Sunteți pe pagina 1din 6

Baraj de pamant omogen

H
NNR
180m :=
h
p%
5m :=
h
av
2m :=
inaltimea apei in aval
h
g
1m :=
inaltimea gardul
H
baraj
190m :=
inaltimea barajului
b 10m :=
latimea coronamentului
.
1
=1:2,5 panta taluzului amonte
=1:2,5 panta taluzului aval

1
2.5 :=
2.5 :=
B
1
+
( )
H
baraj
b + 960m = :=
latimea barajului
k 0.01
m
day
1.15741 10
7

m
s
= :=
permeabilitatea barajului (pamant argilos-nisipos)
d
o
10m :=
Metoda lui Pavlovschi -
Metoda Pavlovschi se considera ca barajul are trei zone de infiltratie, in aceste
zone vom primi cate o ecuatie si inca una dim conditiile geometrice.
h 100m := a
o
100m := s
o
100m := q 0
m
3
s
:=
Given
q m
1

k
H
baraj
d
o
h

1
ln
H
baraj
H
baraj
h
|

\
|
|
.
=
- zona I
- zona II q m
1

k
h
2
a
o
h
av
+
( )
2

2 s
o

=
q m
1

k
a
o

1 ln
a
o
h
av
+
a
o
|

\
|
|
.
+
|

\
|
|
.
= - zona III
s
o
b H
baraj
a
o
h
av
+
( )

+ =
- conditie geometrica
h
a
o
s
o
q
|

\
|
|
|
|
|
.
Minerr h a
o
, s
o
, q ,
( )
:= - functia pentru rezolvarea sistemului de ecuatii
h
a
o
s
o
|

\
|
|
|
|
.
135.78991
53.48288
346.29279
|

\
|
|
|
.
m = q 221.786
L
day
= - rezultatele obtinute q 2.56696 10
6

m
3
s
=
Deversor frontal
Calculul descarcatorilor de suprafata
Latimea unui front deversant se stabileste b
dev
55m := Numarul de fronturi de
deversare se aleg ca fiind n
front
1 :=
Lama de apa de calcul h
dim
1.5m := .
n
pile
3 :=
p
0.07 :=
c
0.1 := m
o
0.36 := g 9.807
m
s
2
:=
L
g
n
front
b
dev
:= L
g
55m =
L
a
L
g
2 n
pile

p

c
+
( )
h
dim
:= L
a
54.07 m =
b
c
10m :=
lungimea contractata a deversorului
b
m
10m :=
lungimea contractata a deversorului
n 4 :=
numarul deschideri
L
aa
n 2 ( ) 2. b
m
2 b
c
+ 60m = :=
H
1
1m :=
Q
1
m
o
L
aa
2 g H
1
3
2
95.66142
m
3
s
= :=
H
2
2m :=
Q
2
m
o
L
aa
2 g H
2
3
2
270.57136
m
3
s
= :=
H
3
3m :=
Q
3
m
o
L
aa
2 g H
3
3
2
497.07133
m
3
s
= :=
H
4
4m :=
Q
4
m
o
L
aa
2 g H
4
3
2
765.29138
m
3
s
= :=
H
5
5m :=
Q
5
m
o
L
aa
2 g H
5
3
2
1069.52722
m
3
s
= :=
Calculul disipatorului de energie
Q Q
5
1069.52722
m
3
s
= :=
h H
5
5m = :=
b n 2 ( ) 2 b
c
2 b
m
+ 60m = :=

v
0.985 := coeficient de viteza, se ia valorea medie intre 1...0.97
q
Q
b
17.82545
m
2
s
= :=
v
Q
b h
3.56509
m
s
= :=
1.075 := coeficient de neuniformitatea vitezei, se ia intre 1.-1.1
H
0
h
v
2
2 g
+ 5.6966m = :=
H
r
180m := inaltimea pragului de la talveg
h
c.0
0.08m :=
h
c.1
q

v
2g H
r
H
0
+ h
c.0

( )

0.29993m = :=
h
c.1
0.29993m =
h
c.2
q

v
2g H
r
H
0
+ h
c.1

( )

0.3001m = :=
h
c.2
0.3001m =
h
c.3
q

v
2g H
r
H
0
+ h
c.2

( )

0.3001m = :=
Calculul saltului hidraulic
h
1
h
c.3
0.3001m = :=
h
2
1
8q
2
g h
1
3

+ 1
|

\
|
|
|
.
h
1
2
14.54513m = :=
v
1
Q
b h
1

59.39776
m
s
= :=
Fr
1
v
1
2

g h
1

1288.67063 = :=
a.) Relatia lui Saumian
l
s1
3.6h
2
1
h
1
h
2

\
|
|
.
1
h
1
h
2
+
|

\
|
|
.
2
53.42008m = :=
b.) Relatia lui Safranez
l
s2
4.5h
2
65.45307m = :=
l
s
l
s1
l
s2
+
2
59.43658m = :=
se face media =>
L
bazin
60m :=
Calculul adancimi bazinului disipator
i 0.5 :=
h
cr
3

q
2
g
3.26576m = := n 0.0515 :=
b
av
43m :=
h
av
Qn
b
av
i
m
m
3
s

\
|
|
|
.
0.6
1.42833 = :=
h
cr
h
2
< 1 =
Calcul lungimii risbermei -
l
r
7 h
2
L
bazin
74.0192m = :=
Calculul golire de fund
alegem pentru viteza v
0
2
m
s
:=
H
o
H
NNR
v
0
2
2 g
+ 180.20394m = :=
2.5 := diametrul conductei
0.5 := coeficient de rezistenta liniara pe conducta de otel
R 1m :=
0.05 := coeficient de rezistenta locala
0.2 := coeficient de rezistenta locala

1
1 + +

+
0.83045 = :=
Q
f
R
2
2 g H
o
155.10689
m
3
s
= :=
Calculul canalului rapid
Q 1069.52722
m
3
s
= debitul evacuat
b 43m := latimea canal
h
cr
3.26576m = inaltimea pana la care se ridica apa in aval
q
Q
b
24.87273
m
2
s
= :=
V
cr
q h
cr

1ms
9.01268
m
s
= :=
Aflam lungimea canalului in mod grafic
L
canal
510m :=
Aplicand metoda Americana care indica o metoda de calcul mai exacta bazata pe observatii
efectuate la constructiile executate. Din "Radu Piscu - Constructii hidrotehnice Vol I" pag.888 fig. 9-42 ne
rezulta:
H 12m :=
i
1.6 :=
h
i
H

i
5 h
cr

1.17584 = :=