Sunteți pe pagina 1din 52

Revista Dunrea de Jos - nr.

143
n pofida numelui, Exerci ii de
sinucidere, cel de-al XVI-lea volum
al coleciei de poezie, semnat Cristi
Pavel, este un imn adresat vieii #i
bucuriei de a fi! La lansarea din 12
decembrie, de la Sala Studio a
Teatrului Fani Tardini, au fost lng%
autor vechi prieteni, care au vorbit
despre autor #i despre carte: Mihail
G%l%anu, Victor Cilinc%, Paul Sn
Petru, Viorel (tef%nescu. A moderat
Florina Zaharia. Instalaia de art%,
de aceast % dat% video, a fost
asigurat% de Simona Andrei (foto
sus, dreapta).
Mihail G%l%anu
Paul Sn Petru, Cristi Pavel, Victor Cilinc%
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
3
Lng% toi g%l%enii, .P.S. P%rintele Dr.Casian Cr%ciun, ca ntotdeauna
Binecuvntnd, aici la deschiderea Festivalului Tudor Pamfile! Pe lng%
muli ali colind%tori, Centrul Cultural a primit #i vizita unor membri ai
Centrului de Plasament Zimbrul. (foto:a.g.s.)
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Revista Dunrea de Jos - nr.143
4
Festivalul de Datini #i Obiceiuri de Cr%ciun #i Anul Nou Tudor Pamfile din acest an a reunit grupuri
folclorice din localit%ile: M%st%cani, Vn%tori, Bere#ti, Rediu, Schela #i Brani#tea - judeul Galai, din localitatea
Luciu-judeul Ialomia, comuna Nereju-judeul Vrancea, localitatea Sole#ti-judeul Vaslui, comuna Turcoaia-
judeul Tulcea #i localitatea Ciocile din judeul Br%ila. Din Republica Moldova au fost prezeni membrii formaiei
de colind%tori din Coliba#i.
Mai nti, colind%torii #i-au prezentat ur%rile de bine n faa Catedralei Sf.Nicolae #i a gazdelor primitoare,
naltpreasfinitul P%rinte Arhiepiscop Dr.Casian Cr%ciun #i a oficilait%ilor politice locale; a urmat o defilare a
participanilor pn% n faa hotelurilor din Centru, unde, pe o scen% amenajat%, a urmat partea a doua a Festivalului,
n cadrul c%reia domnul Petru Botezatu, manager al Direciei pentru Cultur% Cahul a nmnat #i dou% diplome
de excelen% colegilor no#tri, directorul CCDJ, #i Ani#oara (tef%nuc%, #ef al Seciei Cercetare (i
Tradiii Populare.
foto: UKE
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
5
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Revista Dunrea de Jos - nr.143
6
Viaa #i activitatea lui Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al Pricipatelor Unite #i al
Statului naional romn, este strns legat% de municipiul nostru, ora# n care el a ndeplinit funciile
de pre#edinte al Judec%toriei Covurlui #i prc%lab, iar mai apoi a fost ales deputat de Galai. ntr-
o pagin% de c%l%torie la Constantinopol, poetul Dimitrie Bolintineanu scria c% ora#ul Galai se
fle#te a fi patria domnitorului.
De-a lungul anilor, g%l%enii, ori de
cte ori au avut prilejul, au organizat diferite
manifest%ri prin care au cinstit memoria
celui care a pus o piatr% fundamental% la
edificiul Romniei moderne, #i-au exprimat
recuno#tina fa% de acest mare b%rbat de
stat nsufleit de fierbinte patriotism, de
ne%rmurit% dragoste pentru poporul romn.
n 1879 numele s%u a fost dat unei poriuni
a str%zii Mihai Bravu, iar la 4 noiembrie
1882, cnd pe strada Sfinii Apostoli
(Portului) se inaugura (coala primar% de
b%iei nr. 5, pe frontispiciul acesteia a fost
a#ezat bustul lui Al. I. Cuza, primul din ar%,
executat de sculptorul parizian Pierre
Granet, d%ruit Galaiului de doamna Elena
Cuza, soia domnitorului. Ast%zi bustul se
afl% instalat pe un soclu n curtea Muzeului
Casa Cuza Vod%, instituie inaugurat% la
24 ianuarie 1995.
A#a cum menioneaz% Paul
P%lt%nea n cartea sa Istoria ora#ului
Gala&i de la origini pn la 1918 (Editura
Porto-Franco, Galai, 1995, partea a II-a,
p. 308), preocup%rile g%l%enilor de a ridica
un monument n memoria lui Al. I. Cuza
dateaz% de prin 1891. Atunci s-au f%cut
primele demersuri prin constituirea unui comitet ce urma s % strng% fondurile necesare.
n 1893, V. A. Urechia ofer% Galaiului bustul lui Mihail Kog%lniceanu (dezvelit la 24
octombrie 1893 n Parcul Municipal), iar cu acest prilej, ntr-o epistol % adresat% primarului Virgil
G. Poenaru, #i exprim% dorina de a nzestra ora#ul #i cu statuile lui Al. I. Cuza #i Costache
Negri. n acest sens, el i scria: Brba&i ca Alexandru Cuza, M. Koglniceanu, Negri sunt
ai &rii ntregi, dar nu mai pu&in sunt #i ndeosebi ai gl&enilor pe care i-au iubit #i pentru
care au lucrat n toat via&a lor. A#a vor fi la rndul lor #i al&i brba&i care nc triesc, n
frunte avnd pe venerabilul actual Pre#edinte al Consiliului de Mini #tri, Dl. Lascr
Catargiu. Ptruns de convingerea c numai acea na&iune manifest vitalitate, care onoreaz
#i conserv memoria brba&ilor care au luptat pentru ea, am hotrt ca, treptat, din
neajunsul pungii mele, s ridic acestor brba&i cte un bust la Gala&i (DJAN, Galai,
Fond Primria Gala#i, dosarul nr. 18/1893, f. 1, rola 350).
Inteniile lui V. A. Urechia nu s-au realizat pn% la moartea sa (22 noiembrie 1901), dup%
cum nici banii necesari ridic%rii monumentului nu s-au strns, de aceea ideea este reluat % dup%
dezvelirea, la 17 iunie 1912, n mijlocul Pieei Regale (azi, intersecia str%zii Nicolae B%lcescu cu
strada Br%ilei), a statuii lui Costache Negri. La 30 august 1912, sub pre#edinia lui Constandache
Istorie gl#ean
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
7
Constantinescu, se nfiineaz% o Societate pentru colectarea
fondurilor n vederea realiz%rii monumentului. Activitatea
societ%ii a fost substanial sprijinit% de amiralul Sebastian
Eustaiu, magistratul Gh. Tanoviceanu #i avocatul-poet C. Z.
Buzdugan, traduc%torul n limba romn% a Internaionalei.
La 26 august 1924, Constandache Constantinescu a
ncetat din via%, iar activitatea Societ%ii a intrat ntr-un con
de umbr%, banii colectai r%mnnd n posesia urma#ilor s%i. n
1930, institutorul Paul Pa#a a fost desemnat s% preia fondurile
de la urma#ii lui Constandache Constantinescu #i le-a gestionat
pn% la 27 martie 1936, cnd s-a constituit un nou comitet din
care f%ceau parte #i profesorii Ion Toh%neanu, Al. (tef%nescu-
Brsan #i pictorul Nicolae Mantu. La 14 iulie 1937 suma
existent% a trecut n gestiunea Asociaiei Casa Cuza Vod%,
nfiinat% cu scopul r%scump%r%rii casei domnitorului, restaur%rii
#i transform%rii ei n muzeu, instituie care a putut fi inaugurat%
la 24 ianuarie 1939 (Paul Pltnea, Muzeul jude#ean de
istorie Gala#i, n Dominus, VI, nr. 66, iulie 2005, p. 14).
n 1932, prin scrisoarea nregistrat% la Prim%rie la nr.
22777 din 25 octombrie, sculptorul Oscar Spaethe oferteaz%,
la iniiativa primarului, la acea dat% avocatul Christache Teodoru,
o machet% pentru un monument dedicat lui Alexandru Ioan
Cuza, machet realizat la scara 1/10 din mrimea definitiv a lucrrii. Aceasta se compunea din
figura n picioare a marelui Domn, a#ezat pe un soclu, #i un basorelief reprezentnd Unirea
Principatelor. Proiectul era gndit pentru Parcul Municipal, iar pentru executarea machetei
sculptorul solicit% suma de 10.000 lei (DJAN, Galai, Fond Primria ora&ului Gala#i, dosarul nr.
10/1932, f. 1, rola 940). Printr-o alt% scrisoare, nregistrat%
la nr. 29721/12 octombrie 1933, Oscar Spaethe aduce la
cuno#tin% primarului c% a depus la Prim%rie macheta n gips
comandat% #i solicit% numirea unei comisii de recep&ie
pentru a se pronun&a asupra lucrrii (ibidem, f.3). Prin
procesul-verbal ncheiat n aceea#i zi, comisia alc%tuit% din
pictorul Nicolae Mantu, membru n Delegaia Consiliului
Comunal, N. V. Emanoil #i I. S. Anastasiu, ajutori de primar,
asistai de arhitectul M. Popescu #i C. Oncescu, directorul
serviciului contabilitate, examinnd macheta, o g%se#te
executat n bune condi&iuni ca concep&ie #i tehnic
#i cu mici modificri n arhitectura soclului, care se vor
putea aduce #i ulterior, aceast machet poate fi
recep&ionat (ibidem, f. 4). n dosarul menionat se afl%
#i trei fotografii ale machetei monumentului, f %cute din
unghiuri diferite. Din p%cate, ea a r%mas numai la aceasta
faz%. Lipsa fondurilor, ca #i schimbarea n noiembrie 1933 a
primarului Christache Teodoru cu dr. Al. Nestor M%cellariu,
au mpiedicat transpunerea ei la o alt% scar% #i n material
definitiv. Abia n 1959 i s-a putut ridica domnitorului un bust
monumental, oper% n bronz a sculptorului Ioan C. Dimitriu-
Brlad. Dar pn% la acesta trebuie s% ne referim la un alt
monument, cel al Unirii Principatelor, a c%rui parte terminal%
era format% din bustul unionistului Lasc%r Catargiu, #i acesta
att de legat de Galai #i meleagurile Covurluiului.
n #edina Consiliului Municipal din 8 octombrie 1926,
primarul ora#ului, avocatul Grigore P. Mih%ilescu, propune
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Revista Dunrea de Jos - nr.143
8
contractarea unui monument al Unirii
Principatelor, lucrat de sculptorul
Raffaello Romanelli din Florena (Italia),
oferit ora#ului la preul de 500.000 lei. n
urm%toarea #edin%, din 22 octombrie,
Consiliul l autorizeaz% pe primar s%
ncheie cu mandatarul sculptorului
Romanelli cuvenitul contract de
cumprare a monumentului, aprobnd
n acela#i timp suma de 160.000 lei care
s% i se dea drept avans la semnarea
documentului (DJAN, Galai, Fond
Primria ora&ului Gala#i, dosarul nr. 2/
1926, rola 888). n actul de vnzare,
nregistrat la Prim%rie la nr. 29827/23
octombrie 1926, Ruggiantoni G. Uballdo,
profesor al Academiei Italiene din
Bucure#ti, strada Luigi Cazzavilan, n
calitate de procurator al maistrului
sculptor Raffaello Romanelli (pe baza
procurii autentificat% de c%tre notarul
Riccardo Giuseppi Malenotti din Florena,
cu data de 17 septembrie 1926)
menioneaz% c% monumentul vndut
Prim%riei municipiului Galai, reprezentat%
de primarul ei, Grigore P. Mih%ilescu, este
compus din postament #i baz de
granit rose de Baveno, sculpturile
pe cele patru laturi de bronz masiv,
conform alturatelor fotografii
semnate de subsemnatul, iar deasupra
bustul lui Lascr Catargiu, de
asemenea din bronz, monumentul
avnd greutatea total de 80.000 kg.
Se precizeaz% n acela#i timp c% s-a primit
acontul de 160.000 lei, restul de 340.000
lei urmnd a se achita contra
document la sosirea monumentului la
Gala&i. Ambalajul #i transportul lucr%rii
de la Florena la Galai privesc Prim%ria
(DJAN, Galai, Fond Primria ora&ului
Gala#i, dosarul nr. 4/1926, f. 93, rola 888).
Serviciul administrativ al prim%riei
face demersuri la Bucure#ti pentru
scutirea monumentului de taxe vamale
avnd n vedere c este vorba de un
cap de oper de utilitate public. De
asemenea, se adreseaz% Ministerului
Comunicaiilor cernd aprobarea
pentru ncrcarea n regie a
monumentului #i transportul lui la
Gala&i pe C.F., avndu-se n vedere
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
9
sacrificiile fcute de acest municipiu, care a cedat gratuit pentru Casa Muncii 17 hectare teren pe
mo#ia (iglina pentru construirea de locuin&e func&ionarilor C.F.R..
Sosite n portul Constana cu vaporul Albania, coletele coninnd componentele monumentului, ajung
la 28 decembrie 1926 la Galai, n gara nr. 8 (patru vagoane). Dup% 15 iunie 1927 ncep lucr%rile la fundaia
monumentului, montarea acestuia, lustruirea lui, construcia grilajului, efectuarea bordurii etc. Locul ales -
spaiul de pe strada Domneasc%, n faa Gr%dinii Publice. Ultima lucrare (asfaltarea trotuarelor din jurul
monumentului), efectuat% de fraii Leonardo #i Petre Aron, a fost recepionat% la 14 iulie 1928. Nedispunnd
de alte informaii, este de neles c% dezvelirea monumentului s-a f%cut dup% aceast% dat%. De altfel #i
istoricul Paul P%lt%nea a luat drept reper ziua respectiv% cnd, n cartea menionat%, afirm% c% monumentul a
fost inaugurat n piaa din faa Gr%dinii Publice, n jurul datei de 14 iulie 1928 (p. 309).
Amintim c% sculptorul italian Raffaello Romanelli (n. 13 mai 1850 m. 1928), fiu #i elev al pictorului
Pasquale Romanelli, devenit celebru prin monumentul lui Garibaldi, la Sienna, #i al lui Ch. Albert de Savoia, la
Roma, a mai executat pentru Romnia #i monumentele lui Mihail Kog%lniceanu #i Al. I. Cuza de la Ia#i,
Monumentul eroilor sanitari (Bucure#ti), statuia lui Cuza-Vod% (Craiova), statuia Dorobanilor (Turnu M%gurele),
monumentul funerar Dr. Istrati (Cimitirul Bellu, Bucure#ti), precum #i monumentul funerar, Voroveanu, Craiova
(Mircea Deac, Sculptura n Romnia, secolele XIX-XX, Editura Medro, Bucure#ti, 2005, p. 160).
n 1948 bustul lui Lasc%r Catargiu a fost dat jos de pe soclu de c%tre autorit%ile comuniste venite la
putere, iar monumentul a r%mas sub un nume impropriu, acela de Monument al muncilor agricole, denumire
datorat% scenelor alegorice realizate n altorelief. Imaginile, desigur, nu reprezint % scene ale muncilor agricole,
ci sunt simboluri ale Unirii Principatelor #i ale reformei agrare din 1864.
n 1959, cu prilejul Centenarului Unirii Principatelor Romne, n partea superioar % a soclului acestui
monument a fost instalat bustul lui Al. I. Cuza, oper% n bronz a sculptorului Ioan Dimitriu-Brlad (n. 18 mai
1890, Brlad - m. 23 septembrie 1964, Bucure#ti). Din cauz% c% acesta distona totu#i cu proporiile ntregului
ansamblu, la 9 mai 1972 el a fost nlocuit cu statuia de acum, datorat % lui Ion Jalea. Bustul realizat de
Dimitriu-Brlad a fost transferat la Tecuci #i mpodobe#te ast%zi artera principal% a acestui ora#.
Monumentul, a#a cum se nf%i#eaz% ast%zi, este rezultatul muncii, la intervale mari de ani, a celor doi
sculptori amintii: italianul Raffaello Romanelli #i romnul Ion Jalea (n. 19 mai 1887, Casimcea - m. 7
noiembrie 1983, Bucure#ti). Compoziia realizat% n altorelief, desf%#urat% n spaiu pe trei laturi ale soclului,
este o alegorie ce sugereaz% actul unirii Moldovei cu |ara Romneasc%, nf%ptuit la 24 ianuarie 1859 (cele
dou% femei mbr%i#ate, dispuse pe latura frontal%), precum #i urm%rile reformei agrare de la 1864. Este o
compoziie unitar%, cu calit%i plastice incontestabile. Perechea de boi aflat % n jug, precum #i oamenii sunt
surprin#i n procesul muncii, efortul ce-l depun fiind imortalizat n imagini vii, dinamice. Un %ran, aplecat, ine
strns n mini coarnele plugului, alii poart% pe umeri povara sacilor nc%rcai cu cereale.
Partea terminal% a monumentului o constituie statuia lui Alexandru Ioan Cuza. Domnitorul este nf %i#at
n uniform% militar%, purtnd pe umeri o pelerin%. Mna stng% se sprijin% pe sabie, iar n dreapta, sprijinit% la
rndul ei pe cea stng%, ine un sul. Modul cum l-a conceput Ion Jalea pe Alexandru Ioan Cuza ne aminte#te
de admirabilul portret pe care Jacques Poumay, consulul Belgiei la Bucure#ti, i l-a f%cut domnitorului : Acesta,
n vrst doar de 38 ani, este un brbat nalt, svelt, blond, privirea ptrunztoare; distins n manierele
sale, el posed un original, plcut #i serios mod de a purta discu&ia. Este un soldat magnific, purtnd
cu gra&ie uniforma. Om de ordine, energic, a fcut asupra tuturor o excelent impresie. Prin&ul Cuza
este un brbat cum nu exist altul n Principate, care vrea fericirea #i independen&a &rii sale. Hotrt,
fr exaltare ns, modest #i dezinteresat, chibzuie#te cu n&elepciune. Toat lumea este de acord
asupra calit&ilor eminente cu care este nzestrat noul domnitor (apud Gh. Platon, Simbol al vroin#ei
na#ionale, n Cronica, Anul VIII, nr. 20(381), 18 mai 1973).
* Memoria lui Alexandru Ioan Cuza este cinstit% la Galai #i printr-un alt bust, dezvelit la 15 septembrie
1991, n faa Colegiului Naional Alexandru Ioan Cuza (Fund%tura #colii nr. 1). El provine din patrimoniul
mo#tenit de la fosta (coal% Comercial% Alexandru Ioan I, nfiinat% n toamna anului 1864. Este lucrat din
bronz. Nefiind semnat, pn% n prezent nu i-am identificat autorul.
Corneliu Stoica
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Revista Dunrea de Jos - nr.143
10
S ne nvingem destinul
S nu murim odat cu planeta
S mergem spre alte stele...!
Inspirat de unele prezent%ri f%cute n emisiunile T. V. pe Discovery Channel,
Science, World, dar #i pe National Geographic, ncerc, n puine #i s%race cuvinte, s% conturez perspectiva
uman% la scara a numai cteva mii de ani, predictat% de oamenii de #tiin% ai momentului.
Este de necontestat faptul c% cele mai multe #i mai mari cuceriri tehnologice care au favorizat dezvoltarea
#i progresul civilizaiei s-au realizat n ultimii cca. 250 de ani (reiterai marile descoperiri #i invenii).
Explorarea, dar mai ales exploatarea resurselor planetei cu l%comie, cu s%lb%ticie chiar, intervenia
antropic% nes%buit%, pentru supunerea #i st%pnirea naturii, nu putea r%mne f%r% r%spuns.
Fiind nc% ntr-o faz% infantil% de cunoa#tere #i dezvoltare, omul a ignorat cu voie #i f%r% voie echilibrul #i
armonia naturii.
Poluarea mediilor este poate cea mai grav% imixtiune #i gre#eal% fa% de natur%.
Prin folosirea abuziv% #i necontrolat% a ngr%#%mintelor chimice #i a pesticidelor, prin deversarea substanelor
otr%vitoare n apele de pe Terra, prin emanaiile noxelor de tot felul n atmosfer%, prin poluare fonic% #i prin
radiaii, s-au poluat: solul #i p%mnturile, apele #i aerul.
Natura agresat% #i bulversat% nu a ntrziat s% r%spund%... de consecin%. Nu ndr%znesc s% dezvolt
subiectul; o fac mai bine ecologi#tii, dar precizez c% efectele negative ale acestor nes%buine le v%d #i le simt
toi oamenii: schimb%ri climatice severe bulversarea anotimpurilor, furtuni, uragane (cicloane, taifunuri),
tornade, ploi toreniale diluviene , alunec%ri masive de teren case #i diverse construcii importante
distruse , mboln%virea solului, apelor, a aerului, topirea ghearilor, g%uri n stratul de ozon avnd ca efect
radiaii d%un%toare, #i s% nu uit%m nici pericolul de#ertific%rii care amenin% ntinse regiuni ale globului etc.
Desigur, n perspectiva apropiat%, oamenii dndu-#i seama de toate acestea vor c%uta, pe ct posibil, s%
controleze efectele ce provoac% schisma cu natura, s% aib% cu aceasta relaii mai blnde #i mai respectuoase! (f%r%
de care nu se poate); chiar ca un copil care ajunge s% neleag% c% p%rintele s%u l poate pedepsi!
Exploatarea resurselor Terrei, ns%, nu va nceta din cauze obiective: dinamica demografic% arat% c%
oamenii se nmulesc, #i n paralel, #i... dorinele lor de a avea facilit%i.
Se nelege c% aceste dou% realit%i vor determina continuarea procesului de exploatare a resurselor planetei;
consecina va fi sec%tuirea resurselor #i devenirea ei de nelocuit.
ntr-o proiecie a viitorului, oamenii vor fi nevoii s% g%seasc% alte resurse pentru supravieuirea speciei;
astfel, migraia c%tre alte planete va fi inevitabil vital%!
La grani#a cu necunoscutul... ncepe fascinanta lume a ipotezelor
Ast%zi pe Terra este o civilizaie de tip zero (avnd n vedere c% majoritatea covr#itoare a energiei este
pe baz% de plante, iei, c%rbune).
Se estimeaz% c% peste cteva sute de ani pe p%mnt va fi o civilizaie de tipul I care va dispune de
forme de energie imediat superioare celei de azi. (Se presupune c% n Univers ar exista civilizaii de tip II
care ar folosi energie stelar%, dar #i civilizaii de tip III care ar folosi energie galactic%.)
C%l%toria c%tre o alt% planet% compatibil% nou%, va ridica probleme mari, astfel c% #i soluiile vor trebui s%
fie pe m%sur%. Se discut% ns% ast%zi de nanotehnologie, de materie programabil%, de roboi modulari, #.a.
La tem
Costel Agachi
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
11
Se #tie c% cea mai apropiat% stea de noi este Alfa Centauri la aproximativ 4 (patru) ani lumin%. Cu o nav%
care ar atinge viteza de cca. 70.000 Km. / or%, ar fi nevoie de 50.000 de ani pentru ajunge acolo.
Dar o asemenea nav% consum% azi n 30 de secunde o piscin% olimpic% de combustibil de cea mai nalt%
clas%; a#adar iat% o mic% problem% de rezolvat!
Desigur, peste... s% zicem 2000 de ani, vor fi alte surse de energie #i posibilit%i de stocare #i folosire, dar
oricum parcurgerea distanelor cosmice va necesita poate zeci, sute, mii de ani; iar cei ce se vor mbarca pe
acele nave, nu se vor mai gndi la revenirea pe Terra.
Pentru surmontarea problemei vitezei trenurilor cosmice(cum ar putea fi numite aceste supernave), se
are n vedere propulsia Warp o g%selni% cvasimiraculoas% de a mpinge spaiul #i timpul c%tre noi... (ceva
greu de priceput #i de acceptat pentru muritorul de rnd... ast%zi); de altfel nu m% ncumet s% ncerc s%
detaliez..., ca s% nu-mi prind urechile.
Iar n ce prive#te sursele de energie, se gnde#te de pe acum la o rezultant% a reaciei materie antimaterie,
care ar transforma materia n energie.
Ast%zi este o problem% s% produci antimaterie fiindc% i trebuie energie..., #i e#ti deja n cerc vicios; dar
asta e o chestiune de timp!
Ei bine, s% ne l%s%m fru liber imaginaiei, #i pe mna savanilor!...
Odat% ie#ii din ceaa calculelor de viteze cosmice, s% ne gndim la biologic.
S-a constatat c% n condiii de imponderabilitate #i de via% ngust% la bordul navei cosmice, facult%ile
intelectuale regreseaz%... adic% mai exact sufer% o involuie!
Se estimeaz% c% dac% la plecare am trimite cele mai str%lucite mini ale momentului, peste doar cca. 250
de ani, descendenii acestora vor fi ajuns ca ni#te copii retardai care abia dac% #i-ar da seama c% sunt pe o
nav% cosmic%.
Dac% secolul XX a fost secolul fizicii, se prevede c% secolul XXI va fi secolul biologiei. Ingineria genetic%
considerat% pe drept cuvnt: cea mai mare bomb% #tiinific% a zilelor noastre, va fi pus% s% rezolve o
multitudine de probleme. Quintesena aplic%rii ei va fi s% modifice codurile genetice de maniera cerut%. Am
putea spune c% omenirea e pe cale s%-#i controleze viitorul genetic... o miraculoas% joac% de-a Dumnezeu #i
zeiii...!
Se estimeaz% c% peste cca. 2000 de ani vrsta medie a oamenilor ar putea ajunge la 500 de ani; asta prin
amnarea mb%trnirii, oblignd celulele s% se divid% de un num%r s% zicem de 10 ori mai mare dect
ast%zi.
Reprogramarea codurilor genetice, va prelungi viaa, dovedind c% mb%trnirea a#a cum o vedem azi
nu este un proces ireversibil.
Dar n faza premerg%toare Exodului, pentru explorarea spaiului #i a unei planete convenabile nou%, ar
putea fi trimi#i roboi care ar putea c%l%tori chiar #i sute de ani f%r% a avea problemele oamenilor.
Se mai ia n calcul #i posibilitatea transfer%rii creierului uman ntr-un robot, realiznd astfel un hibrid
robot cu personalitate uman% #i posibilit%i cvasinelimitate.
Am spus-o #i alt%dat%, o spun #i acum: oare nu e posibil ca alte civilizaii de pe alte planete undeva n
imensitatea cosmosului s% aib% cteva mii sau chiar zeci de mii de ani de civilizaie dezvoltat%... de tipurile II sau
III ... naintea noastr%...? (!)
Atunci cum am mai privi O.Z.N. urile?..., tot ca pe ni#te himere sau n%luciri ale minilor bolnave?
Am auzit oameni serio#i vorbind despre posibilitatea c% unele hipercivilizaii ar putea dispune de energii cu
ajutorul c%rora ar fi putut muta stele #i planete, construind cordoane stelare..., similar pentru mintea noastr% cu
ni#te autostr%zi galactice.
Chiar dac% muli m% acuz% de sindrom maladiv S.F. eu continui s% cred n toate acestea #i s% ntrev%d #i
pentru oamenii Terrei un viitor cosmic.
Deja se discut% c% orice mutaie genetic% e cvasiposibil%...; a#a stnd lucrurile se imagineaz% s% se realizeze
astronoizi oameni modificai genetic #i care s% aib%: 4(patru) brae sau chiar mai multe fiind mai utile #i
mai productive, s% aib% o alt% structur% osoas% adic% s% fie mai u#ori (lejeritate n mi#c%ri #i consum mai mic
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Revista Dunrea de Jos - nr.143
12
de energie), s% aib% mai muli ochi pe corp, s% aib% dou% trei rnduri de pleoape pentru a filtra mai bine
lumina, s% poat% consuma oxigen nu numai neap%rat prin respiraie dar #i s% bea oxigen lichid, s% aib%
modific%ri pentru a consuma lemn ca termitele, s% poat% tr%i n ap% ca delfinii, #.a.m.d. (s% ne amintim
ficiunile lui Beleaev #i ale altor autori S.F.)
S% nu uit%m c% n epopeea ce urmeaz%... vor trebui cucerite #i colonizate lumi noi mai mult ca sigur
diferite de Terra la care acei oameni, ai acelor timpuri, vor fi nevoii s% se adapteze, #i s% se armonizeze cu
noul mediu...
Aceste ipoteze... s% le zicem neojulverniene pot p%rea unora elucubraii, erezii, vis%ri deviante, dar...,
cu toat% deferena, sugerez s% navig%m..., pe calea gndului, spre viitorul urma#ilor no#tri... att de fascinant
#i tulbur%tor!
(Exemplu de spirit liber)
S% tr%iesc vreau, cum mi place mie
Stai ct vrei, n corturi #i c%scioare
Eu o iau spre dep%rt%ri... c%lare
Numai stele... peste p%l%rie!
Goethe
Alte feluri de sfr&it... de An. Crciunul Inimilor, evocri...
E r o i i
Revoluiei au fost cinstii
prin aciuni ale
oficialit%ilor la care a
participat #i Fanfara
Centrului Cultural.
Manifest%rile au
continuat prin
Cr%ciunul Inimilor, o
s%rb%toare inedit%, la care
maestru de ceremonii a
fost primarul Marius
Stan, foto 1, lng% Paul
Bua, elevii (colii de Arte
din cadrul CCDJ
susinnd #i ei mini-
concerte.
Cimitirul Eternitatea
Pe platoul din faa S%lii Sporturilor
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
13
n ziua de 20 decembrie, la Casa Coleciilor a Muzeului de Istorie Galai, a avut loc
vernisajul expoziiei Ora#e n a#teptare Au prezentat evenimentul directorul Muzeului
de Arte Vizuale, Dan Basarab Nanu, coordonatorul Mi #c%rii artistice Athanor, Eduard
Costandache, artistul fotograf Simona Andrei #i jurnalista #i scriitoarea Angela Ribinciuc.
Actria Gianina Andrei a asigurat momentul de performance.
(i pentru c% se potrive#te ca o m%nu#% pentru aceste vremuri reci cu tema
num%rului, iat% textul prezentat de c%tre Simona Andrei:
Pentru ntoarcerea c%r%mizii din p%mntul din care a fost f%cut% nu exist% un nume. La cap%tul unei civilizaii se v%d
ruinele. Descompunerea. Un final. Nu este doar att, este o cuminte a #teptare a unui nceput nou. Nu este o moarte, este
un proces firesc. Natural. Un ntreg sistem de valori sintetizat de istorie ntr-o lec ie de nelepciune. Lecie care #i
a#teapt% noii elevi, cre#terea unei alte civilizaii, fream%tul unor ali oameni. ntre timp, iarba cre#te printre dalele vechii
cet%i. Ploaia i umeze#te grinzile de lemn. Prins% ntre frigul iernii #i ar#ia verilor, piatra se sf%rm%, se macin% pn% ajunge
nisip. Totul pentru ca Viaa s% o ia de la cap%t, n alt% parte, cu for% nzecit%, mbog%it% #i cu memoria acestei cet%i. Nu
continuarea la pagina 40
At hanor : Or ae n at ept ar e
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Revista Dunrea de Jos - nr.143
14
M
a
r
i
u
s

