Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea scolara: Colegiul de Art Ciprian Porumbescu Suceava Aria curricular: Limb i comunicare

Profesor: Monica- Petru a Arotri ei isciplina: Limba !ngle"Planificare calendaristica pentru anul scolar 2013- 2014
Manual:Upstream Advacnced (express publishing)
Clasa: a XIIa E (profil conservare- restaurare bunuri cultural)# $ ore % sptman- aprobat ordin ministru &'()% )*+)&+$)),
Semestrul - si --
Nr.
crt
.
Continutul tematic al unitatii
e invatare
Competente specifice vi!ate
Nr. ore
alocate
"aptamana #bservatii
(+ U.-/ ( 0 S1M!/2-.3 /1
S21U/ A41U/
/opic: ambition5 success5
ac6ievement5 6appiness
7ocabular8: celebrations5
career success5 collocations5
9ords often confused5 leaders5
idioms5 fi:ed p6rases 9it6 on 5
p6rasal verbs
Structure: gerund%infinitive
;unction: giving and
responding to ne9s5 comparing5
contrasting and speculating5
9riting formal and informal
letters
(+( -dentificarea ideilor principale din te:te audiate% citite referitoare la probleme de actualitate
(+$ -dentificarea# prin citire rapida# de informatii% detalii specifice dintr-un te:t mai lung# in vederea re"olvarii unei
sarcini de lucru
(+& Corelarea# in mod coerent# a mai multor informatii din diverse parti ale unui te:t% din te:te diferite# pentru a
re"olva o sarcina de lucru
(+' -dentificarea# in mesa<e orale si te:te scrise diverse# a unor puncte de vedere si opinii e:primate# pentru a le
compara cu punctul de vedere personal
$+( 1ferirea si solicitarea# oral% in scris# de informatii si instructiuni clare si precise pentru indeplinirea unei sarcini
de lucru
$+$ Pre"entarea# oral% in scris# de filme# carti# evenimente# e:periente# cu e:primarea sentimentelor% reactiilor
personale in legatura cu acestea
$+& Pre"entarea# oral% in scris# de descrieri clare si detaliate pe subiecte legate de domenii de interes propriu si de
domeniul de speciali"are
$+' Completarea de formulare si redactarea de te:te functionale# cu respectarea conventiilor specifice
&+& Sustinerea unui punct de vedere in cadrul unei discutii orale% al unui sc6imb de mesa<e scrise# pe teme de interes
&+' Avansarea# oral sau in scris# a unor ipote"e si formularea de raspunsuri adecvate la ipote"ele emise de ceilalti
, (,% $)
September
$&% $*
September
&) sept % '
1ctober
$+ U.-/ $ 0 !SCAP! A=/-S/S
/opic: travel5 entertainment5
leisure5 rela:ing
7ocabular8: pastimes and
6obbies5 leisure activities5
ad<ectives5 collocations5
idioms5 fi:ed p6rases 9it6 at5
p6rasal verbs
(+( -dentificarea ideilor principale din te:te audiate% citite referitoare la probleme de actualitate
(+$ -dentificarea# prin citire rapida# de informatii% detalii specifice dintr-un te:t mai lung# in vederea re"olvarii unei
sarcini de lucru
(+& Corelarea# in mod coerent# a mai multor informatii din diverse parti ale unui te:t% din te:te diferite# pentru a
re"olva o sarcina de lucru
(+' -dentificarea# in mesa<e orale si te:te scrise diverse# a unor puncte de vedere si opinii e:primate# pentru a le
compara cu punctul de vedere personal
$+$ Pre"entarea# oral% in scris# de filme# carti# evenimente# e:periente# cu e:primarea sentimentelor% reactiilor
' *% ((
1ctober
('% (>
1ctober
Structure: /6e Present5 stative
verbs
;unction: ma?ing and
responding to suggestions5
interrupting5 9riting revie9s
personale in legatura cu acestea
$+@ =edactarea de eseuri de opinie# eficiente% convingatoare
&+( Solicitarea adecvata# oral% in scris# a ideilor# opiniilor# parerilor interlocutorului si raspunsuri% comentarii adecvate
la acestea
&+& Sustinerea unui punct de vedere in cadrul unei discutii orale% al unui sc6imb de mesa<e scrise#
&+' Avansarea# oral sau in scris# a unor ipote"e si formularea de raspunsuri adecvate la ipote"ele emise de ceilalti
&+@ Sustinerea cu argumente si contra-argumente relevante a unei punct de vedere in cadrul unei discutii% de"bateri%
sc6imb de mesa<e scrise# pe teme culturale% literare
&+ S!L;-ASS!SSM!./
M1UL! (
(+$ -dentificarea# prin citire rapida# de informatii% detalii specifice dintr-un te:t mai lung# in vederea re"olvarii unei
