Sunteți pe pagina 1din 18

Universitatea Dunrea de Jos Galai

Faculatea de Economie i Administrarea Afacerilor


Specializare !onta"ilitate i #nformatic de Gestiune
Anul ## $ Grupa %
Proiect la Contabilitate
Aprofundat
&ndrumtor
'ect(dr( )i*ai #uliana
Student
So"iesc*i )arcela
+
!inci persoane$ #,-ES!U A($ .,.ES!U G($ GE,/GES!U /($
.E0/ES!U #( i 1A/1U'ES!U F( $ care 2n data de +3(4#(- *otrsc demararea
procedurilor pentru constituirea unei societi pe aciuni$ S(!( .A-#D,/ S(A( ,"iectul
de activitate al acestei 2ntreprinderi 2l va constitui producia i comercializarea produselor
de panificaie(
Administrarea S.C. PANIDOR S.A( se va efectua de ctre acionarul
GE,/GES!U /( numit prin actul constitutiv pe o perioad de 5 ani( Acesta va rspunde
solitar fa de societate pentru realitatea vrsmintelor efectuate de acionari$ e6istena
real a dividendelor pltite$ e6istena re7istrelor cerute de le7e i corecta lor inere$
2ndeplinirea 2ntocmai a *otr8rilor AGA$ etc( /emuneraia administratorului$ sta"ilit prin
actul constitutiv$ este de 9:3 lei;lun(
De asemenea$ pentru suprave7*erea 7estiunii societii$ verificarea le7alitii
2ntocmirii situaiilor financiare i concordana acestora cu re7istrele$ controlul
re7ularitii inerii re7istrelor$ verificarea conformitii evalurii patrimoniale cu re7ulile
sta"ilite pentru 2ntocmirea situaiilor financiare$ constatarea depunerii re7ulate a 7araniei
de ctre administrator etc$ 2ntreprinderea menionat numete$ pe o perioad de trei ani$
urmtorii < cenzori e6terni !/#S0ES!U )($ ='ADES!U S($ )A/#-ES!U A($ din
care unul este e6pert conta"il > !/#S0ES!U )(( Fiecare cenzor al 2ntreprinderii va fi
indemnizat cu o sum fi6 de ?:3 lei;lun(
Operaiuni de constituire (operatiunile de constituire au loc in luna
noiembrie)
.entru ca societatea s do"8ndeasc personalitate @uridic necesar e6ercitrii
drepturilor i asumarea de rspunderi 2n relaiile cu terii$ este necesar parcur7erea unei
anumite proceduri$ astfel
actul constitutiv al societii$ 2n care este prevzut un capital social

format din
+3(333 de aciuni cu o valoare nominal de +3 lei;ac($ va fi autentificat la notariat$
2n data de +3(4#(-$ ocazie cu care acionarul #,-ES!U A( pltete din "anii
proprii ta6a de le7alizare 2n

valoare de 9: lei(
2n numele S(!( .A-#D,/ S(A( se desc*ide contul cu numrul
/,?+1/DE5AAS=3333+%:5AAB la 1/D$ cont 2n care se depune capitalul iniial$
2n sum de +%(333 lei i contul /3?%1/DE<%+S=%:++<%+<%+< 2n care este
depus suma de +(3+3 lei reprezent8nd aportul 2n valut la capitalul 2ntreprinderii$
capital provenind de la acionari$ astfel
a( #,-ES!U A( C :(333 lei care$ potrivit actului constitutiv$ a su"scris
:33 de aciuniD
"( .,.ES!U G( C <(333 lei Econtravaloarea a <33 de aciuniF$
numrul aciunilor su"scrise de acest acionar fiind de B33( &n
contul a %33 de aciuni su"scrise aduce ca aport un calculator
evaluat la %(333 lei$ pentru +33 aciuni se aporteaz %:3 euro$
cursul de sc*im" 5$33 lei;euro 2n momentul su"scrierii$ respectiv
5$35 lei;euro la data aportrii( Diferena de <33 de aciuni va fi
acoperit 2n 53 de zile$ prin aportul a 9:3 euroD
c( GE,/GES!U /( C %(333 lei$ reprezent8nd contravaloarea a %33
din cele %(533 de aciuni su"scrise( .entru restul aciunilor
su"scrise$ acionarul aduce ca aport un autoturism$ evaluat la
%5(:33 leiD
%
d( .E0/ES!U #( a su"scris +(333 de aciuni( .entru A33 de aciuni
su"scrise aduce ca aport o mas de ino6 evaluat la A(333 lei$ iar
pentru diferena de %33 de aciuni disponi"iliti "neti depuse 2n
