Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

DATA: 16.05.2014
CLASA: a VII-a A
PROFESOR: Popescu Alexandra
ARIA CURRICULAR: ,,Limb i comunicare
DISCIPLINA: i!ire."criere.omunicare
NR.ORE/SPTMN: 5 ore
UNITATEA DE NVARE: omunicarea oral #$erbal% i non$erbal
SUBIECTUL LECIEI: Animalele din &ospodrie
TIPUL LECIEI: Lec ie mix!
TEXT SUPORT: ar!ea cu cr!icele'' Via a la (erm#)on* +ol(%
''Vocile (ermei #". Pe!rescu' A. "e$as!ian%
DURAT: 45 min
SCOPUL LEC IEI: ,ormarea -i exersarea abili!.ii de recep!are i comunicare a
mesa/ului oral
OBIECTIVE DE REFERIN
,ormarea abili!.ilor prelexice -i pre&ra(ice0 abili!.i de obser$are' discriminare'
iden!i(icare' operare' perceperea rela.iilor spa.iale1
,ormarea -i exersarea $ocabularului speci(ic mediului ambian!1
OBIECTIVE OPERAIONALE
Cognitive:
210 " cunoasc animalele care !riesc 3n &ospodrie1
220 " recunoasc i s indice /ucriile din plas!ic repre4en!5nd animale0 $aca' calul'
c5inele' puiul' porcul1
260 " asocie4e animelele din &ospodrie cu puii aces!ora i s cunoasc denumirea
corespun4!oare1
240 " ascul!e o scur! lec!ur1
250 " asocie4e animalele domes!ice cu 7rana pe care aces!ea o consum1
260 " asocie4e animalele cu sune!ele emise.
1
Afectiv-volitive:
280 " mani(es!e in!eres pen!ru cunoa !erea $ie ui!oarelor din mediul 3ncon/ur!or1
290 " ara!e ini ia!i$ 3n re4ol$area cerin elor pro(esorului.
Motrice:
2:0 " adop!e o po4i ie corec! 3n banc1
2100 " reali4e4e o coordonare mo!orie adec$a! ac!i$i!.ii des(-ura!e0 pri$e-!e-indic'
ascul!-pri$e-!e .
RESURSE
1. Procedurale0
- ins!ruc!a/ul $erbal
- explica ia
- demons!ra ia
- exemplul
- exerci iul
- lec!ura
- /ocul
2. ;a!eriale0
- compu!er
- boxe
- c5n!ec
- animale de plas!ic #/ucrii%
- ar!ea cu cr!icele ''Via a la ar
- ''Vocile (ermei
- /oc pu44le ''" 3n$ m animalele domes!ice
- /oc didac!ic ''ine es!e mama mea<
- s!ic=ere 45mbi!are
- recompens
6. ,orme de or&ani4are0
- (ron!al
2
- indi$idual
6
DESFURAREA ACTIVITII
Etap! "#$t%&"%"" '"
()*a%a t"+p&!&"
O,"-t".
)p%a/")#a!
C)#/"#&t 't""#/"0"- St%at1"" ("(a-t"- E.a!&a%
Mt)( '"
p%)-(
M"2!)a- F)%+ (
)%1a#"*a%
M)+#t
)%1a#"*at)%"-
3 +"#.
Pre&!irea celor necesare 3n $ederea
des(-urrii 3n condi.ii op!ime a lec.iei.
A e4area ele$ilor 3n bnci' s!abilirea
lini-!ii -i disciplinei 3n $ederea
3nceperii lec.iei.
Ins!ruc!a/ul
$erbal
,ron!al 2bser$area
sis!ema!ic
Capta%a at# ""
3 +"#.
O4,O5, O6 >le$ii ascul! un c5n!ecel despre
animale.
ompu!er
?oxe
5n!ec
,ron!al 2bser$area
sis!ema!ic
A#&# a%a t+" " a
),"-t".!)%
7 +"#.
