Sunteți pe pagina 1din 12

Dr.ing. Liviu Prun!

Prelegerea 7:
Poliedre. Reprezentare. Punct pe suprafa"a. Sec"iuni plane n poliedre. Desf!#urarea poliedrelor.
1
PRELEGEREA 7

CUPRINS
1. Poliedre................................................................................................................... 2
1.1 Defini!ii. Reprezentare ................................................................................... 2
1.2 Reprezentarea poliedrelor............................................................................ 2
1.3 Vizibilitatea poliedrelor................................................................................. 3
1.4 Poliedre regulate............................................................................................... 3
1.5 Poliedre neregulate.......................................................................................... 4
2. Sec!iuni plane n poliedre....................................................................... 5
3. Desf"#urarea poliedrelor ........................................................................ 6
INDEX

contur aparent ............................................ 2
contur aparent pe planul ............................. 2
contur aparent relativ la direc"ia ................. 2
dodecaedrul ................................................ 3
hexaedrul ................................................... 3
icosaedrul ................................................... 3
metoda prin vrfuri ..................................... 5
muchie ....................................................... 2
octaedrul .................................................... 3
piramida..................................................... 4
poliedru ......................................................2
poliedru concav...........................................2
poliedru convex...........................................2
poliedru regulat...........................................2
poligon de sec"iune .....................................5
prisma ........................................................4
punct pe suprafa"! ......................................4
tetraedrul....................................................3
transformate prin desf!#urare .....................6
vrful ..........................................................2
Dr.ing. Liviu Prun!
Prelegerea 7:
Poliedre. Reprezentare. Punct pe suprafa"a. Sec"iuni plane n poliedre. Desf!#urarea poliedrelor.
2

1. Poliedre

1.1 Defini!ii. Reprezentare

Se nume#te poliedru un corp care apar"ine spa"iului tridimensional #i care este m!rginit de un
num!r oarecare de fe"e plane. Intersec"ia a dou! fe"e determin! o muchie a poliedrului. Vrful
unui poliedru este generat de intersec"ia a trei sau a mai multor fe"e.

Se nume#te poliedru regulat poliedrul ale c!rui fe"e sunt poligoane regulate egale, cu un acela#i
num!r de laturi #i ale c!rui unghiuri diedre sau poliedre sunt egale ntre ele.

Poliedrele mai pot fi convexe sau concave. Un poliedru este convex dac! nici unul din planele
fe"elor nu-l intersecteaz! #i este concav n caz contrar.


1.2 Reprezentarea poliedrelor

Pentru a reprezenta n epur! un poliedru este necesar s! proiect!m punctele #i muchiile care-l
determin!.

Se observ! c! este suficient s! cunoa#tem proiec"iile vrfurilor pentru ca proiec"iile muchiilor s!
rezulte.

Contur aparent

Fie poliedrul ABCDMNPR (fig.1.1) #i fie !
direc"ia dup! care se duc proiectantele.
Datorit! proiectantelor duse va lua na#tere o
suprafa"! poliedral! circumscris! care, de
regul!, este un poligon strmb #i care, poart!
denumirea de contur aparent relativ la
direc"ia ! . Conturul aparent este poligonul,
n general strmb, care nchide n interiorul
s!u, pe unul din planele de proiec"ie,
proiec"iile celorlalte elemente. n exemplul
nostru intersectnd suprafa"a poliedral! sus
amintit! cu un plan [P] rezult! poligonul
A'M'N'P'C'D' care se nume#te contur aparent
pe planul [P].
Figura 1.1 Contur aparent
Dr.ing. Liviu Prun!
Prelegerea 7:
Poliedre. Reprezentare. Punct pe suprafa"a. Sec"iuni plane n poliedre. Desf!#urarea poliedrelor.
3
1.3 Vizibilitatea poliedrelor

Trebuie spus c! n func"ie de sistemul de proiec"ie folosit (dublu sau triplu ortogonal) vizibilitatea se
analizeaz! separat pentru fiecare plan de proiec"ie n parte.