sarcini de lucru
&+( Solicitarea adecvata# oral% in scris# a ideilor# opiniilor# parerilor interlocutorului si raspunsuri% comentarii adecvate
la acestea
&+$ 7erificarea intelegerii si solicitarea% oferirea de reformulari% clarificari% e:plicatii# atunci cand informatia nu este
clar inteleasa
&+& Sustinerea unui punct de vedere in cadrul unei discutii orale% al unui sc6imb de mesa<e scrise# pe teme de interes
&+' Avansarea# oral sau in scris# a unor ipote"e si formularea de raspunsuri adecvate la ipote"ele emise de ceilalti
$+& Pre"entarea# oral% in scris# de descrieri clare si detaliate pe subiecte legate de domenii de interes propriu si de
domeniul de speciali"are
$+@ =edactarea de eseuri de opinie# eficiente% convingatoare
$ $(% $@
1ctober
'+ U.-/ & 0 P!1PL! P1A!=
/opic: people5 families5
appearances
7ocabular8: famil85 media5
c6aracteristics5 9ords often
confused5 collocations5 idioms5
fi:ed p6rases 9it6 of 5 p6rasal
verbs Bclear# comeC
Structure: t6e past5 used to and
9ould
;unction: apologising5 articles
(+$ -dentificarea# prin citire rapida# de informatii% detalii specifice dintr-un te:t mai lung# in vederea re"olvarii unei
sarcini de lucru
(+' -dentificarea# in mesa<e orale si te:te scrise diverse# a unor puncte de vedere si opinii e:primate# pentru a le
compara cu punctul de vedere personal
$+$ Pre"entarea# oral% in scris# de filme# carti# evenimente# e:periente# cu e:primarea sentimentelor% reactiilor
personale in legatura cu acestea
$+' Completarea de formulare si redactarea de te:te functionale# cu respectarea conventiilor specifice
&+( Solicitarea adecvata# oral% in scris# a ideilor# opiniilor# parerilor interlocutorului si raspunsuri% comentarii adecvate
la acestea
&+& Sustinerea unui punct de vedere in cadrul unei discutii orale% al unui sc6imb de mesa<e scrise# pe teme de interes
&+' Avansarea# oral sau in scris# a unor ipote"e si formularea de raspunsuri adecvate la ipote"ele emise de ceilalti
, $> 1ct%
( .ov
'% >
.ovember
((% (@
.ovember
@+ U.-/ ' 0 3=1A-.3
C1.C!=.S
/opic: social problems5 civil
liberties5 unemplo8ment5
povert85 international issues5
environmental problems
7ocabular8: crime and t6e la95
punis6ment5 c6arit85 social
issues5 people in t6e legal
profession5 p6rasal verbs5
idioms5 fi:ed p6rases 9it6
against;
Structure: t6e passive5 t6e
causative
;unction: solving problems5
9riting reports and proposals
(+( -dentificarea ideilor principale
din te:te audiate% citite referitoare la probleme de actualitate
(+$ -dentificarea# prin citire rapida# de informatii% detalii specifice dintr-un te:t mai lung# in vederea re"olvarii unei
sarcini de lucru
(+& Corelarea# in mod coerent# a mai multor informatii din diverse parti ale unui te:t% din te:te diferite# pentru a
re"olva o sarcina de lucru
(+' -dentificarea# in mesa<e orale si te:te scrise diverse# a unor puncte de vedere si opinii e:primate# pentru a le
compara cu punctul de vedere personal
$+$ Pre"entarea# oral% in scris# de filme# carti# evenimente# e:periente# cu e:primarea sentimentelor% reactiilor
personale in legatura cu acestea
$+& Pre"entarea# oral% in scris# de descrieri clare si detaliate pe subiecte legate de domenii de interes propriu si de
domeniul de speciali"are
$+' Completarea de formulare si redactarea de te:te functionale# cu respectarea conventiilor specifice
&+( Solicitarea adecvata# oral% in scris# a ideilor# opiniilor# parerilor interlocutorului si raspunsuri% comentarii adecvate
la acestea
&+& Sustinerea unui punct de vedere in cadrul unei discutii orale% al unui sc6imb de mesa<e scrise# pe teme de interes
&+' Avansarea# oral sau in scris# a unor ipote"e si formularea de raspunsuri adecvate la ipote"ele emise de ceilalti
, (>% $$
.ovember
$@% $D
.ovember
,+ S!L;-ASS!SSM!./
M1UL! $
(+$ -dentificarea# prin citire rapida# de informatii% detalii specifice dintr-un te:t mai lung# in vederea re"olvarii unei
sarcini de lucru
(+& Corelarea# in mod coerent# a mai multor informatii din diverse parti ale unui te:t% din te:te diferite# pentru a
re"olva o sarcina de lucru