C
H
I
R
U
birth 1943
death 1971
American citizen
capete de apus
nghiite de femeia
n gri
#i autostrada
neterminndu-se
nici n vis, nici ntr-o
realitate ireal%.
pumn de veghe
orbire de argint #i
balaurul r%sturnat n
oglinda-somn.
simi tot,
crepusculul b%tndu-i
n suflet,
vrtejul unei reclame la cola #i
pe o noptier% sordid%
Vietnamul t%u construit din
imaginile tv preferate
#i coca
linii z%brele
casca ultimului soldat disp%rut
pacea
ce nu vrea s% mai vin%,
oratoriul,
o lume nchis% n pumnii
strn#i
ai unui copil
n care lumina solstiiului
se zbate
sicriele n#iruite,
nvelite n steaguri,
mantale pentru ploaia de lacrimi
pantoful modern al unui apache,
iarna n derdere
crampe puternice
o u#% deschis% n noapte
cloroformul
o, Annie,
un b%ieel strig% n strada
sp%lat% de pa#i
furnic%turi sub limb%.
za de cafea #i o
scrumier% plin% cu Marlboro
* fumate.
apusul dus de vnt
ro#u
avioanele
kerosenul pulsndu-mi prin
venele deschise.
p%mntul ameindu-mi sub
degetele goale
femeia-scoic%
parfumul ei
cabrat%
dansul.
da, Sandrita,
o cruce s%pat%
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
15
n urma unei prim%veri ceoase
tobele, norii de cret% alb%,
copoii new-zorkezi
veselia curcubeu a negreselor
duhoarea atomic% spasmul
sunt treaz, beat de treaz.
triumful novocainei
citoplasmatic
sexul gol pulsnd n camere seci
de lumin%.
vitraliu stors
de ultima s%mn%
pizza, confetti, Rolls Royce
complet treaz n fluxul heroinei
euomulnemuritorul
sunt la nivelul zero.
soldatul e mort
casca cu o f%rm% de frig pe oel,
ntr-o parte,
#i totu#i e viu
oceanic
o, Eve,
acesta e piedestalul
stupoarea
vivisecia
Parisul n lacrimi
de fericire
lumini, abis, spiele motocicletei
nemurire, whisky, b%rbatul
preeria, urcu#ul, de#ertul
Pamela, my dear
nu acum
nici alt%dat%
a#a a fost strig%tul
o, voi femei,
scr#net n P+re Lachaise
DORUL BASARABEANULUI
Dorul meu de l-a# cnta
Dealurile-ar r%suna,
De la muche pn%-n vale,
S-ar umplea toat% de jale!
(i i-a# zice Codrului,
S%-#i lepede frunza lui,
Grului s% nu-ncoleasc%,
Nici copacul s% rodeasc%
Via s% nu dee vin,
Numai s% scap de str%in.
Dorul de mi-a# asculta
A# pleca n lumea mea,
A# pleca n lumea mare
Cu nevoia de-a spinare
(i m-a# duce tot mereu
Pn la fr%ioru meu,
El cu mine tot un smge,
Poate dorul mi s-ar strnge.
Coci ori unde-a# poposi
Tot un neam m-a# oplo#i,
La Moldova m-a# opri,
La Munteni m-a# odihni,
Oltenia cea frumoas%,
M-ar primi #i ea n cas%;
Dar a# merge #i-n Ardeal,
H%t ncolo peste deal,
S%-mi v%d fratele de-afar%,
Cum robe#te-n a lui ar%,
Tot ca mine njugat
De streinul blestemat.
(i le-a# spune frailor,
C% purt%m acela#i dor,
C% destul suntem pe lume
De un snge #i de-un nume,
C% e timp s% ne unim
Neamul s% ni-l ntregim,
C% nu-i drept s% mai robeasc%
Viaa noastr% romneasc%!
..................................................
(-a# veni napoi cu ei
Pn la mine la Orhei.
Exstras% din revista Albina Nr. 50-52 din anul
1923.
Nota revistei (G%sit% ntr-un caiet cu poezii
populare basarabene, r%mase de la cunoscutul
scriitor basarabean Dumitru Constantin Moruzzi,
mort la Ia#i nainte de r%zboiul cel mare. Tip%rit%
de Gheorghe T.Kirileanu n revista (ez%toarea).
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Revista Dunrea de Jos - nr.143
16
I
o
a
n

G
h
.

T
O
F
A
N
-Cnd a ie#it Tudose din prnaie? ntreb% ncruntat Ionel.
- Din ce-am auzit de la babacu, zece cotolani pe muchie (ani de
pu#c%rie) a fost priponit. Cic% ar fi trebuit s% fac% mai mult dar i-au mai
redus din bulu pentru c% a ie#it la hial (la munc%).
-Aha! B%iei, hai c% mai avem de f%cut ceva pe ziua de azi, zise
hot%rt Ionel, str%pungndu-i cu privirea pe ce doi p%rta#i la nchipuita
spargere.
Ace#tia pricepur% #i-i ntoarser% imediat spatele lui Neluu.
-B%i, stai a#a! Unde v% u#chii? Nu-l a#teptai pe Teu? protest% acesta din
urm%.
-Ne ntoarcem imediat. Dac% apare mai devreme spune-i c% ne-am dus s%
rezolv%m treaba aia, #tie el care, #i c% nu dureaz% mult, i r%spunse misterios Izu.
-Ce treab%? Voi suntei sonai? Ce vrjeli i torn b%trnului cnd ajung acas%?
E n tura liber% #i mi-a zis c% dac% nu vin ntr-o or%, m% cpce#te.
-Pagub%-n ciuperci. Dac% te c%r%b%ne#ti, ai s% mai vezi sabia la pa#tele
cailor, zise Ionel.
-Hai c% r%mn pe loc pn% apare Teu. S% mori tu Corbi, dac% nu o aduci
mine?
B%ieii ns% i ntoarser% spatele, urcnd gr%bii micul vad al str%zii Ghica
Vod% ce d%dea n ulia De#tept%rii. Neluu Zamfir, zis Zamba, .ampa sau .%mp%l%u,
r%mase pe loc, uitndu-se lung dup% ei, dezam%git #i resemnat.
-i dai seama c% tembelul, cu gndul la sabia ta, nu pleac% de-acolo pn ce
nu apare Teu cu Tudose? Altceva nu puteai s% scorne#ti? l lu% la ntreb%ri Izu pe
Ionel, dup% ce se ndep%rtar% suficient de mult.
-Dar n-am vorbit la mi#to. Chiar am o sabie acas% pe care am s%ltat-o n
urm% cu trei ani din magazia unui mo# care a stat n curte cu mine pe strada Romn%.
Tu de unde dracu ai scos suta aia? S% le#in de rs #i nu altceva, cnd i-am v%zut
mecla lui Neluu!
-Mi-a dat-o b%trna s-o schimb la Pine. Bine c% mi-ai amintit. Din
De#tept%rii o lu%m pe strada L%pu#neanu, la deal. Schimb sutarul la Alimentara de
la Gradea.
-P%i nu-i Piaa Veche mai aproape? O lu%m pe L%pu#neanu la vale, trecem
de p%rculeul g%z%riei din faa Bisericii Militare #i-o t%iem pe lng% casa lui nea
Postolache stahanovistul, direct n Piaa Veche. (tiau toi de diploma de muncitor
stahanovist, pe care tat%l lui Gigel Postolache (un b%iat de vrsta lor care venea mai
rar n curtea bisericii Precista), tmplar de meserie, o avea expus% la geam, prin anii
50, n camera ce d%dea la strad% a casei lor de pe strada Ghica Vod%. Degeaba o
ndep%rtase din geam mai trziu. Nu sc%pase de renume.
-(i dac% d%m nas n nas cu Teu #i Tudose?
-Ai dreptate Iezimea. Hai s% iau pine de la Gradea.
- N-ai zis cum te-ai nvrtit de sabie.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
17
Ionel le detalie cum procedase. Toate magaziile chiria#ilor din curtea unde locuia acum erau lipite
una de alta, avnd un acoperi# nclinat comun. Ar fi trebuit s% aib% #i pod pentru c% iniial proprietarul fixase
grinzi orizontale deasupra fiec%rei magazii dar nu mai b%tuse scnduri deasupra lor. A#a c% pentru Ionel a fost
floare la ureche s% le cotrob%iasc% mergnd ca la circ pe grinzi. Avea experiena alerg%rii pe schelele bisericii
Precista, atunci cnd se restaurase. Nu subtilizase ns% dect sabia, ce avea inscripionat pe lam% anul 1876,
#i o moned% mare #i grea de alam% cu efigia mp%ratului Franz Josef pe revers. Gndul c% #i nsu#ise ceva
care nu-i aparinea #i o s% fie descoperit ntr-o zi, avea s%-l chinuie o vreme.
-Nu s-a prins mo#ul c% l-ai fcut? ntreb% (oni.
-Habar n-am. Mi se p%rea c% se uita cam urt la mine cnd m% mpiedecam de el prin curte, c% abia
#i tra b%#inele, sprijinindu-se-n baston, dar poate mi s-a p%rut. Am r%suflat u#urat cnd a dat col&ul dar n
acela#i timp mi-a p%rut r%u de el. A fost un mo#neag de treab%.
-P%i te cred #i eu dac% te ghicise #i nu te-a turnat babacilor. Care-i mersul cu Teu #i Tudose pn% la
urm%? E musai s% ne d%m la fundeni o vreme #i s% nu mai c%lc%m pe la biseric%? ntreb% Izu.
-Eu a#a zic. Dac% Teu s-a neles s% intre n afaceri cu el, treaba-i cotoioas r%u. Deja Vasilica mi-a
zis c% abia a#tept% s% ne bage n mi#ma#urile lui. Dar acum, dac%-i b%gat #i Tudose n inginerie, poate ie#i
nasol tare, concluzion% juniorul Corban.
Zis #i f%cut. Timp de o s%pt%mn% cei trei b%iei se ntlnir% numai n ora#, evitnd curtea bisericii
Precista. Izu fu apoi cel care le aduse vestea care-i detension%. Teu ncercase ntr-o noapte, mpreun% cu alt
golan, s% sparg% depozitul I.C.R.M.-lui din Piaa Veche dar o patrul% de miliie i prinse n flagrant. Curnd
aflar% c% al doilea borfa#, care-l secundase pe Teu, nu era Tudose. Poate c% anii grei de pu#c%rie, isp%#ii
pentru crim%, l cuminiser% ori aciunea n sine nu era pentru un infractor de calibrul lui. Cel puin acestea erau
aparenele. Se angajase ca dubl%tor n Laminorul de tabl% subire Cristea Nicolae din valea ora#ului, acolo
unde muli pu#c%ria#i erau obligai s% munceasc% dup% ce-#i isp%#eau anii de nchisoare. Nu peste mult timp,
cnd avea s% ajung% n anul III la (coala Profesional% a Combinatului Siderurgic Galai (aflat atunci n
construcie) #i avea s% fie repartizat pentru practic% la uzina Cristea Nicolae, Ionel avea s% descopere ct de
grea era munca laminatorilor de aici, dar n special cea a dubl%torilor. Revenind n curtea bisericii Precista,
care nu avea s% devin% o alt% Curte a Miracolelor, cum #i imaginase la un moment dat Ionel, b%ieii l
vedeau uneori pe Tudose cum se ntoarcea de la munc% mergnd agale, cu capul n p%mnt, de multe ori cu
un chi#toc stins uitat n colul gurii. Basca tras% pe frunte pn% la r%d%cina nasului #i faa cioplit% parc% de dalta
unui sculptor care uitase apoi s-o mai finiseze i accentuau portretul de om deosebit de aspru #i nesociabil.
Dac% se ntmpla s% dea nas n nas cu b%ieii, nu p%rea s%-i observe. Privea prin ei ca prin sticl%. Pentru
cteva secunde, orice f%ceau nainte, adolescenii ncremeneau, urm%rindu-l pn% disp%rea din lor cmpul
vizual. Ionel ap%ru ntr-o zi cu sabia la biseric%, nf%#urat% ntr-un sac de pnz%. O trecur% n mini, de la unul
la altul, cel mai ncntat fiind Neluu Zamfir. Apoi Izu puse batista pe &ambal. i dezv%lui lui (mplu cu
satisfacie, c% treaba cu spargerea la care luaser% parte cei trei, nu era dect o pur% invenie. Izu o #terse din
loc inspirat, cu o secund% nainte de a trage Neluu cu ntrziere o concluzie dup% cele auzite. Avansul luat nu-
i folosi ns% la nimic. Dup% dou% ture de alergat n jurul bisericii Zamfir puse gheara pe micul evreu #i trndu-
l cu capul la subsuoar% pn% pe lespedea dinaintea intr%rii n biseric%, ca pe un e#afod, ncepu s%-i administreze
castane.
-Ce crezi, i d% castane pe gulie pentru mi#touri sau pentru c% i-a zis .%mp%l%u? l ntreb% Ionel
rznd pe (oni.
-(i pentru una #i pentru alta, nu i-e clar?
Era celebr% n ga#c% aversiunea lui Neluu fa% de poreclele pe care i le n%scocise Izu de#i el nu ezita
s% le foloseasc% pe ale b%ieilor din cartier. Deosebirea era c% ace#tia nu se sup%rau deloc. Dimpotriv%
g%seau c% poreclele i individualizau, dndu-le, dac% nu faim%, m%car personalitate. Numai lui Neluu i se urca
sngele n cap, gata s% fac% explozie, cnd le auzea pe ale lui. Cu ct se sup%ra mai r%u, cu att avea mai mult
parte de ele. Din aceast% cauz% avea s% fie pe viitor inta predilect% a farselor puse la cale de b%ieii din
Piaa Veche.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Revista Dunrea de Jos - nr.143
18
La clinic% s-a transferat de la Spitalul Elias o pacient% important%. Nu s-a
transferat la doamna profesor, ci la un subaltern de-al ei, b%iat de#tept #i serviabil
prin adresare direct% de la cei implicai.
Cei de la Elias se aflau n faa unui e#ec repetat.
Doamna avorta spontan n luni mari de sarcin%.
(i doamna era ofier superior la direcia V a Securit%ii Statului, aia cu paza
Tovar%#ului.
A#a c% oamenii au pasat motanul #i au apelat #i la unul care era #i priceput
#i serviabil #i mai ales n alt% parte.
- (tii, doamn%, v% trimitem noi la cineva.
Doamna a primit rezerva aflat% la dispoziia doamnei profesor, a stat cteva
luni, avea un fir trecut prin colul uterin s% nu se verse sarcina.
Grad mare, dar femeie de la ar%, lini#tit%, respectuoas%.
Aproape nu sesizai c% exist%.
Numai c%, vezi bine, exista!
Cu ajutorul lui Dumnezeu (mai ajut% #i Dumnezeu pe tovar%#i!) a dus sarcina
pn% la cap%t #i a n%scut.
La plecare a venit la doamna profesor (nu o tratase, dar o g%zduise n cele
mai bune condiii) cu cadoul.
- V% mulumesc, doamna profesor. V% rog s%-l luai.
- Ce-i asta?
- Dosarul.
- Care dosar?
- Al clinicii. Avei aici tot. Cine cu cine tr%ie#te, unde s-au ntlnit, ct a
durat. Ce zic unii despre Dumneavoastr%, ce zic alii. Care sunt prieteni ntre ei,
care se du#m%nesc. Care fur%. Ct ciubuc se ia #i care-i filiera.
- Doamne fere#te, cum s% iau a#a ceva #i ce s% fac cu el? Nici vorb%!
- Apoi, doamna profesor, informaia este putere. Facei cum vrei. Eu
m-am pl%tit fa% de Dumneavoastr%.
Doamna profesor nu a luat dosarul. C% era o doamn%.
Numai c% doamna profesor ajunsese profesor #i #ef nu pentru c% era o
doamn% foarte capabil% ci pentru c% cumnatul ei era ori #eful spionajului ori
#eful aprovizion%rii la aviaia militar%.
Cine mai #tie, a trecut mult% vreme de atunci #i s-a schimbat #i sistemul
social!
(i cum doamna profesor nu a mai r%mas profesor?
Cnd fata ei a r%mas n S.U.A.
N
i
c
o
l
a
e

