Sunteți pe pagina 1din 16

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


Anul 180 (XXIV) Nr. 843 Joi, 13 decembrie 2012
S U M A R
Nr. Pagina
HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI
1.205. Hotrre privind aprobarea bugetului de venituri i
cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Regiei Autonome
Monitorul Oficial, regie autonom aflat sub
autoritatea Guvernului Romniei, exercitat prin
Secretariatul General al Guvernului .......................... 25
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
6.193. Ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i
sportului privind aprobarea Metodologiei pentru
organizarea i desfurarea examenului naional de
definitivare n nvmnt .......................................... 613
6.265. Ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului
i sportului pentru finanarea prin granturi a studenilor
nmatriculai n anul universitar 20122013.............. 1416
HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNI EI
GUVERNUL ROMNIEI
H O T R R E
privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli rectificat
pe anul 2012 al Regiei Autonome Monitorul Oficial, regie
autonom aflat sub autoritatea Guvernului Romniei,
exercitat prin Secretariatul General al Guvernului
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 15 alin. (1) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor msuri
financiare n domeniul bugetar, aprobat cu modificri prin Legea nr. 275/2008, cu
modificrile i completrile ulterioare, al art. 6 alin. (8) din Ordonana de urgen
a Guvernului nr. 79/2008 privind msuri economico-financiare la nivelul unor
operatori economici, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 203/2009,
cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob bugetul de venituri i cheltuieli rectificat pe anul 2012 al
Regiei Autonome Monitorul Oficial, regie autonom aflat sub autoritatea
Guvernului Romniei, exercitat prin Secretariatul General al Guvernului, prevzut
n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 2. (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale nscrise n
bugetul de venituri i cheltuieli pe structura aprobat pentru acestea reprezint
limit maxim i nu poate fi depit dect n cazuri justificate, cu aprobarea
prealabil a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanelor Publice, cu avizul
Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, prin promovarea unei hotrri de
rectificare a bugetului de venituri i cheltuieli.
(2) n cazul n care n execuie se nregistreaz nerealizri ale veniturilor
totale aprobate, Regia Autonom Monitorul Oficial poate efectua cheltuieli totale
proporional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu ncadrarea n indicatorii
de eficien aprobai.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaz:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Ministrul muncii,
familiei i proteciei sociale,
Mariana Cmpeanu
Viceprim-ministru,
ministrul finanelor publice,
Florin Georgescu
Bucureti, 12 decembrie 2012.
Nr. 1.205.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 843/13.XII.2012
2
ANEX*)
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
Regia Autonom Monitorul Oficial
Adresa: Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti
CIF RO427282
B U G E T U L D E V E N I T U R I I C H E LT U I E L I R E C T I F I C AT
pe anul 2012
mii lei
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 843/13.XII.2012
3
*) Anexa este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 843/13.XII.2012
4
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 843/13.XII.2012
5
Not:
Productivitatea muncii este calculat n pagini 1/8, prin valorificarea la acest format a ntregii
producii fizice i innd cont de numrul mediu de personal.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI
O R D I N
privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea
i desfurarea examenului naional de definitivare
n nvmnt
n baza prevederilor art. 241 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, cu
modificrile i completrile ulterioare,
ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului emite prezentul
ordin.
Art. 1. Se aprob Metodologia pentru organizarea i desfurarea
examenului naional de definitivare n nvmnt, prevzut n anexa care face
parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. Direcia general resurse umane i reea colar din Ministerul
Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului i inspectoratele colare duc la
ndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului,
Ecaterina Andronescu
Bucureti, 13 noiembrie 2012.
Nr. 6.193.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 843/13.XII.2012
6
ANEX
M E T O D O L O G I E
privind organizarea i desfurarea examenului naional de definitivare n nvmnt
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. Prevederile Metodologiei privind organizarea i
desfurarea examenului naional de definitivare n nvmnt,
denumit n continuare metodologie, se aplic personalului
didactic din nvmntul preuniversitar public i privat, inclusiv
personalului didactic din corpul instructorilor militari/de informaii,
ordine public i securitate naional.
Art. 2. (1) Coordonarea metodologic a examenului
naional de definitivare n nvmnt este asigurat de
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului prin
Comisia naional de examen, numit prin ordin al ministrului
educaiei, cercetrii, tineretului i sportului.
(2) Organizarea i desfurarea examenului sunt asigurate
de ctre inspectoratele colare, prin comisia de examen
judeean/Comisia de examen a municipiului Bucureti, numit
prin decizie a inspectorului colar general.
Art. 3. (1) Examenul naional de definitivare n nvmnt,
denumit n continuare examen, se susine n limba romn.
(2) Cadrele didactice care predau la clase cu predare
integral n limbile minoritilor naionale pot susine probele
examenului n limba de predare a disciplinei.
Art. 4. (1) Examenul se organizeaz distinct pe discipline
sau pe specializri, n conformitate cu Calendarul desfurrii
examenului naional de definitivare n nvmnt, denumit n
continuare Calendar, prevzut n anexa nr. 1, care face parte
integrant din prezenta metodologie.
(2) Definitivarea n nvmnt poate fi obinut la una dintre
specializrile nscrise pe diploma/diplomele pe care candidatul
le deine sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic le
poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de
nvmnt, domeniile i specializrile, precum i probele de
concurs valabile pentru ncadrarea personalului didactic din
nvmntul preuniversitar, denumit n continuare Centralizator.
(3) Specializrile/Programele de studii i formele de
nvmnt pentru absolvenii cu studii universitare de
lung/scurt durat sau care au finalizat ciclul I de studii
universitare de licen, nscrii la examen, care au nceput
studiile dup intrarea n vigoare a Legii nr. 88/1993 privind
acreditarea instituiilor din nvmntul superior i recunoaterea
diplomelor, trebuie s fi fost acreditate sau autorizate s
funcioneze provizoriu, n baza unei hotrri a Guvernului.
Art. 5. Cadrele didactice care promoveaz examenul
dobndesc dreptul de practic n nvmntul preuniversitar.
