Sunteți pe pagina 1din 10

Date de rception

: 12/02/2014
Cbn HA EBPOnEA:cKIDI CbI03
TRIBUNAL DE J tJ STICIA DE I.A VNI(}N liVROPEA
EIROPAS SA VIENIBAS 'nESA
EVROPOS St\1UNGOS TEISINGVMO TEiSMAS
A7. EUROPAI UNIO BiR()SGA
IL-QOItI1 TAL-GVSOIlZZJ A TAL-UNJ ONI EWROPEA
HOF VAN J USTmE VAN DE EVROPESE VNIE
TRY BUNAL SPRA WIEOLIWOSCI UNII EVROPEJ SKIEJ
TRIBUNAL DE J USTICA DA VNIO EUROPEIA
CURTEA DE J USTIIE A UNIUNII EUROPENE
SUDNY DVOR EUROPSKF.J UNlE
SOVDNi DVUR EVROPSKE UNlE
DEN EUROPIEISKE UNIONS DOMSTOL
GERlCHTSHOF DER EUROPISCHEN UN ION
EUROOPA 1.IIDU KOHUS
dlKATIHPIO TIU; EypnnAKl1l: ENmJ ll:
COURT OF J USTICE OF TIm EUROPFAN UNION
COUR DE J USTICE DE L'UNJ ON EUROPEENNE
CUIRT BHREITHIUNAIS AN AONTAIS EORPAIGH
SUD EUROPSKE UNDE
CORTE OI G1USTIZIA DELL'IJ NIONE EUROPEA
LlJ XE MBOURG
SODISCE EVROPSKE lJ NIJ E
EVROOPAN UNIONIN TUOMIOISTlJ lN
ElJ ROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
ORDONAN A CURII (Marea Camer)
-9SS8og- 3februarie 2014*
"Trimitere preliminar - Impozite interne- Articolul 110TFUE - Tax pe
poluare perceput cuocaziaprimei nmatriculri aautovehiculelor - Neutralitatea
taxei ntre autovehiculele deocazie importate i autovehiculele similare carese
afldejapepiaanaional"
ncauzele conexate C-97/13 i C-214/13,
avnd caobiect cereri dedecizie preliminar formulate ntemeiul articolului 267
TFUE de Tribunalul Sibiu (C-97/13) i de Curtea de Apel Bucureti (C-214/13)
(Romnia), prin deciziile din 15noiembrie 2012 i din 13martie 2013, primite de
Curte la27februarie i la23.aprilie 2013, nprocedurile
Silvia Georgiana Cmpean
mpotriva
Administraiei Finanelor Publice aMunicipiului Media,
Administraiei Fondului pentru Mediu (C-97/13),
I
Administraia Finanelor Publice aMunicipiului Alexandria
mpotriva
George Ciocoiu (C-214/13)
CURTEA (Marea Camer),
compus dindomnul V. Skouris, preedinte, domnul K. Lenaerts, vicepreedinte,
doamna R. Silva de Lapuerta i domnii M. Ilesic (raportor), L. Bay Larsen, E.
J uhsz i M. Safjan, preedini de camer, domnii A. Rosas, G. Arestis i A.
* Limba de procedur: romna,
ORDONAN A DIN 3.2.2014 - CAUZELE CONEXATE C-971I3 I C-214/I3
Arabadjiev, doamna C. Toader, domnul D. Svby, doamna M. Berger, domnul F.
Biltgen i doamna K. J urime, judectori,
avocat general: domnul M. Szpunar,
grefier: domnul A. Calot Escobar,
lund nconsiderare observaiile prezentate:
pentru doamna Cmpean, deD. Tria, avocat;
pentru Administraia Finanelor Publice a Municipiului Alexandria, de G.
Pene i deA. Dogeanu, ncalitate deageni;
pentru guvernul romn, de R. H. Radu, n calitate de agent, asistat de V.