B
A
C
A
L
B
A
S
A
,
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
19
(i cum a ajuns domnul doctor care rezolvase sarcina direciei V colaboratorul doamnei
profesor?
Fusese nainte n clinic%, plecase de groaza unei alte doamne profesor (colonel de
securitate din echipa lui Alexandru Dr%ghici, prieten% cu Lina Ciobanu, Lica Gheorghiu,
avnd toat% puterea imaginabil% n mn% pn% a fost #i ea dat% afar% ntr-o or% cnd a
sup%rat-o pe tovar%#a Elena Ceau#escu) #i acum trebuia readus c%ci noua doamn% profesor
avea nevoie de cineva priceput, cinstit #i care s% nu comploteze. Acum era la alt% clinic%,
mulumit #i nici prin cap nu-i trecea s% se ntoarc%. Nici o lege nu-l putea obliga.
Nici o lege, dar n afara ei...
A fost chemat la secretarul de partid al Institutului de medicin%.
C% era cadru didactic.
- Tovar%#ul, dac% partidul te trimite s% m%turi str%zile, te duci?
- M% duc!
- Ei, uite, partidul nu te trimite s% m%turi str%zile, te trimite s% te transferi la clinica cutare!
Dup% revoluia din 89, tovar%#ul secretar de partid a devenit domnul secretar de stat
la Ministerul S%n%t%ii.
Acum nu mai opera n numele partidului, ci n numele democraiei.
Doamna profesor avea principii. Nu a luat dosarul.
A fost chiar indignat%.
F%cea parte dintre cei ce ador% fleica din farfurie #i susin c% abatorul nu exist%.
Pacienta l-a recompensat #i pe doctorul cu care a reu#it s% nasc%. L-a recompensat
dup% revoluie.
Ea a r%mas tot acolo, ba a mai s%rit n grad.
Doctorul a vrut s%-i obin% dosarul de urm%rire.
(tia c% avusese.
- Dom doctor, dac% vrei, n dou% zile l avei. Dar cum mi-ai f%cut un mare bine, v%
sf%tuiesc s% nu o facei. Vei r%mne cu o scrb% de via% ce v% va tulbura existena pn% n
ultima zi a vieii.
De ce s% v% pierdei prietenii #i iluziile?
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Revista Dunrea de Jos - nr.143
20
CONSTANTIN TNASE
naintea J udec#%ii de Apoi este judecata oamenilor.
(Anonim)
De trei ori a strigat grefierul Curii Mariale pn% ce Manoil% Hristache a catadicsit
s% se ridice de pe banca acuzailor #i s% r%spund% prezent. Sala de judecat%, aproape
goal% #i dezolant%, p%rea o prelungire a celulei din care l-au ridicat gardienii dis-de-diminea% spre a-l
nf%i#a onoratei instane, singura n m%sur% a hot%r asupra p%catelor, crimelor #i delictelor s%vr#ite
pe acest p%mnt.
De#i trecuser% mai bine de trei ani de la n%bu#irea n snge a Marii R%scoale %r%ne#ti de la
1907, tribunalele nfiinate ad-hoc tot mai pronunau pedepse grele (#i nedrepte) pentru cei ce participaser%
ntr-un fel sau altul la ac&iunile de trdare #i complot mpotriva tronului, regatului #i unit&ii na&ionale.
U#a pe unde ar fi trebuit s% intre oarecine pentru ca #edina de judecat% s% fie public% potrivit
principiilor consfinite n codurile de legi ale Majest&ii Sale Regale, r%mnea nemi#cat%, nchis% pentru
totdeauna n cauza penal% privind pe inculpatul Manoil% Hristache, trimis n faa judec%torilor pentru
adeziune la r%scoal%, jaf #i distrugere. Cu toate c% nu se ntov%r%#ise cu r%sculaii, mo#ierul Alecu
Negoescu l-a denunat ndat% ce i s-a adus la cuno#tin% c% nevast%-sa, madam Janin Negoesco, se
inea cu %r%noiul acela lipsit de respect fa% de ierarhia social% #i trufa# n credina strmb% c% att timp
ct nu cerea nimic nim%nui, nimeni nu-i putea pretinde ceva.
Cnd boierul Alecu a fost maltratat, i s-a pr%dat #i incendiat conacul, Manoil% se desf%ta cu
nurii cucoanei Janin n apartamentul matrimonial din hotelul Metropol. Se cunoscuser% ntr-o prim%var%
prin arcanele de la Mogo# unde Manoil%, mpotriva apuc%turilor sale, ara cu plugul marca Porc
fabricat la Re#ia #i pe unde boieroaica ie#ise la manej cu o mroag% de pe vremea tinereii onorabilului
ei so. Un a#a cal istove#ti la plug, i-a spus ea ca un fel de repro# mai mult fa% de insolena de a nu
nceta lucrul #i a-i ar%ta semnele exterioare de respect. ns% dup% ce Manoil% #i-a scos p%l%ria #i femeia
a putut s%-i vad% mai bine chica neagr% #i ochii alba#tri, ntre ei s-a nst%pnit o t%cere plin% de tlcuri.
Pn% la urm%, primejdia acelei apatii a fost risipit% de dorina doamnei Janin, exprimat% direct, f%r%
nconjur, de a i se procura un cal mai bun dect al lui #i ct mai curnd posibil. Acum, dup% atta timp
trecut de la acea ntmplare, nimeni n-ar putea spune dac% madam i-a adresat acea solicitare #tiindu-l
geamba# (n realitate ho) de cai, ori a fost, a#a, o chestie de moment. Ceea ce se #tie cu siguran% este
c% Manoil% s-a nfierbntat dintr-o dat% #i i-a spus c% va avea calul negre#it. Apoi, lund seama, a
ad%ugat, fire#te - neconcludent, c% va merge la iarmarocul de la F%lciu #i ... va face rost cel mai frumos
Lipi&an de pe tot cuprinsul Horincei.
Pn% la asfinit, Manoil% s-a simit ca pe ghimpi. A doua zi, pe la prnz, dup% o noapte de c%ut%ri
asidui, a ajuns la poarta conacului innd de drlogi calul promis. Madam Janin Negoesco era n al
noulea cer. n costum de c%l%rie a nc%lecat pe de#elate uitnd a-l ntreba pe Manoil% de preul calului #i
celelalte. Abia seara, cnd conu Alecu s-a minunat de calul dobndit de nevast %-sa, de #aua lucrat% n
atelierele din Br%ila #i de harna#ament, Janin i-a aruncat peste um%r c% a fost un chilipir de numai doi
duca&i mari austrieci. Totodat% i-a cerut s%-l tocmeasc% pe Manoil%, sergent rezervist al Regimentului 8
C%l%ra#i pentru antrenamente, ntruct avea de gnd s% participe la parada amazoanelor prilejuit% de
jubileul regal. Parada a venit, a trecut #i doamna Janin cu lipianul ei a uimit lumea. Ca r%splat%, Manoil%
a primit un s%rut pasional urmat de altele #i de numeroase ntlniri secrete prin hotelurile din Galai ori
prin casele prietenelor ei, plecate n vilegiatur% prin %rile civilizate din Occident. Sigur c% acele ispr%vi
au fost necugetate, numai c% madam voia s% compenseze convieuirea cu un b%rbat atins de mirajul
latexului analgezic extras din capsulele imature de Papaverum somnifer, ori din unele buruieni rare,
culese n anumite anotimpuri, n faptul serii sau la miezul nopii cum ar fi Lactuca virosa ori Salvia
divinorum #i altele. De asemenea, se mai zvonea prin unele cercuri c% Alecu Negoiescu, pe lng% acest
n%rav, mai era bntuit #i de acela al atragerii, prin vicle#ug #i promisiuni, a copilelor de %rani spre a le
viola.
Spune-mi unde ai fost n noaptea cu pricina, insista avocatul tocmit de nevast %-sa, Ilinca,
maestrul Abageru, un fel de celebritate local% despre care umbla vorba c% i avea la degetul cel mic pe
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
21
toi judec%torii, consilierii, procurorii #i grefierii. Spune-mi #i te scot curat din t%r%#enia asta. Doar att
unde ai fost #i nimic mai mult. Manoil% n-a m%rturisit niciodat% unde #i cu cine a fost n noaptea
cnd fraii, cumnaii, verii #i tot neamul lui %r%nesc au jefuit #i au distrus ceea ce li s-a p%rut a fi un
simbol al mpil%rii, prigonirii, persecuiei #i nedrept%ilor de pn% atunci. (i asta nu doar c% el nu d%dea
doi bani pe acea form% de revolt% care nu i-ar fi adus niciun c#tig, nici c% era ho de cai recunoscut n
#apte inuturi, urm%rit zadarnic de jandarmi, ci din motivul neles de avocat cnd a fost prea trziu #i
n-a mai avut ce face n ap%rarea clientului s%u. N-a m%rturisit #i nici n-a a#teptat ca ea s% intre pe u#a
s%lii de judecat% precum oricine ar fi vrut #i ar fi avut r%gazul s% asiste la osndirea lui pentru fapte pe
care nu avea cum s% le s%vr#easc% de vreme ce din probele aflate la dosar nu rezulta cu certitudine c%
inculpatul fusese prezent la locul cu pricina n momentul respectiv. (i tocmai aceast% chestiune ar fi
fost ca o min% de aur pentru maestrul Abageru care perora dezl%nuit, cernd Ministerului Public s%
fac% dovada indubitabil #i de necontestat c% inculpatul ... ns%, tocmai atunci, Manoil%, intempestiv #i
neinspirat, dup% opinia ap%r%torului, a recunoscut nvinuirea #i curtea s-a retras pentru a delibera #i
pronuna pedeapsa de dou%zeci de ani temni% grea, de unde nimeni nu a ie#it niciodat%, iar el nu-#i va
mai vedea familia nevasta #i unicul copil, Neculai M. Hristache (iniiala M. i insufla un fel de
speran% nel%murit% chiar #i n acele mprejur%ri) #i cu att mai puin pe doamna Janin pe care mai mult
a respectat-o dect a iubit-o. Sup%rarea maestrului era c% ratase poate cea mai bun% ocazie de a
dezv%lui putreziciunea, ipocrizia, josnicia, pizma, n#el%ciunea, r%utatea #i crima lumii n care suntem
silii a vieui.
Cum pe atunci oamenii nu #tiau la fel de multe ca n zilele noastre, Ilinca, considerat% deja
v%duv%, ntruct erau prea puine temeiuri de a se crede c% Manoil% mai era nc% n via%, a mers la
curtea domnului Alecu Negoescu, rugndu-l s%-i fac% un rost fiului ei, Neculai, mplinise de curnd
cincisprezece ani #i putea s% munceasc% spre a-#i asigura traiul de zi cu zi. Boierul, n halat lung pn%
la c%lcie, puf%ind un trabuc adus tocmai de la Havana, nmuiat n coniac Hennessy VS, a privit absent
n direcia tn%rului din faa sa #i a zis c% era cum nu se putea mai potrivit pentru slujba de gr%jdar, adic%
s% aib% grij% de lipianul doamnei Janin ct timp dumneaei era plecat% pe la castelele de pe valea Loarei.
n consecin%, Neculai s-a nfiinat la staulele Negoescului #i, precum Hercule n grajdurile lui Augias ...
Dar asta era soarta oric%rui %ran c%ruia nu-i treceau prin cap tot felul de bazaconii cum se ntmplase
cu taic%-su #i poate cu neamurile mpu#cate de soldaii Regimentului de Ro#iori pe caldarmul Galailor,
doar pentru c% n-ar mai fi vrut s% fie gr%jdari, argai #i, n general, slugi pe la alii mai noroco#i.
Neculai ns% n-avea nimic din firea n%valnic% a lui Manoil%, era harnic, ascult%tor #i supus, a#a
nct, cnd a mplinit 21 de ani, boierul l-a nsurat cu Tudoria, fata buc%t%resei, mai mare cu patru ani
dect el, cam uric%, dar mam%-sa, Ilinca, i-a dat ghes s% o ia, ntruct avea o vac%, un juncan #i zece
oi. (i tot boierul l-a luat cu el drept ordonan% cnd a plecat pe front la M%r%#ti, unde l-a mpu#cat cu
mna lui nainte ca locotenent-colonelul Alecu Negoescu s% dezerteze la inamic. Acele am%nunte
nsp%imnt%toare #i dureroase, stabilite de o alt% Curte Marial%, au fost aduse n sat la ei de nv%%torul
Costin Arhire, l%sat la vatr% cu gradul de sublocotenent n rezerv% #i f%r% braul stng, fapt pentru care
se considera norocos, ntruct putea s% scrie cu creta la tabl%, cu tocul n catalog, prin condici #i s%
fac% #i alte treburi la care cu mna stng% i-ar fi fost mai greu.
De durere, Tudoria s-a stins ca o lumnare l%snd-o #i f%r% mam% pe Nastasia N. Hristache,
fiica ei #i a lui Neculai, mort f%r% glorie pe front, ucis mi#ele#te de propriul comandant. Apoi a fost
rndul Ilinc%i, dobort% de tifos, molipsit% n timp ce sp%la #i c%lca efectele soldailor din Regimentul 11
Dorobani Siret. (i astfel, nepoata ei, fiica Tudoriei, a r%mas cu totul orfan%, n grija doamnei
Denisa, nevasta nv%%torului invalid, nduio#at% de mica f%ptur% care, cu fiecare zi, v%dea tot mai multe
tr%s%turi mo#tenite de la cel ce fusese cndva Manoil%, bunicul necunoscut, despre care nimeni nu
cutezase nc% s%-i povesteasc% ceva, deoarece cu toii #tiau c% a fost osndit ca oricare ho de cai,
pentru blestem%ii de neiertat pe toat% faa p%mntului. Iar cnd Nastasia a sfr#it clasa a patra, doamna
Denisa #i soul ei, nv%%torul Costin Arhire, v%zndu-i srguina #i rvna de a nv%a, au g%sit de
cuviin% s% o trimit% la (coala Normal% ca s% ajung% nv%%toare. n felul acesta, unii au v%zut n
desf%#urarea lucrurilor o alt% tr%s%tur% a lui Manoil% prinznd contur n feti#cana istea% #i zglobie:
hot%rrea de a pune cap%t servituilor impuse de proprietatea asupra p%mntului, uneltelor, animalelor #i
a altora de acest fel, de care depindea att de mult pe atunci traiul omului oricine ar fi fost el.
(Va urma)
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Revista Dunrea de Jos - nr.143
22
Gheorghe BACALBASA
,
Dup% #edin% revoluionarii, mb%tai de propria lor ndr%zneal%, au m%r#%luit c%tre biroul comitetului de partid al spitalului,
l-au cucerit deschiznd u#a cu cheia #i au inaugurat sediul FSN, tot un fel de partid dup % mintea lor de atunci.
L-au instalat n birou pe conduc%torul democratic ales al mi#c%rii de mase, au chiuit un timp a victorie #i constatnd c%
pe moment nu mai era nimic de f%cut au plecat fiindc% erau salariai #i aveau treab%.
n birou a r%mas doctorul Preda.
St%tea #i privea gnduros masa acoperit% cu postav ro#u, scaunele cu sp%tar nalt, vitrina cu operele Tovar%#ului.
Pn% mai ieri lucrurile erau clare.
Acum se trezise pre#edintele unui fantomatic comitet FSN, ntr-o ar% n care vremurile erau tulburi, nu era clar nici cine
o conduce #i nici ncotro se ndreapt%.
Poate c% se gr%biser%.
E adev%rat profesorul Niculae I. Nicolae lipsea.
Dar dac% n timp ce ei l nfierau #i l declarau ceau#ist, el st%tea la rnd la televiziune ca s%-#i exprime adeziunea la
Revoluie?
Dac% Niculae I.Nicolae era n c%ri?
(i dac% mine avea s% apar% reprezentantul celor care preluaser% puterea s%-i ntrebe:
- Cine v-a pus oameni buni? De unde ai auzit voi de FSN la nivel de instituie?
(i n timp ce n sufletul lui Horia Preda se strecura ndoiala #i era din ce n ce mai hot%rt s% renune, s% se dea la o parte,
au r%sunat b%t%ile acelea gr%bite n u#%: DomDoctor, DomDoctor! Repede la televizor!
Iar cnd a ajuns i-a v%zut pe cei doi z%cnd n %nd%ri ca doi pui c%rora li s-a luat gtul.
Cei care l aleseser%, oamenii spitalului, st%teau laolalt% u#or jenai, u#or nfrico#ai #i se holbau la imagine ntr-o t%cere
absolut%.
Atunci a primit Horia botezul puterii, a nv%at prima lecie, a neles c% cei doi trebuiser% s% moar% pentru c% o revoluie
adev%rat% porne#te cu uciderea fo#tilor conduc%tori, c% odat% v%rsat sngele b%trnilor nu mai era loc de ntoarcere.
Singurul drum era nainte. S-a ridicat, a cobort jos la dulapuri, #i-a luat hainele #i le-a plimbat ostentativ, trimf%tor, la
vedere, pe culoarele spitalului c%tre noua sa cas%, fostul cabinet al partidului. A#a, ca s% se #tie. La televizor se cnta imnul cel
nou, semn c% Televiziunea Romn% Liber% #i ncheiase programul. De#teapt-te, romne se auzea la televizor iar romnii se
preg%teau de culcare. ncet, ncet, o nou% noapte pogora asupra Bucure#tiului. Absena din spital a directorului general Niculae
I. Nicolae se datora unui motiv ct se poate de simplu. Directorul ncercase s%-#i pun% ma#ina la ad%post.
n principiu, Niculae nu avea de ce s% se team%.
Locuia la bloc, i se repartizaser% #i lui prin Centrul Universitar patru camere pe calea Mo#ilor #i avea ca tot romnul o
Dacia pe care o inea n faa casei.
Numai c%, #i aici ncepea problema, Dacia avea num%r mic, trei cifre pe pl%cua de nmatriculare #i era neagr%.
Num%r mic aveau nomenclaturi#tii iar negru nu pupa oricine, negru era o culoare rezervat %.
Numai el #tia ct s-a mai canonit #i ct a trebuit s% se c%ciuleasc% ca s% obin% nsemnele, s% se simt% #i el om, s% i se spun%
#i lui s% tr%ii, s% duc% mna respectuos la chipiu miliianul dac% ndr%znea cumva s%-l opreasc% n trafic.
Iar acum, lucrurile se ntorceau mpotriv%, mulimea nt%rtat% vna numere mici, se nvrto#a asupra lor #i risca s% se
trezeasc% cu parbrizul spart, capota ndoit % sau chiar, doamne fere#te, s% i se dea foc automobilului.
A#a c% s-a hot%rt s% pun% ma#ina la ad%post, s-o duc% la el n Comun%, la Mere#ti, nu era departe de Capital%, s-o in%
acolo pn% s-or mai potoli lucrurile.
La Mere#ti era lini#te, oamenii #i vedeau de treab% ca #i cum nu se ntmplase nimic, pn% #i primarul r%m%sese la locul
s%u, atta doar la u#a prim%riei atrna steag cu gaur%, un steag din acelea cu stema decupat%.
La Mere#ti, printre ai s%i, a urm%rit Niculae I. Nicolae execuia dictatorilor.
Oamenii priveau n t%cere, nu spuneau nici da, nici ba.
Mergea vorba c% se desface CAP-ul #i se va mp%ri p%mntul.
Nicolae a r%mas ndelung n faa televizorului ncercnd s% deslu#easc% ce se ntmpla #i cum vor schimba viaa lui
evenimentele care se derulau pe ecran.
Pn% la urm% a crezut c% se dumire#te.
Iliescu, Brl%deanu...
Tot la fel o s% fie, #i-a spus, un comunism f%r% Partid #i f%r% ceau#escu.
Nu avea de ce s% se team%.
S-a ntors n capital% cu prima rat%, rata din zori cu care se ducea lumea la munc%.
Solid, negricios, cu pomeii lai #i basca nfundat% adnc peste ochi, nu se deosebea cu nimic de ceilali, cons%tenii lui care
mo%iau n ma#in%.
Un navetist mergnd mergnd la ora# s% c#tige pinea sa zilnic%.
n Bucure#ti nu se mai tr%gea.
Terori#tii disp%ruser% la fel de misterios dup% cum ap%ruser%.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
23
Prima zi de munc% postrevoluionar% a nceput prost pentru Niculae I. Nicolae.
Acum, c% nu se mai putea folosi de ma#in%, a fost nevoit s% plece la serviciu cu tramvaiul.
Era nghesuial%, plin de igani #i mirosea a blan% de cine plouat.
n spital era lini#te.
Ca n fiecare diminea% infirmierele aranjau n oficiu masa bolnavilor, asistentele se agitau n saloane, mpingeau c%rucioarele
nc%rcate cu cutii nichelate, aranjau foile de observaie, preg%teau vizita.
Zgomotele acelea de trezire la via% i erau familiare.
Sunau ca o melodie, i aduceau pacea n suflet.
Nimic din ce se petrecea aici nu amintea de evenimentele sngeroase ale ultimelor zile, pn% #i ecoul lor p%rea s% fie absorbit
de rutina zilnic% a spitalului.
- Lovitur% de stat, murmur% pentru sine profesorul.
Ne-a fost dat s-o tr%im #i pe asta.
Str%b%tea coridoarele lungi, oamenii i d%deau binee #i el le r%spundea binevoitor la salut.
Apo i-a v%zut strn#i ciorchine n faa direciei.
Nu muli. S% fi fost #ase, #apte: Horia Preda, doctorul Dumitrescu, un mecanic din curte, cteva infirmiere #i asistenta #ef%
Mariana Cotoi.
I-a v%zut #i a neles c% pentru el erau adunai, c% %#tia pe el l a#teapt%.
Profesorul s-a ndreptat c%tre Dumitrescu pentru c% Dumitrescu i era dator, l primise n clinic% dup% ie#irea acestuia din
penitenciar unde isp%#ise o condamnare pentru ntrerupere ilegal% de sarcin%.
l primise pe r%spunderea sa pentru c% era medic bun #i pentru c% e bine s% ai pe aproape un om care s%-i fie ndatorat #i
pe care s%-l ai la mn%.
A#a c% profesorul pe el l-a ales, s-a ndreptat c%tre el.
- Ce-i, Dumitrescule?
Dumitrescu se l%sa de pe un picior pe altul, se sc%rpina n cap #i nu prea #tia cum s% nceap%:
- Ap%i, Dom Profesor...
A intervenit Mariana Cotoi aspru, imperativ:
- Noi...
- Care noi?, a ntrebat sec Profesorul.
- Noul comitet FSN al spitalului. N-avei de unde #ti dumneavoastr%.
Mariana sublinia vulnerabilitatea profesorului. Lipsise din spital n zilele fierbin i ale Revoluiei.
- Sediul nostru, ad%ug% cu un soi de bucurie r%ut%cioas%, e n fostul birou PCR.
- Bine, a r%spuns conciliant Niculae I. Nicolae. Am s% fiu la dumneavoastr% ntr-o jum%tate de or%.
Profesorul d%dea clar de neles c% recunoa#te puterea politic% nou instalat%, ba mai mult, c% era dispus s% negocieze.
Pe coridor ncepeau s% se adune salariaii spitalului.
St%teau #i urm%reau cu ochiul atent confruntarea dintre cei doi poli de putere.
- Ba nu, discut%m aici, interveni Mariana #i profesorul realiz% c% cu ea avea de dat lupta, Dumitrescu i era ndatorat, avea
#i el omul lui iar ceilali, nu d%deau semne c% ar fi dornici s% se bage.
- Tovar%#a Cotoi, ncepu Niculae cu un aer de autoritate, dar nu reu#i s%-#i duc% vorba pentru c% asistenta #ef% i arunc%,
rece, cu ur%:
- Tovar%#%-i m%-ta! S-a terminat cu tov%r%#ia.
Profesorul ncremeni, nu att datorit% obr%zniciei ci pentru faptul c% mama lui era moart%; Mariana Cotoi, care i mai ajuta
s% fac% menajul n cas%, #tia foarte bine lucrul acesta c% doar f%cuse cu mna ei coliva la nmormntare.
O s% te in minte, gndi Niculae, dar l%s% m%g%ria s% curg%, important era s%-#i menin% calmul, nu se l%sa el provocat dup%
cum urm%reau %#tia.
Hot%r s% le fac% pe plac #i deschise larg u#a direciei.
n momentul urm%tor nlemnir% cu toii.
Deasupra biroului directorial atrna mpu#catul, atrna, ca #i cum nimic nu s-ar fi ntmplat, tabloul oficial al Tovar %#ului.
Tovar%#ul le zmbea larg, avea p%rul u#or ondulat #i i se vedeau amndou% urechile.
Crucea mamii ei de ma#in%, i trecu fulger%tor prin minte directorului. Uitase, cum de putuse s% uite...
- l dau jos imediat.
- Noi l-am dat jos, l corect% b%os Mariana, trase un scaun, se desc%l% #i ridicat% pe vrfuri se apuc% s% coboare tabloul. I
se vedeau chiloii roz, gro#i, cu dunguli%. Dup% ce Tovar%#ul a fost cobort, n nc%pere s-a nst%pnit t%cerea. Era clar c%
Mariana se epuizase, nu mai #tia ce era de f%cut mai departe.
Ceilali t%ceau #i ei intimidai de autoritatea nc% prezent% a profesorului.
(i atunci #i-a dat seama doctorul Preda c% t%cerea asta prelungit% poate s%-i piard%, c% cel%lalt nu era nc% r%pus #i dac% nu
se f%cea ceva repede, situaia risca s% scape de sub control.
- Ia s% ne spun% nou% Niculae I. Nicolae ce #tie dnsul despre promovarea conceptului alimentaiei raionale n baza c%ruia
au fost nfometai oamenii?
Preda avea vocea grav%, puternic%, ndurerat% #i acuzatoare n acela#i timp.
Profesorul se preg%tea s% r%spund% c% ei erau Institut de Chirurgie, c% nu avea nicio tangen% cu problemele de nutriie, dar
cel%lalt nu i-a l%sat timp #i a lansat o nou% acuzaie.
- S% ne spun% Niculae I. Nicolae despre miile de femei decedate n maternit%i cu avort.
Mai departe nu se mai auzi dect urletul profund, neomenesc, al doctorului Dumitrescu, un urlet ca la facerea
lumii.Dumitrescu urla:
- Am f%cut pu#c%rie politic%!
Treaba cu avorturile l atinsese la coarda sensibil%, durerile ascunse n%v%leau afar% necontrolat #i n%valnic, tensiunile
acumulate n ultimile zile l f%cuser% s% se piard% cu firea, s% o ia razna.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Revista Dunrea de Jos - nr.143
24
poveste despre demoni & prima dat%
//////
o mn% cald% ca sngele se plimb% pe mas%
n ntuneric
caut cutia cu pastile mi se lipesc minile de
lemnul muceg%it
1 pastil%
2 pastile
3 pastile
#.a.m.d. pn% la ultima
gnduri unul dup% altul mi trec prin minte ntr-o goan% care nu
se termin%:
acum a#eaz%-te
stai pe marginea patului desf%-i nasturii b%rbatului scoate-i bluza
scoate-i c%ma#a scoate-i #i sutienul lini#te :
se spune c% dac% iei multe pastile, mori
b%rbatul plnge b%rbatul se mbrac% b%rbatul moare #i plnge
p-l--n-g-e %sta va fi ultimul cuvnt pe care l vei auzi nainte de moarte
asta e ultima dat% nainte de moarte -
prima dat% a fost dureros i-ai murd%rit hainele
#i ai plns apoi ai fost fericit% apoi din nou ai plns
acum
stai ntins% pe pat #i caui un punct pe tavan
asupra c%ruia te poi concentra n timp ce b%rbatul
are grij% de lucrurile exterioare
nainte de moarte
resimi gustul tuturor pastilelor pe care le-ai luat
vreodat%
pielea b%rbatului ine loc de cer
patul se strnge #i acum l poi chiar mnca
u#or-u#or intr% tot n burta ta
////////////////////
tr%ie#ti n organele b%rbatului t%u.
ma-ma, ma-ma, ma-ma
deschid ochii pentru prima dat%
ca dup% un somn lung
i num%r vertebrele i privesc minile
ridic mecanic mna fac un semn n aer
e trziu #i tu mi spui c% nu se face
mai cald.
privim
nu spre acela#i cer
v%d civa oameni adunai n jurul
unui iluzionist
2 copii gemeni vorbesc despre na#tere
despre desprindere #i ntoarcerea n pntec
2 fetie vor ngheat%
mi se ndoaie stomacul
burta mi se strnge de fric% de strig%t de
moarte
nu mai aud nimic
scncetele mamei din camera de lng%
umplu aerul
sngele mi curge pe urechi #i mi se ncheag%
pe piele.
te rog,
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
25
iar mirosul morii se diminueaz%
n stnga e o funie
n dreapta o alta.
poi s% bei din acela#i pahar cu mine
poi s% cni n acela#i timp cu mine
poi s% faci m% iei de mn% n fiecare sear%
poi s% plngi cu mine
poi s% omori cu mine
oricum nu ar fi vreo diferen%
ntre noi
c%ci dumnezeu e mare
#i ne iart% pe toi.
m% cuib%resc n tine ca ntr-un pntec
(fragment)
mi plimb degetele peste coastele mariei
lumina cade undeva sub sni
ntr-un unghi puin alungit
maria
ascult%-m% te rog ascult%-m% te rog ascult%-m% te
rog ascult%-m% te rog
______________________________________________________________________________
trebuie s% ai 20 ani pentru a-i t%ia venele
trebuie s% ai 20 ani pentru a-i ncepe viaa
sexual%
trebuie s% ai 20 ani pentru a avea schizofrenie
trebuie s% ai 20 ani pentru a ine pe cineva n
spate
38 grade+
pe m%sur% ce temperatura cre#te
#i oasele mele se dilat%
unele mai mult altele mai puin
maria
adun%-mi oasele #i pune-le n faa unui cine el
va #ti ce trebuie s% fac% -
40 grade+
se a#eaz% praful peste t%lpile mele
maria
preg%te#te o farfurie mare de sup% #i d%-mi s% o
m%nnc
mi-e foame
sunt un animal. mi-e foame mi-e foame mi-e
foame mi-e foame e t c .
_______________ maria mi aduci #i ni#te
pine? ____________________
42 grade +
pl%mnii mei cedeaz%
.....
mai treci pe la mama.
& the sex & the drugs & the complications
i num%r degetele.
una cte una p%streaz% cuvinte
care aduc dup% ele un lung #ir de gnduri
negre
/ simt o r%ceal% n mine o atingere pe coapse un
tremurat
lucruri care nu spun nimic /
e pauza pe care o faci ntre cuvinte
momentul dinaintea urm%torului
sunt secundele astea care prezic o explozie
n mine n noi
sunt cu tine n camera mea #i ncerc s% nu i spun cum
fiecare
atingere e ca o agonie care se aga% de infinit
//
pauz% de atingere
pauz% de strig%t
pauz% de moarte
//
n camera de lng% aud pe cineva vorbind
nu e mama nici tata
sunt 4 b%rbai care poart% pe umeri
2 cutii.
cntec despre lumin%
ntr-un fel e firesc
am adunat toate pauzele ntr-o cutie
#i le-am p%strat
pentru ce urmeaz%.
nu e n regul% s% vorbe#ti despre moarte
dimineaa
cnd copiii se spal% se mbrac% pleac%
la #coal%
dar
pe de alt% parte trebuie
doar s% a#tepi pn% se dilat% lumina -
dup% cteva de zile
oamenii dau steagurile jos
iar poarta se nchide
mama scoate florile afar%
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Revista Dunrea de Jos - nr.143
26
R
o
m