CAPITOLUL II
Organizarea i desfurarea examenului
nscrierea candidailor
Art. 6. (1) nscrierea la examen se face la unitile de
nvmnt, pe baza dosarului de nscriere, care conine
urmtoarele documente:
a) fia de nscriere prevzut n anexa nr. 2, care face
parte integrant din prezenta metodologie completat i
confirmat de conducerea unitii de nvmnt i semnat de
candidat;
b) copii legalizate ale diplomelor de studii, nsoite de foaia
matricol/suplimentul la diplom;
c) document legalizat din care s rezulte ndeplinirea
condiiilor legale privind absolvirea programului de pregtire
psihopedagogic i metodic;
d) copii ale urmtoarelor documente, certificate conform cu
originalul de ctre conducerea unitii de nvmnt unde
candidatul are norma de baz: buletin/carte de identitate,
certificat de natere, certificat de cstorie, document privind
schimbarea numelui dup caz;
e) recomandare scris asupra activitii candidatului din
partea consiliului profesoral al unitii de nvmnt unde
acesta are norma de baz;
f) adeverina privind calificativul parial pentru anul colar n
curs;
g) adeverin din care s rezulte vechimea de predare
efectiv la catedr a candidatului;
h) procesele-verbale de la inspeciile speciale la clas, n
copie autentificat prin tampila i semntura conductorului
unitii de nvmnt n care s-au efectuat inspeciile.
(2) Dosarele cadrelor didactice care conin toate
documentele menionate la alin. (1) lit. a)g) sunt transmise i
nregistrate la inspectoratul colar.
(3) ntiinarea candidailor cu privire la admiterea sau
respingerea dosarului de nscriere se realizeaz de ctre
inspectorul colar pentru dezvoltarea resursei umane, prin
afiare la inspectoratul colar i pe site-ul inspectoratului colar
judeean/Inspectoratului colar al Municipiului Bucureti. n caz
de respingere a dosarului, candidatul este ntiinat i n scris, cu
precizarea motivrii respingerii dosarului, argumentat de
articolul legislativ care prevede reglementri n acest sens.
Art. 7. Conducerile unitilor de nvmnt rspund de
corectitudinea datelor transmise i de legalitatea actelor predate.
Art. 8. Pentru a se putea prezenta la proba scris din
cadrul examenului, candidaii trebuie s ndeplineasc cumulativ
urmtoarele condiii:
a) calificativul parial pentru anul colar n curs: Bine sau
Foarte bine;
b) cel puin media 8 la inspeciile speciale;
c) stagiu efectiv de predare de cel puin un an la catedr (sau
ore de predare echivalente normei de un an).
Art. 9. Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i
Sportului poate acorda derogare de maximum o lun de la
vechimea la catedr de un an, prevzut la art. 8.
Art. 10. Personalul didactic se poate prezenta la examen
n 3 sesiuni, n cel mult 5 ani de la finalizarea stagiului.
Art. 11. Datele din fia de nscriere a candidailor sunt
introduse n sistemul informatizat. La nscriere, candidatul
primete o copie a fiei de nscriere.
Susinerea examenului
Art. 12. Examenul const n:
a) susinerea a dou inspecii speciale la clas;
b) o prob scris.
Art. 13. (1) Inspeciile speciale se susin n unitatea de
nvmnt la care este ncadrat candidatul sau, dup caz, ntr-o
alt unitate de nvmnt, cu avizul inspectorului colar pentru
dezvoltarea resursei umane i al directorului unitii de
nvmnt primitoare.
(2) Fiecare inspecie special se efectueaz la 4 activiti
didactice i este valabil numai pentru anul colar n care a fost
efectuat. Notele acordate la inspecii nu pot fi contestate.
(3) n situaia n care candidatul este ncadrat conform
specializrilor/programelor de studiu nscrise pe diploma/
diplomele de absolvire/licen sau pe una dintre disciplinele pe
care o poate preda conform Centralizatorului, inspeciile la clas
se efectueaz la disciplina pe care cadrul didactic este ncadrat
n anul colar respectiv.
(4) n situaia n care candidatul nu este ncadrat conform
specializrilor/programelor de studiu nscrise pe diploma/
diplomele de absolvire/licen sau pe una dintre disciplinele pe
care le poate preda conform Centralizatorului, inspeciile la clas
se efectueaz la dou activiti didactice la disciplina pe care
este ncadrat n anul colar respectiv i la dou activiti
didactice la disciplina la care s-a nscris s susin examenul.
(5) Inspecia special la clas este efectuat de o comisie
format din:
un inspector de specialitate/cadru didactic metodist
delegat de inspectoratul colar, avnd cel puin gradul didactic II
i aceeai specializare cu cea n care candidatul susine
inspecia la clas sau care poate preda disciplina celui inspectat
potrivit Centralizatorului;
directorul/directorul adjunct al unitii de nvmnt.
(6) Inspeciile speciale la clas se noteaz de la 10 la 1. Nota
obinut se trece n procesul-verbal de inspecie la clas,
prevzut n anexa nr. 3, care face parte integrant din prezenta
metodologie, i se semneaz de ctre comisie.
Art. 14. Proba scris a examenului se susine astfel:
a) pentru profesori din nvmntul de mas i din
nvmntul special, antrenori i cadre didactice medicale cu
studii superioare disciplina de specialitate, metodica predrii
acesteia, pedagogie i elemente de psihologie a educaiei;
b) pentru nvtori, institutori i profesori pentru
nvmntul primar din unitile colare cu limba de predare
romn limba i literatura romn i matematic, metodica
predrii acestora, pedagogie colar i elemente de psihologie
a educaiei;
c) pentru nvtori, institutori i profesori pentru nvmntul
primar din unitile colare cu limba de predare n una dintre
limbile minoritilor limba i literatura romn i universal
pentru copii, limba i literatura matern, matematic, metodica
predrii acestora la clasele cu predare n limbile minoritilor,
pedagogie colar i elemente de psihologie a educaiei;
d) pentru educatoare, institutori i profesori pentru
nvmntul precolar din unitile precolare cu predare n
limba romn limba romn i literatura pentru copii, metodica
activitii instructiv-educative din nvmntul precolar,
pedagogie precolar i elemente de psihologie a educaiei;
e) pentru educatoare, institutori i profesori pentru
nvmntul precolar din unitile precolare cu limba de
predare n una dintre limbile minoritilor limba i literatura
romn i universal pentru copii, limba i literatura matern,
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 843/13.XII.2012
7
metodica predrii acestora, pedagogie precolar i elemente
de psihologie a educaiei;
f) pentru nvtori-educatori din nvmntul special
psihopedagogie special, pedagogie colar i elemente de
psihologie a educaiei potrivit programei valabile pentru
nvtorii-institutorii din nvmntul de mas;
g) pentru nvtori, nvtori-itinerani, institutori, profesori
pentru nvmntul primar din nvmntul special cu predare
n limba romn limba romn i literatura pentru copii,
matematica, metodica predrii acestora, pedagogie colar i
elemente de psihologie a educaiei, potrivit programei valabile
pentru nvtori-institutori din nvmntul de mas sau
psihopedagogie special;
h) pentru nvtori, nvtori-itinerani, institutori, profesori
pentru nvmntul primar din nvmntul special cu predare
n una dintre limbile minoritilor limba i literatura romn i
universal pentru copii, limba i literatura matern, matematica,
metodica acestora la clasele cu predare n limbile minoritilor,
pedagogie colar i elemente de psihologie a educaiei, potrivit
programei valabile pentru nvtori-institutori din nvmntul
de mas sau psihopedagogie special;
i) pentru educatoare, institutori, profesori pentru nvmntul
precolar din nvmntul special cu predare n limba romn
limba romn i literatura pentru copii, metodica activitii
instructiv-educative n nvmntul precolar, pedagogie
precolar i elemente de psihologie a educaiei, potrivit
programei valabile pentru educatoare-institutor din nvmntul
de mas sau psihopedagogie special;
j) pentru educatoare, institutori, profesori pentru nvmntul
precolar din nvmntul special cu predare n una dintre
limbile minoritilor limba i literatura romn i universal
pentru copii, limba i literatura matern, metodica predrii
acestora, pedagogie precolar i elemente de psihologie a
educaiei, potrivit programei valabile pentru educatoare-institutor
din nvmntul de mas sau psihopedagogie special;
k) pentru maitri-instructori, antrenori i cadre didactice
medicale cu studii medii disciplina de specialitate i didactica
acesteia, pedagogie i elemente de psihologie a educaiei.
