Sunteți pe pagina 1din 27

EXPERTIZARE TERMIC I ENERGETIC

ELIBERARE CERTIFICAT ENERGETIC
Denumire obiectiv: Bloc de locuine pentru tineri in regim de inchiriere
Adresa: Bloc 1, Str. Moldovei, Mun. Roman, Jud. Neam

Beneficiar:
Agenia Naionala Pentru Locuiune

Elaborator:
Auditor energetic grad I construcii si instalaii
ing. Gndulescu Petru

CUPRINS

1. Expertiza energetica si termica
1.1. Introducere
1.2. Prezentare generala a cladirii expertizate
2. Fisa de expertiza termica a cladirii
3. Raport de expertiza termica a cladirii
4. ANEXE
5. Bibliografie
6. Certificat de performanta energetica a cladirii si anexa la certificat

Prezenta lucrare este realizata in baza contractului nr. ________ din _________
Elaborare expertiza energetica si termica si eliberare certificat energetic
pentru bloc 1, str. Moldovei, mun. Roman, jud. Neamt incheiat intre
S.C. TLSIT S.A. Piatra Neamt antreprenor general si
S.C. Petrina Construct S.R.L.

1. EXPERTIZAREA ENERGETICA SI TERMICA

1.1. Introducere

Obiectivul prezentei lucrari il constituie Blocul 1, str. Moldovei, Locuinte pentru tineri in
regim de inchiriere, mun. Roman, jud. Neamt.
Scopul lucrarii este de a stabili caracteristicile termotehnice reale ale cladirii, in vederea
caracterizarii din punct de vedere energetic a blocului de locuinte nr.1, constructie noua in
conformitate cu legislatia din domeniul constructiilor (Legea 10/1995, OG 29/2000, Legea
325/2002, OUG 174/2002, Legea 472/2005, Legea 206/2006) si cu reglementarile tehnice in
vigoare (vezi bibliografia).
Tema lucrarii o constituie Caietul de Sarcini din documentatia de atribuire intocmita de
Agentia Nationala pentru Locuinte pentru elaborarea Expertizei termice si energetice si
eliberarea certificatului energetic pentru constructia mentionata mai sus, care, conform
ordinului nr. 691/1459/288 emis de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
Locuintelor, Ministerul Economiei si Finantelor si de Ministerul de Interne si Reforma
Administrativa pentru aprobarea Normelor Metodologice privind performanta energetica a
cladirilor (publicata in MO partea I nr. 695/12.10.2007) pentru categoriile de cladiri nou
contruite, se anexeaza la documentatia pentru receptia la terminarea lucrarilor.

Expertizarea termica si energetica a unei cladiri existente consta in determinarea
caracteristicilor termotehnice si functionale reale ale sistemului cladire-instalatii termice, in
scopul caracterizarii cladirir din punct de vedere energetic.

Certificatul Energetic al cladirii este un document oficial prin care se atesta performanta
energetica a cladirii si a instalatiilor termice aferente.Certificatul energetic intregeste
imaginea asupra valorii constructiei prin valenta energetica, fiind un document util pentru
proprietarul sau utilizatorul cladirii in actiuni privind vanzarea-cumpararea, asigurarea sau
stabilirea taxelor de mediu.

1.2. Prezentarea generala a cladirii expertizate

Metodologia prevazuta de reglementarile tehnice in vigoare se utilizeaza la
stabilirea/verificarea performantei energetice a cladirii in vederea elaborarii certificatului de
performanta energetica a cladirii precum si la analiza termica si energetica.