n
i
i

l
i
t
e
r
a
r
e
...sau PSALMII lui Grigore (ERBAN
Tr%im timpuri unde conceptele religioase sunt mai mult risipite prin c%ri religioase dect
n sufletele oamenilor. ntr-un context al sentimentului de evlavie sunt poeziile lui Grigore
(erban. Autorul prefer% Psalmul oric%rei altei specii. Este un psalm de mulumire, n care
simim #i regrete, ntrevedem pio#enie #i evlavie:
Doamne,
Ajut%-m% s% dau lumii ce am:
Iubire, onoare, adev%r,
Omenie, demnitate, bun%tate
Aceste, Doamne, pios i cer. (Psalm)
Autorul, n faa Divinit%ii, tr%ie#te clipe intense.
Credina i ofer% autorului o posibilitate de a dialoga cu
Dumnezeu. Aceasta fiind un ndemn pentru fiecare
cititor. Poezia ne dezleag% sufletele de cotidianul care ne concentreaz% la alte lucruri
nesemnificative. De cte ori utiliz%m timpul f%r% pricepere, iubirea din noi r%mne undeva
ascuns%. Prefer%m s% fim puternici, dar f%r% bun%tate. Ne irosim darul lui Dumnezeu. Poetul
Grigore (erban, n volumele sale Cuvinte de dor (1998, Chi#in%u: Reclama), Cuvinte #i
dor (2002, Chi#in%u: Epigraf), Cuvinte cu dor (2003, Chi#in%u: Sorocovici Iulian), Al
treilea pol (2004, Chi#in%u: Continental), Ecouri n inim (2005, Chi#in%u: Continental),
Stri (2007, Chi#in%u: Continental), De dor #i pentru suflet (2007, Chi#in%u: Continental),
Patru cai (2010, Chi#in%u: Continental), A opta zi (2013, Chi#in%u: Iulian), fiind #i profesor
de limb% #i literatur% romn%, ne invit% la o lecie a sufletului att de necesar fiec%ruia.
Victoria Fonari
PSALM
Grigore (ERBAN
Doamne,
M-ai aruncat un fir de nisip
n lumea asta p%c%toas%,
Dar mi-ai g%sit aidoma chip
(i viaa mi-ai f%cut-o frumoas%.
Doamne,
Curg%tor, mi s-a trece soarta,
Credeam c% nu voi avea r%d%cin%,
Dar, orict de crud% ar fi semina
Din lumin% se na#te lumin%.
Doamne,
Gndul de pcat mi l-ai iertat,
mpletindu-l cu anii copiilor no#tri
Ca din imaculat etern s cad n pcat
&i tot ce-i tin s urce n a#tri.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
27
PSALM
Spune, Doamne, ce s% fac
(i azi, # mine, #i-ntotdeauna
Prea multe dureri desfac
#i le mpart cu lumea.
Spune, Doamne, cui s% cred:
Mie, ie, ori#icui
Tot mai des adev%rul pierd
(i nu dau de urma lui.
Spune, Doamne, unde s% plec
Drumul nu #tiu unde duce
Vise multe vin #i trec,
Dar stau mereu la r%scruce.
Spune, Doamne, cte s%-ndur:
Incertitudini #i umilin%
M-am s%turat pn%-n gt #i-i jur:
Irump din suferin%.
AM PUTERI
Doamne, iart%-m% c%-i zic:
Am puteri s% le fac pe toate:
Globul infinitului s%-l ridic,
Cu zmbet s% trec peste moarte.
Dac% trebuie pot face orice
Pune-m% la ncercare
(i sngele mi urc pe cruce,
(i inima-mi deschid ct o zare...
PSALM
(tiu a m% na#te din nou
Chiar dac% a# fi strivit
Dumnezeu mi-a miluit
Via% nmiit.
Pot rena#te din durere, fum,
Din ocar% pur #nesc -
Domnului i cresc
Psalm ngeresc.
M% nal din scrum #i glod,
Din praf adev%r culeg
Milostivului n spic
Ruga i-o ridic.
PSALM
mi pui n fa%, Doamne, lumin% #i ntuneric,
Bine #i r%u, ur% #i dragoste, r%zboi #i pace,
(i apoi, cnt%rindu-mi nisipul din ornic,
mi balansezi totul cu ce pot face.
(i ncerc s% culeg lumin%, bine, dragoste #i pace,
S% le strng la un loc #i peste tot s% le arunc,
Dar, Doamne, nu #tiu cum #i de ce se face:
R%d%cinile lor m% duc spre Mntuitorul prunc.
(i, totu#i, ele exist%: lumina, binele, dragostea,
pacea,
Atta timp ct exist%: ntunericul, r%ul, ura, r%zboiul.
Armonia sacr% va fi numai atuncea,
Cnd lumea, Doamne, #i va f%uri ea ns%#i raiul.
Mntuirea nu poate s% vin% ntr-o lume blestemat%,
Iertarea lumii va veni cnd lumea va fi bun%,
Dar, pn% atunci, Doamne, rug%m de ne iart%
(i pentru pinea cea de toate zilele pe toi ne
adun%.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Revista Dunrea de Jos - nr.143
28
Recent, la Editura ARC a ap%rut Antologia de proz% ceh% contemporan% Coama leului pe pern%,
susinut% financiar de Ambasada Republicii Cehe n Republica Moldova n parteneriat cu Uniunea
Scriitorilor din Moldova. Traducerea #i selecia textelor au fost realizate de Helliana Ianculescu #i Lidia
Naincov.
Biografia succint% traseaz% interesele scriitorilor Emil Hakl, Markta Hejkalov, Magdalena
Wagnerov, Jir0 Haj3ek, Radka Denemarkov, care activeaz% la posturile de radio, televiziune, n teatru,
pres%. Titlurile c%rilor, revelaia de rudenie,
peregrin%rile determinate de studii sau de refugiu,
constituie o apropiere dintre autori #i cititori. Biografia
e selectat% abil pentru a apropia oamenii spaial,
conceptual, temporal. Or, n unele evenimente se
ntrev%d #i cititorii din Romnia, care mai in minte
epoca restriciilor, a cenzurii, a interdiciei, a s%r%ciei,
a revoltelor #i a aspiraiilor spre libertate.
Aceast% carte a ap%rut n viaa mea exact n anul
cnd am fost invitat% de Libue Valentov, Facultatea
de Litere, Universitatea Carolin%, Praga, la Colocviul
Internaional de Studii Romne#ti din Cehia #i
Slovacia Ficiune #i non-ficiune n literatur% (23
octombrie 2013). Praga mi s-a deschis #i graie acestor
autori. Milo Urban intensific% contradiciile acestui
ora# prin valorificarea a dou% optici: scriitorul T. #i
cititoarea J.: (i eu sunt o observatoare, la fel ca tine.
Diferit este numai modul n care privim ora#ul #i ce
vedem ce vrem s% vedem #i ce nu. Iubesc Praga #i
atunci ce pot s% fac? Chiar dac% este resping%toare.
Pur #i simplu, v%d frumuseea ei la fel ca tine, doar c%
tu nu vrei s% o vezi. i alegi doar aspectele urte.
Sigur c% Praga nu e Chi#in%u, dar aceste cuvinte
le-am acceptat de parc% erau despre ora#ul meu. Nici
vorb%, nu pot fi comparate aceste dou% ora#e, dar
emoia pe care mi-a transmis-o cu atta m%iestrie
autorul, mediat% de Helliana Ianculescu, m-a apropiat
mult emotiv. Sentimentul are argumente #i misterul
poate fi reflectat. (i atunci am tr%it confortul disconfort
a faptului cum e receptat ora#ul meu de str%ini #i de
locuitori. Scriitorii din antologie simt Praga ca un spirit atotcunosc %tor, personajele nu #tiu dect segmente
din biografia sa. Astfel apare Praga n viziunea lui Roman Rz, Ji 0 Kratochvl #i Vratislav Ma5k.
Probabil #i locuitorii din Galai simt aceast% frumoas% emoie de admiraie pentru ora#ul s%u. Un argument
ar fi selecia de citate din c%rile po#tale din seria Galai ora#ul scrie, ora#ul cite#te, ce aveau
inscripia Suflet c%tre Suflet!
O intersecie a timpurilor, t%iat% cu foarfeca amintirilor, e revelat % de Nataa Reimanov prin melodia
ce se aude de sub clapele pianului Bsendorfer & Weinbach. Datorit % acestor simboluri, valorificate
concentrat de autoare, care #i prin intermediul traducerii Lidiei Naincov, fiindu-i extrem de
recunosc%toare pentru selectarea acestui text, am tr%it tragismul eroinelor. Literele au nceput s% cnte
pe partiturile paginilor n proz%, lacrimile de suferine de a alege ntre art% #i necesitatea machiavelic%:
Datoriile cre#teau, b%rbatul meu nu se mai uita strmb la Weinbach, ci l pip%ia pur #i simplu, cum face
oprlanul cu vitele la trg. Mi-am sugerat c% trebuie s% accept vnzarea #i am zis da cu ochii nchi#i.
Atmosfera tragic% ntre dou% instrumente muzicale, ntre studiul fiicei #i pl%cerea bunicii, ntre n%larea
mierlei #i amploarea spaiului, ntre amintire #i moarte, clapele de pian #i clapele de tapat apas% n
dialogul generaiilor, prin repetiii de situaii, prin ecourile timpurilor.
Oprindu-m% n faa orologiului am ncercat s% savurez segmentele propriei biografii nserate n
semnele zodiacale din rama ceasornicului. (i, brusc, ora exact% ncepe un spectacol vizual #i sonor. A
doua zi dna Lidia Naincov mi-a povestit legenda arhitectului-ceasornicar, ilustrului inginer care a fost
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
29
r%spl%tit prin orbire. Maestrul nu a r%mas dator. A l%sat or%#enii pentru 80 de ani f%r% aceast%
dinamic% pn% a ap%rut un alt ceasornicar care a putut repara dispozitivul. Referinele mele se mpletesc
#i cu imaginile care apar n proza lui Jchym Topol: Printre mul imile de oameni venii din toat% lumea,
care se plimb% pe str%zile de aici #i se nghesuie n micile piee, se mai tr%sc ici #i acolo ultimii locuitori
b%trni din Mal Strana. Ace#ti disideni murdari din lumea lui Huxley, S%r%ciei #i b%trneii, sunt
mbr%cai ngrozitor. Este de mirare c% unii dintre ei sunt nc% n via%. (i turi#tii i fotografiaz%, la fel
cum fotografiaz% statueta care reprezint% moartea de la Orologiul Star M7sto. Corespondena
dintre edificii #i locuitori reliefeaz% problema de comercializare a istoriei, doleana care insist% la
diminuarea spaiului locativ al celor c%rora, de fapt, Praga le aparine. Contextul cehului n asamblarea
turistic% se impune n mai multe texte.
Dup% revenirea mea din Praga sunt cteva luni. Dar mai p%strez n buzunarul paltonului o
coroan%, moned% care lumineaz% prin figura leului seme, ridicat n dou% picioare. Coama leului pe
pern% vine ntr-o antitez% cu emblema de pe moned%. Moneda e o sigl%, dep%#e#te timpul, imaginea
nu poate mb%trni, spre deosebire de personajul lui Jchym Topol: Trupul care a reu #it s%
supravieuiasc% printre ruinile ngheate #i ascunz%torile din p%dure zace acum ghemuit sub p%turi.
Unde are minile? Aha, este legat. Acum a mai r %mas din el doar un cap mare pe pern%. Un cap cu o
coam% de leu, cu fire de p%r c%runte #i murdare. mb%trnirea leului nsereaz% schimbarea conceptelor,
neacceptarea adapt%rii, concomitent sugereaz% #i tronarea altui leu.
Boemul valorificat n spaiul praghez determin% armonie, convieuire a diferitor concepte estetice.
Esteticul e valorificat din perspectiva alegerii pe care i-o ofer % Ji0 Kratcvl personajului narator, iar
Michal Ajvaz distinge esteticul din optica
nimicului.
La un compendium de jurnal artistic
Europeana. O istorie succint% a secolului
al dou%zecilea cu vagoanele de tramvai se
nham% prozatorul Patrik Ou0ednk. ntr-o
cheie sarcastic% cu tente succinte de revist%,
cu recuzita titlurilor fixate lateral, sunt
sincopate doctrine politice, artistice,
psihologice, economice etc. e un joc al
percepiei. Cititorul nu are dect s% savureze
colajul ingenios care n raiunea ironic%
desclet% masca grupurilor #i scoate n
eviden% o identitate curioas% a secolului al
XX-lea. (i atunci din mistere r%mn doar
intrigi. E un fragment, dar #i n acest pars
pro toto cititorii simt ratingul epocii, s%
ncerc%m s% complet%m, f%r% obsesii,
viziunile timpului nostru n raport cu cel
precedent.
Proza selectat% balanseaz% de la magie spre desacralizare. Filonul ales e propriu mai multor
scriitori. Aspectul misterios e determinat de doleanele personajului din textul lui Petr abach, dar
mprejur%rile materializeaz% dorina ntr-un mod neadecvat, provocnd situaii n care apar perspective
ironice, sarcastice: De Cr%ciun copiii ar trebui s% stea ct mai departe de aduli. De#i vorbesc de
fapte bune, dar vorbesc, iar dac% i credei, dac% facei o fapt% bun%, atunci nu o apreciaz% #i pn% la
urm% tot voi r%mnei p%r%sii #i f%r% un sfan. A#a c% uneori n-avei ncotro dect s% v% luai dup%
regulile lumii interlope din simplul motiv c% trebuie s% supravieuii, de#i n fond suntei exact ceea ce
p%rei adic% o feti% att de cuminte, c% alta la fel ar trebui s% c%utai cu lumnarea.
Labirinturile interioare n conveniile de a nu ntreba, de a a#tepta ceva din afar%, din a inventa
lumea, nu sunt subestimate n secolul globaliz%rii. Ambiguitatea uneori e proprie reaciei sociale,
politice, economice.
Victoria FONARI,
poet #i critic literar,
dr.conf., Universitatea de Stat din Moldova
Victoria Fonari, Daniela Gtman, Ambasador extraordinar #i
plenipoteniar n Republica Ceh%, traduc%toarea Lidia Nasincova
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Revista Dunrea de Jos - nr.143
Edgar Cayce
30
Aceste notaii selective fac referin% la o Antologie a Grupului de la Dur%u, volum ap%rut n 2012 la Editura
Timpul din Ia#i (editor Cassian Maria Spiridon, prefaator Mircea A.Diaconu). Afl%m c%: Na#terea
Grupului se pierde, cum ar spune junimi #tii, n negura istoriei, totu#i, in nuce, s-a produs n iarna lui
1992-1993, la o caban% din Dur%u #i s-a stabilizat, ntr-o prim% formul%, ntre 1995-2000-perioad% n care
s-au publicat #i Caietele de la Dun%re) n total #ase numere.
Din grup f%ceau parte Adrian Alui Gheorghe, Gellu Dorian, Radu Florescu, Doina Popa, Nicolae Sava,
Cassian Maria Spiridon, Liviu Ioan Stoiciu. Dup% aproape dou% decenii, au r%mas cinci poei p%r%sii pe
c%i #i n direcii proprii. A#adar:
Adrian Alui Gheorghe (n.6 iulie 1958)
Reconfirm% natura sa structural romantic%, chit c% e vorba de un romantism trecut prin cultur % (Nicolae
Manolescu). Un autoportret n mi#care:
- Sunt gol ca o pictur% chinezeasc% ntr-un ziar de provincie
- A# fi vrut ca toate cuvintele s% asculte de mine/Acum ascult de toate cuvintele
- Cuvntul este m%sura/ Calculezi vezi de cte ori ncape viaa ta/ n viaa celui de al%turi,/ r%mi
pe gnduri
- Sunt rana din vrful s%geii
- Dumnezeu face toate lucrurile frumoase, poe ii vin doar #i prin semn%tura hoe#te/fac trafic cu
imagini furate din gr%dinile raiului/ pe care cnd le atingi se transform% n pulberi de cuvinte.
Gellu Dorian (n.13 oct.1953)
L-am cunoscut la Balcic. A luat atunci un premiu important de poezie. I-am apreciat scrisul obsesiv,
n%scut din pasiuni devastatoare, stinse ns %, #i con#tiina sa moral%, neiert%toare #i purtat% ca pe un
stindard la vedere (Tzvetan Teodorov). Miza sa r %mne un fel de via% nelini#tit%, acolo...
- unde nimeni nu caut% loc de ad%post/ numai tu te scuzi acolo nimeni nu te g%se#te/ doar iarna
scrie peste minile tale cerul/ ca un stngaci peste coala neagr % zorii de mine.
- cele ce vin fac s% se vad% prin ochii mei milioane de ochi/care stau dup% fereastra prin care
privesc
- peste toate acestea peste toate celelalte/ va veni #i odihna/ ce isp%#ire va fi
- Dumnezeu m% arunc% din cer pe p%mnt
- Toat% viaa mea de pn% acum a copiat viaa mea de aici nainte.
Radu Florescu (n.14 iunie 1961)
Poezia lui este una a materiei, a p%mntului #i apelor, a vegetaiei excesive care poart% emblema
putrefaciei. De aici abundena negrului, culoarea care i lumineaz% drumul poetic. Un sine al risipirii n
angoasa perpetuat% a agoniei, n care cite#te sigiliul unei lumi al c%rei principiu ntemeietor este moartea.
Liric% aproape senzorial%, cu tr%irea singur%t%ii dus% uneori pn% la un misticism primar(Mircea
A.Diaconu):
- moartea e un vis enorm pe care nu-l spui nim%nui.
- tr%iam n alergare cu gndurile/mereu n alt % parte/ mi aminteam trupul cald al p%mntului/ cum
pulseaz% n lumina crud% a dimineii./ urmau zile #i nopi f%r% memorie/ cu o u#% care se deschidea n
neant/eram singur #i m% ndreptam spre viitor/ cu ochii cu inima cu sufletul ntr-o anumit % dezordine.
Oameni #i peisaje ntr-un negru transparent. Obosit dup% lungul drum spre un %rm de nnoptare, poetul
sfr#e#te levitnd sub un cer n teritorii vecine cu moartea. Nu va #ti niciodat% dac% a nvins. #i
imagineaz% doar c% a naufragiat n propria via%, purtnd n suflet o mare #i nesfr#it% tristee
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
31
Nicolae Sava (n.23 oct.1950)
#i public% att de puin poemele, nct prezena sa e mai degrab% o amintireLa drept vorbind, cunosc
puini poei care ca el s% se fi pus att de devotat n slujba poeziei c%reia nu-i cere nimic n schimb. Cu
discreie #i-a mutat biografia, n confesiuni poematice ale nstr %in%rii. Poeme despre cel%lalt, despre
Dumnezeu, despre propria-i umbr % sau despre sinele unui muncitor stelar. Departe de capcanele
narcisismului poetul sluje#te poezia cu ardoarea cu care #i mortific% fiina concret%:
- Dac% a# cunoa#te unde snt eu #i unde nu m% g%sesc/ m-a# ntrupa cu siguran% ntr-un b%rbat
adev%rat, ntreg #i comod/ comod ca o metafor% n care
nu mai ncape nici un alt sens.
- din cnd n cnd e nevoie de f %cut cur%enie
general% n suflet/ chiar dac% r%v%#im totul
- golful disper%rii se ive#te atunci cnd clachezi/
#i nimeni nu-i mai ntinde nici m%car o privire
- umbra mea frumoas% #i clar%/ suficient% pentru
a acoperi toate nimicniciile mele/ #i-a f%cut datoria
Vasile Tudor (n.21 noiembrie 1955)
O surpriz% poezia sa. N-a fost citit de nimeni dect de
mine. Criticii serio#i nu citesc c%ri de debut. Din dosare mai vechi, poate #i din sertare mai noi, poetul
scoate la lumin%, iat%, trei grupaje complementare, fiecare cu propria-i identitate de limbaj, de fiin %.
Repet%, n cheie proprie, tonuri de lirica perioadei 70-80 (Nichita St %nescu) sau din Trakl, suficient de
lucid, nct s% cread% c% va provoca o p%trundere exploziv% pe un teren unde ierarhiile se fac cu
aproximaie #i se p%streaz% din inerie. Public% un volum (Pietre curg%toare - 2011) din convingerea c%
nu tr%deaz% pe nimeni, nscenndu-#i credibil tristeea, construind mici ceremonialuri ntr-un vers n care
(asociind metafore surprinz%toare) firescul spunerii nu d% sentimentul facilit%ii ( Mircea A.Diaconu).
Din cele zece sonete (c%tre vnt, c%tre dragoste, c%tre absen% #i din celelalte, am reinut o imagine
arhetipal%: M% risipesc n sine-mi schimbndu-m% la fa%. Din alte ronduri, de singur%tate:
- cel singur #i tr%#te steaua/ ntr-un pustiu ndoliat.
- timid%, peste ziduri mi-i umbra minutar
- inima mea e anticarul altor inimi/ gol pendulat pere ilor str%ini
- la masa mea st% Nimeni #i cinste#te/ #i arde o igar% #i cteodat% cnt%
- inima mea nsingurat%/ aprig deschide trandafiri
- f%r% timp e amestecul zilelor/ f%r% grai sunt cuvintele/ n spaiul nim%nui
Cassian Maria Spiridon (n.9 aprilie 1950)
Unde e grania dintre melancolia care ia chipul scepticismului ori al lingorii aduc %toare de moarte #i
asumarea n for% a morii, orgoliul enunului direct care nseamn% cunoa#terea exact% a ipostazei pe care
poetul o consum%? Iat% ntrebarea care ar trebui s% ipostazieze consecinele temperamentului romantic al lui
Cassian Maria Spiridon care #i foreaz% nostalgia s% se transforme n revolt%. Poate c% e mai important
faptul, aparent colateral, al nscrierii sensibilit %ii sale ntr-un repaus al austerit%ii, identificabil n modelul
antichit%ii grece#ti. Raportare asumat% la momentul, sublim, arhetipal #i de ocolire a cotidianului,
biograficului, derizoriului, identificndu-#i imaginea pe fondul unui timp sustras devenirii (Mircea
A.Diaconu).
- n ziua n care m-am n%scut (diminea% la orele #ase/era prim%vara n toi)- ie#ea din biseric%
preotul #i cnta Hristos a nviat/ liber m-am aflat n minile vieii/ pornind de la zero/ gtuit de revolt % #i
singur.
- am scris un tratat despre moarte, despre esen% #i gol/ un ntreg decalog al iubirii/ un eseu despre
fric% le-am ars/ cenu#a o beau/ dimineaa #i seara ziua #i noaptea.
- f%r% r%gaz e zbuciumul clepsidrei/snt ore cnd viaa ca o sfredelire/ n inim%-#i deschide pori
nenelese
- sufletul cnd ne las% snt ngrozitoare/ precum apocalipsa
Nicolae Colceriu
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Revista Dunrea de Jos - nr.143
32
Volumul de proz% COSMIN, Editura Proilavia, Br%ila,
2013, 360 de pagini, semnat de doamna Magdalena Iugulescu,
reprezint% debutul editorial al medicului cu multiple vocaii...,
venit% la mal de Dun%re din Berzunii de Bac%u, spaiu mirific #i pitoresc pe colinele cu
nuci b%trni #i vi% de vie ale Moldovei, locuri cu rezonane literare de la romanticul pa#optist
Vasile Alecsandri la simbolistul modern George Bacovia, dup% preciz%rile de pe man#eta
copertei I ale prof. Eni Iorga, lectorul de carte.
Conceput ca un jurnal de familie, pe un calendar sentimental #i pe o cronologie
aleatorie, volumul de proz% Cosmin este un debut editorial conving%tor pe o tem%, pe ct
de frustrant% #i de strict% actualitate, pe att de incitant% n planul generaliz%rii #i al cuprinderii
umane. Cu evidente elemente de publicistic% sau de editorial amplu ori de serie al unui
cotidian de mare tiraj #i de verificat% audien%, cartea prozatoarei Magdalena Iugulescu
promoveaz un tip de literatur epic, cu nuan(ri de fapt divers, dar de dimensiuni socio-
umane n regim de... avarie #i cu imprevizibile #i grave consecine, dac% politicul #i
administrativul, societatea n ansamblu, nu iau m%suri grabnice de inere n fru #i de stopare
a cauzelor care au provocat fenomenul.
Scriere de dimensiunile #i anvergura unui roman, cartea este structurat% ca un jurnal,
unul de... recesiune moral%, cu dat%ri stricte dar cu proiecii temporale sau locale general-
umane; o proz% de o gravitate baroc% n tonalit%i dramatice de impas social, de traum%
individual% #i de destin n deriv%; o literatur% cu caracteristici intimist-provocatoare, construit %
pe un portativ dualist, ntre ficiune bine temperat% #i fapt de via% violent.
Cosmin este un strig%t disperat deturnat n metafor, o premier% tematic% n
literatura romn% actual%, deoarece soarta #i situaia dramatic% a multor copii din Romnia,
n egal% m%sur% #i a p%rinilor lor, sacrificai pe altarul integr%rii n Uniunea European% #i
al unei globaliz%ri cu consecine imprevizibile #i pe termen lung, este pentru prima oar%
subiect de literatur% beletristic%, de#i faptul n sine s-a constituit n problem na&ional #i
a devenit obiectul percutant n presa scris% #i audio-vizual%. Copiii romni abandonai, copii
c%rora le-a fost furat% copil%ria, f%r% gestul tandru al mamei sau grija autoritar % a tat%lui,
ace#ti bastarzi fr voie, intr% n via% cu traume pe termen lung #i cu consecine grave,
imprevizibile, pentru c% acest tip de experien% social% n-a mai fost tr%it de generaii anterioare.
Notaiile alarmante ale prozatoarei-medic vorbesc despre drama copiilor l %sai de
izbeli#te, dai n grija bunicilor sau chiar a unor str%ini, dar #i drama p%rinilor plecai n
Europa, ca s% c#tige bani cu preul unor umiline nemeritate.
Jurnalul Magdalenei Iugulescu este o carte-protest, o carte-semnal de alarm%, o
carte despre copil%rie n ipostaza ei cea mai nefericit %, care nu mai are nimic din frumuseea
#i idilicul miraj al Ozanei cea frumos curg%toare #i limpede ca cristalul, al cire#elor m%tu#ei
M%riuca, al pupezei din tei #i chiar al caprelor Irinuc%i, din copil%ria fericit% a lui Nic% al lui
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
33
(tefan a Petrei #i al Smarandei Creang%, p%rini s%raci #i ei, dar care nu #i-au luat
lumea n cap #i nu #i-au p%r%sit copiii.
Pe acest lait-motiv tematic, doamna doctor probeaz% virtuale apetene de
povestitor, un fin #i, uneori, ironic analist, dar cu o dragoste de oameni f %r% limit%, care
au f%cut-o s%-#i cenzureze atitudinea fa% de propriile decizii educaionale, dintr-o sever%
#i responsabil% poziie de rud-autor al faptelor povestite, flagelndu-#i con#tiina din
considerente de malpraxis sentimental, fa% de sora sa #i fa% de fiul acesteia, sau
unul de minim% moral%. Cosmin, personajul principal, care a dat #i titlul c%rii, dup%
alte cteva variante, este prototipul victimei perfecte, iar reac iile sale, aparent negative,
condamnabile la prima vedere #i dup% norme... puritane, l pun ntr-o lumin% pozitiv% #i-
l protejeaz% n ipostaza de model, de... antimodel simpatic, pentru c% scriitoarea
Magdalena Iugulescu poveste#te cu o deta#are mai mult mimat % dect real% #i o face
cu o delicatee de mam, dar #i de medic, care #tie grania dintre realitate #i sentimentul
uman implicat.
Cum ar%tam mai sus, Jurnalul acesta are consistena unui roman psihologic,
iar Diana, mama, plecat% n Italia ca s% ngrijeasc% copiii altora, #i Cosmin, fiul p%r%sit
n ar%, sunt desenai pe partitura unor cazuri clinice de neadaptare #i cu reacii pe
m%sur%, victime ale unui altfel de malpraxis, social, politic, administrativ, provocat de
incapacitatea unei societ%i de a-#i gestiona potenialul uman.
Toat% cartea, linia sa melodic-narativ%, este dominat% de personalitatea n clocot
a personajului principal, Cosmin, n evoluia sa de la copilul... rebel, care refuz% s%
comunice cu m%tu#a sa, pn% la adolescentul responsabil, maturizat, care mul ume#te
discret, respectuos #i recunosc%tor nesuferitei PEM, din vremea cnd el se simea
p%r%sit nedrept, #i de mam%, #i de tat%.
Jurnalul Magdalenei Iugulescu se desf%#oar% pe coordonate sentimentale #i pe
structuri temporale n tonalit %i moltto-vivace vivaldiene, n Anotimpuri cu doar
sugestive trimiteri la o dat % sau alta, pe un portativ din care lipsesc #i uvertura #i
coda, r%mnnd dominant% doar linia melodico-dramatic% a unui destin programat,
istoric, genetic sau dup% legea necru%toare a necesit&ii #i ntmplrii sociale sau/#i
personale.
Cu un umor de calitate, inteligent, caustic uneori, prozatoarea debutant % descrie
cu aplomb instituii justiia, s%n%tatea, nv%%mntul, politica sau figuri socio-
profesionale avocai, medici, profesori, parlamentari sau ironizeaz% o Europ%
orgolioas% #i prosper%, dar n recesiune pe termen lung, moral %, mai ales. R%mne,
ns%, sentimental, tributar% unui areal mitic din Berzunii copil%riei sale, n termeni sobri,
gravi, #i are inteligena de a-#i redacta Jurnalul pe coordonatele unor m%rturisiri din
care autocenzura nu lipse#te!
Ca un fel de... adenda de respiro, exist% n partea a doua a c%rii doamnei
Magdalena Iugulescu divagaii savante, de cultur% elevat%, n special din zona Greciei
antice; interesante experiene de via%, de medic, mai ales; tabieturi de om de cultur %
cu lecturi bine digerate; cu impresii ntr-un amestec #ugub% cu probleme de familie,
de politic% la zi sau de... nimicuri importante.
Face #i vivace incursiuni n turismul european, o lume interesant % #i o cultur%
pe potriv%, cu incitante intermezzo-uri, ca ni#te pasaje muzicale din Debussy, adev%rate
secvene de respiro, pentru ca s% diminueze presiunea sentimental% provocat% de Cosmin
#i Diana, nepotul #i sora sa, aflai un timp n impas!
Dumitru ANGHEL
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Revista Dunrea de Jos - nr.143
34
E
u
g
e
n


