Sunteți pe pagina 1din 294

ALVIN TOFFLER

Puterea n micare
n Puterea n micare, Alvin Toffler a formulat cea mai profund i inteligibil sintez scris
vreodat, despre civilizaia n apropiere rapid secolului douzeci i unu !ste una dintre cele mai
importante cri pe car le vei fi citit vreodat
"ot asupra ediiei
Prezenta lucrare reproduce n limba rom#n te$tul original al crii P%&!'()*+T de Alvin
Toffler, tradus din engleza american (,a renunat la notele bibliografice i la inde$ pentru a
facilita cursivitatea lecturii
!ditura
-.P'*"(/
Prefa de ordin personal01
PA'T!A "T2* 3 "%*4! (!"(.'* A4! P.T!'**05
6 !'A P%&!'()*+T .4.*0,66
(f#ritul imperiului 67 8umnezeu,n,9alat,alb 6: ;ombardai de viitor 6< +urirea unei
boierimi n zdrene 6=
7 >.?-)**, ;A"** ?* >*"T!A07@
Puterea de nalt calitate 77 .n milion de deducii 7A +apte, minciuni i adevr 7B
8iferena democratic 7<
PA'T!A A 8%.A 3 C*ADA " !-%"%>*A (.P'A,(*>;%.-E 75
1 8*"-%4% 8! !'A FG4*TH,.4.*0 *75
-ommando,urile afacerilor 11 8ale -arregie i 9unul Attila 1<
>isiunea ascuns a consultantului 15
A +%'DA/ -%>P%"!"TA IAJ.HA0A6
(#nge i bani albi,ca,zpada A7 8espre zeK,i i goon,i A1
.n monopol al forei AB Puca ascuns A< Traiectoria puterii A5
: AC!'!AL >%'GA", >*4J!" ?*0 8.PE A-!!A0:6
;iroul n form de M :7 >ilKen >organa 8esc9iz#nd porile :A
-ontraatacul :< Tampoane i nc9irieri de maini := !ra post,&all (treet :5 Higzagul
puterii B7 Atotcuprinztoarea lupt pentru controlul global B1
B -."%A?T!'!A/ % AC!'! +%'>ATE 8*" (*>;%4.'*0BB nuntrul testei B<
!pitaf pentru 9#rtie B= >onezi proiectante i para,bani B5 Prbuiri ale puterii <7 ;anii
secolului MM* <A
< > AT!'*A4,*(>%0<:
"oul sens al omaNului <B (pectrul muncii mintale =@ +runi nguste contra fruni nalte
=7 *deologia frunilor nguste =A
*deologia frunilor nalte =B
= (.;(T*T.T.4 +*"A40=5
Alc9imia informaiei 56 -unoatere versus capital 51
PA'T!A A T'!*A 3 'EH;%A*!4! *"+%'>AD**4%'05<
5 ;ETE4*A -%"T'%4.4.*055
8incolo de luptele cu arme de foc 6@@ Parfumul lui >iss America 6@@ Pozna cu banii,
de,mpingere 6@7 8incolo de supermarKet 6@A 8ubla plat 6@: (upermarKet,ul inteligent 6@<
% ameninare la adresa ogu9,ilor 6@=
6@ !MT'A *"T!4*G!"DA066@
;ac9, ;eet9oOen i &ang 66@ -apriciul telefonului 667
(ecrete i secret,are 661 ?osele electronice 66A 'eeaua contient de sine nsi 66B
ncurcturi cu mesaNul 66<
66 P.T!'!A 8! '!D!A0677 F n cutarea docului 671 Angrosistul trosnit 67A
Proprieti funciare i ci ferate 67B >obilizarea pentru rzboiul electronic 67B
;ucla clientului 67= ;litzKrieg n afaceri 675, Ascensiunea infomonopolurilorP 616
67 'EH;%*.4 4E'G*T0/611
>iza de o Numtate de trilion de dolari 61A (tandarde strategice 61B
Plecciunea principal 61= 8emocraia computerelor 6A@
Parado$ul normelor 6A6 ;erea i menuetul c#matului 6A7
61 P%4*D*A !M!-.T*CE A G2"8.4.*06AA
"iveluri de lupt 6A: -ampania cu dou tabere 6AB 'etragerea strategic 6A= !ra
creierului gigant 6:@ !tica informaiei 6:1
;omba parado$ului 6:A
6A 'EH;%*.4 T%TA4 A4 *"+%'>AD**4%'06:B
-i ferate ruginite i sunete se$uale n 9otel 6:< *>,uri i %.T,uri 6B@ (pionaN
completist 6B7@ eroare de <: *a sut 6B1
PA'T!A A PAT'A 3 P.T!'!A " +4!M,+*'>E06B<
6: -ATA(T'%+A ;%M!*F06B5
8istrugtorii birocraiei 6B5@ infinitate de bo$e 6<@ Putere contra raiune 6<6
-rmlefanti i cartofi fierbini 6<1
-anale nfundate 6<: -unoaterea n curgere liber 6<<
-unoaterea e putere, e cunoatere 6=6
6B +4!M,+*'>A06=1
(f#ritul companiei,de,tiat,fursecuri 6=B 8ecolonizarea afacerilor 6=< 8ans#nd pe
mese 6=< +irme familiale ale viitorului 65@
6< ?!+* 8! T'*; ?* -%>*(A'* 8! -%'P%'AD*!0651
%rganizaia pulsatil 65A %rganizaia cu dou fee 65: %rganizaia tablei de a9 65<
%rganizaia comisarilor 65< %rganizaiabirobaronesc 65= %rganizaia sconcilor 655 !c9ipa
cu autostart 7@@@ diversitate de puteri 7@6 Panaceul lips 7Q7 4imitele controlului 7@:
6= A"GARAT.4 A.T%"%>07@<
>ini care se debloc9eaz 7@= +ermierul neeficace 7@5
"oile lanuri 76@ Proletariatul electronic 766 'egimul de munc al zilei de m#ine 761
Persoana non,interanNabila 76A
8ou imperative 76: -ererea de acces 76<
65 >%HA*-.4 P.T!'**077@
8c la monolii la mozaicuri 777 Administraia sat#rului de came 771
>onopolilii interiori 77: n burta be9emouvului 77< ;ogia relaional 77= Putere n
mozaicuri 775 8incolo de corporaie 717
-%8A/ "%.4 (*(T!> 8! -'!A'! A AC!'**071A
"oul metabolism electronic 71A@ grindin de prete$te 71B, ;ogia zilei de m#ine 715
PA'T!A A -T"-!A 3 P%4*T*-A 8! P%&!'()T+T07A1
7@ 8!-!"**4! 8!-*(*C!0/ ,7A:
8inastii i democraii 7AB "iveluri de comutare 7A< Politici mondiale 7:@@ e$plozie de
etnici 7:6 8emocraie $ n mozaic 7:7 >inoriti,pivot 7:A
76 PA'T*8.4 *"C*H*;*407:=
>inisterul secolului MM* 7:5 -uv#ntul de ordine global 7B@
8espuiere pentru aciune 7B6 8ispariia ierar9iilor 7B7 *nstalatori i ec9ipe secrete 7B1
77 *"+%,TA-T*-*07B<
(ecrete ale lucemet i scurgeri diriNate de informaii 7B= (urs mascat 7<@ Pumnale n
spate i canale prin spate 7<7 -ompletul pe dubm,canal 7<A 4a cellalt capt al firului 7<:
>asaNe la mesaNe 7<B 4upttori luntrici i efi atottiutori 7<<
71 >!TA,TA-T*-*07<5
!sc9imoi i muncitori,mintali 7=@ Adevr contra putere 7=6
8egetul rpit 7=1 -emob#l n uma de votare 7=A 8,m,un numr 7=B nelciuni la
baza de date 7== %ameni,fantom 756
7A@ P*ADE P!"T'. (P*%"*0/75:
+luturi i bombe 75B 4imuzinele Jremlinului 75= Principalii competitori 1@@ Troc de
secrete 1@6 Giganii atot,dominatori 1@A
Avioane militare i liste de supraveg9ere 1@: 4inia M contra Rames ;ond 1@= !co,
rzboaiele care urmeaz 166 Privatizarea spionaNului 167 "oul sens al oc9iului,privat 16A
-ontradicii n esen 16<
7: 6"+% 3 AG!"8A0165
+oamea de a ti 17@ ;ombe teroriste i victime (*8A 171 "oul feedbacK global 17:
-odul *ndiana Rones 17<
7B -'!AT%'** 8! *>AG*"*0116
(ocietatea muli,canalizat 111 (osirea opiunii 11:
!uroviziunea de dup col 11B
S C#nzarea global 11=
"oii baroni 1A@ +urirea opiniei globale 1A7
7< >A((,>!8*A (.;C!'(*C!01AB
Piticul cel ru de la televizor 1A< Trei moduri mass,media 1A5
>edia,fuziune 1:@ Cile ignoranei 1:6 (trategia mass,media a revoluionarilor 1:7
(indromul c9inez 1:A M
7= G!"!'AD*A T!4!C*H%>A"*4%'01:
(clavul Nuctor de golf 1:5 .n lu$ decadent 1B@ >ai mult dec#t compasiune 1B7
Activism electronic 1B1 8ivizarea informaiilor 1B: "oua alian 1B<
G%8A 3 8%'.4 8! ." "%. !C "T."!-AT01<6
(f#nta frenezie 1<6 !co,teocraia 1<: "oii $enofobi 1=@
PA'T!A A ?A(!A 3 T%&!'()RRT.4 P4A"!TA'01=L
75 +A-T%'.4 J G4%;A401=
Piramide i lansri spre lun 15@ !conomia 9ainelor,de,gata 156
1@ 'AP*8.4 ?* 4!"T.40/15T/ ntoarcerea acas 15B Proprietatea funciar strategic
155
8incolo de materiile prime A@6 -ostisitoarea munc ieftin A@7
)iper,viteze A@1 Goluri electronice i minoriti dinamice A@:
16 -%4*H*."!A (%-*A4*(>.4.* -. C**T%'.40A6U
Punctul de fracturare A6@ >aina pre,cibernetic A66 Parado$ul proprietii A61 -#t de
multe urubelnie de m#na st#ng A6:
4ada de gunoi a istoriei A6<
17 P.T!'!A ;A4A"D!*0A7U
8emocratizarea morii A76 %ceanul de capital A77 "oua ar9itectur a cunoateriiFA71
(ovietul cu un singur picior A7A
11 T'*A8!/ T%JI% 3 ;!'4*" 3 &A()*"GT%"0A7U
Puca Naponez A7B Godzila economic A7< -ursa RuKu A75
8imineaa urmtoare a !uropei A1B 8e la st#ngism la semiologie A15
Gigantul rnit AA@ Gemenii n 8eclin AAA *mpactul &oodV Allen AA:
% alegere de parteneri AA5
1A G4A8*AT%'** G4%;A4*0A:L
'esurecia religiei A:1 *mperiul cocainei A:: %presorul disperat A:< -ondotierii
corporatiti A:=@ " .
S Plus A:5 %rganizaii globale de stil nou AB@

P'!+ADE 8! %'8*" P!'(%"A4
PoOers9ift este apogeul a douzeci i cinci de ani de efort pentru a gsi un sens al
uluitoarelor sc9imbri care ne propulseaz n secolul MM*
!ste al treilea i ultimul volum al unei trilogii care s,a desc9is cu ?ocul viitorului, a
continuat cu Al treilea val, iar acum se nc9eie
+iecare dintre aceste trei cri poate fi citit aparte, calucrare independent mpreun,
ns, formeaz un ntreg intelectual consistent
(ubiectul lor central este sc9imbarea 3 ceea ce li se nt#mpl oamenilor c#nd ntreaga lor
societate se transform brusc n ceva nou i neateptat
Puterea n micare continu analiza nceput anterior, concentr#ndu,se asupra
ascensiunii unui nou sistem de putere n locul aceluia al trecutului industrial
8escriind sc9imbrile accelerate de azi, mass,media ne bombardeaz cu scurte ecouri ale
unor informaii izolate !$perii ne ngroap sub muni de monografii ngust,specializate
-rainicii populari prezint liste de tendine fr legtur ntre ele, fr nici un model care s ne
arate intercone$iunile lor sau forele cu anse de a le inversa n consecin, sc9imbarea propriu,
zis aNunge s fie vzut ca anar9ic, ba c9iar nebuneasc
Prin contrast, aceast trilogie pornete de la premisa c sc9imbrile n mare vitez ale
actualitii nu sunt at#t de 9aotice sau arbitrare pe c#t suntem condiionai s credem Afirm c
dincolo de titlurile din ziare e$ist nu numai configuraii distincte, ci c9iar fore identificabile
care le contureaz %dat ce,am neles aceste configuraii i fore, devine posibil abordarea lor
strategic, n locul uneia bazat pe nt#mplare i intuiie
%ricum, pentru a identifica un sens n marile sc9imbri ale zilei de azi, pentru a g#ndi
strategic, ne trebuie mai mult dec#t simple fr#nturi, cr#mpeie i liste Avem nevoie s nelegem
cum se leag una de alta diversele sc9imbri Astfel, PoOers9ift, asemeni celor dou
predecesoare ale sale, compune o sintez clar i inteligibil 3 o imagine panoramic a noii
civilizaii care se rsp#ndete actualmente pe suprafaa ntregii planete
(e focalizeaz, apoi, asupra punctelor de reper ale viitorului, conflictele cu care ne
confruntm pe msur ce noua civilizaie intr n coliziune cu forele nrdcinate ale celei vec9i
Puterea n micare afirm c restructurrile i cuceririle corporatiste nt#lnite p#n n
prezent nu sunt dec#t primele salve din btliile de afaceri mult mai ample, i cu totul inedite,
care urmeaz >ai important, susine c recentele rsturnri din !uropa de !st i .niunea
(ovietic sunt simple ciondneli n comparaie cu luptele globale pentru putere ce se apropie ?i
nici rivalitatea dintre (tatele .nite, !uropa i Raponia nu i,a atins nc intensitatea deplin
Pe scurt, PoOers9ift se refer la luptele n crescendo la care vom asista, pe msur ce
civilizaia industrial pierde dominaia mondial, noi fore ridic#ndu,se s preia supremaia
asupra Pm#ntului
Pentru mine, Puterea n micare este un punct culminant, atins dup o fascinant
cltorie nainte de a continua, ns, este necesar o consemnare personal -ci nu am efectuat
singur aceast cltorie, ntreaga trilogie, de la intenie p#n la desv#rire a avut un autor
neoficial !ste opera combinat a dou creiere, nu doar a unuia singur, dei eu m,am nsrcinat cu
scrierea propriu,zis i am acceptat elogiile i criticile destinate am#ndorura
-oautoarea, dup cum muli tiu deNa, mi este cea mai bun prieten, soie i partener,
dragostea mea de patruzeci de ani/ )eidi Toffler %ricare ar fi defectele acestei trilogii, ele ar fi
fost mult mai grave fr inteligena ei sceptic, intuiia ei intelectual, simul redacional ager i
puterea general de Nudecat asupra ideilor i oamenilor deopotriv A contribuit nu numai la
cizelarea ulterioar, ci i la formularea modelelor fundamentale pe care se bazeaz cele trei opere
-#t vreme intensitatea implicrii ei s,a modificat din timp n timp, n funcie de alte
angaNamente, aceste cri au necesitat cltorii, cercetri, dialoguri cu sute de persoane din
ntreaga lume, organizare atent, sc9ie, toate urmate de nesf#rite actualizri i revizii, iar )eidi
a participat la toate etapele
-u toate acestea, din motive parial personale, parial sociale, parial economice 3 iar
acestea au variat n mai multe r#nduri de,a lungul ultimelor dou decenii 3 am luat 9otr#rea s,6
declarm doar pe scriitorul propriu,zis
-9iar i acum, )eidi refuz s,i nscrie numele pe o copert de carte, din integritate,
modestie i dragoste 3 motive care ei i se par suficiente, dei nu i mie !u nu pot dec#t s
redactez aceast declaraie, cu urmtoarele cuvinte personale introductive/ simt c trilogia i
aparine n egal msura ei ca i mie
Toate cele trei cri cuprind intervalul unei singure viei de om 3 perioada cu ncepere, s
zicem 8e la Numtatea anilor 65:@, sf#rind dup apro$imativ aptezeci i cinci de ani, n 7@7:
Acest interval poate fi numit balamaua istoriei, perioada n care civilizaia 9ornului de uzin,
dup ce a dominat Pm#ntul timp de secole, este n sf#rit nlocuit de o alta, n urma unei
perioade de lupte pentru putere care zguduie ntreaga lume
8ar, c#t vreme se concentreaz asupra aceleiai perioade, fiecare dintre cele trei cri
utilizeaz c#te o alt lentil pentru a sonda sub suprafaa realitii, i s,ar putea ca definire
deosebirilor dintre ele s le fie de folos cititorilor
Astfel, ?ocul viitorului privete procesul sc9imbrii ,felul cum sc9imbarea afecteaz
oamenii i organizaiile Al treilea val se concentreaz asupra direciilor sc9imbrii ,ncotro ne
poart sc9imbrile din ziua de azi Puterea#n micare trateaz i controlul sc9imbrilor care
urmeaz 3 cine le va da form, i cum
?ocul viitorului 3 pe care l,am definit ca fiind dezorientarea i stressul generate din
ncercarea de a face fa prea multor sc9imbri ntr,un timp prea scurt 3 argumenta c accelerarea
istoriei aduce consecinele sale proprii, independente de direciile propfiu,zise ale sc9imbrii
(impla cretere de vitez a evenimentelor i timpilor de reacie i produce propriile efecte,
indiferent dac sc9imbrile simt percepute ca fiind bune sau rele
>ai afirma i c indivizii, organizaiile i c9iar i naiunile pot fi suprasolicitate prea
cur#nd cu sc9imbri prea mari, ceea ce conduce la dezorientare i criz a capacitii lor de a lua
decizii inteligente de adaptare
Pe scurt, pot suferi de socul viitorului
mpotriva opiniei curente pe,atunci, ?ocul viitorului declara ca familia nuclear avea n
cur#nd s se fractureze >ai prevedea i revoluia genetic, ascensiunea unei societi a
proscriilor i revoluia educaional care s,ar putea s fie acum, n sf#rit, pe punctul de,a
ncepe
Publicat pentru prima oar n (tatele .nite n anul 65<@ i, ulterior, pe tot curpinsul
globului, cartea atingea un nerv neizolat, devenind un surprinztor best,seller internaional i
gener#nd avalane de comentarii
A devenit una dintre cele mai citate lucrri de literatur a tiinelor sociale, conform cu
*nstitutul de *nformare ?tiinific !$presia ocul viitorului a ptruns n limbaNul cotidian, a
aprut n numeroase dicionare, iar astzi figureaz adesea n titlurile ziarelor
Al treilea val, care a aprut n 65=@, avea un punct de interes diferit
8escriind cele mai recente sc9imbri revoluionare din te9nologie i societate, le amplasa
n perspectiv istoric i sc9ia viitorul pe care,l pot antrena acestea
8enumind revoluia agricol desfurat n urm cu zece mii de ani Primul Cal de
sc9imbri transformatoare ale istoriei omeneti, iar revoluia industrial Al 8oilea Cal, lucrarea
descria sc9imbrile te9nologice i sociale maNore care au nceput la Numtatea anilor 65:@ drept
un uria Al Treilea Cal al sc9imbrilor umane 3 startul unei noi civilizaii, ulterioare coului,de,
fum
Printre altele, indica noile industrii care urmeaz 3 bazate pe computere, electronic,
informaie, biote9nologie i altele asemenea, denumindu,W ! noile culmi de comand ale
economiei Prefigura elemente din categoria industriei manufacturiere fle$ibile, nielor
comerciale, rsp#ndirea muncii cu norm parial i restr#ngerea caracterului de mas al
miNloacelor de informare 8escria noua fuziune dintre productor i consumator i introducea
termenul prosumator
8iscuta iminenta comutare a unor sc9imburi de munc la domiciliu i alte modificri n
politic i n sistemul naiunii,stat
-ondamnat n unele ri, Al treilea val a devenit un best,seller n altele i, o vreme, a
reprezentat biblia intelectualilor reformiti din -9ina Acuzat iniial de rsp#ndirea polurii
spirituale vestice, apoi tiprit i distribuit n tiraNe vaste, cartea a devenit best,seller n cea mai
numeroas naiune a lumii, precedat doar de discursurile *ui 8eng Hiaoptng Primul ministru de,
atunci, H9ao HiVang, a convocat conferine pe tema lucrrii i a ndemnat strategii politici s,o
studieze
n Polonia, dup ce a fost publicat o versiune prescurtat n mod legitim, studenii i
susintorii (olidaritii au fost at#t de ultragiai de respectivele tieturi, nc#t au tiprit o ediie
subteran, distribuind totodat brouri care conineau capitolele lips 4a fel ca ?ocul
viitorului, Al treilea val a inspirat multe rspunsuri din r#ndurile cititorilor, conduc#nd, printre
altele, la noi produse, companii, simfonii i c9iar sculpturi
Acum, dup douzeci de ani de la ?ocul viitorului i zece ani de la Al treilea val,
PoOeis9ift e n sf#rit gata Prelu#nd subiectul din punctul unde s,au oprit predecesoarele sale,
se concentreaz asupra rolului modificat n sens crucial al cunoaterii n relaie cu puterea
Prezint o nou teorie a puterii sociale i e$ploreaz viitoarele sc9imbri n domeniul afacerilor,
al economiei, politicii i problemelor globale
"u pare deloc necesar s adugm c viitorul nu este cognoscibil n sensul prezicerilor
e$acte Ciaae plin de surprize suprarealiste Aparent c9iar i cele mai solide modele i date se
bazeaz n mod frecvent pe supoziii fragile, n special c#nd acestea privesc problemele
omeneti
>ai mult, nsui subiectul acestor cri 3 sc9imbarea accelerat 3 face ca detaliile din
cuprinsul lor s fie supuse cderii n desuetudine
(tatisticile se sc9imb "oi te9nologii le nlocuiesc pe cele vec9i 4iderii politici urc i
se prbuesc -u toate acestea, pe msur ce naintm n terra incognita a zilei de m#ine, e mai
bine s avem o 9art general i incomplet, dec#t nici un fel de 9art
-#t vreme fiecare dintre operele trilogiei se bazeaz pe un model diferit de ale celorlalte,
dar compatibil cu acestea, toate cele trei cri au la origine documentarea, cercetarea i reportaNul,
din numeroase domenii disparate i multe ri diferite Astfel, de e$emplu, pregtind lucrarea, am
ncrcat s studiem puterea la v#rf i n profunzimile societii
Am avut ocazia unor nt#lniri de ore ntregi cu >i9ail Gorbaciov, 'onald 'eagan, George
;us9, c#iva prim,minitri Naponezi i alii, dintre care maNoritatea s,ar putea numra printre cei
>ai puternici oameni din lume
4a captul opus al spectrului, c#te unul sau am#ndoi am vizitat i bosc9etari dtntr,un
ora al mizeriei din America de (ud, precum i deinute, femei condamnate la nc9isoare pe
via 3 ambele grupuri fiind considerate printre cele mai lipsite de putere de pe Pm#nt
n plus, am discutat despre putere cu banc9eri, sindicaliti, lideri ai afacerilor, e$peri n
computere, generali, savani laureai ai Premiului "obel, magnai ai petrolului, gazetari i
manageri la v#rf ai multora dintre cele mai mari companii ale lumii
Am nt#lnit membri ai personalului de conducere care contureaz deciziile la -asa Alb,
n Palatul !lVsee din Paris, n cabinetul primului ministru de la ToKVo i c9iar n birourile
-omitetului -entral al Partidului -omunist de la >oscova -u acest prileN, o conversaie cu
Anatoli 4uc9ianov Upe,atunci membru n prezidiul -omitetului -entral, ulterior omul aflat n
poziia a doua la conducerea . ' ( ( 8up GorbaciovX a fost ntrerupt de un apel telefonic
neateptat de la o ntrunire a Politburo,ului
%dat, m aflam ntr,o camer nsorit, mrginit cu cri, ntr,un orel din -alifornia
8ac a fi fost condus acolo legat la oc9i, poate c niciodat n,a fi g9icit c femeia t#nr i
inteligent, n tricou i Neani, care sttea n faa mea de cealalt parte a unei mese de bibliotec
din lemn de steNar, era o uciga (au c fusese condamnat pentru a fi participat la o oribil
crima se$ual (au c se afla ntr,o nc9isoare 3 un loc unde realitile puterii se e$pun n forma
lor cea mai nud 8e la ea, am aNuns s neleg c nici c9iar deinuii nu sunt, n nici un caz, lipsii
de putere .nii tiu cum s foloseasc informaia n scopuri ale puterii, cu deplina finee de
manipulare a -ardinalului 'ic9elieu la curtea lui 4udovic al M>,lea, problem relevant n mod
direct pentru tematica acestei cri Un urma respectivei e$periene, soia mea i cu mine am inut
n dou r#nduri c#te n seminar unei clase compus n primul r#nd din ucigai 3 de la care am
nvat foarte multeX
!$perienele de acest gen, supliment#nd lecturile e$9austive i analizele materialelor
scrise din surse de pe ntreg cuprinsul lumii, au fcut ca pregtirea Puterii n micare s fie o
perioad de neuitat din viaa noastr
(perm c cititorii vor gsi PoOers9ift la fel de util, plcut i relevant pe c#t, din c#te
ni se spune, au considerat ?ocul viitorului i Al treilea val (inteza panoramic nceput cu
un sfert de secol n urm este acum nc9eiat
A4 C*" T%++4!'