Art. 15. (1) Se constituie prin ordin al ministrului educaiei,
cercetrii, tineretului i sportului Comisia naional de examen,
n urmtoarea componen:
a) preedinte secretar de stat cu atribuii n coordonarea
nvmntului preuniversitar;
b) vicepreedini directori generali/directori ai direciilor
generale/direciilor din Ministerul Educaiei, Cercetrii,
Tineretului i Sportului cu atribuii n nvmntul preuniversitar;
c) secretari inspectori/consilieri de specialitate;
d) membri coordonatorii comisiilor pentru elaborarea
subiectelor i baremelor de evaluare a lucrrilor scrise, experi/
inspectori/consilieri/inspectori de specialitate desemnai pentru
elaborarea subiectelor i baremelor de ctre Centrul Naional
de Evaluare i Examinare.
(2) Comisia naional de examen prevzut la alin. (1) are
urmtoarele atribuii:
a) aprob propunerile inspectoratelor colare privind centrele
de examen;
b) desemneaz unitile de nvmnt centre de evaluare a
lucrrilor scrise/de soluionare a contestaiilor, denumite n
continuare centre de evaluare, respectiv centre de contestaii;
c) controleaz modul n care i desfoar activitatea
comisiile judeene/a municipiului Bucureti;
d) analizeaz desfurarea i rezultatele examenului naional
de definitivare n nvmnt i prezint conducerii Ministerului,
Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului concluziile analizei;
e) emite note, precizri sau dispoziii n vederea aplicrii
prevederilor prezentei metodologii;
f) numete delegai n vederea monitorizrii examenului.
Art. 16. (1) Preedinii comisiilor din centrele de examen/
evaluare/contestaii se propun de ctre instituiile de nvmnt
superior din rndul cadrelor didactice universitare de predare
avnd titlul tiinific de doctor i se numesc de ctre Comisia
naional de examen, prin ordin al ministrului educaiei,
cercetrii, tineretului i sportului.
(2) n situaia n care preedintele centrului de
examen/evaluare/contestaii desemnat nu se prezint pn n
preziua nceperii activitii n centrul respectiv, inspectorul colar
general numete un preedinte din rndul cadrelor didactice
titulare din nvmntul liceal, avnd gradul didactic I i
performane profesionale deosebite. Numirea este comunicat
n scris Comisiei naionale de examen.
(3) Procedura menionat la alin. (2) se aplic i n situaia n
care, din motive obiective, comisia de examen judeean/
Comisia de examen a municipiului Bucureti solicit Comisiei
naionale de examen nlocuirea preedintelui.
Art. 17. Comisia de examen judeean/Comisia de
examen a municipiului Bucureti este numit prin decizie a
inspectorului colar general, n urmtoarea componen:
a) preedinte inspector colar general adjunct;
b) vicepreedinte inspector colar pentru dezvoltarea
resursei umane;
c) secretar informatician;
d) membri inspectori colari de specialitate, informaticieni.
Art. 18. Comisia de examen judeean/a municipiului
Bucureti are urmtoarele atribuii:
a) realizeaz demersurile necesare pentru soluionarea
problemelor de finanare a aciunilor legate de organizarea i
desfurarea examenului i pentru dotarea centrelor de examen
cu tipizate, consumabile i logistica necesar: camere video,
calculatoare, copiatoare, imprimante, telefon, fax, conexiune
internet, fiet metalic;
b) solicit, n baza protocoalelor ncheiate de Ministerul
Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, autoritilor
locale/judeene de sntate public, structurilor de poliie i de
jandarmerie de la nivel local, prin adres scris, asigurarea
prezenei personalului medical, a poliitilor sau a jandarmilor n
fiecare centru n care se susine proba scris; solicit prezena
jandarmilor pentru paza lucrrilor scrise pe perioada
transportului ntre centrele de examen i centrele de
evaluare/contestaii;
c) solicit operatorilor de energie electric, de cablu i de
telefonie, prin adres scris, asigurarea condiiilor corespunztoare
pentru desfurarea examenului;
d) asigur confidenialitatea subiectelor din momentul
transmiterii/prelurii variantei de subiect extrase pn n
momentul cnd acestea devin publice;
e) asigur tiprirea foilor tipizate de examen i
confecionarea tampilelor-tip, circulare, cu diametrul de 25 mm,
cu nscrisul DEFINITIVAT;
f) comunic unitilor de nvmnt i afieaz la avizierul
inspectoratului colar centrele de examen stabilite;
g) realizeaz instruirea tuturor persoanelor implicate la
nivelul judeului/municipiului Bucureti n organizarea i
desfurarea examenului de definitivat;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 843/13.XII.2012
8
h) sesizeaz imediat Comisiei naionale de examen orice
situaie a crei rezolvare nu este prevzut n metodologie;
i) elaboreaz i transmite Comisiei naionale de examen
listele i rapoartele solicitate de aceasta sau prevzute n
prezenta metodologie, la termenele stabilite;
j) poate decide prin consens suspendarea pe o perioad de
15 ani a dreptului de participare n comisiile de examen din
sesiunile urmtoare a cadrelor didactice care nu i-au ndeplinit
n mod corespunztor atribuiile n organizarea i desfurarea
examenului, atribuii stabilite prin ordine, decizii i/sau prin
prezenta metodologie;
k) poate dispune demararea procedurilor prevzute de lege
pentru cercetarea faptelor i, dup caz, pentru sancionarea
persoanelor care ncalc prevederile prezentei metodologii;
l) transmite centrelor de examen stabilite datele candidailor
admii pentru a participa la proba scris, potrivit specializrii
pentru care a optat fiecare candidat;
m) asigur transportul n deplin siguran i predarea, pe
baz de proces-verbal, la centrele de evaluare, a lucrrilor
scrise.