contul de la "ancD
e( 1A/1U'ES!U F( a su"scris :(%33 de aciuni$ pentru care aduce
ca aport o *al de producie$ evaluat la ::(333 lei$ care va fi i
sediul social al 2ntreprinderii care se constituie E2n sc*im"ul a
5(933 de aciuniF( Diferena de :33 de aciuni va fi acoperit pe
seama unor disponi"iliti "neti care vor fi depuse 2n contul de la
"anc 2n termen de %3 de zile de la su"scriere(
&n data de +?(4#(-$ fondatorii solicit 2nmatricularea societii 2n /e7istrul !omerului$
solicitare care este 2nsoit de urmtoarele documente dovada disponi"ilitii firmei i
em"lemeiD actul constitutiv al societiiD dovada efecturii vrsmintelor 2n condiiile
actului constitutiv Ee6tras de cont$ procese ver"ale de recepieFD actele privind
proprietatea asupra aporturilor 2n natur$ iar pentru depozit$ certificatul constatator al
sarcinilor de care este 7revatD actele constatatoare ale operaiunilor 2nc*eiate 2n contul
societii i apro"ate de acionari Eproces ver"alFD declaraia pe propria rspundere a
fondatorilor$ a administratorilor i a cenzorilor c 2ndeplinesc condiiile prevzute de le7e
Elipsa antecedentelor penale$ interdicia de a funciona 2n mai mult de trei consilii de
administraie etcF(
#n ceea ce privete avizele i actele de autorizare$ acestea vor fi solicitate de ctre ,ficiul
/e7istrului !omerului$ solicitanii 2nmatriculrii societii fiind de7revai de aceast
sarcin(
Autorizarea constituirii societii comerciale .anidor S(A( la @udectoria teritorial
reprezint o alt etap care tre"uie parcurs 2n vederea do"8ndirii personalitii
@uridice de ctre aceasta( .entru o"inerea autorizaiei$ se procedeaz astfel
C un @udector dele7at$ numit de preedintele tri"unalului$ efectueaz
controlul le7alitii actelor i faptelor care se 2nre7istreaz la /e7istrul
!omeruluiD
C @udectorul dele7at$ la r8ndul su$ numete un e6pert autorizat pentru a
verifica modul de evaluare a "unurilor aportate i corespondena 2ntre
valoarea acestora$ numrul i valoarea aciunilor primite de ctre acionari
2n sc*im"( #nformaiile menionate sunt cuprinse 2n raportul 2ntocmit de
e6pert i depus la ,ficiul /e7istrului !omerului 2n data de %?(4#(-(
.entru autorizare$ sCau efectuat c*eltuieli reprezentate de ta6a @udiciar de tim"ru
de <: lei$ tim"ru @udiciar 3$: lei$ care sCau pltit de acionarul GE,/GES!U /(
din "anii proprii(
&nmatricularea 2n /e7istrul !omerului se efectueaz 2n data de %B(4#(-$ su"
numrul J3+;+%<5:;-$ ta6a de 2nmatriculare pltit de GE,/GES!U /( 2n acest
scop fiind de +%3 lei( De asemenea$ pentru 2nre7istrarea 2n /e7istrul !omerului a
elementelor actului constitutiv Edenumire$ em"lem$ sediu social$ o"iect de
activitate$ durata de funcionare$ suspendare;reluare activitate$ acionari$
administratori$ cenzori$ capital social$ dizolvare$ fuziune; divizare$ radiere
2nmatriculri etcF$ acelai acionar pltete suma de 5%3 lei$ iar pentru eli"erarea
e6trasului de re7istru <3 lei(
<
.u"licarea 2nc*eierii de 2nmatriculare a 2ntreprinderii i a unui e6tras din actul
constitutiv 2n )onitorul ,ficial$ ta6a de pu"licare pltit de #,-ES!U A( fiind de +<3
lei(
Operaiuni economice (toate operatiunile economice se deruleaza in luna
decembrie)
+( Se primete de la acionarul .,.ES!U G( > care este i administratorul
societii$ 7arania de +%33GH lei( Suma se depune la "anc(
%( Se solicit societii Stamp S(/('( confecionarea a dou tampile cu
datele de identificare ale societii( Ulterior se primete factura
prestatorului$ valoarea total$ inclusiv 0=A B?$9%GH lei( Se dau 2n
folosin tampilele cumprate(