Exist! urm!toarele reguli care trebuie respectate pentru a stabili vizibilitatea pe un plan de
proiec"ie:
$. Conturul aparent este vizibil.
2. O fa"! care con"ine un punct vizibil este vizibil!, afar! de cazul n care acel punct apar"ine
conturului aparent.
3. Dac! proiec"iile a dou! muchii care nu se intersecteaz! n spa"iu sunt concurente n
interiorul conturului, n general una este vizibil!, iar cealalt! este invizibil!.
4. Dac! dou! fe"e se intersecteaz! dup! o muchie care apar"ine conturului aparent, una este
vizibil!, iar alta invizibil!. ns!, pot fi amndou! vizibile sau invizibile dac! ele se
intersecteaz! dup! o muchie care nu apar"ine conturului aparent, iar muchia este vizibil!
sau invizibil!.
5. Dac! un vrf este proiectat n interiorul conturului aparent, muchiile care se ntlnesc n
acest vrf sunt toate vizibile sau toate invizibile, dup! cum vrful este vizibil sau invizibil n
raport cu planul de proiec"ie respectiv.

1.4 Poliedre regulate

Conform celor dou" teoreme ale lui Euler
$
sunt numai cinci poliedre regulate:
! !! ! tetraedrul (patru fe"e triunghiuri echilaterale egale) - (fig.1.2);
! !! ! hexaedrul (cubul, #ase fe"e p!trate egale);
! !! ! octaedrul (opt fe"e triunghiuri echilaterale egale) - (fig.1.3);
! !! ! dodecaedrul ($2 fe"e pentagoane regulate egale) - (fig.1.4);
! !! ! icosaedrul (20 de fe"e triunghiuri echilaterale egale) - (fig.1.5).


1
Teorema I: Dac" se mparte un poligon convex ntr-un num"r de poligoane, suma dintre num"rul fe#elor
poligoanelor $i num"rul vrfurilor este mai mare cu o unitate dect num"rul laturilor: F + V = L + 1.
Teorema II: ntr-un poliedru convex, suma dintre num"rul fe#elor $i cel al vrfurilor, este egal" cu num"rul
muchiilor adunat cu 2: F + V = M + 2.
Figura 1.2 Tetraedrul
Figura 1.3 Octaedrul
Dr.ing. Liviu Prun!
Prelegerea 7:
Poliedre. Reprezentare. Punct pe suprafa"a. Sec"iuni plane n poliedre. Desf!#urarea poliedrelor.
4

1.5 Poliedre neregulate

Exist! doar dou! poliedre de acest tip: prisma #i piramida.

Prisma

Att prisma ct #i piramida se reprezint!
cu ajutorul proiec"iilor muchiilor #i a
proiec"iilor bazei.

Pentru a putea reprezenta o prism!
(fig.1.6) avem nevoie de proiec"iile bazei
sale #i de proiec"iile direc"iei muchiilor pe
planele [V] #i [H], n exemplul prezentat
baza MNP(mnp, m'n'p') #i direc"ia ) d' d, ( D .

Punct pe suprafa!"

Un punct este situat pe suprafa"a unui
poliedru dac! el apar"ine unei drepte care la
rndul ei este inclus! n una din fe"ele
poliedrului.

