ,)"e,ii
Pentru Ro%-nia +aloarea nor%at) a (nc)rc)rii din ,)"ad) "e # %
'
a "roiec iei
ori,ontale S
/
E /D 5 VNG %
'
. *nc)rcarea liniar) "e fer%) este A R
,a"
E H
f,
U S
/
UXU0E4D'PN
unde H
f,
E #D4 este coeficientul de siguran ) al (nc)rc)rii din ,)"ad).
XE#coeficientul de trecere de la inc)rcarea ")%-ntului la (nc)rcarea a"licat) la ni+elul
aco"eri ului.
Reac iunile fer%ei din (nc)rcarea R
,a"
A =

=
'
'
L q
F
zap
r
!5D6PN
Yo%entul la ni+elul tre"teiA Y
,a"
E :
r'
UeE#&D< PNG%
Proiectarea unei hale industriale #3
*nc)rc)rile "ro+enite din greutatea stratului de ,)"ad) sunt "re,entate (n fig. '.# a i
'.3. *nc)rc)ri "ro+enite din ac iunea "odurilor rulante
Podul rulant cu ca"acitatea de ridicare FE........t are ur%)toarele caracteristiciA

S a,a "odului rulant 0
'
E .63//............ %%B
S "resiunea %aCi%) "e roat) :
%aC
E'6/............. VN B
S distan a dintre aCele ro ilor 2
'
E .5#//............. %%B
S %asa "odului rulant cu c)rucior %
"
E.3<D5...................t.
$istan a %ini%) dintre aCele ro ilor %arginale a dou) "oduri rulante a"ro"iate unul
de altul esteA C
'
E0
'
O 2
'
E#'//%%. Sche%a de ac ionare a dou) "oduri cu"late este
"re,entat) (n fig. '.'.
Proiectarea unei hale industriale #4
3rdonatele liniei de influen ) Z
i
5 i[ #8 a reac iunii (n st-l"ul eCa%inat se "ot calcula
din ase%)narea triunghiurilor. 7aloarea de calcul a "resiunii "e st-l"ul de care este
a"ro"iat c)ruciorul "odului rulant re,ult)A
B b q G F y D
grf n f gr f i f
+ + =
' / %aC # %aC

E!'4D&4< D unde
& D ' =

i
i
y
D greutatea grin,ii de rulare esteA ;
gr
E %
#
U g U0 U
=
'
L
3#D!&PND unde H
f#
E#D#coeficient de siguran ).
\ E /D &5 este coeficient de gru"are "entru "oduri rulante cu regi% %ediu de
func ionare. Presiunea %ini%) "e roat) A :
%in
E
( )
=
+
%aC
F
n
g m Q
o
p
4#D65D unde %
"
este
%asa total) a "odului rulantD n
/
S nu%)rul de ro i "e un fir al c)ii de rulare.
7aloarea de calcul a "resiunii "e st-l"ul o"us +a fiA
= + + =

B b q G F y D
grf n f gr f
i
i f ' / %in # %in

#53D'5< PND %o%entele concentrate
"ro+enite din for ele $
%aC
i $
%in
la ni+elul tre"tei sunt A
Y
%aC
E$
%aC
U e
#
E...36'D4'4......

B Y
%in
E $
%in
U e
#
E....!6D6'.....

Dunde

e
#
E5// %%.
7aloarea nor%at) a for ei ori,ontaleD "ro+enit) din fr-narea sau de%ararea
c)rucioruluiD "entru "oduri cu sus"ensie fleCiil)D +a fiA
( ) = + = g m Q T
c
n
/5 D /
/
.''D#!
unde %
c
E%asa c)rucioruluiE#3D'.t.
:or a de fr-nare "e o roat)
= =
/
n
T
T
n
o n
r
.##D/&. :or a ori,ontal)D "ro+enit) din fr-narea
a dou) "oduri rulante cu"lateD trans%is) cadruluiA
= =

i
i
n
r f
y T T
#
'<
:or a 1 este a"licat) dintrKo "arte sau alta a cadrului la ni+elul inei de rulare
5fig.'.38.