Pentru intelegerea rezultatelor care urmeaza a fi prezentate dam definitia din metodologie a
principalilor termeni utilizati in prezentul capitol:
Cladire ansamblu de spatii cu functiuni precizare, delimitat de elemente de
constructie care alcatuiesc anvelopa cladirii, inclusiv instalatiile aferente, in care
energia este utilizata pentru asigurarea confortului higrotermic interior. Termenul
cladire defineste atat cladirea in ansamblu, cat si parti ale acesteia, care au fost
proiectate sau modificate pentru a fi utilizate separat.
Anvelopa cladirii totalitatea suprafetelor elementelor de constructie perimetrale,
care delimiteaza volumul interior (incalzit) al unei cladiri, de mediul exterior sau de
spatii neincalzite din exteriorul cladirii.
Performanta energetica a cladirii (PEC) energia efectiv consumata sau estimata
pentru a raspunde necesitatilor legate de utilizarea normala a cladirii, necesitati care
includ in principal: incalzirea, prepararea apei calde de consum, racirea, ventilarea si
iluminatul.Performanta energetica a cladirii se determina conform unei metodologii
de calcul si se exprima prin unul sau mai multi indicatori numerici care se calculeaza
luandu-se in considerare izolatia termica, caracteristicile tehnice ale cladiriisi
influenta cldirilor invecinate, sursele proprii de producere a energiei si alti factori,
inclusiv climatul interior al cladirii, care influenteaza necesarul de energie.
Analiza termica si energetica a cladirii opreatiune prin care se indentifica
principalele caracteristici termice si energetice ale constructiei si ale instalatiilor
aferente acesteia si teterminarea consumurilor anuale de energie pentru incalzirea
spatiilor, ventilare / climatizare, apa calda de consum si iluminat.
Cladire de referinta cladire avand in principiu aceleasi caracteristici de alcatuire ca
si cladirea reala si in care se asigura utilizarea eficienta a energiei.
Consum normal de energie consumul de energie termica/electrica in scopul
realizarii starii de confort termic.

Evaluarea performantelor energetice ale unei cladiri se refera la determinarea nivelului de
protectie termica al cladirii si a eficientei energetice a instalatiilor de incalzire interioara, de
ventilare/ climatizare, de preparare a apei calde de consum si de iluminat.

Determinarea performatelor energetice si a consumului anual de energie al cladirii se
realizeaza in conformitate cu Mc 001/2006, Mc 002/2006 tinand seama si de datele obtinute
prin activitatea de investigare preliminara a cladirii si consta in:
Determinarea rezistentelor termice corectate ale elementelor de constructie din
componenta anvelopei cladirii (Mc 001)
Determinarea parametrilor termodinamici caracteristici spatiilor incalzite si
neincalzite ale cladirii (Mc 001), inclusiv a necesarului de caldura/frig si a
temperaturii interioare pe timp de vara fara climatizare (Mc 002)
Determinarea consumului anual de energie, total si specific (prin raportare la aria utila
a spatiilor incalzite) pentru incalzirea spatiilor, la nivelul sursei de energie a cladirii
(Mc 002)
Determinarea consumului anual de energie, total si specific (pentru ventilare,
climatizare, la nivelul sursei de energie a cladirii (Mc 002)
Determinarea consumului anual de energie, total si specific (pentru iluminatul
artificial)
Determinarea consumului anual de energie, total si specific (pentru apa calda de
consum) - Determinarea necesarului anual de apa calda de consum
- Determinarea eficientei sistemului de producere/furnizare, distributie
- Determinarea consumului anual de energie pt furnizarea apei calde

Elaborarea certificatului energetic
Certificatul de performanta energetica realizat conform Metodologiei contine urmatoarele
informatii privind constructia si instalatiile aferente acesteia:
- Date privind evaluarea performantei energetice a cladirii existente
- Date privind evaluarea performantei energetice a cladirii de referinta
- Notarea cladirilor existenta si de referinta invederea certificarii energ.
- Prezentarea penalizarilor acordate cladirii certificate.1.2.1. Elemente de alcatuire generala