Art. 19. Centrele de examen se stabilesc de consiliul de
administraie al inspectoratului colar, n unitile de nvmnt
care permit organizarea, n aceeai cldire, a slilor de examen
i a slilor n care i desfoar activitatea comisia din centrul
respectiv.
Art. 20. Comisia din centrul de examen este numit prin
decizie a inspectorului colar general, cu excepia preedintelui,
n urmtoarea componen:
a) preedinte un cadru didactic universitar, avnd titlul
tiinific de doctor, numit prin ordin al ministrului educaiei,
cercetrii, tineretului i sportului;
b) 12 vicepreedini inspectori de specialitate sau
directori, al doilea vicepreedinte fiind numit numai la comisiile
de examen cu peste 450 de candidai;
c) 12 secretari cadre didactice titulare n nvmntul
preuniversitar cu abiliti de operare pe calculator sau
informaticieni;
d) membri 15 profesori titulari din nvmntul
preuniversitar, avnd gradul didactic I sau II.
Art. 21. Comisia din centrul de examen are urmtoarele
atribuii:
a) asigur condiiile necesare organizrii i desfurrii
examenului slile de examen, camere video, calculatoare i
imprimante, copiatoare, fiete pentru pstrarea documentelor n
deplin siguran, telefon, fax, internet;
b) preia, sub semntura preedintelui, de la directorul unitii
de nvmnt n care se afl centrul de examen logistica
necesar desfurrii examenului;
c) tiprete listele de candidai, pe baza datelor transmise de
inspectoratul colar;
d) afieaz listele de candidai i disciplina la care acetia
susin examenul, cu 24 de ore nainte de nceperea probei
scrise, la avizier i pe uile slilor de examen n care acetia
sunt repartizai;
e) sesizeaz imediat comisiei de examen judeene/Comisiei
de examen a municipiului Bucureti orice situaie deosebit
aprut n timpul desfurrii probei scrise;
f) stabilete, prin tragere la sori, repartizarea pe sli a
asistenilor supraveghetori i i instruiete;
g) preia de la Centrul Naional de Evaluare i Examinare,
conform procedurilor aprobate, subiectele i le multiplic pentru
fiecare candidat, imediat dup extragerea variantei de examen,
asigurnd confidenialitatea subiectelor din momentul prelurii
acestora pn n momentul cnd acestea devin publice;
h) distribuie candidailor subiectele multiplicate pentru proba
scris;
i) afieaz listele cu rezultatele obinute de candidai la proba
scris, dup finalizarea evalurii lucrrilor scrise;
j) primete contestaiile la proba scris, transmite comisiilor
din centrele de evaluare tabelele cuprinznd datele candidailor
care contest notele obinute la evaluarea iniial, conform
procedurilor stabilite, i, dup soluionarea contestaiilor,
afieaz rezultatele definitive;
k) n termen de 3 zile de la ncheierea examenului, comisia
din centrul de examen pred comisiei de examen
judeene/Comisiei de examen a municipiului Bucureti, pe baz
de proces-verbal, un exemplar tiprit al listei cu rezultatele
finale, semnat de preedintele comisiei din centrul de examen,
un raport succint privind organizarea i desfurarea
examenului, precum i celelalte documente ntocmite pentru
organizarea examenului.
Art. 22. (1) Subiectele, baremele de evaluare, modelele-
cadru de subiecte i bareme pentru proba scris se elaboreaz n
conformitate cu tematica i bibliografia aprobate prin ordin al
ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului, pentru fiecare
disciplin de examen, de ctre Centrul Naional de Evaluare i
Examinare, cruia i revine integral responsabilitatea respectrii
legislaiei i a procedurilor privind securizarea subiectelor. Centrul
Naional de Evaluare i Examinare asigur traducerea subiectelor
pentru proba scris, conform solicitrilor inspectoratelor colare,
centralizate la Comisia naional de examen.
(2) Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor i
a baremelor de evaluare sunt numii prin ordin al ministrului
educaiei, cercetrii, tineretului i sportului i rspund pentru
adecvarea i acurateea subiectelor elaborate.
(3) Subiectele pentru proba scris din cadrul examenului se
transmit centrelor de examen n baza unei proceduri specifice,
elaborat de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i
Sportului.
Art. 23. (1) Lucrarea scris se desfoar n centrele de
examen, ncepnd cu ora 10,00, durata de redactare a lucrrii
fiind de 4 ore.
(2) Prezentarea comisiei la centrul de examen se face n
intervalul orar 77,30, pe baza buletinului/crii de identitate i
a delegaiei de serviciu.
(3) Accesul candidailor n centrul de examen la proba scris
se face n intervalul 8,008,30, pe baza actului de identitate i
nainte de a fi deschis plicul cu subiecte.
(4) Nu este permis pstrarea n bncile slii de examen a
urmtoarelor materiale: geni, poete, telefoane mobile, mijloace
electronice de calcul sau de comunicare, ziare, reviste, cri.
Art. 24. (1) n vederea desfurrii probei scrise, se
asigur supravegherea fiecrei sli de ctre 23 asisteni
supraveghetori, care verific identitatea candidailor din sala
respectiv, pe baza actului de identitate prezentat de acetia, i
rspund de corectitudinea derulrii lucrrii scrise.
(2) Asistenii supraveghetori responsabili de sli primesc, sub
semntur, de la secretariatul comisiei de examen tabelul
nominal cu candidaii repartizai n sala respectiv, precum i
foile tipizate de examen i ciornele necesare stampilate, n
funcie de numrul concurenilor din sal.
(3) nainte de aducerea subiectelor n sli, supraveghetorii
instruiesc candidaii cu privire la modul de desfurare a probei
scrise i la modul de completare a datelor personale pe foaia
tipizat.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 843/13.XII.2012
9
Art. 25. (1) Membrii comisiei de examen desemnai pentru
multiplicarea subiectelor asigur numrul necesar de
exemplare, care se introduc n plicuri, se securizeaz, i
rspund de pstrarea secretizrii.