<( Se procur de la S(!( /omprint S(A($ pe "az de factur fiscal$ formulare
cu re7im special i alte formulare necesare derulrii activitii financiar
conta"ile 2n "une condiii$ 2n valoare de %33GH lei$ 0=A %5I(
5( Se ac*iziioneaz un soft de conta"ilitate de la S(!( Eurosoft S(/('( $
costul de ac*iziie fiind de +:33 lei$ 0=A %5I(
:( Se ridic de la "anc suma de %(933 lei i se acord administratorului
pentru a procura diferite "unuri$ 2n numele societii$ necesare procesului
de producie( !omisionul "ncii <$: lei(
?( .entru efectuarea unor lucrri impuse de procesul de producie$
2ntreprinderea ac*iziioneaz pe "az de "orderou de ac*iziie$ de la o
persoan fizic$ o main de cusut$ costul de ac*iziie al acesteia fiind de
+(333 lei(
9( Se cumpr cu factur de la S(!( .ractic S(/('( urmtoarele "unuri
C % compresoare !+ i !%( !ostul de ac*iziie pentru !+ este de %(333 lei$
iar pentru !% +(%33 leiD
C , main de 7urit al crei cost de ac*iziie este <33 leiD
C % r8ndele la :3 lei;"uc(
0=A %5I(
A( Se stin7e o"li7aia de plat fa de S(!( .ractic pe "aza avansului acordat
anterior administratorului 2ntreprinderii$ diferena fiind pltit din "anii
proprii( 'a decontarea avansului se consider c*eltuieli cu diurna pentru o
zi de :3 leiD
B( Se 2nre7istreaz ac*iziia de materii prime pe "aza centralizatorului
cumprrilor de materii prime conform centralizatorului de ac*iziii
materii prime(
+3( Se 2nc*eie un contract cu o firm din Siria pentru furnizarea de pluuri( Se
ac*iziioneaz <(:33 ml plu$ 2n urmtoarele condiii factura emis de
furnizor A(333 euro$ ta6e vamale +3I$ comision vamal +I$ curs de
sc*im" 5$< lei;Euro( Se pltete ta6a i comisionul vamalD
++( .entru amena@area cldirii adus ca aport la capitalul social se apeleaz la
S(!( .roiect S(A( 2n vederea efecturii proiectului de amena@are$ factura
proiectantului este de <33 lei$ 0=A %5I( Se ac*it c;val( facturii
proiectului cu ordin de plat din contul curent(
+%( &n "aza proiectului de amena@are$ 2ntreprinderea apeleaz la S(!( =e7a BB
5
S(A( pentru efectuarea lucrrilor de amena@are a cldirii( S(!( =e7a BB S(A(
factureaz c;val( prestaiei efectuate cu suma de 5(<53GH lei$ inclusiv
0=A(
+<( Se 2nre7istreaz ac*iziia de materiale au6iliare pe "aza centralizatorului
ac*iziiilor de materiale au6iliare(
+5( Se dau 2n consum materii prime i materiale consuma"ile(
+:( &n urma procesului de producie se o"in +%3 7arnituri de *ol E+ canapeaJ%
fotoliiF$ care se 2nre7istreaz la un cost de producie presta"ilit de 933
lei;set( .entru canapea costul antecalculat este <:3 lei$ iar pentru fotoliu
+9: lei(
+?( Se primete un avans de %(333GH euro de la un client e6tern din )oldova
EAvantiF$ cursul de sc*im" fiind de 5$<? lei;euro( Ki de la un client intern
ES(!( #cor S(/('(F suma de <(:93 lei pentru livrarea ulterioar de produse
finite(
+9( Un furnizor intern de materii prime$ S(!( Alfa S(A( accept un "ilet la
ordin scadent peste <3 zile$ pentru valoarea total de +39%%$9%GH lei(
+A( &ntreprinderea 2nc*iriaz un spaiu comercial$ 2n contractul de 2nc*iriere
fiind prevzut o c*irie lunar de +(+33GH lei( Se 2nre7istreaz o"li7aia
de plat a c*iriei pentru prima lun(
+B( Din cele +%3 7arnituri de *ol o"inute$ A: se v8nd astfel
C :3 "uc( sunt v8ndute societii comerciale #cor S(/('( pentru un
pre ne7ociat de v8nzare de 9%3 lei;"uc(
C %3 "uc( se v8nd clientului e6tern EAvantiF cu %33 euro;"uc($
cursul de sc*im" 2n momentul v8nzrii fiind de 5$+ lei;euro(
C +: "uc( sunt transferate 2n ma7azinul propriu de desfacere unde