Proiectarea unei hale industriale #5
'.4 *nc)rcari "ro+enite din actiunea +antului.
*nc)rcarea "ro+enit) din ac iunea +-ntului se deter%in) din dou) co%"onente S
static)D ce cores"unde "resiunii %edii a +-ntului i dina%ic) 5"ulsa ional)8. La
calculul halelor "arter cu (n)l i%ea h ] 36 % i ra"ortul dintre (n)l i%e i deschidere
hGL ] #D 5 co%"onenta dina%ic) "oate fi negli@at). *nc)rcarea de calcul datorat)
+-ntului (ntrKun "unct oarecare ID se +a deter%ina cu relatiaA
R
i
E^
/
U P
i
U C

U H
f+
U
B
E P
i
U ^ undeA ^
/
E/D3 PNG%
'
este +aloarea nor%at) a
"resiunii +antuluiB PE coeficientul care ine sea%a de +aria ia "resiunii +antului "e
in)l i%e i categoria terenuluiD ta. '.' B CE/D& coeficientul aerodina%icDtine sea%a
de configura ia cl)diriiD figura '.4. H
f+
E#D4 coeficient de sigurant).
1aelul '.' 7aloarea coeficientului V
i
.
*n)l i%ea
%
Coeficientul V
i
Pentru terenuri de categoria
2 0 C
5 /D!5 /D5
/D4
#/ # /D65
/D4
'/ #D'5 /D&5
/D55
4/ #D5 #D#
/D&
6/ #D! #D3
#D/
Proiectarea unei hale industriale #6
:igura '.4. Coeficientul aerodina%ic.
Confor% taelului '.'. "entru terenuri de categoria 0A
P
#
E /D5B P
'
E/D65B P
3
E/D&5 "entru in)lti%ile 5D #/D '/ %.
C
3
E/D4J
#
#
# k
K
L
h

U
( ) 4 D /
#
K
E/D4/6
*n calcule (nc)rcarea neunifor% distriuit) "e (n)lti%ea halei se +a inlocui cu o
(ncarcare unifor% distriuit) echi+alent). :ig. '.5.
K intensitatea (nc)rc)rii echi+alent) se deter%in) din condi ia de egalitate a
%o%entelor de (nco+oiere Y
/
D (n (ncastrarea consolei con+en ionale cu
lungi%ea h "ro+enit) din (nc)rcarea real) R
i
i (nc)rcarea R
ech
E#D3.
^ E ^
/
U C

U H
f+
U
B
E'D/'.
K %o%entul (n (ncastrare din (nc)rcarea echi+alent).
Y
/
E
'
'
h q
ech

E#!<D##4
7aloarea de calcul a (nc)rc)rii echi+alente din ac iunea direct) a +antului A
R
ech
E
'
/
'
h
M
E#D3
Proiectarea unei hale industriale #!
:igura '.5. Sche%a si%"lificat) de ac iune a +antului .
K +aloarea for ei concentrate din ac iunea direct) a +antului A
_E
'
' '
K K +
U ^ U h
hs
E'D5!D unde

