Sunteți pe pagina 1din 4

STATISTIC

1) Dintr-o populaie oarecare s-a extras o selecie de volum n=50 care a condus la rezultatele:
x
i
2 5 7 10
n
i
16 12 8 14
unde n
i
=recvena de apariie a lui x
i
!n selecie "

=
= =
4
1 i
i
n 50 n
#$ %& se calculeze media de selecie
'
X
( dispersia de selecie D)( precum *i repartiia empiric& +) *i ,
+)
$
-ceea*i pro.lem& pentru selecia:
x
/
6 7 8 0 10
n
/
1 1 1 2 1
2) ,olosind metoda momentelor s& se estimeze parametrii din repartiiile:
a#
1
" #
" ( #
x
x e
f x


= ( x20( 20( 20 ixat "repartiia gamma#
.#
2 1
1
1 2 1 2
" ( ( # ( 3 ( 4 f x x

=
(
1 2
<
"repartiia uniform#
c#
5
" ( #
x
x
p x e

=
( 20( xN "repartiia Poisson#
3) ,ie +
1
(6$( +
n
o selecie dintr-o populaie !n care caracteristica su. cercetare este o varia.il&
aleatoare cu densitatea de repatiie: " ( # ( 0
x
f x e x

= ( 20$
a# %& se 7&seasc& estimatorul de maxim& verosimilitate$
.# %& se ale estimaia corespunz&toare datelor x
1
=0(8( x
2
=1(4( x
1
=0(6( x
4
=0(7( x
5
=1(8
4) %& se estimeze prin metoda verosimilit&ii maxime parametrul :
a# " ( # "1 #
x
p x = xN, 0881$
.#
0
1
" ( #
x
x
f x

+

= ( x2x
0
ixat( 20$
c#
2
2
" ( #
x
x
f x e

= ( x20( 20$
d#
1
" #
" ( #
x
x e
f x


= ( x20( 20( 20$
e#
2 1
1
1
1 2
" ( # ( " (1# f x x

=
5) ,ie varia.ila aleatoare continu& + av9nd densitatea de pro.a.ilitate
"x( #=
x

2
1
e
2

( x20(
"unde 20 este un parametru# *i selecia de volum n=10 dat& !n ta.elul urm&tor
x
/
2(2 2(1 2(5 2(7 1
n
/
1 2 2 1 2
a# %& se estimeze media de selecie
+
corespunz&toare seleciei date:
.# %& se estimeze prim metoda verosimilit&ii maxime parametrul din repartiia dat& *i s& se
calculeze valoarea acestuia pe .aza seleciei considerate$
1
6) ,ie varia.ila aleatoare continu& + av9nd densitatea de pro.a.ilitate
"x( #=
x

1
1
e
1

( x20(
"unde 20 este un parametru# *i selecia de volum n=10 dat& !n ta.elul urm&tor
x
/
1(2 1(1 1(5 1(7 2
n
/
1 2 1 2 2
a# %& se estimeze media de selecie
+
corespunz&toare seleciei date:
.# %& se estimeze prim metoda verosimilit&ii maxime parametrul din repartiia dat& *i s& se
calculeze valoarea acestuia pe .aza seleciei considerate$
7) ,ie varia.ila aleatoare continu& + cu densitatea de pro.a.ilitate "x(#=

1
( x 0
0( x 0
x
e

>

( cu 20
*i selecia de volum n=10:
x
/
0$1 0$2 0$4 0$5 0$7
n
/
1 2 4 2 1
a# %& se calculeze media de selecie$
.# %& se determine un estimator pentru parametrul prin metoda momentelor *i s& se 7&seasc&
valoarea acestuia pentru selecia dat&$
c# %& se estimeze prin metoda verosimilit&ii maxime parametrul $
8) ,ie varia.ila aleatoare continu& + cu densitatea de pro.a.ilitate "x(#=
( x 0
0( x 0
x
e

>

( cu 20 *i
selecia de volum n=10:
x
/
10 12 11 14 16
n
/
1 2 4 2 1
a# %& se calculeze media de selecie$
.# %& se determine un estimator pentru parametrul prin metoda momentelor *i s& se 7&seasc&
valoarea acestuia pentru selecia dat&$
c# %& se estimeze prin metoda verosimilit&ii maxime parametrul $
9) ,ie varia.ila aleatoare continu& + cu densitatea de pro.a.ilitate
"x(#=

+
+
1# "0( x 0(
1# "0( x ( x # 2 "
1
( cu 2-2 *i selecia de volum n=10:
x
/
0$12 0$14 0$20 0$26 0$28
n
/
1 2 4 2 1
a# %& se calculeze media de selecie$
.# %& se determine un estimator pentru prin metoda momentelor *i s& se 7&seasc& valoarea
acestuia pentru selecia dat&$
2
c# %& se estimeze prin metoda verosimilit&ii maxime parametrul $
10) ,ie varia.ila aleatoare + cu densitatea de pro.a.ilitate "x( # ="1;#x
;2
( x"0( 1#( 2-1$
a# <stimai prin metoda momentelor parametrul *i determinai estimaia o.inut& pentru selecia:
x
/
0$21 0$22 0$25 0$28 0$20
n
/
1 2 4 2 1
.# <stimai prin metoda verosimilit&ii maxime parametrul $
11) ,ie varia.ila aleatoare + cu densitatea de pro.a.ilitate "x( # =x
-1
( x"0( 1#( 20$
a# <stimai prin metoda momentelor parametrul *i determinai estimaia o.inut& pentru selecia:
x
/
0$12 0$14 0$2 0$26 0$28
n
/
1 2 4 2 1
.# <stimai prin metoda verosimilit&ii maxime parametrul $
12) ,ie varia.ila aleatoare continu& + cu densitatea de pro.a.ilitate
"x(#=

+

1# "0( x 0(
1# "0( x ( x # 1 "
( cu 2-1 *i selecia de volum n=10:
x
/
0$21 0$22 0$25 0$28 0$20
n
/
1 2 4 2 1
a# %& se calculeze media de selecie$
.# %& se determine un estimator pentru prin metoda momentelor *i s& se 7&seasc& valoarea
acestuia pentru selecia dat&$
c# %& se estimeze prin metoda verosimilit&ii maxime parametrul $
13) ,ie varia.ila aleatoare discret& + cu repartiia "x( #=
x x
1
1
e
x5

( xN( "unde 20 este un


parametru# *i selecia de volum n=10 dat& !n ta.elul urm&tor
x
/
1 4 6 8 0
n
/
1 2 1 1 1
a# %& se estimeze media de selecie
+
corespunz&toare seleciei date:
.# %& se estimeze prin metoda verosimilit&ii maxime parametrul din repartiia dat& *i s& se
calculeze valoarea acestuia pe .aza seleciei considerate$
14) ,ie varia.ila aleatoare discret& + cu repartiia "x( #=
x x
2
2
x5e

( xN( "unde 20 este un


parametru# *i selecia de volum n=10 dat& !n ta.elul urm&tor
x
/
2 4 5 6 8
n
/
1 1 1 2 1
a# %& se estimeze media de selecie
+
corespunz&toare seleciei date:
.# %& se estimeze prim metoda verosimilit&ii maxime parametrul din repartiia dat& *i s& se
calculeze valoarea acestuia pe .aza seleciei considerate$
1
4