urmeaz a fi v8ndute cu un adaos comercial de <3I i 0=A
%5I(
%3( Se diminueaz creana fa de clientul intern E#corF i fa de clientul
e6tern EAvantiF pe seama avansurilor anterior 2ncasate( .entru restul
creanei de la S(!( #cor se accept un "ilet la ordin scadent peste 53 zile(
%+( .entru finalizarea lucrrilor de amena@are a construciei adus ca aport la
capitalul social se cumpr diverse materiale pentru construcii i
amena@are spaii interioare i e6terioare 2n valoare de +(%33GH lei$ 0=A
%5I( )anopera le7at de modernizare este estimate la <33 lei$ utiliz8nduC
se 2n acest scop salariaii proprii( Se pltesc cu ordin de plat materialele
pentru construcii(
%%( !onform prevederilor actului constitutive$ .,.ES!U G( Depune 2n contul
de la "anc c;val( celor <33 de aciuni su"scrise$ cursul de sc*im" fiind de
<$B: lei( 1A/1U'ES!U F( -u efectueaz la timp vrsm8ntul la care sCa
an7a@at$ ci cu o 2nt8rziere de %3 zile( Do"8nda aferent zilelor de 2nt8rziere
este de %3I din suma datorat 2ntreprinderii(
%<( &ntreprinderea particip la licitaia valutar pentru a transforma 2n lei
valuta e6istent 2n contul "ancar$ cursul de sc*im" din momentul
efecturii acestei operaiuni fiind de 5$3: lei;euro( &n urma acestei
operaiuni 2ntreprinderea o"ine suma de +%(+:3 lei$ comisionul pltit
:
"ncii fiind de +% lei(
%5( Se ridic de la "anc suma de <(:33 lei care este folosit pentru stin7erea
o"li7aiei fa de furnizorul mainii de cusut +(333 lei$ iar restul rm8ne 2n
casierie(
%:( Se ac*it cu ,. o"li7aiile 2ntreprinderii fa de urmtorii teri S(!(Stamp
S(/('($ S(!( /omprint S(A($ S(!( Apros$ S(!( 0ricos$ S(!( Eusoft S(/('$
S(!( AlfaD
%?( Se 2nre7istreaz o"li7aia de plat a impozitului pe cldiri i a ta6ei auto
datorate "u7etului local$ tiind cota de impozitare anual la construcii de
%I i ta6a auto anual de <%$53 leiD
%9( Se calculeaz i se 2nre7istreaz amortizarea lunar pentru "unurile
amortiza"ile$ duratele de via utile ale acestora fiind
Felul imobilizrii DVU
Lal de producie 53 ani
)i@loace de transport : ani
!alculator < ani
)ain universal de
t8mplrie
A ani
!ompresor : ani
Soft de conta"ilitate : ani
!*eltuieli de const( : ani
%A( Se primete factura de ener7ie electric$ 2n valoare total de +(9BA lei i
factura de ap de 2n valoare de +++$? lei( Se ac*it 2n numerar c;val(
facturii de ap(
%B( Se pltete suma de ?3:$: lei administratorului$ reprezent8nd c;val(
c*eltuielilor de constituire pe care acesta leCa suportat din "anii proprii(
<3( &n urma controlului efectuat de or7anele fiscale 2ntreprinderea primete o
amend de <A33 lei( Se pltete amenda cu ,.
<+( Se ac*it 2n numerar suma de ++9$A lei E0=A inclusF reprezent8nd
a"onamentul de sem( # al anului urmtor la suplimentul le7islativ
Economistul(
<%( &n vederea e6tinderii capacitii productive$ 2ntreprinderea cumpr un
teren 2n valoare de A(%33 lei$ 0=A %5I(
<<( !a urmare a producerii unor defeciuni la maina universal de t8mplrie
se apeleaz la serviciile S(!( .restatorul S(/('( $ factura fiscal primit de
la aceast 2ntreprindere av8nd valoarea total de +(<?5$ inclusiv 0=A(
<5( Se v8nd mrfuri prin ma7azinul de desfacere$ respective B 7arnituri de *ol$
2ncas8nduCse :(333 lei$ restul urm8nd a fi 2ncasat ulterior(
<:( .entru derularea activitii de producie 2ntreprinderea a an7a@at cu !) cu
timp inte7ral % t8mplari$ % tapieri$ + croitor$ + 7estionar$ + conta"il$ datele
de identificare i salariul "rut individual ne7ociet fiind redate 2n ta"elul
urmtor(
-ume i
.renume
Funcia !-. Salariul
ne7ociat
.ers(
Aflate 2n
?
