Sunteți pe pagina 1din 3

Test de cunotine: Metode de asisten social; politici sociale

1. Definiia si caracterizarea asistenei sociale i a relaiei de ajutor. Obiectivele, valorile


i deontologia uncii de asisten social; e!eplificare i recunoaterea acestora pe
cazuistic concret.
Alexiu, M (2011), Valori i faze ale aciunii sociale, n Neamu, G(coor!)
Tratat de asisten social, "! #olirom, $%&&'%()
Mile*, +ro,sru! M, -Melia, M, .u/ois, / (2000), Practica asistenei sociale,
"! #olirom, $2&'11, (('101
2o34, M, 2e5eleanu, A (200(), Asistena social. Cadrul conceptual i
aplicaii practice, Presa Universitar Clujean, $&6'11, %0'%2, 01'0(, 10%'121
Codul deontologic al profesiei de asistent social nr.1/2!, $u5lica3 n
Moni3orul -ficial #ar3ea 7 nr 1(680 mar3ie 2006
". #e$nici de facilitare a counicrii; %dentificarea barierele verbale i nonverbale ale
counicrii &n esaje. 'orularea unor esaje &n vederea facilitrii counirii
Mile*, +ro,sru! +, -Melia, M, .u/ois, / (2000), Practica asistenei
sociale, "! #olirom, $1)1'222
2o34, M, 2e5eleanu, A (200(), Asistena social. Cadrul conceptual i
aplicaii practice, Presa Universitar Clujean, $12)'101, 212'216
(. )lanificarea interveniei i etapele ei. *elaia dintre proble, scop i sarcin.
+!eplificarea stabilirii obiectivelor i a sarcinilor in odelul centrrii pe sarcin
9uru5ean, A (2011), 7n:es3i,are i in3er:enie n asis3ena social; in!i:i!ual;
n Neamu, G (coor!), Tratat de asisten social, "! #olirom, $%0&'%&0
2e5eleanu, A 2o34, M, Golea, N, (2006) #lanificarea in3er:eniei n $rocesul
!e asis3en; social;, n 2o34, M (coor!) Caiet de practic pentru studeni
asisteni sociali. "odele i reco#andri pentru proiecte de intervenie, #rea
<ni:ersi3ar; =lu>ean;, $2&'&6
2e5eleanu, A (2006) =en3rarea $e sarcini, n 2o34, M (coor!) Caiet de
practic pentru studeni asisteni sociali. "odele i reco#andri pentru proiecte
de intervenie, #rea <ni:ersi3ar; =lu>ean;, $%%'01
1 +valuarea failiei?
e:aluarea ca $ar3e in3e,ran3; a $rocesului asis3;rii sociale la ni:el microsocial (ce es3e
e:aluarea, na3ura e:alu;rii, coninu3ul i rolul e:alu;rii)@
a5or!;ri 3eore3ico'me3o!olo,ice folosi3e n e:aluare ( sis3emic;8con3ri5uia lui A#incus
i A Mina4an, ecolo,ic;, ecolo,ico'sis3emic;, $ro5lem'sol:in,, $ers$ec3i:a
!ez:ol3;rii8s3a!iile ciclului !e :ia; al familiei)@
mo!ele !e e:aluare a familiei (Mc Mas3er, $rocesual, s3ruc3ural,) @
me3o!e !e e:aluare a in!i:i!ului i a familiei (o5ser:aia, in3er:iul, s3u!iul
!ocumen3elor, anc4e3a social;) i ins3rumen3e !e e:aluare (eco4ar3a, ,eno,rama)
u3iliza3e n $rac3ica !e asis3are social; la ni:el micro'social@
!imensiunile e:alu;rii familiei
Mile*, +ro,sru!, +, -AMelia, M, .u /ois, / (2001)? Practica Asistenei
$ociale, 7ai, #olirom, $, (6')2@ $, 2%%'2(0@ 26('&2(
1
9uru5ean, A, (200&)? Construcia #etodologic a asistenei sociale, n
Neamu,G (coor!ona3or :olum) Tratat de Asisten $ocial 7ai, #olirom, $,
2)0'&0&@
#a*ne, M,(2011) ? Teoria #odern a asistenei sociale, 7ai, #olirom, $,10&'
16&
B #ole!na, 2011? "etode de asisten social% persoana individual i fa#ilia,
Bu$or3 !e curs, an 77 7..
