Sunteți pe pagina 1din 4

Facultatea de Automatica si Calculatoare Rector,

Departamentul de Automatica Prof.dr.ing. Aurel VLAICU


Str. G. aritiu !"#!$, %&&&!' Clu(#)apoca
*el.+ &!"%#%&,!!&, Fa-+ &!"%#.//$/0
1e2 page+ 3ttp+44aut.utclu(.ro
C5tre,
Conducerea U*C#)
Prin pre6enta, 75 rugam s5 apro2a8i comisiile de finali6are a studiilor 9n domeniul :Ingineria
sistemelor;, pentru anul uni7ersitar !&,0#!&,%+
A. Speciali6area <Automatic i Informatic Aplicat; # e-amene de diplom5 =an IV, restante an
V>, sesiunea fe2ruarie !&,%+
Cluj-Napoca (romn i englez), Satu-Mare
Comiia !"# ,. Prof.dr.ing. A$ina Atilean ? pre@edinte
!. Conf.dr.ing. A7a Dulf ? mem2ru
0. Conf.dr.ing. Bsofia LendeC ? mem2ru
%. D.l. dr.ing. Ru2en Cri@an ? mem2ru
.. D.l. dr. ing. Ro-ana ot3 # mem2ru
Secretar+ As.dr.ing. Radu Dan
Pentru sesiunea fe2ruarie !&,%, inscrierea se 7a face la secretariatul facult5 ii in perioada 0#
'.&!.!&,%. Lucr5rile se 7or preda la secretarul comisiei pEn5 9n data de ,&.&!.!&,% ora ,%, 9n sala
0,& F2ser7atorului nr. !, iar e-amenul se 7a desf5@ura 9n data de ,'.&!.!&,%, 9n sala 0,&
F2ser7atorului !, orele $#,..
%. Speciali6area <Automatic i Informatic Aplicat; # e-amene de diplom5 =an IV, restante an
V>, sesiunea iulie !&,%+
%!. Cluj-Napoca (romn i englez)
Comiia !"# ,. Prof.dr.ing. Mi&ail A'ru$ean ? pre@edinte
!. Prof.dr.ing. Adina A@tilean ? mem2ru
0. Prof.dr.ing. Clement Fe@til5 ? mem2ru
%. Conf.dr.ing. Sil7iu Folea ? mem2ru
.. S.l.dr.ing. Ionu8 Guntean # mem2ru
Secretar+ As.dr.ing. Iulia Inoan

Comiia ("+ ,. Prof.dr.ing. )onoriu *lean ? pre@edinte
!. Prof.dr.ing. Petru Do2ra ? mem2ru
0. Conf.dr.ing. AnHedi S6ilard ? mem2ru
%. D.l.dr.ing. Cosmin Garcu ? mem2ru
.. D.l. dr. ing. Vlad Guresan # mem2ru
Secretar+ As.drd.ing. Laura Veg3
Comiia +"+ ,. Prof.dr.ing. ,i'eriu "e-ia ? pre@edinte
!. Prof.dr.ing. Li7iu Giclea ? mem2ru
0. Prof.dr.ing. Ioan )a@cu ? mem2ru
%. Prof.dr.ing. Daniel Goga # mem2ru
.. S.l.dr.ing. F7idiu Stan ? mem2ru
Secretar+ As.dr.ing. Garia Santa

Pentru sesiunea iulie !&,%, inscrierea se 7a face la secretariatul facult5 ii in perioada !0#
0&.&".!&,%. Lucr5rile se 7or preda la secretarii comisiilor pEn5 9n data de &0.&'.!&,% ora ,%, 9n sala
0,& F2ser7atorului nr. !, iar e-amenul se 7a desf5@ura 9n perioada '.&'#/.&'.!&,%, 9n salile 0&0,
0&/ i 0,& F2ser7atorului !, orele $#,..
%(. Satu Mare
Comiia ."#
(Satu-Mare)
,. Prof.dr.ing. Mi&ail A'ru$ean ? pre@edinte
!. Prof.dr.ing. Li7iu Giclea ? mem2ru
0. Prof.dr.ing. Ionoriu V5lean ? mem2ru
%. Prof.dr.ing. Clement Fe@til5 # mem2ru
.. Dl.dr.ing. Vlad Gure@an # mem2ru
Secretar+ D.l.dr.ing. Ru2en Cri@an