H
O
L
B
A
N
etnograf
O situaie cu totul special% relev% #i textul actului emis la 2 septembrie 1644 de voievodul
Moldovei Vasile Lupu, care solicit% starostilor de Putna #i de Tecuci s% strice iezurile morilor de pe
Siretul din interiorul graniei Moldovei care inund% fneele #i gr%dinile din vecin%tate: (...) deci
am zs c snte&i volnici s-#i fac mori pe hotarul lor, n-am #tiut c sntu jumtate pe hotarul
&rei, iar acum dac am n&eles tocmeala, nu voi s lsm s fac iaz morilor sale pe hotarul
&rei (...).
G%sim aici informaii destul de importante, referitoare att la densitatea morilor de ap %,
ct #i la impedimentul pe care l reprezentau n unele cazuri iazurile pentru gr %dinile #i fneele din
apropierea lor.
De#i nu se specific% num%rul morilor, putem b%nui c% este vorba de un num%r semnificativ,
din moment ce doar acelea a#ezate pe firul graniei au strnit un scandal att de mare, nct s-a
implicat n el nsu#i Domnul .%rii. S merge&i s tia&i toate morile (...), porunce#te Domnul,
(....) A#ijderea #i ei unde vor #ti c s-au fcut mori de iast parte cu iaz pre locul lor, s zice&i
s le strici #i ei (...). Iat% c%, n acela#i spaiu, chiar pe firul graniei existau #i morile moldovenilor
#i ale muntenilor, ceea ce susine afirmaia noastr%, referitoare la num%rul mare de mori existente n
zon% #i, care, datorit% conflictului ivit, sunt menionate n toat% dimensiunea lor. ((tefan Andronache,
D.I.T., Tecuci, 2001, p. 18-19).
ntr-un document emis la data de 8 octombrie 1649, este men ionat un vad de moar% pe
apa Brladului. (...) patru pr&i din satul Coste#ti cu vad de moar pe apa Pereschiu (...) cu vii
pomi din satul Tudore#ti #i partea Poloboci cu mori n Pereschiu (...).
Tot la data de 8 octombrie 1649, Matei Basarab Vv. mai cump %r% #i d%ruie#te m%n%stirii
satul Urse#ti cu mori umbl#toarepe Brlad (C.D.M. II, 1649, oct. 8, Ia#i). Este vorba desigur de un
am%nunt deosebit de important #i anume, de menionarea morilor umbl%toare #i pe albia Brladului,
mori despre care am pomenit mai sus.
n categoria de mori #i de pine..., din 20 mai 1828, f%cut% n judeul Tecuci, n urma unei
secete cumplite dublat% de o .... invazie de l%custe, apar menionate printre stocurile de cereale, de
fn #i paie #i morile de ap% de pe Brlad, Tecucel, Zeletin, Doroftor..... Ochiul Trgului (Tecuci).
Sunt menionate un num%r total de opt mori, din ele, #ase erau amplasate pe apa Tecucelului.
Fiecare moar% avea cte dou% pietre #i iaze.
2) Dou% mori cu #ase pietre erau amplasare pe albia Brladului, amndou% ntr-o iez%tur%
la mo#ia lui Costache C. din .ig%ne#ti.
n final apare urm%toarea meniune: Morile nsemnate mai sus, att cele de pe apa
Tecucelului ct #i cele de pe apa Brladului, umblare(a) lor cu temeiu, urmeaz toamna #i
primvara, iar piste an cu zpor, cnd se ntmpl sloat de ploi, iar cndu-i secet nu umbl
nicicum.
Nu se dau detalii despre tipul de moar %. (Scarlat Herescu c%minar)
Ocolul Brladului
Total #ase mori, toate pe apa Brladului. Dou mori cu #ase pietre, sub un acopermnt
cu ieztur pe apa Brladului, n satul Drgne#ti.
O moar cu trei pietre.
Ocolul Zeletin 1828, mai, 17.
Pe apa Zeletinului, Ghinoaia #i Doroftor.
- Una moar% cu dou% roi, cu iaz ce prime#te dou% ape Berheci #i Zeletin sat Gohor.
- Una moar% cu roat% n dreptul satului Galbeni;
- Una moar% cu roat%, cu iaz pe apa Zeletinului umbl la vreme de zloat, la secet #i de
uscat.
- Una moar% cu roat%, cu iaz.
n aceea#i zon% sunt menionai nc% dou% mori#ti dar, atenioneaz% redactorul textului c%
sunt mici #i fr pietre, deci s nu fie luate n seam.
- Una moar% la satul Gl%v%ne#ti, a m%n%stirii R%chitoasa, cu dou% p%rechi de pietre, cu iaz.
- Una mori#c% de la sat Bere#ti, cu iaz, cu roat% pe apa Dobroftorului.
Instalaii tehnice %r%ne#ti din zona Tecuci-Zeletin (II)
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
35
- Trei mori#ti cu cte o roat%, pe mo#ia St%nise#ti, tot pe apa Dobroftorului cu iazuri.
- Trei mori#ti cu cte o roat%, pe mo#ia St%nise#ti, tot pe apa Dobroftorului.
- Trei mori#ti cu cte o roat%, pe mo#ia St%nise#ti, tot pe apa Dobroftorului cu iazuri.
- Una mori#c% cu roat%, cu iaz a lui Manole Gociu, pe mo#ia Opri#e#ti, cu cte o roat%.
- Una moar% cu dou% perechi de roate Burdu#ani, cu iaz.
- Una moar% pe apa Z%l%tinului, pe mo#ia Opri#e#ti, cu dou% perechi de roi, cu iaz.
- Una moar% cu iaz, cu dou% perechi de roi a sfintei m%n%stiri R%chitoasa.
- Una moar% cu roat%, cu iaz pe mo#ia Putinele, a r%ze#ilor.
- Una moar% cu roat%, a lui Ioni% Huiban.
- Una moar% cu roat%, cu iaz pe mo#ia satului Gol%e#ti, cu iaz.
- Una moar% cu iaz, tot pe apa Z%letinului.
Total n ocolul Zeletinului s-au nregistrat dou%zeci de mori, care aceste toate mori umbl primvara
dou luni #i toamna iar#i dou luni #i cnd plou pisti an cnd este sloat, iar la scit s usuc de mergi
cu papuci #i cnd nghea& cu cioboti potcovite.
Spre deosebire de celelalte dou% ocoale, aici este menionat un am%nunt deosebit de important #i
anume, o parte component % a morii, adic% roata sau, dup% caz, roile. Este vorba de un am%nunt deosebit de
important, pentru stabilirea tipologiei, dar nu suficient. Nu este indicat #i tipul roii, adic% roat% vertical%
asem%n%toare celei din com. Br%h%#e#ti, care a mai persistat pn% n zilele noastre, sau pe orizontal%, sau d4e
ambele tipuri?
Logic, dac% ar fi fost vorba de cele dou% tipuri de roi, ar fi fost sesizate probabil, de cel care a redactat
textul.
n catagrafie sunt indicai #i st%pnii morilor, care sunt de obicei mari proprietari #i cu funcii importante
n stat. O singur% moar% este proprietate r%z%#easc%.
Interesant este faptul c% n timpul cercet%rilor de teren am aflat de unele mori situate chiar n locurile
indicate n catagrafia de la 1828, cum ar fi bun%oar% cea de la locul ntlnirii Berheciului cu Zeletinul.
n dreptul fiec%rui sat mai erau amplasate n primele dou% decenii ale secolului al XX-lea nc% 2 3
mori. De la distan%, ad%postul morii ar%ta ca o barac% ceva mai mare construit % din lemn.
n trecutul mai ndep%rtat baraca era construit% din brne groase de stejar. St%pnul morii #i mai
construia al%turi de moar% #i a locuin%. Aici locuiau, cu rndul, cte unul sau doi membri ai familiei pentru a
supraveghea m%cinatul #i a ngriji de animalele pe care le cre#teau n gospod%ria ce se nfiripa chiar din
momentul n care moara ncepea s% funcioneze.
Atunci cnd exista ap% suficient%, de obicei toamna #i prim%vara #i dac% aveau #i clieni morile
m%cinau f%r% oprire. Deseori, chiar dac% aveau cas% #i n sat, se mutau aici majoritatea membrilor familiei, mai
ales n anotimpul c%lduros.
n afar% de morile amplasate pe cursurile acestor dou% importante ruri, s%tenii mai amplasau mori #i
pe cursurile unor pria#e nesemnificative care coboar% de pe dealurile care str%juiesc Valea Berheciului, chiar
prin vatra satului sau prin apropiere.
O astfel de moar% a mai funcionat nc% o vreme #i dup% cel de-al doilea R%zboi Mondial, iar ruinele ei
se mai pot vedea nc% #i ast%zi n marginea satului Schineni, com. Br %h%#e#ti (foto ....).
Morile amplasate pe albiile micilor pria#e funcionau cu mari ntreruperi, adic% cam n felul n care
menioneaz% autorul catagrafiei n text pentru toate instalaiile. Morile amplasate pe albiile Berheciului #i ale
Zeletinului aveau ntreruperi mari doar n perioadele foarte geroase ale iernii. Pe timpul verii, orict de secetoase,
apa se aduna mai greu, dar se aduna totu#i.
Moara de la punctul de ntlnire al Berheciului cu Zeletinul despre care am pomenit mai sus, a
funcionat nc% #i n perioada interbelic%, moara fiind a unui gohorean.
De asemenea, moara de la Galbeni a funcionat pn% la jum%tatea secolului al XX-lea. Ceva mai jos,
n dreptul satului N%rte#ti #i a satului .epu au mai funcionat, n aceea#i perioad%, nc% dou% mori.
n locul de v%rsare a Berheciului n Brlad a funcionat moara familiei Mooc din satul Negrile#ti. Aici
locuia tot timpul ntreaga familie a unuia dintre feciorii proprietarului. Moara func iona nc% prin 1955 #i avea
tot timpul de lucru. Muli s%teni din comuna Negrile#ti, precum #i alii din a#ez%rile nvecinate, preferau s%
macine aici, mai ales grul, deoarece dup% cum spuneau s%tenii f%ina era mai bun% dect cea m%cinat% la
morile mecanice.
Surprinz%toare prin informaia pe care o aduce, este statistica lui C.I. Lahovary din Marele Dic ionar
Geografic, unde apar 20 de mori de vnt #i 38 de mori cu aburi. Prin urmare, n perioada n care ap %ruser% deja
instalaiile moderne, un mare num%r de mori de vnt mai supravieuiau nc%. (G.I. Lahovary, Marele Dicionar
Geografic, p. 569).
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Revista Dunrea de Jos - nr.143
36
O
c
t
a
v
i
a
n
M
I
H
A
L
C
E
A
Dup% debutul din 2011 cu frica circul prin subteran, George Chiriac ne propune volumul s-a
zis cu noi (Casa de pariuri literare, Bucure#ti, 2012), ce abund% n manifest%ri lirice evadate din
contingen% #i situate ntr-o suprarealitate adeseori terifiant%, numai bun% pentru p%trunderea
experienelor-limit%. Totul e integrat unui neobi #nuit univers situat sub razele altui soare dect cel
cunoscut majorit%ii, care alunec% fluid prin eterul rimbaldian al deregl %rilor sistematice. Dictatoriala
curgere a sngelui particip% din plin la o specie de somn bizar, flagelat #i n acela#i timp supliciant. Aura
sf#ierii nsoe#te aceast% glorificare a clarobscurului. Prin interiorizare e scoas% la iveal% multiplicitatea
angoaselor grupate n scurtmetraje r%t%citoare pe fundalul unui fond sufletesc iernatic. Constant %,
imaginea totemic% a lupului vegheaz% frecventele ntunec%ri din volum. Distanarea de spaiul mundan
fundamenteaz% ample deambul%ri printre ipostaze inter#anjabile, cu mare impact: mu#c-&i minile vor// rsri
maci ro#ii/ voi fuma opium/ voi fuma pielea ta/ uscat #i livid n pipa mea/ flmnd #i dependent de snge am
privit// printr-un binoclu/ cum te a#ezi n fa&a unui pian #i-mi cn&i/ nu te ascult/ cum te ascunzi/ nu spun cine nu-
i gata l iau cu lopata/ cum mori/ nu dansez pe mormntul t u/ cum mpodobe#ti bradul de crciun/ nu vei gsi
un cadou de la mine/ cum lipe#ti cu limba scrisori cum le parfumezi/ nu le citesc/ cum dansezi goal n mijlocul
nop&ii/ nu vreau s m culc cu tine maci ro#ii vor rsri din pielea ta/ alge nuferi #i alte plante acvatice atunci
cnd bietul tu/ cadavrul va fi scos din ap #i m/ gndesc la mrul acela care nfuleca mere a#a cum zicea
herta mler/ la frustrrile lui la remu#crile lui/ #tii #i eu sunt un mr verde/ m mu#ti #i &i zre#ti dricul (poem
cu aglaja monika veteranyi #i mere verzi). Valpurgicul pare profesiunea de credin% a lui George Chiriac, pe
asumate ritmuri depresive ce vin #i revin, pulsatorii. O abisal% oglind% acvatic% se afl% mereu n proximitatea
acestor versuri invocnd oniricul sepulcral #i nopile metalice nconjur%toare. Sentimentele onduleaz% ntr-un
areal criogenizant traversat de umbra dorinei. Frecvent apar siluete ilustre din lumea artei, apropieri livre#ti
consolidnd structura edificiului himerofil. Dep%#irea realit%ii, adeseori cu valene plastice, conduce prezenta
aventur% a fiinei: eram n// mijlocul iernii artificiale eram ca ntr-un / portret vechi de grup ntr-un tablou semnat
victor brauner/ tot ce ating sunt plantele carnivore crescute din vene/ apoi ne s rutm de trei ori ca belgienii/ ne
srutm teama/ #i ticlo#ia sunt ca un stol de// mierle albe/ care &i ciugule#te sternul/ sunt atent la detalii/ cunosc
ultima ta dorin& iube#ti insectele/ zpad artificial n casa prsit de la marginea ora#ului/ aici trupul meu e
ca trupul unui gangster/ ciuruit ntr-un schimb de serviete/ rochia ta e plin de guri e#ti o/ mireas mecanic o
mortciune/ mecanismele reci sunt mai profunde mi ziceai/ tot ce e ascuns ascuns/ r mne (cutia muzical).
Imageria black are complexe valene cotropitoare, cumva abnorm% desf%#urare pointilist% pe pnza unei contestate
realit%i. n subtext e prezent% atitudinea de celebrare a ocult%rii, odat% cu elanurile vizionare ce amplific%
atitudinea percutant% a textelor, adev%rate lecii despre tenebrele sufletului captiv. A#adar, relaiile, chiar #i cele
pasionale, sufer% transform%ri obscure normate de cvasi-incontinente snger%ri. Visceralitatea
constant funebr% deriv% din amalgamarea oniricelor st%ri-limit% cu v%dit fior contondent, ce
merge cu intensitate pn% n profunzimile teluricului. Lupii sf#ie glacial amintiri aproape
materiale, pasiuni nocturne conservate deosebit de bine n rame sepulcrale. Natura uman% e
supus% mutabilelor ritmuri selenare ce pot bulversa ritmul. Persist% senzaia pendul%rii printre
nelini#tile unor nsingurate cntece diabolice. Trupurile devin casante iar contactul invaziv cu
t%rmurile stinse permanentizeaz% aceast hemoragie a strilor/ ca o coad la carne #i una la/
lapte ca ni#te plmni tineri/ umplu&i cu flori de mr #i cu snge/ ce se poate vinde n talciocuri
ne#tiute/ creiere aflate n diverse stadii de putrefac&ie (patul cu arcuri ie#ite). Claustarea provoac%
ntlniri pline de tlc, iniiatice pentru ceea ce nseamn% locuirea clarobscurit%ii cu asumat profil
tenebrant. Presiunea gregarit%ii devine evident%: oamenii// s-au adunat ca o hait flmnd de
lupi/ hipnotiza&i n magazinul de crciun/ ne ghidm dup sim&uri/ ca ni#te animale cu botul
umed care adulmec fiecare centimetru (magazinul de crciun). Brazii funerari vegheaz%
tentativele nsngerate ale supravieuirii. n ritm fantastic, bocancii nsoesc ocult%rile pe timpul
nopii instinctuale. Suntem plasai n interiorul unui labirint thanatofil, cu toate semnalmentele
proprii celor ce admir% f%r% rest eclipsele subterane. George Chiriac exerseaz% intens atracia
pentru supranatural, n concordan% cu eterna dorin% a omului de a sonda misterele. Parc%
abisurile creaiei lui H.P. Lovecraft, acaparate de dogma tristeilor completudinare, #i-au l%sat
amprenta asupra acestor versuri. Sngele n care locuie#te alt snge asigur% permanenta c%l%torie spre apodictica
figur% a morii ndr%gostite, cndva promovat% de Thophile Gautier. Maleficiile, mpreun% cu nelipsita
angoas%, asigur% consistena acestei lumi terorizate, ceea ce ne d% dreptul s%-l plas%m pe George Chiriac n att de
particularul cerc al artei tenebrelor. Trompeta Flgelhorn cadeneaz% consistentele ritmuri ale amurgului terifiant,
acolo unde pasiunea ia mutabile conotaii: mi mngi pielea cu o mierl moart/ rece #i melancolic mi-ar
plcea// s locuiesc lng un cimitir vechi s/ ies la fereastr #i/ s vd ultimele nmormntri sentimente
feroce/ #i lumina care ne iese din trup atunci cnd facem dragoste/ vom ajunge n iad mi spuneai/ acolo unde
exist acea apropiere care m sperie// noaptea strng insecte le perforez abdomenul cu un ac imens/ mi-ar pl cea
s te colec&ionez/ s-&i nfig un obiect ascu&it ntre coaste/ s te ating fr s-&i dai seama/ fr s-mi ghice#ti