(2) Preedintele comisiei de examen, mpreun cu secretarul
comisei, distribuie n slile de examen plicurile secretizate cu
subiecte, astfel nct la ora 10,00 acestea s poat fi desfcute
n prezena candidailor.
(3) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte niciun
candidat nu mai poate prsi sala dect dac pred lucrarea i
semneaz de predare. Candidaii care nu se afl n sal n
momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai
susine examenul n sesiunea respectiv.
Art. 26. (1) Pentru redactarea lucrrilor se folosete
cerneal sau pix de culoare albastr; desenele/graficele se
execut cu creion negru.
(2) Candidaii pot avea dicionare pentru disciplinele latin
sau greac veche i planuri de conturi pentru disciplinele
economice.
(3) Asistenii supraveghetori care furnizeaz soluii ale
subiectelor de examen, falsific lucrri, tolereaz aciuni sau
intenii de fraud ale candidailor sau manifest neglijen n
ndeplinirea atribuiilor rspund disciplinar, n conformitate cu
art. 280282 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare, sau penal, dup caz.
(4) nscrierea numelui candidailor n afara spaiului care se
sigileaz, precum i orice alte semne distinctive pe foile de examen
sau pe ciorne determin anularea lucrrilor scrise. Candidaii care
doresc s corecteze o greeal taie fiecare rnd din pasajul greit
cu o linie orizontal, iar schemele/desenele cu o linie oblic.
(5) Candidaii care n timpul desfurrii probei scrise sunt
surprini copiind, primind sau transmind soluii cu privire la
subiecte sunt eliminai din examen, ncheindu-se un proces
verbal n acest sens de ctre asistenii supraveghetori sau
membrii comisiei de examen. Candidaii eliminai pierd dreptul
de nscriere la examenul naional de definitivare n nvmnt
n sesiunea imediat urmtoare. Aceeai msur se aplic i
pentru orice alt tentativ de fraud.
Art. 27. (1) Candidatul care se retrage din proprie iniiativ
poate solicita anularea lucrrii, pe baza unei declaraii, i prsete
sala dup cel puin o or de la deschiderea plicului cu subiecte. n
acest caz, lucrarea scris nu este evaluat, iar n statistici
candidatul respectiv se consider retras, cu dreptul de a se nscrie
n sesiunea imediat urmtoare, conform prevederilor legale.
(2) n cazuri excepionale, dac un candidat solicit prsirea
temporar a slii, el este nsoit de unul dintre asistenii
supraveghetori pn la napoierea n sala de examen, fr a
beneficia de prelungirea timpului alocat rezolvrii subiectelor.
Art. 28. (1) La expirarea timpului de examen, candidaii
predau responsabilului de sal lucrrile i semneaz n borderoul
de predare, menionnd numrul de pagini scrise. Spaiile libere
ale ntregii lucrri se anuleaz de ctre unul dintre asistenii
supraveghetori cu linie frnt n forma literei Z, n faa candidatului.
Pn la predarea ultimei lucrri, n sal rmn cel puin 3 candidai.
(2) Ciornele se predau separat responsabilului de sal, odat
cu lucrarea, fr s fie luate n considerare n evaluarea lucrrii
i la eventualele contestaii.
(3) Supraveghetorii de sal predau comisiei de examen
lucrrile candidailor, borderourile de predare a lucrrilor,
tipizatele anulate i pe cele nefolosite, tabelele de prezen i
ciornele.
Art. 29. Rezultatele probei scrise se afieaz la sediul
centrului de examen i se public pe site-ul definitivat.edu.ro.
Art. 30. Comisia de examen judeean/Comisia de
examen a municipiului Bucureti avizeaz, la propunerea
comisiilor din centrele de examen, procedurile de susinere a
examenului de ctre candidaii cu deficiene: utilizarea
sistemului Braille de ctre candidaii nevztori, respectiv a
limbajului mimico-gestual de ctre candidaii cu deficiene de
auz, mrirea timpului destinat efecturii lucrrii scrise de ctre
candidaii cu deficiene vizuale grave, asigurarea scrisului cu
caractere mrite pentru candidaii ambliopi, realizarea probei
scrise prin dictarea coninutului acesteia de ctre candidatul cu
deficiene ctre un supraveghetor de alt specialitate dect cea
la care se desfoar proba respectiv. Ministerul Educaiei,
Cercetrii, Tineretului i Sportului este informat asupra
soluionrii situaiilor privind candidaii cu deficiene.
Art. 31. (1) Delegatul Comisiei naionale de examen poate
intra n centrele de examen/evaluare/contestaii pe baza
delegaiei i a crii de identitate i poate verifica documentele
comisiei de examen judeene/Comisiei de examen a
municipiului Bucureti, spaiile utilizate i documentele comisiei
din centrele de examen/evaluare/contestaii inspectate.
(2) Delegatul comisiei de examen judeene/Comisiei de examen
a municipiului Bucureti are ca atribuii monitorizarea desfurrii
examenului n centrele de examen i sesizarea imediat a comisiei
de examen judeene/Comisiei de examen a municipiului Bucureti
asupra disfunciilor constatate, avnd aceleai drepturi de acces ca
i delegatul Comisiei naionale de examen.
Evaluarea lucrrilor
Art. 32. (1) Pentru evaluarea lucrrilor scrise i
soluionarea contestaiilor, se constituie centre de evaluare/
contestaii la nivel naional.
(2) Arondarea disciplinelor de examen la centrele de
evaluare/contestaii i procedura specific pentru evaluarea
lucrrilor scrise se realizeaz de ctre Ministerul Educaiei,
Cercetrii, Tineretului i Sportului i se comunic inspectoratelor
colare.
(3) Comisia din centrul de evaluare este numit prin decizie
a inspectorului colar general, cu excepia preedintelui, n
urmtoarea componen:
a) preedinte profesor universitar/confereniar universitar,
numit prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i
sportului;
b) vicepreedinte inspector colar de specialitate sau
director;
c) secretari cte 23 cadre didactice sau informaticieni/
1.000 de candidai;
d) membri evaluatori cte 4 profesori evaluatori, de regul
pentru 100 de lucrri scrise, organizai n dou comisii, fiecare
comisie fiind alctuit din dou cadre didactice, respectndu-se
urmtoarele criterii:
un profesor din nvmntul universitar i un profesor titular
din nvmntul preuniversitar avnd gradul didactic I sau II;
un evaluator pentru subiectele la disciplina de specialitate
i didactica/metodica predrii disciplinei de specialitate i un
evaluator pentru subiectele de pedagogie i psihologie a
educaiei. Evaluatorul pentru subiectele de pedagogie i
psihologie a educaiei poate face parte din comisiile de la mai
multe specializri.
