Sunteți pe pagina 1din 1

Colegiul de Arta Ciprian Porumbescu, Suceava

An colar 2013-201
2! septembrie 2013
"iua #uropean$ a %imbilor
&otto '(nitate )n diversitate
*umar de inregistrare +i,at se- catedra
+i,at director
Fia activitilor
.ata/ 2! septembrie 2013
0rup 1int$ 2 #levii Colegiului de Arta 'Ciprian Porumbescu Suceava
26 septembrie este "iua #uropean$ a %imbilor, ,i )n care contienti,$m i s$rb$torim diversitatea
lingvistic$ i cultural$3
Obiective
Activit$1ile des-$urate cu oca,ia "ilei #uropene a %imbilor la clasele a +a A si a +a 4 )i propun s$/
s$ ridice interesul elevilor cu privire la diversitatea lingvistic$ din #uropa5
s$ cunoasc$ valorile tuturor limbilor vorbite pe continentul nostru , inclusiv a limbii rom6ne5
s$ contienti,e,e importan1a )nv$1$rii limbilor str$ine pentru devenirea lor ca cet$1eni responsabili
ai (#3
Activit$1i propuse/
7eali,are de desene, mac8ete, postere cu tema '&ultilingvismul european5
Concurs de eseuri 'C$l$toria mea )n 9urul lumii5
Concurs '0uess t8e #( language5
Concurs :#ver;bod;<s got a language: %anguage =ui,
Concurs #uropean %anguage Ca>e5
reali,area de a-ise,desene pe tema Languages bring
us together
concurs de proverbe
concurs de cultura generala '? calatorie de-a
lungul #uropei
?rgani,ator/
Pro-3 Arot$ri1ei &onica