Imobilul Bloc de locuinte pentru tineri in regim de inchiriere este dat in exploatare in
anul 2011. Acesta are regim de inaltime S+P+3E, insumand un numar total de 20 de
apartamente. Sistemul constructiv al cladirii este format din cadre din beton armat cu pereti
din zidarie de BCA.
Municipiul Roman se incadreaza intr-o unitate climatica de nuanta continentala,
cu ierni reci si veri calduroase si cu o predominare a circulatiei atmosferice dinspre nord si
nord-vest. Oscilatiile climatice au o amploare mare atat ca efect al circulatiei generale
atmosferei, cat si al influentelor introduse de relief (inversiuni termice).
Schimbarile rapide de fronturi atmosferice in perioada de tranzitie primavara-toamna
favorizeaza producerea brumelor tarzii si respectiv timpurii. Vanturile predominante sunt
dinspre nord-vest si nord, dar nu lipsesc nici cele dinspre est si sud-est.
Locuintele propuse insumeaza 20 apartamente din care:
1 cam. - 12 apartamente
2 cam. - 8 apartamente
Din punct de vedere functional apartamentele au fost dispuse cate trei de 1 camera si
doua de 2 camere pe nivel. Acestea au fost dimensionate si dotate in conformitate cu cerintele
Legii Locuintei nr. 114/1996. Blocul are acces dispus pe fatada principala, iar circulatia
verticala este asigurata printr-o scara luminata natural si ventilata natural. Toate
apartamentelor sunt dotate cu balcoane, unele la camerele de zi, altele la bucatarii.
La subsol au fost prevazute spatii pentru centrala termica, un spatiu pentru uscatorie si spatii
tehnice.
h
nivel
= 2,75 m rezultand o inaltime totala a blocului de 11 m si inaltime la coama de 13,8 m.
Forma blocului este dreptunghiulara, lungime 26,5m, latime 11,5m, respectiv o arie
construita de 363,4 m
2
, respectiv desfasurata de 1378 m
2
.Finisaje interioare :
a) pentru pardoseli:
- in apartamente pentru camerele de locuit pachet laminat; in holuri gresie; in bucatarii si bai
gresie;
- in spatiile comune, casa scarii, la circulatiile orizontale, pardoseli din mozaic.
b) pentru pereti si plafoane:
- in apartamente pentru: camerele de locuit zugraveli lavabile, bucatarie faianta cu h = 1, 50
m numai pe frontul de lucru, in baie faianta cu h=1,5 m
2
perimetral, iar in rest zugraveli
lavabile.
Finisaje exterioare :
Pentru finisajele exterioare s-au folosit tencuieli colorate in culori agreate de A.N.L.,
soclu tencuiala mozaicata .
Tamplaria exterioara :
Tamplaria exterioara este realizata din PVC cu geam termopan.
Acoperis :
Acoperisul este de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din membrane bituminoase cu
ardezie colorata.
Zona climatica : III conform hartii de zonare climatica a Romaniei SR 1907-1,
Te=-18 C.
Zona seimica : amplasamentul se incadreaza in zona ag=0,24 g si perioada de colt
Tc=0,7 sec., conf. Normativ P100/1 2006.

1.2.2. Elemente de alctuire a structurii de rezisten
Structura de rezisten a cldirii este alctuit din cadre de beton armat formate din
stalpi si grinzi, plansee si scari de beton armat, inchiderile perimetrale fiind realizate din
zidarie de B.C.A. de 25 cm, termoizolate cu polistiren expandat 10 cm la exterior. Intreaga
structura de rezistenta cat si planseele sunt realizate dinbeton armat clasa C16/20, armat cu
otel beton PC52,OB 37.
Acoperisul este realizat in varianta sarpanta in doua ape, din lemn cu invelitoare din
membrane bituminoase tip Tegola si ardezie colorata, termoizolatie in pod de B.C.A. de
20cm.