Angelescu i deA. L. Crian, consilieri;
pentru Comisia European, deR. Lyal, deC. Barslev, deL. Keppenne i de
G.-D. Balan, ncalitate deageni,
avnd nvedere decizia luat, dup ascultarea avocatului general, de asepronuna
prin ordonan motivat conform articolului 99dinRegulamentul de procedur al
Curii,
dprezenta
Ordonan
1 Cererile dedecizii preliminare privesc interpretarea articolului 110TFUE.
2 Aceste cereri au fost formulate ncadrul unor litigii ntre doamna Cmpean, pede
o parte, i Administraia Finanelor Publice a Municipiului Media i
Administraia Fondului pentru Mediu, pe de alt parte, respectiv, ntre
Administraia Finanelor Publice a Municipiului Alexandria, pe de o parte, i
domnul Ciocoiu, pede altparte, cu privire laotax pe caredoamna Cmpean i
domnul Ciocoiu au trebuit s o achite cu ocazia nmatriculrii unui autovehicul
provenit dintr-un alt stat membru dect Romnia.
Cadrul juridic
Dreptul Uniunii
3 ,,Normele europene de emisii" stabilesc limitele permise ale emisiilor de gaze de
evacuare pentru autovehiculele noi comercializate n statele membre ale Uniunii
Europene. Prima dintre aceste norme (denumit ngeneral ,,normaEuro 1") afost
1-2
CMPEAN I CIOCOIU
introdus prin Directiva 9114411CEE a Consiliului din 26 iunie 1991 de
modificare a Directivei 70/220/CEE privind apropierea legislaiilor statelor
membre referitoare la msurile preconizate mpotriva polurii aerului cu emisiile
poluante provenite de la autovehicule (J O L 242, p. 1, Ediie special, 13/vol. 10,
p. 135), careaintrat nvigoare la 1ianuarie 1992. Deatunci, normele nmaterie au
fost nsprite progresiv nvedereambuntirii calitii aerului nUniune.
4 Pe de alt parte, Directiva 2007/46/CE aParlamentului European i aConsiliului
din5septembrie 2007 destabilire aunui cadru pentru omologarea autovehiculelor
i remorcilor acestora, precum i asistemelor, componentelor i unitilor tehnice
separate destinate vehiculelor respective (Directiv-cadru) (10 L 263, p. 1)
distinge vehiculele din categoria M, care cuprinde ,,[autovehiculele] cu cel puin
patru roi, [...] pentru transportul pasagerilor", de cele din categoria N, care
cuprinde ,,[autovehiculele] cu cel puin patru roi, [...] pentru transportul
mrfurilor". Aceste categorii cuprind subdiviziuni nfuncie denumrul de locuri
i demasa maxim (categoria M) saunumai nfuncie demasamaxim (categoria
N).
Dreptul romn
5 Ordonana de urgen a Guvernului nr.50/2008 din 21 aprilie 2008 pentru
.instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (Monitorul Oficial al Romniei,
Partea 1,nr. 327 din25 aprilie 2008, denumit ncontinuare "OUG nr. 50/2008"),
care intrase n vigoare la 1 iulie 2008, instituise o tax pe poluare pentru
vehiculele din categoriile MI-M3 i NI-N3. Obligaia de plti aceast tax lua
natere laprima nmatriculare aunui autovehicul nRomnia.
6 OUG nr.50/2008 a fost modificat de mai multe ori, fiind n cele din urm
abrogat prin Legea nr. 9/2012 din 6 ianuarie 2012 privind taxa pentru emisiile
poluante provenite de la autovehicule (Monitorul Oficial al Romniei, Partea 1,
nr. 17din10ianuarie 2012), careaintrat nvigoare la 13ianuarie 2012.
7 Ca i OUG nr.50/2008, Legea nr.9/2012 instituise o tax pe poluare pentru
autovehiculele dincategoriile M1-M3i NI-N3.
8 n temeiul articolului 4 alineatul (1) din Legea nr.9/2012, obligaia de a plti
aceast tax luanatere, printre altele, laprima nmatriculare aunui autovehicul n
Romnia.
9 n temeiul articolul 4 alineatul (2) din aceast lege, obligaia de a plti taxa
menionat lua natere, n anumite condiii, i cu ocazia primei transcrieri a
dreptului deproprietate, nRomnia, asupraunui autovehicul rulat.