PA'T!A "T2*
"%*4! (!"(.'* A4! P.T!'**
Puterea rsare din eava putii
S >A% T(!,T."G
;anul vorbete
S A"%"*>
-unoaterea n sineYnseamn putere
S +'A"-*( ;A-%"
!'A P%&!'()*+T,.4.*
Aceasta este o carte despre puterea aNuns n pragul secolului MM*
Trateaz problemele violenei, bogiei i cunoaterii, i ale rolului Nucat de acestea n
viaa noastr Corbete despre noile ci de a accede 6 a pu terc, desc9i se de ctre o lu rae f rm#n
tat
n pofida mirosului neplcut care se asociaz cu nsi noiunea de putere, datorit
sensurilor denaturate n care a fost folosit, puterea n sine nu e nici buna, nici rea !ste un aspect
inevitabil al tuturor relaiilor omeneti i influeneaz totul, de la relaiile noastre se$uale i p#n
(a sluNbele pe care le deinem, mainile pe care le conducem, emisiunile de televiziune pe care le
urmrim, speranele pe care le nutrim ntr,o msur mai mare dec#t ne imaginm, suntem cu toii
produi ai puterii
Totui, dintre toate aspectele vieii, puterea rm#ne unul din cele mai importante i mai
sumar nelese 3 mai ales pentru generaia noastr
-ci acetia sunt zorii !rei PoOers9ift,ului Trim un moment c#nd se dezintegreaz
ntreaga structur a puterii care a meninut lumea asamblat *a form o structur de putere
radical diferit *ar acest fenomen se nt#mpl la toate nivelurile societii omeneti
4a birou, n supermarKet, la banc, n cabinetele administrative, n biserici, spitale, coli i
locuine, vec9ile tipare ale puterii se fractureaz de,a lungul unor linii ciudate -ampusurile
studeneti se agit, de la ;erKeleV p#n la 'oma i Taipei, pregtindu,se s e$plodeze
-onflictele etnice i rasiale se nmulesc
n lumea afacerilor, vedem cum corporaiile gigant se dezagreg i se reasambleaz,
adesea renun#nd la-! %,i, precum i la mii de salariai
@ paraut de aur sau pac9et de adio, const#nd din bani i beneficii, ar putea mbl#nzi
ocul aterizrii suferite de c#te un manager superior, dar privilegiile puterii s,au pierdut/ avionul
corporaiei, limuzina, conferinele desfurate n lu$oase staiuni de golf i, mai presus de orice,
fiorul secret pe care,6 imprim nsui e$erciiul puterii
Puterea nu se rezum doar la v#rfurile vieii corporatiste ?eful de birou i
supraveg9etorul de *a parterul uzinei descoper am#ndoi c muncitorii nu mai ndeplinesc
ordinele orbete, aa cum au fcut odinioar
Pun ntrebri i pretind rspunsuri %fierii militari afl acelai lucru despre trupele lor
?efii poliiei, despre ageni Profesorii, n proporie cresc#nd, s despre studeni
Aceast fr#ngere a autoritii de tip vec9i n afaceri i viaa cotidian se accelereaz c9iar
n momentul de fa, c#nd structurile globale de putere se dezintegreaz la r#ndul lor
nc de la sf#ritul celui de,al doilea rzboi mondial, dou superputeri au Nalonat Pm#ntul
asemeni unor coloi +iecare avea aliaii, sateliii i tribuna sa de suporteri +iecare o ec9ilibra pe
cealalt, rac9et cu rac9et, tanc cu tanc, spion cu spion Astzi, firete, acest numr de
ec9ilibristic s,a sf#rit
-a rezultat, se desc9id deNa guri negre n sistemul mondial 3 uriae viduri de putere
absorbante, n !uropa de !st, spre e$emplu, care pot reaeza napunile i popoarele n aliane i
coliziuni stranii, noi 3 sau, la o adic, strvec9i ;rusca prbuire a puterii sovietelor a lsat un
vid neumplut i n %rientul >iNlociu, pe care statul su clientelar, *raKul, s,a repezit s,6 umple
invad#nd JuOeitul, astfel deton#ndu,se prima criz global din era post,rzboiul rece Puterea se
comut ntr,un ritm at#t de ameitor, nc#t conductorii sunt purtai de valul evenimentelor, mai
degrab dec#t sa le impun ordinea
Avem motive ntemeiate s credem c forele care zguduie actualmente puterea la toate
nivelurile sistemului uman vor deveni mai intense i raai omniprezente n anii imediat urmtori
8in aceast restructurare masiv a relaiilor de putere, asemntoare deplasrii i friciunii
plcilor tectonice naintea unui cutremur, va proveni unul dintre cele mai rare evenimente ale
istoriei omeneti/ o revoluie n nsi natura puterii
.n poOers9ift nu se rezum doar la transferul puterii % transform
(+2'?*T.4 *>P!'*.4.*
4umea ntreag a privit, mut de uimire, cum un imperiu vec9i de o Numtate de secol,
bazat pe puterea sovietic, n !uropa de !st, s,a descleiat dintr,o dat n 65=5 Av#nd nevoie cu
disperare de te9nologia occidental, necesar pentru a,i energiza economia ruginit, .niunea
(ovietic nsi s,a cufundat ntr,o perioad de sc9imbri cvasi,9aotice
>ai ncet i mai puin dramatic, cealalt superputere a lumii a intrat i ea ntr,un relativ
declin (,a scris at#t de mult despre diminuarea puterii globale a Americii, nc#t nu mai suport
repetiie %ricum, c9iar mai frapante au fost numeroasele ndeprtri ale puterii fa de instituiile
sale domestice, c#ndva dominante
-u douzeci de ani n urm, General >otors era considerat principala companie de
fabricaie din lume, model strlucit pentru managerii din toate rile lumii i sediu al puterii la
&as9ington Astzi, dup cum afirm o oficialitate G >, +ugim m#nc#nd pm#ntul, ca s
supravieuim (e poate foarte bine ca peste c#iva ani s asistm la dezagregarea efectiv a %>
Acum douzeci de ani, * ; > Aproape c nu avea concuren, iar (tatele .nite
deineau, probabil, mai multe computere dec#t tot restul lumii la un loc Astzi, puterea
computerelor s,a rsp#ndit rapid pe tot ntinsul lumii, cota parte a ( . A (,a comprimat, iar *
; > (e confrunt cu concurena acerb a companiilor " ! -, )itac9i i +uNistu din Raponia,
Groupe ;ull din +rana, * - 4 8in >area;ritanie i multe altele Analitii industriali fac deNa
speculaii despre era post,* ; >
8ar toate acestea nu sunt numai rezultatul concurenei strine n urm cu douzeci de ani,
trei reele de televiziune, A ; -, - ; ( ?i " ; -, dominau spaiul de emisie american "u
nt#mpinau absolut nici o concuren strin Totui, astzi, ele decad at#t de repede nc#t se pune
la ndoial nsi supravieuirea or
-u douzeci de ani n urm, ca s alegem un e$emplu de alt gen, medicii din (tatele .nite
erau nite zei n 9alate albe n mod tipic, pacienii le acceptau cuvintele ca lit$r# de lege >edicii
controlau virtualmente ntregul sistem de sntate american *mpactul lor politic era enorm
Astzi, prin contrast, doctorii americani se afl sub asediu Pacienii le dau replica (unt
dai n Nudecat pentru erori (urorile pretind responsabilitate i respect -ompaniile farmaceutice
sunt mai puin deferente *ar cele care controleaz acum sistemul de sntate american sunt
companiile de asigurri, gruprile de ngriNire administrativ6 i guvernul, nu medicii
Prin urmare, pe tot eic9ierul, unele dintre cele mai puternice instituii i profesiuni
dinuntrul celei mai puternice naiuni, i,au vzut dominaia scz#nd, n aceeai perioad de
douzeci de ani care a marcat scderea puterii e$terne a Americii, relativ la alte naiuni
6 UnorigX >anaged care groups UntrX
8ei aceste imense zguduiri n distribuia puterii par o boal a superpu teri lor mbtr#nite,
o privire mai atent dovedete contrariul
n vreme ce puterea economic a ( . A (,a redus, Raponia s,a nlat p#n la cer 8ar
succesul poate declana i deplasri de putere semnificative ntocmai ca n (tatele .nite, cele
mai puternice industrii din Al 8oilea Cal 3L au industriile grele ,ale Raponiei, au sczut ca
Fimportan, n vreme ce industriile din Al Treilea Cal intrau n ascensiune, n timp ce elanul
economic al Raponiei cretea, cele trei instituii de ma$im responsabilitate, probabil, pentru
dezvoltarea ei, i vedeau propria putere prbuindu,se Primul a fost Partidul 4iberal 8emocratic
de guvernare AX doilea, >inisterul -omerului i *ndustriei *nternaionale U> * T *7X,
discutabilul creier dinapoia miracolului economic Naponez *ar al treilea, Jeidanreu, cea mai
puternic federaie de afaceri a Raponiei
Astzi, P 4 8 (e afl n retragere, cu v#rstnicii si lideri de se$ masculin Nenai de
scandaluri financiare i se$uale (e confrunt, pentru prima oar, cu eKctoratul de se$ feminin,
scandalizat i activ, cu consumatorii, contribuabilii i agricultorii care l,au spriNinit n trecut
Pentru a menine puterea pe care a cucerit,o n 65::, va fi obligat s,i comute baza de la
votanii rurali spre cei urbani, i s fac fa unei populaii mult mai eterogene dec#t oric#nd
-ci Raponia, asemenea tuturor naiunilor 9iZ9,tec9, devine o societate de,masificat, cu mult
mai muli actori intr#nd pe scena politic 8ac P 4 8 i va putea menine puterea pe termen
lung, rm#ne de vzut -eea ce este cert e c partea cea mai semnificativ a puterii i,a fost rpit
-#l despre > * T *, c9iar i acum, numeroi universitari i politicieni americani preseazP
(tatele .nite s adopte modelul stilului > * T * n planificare Totui, m zilele noastre, > * T
* nsui are de furc -ele mai mari corporaii din Raponia le ddeau c#ndva t#rcoale birocrailor
si i, vr#nd nevr#nd, i urmau liniile cluzitoare Astzi, ns, > * T * ! o putere n rapid
regres, corporaiile nsele dezvolt#ndu,se ndeaNuns pentru a,i da cu tifla Raponia rm#ne
economicete puternic n lumea e$terioar, dar politicete slab acas *mensa greutate
economic pivoteaz n Nurul unei baze politice ubrede
?i mai pronunat a fost declinul puterii Jeidanren,ului, nc dominat de ierar9ii
industriilor vec9i, aflate n decli[accelerat
P#n i acele crucitoare ale puterii fiscale Naponeze, ;anca Raponiei i >inisterul de
+inane, a cror conducere a cluzit Raponia de,a lungul perioadei de dezvoltare accentuat, a
ocului petrolului i a ascensiunii F\ Un origX >inisbV of *nternational Trade and *ndustrV UntrX
Venului, se descoper astzi neputincioase n faa turbulentelor fore de pia care destabilizeaz
economia
8e asemenea, alte izbitoare comutri ale puterii sc9imb faa !uropei de Cest Astfel,
puterea s,a ndeprtat de 4ondra, Paris i 'oma, pe msur ce economia german le,a depit pe
toate celelalte Astzi, n timp ce Germania de Cest i cea de !st i contopesc progresiv
economia, ntreaga !urop se teme din nou de dominaia german asupra continentului
Pentru a se proteNa, +rana i alte naiuni vest,europene, cu e$cepia >arii ;ritanii,
ncearc n grab s se integreze n comunitatea european, at#t din punct de vedere economic,
c#t i politic 8ar, cu c#t nregistreaz mai mult succes, cu at#t li se transfuzeaz mai mult din
puterea naional n venele -omunitii !uropene cu baza la ;ru$elles, care a acaparat treptat
poriuni tot mai mari din suveranitatea lor
"aiunile !uropei de Cest sunt astfel prinse ntre ;onn i ;erlin pe de o parte, i
;ru$elles pe de alta ?i aici, puterea se deplaseaz rapid dinspre centrele ei anterior stabilite
4ista unor asemenea comutri de putere globale i locale s,ar putea e$tinde la infinit !le
reprezint o remarcabil serie de sc9imbri pentru un interval de pace at#t de scurt 8esigur, o
oarecare modificare a puterii este normal n orice moment
-u toate acestea, rareori se nt#mpl ca un ntreg sistem global de putere s se
dezintegreze ntr,un asemenea mod ;a c9iar reprezint o i mai mare raritate a istoriei momentul
c#nd toate regulile Nocului puterii se presc9imb n acelai timp, i nsi natura puterii se
revoluioneaz
?i totui, e$act acest lucru se nt#mpl azi Puterea, care n mare msur ne definete ca
indivizi i ca naiuni, se redefinete ea nsi
8.>"!H!.,l",)A4AT,A4;
.n indiciu al acestei redefiniri iese la iveal atunci c#nd privim mai ndeaproape la lista
sc9imbrilor de mai sus, aparent fr legtur ntre ele
-ci descoperim c nu sunt at#t de arbitrare pe c#t par *ndiferent c e vorba de meteorica
ascensiune a Raponiei, Nenantul declin al G >, sau cderea n dizgraie a medicului american, pe
toate le unete o unic trstur
( lum, de e$emplu, puterea fisurat a 8umnezeului,n,9alat,alb
8e,a lungul zilelor de glorie ale dominaiei medicilor n America, acetia pstrau un
monopol str#ns asupra cunotinelor de specialitate
'eetele erau scrise n latin, furniz#nd profesiunii un cod semi,secret, n situaia dat,
care,i ineau pe maNoritatea pacienilor n necunotin de cauz Publicaiile i te$tele medicale
se rezumau doar pentru cititorii profesioniti -onferinele medicale erau nc9ise accesului
profanilor
8octorii controlau programele de studii i nscrierile n facultile de medicin

-onfruntai aceast situaie cu cea de astzi, cK$u$ pacienii au cucerit un acces uluitor la
cunotinele medicale -u personal computer i modem, oricine poate accesa direct de la
domiciliu baze de date precum *nde$ >edicus, obin#nd documente tiinifice despre orice,
ncep#nd cu boala lui Addison i sf#rind cu zVgomicoza ,i, de fapt, adun#nd mai multe
informaii asupra c#te unei afeciuni anume sau tratamentului adecvat, dec#t are timp s citeasc
doctorul obinuit
8e asemenea, tuturor le stau la dispoziie e$emplare ale crii din 71:A de pagini
cunoscut ca P8 ', sau P9Visician Fs 8esK 'efeienceFY % dal pe sptm#n, la postul de
televiziune prin,cablu 4ifetime, orice telespectator poate urmri, timp de dousprezece ore fr
ntrerupere, un program de nalt te9nicitate adresat cu precdere medicilor de grad superior
>ulte asemenea emisiuni prezint un aviz n sensul c o parte dintre aceste materiale s,ar putea
s nu fie recomandabile marelui public
8ar cel care decide este telespectatorul
n restul sptm#nii, rareori se transmite n spaiul 9ertzian american un buletin de tiri
care s nu conin un segment sau reportaN medical % versiune video a materialelor din Rurnalul
Asociaiei >edicale Americane este difuzat actualmente de ctre trei sute de posturi, Noia seara
Presa relateaz despre cazuri de practic medical defectuoas
Hiarele ieftine le spun citirorilor de r#nd ce efecte secundare ale medicamentelor s evite,
ce produse s nu combine, cum s,i ridice sau s,i coboare colesterolul prin intermediul dietei
n plus, izb#nzile medicale maNore, dei publicate mai nt#i n revistele de specialitate, sunt
anunate la actualitile de sear aproape nainte ca doctorul s,i fi scos din cutia potal
e$emplarul revistei *a care e abonat
Pe scurt, monopolul cunotinelor medicale de specialitate a fost complet sfr#mat *ar
doctorul riu mai este un zeu
Acest caz al medicului detronat este, totui, doar un mic e$emplu al unui proces mai
general, care sc9imb ntreaga relaie dintre cunoatere i putere n s#nul naiunilor 9ig9,tec9
8e asemenea, n multe alte domenii, cunotinele specialitilor, pstrate cu strnicie
scap de sub control, aNung#nd la dispoziia cetenilor de r#nd n mod similar, n interiorul
corporaiilor importante,
1 G9idul de 'eferin al >edicului UntrX angaNaii c#tiga acces Ra datele c#ndva
monopolizate de ctre administraie ?i, pe msur ce cunotinele se distribuie, acelai lucru se
nt#mpl i cu puterea bazat pe ele
;%>;A'8AD* 8! C**T%'
(e remarc, totui, un sens mult mai larg n care modificrile de cunoatere provoac sau
contribuie la enorme comutri de putere -ea mai important evoluie economic a timpurilor
noastre a fost ascensiunea noului sistem de a crea avere, care nu se mai bazeaz pe muc9i, ci pe
creier ntr,o economie avansat, munca nu mai const n a lucra asupra unor obiecte, dup
cum scrie istoricul >arK Poster de la .niversitatea din -alifornia U*rvineX, ci din brbai i femei
care acioneaz asupra altor brbai i femei, sau U0X oameni acion#nd asupra informaiei i
informaie acion#nd asupra oamenilor
(ubstituirea muncii brute cu informaia sau cunoaterea st, de fapt, la baza necazurilor
companiei General >otors precum i a ascensiunii Raponiei -ci, n vreme ce G > nc mai
credea c pm#ntul e plat, Raponia i e$plora marginile i descoperea cu totul altceva
"u mai t#rziu de 65<@, c#nd liderii afacerilor americane nc mai credeau sigur lumea
9ornurilor lor de fum, conductorii de afaceri ai Raponiei, i c9iar i publicul general, erau
bombardai cu cri, articole de pres i programe de televiziune care vesteau sosirea erei
informaticii, concentr#ndu,se asupra secolului MM* n timp ce conceptul de sf#rit,al,
industrialismului era eliminat n (tatele .nite cu o ridicare din umeri, acesta era nt#mpinat i
mbriat de ctre Naponezii autori ai deciziilor din afaceri, politic i mass,media -unoaterea,
trgeau ei concluzia, este c9eia dezvoltrii economice din secolul MM*
Prin urmare, n,a surprins deloc faptul c, dei (tatele .nite au trecut mai devreme la
computerizare, Raponia a naintat mai rapid spre a substitui te9nologiile musculaturii brute ale
celui de,Al 8oilea Cal din trecut cu te9nologiile bazate pe cunotine din Al Treilea Cal
'oboii au proliferat >etodele de fabricaie sofisticate, dependente n mare msur de
computere i informaii, au nceput s ofere produse a cror calitate nu era uor de egalat pe
pieele lumii >ai mult, recunosc#nd c vec9ile sale te9nologii ale coului,de,fum erau
condamnate iremediabil
Raponia a fcut pai importani spre a facilita tranziia ctre nou i a se s proteNa mpotriva
dislocrilor implicate ntr,o asemenea strategie "ici car fi putut e$ista un contrast mai acut cu
General >otors 3 i cu politica american n general
8e asemenea, dac privim mai ateni multe alte comutri de putere citate mai sus, va
deveni evident c, i n aceste cazuri, rolul modificat al cunoaterii 3 ascensiunea noului sistem
de creare a avuiei 3 fie a F provocat, fie a contribuit la mutaii maNore ale puterii
'sp#ndirea acestei economii a te9nologiilor noi reprezint, de fapt, noua for e$ploziv
care a azv#rlit economiile naionale n cr#ncena competiie global, a confruntat naiunile
socialiste cu desuetudinea lor fr speran, a silit multe naiuni n curs de dezvoltare s,i
revizuiasc strategiile economice tradiionale, iar acum disloc n mod profund relaiile de putere
at#t n sferele personale, c#t i n cele publice
ntr,o remarc anticipativ, &inston -9ruc9ill a afirmat odat c imperiile viitorului sunt
imperii ale minii Astzi, aceast observaie s,a adeverit -eea ce nu se apreciaz nc este
gradul n care puterea crud, elementar 3 la nivelul vieii private precum i *a acela al imperiului
3 se va transforma de,a lungul deceniilor viitoare, ca rezultat al noului rol al minii
+E.'*'!A ."!* ;%*!'*>* " H8'!"D!
"ici un nou sistem revoluionar de creare a bogiei nu se poate propaga fr a declana
conflicte personale, politice i internaionale
(c9imbai modul de a produce averea i v vei ciocni imediat cu toate interesele
nrdcinate a cror putere este produsul sistemului de mbogire anterior -onflicte amarnice
erup dup cum lupt fiecare tabra pentru a controla viitorul
Acest conflict, care cuprinde actualmente lumea, este cel ce aNut la e$plicarea prezentelor
zguduiri ale puterii Pentru a anticipa ceea ce ne ateapt e necesar, prin urmare, aruncm o
scurt privire n urm, la ultimul asemenea conflict global
Acum trei sute de ani, revoluia industrial a dat fiin i unui nou sistem de creare a
bogiei -ourile de fum au nceput s strpung cerul c#mpiilor cultivate odinioar Au
proliferat fabricile Aceste ntunecate mori satanice au adus cu ele un mod de via total nou 3
i un nou sistem de putere
Dranii eliberai din semi,servitutea asupra pm#ntului s,au transformat n muncitori
urbani subordonai efilor privai sau de stat
%dat cu aceast sc9imbare, au survenit i modificri n relaiile de putere de,acas
+amiliile agrare, const#nd din mai multe generaii trind sub acelai acoperi, c#rmuite laolalt de
ctre un patriar9 brbos, au cedat locul familiilor nucleice restr#nse, din care v#rstnicii au fost
cur#nd e$clui sau redui ca prestigiu i influen +amilia#nsi, ca instituie, i,a pierdut mult
din puterea social, pe msur ce numeroase dintre funciile sale se transferau altor instituii 3
educaia, ctre coal, de e$emplu
Totodat, mai devreme sau mai t#rziu, ori de c#te ori se nmuleau motoarele cu aburi i
9ornurile de fum, au urmat vaste sc9imbri politice
>onar9iile s,au prbuit ori s,au comprimat n simple atracii turistice Au fost introduse
noi sisteme politice
8ac au fost destul de inteligeni i prevztori, latifundiarii rurali, odinioar stp#ni n
propriile lor regiuni, s,au mutat la ora pentru a avansa pe creasta valului e$pansiunii industriale,
fiii lor devenind ageni bursieri sau cpitani ai industriei >aNoritatea aristocraiei moiereti care
s,a agat de stilul su rural de via a sf#rit ca boierime n zdrene, cu conacele transformate
finalmente n muzee sau n parcuri zoologice aductoare de bani
%ricum, pe l#ng decadena puterii lor, s,au nlat noi elite/ cpeteniile corporaiilor,
birocraii, mogulii presei Producia de mas, distribuia de mas, educaia de mas i
comunicaiile n mas au fost nsoie de democraia de mas, sau de dictaturile pretins,
democratice
Aceste sc9imbri interne au corespuns i unor gigantice comutri ale puterii globale, pe
msur ce naiunile industrializate colonizau, cucereau sau dominau o mare parte din restul lumii,
cre#nd o ierar9ie a puterii mondiale care nc mai e$ist n unele regiuni
Pe scurt, apariia unui nou sistem de creare a averii a subminat toi st#lpii vec9iului sistem
de putere, n ultim instan transform#nd viaa familial, afacerile, politica, naiunea,stat i
structura puterii globale nsi
-ei care au luptai pentru controlul viitorului au fcut uz de violen, bogie i cunoatere
Astzi, a nceput o micare similar, dei mult mai accelerat (c9imbrile la care am asistat
recent n domeniul afacerilor, al economiei i politicii, precum i la nivel global, nu sunt dec#t
primele mici ncierri ale btliilor de putere incomparabil mai mari care urmeaz
-ci ne aflm n pragul celei mai profunde comutri de putere din istoria omeneasc
>.?-)**, ;A"** ?l >*"T!A
-er ultramarin >uni n deprtare 'opot de copite .n clre solitar se apropie, cu
pitenii lucindu,i n soare0
%ricine a stat, n copilrie, ntr,o sal de cinema ntunecoas, captivat de filmele cu
coOboV s, tie c puterea #nete prin eava unui revolver cu ase focuri n filmele
9ollVOoodiene .n coOboV singuratic sosete de nicieri, poart un duel cu banditul, i v#r
pistolul la loc n teac i pleac din nou, ndeprt#ndu,se n zarea ceoas Puterea, am nvat n
copilrie, genereaz din violen
Totui, n multe dintre aceste filme, e$ista n fundal un personaN burtos i bine mbrcat,
aezat ndrtul unui birou de lemn masiv nfiat n mod tipic ca decadent i lacom, acest om
e$ercita de asemenea putere !l era acela care finana calea ferat, sau proprietarii de vite care
acaparau terenuri, ori alte fore malefice *ar dac eroul coOboV reprezenta puterea violenei,
aceast figur 3 n mod tipic, banc9erul 3 simboliza puterea banilor
n multe Oesternuri e$ista i un al treilea personaN important, un av#ntat redactor de ziar,
un profesor, un pastor sau o femeie cultivat din !st ntr,o lume de brbai aspri care nt#i
trgeau, apoi ntrebau, acest personaN reprezenta nu numai simplul ;ine moral n conflict cu 'ul,
ci i puterea culturii i a cunotinelor sofisticate despre lumea din afar -#t vreme aceast
persoan c#tiga adesea o victorie n final, faptul se datora de obicei alianei cu eroul iute,de,
pistol sau unei neateptate lovituri norocoase 3 gsirea aurului n r#u ori o avere motenit pe
neateptate
-unoaterea, dup cum ne nva +rancis ;acon, nseamn putere 3 dar, pentru a nvinge
ntr,un Oestern, cunoaterea trebuia ndeobte s se alieze cu fora banilor
+irete, banii, cultura i violena nu sunt singurele surse ale puterii din viaa de zi cu zi, iar
puterea nu este nici bun, nici rea !ste o dimensiune a virtualrnente tuturor relaiilor umane
!ste, de fapt, reciproca dorinei i, de vreme ce dorinele omeneti sunt infinit de variate, orice
lucru care poate ndeplini dorina altcuiva reprezint o potenial surs de putere
Traficantul de droguri care se poate abine de la fi$aie deine putere asupra
consumatorului 8ac un politician dorete voturi, aceia care i le pot oferi dein puterea
Totui, printre nenumratele posibiliti, cele trei surse ale puterii simbolizate n filmul
Oestern 3 violena, bogia i cunoaterea 3 reies ca fiind cele mai importante +iecare ia multe
forme diferite n Nocul puterii Ciolena, de e$emplu, nu are nevoie s acioneze la modul propriuL
ameninarea recurgerii la violen este adesea suficienta pentru a determina supunerea
Ameninarea cu violena se poate ascunde de asemenea i ndrtul legii U+olosim termenul
violentm aceste pagini cu sens figurat, mai degrab dec#t literal ,pentru a include fora, precum
i coerciia fizicX ntr,adevr, nu numai filmele moderne, dar i miturile strvec9i susin opinia
c violena, avuia i cunoaterea sunt sursele fundamentale ale puterii sociale Astfel, o legend
Naponez ne vorbete despre sans9u no Ningi 3 cele trei obiecte sacre druite marii zeie a soarelui,
Amaterasuomi,Kami 3 care p#n n zilele noastre au rmas simbolurile puterii imperiale Acestea
sunt spada, giuvaerul i oglinda
*mplicaiile de putere ale spadei i giuvaerului sunt destul de clareL ale oglinzii, ceva mai
puin 8ar oglinda, n care Amaterasu,omi,Kami i vedea propriul c9ip 3 sau c#tiga cunotine
despre sine,nsi 3 reflect i puterea ANunsese s simbolizeze divinitatea ei, dar n,ar fi iraional
s,o privim la fel de bine i ca pe un simbol al imaginaiei, contiinei i cunoaterii
>ai mult, spada sau muc9iul, giuvaerul sau ;anii, i oglinda sau mintea, formeaz
mpreun un singur sistem interactiv n anumite condiii, fiecare poate fi convertit ntr,o alta
.n pistol i poate aduce bani sau poate desprinde cu de,a sila informaii de pe buzele unei
victime -u banii se pot cumpra informaii 3 sau un pistol *nformaiile pot fi folosite pentru a
spori fie banii care,i stau la dispoziie Udup cum tia *van ;oesKVX, sau pentru a nmuli fora pe
care o ai sub stp#nire Umotiv pentru care Jlaus +uc9s a furat secrete nucleareX
>ai mult, toate trei pot fi folosite la aproape toate nivelurile vieii sociale, din intimitatea
locuinei i p#n la arena politic
n sfera privat, un printe poate plesni copilul Ufolosind foraX, i poate obine cuminenia
contra unui dolar Ufolosind banii sau ec9ivalentele lorX sau 3 n modul cel mai eficient dintre toate
3 poate modela valorile copilului astfel nc#t acesta s doreasc s,6 asculte *n politic, un
guvem poate ntemnia sau tortura un disident, i poate pedepsi financiar criticii i remunera
susintorii, i poate manipula adevrul pentru a crea consensul
Asemeni mainilor,unelte Ucare pot produce alte mainiX, fora, averea sau cunoaterea,
folosite corespunztor, i pot aduce omului comanda asupra multor surse de putere, suplimentare
i variate Astfel, indiferent ce alte instrumente ale puterii pot fi e$ploatate de ctre o elit
conductoare sau de ctre indivizi n relaiile lor particulare, fora, bogia i cunotinele
\ sunt nivelurile de baz !le alctuiesc triada puterii
!ste adevrat c nu toate mutaiile sau transferurile de putere sunt un rezultat al folosirii
acestor instrumente Puterea trece dintr,o m#n,n alta i ca urmare a multor evenimente naturale
-iuma "eagr care a pustiit !uropa n secolul M*C i,a trimis n morm#nt pe cei puternici alturi
de cei sraci, cre#nd multe locuri vacante n r#ndurile elitei din comunitile supravieuitoare
?i ansa afecteaz distribuia puterii n societate 8ar, de ndat ce ne concentrm asupra
actelor umane deliberate, i ne ntrebm ce anume face oamenii i societile n ansamblul lor s
se supun dorinelor puternicilor, ne pomenim nc o dat n faa trinitii muc9ilor, banilor i
minii
Pentru a ne menine c#t de aproape posibil de limbaNul cotidian, vom folosi n aceste
pagini termenul putere strict cu nelesul de putere deliberat asupra oamenilor Aceast definiie
e$clude puterea folosit mpotriva naturii sau a obiectelor, dar este suficient de larg pentru a
include puterea e$ercitat de ctre o mam pentru ai opri copilul s fug n calea unei maini n
vitezL sau de ctre * ; > Pentru a,i mri profiturileL ori de ctre un dictator ca >arcos sau
"oriega ca s,i mbogeasc familia su camarilaL sau de ;iserica -atolic pentru a,i alinta
opoziia politic fa de contracepieL ori de militarii c9inezi spre a zdrobi o rebeliune
studeneasc
n forma sa cea mai gola, puterea implic folosirea violenei, averii i cunoaterii ]n
sensul cel mai largX pentru a face oamenii s acioneze ntr,un sens dat
Transfocarea asupra acestei triniti i definirea puterii n aceast manier ne permit s
analizm puterea ntr,un mod cu totul nou, revel#nd poate mai clar dec#t nainte felul e$act n
care puterea este folosit spre a ne controla comportamentul, din leagn i p#n la moarte "umai
dup ce se nelege clar acest lucru, vom putea identifica i transforma structurile de putere
depite care ne amenin viitorul
P.T!'!A 8! "A4TE -A4*TAT!
>aNoritatea presupunerilor convenionale cu privire la putere, cel puin n cultura
occidental, implic faptul c puterea este o c9estiune de cantitate 8ar, c#t vreme unii dintre noi
avem n mod clar mai puin putere dec#t aiui, aceasta moaaiitaie ae aooraare ignora ceea ce s,ar
puica s fie actualmente cel mai important factor dintre toi/ calitatea puterii
Puterea funcioneaz n grade variate, iar unele puteri au, categoric, o cifr octanic mai
Noas n luptele cr#ncene care vor cuprinde cur#nd colile, spitalele, afacerile, sindicatele i
guvernele, aceia care neleg calitatea vor c#tiga un nsemnat avantaN strategic
"imeni nu se ndoiete c violena 3 ntruc9ipat prin iul unui borfa sau o misil
nuclear 3 poate obine rezultate nfricotoare
.mbra violenei sau a forei, ncastrat n lege, se afl napoia tuturor aciunilor
guvernului i, n ultim instan, orice guvern se bazeaz pe armat i poliia pentru a,i impune
voina Aceast ameninare omniprezent i necesar a violenei oficiale n societate aNut la
meninerea sistemului n funciune, fc#nd s fie aplicabile contractele de afaceri curente,
reduc#nd rata criminalitii, oferind mainrii pentru rezolvarea panic a disputelor n acest sens
parado$al, ameninarea voalat cu violena este aceea care aNut ca viaa cotidian s decurg non
violent
8ar violena n general sufer de importante neaNunsuri Pentru nceput, ne ncuraNeaz s
purtm asupra noastr o cutie de >ace, sau s escaladm o curs a narmrilor care sporete
riscurile pentru toat lumea
-9iar i atunci c#nd d rezultate, violena genereaz rezisten
Cictimele sau supravieuitorii ei ateapt prima ocazie de a riposta
Principala slbiciune a forei brute sau a violenei, ns, const n absoluta ei infe$ibilitate
"u poate fi folosit dec#t pentru a pedepsi Pe scurt, este putere de calitate inferioar
;ogia, prin contrast, este un instrument mult mai bun al puterii .n portofel gras e mult
mai versatil n loc numai s amenine cu aplicarea unei pedepse, el poate oferi i recompense
gradate fin 3 avansuri sau lic9idri, n bani sau natur Averea se poate folosi fie n mod pozitiv,
fie negativ !ste, prin urmare, mult mai fle$ibil dec#t fora ;ogia deine o putere de calitate
medie
%ricum, puterea de cea mai nalt calitate provine din aplicarea cunoaterii Actorul (ean
-onnerV, ntr,un film a crui aciune se desfura n -uba pe vremea dictatorului ;atista, Nuca
rolul unui mercenar englez ntr,o secven memorabil, eful armatei tiranului spuse/ 8omnule
maior, spune,mi care e arma dumitale favorit, i i,o voi obine, la care -onnerV rspunde
prompt/ -reierul
Puterea de nalt calitate nu este simpl constr#ngere "u reprezint doar capacitatea de a,
i atinge scopurile, de a,i determina pe alii s fac
A U*n origX en^OreL Noc de cuvinte intraductibil, revelat prin subliniere/ foite _ forNL to
enforce_a impune U" TiX ceea ce vrei tu, dei s,ar putea ca ei s prefere contrariul nalta calitate
implic mult mai mult *mplic eficien 3 folosirea celor mai reduse resurse de putere pentru a
atinge un el -unoaterea poate fi adesea folosit spre a face c prii celeilalte s,i plac agenda
ta de aciune ;a t c9iar poate convinge partenerul c el nsui se afl la originea ei
Prin urmare, dintre cele trei surse fundamentale ale controlului social, F cunoaterea, cea
mai versatil, este aceea care produce ceea ce ofierilor superiori de la Pentagon le place s
numeasc t9e biggest bang for t9e bucK: Poate fi folosit pentru a pedepsi, rsplti, convinge
i c9iar transforma Poate preface inamicul n aliat n primul r#nd, cu aNutorul cunotinelor
potrivite, se pot ocoli din start situaiile neplcute, pentru a evita irosirea forei i a avuiei
-unoaterea mai servete i ca multiplicator al averii i forei Poate fi folosit pentru a
augmenta fora sau bogia disponibil sau, alternativ, spre a reduce cantitatea necesar
ndeplinirii oricrui scop daT n ambele cazuri, sporete eficiena, permi#nd s se c9eltuiasc
mai puine Retoane de putere n orice demonstraie
8esigur, puterea ma$im le st la ndem#n celor aflai n poziia de a folosi toate cele trei
instrumente n conNuncie inteligent unul cu altul, altern#nd ameninarea pedepsei i promisiunea
recompensei, deopotriv cu persuasiunea i inteligena Ructorii puterii cu adevrat abili tiu
intuitiv 3 sau din e$perien 3 cum s,i foloseasc i s,i coreleze resursele de putere
Prin urmare, pentru a,i calibra pe feluriii participani ntr,un conflict de putere 3 fie
negociere, fie rzboi 3 ne este de folos s discernem cine comand accesul i la care dintre
instrumentele fundamentale ale puterii
-unoaterea, violena, avuia i relaiile dintre ele, definesc puterea n societate +rancis
;acon ec9ivala cunoaterea cu puterea, dar nu se concentra asupra calitii sau verigilor sale