mi#crile fr s m alin&i (fereastra. dragostea). Versurile lui George Chiriac au vocaia transgres%rii, optnd
pentru dezechilibrarea coordonatelor osificate. Tentacule monstruoase nconjoar % p%durea pe care o parcurgem
parc% n trans%. n concluzie, ne afl%m n faa unui #arm macabru ce poate captiva cititorii acestor istorii
blestemate.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
37
G
a
l
a
&
i
u
l

d
e

a
l
t

d
a
t

1890. Gala#ii nr. 2944/1-2 ianuarie: Vin ro#iu, fermentat f%r% ciorchin% din recolta anului
1882, de la viile dlui Tache Anastasiu de la .ig%ne#ti, jud. Tecuciu. Acest vin a obinut medalia
de aur la expoziiunea din Paris. Preul unei sticle 1/2 oca lei 2,75. Depositul la antreprenorul
(h)otelului Naional. Sticlele goale se pot napoia #i se pl%tesc 25 de bani.
* CARBON DOUCHE (regenerator de puteri, pentru puterea de b%rbat perdut% #i sl%bit%,
impoten%), de dr. Altman. Vindec% numai de ct #i constant, f%r% consecine rele, chiar #i
acolo unde nu s-a putut ajuta nimica #i red% puterea de muli ani sl%bit% sau perdut% (o cur%
exterioar% pe nesimite, pl%cut%, garantat%, nev%t%m%toare #i f%r% agitaiune). Certificatele celor
mai renumii profesori, cele mai c%lduroase recomandaiuni medicale #i mii de mulumiri de a
celor radical vindecai prin ntrebuinarea de Carbon-Douche. Succes constant. Trimiterea
prin po#t% foarte discret, coninutul #i originea f%r% a fi cunoscute. Dr. Carl Altman, Viena VII
Mariahilferstrasse,70.
* Tachi Anastasiu d% anun: Pe mo#ia C%lm%ui, jud. Tecuciu, n apropiere de gara Ive#ti,
proprietatea subsemnatului, sunt de vnzare: 400 capete de vite cornute, vaci cu viei, gonitoare,
mnzate, buhai, toate de cea mai aleas% ras% ce exist% n ar%. Doritorii de a cump%ra asemenea
vite pot merge oricnd la administraia zisei mo#ii spre a le vedea #i cump%ra.
* Baia ruseasc% cu aburi, c%zi #i du#i, str. Vultur 12. Baie de lux tapetat% cu marmur%, cu
cabine separate; generale pentru b%rbai #i dame, orele 7 a.m.-11 p.m. Preuri: 50 bani-2 fr.
La abonamente se acord% un rabat de 25%.
* Celebrul violonist Toma Micheru, trecnd prin ora#ul nostru, d% un concert la sala Alcazar.
1890, Gala#ii nr. 2047/ 5 ianuarie: C%tre toate doamnele care doresc a prepara o cafea
bun%. V% atragem ateniunea c% se vinde, cutii #i pachete, care nu sunt FRANCK veritabile, ci
imitaiuni am%gitoare. Dac% dorii o b%utur% pl%cut% #i o cafea nutritiv%, cerei veritabila cafea
FRANCK, investit% cu desenul.... #i semn%tura: Heinrich Franck Shone Ludwigsburg. A#adar,
atenie la cump%rare!
Presupunerea c% o cafea bun% se poate prepara numai cu boabe curate este gre&it, c%ci un
bun surogat m%re#te puterea cafelei, culoarea #i gustul ei. Pentru cafea neagr% = 4 lingurie
boabe #i 1 linguri% cafea Franck; Pentru cafea cu lapte = 3 lingurie cafea boabe #i 1 linguri%
cafea Franck.
1931, mai 1. Unde se ntlne#te elita g%l%ean%? La Restaurantul, Ber%ria #i Bodega SURE,
unde se poate lua masa cu aperitive bune #i eftine. Vinuri alese. Bere Luther. Seara concerteaz%
Jazul Weinstein. Se danseaz%, se lanseaz% toate cntecele #i dansurile noi. Vizitnd localul,
nu uitai s% v% aprovizionai #i cu coloniale, delicatese, fructe, trufandale #i b%uturi din cele mai
variate #i fine la Magazinul de coloniale Sure. (Vocea Galailor nr.4245)
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Revista Dunrea de Jos - nr.143
38
-Mai, 7. Din Munchen se anun% c% dirijabilul Graf Zeppelin a plecat ntr-o expediie polar%.
Toat% lumea urm%re#te cu atenie aceast% nou% expediie. (Aciunea nr. 226)
* Perdut c%elu#% galben% cu ochelari. R%spunde la numele Elda. G%sitorul este rugat s% o
aduc% pe Spitalului 41 A, unde va primi recompens%. (Aciunea 214/4.03.1931)
1932. Ber%ria #i restaurantul Oppler. Debuteaz% n fiecare sear% Cezar Pistelli, bariton muzic%
clasic% #i modern%.
-Martie. Bal mascat. Costume elegante #i Dominouri se nchiriaz% La Jean, str. Tecuci 15.
-Mai. Berea Muller se bea pn% la ultima pic%tur%!
-Iulie. n plin sezon balnear #i climateric, g%l%enii nu mai p%r%sesc ora#ul dect n num%r mic.
* Purgativul TYP laxativ cur%%, desfund% pl%cut #i bine stomacul #i intestinele. Cutii cu 3 #i 6
dragele (n caz de scaun anevoios).
* S%punul Alba Iulia, cel mai ideal #i spornic s%pun de toalet%. Higienic, antiseptic #i bine
parfumat. Johann Breckner S.A. Galai, str. Ghica Vod% 6, reprezentant.
-8 iulie. Cutremur care s-a resimit la Galai cteva secunde.
-August. Am mai atras atenia serviciului tehnic c% felinarele cu gaz aerian de pe str%zile Jupiter
#i Cantemir se aprind dup% orele 11 noaptea cnd locuitorii nu mai au nevoie de lumin%. Din
nou facem atent serviciul tehnic despre acest fapt #i sper%m c% de data aceasta se vor lua
m%suri.
* Gustai pastilele de ment% ESMOS, sunt cele mai delicioase. De vnzare la toate magazinele
de coloniale.
-Septembrie. Contra durerilor de cap #i a migrenelor luai numai pastile PYRAMIDON.
Trebuie ns% s% observai cnd le cump%rai s% fie cele veritabile, cu crucea BAYER pe ambalaj:
B
A
B A Y E R
E
R
* Reclam% la ASPIRIN:
Pn la piele te-ai udat/ De ASPIRIN e#ti ap%rat! Cu o tablet% sau cu dou%/ Alungi r%ceala
chiar de plou%!
* Se vinde din cauza plec%rii un salon complect cu trei perdele de m%tas% pentru ferestre
duble. Adresai Luca Goldenberg, str. Sf. Vineri 30.
Culese de Violeta Ionescu
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
39
Unul dintre cei mai dragi colegi de redacie, p%rintele
Eugen Dr%goi, a mplinit n ziua de 18 decembrie 2013 o
frumoas% vrst%. O via% ntreag% dedicat% Credinei #i Culturii,
ce poate mai fi mai frumos de omagiat n cuvintele noastre
att de modeste!
N%scut n anul 1953 la Bicaz, judeul Neam, a urmat
Seminarul Teologic din Buz%u (1968 1973) #i cursurile
Institutului Teologic Universitar din Bucure#ti (1973-1977),
din activitatea socio-profesional % putnd s% punct%m doar
cteva aspecte: diacon la Catedrala Episcopal % din Galai
(1974-1978); secretar eparhial al Arhiepiscopiei Tomisului #i
Dun%rii de Jos (1978-1985); preot la Biserica Bunavestire
din Galai (1980-1990); consilier cultural la Erhiepiscopia
Tomisului #i Dun%rii de Jos (1985-1991, 1995); profesor
Seminarul Teologic Sf. Andrei din Galai (1991-1995); preot-
paroh la Biserica n%larea Domnului din Galai (din 1991);
director al Seminarului Teologic Sf. Andrei Gala i (1992-
1995); coordonator al Editurii Episcopiei Dun%rii de Jos;
consilier cultural-misionar la Episcopia Dun%rii de Jos (din 1
ianuarie 2001); director al Editurii Episcopiei Dun%rii de Jos (din 2007); profesor la Facultatea de Litere - Teologie a
Universit%ii Dun%rea de Jos Galai; membru fondator #i redactor responsabil al revistei C%l%uz% ortodox%, fondator
#i coordonator al Editurii Partener, una dintre cele mai serioase din spa iul editorial g%l%ean. n ceea ce prive#te afilierile,
este membru al Societ%ii Scriitorilor Costache Negri din Galai #i membru al Comisiei Naionale de Istorie Bisericeasc%
Comparat%. A colaborat sau mai colaboreaz% la publicaii precum Aciunea, Axis Libri, Buletinul Fundaiei Urechia,
C%l%uza ortodox%, Danubius, Dun%rea de Jos, Glasul bisericii, ndrum%tor bisericesc misionar #i patriotic, Magazin
istoric, Mitropolia Olteniei, Pontica, Porto-Franco, Studii danubiene, (coala g%l%ean%, Telegaful romn, Viaa liber%,
Lumina, Dacia literar%.
Debutul editorial a avut loc n anul 1981, fiind coautor la lucrarea Arhiepiscopia Tomisului #i Dun%rii de Jos n
trecut #i ast%zi. Galai: Editura Episcopiei Dun%rii de Jos. De atunci pn% ast%zi, cu ajutorul Serviciului Referine a
Bibliotecii V.A.Urechia (mulumim doamnei Otilia Badea #i colegilor s%i), ntr-o fi#% bibliografic% (nu neap%rat complet%)
s-ar aduna cel puin 30 de referine semnificative, lucr%ri avnd caracter divers, de la material didactic specific la istorii
care fac cinste muzei Klio f%r% de t%gad%, domnia sa ngrijind #i ediii deosebit de importante att pentru cultura romneasc%
n general ct #i pentru g%l%eni, fiind de ajuns s% amintim lucr%ri precum a doua ediie a Istoriei ora#ului Galai de
Paul P%lt%nea sau Cel%lalt Noica : M%rturii ale monahului Rafail Noica nsoite de cteva cuvinte de folos ale p%rintelui
Symeon. (ediie ngrijit% mpreun% cu Pr. Ninel .ugui, ap%rut% la Bucure#ti, Ed. Anastasia, 1998). Mai menion%m:
Aspecte ale vieii biserice#ti din Episcopia Dun%rii de Jos n anii 1864-1886, Galai, 1988;. Biserica Mavromol din
Galai, n colaborare cu Pr. Petru Copceac, Galai, Editura Arhiepiscopiei Tomisului #i Dun%rii de Jos, 1987, apare cu
binecuvntarea .P.S. dr. Antim Nica, Arhiepiscopul Tomisului #i Dun%rii de Jos. Ierarhi #i preoi de seam% la Dun%rea de
Jos : 1864-1989, Galai : Editura Arhiepiscopiei Tomisului #i Dun%rii de Jos, 1990, tip%rit% cu binecuvntarea nalt Prea
Sfinitului Arhiepiscop Dr. Antim Nica al Tomisului #i Dun%rii de Jos; Istoria bisericeasc% universal%, Bucure#ti,
Historica, 2001, Istoria cre#tinismului n date, prefa% de (atunci) P.S. dr. Casian Cr%ciun, Episcopul Dun%rii de Jos
Galai, Editura Episcopiei Dun%rii de Jos, 2004, Preotul Nicolae Dr%gu# #i cronica sa, Galai : Partener, 2010, Seminarul
Teologic Sfntul Apostol Andrei din Galai, #coal% a apostolatului la Dun%rea de Jos, n colaborare cu Pr. drd. Lucian
Petroaia #i pr. prof. Costel Bulgaru, Galai: Editura Episcopiei Dun%rii de Jos, ce se tip%re#te cu binecuvntarea PS dr.
Casian Cr%ciun, Episcopul Dun%rii de Jos, Sfini n travesti : Minunata vieuire a unor sfinte femei dup% Vieile sfinilor,
Sinaxar #i Proloage, Bucure#ti, Anastasia, 1997; Sfinii care ne vindec% de boli, Galai, Partener, 2005, Sfinii #i
pedagogia mntuirii, Pr. Eugen Dr %goi, Bucure#ti, Editura Sophia, 1999, Taina din c%r%mid%: Istorisiri #i ntmpl%ri din
vieile sfinilor pentru toate vrstele, Bac%u, Bunavestire, 1997.
Noi nu putem dect s%-i ur%m muli ani frumo#i n continuare, lng% familia sa minunat%, putere de munc%! Galaiul
are nevoie de astfel de oameni adev%rai!
a.g.secar
ANIVERSARE:
Printele
EUGEN DR(GOI
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Revista Dunrea de Jos - nr.143
40
este o moarte. Nu este un abandon. Este o trecere-mai-
departe. Natura #i revendic% teritoriul ca s% ni-l redea tot
nou%, oamenilor.
Dac% o civilizaie este o creaie uman%, suma ei
reprezentnd intervenia uman% asupra naturii, reciclarea
fiind tot intervenie uman%, atunci revendicarea acestui
produs uman de c%tre natur% dup% ce omul a ncetat s%
acioneze asupra ei, cum se cheam%? Un prototip al recicl%rii
a#a cum o #tim noi, ca proces tehnologic? O matrice
originar% a ecologiei, a recicl%rii?
Aceast% destr%mare, descompunere, aceast% separare
n elemente constitutive a fost lecia Ora#elor n a#teptare,
proiectul mi#c%rii artistice Athanor. Meditaia noastr% asupra
aciunii naturii #i a timpului asupra civilizaiilor. Abandon
uman versus rentoarcere la elemente. Cine locuie#te n casa
cui: natura n casa noastr% sau noi suntem primii cu
generozitate n pridvorul naturii? Efemeritatea materiala a
civilizaiilor ne face s% credem c% noi suntem, la acest nivel,
n trecere. Suprema revendicare este a naturii. Durabilitatea
noastr% este una ideatic%, mai-departele nostru este
nelepciunea, concluzia. Iar rentoarcerea noastr % c%tre
natur% trebuie s% fie una n armonie, n acord, lecia umanit%ii
este intervenia uman% n armonie cu natura #i nu mpotriva
ei.
Fiecare pies% din acest proiect este un produs
reprezentativ al unor culturi #i civilizaii apuse ct #i a unora
actuale. Am interpus simboluri plastice peste repere ale
civilizaiilor, adunndu-le intr-o formula compozi ional%
unitar%.
Menhirele #i dolmenele, apar innd culturilor
arheologice neolitice, templul zeiei Ishtar din Babilonul
Mesopotamian, farul din Alexandria Egiptului ptolemaic,
ziguratele maya#e, fabulosul zid al Chinei imperiale,
ad%posturile abrupte din Bandiagara culturii Dogon,
Colosseum-ul Romei antice, turnurile de ap%rare medievale,
le prezent%m ca m%rturii ale trecerii timpului. Aceste culturi,
cndva prospere datorit % progresului economic redevin
ast%zi, dup% ce au fost abandonate, ni#te elemente reciclabile
care, ncet ncet, sunt n%p%dite de vegetaie #i repopulate
cu animale s%lbatice, rentorcndu-se astfel c%tre natur%.
Poarta hanului otoman este un reper local g%l%ean.
Dateaz% din secolul al XIX-lea #i se ncadreaz% n alt registru
al abandonului, anume al desconsider%rii valorilor secolului
trecut, ca politic% a epocii comuniste.
Pripiat este evacuat de urgen% n anul 1986, a doua zi
dup% explozia reactorului nuclear de la Cernobl. Este
abandonul omului incapabil s%-#i controleze propria creaie,
propria intervenie asupra naturii. Industrie versus om.
Lucrarea noastr% n amintirea ora#ului fantom% Pripiat evoc%
arhitectura blocurilor comuniste, unghiularitatea
impersonal% a ghetourilor muncitore#ti. Imaginile colate pe
structur% balanseaz% ntre violena expresiei #i nostalgia
abandonului, a memoriei familiarit %ii unor obiecte banale,
casnice, lep%date la p%mnt ntr-o secund%, sortite inutilului.
Frumuseea pustiirii de sens, de scop.
Ryuyong, floarea rar% a Coreei de Nord, simbol al unei
economii n colaps, #i a#teapt% de 26 de ani inaugurarea.
Exprim% Disfuncia, incapacitatea, recordul negativ. Cea mai
nalt% cl%dire nefolosit%. Inutilul.
Ora#e n a#teptare semnific% nstr%inarea urbis-ului
de om #i revendicarea sa de c%tre natur%. Nu ca stare de
permanen%, ci ca un somn regenerator. O transformare,
a#teptarea unei noi viei, al unui nou nceput. Abandonul,
ruina, declinul, acestea nu sunt dect o suprafa %, o
aparen%. Dincolo de aceasta, aparena muste#te de
potenialitatea unui nou nceput, att pentru om ct #i pentru
natur%. Lecia de umanitate #i de ecologie este c% trebuie ca
noul nceput s% fie realizat cu nelepciunea echilibrului
interveniei umane.
n orice nceput este prefigurat sfr#itul. n orice sfr#it
este un nceput. S% vin% viaa!
Simona Andrei / Athanor
P.S. (Nota redaciei) Noi am mai scris despre acest
proiect, menionnd doar numele scriitorilor implicai n
proiectul care este mai amplu, numit CIRCUIT MUZEAL N
JUDE.UL GALA.I, desf%#urat sub egida Consiliului
Judeului Galai, chiar #i a#a strecurndu-se cte o omisiune,
a#a c% ne facem o datorie de onoare de a-i numi pe to i cei
implicai n proiect, greul ducndu-l, evident, arti #tii plastici:
Eduard Costandache, Sorina F%dor V%deanu, Tudor (erban,
Gina Ciobotaru Popa, Cristiana Culi%, Rodica Gherghinoiu,
Mihaela Lefterache, Gabriela Alexandrescu, Crengua
Macarie, Monica Turcu, Nicoleta (orcaru, Simona Andrei
artist foto, Cornel Ging%ra#u artist foto, Victor Cilinc%,
Diana M%r%ndici, Elena Parapiru, A.G. Secar%, Florina
Zaharia, Angela Baciu, Alina Beatrice Che#c%, Geraldine
Ghine, Angela Ribinciuc, actria Gianina Andrei.
continuarea de la pagina 13
At hanor
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
41
C
o
r
n
e
l
i
u

