Sunteți pe pagina 1din 6

Contabilitatea veniturilor

Veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul


perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor, ori descresteri ale datoriilor,
care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii
ale actionarilor.
In general veniturile reprezinta expresia valorica a productiei stocate si/sau livrate.
Similar cheltuielilor, veniturile au o mare diversitate, dar, totusi, pot fi identificate cel putin patru
modalitati principale de formare (aparitie) a lor:
a) Obtinerea productiei fabricate in cadrul obiectului principal de activitate al unei
intreprinderi productive. In acest moment al ciclului economic, evaluarea productiei
obtinute se face la costuri efective de productie.
b) Livrarea (facturarea) productiei fabricate, care constituie momentul transferului dreptului
de proprietate de la producator (vanzator) catre client (cumparator). In acest moment al
ciclului economic, evaluarea productiei vandute se face la preturi de vanzare, inclusiv TVA
acolo unde este cazul. Veniturile din vanzare se constituie pentru producator (vanzator) la
nivelul pretului negociat de vanzare fara eventuala Taxa pe Valoarea Adaugata.
c) Incasarea unor sume de bani, ca urmare a facturarii de produse, lucrari, prestatii 545f53f si
servicii care fac obiectul curent de activitate al intreprinderii, dar pentru care nu s-au
inregistrat anterior creante fata de clienti (cumparatori).
d) Incorporarea (includerea) in veniturile curente ale exercitiului financiar expirabil a unor
sume reprezentand venituri care au fost estimate ca probabile in exercitiile financiare
anterioare, dar care au devenit certe in exercitiu financiar expirabil. Este vorba de venituri
constatate in avans scadente si/sau de venituri din anularea provizioanelor pentru
deprecieri, riscuri si cheltuieli, ramase fara obiect.
Contabilitatea veniturilor se tine pe categorii de venituri, dupa natura lor, astfel:
a) Venituri din exploatare, care cuprind:
venituri din vanzarea produselor, marfurilor, lucrarilor executate si serviciilor prestate;
venituri din variatia stocurilor, reprezentand variatia in plus (crestere) sau in minus
(reducere) dintre valoarea la cost de productie efectiv a stocurilor de produse si productie in
curs de la sfarsitul perioadei si valoarea stocurilor initiale ale produselor si productiei in
curs, neluand in calcul provizioanele pentru depreciere constituite.
Variatia stocurilor de produse finite si in curs de executie pe parcursul perioadei reprezinta
o corectie a cheltuielilor de productie pentru a reflecta faptul ca fie productia a marit
nivelul stocurilor, fie vanzarile suplimentare au redus nivelul stocurilor. Veniturile din
productia stocata se inscriu, alaturi de celelalte venituri, in contul de profit si pierdere, cu
semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor):
venituri din productia de imobilizari, reprezentand costul lucrarilor si cheltuielile efectuate
de unitate pentru ea insasi, care se inregistreaza ca active imobilizate corporale si
necorporale;
venituri din subventii de exploatare, reprezentand subventiile pentru acoperirea diferentelor
de pret si pentru acoperirea pierderilor, precum si alte subventii (finantarea activitatii
545f53f de cercetare si alte finantari) de care beneficiaza unitatea;
alte venituri din exploatarea curenta, cuprinzand veniturile din creante recuperate si alte
venituri din exploatare.
b) Venituri financiare, care cuprind:
venituri din imobilizari financiare;
venituri din investitii financiare pe termen scurt;
venituri din creante imobilizate;
venituri din investitii financiare cedate;
venituri din diferente de curs valutar;
venituri din dobanzi;
venituri din sconturi obtinute; si
alte venituri financiare.
Sumele colectate de persoana juridica in numele unor terte parti, inclusiv in cazul
contractelor de mandat sau comision, nu reprezinta venit din activitatea curenta, in aceasta