'
K

E/D!6'U
'
K
E /D&34
K (n "ertea o"us) a halei ac ionea,) (nc)rcarea i for a concentrat) A
ech ech
q
C
C
q =
3
E/D65
W
C
C
W =
3
E#D'&
'.5. *nc)rc)rile "ro+enite din ac iunea %i c)rilor seis%ice.
1oate cadrele trans+ersale sunt identice de aceea calculul se +a face "entru un
singur cadru. 1oat) greutatea o consider)% concentrat) (n dou) "uncteA la ni+elul
tre"tei i la ni+elul t)l"ii inferioare a fer%ei.
;reutatea F
#
include greutatea "ro"rie a "odurilor rulanteD a grin,ilor de rulareD
@u%)tate din greutatea ")r ii inferioare a st-l"ului i a "eretelui de "rotec ie.
;reutatea F
'
include greutatea ,)"e,iiD a aco"eri uluiD @u%)tate din greutatea ")r ii
su"erioare a st-l"ului i "eretelui de "rotec ie.
Calculul greut) ii F
#
A
;reutatea unui "od rulant f)r) carucior.
=
#
Q
H
f#
5%
"
O %
c
8 ` g E'&3D&/
Proiectarea unei hale industriale #&
;reuatea grin,ilor de rulareA
=
#
Q
H
f/
` %
#
` g ` 0 ` L E66D!4 unde %
#
E3/VgG%
'
;reuatatea "anourilor de "rotec ieD ferestrelor i st-l"ilor care se afl) (ntre
dou) "lane ori,ontale ce trec "rin %i@locul (n)l i%ilor h
si
i h
ss.
= Q
3D33`;
""
J'D4`;
f
`
B
J54D6!`;
""
J
B
`;
f
8 `
B
J
s
G
J
5
4
s
G
E<#D64
;reutatea total)
#
Q
Q Q Q Q + + =
# # #
E44'D#&
Calculul greut) ii
'
Q
K;reutatea aco"eri uluiA
L q Q
acp
=
'
E4#'D56PN
K;reutatea ,)"e,iiA
L q Q
zap
=
'
E#5#D'
K;reutatea "ere ilor a%"lasa i deasu"ra t)l"ii de @os a fer%eiA
B G Q
pp

=


6 D 5
'
E6D!5
K;reutatea unei @u%)tate de "erete i ferestre de "e lungi%ea ")r ii su"erioare
st-l"uluiA
= Q
53D33`;
""
J'D4`;
f
8`
B
E&D34
K;reutatea unei @u%)t) i a "ere ilor su"eriori a st-l"ilorA
KN Q #3
'
=
K;reutatea total)
'
Q
A
Q Q Q Q + + =
# # ' J
Q Q +
'
E463D5'
K$eter%inarea %o%entului de iner ie su"erioar) st-l"ului
=

y K
b D N
!
T
#
'
# %aC
#
8 ' 5
/D//''
UndeA NE
' # r r
F F +
for a aCial) (n st-l" "ro+enit) din (nc)rcarea "er%anent) i
,)"e,ii
' D 3
#
=

K
coeficientul care de"inde de (nal i%ea cadrelor i tra+eia 0 .
Proiectarea unei hale industriale #<
RZE'4/`
3
#/
re,isten a de calcul a o elului
K $eter%inarea %o%entului de iner ie a "ar ii su"erioare a st-l"ului
=

'
'
#
'
#
'
b
b
K
!
!
/.//6 UndeA
4 D #
'
=

K
coeficientul care de"inde de inegalitatea
ariilor sec iunilor trans+ersale ale ")r ilor inferioare i su"erioare ale st-l"ului
K%o%entului de iner ie al fer%eiA
y
h M
!
o
a
'
#5 D #
%aC
3

=
E/D/#/
&
'
%aC
L g
M
a

= E#5&<D''
q
E
zap acp
q q +
E#5D66
UndeAXE/D< coeficient care ine sea%a de %areea "antei aco"eri ului
K+alorile de"las)rilor W
i@
"ro+enite din for ele unitare 5:E#8 sunt A
W
##
E
#
4
3
##
#/ ! "
h K

E'.35
KN
m
4
#/

W
#'
E
#
4
3
#'
#/ ! "
h K

E'D64
KN
m
4
#/

W
''
E
#
4
3
''
#/ ! "
h K

E3D<6
KN
m
4
#/

unde 6 E 'D/6`
3
#/
PND PZ au fost deter%ina i "rin inter"retare liniar). P
##
E'6#B
P
#'
E3#4B P
''
E463B
aEa
a
J5a