1.2.3. Elemente de izolare termica
Anvelopa cladirii este alcatuita din :
- peretii exteriori - zidarie de B.C.A. de 25 cm, termoizolate cu polistiren expandat 10
cm;
- pe casa scarii, pe fiecare nivel sunt prevazute radiatoare di OL;
- tamplaria exterioara este din PVC cu geam termopan, etansa;
- usa de la intrare este din PVC cu geam termopan;
- planseul peste subsol, cu placa din beton armat este termoizolat la intrados (in subsol)
cu ppolistiren expandata de 10 cm;
- planseul peste ultimul nivel (sub pod) este termoizolat cu BCA de 20 cm .

1.2.4. Instalatii de preparare a apei calde de consum

Blocul este prevazut cu centrala termica la subsol. Aceasta are doua cazane care prepara
un singur fel de agent termic, cazane care sunt de acelasi tip si aceeasi marime. Acestea sunt
confectionate din otel si funtioneaza cu gaz metan, fiind echipate cu arzatoare pe G.N.
Cazanele dezvolta o putere termica ce se determina pe baza cronogramei consumurilor de
caldura, alcatuita astfel incat sa satisfaca toate necesitatile de caldura si preparare de apa
calda menajera in conditii nominale. Puterea termica nominala a cazanelor este de 90kW.
In instalatia de incalzire cu apa calda se folosesc vase de expansiune inchise (sub presiune)
datorita posibilitatilor multiple de amplasare a vaselor si a faptului ca nu se incarca zona
superioara a cladirii.
Instalatia interioara de incalzire centrala este echipata cu corpuri de incalzire statice de
tipul radiatoare din otel, amplasate perimetral in cladire la parapetul ferestrelor. Radiatoarele
sunt echipate cu robineti de reglaj al debitului de agent termic pe retur. Racordul la radiatoare
este realizat din teava multistrat cu dimensiunea 16x2 iar legatura la coloane se face prin
intermediul distribuitoarelor/colectoarelor. Instalatia interioara de incalzire centrala este
realizata din conducte din teava de otel si teava multistrat. Radiatoarele sunt de tipul 22K cu
doua randuri, pe dimensiunile : 600x400(24buc), 600x600(8buc), 600(16buc),
600x1200(16buc), 600x1600(8buc), 600x1000(8buc).
Obiectivul este dotat cu urmatoarele obiecte sanitare:
Chiuveta baie 20 buc
Vas WC 20 buc
Spalator vase 20 buc
Cada de baie 20 buc

2. FISA DE EXPERTIZA TERMICA A CLADIRII


Cldirea: Bloc 1 (bloc de locuinte pentru tineri in regim de inchiriere)
Adresa: str M Kogalniceanu oras Negresti, jud. Vaslui
Proprietar: Primaria loc. Negresti
Destinaia principal a cldirii:
locuine birouri spital
comer hotel autoriti locale / guvern
coal cultur alt destinaie

Zona climatic n care este amplasat cldirea: III (T
e
= - 18[
o
C])
Regimul de nlime al cldirii: S+P+3E
Anul construciei: 2011
Proiectant / constructor: S.C. LEF PROIECT S.R.L.
Structura constructiv:zidrie portant
cadre din beton armat

perei structurali din beton armat
(panouri mari)
stlpi i grinzi
diafragme din beton armat schelet metalic

Existena documentaiei construciei i instalaiei aferente acesteia:
partiu de arhitectur pentru parter
seciuni reprezentative ale construciei,
detalii de execuie,
planuri pentru instalaia de nclzire interioar,
schema coloanelor pentru instalaia de nclzire interioar.
planuri pentru instalaia sanitar,

Gradul de expunere la vnt:
adpostit moderat adpostit
liber expus
(neadpostit)