S
T
O
I
C
A
Morphochroma
Dup% Crengua Macarie, Simona Pascale, Olimpia (tefan #i Relu Anghelu%,
ali doi absolveni ai Facult%ii de Arte din cadrul Universit%ii Dun%rea de Jos
din Galai, promoia 2011, #i-au deschis o expoziie personal% la Galeriile de
Art% Nicolae Mantu. Ei se numesc (tefan Axente #i Valentin Mihai. Acesta din
urm% a terminat n vara lui 2013 #i studiile de masterat la Universitatea George Enescu
din Ia#i, Facultatea de Arte Plastice, Decorative #i Design. Ambii arti#ti nu sunt la prima
confruntare cu publicul, ei au mai participat la Saloanele Filialei Galai a U.A.P.R., la unele
expoziii organizate de facultate, de Muzeul de Art% Vizual% #i la unele manifest%ri importante
cu caracter naional. (tefan Axente a primit chiar #i o meniune n 2010 la Bienala de Art%
Plastic% Gheorghe Petra#cu, ediia a X-a, de la Trgovi#te, deschis% la Complexul Naional
Muzeal Curtea Domneasc%. Expoziia lor, intitulat% Vise, sunete, umbre, ne pune n
contact direct cu tablouri n care se simte un suflu proasp%t, ne face s% descoperim c%ut%ri
ale celor doi protagoni#ti n drumul lor spre o exprimare personal%, care s% le confere
identitate #i s% le defineasc% statutul de arti#ti profesioni#ti.
Lucr%rile lui (tefan Axente, care atrag de la primul impact prin acurateea lor, sunt
inspirate din mituri biblice #i din mediul natural. Din prima categorie fac parte trei compoziii
avnd ca
subiect m%rul
( F r u c t u l
interzis I #i II)
#i izgonirea
celor doi
protop%rini ai
o me n i r i i ,
Adam #i Eva,
din Rai
(Izgonirea
din Rai). Sunt
lucr%ri bine
realizate, care
nu se exclud
temei generale
care se pare
c% l-a
p r e o c u pa t
ndeosebi pe artist, aceea a modalit%ilor de redare a luminii #i umbrei ntr-o oper% pictural%.
De aici rezolvarea problemelor de perspectiv%, de organizare a spaiului plastic, de a conferi
obiectelor volum #i adncime. O serie de patru lucr%ri, pictorul le intituleaz% chiar Umbre.
n funcie de sursa de lumin%, de poziia acesteia, el rezolv% modulaia umbrei corpului
uman #i a trunchiurilor unor arbori. Compoziiile au echilibru, culorile, axate pe o gam% mai
rece, sunt armonioase, obiectele sunt plasate n spaiu dup% un calcul riguros. Din aceast%
a doua categorie fac parte #i tablourile Atingnd lumina, Diminea% marin% #i Inefabil
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Revista Dunrea de Jos - nr.143
42
I, II, III, nu lipsite de o v%dit% not% decorativ%,
dar impresionnd prin sensibilitatea coloristic% de
care d% dovad% artistul, prin prospeimea materiei
picturale. Unele dintre ele par variante prin
asem%narea motivelor #i schema compoziional%
utilizat%, dar se deosebesc prin nuanele coloristice,
prin felul cum este distribuit% lumina #i umbra. O
gam% de griuri calde, subtil orchestrate, creeaz% o
atmosfer% poetic%, de mister #i visare. Totul pare
v%zut printr-un filtru care estompeaz% ntr-un fel
imaginile. n alte tablouri, precum Vis, Focul,
A#teptare, Punte spre vis, Vibraie, Peisaj,
(tefan Axente penduleaz% n zona abstraciei lirice, aici miznd pe fora expresiv% a culorii #i
pe unele conotaii metaforice.
Cel%lalt expozant, Valentin Mihai, creeaz% ntr-un registru mai grav, culorile lui preferate
sunt negrul #i ro#ul. ntr-un triptic de mari dimensiuni, reprezentnd un drapaj configurat pe
orizontal%, el realizeaz% o compoziie decorativ% bazat% pe contrastul de alb-negru, n Portret
de copil, conceput n spirit ludic, apeleaz% la elemente de colaj, femeia din Diferene are o
nf%i#are expresionist-naiv%, iar ,Peisaj urban, Cmpiile Moldovei, Identitate pierdut%
#i Capacitatea omului de a reface I, II au un caracter mai mult abstract. Interesante prin
spontaneitatea #i laconismul mijloacelor cu care sunt executate sunt desenele n c%rbune din
seria Portretul din vis, lucr%ri n care chipul personajului abia se distinge prin es%tura curbelor
de la suprafa%, ca #i cele dou% tablouri intitulate Prinul #i Prinesa, ambele concepute pe
o dominant% de negru intens.
Aflai la prima lor personal% organizat% dup% absolvirea Facult%ii de Arte, (tefan Axente
#i Valentin Mihai se prezint% bine la prima lor confruntare cu publicul ntr-o manifestare n care
fiecare a expus un num%r mai mare de lucr%ri, ei sunt desigur nc% dou% noi sperane ale
plasticii g%l%ene, c%rora le ur%m s% aib% o evoluie pe m%sura crezului artistic ce-i anim%
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
43
C
o
r
n
e
l
i
u

S
T
O
I
C
A
81. NOUR, Lia artist decorator. S-a n%scut la 25 aprilie
1956, n comuna Vn%tori, judeul Vrancea. Cadru didactic n
nv%%mntul gimnazial din Galai. Este membr% a Asociaiei
Arti#tilor Plastici Simeza. Expoziii personale: 2001, Galai,
(coala Sf. Grigorie Teologul; 2002, Tecuci, Muzeul Mixt,
Galeriile de Art% Gheorghe Petra#cu; 2003, Galai, Casa
Corpului Didactic; 2005, Tecuci, Galeriile Gheorghe
Petra#cu; 2013, Tecuci, Galeriile de Art % Gheorghe
Petra#cu. Particip%ri la expoziii jde grup: 1990, Galai, Salonul
anual, Teatrul Muzical Nae Leonard; Soveja; 2002,
Bucure#ti, Palatul Naional al Copiilor; 2005, Galai, Centrul
Cultural Dun%rea de Jos; S%r%eni, Vaslui; 2011, Galai,
Clubul Poligonului Smardan. Particip%ri la expoziii naionale:
2005, 2006, Concursul Naional de Art% Nicolae Tonitza,
Brlad; 2006, Salonul Moldovenilor, Bac %u-Chi#in%u.
Particip%ri la tabere de creaie: Soveja
(1990); Simpozionul Naional Timpul #i
#i Omul, Muzeul de Istorie Ploie#ti
(2007, 2009). Are lucr%ri n colecii
particulare din Romnia #i Germania.
Originar% din satul vrncean Vn%tori, artista este o bun% cunosc%toare a artei
populare din aceast% zon% folcloric%, a es%turilor %r%ne#ti, iar influena acestora se
poate vedea n multe dintre lucr%rile realizate #i prezentate n expoziiile personale,
de grup sau colective. Fascinat% n copil%rie #i adolescen% de nentrecuta art%
popular% de aici, ea aduce n creaia sa ceva din sufletul, iscusina #i ndemnarea
femeilor care au trudit la r%zboiul de esut sau au f%cut ca firul de ln%, cnep%,
m%tase #i bumbac s% ia forma unor pl%smuiri echivalente cu arta autentic%.
Bazndu-se pe tehnica nodului, ea creeaz% obiecte textile ntr-o diversitate de
forme, artistic lucrate, pe care le intituleaz% Motiv popular, Ritmuri, Peisaj cu
soare, Joc, Zbor, Masc%, Compoziie, .%r%ncue etc. Ca #i creatorii
anonimi, ea apeleaz% la motive geometrice, la o cromatic% potolit%, armonizat% n
tonalit%i de mare finee. De o factur% deosebit% este lucrarea Ion Creang%, o
compoziie de mari dimensiuni, n care, pe un fundal esut din cnep%, autoarea
suprapune portretul scriitorului (goblen) #i alte elemente ce sugereaz% aspecte #i
personaje din opera acestuia: case din satul Humule#ti, Ozana cea frumos
curg%toare #i limpede ca cristalul, cire#ul, m%tu#a M%riuca a lui mo# Andrei, capra,
iezii, lupul. Pentru aceasta ea folose#te mai multe tehnici, toate ntr-un ansamblu unitar, echilibrat, bine
arhitecturat din punct de vedere compozi ional. ntr-o alt% tapiserie, intitulat% Omagiu lui Constantin
Brncu#i, al%turi de tehnica nodului executat n fir de sisal, artista folose #te goblenul #i metaloplastia, iar
compoziia cuprinde n structura ei portretul me#terului de la Hobia #i imaginile sculpturilor Coloana
infinitului, Coco#ul salutnd soarele #i Domni#oara Pogany. Creaiile Liei Nor sunt ingenioase,
realizate cu rafinament, ele pot decora cum nu se poate mai fericit pere ii unor interioare de locuine sau
instituii, dndu-le un plus de c%ldur% #i frumusee. Nu este nimic strident n obiectele textile ale artistei,
totul se bazeaz% pe armonie, echilibru, pe o #tiin% compoziional% la care a ajuns printr-o munc% asidu%,
mig%loas%, care cere mult% r%bdare, dar care poate s% dea mari satisfacii suflete#ti.
Bibl.: Corneliu Stoica, Identit&i artistice, Editura Alma, Galai, 2004; N%stas% Foru, Orizonturi artistice
contemporane, Editura Pan Europe, Ia#i 2007; Corneliu Stoica, ntlniri confortante, Editura Sinteze,
Galai, 2007; Valentin Ciuc%, Un secol de arte frumoase n Moldova, Editura Art XXI, Ia#i, 2009; Valentin
Ciuc%, Dic&ionarul ilustrat al artelor frumoase din Moldova 1800-2010 , Editura Art XXI, Ia#i, 2011;
Corneliu Stoica, Popasuri ale privirii, Editura Sinteze, Galai, 2013; Corneliu Stoica, Dic&ionarul
arti#tilor plastici gl&eni, Editura Axis Libri, Galai, 2013.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Revista Dunrea de Jos - nr.143
44
C
o
n
t
i
n
u
a
r
e