(4) Pentru disciplinele la care nu se nscriu profesori
evaluatori din nvmntul universitar, inspectorul colar
general va numi n comisie profesori titulari din nvmntul
preuniversitar, avnd gradul didactic I sau II.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 843/13.XII.2012
10
(5) n mod excepional, pentru disciplinele la care nu se
identific profesori evaluatori din nvmntul preuniversitar
avnd gradul didactic I sau II, inspectorul colar general poate
numi, cu avizul Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i
Sportului, membri n comisiile de evaluare a lucrrilor scrise
profesori titulari din nvmntul preuniversitar, avnd gradul
didactic definitiv.
(6) Din comisie nu pot face parte persoane care au n rndul
candidailor soul/soia, rude sau afini pn la gradul IV inclusiv,
membrii comisiei semnnd n acest sens o declaraie pe propria
rspundere.
Art. 33. Comisia de evaluare a lucrrilor scrise are
urmtoarele atribuii:
a) primete, n ziua n care se susine proba scris, pe baz
de proces-verbal semnat de preedinte i secretar/membru,
lucrrile scrise aduse de delegaii comisiilor de examen
judeene/Comisiei de examen a municipiului Bucureti, spre a fi
evaluate;
b) asigur securitatea i integritatea lucrrilor scrise, pe
perioada n care acestea se afl n centrul de evaluare;
c) asigur evaluarea lucrrilor scrise, respectnd baremul de
evaluare, precum i prevederile prezentei metodologii;
d) nregistreaz n aplicaie nota obinut de candidai la
proba scris;
e) primete de la delegaii centrelor de examen arondate
centrului de evaluare respectiv lista candidailor care contest
notele obinute la evaluare, respectiv disciplina la care s-a depus
contestaia;
f) pred ctre comisia de rezolvare a contestaiilor, n deplin
siguran, lucrrile scrise ale cror note iniiale au fost
contestate, sigilate;
g) primete de la comisia de rezolvare a contestaiilor
lucrrile scrise care au fost reevaluate i o copie a procesului-
verbal cuprinznd deciziile acesteia;
h) pred cu proces-verbal, prin preedinte, lucrrile scrise,
borderourile de evaluare i celelalte documente de examen
ctre directorul instituiei de nvmnt n care s-a organizat
centrul de evaluare.
Art. 34. (1) Fiecare lucrare scris este evaluat
independent, n sli separate, de cele dou comisii i apreciat
cu note de 10 la 1, conform baremului de evaluare i notare,
fr a se face nsemnri pe lucrare.
(2) Fiecare comisie stabilete, prin raportare la baremul de
evaluare i notare, nota lucrrii scrise. Pentru validarea
evalurilor, diferena dintre notele celor dou comisii nu trebuie
s fie mai mare de un punct.
(3) n cazul n care apar lucrri pentru care diferena dintre
notele acordate de cele dou comisii este mai mare de un punct,
preedintele comisiei de evaluare dispune reverificarea lucrrilor
respective, n prezena sa, de ctre cele dou comisii. n funcie
de rezultatele reverificrii, se decide, prin consens, nota lucrrii.
(4) Dup finalizarea operaiilor de evaluare, notele acordate
de comisii se trec ntr-un borderou-centralizator de ctre
profesorii evaluatori, care semneaz n dreptul notei acordate.
Preedintele comisiei de evaluare calculeaz i scrie, n
borderoul-centralizator i pe fiecare lucrare, media aritmetic a
celor dou note, cu dou zecimale, fr rotunjire, aceasta
reprezentnd nota obinut de candidat la proba scris.
(5) Lucrrile candidailor, mpreun cu borderourile de
corectare, sunt preluate de preedintele comisiei de evaluare.
Art. 35. Nota obinut la proba scris este nota la examen.
Nota minim de promovare a examenului este 8 (opt).
Art. 36. (1) Contestaiile se depun la centrele de examen.
(2) Lucrrile scrise pentru care se depun contestaii n
termenul prevzut n Calendar se resigileaz n vederea
reevalurii, secretizndu-se i nota acordat la prima evaluare.
Art. 37. Comisia de rezolvare a contestaiilor, format n
ntregime din alte persoane dect cele din comisia de evaluare
a lucrrilor scrise, se constituie prin decizie a inspectorului colar
general, cu excepia preedintelui, n componena prevzut la
art. 32 alin. (3) lit. d) i alin. (4)(6).
Art. 38. Comisia de rezolvare a contestaiilor are
urmtoarele atribuii:
a) primete, prin proces-verbal semnat de preedinte i
secretar sau membru al comisiei din centrul de evaluare,
lucrrile scrise aduse spre a fi reevaluate;
b) rspunde de securitatea lucrrilor scrise, pe perioada n
care acestea se afl n centrul de contestaii;
c) reevalueaz lucrrile scrise, respectnd baremul de
evaluare i prevederile prezentei metodologii;
d) nregistreaz, pe lucrrile scrise i n procesul-verbal,
notele acordate pentru fiecare lucrare scris contestat;
e) pred, prin preedinte, lucrrile scrise reevaluate, n
conformitate cu procesele-verbale de predare-primire
menionate la lit. a), mpreun cu o copie a procesului-verbal,
delegailor comisiei din centrul de evaluare.
Art. 39. (1) Recorectarea lucrrilor se face conform
procedurii de evaluare a lucrrilor scrise, prevzute n prezenta
metodologie.
(2) n cazul n care diferena n plus sau n minus dintre
nota acordat de comisia de rezolvare a contestaiilor i nota
acordat de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte,
rmne definitiv nota acordat de comisia de evaluare.
(3) Dac diferena dintre nota final acordat de comisia de
rezolvare a contestaiilor i nota final stabilit n urma evalurii
iniiale este mai mare de 0,5 puncte, rmne definitiv nota
acordat de comisia de rezolvare a contestaiilor.
(4) n situaia lucrrilor notate cu o not cel puin egal cu
9,50, nota definitiv este nota final atribuit la recorectare.
(5) Hotrrea comisiei de rezolvare a contestaiilor este
definitiv.