$+$ Pre"entarea# oral% in scris# de filme# carti# evenimente# e:periente# cu e:primarea sentimentelor% reactiilor
personale in legatura cu acestea
$+' Completarea de formulare si redactarea de te:te functionale# cu respectarea conventiilor specifice
&+( Solicitarea adecvata# oral% in scris# a ideilor# opiniilor# parerilor interlocutorului si raspunsuri% comentarii adecvate
la acestea
&+& Sustinerea unui punct de vedere in cadrul unei discutii orale% al unui sc6imb de mesa<e scrise# pe teme de interes
&+' Avansarea# oral sau in scris# a unor ipote"e si formularea de raspunsuri adecvate la ipote"ele emise de ceilalti
$ $% ,
ecember
*+ U.-/ @ 0 1U= C2A.3-.3
A1=L
/opic: tec6nolog85 computers5
space travel5 tec6nolog8 in
ever8da8 life
7ocabular8: science and
tec6nolog85 computers5 p6rasal
verbs5 idioms fi:ed p6rases
9it6 in5
Structure: t6e future
;unction: s6aring opinions5
9riting boo? entries
(+( -dentificarea ideilor principale
din te:te audiate% citite referitoare la probleme de actualitate
(+$ -dentificarea# prin citire rapida# de informatii% detalii specifice dintr-un te:t mai lung# in vederea re"olvarii unei
sarcini de lucru
(+' -dentificarea# in mesa<e orale si te:te scrise diverse# a unor puncte de vedere si opinii e:primate# pentru a le
compara cu punctul de vedere personal
$+( 1ferirea si solicitarea# oral% in scris# de informatii si instructiuni clare si precise pentru indeplinirea unei sarcini
de lucru
$+$ Pre"entarea# oral% in scris# de filme# carti# evenimente# e:periente# cu e:primarea sentimentelor% reactiilor
personale in legatura cu acestea
$+& Pre"entarea# oral% in scris# de descrieri clare si detaliate pe subiecte legate de domenii de interes propriu si de
domeniul de speciali"are
$+@ =edactarea de eseuri de opinie# eficiente% convingatoare
&+( Solicitarea adecvata# oral% in scris# a ideilor# opiniilor# parerilor interlocutorului si raspunsuri% comentarii adecvate
la acestea
&+$ 7erificarea intelegerii si solicitarea% oferirea de reformulari% clarificari% e:plicatii# atunci cand informatia nu este
clar inteleasa
&+& Sustinerea unui punct de vedere in cadrul unei discutii orale% al unui sc6imb de mesa<e scrise# pe teme de interes
' D% (&
ecember
(,% $)
ecember
$)(&
>+ U.-/ , 0 A E14 A!LL
1.!
/opic: 9or?5 t6e 9or?place5
business5 professions5 mone8
7ocabular8: <obs5 9or? and
9or?places5 collocations5
idioms5 p6rasal verbs5 fi:ed
p6rases 9it6 on5
Structure: conditionals and
9is6es
;unction: polite reFuests5
9riting business option% letters
of application
(+( -dentificarea ideilor principale
din te:te audiate% citite referitoare la probleme de actualitate
(+$ -dentificarea# prin citire rapida# de informatii% detalii specifice dintr-un te:t mai lung# in vederea re"olvarii unei
sarcini de lucru
(+' -dentificarea# in mesa<e orale si te:te scrise diverse# a unor puncte de vedere si opinii e:primate# pentru a le
compara cu punctul de vedere personal
$+& Pre"entarea# oral% in scris# de descrieri clare si detaliate pe subiecte legate de domenii de interes propriu si de
domeniul de speciali"are
$+' Completarea de formulare si redactarea de te:te functionale# cu respectarea conventiilor specifice
&+( Solicitarea adecvata# oral% in scris# a ideilor# opiniilor# parerilor interlocutorului si raspunsuri% comentarii adecvate
la acestea
&+& Sustinerea unui punct de vedere in cadrul unei discutii orale% al unui sc6imb de mesa<e scrise# pe teme de interes
&+' Avansarea# oral sau in scris# a unor ipote"e si formularea de raspunsuri adecvate la ipote"ele emise de ceilalti
'+$ =edarea Boral si% sau in scrisC cu cuvinte proprii a spuselor altor persoane
, ,% ()
Eanuar8$)('
(&% (*
Eanuar8
$)%$'
Eanuar8
D+ S!L;-ASS!SSM!./
M1UL! &
(+$ -dentificarea# prin citire rapida# de informatii% detalii specifice dintr-un te:t mai lung# in vederea re"olvarii unei
sarcini de lucru
$+@ =edactarea de eseuri de opinie# eficiente% convingatoare
&+& Sustinerea unui punct de vedere in cadrul unei discutii orale% al unui sc6imb de mesa<e scrise# pe teme de interes
$ $*%&(
Eanuar8
$)('
"emestrul al- II-lea
()
+
U.-/ * 0 ;-/ ;1= L-;!