Ka
a
8B
( )
( )
a b
a
# #
# #

E
Confor% taelului '.3 "entruA
Q
/
E
'/< D /
'
=
h
h
B n
&4 D '
#
'
=
!
!
K %asele res"ecti+eA

q
Q
m
#
#
=
E'&D3/
Proiectarea unei hale industriale '/
q
Q
m
'
'
=
E'<D5<
K s"ectrul frec+enelorA
2
b
E%
#
`W
##
J%
'
` W
''
E/D/543
'
s
0
b
E'` %
#
`%
'
`5 W
##
` W
''
J W
'
#'
8E4D#/
4 4
#/ s

^
'
#'
E
B
B $ $'
'
E

'
#
E......B _
#
E........
'
'

E......B _
'
E.........
K"erioadele "ro"rii de +ira ie A
1
#
E
=
#
'
W

..
1
'
E
=
'
'
W

..
1aelul '.3. 7alorile coeficien ilor V
i@
(n de"enden ) de "ara%etrii n i Q
/
.
PZ n
Q
/
/D# /D' /D3 /D4 /D5 /D6 /D! /D& #
P
##
/D' !// 3#& 5&! 4!# 43! 4## 3</ 3!4 34&
/D3 55! 4'6 4!6 3</ 363 34' 3'< 3#/ '&!
/D4 4'/ 3'' 35& '<! '!& '6' '4< '3< ''#
/D5 '&< ''3 '4! '/! #<4 #&4 #!5 #6& #56
/D6 #!/ #36 #5/ #'! #'/ ##4 #/< #/5 <&
P
#'
/D' !&5 5!! 65& 5'# 4&/ 44< 4'4 4/4 3!3
/D3 64/ 5/3 36# 46/ 4'6 3<& 3!6 35! 3'!
/D4 4&# 4// #36 3!# 34! 3'! 3#/ '<5 '!/
/D5 336 '<' 3#' '!5 '6/ '4! '36 ''6 '/&
/D6 '#4 #<3 '/3 #&5 #!! #!/ #63 #5! #4!
P
''
/D' <6# !&6 6!< 6/6 553 5#3 4&# 456 4#!
/D3 <65 !<6 6<5 6'4 56< 5'6 4<# 46' 4#!
/D4 #/#/ &// 6<6 6'5 5!' 5'< 4<4 464 4#!
/D5 ##4/ &33 !/6 6'< 5!3 53/ 4<4 46# 4#!
Proiectarea unei hale industriale '#
/D6 #4// <#& !43 646 5'' 534 4<6 465 4#!
$eter%inarea +ectorilor egal-nd unitatea ordonatelor %odurilor "ro"rii la ni+elul
%asei %
#
sunt "re,entate (n figura '.6.
:ig. '.6A Sche%a halei la deter%inarea (nc)rc)rilor seis%ice.
K "entru %odul # de +ira ii A c
#
5c
#
8E#B c
#
5c
'
8E
'
# ' ''
'
# # #'
#m
m
E...........
K "entru %odul ' de +ira ii A c
'
5c
#
8E#B c
'
5c
'
8E
'
' ' ''
'
' # '#
#m
m
E............
Coeficientul de for%) d
P
A
K "entru %odulul # de +ira ii A d
##
E
( ) ( ) ( ) [ ]
( ) ( )
'
'
# ' #
'
# #
' # ' # # # # #
% % m % % m
% % m % % m % %
+
+
E...
d
#'
E d
##
`c
#
5c
'
8E............
K "entru %odulul ' de +ira ii A d
'#
E
( ) ( ) ( ) [ ]
( ) ( )
'
'
' ' #
'
' #
' ' ' # ' # # '
% % m % % m
% % m % % m % %
+
+
E..
d
''
E d
'#
`c
'
5c
'
8E............
K 7erificareA

=
'
#
#
&
&

E d
##
J d
'#
E.