Identificarea structurii constructive a cldirii n vederea aprecierii
principalelor caracteristici termotehnice ale elementelor de construcie din
componena anvelopei cldirii: tip, suprafa, straturi, grosimi, materiale,
puni termice:
Perei exteriori opaci:
alctuire:
P.E. Descriere
Suprafa
[m
2
]
Straturi componente
(i e)
Coeficient
reducere,
r [%]
Material Grosime [m]
1
Fatada
Nord 1
94,42
Tencuiala int. 0.02
0.555
Zidarie BCA 0.25
Polistiren expandat 0.10
Tencuiala ext. 0.015
2
Fatada
Nord 2
11,77
Tencuiala int. 0.02
0.910
Zidarie BCA 0.25
Polistiren expandat 0.10
Tencuiala ext. 0.015
3
Fatada
Vest 1
8,54
Tencuiala int. 0.02
0.780
Zidarie BCA 0.25
Polistiren expandat 0.10
Tencuiala ext. 0.015
4

Fatada
Vest 2
200,62
Tencuiala int. 0.02
0.570
Zidarie BCA 0.25
Polistiren expandat 0.10
Tencuiala ext. 0.015
5

Fatada
Vest 3
8,54
Tencuiala int. 0.02
0.780
Zidarie BCA 0.25
Polistiren expandat 0.10
Tencuiala ext. 0.015

Suprafaa total a pereilor exteriori opaci: 658,64 m
2
Stare:

Starea finisajelor

Tipul i culoarea materialelor de finisaj: tencuieli obinuite n culori deschise
Elemente de umbrire a faadelor: - nu exista


Planseul peste subsol
P
s
Descriere
Suprafa
[m
2
]
Straturi componente
(i e)
Coeficient
reducere,
6

Fatada
Sud 1
11,77
Tencuiala int. 0.02
0.910
Zidarie BCA 0.25
Polistiren expandat 0.10
Tencuiala ext. 0.015


7


Fatada
Sud 2


94,42
Tencuiala int. 0.02


0,555
Zidarie BCA 0.25
Polistiren expandat 0.10
Tencuiala ext. 0.015
8

Fatada
Est
228,62
Tencuiala int. 0.02
0.569
Zidarie BCA 0.25
Polistiren expandat 0.10
Tencuiala ext. 0.015
bun, pete condens igrasie,
bun,
tencuial czut parial sau
total,
Material
Grosime
[m]
r [%]
10
Placa peste
subsol
279,98
Parchet 0.01
0.782
Suport pardoseala 0.04
Polistiren expandat 0.10
Placa beton armat 0.13

Acoperi: pod
Stare: bun deteriorat
uscat umed
Ultima reparaie: < 1 an 1 2 ani
2 5 ani > 5 ani
Planseu sub pod
Pp

Descriere
Suprafa
[m
2
]
Straturi componente
(i e)
Coeficient
reducere
r [%]
Material
Grosime
[m]
9
Planseu
sub pod
272,16
Tencuiala int 0.02
0,832
Beton armat 0.13
Mortar 0.02
BCA 0.20
Mortar 0.01

Ferestre / ui exterioare :
FE/UE Descriere Tipul tmplriei
Suprafa
[m
2
]
Grad de
etanare
Prezen
oblon (i/e)
11 F
PVC
nord 1
PVC
16,08 Cu etansare -----
12 F
PVC
vest 1
PVC
5,67 ridicata
13 F
PVC
vest 2
PVC
48,06
14 F
PVC
vest 3
PVC
5,67
15 F
PVC
sud 2
PVC
16,08
16 F
PVC
est
PVC
55,2
Total 146,76

Starea tmplriei :
Bun, Neetan
Elementele de construcie mobile din spaiile comune:
ua de intrare n cldire:

Ua este prevzut cu sistem automat de nchidere i sistem de
siguran (interfon, cheie),

Ua nu este prevzut cu sistem automat de nchidere, dar st nchis n
perioada de neutilizare,

Ua nu este prevzut cu sistem automat de nchidere i este lsat
frecvent deschis n perioada de neutilizare,

Caracteristici ale spaiului locuit/nclzit:
Volumul spaiului nclzit [m
3
]: 2630,97
nlimea medie liber a unui nivel [m]: 2,75
Aria utila a pardoselii spatiului incalzit [m
2
]: 968,16
Fr msuri de etanare,
Cu garnituri de etanare,
Cu msuri speciale de etanare;