10 Cu toate acestea, Ordonana de urgen a Guvernului nr. 112012din 30 ianuarie
2012 pentru suspendarea aplicrii unor dispoziii aleLegii nr. 9/2012 privind taxa
pentru emisiile poluante provenite de laautovehicule, precum i pentru restituirea
taxei achitate n conformitate cu prevederile articolului 4 alineatul (2) din lege
1-3
ORDONAN A DIN 3.2.2014 - CAUZELE CONEXATE C-97/13 I C-214/13
(Monitorul Oficial al Romniei, Partea 1,nr. 97 din31 ianuarie 2012, denumit n
continuare "OUG nr. 1/2012"), care a intrat n vigoare la 31 ianuarie 2012, a
suspendat aplicarea articolului 4 alineatul (2) din Legea nr.9/2012 pn la 1
ianuarie 2013. Pe de alt parte, potrivit OUG nr. 112012, contribuabilii care au
achitat aceast tax n conformitate cu prevederile articolului 4 alineatul (2)
menionat n perioada cuprins ntre data intrrii n vigoare aLegii nr. 9/2012 i
data intrrii nvigoare aOUG nr. 112012audreptul larestituirea acesteia.
11 Legea nr. 9/2012 armas nvigoare pn la 14martie 2013inclusiv.
Litigiile principale i ntrebrile preliminare
Cauza C-97/13
12 Doamna Cmpean anmatriculat nRomnia unautovehicul de ocazie cumprat
din Germania. Acest vehicul face parte din categoria MI. Vehiculul n cauz a
fost fabricat ncursul anului 1999i respect, avnd nvedere emisiile pe care le
produce, norma depoluare Euro 3.
13 n vederea nmatriculrii menionate, doamna Cmpean a pltit, la 18 ianuarie
2012, suma de 2737 de lei cu titlu de tax pe poluare prevzut de Legea
nr.9/2012.
14 La 21 februarie 2012, doamna Cmpean a introdus o aciune la Tribunalul Sibiu,
solicitnd restituirea sumei menionate, pentru motivul c aceast tax este
incompatibil cudreptul Uniunii.
15 n aceste condiii, Tribunalul Sibiu a hotrt s suspende judecarea cauzei i s
adreseze Curii urmtoarele ntrebri preliminare:
,,1) Contravin reglementrile Legii nr.9/2012 dispoziiilor articolului 110din
TFUE[?] [S]einstituie ntr-adevr omsur vdit discriminatorie?
2) Articolul 110 TFUE poate fi interpretat ca opunndu-se reglementrii
statuate de Legea nr. 9/2012 (forma sa iniial), prin care s-a instituit otax
pentru emisii poluante pentru autovehicule, dac regimul acestei msuri
fiscale este astfel stabilit nct descurajeaz punerea n circulaie, n statul
membru menionat, a unor vehicule de ocazie cumprate n alte state
membre, fr ns a descuraja cumprarea unor vehicule de ocazie avnd
aceeai vechime i aceeai uzur depepiaa naional?"
Cauza C-214/13
16 Domnul Ciocoiu anmatriculat nRomnia unautovehicul deocazie cumprat din
Germania. Acest vehicul face parte din categoria MI. Vehiculul n cauz a fost
1- 4
CMPEAN I CIOCOIU
fabricat n cursul anului 2004 i respect, avnd n vedere emisiile pe care le
produce, norma depoluare Euro 4.
17 n vederea nmatriculrii menionate, domnul Ciocoiu a pltit, la 18 mai 2012,
sumade4240delei cutitlu detaxpepoluare prevzut deLegea nr. 9/2012.
18 La 9 iulie 2012, domnul Ciocoiu a introdus o aciune mpotriva Administraiei
Finanelor Publice aMunicipiului Alexandria laTribunalul Teleorman, solicitnd
restituirea sumei menionate, pentru motivul c aceast tax este incompatibil cu
dreptul Uniunii.
19 Prin hotrrea din 6 septembrie 2012, Tribunalul Teleorman a admis aceast
aciune. Administraia Finanelor Publice a Municipiului Alexandria a declarat
apel mpotriva acestei hotrri la Curtea de Apel Bucureti. Aceasta a decis s
suspendejudecarea cauzei i sadreseze Curii urmtoarea ntrebare preliminar:
"Seopune articolul 110TFUE aplicrii dectreunstat membru aunei taxepentru
emisii poluante asupra unui autovehicul de ocazie (second-hand) provenit din
celelalte state membre ale Uniunii [...], cu ocazia primei nmatriculri a acelui
autoturism n statul membru respectiv, n condiiile n care perceperea i plata
aceleiai taxe, dei prevzut printr-un act normativ i ncazul autoturismelor de
ocazie (second-hand) de pe piaa intern, similare ca vechime, stare tehnic i
rulaj, ca fiind datorat cu ocazia primului lor transfer de proprietate, au fost
suspendate ulterior printr-un act normativ cuputere delege?"
