Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA A

Rela!ii trigonometrice ntr-un triunghi oarecare


Cele mai importante rela!ii dintre unghiurile , , "i laturile a, b, c ale
unui triunghi oarecare ABC (fig. A.#), sunt teorema sinusurilor "i teorema
cosinusului. Teorema cosinusului poate fi nlocuit$ cu teorema tangentei sau cu
formulele referitoare la jum$tatea unghiurilor.
Teorema sinusurilor. ntr-un triunghi raportul a dou$ laturi este egal cu raportul
sinusurilor unghiurilor opuse.
sin sin sin
c b a
= = (A.#)
Teorema cosinusului. P$tratul lungimii unei laturi a unui triunghi este egal cu
suma p$tratelor lungimilor celorlalte dou$ laturi minus de dou$ ori produsul lor
nmul!it cu cosinusul unghiului dintre ele.

cos 2
, cos 2
, cos 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
ab b a c
ca a c b
bc c b a
+ =
+ =
+ =
(A.2)
Fig. A.# Fig. A.2
c
b
B
A
a
Cb

a
c

Anexa A 101
Teorema tangentei
Aplicnd proprietatea propor!iilor, ob!inem din teorema sinusurilor:
2
cos
2
sin 2
2
sin
2
cos 2
sin sin
sin sin
,
sin
sin+
+
=
+

=
+

=
b a
b a
b
a
(A.3)
mp$r!ind num$r$torul "i numitorul prin
2
cos
2
cos
+
, ob!inem teorema
tangentei pentru laturile a "i b; prin permut$ri circulare ob!inem teorema
tangentei "i pentru celelalte perechi de laturi:
2
#80
2
,
2
tg
2
tg
2
#80
2
,
2
tg
2
tg
2
#80
2
,
2
tg
2
tg
=
+ +
+


=
+ +
+


=
+ +
+

a c
a c
c b
c b
b a
b a
` (A.4)
Prin permut"ri circulare n!elegem c$ a trece n b, b trece n c, c trece n a.
Acela"i lucru pentru unghiuri: (fig. A.2).
Exprimarea func!iilor trigonometrice ale unghiurilor
unui triunghi cu ajutorul laturilor
Se noteaz$ perimetrul triunghiului prin 2s, a+b+c=2s sau s=(a+b+c)/2.
Formulele cosinusului:
.
) (
2
cos ,
) (
2
cos ,
) (
2
cos
ab
s c s
ca
s b s
bc
s a s
=

=

(A.5)
Formulele sinusului:
.
) )( (
2
cos ,
) )( (
2
sin ,
) )( (
2
sin
ab
b s a s
ca
a s c s
bc
c s b s
=

=

=

(A.6)
Formulele tangentei:
.
) (
) )( (
2
tg ,
) (
) )( (
2
tg ,
) (
) )( (
2
tg
c s s
b s a s
b s s
a s c s
a s s
c s b s


=

(A.7)