2.1. Date privind instalaia de nclzire interioara

Sursa de energie pentru nclzirea spaiilor:

Surs proprie cu combustibil: sobe pe lemne, radiatoare cu ulei etc.
Central termic de bloc
Termoficare punct termic central
Termoficare punct termic local
Alt surs sau surs mixt:
Tipul sistemului de nclzire:

nclzire local cu sobe,
nclzire central cu corpuri statice
nclzire central cu aer cald,
nclzire central cu planee nclzitoare,
Alt sistem de nclzire
Date privind instalaia de nclzire interioar cu sobe:
Nu este cazul
Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice
Tip
radiator
600x400
22K
[buc]
600x600
22K
[buc]
600x800
22K
[buc]
600x1200
22K
[buc]
600x1600
22K
[buc]
600x1000
22K
[buc]
Q
[W]
Parter
E:1,2,3
24 8 16 16 8 8
TOTAL =
Tip distribuie a agentului termic de nclzire:

inferioar
superioar
mixt
Racord la sursa centralizat de cldur:

racord unic, multiplu
Diametru nominal:
contor de cldur: DA
Elemente de reglaj termic i hidraulic:
- la nivel de racord intre centrala si retaua de distributie robinetii : DA
- la nivelul corpurilor statice: DA

Elemente de reglaj termic i hidraulic, la nivelul corpurilor statice:

Corpurile statice sunt dotate cu armturi de reglaj i acestea sunt funcionale;
Corpurile statice sunt dotate cu armturi de reglaj, dar cel puin un sfert dintre acestea
nu sunt funcionale;
Corpurile statice nu sunt dotate cu armturi de reglaj sau cel puin jumtate dintre
armturile de reglaj existente nu sunt funcionale.
Reeaua de distribuie amplasat n spaii nenclzite:
Starea instalaiei de nclzire interioar din punct de vedere al
depunerilor: nu este cazul, instalatie noua
Corpurile statice au fost demontate i splate / curate n totalitate dup ultimul sezon
de nclzire;
Corpurile statice au fost demontate i splate / curate n totalitate nainte de ultimul
sezon de nclzire, mai devreme de trei ani;
Corpurile statice au fost demontate i splate / curate n totalitate nainte de ultimul
sezon de nclzire, cu mai mult de trei ani n urm
Armturile de separare i golire a coloanelor de nclzire:

Coloanele de nclzire sunt prevzute cu armturi de separare i golire a acestora,
funcionale,
Coloanele de nclzire nu sunt prevzute cu armturi de separare i golire a acestora
sau nu sunt funcionale,
2.2. Date privind instalaia de ap cald menajer:

Sursa de energie pentru prepararea apei calde menajere:
Surs proprie cu: combustibil gaz metan
Central termic de cartier,
Termoficare punct termic central
Termoficare punct termic local
Alt surs sau surs mixt

Tipul sistemului de preparare a apei calde menajere:

Din surs centralizat;
Central termic proprie;
Boiler de acumulare (cu incalzire indirecta);
Preparare local cu aparat de tip instant a.c.m.;
Preparare local pe plit;
Alte sistem de preparare a.c.m.: Centrala termica de bloc

Puncte de consum - a.c.m. / a.r.: 60 /80
Numrul de obiecte sanitare pe tipuri:

Lavoare 20 Cada baie - 20
Vase WC 20 Spalator - 20
Pisoare - 0

Racord la sursa centralizat de cldur: nu, sursa proprie locala
Conducta de recirculare a a.c.m.:
funcional, nu funcioneaz, nu exist
Contor de cldur general : montat in 2011 cu viza metrologica
Debitmetre la nivelul punctelor de consum:
nu exist, parial, peste tot
Date privind instalaia de climatizare
Nu exista .
Date privind instalaia de ventilare
Nu exista