cruciale de legtur cu celelalte surse principale ale puterii sociale ?i nici n,ar fi fost posibil s
prevad cineva, p#n acum, actualele sc9imbri revoluionare n relaiile dintre acestea trei
." >*4*%" 8! 8!8.-D**
% revoluie strbate astzi lumea post,baconian "ici un geniu al trecutului 3 nici (un,
Tzu, nici >ac9iavelli, i nici ;acon nsui 3 nu i,ar fi putut imagina cel mai profund poOers9ift,
cel din zilele noastre/
: -ea mai mare bubuial a dolarului UntrX uluitoarea proporie n care at#t fora c#t i
bogia nsele au aNuns, n prezent, s depind de cunoatereB
! posibil ca p#n nu demult armata s fi fost, la baz, o prelungire a pumnului lipsit de
Nudecat Astzi, ea se fundamenteaz aproape complet pe mintea coagulat 3 cunotinele
ncorporate n arme i n te9nologiile de supraveg9ere 8e la satelii i p#n la submarine, armele
moderne sunt construite din componente electronice bogate n informaie
Avionul de lupt al zilelor noastre este un computer zburtor P#n i actualele arme
t#mpe sunt fabricate cu aNutorul computerelor superinteligente sau cipurilor electronice
>ilitarii, ca s alegem un singur e$emplu, folosesc cunotinele computerizate 3 sisteme
e$perte 3 n aprarea anti,rac9et 8e vreme ce misilele subsonice se deplaseaz cu o vitez de
circa 1@@ de metri pe secund, sistemele defensive eficiente trebuie s reacioneze n, s zicem,
6@ milisecunde 8ar sistemele e$perte pot cuprinde nu mai puin de 6@@@@ p#n la 6@@@@@ de
reguli stabilite de ctre specialitii umani -omputerul trebuie s scaneze, s c#ntreasc i s
coreleze aceste reguli nainte de a lua o decizie privind modul n care s rspund unei
ameninri Astfel, Agenia de Proiecte de -ercetare Avansat n 8omeniul Aprrii< U8 A '
P AX, a Pentagonului, n conformitate cu revista 8efense (cience5, i,a stabilit ca scop de
mare perspectiv proiectarea unor sisteme care pot face un milion de deducii logice pe
secund 4ogica, deducia, epistemologia 3 pe scurt, activitatea cerebral, omeneasc i a
mainilor ,reprezint premisa actual a puterii militare
n mod similar, a devenit un clieu al afacerilor acela de a spune c averea crete n
funcie de puterea creierului % economie avansat n,ar putea funciona fr computere nici
treizeci de secunde, iar noile comple$iti ale produciei, integrarea numeroaselor te9nologii
diverse Ui n continu sc9imbareX, scoaterea pieelor de sub regimul de mas, continu s
sporeasc, prin salturi gigantice, cantitatea i calitatea de informaie necesar pentru a face
sistemul s produc avuie >ai mult, ne aflm abia la nceputul acestui proces de,
informaializare -ele mai bune sisteme -A8,-A> i computere ale noastre sunt nc la fel de
primitive ca securile de sile$
-unoaterea propriu,zis, prin urmare, reiese ca fiind nu numai sursa puterii de cea mai
nalt calitate, ci i cel mai important ingredient al forei
B .n poOers9ifteste un transfer de putere .n poOets9iftreprezint sc9imbarea la un
nivel mai profund, n nsi natura puterii UnaX
< Ufn origX 8efense Advanced 'esearc9 Profects AgencV U" TrX
= ?tiina aprrii UnlrX financiare i al celei musculare, devenind nsi esena lor !ste,
practic, amplificatorul final Aceasta e c9eia poOers9ifi,ului care ne ateapt, i e$plic de ce
lupta pentru controlul cunoaterii i al miNloacelor de comunicare se ncinge pe tot cuprinsul
lumii
+APT!, >*"-*."* ?l A8!CE'
-unoaterea i sistemele de comunicare nu sunt antiseptice sau neutre n relaie cu
puterea Cirtualmente fiecare fapt folosit n afaceri, viaa politic i relaiile umane cotidiene
deriv din alte fapte sau supoziii care au fost modelate, deliberat sau nu, de ctre structura de
putere pree$istent Astfel, fiecare fapt are o istorie,a,puterii i ceea ce s,ar putea numi un
viitor,al,puterii 3 un impact, mare sau mic, asupra viitoarei distribuii a puterii, "on,faptele i
faptele disputate sunt n egal msur produse i arme n conflictul de putere din societate
+aptele false i minciunile, precum i faptele adevrate, legile tiinifice i adevrurile
religioase acceptate, reprezint n totalitate muniia Nocului,puterii n curs de desfurare, fiind
prin ele nsele o form a cunoaterii, dup cum va fi folosit termenul n continuare
!$ist, desigur, tot at#tea definiii ale cunoaterii, c#i oameni care se consider pe ei
nii cunosctori 4ucrurile se agraveaz atunci c#nd unor cuvinte ca semne, simboluri i
imagerie li se confer sensuri naltte9niciste *ar confuzia se ad#ncete c#nd descoperim c
famioasa definiie a informaiei aparin#nd lui -laude (9annon i &arren &eaver, care au
contribuit la fondarea tiinei informaiilor, oric#t de util n scopuri te9nologice, nu are nici un
raport cu nelesul semnatic sau coninutul comunicrii
n general, n paginile urmtoare, date va nsemna, mai mult sau mai puin, fapteL
informaie se va referi la date care au fost nscrise n categorii i sc9eme de clasificare, sau alte
sistemeL iar cunotin va nsemna informaia care a fost i mai rafinat, n declaraii mai
generale
8ar, pentru a evita repetiiile obositoare, toi trei termenii vor putea fi uneori folosii
interanNabil
Pentru a simplifica lucrurile i a scpa de aceste nisipuri,mictoare ale definiiilor, c9iar
n defavoarea rigorii, n paginile care urmeaz, termenului cunotin i se va acorda un neles
lrgit Ca cuprinde sau subsuma informaii, date, imagini i imagerie, precum i atitudini, valori
i alte produse simbolice ale societii, fie c sunt adevrate, apro$imative sau c9iar false
Toate acestea sunt folosite sau manipulate de ctre cuttorii,de putere, dup cum au fost
dintotdeauna 4a fel se nt#mpl i cu miNloacele de transmitere a cunotinelor cile de
comunicaie, care, la r#ndul lor, dau form mesaNelor ce se scurg prin ele Termenul cunotin,
aadar, va fi folosit pentru a le cuprinde pe toate
8*+!'!"DA 8!>%-'AT*-E
8incolo de uriaa sa fle$ibilitate, cunoaterea mai are i alte caracteristici importante care
o fac s difere fundamental de sursele inferioare ale puterii n lumea de m#ine
Astfel, fora, n toate privinele practice, este finit !$ist o limit a cantitii de for
care se poate folosi nainte de,a distruge ceea ce dorim s capturm sau s aprm Acelai lucru
este valabil i pentru bogie
;anii nu pot cumpra orice i, n unele puncte, p#n i cel mai gras portofel se golete,
Prin contrast, cunoaterea nu se epuizeaz Putem oric#nd genera mai mult cunoatere
+ilosoful grec Heno din !lea a subliniat faptul c dac un cltor strbate n fiecare zi
Numtate din drumul p#n la destinaie, nu va aNunge niciodat la inta final, ntruc#t i mai
rm#ne ntotdeauna nc o Numtate de parcurs n acelai mod, nu vom putea atinge niciodat
informaia final despre ceva anume, dar putem face ntotdeauna un pas mai aproape de
nelegerea rotunNit a oricrui fenomen -unoaterea, cel puin n principiu, este e$tensibil la
infinit
-unoaterea mai este i intrinsec diferit at#t de muc9i, c#t i de bani, dat fiind c, de
regul, dac eu folosesc un pistol, tu nu poi folosi simultan acelai pistol 8ac tu foloseti un
dolar, eu nu pot folosi acelai dolar, n acelai timp
Prin contrast, am#ndoi putem folosi aceleai cunotine, fie pro, fie unul contra celuilalt 3
i c9iar n cadrul acestui proces putem produce i mai multe cunotine (pre deosebire de gloane
sau bugete5, cunoaterea propriu,zis nu sc consum Acest lucru singur nc spune c regulile
Nocului de cunoatere,putere difer acut de preceptele pe care se bazeaz cei ce folosesc fora sau
banii pentru a,i impune voina
% ultim diferen ns, c9iar mai crucial, distaneaz violena i averea de cunoatere,
pe c#nd ne av#ntm spre era denumit a informaiei/ prin definiie, at#t fora c#t i avuia sunt
proprietatea celor puternici i bogai -aracteristica realmente revoluionar a cunoaterii este
aceea c *e poate fi accesibil i celor slabi i sraci
F5 Un arigX %mofonie sugestiv/ bu^fets or budgeii UntrX
-unoaterea este cea mai democratic surs de putere
Trstur care o face s reprezinte o continu ameninare la adresa celor puternici, cu
toate c o folosesc i ei pentru a,i ntri propria putere
>ai e$plic i de ce fiecare deintor,de,putere 3 de la patriar9ul unei, familii p#n la
preedintele unei companii sau primul ministru al unei naiuni 3 vrea s controleze cantitatea,
calitatea i distribuia cunotinelor n interiorul domeniului su
-onceptul triadei de putere conduce la o remarcabil ironie
-el puin n ultimii trei sute de ani, cea mai ncr#ncenat lupt politic din s#nul naiunilor
celor mai industrializate s,a referit la distribuirea avuiei/ cine primete ceP Termeni ca st#nga i
dreapta, sau capitalist i socialist, au pivotat n Nurul acestei ntrebri fundamentale
Totui, n pofida distribuiei vast,inec9itabile a averii ntr,o lume divizat dureros ntre
bogai i sraci, reiese c, n comparaie cu celelalte dou surse ale puterii lumeti, avuia a fost i
este cea mai puin prost distribuit 8ar indiferent de prpastia care desparte bogaii de sraci, un
9u i mai mare i separ pe cei narmai de cei nenarmai, i pe netiutori de cei cultivai
Astzi, n naiunile abundente, supuse sc9imbrilor rapide, n pofida inec9itilor de c#tig
i avere, iminenta lupt pentru putere se va transforma tot mai accentuat ntr,o confruntare pentru
distribuia i accesul la cunotine
8in acest motiv, dac nu nelegem cum i spre cine se scurg cunotinele, nu putem nici
s ne proteNm contra abuzului de putere, nici s crem societatea mai bun, democratic, pe care
o fgduiesc te9nologiilezileidem#ine
-ontrolul cunoaterii este nodul gordian al luptei mondiale de m#ine pentru putere, n
toate instituiile omeneti
n capitolele imediat urmtoare, vom vedea cum revoluioneaz aceste sc9imbri n natura
nsi a puterii relaiile din lumea afacerilor 8e la transformarea capitalului i p#n la conflictul
cresc#nd dintre afacerile frunilor#nalte i ale frunilor teite, de la supermarKetul electronic
p#n la ascensiunea afacerii familiale i emergena unor noi i surprinztoare forme de
organizare, vom trasa noua traiectorie a puterii
Aceste profunde sc9imbri n domeniul afacerilor i al economiei se desfoar n paralel
cu modificri semnificative n politic, mass,media i industria spionaNului global +inalmente,
vom vedea impactul cutremurtorului, zdrobitorului poOers9ift de azi asupra naiunilor srcite,
asupra rilor socialiste rmase i a viitorului (tatelor .nite, al !uropei i al Raponiei -ci
poOers9ift,ul de astzi le va transforma pe toate ,
PA'T!A A 8%.A
C*ADA " !-%"%>*A (.P'A,(*>;%4*-E
8*"-%4% 8! !'A G4*TH,.4.*
Afacerile pot genera produse i profituri !ste ns greu de rezistat suspiciunii c devin i
o form de teatru popular Asemeni teatrului, business,ul are eroii, ticloii, dramatismul i 3 n
proporie mereu cresc#nd 3 vedetele sale
"umele magnailor din afaceri ricoeaz prin mass,media alturi de cele ale celebritilor
de la )ollVOood nconNurate de publiciti, instruite n toate meteugurile auto,promovrii,
personaNe ca 8onald Trump i 4ee *acocca au devenit simboluri vii ale puterii corporative (unt
satirizate n benzile desenate !mit Umpreun cu scriitorii lorX best,seller,uri Am#ndoi au fost
menionai 3 sau poate au aranNat s fie menionai 3 n calitate de candidai poteniali la
preedinia (tatelor .nite ;usiness,ul a intrat n !ra Gfirz,uluiiTR
?i n trecut au avut afacerile starurile lor, dar astzi nsui conceptul de star este diferit
"oua strlucire de staniol dob#ndit de ctre lumea business,ului este o faet superficial a noii
economii, n cadrul creia informaia Uincluz#nd totul, de la cercetarea tiinific p#n la^NVpe F,ul
publicitarX Noac un rol cresc#nd -eea ce se nt#mpl este ascensiunea unui sistem de creare a
avuiei cu totul nou, care aduce cu sine sc9imbri dramatice n distribuia puterii
Acest nou sistem de a face avere depinde complet de comunicaiile instantanee i
diseminarea datelor, a ideilor, simbolurilor i simbolismului
'eprezint, dup cum vom descoperi, o economie supra,simbolic n sensul e$act al
cuv#ntului
(osirea sa este transforraaional "u constituie, aa cum nc mai insist tardiv unii, un
semn de de,industrializare, gunoenie sau descompunere economic, ci un salt spre un nou
sistem revoluionar de
6@ Gtitz U;lX _ spectaculozitate e$cesivL sclipire strident UntrX
66 U(*X !lement menit s inseleL reclam sau propaganda e$agerat UntrX producie
Acest nou sistem nc poart cu un pas gigantic dincolo de producia de mas, spre specializarea
cresc#nd a produselor, dincolo de marKetingul de mas, spre nie i micro,marKeting, dincolo de
corporaia monolitic, spre noi forme de organizare, dincolo de naiunea,stat, spre operaiuni
c#rc sunt at#t locale c#t i globale, i dincolo de proletariat, spre un nou cognitariat
-oliziunea dintre forele care favorizeaz acest nou sistem de creare a bogiei i
aprtorii vec9iului sistem al coului,de,fum este conflictul economic dominant al timpurilor
noastre, depind ca importana istoric F vec9iul conflict dintre capitalism i comunism, sau
dintre (tatele .nite, !uropa i Raponia
8eplasarea de *a o economie bazat pe courile de fum spre una fundamentat pe
computere necesit masive transferuri de putere, i e$plic n mare msur valul de restructurri
financiare i industriale care strbate lumea corporativ, arunc#nd *a suprafa noi lideri, pe
msur ce companiile caut cu disperare s se adapteze la recentele imperative
Acaparri, raiduri, ac9iziii, cumprri globale prin constr#ngere, rscumprri de
corporaii, toate au constituit capetele de afi n anii 65=@, i au imp#icatFnu numai firmele din (
. A, ci i multe companii strine, n pofida restriciilor legale i de alt natur care limiteaz
prelurile neprietenoase n ri ca Germania de Cest, *talia sau %landa
Ar fi o e$agerare s spunem c toate aceste nfptuiri frenetice de pe &all (treet i
agitaia din companiile de pe tot ntinsul lumii sunt manifestri directe ale trecerii spre un nou tip
de economie -onsideraiile fiscale, integrarea !uropei, liberalizare financiar, rapacitatea de
mod vec9e i ali factori, cu toii Noac un rol ntr,adevr, oameni ca Trump i *acocca
reprezint, dac nu altceva, mai degrab personaNe ale trecutului dec#t vestitori ai noului
Activitatea de lobbV din &as9ington ncununat de succesul salvrii pe cauiune a unui fabricant
de automobile falit, principala pretenie de celebritate a lui *acocca, sau nscrierea propriului
nume pe zg#rie,nori luminoi i cazinouri nu prea te transform ntr,un revoluionar al afacerilor
%ricum, n perioadele revoluionare, apare o ntreag faun i flor stranie, de tot felul 3
ataviti, e$centrici, rec9ini ai publicitii, sfini i escroci, deopotriv cu vizionarii i
revoluionarii autentici
Pe sub toat nvlmeala, reorganizrile i refinanrile, e$ist un sistem ordonat n curs
de constituire -ci ceea ce vedem este o sc9imbare n structura afacerilor i nceputurile unei
comutri de putere de la banii coului,de,fum la ceea ce s,ar putea numi banii supra,
simbolici 3 un proces pe care,6 vom e$plora ulterior mai n detaliu
Aceast ampl restructurare este necesar odat ce ntregul sistem de creaie a averii,
mpins de presiunile concureniale, pete spre un nivel mai avansat Astfel, a nfia frenezia
acaparatoare de la sf#ritul anilor F=@ ca nefiind nimic mai mult dec#t o e$presie a lcomiei gen
eu,primul, nseamn s,i omitem dimensiunile mai largi
-u toate acestea, noua economie i,a recompensat bine pe aceia care i,au ntrezrit cei
dint#i apariia n era coului,de,fum, orice list a celor mai bogai oameni din lume ar fi fost
dominat de ctre fabricanii de maini, baronii oelului, magnaii feroviari, mogulii petrolului i
cei financiari, a cror avuie -olectiv provenea n ultim instan din organizarea muncii ieftine,
materii prime i fabricarea utilaNelor
Prin contrast, o recent list a revistei, forbes cu cei mai bogai zece miliardari americani
include nu mai puin de apte ale cror averi se bazeaz pe mass,media, comunicaii sau
computere 3 softOare i servicii, mai degrab dec#t 9ardOare i fabricaie Acetia reflect ceea
ce Naponezii numesc softonomia
(pasmul contopirilor, prelurilor, deposedrilor i rearanNrilor financiare este, ns, doar
un aspect al tranziiei spre noua economie n acelai timp n care ncearc s se esc9iveze de
acaparatori sau s fac ac9iziii, companiile se strduic frenetic s fac fa unei revoluii info
Uc9nologice, unei restructurri a pieelor de desfacere i unei co9orte de alte sc9imbri legate de
acestea (e acumuleaz astfel cea mai mare zguduire din domeniul afacerilor pe care a cunoscut,o
lumea de la revoluia industrial ncoace
-%>>A"8%,.'*4! A+A-!'*4%'
% restructurare at#t de profund nu poate avea loc fr neliniti i confruntri 4a fel cum
s,a nt#mplat la nceputul revoluiei industriale, milioane de oameni i vd ameninate veniturile,
modurile lor de munc devenind depite, viitorul nesigur, puterea fragmentat
*nvestitorii, managerii i muncitorii laolalt sunt azv#rlii n conflict i confuzie 'sar
aliane ciudate (e inventeaz noi forme de Nudo n trecut, sindicatele muncitoreti e$ercitau
puterea prin greve sau ameninri cu grevele Astzi, pe l#ng toate acestea, ele angaNeaz
banc9eri de investiii, avocai i e$peri fiscali 3 deintori de cunotine specializate 3 n sperana
de,a deveni parte din procesul restructurrii n loc de victim >anagerii care caut s previn
dinainte acapararea sau s,i cumpere propria firm, deopotriv cu investitorii care ncearc s
profite de aceste rsturnri, sunt tot mai dependeni de informaia prompt i e$act -unoaterea
reprezint arma c9eie n luptele pentru putere care nsoesc emergena economiei supra,
simbolice
4a fel se nt#mpl i cu capacitatea de a influena mass,media 3 d#nd astfel form
lucrurilor pe care ceilali le tiu Usau cred c le tiuX n acest F mediu volatil, personalitile
sclipitoare, abile n manipularea simbolurilor, au un avantaN distinct n +rana, ar9etipul
ntreprinztorului este ;ernard Tapie, care pretinde c a construit o afacere privat cu venituri
anuale de 6@@@@@@@@@ Z Tapie i prezint propriul program de televiziune n >area ;ritanie,
'ic9ard ;ranson, care a fondat Cirgin Group, bate recordurile vedetelor rapide i, pentru a cita
din +ortune, se bucur de genul de celebritate rezervat c#ndva starurilor rocK sau regalitii
%dat ce un sistem nvec9it se fisureaz, administratorii,birocrai fr c9ip care,6 conduc
sunt spulberai de ctre oarmat de g9eril a investitorilor la risc, promotorilor, organizatorilor i
managerilor, muli dintre ei fiind individualiti anti,birocratici, i cu toii pricepui fie la
dob#ndirea de cunotine Uuneori, pe cale ilegalX, fie la controlarea rsp#ndirii acestora
(osirea noului sistem supra,simbolic de creare a avuiei nu face numai s comute puterea,
ci i sc9imb i stilul "u este nevoie dec#t sa comparm temperamentul lui, s zicem, Ro9n
8e;utts, omul solemn i lent care a condus -ompania Telefonic ?i Telegrafic American n
anii 65<@, nainte de faliment, cu acela al lui &illiam >cGoOan, cel care a spart monopolul A
T`T ?i a creat -orporaia de -omunicaii > - R n concuren "erbtor i nepoliticos, fiu al
unui sindicalist feroviar, >cGoOan a nceput prin a colporta poete din piele de aligator, a trecut
prin colectarea de fonduri pentru productorii 9ollVOoodieni >iKe Todd i George (Kouras c#nd
au realizat versiunea pentru ecran lat a filmului %Kla9omaW, dup care a fondat o mic firm de
aprare a contractelor nainte de a,i ndrepta atenia asupra -ompaniei A T`T
(au s,i comparm pe prudenii politicieni ai afacerilor care au condus General !lectric
timp de un deceniu, cu RacK &elc9, cel ce i,a cucerit porecla de "eutron RacK prin sf#ierea i
reformarea giganticei companii
>odificarea stilistic reflect sc9imbarea nevoilor -ci sarcina companiilor n
restructurare i a unor industrii ntregi de a supravieui n economia supra,simbolic nu este o
treab pentru birocraii care numr boabe de fasole, se pigulesc de scame i salveaz faa !ste,
de fapt, destinat individualitilor, radicalilor, pistolarilor, c9iar i e$centricilor 3 commando,uri
ale afacerilor, cum s,ar spune, gata s devasteze orice plaN pentru a nfca puterea
(,a spus c ntreprinztorii la risc ai zilelor noastre i cei ce nc9eie tranzacii seamn cu
baronii Nefuitori care au cldit iniial economia coului,de,fum Actuala !poc a Glitz,ului,
ntr,adevr, suport o asemnare cu aa,zisa !poc Aurit, de imediat dup 'zboiul -ivil
American ?i aceea a fost o perioad de restructurri economice fundamentale, urm#nd
nfr#ngerii sclavagismului agrar de ctre forele n ascensiune ale "ordului industrializat A fost
era consumului la vedere, a corupiei politice, a c9eltuielilor nesbuite, a delapidrilor i
speculaiilor financiare, populat cu personaNe de proporii mai mari dec#t mrimea natural,
precum -ommodore Canderbilt, 8iamond Rim ;radV i Pariez un >ilion Gates 8in acea
epoc, marcat de anti,sindicalism i dispre fa de cei nevoiai, a provenit erupia decisiv a
dezvoltrii economice care a propulsat America n epoca industrial modern
8ar daca reprezentanii noii seminii de azi sunt mai mult corsari dec#t birocrai, ei ar
putea fi denumii pirai electronici Puterea pe care o preiau este dependent de date, KnoO,9oO
i informaii sofisticate, nu doar de saci cu capital
+inanciarul californian 'obert * &eingarten, descriind procesul de acaparare a
corporaiilor, afirma/ Primul lucru pe care,6 ai de fcut este s creezi un displaV de computer
care,i listeaz criteriile Apoi, caui o companie,int care le ntrunete, compar#nd aceste criterii
cu felurite baze de date, p#n identifici inta ?i ultimul lucra pe care,6 ai de fcutP .ltimul lucru
pe care,* faci este s convoci o conferin de pres ncepi cu computerul i sf#reti cu mass,
media
*ntre timp, adaug el, c9emi un grup de lucrtori nalt,specializai n cunotine 3
avocai fiscali, strategi ai rzboaielor prin procur, modelatori matematici, consultani de
investiii i e$peri P '
S 8intre care maNoritatea sunt de asemenea foarte dependeni de computere, fa$uri,
telecomunicaii i mass,media
n zilele noastre, capacitatea de a face s se realizeze o tranzacie depinde foarte adesea
mai mult de cunoatere dec#t de dolarii pe care,i pui pe mas 4a un anumit nivel, e mai uor s
obii banii dec#t KnoO,9oO,ul relevant -unoaterea este adevrata p#rg9ie a puterii ntruc#t
acaparrile i restructurrile aduc o provocare puterii, acestea produc drame intense, cu eroi
pozitivi i negativi "ume ca al lui -ari *ca9n i T ;oone PicKens au devenii termeni familiari pe
tot cuprinsul lumii *zbucnesc feude (teve Robs, co,fondatorul -omputerelor Apple i, odinioar,
copilul minune al industriei americane, demisioneaz, dup un coup dFetat corporatist dat de Ro9n
(culleV, n pofida vastelor aciuni deinute de Robs n cadrul companiei*acocca i continu
interminabila vendet mpotriva lui )enrV +ord *4'oger (mit9 de la General >otors este
satirizat ntr,un film, 'oger ` >e67, i desfiinat n public de ctre 'oss Perot, milionarul
computerelor a crui companie a ac9iziionat,o (mit9 *ar lista se lungete pe zi ce trece
A ne nc9ipui c acaparrile sunt cu preponderen americane, ca artifact al
reglementrilor inadecvate din &all (treet, nseamn a le pierde din vedere semnificaia mai
profund n >area ;ritanie, 'oland TinV61 'oOland se lupt amarnic pentru controlul
magazinului universal )arrods, iar (ir Rames Goldsmit9, financiarul mt9los i impertinent,
lanseaz un raid de 76@@@@@@@@@ Z asupra ; A T *ndustries P 4 - -arlo de ;enedetti,
liderul firmei %livetti, se lupt cu Gianni Agnelli de la imperiul +iat i ii salotto buono 3 cercul
interior al puterii industriei fortificate din *talia 3 oc#nd ntreaga !urop cu o neateptat licitare
pentru a prelua controlul la (ociete Generale de ;elgiaue din ;ru$elles, grupare care controleaz
o treime din ntreaga economie belgian
Groupe ;ull, firma franuzeasc de computere, oc9ete operaiunea informatic Henit9
din (tatele .nite Groupe Cictoire c#tig supremaia fa de -olonia Cersic9erung A G, cea
mai mare societate de asigurri din Germania, n vreme ce 8resdner ;anK cumpr ;anaue
*nternationale de Placement din +rana
n (pania, unde drama se transform adesea n melodram, publicul a fost tratat cu ceea
ce +inancial Times a numit probabil cea mai captivant i, n ultim instan, lipsit de gust
demonstraie din ultimele decenii, o btlie e$ploziv ntre Ros beauufulpeoplei Ros succcssful
people6 3 banii vec9i i cei noi
-entralizat asupra controlului celor mai mari trei bnci ale rii i al imperiilor
industriale nrudite cu ele, lupta i,a confruntat pe Alberto -ortina i vrul su Alberto Alcocer, cu
>rio -onde, un sclipitor avocat de educaie iezuit care a capturat controlul peste ;anco
!spanol de -redito i a ncercat s,o contopeasc cu ;anco -entral, deNa cea mai marc banc din
ar ;tlia a irupt n paginile presei soft,porno, c#nd unul dintre los Albertos s,a ndrgostit
de o marc9iz n v#rst de douzeci i opt de ani, care a fost fotografiat ntr,un nig9t,club, n
miniNup i fr c9iloi
P#n *a urm, marea contopire, rsfat de primul ministru al (paniei drept, posibil,
evenimentul economic al secolului, s,a spart n buci ca
67 'oger i eu T" TrX
61 >icului U" TiX
6A 4os oameni frumoi i, respectiv, los oameni cu succesL eventual Rneautiful
peop^e,ii i successfui peop^e,ii UntrX un geam, ls#ndu,6 pe -onde s lupte pentru
supravieuire n propria sa banc
Toate acestea constituie furaNe surescitante pentru industria massmedia, dar caracterul
internaional al fenomenului ne relev c e implicat ceva mai mult dec#t glitz,ul, avariia i
eecurile reglementrilor locale
8up cum vom vedea, se nt#mpl un lucru mai serios Puterea se deplaseaz pe o sut de
fronturi odat nsi natura puterii 3 combinaia de for, avere i cunoatere 3 se sc9imb, n
timp ce efectum tranziia spre economia supra,simbolic
8A4! -A'"!Q*! ?l ).".4 ATT*4A
"u este surprinztor c p#n i directorii inteligeni par derutai .nii dau nval s
citeasc te miri ce cri de HioO,toF: purt#nd titluri idioate gen (ecretele de conductor ale lui
Attila9unul Alii, recurg la opuscule mistice .nii urmeaz cursurile lui 8ale -arnegie despre
modalitile de a influena oamenii, n vreme ce alii particip la seminalii asupra tacticilor de
negociere, ca i cum puterea ar fi doar o pur problem de psi9ologie sau manevre tactice
*ar alii, depl#ng n mod discret prezena puterii n firmele lor, Nelindu,se c Nocul,puterii
este nociv pentru orizontul inferior 3 o diversiune c9eltuitoare de la impulsul ctre profit Atrag
atenia asupra energiei risipite n rfuielile personale pentru putere i spre persoanele inutile
adugate pe statul de plat al constructorilor de imperii flm#nzi dup putere -onfuzia se
dubleaz c#nd muli dintre cei mai eficieni deintori ai puterii neag cu senintate c ar avea aa
ceva
"edumerirea este de neles !conomitii pieei libere, ca >ilton +riedman, tind s
zugrveasc economia ca pe o main impersonal a ofertei,i,cererii, ignor#nd rolul puterii n
crearea bogiei i a profitului
(au, presupun cu nonalan c toate luptele pentru putere se anuleaz reciproc, ls#nd
astfel economia neafectat
Aceast tendin de a trece cu vederea importana furitoare de profituri a puterii nu se
limiteaz la ideologii conservatori .nul dintre cele mai influente te$te din universitile
americane este !conomics6B de Paul A (amuelson i &illiam 8 "ord9aus .ltima sa ediie
conine un inde$ pe douzeci i opt de pagini, scris cu litere mici de te dor oc9ii
"icieri n acest inde$ nu figureaz cuv#ndul putere
6: UlitX -um,sL neologism din familia lui KnoO,9oO ,tiu,cum UntrX
6B !conomia UtttrX
U% important e$cepie de la aceast orbire fa de putere ,sau miopie6< 3 n r#ndurile
respectailor economiti americani a reprezentat,o R J, Galbrait9, care, indiferent dac suntem
sau nu de acord cu celelalte preri ale sale, a ncercat n mod consecvent s factorizeze puterea n
ecuaia economicX
!conomitii radicali vorbesc mult despre lucruri de genul puterii necuvenite a afacerilor
de a modela dorinele consumatorilor, sau despre puterea monopolurilor i oligopolurilor de a
fi$a preurile Atac lobbVng,ul corporatist, contribuiile de campanie i metodele mai puin
savuroase folosite uneori de ctre interesele corporatiste pentru a se opune reglementrilor de
sntatea i protecia muncitorilor, a mediului ambiant, ale perceperii progresive de ta$e i altele
asemenea
8a' 4a un nivel mai profund, c9iar i activitii obsedai de limitarea puterii afacerilor
confund Ui subestimeazX rolul puterii n economie, inclusiv contribuia sa pozitiv i
generatoare, pr#nd incontieni de faptul c puterea n sine trece printr,o transformare uluitoare
8incolo de criticile lor numeroase p#ndete ideea nedeclarat c puterea ar fi oarecum
intrinsec produciei i profiturilor (au c abuzul de putere din partea ntreprinderilor economice
este un fenomen capitalist % privire mai atent spre fenomenul actualului poOers9ift ne va arta
c, n fond, puterea este intrinsec tuturor sistemelor economice
"u numai profiturile e$cesive sau necinstite, ci toate profiturile sunt n mic Ui uneori
mareX msur determinate de putere mai cur#nd dec#t de eficien UP#n i cea mai ineficient
firm poate scoate un profit dac are puterea de a,i impune propriii termeni asupra lucrtorilor,
furnizorilor, distribuitorilor sau consumatorilorX Cirtualmente la fiecare pas, puterea este o
component inevitabil a nsui procesului de producie 3 iar acest lucru e adevrat pentru toate
sistemele economice, capitaliste, socialiste sau de orice alt natur
-9iar i n timpuri normale, producia necesit frecventa furire i spargere a relaiilor de
putere, sau continua lor reaNustare Cremurile de azi, ns, nu sunt normale -ompetiia
accentuat i sc9imbrile accelerate pretind inovaii nencetate +iecare ncercare de a inova
detoneaz rezisten i noi conflicte de putere 8ar, n ambientul revoNuionar al zilelor noastre,
c#nd diferitele sisteme de creare a avuiei se ciocnesc, aNustrile minore adesea nu mai sunt de
aNuns -onflictele de putere dob#ndesc o nou intensitate i, ntruc#t companiile devin din ce n
6< UnorigX Roc de cuvinte intraductibil/ poOer,blindnessi, respectiv, purblindneas UnurX
ce mai independente, rsturnarea de putere n cadrul unei firme produce frecvent mutaii de
putere care reverbereaz n alt parte
Pe msur ce naintm tot mai mult ntr,o economie global concurenial bazat n mod
masiv pe cunoatere, aceste conflicte i confruntri se escaladeaz 'ezultatul consta n aceea c
factorul putere din afaceri aNunge tot mai important, nu numai pentru indivizi ci i pentru fiecare
afacere ca ntreg, antren#nd sc9imbri ale puterii care adesea au un impact mai mare la nivelul
profirului dec#t m#na de lucru ieftin, noua te9nologie sau calculul economic raional
8e la btliile de alocare bugetar p#n la constituirea birocratic a imperiilor,
organizaiile de afaceri sunt deNa propulsate tot mai mult de ctre imperativele puierii -onflictele
ce se nmulesc rapid, cu privire la angaNri i avansri, reamplasarea uzinelor, introducerea de
noi maini sau produse, tarifarea transferurilor, necesitile de raportare, contabilitatea costurilor
i definiia termenilor contabiliceti 3 toate vor declana noi mutaii i lupte pentru putere
>*(*."!A A(-."(A A -%"(.4TA"T.4.*
Psi9oloaga italian >ara (elvini Palazzoli, al crei colectiv studiaz organizaiile mari,
consemneaz un caz n care doi oameni erau mpreun proprietarii unui grup de fabrici
Preedintele a angaNat un consultant psi9olog, pentru a accentua n mod ostentativ eficiena
(pun#ndu,i c nivelul moral era sczut, 6,a ncuraNat pe consultant s intervieveze c#t mai multe
persoane, pentru a descoperi de ce fora de munc prea nesat cu crize de furie i invidie
generatoare de ulcere
Cicepreedintele i coproprietarul U1@ la stt, fa de cele <@ de procente deinute de ctre
preedinteX i,a e$primat scepticismul asupra acestui proiect Preedintele, ridic#nd din umeri, a
replicat c angaNarea unui consultant nu era dec#t lucrul care se face n zilele noastre
Analiza colectivului lui Palazzoli a dezvluit o groap cu erpi a relaiilor de putere care o
luaser razna (arcina liber e$primat a consultantului era creterea eficienei Adevrata sa
misiune, ns, consta n altceva 8e fapt, preedintele i vicepreedintele erau la cuite, iar cel
dint#i i dorea un aliat
Palazzoli i colectivul ei scriu/ *ntenia secret a preedintelui era o ncercare de a c#tiga
controlul, prin intermediul psi9ologului, asupra ntregii companii, inclusiv fabricaia i v#nzrile
bcare se aflau n mare msur sub coordonarea vicepreedintelui i partenerului suc0 *ntenia
secret a vicepreedintelui era de a se dovedi superior partenerului su i a,idemonstra c
autoritatea lui deriva din mai marea sa competen te9nic bn spe, mai bunele cunotinec i din
personalitatea sa mai autoritar
-azul este tipic pentru multe altele +apt este c toate afacerile, mari i mici, opereaz
ntr,un c#mp de putere unde cele trei instrumende ftmdamentale ale puterii 3 fora, avuia i
cunoaterea 3 sunt folosite constant una n conNuncie cu alta pentru a aNusta sau revoluiona
relaiile
8ar ceea ce consemneaz cazul de mai sus nu este dec#t un conflict de putere normal
n deceniile imediat urmtoare, pe msur ce dou mari sisteme de creare a averii intr n