% %nterviul &n asistena social: in3er:iul n asis3ena social; (rol i 3r;s;3uri s$ecifice)@
$rocesuali3a3ea in3er:ie:;rii (faze, o5iec3i:e i !e$rin!eri s$ecifice)@ 3i$uri !e in3er:iu?
in3er:iul cen3ra3 $e $ro5lem; i nara3i: )
+ro,sru!, +, -AMelia, M, .u /ois, / (2001)? Practica Asistenei $ociale, 7ai,
#olirom, $,1)2'222
B #ole!na, A 2e5eleanu, 2011, Ceorii i $rac3ici n asis3ena social; Bu$or3 !e
curs, an 77 7..
0 Metoda uncii cu cazul,-ase .or/0ul: !efiniii, e3a$e, me3o!e, 3e4nici i !e$rin!eri !e
$rac3ic; s$ecifice case'DorE'ului (conform a5or!;rii $ro5lem'sol:in,)@
=om$3on,2, GalaDa*, /, (1)6)) $ocial &or' Processes(, Fa!sDor34
#u5lis4in, =om$an*, =alifornia, $, &6)'100,
B #ole!na, 2011? "etode de asisten social% persoana individual i fa#ilia,
Bu$or3 !e curs, an 77 7..
Definirea grupurilor. #ipuri de grupuri utilizate &n asistena social. Analiza
com$ara3i:; a !iferi3elor 3i$uri !e ,ru$uri !u$a !iferi3e cri3erii? sco$, efec3e, mem5ri !e
,ru$, com$e3ene ale li!erului !e ,ru$, as$ec3e con3ro:ersa3e $ri:in! ,ru$urile
Ama!o, Gilles, Gui33e3, An!re, (200(), Psi)ologia co#unicrii *n
grupuri,#olirom, $$ 202' 20%, 221'2&&
Neculau, A (200(), +ina#ica grupurilor si a ec)ipei, #olirom, 2('&0, %1'%1
Vissc4er, .e #ierre, Neculau, A!rian (2001), ,+ina#ica grupurilor(, #olirom, $$ %)2'011
+leente de dinaica grupurilor: e3a$e i $rocese n formarea ,ru$urilor, roluri
sarcin; i roluri !e susinere, 3eorii ale con!ucerii ,ru$urilor, fun!amen3ele $u3erii n
,ru$, conformarea, com$e3iia i coo$erarea n ,ru$, con3ro:ers; i crea3i:i3a3e n ,ru$,
a5or!area conflic3elor n ca!rul ,ru$ului, com$or3amen3e $er3ur5a3oare n ,ru$
A, Gilles, Gui33e3, A, (200(), #si4olo,ia comunic;rii n ,ru$uri, #olirom, )&'
100
Neculau, A, (200(), .inamica ,ru$urilor i a ec4i$ei, #olirom, 122'1&1
Vissc4er, .e #ierre, Neculau, A, (2001), G.inamica ,ru$urilor, #olirom, $$
&&1'&%6
-r,anizarea ,ru$urilor, nce$erea i !erularea in3er:eniei n ,ru$
Ama!o, Gilles, Gui33e3, A, (200(), #si4olo,ia comunic;rii n ,ru$uri, #olirom,
$$ (2'(1, 60'6(
2
Neculau, A, (200(), .inamica ,ru$urilor i a ec4i$ei, #olirom, 111'12)
Vissc4er, .e #ierre H Neculau, A (2001), .inamica ,ru$urilor, "! #olirom,
7ai, $$ 2%1'20%
#en3ru 3ema3ica referi3oare la me3o!e !e ,ru$ se recoman!; i?
Gal, ., (200)), Me3o!e !e ,ru$ n asis3ena social;, Bu$or3 !e curs, an 777, 7..
"lemen3e !e !efinire ale comuni3;ii 7n3er:en3ia la ni:elul comuni3a3ii? ac3iunea
sociala, $lanificarea sociala si !ez:ol3area comuni3ara #rinci$alele elemen3e
carac3eris3ice ale a5or!;rii 3ra!iionale com$ara3i: cu cea orien3a3; s$re
comuni3a3e
/aciu, =, 2006, Mo!ele !e in3er:en3ie in comuni3a3e, #resa <ni:ersi3ara
=lu>eana, $)'2)@ 10'11
1. +tapele procesului de intervenie &n dezvoltarea social local. Modelul 2lins/3 de
intervenie counitar: eleente fundaentale i etape ale interveniei de tip aciune
social
/aciu, =, 2006, Mo!ele !e in3er:en3ie in comuni3a3e, #resa <ni:ersi3ara =lu>eana,
$ &0'&), $02')&
4. Dilee in abordarea counitatii. )rincipii ale practicii profesionale.
/aciu, =, 2006, Mo!ele !e in3er:en3ie in comuni3a3e, #resa <ni:ersi3ara =lu>eana,
$ 10'%0
&