/opic: 6ealt65 fitness5 medicine5
sport G e:ercise
7ocabular8: 6ealt6 problems5
treatments5 medicine5 collocations5
idioms5 fi:ed p6rases 9it6 under5
p6rasal verbs5
Structure: inversion5 modal verbs
;unction: ma?ing appointments5
ma?ing assumptions5 guessing and
eliminating5 combined transactional
tas?s
(+( -dentificarea ideilor principale din te:te audiate% citite referitoare la probleme de actualitate
(+$ -dentificarea# prin citire rapida# de informatii% detalii specifice dintr-un te:t mai lung# in vederea re"olvarii
unei sarcini de lucru
(+' -dentificarea# in mesa<e orale si te:te scrise diverse# a unor puncte de vedere si opinii e:primate# pentru a le
compara cu punctul de vedere personal
$+& Pre"entarea# oral% in scris# de descrieri clare si detaliate pe subiecte legate de domenii de interes propriu si de
domeniul de speciali"are
$+' Completarea de formulare si redactarea de te:te functionale# cu respectarea conventiilor specifice
&+& Sustinerea unui punct de vedere in cadrul unei discutii orale% al unui sc6imb de mesa<e scrise# pe teme de
interes
&+' Avansarea# oral sau in scris# a unor ipote"e si formularea de raspunsuri adecvate la ipote"ele emise de ceilalti
'+$ =edarea Boral si% sau in scrisC cu cuvinte proprii a spuselor altor persoane
, ()% ('
;ebruar8
(* ;eb%
$(
;ebruar8
$'%$>
;ebruar8
((
+
U.-/ > 0 L-7! A. L!A=.
/opic: sc6ool5 education5 universit8
life5 educational issues
7ocabular8: sc6ool5 college5
universit85 stud8 met6ods5 sub<ects5
learning5 collocations5 idioms5 fi:ed
p6rases 9it6 by
Structure: relatives
;unction: describing similarities%
differences5 9riting information
s6eets
(+( -dentificarea ideilor principale din te:te audiate% citite referitoare la probleme de actualitate
(+$ -dentificarea# prin citire rapida# de informatii% detalii specifice dintr-un te:t mai lung# in vederea re"olvarii
unei sarcini de lucru
(+& Corelarea# in mod coerent# a mai multor informatii din diverse parti ale unui te:t% din te:te diferite# pentru a
re"olva o sarcina de lucru
(+' -dentificarea# in mesa<e orale si te:te scrise diverse# a unor puncte de vedere si opinii e:primate# pentru a le
compara cu punctul de vedere personal
$+$ Pre"entarea# oral% in scris# de filme# carti# evenimente# e:periente# cu e:primarea sentimentelor% reactiilor
personale in legatura cu acestea
$+& Pre"entarea# oral% in scris# de descrieri clare si detaliate pe subiecte legate de domenii de interes propriu si de
domeniul de speciali"are
$+' Completarea de formulare si redactarea de te:te functionale# cu respectarea conventiilor specifice
&+& Sustinerea unui punct de vedere in cadrul unei discutii orale% al unui sc6imb de mesa<e scrise# pe teme de
interes
&+' Avansarea# oral sau in scris# a unor ipote"e si formularea de raspunsuri adecvate la ipote"ele emise de ceilalti
' &% *
Marc6
()% ('
Marc6
($
+
S!L;-ASS!SSM!./ M1UL! ' (+( -dentificarea ideilor principale din te:te audiate% citite referitoare la probleme de actualitate
(+$ -dentificarea# prin citire rapida# de informatii% detalii specifice dintr-un te:t mai lung# in vederea re"olvarii
unei sarcini de lucru
$+' Completarea de formulare si redactarea de te:te functionale# cu respectarea conventiilor specifice
&+& Sustinerea unui punct de vedere in cadrul unei discutii orale% al unui sc6imb de mesa<e scrise# pe teme de
interes
$ (*% $(
Marc6
(&
+
U.-/ D 0 /2! -MA3!