n figura 7.6 se observ! c! segmentul de
dreapt! ) ' e ' e , ee ( EE
1 1 1
este inclus fe"ei
MNRS(mnrs, m'n'r's). Pe de alt! parte
punctul A(a, a') apar"ine segmentului de
dreapt! ) ' e ' e , ee ( EE
1 1 1
. A#adar, punctul A(a, a') este situat pe suprafa"a prismei MNPSRT(mnpsrt,
m'n'p's'r't'). Putem scrie:
Figura 1.4 Dodecaedrul
Figura 1.5 Icosaedrul
Figura 1.6 Reprezentarea prismei. Punct pe suprafa#".
Dr.ing. Liviu Prun!
Prelegerea 7:
Poliedre. Reprezentare. Punct pe suprafa"a. Sec"iuni plane n poliedre. Desf!#urarea poliedrelor.
5
) s' r' n' m' MNRS(mnrs, ) a' A(a,
e' e' a' , ee a
s' r' n' m' e' e' mnrs, ee
1 1
1 1
Referitor la vizibilitatea punctului A(a, a') se poate spune: proiec"ia a este vizibil! deoarece
proiec"ia mnsr este la rndul ei vizibil! n timp ce proiec"ia a' este invizibil! deoarece proiec"ia
m'n'r's' nu este vizibil!.

Piramida


Pentru a putea reprezenta o piramid!
(fig.1.7) avem nevoie de proiec"iile bazei
sale #i de proiec"iile vrfului - baza
ABC(abc, a'b'c') #i vrful S(s, s').

Punct pe suprafa!"

n figura 7.7 se observ! c! punctul M(m,
m') este situat pe suprafa"a piramidei
deoarece el apar"ine segmentului de
dreapt! ) ' e ' s , se ( SE care la rndul s!u
este inclus fe"ei BCS(bcs, b'c's'). Putem
scrie:
) s' c' b' BCS(bcs, ) m' M(m,
s' c' b' e' s' bcs, se
e' s' m' , se m
Cum proiec"ia abc nu se vede rezult! c! proiec"ia m este invizibil! n timp ce proiec"ia m' este
vizibil! deoarece proiec"ia a'b'c' se vede.

2. Sec!iuni plane n poliedre

Intersectnd un poliedru cu un plan ob"inem un poligon, numit poligon de sec!iune.

Pentru a determina poligonul de sec"iune exist! mai multe metode de lucru. Noi vom prezenta o
singur! metod! #i anume: Metoda prin Vrfuri.

Metoda prin vrfuri are ca fundament tehnica (vezi Prelegerea 4, paragraf 3, figura 3.2) prin care
se determin! punctul n care o dreapt! (muchia poliedrului, n cazul nostru) intersecteaz! un plan
de pozi"ie general! (planul de sec"iune).

Men"ion!m c! metoda poate fi aplicat! att n cazul piramidei ct #i n cazul prismei indiferent de
pozi"ia planului secant.


Figura 1.7 Reprezentarea piramidei. Punct pe suprafa#".
Dr.ing. Liviu Prun!
Prelegerea 7:
Poliedre. Reprezentare. Punct pe suprafa"a. Sec"iuni plane n poliedre. Desf!#urarea poliedrelor.
6
Pentru prezentarea metodei amintite mai sus vom folosi un exemplu numeric. Astfel, fie piramida
SABC (sabc, sabc), unde S($40, 90, 80), A(90, 40, 0), B(55, 29, 0), C(35, 60, 0) #i planul [P]
despre care se #tie c! P
x
($50, 0, 0) #i OP
x
P
v
OP
x
P
h
= 45. Se cere:
a) S! se determine poligonul de sec"iune care rezult! prin intersectarea planului [P] cu
piramida SABC (sabc, sabc).

Pentru determinarea poligonului de sec!iune se procedeaz" astfel:

Vezi figura 2.$!

! !! ! Se traseaz! proiec"iilor punctelor S(s, s), A(a, a), B(b, b) #i C(c, c).
! !! ! Se traseaz! muchiile piramidei.
! !! ! Se traseaz! urmele planului [P].