=
'
#
'
&
&

Ed
#'
J d
''
E..
Proiectarea unei hale industriale ''
Calculul coeficien ilor dina%ici e
i
.
Calculul coeficien ilor di%ana%ici se face confor% nor%elor de "roiectare seis%ica
"e categori de terenuri A categoria I terenuri st-ncoase cu sau f)r) de,agregare sla)D
categoria a II terenuri st-ncoase de,agregateD categoria a III terenuri nisi"oase
af-nateD argiloase.
K "entru terenuri de categoria I A
i
T
#
#
=
E/D64
dar nu %ai %are de 3 s
#
i nu %ai %ici de /D& s
#
K "entru terenuri de categoria II i III A
i i
T + = #! #
"entru 1
i
f /D# s
#
B

! D ' =
i

D "entru /D#

1
i

/D5 s
#


#
35 D #
T
i
=
"entru 1
i
N/D5 s
#
dar nu %ai %ic de /D& s
#
Iala fiind a%"lasat) "e un teren de categoria II
#
#
35 D #
T
=
EE/D&! e
'
E'D! s
#
:or ele seis%ice de calcul se +or deter%inaA S
iP
EP
#
`P
'
`S
/iP
unde V
#
E /D'5 S
coeficient care ine cont de degrad)rile seis%ice ale construc ieiB V
'
E #D5 coeficient
care ine sea%a de solu iile de alc)tuire ale construc ieiB 2 coeficient egal cu /D # B /D
' =si /D4 D res"ecti+D "entru intensitatea ac iunii seis%ice de !D & =si < gradeB V
\
E #
coeficient care ine sea%a de solu iile de a%"lasare (n "lan a ele%entelor
construc iei.
K "entru %odul # de +ira iiA
S
##
EP
#
`P
'
`2`F
#
`e
#
`P
\
`d
##
E33D6
S
#'
E P
#
`P
'
`2`F
'
`e
#
`P
\
`d
#'
E!'
K "entru %odul ' de +ira iiA
S
'#
E P
#
`P
'
`2`F
#
`e
'
`P
\
`d
'#
E34D6
S
''
E P
#
`P
'
`2`F
'
`e
'
`P
\
`d
''
EK'/D!
:or ele seis%ice sunt "re,entate (n figura '.!. %odulul # de +ira ii a si "entru
%odulul ' de +ira ii . $u") deter%inarea eforturilor "ro+enite din (nc)rc)rile
seis%ice se"arat "entru fiecare %od de +ira ie se +or deter%ina eforturile de calcul
(n sec iunile caracteristice ca r)d)cina ")trat) din su%a ")tratelor eforturilor
"ro+enite din "ri%ele dou) %oduri "ro"rii de +ira ie.
Proiectarea unei hale industriale '3
:ig. '.!. Yodulul # de +ira ii a si "entru %odulul ' de +ira ii .
'.! Conlucrarea s"a ial) a cadrelor trans+ersale
Pentru calculul s"a ial treuie deter%inate reac iunile elastice R
a
i R
f
. *n+elitoarea
aco"eri ului fiind din tal) ondulat) confor% ta. '.4 (n func ie de deschiderea halei
o ine% rigiditatea la forfecare.
1aelul '.4. Rigiditatea discurilor longitudinale ale aco"eri ului.
Rigiditatea la
Co%"onen a discului aco"eri ului
forfecare ;2D
VN
#. Panouri de eton ar%at %ici 5/D5 g #D5%8
!///L
'. Panouri de eton ar%at #D5 g 6% #<///L
3. Panouri de eton ar%at 3 g 6% '4///L
4. Platela@ din tal) ondulat) "e "ane cu 4///L
fiCare (n fiecare gofr)
5. Ide%D "este o gofr) 4//L
6. Platela@ din tal) de o el "e "ane #/////L
Proiectarea unei hale industriale '4
$efor%ailitatea rea,e%ului elasticA
W E W
''
E3D<6
KN
m
4
#/