2ntreinere
Sal( + Gestionar 9:3 +
Sal( % 08mplar 9<3 %
Sal( < 08mplar 9<3 <
Sal( 5 0apier 9<3 %
Sal( : 0apier 9<3 +
Sal( ? !roitor 9<3 C
Sal( 9 !onta"il A33 C
#ndemnizaiile cenzorilor i administratorului se asimileaz salariilor
!enzor + ?:3
!enzor % ?:3
!enzor < ?:3
administrator 9:3
<?( Se 2nre7istreaz comisioane "ancare pltite de 2ntreprindere "ncii pentru
diverse operaiuni efectuate 2n contul acesteia$ 2n valoare de <?B lei(
=eniturile din do"8nzi aferente disponi"ilului din contul curent 2nsumeaz
+3B lei( &n E! apare la 2ncasri suma de +:3 lei pentru care e6ist
documente @ustificative$ dar care nu este cuvenit i suma de :3 lei pt( care
nu e6ist documente @ustificative(
<9( 'a sf8ritul e6erciiului financiar se determin costul de producie efectiv
de 9:3 lei;7arnitur *ol$ respectiv MMMMMMMMMMMM lei pentru canapele i
MMMMMMMMMMMMMMM pt( fotolii(
<A( .roducia neterminat este evaluat la A9: leiD
<B( Se re7ularizeaz 0=AD
53( Se 2nc*id conturile de venituri i c*eltuieli i se sta"ilete rezultatul
conta"ilD
&n vederea ela"orrii situaiilor financiare se procedeaz la inventarierea 7eneral a
patrimoniului i evaluarea elementelor inventariate( !omisia de inventariere este numit
de administratorul societii( Elementele inventariate sunt 2nscrise 2n listele de
inventariere(
Se cere
C 2ntocmirea @urnalului pentru cumprri
C 2ntocmirea @urnalului pentru v8nzri
C 2ntocmirea re7istrelor de conta"ilitate Ere7istrul @urnal$ re7istrul
!artea )areF
C 2ntocmirea "alanei de verificare pentru luna noiem"rie
C 2ntocmirea "alanei de verificare provizorii 2n luna decem"rieD
C 2ntocmirea listelor de inventariere
C 2ntocmirea re7istrului inventarD
C 2nre7istrarea diferenelor constatate la inventariere i
2ntocmirea re7istrului @urnal i re7istrului cartea mare pt( aceste
operaiuniD
C 2ntocmirea "alanei de verificare final
9
C ela"orarea situaiilor financiare 2n conformitate cu
re7lementrile rom8neti
Operatiunile de constituire:
Plata taxei de legalizare:
5311=4551.1 75
201=5311 75
Subscrierea capitalului:
% = 1011 100000
456.1 5000
456.2 9000
456.3 24000
456.4 10000
456.5 52000
a !"#$S%&:
5121=456.1 5000
bP"P$S%&:
5121=456.2 3000
5121=% 1010
456.2 1000
765 10
214=456.2 2000
c'$"('$S%&:
5121=456.3 2000
2133=% 24500
456.3 22000
1043 2500
dP$)($S%&:
2131=456.4 *000
5121=456.4 2000
A
e+,(+&-$S%&:
212=% 55000
456.5 47000
1043 *000
1011=1012 9200
5311=4551.3 35.5
-a 16./0ie1brie.#
201=5311 35.5
"peratiu/ile ec0/01ice: 23=1.53
1. 5311=167 1*36
5*1=5311 1*36
5121=5*1 1*36
2. % = 401 147.9*
303 112.47
4426 35.51
603=303 112.47
3. % = 401 379.44
3021 306
4426 73.44
4. % = 404 1*60
20* 1500
4426 360
5. 5*1=5121 2700
5311=5*1 2700
542=5311 2700