Pentru sesiunea iulie !&,%, inscrierea se 7a face la secretariatul facult5 ii in perioada 0&.&"#
&'.&'.!&,%. Lucr5rile se 7or preda la secretarul comisiei pEn5 9n data de &/.&'.!&,0 ora ,%, iar
e-amenul se 7a desf5@ura 9n data de ,!.&'.!&,% la Satu#Gare.
C. Speciali6area <Automatic i Informatic Aplicat; # e-amene de licen85 =an IV, restante an
V>, sesiunea septem2rie !&,%+
Cluj-Napoca (romn i englez), Satu-Mare
Comiia !"# ,. Prof.dr.ing. Mi&ail A'ru$ean ? pre@edinte
!. Conf.dr.ing. A7a Dulf ? mem2ru
0. S.l..dr.ing. Vlad Guresan ? mem2ru
%. D.l.dr.ing Cristina Gure@an # mem2ru
.. D.l. dr. ing. Ro-ana ot3 # mem2ru
Secretar+ As.dr.ing. Iulia Inoan
Pentru sesiunea septem2rie !&,%, inscrierea se 7a face la secretariatul facult5 ii in perioada $#
,&.&/.!&,%. Lucr5rile se 7or preda la secretarul comisiei pEn5 9n data de ,,.&/.!&,% ora ,%, 9n sala
G" ari8i !", iar e-amenul se 7a desf5@ura 9n data de ,..&/.!&,%, 9n sala G", ari8iu !", orele $#,..
/. Sec8iile de master cu speciali65rile <Controlul a0anat al proceelor;, <Informatic aplicat
1n ingineria itemelor comple2e; , <Ingineria con$ucerii a0anate a fa'rica-iei< <Informatic
aplicat: ? e-amene de diserta8ie, sesiunea fe2ruarie !&,%+
Comiia# !M ,. Prof.dr.ing. ,i'eriu "e-ia ? pre@edinte
!. Prof.dr. Ing. Gi3ail A2rudean # mem2ru
0. Prof.dr.ing. Petru Do2ra ? mem2ru
%. Conf.dr.ing. S6ilard AnHedi ? mem2ru
.. Conf.dr.ing. Paula Raica ? mem2ru
Secretar+ As.dr.ing. Garia Santa
Pentru sesiunea fe2ruarie !&,%, inscrierea se 7a face la secretariatul facult5 ii in perioada .#
,!.&!.!&,%. Lucr5rile se 7or preda la secretarul comisiei pEn5 9n data de ,%.&!.!&,% ora ,%, 9n sala
0&$ F2ser7atorului !, iar e-amenul se 7a desf5@ura 9n data de ,/.&!.!&,%, 9n sala 0,&
F2ser7atorului !, orele $#,..
3. Sec8iile de master cu speciali65rile <Controlul a0anat al proceelor;, <Informatic aplicat
1n ingineria itemelor comple2e; , <Ingineria con$ucerii a0anate a fa'rica-iei< <Informatic
aplicat: ? e-amene de diserta8ie, sesiunea iulie !&,%+

Comiia# !M ,. Prof.dr.ing. Ioan Nacu ? pre@edinte
!. Prof.dr.ing. Adina A@tilean ? mem2ru
0. Prof.dr.ing. Clement Fe@til5 ? mem2ru
%. D.l.dr.ing. Girela Do2ra # mem2ru
.. D.l. dr. ing. George Goi@ ? mem2ru
Secretar+ D.l.dr.ing. Ru2en Cri@an
Comiia# (M ,. Prof.dr.ing. ,i'eriu "e-ia ? pre@edinte
!. Prof.dr.ing. Petru Do2ra ? mem2ru
0. Conf.dr.ing. Sil7iu Folea ? mem2ru
%. D.l.dr.ing. Lucian u@oniu ? mem2ru
.. D.l.dr.ing. Radu Giron # mem2ru
Secretar+ As.dr.ing. Valentin Sita

Comiia# +M
(Informatic
Aplicat)
,. Prof.dr.ing. "i0iu Miclea ? pre@edinte
!. Prof.dr.ing. Ionoriu V5lean ? mem2ru
0. Conf.dr.ing. S6ilard AnHedi ? mem2ru
%. Conf.dr.ing. Gi3ai Damian ? mem2ru
.. D.l.dr.ing. Gi3ai Iulea # mem2ru
Secretar+ S.l.dr.ing. F7idiu Stan
Pentru sesiunea iulie !&,%, inscrierea se 7a face la secretariatul facult5 ii in perioada !".&"#
&0.&'.!&,%. Lucr5rile se 7or preda la secretarii comisiilor pEn5 9n data de '.&'.!&,% ora ,%, 9n sala
0,& F2ser7atorului nr. !, iar e-amenul se 7a desf5@ura 9n perioada ,&#,,.&'.!&,%, 9n salile 0&.,
0&/, 0,& F2ser7atorului !, orele $#,..
4. Sec8iile de master cu speciali65rile <Controlul a0anat al proceelor;, <Informatic aplicat
1n ingineria itemelor comple2e; , <Ingineria con$ucerii a0anate a fa'rica-iei< <Informatic
aplicat: ? e-amene de diserta8ie, sesiunea septem2rie !&,%+

Comiia# !M ,. Prof.dr.ing. Ioan Nacu ? pre@edinte
!. Conf.dr.ing. Paula Raica ? mem2ru
0. Conf.dr.ing. A7a Dulf ? mem2ru
%. S.l.dr.ing. Lucian u oniu
.. S.l. dr. ing. Cristina Gure@an ? mem2ru
Secretar+ As.dr.ing. Valentin Sita
Pentru sesiunea septem2rie !&,%, inscrierea se 7a face la secretariatul facult5 ii in
perioada ,&#,!.&/.!&,%. Lucr5rile se 7or preda la secretarul comisiei pEn5 9n data de ,..&/.!&,%
ora ,%, 9n sala G! ari8iu !", iar e-amenul se 7a desf5@ura 9n data de ,'.&/.!&,%, 9n sala 0&0
F2ser7atorului !, orele $#,..
Clu(#)apoca, !$.,,.!&,0
Decan, Director departament,
Prof.dr.ing. Li7iu Giclea Prof.dr.ing. Ionoriu V5lean