coliziune violent, globalizarea rsp#ndindu,se i mizele cresc#nd, aceste confruntri normale vor
avea loc n miNlocul unor lupte pentru putere mult mai mari, mult mai destabilizatoare dec#t tot
ceea cc ne,a fost dat s vedem p#n n prezent
Aceasta nu nseamn c puterea este singurul scop, sau c e o plcint nesc9imbat pe
care companiile i indivizii lupt s i,o mpart, ori c relaiile corecte reciproc ar fi imposibile,
sau c aa,numitele tranzacii Oin,Oin6 Un care ambele pri c#tigX nu intr n discuie, ori c
toate relaiile umane sunt n mod necesar reduse la o dependen de putere, mai degrab dec#t
la celebra dependen de capital afirmat de >ar$
(ugereaz, ns, c imensele deplasri de putere care ne ateapt vor face acaparrile i
rsturnrile de azi s par comparativ mici, i vor afecta toate aspectele afacerilor, de la relaiile
salariailor i puterea diferitelor uniti funcionale 3 ca marKetingul, ingineria i finanele 3 p#n
la reeaua relaiilor de putere ntre fabricani i detailiti, investitori i manageri
Aceste sc9imbri le vor nfptui oamenii *nstrumentele sc9imbrii, ns, vor fi fora,
avuia i cunoaterea, i elementele n care se convertesc ele -ci, n s#nul lumii afacerilor, la fel
ca n lumea e$terioar mai larg, fora, avuia i cunoaterea 3 precum strvec9ile spad, giuvaer
i oglind ale zeiei Amaterasu,omi,Kami a soarelui 3 rm#n instrumentele primordiale ale
puterii *ncapacitatea de a nelege modul lor de,a sc sc9imba asigur biletul spre desuetudinea
economic
+ie i dac n,ar fi dec#t at#t, oamenii de afaceri vor avea de nfruntat o perioad de
nimicitoare presiuni personale i organizaionale 8ar nu e numai at#t -ci un poOers9ift n
deplinul sens al cuv#ntului, e mai mult dec#t un transfer de putere !ste o sc9imbare brusc,
acut, n natura puterii 3 o sc9imbare n amestecul de cunotine, bogii i fore
Pentru a anticipa profundele sc9imbri care vor lovi cur#nd, trebuie prin urmare s
analizm rolul celor trei Astfel, nainte de a putea aprecia ceea ce se nt#mpla cu puterea bazat
pe avere i cunotine, este necesar s fim pregtii pentru o nelinititoare retrospectiv a rolului
violenei n lumea afacerilor
6= -#tig,la,c#tig UntrX
!a celebritate !c9ivalentul unui star n lumea afacerilor -sniciile lui fac deliciul
paginilor de scandal "umele su inspir team i fascinaie n comunitatea financiar
-vadrigenar, e nc un brbat ano, r#nd pe r#nd fermector i coleric ! u9 cititor turbat, care,i
poate petrece dup,amiezile de duminic 9oinrind prin "ordul -artierului de !st din >an9attan,
sub incognito,ul unul pullover col,roule, n cutarea unei librrii prin care s scotoceasc (,a
luat de piept cu c#teva dintre cele mai puternice cpetenii corporatiste, a fcuttitluri pe prima
pagin a gazetelor de afaceri i i,a constituit o avere personal estimat *a aproape Numtate de
miliard de dolari
?i mai este i infractor
>ai mult, legea pe care a nclcat,o nu e vreo lege smiorcit mpotriva escroc9eriilor pe
piaa aciunilor sau a delictelor funcionreti
!ste cea mai mac9oY dintre legi 3 aceea care interzice violena
Parafrazat n scopul economiei de spaiu, iat povestea lui
8up ce a izbucnit un incendiu ntr,unui din centrele de calcul ale companiei mele aflat
ntr,un ora din apropiere, anc9etatorii au aNuns la concluzia c focul a fost pus de un salariat
nemulumit Problema e c nu deinem dovezi care s reziste n instan, i nu putem trezi
interesul poliiei locale ?i c9iar dac am face,o, tim c ar dura o venicie p#n s rezolvm
ceva
Aa c am amplasat un magnetofon ascuns asupra unui alt angaNat i l,am trimis ntr,un
bar, unde
6( U(ubl "X >arcat UX de mac9ismL caracterizat UX prin mac9ismL mac9ismo_ sim
e$agerat al masculinitii, accentu#nd agresivitatea, virilitatea i curaNul Un *rX
+%'DA/ -%>P%"!"TA IAJ.HA acesta 6,a abordat pe individul suspect 'espectivul
i,a recunoscut fapta ;a c9iar s,a i ludat cu ea %dat ce,a fcut asta, n,am mai vrut s,mi
asum nici un risc
* Aadar, membrii serviciului nostru de paz au avut o mic discuie cu el i l,au
ameninat c,i rup picioarele Usau c9iar mai multX dac nu demisioneaz din compania mea i nu
sc car dracului din ora 3 repedeW
Am nclcat legeaP (igur c daW 8ac a mai face,o vreodatP Putei fi siguriW .rmtorul
incendiu pe care l,ar fi declanat mi putea ucide c#iva salariai !ra s,atept ca sticleii i Nuraii
s se,ngriNeasc de ceea ce avea s se,nt#mpleP
Aceast poveste ne amintete c n fiecare societate e$ist ceea ce s,ar putea numi un al
doilea sistem de constr#ngere, care opereaz pe l#ng marginile sistemului formal, oficial, de
aplicare a legii 8ar ne mai spune i c, sub suprafaa lustruit a lumii afacerilor, se nt#mpl
lucruri despre care puini oameni ar dori s vorbeasc
Prea rar stm s ne g#ndim la for ca factor n business -ea mai mare parte din
trilioanele tranzaciilor de afaceri realizate zilnic sunt at#t de departe de orice ar putea sugera
violena, nc#t rareori ridicm capacul s vedem ce,o fi mocnind dedesubt
Totui, aceleai trei surse ale puterii pe care le gsim n viaa de familie, guvem sau
oricare alt instituie social, acioneaz i n afaceri, i oric#t am prefera s n,o credem, violena
a fcut ntotdeauna parte din economie
(2"G! ?l ;A"* A4;*,-A,HAPA8A
8in ziua c#nd primul rzboinic paleolitic a dat cu piatra ntr,un animal mic, violena a fost
folosit pentru a produce bogie
Aciunea de a lua a precedat aciunea de a face7 (,ar putea s nu fie dec#t o
anomalie, dar 'ogetFs T9esaurus66, care dedic 7B de r#nduri sinonimelor cuv#ntului
borroOing77 i 75 de r#nduri celor ale termenului lending71, afecteaz 6:< de r#nduri
descrierilor
7@ Roc de cuvinte intraductibil/ laKingi, respeciv, maL ing UntrX
76 !nciclopedia lui 'oget UntrX
77 A 9la cu mprumut U" TrX
71 A da cu mprumut UntrX alternative ale lui taKNng 3 inclusiv a captura, a coloniza,
a cuceri i a rpi, ca s nu mai vorbim despre a viola, a s9ang9aiza7A i a silui
'evoluia agricol, nceput cu circa zece mii de ani n urm, a reprezentat o dramatic
trecere de la a lua 3 prin pescuit, v#ntoare sau Naf 3 la a face avuie 8ar c9iar i agricultura a
fost demarat prin violen
-nutul i pumnalul, ciomagul i 9arapnicul ocupau n economia agricol acelai loc cu
secera, coasa sau 9#rleul
naintea revoluiei coului,de,fum, c#nd strbunicii notri trudeau pm#ntul, ntreaga
lume era la fel de nedezvoltat economic precum cele mai srace i mai nfometate de capital ri
actuale "u e$istau economii dezvoltate ctre care s te ndrepi pentru mprumuturi de
miliarde de dolari sau aNutoare strine Atunci, de unde au aprut primele mari averi care au
finanat industriile timpurii ale coului,de,fumP
>ulte dintre ele au decurs, direct sau indirect, din prdciune, Naf i piraterie0 8in biciul
stp#nului de sclavi0 8in cucerirea pm#nturilor0
T#l9rie !$torcare Terorizarea ranului de ctre boier0 >unca forat a indienilor n
minele de aur i argint0 8in vastele moii acordateFde ctre monar9ii recunosctori otenilor i
generalilor lor
Aceste fonduri de bogie m#nNit cu rou au devenit roz, iar mai t#rziu albe ca fulgul de
nea, pe msur ce treceau din m#inile tatlui n cele ale fiului i nepotului, de,a lungul
generaiilor n cele din urm, au fost investite n acele dint#i topitorii de fier, estorii de te$tile,
linii de transport naval i fabrici de ceasuri care au luat via la sf#ritul secolului al MC**,lea i
nceputul celui de,al MC***,Rea
Ciolena a continuat s,i Noace rolul pentru producerea avuiei n acele prime fabrici i
estorii, copiii fiind legai de maini cu lanuri i btui, femeile,mineri brutalizate sau violate,
brbaii constr#ni cu ciomagul s se resemneze
8!(P'! H!J,* ?l G%%",*
+olosirea forei pentru a e$trage bogie nu s,a sf#rit odat cu epoca mainii cu aburi n
secolul MM, violena a fost folosit pc,o scar cu adevrat grandioas
n infamele lagre ale .niunii (ovietice, ca CorKuta, milioane de zeK,i7: i ali
prizonieri ofereau o m#n ieftin de lucru pentru minerit i
7A U*n otigX *o s9angNiai_ a lua cu arcanulL a recruta forat, de obicei cu aNutorul
stupefiantelor UntrX
7: HeK, zcK$, $^K 3 abreviere a cuv#ntului rusesc^ AKtiucionu/ deinut UntrX e$ploatrile
forestiere 4a nceput, dup cum scrie economistul sovietic Casili (eliunin, acestea au fost
folosite pentru a suprima opoziia politic fa de revoluia din 656<L ulterior, au devenit un
miNloc de rezolvare a Funor sarcini e$clusiv economice +abricile lui )itler din timpul celui de,al
Fdoilea rzboi mondial, folosind munca sclavagist de pe tot cuprinsul !uropei, au produs muniii,
c9imicale 3 i cadavre *ar tratamentul brutal aplicat de ctre Africa de (ud asupra maNoritii sale
de culoare a constituit o form de control al muncii bazat pe c#ini poliiti, bastoane i gaze
lacrimogene
*storia micrii muncitoreti n (tatele .nite, *a fel ca n multe alte naiuni, e necat de
violen represiv i terorism ocazional 8e la >ollV >aguire,i, care au ncercat s organizeze
c#mpurile de crbune din PennsVlvania n anii *`<@, p#n la -avalerii >unciiL de la masacrul din
)aVmarKet, n 6==B, la nceputul campaniei pentru ziua de lucru de opt ore, p#n ta marea grev
din te$tile, *a Gastonia, "ort9 -arolina, n 6575, i masacrul din >emorial 8aV7B, la 'epublic
(teel, -9icago, n 651<, patronii i poliia au ncercat s mpiedice organizarea sindicatelor
"u mai demult de sf#ritul anilor 651@, n (tatele .nite, companiile angaNau 9aidamaci
care s sparg grevele sau s,i intimideze pe organizatorii de sindicat i discipolii lor )arrV
;ennett i infamele sale trupe de goon,i7< erau c9emai n mod curent s sparg capete, c#nd
angaNaii -ompaniei +ord >otor cereau mriri de salariu sau ameninau s se organizeze "u
rareori, >afia i aNuta pe patroni s rezolve cu muncitorii militani n -oreea de (ud a zilelor
noastre, multe companii au iniiat plutoane (alveaz -ompania pentru a sparge grevele i a
preveni sindicalizarea 4a uzina >otorola din (eul, violena a aNuns p#n la punctul n care doi
muncitori s,au stropit cu benzin i i,au dat foc, n semn de protest fa de refuzul companiei de
a recunoate un sindicat
Patronii Naponezi de la nceputurile perioadei postbelice apelau la IaKuza de tip mafiot
pentru a,i intimida pe activitii sindicali *ar n Raponia, c9iar i astzi, n pofida avansatului su
stadiu de dezvoltare economic, factorul IaKuza nu a disprut complet
(oKaiVa,ii legai de IaKuza 3 9uligani i btui cu pantofi ascuii 3 apar adesea la
ntrunirile acionarilor din corporaiile Naponeze, fie pentru a st#nNeni, fie pentru a proteNa
administraia n 65=<, prima reuniune a acionarilor ca urmare a privatizrii -ompaniei
Telefonice i
7B >emorial 8aV U8ecoration 8aVX _Hiua >emorial UHiua 8ecorriiX, 1@ mai, data de
comemorare a ostailor czui tir 'zboiul -ivil UntrX 76 Goon Uaici, uner, siX _ sprgtor
degrev UntrX
* Telegrafice "ippon U" T TX a fost marcat de turbulene c#nd un soKaiVa mbrcat
iptor 6,a acuzat pe un director c i,a ciupit secretara Alte c#teva duzini au srit n picioare
pentru a lungi discuia .nul a pretins s tie de ce trebuia s fac coad la toalete n incinta
cldirii -#nd un funcionar superior i,a cerut scuze, omul a ntrebat de ce un salariat al " T T
-omisese o fapt indecent (pre disperarea asistenei, aprogresat cu ntrebri despre absena
unor titluri de gaN n valoare de c#teva mii de dolari i despre interceptarea telefoanelor
(oKaVia,ul n,a pus capt acestei 9ruiri, menit mai degrab sting9eririi dec#t reformrii
companiei, p#n c#nd deodat, aprui ca de nicieri, un numr mare de tineri vlNgani au
nconNurat sala 3 moment n care soKaiVa,au ieit calmi
"u toate crimele din domeniul afacerilor se sf#resc at#t de panic, dup cum a descoperit
Raponia atunci c#nd Jazuo JetigaKu, un binecunoscut manager al fondului de investiii care avea
legturi cu IaKuza, a fost gsit la %saKa zidit n beton IaKuza mai este implicat profund i n
speculaiile cu bunuri imobiliare, i furnizeaz btui pentru a speria locatarii sau proprietarii de
magazine mici care refuza s se mute din calea amenaNrilor de proporii Aceste lactici sunt at#t
de bine cunoscute, nc#t au constituit substana filmului din 65=5 al lui Ruzo *tarrii, ntoarcerea
unei femei care acuz
;unurile imobiliare valoroase se afl i napoia recentului caz n care prbuirea unei
tranzacii financiare a dus la un litigiu pentru fraud .n avocat american la ToKVo, -9arles
(tevens de la -oudert ;rot9ers, reprezent#nd o firm american, a primit telefoane de ameninare
i a aNuns s,i in pe birou o b#t de bascball
Ciolena n demimondena business,ului ia ocazional forme bizare 3 mai ales n preaNma
afacerilor de divertisment n -oreea de (ud, distribuitorii de film locali au ncercat s alunge
spectatorii din cinematografele unde se proiectau filme americane, d#nd drumul n sli unor erpi
n +rana, c#nd investitorii din Arabia (audit, mpreun cu guvernul francez, au construit
>irapolis,ul, un parc de distracii de 6@@@@@@@@ Z, lucrtorii de lunaparK, tem#ndu,se de
concuren, au turnat nisip n angrenaNele montagne,russe,urilor UParcul s,a vdit un dezastru,
dar din cu totul alte motiveX n mod similar, saraKin,ii Naponezi, asemenea rec9inilor
mprumuturilor din lumea ntreag, se bazeaz c#teodat pe persuasiunea fizic pentru a,i sili
pe debitori s,i ac9ite datoriile cu camt 3 banii rezultai din aceste activiti curg#nd lin n
bncile maNore i alte instituii financiare
n (tatele .nite, precum i n multe alte ri, fora e folosit uneori pentru a#nc9ide gura
sufltorilor n fluier din corporaii 3 angaNai care atrag atenia asupra practicilor ndoielnice ale
efilor
Acesta fusese rolul pe care i 6,a ales Jaren (ilKOood (ilKOood a murit ntr,un accident
de main, dup ce protestase c patronul ei manevra materiale nucleare, i c9iar la ani de zile
dup acest eveniment nc sc mai ntreab destui dac accidentul a fost nt#mpltor "u vor nceta
niciodat s cread c a ucis,o compania
8esigur, toate aceste cazuri sunt dramatice tocmai fiindc n economiile avansate ele
reprezint nite e$cepii !$periena cotidian a funcionarului american cu o foaie de imprimant
n m#n, a salariatului Naponez la telefon, sau a v#nztorului care etaleaz o mostr pe teNg9ea,
este at#t de ndeprtat de orice sugestie a violenei, nc#t simpla ei menionare atrage priviri
sceptice
?i totui, faptul c maNoritatea tranzaciilor de afaceri nu implic violena direct, nu
nseamn c violena a disprut
'ealitatea este c violena a fost restr#ns, transmutat ntr,o alt form 3 i ascuns
." >%"%P%4 A4 +%'D!*
.n motiv al faptului c violena desc9is a corporaiilor sau lumii business,ului n general
a devenit at#t de rar este acela c, de,a lungul anilor, a fost n mod tot mai rsp#ndit contractat
n afar n loc ca firmele s,i produc propria violen, ele au cumprat, efectiv, serviciile
guvernului *n toate naiunile industriale, violena de stat nlocuiete violena privat
Primul lucru pe care ncearc s,6 fac orice guvern, din momentul c#nd e constituit, este
s monopolizeze violena (oldaii i poliitii si sunt singurii crora legea le permite s e$ercite
violena
n uncie cazuri, statul este controlat politicete de ctre corporaii, astfel c linia de
demarcaie dintre aplicarea privat i cea public a puterii este subire ca firul de pr 8ar vec9ea
idee mar$ist 3 cum c starul nu este nimic mai mult dec#t comitetul e$ecutiv al puterii
corporative conductoare 3 ignor ceea ce tim cu toii/ c oamenii politici acioneaz mai adesea
n propriul lor folos dec#t n folosul altora
>ai mult, mar$itii presupuneau c numai corporaiile sau guvernele capitaliste ar folosi
vreodat fora mpotriva muncitorilor nenarmai
Aceasta era nainte ca poliia comunist, narmat cu gaze lacrimogene, furtunuri cu ap i
ec9ipamente mai amenintoare, s fi ncercat nimicirea micrii sindicale a (olidaritii
poloneze, la nceputul anilor F=@, iar -9ina s,i masacreze studenii i muncitorii l#ng Piaa
Tien An,men, comport#ndu,se e$act ca armata i poliia lui Pinoc9et n -9ile sau n oricare alte
ri ve9ement anticomuniste
Apuc#nd n propriu,i pumn nmnuat n zale te9nologiile violenei, i ncerc#nd s
elimine sau s controleze toat violena, statul reduce fabricarea independent a violenei de ctre
corporaii i alte instituii
P.?-A A(-."(E
.n al doilea motiv pentru care agresiunea fizica direct pare s fi disprut aproape cu
desv#rire din viaa de afaceri obinuit este acela c violena a fost sublimat n lege
Toate afacerile, capitaliste i socialiste deopotriv, depind de lege
+iecare contract, fiecare cambie, fiecare aciune i titlu de rent, fiecare ipotec, fiecare
contract colectiv de negociere, fiecare poli de asigurare, fiecare debit i credit, este susinut n
ultim instan de ctre lege
*ar dincolo de fiecare lege, bun sau rea, gsim eava unei puti 8up cum a subliniat
laconic Preedintele +ranei -9arles de Gaulle, 4egea trebuie s aib fora de partea sa 4egea
este violen sublimat
Astfel, c#nd o companie o d pe alta n Nudecat, ea cere guvernului s pun n micare
fora legii Crea ca putile guvernului Uascunse ndrtul straturilor obturatoare ale flecrelii
birocratice i NuridiceX s fie nfipte n coastele adversarului, pentru a,6 constr#nge la anumite
aciuni
"u e ntru totul accidental faptul c avocaiicorporativi din (tatele .nite sunt numii
adesea puti tocmite7=
nsi frecvena recurgerii la lege Udistinct fa de alte ci de rezolvare a disputelor de
afaceriX este o msur apreciat corect a prezenei forei n economie -onform acestui criteriu,
(tatele .nite au o economie plinde for75 Astzi, n ( . A !$ist :,< milioane de
ntreprinderi de afaceri i B::@@@ de avocai 3 prin urmare, apro$imativ c#te unul pentru fiecare
nou firme >ai mult de o mie de procese civile se desfoar c9inuitor n suprasolicitatele
sisteme Nudectoreti districtuale, n fiecare zi lucrtoare a anului
;usinessmen,ii din ( . A (e pl#ng zgomotos de pretinsa intimitate nedreapt dintre
afacerile Naponeze i guvern Totui, n mod ironic, c#nd seaNunge *a rezolvarea disputelor,
americanii, nu Naponezii, sunt aceia care
7( UtnorigX Ai$etf giu UntrX
75 UtnorigX fotce,m 3 Noc de cuvinte cu forceful/ forat, impus UntrX se reped s
declaneze litigii, apel#nd prin urmare la puterea statului s intervin n favoarea lor
8e *a cel mai mic litigiu comercial i p#n la procesul multimiliardelor de dolari al
disputei dintre Pennzoil i Te$aco pentru o licitaie de preluare, legea masc9eaz fora 3 care,
finalmente, implic aplicarea potenial a 6 violenei
-ontribuiile la campaniile corporatiste pot fi considerate o alt cale camuflat de a
determina un guvem s scoat pistolul din toc n interesul unei companii sau industrii
n Raponia, c#nd )iromasa !zoe, preedintele companiei 'ecruit, le,a oferit fruntailor
Partidului 4iberal 8emocrat de guvernare enorme cantiti de marf la preuri sub nivelul pieei,
tentativa sa de linguire a fost at#t de flagrant nc#t a scandalizat presa i publicul i a dus la
demisia primului ministru "oboni TaKcs9ita, (candalul prezenta unele asemnri cu cazul
anterior al imperiului +licK din Germania de Cest, ai crui funcionari superiori finanaser ilegal
diverse partide politice
Raponezii mai pltesc de asemenea peste B@@@@@@@@@@ Z pe an 3 mai mult dec#t
c9eltuiesc cu automobilele 3 n 6A:@@ de saloane pac9inKo iluminate iptor, unde Noac un Noc
care const n orientarea unei bile de oel ino$idabil, n cobor#re, ntr,o anume desc9iztur,
nvingtorii c#tig premii, dintre care unele pot fi sc9imbate pe bani
Asemenea galeriilor de Nocuri din (tatele .nite, pac9inKo,ul este o afacere cu bani cas9,
destinat evaziunii fiscale i splrii banilor ;andele criminale sifoneaz ta$ele de protecie din
saloane i, uneori, se rzboiesc ntre ele pentru controlul asupra celui mai lucrativ Pentru a
esc9iva legislaia privind desc9iderea registrelor contabile la solicitarea poliiei, operatorii
saloanelor ofer ample contribuii ambelor partide conductoare
%ri de c#te ori li se transfer fonduri din afaceri candidailor sau partidelor politice, e de
presupus c ne putem atepta la un auid pro auo
n (tatele .nite, cu toate reformele i sc9imbrile repetate n legile care guverneaz
contribuiile de campanie, toate industriile importante pompeaz fonduri unuia sau ambelor
partide, pentru a,i cumpra, cel puin, o atenie sporit acordat anume punctului su de vedereL
i se inventeaz necontenit metode ingenioase 3 ta$e pe discursuri umflate, ac9iziionarea crilor
altminteri nevandabile, mprumutarea proprietilor imobiliare, acordarea de mprumuturi cu
dob#nd mic 3 pentru a evita sau esc9iva restriciile legale
(impla e$isten a guvernului creeaz un set de subvenii i sanciuni ncruciate
indirecte, neintenionate i adesea ascunse, n cadrul economiei n msura n care aciunile
guvernului sunt susinute n ultim instan prin for 3 puti, trupe i poliie 3 noiunea
economiei eliberat de violen devine pueril
8ar ultimul i cel mai nseninat motiv pentru care corporaiile 3 i c9iar guvernele 3
recurg la violena desc9is mai puin des dec#t n trecutul pre,industrial, este acela c au gsit un
instrument mai bun cu aNutorul cruia s controleze oamenii
Acest instrument sunt banii
T'A*!-T%'*A P.T!'**
+aptul c puterea, i c9iar i violena, rm#n o parte integrant a lumii afacerilor, n,ar
trebui s ne surprind -eea ce,ar fi cazul s ne fac s nlm din spr#ncene este remarcabila
sc9imbare a modului cum este aplicat fora
.n stp#n de sclavi sau senior feudal transplantat din vec9ime n lumea de azi ar gsi greu
de crezut, dac nu c9iar uluiteiF, faptul c,i batem pe muncitori mai puin 3 iar ci produc mai
mult
.n cpitan de nav ar fi uimit c marinarii nu mai sunt molestai fizic i recrutai cu
aNutorul stupefiantelor n serviciul militar
-9iar i pe un cltor t#mplar sau tbcar din secolul al MC***,lea 6 ,ar lsa perple$ ideea
c nu,i poate tr#nti legal un pumn n gur ucenicului lene ( lum, spre e$emplificare, gravura
color a lui &illiam )oart9 intitulat *ndustrV and *dlcnessic, imprimat n Anglia, n 6<5B *n
ea vedem doi ucenici 3 unul muncind fericit la g9erg9ef, cellalt moind
n dreapta, eful se apropie suprat, ridic#nd un b cu care s,6 bat pe puturos
At#t obiceiurile c#t i legea restr#ng acum aceast folosire pe fa a forei n lumea
modern %ricum, vestigializarea violenei n economie n,a izvor#t nici din mil cretin, nici din
bl#nd altruism
-eea cc s,a nt#mplat este aceea c, n timpul revoluiei industriale, elitele societii au
trecut de la bazarea primar pe puterea de calitate inferioar pe care o produce violena, la puterea
de calitate medie produs de bani
(,ar putea ca banii s nu produc rezultatele imediate ale unui pumn n gur sau ale putii
n coaste 8ar, ntruc#t se pot folosi at#t pentru a rsplti c#t i pentru a pedepsi, ei reprezint un
instrument al puterii pe departe mai versatil i mai fle$ibil 3 mai ales c#nd ameninarea final a
violenei rrfl#ne la locul ei
1@ (#iguin i tr#ndvie UntrX
;anii n,ar fi putut deveni mai de timpuriu principala unealt a controlului social, dat fiind
c marea maNoritate a fiinelor omeneti nu fceau parte din sistemul bnesc Dranii din epocile
pre,industriale i Ucultivau n esen propria 9ran, i fureau propriul adpost i mbrcminte
8ar, de ndat ce fabricile au luat locul fermelor, oamenii nu i,au mai produs singuri 9rana i au
devenit dependeni fr speran de bani, pentru a supravieui Aceast dependen total de
sistemul financiar, complet distinct de auto,producie, le,a transformat toate relaiile de putere
Ciolena, dup cum tocmai am vzut, n,a disprut 8ar forma i funcia ei s,au sc9imbat,
pe c#nd banul a devenit prima motivaie a forei de munc i principalul instrument al controlului
social, n timpul celor trei secole industriale
Aceasta e$plic de ce societile coului,de,fum, capitaliste precum i socialiste, s,au
dovedit mai 9rpree i acaparatoare, mai obsedate de bani dec#t culturile pre,industriale, mult
mai srace 4comia dateaz, fr,ndoial, din vremurile paleozoice *ndustrialismul, ns, este
cel care a fcut din ban principala unealt a puterii
.na peste alta, ascensiunea naiunii,stat industriale a imprimat monopolizarea sistematic
a violenei, sublimarea violenei n lege i cresc#nda depeden de bani a populaiei Aceste trei
sc9imbri au fcut posibil ca elitele societilor industriale s fac tot mai mult uz de avere mai
degrab dec#t de fora desc9is pentru a,i impune voina asupra istoriei
Acesta este adevratul neles al poOers9ift,ului "u un simplu transfer de putere de la o
persoan sau grupare la alta, ci o sc9imbare fundamental n amestecul violen, avuie i
cunoatere folosit de ctre elite pentru a,i menine controlul
Astzi la fel cum revoluia industrial a transmutat violena n lege, transmutm i noi
banii 3 averea n general 3 n ceva nou ?i, ntocmai cum era coului,de,fum a asistat la asumarea
de ctre bani a unui rol central n cucerirea sau pstrarea puterii, la fel i noi astzi, n pragul
secolului MM*, ne confruntm cu o nou cotitur n istoria puterii "e aflm *a 9otarul unui nou
poOers9ift
AC!'!A/ >%'GA", >*4J!" ?l0 8.PE A-!!A
S -#nd un om deine puteri enorme, aa cum avei dumneavoastr 3 admitei c avei sau
nuP
S "u tiu, domnule
%mul de la bara martorilor, care nu tia c deinea putere, era un banc9er cu ceaf de
taur, spr#ncene epoase, musta zburlit i nas supradimensionat Anc9etatorul comisiei
parlamentare a insistat/
S "u v simii deloc, putere aP
S "u, replic el senin, n,o simt deloc d
!ra anul 6567 >artorul, n costum de culoare nc9is, cu guler ca nite aripi i lanul unui
ceas de aur petrecut peste p#ntecul abundent, domina trei sau patra bnci,gigant, trei trusturi, un
numr egal de companii de asigurri pe via, zece sisteme feroviare, plus, printre alte
mruniuri, .nited (tates (teel, General !lectric, A T`T, &estern .nion i *nternational
)arve ster
Ro9n Pierpoint >organ era c9intesena capitalistului financiar din era industrial, simbolul
ncarnat al puterii bneti de la nceputul secolului
>uieratic, bisericos i moralizator, tria n opulen i g9iftuial fi, in#nd ntrunirile
de afaceri printre stofe de 8amasc i tapiserii din palatele europene, l#ng seifuri ce conineau
caietele lui 4eonardo da Cinci i manuscrisele lui (9aKespeare >organ umbla cu monumentalul
su nas pe sus fa de evrei i alte minoriti, ura sindicatele muncitoreti, se str#mba la adresa
banilor noi i lupta necontenit cu ceilali baroni Nefuitori ai epocii lui
"scut enorm de bogat ntr,o er a penuriei de capital, era autoritar i activ, reprim#nd cu
slbticie concurena i baz#ndu,se uneori pe metode care probabil l,ar fi aruncat n pucrie
>organ aduna sume de bani fabuloase i le turna n marile industrii ale coului,de,fum
din epoc 3 nfurnalele ;essemer, vagoanele Pullman i generatoarele !dison, precum i n
resursele tangibile ca petrolul, nitraii, cuprul i crbunele
, 8ar nu se rezuma numai la alegerea intelor i ocaziilor A fcut planul strategic i a
aNutat la modelarea epocii coul ui,de,fum n (tatele .nite, Facceler#nd transferul puterii politice
i economice, dinspre interesele agricole ctre cele industriale, i de la fabricaie la finane
>ai mult, se spunea c a >organizat industria ( . A, cre#nd un sistem ordonat
ierar9ic, coordonat pe baz financiar i, conform criticilor si, un trust al banilor, care n
esen controla principalele flu$uri de capital din ar
-#nd >organ a negat cu neruinare c ar deine vreo putere, caricaturitii au avut o zi
mare, unul dintre ei desen#ndu,6 clare pe un munte de monede cu legenda -ontrolul peste
7:@@@@@@@@@ ZL altul 6,a nfiat sub c9ipul unui mprat nenduplecat, cu coroan i mantie,
in#nd ntr,o m#n un buzdugan, iar n cealalt o pung cu bani
-#t vreme, pentru Papa Pius al M,lea, >organ era un om bun i mare, ;oston
-ommerdai;ulletinconsidera un btu financiar, mbtat de bogie i putere, care,i latr
ordinele burselor de valori, directorilor, tribunalelor, guvernelor i naiunilor
>organ a concentrat capitalul A consolidat companiile mici n corporaii mai mari i
c9iar monopoliste A centralizat Privea comanda de sus n Nos ca pe un dat sacru i considera
eficient integrarea pe vertical, nelegea c urmtoarea la r#nd era producia de mas Coia ca
investiii le sale s fie proteNate prin bunuri 9ard 3 uzine, ec9ipamente, materii prime
Prin toate acestea, a fost o reflectare aproape perfect a epocii timpurii a coului,de,fum
la a crei natere contribuise ?i indiferent c >organ se simea puternic sau nu, controlul
asupra unor sume at#t de vaste ntr,o perioad de penurie a capitalului i,a oferit imense prileNuri
s,i rsplteasc i s,i pedepseasc pe ceilali i s opereze sc9imbarea pe scar mare
;*'%.4 *" +%'>E 8! M
-#nd numele su a e$plodat pentru prima oar pe pagina nt#i a ziarelor, >ic9ael >ilKen
era un om abia trecut de patruzeci de ani, obsedat de munc i e$trem de nc9is n sine, cu titlul
de prim vicepreedinte al firmei de investiii bancare 8re$el ;um9am 4ambert, fondat n
cooperare cu >organ, n 6=<6 n pofida titulaturii neltoare, >ilKen nu era dec#t un prim
vicepreedinte printre alii !ra ar9itectul unei ntregi noi ordini n finanele americane !ra, dup
cum au recunoscut cur#nd muli oameni
R P >organ,ul vremurilor noastre
n anii 65=@, 8re$el a devenit una dintre cele mai active bnci de investiii de pe &all
(treet ?i ntruc#t eforturile nverunate ale *ui >ilKen erau n bun parte rspunztoare de
spectaculoasa evoluie a firmei, i s,a permis s,i conduc propriul magazin, n mare msur
independent, aflat la aproape cinci mii de Kilometri distan de cartierul general al firmei, din !st
;iroul su se gsea e$act vis,#,vis de )otelul ;everlV &ils9ire din ;everlV )ills, -alifornia
>ilKen sosea la birou n fiecare diminea la orele A/1@,:/@@, tocmai la timp pentru a,i
ng9esui c#teva nt#lniri nainte de desc9iderea ;ursei de (c9imb din "eO IorK, aflat la trei
fusuri orare distan 'eprezentanii corporaiilor maNore, sosind de la "eO IorK sau -9icago, se
t#rau la aceste conferine, cu oc9ii c#rpii i plria,n m#n, n sperana de a obine finanri
pentru companiile lor .nul voia, poate, s construiasc o uzin nouL altul dorea s se e$tind pe
noi pieeL al treilea, s fac o ac9iziie
(e aflau acolo fiindc tiau c >ilKen le putea gsi capitalul necesar
8e,a lungul zilei, >ilKen edea n centrul unui enorm birou n form de M, optind,
negociind, strig#nd, rzg#ndindu,se, nconNurat de o liot de funcionari care m#nuiau telefoanele
i displaVurile computerelor 8e la acest birou au remodelat el i ec9ipa lui industria american
modern, aa cum fcuse pe vremuri >organ
% comparaie ntre felurile fiecruia de,a o fi fcut spune mult despre modul cum se
sc9imb n prezent controlul capitalului 3 i, implicit, puterea banului n societate ?i ncepe de la
nivel personal
>*4J!" C!'(.( >%'GA"
-#t vreme R P >organ era burtos, aprig la nfiare i impuntorY >ilKen este nalt,
svelt, proaspt brbierit, cu pr negru c#rlionat i e$presia unei cprioare speriate n vreme ce
>organ se nscuse cu proverbiala linguri de argint n gura sa de bebelu, >ilKen, fiu de -P
A1t, aduna lingurile murdare de pe mesele cafenelei unde a lucrat un timpcapiccolo
>organ pendula ntre &all (treet, centrul >an9attan,ului, moia sa de pe )udson i
reedinele palatine din !uropa >ilKen continu s locuiasc ntr,o cas de crmid i lemn,
nici pe departe un palat, n
16 UA9rX -ertiriedpabllc nccounlsnt,contabil public acreditat UntrX
!ncino, suburbie a oraului 4os Angeles din nu tocmai distinsa (an +emando CalleV
>deprt#ndu,se rareori de %ceanul Pacific, nu scap din oc9i Raponia, >e$icul i economiile n
curs de dezvoltare din sud
>organ se nconNura cu tinere doamne docile i,i lsa soia i familia s l#ncezeasc n
absena luiL >ilKen este, sub toate aspectele, un familist
>organ antipatiza evreii >ilKen e evreu
>organ dispreuia sindicateleL >ilKen a lucrat n calitate de consultant financiar pentru
sindicate din cile ferate, liniile aeriene i maritime *deea c salariaii ar putea fi proprietarii
propriilor lor firme l,ar fi izbit pe >organ ca sfruntat comunist >ilKen favorizeaz proprietatea
muncitoreasc i crede c va Nuca un rol maNor n industria american din anii urmtori
Am#ndoi au acumulat vaste puteri pentru ei nii, au devenit notorii n pres, au fost
supui anc9etelor guvernamentale pentru ilegaliti reale i^sau imaginare 8ar, mult mai
important, au modificat structura puterii din America n moduri remarcabil de diferite
8!(-)*H2"8 P%'D*4! n ziua naterii lui >ilKen, A *ulie 65AB, economia american
era nc dominat de marile companii formate, n maNoritate, n era lui >organ
General >otors i GoodVear Tires reprezentau Destoriile ;urlington i %elriile
;et9le9em ale perioadei Aceste firme ale coului,de,fum, aa,numitele ;iue -9ips7, mpreun
cu lobbV,itii lor, acumulatorii politici de fonduri i asociaiile profesionale, plus organizaiile de
genul Asociaiei "aionale a +abricanilor, aveau o enorm influen politic i economic 8e
comun,acord, ele acionau uneori ca i cum ara le,ar fi aparinut
Aceast putere corporativ a fost amplificat de influena lor asupra mass,mediei, prin
controlul imenselor bugete de reclam, i prin capacitatea, cel puin teoretica, de a nc9ide c#te o
uzin n districtul vreunui congressman recalcitrant i de a transfera investiiile i sarcinile alteia,