Apoi:
! !! ! Prin muchia ) ' a ' s , sa ( SA se traseaz! planul de cap!t [R
$
]. Fie ) ' , (
1 1 1
dreapta de
intersec"ie dintre planele [P] #i [R
$
]. La intersec"ia proiec"iilor
1
#i sa rezult! proiec"ia
orizontal! # a punctului $(#, #) n care muchia ) ' a ' s , sa ( SA intersecteaz! planul [P]. Din
proiec"ia # se ridic! linie de ordine pn! la proiec"ia
1
' #i se ob"ine proiec"ia #. Punctul
$(#, #) este un vrf al poligonului de intersec"ie.
! !! ! Prin muchia ) ' b ' s , sb ( SB se traseaz! planul de cap!t [R
2
]. Fie ) ' , (
2 2 2
dreapta de
intersec"ie dintre planele [P] #i [R
2
]. La intersec"ia proiec"iilor
2
#i sb rezult! proiec"ia
orizontal! 2 a punctului 2(2, 2) n care muchia ) ' b ' s , sb ( SB intersecteaz! planul [P]. Din
proiec"ia 2 se ridic! linie de ordine pn! la proiec"ia
2
' #i se ob"ine proiec"ia 2. Punctul
2(2, 2) este un al doilea vrf al poligonului de intersec"ie.
! !! ! Prin muchia ) ' c ' s , sc ( SC se traseaz! planul de cap!t [R
3
]. Fie ) ' , (
3 3 3
dreapta de
intersec"ie dintre planele [P] #i [R
3
]. La intersec"ia proiec"iilor
3
#i sc rezult! proiec"ia
orizontal! 3 a punctului 3(3, 3) n care muchia ) ' c ' s , sc ( SC intersecteaz! planul [P]. Din
proiec"ia 3 se ridic! linie de ordine pn! la proiec"ia
3
' #i se ob"ine proiec"ia 3. Punctul
3(3, 3) este cel de al treilea vrf al poligonului de intersec"ie.


3. Desf"#urarea poliedrelor
2


A desf!#ura un poliedru nseamn! a aduce toate fe"ele sale n acela#i plan. Punctele #i liniile care
apar"in unui poliedru, dup! desf!#urarea acestuia, poart! numele de transformate prin
desf"$urare ale acelor puncte #i linii. Referitor la transformatele prin desf!#urare se pot spune
urm!toarele:
! !! ! O linie poligonal! trasat! pe suprafa"a poliedrului se transform! ntr-o linie poligonal! de
aceea#i lungime.

2
n acest material prezent"m doar modul de ob#inere al desf"$uratei piramidei. n ceea ce prive$te tehnica de
trasare a desf"$uratei prismei recomand"m consultarea bibliografiei recomandate.
Dr.ing. Liviu Prun!
Prelegerea 7:
Poliedre. Reprezentare. Punct pe suprafa"a. Sec"iuni plane n poliedre. Desf!#urarea poliedrelor.
7
! !! ! Unghiurile dintre muchii se conserv!. Acela#i lucru se poate spune #i despre unghiurile pe
care le fac muchiile cu laturile unei linii poligonale. A#adar, dreptele paralele se transform!
tot n drepte paralele.
! !! ! O sec"iune dreapt! f!cut! ntr-o prism! se transform! prin desf!#urarea prismei ntr-o
linie dreapt!.

Trebuie s! subliniem faptul c!, ntotdeauna, nainte de a trece la desf!#urarea unui poliedru este
necesar s! ob"inem adev!rata m!rime a muchiilor acestuia precum #i adev!rata m!rime a
poligonului de la baz!.

Pentru exemplificare vom continua problema nceput! anterior propunndu-ne:
b) S! se desf!#oare trunchiul de piramid! care rezult! prin intersectarea piramidei SABC
(sabc, sabc) cu planul [P].

A#adar, s! afl!m adev!rata m!rime a poligonului de sec"iune, (fig.3.1). Pentru a realiza acest lucru
vom rabate planul [P] pe planul orizontal de proiec"ie (a se vedea Prelegerea 7, paragraful $.$,
figurile $.2 #i $.3).

Se ia un punct M(m, m') pe urma
v
P a planului [P]. Din proiec"ia m se ridic! o perpendicular! la
urma
h
P a planului [P]. Cu vrful compasului n punctul P
x
se rote#te proiec"ia m' pn! cnd
arcul de cerc descris de acesta intersecteaz! perpendiculara trasat! anterior. A rezultat n acest fel
punctul M
0
. Punctele P
x
#i M
0
ne dau urma
0 v
P .