Art. 40. Validarea rezultatelor examenului se realizeaz
de ctre Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului,
prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i
sportului, pe baza tabelelor transmise de comisiile de examen
judeene/Comisia de examen a municipiului Bucureti, ntocmite
dup situaia extras din aplicaia electronic, semnate de
inspectorul general i stampilate.
Art. 41. Drepturile salariale se acord cadrelor didactice
care au promovat examenul, ncepnd cu data de 1 septembrie
a anului colar urmtor celui n care s-a desfurat examenul.
CAPITOLUL III
Dispoziii finale
Art. 42. (1) Cheltuielile privind organizarea i desfurarea
examenului, precum i plata cadrelor didactice care particip la
organizarea i desfurarea examenului se asigur de ctre
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, prin
inspectoratele colare, n conformitate cu art. 111 din Legea
nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Normarea activitii i salarizarea membrilor comisiilor
implicate n organizarea i desfurarea examenului se
stabilesc prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului
i sportului.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 843/13.XII.2012
11
ANEXA Nr. 2
la metodologie
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 843/13.XII.2012
12
Pn la 15 decembrie
Depunerea dosarelor de nscriere la unitile de nvmnt, verificarea i nregistrarea dosarelor
la inspectoratul colar judeean/Inspectoratul colar al Municipiului Bucureti (ISJ/ISMB)
Pn la 15 ianuarie Introducerea datelor candidailor n aplicaie i validarea fielor candidailor n aplicaie
1015 februarie Elaborarea i publicarea modelelor-cadru de subiecte i a baremelor
Pn la 20 iunie Efectuarea inspeciilor speciale la clas
21 iunie
Stabilirea centrelor de examen i transmiterea ctre Comisia naional de examen a
documentelor solicitate
Pn la 28 iunie
Completarea dosarelor candidailor cu documentele prevzute la art. 6 alin. (1) lit. g)h) din
Metodologia privind organizarea i desfurarea examenului naional de definitivare n
nvmnt, aprobat prin Ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului
nr. 6.193/2012, i finalizarea nscrierii candidailor n aplicaie
10 iulie
Transmiterea de ctre ISJ/ISMB ctre centrele de examen a datelor candidailor admii pentru
a participa la proba scris
18 iulie Susinerea probei scrise
23 iulie Afiarea rezultatelor
2324 iulie nregistrarea contestaiilor i transmiterea acestora la centrele de evaluare
2526 iulie Rezolvarea contestaiilor
27 iulie Afiarea rezultatelor finale
2931 iulie
Transmiterea la Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului a tabelelor nominale cu
candidaii admii i validarea rezultatelor examenului
115 august Comunicarea ctre ISJ/ISMB a ordinului de validare a rezultatelor examenului
1531 august Eliberarea adeverinelor de promovare a examenului de definitivare n nvmnt
ANEXA Nr. 1
la metodologie
C A L E N D A R U L
desfurrii examenului naional de definitivare n nvmnt
INSPECTORATUL COLAR AL JUDEULUI ..............................................................
La data susinerii examenului de definitivare n nvmnt, candidatul(a) are o vechime efectiv n
activitatea de predare de ......... ani .........., luni ............., zile*).
Inspectorul colar pentru dezvoltarea resursei umane:
Numele i prenumele ................................................
Semntura ...........................................................
Data ...................................................................
F I D E N S C R I E R E
la examenul naional de definitivare n nvmnt
n anul (sesiunea) ...................., n funcia didactic de**) ............................................................,
specialitatea .................................................................................................................................................
(numele, iniiala tatlui, prenumele cu majuscule) .............................................................................
Instituia de nvmnt absolvit: ........................................................, cu durata de ...................ani.
Specializrile obinute prin studii ...................................................................
Vechime efectiv n activitatea didactic de predare la data nscrierii: ....... ani ......... luni ......... zile*).
Prezentat la examenul de definitivare n nvmnt n urmtoarele sesiuni:
sesiunea I ................ sesiunea a II-a ............. sesiunea a III-a ................
Data ...................... Semntura ...........................
Se certific datele din prezenta fi de nscriere i se adeverete c, potrivit nscrisurilor din carnetul
de munc/documentelor prezentate, dl (dna) ............................................................................ a funcionat
n nvmnt de la data obinerii examenului de absolvire/licen ................................., dup cum urmeaz:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 843/13.XII.2012
13
Nr.
crt.
Unitatea
de nvmnt
Funcia didactic
Perioada:
de la .............
pn la ...........
Total vechime
n activitatea didactic*)
Observaii
ani luni zile
T O TA L :
n anul colar ........... este ncadrat la unitatea noastr n funcia didactic de**) ...........................,
la disciplina .................................., cu activitatea de baz/norm ntreag, cu .............ore/sptmn.
Candidatul solicit traducerea subiectelor n limba ..................................................
Director, Data ..........................
*) Se calculeaz de la data nceperii stagiului la catedr pn la data de 31 august a anului n care se susine proba scris.
**) Educatoare, nvtor, maistru-instructor, antrenor, cadru didactic medical, nvtor-itinerant, institutor, profesor pentru
nvmntul precolar, profesor pentru nvmntul primar, profesor.
ANEXA Nr. 3
la metodologie
P R O C E S - V E R B A L D E I N S P E C I E L A C L A S
Unitatea de nvmnt: ......................................................................................................................
Numele i prenumele cadrului didactic inspectat: ...............................................................................
Funcia didactic i specialitatea: .......................................................................................................
Data efecturii inspeciei: ....................................................................................................................
Inspecia este efectuat de: ..................................................................................................................
(numele i prenumele, funcia, gradul didactic,
instituia/unitatea de nvmnt de la care provine)
I. Constatri i aprecieri:
1. Activitatea didactic:
a) activiti verificate;
b) proiectarea activitilor (creativitate n conceperea leciilor/activitilor, corelaia dintre
componentele actului didactic, strategii didactice i evaluare);
c) desfurarea activitilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice,
integrarea mijloacelor de nvmnt n lecie, creativitate n conducerea leciilor i orientarea aciunilor i
gndirii elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performanei);
d) evaluarea randamentului colar metode i tehnici de evaluare a rezultatelor nvrii;
e) nivelul pregtirii elevilor, apreciat pe baza observaiei directe, a probelor de control aplicate i a
evalurii longitudinale;
f) cunoaterea elevilor (strategii de difereniere i individualizare);
g) competene psihorelaionale (n raporturile cu elevii, cu prinii, cu cadrele didactice i cu
comunitatea local;
h) autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenele unui stil
didactic elevat).