situatie, veniturile din activitatea curenta sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.
Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzactie este determinata, de obicei, printr-un acord
intre vanzatorul si cumparatorul/utilizatorul activului, tinand cont de suma oricaror reduceri
comerciale.
c) Venituri extraordinare (de exemplu, daunele pretinse de detinatorii de polite in urma
producerii unor calamitati).
d) Venituri din provizioane si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare anulate.
Contabilitatea veniturilor se tine pe categorii de venituri, dupa natura lor, cu ajutorul
clasei a 7 a de conturi, Conturi de venitrui folosindu-se urmatoarele grupe de conturi:
70 Cifra de afaceri;
71 Variatia stocurilor;
72 Venituri din productia de imobilizari;
74 Venituri din subventii de exploatare;
75 Alte venituri din exploatare;
76 Venituri financiare;
77 Venituri extraordinare, si
78 Venituri din provizioane si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de
valoare
Conturile sintetice care sunt operationale, din grupele respective, se crediteaza cu
veniturile obtinute si se debiteaza, de regula, la sfarsitul lunii prin inchiderea conturilor de
venituri in contul de rezultat. Un caz aparte il reprezinta contul 711 Variatia stocurilor, in
legatura cu care consideram urmatorul exemplu:
La inceputul lunii stocul de produse finite este de 5.000 lei. In cursul lunii se obtin
produse finite evaluate la cost efectiv de 10.000 lei. Se vand, apoi, produse finite la pretul de
vanzare de 20.000 lei si TVA 19%, cu incasare ulterioara prin banca. Sa se inregistreze in
contabilitate operatii 545f53f le de mai sus si sa se inchida conturile de venituri in urmatoarele
situatii 545f53f :
a) pretul de inregistrare al produselor vandute este de 8.000 lei;
b) pretul de inregistrare al produselor vandute este de 13.000 lei.
Obtinerea produselor finite 345 = 711 10.000
Vanzarea produselor finite 411 = %
701
4427
23.800
20.000
3.800
Descarcarea gestiunii de produsele vandute
a) Cazul I
b) Cazul II
711
711
=
=
345
345
8.000
13.000
Inchiderea conturilor de venituri % =
=
121
121
22.000
a) Cazul I
b) Cazul II
701
711
%
701
711
20.000
2.000
17.000
20.000
3.000
Sa se inregistreze urmatoarele operatii 545f53f atat in contabilitatea furnizorului, cat si in
cea a clientului:
- Facturarea unor lucrari de reparatii 545f53f : 1.000 lei si TVA 19%;
- Facturarea unui proiect de cercetare: 600 lei si TVA 19%;
- Redevente privind chiria: 600 lei si TVA 19%;
- Facturarea unui comision de intermediere: 200 lei si TVA 19%;
- Valoarea facturii privind un transport de bunuri: 300 lei si TVA 19%;
- Valoarea facturii privind cazarea unui delegat: 400 lei si TVA 19%;
- Sconturi acordate de catre furnizor: 250 lei;
- Donatie in numerar: 700 lei;
- Despagubiri decontate prin banca: 100 lei.
a) In contabilitatea furnizorului:
Facturarea unor lucrari de reparatii 545f53f 4111 = %
704
4427
1.190
1.000
190
Facturarea unui proiect de cercetare 4111 = %
705
4427
714
600
114
Redevente privind chiria 4111 = %
706
4427
714
600
114
Facturarea unui comision de intermediere 4111 = %
704
4427
238
200
38
Facturarea unui transport de bunuri 4111 = %
704
357
300
4427 57
Factura privind cazarea unui delegat 4111 = %
704
4427
476
400
76
Sconturi acordate 667 = 4111 250
Donatie in numerar 6582 = 5311 700
Despagubiri acordate prin banca 6581 = 5121 100
b) In contabilitatea clientului:
Facturarea unor lucrari de reparatii 545f53f %
611
4426
= 401 1.190
1.000
190
Facturarea unui proiect de cercetare %
614
4426
= 401 714
600
114
Redevente privind chiria %
612
4426
= 401 714
60
114
Facturarea unui comision de intermediere %
622
4426
= 401 238
200
38
Facturarea unui transport de bunuri %
624
4426
= 401 357
300
57
Factura privind cazarea unui delegat %
625
4426
= 401 476
400
76
Sconturi primite de la furnizori 401 = 767 250
Donatie in numerar 5311 = 7582 700
Despagubiri primite prin banca 5121 = 7581 100