Para%etrul M
a
E
B
$ G
E<D#'
Rigiditatea echi+alent) a discului de (nco+oiereA
6I
e
EP
e
`
( )
3
'
B $ G
E##/D5NGPN`%D unde P
e
coeficient de trecere din taelul '.5.
1aelul '.5A 7alorile coeficientului de trecere P
e
.
Contra+-ntuirile ori,ontale la ni+elul t)l"ii de @os a fer%ei sunt alc)tuite din dou)
corniere #//g& cu aria 2
c
E 3' c%
'
. Contra+-ntuirile carcasei sunt alc)tuite din dou)
fer%e longitudinale cu l) i%ea de 6 % . Yo%entul de iner ie al acestor dou) fer%e
ori,ontale esteA
K %o%entul de iner ie a celor doua fer%e ori,ontale.
I
co
E'2
c
`#/
' 4
3

E/D/56
4
m
K Rigiditatea la (nco+oiere a contra+-ntuirilor fiCate cu suruuri5P
e
E/D#58
6I
c
EP
e
`6`I
co
E17D 3
5
#/ VN
'
m
M
a
#/
K#
#/
K/D5
#/
K#
#/
/D5
#/
#
#/
'
V
e
/D' /D6 #D3 'D# 'D! 3D/
Proiectarea unei hale industriale '5
K Rigiditatea total) la (nco+oiere i %o%entul de (ner ie al aco"eri uluiA
6I
a
E 6I
e
`6I
c
E#45D &h
5
#/ VN
'
m
I
a
E
"
"!
a
E/D /!/&
4
m
Pentru grinda de fr-nareD alc)tuit) din tal) striat) re,e%at) "e tal"a de sus a grin,ii
de rulare i "e un "rofil U.
6I
f
EP
f
`6I
f/
E#D /3 ` #/5 VN
'
m
I
f
E
"
"!
f
E/D ///6//
4
m
D unde P
f
E/D' "entru grin,i cu tra+ee inde"endent).
Pentru cadre cu legatur) st-l" confor% "ara%etrilor din taelele '.6. i '.!. se
calculea,)A M
#
DM
' D
i.
M
#
E3`W
a