20 Prin decizia preedintelui Curii din 24 septembrie 2013, cauzele C-97/13 I
C-214/13 aufost conexate.
21 Prin scrisori depuse la grefa Curii la 2 septembrie i la 1 octombrie 2013,
guvernul romn a cerut, n temeiul articolului 16al treilea paragraf din Statutul
Curii deJ ustiie aUniunii Europene, ntrunirea Curii nMarea Camer.
Cu privire la ntrebrile preliminare
22 n temeiul articolului 99 din Regulamentul de procedur al Curii, atunci cnd
rspunsul lantrebarea formulat cutitlu preliminar poate fi nmod clar dedus din
jurispruden, Curtea, la propunerea judectorului raportor i dup ascultarea
avocatului general, poate oricnd s decid s se pronune prin ordonan
motivat.
23 Seimpune aplicarea acestei dispoziii nprezentele cauze.
24 La punctul 55 dinHotrrea din7 aprilie 2011, Tatu (C-402/09, Rep., p. 1-2711),
Curtea a amintit c autovehiculele prezente pe piaa unui stat membru sunt
"produse naionale" ale acestuia, n sensul articolului 110 TFUE. Atunci cnd
aceste produse sunt puse n vnzare pe piaa vehiculelor de ocazie a acestui stat
1-5
ORDONANADIN 3.2.2014-CAUZELECONEXATEC-97/13 IC-214/13
membru, ele trebuie considerate "produse similare" vehiculelor de ocazie
importate de acelai tip, cu aceleai caracteristici i aceeai uzur. Astfel,
vehiculele de ocazie cumprate pe piaa statului membru menionat i cele
cumprate, n scopul importrii i punerii n circulaie n acest stat, n alte state
membre constituie produse concurente.
25 n aceast privin, articolul 110 TFUE oblig fiecare stat membru s aleag
taxele aplicate autovehiculelor i s le stabileasc regimul astfel nct acestea s
nu aib ca efect favorizarea vnzrii vehiculelor de ocazie naionale i
descurajarea, nacest mod, aimportului devehicule deocazie similare (Hotrrea
Tatu, citatanterior, punctul 56).
26 n temeiul acestor principii, Curtea a statuat, la punctul 58 din Hotrrea Tatu,
citat anterior, c o reglementare precum OUO nr.50/2008 are ca efect
descurajarea importrii i punerii ncirculaie aunor vehicule deocazie cumprate
n alte state membre, ntruct supune taxei pe poluare vehiculele de ocazie
importate, n timp ce vehiculele similare puse n vnzare pe piaa naional a
vehiculelor deocazie nu sunt nniciunfel grevate deoasemenea sarcin fiscal.
27 La punctul 27 din Hotrrea din 7 iulie 2011, Nisipeanu (C-263/10), Curtea a
ajuns la aceeai concluzie n ceea ce privete versiunile modificate ale OUO
nr. 50/2008. Astfel, fiecare dintre aceste versiuni modificate meninea unregim de
impozitare care descuraja nmatricularea unor autovehicule de ocazie cumprate
n alte state membre i caracterizate printr-o vechime i o uzur importante, n
timp ce vehiculele similare puse n vnzare pe piaa naional a vehiculelor de
ocazie nuerau nniciunfel grevate deoasemenea sarcin fiscal.
28 Prin intermediul prezentelor ntrebri preliminare, instanele de trimitere solicit,
n esen, s se stabileasc dac articolul 110TFUE se opune i unui regim de
impozitare precum cel instituit prinLegea nr. 912012.
29 Este cert, pede oparte, c, asemenea OUO nr. 5012008, Legea nr. 912012 supunea
vehiculele deocazie importate taxei pepoluare.