unde climatul politic era mai favorabil Adesea, au fost capabile s conving sindicatele s li se
alture n efortul de lobbV
>ai mult, aceast putere a coului,de,fum, era proteNat de o industrie financiar care le
ngreuna concurenilor ncercrile de a sfida dominaia -iobului Albastru 'ezultatul a fost c
structura de baz a
17 -ioburi Albastre UntrX puterii industriale din (tatele .nite a rmas n genere
nesc9imbat pe toat perioada de la Numtatea secolului
Atunci, s,a nt#mplat ceva
>ilKen era nc elev al colii elementare c#nd, n 65:B, pentru prima oar, funcionarii i
lucrtorii din sfera serviciilor au depit numeric muncitorii din (tatele .nite *ar la vremea c#nd
el i,a ncepui cariera ca t#nr banc9er de investiii, economia i pornise deNa tranziia rapida
spre un nou sistem de creare a averii
-omputerele, sateliii, serviciile amplu diversificate, globalizarea, creau un mediu de
afaceri complet nou, impregnat de sc9imbri 8ar industria financiar, mrginit i proteNat de
legislaie, forma o barier maNor n calea sc9imbrii
P#n spre sf#ritul anilor F<@, capitalul pe termen lung *e sttea la dispoziie dinozaurilor
-iobului Albastru, fiind ns mult mai greu de obinut pentru firmele inovatoare i
ntreprinztoare mai mici
&all (treet,ul era Caticanul financiar al lumii, iar n (A4A Porile capitalului erau pzite
de dou rating service,u9Y 3 >oodV Fs i (tandard ` PoorFs Aceste dou firme private acordau
obligaiunilor cote de risc, i doar :[ din companiile americane erau considerate de ctre ele ca
av#nd grad de investiie -a urmare, mii de companii aveau blocat accesul spre piaa creditelor
pe termen lung, sau erau trimise mai degrab *a bnci Zi societi de asigurri pentru
mprumuturi, dec#t la investitorii din bursa obligaiunilor
(tudent fiind, mai nt#i la .niversitatea -alifornia, n ;erKeleV, iar apoi la ?coala
&9arton a .niversitii PennsVlvania, >ilKen a studiat riscul de investiie A descoperit c multe
dintre firmele mai mici ostracizate de ctre &all (treet aveau dosare bune privitor la plata
datoriilor 'areori euau, i erau pregtite s ac9ite interese mai mari dec#t se obinuia, dac
gseau pe cineva dispus s cumpere de la ele obligaiuni
8in aceast descoperire contra,intuitiv au provenit aa,numitele obligaiuni de nalt,
asisten, sau cu toptanul, iar >ilKen, devenit ntre timp funcionar inferior la 8re$el, a trecut la
vinderea lor ctre investitori, cu zelul unui adevrat misionar
8etaliile povetii nu prezint importan pentru scopurile pe care le urmrim -eea ce
conteaz este c >ilKen a izb#ndit mai presus de cele mai ndrznee ateptri 'ezultatul a fost
acela c, aproape de unul singur, a spart izolarea financiar care fusese p#n atunci impusY
acestui contingent secund de companii Parc s,ar fi sfr#mat un stvilar n micile
11 Agenii care stabilesc gradul de popularitate al unui produs, firm, vedet, etc
Tn,trX companii a nceput s curg capitalul, trec#nd, n drum, pe la 8re$el n 65=5,
bursa obligaiunilor,cu,toptanul atinsese astronomica cifr de 6=@@@@@@@@@@ZF
Prin urmare, mai degrab dec#t s creeze un trust bnesc, aa cum fcuse >organ,
>ilKen a fcut ca finanele s fie mai competitive i mai puin monopoliste, desc9iz#nd porile,
efectiv, i eliber#nd mii de companii din dependena de bnci i societile de asigurare Au
depit, de asemenea, trufaele firme din &all (treet, care e$istau pentru a servi -ioburile
Albastre %bligaiunile lui >ilKen permiteau managerilor s apeleze direct la creditorii publici i
instituionali, ca fondurile de stipendii, pentru capitalul cu care s construiasc uzine noi, s,i
e$tind pieele de desfacere, sa efectueze cercetri i s se dezvolte 3 sau s preia alte firme
Apro$imativ <:[ din obligaiunile,cu,toptanul au fost folosite tacit pentru investiii n
noile te9nologii, sau desc9iderea de piee noi, i pentru alte scopuri necontroversate Publicitatea
firmei 8re$ler insista mult pe faptul c, n vreme ce angaNarea n -ioburile Albastre, btr#nii
gigani, nu inea pasul cu e$pansiunea economic, sluNbele *a firmele mai mici finanate de ea se
nmuleau mult mai repede dec#t n marea economie % parte din capitalul furnizat de >ilKen,
ns, s,a folosit i n btliile decisive de acaparare
Aceste dramatice deznodminte ale rzboaielor financiare au umplut paginile nt#i ale
ziarelor, in#nd sub vraN bursa de valori i c9iar ntreaga naiune Preurile aciunilor zburau p#n
la cer i se prbueau pe baza zvonurilor despre alte i alte acaparri i raiduri care afectau unele
dintre cele mai cunoscute companii ale rii (e nc9eiau tranzacii care nu mai ofereau un
ec9ilibru rezonabil ntre riscul i compensaia investitorului
8ebitele nerealiste se ngrmdeau piramidal, ntr,o orgie de speculaii
?oferii de ta$i i osptriele discutau cu aere de cunosctori ultimele tiri i,i sunau
broKerii, sper#nd s investeasc n urmtoarele asasinate, pe c#nd acaparatorii concureni licitau
aciunile corporaiilor nsemnate pentru transfer Pe msur ce alte firme din &all (treet intrau n
bursa obligaiunilor,cu,toptanul, maina de fcut bani creat de ctre >ilKen i 8re$el, ne,mai,
aflat numai n m#inile lor, devenea un crucitor scpat de sub control
Astfel de rsturnri violente, implic#nd adesea lupte pentru putere e$trem de personale, au
dus la un masacru al inocenilor -ompaniile erau reduse la scar, lucrtorii concediai fr
cruare, r#durile funcionarilor decimate 4ucru deloc surprinztor, s,a lansat un contraatac masiv
a crui principal int era >ilKen
-%"T'AATA-.4
+or#nd desc9iderea porilor de la ecluzele capitalului, >ilKen zg#l#ise ntreaga structur
a puterii coului,de,fum n America n timp ce mbogea firma 8re$el ;um9am Ui,i cptuea
cu pene propriul cuib, pe uluitoarea melodie de :@@@@@@@@ Z numai n anul 65=<X, i,a fcut
totodat doi cr#nceni dumani din dou grupri e$trem de puternice .na consta din firmele de
mod vec9e de pe &all (treet, care anterior inuser n Nuv flu$ul de capital destinat
corporaiilor americaneL cealalt era format din managerii de la v#rf ai multora dintre +irmele
cele mai mari
Ambele aveau toate motivele s,6 distrug, dac puteau 8e asemenea, am#ndou aveau
aliai puternici n guvern i mass,media
>asacrat mai nt#i n pres, care 6,a nfiat ca pe nsi ntruc9iparea e$ceselor
capitaliste, >ilKen a fost apoi *ovii cu un rec9izitoriu federal n nouzeci i opt de puncte, care,6
acuza cu fraude de securitate, manipulare a pieei i parcare Udeinere ilegal de aciuni care,i
aparineau lui *van ;oesKV, arfN#tragear,ul nc9is pentru a fi efectuat negocieri pe baz de
informaii confidenialeX Amenin#nd s foloseasc metode de nlturare legal concepute pentru
a se aplica mai degrab >afiei dec#t infraciunilor din domeniul bursier, guvernul federal a forat
firma 8re$el s,i nceteze relaia cu >ilKen i s,i plteasc .nc9iului (am o amend
zdrobitoare, de B:@@@@@@@Z
n acelai timp, unele dintre cele mai dezastruoase ac9iziii integrale au ncepui s se
dezmembreze, arunc#nd investitorii n panic i cobor#nd valoarea maNoritii obligaiunilor,cu,
toptanul, sigure i nesigure deopotriv -ur#nd, firma 8re$el, lupt#nd s se stabilizeze dup
amenda de B:@ de milioane i dein#nd ea nsi un miliard de dolari n obligaiunicu,toptanul, s,
a pomenit mpins la zid 8re$el s,a prbuit cu un bubuit de tunet >ilKen, deNa obosit i
condamnat,n pres, a sf#rit prin a,i recunoate vinovia n ase delicte, prinlr,o nelegere
comple$ care a anulat toate celelalte acuzaii
%ricum, la fel ca n cazul lui >organ, ntrebarea dac a nclcat sau nu legea este mult
mai puin important pentru ar dec#t impactul su net asupra afacerilor americane -ci, c#t
vreme finanele restructurau alte industrii, >ilKen a restructurat finanele
-onflictul dintre cei care, asemeni lui >organ, doreau s restr#ng accesul *a capital
astfel nc#t s,6 poat controla ei,nii, i cei ca >ilKen, care au luptat pentru lrgirea accesului,
are o istorie lung n toate rile
(,a purtat o lupt ndelungat, scrie Profesorul Glenn Iago de *a .niversitatea de (tat
din "eO IorK U(tonV ;rooKX, pentru inovarea pieelor de capital din ( . A pentru a le face
mai accesibile +ermierii au luptat pentru credite n secolul M*M, rezult#nd creterile
productivitii agricole U0X n anii F1@, micii businessmen,i au scpat de respingerea de la
g9ieele de credit bancar 8up al doilea rzboi mondial, muncitorii i consumatorii au cutat
credite pentru proprietatea asupra cminului i studiile superioare n pofida rezistenei din partea
acelora care ar restr#nge accesul popular la credite, pieele financiare au rspuns cererii, iar ara a
prosperat
-#t timp un e$ces de credite poate dezlnui inflaia, e$ist o deosebire net ntre e$ces i
acces !$tinz#nd accesul, firma lui >ilKen a putut, dup cum recunoate -onnie ;rucK, una
dintre cele mai nverunate critice ale sale, s susin n mod rezonabNl declaraia U0X c a ad#ncit
democratizarea capitalului, motiv pentru care unii dintre sindicaliti i africano,arnericani s,au
raliat n aprarea lui la ceas de restrite
Pe scurt, >organ i >ilKen au sc9imbat finanele americane n sensuri contrare
TA>P%A"! ?l "-)*'*!'* 8! >A?*"*
>ai mult, n vreme ce >organ a fost centralizatorul i concentratorul suprem, acion#nd
pe principiul c ntregul valora mai mult dec#t suma prilor sale componente, >ilKen i oamenii
finanai de el au pornit de la ipoteza opus Astfel, anii FB@ i F<@ au cunoscut formarea unor
congolmerate gigantice, greoaie, nefocalizate 3 companii imense, cldite pe baza
managementului birocratic i a unei credine oarbe n economia pe scar mare i sinergie
%bligaiunile v#ndute de >ilKen au finanat acaparri concepute spre a spulbera aceti titani i a
crea firme mai suple, mai manevrabile i mai strategic focalizate
Cirtualmente toate prelurile subvenionate de >ilKen au rezultat n vinderea integral a
diviziunilor i unitilor, ntruc#t, de fapt, prile erau mai valoroase dec#t ntregulL iar sinergia
preuia mai puin dec#t se presupusese
.n caz frapant la obiect a fost dezagregarea,-ompaniilor ;eatrice, o aglomerare
dizgraioas care combina, fr pic de logic, nc9irierile de maini Avis, mbutelierea de -oca,
-ola, sutienele PlaVte$, fabricarea tampoanelor, alturi de industria alimentar care reprezentase
c#ndva afacerea sa de cptai 8up ce prile componente s,au v#ndut altor companii, ;eatrice a
rmas o firm mult mai mic, oper#nd cu mai mult bun,sim n alimentaie, br#nzeturi i
carmangerie ;org,&arner, o firm industrial, i,a v#ndut toate operaiunile financiare 'evlon,
dup acaparare, i,a v#ndut complet afacerile medicale i alte uniti care nu aveau nici o legtur
cu ocupaia sa central 3 industria cosmetic
.urarea accesului la capital de ctre >ilKen a mai aNutat i la alimentarea firmelor
ascendente din noile sectoare de servicii i informaie, care reprezint c9eia spre economia
avansat
-u siguran, nu acesta a fost principalul scop al lui >ilKen !ra mai mult dec#t dispus s
finaneze i industriile de tip vec9i 8ar, acion#nd ntr,un moment c#nd ntreaga economie se
afla n tranzit dup era couluide,fum, a fost fr,ndoial contient de aceast sc9imbare
fundamental i, n unele sensuri, a aNutat la accelerarea ci Astfel, la un moment dat a afirmat n
revista +orftesc o mare parte a restructurrii n curs avea legtur cu tranziia rii dinspre
epoca industrial, adug#nd c ntr,o societate industrial, capitalul e o resurs srac, dar n
actuala societate a informaiei, e$ist capital din belug
8e vreme ce obligaiunile de nalt asisten, sau cu,toptanul, ale lui >ilKen, au
funcionat mai degrab n avantaNul companiilor mai noi, mai puin fundamentate, dec#t ntr,al
-ioburilor Albastre, care aveau cu toatele acces uor la finanarea convenional, nu este
surprinztor c muli dintre beneficiari s,au aflat n sectoarele informaiilor i ale serviciilor cu
e$tindere rapid, unde e$istau mai mari anse s se gseasc firme noi
Astfel, >ilKen a aNutat la reorganizarea sau canalizarea capitalului n telefonul celular,
televiziunea prin cablu, computere, servicii de sntate, ngriNire cu ziua i alte sectoare ale
afacerilor avansate 3 a cror putere cresc#nd sfida dominaia vec9ilor baroni ai coului,de,fum
Pe scurt, >organ i >ilKen deopotriv, dar n moduri aproape diametral opuse, au zguduit
structura de putere npm#ntenit n timpurile lor i, din acest motiv, fc#nd complet abstracie de
considerentele legale, au atras asupra lor o grindin de controverse i calomnii 8e bine de ru,
legal sau nu, fiecare dintre ei a sc9imbat lumea financiar n moduri care corespundeau
necesitilor nsc#nde ale economiei epocii
!'A P%(T,&A44 (T'!!T
%ric#t de dramatice au prut la timpul lor, rsturnrile provocate de ctre >ilKen n,au fost
dec#t o parte a unei revoluii mult mai ample -ci actualele sc9imbri n controlul i diriNarea
capitalului 3 care nc mai este una dintre principalele surse ale puterii n societate 3 decurg
paralel cu modificri c9iar mai profunde din ntreaga economie
Pe vremea lui >organ i de,a lungul zilelor de glorie ale puterii &all (treet,ului,
producia de mas a milioane de articole identice reprezenta un simbol al timpurilor noi
Astzi, e$act aa cum am sugerat pentru prima oar n ?ocul viitorului din 65<@, dezvolt#nd
ideea n Al treilea val din 65=@, respingem radical principiul produciei de mas
Te9nologiile asistate de computer fac posibil producerea unor emisii restr#nse de bunuri
intens specializate, destinate pieelor compartimentate
-ompaniile inteligente trec de la producia masiv a articolelor de larg consum la
producia redus a articolelor cu nalt valoare adugat, ca oelurile i c9imicalele de
specialitate ntre timp, inovaiile continue scurteaz ciclul de via al produselor
Gsim sc9imbri paralele precise n industria serviciilor financiare, care *a r#ndul ei
diversific liniile de producie i scurteaz ciclurile de via 8e asemenea, emite un torent de
produse specializate 3 noi tipuri de protecii, ipoteci, polie de asigurare, instrumente de credit,
fonduri mutuale i nesf#rite permutri i combinaii ale acestora Puterea asupra capitalului se
scurge spre firme capabile de specializare i inovaie necontenit
n economia Calului Al Treilea, o main sau un computer pot fi construite n patru ri i
asamblate ntr,o a cincea Pieele, de asemenea, se e$tind dincolo de fruntariile naionale n
Nargonul curent, afacerile devin globale nc o dat, ntr,o paralel direct, gsim serviciile
financiare 3 bancare, de asigurri, de protecie 3 gonind laolalt spre a se globaliza n scopul de
a,i servi clienii corporativi
!conomia din Al Treilea Cal funcioneaz la viteze super mari Pentru a ine ritmul,
firmele financiare toarn miliarde n noile te9nologii "oile computere i reele de comunicaii nu
numai c fac posibil diversificarea i specializarea produselor e$istente precum i inventarea
altora noi, dar mping i vitezele de tranzacie ctre instantaneitate
Pe msur ce fabricile de stil nou se comut de la procesarea n loturi la operaiunile pe
douzeci i patru de ore din douzeci i patru 3 sau n flu$ continuu, finanele le urmeaz
e$emplul, trec#nd de la orele banc9erului la serviciile permanente -entrele financiare i
recolteaz roadele n sectoare orare multiple Aciunile, obligaiunile, mrfurile i monedele
curente se tranzacteaz non,stop 'eelele electronice fac posibil asamblarea i dezasamblarea
miliardelor n intervale de nanosecunde
Citeza nsi 3 capacitatea de a ine pasul sau a rm#ne n frunte 3 afecteaz distribuia
profitului i a puterii .n bun e$emplu este comprimarea plutei de care se bucurau c#ndva
bncile Pluta const din banii aflai n conturile clienilor, pe baza crora banca poate c#tiga
profituri, n timp ce cecurile clienilor ateapt s *i se calculeze dob#nzile
Pe msur ce computerele accelereaz procesul de calcul, bncile dob#ndesc tot mai
puine avantaNe din aceste fonduri i sunt nevoite s * gseasc surse alternative de venit 3 ceea ce
le aduce n competiie * frontal cu alte sectoare ale industriei financiare
F n timp ce pieele de capital se e$tind i se nlnuie, de la )ong Jong i ToKVo p#n la
Toronto i Paris, travers#nd fusurile orare, banii alearg mai repede Celocitatea i volatilitatea
cresc am#ndou, iar puterea financiar n societate trece din m#n,n m#n cu viteze tot mai mari
4uate mpreun, toate aceste sc9imbri se nsumeaz n cea mai profund restructurare a
lumii finanelor din primele zile ale erei industriale i p#n n prezent 'eflect ascensiunea
noului sistem de creare a avuiei, i c9iar i cele mai puternice firme, care c#ndva controlau vaste
flu$uri de capital, sunt aruncate de colo,colo ca beele de c9ibrit pe,o mare furtunoas
n 65=:, cei mai mari banc9eriFde investiii ai Americii, (alomon ;rot9ers, s,au dedicat
construirii unui impresionant sediu de A::@@@@@@ Z, n -olumbus -ircle din >an9attan n
primvara anului 65=<, (alomon au devenit inta unei posibile acaparriL n octombrie, au trebuit
s,i nc9id afacerile cu obligaiuni municipale care dominaser timp de douzeci de aniL li s,a
dus i departamentul publicaiilor comercialeL =@@ dintre cei B:@@ de salariai au fost
disponibilizaliL cra9ul bursier din octombrie 65=< aizbitfirma i, p#n#n decembrie, au aNuns
obligai sase retrag umili din tranzacia cu marele sediu, la un pre de :6,@@@@@@ Z
n timp ce profiturile scdeau vertiginos i preul propriilor ei aciuni se prbuea, sc9isme
interne sf#iau firma % faciune susinea meninerea rolului tradiional de furnizor de capital
-ioburilor Albastre % alta, cuta s intre n afacerile de nalt asisten sau obligaiuni,cu,
toptanul pe care *e iniiase >ilKen i sa se adreseze firmelor de categoria a doua Au urmat trdri
i 9aos 4umea s,a sc9imbat n moduri fundamentale, se t#nguia preedintele, Ro9n Gutfreund,
i maNoritatea dintre noi n,am rmas pe coama valului Am fost t#r#i n lumea modern
4umea modern, ns, e un loc volatil i ostil pentru btr#nii balauri
"u se clatin numai indivizii i companiiilc, ci i ntregi sectoare ale industriei financiare
Prbuirea a peste cinci sute de bnci de economiii,mprumuturi din (tatele .nite, cer#nd
guvernului s pompeze sute de miliarde de dolari ntr,un plan salvator de urgen, reflect
instabilitatea cresc#nd Ageniile de reglare guvernamentale, concepute pentru o lume a coului,
de,fum mai simpl i mai nceat, s,au dovedit incapabile s anticipeze i s evite dezastrul ce se
nla la orizont, c#nd sute dintre aceste instituii de frugal#tate, prinse pe nepregtite i strivite
de cotele intereselor n modificare rapid, s,au nruit ntr,o blcreal de corupie i prostie 3,
H*GHAG.4 P.T!'**
Pe msur ce se dezvolt economia global, piaa financiar nsi devine at#t de vast
nc#t reduce la nimicnicie orice instituie singular, companie sau individ 3 c9iar i pe un >ilKen
-ureni zdrobitori sf#ie sistemul, provoc#nd erupii i perturbri la scar planetar
8in zorii erei industriale, puterea banilor a avut epicentrul n !uropa
Pe la sf#ritul celui de,al doilea rzboi mondial, suferise transferul decisiv n America de
"ord i, mai concret, n e$tremitatea sudic a insulei >an9attan 8ominaia economic a (tatelor
.nite s,a desfurat netulburat timp de aproape trei decenii 8e,atunci ncoace, banii 3 iF
puterea care decurg din ei 3 au pornit ntr,un zigzag instabil pe tot ntinsulW
Planetei, ca o bil de flipper scoas din mini
4a Numtatea anilor F<@, aparent peste noapte, cartelul % P ! - A suptW
>iliarde de dolari din !uropa i America de "ord Ui restul lumiiX i le,a trimis s fac
zig#n %rientul >iNlociu *mediat, aceti petrodolari au fcut zaYn conturile bancare din "eO
IorK sau Huric9, au mai ziguit odat sub form de mprumuturi gigantice ctre Argentina, >e$ic
sau ;razilia, i iar au zburat drept n bncile americane i elveiene -#nd valoarea dolarulur a
czut i configuraiile de negociere s,au comutat, capitalul a zagait iari la ToKVo 8e unde a
ziguil napoi n bunuri imobiliare, obligaiuniF guvernamentale i alte posesiuni din (tatele .nite
3 totul, cu viteze ameindu,i pe e$perii care ncearc s neleag ce se nt#mpl
+iecare asemenea salt al capitalului este nsoit de o redistribuire corespunztoare a puterii
la nivel global i local -#nd banii pe petrol au fost vrsai n %rientul >iNlociu, rile arabe au
nceput s agile un ditamai toroipanul n politica internaional *sraelul s,a pomenit tot mai izolat
n "aiunile .nite (tatele africane, av#nd nevoie de petrol i dornice de aNutoare strine din
partea arabilor, au rupt relaiile diplomatice cu *erusalimul Petrodolarii au nceput s influeneze
mass,media n diverse pri ale lumii *ar 9olurile 9otelurilor din 'iVad9, Abu 89abi i JuOeit s,
au umplut de supleani cu serviete diplomat 3 comii,voiaNori, banc9eri, funcionari superiori i
O9eec er,deac erei1i de pe tot globul, milogindu,se nedemn de contacte i contracte pe l#ng
cutare sau cutare rud nelegitim a vreunei familii regale
1A U4RtX "egociatori cltoriL reprezentani care strbat lumea pentru negocieri 3 de
obicei, politicieni sau businessmeni abili UntrX 6
* %ricum, pe la nceputul anilor F=@, c#nd unitatea % P ! - (,a +dezmembrat i
preurile petrolului s,au prbuit, frenezia s,a stinsL nsoit ide puterea politic a arabilor Astzi,
9oarda de supleani, reprezent#nd NYdesea cele mai mare bnci i corporaii din lume, miun n
Nurul 9olurilor .nor 9oteluri ca %Kura sau *mperial, din ToKVo, Colatilitatea cresc#nd a pieii de
capital din lume, dramatizat de ctre aceste balansuri imense i punctat de cra9urile i
restabilirile bursiere, ca acelea din -ei 8oi %ctombrie 3 octombrie 65=< i octombrie 65=5 3
reprezint un semn c vec9iul sistem i pierde tot mai mult controlul Cec9ile mecanisme de
siguran, proiectate s menin stabilitatea financiar ntr,o lume de economii naionale relativ
nc9ise, sunt la fel de desuete ca lumea industrial greoaie pe care au fost concepute s,o
proteNeze
Producia i marKetingul globalizat necesit capital pentru a trece cu uurin graniele
naionale Acesta, la r#ndul su, pretinde demontarea vec9ilor reglementri financiare i a
barierelor ridicate de ctre ri pentru a,i proteNa economiile 8ar rela$area sau ndeprtarea pas
cu pas a acestor bariere n Raponia i !uropa are i consecine negative
'ezultatul este o mas de capital tot mai mare, aflat instantaneu la dispoziie oriunde
8ar dac acest lucru face sistemul financiar s devin mai fle$ibil i,6 aNut s nving crizele
localizate, n acelai timp mrete i potul, escalad#nd riscul colapsului masiv
"avele maritime moderne sunt construite cu compartimente etane, astfel ca o sprtur
ntr,un loc al coc i s nu poat inunda ntregul vas, scufund#ndu,* 4iberalizarea capitalului
astfel nc#t s poat curge nesting9erit este ec9ivalentul eliminrii acestor compartimente de
siguran !senial pentru progresul economiei, ea sporete i pericolul ca un colaps serios ntr,o
ar s se propage i n altele >ai amenin i puterea uneia dintre cele mai importante instituii
economice din epoca industrial/ banca central
AT%T-.P'*"HET%A'!A 4.PTE P!"T'. -%"T'%4.4 G4%;A4
P#n acum circa un deceniu, o m#n relativ de banc9eri centrali i %ficialiti ale
guvernului puteau afecta decisiv preul tuturor produselor, de la uncile daneze p#n la mainile
8atsun, manipul#nd cotele de interes i intervenind pe pieele cu moned strin
Astzi, acest lucru le devine tot mai greu de fcut >artor esi dezvoltarea e$ploziv a
pieelor fore$, sau de sc9imburi c strintatea1:, i a reelelor electronice care le faciliteaz
-u doar c#iva ani n urm, ;anca Raponiei putea influena cursul Ven dolar, cumpr#nd
sau v#nz#nd valori ec9ivalente cu 6B@@@/@@@@@@ N Astzi, asemenea sume au devenit rizibile
Hilnic se negociaz numai 6 4ondra, "eO IorK i ToKVo valute n valoare estimativ d
7@@@@@@@@@@@ Z 3 mai mult de un trilion pe sptm#n U8intre acestea nu mai mult de 6@[
sunt asociate cu comerul mondialL restul de 5@5 reprezint speculaiiX
Pe acest fundal, rolul individual al bncilor centrale, i c9iar i al celo maNore, acion#nd
concertat, este n cel mai bun caz limitat
ntruc#t puterea scap rapid din m#inile banc9erilor centrali i al guvernelor pe care le
reprezint ei nominal, auzim apeluri urgente pentn reglementri noi, mai centralizate, la nivel
supranaional Acestea sun tentative de a controla un sistem financiar post,era,coului,de,furri
folosind n esen aceleai instrumente din era coului,de,fum 3 ridicateN doar, la o putere mai
nalt n !uropa, unii lideri politici cer eliminarea monedelor naionale crearea unei singure
bnci centrale pan,europene +ostul ministru franceL al finanelor !douard ;alladour i fostul
ministru german de e$terne )ani 8ietric9 Gensc9cr au alturi multe oficialiti franceze, belgiene
i italieneW
*nsist#nd cu toii pentru acest nivel mai nalt de centralizare 8ei mai d nc destul timp
p#n atunci, dup cum afirm economista 4iana 4aun9ardt de la -ommerzbanK A G 8in
+ranKfurt, n cele din urm va trebui s avem o banc central european f mpotriva acestui
supra,naionalism, fostul prim ministru al >arii ;ritanii >argaret T9atc9er a declanat o aciune
de ariergard, n aprarea suveranitii naionale 8ar, c9iar i la nivel mondial, ncepem s
vedem tentative tot mai accentuate din partea G,<, grupul celor mai mari apteg economii
industriale, de a,i sincroniza i coordona politica n raport ct Uvalutele, ratele de interes i alte
variabile *ar universitarii i unii e$peri financiari Fargumenteaz pentru o banc central
mondial hpar
8ac nving globalizatorii, aceasta va nsemna o i mai mare slbinN a puterii bncilor
centrale e$istente 3 regulatoarele,c9eie de capital r lumea non,comunist, cu ncepere din zorii
epocii coului,de,fum
8eceniile,care urmeaz vor cunoate, prin urmare, o titanic lupta pentru putere ntre
globalizatori i naionaliti, cu privire la natura noilor
1: UnorigX loreign e$c9ange UntrX, f instituii regulatoare din pieele de capital ale lumii
Aceast lupt reflect coliziunea dintre o ordine industrial muribund i noul sistem global de
creare a bogiei, care,i ia locul
n mod ironic, ns, aceste propuneri de a centraliza controlul finanelor globale la un
nivel mai nalt acioneaz n contra dezvoltrilor la nivel practic ale produciei i distribuiei
economice, ambele ac venind tot mai dispersate, diversificate i descentralizate +aptul sugereaz
c deznodm#ntul acestei istorice lupte pentru putere s,ar putea s nu,i satisfac nici pe
naionaliti, nici pe globaliti *storia, plin de surprize, ne,ar putea fora s reformulm
c9estiunile n moduri noi i s inventm instituii ntru totul inedite
.n singur lucru pare a fi clar Atunci c#nd btlia re,conturrii finanelor globale va
atinge apogeul, n deceniile viitoare, multe dintre cele mai mari puteri imuabile vor fi
rsturnate
Totui, c9iar i aceste rsturnri n distribuia puterii bneti mondiale relev mai puin
dec#t ansamblul povetii !le vor fi depite, de,a lungul istoriei, de ctre o revoluie n nsi
natura averii -ci un lucru straniu, aproape sinistru, se nt#mpl cu banii propriu,zii 3 i cu
toat puterea care deriv din ei
-."%A?T!'!A/ % AC!'! +%'>ATE 8*" (*>;%4.'*
%dat ca niciodat, avuia era un lucru elementar % aveai sau n,o aveai !ra solid !ra
material ?i era uor de neles c averea ddea putere, iar puterea, avere
!ra simplu, pentru c am#ndou se bazau pe pm#nt
Pm#ntul era cel mai important capital din toate Pm#ntul era finit 3 ceea ce nsemna c
dac,6 foloseai, nimeni altcineva nu,6 putea folosi n acelai timp >ai bine c9iar, era de,o
eminent tangibilitate ** puteai msura, spa, ara, i puteai nfige tlpile,n el, simindu,6 ntre
degetele de la picioare, v#ntur#ndu,i,* n m#ini Generaii de strmoi de,ai notri fie l,au avut,
fie au fost flm#nzi UliteralmenteX dup pm#nt
;ogia s,a transformat c#nd courile de fum au nceput s strpung cerurile >ainile i
materialele pentru producia industrial, mai degrab dec#t pm#ntul, au devenit acum cea mai
critic,necesar form de capital/ furnale de oelrie, rzboaie de esut i linii de asamblare, lmpi
de sudur i maini de cusut, bau$it, cupru i nic9el
Acest capital industrial era tot finit 8ac foloseai un furnal ntr,o topitorie pentru a face
piese de maini din fier turnat, nimeni altul nu putea folosi acel fumai n acelai timp
-apitalul era n continuare i material -#nd R P, >organ sau ali banc9eri investeau ntr,
o companie, cutau patrimoniu concret1B n bilanul acesteia -#nd banc9erii analizau
acordarea unui mprumut, doreau garanii fundamentale fizice, palpabile >ateriale1<
%ricum, spre deosebire de maNoritatea latifundiarilor care i cunoteau n mod intim
averea, care,i tiau fiecare deal, fiecare c#mpie, fiecare izvor i livad, puini investitori din era
industrial au vzut vreodat, necum s le mai fi i atins, mainile i mineralele pe care se baza
1B Un origX 9ani assets UntrX
1< U*n origX )ardOare UntrX bogia lor *n sc9im`, investitorul primea 9#rtii, un simplu
simbol o obligaiune sau un certificat de proprietate reprezent#nd o oarecare fraciune din
valoarea corporaiei care folosea capitalul
>ar$ vorbea despre nstrinarea muncitorului fa de produsul muncii lui (,ar fi putut
vorbi, ns, i despre nstrinarea investitorului fal de sursa averii *ui
Astzi, ntr,un ritm care i,ar fi orbit pe >ar$ i^sau >organ, capitalul se transform din
nou
"E."T'.4 D!(T!*
Pe msur ce sectoarele de servicii i informaii se dezvolt, pe msur cc fabricaia nsi
se computerizeaz, n economiile avansate natura avuiei se sc9imb cu necesitate -#t vreme
investitorii n sectoarele napoiate ale industriei nc mai consider tradiionalul patrimoniu
concret 3 uzine, ec9ipamente i inventare 3 critic, investitorii n sectoarele cele mai naintate i
cu cea mai rapid dezvoltare se bazeaz pe factori radical diferii pentru a,i susine investiiile
"imeni nu cumpr o parte din aciunile Apple -omputer sau * ; >
8atorit patrimoniului material al firmei -eea ce conteaz nu sunt cldirile sau aparatura
companiei, ci contactele i puterea marKetingului i a forei sale de v#nzri, capacitatea organiza
tonal a administraiei i ideile care dospesc n capetele angaNailor Acelai lucru este desigur
valabil prin toate sectoarele celui de,Al Treilea Cal al economiei 3 n companii ca +uNitsu sau "
! - 8in Raponia, (iemens din Germania de Cest, Groupe ;ull din +rana n firme ca 8igital
!auipment, Genentec9 sau +ederal !$press
(imbolica parte de aciuni reprezint, ntr,un grad uluitor, nimic mai mult dec#t alte
simboluri
Trecerea la aceasta nou form de capital arunc n aer aseriunile pe care se ntemeiaz
at#t ideologia mar$ist, c#t i economia clasic, bazate deopotriv pe premisa caracterului finit al
capitalului tradiional -ci, spre deosebire de pm#nt i maini, care pot fi folosite doar de o
singur persoan sau firm la un moment dat, aceleai cunotine se pot aplica de clrc numeroi
utilizatori diferii n acelai timp 3 i, dac acetia le folosesc inteligent, pot genera i mai multe
cunotine (unt inerent inepuizabile i nee$clusive
-9iar i acest lucru, ns, nu nseamn dec#t o simpla aluzie la anvergura deplin a
revoluiei capitalului -ci dac transferul spre cunoalerea,capital este real, atunci capitalul
nsui este tot mai nereal 3 const#nd n mare msur din simboluri care nu reprezint nimic mai
mult dec#t alte simboluri dinuntrul memoriilor i capacitii de g#ndire a oamenilor i
computerelor
-apitalul a trecut, prin urmare, de la forma sa tangibil, la un formular de 9#rtie care
simboliza un patrimoniu tangibil, iar apoi la 9#rtia care simbolizeaz simboluri din estele unei
fore de munc n continu sc9imbare ?i, finalmente, la impulsurile electronice simboliz#nd
9#rtia
!$act n acelai timp n care capitalul aNunge tot mai mult s se fundamenteze pe factori
intangibili Uun proces nentrerupt, camuflat temporar de ctre desuetele reguli contabiliceti i
reglementri fiscaleX, instrumentele tranzactaFte pe piaa financiar devin n mod similar tot mai
ndeprtate de caracterul tangibil
n -9icago, 4ondra, (VdneV, (ingapore i %saKa, miliardele se negociaz sub forma aa,
ziselor instrumente derivative 3 cum ar fi garaniile bazate nu pe marfa companiilor
individuale, ci pe feluriii indici ai pieei .n pas i mai ndeprtat de fundamentale sunt
opiunile derivate din aceti indici *ar dincolo de acestea, ntr,un soi de lume a umbrelor, se afl
aa,numitele sintetice care, printr,o serie de tranzacii comple$e, ofer investitorului rezultate
care le simuleaz sau oglindesc pe cele ale unei obligaiuni, aciuni, inde$ sau opiuni e$istente
Gonim spre investiii i mai rarefiate, bazate pe indici ai indicilor, derivative ale
derivativelor, sintetice oglindind sinteticele
-apitalul devine cu repeziciune supra,simbolic
ntocmai la fel cum o mare parte din puterea tiinei moderne subzist n tot mai lungi i
mai lungi lanuri de raionamente, cum matematicienii construiesc structuri mereu mai e$tinse,
adug#nd teoreme peste teoreme pentru a susineYun ansamblu de cunotine care susine alte
teoreme i mai abstracte, cum, n mod precis, maetrii inteligenei artificiale i inginerii
cunoaterii alctuiesc ameitoare ar9itecturi ale deduciei, la fel crem i noi un capital al
derivrii progresive sau 3 s,ar putea spune ,al oglinzilor ce se ndeprteaz la infinit
!P*TA+ P!"T'. )2'T*!