3
#

B
'
!
!
a
j #/D
M
'
E3`W
f

3
#

B
'
!
!
f
j /D /44
$E<`C
#
` M
#
`M
'
J5 M
#
JM
'
8J#E35D 5
1aelul '.6.7alorile coeficien ilor "entru leg)tura fer%)Kst-l" rigid)
n Q
k
W
a
W
f
c
k
c
#
c
'
c
3
c
4
c
5
/D/5
/D' /D## /D/&/ /D&# /D#3 #D5 /D## #D! /D/'3
/D3 /D#' /D/64 /D6/ /D35 #D4 /D#4 'D/ /D'5
/D4 /D#3 /D/4< /D3& /D6/ #D# /D#5 'D3 /D53
/D#
/D' /D/<6 /D/!/ /D&' /D/&4 #D5 /D#' #D6
K
/D/4#
/D3 /D/<! /D/56 /D66 /D'4 #D5 /D#5 #D< /D#/
/D4 /D#/ /D/4' /D4& /D45 #D3 /D#! 'D' /D34
/D'
/D' /D/!< /D/5< /D&4 /D/6' #D4 /D#5 #D4
K
/D/<&
/D3 /D/&/ /D/4& /D!/ /D#! #D5 /D#& #D!
K
/D/##
/D4 /D/&/ /D/36 /D54 /D34 #D4 /D'/ 'D# /D#!
Proiectarea unei hale industriale '6
1aelul '.!.7alorile coeficien ilor "entru leg)tura fer%)Kst-l" articulat).
Coeficien ii P
i
5i E 'D 3D ...D &8se deter%in) (n func ie de "ara%etrii M# i M' din
ta.'.&. i '.<
1aelul '.&. +alorile coeficien ilor P
3
DP
5D
P
!.
V
i
M
#
3 3...6 6...#5 #5...3/ 3/...6/ N6/
V
3
/D6 /D4 /D3 /D' /D' /D'
n Q
k
W
a
W
f
c
k
c
#
c
'
c
3
c
4
c
5
/D/5
/D' /D#< /D/<< /D6# /D'& #D' /D#5 #D! /D#4
/D3 /D'5 /D/!< /D3! /D56 /D</ /D#! 'D/ /D4!
/D4 /D3! /D/6/ /D'/ /D!! /D5! /D'# 'D4 /D!#
/D#
/D' /D#& /D/<4 /D66 /D#& #D3 /D#5 #D! /D3'
/D3 /D'# /D/!' /D45 /D4# #D# /D#& /D<& /D'!
/D4 /D'6 /D/5' /D'! /D6' /D&/ /D'/ 'D3 /D53
/D'
/D' /D#! /D/<# /D6& /D#' #D4 /D#6 #D! K/D/4!
/D3 /D#& /D/66 /D5# /D'& #D' /D'/ #D< /D##
/D4 /D'# /D/4! /D34 /D4& #D/ /D'' 'D3 /D33
Proiectarea unei hale industriale '!
V
5
#D/& #D/5 #D/& #D#' #D#5 #D'
V
!
/D< /D!5 /D6 /D5 /D4 /D3
3ser+a ieA"entru M
#
f # V
3
E/
1aelul '.<A 7alorile coeficien ilor V
'
D V
4
D V
6
D V
&
.
Se calculea,) coeficien iiA %E
#
/

i
i
(
n
E/D 4#
Coeficien ii de corec ieA
# 5
' K m K K
M
a
=
E#D&B
& 6
' K m K K
M
f
=
E'B
3 !
' K m K K
T
a
=
E#D /5B
4 '
' K m K K
T
f
=
E'D 3.
Reac iunile elastice suntA
V
i
M
'
/D' /D'.../D5 /D5...# #...' '...5 N5
V
'
#D6 #D35 #D'5 #D#5 #D# #D#5
V
4
'D' #D& #D4 #D' # /D<
V
6
#D5 #D3 #D# #D/5 # #D/5
V
&
' #D& #D3 #D# # /D<
Proiectarea unei hale industriale '&
( ) ( )
'
M M K C C

M
a M
a

+
=
%in %aC ' 3 # '
3 #
E'3D 3 VN
( )
'
M K C C

M
f M
f

+
=
%aC ' 5 ' 4
3 #
E/D #&/ VN


=
T K C

T
a
T
a
# /

E&D &3 VN B
( )