627=5121 3.5
6. 303=462 1000
B
7. a %1: % = 404 24*0
2131 2000
4426 4*0
%2: % = 401 14**
303 1200
4426 2**
b % = 401 372
303 300
4426 72
c % = 401 124
303 100
4426 24
*. 625=542 50
404=542 24*0
401=542 170
5311=4551 1*14
401=5311 1*14
9. % = 401 9035*.61
301 72*69.*5
4426 174**.76
10. 301=401 34400 2*000454.3lei64
7al0are i/ 7a1a:*000454.3lei64=34400 lei
taxe 7a1ale: 10%534400lei=3440 lei
c01isi0/ 7a1al: 1%534400lei=344 lei
c0st ac8izitie i/ 7a1a=3*1*4lei
301 = % 3*1*4
401 34400
446.1 3440
446.2 344
% = 5121 1294*
446.1 3440
446.2 344
4426 9164224%53*1*4
+3
11. % = 404 372
231 300
4426 72
404=5121 372
12. % = 401 6640.2
231 5046.6
4426 1593.6
13. % = 401 17447.03
3021 14070.19
4426 3376.4*
14. 601=301 9035*.61
6021=3021 14070.19
15. 345=711 *4000 27005120
16. 5124=419 13341.6
5121 = % 3720
419 3000
4427 720
17. 401=403 16405.75
1*. % = 401 16*3
612 1279.0*
4426 403.92
19. a 4111 = % 42967.74
701 36000
4427 6967.74
b 4111=701 16400
c 371 = % 16926
345 10500
37* 3150
442* 3276

20. 419 = % 3720
4111 3000
4427 720
++
413=4111 3000
419=4111 12556.*
21. % = 401 92276.64
3021 1*36
4426 440.64
6021=3021 1*36
212=722 2136
212=231 7099.2
401=5121 2276.64
22. P"P$S%&:
% = 456 3037.5
5124 3000
665 37.5
+,(+&-$S%&:
5121=766 1000
5121=456 5000
23. 5125=5124 12150
5121=5125 12150
627=5121 12
24. 5*1=5121 3500
5311=5*1 3500
462=5311 1000
25. 403=5121 16405.75
26. 635 = % 64235.2
446.3 64202.*
446.4 32.40
27. 6*11=2*12 114.59
+%
6*11=2*13 40*.34
6*11=2*14 55.67
6*11=2*13 41.34
6*11=2*0* 31
6*11=2*01 1533.34
2*. % = 401 111.6
605 90
4426 21.6
401=5311 111.6
29. 4551=5311 605.5
30. 65*1=44*1 3*00
44*1=5121 3*00
31. % = 5311 117.*
471 *9.52
4426 2*.2*
32. % = 404 1016*
2111 *200
4426 196*
33. % = 401 1364
611 1036.64
4426 327.36
34. 4111 = % 7*12
707 6300
4427 1512
5311=4111 5000
35. 641=421 3650
%"#)(!+&)!!-$ &#!),)!!:
%,S=20.*%53650 =759.2
6451=4311 759.2
+<
%,SS=5.2%53650 =1*9*0
6453=4313 1*9*0
%&:S=0.5%53650 = 1*.25
6452=4371 1*.25
:0/dul de risc =0.5%53650 =1*.25
635=4471 1*.25
:0/dul de c0/cedii 1edicale =0.*5%53650 =3102.5
6455=4317 3102.5
:0/dul de gara/tare=0.25%53650 =9.125
6456=4373 9.125
%"#)(!+&)!!-$ !#;!<!;&,-$:
='esti0/ar: pe/sia supli1e/tara=10.5%5750=7*.75
sa/atate=5.5%5750=41.25
s01a>=0.5%5750=3.75
venit impozabil=venit brut-contributiile individuale-deduceri personale
i1p0zit pe salarii=16%52750=7*.75=41.25=3.75=350=44.2
t0tal reti/ri a/ga>ati=167.95
421 = % 167.95
4312 7*.75
4314 41.25
4372 3.75
444 44.2
=)a1plar1: pe/sia supli1e/tara=10.5%5730=76.65
sa/atate=5.5%5730=40.15
s01a>=0.5%5730=3.65
i1p0zit pe salarii=16%5159.55=25.52*
t0tal reti/eri=145.97*
+5
421 = % 145.97*
4312 76.65
4314 40.15
4372 3.65
444 25.52*
