Sunteți pe pagina 1din 3

Investete n

OAMENI
POSDRU/87/1.3/S/62339
Profeson!"#!re! $!rere %%!$t$e & no $o'(eten)e (entr* !$tor !
s$+',-r"or n e%*$!)e %n .*%e)e"e /!$-* 0ov!sn!
POSDRU/87/1.3/S/62339
Profeson!"#!re! $!rere %%!$t$e & no $o'(eten)e (entr* !$tor !
s$+',-r"or n e%*$!)e %n .*%e)e"e /!$-* 0ov!sn!
1ONDU2 SO0IA2 EUROPEAN
Inspectoratul colar
Judeean Bacu
Investete n o!'en3
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea esurselor !mane "##$%"#&'
()a prioritar & *Educaia +i formarea profesional ,n spri-inul cre+terii economice +i dezvoltrii societii .azate pe cunoa+tere/0
Domeniul ma-or de intervenie &1' *Dezvoltarea resurselor umane din educaie +i formare profesional/
Profeson!"#!re! $!rere %%!$t$e & no $o'(eten)e (entr* !$tor ! s$+',-r"or n e%*$!)e n .*%e)e"e /!$-* 0ov!sn!
Beneficiar2 INSPE04ORA4U2 50O2AR 6UDE7EAN /A08U
3ontract POS D!45$4&1'4S46"''7
8O!9: I PI;I8D E;(<!(E( <O9!<!I & % ED!3(9O(E
edin a final de evaluare pentru cursurile din cadrul proiectului B(3O;%ia0 lotul &0
educatoare se va desf ura ,n perioada 29:39 !n*!re 2912.
;or !ve! !$$es "! ev!"*!re e%*$!to!re"e $!re !* fre$vent!t $*rs*r"e (ro<r!'*"* %e
for'!re n (ro$ent %e $e" (* n 79 => !* (!rt$(!t "! ev!"*!re! nter'e%!r- !*
nto$'t *n (ortofo"* (entr* ev!"*!re.
Evaluarea intermediar se realizeaz de ctre profesorii universitari care au predat
cursurile0 prin acordarea unor puncta-e temelor postate pe platforma electronic a
proiectului = puncta-e0 care se vor transforma ,n calificative ,n catalogul de evaluare1
Este o.ligatorie postarea temelor la toate disciplinele studiate >modul I = 6 discipline?
modul II = @ discipline? modul III = $ discipline? ,n tot!" 18 %s$("neA1
Se (re"*n<e te %!t! "'t- (entr* (ost!re! te'e"or (?n- "! 19 %e$e',re 29113
; rugm0 verifica i0 dac a i postat tema la locul potrivit = s%a constatat0 c la disciplina
3urriculum centrat pe competen 0 de e)emplu0 sunt foarte pu ine teme postateB
(ve i gri- s nu utiliza i diacritice ,n denumirea documentelor postate0 pentru c ele nu
sunt recunoscute de programB Dup postarea temelor v rog s verifica i0 dac se descCid
documentele Dvs1BD!$- !ve %f$*"t- > $ont!$t! for'!tor %e nfor'!t$- s- v-
!.*te3
Portofoliul pentru evaluare cuprinde teme i aplica ii lucrate ,n grupele mici i4sau
individual0 adunate ,ntr%o map i ordonate pe module i pe discipline1 Portofoliile se
depun personal = contra semntur la sediul 33D 3ovasna pDn la data de 19 !n*!re
2912> %*(- $e !* fost verf$!te te'e"e %e $-tre for'!tor> se'n!te (e (r'!
(!<n- ! %s$("neB En portofolii se vor utiliza ,nsemnele proiectului conform modelelor
din ane)1 Portofoliile se vor nota = admis4respins ,n func ie de con inutul i calitatea
temelor cuprinseB
PDn la &@ ianuarie "#&" se va pu.lica lista educatoarelor care au fost admise la
evaluarea final1
Evaluarea final const ,n (re#ent!re! ,ntr%o manier modern >de preferat formatul ,n
PoFer PointA a *ne te'e "! !"e<ere din cele studiate ,n cadrul programului de formare1
Evaluarea se va desf ura ,n mai multe comisii ,n paralel1 Din comisii vor face parte
asisten ii formatori locali i cadre universitare1 9impul alocat pentru prezentare este de @%
&# minute1 3andida ii vor intra la evaluare dup o programare comunicat ,n timp util1
3oordonator Formare egional "0 prof1 BO9OS EGSHBE9 EII(
POSDRU/93/3.3/S/@A991
POSDRU/93/3.3/S/@A991
12
1
1
Investete n
OAMENI
POSDRU/87/1.3/S/62339
Profeson!"#!re! $!rere %%!$t$e & no $o'(eten)e (entr* !$tor !