30 Pe de altparte, Legea nr. 9/2012 prezenta odiferen esenial nraport cu OUO
nr. 5012008, nmsura ncare aceast legeprevedea, laarticolul 4 alineatul (2), c
taxa pepoluare eradatorat ncepnd dinacel moment i cu ocazia primei vnzri
pe piaa naional aunor autovehicule de ocazie deja nmatriculate nRomnia i
crora nuli seaplicase nc aceast tax.
31 Trebuie s se constate ns c OUO nr. 112012a privat articolul 4 alineatul (2)
menionat de efectele sale pn la 1 ianuarie 2013. Rezult c regimul de
impozitare n vigoare la data faptelor aflate la originea litigiilor principale avea,
asemenea celui instituit prin OUO nr.50/2008, un efect descurajator n ceea ce
privete nmatricularea unor autovehicule de ocazie cumprate n alte state
membre dect Romnia i caracterizate printr-o vechime i ouzur importante, n
1- 6
CMPEAN I CIOCOlU
timp ce vehiculele similare puse n vnzare pe piaa naional a vehiculelor de
ocazie nuerau nniciunfel grevate deoasemenea sarcin fiscal.
32 Aceast concluzie nuestenniciunfel infirmat defaptul cOUG nr. 112012 nu a
suspendat aplicarea articolului 4 alineatul (2) dinLegea nr. 912012 dect ncepnd
de la 31 ianuarie 2012, dat ulterioar celei la care doamna Cmpean a achitat
taxa pe poluare aplicat autovehiculului de ocazie pe care l-a importat n
Romnia. Astfel, OUG nr.1I2012 prevedea nu numai suspendarea aplicrii
articolului 4 alineatul (2) dinLegea nr. 9/2012 ncepnd de la31 ianuarie 2012, ci
i restituirea taxei pe poluare percepute n temeiul articolului 4 alineatul (~)
menionat n perioada cuprins ntre 13 ianuarie 2012 i 30 ianuarie 2012. In
consecin, situaia creat retroactiv prin OUG nr. 112012pentru aceast perioad
era, la rndul su, caracterizat prin aplicarea unui regim care avea un efect
descurajator n ceea ce privete nmatricularea unor autovehicule de ocazie
cumprate n alte state membre dect Romnia, n timp ce vehiculele similare
puse n vnzare pe piaa naional a vehiculelor de ocazie nu erau n niciun fel
grevate deoasemenea sarcin fiscal.
33 Avnd nvedere ansamblul consideraiilor care preced, trebuie sserspund la
ntrebrile adresate carticolul 110TFUE trebuie interpretat nsensul c seopune
unui regim de impozitare precum cel instituit, apoi restrns de reglementarea
naional n discuie n litigiile principale, prin care un stat membru aplic
autovehiculelor o tax pe poluare care este astfel stabilit nct descurajeaz
punerea n circulaie, n acest stat membru, a unor vehicule de ocazie cumprate
din alte state membre, rar ns a descuraja cumprarea unor vehicule de ocazie
avnd aceeai vechime i aceeai uzur depepiaanaional.
Cu privire la efectele ntimp aleprezentei ordonane
34 nipoteza ncare Curtea ar hotr c articolul 110TFUE seopune unui regim de
impozitare precum cel ncauz, guvernul romn a solicitat Curii, nobservaiile
salescrise, limitarea efectelor ntimp aledeciziei sale.
35 Conform unei jurisprudene constante, interpretarea unei norme a dreptului
Uniunii dat de Curte nexercitarea competenei pe care i-o confer articolul 267
TFUE lmurete i precizeaz semnificaia i domeniul de aplicare al acestei
norme, astfel cum trebuie sau cum ar fi trebuit s fie neleas i aplicat de la
intrarea san vigoare. Rezult c norma astfel interpretat poate i trebuie s fie
aplicat raporturilor juridice nscute i constituite nainte de decizia asupra cererii
de interpretare, dac sunt reunite i condiiile care permit supunerea litigiului
privind aplicarea normei respective instanelor competente (a se vedea n special
Hotrrea din 2 februarie 1988, Blaizot i alii, 24/86, Rec., p.379, punctul 27,
Hotrrea din 18ianuarie 2007, Brzeziiiski, C-313/05, Rep., p. 1-513, punctul 55,
i Hotrrea Nisipeanu, citat anterior, punctul 32).