O5 Pro(esorul anun !i!lul
lec iei-''Animalele din &ospodrie i
3l no!ea4 pe !abl 'precum i
obiec!i$ele urmri!e pe parcursul
aces!eia i amin!e !e ele$ilor c dac
lucrea4 cu a!en ie $or primi c5!e un
s!ic=er 45mbi!or. A!unci c5nd
>xplica ia ,ron!al 2bser$area
sis!ema!ic
4
acumulea4 cinci s!ic=ere primesc
recompensa.
D"%"2a%a "#.8 8%""
95 +"#
O9, O7, O3,
O: , O5, O99
1. Pro(esorul ara! ele$ilor c5!e$a
animale din plas!ic #6@% pe care le
3n!5lnim in!r-o &ospodrie0 $ac' cal'
c5ine' &in' capr. ,iecare animal es!e
asocia! cu sune!ul pe care 3l emi!e.
Pro(esorul no!ea4 pe !abl numele
(iecrui animal pre4en!a! i explic
ele$ilor denumirile puilor aces!or
animale #$i el' m5n4' c elu ' pui' ied%
i modul de 7ranire al animalului.
,iecare ele$ ara! un animal 6@.
2. Pro(esorul pre4in! ele$ilor
elemen!ele din car!ea cu cr!icele
#''Via a la (erm%' cer5nd (iecrui ele$
s ex!ra& c5!e o cr!icic despre $aci'
cai i &ini. ,iecare cr!icic es!e
lec!ura!.
>le$ii care lucrea4 bine sun! rspl!i i
>xplica ia
@emons!ra ia
>xemplul
>xerci iul
Lec!ura
>xplica ia
Animale din
plas!ic
#/ucrii%
''Vocile
(ermei
ar!ea cu
cr!icele
''Via a la
(erm
,ron!al
Indi$idual
,ron!al
2bser$area
sis!ema!ic
>$aluare
oral
indi$idual
5
cu s!ic=ere i 3ncura/a i.
O, "#%a
p%0)%+a# "
6 +"#
O7, O; >le$ii primesc piesele unui pu44le cu
animale i 7ran. Ampreun cu
pro(esorul descoper modul de 7rnire
al (iecrui animal i asocia4 cele dou
pr i ale pu44elului. >le$ii care ara!
in!eres pen!ru ac!i$i!a!e primesc s!ic=er
45mbi!or.
@emons!ra ia
>xplica ia
>xerci iul
Boc P
pu44le ''"
3n$ m
animalele
domes!ice
,ron!al
Indi$idual
>$aluare
oral
E.a!&a%
6 +"#
O9, O3 Pro(esorul pre4in! c5!e$a ima&ini cu
animalele 3n!5lni!e 3n &ospodrie i cu
puii aces!ora i (ormulea4 cerin a'
apoi exempli(ic0''Po!ri$e !e puiul din
(iecare specie cu prin!ele su. An$a -
le denumireaC.
>s!e premia! cu un s!ic=er 45mbi!or
in!eresul ele$ilor pen!ru ac!i$i!a!e.
>xerci iul
Boc
didac!ic
''ine es!e
mama mea<
"!ic=ere
45mbi!oare
Indi$idual >$aluare
oral
A$"1&%a%a %t# ""
" a t%a#$0%&!&"
3 +"#
O5, O< Voi (ace aprecieri &enerale'apoi
indi$iduale asupra modului 3n care
ele$ii au par!icipa! la lec ie.>le$ii care
>xplica ia "!ic=ere (e e
45mbi!oare
Decompensa
,ron!al
6
au acumula! cinci (e e 45mbi!oare $or
(i aplauda i i $or primi recompensa.
BIBLIO=RAFIE
1. Eeor&e!a orin ' Metodica predrii i nv rii limbii i literaturii romne ' >di!ura Fmbria'?aia ;are' 1::61
8
2. Par(ene ons!an!in,Compozi iile in coal, >.@.P.' ?ucure !i' 1::01
6. Ion erdean' Didactica limbii si literaturii romne n nv mntul primar, >di!ura orin!' ?ucure !i' 20081
4. )on* +ol(' Cartea cu crticele ,,Via a la ferm, >di!ura ri an' @e$a' 20091
5. ". Pe!rescu' A. "e$as!ian' Vocile fermei, >di!ura ri an' @e$a' 2012.
9