s$+',-r"or n e%*$!)e %n .*%e)e"e /!$-* 0ov!sn!
POSDRU/87/1.3/S/62339
Profeson!"#!re! $!rere %%!$t$e & no $o'(eten)e (entr* !$tor !
s$+',-r"or n e%*$!)e %n .*%e)e"e /!$-* 0ov!sn!
1ONDU2 SO0IA2 EUROPEAN
Inspectoratul colar
Judeean Bacu
Investete n o!'en3
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea esurselor !mane "##$%"#&'
()a prioritar & *Educaia +i formarea profesional ,n spri-inul cre+terii economice +i dezvoltrii societii .azate pe cunoa+tere/0
Domeniul ma-or de intervenie &1' *Dezvoltarea resurselor umane din educaie +i formare profesional/
Profeson!"#!re! $!rere %%!$t$e & no $o'(eten)e (entr* !$tor ! s$+',-r"or n e%*$!)e n .*%e)e"e /!$-* 0ov!sn!
Beneficiar2 INSPE04ORA4U2 50O2AR 6UDE7EAN /A08U
3ontract POS D!45$4&1'4S46"''7
POR4O1O2IU DE E;A2UARE
(entr* (ro<r!'*" %e for'!re $ontn*- A0ADEMI0A 3
%n $!%r*" (roe$t*"* PRO1ESIONA2IBAREA 0ARIEREI DIDA04I0E & NOI
0OMPE4EN7E PEN4RU A04ORI AI S0CIM/8RI2OR DN EDU0A7IE DN
6UDE7E2E /A08U 5I 0O;ASNA / /A0O;:!
0URSAN4 E FNUME I PRENUMEG
2O4U2 IE EDU0A4OARE
SERIA I HRUPAE
2O0A IAE
2912
POSDRU/93/3.3/S/@A991
POSDRU/93/3.3/S/@A991
12
2
2
Investete n
OAMENI
POSDRU/87/1.3/S/62339
Profeson!"#!re! $!rere %%!$t$e & no $o'(eten)e (entr* !$tor !
s$+',-r"or n e%*$!)e %n .*%e)e"e /!$-* 0ov!sn!
POSDRU/87/1.3/S/62339
Profeson!"#!re! $!rere %%!$t$e & no $o'(eten)e (entr* !$tor !
s$+',-r"or n e%*$!)e %n .*%e)e"e /!$-* 0ov!sn!
1ONDU2 SO0IA2 EUROPEAN
Inspectoratul colar
Judeean Bacu
Investete n o!'en3
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea esurselor !mane "##$%"#&'
()a prioritar & *Educaia +i formarea profesional ,n spri-inul cre+terii economice +i dezvoltrii societii .azate pe cunoa+tere/0
Domeniul ma-or de intervenie &1' *Dezvoltarea resurselor umane din educaie +i formare profesional/
Profeson!"#!re! $!rere %%!$t$e & no $o'(eten)e (entr* !$tor ! s$+',-r"or n e%*$!)e n .*%e)e"e /!$-* 0ov!sn!
Beneficiar2 INSPE04ORA4U2 50O2AR 6UDE7EAN /A08U
3ontract POS D!45$4&1'4S46"''7
MODU2U2 I
Ds$("n!E ......................................................
0URSAN4 E FNUME I PRENUMEG
2O4U2 IE EDU0A4OARE
SERIA I HRUPAE
2O0A IAE
;erf$!t for'!torE Fn*'e"e (ren*'e"e se'n-t*r!G
2912
POSDRU/93/3.3/S/@A991
POSDRU/93/3.3/S/@A991
12
3
3