+ie i numai at#t s fie, i tot ar fi un lucru revoluionar 8ar procesul este mpins c9iar
mai departe, prin sc9imbrile paralele din natura banilor
-ei mai muli dintre noi, c#nd ne g#ndim la dolari, franci, Veni, ruble sau mrci germane,
auzim fonetul bancnotelor Totui, nimic nu i,ar fi prut mai bizar unui str,strbunic de,al
nostru care ar fi cltorit miraculos prin timp p#n n prezent "ici n ruptul capului n,ar fi
acceptat iL nefolositoarea 9#rtie pentru un cupon de stamb bun de purtat sau o l bani de
porumb comestibil
8e,a lungul epocii agricole din civilizaia Primului Cal, banii constauL \ dintr,o oarecare
substan material care avea o valoare ncorporat Aurul i argintul, firete 8ar i sarea,
tutunul, coralul, estura de bumbac, arama i scoicile de Kauri2' % nesf#rit list de alte
obiecte folositoare au sluNit de asemenea, ntr,o perioad sau alta, ca bani U)#rtia, n mod ironic,
nu avea dec#t o folosin limitat n viaa cotidian dinaintea rsp#ndirii n mas a alfabetizrii,
nefiind prin urmare folosit dec#t rareori 3 sau c9iar niciodat 3 cu rol de monedX n zorii erei
industriale, ns, au nceput s circule idei noi i ciudate despre bani n 6B:@, de e$emplu, un om
pe nume &illiam Potter a publicat n Anglia o brour vizionar care propunea ceva p#n atunci
de neconceput 3 ca avuia simbolic s ia locul avuiei reale
Patruzeci de ani mai t#rziu, c#nd oamenii ca T9omas (averV c#rpceau primele motoare
cu aburi, s,a ncercat efectiv punerea ideii n aplicare
-olonitii americani, crora britanicii le interziceau s bat moned din aur sau argint, au
fost aceia care au nceput pentru prima oar 3 n lumea apusean, cel puin 3 s tipreasc bani
Aceast comutare, de la un bun preios intrinsec, ca aurul, tutunul sau blnurile, la 9#rtia
virtualmente fr valoare, a necesitat un cov#ritor salt de credin din partea celor care o
foloseau -ci, dac o persoan "u credea c alii ar accepta 9#rtia i i,ar oferi n sc9imbul ei
bunuri, biletele nu aveau absolut nici o valoare ;anii de 9#rtie se bazau aproape n ntregime pe
ncredere *ar moneda de 9#rtie a dominat societatea industrial 3 civilizaia din Al 8oilea Cal
Astzi, pe msur ce ia natere economia mai avansat a celui de,Al Treilea Cal, banii de
9#rtie se confrunt cu desuetudinea aproape total
!ste clar de,acum c moneda de 9#rtie, asemeni liniilor de asamblare i courilor,de,
fum, este un artifact al muribundei ere industriale !$cepie fc#nd n rile napoiate economic i
pentru unele uzane strict secundare, banul de 9#rtie o va lua pe urmele monetarului din coc9ilii
de coral i brri de aram
>%"!H* P'%*!-TA"T! ?l PA'A,;A"* n momentul de fa e$ist n lume
6=<@@@,@@@ de deintori ale crilor de credit Cisa, folosindu,i carnetele n vreo B:@@@@@ de
1= G9 ioc, scoic U-vproea monetaX folosit ca moned U" TrX magazine cu amnuntul,
staii de benzin, restaurante, 9oteluri i alte uniti, circul#nd note de plat n valoare de
:<@@@@@@@ Z zilnic, timp de 1B: de zile pe an *ar Cisa nu este dec#t o singur firm de cri de
credit
-#nd proprietarul unui restaurant i transmite numrul carnetului la Cisa sau American
!$press, computerele companiei de credit crediteaz contul restaurantului cu suma cuvenit, scad
o sum din propriile lor registre contabile i,i mresc suma pe care le,o datorezi 8ar acesta,
totui, 9u este dec#t un primitiv Noc de cri
-u ceea ce se numete o cartela deteapt, nsui actul de,a i,o nm#na unui casier care
o trece printr,un dispozitiv electronic va rezulta n debitarea instantanee a preului mesei din
contul tu bancar "u plteti la sf#ritul lunii -ontul bancar pltete imediat ! ca un cec care se
lic9ideaz instantaneu Patentat de 'oland >oreno, un inventator francez, cartela deteapt a
fost propulsat de bncile franceze, mpreun cu serviciile franceze de pot i telecomunicaii
-artela, fabricat de ctre grupul ;ull, are ncorporat un microcip i se afirm ca fiind asigurat
anti,fraud n !uropa i Raponia se folosesc deNa apro$imativ B6 de milioane
n cele din urm, pe msur ce activitile contabile i bancare electronice vor deveni tot
mai integrate, casa de bani fr bani1V a magazinului va trece n legtur direct cu banca de care
aparine magazinul %dat ce sunt e$trase de la client, c9eltuielile vor fi instantaneu creditate n
contul detailistului, ncep#nd imediat s acumuleze dob#nzi 3 reduc#nd la zero pluta bncii
(imultan, n loc ca notele de plat ale cumprtorilor s fie ac9itate la intervale fi$e 3 o
dat pe lun, s zicem 3 c9iriile, conturile de c9eltuieli i alte operaiuni regulate similare pot fi
pltite puin c#te puin, s#nger#nd electronic din contul bancar al ceteanului n picturi mici, ca
de pild minut cu minut n paralel cu evoluiile din sectorul de fabricaie, aceste sc9imbri
fgduiesc deplasarea i mai accentuat a sistemului financiar, de la procesarea serial la
operaiunile n flu$ continuu i spre elul final al timpului real sau al instantaneitii
ntr,o bun zi, cu cartelele i mai detepte care vor urma, vei putea, dac dorii, s scdei
preul unui pr#nz sau al unei maini noi nu din propriul cont bancar ci din partea de avere de la
domiciliu 3 sau c9iar, n teorie, din valoarea biNuteriilor sau stampelor Naponeze pe care eventual
le deinei
15 Un origX cas9less cas9 register 3 Noc de cuvinte sugestiv pentru parado$ul
imp.cat-ntrX
Cine la r#nd cartela super,deteaptF, altfel numit bancaelectronic,din,portofel
+abricat e$perimental de ctre Tos9iba, pentru Cisa *nternational, cartela de plastic conine un
microcip care,i permite celui ce,o folosete s,i verifice balanele bancare, s cumpere i s
v#nd aciuni, s,i rezerve locuri la avion i s nfptuiasc o diversitate de alte sarcini
"oile te9nologii fac posibil i o revenire dialectic *a condiia care e$ista naintea
revoluiei industriale 3 coe$istena unor valute multiple ntr,o singur economie ;anii, asemeni
alimentelor pentru micul deNun i altor o mie de artifacte din viaa cotidian, devin tot mai
diversificai (,ar putea s ne apropiem de epoca monezilor proiectante
( presupunem, scrie T9e !conomist, c o ar a emis n mod privat bani, pe l#ng
moneda oficial0 -onsumatorii din unele ari au deNa aceti bani paraleli 3 altfel cunoscui drept
cartela magnetic pre,pltil, a crei rezerv de valori se consum pe msur ce e folosit
Raponia se scald n asemenea para,bani -lienii cumpr 6@ milioane de cartele pe lun
de la " T T, compania telefonic Pltesc o sum n avans, apoi foNosesc cartelele pentru a da
telefoane " T T Prefer soluia fiindc primete bani n avans ,i astfel se bucur de o plut
n genul celei de care obinuiau s beneficieze bncile nainte ca accelerarea lic9idrii cecurilor
s fi nceput s,o diminueze n 65==, " T T A v#ndut 1@@@@@@@ de cartele pentru vreo
76A@@@@@@@@@ de Veni -onsumatorii mai pot primi cartele i pentru tot felul de alte scopuri, ca
de pild bilele de tren i Nocuri video
"e putem imagina multe tipuri nalt,specializate de para,bani
8epartamentul Agriculturii din ( . A Piloteaz un program care finalmente va nlocui
timbrele de alimente eliberate sracilor cu o cartel deteapt programat cu valoarea pe o lun a
beneficiilor i un numr personal de identitate -lientul o va introduce n terminalul de control al
supermarKet,ului, care va verifica identitatea nainte de a scdea cumprturile din balana
rmas a cumprtorului (istemul intete furnizarea unei contabiliti superioare, reduc#nd
totodat folosirea frauduloas, piaa la negru i contrafacerile *ar acesta nu este dec#t un pas
nainte fa de ceea ce s,ar putea numi o -artel a (trictului "ecesar pentru toi recepionerii de
mrfuri, folosibil numai la m#ncare, c9irie i transportul n comun
.n alt e$emplu de para,bani se gsete nu mai departe de bufetul colii Treizeci i cinci
de districte colare dNn ( . A (e pregtesc s lanseze un sistem al cartelelor pentru gustrile la
coal, conceput de ctre Prepaid -#rd (ervices *nc, din Pearl 'iver, "eO IorK Ac9itat cu o
sptm#n sau o lun n avans de ctre prini, cartela,pui este legat de un computer al colii,
care ine un cont curent al cumprturilor de la bufet
U+or#nd doar puin imaginaia, ne putem nc9ipui i o cartel programabil, de e$emplu,
care le,ar permite prinilor s specializeze regimul -artela unui copil ar putea fi nevalabil, s
zicem, pentru buturi slabe 8ac posesorul are alergie la lapte, cartela nu ar fi valabil pentru
alimentele care conin produse lactate, i aa mai departeX
"e mai putem imagina i cartele emise copiilor, care se pot folosi n cinematografe sau
magazine de casete video, dar sunt inacceptabile din punct de vedere electronic pentru filmele M,
rated: (unt posibile tot felul de monede curente, inclusiv ceea ce s,ar putea numi bani
programabili
Pe scurt, cartelele, c#ndva simbol al propirii claselor miNlocii, devin acum
omniprezente >ilioane de americani v#rstnici care ani de zile au primit un cec de (ecuritate
(ocial Uo coal de 9#rtie valor#nd un anumit numr de dolari din 9#rtieX au ncetat s,6 mai
primeasc n locul acestuia, guvernul trimite c#te un impuls electronic n banca fiecrui
recepioner, care i crediteaz contul cu suma de plat a (ecuritii (ociale
Ageniile federale ale ( . A +olosesc cartelele de credit i pentru ac9iziii i colectri
de fonduri 8e fapt, conform afirmaiilor lui Rosep9 &rig9t, director adNunct al %ficiului
Administraiei i al ;ugetului de la -asa Alb, .nc9iul (am este cel mai mare utilizator din
lume al cartelelor de credit
"icieri n cadrul vreuneia dintre aceste tranzacii nu trece dintr,o m#n,n alta ceva
asemntor mcar pe departe banilor n sens tradiional "u se mai sc9imb nici mcar o
singur moned sau bancnot
Aici, banii nu mai constau dec#t dintr,un ir de zero,uri i unu,uri transmise prin cablu,
microunde sau satelit
Toate acestea sunt acum at#t de rutiniere i acceptate cu o asemenea ncredere, nc#t abia
dac mai putem s ne ndoim de ele 8impotriv, atunci c#nd vedem sume mari de bani din 9#rtie
trec#nd dintr,o m#n ntralta, bnuim c e ceva putred *a miNloc Presupunem c plata n cas9
intenioneaz s,6 nele pe perceptor sau c cineva e implicat n traficul de droguri
P'E;.?*'* A4! P.T!'**
Astfel de sc9imbri profunde n sistemul bnesc nu se pot produce fr a amenina
instituiile consolidate care, p#n acum, s,au bucurat de poziii de e$traodrinar putere
i +ilme interzise copiilorL n generat, filmele se$V sunt M,rated Umarcate cu un M 3
interzise copiilor sub 67,6A aniX, iar cele porno, MM,raled Uinterzise copiilor sub 6B,6= ani
,9aremurile de v#rsta variind conform legislaiei localeX UntrX
4a un nivel, substituirea banilor de 9#rtie cu bani electronici este o ameninare direct, de
e$emplu, la adresa nsi a e$istenei bncilor, aa cum le cunoatem Activitatea bancar,
susine 8ee )ocK, fost preedinte al companiei Cisa *nternational, nu,i va menine poziia de
principal operator al sistemelor de plat ;ncile au avut un monopol proteNat de guvem n
serviciile de lic9idare a cecurilor ;anii electronici amenin s nlocuiasc acest sistem
n legitima aprare, unele bnci au intrat ele nsele n afacerile cu cartele de credit >ai
important, i,au e$tins raza de aciune cu maini de ncasat automateA6 8ac bncile emit cartele
de debit i instaleaz A T >,uri n milioane de uniti comerciale cu amnuntul, s,ar putea s
resping atacul companiilor de cartele de credit 8e vreme ce cartelele de debit fac posibil
primirea instantanee a banilor de ctre v#nztor, n loc s mai atepte ca 8inerFs -lub, American
!$press sau Cisa s,i remit plata, proprietarii de magazine s,ar putea s nu doreasc sa mai
continue a le plti c#te o cot procentual din fiecare v#nzare
Pe un alt front, bncile susin atacul unei largi diversiti de non,bnci
n Raponia, de e$emplu, >inisterul de +inane e nelinitit de ideea c unele companii
private, ca " T T, pot emite bonuri de plastic cu valoare 3 un soi de moned 3 cu care s
opereze n afara sistemului bancar i a regulilor acestuia 8ac o companie poate ncasa bani
pentru o cartel prepltit, ea accept o depunere, e$act ca o banc -#nd utilizatorul
c9eltuiete, el efectueaz ec9ivalentul unei restituiri *ar c#nd compania cartelei l ramburseaz
pe v#nztor, ea opereaz un sistem de plat
Acestea sunt funcii pe care c#ndva nu le puteau ndeplini dec#t bncile
>ai mult, dac firmele cartelelor pot emite credit clienilor, dup cum gsesc ele de
cuviin i deintorii de cartele nu mai sunt nengrdii de limitele i restr#ngerile de soiul celor
care guverneaz activitatea bancar, bncile centrale risc s,i piard controlul asupra politicii
monetare n -oreea de (ud, banii de plastic s,au rsp#ndit at#t de rapid nc#t guvernul se teme c
alimenteaz inflaia
Pe scurt, ascensiunea banilor electronici n economia lumii amenin s cutremure multe
relaii de putere ndelung fortificate n v#ltoarea acestei lupte pentru putere se afl cunotinele
ncorporate n te9nologie
L !ste o btlie care va redefini nii banii
A6 ]riorigX automatic teR^ermacftinesfabrX A T > UntrX
;A"** (!-%4.4.* MM*
8esigur, este improbabil ca banii, indiferent dac sub form de metal sau 9#rtie Usau
9#rtie cu acoperire n metalX, s dispar complet ns, ls#nd la o parte 9olocaustul nuclear sau
cataclismul te9nologic, banii electronici vor prolifera i vor izgoni maNoritatea alternativelor,
tocmai deoarece combin sc9imburile i contabilitatea n timp real, elimin#nd astfel multe dintre
ineficientele costisitoare care au nsoit sistemul financiar tradiional
8ac reunim acum toate aceste lucruri, devine evident un ansamblu destul de izbitor
-apitalul 3 prin care nelegem avuie pus n aplicare pentru a mri producia 3 se sc9imb n
paralel cu banii, i am#ndou dob#ndesc forme noi de fiecare dat c#nd societatea trece printr,o
transformare maNor
n acest timp, li se sc9imb i coninutul de cunotine Astfel, banii erei agricole,
const#nd din metal Usau vreun alt produs de larg consumX, aveau un coninut de cunotine
apropiat de zero ntr,adevr, aceti bani ai Primului Cal nu erau numai tangibili i durabili, ci
ipre,al#abctizai 3 n sensul c valoarea lor depindea de greutate, nu de cuvintele imprimate pe
ei
Actualii bani ai celui de,Al 8oilea Cal constau din 9#rtii imprimate, cu sau fr acoperire
material -onteaz ceea ce e tiprit pe 9#rtie ;anul este simbolic, dar nc tangibil Aceast
form de bani nsoete alfabetizarea de mas
;anii celui de,Al Treilea Cal constau tot mai mult din pulsaii electronice (unt
evanesceni0 Transferai instantaneu0 >onitorizai pe displaVul video (unt, de fapt, virtualmente
un fenomen video n sine
-lipind, strfulger#nd, zbur#nd n lungul i,n latul planetei, banii din Al Treilea Cal sunt
informaie ,baza cunoaterii
Tot mai detaai de ncarnrile materiale, capitalul i banii deopotriv se sc9imb pe
parcursul istoriei, trec#nd prin stadii de la cel total tangibil p#n la cel simbolic i actualmente, n
ultim instan, la forma suprasimbolic
Aceast vast succesiune de transformri este nsoit de o profund mutaie de credin,
aproape o convertire religioas 3 de la ncrederea n obiectele permanente i tangibile, ca aurul
sau 9#rtia, la o credin n faptul c p#n i cele mai intangibile i efemere impulsuri electronice
pot fi negociate pe bunuri sau servicii
Avuia noastr este o avere format din simboluri ?i acelai lucru, ntr,o uluitoare
proporie, este valabil i pentru puterea care se bazeaz pe ea
< >AT!'*A4,*(>%W
ntr,o zi, pe vremea c#nd nc mai era 'onald 'eagan *a -asa Alb, n Nurul mesei din
(ufrageria de +amilie s,a adunat un mic grup, s discute viitorul pe termen lung al Americii
Grupul consta din opt fulurologi binecunoscui, crora li se alturaser Cicepreedintele i trei
dintre principalii consilieri ai lui 'eagan, printre care i 8onald 'egan, recent numit n funcie de
ef al staff,ului prezidenial
ntrunirea fusese convocat de ctre autor, *a solicitarea -asei Albe, i s,a desc9is cu
declaraia c, n vreme ce futurologii se contraziceau n multe probleme te9nologice, sociale i
politice, cu toii erau de acord c economia suferea o transformare profund
Abia se pronunaser aceste cuvinte, c#nd 8onald 'egan s,a rstit/
S 8eci, credei cu toii c,o s,ncepem s ne tundem unii pe alii i,o s,aruncm cu
c9ifteleW "u vom mai fi o mare putere de fabricaieP
'emarcat mai mult pentru memoriile sale sentimentale dec#t pentru realizrile
profesionale, 'egan avea s fie concediat dup o ceart ur#t cu "ancV 'eagan, Prima 8oamn
8ar aceea era prima lui zi de lucru i a aruncat mnua pe masa lustruit cu strnicie, printre
tac#muri
Preedintele i Cicepreedintele au privit n Nur, atept#nd un rspuns
>aNoritatea brbailor de la masa preau intimidai de brusc9eea i promptitudinea
atacului )eidi Toffler, coautoarea crilor ?ocul viitorului, Al Treilea Cal i a celei de fa, a
ridicat mnua aruncat de 'egan
S A, nu, domnule 'egan, a replicat ea cu rbdare (tatele .nite vor continua s fie o
mare putere de fabricaie Pur i simplu nu va mai e$ista un procentaN at#t de mare de oameni care
s lucreze n fabrici
!$plic#nd deosebirea dintre metodele tradiionale de fabricaie i modul n care sunt
produse computerele >acintos9, )eidi a subliniat faptul c (tatele .nite sunt cu siguran printre
cele mai mari productoare de alimente din lume 3 cu mai puin de 7[ din fora de munc
angaNat n agricultur 8e fapt, pe parcursul secolului trecut, cu c#t i s,a redus mai mult m#na de
lucru agricol comparativ cu cea a altor sectoare, cu at#t a F devenit ( .A % putere agrar mai
mare, nu mai slab 8e ce n,ar fi adevrat acelai lucru i n privina manufacturiiP
(urprinztor rm#ne faptul c, dup multe suiuri i cobor#uri, nielul de angaNare n
fabricile americane din 65== era aproape e$act acelai din 65B=/ puin peste 65 milioane
Produsele manufacturiere contribuiau la producia naional cu acelai procentaN ca n urm cu
douzeci de ard Acest lucra, ns, se realiza cu aNutorul unei fraciuni mai mici din totalul forei
de munc
>ai mult, premoniia e clar/ ntruc#t populaia american i fora de munc au toate
ansele s se nmuleasc, i dat fiind c muli fabricani americani i,au automatizat i
reorganizat producia n anii F=@, reducerea angaNrilor n fabrici, raportat la numrul total, nu
poate dec#t s continue
-#t vreme (tatele .nite, conform unor estimri, au anse s genereze c#te 6@@@@ de noi
posturi zilnic n urmtorii zece ani, puine, dac nu c9iar niciunul, vor fi n sectorul de prelucrare
.n proces similar a nceput s transforme i economiile european i Naponez
-u toate acestea, c9iar i acum, cuvintele lui 8onaid 'egan nc mai sunt uneori repetate
de ctre cpitanii industriilor americane prost conduse, liderii sindicali cu liste de membri n
continu scdere i economitii sau istoricii care bat toba pe importana fabricaiilor 3 ca i cum
cineva ar fi sugerat contrariul
Auto,perpetuatul mit c America i va pierde baza manufacturier a dus la propuneri
smintite, ca acelea dintr,o recent revist de afaceri care pretindea ca (tatele .nite s impun un
tarif de 7@[ pe toate importurile i s interzic ac9iziionarea strin a oricrei companii
americane
8incolo de o mare parte a acestei isterii subzist ideea c transferul angaNrilor de la
munca manual la sectoarele de servicii i munci intelectuale ar fi oarecum nociv pentru
economie i c un mic sector prelucrtor Un termenii posturilorX las economia gunoas
Asemenea argumente amintesc vederile fiziocrailor francezi din secolul al MC***,lea care,
incapabili s,i imagineze o economie industrial, priveau agricultura ca fiind singura activitate
productiv
"%.4 (!"( A4 ?%>AR.4.*
% mare parte din lamentaia asupra declinului manufacturier este alimentat de interese
egoiste i bazat pe conceptele depite ale avuiei, produciei i omaNului
"u mai t#rziu de anul 65B7, o oper fecund intitulat Producia i distribuia
cunotinelor n (tatele .nite, a economistului +ritz >ac9lup de la PrincetonA7, a pus bazele
unei avalane de statistici care documentauF faptul c muncitorii m#nuiesc acum mai multe
simboluri dec#t obiecte Pe toat perioada ultimilor ani ai deceniului ase, n cri, articole,
analize, monografii, i n cel puin o carte alb de uz intern pregtit pentru * ; >, o mic
formaie de futurologi din (tatele .nite i !uropa au prevestit tranziia de la munca muscular la
cea intelectual sau la activitile care presupun faculti psi9ologice i umane 4a momentul
respectiv, aceste avertismente au fost n mare proporie respinse ca fiind prea vizionare
8e,atunci, transferul dinspre munca manual ctre servicii i activitatea supra,simbolic a
cunoscut o rsp#ndire pe scar larg, dramatic i ireversibil n ( . A 8e azi, aceste activiti
rspund de cel puin trei sferturi din fora de munca 4uarea tranziie se reflect pe plan global n
surprinztorul fapt c e$porturile mondiale de servicii i proprietate intelectual sunt acum
egale cu acelea de produse electronice i automatizate laolalt, sau cu totalul e$porturilor de
alimente i combustibili
8at fiind c semnalele anterioare au fost ignorate, tranziia a fost inutil de dur
-oncedieri n mas, falimente i alte frm#ntri au strbtut economia, n timp ce vec9ile
industrii grele, nt#rziind cu instalarea computerelor, a roboilor, sistemelor de informaii
electronice, i restructur#ndu,se prea ncet, s,au pomenii ng9iite de concurena mai iute de
picior >uli au dat vina pe concurena strin, pe ratele de dob#nd prea mari sau prea mici, pe
e$cesul de reglementri i o mie de ali factori
.nii dintre acetia, fr,ndoial, au N rcat un anumit rol 8ar la fel de vinovat era i
arogana celor mai putemF ce companii ale coului,de,fum 3 fabrici de maini, oelrii, antiere
navale, firme de te$tile 3 care p#n atunci dominaser economia >iopia lor managerial i,a
pedepsit pe acei membri ai societii cermai puin responsabili pentru napoierea economic i cel
mai inapi s se apere 3 muncitorii -9iar i administratorii ponderai au simit p#rNolul fierbinte
al omaNului i, ca rezultat, i,au vzut conturile bancare, orgoliile i, uneori, csniciile,
destrm#ndu,se &as9ington,ul a fcut foarte puin pentru a amortiza ocurile
+aptul c nivelul de angaNri n agregatele de fabricaie era la acelai nivel n 65== ca n
65B= nu nseamn c muncitorii concediai ntre timp
A7 T9e Prodaclion and 8istribution of JnoOledge n t9e .nited (tates, +ritz >ac9lup,
Princeton/ Princeton .niversitV Press, 65B7 UntrX au revenit pur i simplu n vec9ile lor posturi
8impotriv, odat cu adoptarea te9nologiilor avansate, companiile au avut nevoie i de un mod
de munc radical diferit
Cec9ile fabrici din Al 8oilea Cal aveau nevoie de muncitori esenriaRmente interanNabili
Prin contrast, operaiunile din Al Treilea Cal necesit capaciti diverse i n continu evoluie
,ceea ce nseamn c muncitorii devin tot mai puin interanNabili *ar acest lucru rstoarn
ntreaga problem a omaNului cu susul n Nos
n societile din Al 8oilea Cal sau ale coului,de,fum, o infuzie de c9eltuire de capital
sau putere de cumprare a consumatorilor ar putea stimula economia, gener#nd locuri de munc
4a un milion de omeri, s,ar putea, n principiu, s se ndoape economia i i se creeze un milion
de posturi 8e vreme ce funciile erau fie interanNabile, fie necesitau at#t de puin pricepere
nc#t se puteau nva n mai puin de,o or, virtual mente orice muncitor neangaNat putea ocupa
aproape orice sluNb PrestoW
Problema se evapor
n economia supra,simbolic a zilelor noastre, acest lucru e mai puin adevrat 3 motiv
pentru care o mare parte din omaN pare incurabil, dup cum nici remediile tradiionale
KeVnesiene sau monetariste nu dau bune rezultate Pentru a face fa >arii -rize, Ro9n >aVnard
JeVnes, dup cum ne amintim, a urgentat c9eltuirea deficitelor de ctre guvern pentru a aduce
banii n buzunarele consumatorilor %dat ce consumatorii aveau banii, urmau s se repead s
cumpere diverse produse Acest lucru, la r#ndul su, avea s,i aNute pe fabricani s,i e$tind
uzinele i s angaNeze mai muii muncitori 'm#i cu bine, omaNW n sc9imb, monetaritii au
insistat pe manipularea cotelor de dob#nd sau a rezervelor financiare, pentru a mri sau micora
dup nevoie puterea de cumprare
n economia global de azi, pomparea banilor n buzunarul consumatorului poate doar s,i
trimit s curg peste mri i ri, fr a contribui cu nimic la spriNinirea economiei interne .n
american care cumpr un televizor nou sau un plaVer de compact,discuri nu face dec#t s trimit
dolari n Raponia, -oreea, >alaVezia sau altundeva Ac9iziia nu sporete neaprat numrul
locurilor de munc din ar
8ar n vec9ile strategii e$ist o tar fundamental Acestea nc se mai concentreaz
asupra circulaiei banilor, mai cur#nd dec#t asupra cunoaterii Totui, nu mai este posibil s se
reduc omaNul doar prin creterea numrului de locuri de munc, ntruc#t problema nu mai ine
doar de numere ?omaNul a trecut din faza cantitativ n cea calitativ
Astfel, c9iar dac ar aprea c#te zece noi anunuri de angaNare pentru fiecare muncitor fr
lucru, dac e$ista zece milioane de posturi libere i doar un milion de neangaNai, acel milion nu
va fi -apabil s presteze muncile disponibilejfr a deine capacitile 3 cunotineleadecvate
\cerinelor profesionale ale acestor sluNbe noi *ar aceste aptitudini sunt f actualmente at#t
de diversificate i de rapid,sc9imbtoare, nc#t muncitorii i nu mai pot fi intersc9imbai la fel de
uor sau ieftin ca n trecut ;anii i "umerele nu mai rezolv problema
?omerii au nevoie disperat de bani pentru supravieuirea lor i a familiilor, fiind deci at#t
necesar, c#t i de drept moral, s li se ofere niveluri decente de asisten public 8ar orice
strategie eficient de reducere a omaNului ntr,o economie supra,simbolic trebuie s depind
niai puin de alocarea avuiei i mai mult de alocarea cunoaterii
n continuare, odat ce e improbabil ca aceste noi locuri de munc s sc gseasc n
sectorul pe care nc,l mai considerm de prelucrare, ceea ce va fi necesar nu este doar o
c9estiune de aptitudini mecanice 3 sau, c tot veni vorba, algebr, cum afirm unii fabricani 3 ci
i a unei vaste F game de faculti culturale i interpersonale Ca trebui s pregtim oamenii, prin
colarizare, ucenicie i nvtur la locul de munc, pentru activitatea n domenii ca serviciile
umane 3 s,i aNutm, de e$emplu, pentru ngriNirea populaiei noastre de btr#ni n nmulire
accelerat, a copiilor, pentru serviciile de sntate, de securitate personal, instructaN, agrement i
recrecre, turism, etc
Ca trebui de asemenea s ncepem a acorda sluNbelor din serviciul uman acelai respect
care nainte li se rezerva manufacturii, mai cur#nd dec#t s denigrm cu dispre ntregul sector al
serviciilor ca pe o aruncare de c9iftele >c8onaldFs nu poate rezista ea simbol al unei game de
activiti incluz#nd totul, de la nvm#nt p#n la lucrul ntr,o agenie matrimonial sau centrul
de radiologie al unui spital
>ai mult, dac lefurile, aa cum se afirm adesea, sunt prea mici n sectorul serviciilor,
aturtci soluia nu const n Neli rea relativului declin al posturilor din prelucrare, ci n creterea
productivitii serviciilor i *nventarea unor noi forme de organizare a forei de munc i
contractelor colective (indicatele 3 n principal concepute pentru bresle sau fabricarea n mas 3
au nevoie s se transforme total, altfel urm#nd a fi nlocuite de ctre organizaiile de stil nou, mai
potrivite pentru economia supra,simbolic -a s supravieuiasc, va trebui s nceteze cu tratarea
salariailor n mas i s nceap s,t priveasc n sistem individual, susin#nd, nu combt#nd,
programele de munc la domiciliu, fle$urneA1 i Nofc,s9aringAA
A1 U8e *a fletime 3 timp fle$ibilX/ plan care le permite salariailor s,i stabileasc singuri
programele de lucru, n cadrul unei largi game orare UntrX
AA U4itX mprirea muncii^sarcinilorL sistem conform cruia mai muli angaNai i pot
mpri aceleai sarcini UntrX
Pe scurt, ascensiunea economiei supra,simbolico ne determin s reconceptualizm
ntreaga problem a omaNului, pocnind de la nivelul zero A sfida, ns, supoziiile depite,
nseamn e,i sfida i pe cei ce beneficiaz de pe urma lor (istemul de creare a avur/ i din Al
Treilea Cal amenin astfel relaiile de putere de mult consolidate din corporaii, sindicate i
guverne
(P!-T'.4 >."-** >*"TA4!
!conomia supra,simbolic arunc n desuetudine nu numai concepiile noastre asupra
omaNului, dar i pe cele ale muncii Pentru a o nelege, odat cu luptele pentru putere pe care le
declaneaz, vom avea nevoie c9iar i de un vocabular nou
Astfel, n prezent, diviziunea economiei n sectoare ca agricultur, fabricaie i
servicii mai mult ncurc dec#t s lmureasc Actualele sc9imbri n mare vitez nceoeaz
distinciile c#ndva nete (,ar putea s,6 surprind pe dl 'egan, care e preocupat c prea muli
americani s,ar tunde unul pe altul, c fondatorul uneia dintre cele mai mari fabrici de computere
din !uropa a spus n repetate r#nduri/ (untem o companie de servicii 3 ntocmai ca o frizerieW
n loc s ne cramponm de vec9ile clasificri, avem nevoie s privim dincolo de etic9ete i s
ntrebm ce au efectiv de fcut oamenii din aceste companii pentru a crea valoare adugat
%dat ce formulmm aceast ntrebare, constatm c tot mai mult din munca n toate cele trei
sectoare const din procesare simbolic, sau munc mintal
Acum fermierii folosesc computere pentru a calcula recoltele de cerealeL oelarii
monitorizeaz console i displaVuri videoL banc9erii de investiii i desc9id laptopurile pentru a
modela pieele financiare Puin conteaz dac economitii prefer s etic9eteze aceste activiti
ca argicole, prelucratoarre sau de servicii
-9iar i categoriilejprofesionale se perimeaz A califica pe cineva ca magazioner,
operator pe main sau reprezentant comercial nseamn mai cur#nd a ascunde dec#t a clarifica
!tic9etele pot rm#ne aceleai, dar, muncile propriu,zise, nu
!ste mult mai util n zilele noastre s se grupeze muncitorii conformL cantitii de
procesare simbolic sau munc intelectual pe care oWc efectueaz ca parte a ndatoririlor lor,
indiferent de etic9eta pe care o poart, sau dac lucreaz nt#mpltor ntr,un magazin, camion,
fabric, spital sau, birou
4a captul ndeprtat al ceea ce s,ar putea numi spectrul muncii mintale, i avem pe
cercettorul tiinific, analistul financiarY programatorul de computere, sau, de ce nu, banalul
ar9ivar 8e ce, s,ar putea pune ntrebarea, s,i includem pe ar9ivari i oamenii de tiin n
acelai grupP 'spunsul este acela c, dei funciile lor difer evident i lucreaz la nivele foarte
diferite ale abstraciei, am#ndoi 3 t alte milioane ca ei 3 nu fac dec#t s mute informaii dintr,un
loc n altul sau s genereze i alte informaii >unca lor este complet simbolic
n centrul spectrului muncii mintale gsim o gam larg de activiti mi$te 3 sarcini
care,i cer lucrtorului s efectueze munca fizic, dar i s manevreze informaii ?oferul de la
+ederal !$press sau .nited Parcel (ervice m#nuiete cutii i pac9ete, conduce un autocamion,
dar opereaz i un computer pe care,6 are alturi n fabricile avansate, operatorul unei maini
este un muncitor cu instructaN de nalt nivel 'ecepionerul de 9otel, infirmiera i muli alii au de,
a face cu oameni 3 dar petrec o parte din timp considerabil gener#nd, obin#nd sau oferind
informaii
>ecanicii de la service,urile +ord, de e$emplu, or fi av#nd ei i azi m#inile unsuroase, dar
cur#nd vor folosi un sistem computerizat conceput de ctre )eOlett,PacKard care le va furniza un
sistem e$pert pentru a,i aNuta s rezolve necazurile, alturi de accesul instantaneu la o sut de
megabii de sc9ie te9nice i date nmagazinate pe -8,'%> (istemul le cere mai multe date
despre maina pe care o reparL le permite s caute intuitiv prin masele de materiale te9niceL
opereaz deducii i apoi i cluzete prin etapele reparaiei
-#nd interacioneaz cu acest sistem, sunt ei oare mecanici, sau muncitori,mintaliP
>uncile pur manuale din captul inferior al spectrului sunt acelea care dispar -u tot mai
puine activiti manuale n economie, proletariatul reprezint acum o minoritate, nlocuit
progresiv de ctre cognitariat
>ai e$act spus, pe msur ce se desfoar economia supra,simbolic, proletariatul
devine cognitariat
n prezent, ntrebarea,c9eie despre ocupaia unei persoane trebuie s se refere la c#t de
mult procesare de informaii implic acea munc, c#t de rutinier sau programabil este, ce nivel
de abstraciuni e implicat, ce acces are persoana la banca central de date i sistemul de informaii
al administraiei i de c#t autonomie i responsabilitate se bucur individul
A descrie toate acestea drept gunoenie sau a le e$pedia ca a arunca c9iftele cu
pratia este ridicol Asemenea sloganuri devalorizeaz e$act acea parte a economiei care se
dezvolt mai repede i genereaz cele mai multe locuri noi de munc !le ignor crucialul rol nou
al cunoaterii n producia avuiei ?i omit s observe c transformarea muncii omeneti
corespunde cu precizie ascensiunii capitalului i banilor supra,simbolici, sc9iat n capitolul
anterior +ace parte din restructurarea total a societii, n timp ce ne repezim spre secolul MM*
+'."D* "G.(T! -%"T'A +'."D* "A4T!