+
=
T K C

T
f T
f
# # '
3 #
E#D '5 VN.
Sche%a de calcul la (nc)rc)ri din ac iunile "odului rulant in-nd sea%a de
conlucrarea s"a ial) a structurii este "re,entat) (n figura '.&.
:igura '.&.Reac iunile elastice ale "odului rulant.
'.&.$eter%inarea eforturilor de calcul (n ele%entele cadrului.
Calculul cadrelor solicitate de diferite (ncarc)ri se efectuea,a "rin diferite %etode
studiate (n %ecanica structurilor 5%etoda for elorD ele%entelor finite etc.8. Pentru
calculul cadrelor a+e% ur%atoarele dateA
Proiectarea unei hale industriale '<
*n ur%a anali,ei statice se o in eforturile Y D F =si N (n sec iunile de calcul a
st-l"ului 5fig.3.#.8D "ro+enite din diferite (nc)rc)ri.
:igura 3.#.Sec iunile de calcul in st-l"i cadrului trans+ersal.
Pentru a deter%ina eforturile de calculD treuie stailite cele %ai defa+oraile
gru")ri de (nc)rc)riD din sec iunile de calcul. Pentru gru")rile funda%entale se +or
consideraA
K (nc)rc)rile "er%anenteD (nc)rc)rile de lung) durat) i o (nc)rcare te%"orar) de
scurt) durat)D %ulti"licate cu coeficientul de gru"are \ E #
K (nc)rc)rile "er%anenteD cele de lung) durat) i nu %ai "u in de dou) (nc)rc)ri de
scurt) durat)D %ulti"licate fiecare cu coeficientul de gru"are \ E /D < . Pentru
gru"area s"ecial)D care include (nc)rcarea seis%ic) se +or consideraA (nc)rc)rile
"er%anente %ulti"licate cu coeficientul de gru"are \ E /D < B (nc)rc)rile de lung)
durat)D %ulti"licate cu \ E /D < B (nc)rc)rile de scurt) durat)D %ulti"licate cu \ E /D 5B
(nc)rcarea eCce" ional) %ulti"licat) cu \ E #.
*n gru"area s"ecial) nu se iau (n considera ie (nc)rc)rile "ro+enite dinA
K %asa (nc)rc)rilor trans"ortate de "odurile rulante cu sus"ensie fleCiil) a
(nc)rc)turiiD
K efectul te%"eraturiiD
K (nc)rc)rile dina%ice "ro+enite din efectul trans"ortului i utila@elorD
K for ele de fr-nare ale "odurilor rulante
K (nc)rc)rile din ac iunea +-ntului.
Proiectarea unei hale industriale 3/
0iliografie
#. CI6S2RU 6.D I32N P.D 06lIN2RIU 6.D Construcii %etalice. 6Ce%"le de
calcul.D Institutul de construciiD 0ucure.tiD #<&5
'. $2L02N CD .i a.D Construcii cu structur) %etalic). 0ucure.tiD 6ditura didactic) .i
"edagogic)D R.2.D #<<!
3. $2L02N C.D .i a. Construcii %etalice. 0ucure.tiD 6ditura didactic) .i "edagogic)D
#<&3
4. ;m$62NU L.D .i a.D Construcii %etalice. *ndru%)tor de "roiect. 7ol. II.D 6d. Inst.
Politehnic n1raian 7uiao 1i%i.oaraD #<<#
5. I:RIY Y.D $ina%ica structurilor .i inginerie seis%ic).D 6ditura didactic) .i
"edagogic)D 0ucure.tiD #<&4
6. Y2166SCU $.D 0pNU4 N.D C2R202 I.D Calculul "lan .i s"aial al grin,ilor
c)ilor de rulare eCecutate din oel.D 6ditura 2cade%ieiD 0ucure.tiD #<&&
!. Y2166SCU $.D ;m$62NU L.D .i a.D Construcii %etalice.D 6ditura didactic) .i
"edagogic)D 0ucure.tiD #<!5
&. Y3R2RU ;h.D Construcii %etalice 5curs electronic8.
<. NCY :./'./'K'//6D CalcululD "roiectarea .i alc)tuirea ele%entelor de construcii
din eton ar%at .i eton "reco%"ri%at.D Chi.in)uD 2C$1D '//6.
#/. P21RINICI6 N.D SIYIN62 P.D CI6S2RU 6.D Construcii %etaliceD Institutul de
construciiD 0ucure.tiD #<&/
##. R3qU $.D R3qU C.D ;m$62NU L.D *ndru%)tor "entru redactarea "roiectelor de
eCecuie de construcii %etaliceD 6d. Inst. Politehnic n1raian 7uiaoD 1i%i.oaraDD #<!4
#'. 1IY3SI6NP3 S. P.D ;6R6 l. Y.D 1eoria stailit)ii elasticeD 6ditura tehnic)D
0ucure.tiD #<6!