Sunteți pe pagina 1din 4

Profesor: Manoiu Constantin-Claudiu

Clasa: X -a E
Data: 11.02.2010
Efectiv: 24 de elevi; (F 9 ; B 13)
Locul desfasurarii: Teren de sport (2! " #0!)

Materiale si instalatii:
$reutati: 4%& 2 'uc( ).20%& 2 'uc
*i+&ii !edici+ale 3 'uc.,3 %&
*i+&ii -a+d'al 4 'uc.

Teme si obiective:
1.Dezvoltarea vitezei de reactie - consolidare .
2.Pase in doi cu pas adaugat cu finalizare prin aruncare la cos - consolidare.

Competente specifice:
.a reali/e/e aru+carea &reutatii de 0e loc;
.a reali/e/e aru+carea &reutatii cu ela+;
.a reali/e/e 0ri/a( 0asa si aru+carea la 0oarta;
Obiective operationale:
1'iective !otrice:
.a reali/e/e aru+carea &reutatii de 0e loc si cu ela+ la dista+ta( cu !a+a forte;
.a reali/e/e o 0asa si 0ri/a 'u+a i+ de0lasare cu 0as adau&at( cu o fi+ali/are 0e !asura.

1'iective co&+itive:
.a cu+oasca re&ulile de desfasurare a aru+carii &reutatii;
.a stie sa de+u!easca de0ri+derile !otrice utili/ate.
1'iective afective:
.a cola'ore/e cu cole&ii i+ vederea reali/arii sco0ului 0ro0us;
.a isi i+cura2e/e cole&ii.

Verigi si
durata
Continut Dozare Formatii de lucru Observatii
1.Organizarea
Colectivului
de elevi
2 min.
,salutul(
,ali+ierea(
,0re/e+tarea te!elor si a o'iectivelor
ur!arite(
30sec.
1.30!i+
3+ li+ie 0e u+ ra+d
2.Pregatirea
organismului
pentru efort
6 min.
,i+toarceri de 0e loc(la drea0ta(sta+&a si
sta+&a i!0re2ur
4varia+te de !ers:
,0e varfuri(0e calcaie(0e 0artea e"terioara
si i+terioara a la'ei 0iciorului
,!ersul 0iticului;
4varia+te de aler&are:
,cu 0e+dularea &a!'elor i+a0oi(
,cu 0e+dularea &a!'elor i+ai+te(
,cu 0as adau&at(
,cu 0as i+crucisat(
,cu &e+u+c-ii sus;
40as sarit
40as saltat
#,10"
L,1
l,1
D,1
D,1
D,1
D,1
D,1
D,1
3+ li+ie 0e u+ ra+d
Cate u+ul i+ coloa+a
Cate u+ul i+ coloa+a
3.nfluentarea
selectiva a
aparatului
locomotor
! min.
4e"ercitii de &i!+astica 0e+tru ca0,&at
,ducerea ca0u0ui s0re drea0ta si
sta+&a(
,a0lecari si ridicari de ca0(
,rotiri s0re drea0ta si sta+&a
4e"ercitii 0e+tru 'rate si u!ar:
,i+c-ideri si desc-ideri de 0u!+(
,rotiri de 0u!+ s0re e"rerior si i+terior
,rotiri de a+te'rat s0re i+terior si
e"terior
,rotirea 'ratelor alter+ativ s0re i+ai+te
si i+a0oi(
,rotirea a!'elor 'rate i+ai+te si i+a0oi
,e"te+sii de 'rate i+ 0la+ vertical si
ori/o+tal
,rotiri de u!eri s0re i+ai+te(
,rotiri de u!eri s0re i+a0oi(
,ridicari si co'orari de u!eri(
4e"ercitii 0e+tru tru+c-i:
,i+doiri laterale de tru+c-i( catre
drea0ta si sta+&a(
,rasuciri de tru+c-i catre drea0ta si
sta+&a(
,e"te+sii si a0lecari de tru+c-i cu
ati+&erea solului cu 'ratele
,rotiri de tru+c-i catre drea0ta si
sta+&a(
,rotiri de 'a/i+;
4e"ercitii 0e+tru 0icioare:
,fa+dari laterale(catre drea0ta si
sta+&a(
,fa+dari s0re i+ai+te 0e 0iciorul dre0t
si sta+&(
,&e+oflectiu+i(
,sarituri cu &e+u+c-ii la 0ie0t(
,saritura 'roscutei(
,sarituri ca !i+&ia.
2";5t
2";5t
2";5t
2";5t
2";5t
2";5t
5"
5"
2";5t
2";5t
2";5t
2";5t
2";5t
2";5t
2";5t
2";5t
2";5t
2";4t
5"
"
1,20"
1,20"
3+ cerc
3+ cerc
3+ cerc
3+ cerc
".#ema 1.
1$ min.
6ru+carea &reutatii de 0e loc la
dista+ta cu !a+a forte (aru+care de ti0
i!0i+&ere).
6ru+carea &reutatii cu ela+ la dista+ta(
di+ su0rafata de aru+care.
) !i+.
5!i+
Cate 4 su'iecti
Cate 4 su'iecti
$.#ema 2.
1$ min.
7asa si 0ri/a i+ doi cu de0lasare 0ri+
0as adau&at.
7asa( 0ri/a i+ de0lasare cu 0as adau&at
cu aru+care la 0oarta 0ri+ 0rocedeul la
ale&ere.
) !i+.
5 !i+.
7erec-i de cate doi
su'iecti
7erec-i de cate doi
su'iecti
6.%evenirea
organismului
dupa efort.
3 min.
4e"ercitii de !ers cu e"ercitii de
res0iratie;
4di+ sta+d( ridicarea 0e varful
0icioarelor cu ducerea 'ratelor sus cu
i+s0iratie si reve+ire cu e"0iratie.
4!ers cu scuturarea !ai+ilor si a
0icioarelor;
1!i+.
1 !i+.
1 !i+.
3+ coloa+a cate u+ul
!.&precieri si
recomandari
2 min.
4a0recieri 0o/itive si +e&ative a0arute
0e 0arcursul lectiei;
4te!a 0e+tru acasa;
4salutul si 0lecarea elevilor la vestiare
1 !i+.
0 sec.
10 sec.
3+ li+ie 0e u+ ra+d.