Sunteți pe pagina 1din 4

Curs 2 Endocrinologie

Diabetul insipid
= sdr.cauzat de absena ADH (forma central) sau de insensibilitatea la ADH (forma nefrogen) ->poliurie
hipoton i polidipsie
-ADH = nonapeptid eliberat n nucleii supraoptici i paraventriculari din H
-acioneaz la nivelul tubilor contori distali i al tubilor colectori i deter!in reabsorbia apei libere
(apro".# l$zi)
-%actori ce sti!uleaz secreia de ADH&
-' ()*->secreia !a"i! de ADH se obine la ()* = +,- !*s!
-. volu!ului circulant
-sti!ularea /-adrener0ic
-stress-ul1cldura
-nicotina2anal0ezicele i barbituricele
-' ADH->sti!ularea receptorilor->' reabsorbiei apei libere->. diureza 3 ' densitatea urinii
-%actori ce inhib secreia de ADH&
-. ()*->secreia de ADH este 4 la ()* = +54 !*s!
-' volu!ului circulant
-sti!ularea 6-adrener0ic
-alcoolul1%ri0ul1%enitoina
-. ADH->. reabsorbiei apei libere->poliurie 3 . densitatea urinii
-etiolo0ie&
1. forma central
-chirur0ia hipotala!o-hipo%izar
-trau!atis!e craniene
-tu!ori->cranio%arin0io!2!etastaze
-in%la!aii->!enin0ita 7)2lues2ence%alite virale
-%or!a %a!ilial (A-D)->de0enerescena neuronilor !a0nocelulari
-%or!a idiopatic
2. forma nefrogen
-con0enital->absena receptorilor renali->recesiv le0at de cro!ozo!ul 8
-dob9ndit->into"icaii !edica!entoase (tetraciclin2litiu)2iradieri abdo!inale
-tablou clinic&
-poliurie > +.: l$+- h put9nd a;un0e p9n la <:-+4 l (indice poto%ilic)
-nicturie
-sete intens->polidipsie
-inapeten i scdere ponderal->atro%ia !ucoasei di0estive
-astenie2an"ietate2tulburri de so!n
-dureri epi0astrice (0astrit cronic)
-alte se!ne neurolo0ice2o%tal!olo0ice2hor!onale n %uncie de etiolo0ie
-dia0nostic pozitiv&
a) clinic
-sdr.poliuro-polidipsic
-potomania = nevroz ce deter!in in0estia de ap1pacienii nu prezint nicturie
b) paraclinic
<) bilanul hidric->urin > +.: l$+- h2densitate !ai !ic de <44: n toate eantioanele
-DD cu pola=iuria
+) proba la sete->izolarea bolnavului2c9ntrire2deter!inarea A i a te!peraturii precu! i
deter!inri urinare din or n or
-. cantitii de urin i ' densitii->poto!anie
-densitate constant2. A2' te!peraturii->diabet insipid i proba se ntrerupe
>) proba la ADH->+ picturi de ADH intranazal prin instilaie
-' densitii2. cantitii->%or!a central
-densitate constant->%or!a ne%ro0en
-dia0nostic di%erenial&
diabet zaharat->densitate urinar > <4+42poli%a0ie2hiper0lice!ie
potomania->proba la sete ne0ativ
polakiuria->. bilanului hidric
IRC n faz poliuric->izostenurie2a%ectarea %unciei renale
hiperparatiroidism->poliurie secundar polidipsiei1densitatea urinar nor!al
-trata!ent&
a) etiologic->rar posibil & tu!ori2in%la!aii
b) patogenetic
1) diabet insipid central
-des!opresina (Adiuretin %l.4.: !l14.< !0$!l)->se instileaz <-- picturi de + ori$zi
3 sedative i psihoterapie
-%or!e pariale&
-clorpropa!id->sti!uleaz secreia de ADH i acioneaz la nivel renal-><44-<:4 !0$zi n
priz unic !atinal
-carba!azepina->antiepileptic2sti!uleaz secreia ADH-><-> tb$zi (tb = +44 !0)
-indo!etacin->' e%ectul ADH1<44 !0$zi n +-> prize
+) diabet insipid nefroen->. o%ertei de ap liber la nivelul )D
-diuretice tiazidice->?e%ri" +-- tb$zi (:4-<44 !0$zi) n +-> prize
3 supli!entarea aportului de @ sau diuretice econo!izatoare de @ ( spironolacton2tria!teren2
a!ilorid) sau diuretic co!binat (Aoduretic)
Patologia hipofizar
-hipo%iza este co!pus din&
<) adenohipofiz (hipofiza anterioar)->siste! port hipotala!o-hipo%izar
+) neurohipofiz (hipofiza posterioar)->tractul hipotala!o-hipo%izar
-hipo%iza este situat n aua turcic (corpul osului s%enoid)
-raporturi&
superior->chias!a optic2cisterna opto-chias!atic2hipotala!us
anterior i inferior->sinusul s%enoidal
posterior->la!a patrulater->trunchiul bazilar
lateral->sinusul cavernos->artera carotid intern2nervul oculo!otor2n.trohlear2n.abducens2n.o%tal!ic2
n.!a"ilar
-hor!oni tropi secretai de adenohipo%iz&
<) STH->acioneaz pe esutul !ezenchi!al->so!atoliberina (3)1so!atostatina (-)
+) prolactina->acioneaz pe 0landa !a!ar->(BC (-)2DH (3)
>) i !SH->nu au re0lare proprie ci n co!un cu A)H
-) "#TH->)DH (3)2cortizol (-)
:) TSH->DH (3)2>2- (-)
#) $SH->E?DH (3)2inhibina (-)
F) %H->la %e!ei %or!area corpului 0alben i secreie de pro0esteron