=)a1plar2: pe/sia supli1e/tara=10.5%5730=76.65
sa/atate=5.5%5730=40.15
s01a>=0.5%5730=3.65
i1p0zit pe salarii=16%559.55=9.52*
t0tal reti/eri=129.97*
421 = % 129.97*
4312 76.65
4314 40.15
4372 3.65
444 9.52*
=)apiter1: pe/sia supli1e/tara=10.5%5730=76.65
sa/atate=5.5%5730=40.15
s01a>=0.5%5730=3.65
i1p0zit pe salarii=16%5159.55=25.52*
t0tal reti/eri=145.97*
421 = % 145.97*
4312 76.65
4314 40.15
4372 3.65
444 25.52*
=)apiter2: pe/sia supli1e/tara=10.5%5730=76.65
sa/atate=5.5%5730=40.15
s01a>=0.5%5730=3.65
i1p0zit pe salarii=16%5259.55=41.52*
t0tal reti/eri=161.97*
421 = % 161.97*
4312 76.65
4314 40.15
4372 3.65
444 41.52*
+:
=%r0it0r: pe/sia supli1e/tara=10.5%5730=76.65
sa/atate=5.5%5730=40.15
s01a>=0.5%5730=3.65
i1p0zit pe salarii=16%5359.55=57.52*
t0tal reti/eri= 177.97*
421 = % 177.97*
4312 76.65
4314 40.15
4372 3.65
444 57.52*
=%0/tabil: pe/sie supli1e/tara=10.5%5*00=*4
sa/atate=5.5%5*00=44
s01a>=0.5%5*00=4
i1p0zit pe salarii=16%541*=66.**
t0tal reti/eri=19*.**
421 = % 19*.**
4312 *4
4314 44
4372 4
444 66.**
=%e/z0r: pe/sie supli1e/tara=10.5%5650=6*.25
sa/atate=5.5%5650=35.75
s01a>=0.5%5650=3.25
i1p0zit pe salarii=16%5107.25=17.16
t0tal reti/eri=124.4153=373.23
421 = % 373.23
4312 6*.25
4314 35.75
4372 3.25
444 17.16
=,d1i/istrat0r: pe/sie supli1e/tara=10.5%5750=7*.75
sa/atate=5.5%5750=41.25
s01a>=0.5%5750=3.75
i1p0zit pe salarii=16%5123.75=19.*
t0tal reti/eri=143.55
+?
421 = % 143.55
4312 7*.75
4314 41.25
4372 3.75
444 19.*
% = 5121 3592.33
4311 1643.2
4313 410.*
4371 39.5
4471 39.5
4317 67.15
4373 19.75
4312 66*.75
4314 363
4372 33
444 307.6*
36. 627=5121 369
5121=766 109
5121=473 200
37. 34*=711 *75
3*. 331=711 *75
39. )<, d = 35.51 ? 73.44 ? 360 ? 4*0 ? 2** ? 72 ? 24 ? 174**.76 ?
9164 ? 72 ? 1593.6 ? 3376.4* ? 403.92 ? 440.64 ? 21.6 ? 2*.2* ? 196* ?
327.36 = 36217.59
)<, c = 720 ? 6967.74 ? 720 ? 1512 = *479.74
)<, d @ )<, c = )<, rec
% = 4426 36217.59
4427 *479.74
4424 27737.*5
5121 = 4424 27737.*5
+9
40. 121 = % 296532.*75 % = 121 147695
603 112.47 711 *5750
625 50 722 2136
601 9035*.61 766 1109
6021 15906.19 767 6300
612 1279.0* 701 52400
665 37.5
627 3*4.5
635 64253.45
6*11 21*4.2*
605 90
65*1 3*00
611 1036.64
641 3650
6451 759.2
6453 1*9*0
6452 1*.25
6455 3102.5
6456 9.125
P+% = 7e/ituri A c8eltuieli = 296532.*75 A 147695 = 14**37.*75
(ezer7a legala = 5%514**37.*75 = 7441.*9
P! = P+% A (ezer7a legala = 14**37.*75 A 7441.*9 = 141395.9*5
!1p6pr = 16%5P! = 16%5141395.9*5 = 22623.35
691 = 441 22623.35
121 = 691 22623.35
441 = 5121 22623.35
Pr0Bit /et = P+% A !1p6pr = 14**37.*75 A 22623.35 = 126214.525
129 = % 126214.525
1061 7441.*9
457 11*772.635
121 = 129 126214.525
+A

S-ar putea să vă placă și