Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie:

1. *** - Ordonana de urgen nr. 195/12.12.2002 privind circulaia pe


drumurile publice;
2. *** - Hotrrea de guvern nr.1!91 din 0".10.200# $i H% nr. 5#/200&
privind regulamentul de aplicare a O' nr. 195;
3. *** - Ordonana de urgen nr. 2/12.0&.2001 privind regimul (uridic al
contraveniilor;
4. *** - Ordinul )*+ nr. 1501 din 1!.11.200# privind procedura
,nmatriculrii- ,nregi.trrii- radierii $i eliberarea autori/aiei de circulaie
provi/rie .au pentru probe a ve0iculelor;
5. *** - Ordonana de urgen nr. 119 din 21 decembrie 2005 pentru
.tabilirea unor m.uri privind ve0iculele rutiere ,nmatriculate;
6. *** - 2egea nr. "!2 din 200# de aprobare a O.'. 119/21.12.2005;
7. *** - Ordinul ).3.4. nr. 1& din 0!.02.200! 5modi6icat $i completat cu
ordinul ).3.4. nr. !50/200! $i ).3.4. nr. &9&/200!7 pentru aprobarea li.tei
a6eciunilor medicale incompatibile cu calitatea de conductor de
autove0icule $i a li.tei .ub.tanelor cu e6ect p.i0oactiv- contraindicate
conductorilor de autove0icule;
8. *** - Ordonana nr. 11 din 2".01.2000 5modi6icat $i completat cu legea
nr.1#&/200!- O%8 nr. "0/2005 $i legea nr. !&!/20057 privind certi6icarea
,ncadrrii ve0iculelor rutiere ,nmatriculate ,n normele te0nice privind
.igurana circulaiei rutiere- protecia mediului $i categoria de 6olo.in
con6orm de.tinaiei- prin in.pecia te0nic periodic;
9. *** - Ordonana nr. 1& din 2".01.2002 5modi6icat $i completat cu 2egea
nr. "##/200!- O%8 nr. 25/200"- O%8 nr. 55/2005 $i legea !!5/20057 privind
.tabilirea perioadelor de conducere $i a perioadelor de odi0n ale
conductorilor ve0iculelor care e6ectuea/ tran.porturi rutiere $i organi/area
timpului de lucru al lucrtorilor mobili ,n tran.portul rutier de mr6uri $i
per.oane;
10. *** - 90e.tionare de circulaie;
Cartea care cuprinde toate aceste regleentari se intitulea!a
"#egleentari in doeniul pregatirii persoanelor pentru obtinerea
perisului de conducere$ si este editata de %nstitutul de &orare
'rofesionala in (ransporturi #utiere ) %.&.'.(.#.* in anul 2007