Date privind instalaia electric:

ESTIMARE CONSUM ENERGIE ELECTRICA APARTAMENT DOUA CAMERE
Tip incapere
Tip
consumator
Nr.
consum.
Putere
consumator
[W]
Putere
instalata totala
[W]
Timp
utilizare
[ore/zi]
vara iarna
Timp utilizare
[zile/an]
vara iarna
Total
timp
utilizare
[ore]
Consum
total
[kW/an]
Camera de zi Lustra 1 180 180 3 5 180 185 1465 263.7
Dormitor
plafoniera 1 40 40 1 2 180 185 550 22
veioza 1 25 25 2 2 180 185 730 18.25
Baie aplica, bec 1 18 18 4 4 180 185 1460 26.28
Bucatarie plafoniera,bec 2 36 72 3 5 180 185 1465 105.48
Vestibul aplica, bec 1 18 18 2 4 180 185 1100 19.8

TOTAL 455.51

ESTIMARE CONSUM ENERGIE ELECTRICA GARSONIERA
Tip incapere
Tip
consumator
Nr.
consum.
Putere
consumator
[W]
Putere
instalata
totala
[W]
Timp
utilizare
[ore/zi]
vara iarna
Timp
utilizare
[zile/an]
vara iarna
Total
timp
utilizare
[ore]
Consum
total
[kW/an]
Camera de zi Lustra 1 180 180 3 5 180 185 1465 263.7
Baie aplica, bec 1 18 18 4 4 180 185 1460 26.28
Bucatarie plafoniera,bec 2 36 72 3 5 180 185 1465 105.48
Vestibul aplica, bec 1 18 18 2 4 180 185 1100 19.8

TOTAL = 415.26
ESTIMARE CONSUM ENERGIE ELECTRICA CASA SCARII + SUBSOL
Tip incapere
Tip
consumator
Nr.
consum.
Putere
consumator
[W]
Putere
instalata
totala [W]
Timp
utilizare
[ore/zi]
vara iarna
Timp
utilizare
[zile/an]
vara iarna
Total
timp
utilizare
[ore]
Consum
total
[kW/an]
Casa scarii aplica, bec 12 18 216 6 8 180 185 2560 552.96
Centrala term. aplica, bec 2 18 36 0.2 0.4 180 185 110 3.96
Subsol aplica, bec 11 18 198 0.2 0.4 180 185 110 21.78

TOTAL = 578.7

Total general estimare consum pentru iluminat = 8x455,51 + 12x415,26 + 578,7 =
= 9.205,9 kW/an
Suprafata utila a spatiilor iluminate = A
u
+ A
subs
+ A
holuri
= 968,16 + 231,45 + 79,5 =
= 1.279,11 m
2

W
il
= Consum total/S
iluminata
= 9205,9/1.279,11 = 7,197 kW/m
2
an
3. RAPORT DE EXPERTIZA ENERGETICA SI TERMICA

3.1. Informatii generale
Cladirea: Bloc de locuinte nr.1 pentru tineri in regim de inchiriere
Adresa: str. Moldovei, mun. Roman, jud. Neamt
Beneficiar: Agentia Nationala pentru Locuinte
Destinatia cladririi: bloc de locuinte
Tipul cladirii: bloc
Anul constructiei: 2011
Antreprenor general: S.C. TLSIT S.A. Piatra Neamt
Proiectant: S.C. LEF PROIECT S.R.L. Bacau
Categoria de importanta: C, clasa 3
Numar de apartamente: 20 din care 12 garsoniere si 8 apartamente cu doua camere