-la brbai sti!ularea celulelor GeHdi0 i secreie de testosteron
-E?DH2estro0enii (3)1testosteron (-)
Sindromul tumoral hipofizar
-se datoreaz unor procese e"pansive tu!orale i evolueaz n lo;a hipo%izar sau n i!ediata ei vecintate
-prezint se!ne realizate de co!presie i se!ne realizate de caracterul secretant al tu!orii
-etiolo0ie&
-adenoa!e hipo%izare secretante$nesecretante
-adenocarcino! hipo%izar
-tu!ori de vecintate->cranio%arin0io!20lio! de nerv optic2!enin0io!2pinealo!2chist arahnoidian2
osteo!2!etastaze
-pato0enie&
-co!presiuni asupra structurilor nvecinate->cort hipo%izar2chias!a optic2sinusurile cavernoase2
insu%icien hipo%izar
-caracterul secretant al tu!orii
-tablou clinic&
a) semne neurologice
-ce%alee->' pro0resiv n intensitate2localizare retroorbitar sau %rontal2rezistent la antial0ice2se
asociaz cu 0reuri i %oto%obie1poate lipsi dac tu!ora evolueaz descendent sau rupe cortul hipo%izar
-HB)->ce%alee n casc2vrsturi2bradicardie
-crize convulsive
-tulburri de !otilitate ale 0lobilor oculari
-tulburri !otorii i tulburri senzoriale
b) semne oftalmologice
-he!ianopsie bite!poral
-discro!atopsie->iniial pt.rou apoi i pt.alb
-scotoa!e
-arahnoidita optochias!atic->dup iradierea tu!orilor hipo%izare
-ede! i staz papilar
-cecitate
c) semne endocrino&metabolice
1) prolactinom
-I->0alactoree2a!enoree
-J->0ineco!astie2sterilitate2tulburri de dina!ic se"ual->. libidoului2involuia caracterelor
se"uale secundare2a%ectarea sper!ato0enezei2. di!ensiunilor testiculare
!) adenom secretant de "#H
-copii->0i0antis!
-aduli->acro!e0alie->dis!or%is! acro!e0alic2viscero!e0alie2DK2HA
$) adenom mi%t secretant de "#H &i 'R(
-) adenom secretant de AC#H->boala )ushin0
-redistribuia centripet a adipozitii
-leziuni cutanate->ver0eturi roii
-a!iotro%ie
-sdr.de heterose"ualizare2osteoporoz2HA
-tulburri de 0licore0lare2sdr.psihice
:) adenom nesecretant->se!nele insu%icienei hipo%izare prin co!presiune
-. LH->nanis! hipo%izar la copil
-. CLH2. GH->insu%icien 0onadic de tip central->tulburri de ciclu !enstrual p9n la a!enoree
-tulburri de dina!ic se"ual
-. LH->insu%icien tiroidian de tip central->bradicardie2bradipsihie2bradilalie2te0u!ente reci
-. A)H->insu%icien )LD->astenie2adina!ie2hA2hipo0lice!ie
#) adenom onadotrop->insu%icien 0onadic
-I->bradi!enoree2a!enoree
-involuia caracterelor se"uale secundare
-in%ertilitate
-J->tulburri de dina!ic se"ual
-atro%ie testicular2involuia caracterelor se"uale secundare
-alterarea sper!ato0enezei
F) adenom tireotrop->hipertiroidis! central
-dia0nostic pozitiv&
a) clinic->sdr.endocrino-!etabolice 3 se!ne neurolo0ice i o%tal!olo0ice
b) paraclinic
1) R) selar
-!odi%icri de %or!->balonizat2n o!e0a2n %ar%urie
-!odi%icri de dia!etre->di!ensiunile nor!ale sunt de <4$<4 !!
-!odi%icri de structur->proces osteoporotic2subierea proceselor clinoide anterioare i posterioare2
subierea2dedublarea sau erodarea %undului selar
-verticalizarea sau ruperea la!ei patrulatere->se!nul Lch!itzer
-hipertro%ia proceselor clinoide anterioare->Mcioc acro!e0alicM
-calci%ieri intra- i supraselare->cranio%arin0io!
+) C# &i R*+ sunt obli0atorii n caz de suspiciune de tu!or hipo%izar->evidenierea !icro-
adenoa!elor i a raporturilor precise ale tu!orilor cu structurile nvecinate
$) e%amen oftalmoloic
,) e%amen neuroloic
-) dozri hormonale
-trata!ent&
1) chirurgical
-adenecto!ie trans-s%enoidal
-tu!ori de di!ensiuni !ari->abord nalt2%rontoparietal sau %rontal->hipo%izecto!ie 3 trata!ent
hor!onal de substituie (prednison2hor!oni tiroidieni2hor!oni se"uali->testolent la J1estropro0esteron
la I)
-co!plicaii->diabet insipid2insu%icien hipo%izar
+) radioterapie->doz de <4-<+.444 razi sau accelerator de particule sau cobaltoterapie
-indicaii->re%uzul chirur0iei1tu!ori inoperabile1recidive tu!orale
-co!plicaii->insu%icien hipo%izar2arhnoidit optochias!atic2leziuni cerebrale involutive
') medicamentos
-dopa!iner0ice (hipoprolacte!iante)->- . bromcriptina :-<: !0$zi (+.: !0$tb)->are e%ect citostatic la
> <4 !0$zi
-e%ecte adverse->0rea2hA
-caber0olin (Dostine") <-+ tb$spt!9n (4.: !0$tb)
-so!atostatin->inhib secreia de LH2serotonin20luca0on20astrin2NB(
-octreotide (Landostatin) +-> %$zi s.c. (4.< !0$%)