4US-.!SS
/opic: t6e fas6ion industr85 image5
t6e visual arts
7ocabular8: image5 loo?s5
collocations5 idioms5 fi:ed p6rases
9it6 down; p6rasal verbs5
Structure: indirect speec6 and
reporting verbs
;unction: e:pressing surprise5
(+( -dentificarea ideilor principale din te:te audiate% citite referitoare la probleme de actualitate
(+$ -dentificarea# prin citire rapida# de informatii% detalii specifice dintr-un te:t mai lung# in vederea re"olvarii
unei sarcini de lucru
(+& Corelarea# in mod coerent# a mai multor informatii din diverse parti ale unui te:t% din te:te diferite# pentru a
re"olva o sarcina de lucru
(+' -dentificarea# in mesa<e orale si te:te scrise diverse# a unor puncte de vedere si opinii e:primate# pentru a le
compara cu punctul de vedere personal
$+$ Pre"entarea# oral% in scris# de filme# carti# evenimente# e:periente# cu e:primarea sentimentelor% reactiilor
personale in legatura cu acestea
$+& Pre"entarea# oral% in scris# de descrieri clare si detaliate pe subiecte legate de domenii de interes propriu si de
, $'% $>
Marc6
&( Marc6%
' April
$(%$@
April
calling DDD5 competition entries domeniul de speciali"are
$+@ =edactarea de eseuri de opinie# eficiente% convingatoare
&+( Solicitarea adecvata# oral% in scris# a ideilor# opiniilor# parerilor interlocutorului si raspunsuri% comentarii
adecvate la acestea
&+$ 7erificarea intelegerii si solicitarea% oferirea de reformulari% clarificari% e:plicatii# atunci cand informatia nu
este clar inteleasa
&+& Sustinerea unui punct de vedere in cadrul unei discutii orale% al unui sc6imb de mesa<e scrise# pe teme de
interes
&+@ Sustinerea cu argumente si contra-argumente relevante a unei punct de vedere in cadrul unei discutii%
de"bateri% sc6imb de mesa<e scrise# pe teme culturale% literare
('
+
U.-/ () 0 S21P A=1U.
/opic: s6opping5 t6e econom85
advertising
7ocabular8: s6opping5 mone85
advertising5 collocations5 idioms5
fi:ed p6rases 9it6 carry; p6rasal
verbs
Structure: articles and punctuation
;unction: placing%confirming an
order5 ma?ing%ans9ering a
complaint5 revie9 of 9riting tas?s
(+( -dentificarea ideilor principale din te:te audiate% citite referitoare la probleme de actualitate
(+$ -dentificarea# prin citire rapida# de informatii% detalii specifice dintr-un te:t mai lung# in vederea re"olvarii
unei sarcini de lucru
(+& Corelarea# in mod coerent# a mai multor informatii din diverse parti ale unui te:t% din te:te diferite# pentru a
re"olva o sarcina de lucru
(+' -dentificarea# in mesa<e orale si te:te scrise diverse# a unor puncte de vedere si opinii e:primate# pentru a le
compara cu punctul de vedere personal
$+' Completarea de formulare si redactarea de te:te functionale# cu respectarea conventiilor specifice
&+( Solicitarea adecvata# oral% in scris# a ideilor# opiniilor# parerilor interlocutorului si raspunsuri% comentarii
adecvate la acestea
&+$ 7erificarea intelegerii si solicitarea% oferirea de reformulari% clarificari% e:plicatii# atunci cand informatia nu
este clar inteleasa
&+& Sustinerea unui punct de vedere in cadrul unei discutii orale% al unui sc6imb de mesa<e scrise# pe teme de
interes
,
$> April%$
Ma8
@%D Ma8
($%(,
Ma8
(@
+
S!L;-ASS!SSM!./ M1UL! @ (+$ -dentificarea# prin citire rapida# de informatii% detalii specifice dintr-un te:t mai lung# in vederea re"olvarii
unei sarcini de lucru
$+@ =edactarea de eseuri de opinie# eficiente% convingatoare
&+& Sustinerea unui punct de vedere in cadrul unei discutii orale% al unui sc6imb de mesa<e scrise# pe teme de
interes
' (D% $&
Ma8 $,%
&) Ma8