Structura de rezisten a cldirii este alctuit din cadre de beton armat formate din
stalpi si grinzi, plansee si scari de beton armat, inchiderile perimetrale fiind realizate din
zidarie de B.C.A. de 25 cm, termoizolate cu polistiren expandat 10 cm la exterior. Intreaga
structura de rezistenta cat si planseele sunt realizate dinbeton armat clasa C16/20, armat cu
otel beton PC52,OB 37. Acoperisul este realizat in varianta sarpanta in doua ape, din lemn cu
invelitoare din membrane bituminoase tip Tegola si ardezie colorata, termoizolatie in pod de
B.C.A. de 20cm. Planseele au grosimea de 13cm, iar stalpii perimetrali sunt de 40x40cm, cei
centrali fiind de 50x50cm. La doua colturi ale cladirii sunt prevazute balcoane pana la etajul 2
inclusiv, de asemenea si pe cele patru laturi ale blocului. Dispunerea apartamentelor la etajul
3 este relativ diferita, balcoanele fiind doar pe laturile cladirii.

3.2. Informatii privind constructia

Constructia este cu regim de inaltime S+P+3E si are 20 de apartamente.
La subsol sunt amplasate spatiile tehnice, centrala termica si spatiul pentru uscator. Parterul si
etajele sunt rezervate apartamentelor.
Indici spatiali:
SUBSOL
- spatii tehnice = 167,4 mp
- spatiu uscatorie = 18,25 mp
- C.T. = 28,35 mp
- Hol = 17,45 mp
PARTER, ETAJ I+II
Casa scarii = 7,5 mp
Hol = 19,0 mp
Ap. 1 camera 3buc
- Camera de zi + loc de luat masa = 23,8 mp
- Bucatarie = 6,25 mp
- Baie = 4,25 mp
- Vestibul = 2,8 mp
- Balcon = 2,6 mp
Ac = 56,1 mp
Au = 37,1 mp
Ap. 1 camera 6buc
- Camera de zi + loc de luat masa = 19,05 mp
- Bucatarie = 8,9 mp
- Baie = 4,9 mp
- Vestibul = 4,25 mp
- Balcon = 2,25 mp
Ac = 56,1 mp
Au = 37,1 mp
Ap. 2 camere 6buc
- Camera de zi + loc de luat masa = 18,2 mp
- Dormitor = 14,1 mp
- Bucatarie = 9,9 mp
- Baie = 4,25 mp
- Vestibul = 7,55 mp
- Balcon = 3,45 mp
Ac = 82,5 mp
Au = 54 mp
ETAJ III
Casa scarii = 7,5 mp
Hol = 19 mp
Ap. 1 camera 1buc
- Camera de zi + loc de luat masa = 23,8 mp
- Bucatarie = 6,05 mp
- Baie = 4,25 mp
- Vestibul = 2,8 mp
- Balcon = 2,6 mp
Ac = 55,6 mp
Au = 36,9 mp
Ap. 1 camera 6buc
- Camera de zi + loc de luat masa = 19,05 mp
- Bucatarie = 8,7 mp
- Baie = 4,9 mp
- Vestibul = 4,25 mp
- Balcon = 2,25 mp
Ac = 55,6 mp
Au = 36,9 mp
Ap. 2 camere 2buc
- Camera de zi + loc de luat masa = 20,55 mp
- Dormitor = 13,85 mp
- Bucatarie = 7,7 mp
- Baie = 4,25 mp
- Vestibul = 7,55 mp
- Balcon = 3,8 mp
Ac = 82,5 mp
Au = 53,9 mp
Indici spatiali pe toata cladirea:
Ac = 363,4 mp - aria construita
Au = 968,16 mp - aria utila
Asubs = 231,45 mp - aria subsolului
Acs = 79,5 mp - aria casei scarii si a holurilor
V = 2630,97 mc - volumul interior (incalzit)
Aloc = 494,3 mp - aria locuibila

3.3. Informatii privind instalatia de incalzire

Distributia agentului termic: din sursa proprie
Racord la sursa centralizata cu caldura: nu
Contor de caldura pentru incalzire: da
Elemente de reglaj termic si hidraulic: da

Date privind instalatia de incalzire interioara