Astfel de sc9imbri imense nu pot interveni fr conflicte de putere, iar a anticipa cine va
c#tiga i cine va pierde ne,ar putea aNuta s g#ndim companiile pe un spectru similar cu cel al
muncii mintale
!ste necesar s clasificm companiile nu pe baza apartenenei lor la sectorul prelucrtor
sau la cel al serviciilor 3 cui i pas ce,i adevratP
S -i prin ceea ce fac efectiv membrii lor - ( M, de e$emplu, este o firm care
opereaz cile ferate din toat Numtatea estic a (tatelor .nite, mpreun cu una dintre cele mai
mari afaceri din lume de containerizare transoceanic U- ( M Aduce piese de maini )onda n
(tatele .niteX 8ar - ( M (e auto,consider tot mai mult ca aparin#nd de sectorul
informaiilor
Ale$ >andl afirm despre - ( M/ -omponenta informativ a serviciului nostru de
ambalaNe devine tot mai e$tins "u aNunge doar s livrm produsele -lienii vor informaii
.nde vor fi montate i demontate produsele lor, n ce moment va aNunge acolo fiecare pies,
informaii despre preuri, despre consumatori i nc multe altele (untem o firm orientat spre
informaii -eea ce nseamn c proporia angaNailor -(M 8in zonele miNlocie i superioar ale
spectrului muncii mintale este n cretere
Acest lucru sugereaz c firmele pot fi clasificate apro$imativ ca fruni,nalte, fruni,
medii sau fruni,ngustc, n funcie de c#t de intensiv,cunosctoare sunt .nele companii i
industrii necesit mai mult procesare de informaii dec#t altele, n scopul de a produce avuie
Asemeni muncilor individuale, pot fi poziionate pe spectrul munciimintale n
conformitate cu cantitatea i comple$itatea de munc mintal pe care o depun
Psi9iatrul 8onald + Jlein, director al serviciului de cercetare al *nstitutului Psi9iatric din
"eO IorK, duce aceast idee cu un pas mai departe i insist c diferenele, la r#ndul lor, se
reflect n nivelele generale de inteligen necesare lucrtorilor -9iar credei c muncitorul
mediu de la Apple nu este mai iste dec#t muncitorul mediu de la, >c8onaldFsP ntreab el
Administraia superioar de la >c8onaldFs poate fi ntocmai la fel de deteapt ca administraia
superioar de la Apple Udei m,ndoiescX, dar proporia personalului acestor corporaii care
presupun un * Q nalt i capaciti simbolice difer, cu siguran, considerabil
-onform acestui raionament, ar trebui s putem aNunge la un scor * Q
-olectiv pentru fiecare companie (unt muncitorii de la -9rVsler implicit r mai detepi
dec#t cei de la +ord sau ToVotaP U"u n sensul de,a fi mai binvL instruii, ci de,a avea o
inteligen nativ mai mareX -um rm#ne 66L rangurile * Q, s zicem, pentru Apple faade
-ompaa, sau General +oou versus PillsburVP >erg#nd p#n la absurd, ne,am putea imagina un
n du
S 'ang pentru +ortune :@@ 3 conform cu * Q,ul colectiv
8ar oare firmele de nalt * Q Produc prin definiie mai mult avuie dec#t cele de * Q
(czutP (unt mai profitabileP 8esigur, alte caliti, ca motivaia, energia sau, de ce nu,
intensitatea concurenei, pot avea mai mult legtur cu succesul corporatist ?i, n orice caz, cum
ar trebui s se msoare inteligenaP !$ist motive puternice s credem c testele de * Q
-onvenionale sunt influenate cultural i in cont de prea puine aspecte ale inteligenei
propriu,zise
"u este ns nevoie s ntreinem scenarii fanteziste pentru a observa c, absolut aparte de
nivelul de inteligen al angaNailor individuali, firmele cu fruni,nalte se comport diferit de cele
care depind mai puin de cunotine
+irmele cu fruni,nguste concentreaz munca,mintal n Nurul c#torva persoane de la v#rf,
ls#nd munca muscular sau fr Nudecat n seama tuturor celorlali (upoziia lor de funcionare
este c muncitorii sunt neituori sau c, n orice caz, cunotinele lor sunt irelevante pentru
producie
-9iar i n sectorul cu fruni,nalte se pot gsi astzi e$emple ale despecializrii 3
simplificarea sarcinilor, reducerea lor la cele mai mrunte componente, monitorizarea produsului
bucat cu bucat Aceste ncercri de a aplica metode concepute de +redericK TaVlor pentru a se
folosi n fabricile de la nceputul secolului MM sunt, oricum, valulFtrecutului cu frunti,nguste, nu
viitorul cel cu fruni,nalte -ci orice sarcin at#t de repetitiv sau simpl nc#t s se poat
efectua fr contribuia g#ndirii este, n ultim instan, candidata la robotizare
Prin contrast, pe msur ce economia avanseaz spre producia suprasimbolic, toate
firmele sunt obligate s reconsidere rolul cunoaterii -ele mai inteligente companii din sectorul
de fruni,nalte sunt primele care reg#ndesc rolul cunoaterii i reproiecteaz nsi munca !le
opereaz pe
S ;aza ipotezei c productivitatea i profiturile vor zbura p#n la cer, dac, munca fr
Nudecat este redus la minimum sau transferat te9nologiilor Avansate, iar potenialul total al
muncitorului e deviat (copul const ntr,o for de munc mai bine pltit, dar mai mic i mai
inteligent
-9iar i operaiunile de fruni,medii care nc mai necesit manipularea fizic a obiectelor
devin mai intensiv,cunosctoare, urc#nd pe spectrul muncii,mintale
4a Gen-orp Automotive din (9elbVville, *ndiana, tocmai se nc9eie construcia unei
uzine nou,noue de B:@@@@@@ Z, care va angaNa cur#nd cinci sute de muncitori care s fac
panouri de plastic pentru -9evroieturi, Pontiac,uri i %ldsmobile,uri +iecare muncitor, nu
doarsupervizorii i managerii, va beneficia de un instructaN n valoare de =@@@,6@@@@ Z Pe l#ng
nvarea sarcinilor fizice necesare, vor fi instruii n rezolvarea problemelor, aptitudini de
conducere, adaptarea n funcii i procesele organizatorile 4ucrtorii urmeaz s fie mprii n
ec9ipe Asistai de computer, vor nva metodele de control ale proceselor statistice +iecare
ec9ip va deprinde mai multe misiuni diferite, astfel nc#t s,i poat permuta funciile i s
reduc la minimum plictiseala ?efii de ec9ip nva timp de un an de zile, fc#nd i cltorii n
strintate
Gen-orp nu investete at#t de masiv din motive altruiste Ateapt rambursarea sub forma
unei demarri rapide a uzinei, precum i printr,o calitate ridicat, mai puin risip i un produs
mai mare per muncitor
+irmele cu fruni,nalte, n general, nu sunt instituii de binefacere
8ei munca n cadrul lor tinde s fie mai puin oneroas fizic dec#t n operaiunile cu
fruni,nguste, iar mediul ambiant mai agreabil, aceste firme cer n mod tipic mai multdc la
angaNaii lor dec#t firmele cu fruni#nguste (alariaii sunt ncuraNai s,i foloseasc nu numai
g#ndirea raional, ci s,i toarne n munc i emoiile, intuiiile i imaginaia 8in acest motiv,
criticii marcusieni consider fenomenul o i mai sinistr e$ploatare a angaNatului
*8!%4%G*A +'."D*4%' "G.(T! n economiile industriale cu frun.#nguste,
averea era msurat n mod tipic prin posesiunea de bunuri Producia bunurilor era privit drept
pilonul central al economiei 8impotriv, activitile serviciilor i cele simbolice, oric#t de
inevitabile, erau stigmatizate ca neproductive U?i nc mai sunt uneori, de ctre economitii care
aplic msuri de rutin ale productivitii destinate sectorului de prelucrare i inaplicabile
serviciilor, care prin nsi natura lor sunt mai greu de msuratXA:
+abricarea de bunuri 3 maini, radiouri, tractoare, televizoare 3 era considerat
masculin sau maefio, asociindu,i,se termeni ca practic,
A: 8e remarcai prezenta agresiv a acestei atitudini n regimul comunistdin 'om#nia i
sec9elele ei tn guvernele post,comuniste, p#n n zilele noastreL vezi i n continuare tntrX realist
sau lucid Prin contrast, producia de cunotine sau sc9imbul de informaii erau defimate n mod
tipic ca simple mpingeri de 9#rtii i socotite nedemne sau ,mai ru 3 efeminate
^8in aceste atitudini a decurs un uvoi de concluzii 8e e$emplu, aceea c producia
este combinaia dintre resursele materiale, maini i muc9i0 - patrimoniul cel mai important al
unei firme este cel tangibil0
- avuia naional curge dintr,un surplus al economiei bunurilor materiale0 - economia
serviciilor e semnificativ numai fiindc faciliteaz economia bunurilor0 - cea mai mare parte a
educaiei este risip, nafara cazurilor c#nd reprezint n mod ngust vocaia0 - cercetarea e
uuratic i cu ifose0 ?i c artele liberale sunt irelevante sau, mai ru, dumanele succesului n
afaceri
-eea ce conta, pe scurt, era materiaAB
*ncidental, ideile de acest gen nu se limitau n nici un caz *a ;abbiii capitalismului Au
avut analogiile lor n lumea comunist !conomitii mar$iti, n lips de altceva, au avut mult de
furc s integreze munca de fruni,nalte n sc9emele lor, iar realismul socialist n art a produs
mii de portrete de muncitori fericii, ncord#ndu,i muc9ii ca ai lui (c9Oarzenegger pe un fundal
de roi dinate, couri,de,fum, locomotive cu aburi Glorificarea proletariatului i teoria c acesta
s,ar fi aflat n avangarda sc9imbrii reflecta principiile unei economii a frunilor,nguste
!fectul obinut prin acumularea tuturor acestor elemente a fost mai mult dec#t o blceal
de opinii, ipoteze i atitudini izolate A format, mai degrab, o ideologie auto,susinut i auto,
Nustificat, bazat pe un soi de materialism mac9o 3 un neobrzat i triumfal material/ ismoW
>aterial,ismo era, de fapt, ideologia fabricaiei de mas *ndiferent c,6 e$primau
cpitanii capitalismului sau economitii convenionali, el reflect, dup cum comenta n der#dere
ziarul +inancial Times, o optic a primatului produsului material pe care ar aprecia,o
planificatorii sovietici !ste un ciomag folosit n lupta pentru putere dintre interesele legitime ale
economiei coului,de,fum i cele ale rapid,emergentei economii supra,simbolice
A fost o vreme c#nd material,ismul ar fi putut avea sens Astzi, c#nd adevrata valoare a
maNoritii produselor subzist n cunotinele pe care le ncorporeaz, este o concepie at#t
reacionar, c#t i imbecil %rice ara care, neav#nd de ales, urmeaz o politic bazat pe
material,ismo, se auto,condamn sa devin ;anglades9,ul secolului MM*
AB Un origX &9al matteied U0X Oas matter Roc de cu virite/ matter_ materieL to matur _ a
conta UntrX, *8!%4%G*A +'."D*4%' "A4T!

-ompaniile, instituiile i persoanele care mizeaz totul pe economia supra,simbolic nc
nu au elaborat im contra,raionament coerent .nele dintre ideile de baz, ns, au nceput s,i
stabileasc locul
Primele fundaii fragmentare ale acestei noi economii se pot ntrezri n scrierile nc
nerecunoscute ale unor oameni ca regretatul !ugen 4oebl care, n cei unsprezece ani petrecui
ntr,o nc9isoare comunist din -e9oslovacia, a reg#ndit profund at#t ipotezele economiei
mar$iste, c#t i pe ale celei occidentaleL ori )enrV J ) &oo, din )ong Jong, care a analizat
dimensiunile nevzute ale bogieiL sau %rio Giarini, din Geneva, care aplic n analiza sa
asupra serviciilor viitorului conceptele de risc i nedeterminareL i americanul &alter &eissKopf,
care scrie despre rolul condiiilor de non,ec9ilibru n dezvoltarea economic
%amenii de tiin actuali ntreab cum se comport sistemele n condiii de turbulen,
cum evolueaz ordinea din starea de 9aos i cum sar sistemele n dezvoltare pe nivele de
diversitate mai nalte Asemenea ntrebri sunt e$trem de pertinente pentru afaceri i economie
-rile de management vorbesc despre prosperarea pe baza 9aosului !conomitii redescopere
opera lui Rosep9 (c9umpeter, care a vorbit despre distrugerea creatoare ca necesar
progresului ntr,o furtun de acaparri, deposedri, reorganizri, falimente, parveniri, Noint
ventures,uri i reorganizri interne, ntreaga economie i asum o nou structur cu ani,lumin
mai diversificat, mai comple$ i n sc9imbare mai rapid dec#t vec9ea economie a 9ornului,de,
Ium
Acest salt *a un nivel mai nalt de diversitate, comple$itate i vitez pretinde un salt
corespunztor ctre forme superioare i sofisticate de integrare 4a r#ndul su, acesta presupune
nivele radical mai nalte de procesare a cunotinelor
+r aceast coordonare superioar, i fr munca,mintal pe care o necesit, economia
nu poate aduga nici o valoare, nu poate crea nici o avere Caloarea, aadar, e dependent de mai
mult dec#t simpla mi$tur de pm#nt, munc i capital Tot pm#ntul, munca i capitalul din
lume nu vor satisface nevoile consumatorilor dac nu se pot integra la un nivel mult mai nalt
dec#t nainte *ar acest fapt sc9imb ntreaga noiune a valorii
.n raport recent al lui Promet9ee, un rezervor de g#ndire independent, din Paris, e$prim
lucrurile astfel/ Caloarea este de fapt e$tras prin producia^provizia unui produs^serviciu
Aa,numitele economii de servicii U,X nu sunt caracterizate de faptul c oamenii ar fi nceput
dintr,o dat s,i mplineasc viaa prin consum non,tangibil, ci mai cur#nd prin
f acela c activitile care in de tr#mul, economic sufer o integrare Y cresc#nd
;azat n proporie masiv pe scrierile din secolul al MC**,lea ale lui 'ene 8escartes,
cultura industrialismului i,a rspltit pe oamenii care puteau fragmenta problemele i procesele n
pri constitutive din ce n ce mai mici Aceast abordare dezintegrativ sau analitic, atunci c#nd
e transferat la economie, ne face s g#ndim producia ca pe o serie de pai separai
Acumularea de capital, dob#ndirea de materii prime, recrutarea de muncitori, desfurarea
te9nologiei, reclamele, v#nzrile i distribuirea produsului erau vzute toate fie ca secveniale, fie
ca izolate una de alta
"oul model de producie care izvorte din economia supra,simbolic difer n mod
dramatic ;azat pe o viziune sistemic sau integratoare, privete producia ca lot mai simultan i
sintetizat Prile procesului nu reprezint ntregul i nu pot fi izolate ntre ele
*nformaia c#tigat de ctre persoanele din marKeting i v#nzri alimenteaz inginerii, ale
cror inovaii au nevoie s fie nelese de ctre finaniti, a cror capacitate de a obine capital
depinde de c#t de satisfcui sunt clienii, ceea ce depinde de c#t de bine programate sunt
camioanele companiei, ceea ce depinde n parte de motivaia angaNatului, care depinde de salariu
plus sentimentul de mplinire, care depinde0 et caetera, et caetera
-onectivitatea, mai degrab dec#t deconectivitatea, integrarea mai cur#nd dec#t
dezintegrarea, simultaneitatea n timp,real i nu etapele secveniale 3 acestea sunt ipotezele pe
care se bazeaz paradigma noii producii, 8escoperim, de fapt, c producia nici un ncepe,
nici nu se sf#rete n fabric Astfel, cele mai recente modele de producie economic e$tind
procesele at#t n amonte c#t i n aval ,nainte, n inerea sub observaie sau susinerea
produsului c9iar i dup ce e v#ndut, ca n cazul garaniilor reparaiilor de maini sau spriNinul
ateptat de la detailist atunci c#nd o persoan cumpr un computer "u peste mult, concepia de
Producie va aNunge c9iar i mai departe, p#n la eliminarea sigur ecologic a produsului dup
folosire -ompaniile vor trebui s contribuie la curenia post,folosin, fiind nevoite s modifice
caracteristicile designului, calculele costurilor, metodele de producie i multe altele pe l#ng
toate acestea Astfel proced#nd, vor furniza i mai multe servicii, cu privire *a fabricaie, i vor
aduga valoare, Producia va fi considerat ca incluz#nd toate aceste funciuni
n mod similar, definiia se poate e$tinde napoi, p#n la a include funcii ca instruirea
salariatului, prevederea ngriNirii cu ziua i alte servicii
.n muncitor muscular nefericit poate fi determinat s fie productiv n activitile
intens,simbolice, lucrtorii mulumii produc mai mult 8e aici, productivitatea ncepe c9iar
nainte ca muncitorul s fi sosit la birou
+ervtru btr#ni, o asemenea definiie e$tins a produciei poate prea neclar sau absurd
Pentru noua generaie de lideri supra,simbolici, condiionai s g#ndeasc sistematic mai degrab
dec#t n termenii pailor izolai, va prea un lucru foarte firesc
ntr,un cuv#nt, producia e reconceptualizat sub forma unui proces mult mai cuprinztor
dec#t i,au imaginat economitii i ideologii economiei frunilor,nguste *ar de,acum nainte, la
fiecare pas, se situeaz cunoaterea, nu munca ieftinL simbolurile, nu materiile prime, care
ncorporeaz i adaug valoare
Aceast profund reconceptualizare a surselor de valoare adugat e e$trem de bogat n
consecine (fr#m supoziiile liber,sc9imbitilor i mar$itilor deopotriv, i material,ismul
care le,a dat natere am#ndorura
Astfel, ideile c valoarea provine numai i numai din sudoarea spinrii muncitorului, i c
valoarea ar fi produs de ctre gloriosul ntreprinztor capitalist, ambele implicate n material,
ismo, se dezvluie ca fiind false i derutante politic precum i economic
n noua economie, recepionerul i banc9erul investitor care asambleaz capitalul,
operatorul de la butoane i v#nztorul, alturi de specialistul n telecomunicaii i designerul de
sisteme, adaug cu toii valoare >ai semnificativ c9iar, acelai lucru l face i clientul Caloarea
rezult dintr,un efort total, nu dintr,un pas izolat al procesului
*mportana cresc#nda a muncii,mintale nu se va pierde, indiferent c#te poveti de groaz
sunt publicate ca s avertizeze asupra nfricotoarelor consecine ale dispariiei bazei
prelucrtoare sau s ia n der#dere conceptul de economie informaional ?i nici noua
concepie asupra modului de creere a averii
-ci ceea ce vedem este o imens convergen a sc9imbrii 3 transformarea produciei
altur#ndu,se transformrii capitalului i banilor nii mpreun, formeaz u9 sistem
revoluionar nou pentru creerea bogiei pe planeta noastr
4%ricine citete aceast pagin deine o uluitoare facultate, numit tiin de carte
(imim uneori un oc, amintindu,ne c toi am t strmoi care erau analfabei "u proti, nici
ignorani, dar de,un invincibil analfabetism
(implul act de a citi a reprezentat o fantastic realizare n lumea vec9e
(f#ntul Augustin, scriind n secolul al C,lea, se refer la mentorul su, (f#ntul Ambrose,
!piscop de >ilano, care era at#t de nvat nc#t putea efectiv s citeasc fr a,i mica buzele
Pentru aceast uluitoare fapt, era considerat cea mai mintoas persoan din lume
"u numai c erau analfabei maNoritatea strmoilor notri, dar mai erau i amimerici,
ceea ce nsemna c nu puteau efectua nici cea mai simpl operaie de aritmetic Puinii care
puteau s,o fac erau calificai drept periculoi de,a dreptul .n minunat avertisment atribuit lui
Augustin le impune cretinilor s stea departe de aceia care tiu s adune sau s scad !ra
evident c acetia legaser nelegere cu 8iavolul s ntunece spiritul i s nc9id omul n
ctuele *adului 3 sentiment cu care ar putea fi de acord n zilele noastre orice student la
matematici n anul patru
Abia peste o mie de ani i gsim pe dasclii socotitori care,i nvau elevii ndreptai
spre cariere comerciale
-eea ce reiese de,aici este c multe dintre cele mai simple priceperi luate astzi drept
garantate n lumea afacerilor sunt produsul a secole i Ymilenii de dezvoltare intelectual
cumulativ -unotinele din -9ina, din india, de la negustorii arabi i fenicieni, precum i din
Cest, sunt o parte nerecunoscut din motenirea pe care se bazeaz astzi funcionarii ntregii
lumi a afacerilor Generaii succesive au deprins aceste priceperi, le,au adaptat, le,au transmis, iar
apoi au cldit ncet pe baza rezultatelor, f \ Toate sistemele economice au la temelie o, ;az de
cunotine Toate ntreprinderile de afaceri depind de Pree$istenta acestei resurse socialmente
construite (pre deosebire de capital, munc i pm#nt, (.;(T*T.T.4 +*"A4 economitii i
funcionarii din afaceri obinuiesc s o negliNeze c#nd calculeaz intrrile necesare pentru
producie Totui, aceast resurs 3 garial pltit, parial e$ploatat fr nici o ta$ 3 este acum
cea mai important din toate
F 'areori de,a lungul istoriei, progresul cunoaterii a spart bariere vec9i
-ea mai important dintre aceste rzbateri a fost invenia noilor unelte de g#ndire i
comunicare, ca ideograma0 Alfabetul0 Hero,ul0 ?i, n secolul nostru, computerul
Acum treizeci de ani, oricine care avea cea mai vag capacitate de a folosi un computer
era descris n presa popular ca un vraci matematic sau un creier gigant, e$act ca (f#ntul
Ambrose n epoca buzelor mictoare
Astzi, trecem printr,unul din acele semne de e$clamare ale istoriei c#nd ntreaga
structur a cunoaterii omeneti se cutremur nc odat sub imperiul sc9imbrii, odat cu
prbuirea vec9ilor bariere "u numai c acumulm mai multe fapte ,indiferent ce,or fi ele
!$act n timp ce restructurm acum companii i economii ntregi, reorganizm complet producia
i distribuia cunotinelor i simbolurile folosite pentru a le comunica
-e nseamn acest lucruP
nseamn c formm noi reele ale cunoaterii0 4egam conceptele unul de altul, n moduri
surprinztoare0 -ldim uluitoare ierar9ii de deducii0 %drslim noi teorii, concepte i imagini,
bazate pc ipoteze inedite, noi limbaNe, coduri i logici Afacerile, guvernele i indivizii colecteaz
i nmagazineaz mai multe date pure dec#t orice generaie precedent din istorie Ucre#nd o
masiv i derutant min de aur pentru istoricii zilei de m#ineX
>ai important, ns, corelm datele n mai multe feluri, conferindu,le un conte$t i astfel
d#ndu,le form de informaiiL i asamblm cr#mpeie de informaie n tot mai mari modele i
ar9itecturi ale cunoaterii
"iciunul dintre aceste lucruri nu implic faptul c datele sunt corecte, informaiile
Fadevrate, iar cunotinele nelepte *mplic ns vaste sc9imbri n modul de,a vedea lumea, de,
a crea avuia i de,a e$ercita puterea
"u toate aceste noi cunotine sunt faptice sau mcar e$plicite >ulte cunotine, n sensul
folosirii termenului aici, sunt nee$primate, const#nd din presupuneri ngrmdite peste alte
presupuneri, din modele fragmentare, din analogii neobservare, i includ nu doar date de
informaie logic i aparent neemoional, ci i valori, produse ale pasiunii i emoiei, ca s nu
mai vorbim despre imaginaie i intuiie R
Gigantica rsturnare de astzi n baza de cunotine a societii 3 i nu proliferarea
computerelor sau simpla manipulare financiar 3 este aceea care e$plic ascendena economiei
supra,simbolice
A4-)*>*A *"+%'>AD*!*
>ulte sc9imbri din sistemul de cunotine al societii se traduc F direct n operaiuni de
afaceri Acest sistem de cunoatere este o parte c9iar i mai atot,ptrunztoare a ambientului
fiecrei firme dec#t sistemul bancar, sistemul politic sau cel energetic
-u e$cepia faptului c nici o afacere nu i,ar putea desc9ide porile dac nu ar e$ista
limbaN, cultur, date, informaii i KnoO,9oO, e$ist faptul mai profund c, din toate resursele
necesare pentru a crea averea, niciuna nu este mai versatil dec#t acestea 8e fapt, cunotinele
Uuneori doar informaiile i dateleX se pot folosi ca nlocuitori ai altor resurse
-unoaterea 3 n principiu inepuizabil 3 este substitutul final
( lum te9nologia
n maNoritatea fabricilor cu couri,de,fum, sc9imbarea oricrui produs era inaccesibil de
costisitoare "ecesita furitori de scule i abloane scump pltii, matrieri i ali specialiti, i
rezulta n timpi mori prelungii, perioade n care mainile l#ncezeau i m#ncau capital, dob#nzi
i c9eltuieli de regie 8e aceea, costul per unitate cobora dac se puteau produce serii din ce n ce
mai lungi de articole identice
n locul acestor serii lungi, cele mai recente te9nologii prelucrtoare asistate de computer
fac posibil o diversitate nesf#rit P9ilips, gigantica firm de electronice fondat n %landa, a
fabricat n 65<7 o sut de modele diferite de televizoare color Astzi, varietatea a crescut la cinci
sute de modele diferite ;ridgestone CVcle -ompanV din Raponia promoveaz bicicleta 'adac
Tailor,>adeA<, >atsus9ita ofer o linie semispecializat de aternuturi nclzite, iar
&as9ington (9oe -ompanV produce pantofi de dam semispecializai 3 c#te treizeci i dou de
modele pentru fiecare mrime 3 n funcie de picioarele clientelor, msurate de ctre computer n
magazinul de nclminte
8#nd peste cap economia produciei de mas, noile te9nologii informatizate mping costul
diversitii spre zero Astfel, cunotinele substituie preul c#ndva mare al sc9imbrii n procesul
de producie
(au, s lum materialele
A< TaiKiremade 3 croii de comand UntrX
.n program iste de computer cuplat la un strung poate tia din aceeai cantitate de oel
mai multe piese dec#t maNoritatea strungarilor umani
+c#nd posibil miniaturizarea, noile cunotine duc la produse mai mici i mai uoare,
care, la r#ndul lor, reduc problemele de depozitare i transport 8up cum am vzut n cazul - (
M, firma de transporturi feroviare i maritime, urmrirea la minut la e$pediiilor 3 altfel spus,
mai buna informaie 3 nseamn alte c9eltuieli de transport economisite
"oile cunotine mai duc i la creerea unor materiale complet noi, de la componentele
aeronavelor p#n la substane biologice, i mrete capacitatea de a substitui un material cu altul
Totul, de la rac9etele de tenis p#n la motoarele cu reacie, ncorporeaz noi materiale plastice,
aliaNe i compui compleci A)ied,(ignal, *nc, de la >orristoOn, "eO RerseV, fabric o
substan numit >etglas, care combin trsturile metalului i ale sticlei i se folosete pentru a
face transformatoarele de energie mult mai eficiente "oile materiale optice intesc spre
computere mult mai rapide "oile tipuri de blindaNe ale tancurilor sunt fcute dintr,o combinaie
de oel, ceramic i uraniu -unotinele mai profunde ne permit s specializm materialele la
nivel molecular, pentru a produce catacteristicile termale, electrice sau mecanice dorite
(ingurul motiv pentru care transportm acum enorme cantiti de materii prime, ca
bau$ita, nic9elul sau cuprul, pe tot ntinsul planetei, este acela c ne lipsesc cunotinele pentru a
converti materialele locale n \ substitui utilizabili %dat ce dob#ndim KnoO,9oO,u9 vor rezulta
alte drastice economii de transport Pe scurt, cunoaterea este un substitut at#t al resurselor, c#t i
al transporturilor
Acelai lucru e valabil i pentru energie "imic nu ilustreaz mai bine capacitatea de
substituire a cunoaterii pentru alte resurse dec#t recentele realizri n domeniul
supraconductibilitii, prin care se transmit cu minim efort cantitile de energie necesare fiecrei
uniti de ieire n prezent, conform cu American Public PoOer Association, p#n la 6:[ din
energia generat n (tatele .nite se pierde n cadrul procesului de deplasare spre destinaii,
fiindc firele de cupru sunt conductori ineficieni Aceste pierderi n transmisie ec9ivaleaz cu
produsul a cincizeci de centrale electrice (upraconducubilitatea poate elimina pierderea
n mod similar, ;etc9el "ational, *nc, din (an +rancisco, mpreun cu !basco (ervices,
*nc, din "eO IorK, lucreaz la ceea ce va deveni o baterie gigantic, mare c#t un teren de
fotbal, pentru nmagazinarea energiei .lterior, asemenea sisteme de depozitare vor putea aNuta la
eliminarea uzinelor generatoare care e$ist pentru a fumiza energia f suplimentar n perioadele
de v#rf 6
; n plus pe l#ng substituirea materialelor, a transporturilor i a ,energiei, cunoaterea
mai economisete i timp Timpul n sine este una dintre cele mai importante resurse economice,
c9iar dac nu se arat nicieri n inventarele vreunei companii Timpul rm#ne, efectiv, o resurs \
ascuns >ai ales c#nd se accelereaz sc9imbarea, capacitatea de a scurta 3 timpul 3 de e$emplu,
prin comunicaii rapide sau aducerea prompt a unor noi produse pe pia 3 poate nsemna
diferena dintre profituri i Ypierderi
"oile cunotine grbesc lucrurile, ne conduc spre o economie de timp,real, instantanee, i
substituie consumul de timpF
(paiul, de asemenea, este conservat i cucerit prin cunoatere
8iviziunea (istemelor de Transport a G ! -onstruiete locomotive -#nd a nceput s
foloseasc comunicaii i procesri,de,informaii avansate pentru a ine legtura cu furnizorii, a
reuit s,i predea^inventarul de dousprezece ori mai repede dec#t nainte i s economiseasc
un pogon ntreg de spaiu pentru depozitare
Produsele miniaturizate nu numai c reduc spaiul de depozitare, ci,/ posibile i alte
economii ntr,un singur an, ( . A !mite 61@@@@@@@@@@@ de documente 3 suficiente,
conform unor calcule, s tapeteze >arele -anion de 6@< ori 5:[ din acestea nc mai sunt
consemnate pe 9#rtie Te9nologiile informaionale avansate, inclusiv scanarea documentelor,
promit s comprime cel puin o parte din Aceste documente >ai important, noua calitate a
telecomunicaiilor, bazat pe computere i cunotine evoluate, face posibil dispersarea
produciei n afara centrelor urbane costisitoare i reducerea i mai accentuat a, preurilor de
energie i transport
-."%A?T!'! C!'(.( -AP*TA4
(e scrie at#t de mult despre substituirea muncii omeneti de ctre ec9ipamentele
computerizate, nc#t adesea ignorm cile pe care acestea substituie i capitalul Totui, toate cele
de mai sus se traduc i n economii financiare
ntr,adevr, dintr,un punct de vedere, cunoaterea este o ameninare pe termen lung a
puterii finanelor mult mai mare dec#t munca organizat sau partidele politice anticapitaliste
-ci, relativ vorbind, revoluia informaiilor reduce nevoia de capital per unitate de produs ntr,o
economie capital,ist, nimic n,ar putea fi mai semnificativ

Cittorio >erloni este un businessman italian n v#rst de cincizeci i apte de ani, a crui
familie deine <:[ dNntr,o companie numit >erloni
!lettrodomestici ntr,o camer lateral mic a centrului de educaie din ;anca "azionale
del 4avoro din 'oma, >erloni converseaz candid despre firma sa Hece la sut din totalul
mainilor de splat, al frigiderelor i altor aparate gospodreti maNore v#ndute n !uropa sunt
fabricate de compania lui >erloni Principalii si concureni sunt !lectrolu$ din (uedia i P9ilips
din %landa Timp de patru ani turbuleni, >erloni a servit ca lider al -onfindustria, confederaia
patronilor italieni
-onform afirmaiilor lui >erloni, recentele progrese economice ale *taliei sunt un rezultat
al faptului c avem nevoie de mai puin capital pentru a face acelai lucru care n trecut
necesita mai mult capital
Aceasta nseamn c o ar srac o poate duce mult mai bine azi cu aceeai cantitate de
capital dec#t acum cinci sau zece ani
>otivul, susine el, este c te9nologiile bazate pe cunoatere reduc capitalul necesar
pentru a produce, s zicem, maini de splat vase, aragaze sau aspiratoare
Pentru nceput, informaia substituie inventarul cu costuri ridicate, conform spuselor lui
>erloni, care folosete designul asistat de computer i transmite datele ncoace i,ncolo prin
satelit, ntre uzinele sale din *talia i Portugalia
Acceler#nd capacitatea fabricii de a rspunde cerinelor pieei i de a gsi scurtturi
economice, informaiile mai bune i mai prompte fac posibil reducerea cantitii de componene
i produse finite care stau n magazii sau triaNe ale grilor
>erloni a tiat din costurile sale de inventar uluitoarea cifr 8e B@[
P#n nu demult, uzinele lui aveau nevoie de un inventar de 7@@@@@ piese pentru =@@@@@
uni tai de produse Astzi, livreaz 1@@@@@@ de uniti pe an, cu numai 1@@@@@ pe linia de
asamblare Patronul atribuie aceast masiv economie calitii superioare a informaiei
-azul lui >erloni nu este unic n (tatele .nite, fabricanii de te$tile, cei de confecii i
detailitii 3 organizai ntr,un comitet numit ColuntarV *nter,*ndusuV -omiminica.ons
(tandardsA UC * - (X 3 au n perspectiv stoarcerea din sistem a unui inventar e$cesiv n
valoare de 67@@@@@@@@@ Z prin folosirea unei reele electronice de date cuprinz#nd ntreg
ansamblul industriei, folosit n comun n Raponia, " )M (pring -ompanV, care vinde fotolii i
arcuri maNoritii fabricanilor de maini Naponezi, intete sincronizarea liniilor sale de producie
cu cele ale clienilor ntr,un mod at#t de perfect nc#t s elimine virtualmente stocurile,tampon
% oficialitate a " )J 8eclar/ 8ac acest sistem poate fi implementat, teoretic ne vom