Punctele $(#, #), 2(2, 2) #i 3(3, 3) sunt situate pe cte o orizontal! din planul [P]. A#adar prin
proiec"iile #', 2', #i 3' tras!m paralele la axa de proiec"ie OX ob"innd, astfel, proiec"iile verticale
ale orizontalelor amintite anterior. Punctele n care proiec"iile verticale ale orizontalelor
intersecteaz! urm!
v
P sunt chiar urmele orizontalelor. Rotim, pe rnd, fiecare urm! pn! cnd
acesta ajunge la
0 v
P . De aici tras!m paralele la urma
h
P ob"innd orizontalele a#ezate pe planul
[H]. Ridicnd linie de ordine la
h
P din proiec"iile #, 2, #i 3 pn! la orizontala pe care este situat
fiecare punct, rezult! punctele I
0
, II
0
#i III
0
care sunt vrfurile poligonului de sec"iune. Acesta este
situat acum n planul orizontal de proiec"ie [H] #i, deci, avem adev!rata lui m!rime.

Baza piramidei (triunghiul ABC(abc, a'b'c')) este situat! n planul de proiec"ie [H], deci este
reprezentat! n adev!rat! m!rime.

R!mne s! determin!m adev!rata m!rime a muchiilor piramidei, (fig.3.2). Pentru a rezolva
aceast! problem! vom face, cu fiecare muchie, o rota"ie de nivel urm!rind ca muchiile s! ocupe, n
final, pozi"ia unor drepte de front (orice segment de dreapt! inclus unei frontale se proiecteaz! in
adev!rat! m!rime pe planul vertical de proiec"ie [V]). Pentru u#urin"a calculului grafic alegem axa
de rota"ie ca fiind o vertical! ce trece prin vrful S(s, s') al piramidei (ne afl!m n cazul descris n
Prelegerea 5, paragraful 2.$, figura 2.5). A#adar, prin proiec"ia s tras!m o paralel! la axa OX,
apoi, cu vrful compasului n s rotim, pe rnd, proiec"iile a, b #i c pn! cnd acestea ajung la
paralela trasat! anterior. Au rezultat n acest fel proiec"iile rotite a
r
, b
r
$i c
r
. Ridicnd linie de
ordine de la proiec"iile rotite, la axa OX g!sim #i proiec"iile rotite a'
r
, b'
r
$i c'
r
. Segmentele de
dreapt!
r
' a ' s ,
r
' b ' s #i
r
' c ' s redau adev!rata m!rime a muchiilor piramidei.

Dr.ing. Liviu Prun!
Prelegerea 7:
Poliedre. Reprezentare. Punct pe suprafa"a. Sec"iuni plane n poliedre. Desf!#urarea poliedrelor.
8
Mai r!mne s! determin!m adev!rata m!rime a muchiilor trunchiului de piramid!. Pentru acesta
prin proiec"iile #', 2', #i 3' tras!m paralele la axa de proiec"ie OX pn! cnd acestea
intersecteaz! muchiile corespunz!toare
r
' a ' s ,
r
' b ' s #i
r
' c ' s . Am determinat, n acest mod,
punctele #'
r
, 2'
r
#i 3'
r
. Segmentele de dreapt!
r r
' 1 ' a ,
r r
' 2 ' b #i
r r
' 3 ' c redau adev!rata m!rime a
muchiilor trunchiului de piramid!.

Abia acum avem toate elementele necesare pentru a trece la trasarea def!#uratei trunchiului de
piramid!, (fig.3.3).