d
i
n

n
u
m

r
u
l

t
r
e
c
u
t
C
o
n
t
i
n
u
a
r
e

d
i
n

n
u
m

r
u
l

t
r
e
c
u
t
Constantin Stamati care locuia la Chi#in%u, ntr-o noti% scris% la 1850
n ruse#te despre antichit%ile Basarabiei, spunea: Ca la trei verste mai jos
de Chi#in%u se vede un #ir n linie dreapt% de lespezi foarte mari, ngropate
pn% la jum%tate n p%mnt, pe care locuitorii le numesc cheile rului Bc.
Acest #ir de pietre ncepe de la Prut, construit n chip de perete, trece prin
codrii C%prianei #i taie n lat ntreaga Basarabie. Locuitorii ns%, din timp n
timp, dezgroap% acele pietre, astfel c% vechiul zid se distruge
1
.
Cea mai bun% descriere statistico-geografic% a Basarabiei n acea perioad% (1862) era
considerat% de Hasdeu, lucrarea c%pitanului Zascuk (ofier de Stat-Major) care din ns%rcinarea
guvernului rus avea s% scrie: De la actualul Chi#in%u n direcia c%tre Prut prin codrii C%prianei se
ntinde un #ir de lespezi pe jum%tate ngropate n p%mnt. Acele lespezi s-au mai conservat nc% n
unele locuri, iar despre altele mai povestesc %ranii, le-au luat rnduri-rnduri pentru trebuina lor.
Nu cred c% cineva se va apuca a dovedi c% acele pietre formau oarecnd un zid compact, din
dosul c%ruia vechii locuitori se vor fi ap%rat contra invaziilor r%pitorilor vecini. Acele pietre mergeau
f%r% ntrerupere prin p%duri, prin b%li #i prin rpe. Dup% toate probabilit%ile, ele serveau, ca #i
#anurile de p%mnt, drept semne de hotar n delimit%rile posterioare ale unor mo#ii m%n%stire#ti
din Basarabia, mai ales ale celor din zona cea p%duroas% a districtelor Chi#in%u, Orhei #i Ia#i, se
menioneaz% n acte #iruri de pietre sau lespezi, mplntate n p%mnt #i r%mase din timpuri vechi
2
.
Dup% o noti% manuscris de la tat%l lui Hasdeu, autorul consemneaz% o m%rturie autentic%:
Blocuri de piatr% nfipte n p%mnt, aproape de Chi#in%u, pe mo#iile Petricani #i Ghidighi#
3
.
Aceast% m%rturie constituie o indicaie precis% topografic%, dar este nc% foarte departe de a clarifica
cine a construit aceste monumente.
Argumentele istorice, consemnate cu o selecie logic%, ncercnd s% demonstreze existena
unui triunghi de ap%rare, l-au determinat pe Hasdeu s% emit% urm%toarea ipotez% privind originea
acestor pietre: Sunt anterioare erei cre#tine, se datoreaz% naionalit%ii celtice a Bastarnilor, care
au format din Basarabia sudic% o formidabil% cetate, nconjurat% din trei p%ri de Prut, Nistru, gurile
Dun%rii #i Marea Neagr%, iar din partea a patra ap%rat% de o zid%rie gigantic%, din care dup% o
durat% de dou% mii de ani - secolul viitor nu va mai g%si nici o urm%
4
.
10. Bl#i este explicat de Hasdeu ca fiind un ora# din Basarabia. Numele acestei localit%i nu
este altul dect pluralul romnesc de la balt. Este poziionat ntre dou% rulee mocirloase (Reut
#i Reuel), care-l preface toamna #i prim%vara ntr-un cuib de friguri. Pentru a ilustra acest nume,
autorul citeaz% un vers din Alecsandri:
Maica s-a luat prin &ar
S ne strng grmgioar
S ne deie-n B#l%i la #coal,
Mai bine-am muri de boal;
Mosclesce s-nv&m
*i la #coal s intrm..
Sat pn% n 1818, B%li a fost vizitat n trecere de mp%ratul Alexandru I, care aici a primit de
la fratele s%u Nicolae #tirea despre na#terea marelui duce Alexandru, devenit n urm% Alexandru
II. De bucurie, plecnd din B%li, arul a poruncit ca acest sat s% fie pe viitor ora#
5
.
11. Bnat. Ne intereseaz% acest cuvnt, pentru c% Hasdeu, n analiza f%cut% pe nu mai puin
de 97 coloane, pomene#te de un anumit dicionar mai puin cunoscut.
ntr-o scrisoare expediat% din Pesta la 1 august 1871, publicat% n revista Columna lui Traian,
Hasdeu m%rturise#te urm%torul episod interesant: (colile fiind n vacan%, Biblioteca Universit%ii
din Pesta era nchis%. Mulumit% amabilit%ii d-lui Dr. Francisc Toldy, profesor, bibliotecar #i unul
dintre nv%aii cei mai renumii ai Ungariei, ea mi se deschise pentru trei ore. Acest interval, mai
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
3
45
Radu Mo#oc
mult dect scurt, mi-a procurat totu#i ocazia de a face dou% descoperiri foarte preioase, mai
cu seam% din punct de vedere al lingvisticii romne. Cea dinti, este un manuscris cu totul
necunoscut, ntitulat: Dictionarium Valachico-Latinum
6
.
Pentru c% n acel moment Hasdeu nu a putut s%-l studieze n profunzime, dup% doisprezece
ani, autorul avea s% m%rturiseasc% urm%toarea etap% legat% de acest manuscris: n vara din
1883, eu m% oprisem n Pesta mai multe zile pentru a trage o copie de pe o bun% parte a
manuscrisului. De aici, ntorcndu-m% n ar%, el mi s-a trimis (n.a. manuscrisul) chiar la
Bucure#ti, graie extremei amabilit%i a capilor Bibliotecii Universitare din Pesta, dr. Szilagyi #i
dr. Szadeczky. n acest mod am putut s%-mi ntregesc lucrarea #i s-o mai rev%d, avnd originalul
naintea ochilor.
Descrierea acestui document, att de preuit de Hasdeu, a fost f%cut cu multe detalii, care
l caracteriza pe fostul director al Arhivelor din Romnia: nainte de 1742, Dictionarium
Valachico-Latinum forma un volum nelegat de 172 pagini, aruncat unde va cu nengrijire, a#a
c% ultimele #ase foi, ncepnd de la pagina 161, muceg%iser% de umezeal%. Ajuns n aceast%
jalnic% stare, manuscrisul a fost dat ca s% se lege n piele la un loc cu 92 foi de hrtie alb%.
Leg%torul ns% era att de nedibaci, nct din unele foi au fost t %iate cte un rnd scris, sau cel
puin o parte din litere. Dup% ce s-a legat bine-r%u, posesorii succesivi au nceput a scrie cte
ceva pe foile cele albe, dintre care unul: Itinerarium, An. 1742Cibinium
7
.
Studiul efectuat de Hasdeu pe acest manuscris relev% #i alte aspecte pe care le consider%m
interesante, fiind vorba de primul dicionar romnesc.
Hasdeu ne prezint% n continuare interveniile efectuate pe acest manuscris cu detalii
interesante: Scris de autorul s%u cu o cerneal% aproape galben% #i cu o ortografie mai mult
sau mai puin raional%, a fost completat din cnd n cnd cu cte un cuvnt scris la margine de
altcineva, ba chiar de ali doi #i trei, cu o cerneal% neagr%, cu ortografie curat ungureasc% #i cu
o nvederat% nepricepere a foneticii romne Cel mai vechi dintre cei care au ad%ugat texte
este cel care a scris dou% pagini ntregi, 171 #i 172. Un altul s-a #i semnat cu numele Lancsa
Josika pe pagina 20. Mai sunt vre-o cteva adaosuri scrise de mna posesorului din 1742,
care tot el, pe primele patru pagini a ncercat a da sinonimica ungar % a cuvintelor romne, de
ex.: Abure, Vapor
8
.
Din analiza comparativ% a textelor scrise de diferite persoane, Hasdeu avea s% remarce
faptul c% cei care au f%cut ad%ugirile, nu #tiau bine romne#te, pe cnd autorul iniial poseda
limba romn% la perfecie cu dialectul s%u provincial.
A r%mas ca Hasdeu s% g%seasc% argumentele necesare pentru a preciza anul cnd a fost
redactat acest dicionar. Dintre multiplele argumente prezentate de autor, semnal %m pe cele
mai importante:
- Manuscrisul a fost legat nu mai trziu de anul 1742, probabil n acel an;
- Pn% a fost legat, el trecuse prin doi sau trei st %pni care au f%cut ad%ugiri;
- Sub raportul hrtiei, primele 172 pagini se deosebesc de cele 92 file ad%ugate la legarea
dicionarului. Aceste ultime file sunt cu hrtie groas% f%r% nici un semn de fabric%. Cele 172
pagini sunt scrise pe o hrtie fin%, avnd ca semn de fabric%: de o parte, dou% chei ncruci#ate;
de alta, acele trei gloane #i dou% litere, care apar figurate #i pe documentele romne#ti de la
nceputul secolului al XVII-lea #i chiar de pe la nceputul secolului al XVI-lea, cum ar fi de
exemplu actele de la 1596, 1605 #i 1636 publicate n Cuvinte din btrni.
- Singurul ora# din Moldova menionat n dicionar, este Suceava. Acest lucru l determin%
pe Hasdeu s% fac% presupunerea c% documentul poate s% fi fost scris nainte de 1600, pentru
c% dup% aceast% dat% Suceava #i pierde nsemn%tatea n faa Ia#ului.
- Un criteriu interesant n aparen% este sesizat de Hasdeu atunci cnd afirm% faptul c%
autorul manuscrisului cuno#tea porumbul sub denumirea de kukurudz, pe care l are consemnat
n lista plantelor de la sfr#itul manuscrisului. n Romnia, porumbul moldovenesc, p%pu#oiul,
s-a introdus, afirm% Hasdeu, cam pe la nceputul secolului al XVIII-lea, dar informaia nu
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Revista Dunrea de Jos - nr.143
Explozie liric#
46
HOHENBURG
Nu-i nimeni n cas%. Prin camere, toamn%;
Sonat% cu clar de lun%
(i de#teptarea la marginea p%durii cuprins% de amurg.
Tu te gnde#ti mereu la chipul alb al omului
Departe de vuietul timpului;
Peste-o visare se apleac% cu drag r%muri#ul verde,
Cruce #i sear%;
Pe cel ce cnt% l cuprinde cu brae de purpur% steaua sa,
Care se-nal% spre ferestre nelocuite.
Tremur% a#adar n bezn% str%inul,
Cnd pleoapele #i le ridic% u#or spre o omenie
Ce r%mne departe; n holul casei, vocea vntului, de-argint.
DE PROFUNDIS
E o miri#te pe care cade o ploaie neagr%.
E un arbore brun, care st% aici singuratic.
E un vnt #uier%tor ce-nconjur% colibele goale.
Ce trist% e seara!
La marginea c%tunului
Blajina orfan% adun% nc% spice s%r%c%cioase.
Ochii i se bucur% rotunzi #i aurii n amurg,
Iar snul ei a#teapt% cu dor logodnicul ceresc.
Meridianele Literaturii
La ntoarcerea lor
Ciobanii au g%sit trupul cel dulce
Putrezit n m%r%cini.
Eu sunt o umbr%, departe de satele ntunecate.
T%cerea lui Dumnezeu
Am sorbit-o din fntna dumbr%vii.
Pe fruntea mea trece metal ngheat.
P%ianjeni mi caut% inima.
E o lumin% care se stinge n gura mea.
Noaptea m-am trezit pe o cmpie arid%,
nm%rmurit de murd%ria #i praful stelelor.
n tufi#ul de alun
R%sunau din nou ngeri de cristal.
DECLIN
Lui Karl Borromaeus Heinrich
Peste iazul alb
P%s%rile s%lbatice au plecat.
Seara, dinspre stelele noastre bate un vnt de ghea%.
Peste ale noastre morminte
Se-nclin% fruntea zdrobit% a nopii.
Sub stejari ne leg%n%m ntr-o barc% de argint.
R%sun% mereu albele ziduri ale ora#ului.
O, frate,
Sub boli de spini urc%m, oarbe ar%t%toare, spre miezul nopii.
VRSTA VIE*II
Mai viu lumineaz% s%lbaticii
Trandafiri pe gardul gr%dinii;
O, suflet lini#tit!
n frunzi#ul r%coros al viei de vie
Pa#te soarele cristalin;
O, sfnt% puritate!
Cu mini nobile,
Un b%trn ofer% fructe prguite.
O, lic%rul iubirii!
Traducere de Petru Dinc
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
47
C%zuser% cinci castane n dimineaa aceea. n gr%din% copacii dormeau nc%, iar
soarele deabia se z%rea printre ei. Pic%turi reci curgeau de pe crengi atunci cnd vntul sufla,
iar p%s%rile ciripeau fericite. Gic% deschise fereastra #i c%sca gura la #oprlele care se
t%v%leau n %rn%. n acela#i timp amesteca cu linguria mierea din ceai. Sunetele de
clopoel ale paharului se topeau n aburi c%ldui ce se ridicau spre vaza cu flori. Unul din
trandafiri se ofilise de cteva zile, dar nici acum nu l-a aruncat. nc % mai zmbea
v%zndu-l; se bucura de fiecare dat % cnd l vedea pe noptiera cu amintiri. .igara se stinse,
dar firicele ei r%spndeau parc% un iz de mister cu miros de t%mie ars%. Nu se mai putea
distinge aburul de fum. Acea camer% ca un salon intim, cu fereastr% micu% mbrobodit% de
perdele groase #i draperii moviu-ro#ietice, te mbia parc% la un moment de repaos, de
meditaie, n care nimic nu p%rea s% fie interzis sau d%un%tor.
n ultima vreme Gic% se retr%gea dup% apus #i nu ie#ea dect atunci cnd soarele
mb%ia cu lumina sa ucig%toare satul, lumea, p%durea #i livezile. De cele mai multe ori
b%rbatul obi#nuia s% doarm% cnd toata lumea muncea. Lui nu-i p%sa ce zic s%tenii, c%-l
brfesc #i curcile b%trne, el se holba la trandafir, ofta #i plngea nct satul a nceput s%-l
cread% mare nebun.
Totul ncepuse acum un an. n gr%din% castanele c%deau una dup% alta #i Gic% le
aduna n fiecare diminea% dup% ploaie. Din ele soia lui f%cea fel de fel de bun%t%i, iar
reetele numai ea le #tia. Adeseori vecinii veneau s% deguste minun%iile Ioanei. Mai r%ut%cioase, ni#te ae au dat zvon c% e ceva necurat
la mijloc, c% dracu #i-o b%gat bine coada n ograda celor doi.
ns% lor nu le p%sa de gura lumii. #i vedeau voio#i de via%, p%reau mbel#ugai, fericii, dornici de chef #i de r%sf%. ns%,
ntr-o sear% Gic% avea febr%, voma, nu se simea deloc bine, iar Ioana plecase o perioad% la rudele din ora#, a#a c% nimeni nu mai putea avea
grij% de el, ci singur ncercase s% se trateze. Degeaba, c% nu era leac de trupul lui, c%ci inima era cea care-l chiniua, l fermecau vise ciudate,
amestecate cu nopi nedormite. Striga noaptea de unul singur, aprindea luminile-n cas %. Ziua nimeni nu d%dea urm% de el, parc% se
evaporase.
Doar dup% nserare l puteai vedea n gr%dina ce duce spre p%dure, #eznd dup% castani. Bolborosea singur, sedus de patima
propriilor vorbe. Parc% striga pe cineva, privea atent la pomi, se afunda n codrul ntunecat, nemail %snd n urma lui nicio umbr%.
Pe la sfr#itul lui mai Gic% a mers ca de obicei n p%dure s% culeg% castane. Dintr-o dat% i s-a ivit printre pomi o veveri% micu%,
zglobie, cu coada stufoas%. Ea fugea cu o castan%-n gur%. Treci napoi, obr%znic%tur%! Aia e mncarea mea. A fugit b%rbatul, ct a fugit,
dar animalul, nici c% nu putea fi prins. A doua zi se ntmpl% la fel, dar n cea de-a treia Gic% a pndit veveria dup% pomi #i i-a g%sit
ascunz%toarea. A intrat dup% animal, dar n locul unei veverie a g%sit o feti#can% n%ltu%, subiric%, cu p%rul lung, de culoarea castanei,
ochii mari, verzi cu luciri reci, obraznici, dar pudici. Era mbr %cat% ntr-un furou transparent, strmt de-i plesneau snii atunci cnd
respira; n jurul gtului purta un #irag de castane, iar unghiile #i le vopsise cu ulei scurs din copaci. B%rbatul fu pl%cut surprins de prezena
ei, dar nu avea curaj s% vorbeasc%. V%zndu-l ru#inat se n%pusti cu for% asupra lui, l cuprinse-n brae #i-i #opti la ureche. Doar Dumnezeu
#tie cu ce vorbe l-a fermecat, c% el nu f%cea dect ceea ce i dicta ea. Zglobie ca o veveri % l-a apucat de bra, iar el a dus-o n casa sa. Acolo
n camera lui #i petreceau nopile cu becurile aprinse. Perdelele moviu-ro#ietice ascundeau bine micua fereastr%, iar cei doi puteau s%-#i
fac% de cap, f%r% a fi deranjai. Dimineaa Gic% g%sea la fereastr% cte un co# plin de castane.
Distracia a durat pn% cnd p%durarul a hot%rt s% taie o parte din copacii mai b%trni. Aflnd vestea b%rbatul s-a dus n
ascunz%toarea veveriei. A g%sit-o plngnd n hohote. A luat-o n brae, a s%rutat-o cu poft%... O noapte s-au iubit ca niciodat%, iar spre
diminea% ea i-a vorbit mu#cndu-i urechea:
-Dragul meu, dac% mi taie copacul, nu mai am unde locui. Ia-m% la tine acas%, unde vom face mpreun% cele mai savuroase
dulciuri. O sa te nv% multe reete, iar apoi vom vinde or%#enilor mnc%ruri gustoase, de o s% ni se duc% faima peste tot.
Auzind desmierd%rile naive, Gic%-i spuse fetei:
-Vise dulci, blegua tatii. Credeai c% am gnduri serioase? Te consideri singura pu#toaic% pe care-am mngiat-o n lipsa
nevestei? Tu nu vezi c%-s om matur #i c% n-am chef de probleme? Dac% p%durarul vrea s% taie casa ta, convinge-l s% n-o fac%. Eu nu vreau
s% am probleme.
S%rmana fat% ncepu s% plng%. l apuc% de bra #i-i puse mna pe burta ei. Era cam umflat %, se zb%tea ceva n ea. Gic% se sperie
#i r%mase mut. Era copilul lui, care urma s% se nasc%. V%znd c% fata i zmbea #%galnic a luat-o pe sus #i a trntit-o la p%mnt. Brusc cu
o serie de pumni #i picioare s-a n%pustit asupra ei.
- Plozi mi trebuiesc mie, vagaboant% mic%!? Am s% te omor, drac ce e#ti.
Dup% b%taia crunt%, Gic% i-a spus p%durarului s% taie exact castanii cei b%trni. La scurt timp dup% defri#%ri un mare necaz s-a
ab%tut pe capul nemilosului b%rbat. Soia i-a murit ntr-un accident ciudat, iar p%mnturile i le-a luat statul. Castanii din gr%din% s-au uscat,
rudele de la ora# l-au abandonat, iar s%tenii l-a hulit c% a tr%dat comuna pentru promisiunile false ale avarului p%durar.
De feti#can% nu mai #tia nimic. Rareori mai z%rea cte o veveri% #i tot mai rar g%sea cte o am%rt% de castan% prin gr%din%.
A r%mas Gic% singur #i nec%jit. Ziua nu d%dea niciun semn de via% #i noaptea urla cu luminile aprinse. Obi #nuia s% culeag% flori s%lbatice
asemenea celor din p%rul fetei. Nu mai #tia nimic de ea. Rareori i ap%ru n vis #i tot mai rar mergea spre p%dure. Se simea singur, o striga
n somn. Dincolo de draperiile moviu-ro#ietice parc% se z%rea silueta ei, dar imediat disp%rea.
Dup% o vreme de beii #i zgomote ciudate se l%sase lini#tea. Vecinii l-au g%sit pe Gic% n putrefacie cu un furou n mn%. De
atunci toat% lumea fuge de p%durea cu castani, iar fl%c%ii poart% talismane care s%-i apere de fetele ochioase.
Violeta Bobe
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Revista Dunrea de Jos - nr.143
fantezie
romneasc(
48
ION MORARU
n penultima zi a #ederii noastre la Paris, ntr-o frumoas% dup%
amiaz% de duminic% a lunii iulie, specialistul francez Phillipe ne
ofer% o surpriz% extrem de pl%cut% #i onorant%: ne invit% la el
acas%, ntr-o localitate situat% la vreo 20 km de ora#ul luminilor,
aproape de Palatul Versailles.
Noi, cei trei g%l%eni, mbr%cai la ol festiv, cu un buchet elegant
de la rose rouge pour la madame, urc%m n ma#ina francezului,
un Renault 25 alb, care ne a#tepta n faa hotelului. Afar%, o
c%ldur% toropitoare, n limuzin% aer condiionat, muzic% stereo
bun%, conversaie relaxant%.
Ajungem. Localitatea, un sat r%sfirat pe cteva dealuri domoale, era aproape pustie la ora aceea.
Phillipe ne invit% n cas%, ntr-un living larg, cochet dar nu ostentativ, #i ne prezint% soiei sale, o femeie
ntre dou% vrste, amabil% #i comunicativ%.
-Bonjour, madame, salut%m noi politicos, f%cnd n faa ei o u#oar% reveren%.
Ne invit% s% lu%m loc pe o canapea plu#at%, iar ei s-au a#ezat n faa noastr%, pe cele dou% fotolii
a#ezate de cealalt% parte a unei m%sue scunde de lemn natural sculptat.
Facem eforturi deosebite s% fim #i noi ct de ct protocolari, conform manierelor franuze#ti, ateni
totodat% la modul n care ne exprim%m n limba lui Napoleon, ca nu cumva s% ne facem dracului de
rs!
Doamna ne serve#te cu vi#inat% rece, de cas%, fursecuri, pr%jiturele...ncerc%m, #i uneori chiar reu#im
s% ntreinem o conversaie coerent% despre Romnia #i Galai, despre obiectivele vizitate mpreun%
cu domnul Phillipe n Paris, despre cump%r%turile f%cute etc. Doamna remarc%, pl%cut surprins%, c%
ne descurc%m foarte bine n limba francez% iar soul ei confirm%, dnd aprobativ din cap. Noi ne
simim m%gulii #i prindem curaj.
Dup% dou% p%h%rele de vi#inat% #i apoi cte unul de vin rece de Bordeaux, atmosfera devenise mult
mai destins%.
La un moment dat, monsieur Phillipe se ridic% din fotoliu, se scuz% #i iese, agale, din nc%pere, probabil
pentru a merge la toillete.
R%ma#i singuri, am nceput s% ne uit%m unii la alii ncurcai, jenai, neputndu-ne g%si cuvintele pentru
a continua o conversaie cu doamna din faa noastr% care, v%zndu-ne descump%nii c% nu putem
ns%ila o simpl% convorbire n limba francez%, ne spuse zmbitoare, relaxat%, ntr-o limb% romneasc%
corect%, pur moldoveneasc%:
-M%i b%iei, nu v% mai chinuii atta, vorbii romne#te, c% #i eu sunt tot romnc%! Din Galai!
-Cuuuummmm? s%rir%m brusc toi trei n acela#i timp de pe canapea, cu ochii belii ct cepele, parc%
mpin#i de un arc puternic, invizibil, detensionat.
-A#a cum v% spun! Am locuit n cartierul .iglina I, n zona La francezi!
-Nu se poate a#a ceva! exclamar%m noi pr%v%lindu-ne, stupefiai, napoi pe canapea.
-Cum s-ar spune, suntem citadini, dragii mei...compatrioi! Da, v% rog s% mai servii cte ceva, b%iei!
- Ce s% mai servim, doamn%, nou% ne mai arde de servit!? P%i vestea asta ne-a n%ucit, ne-a z%p%cit de
tot, mai dihai dect c%ldura de afar%! zise unul dintre noi care, de obicei, e mai... mutulic%.
- Da, ia spunei-ne, doamn%, cum ai ajuns aici? ntreb eu, plin de curiozitate .
VERVA
2014
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
-P%i, ale tinereii valuri, m%i b%iei! Phillipe a venit la Galai n anul 1966 mpreun% cu ali speciali#ti
francezi pentru a pune n funcie laminorul de tabl% groas% nr. 1 de la Combinatul siderurgic Galai.
Au fost cazai n cartierul .iglina I n blocurile care azi poart% numele de la francezi. Eu eram
foarte tn%r% pe-atunci, eram elev% de liceu, ne-am cunoscut, ne-am iubit #i, nu #tiu cum dracu,
am ajuns cu burta la gur%! A trebuit musai s% ne c%s%torim, conform legilor franuze#ti, #i iat%-m%
aici!
-Bine, bine, stimat% doamn%, ntreb eu blbindu-m% de emoie #i curiozitate, dar soul dvs. #tie
ceva romne#te?
-Ia te uit% ce ntrebare naiv%! P%i cum s% nu #tie, domnule, dac% a stat doi ani n Galai?!
-Doamn% drag%, intervine colegul meu, nu v% sup%rai, dar soul dvs. n-a scos un cuvnt romnesc
timp de zece zile ct am stat mpreun% cu el, fie la hotel, fie la serviciu sau prin ora#!
-Nu se poate a#a ceva! completez eu.
Phillipe, care b%nuia sau auzise ce discutam noi, intr% n living calm, zmbind pe sub musta% #i,
ntr-o romneasc% limpede, clar% #i corect% ne zise:
-Da, ce credeai voi, m%i, c% eu nu #tiu s% vorbe#te romne#te? Ba, uite c% #tiu!
Am sfeclit-o, zic eu n gnd, ce-o fi crezut omul %sta despre noi auzindu-ne brfindu-l #i
ironizndu-l, adesea de fa% cu el, convin#i fiind c% nu #tie o boab% romne#te! Ne crap% obrazul de
ru#ine, nu alta!
-P%i, domnule Phillipe, ndr%znesc eu, atunci de ce ne-ai chinuit attea zile cu franceza asta dac%
dvs. #tiai romne#te?! Ne puteam nelege mult mai u#or, nu?
-Dragii mei, dac% eu vorbeam cu voi romne#te, nu mai nv%ai voi s% vorbii a#a de bine franuze#te,
lucru remarcat #i apreciat chiar #i de scumpa mea soie! Nu-i a#a?
-?!
C. ADAMESCU
RONDELUL BURL8CIEI
Amicii m% invidiaz%
C% reu#esc s% m% menin
Cu inima #i mintea treaz%
C% nu oftez #i nu suspin
Cnd blonde, brune, mndre graii
Alearg%-n cale, dndu-mi ghes
Se-ntrec n zeci de acrobaii
Doar-doar le-oi deveni ales.
M%-mprejmuiesc ca ni#te iele
(i nici o clip% nu-mi dau pace
Dar nu #tiu ns% cum se face
C% dau tot timpul de belele.
(i-amicii m% invidiaz%.
RONDELUL SINDICALISTULUI
Sunt gata s% m%-nscriu n sindicat
C% doar a#a eu neleg progresul
S%-mi apere un lider interesul
(omer s% fiu c% m-am asigurat.
Am priceput ndat% nelesul
(i drept s% spun enorm m-am
bucurat.
Sunt gata s% m%-nscriu n sindicat
C% doar a#a eu neleg progresul.
Ce dar frumos #i binecuvntat!
mi voi nvinge-angoasele #i stresul,
C%ci mi cunosc prea bine interesul.
Ce dac% ieri de munc% m-am l%sat?
Sunt gata s% m%-nscriu n sindicat.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Revista Dunrea de Jos - nr.143
50
Responsabilitatea pentru grafie,
con#inutul opiniilor, argumentelor sau
prerilor apar#ine, n exclusivitate,
autorilor. Materialele primite, publicate
sau nepublicate, nu se napoiaz.
Redac#ia revistei nu mprt&e&te
ntotdeauna ideile con#inute n textele
publicate. Fotografii: N.Sburlan,
ag.secar sau din arhiva Centrului sau
alte surse, precizate cnd este cazul.
EDITOR:
CONSILIUL JUDE*ULUI GALA*I
CENTRUL CULTURAL DUN(REA DE JOS
MANAGER:
SERGIU DUMITRESCU
Redactor-&ef: Florina ZAHARI A
florina.zaharia@ccdj.ro
florinazaarina@yahoo.com
Secretar de redac#ie, layout,
documentare: a.g.secar#
adi.secara@ccdj.ro
secaradi@yahoo.com
Rubrici:
Pr. Eugen DR8GOI, Eugen HOLBAN,
Ion HORUJENCO, Petru IAMANDI,
George LATE(, Radu MO.OC,
Katia NANU, Ionel NECULA,
Vasile PL8CINT8, Corneliu STOICA,
Culegere &i corectur:
Laura DUMITRACHE
Realizarea copertelor:
Eugen UNGUREANU
Foto coperte: Simona ANDREI. Pe
coperta I, actri#a Gianina ANDREI.
Alte detalii despre activitatea Centrului
Cultural Dunrea de Jos Gala#i pot fi
aflate pe pagina web a institu#iei (http://
www.ccdj.ro/) ori pe adresa de facebook
Ccdj Galati. Adresa on-line a revistei &i
arhiva par#ial se gsesc pe aceea&i
adres web.
Tematici
Num#rul 144, februarie
J ocurile Olimpice
Num#rul 145, martie
100 de ani de r#zboaie mondiale
Num#rul 146, aprilie
Homo homini lupus?
Revista Dun#rea de J os este membr
APLER (Asocia#ia Publica#iilor Literare
&i a Editurilor din Romnia)
ISSN: 1583 - 0225
Adresa: Strada Domneasc% nr. 61, Galai
cod 800008; tel/fax: 0236/418400; 415590
e-mail: office@ccdj.ro www.ccdj.ro
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
51
A avut loc deschiderea oficial% a spaiului expoziional al
Muzeului de Art% Vizual% din Galai. De cnd Muzeul de Art%
Vizual% #i-a p%r%sit sediul n care a funcionat #ase decenii,
iubitorii de art% au a#teptat seara zilei de 7 noiembrie 2013
cnd au avut din nou ocazia s% se bucure de lucr%rile
excepionale de pe simeze, att n cadrul expoziiei permanente
ct #i n ceea ce prive#te expoziia muzeografilor. La inaugurare
au luat cuvntul Directorul Muzeului, Dan Basarab Nanu,
pre#edintele Consiliului Judeului, Nicolae Bacalba#a.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com