2. Activitatea educativ n coal i n afara ei
3. Activitatea de perfecionare (metodic i tiinific)
4. Aprecierea consiliului de administraie al unitii de nvmnt cu privire la activitatea didactic
i la conduita n cadrul colii i al comunitii colare
II. Concluzii i recomandri:
Inspector/Metodist,
....................................................
(numele i prenumele)
Director/Director adjunct,
....................................................
(numele i prenumele)
.............................................
(nota)
.............................................
(nota)
.............................................
(semntura)
.............................................
(semntura)
..............................
(media final)
MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI
O R D I N
pentru finanarea prin granturi a studenilor nmatriculai n anul universitar 20122013
n conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Legea nr. 63/2011 privind ncadrarea i salarizarea n anul 2011 a personalului
didactic i didactic auxiliar din nvmnt,
n baza prevederilor art. 22 alin. (6) din Hotrrea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 160 alin. (2) i al art. 164 alin. (1) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile
ulterioare,
ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului emite prezentul ordin.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 843/13.XII.2012
14
Art. 1. Se finaneaz prin granturi studenii nmatriculai la
studii universitare de doctorat n anul universitar 20122013.
Art. 2. Coeficienii de echivalare, propui de Consiliul
Naional pentru Finanarea nvmntului Superior (C.N.F.I.S.),
valabili pentru anul universitar 20112012 se pstreaz i n
anul universitar 20122013.
Art. 3. Coeficienii de cost pentru anul universitar 2012
2013 sunt prevzui n anexa nr. 1 care face parte integrant din
prezentul ordin.
Art. 4. Se aprob valoarea coeficienilor de echivalare
pentru studiile universitare de masterat i pentru studiile
universitare de doctorat pentru anul universitar 20122013, aa
cum rezult din anexa nr. 2 care face parte integrant din
prezentul ordin.
Art. 5. Se aprob cuantumul alocaiei unitare per student
i lun pentru bursa de doctorat, prevzut n anexa nr. 3 care
face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 6. Bursele se acord studenilor doctoranzi pe baza
regulamentului de burse aprobat de senatul universitar.
Art. 7. Direcia general nvmnt superior, Direcia
general buget-finane i instituiile de nvmnt superior de
stat vor duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 8. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin, orice
dispoziie contrar se abrog.
Art. 9. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului,
Ecaterina Andronescu
Bucureti, 21 noiembrie 2012.
Nr. 6.265.
ANEXA Nr. 1
Valoarea coeficienilor de cost pentru anul universitar 20122013
Domeniul
fundamental
de tiin
Domeniul de studii
Coeficient
de cost
Matematic i
tiine ale naturii
Matematic i tiine ale naturii 1,65
Informatic 1,65
Fizic 1,90
Chimie 1,90
Geografie 1,65
Geologie 1,65
tiine ale mediului 1,65
tiine inginereti
Inginerie civil i instalaii 1,75
Inginerie chimic 1,90
Inginerie electric i energetic 1,75
Inginerie electronic i telecomunicaii 1,75
Inginerie geologic, Inginerie geodezic 1,75
Mine, petrol i gaze 1,75
Inginerie aerospaial, autovehicule, transporturi 1,75
Agronomie, Horticultur, Silvicultur, Inginerie forestier 1,75
Biotehnologii 1,75
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 843/13.XII.2012
15
Domeniul
fundamental
de tiin
Domeniul de studii
Coeficient
de cost
Ingineria produselor alimentare 1,75
Zootehnie 1,75
Ingineria sistemelor, calculatoare i tehnologia informaiei 1,75
Inginerie mecanic 1,75
Inginerie industrial 1,75
Mecatronic i robotic 1,75
Ingineria materialelor 1,75
Ingineria mediului 1,75
Inginerie i management 1,75
Inginerie genistic, inginerie de armament, rachete i muniii 1,75
tiine biologice
i biomedicale
Biologie 1,90
Biochimie 1,90
Medicin 2,25
Medicin veterinar 2,25
Medicin dentar 2,25
Farmacie 2,25
tiine sociale
Drept 1,00
tiine administrative 1,00
tiine ale comunicrii 1,00
Asisten social 1,00
Sociologie 1,00
tiine politice 1,00
tiine militare, informaii i ordine public 1,00
Administrarea afacerilor 1,00
Cibernetic, statistic i informatic economic 1,65
Contabilitate 1,00
Economie 1,00
Finane 1,00
Management 1,00
Marketing 1,00
Relaii economice internaionale 1,00
Educaie fizic i sport 1,86
Psihologie 1,00
tiine ale educaiei 1,00
tiine umaniste
i arte
Filologie 1,00
Filosofie 1,00
Istorie 1,00
Teologie 1,00
Studii culturale 1,00
Arhitectur i urbanism 2,50
Arte vizuale 3,00
Artele spectacolului (Teatru/Film) 5,37/7,50
Muzic (Interpretare muzical)/Muzic (Pedagogie muzical) 5,37/3,00
ANEXA Nr. 2
Valoarea coeficienilor de echivalare pentru studiile universitare de masterat i pentru studiile universitare de doctorat
pentru anul universitar 20122013
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 843/13.XII.2012
16
*) Informatic, geografie, geologie, fizic, matematic, chimie, biologie.
ANEXA Nr. 3
Cuantumul alocaiei unitare pentru bursa de doctorat pentru studenii doctoranzi nmatriculai
n anul universitar 20122013
Nr.
crt.
Ciclul i forma de nvmnt
Coeficient
de echivalare
Studii universitare de masterat
1 Studii de masterat n limba romn 2,00
2 Studii de masterat n limbi de circulaie internaional 3,00
3 Studii de masterat desfurate n cadrul extensiilor universitare n afara rii 3,00
4 Studii de masterat n limbile minoritilor naionale 3,00
Studii universitare de doctorat
14.a
Studii universitare de doctorat cu frecven (cu excepia domeniilor tehnic, agronomic, tiine*) i
medicin)
3,00
15.b Studii universitare de doctorat cu frecven n domeniile tehnic, agronomic, tiine i medicin) 4,00
*) n cazul finanrii fondului de burse din proiecte din cadrul Programului operaional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, finanarea de la bugetul
de stat nu se mai acord.
Nr.
crt.
Structura grantului de studii Anul de studii
Valoarea unitar per student
i lun exprimat n lei
1 Fondul de burse de doctorat*)
Anul I 792
Anul II 852
Anul III 1136
Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 843/13.XII.2012 conine 16 pagini. Preul: 3,20 lei ISSN 14534495
EDITOR: GUVERNUL ROMNIEI
&JUYDGY|602069]