1-7
ORDONAN A DIN 3.2.2014 - CAUZEIE CONEXA TE C-97/13 I C-214/13
36 Prin urmare, numai in mod excepional, n aplicarea principiului general al
securitii juridice, inerent ordinii juridice a Uniunii, Curtea poate s fie
determinat slimiteze posibilitatea deainvoca odispoziie pecareainterpretat-o
(Hotrrea Nisipeanu, citat anterior, punctul 33).
37 nfavoarea unei astfel de limitri, guvernul romn subliniaz nspecial faptul c
legiuitorul naional a acionat cu bun-credin atunci cnd a nlocuit OUG
nr.50/2008 cu Legea nr.912012, care avea ca scop s fac taxa pe poluare
conform cu articolul 110TFUE.
38 Or, trebuie sseconstate c, astfel cum reiese dincuprinsul punctelor 31 i 32din
prezenta ordonan, prinadoptarea OUG nr. 112012,guvernul romnameninut n
vigoare oreglementare naional pe careCurtea odeclarase deja incompatibil cu
articolul 110TFUE n Hotrrea Tatu, citat anterior. Prin urmare, acest guvern
nupoateinvoca nmod util finalitatea urmrit delegiuitorul naional.
39 nplus, potrivit jurisprudenei constante a Curii, o limitare ntimp aposibilitii
de ainvoca o dispoziie astfel cum afost interpretat de Curte nu poate fi admis
dect nhotrrea care sepronun cu privire la interpretarea solicitat (Hotrrea
din6martie 2007, Meilicke i alii, C-292/04, Rep., p. 1-1835, punctul 36).
40 Astfel, este necesar s existe unmoment unic de stabilire a efectelor ntimp ale
interpretrii solicitate pe care Curtea o d unei dispoziii a dreptului Uniunii. n
aceast privin, principiul potrivit cruia o limitare nu poate fi admis dect n
hotrrea care se pronun cu privire la interpretarea solicitat garanteaz
egalitatea de tratament a statelor membre i a celorlali justiiabili n faa acestui
drept i ndeplinete astfel cerinele care decurg dinprincipiul securitii juridice
(Hotrrea Meilicke i alii, citatanterior, punctul 37).
41 La punctul 33 din prezenta ordonan Curtea reitereaz interpretarea pe care o
oferise deja n Hotrrile citate anterior Tatu i Nisipeanu. ntruct Curtea nu a
dispus, nacele hotrri, o limitare ntimp aefectelor interpretrii menionate, i
aceasta n pofida faptului c o astfel de limitare fusese de altfel solicitat de
guvernul romnncauzaNisipeanu, olimitare ntimp nupoate fi admis ncadrul
prezentei ordonane, careeste adoptat ntemeiul articolului 99dinRegulamentul
deprocedur.
42 Prinurmare, nu estenecesar sfielimitate ntimp efectele prezentei ordonane.
Cu privire la cheltuielile de judecat
43 ntruct, n privina prilor din litigiul principal, procedura are caracterul unui
incident survenit la instana de trimitere, este de competena acesteia s se
pronune cu privire la cheltuielile de judecat. Cheltuielile efectuate pentru a
prezenta observaii Curii, altele dect cele ale prilor menionate, nu pot face
obiectul unei rambursri.
1-8
CMPEAN I CIOCOIU
Pentru aceste motive, Curtea (MareaCamer) declar:
Articolul 110TFUE trebuie interpretat n sensul c se opune unui regim de
impozitare precum cel instituit, apoi circumscris de reglementarea naional
n discuie n litigiile principale, prin care un stat membru aplic
autovehiculelor o tax pe poluare care este astfel stabilit nct descurajeaz
punerea n circulaie, n acest stat membru, a unor vehicule de ocazie
cumprate din alte state membre, fr ns a descuraja cumprarea unor
vehicule de ocazie avnd aceeai vechime i aceeai uzur de pe piaa
naional.
Luxemburg, 3februarie 2014
Grefier Preedinte
A. Calot Escobar V. Skouris
Pentru conformitate cu originalul
1- 9
Luxemburg, O4. 02.2014
... M' PeA~GIe fie r,
LeliciaCa rra s c o Marco
Administrator