Pentru a trasa fe"ele piramidei, se alege, de voie, pe coala de hrtie punctul S
0
. Se traseaz!, sub
un unghi oarecare, muchia
0 0
A S (adev!rata ei m!rime este dat! de segmentul de dreapt!
r
' a ' s ). Cu vrful compasului n S
0
#i deschiderea dat! de segmentul de dreapt!
r
' b ' s tras!m un
arc de cerc, apoi, cu vrful compasului n A
0
#i deschiderea dat! de segmentul de dreapt!
ab tras!m un alt arc de cerc astfel nct s! intersect!m arcul de cerc trasat anterior. La intersec"ia
celor dou! arce rezult! vrful B
0
. n acest moment avem trasat! fa"a SAB(sab, s'a'b') a piramidei.

Pentru a reprezenta fa"a SBC(sbc, s'b'c') tras!m un arc de cerc cu vrful compasului n punctul S
0

#i deschiderea dat! de segmentul de dreapt!
r
' c ' s #i un al doilea arc, plasnd vrful compasului n
punctul B
0
#i avnd deschiderea dat! de segmentul de dreapt! bc . La intersec"ia celor doua arce
rezult! vrful C
0
.

In mod asem!n!tor ob"inem fa"a SCA(sca, s'c'a') a piramidei.

Urmeaz! s! tras!m baza piramidei. Aceasta poate fi a#ezat! pe oricare din laturile:
0 0
B A ,
0 0
C B sau
0 0
A C . n exemplul prezentat am a#ezat baza piramidei pe segmentul de dreapt!
0 0
C B . A#adar, avem vrfurile A
0
#i B
0
#i r!mne de determinat vrful C
0
. Pentru a rezolva #i
aceast! problem! tras!m un arc de cerc cu centrul n punctul B
0
#i deschiderea compasului dat! de
segmentul de dreapt! ba , apoi, tras!m un al doilea arc de cerc care are centrul n punctul C
0
#i
deschiderea compasului dat! de segmentul de dreapt! ca . La intersec"ia celor dou! arce de cerc
rezult! punctul A
0
. Unind B
0
cu A
0
#i C
0
cu A
0
rezult! baza piramidei.

Urm!torul pas este trasarea muchiilor trunchiului de piramid!. Pe fiecare muchie de piramid!
a#ez!m, n mod corespunz!tor, pornind din punctele A
0
, B
0
#i C
0
, segmentele de dreapt!
r r
' 1 ' a ,
r r
' 2 ' b #i
r r
' 3 ' c #i determin!m punctele I
0
, II
0
#i III
0
.

n sfr#it, r!mne de ad!ugat cea dea a doua baz! a trunchiului de piramid!, #i anume, poligonul
de sec"iune I
0
II
0
III
0
. Asem!n!tor cu ceea ce am prezentat pentru baza piramidei, alegem o latur!
pe care s! a#ez!m poligonul de sec"iune. Noi am ales segmentul de dreapt!
0 0
I III #i am trasat
dou! arce de cerc: unul cu centrul n III
0
#i cu raza dat! de segmentul de dreapt!
0 0
II III #i
cel!lalt de centru I
0
#i cu raza dat! de segmentul de dreapt!
0 0
II I . La intersec"ia celor dou! arce
de cerc rezult! punctul II
0
.


Dr.ing. Liviu Prun!
Prelegerea 7:
Poliedre. Reprezentare. Punct pe suprafa"a. Sec"iuni plane n poliedre. Desf!#urarea poliedrelor.
9
Dr.ing. Liviu Prun!
Prelegerea 7:
Poliedre. Reprezentare. Punct pe suprafa"a. Sec"iuni plane n poliedre. Desf!#urarea poliedrelor.
10
Dr.ing. Liviu Prun!
Prelegerea 7:
Poliedre. Reprezentare. Punct pe suprafa"a. Sec"iuni plane n poliedre. Desf!#urarea poliedrelor.
11

Dr.ing. Liviu Prun!
Prelegerea 7:
Poliedre. Reprezentare. Punct pe suprafa"a. Sec"iuni plane n poliedre. Desf!#urarea poliedrelor.
12