putea reduce inventarele la zero
A= (tandardele de -omunicaii *nter,*ndustriale Coluntare UntrX hpar
P Tierile n inventar, desigur, se traduc nu numai n spaiile mai fP 'estr#nse i costurile
de bunuri imobiliare mai mici menionate mai nainte, i ci i n reducerea impozitelor, asigurrilor
i c9eltuielilor de ntreinere n ir mod similar, subliniaz >erloni, este capabil s transfere
fonduri de la 4 4ondra sau Paris la >ilano ori >adrid n c#teva minute, economisind 6 dob#nzi i
ta$e semnifi cative
*F 8ei costul iniial al computerelor, so^tOare,ului, informaiilor i telecomunicaiilor
poate fi n sine ridicat, spune el, economiile de
Y Ansamblu nseamn c firma are nevoie de mai puin capital dec#t n trecut pentru a
ndeplini aceeai sarcin
Aceste idei despre capital se rsp#ndesc pe tot globul -u cuvintele doctorului )aruo
(9imada de la .niversitatea Jeio din ToKVo, asistm la o mutaie dinspre corporaiile care
necesit un patrimoniu de capital vast i o mare cumulare de capital uman pentru a,i realiza
producia ctre ceea ce el numete corporaiile de tip,flu$ care folosesc mult mai puin
capital patrimonial
Parc pentru a sublinia aceast mutaie i importana cunoaterii n economia de m#ine,
principalele corporaii Naponeze, pentru prima oar, vars acum mai multe fonduri n cercetare i
dezvoltare dec#t n investiia decapitai
>ic9ael >ilKen, care, de bine de ru, tie c#te ceva despre investiii, a rezumat totul n
ase cuvinte/ -apitalul uman a nlocuit capitalul dolarului
-unoaterea a devenit resursa final a afacerilor fiindc este substitutul final
-eea ce am descoperit p#n acum este, prin urmare, faptul ca n orice economie, producia
i profiturile depind inevitabil de cele trei principale surse ale puterii 3 violena, averea i
cunoaterea Ciolena este convertit progresiv n lege 4a r#ndul lor, capitalul i banii deopotriv
se transmut acum n cunoatere n paralel se sc9imb i munca, devenind tot mai dependent de
manipularea simbolurilor Prin deplasarea n aceeai direcie a capitalului, banilor i muncii,
ntreaga baz a economiei este revoluionat 8evine o economie supra,simbolic, oper#nd
conform unor reguli radical diferite de cele care au dominat era coului,de,fum
ntruc#t reduce nevoia de materii prime, munc, timp, spaiu i capital, cunoaterea devine
resursa central a economiei avansate %dat ce se nt#mpl acest lucru, valoarea ei crete
impetuos >otiv pentru care, dup cumvomvedea#ncontinuare, info,rzboaiele 3 lupte pentru
controlul cunotinelor ,izbucnesc pretutindeni
PA'T!A A T'!*A
'EH;%A*!4! *"+%'>AD**4%'
"u demult, s,a anunat c *nstitutul ?mit9sonian din &as9ington 8 -, unul dintre cele
mai prestigioase muzee din lume, avea n T vedere ac9iziionarea unei mici braserii n "eO
RerseV Planul celor de la (m#t9sonian era s mute micul restaurant la &as9ington, s,6 integreze
muzeului, poate c9iar s,6 fac s funcioneze, pentru a ilustra materialele sintetice folosite ntr,o
anumit perioad din viaa american "u s,a concretizat niciodat
T Asupra multor americani, braseria la margine de drum e$ercit o fascinaie nostalgic
>ulte secvene din filmele 9ollVOoodiene ale anilor/ F1@ se desfurau n c#te un restaurant
-elebra povestire a lui )emingOaV T9e Jillers5 este amplasat ntr,un restaurant Astfel,
dincolo de ilustrarea foloaselor vinilufui i ale mobilierului +ormica, n surprinztoarea idee a
muzeului ?mit9sonian e$ista o anume logic
8ar, dac (mit9sonian,ul va dori vreodat s arate ce nsemna
America pentru restul lumii n anii F:@, $entrul secolului MM, ar trebui sE -umpere i s
Transplanteze nu un restaurant, ci un supermarKet
* mpingerea unui crucior de,a lungul culoarului unui supermarKet \ puternic luminat era
un ritual sptm#nal pentru maNoritatea familiilor americane (upermarKet,ul, cu rafturile sale
sclipitoare, pline de mrfuri, Udevenise un simbol al belugului ntr,o lume flm#nd !ra o
minune aL afacerilor americane i cur#nd avea s fie emulat n lumea ntreag
Astzi, supermarKe,ul este nc la locul lui dar, n maremsur neobservat de ctre
public, el a devenit un c#mp de lupt n rzboiul informaiilor 3 unul dintre cele nenumrate, caic
b#ntuie actualmente lumea afacerilor
AV .cigaii UnlrX
;ETE4*A -%"T'%4.4.*
8*"-%4% 8! 4.PT!4! -. A'>! 8! +%-
8e la un capt al (tatelor .nite la altul, un efort de rzboi de multirailiarde de dolari i
aliniaz astzi pe fabricanii gigani ca "abisco, 'Fevlon, Procter ` Gamble, General +oods i
Gillette, aflai c#ndva n v#rful piramidei industriale, contra inferioarelor magazine cu amnuntul
care mut produsele lor n sacoele cumprtorilor Purtat la teNg9eaua de facturare, aceast
btlie ofer o sugestie a ceea ce se va nt#mpla n economia supra,simbolic
n vremurile de nceput ale supermarKet,ului, marii fabricani i prelucrtori alimentari i
trimiteau miile de comis,voiaNori pe tot ntinsul rii, s apelezeRa aceste magazine i s,i
impun feluritele linii de produse alimentare, cosmetice, buturi slabe, material de curat i
altele asemenea Hi de zi, se desfurau mii de negocieri
n cadrul acestor t#rguiri zilnice, avantaNul l deineau v#nztorii
Aveau n spate greutatea firmelor lor gigantice, pe care nici c9iar cele mai mari lanuri de
supermarKet,uri n,o puteau egala +iecare dintre aceste megafirme era o prezen autoritar pe
teritoriul pieelor alese de ea
-ompania Gillette, de pild, vindea p#n n 65<@ ase lame de ras din zece care se
foloseau n (tatele .nite -#nd firma francez ;ic, cel mai mare fabricant de pi$uri i bric9ete
dispensabile din lume, a provocat firma Gillette pe teren propriu cu o linie de lame de ras
dispensabile, Gillette a ripostat i a aNuns la A@,:@[ din piaa american de lame dispensabile
;ic a rmas cu mai puin de 6@[ *ar Gillette opera i n afara rii n prezent, Gillette are
reprezentane ale companiei n AB de ri i fabrici de prelucrare n 7<, rsp#ndite pe tot globul,
din Germania i +rana p#n n +ilipine
-#nd ddea telefon un comerciant de la Gillette, supermarKet,ul asculta st#nd smirn 3 c
de nu0
8in anii F:@ p#n n F=@, balana puterii, cu fabricanii gigani n C rf i angrositii i
detailitii la baz, armas esenialmente nesc9imbat .nul dinffe motivele puterii fabricantului
era controlul informaiei
PA'+.>.4 4.* >*(( A>!'*-A
Pe piscul acestei dominaii, productorii se numrau printre cei mai grei autori de
publicitate din America, ceea ce le asigura comanda eficient a informaiei care aNungea la
consumator
Gillette era o firm deosebit de perspicace -9eltuia din greu pentru a face reclam
lamelor sau cremei de ras n timpul transmisiunilor televizate ale -ampionatului >ondial de
;aseball *ar parfumurile i le insera n +estivalul >iss America
n mod tipic, Gillette coordona ase cicluri de marKeting pe parcursul unui an, fiecare
cu susinerea unei mari campanii Acesta se numea marKeting de atragere 3 conceput pentru a,i
atrage pe cumprtori pe culoarele magazinelor i a matura rafturile c#t ai bate din palme
-ampaniile erau at#t de eficiente, nc#t supermarKet,urile abia,i puteau permite s nu
comercializeze produsele Gillette
4a r#ndul su, succesul ncasrilor nsemna c Gillette, asemenea celorlalte mari firme, i
putea comanda propriile materii prime vrac, la preuri reduse Astfel, coordon#nd producia i
distribuia cu mass,media, fabricanii au aNuns n ampl msur s,i domine pe toi ceilali
parteneri din ciclul de producie ,fermieri i furnizori de materii prime, precum i detailiti
8e fapt, omul de la Gillette Urareori o femeieX putea adesea dicta magazinului c#te lame s
cumpere, ce tipuri, cum s fie prezentate, c#nd vor fi livrate i, nu rareori, la ce pre
Aceasta era puterea economic n aciune i n,ar fi putut e$ista fr controlul pivotant al
informaiei 4a urma urmei, Gillette, nu angrosistul, fcea reclam avantaNelor cremei de ras
+oamV la televiziune, sau prezenta atlei cu obraNii epoi folosind lamele Gillette pentru a se
brbieri ca,n palm Tot ceea ce tia lumea despre aceste produse, tia de la Gillette
>ai mult, dac Gillette controla informaia care se ndrepta spiv client, mai colecta i
informaie de la client n fiecare etap, Gillette pur i simplu tia mai mult dec#t oricare dintre
detailitii si despre cum, c#nd i cui aveau s i se v#nd produsele >
Gillette tia c#nd aveau s,i apar reclamele la televizor, c#nd urmau s fie lansate noile
produse, ce promovri de pre avea s ofere, i era capabil s controleze emiterea tuturor acestor
informaii Pe scurt, Gillette i ceilali fabricani n mas stteau ntre detailist i consumator,
aliment#ndu,i pe am#ndoi cu informaii aflate sub controlul lor e$clusiv
Acest control Nuca un rol critic, dei n mare msur trecut cu vederea, n meninerea
dominaiei tradiionale a fabricantului vis,#,vis de magazin, ?i merita cu prisosin
A fost o vreme c#nd -ampbell (oup nici mcar nu,i ddea osteneala s nscrie un numr
de telefon pe crile de vizit ale comiilor si voiaNori
",are nici un rost s le dm telefon, subliniaz un vicepreedinte al >arelui (indicat al
lanurilor de supermarKet,uri "u nc9eie niciodat tranzacii n mod similar, c#nd comisul
voiaNor de la Gillette venea la magazin s v#nd, tia despre ce vorbea -umprtorul se ocupa cu
ascultatul
P%H"A -. ;A"),8!,>P*"G!'!, Arma folosit de detailiti pentru a,i
ngenunc9ea la r#ndul lor pe marii fabricani este un mic simbol alb,negru
F nc de la Numtatea anilor FB@, un mic comitet de detailiti, angrositi i productori de
articole de bcnie au nceput s se nt#lneasc cu companii ca * ; >, "ational -asb 'egister i
(Oeda, pentru a discuta dou probleme comune ale supermarKet,urilor/ cozile prea lungi la cas
i erorile de contabilitate
%are nu se putea folosi te9nologia pentru a nvinge aceste dificultiP
(e putea 3 dac produsele ar fi putut s fie codificate ntr,un fel, i dac computerele
puteau citi automat codurile Te9nologia de scanare optic era nc la v#rsta copilriei, dar
companiile de computere, simind ansa unei noi piee maNore, au colaborat bucuroase cu
detailitii
4a data de 1 aprilie 65<1, simbolul comitetului de selecie a convenit asupra unui singur
cod standard pentru industria sa 'ezultatul a constat n familiarul de,acum -od .niversal al
Produselor:@, sau codul de bare 3 numerele i liniile negre subiri care apar pe orice, de la
detergeni p#n la amestecuri pentru prNituri 3 i rsp#ndirea rapid a ec9ipamentelor de scanare
optic pentru a le citi
Astzi, n (tatele .nite, codificarea cu bare se apropie de caracterul universal, nu mai
puin de 5:[ din toate produsele alimentare fiind marcate cu . P - *ar sistemul se propag
rapid i n strintate n anul 65==, n +rana e$istau 1A<@ de supermarKet,uri i magazine
universale i de specialitate care,6 foloseau n Germania de Cest, cel puin 6:@@ de magazine
alimentare i aproape 7@@ de magazine universale foloseau scanrierele .na peste alta, fr a
pune la socoteal (tatele .nite, funcionau <=@@@ de sc#nnere, din ;razilia p#n n -e9oslovacia
i Papua "oua Guinee
n Raponia, unde noile te9nologii de comer cu amnuntul se rsp#ndeau ca focul n v#nt,
A<[ din toate supermarKet,urile i <7[ din toate magazinele convenionale erau ec9ipate nc
din 65=<
-odul de bare, ns, nu s,a rezumat doar la scurtarea cozilor la cas pentru milioane de
clieni, sau la reducerea erorilor contabile !l a transferat i puterea
(upermarKet,ul mediu din ( . A (toc9eaz actualmente 77@@@ de articole diferite i,
cu mii de noi produse nlocuindu,le ncontinuu pe cele vec9i, puterea s,a transferat spre deta#list,
care poate urmri traseul tuturor Un ongX0 .niversal Product -TRtte Prese . P - UntrX
acestor articole 3 alturi de v#nzrile lor, profitabilitate, sincronizarea publicitii, costuri, preuri,
rabaturi, amplasamente, promovri speciale, flu$ de trafic i aa mai departe
Acum, spune Pat -ollins, preedintele celor 67< de magazine 'alp9F s din sudul
-aliforniei, tim despre produs cel puin la fel de mult, dac nu c9iar mai mult, ca fabricantul
su (cannerele firmei 'alp9Fs culeg vaste volume de date, care apoi aNut managerii s decid
c#t de mult spaiu n rafturi s afecteze cror produse, i c#nd
Aceasta este o decizie crucial pentru productorii n concuren, care bat cu pumnii,n
ui, rug#ndu,se pentru fiecare palm de loc disponibil n raft unde s,i e$pun produsele n loc
ca fabricantul s,i spun responsabilului de magazin c#t sa ia, magazinul i oblig acum pe
fabricani s plteasc suma denumit bani,de,mpingere pentru spaiu, aiung#nd la sume
ameitoare pentru poziiile deosebit de dezirabiRe
Hiarul . ( A TodaVscrie/ 'ezultatul bunor asemenea sc9imbric este un rzboi
pentru alegerea terenului/ fabricanii de produse se lupt cu bcanii 3 i ntre ei 3 pentru a cuceri
i menine locurile n supermarKetun
?i este clar cine nvinge 3 pentru moment
Javin >opdV, fost director corporativ al (istemelor de *nformare >anagerial de la
Gillette, afirm/ Crem s ne controlm propriul destin U0X dar comerul devine din ce n ce mai
puternic U0X -aut tranzacii mai istee i relaii cooperante -aut preuri marbune, care ne storc
aconturile U0X nainte, cumprtorul era pc9Fciul Acum se susine cu tot felul de scule
sofisticate
8atele de v#nzare cu amnuntul devin o arm mai puternic atunci c#nd sunt analizate de
computer i trecute prin modele care permit manipularea unor variabile diferite Astfel,
cumprtorii folosesc modele de profitabilitate direct a produsului pentru a determina e$act
c#t c#tig de fapt *a fiecare produs Aceste modele e$amineaz factori ca de pild c#t spaiu n
raft ocup un pac9et ptrat fa de unul rotund, sau ce culori de ambalaN sunt mai adecvate pentru
anumite produse
% versiune a acestui softOare le este oferit dctailitilor, de fapt, de ctre Procter `
Gamble, unul dintre cei mai mari fabricani, n sperana deL s se integra alturi de ei narmat cu
acest softOare, fora de v#nzare a P`G ofer s aNute magazinul la analiza,ea profitabilitii dac
acesta, la r#ndul su, va mprti P`G informaiile despre consumatori
8etailitii mai folosesc i softupentru managementul de raft i modelele spaiale
pentru a,i aNuta s decid liniile sau bunurile crui fabricant s le urmeze i pe care s le resping,
ce produse s e$pun n principalele spaii care fur oc9iul i pe care s le pun n alt parte
Plan,a,Gramele:i printate de ctre computer ofer g9idarea raft,cu,raft
%dat ce au cucerit controlul asupra principalului flu$ de date provenind de la client,
detailista ncep de asemenea s influeneze, dac, nu controlul, cel puin informaia orientat spie
client
-onform cu >oodV, cumprtorul poate controla soarta promovrii U0X *n mare msur,
el dicteaz ce anume va vedea consumatorul
4a ambele capete, aadar, marile companii alimentare i de produse ambalate au pierdut
controlul informaiei care c#ndva le conferea ntreaga lor putere
8*"-%4% 8! (.P!'>A'J!T ncep#nd n supermarKet, btlia 9ig9,tec9 pentru
controlul informaiei s,a ncins i n alte pri (cannerele, laserele, computerele manuale i alte
noi te9nologii se scurg n farmacii, magazine universale, magazine cu pre redus, librarii,
magazine de electrice, de 9ardOare, de mbrcminte, de specialitate i buticuri de tot felul ?i n
aceste piee de desfacere, productorii se trezesc deodat fa,n fa cu antagoniti mai ageri, mai
ncreztori, uneori de,a dreptul arogani, 8ac nu avei pe bunuri -odul .niversal al Produselor,
nu v aezai, fiindc nu vom scrie comanda, declar un anun irevocabil n biroul de ac9iziii al
ToVs,',.s, lanul de 161 magazine
Pe msur ce puterea se transfer, preteniile detailitilor devin tot mai agresive
8epindu,i pe reprezentanii celor 6@@@@@ de fabricani independeni din ar, trat#nd direct cu
furnizorii, &al,>art, cel de,al patrulea lan ca mrime din (tatele .nite, insist ca firmele gen
Gillette s,i sc9imbe modul de e$pediie %dinioar mai cooperant, &al,>art pretinde acum ca
toate comenzile s,i fie satisfcute 6@@[ corect 3 inclusiv numerele, mrimile i modelele
produselor 3 i ca livrrile s se fac dup programul su, nu dup cel al furnizorului
*mperfeciunile n respectarea comenzii sau livrarea e$act la timp pot rezulta n reinerea ca
rscumprare a plii furnizorului sau ta$area cu un cost de manevrare
Acest lucru i pune pe fabricani la zid/ fie mresFc inventarele, fie instaleaz te9nologii
noi, mai avansate, pentru a,i reduce caracterul de mas al ieirilor din fabric, trec#nd la tiraNe
mai scurte n locul celor lungi i la intervale de ciclu te9nologic mai rapide Ambele opiuni sunt
:6 Un origX, P9ii,GraiminX costisitoare n acelai timp, detailitii impun standarde de
calitate mai stricte 3 aNung#nd p#n la calitatea tiparului de pe ambalaN
Acest detaliu aparent nensemnat este de fapt o c9estiune critic, de vreme ce o mre parte
din informaia de care depinde acum tot mai mult puterea detailistului se gsete n codul de bare,
iar tiprirea defectuoas nseamn c scannerele s,ar putea s nu fie capabile s citeasc adecvat
codul .nii detailiti amenin s,6 scoat rspunztor pe furnizor dac ec9ipamentul lor de
scanare nu poate citi corect codul de bare de pe cutie
>ilioane de clieni au stat la coada n timp ce casierii treceau acelai pac9et iar t iar peste
scannerul electronic, nainte ca aparatul s fi descifrat corect mesaNul imprimat >ult prea adesea,
casierul e nevoit s tasteze manual preul produsului n maina de facturat
.nii responsabili de magazine amenin acum efectiv/ dac scannerul meu nu v poate
citi codul, v privete !u nu,i spun casierului s,ncerce de,o mie de ori, fc#nd clientul s
atepte 8ac nu scaneaz, i trebuie s facturm manual, vom arunca produsul n sacoa
cumprtorului i nu,6 ta$m +acem produsul cadou, iar dumneavoastr nu vi,6 pltimW
"imeni n,a mai rspuns vreodat astfel marilor companii 8ar, nainte vreme, nimeni nu
avea informaiile pe care le dein n zilele noastre detailitii
At#t de vitale sunt aceste informaii, nc#t unii fabricani le ac9it acum detailililor 3 fie
direct, fie prin servicii la sc9imb, sau prin firme intermediare care cumpr datele de la detailiti
i le rev#nd fabricanilor
8.;4A P4ATE
Aceast ntrecere la casa de ncasri are implicaii importante i pentru consumator 3 i
pentru economie n general Printre altele, ne aNut s ne revizuim supoziiile depite privind
rolul productorului i, respectiv, al consumatorului
\ 8e e$emplu, ntr,o lume n care banii sunt informaionalizai iar informaia
monetizat, consumatorul pltete de dou ori pentru fiecare ac9iziieL mai nt#i cu bani, iar a
doua oar, oferind informaii care valoreaz bani
n mod tipic, clientul d informaiile gratis Aceste informaii valoroase sunt cele pe care
se lupt acum s le controleze detailitii, fabricanii, bncile, emitenii de cartele de credit 3 i
multe alte persoane, n +lorida i -alifornia, lanurile de v#nzare cu amnuntul au dus btlii
legale cr#ncene cu bncile, asupra acestei probleme ntrebarea central pe care i,o pun unul
altuia avocaii lor este urmtoarea/ -ine e proprietarul datelor de la clieniP
'spunsurile legale nc nu s,au formulat 8ar un lucru e sigur/ nimeni nu,6 ntreab pe
client
n teorie, recompensa clienilor pentru furnizarea de date va consta n preuri mai mici,
deriv#nd din eficiena mrit a sistemului 8ar nu e$ist n nici un caz garania c vreo parte a
acestei economii o s,i revin lui i, n msura n care clientul reprezint sursa informaiilor
cruciale, este ca i cum i,ar acorda detailistului un mprumut de informaii dezinteresat, n
sperana unei rscumprri viitoare
8e vreme ce datele provenind de la client sunt tot mai necesare pentru designul i
producia Uprecum i distribuireaX bunurilor i serviciilor, el devine n fond un colaborator, dac
nu c9iar un participant, al procesului de producie -onsumatorul, ntr,un sens, este coproductor
al propriilor sale cumprturi
8ar este efectiv clientul proprietar al acestor informaiiP (au ele dob#ndesc valoare
numai dup ce sunt colectate i procesateP
"e lipsete vocabularul, necum legile i conceptele economice, cu care s discutm aceste
ntrebri nefamiliare pe care le genereaz rzboaiele informaiilor Problemele, ns, implic
transferul a miliarde de dolari 3 Zi o subtil comutare de putere de negociere economic i
social
-e anume i ofer gratuit clientul magazinului, fabricantului sau companiei sale de cartele
de creditP
( lum cazul cel mai simplu/ o mam, revenit acas dup munc i grbit s
pregteasc masa, descoper c i s,a terminat margarina
'epezindu,se la cel mai apropiat magazin, n9a din raft o livr de margarina dulce i
fr sare +leisc9mannFs, fabricat de "abisco
Grbindu,se spre casa de marcat, st la r#nd, lu#nd din rastelul alturat un numr clin
Programul TC, i,i ntinde cumprturile casierului, care le trece prin scanner
n principiu, ea a comunicat computerului din magazin urmtoarele/
6X un tip de produs pe care,6 utilizeazL 7X marca acestuiaL 1X dimensiunile sau cantitateaL
AX faptul c a preferat margarina fr sare n locul celei obinuiteL :X ora ac9iziieiL BX ce alte
articole, mrci, dimensiuni, etc, a cumprat n acelai timpL <X suma complet de platL =X genul
de revist n care o reclam ar putea aNunge sub oc9ii eiL 5X informaii despre locul unde este
acum disponibil spaiu suplimentar pe raftL i multe altele
8ac un client cumpr mai multe sacoe de produse diferite, se comunic aceleai dale
cu privire la fiecare articol, devenind n teorie posibil ca aceste articole s se coreleze unul cu
altul, n scopul de a se deduce un model de cumprturi 3 o semntur de consuni a fiecrui
cumprtor individual sau colectiv
8ac plata se face cu o cartel de credit, atunci, firete, ies la iveali mai multe
informaii
n acest caz, clientul mai furnizeaz/ 6X numeleL 7X adresa i codul potal Uimportant
pentru segmentarea pieelorXL 1X informaii de creditL AX o baz de deducie a venitului familialL i,
potenial, nc multe altele pe deasupra
-ombin#nd toate acestea, va deveni cur#nd posibil s se construiasc o imagine
surprinztor de detaliat a stilului de via individual, inclusiv obiceiurile, cltoriile, distraciile
i preferinele literare, frecvena meselor n ora, ac9iziiile de alcool, de prezervative sau alte
anticoncepionale, i o list de acte de binefacere preferate
>arui, un detailist de articole generale Naponez care,i emite propriile cartele de credit,
folosete un sistem numit >,T%P( Acesta i permite lui >arui s transfoc9eze asupra familiilor
care tocmai s,au mutat cu locuina
% face prin identificarea cumprturilor care de obicei se asociaz cu mobilarea unei case
noi Pe baza ipotezei c o familie care cumpr instalaii de aer condiionat sau dulapuri de
buctrie s,ar putea s fie i n cutare de paturi, >arui A reuit s realizeze o sum de
rspunsuri prin comand potal uluitor de mare
4s#nd deocamdat la o parte problemele nelinititoare care se suscit astfel privitor la
intimitate n economia supra,simbolic, o mare parte din informaii, odat aNuns pe m#na
oricrei ntreprinderi comerciale 3 lan de supermarKet,uri, banc, fabricant 3 se poate i vinde la
un anume pre sau prin barter, contra rabaturi sau serviciu Piaa acestui gen de informaii este
imens
4egile de protecie a datelor din multe ri caut n prezent s reglementeze folosirea
informaiilor computerizate, dar bncile de date se umplu, posibilitile de integrare cresc, iar
valoarea economic a informaiei se nal vertiginos
Toate acestea, ns, nu sunt dec#t o primitiv apro$imaie dint#i a viitorului
(.P!'>A'J!T,.4 *"T!4*G!"T
(,ar putea ca n cur#nd consumatorii s se pomeneasc n supermarKet,uri pline de aa,
zisele rafturi electronice n locul unor etic9ete de carton indic#nd preurile bunurilor
conservate sau ale prosoapelor de 9#rtie, muc9ea raftului nsui va fi un displaV p#lp#itor cu
cristale lic9ide, afi#nd digital preurile CraNa acestei noi te9nologii este aceea c permite
magazinului s sc9imbe automat i instantaneu preul a mii de produse, pe msur ce primete
flu$ul de date de *a scannerele din faa unitii
F Preurile ar putea cobor la produsele cu v#nzare lent, urca pentru articolele de v#rf,
mrindu,se i micor#ndu,se ncontinuu, ca rspuns n timp,real fa de cerere i ofert
Telepanel, *nc, o firm din Toronto
!stimeaz c un asemenea sistem, capabil s tarifeze ntre =@@@ i 67@@@ de articole, ar
costa magazinul o sum de 6:@@@@ p#n la 7@@@@@ Z i s,ar amortiza n interval de doi ani
Avans#nd doar cu nc un pas, raftul electronic ar putea oferi cumprtorilor i informaii
privind preurile i valoarea nutritiv, la o simpla apsare de buton 8up cum afirm ;usiness
&eeK, 'eelele farmaceutice, magazinele de uz casnic, i c9iar magazinele universale i
planific deNa propriile versiuni ale sistemului
-ontinu#nd, nt#lnim rafturi c9iar mai detepte, care nu numai c i,ar transmite
informaii clientului, ci i le,ar i solicita la r#ndul lor (enzon ascuni, de e$emplu, ar face posibil
s se tie c#nd i trece un cumprtor m#na peste un anume raft sau produs, sau c#nd se
aglomereaz,on l#ncezete dincolo de ateptri traficul fa de un articol anume
-ur#nd, clientul aproape c nu va mai putea s clipeasc din oc9i n magazin, sau s,i
mite braele, fr a,i furniza comerciantului alte date, i mai utilizabile sau vandabile
*mplicaiile morale i economice ale tuturor acestor lucruri au fost doar foarte sumar
e$plorate de ctre avocaii oamenilor de afaceri sau ai consumatorilor U-ei interesai n
organizarea puterii consumatorilor ar face bine s,nceap s se g#ndeasc la toate acestea c#t mai
repede, nainte ca sistemele s fi fost instalateX 8eocamdat, nu este necesar dec#t sa se neleag
c marNele actuale de profit depind tot mai mult de Nudo,ul informaional
% A>!"*"DA'! 4A A8'!(A ()%G." f4%'
>ulte dintre aceste fore sc9imb relaiile de putere i n Raponia -onform afirmaiilor lui
Ale$ (teOart, autor al unui raport definitoriu asupra sistemului de distribuie Naponez, detailitii
sunt acum fora dominant n cadrul industriei distribuirilor, n vreme ce fabricanii trebuie s
se bazeze tot mai mult pe detailiti pentru a interpreta nevoile pieei
George +ields este preedinte i - ! % Al A ( * >arKet 'esearc9 URaponiaX 8up
opinia sa, n Raponia distribuia nu mai nseamn s pui ceva pe raft !a este acum esenialmente
un sistem informaional Pretutindeni, remarc el, distribuia nu va mai fi un lan de puncte de
inventar, deplas#nd bunurile pe linie, ci o legtur informaional ntre fabricant i consumator
-eea ce +ields probabil e prea politicos ca s spun, i ceea ce Naponezii ndeosebi se
Neneaz s e$pliciteze, este c aceast transformare i va detrona pe muli dintre s9ogun,ii
,industriei din Raponia ?i n Raponia, puterea se va deplasa ctre acele firme sau sectoare
industriale care tiu cel rnai bine cum s c#tige info,rzboaiele
8ar btlia dintre fabricani i detailiti este abia *a nceput, i nu este o lupt ntre dou
tabere !fortul de rzboi din viaa real a atras muli ali combatani n zona frontului ,pe toat
lumea, de la banc9eri i fabricani de computere p#n la camionagii i companiile telefonice
ng9esuii ntre fabricani i detailiti se afl angrositii, antrepozitele, firmele de transport
i alii, fiecare angaN#ndu,se ntr,un feroce rzboi#mpotriva,tuturor concureni al, folosindu,se de
te9nologii informative i de comunicaii avansate ca principale arme
>ai mult, ceea ce vedem nu este dec#t ncierarea de desc9idere, iar fabricanii nii
monteaz importante contraofensive 3 v#nz#nd prin canale alternative, n afara magazinului
Udirect prin pot, de e$empluX, folosind computerele i telecomunicaiile pentru a,i nfiina
propriile sisteme de distribuie integrate vertical, cumpr#nd magazine cu amnuntul i ncerc#nd
s fac srituri te9nologice, pentru a le,o lua nainte detailitilor
*nformaia care decurge din aceste te9nologii va transforma toate sistemele noastre de
producie i distribuie, cre#nd vaste viduri de putere pe care grupuri i instituii complet noi se i
reped s le umple
!MT'A *"T!4*G!"DA n anul 6=15, un artist plastic lefter care ddea lecii de desen a
fost \ ntrebat de un elev dac plata unei ta$e de zece dolari i,ar aNuta la ceva Profesorul de desen
3 care uneori i mai bga nasul i n secretele electromagnetismului 3 a rspuns/
S >i,ar salva viaa, at#ta tot
(amuel + ; >orse dovedise deNa c putea trimite mesaNe codificate printr,un fir electric
8ar abia patru ani mai t#rziu, cu aNutorul unor insistene nverunate, a reuit >orse s conving
-ongresul ( . A ( adNudece 1@@@@ Z pentru a construi o linie de telegraf ntre &as9ington i
;altimore 4a inaugurarea acestei prime linii, >orse i,a trimis istorica telegram/ &9at 9at9
God Oroug9tFFY,-u aceasta, >orse a desc9is epoca telecomunicaiilor, declan#nd una dintre cele
mai dramatice confruntri comerciale din secolul al MlM,lea A dai drumul unui puternic proces,
care n zilele noastre nc se mai desfoar
Astzi, c9iar n timp ce se intensific btlia caselor de marcat din supermarKet,uri, ia
form un conflict mai amplu, centrat pe controlul a ceea ce s,ar putea numi osele electronice ale
zilei de m#ine
;A-), ;!!T)%C!" ?l &A"G
8at fiind c o at#t de mare parte din afaceri depinde acum de obinerea i trimiterea de
informaii, companiile din toat lumea s,au repezit s,i interconecteze angaNaii prin reele
electronice Aceste reele formeaz infrastructura,c9eie a secolului MM*, la fel de critic pentru
succesul afacerilor i dezvoltarea economic naional ca drumurile de fier pe vremea lui >orse
:7 -e utviJi 8unine^euW F -iurX
.nele dintre ele sunt reele de zon local:1, sau 4 A ",uri, care nu fac dec#t s
coreleze computerele dintr,o singur cldire sau comple$
Altele sunt reele ce cuprind lot globul, fc#nd legtura ntre oamenii de la sucursalele
-itibanK din ntreaga lume, sau aNut#nd firma )ilton s rezerve camere, iar firma )ertz, maini
8e fiecare dat c#nd >c8onaldFs vinde un ;ig >ac sau un >c>uffin, se genereaz date
electronice -u 5A@@ de restaurante n AB de ri, >c8onaldFs opereaz nu mai puin de 7@ de
reele diferite pentru a colecta, asambla i distribui aceast informaie C#nzrile medicale ale
firmei 8u Pont i cupleaz laptopuri n reeaua potal electronic, iar (ara 4ee depinde de
reelele sale pentru a pune pe rafturi tricotaNele 4Feggs Colvo leag 7@@@@ de terminale n lumea,
ntreag pentru a face sc9imb de date ale pieei *nginerii de la 8 ! - (c9imb electronic pe
toate meridianele informaii despre design
"umai * ; > (ingur conecteaz 1::@@@ de terminale n toat lumea
Printr,un sistem numit C"!T, care n 65=< manevra o cantitate estimativ de
:@@@@@@@@@@@@ de date 8e una singur, o unic parte a acestui sistem 3 numit P'%+( 3 a
scutit compania * ; > 8e ac9iziia a <:@@@@@ plicuri, iar l ; > Apreciaz c fr P'%+( ar
avea nevoie de aproape A@@@@ de angaNai suplimentari pentru a realiza aceeai munc
Activitatea reelelor a cuprins p#n i cele mai mrunte firme -u vreo :@@@@@@@ de P
-,uri folosite n (tatele .nite, &ang i face acum publicitate ec9ipamentelor la radio,
strecur#ndu,i reclamele despre conectabilitate ntre suitele *ui ;ac9 i simfoniile lui
;eet9oven
-ompaniile devin pe zi ce trece lot mai dependente de reelele lor electronice pentru a
factura, comanda, urmri i negociaL n sc9imbul precizrilor de design, sc9ielor inginereti i
programrilorL i pentru a controla efectiv de la distan liniile de producie -onsiderate c#ndva
instrumente strict administrative, sistemele reelelor informative sunt considerate tot mai mult
arme strategice, aNut#nd companiile s,i proteNeze pieele constituite i s le atace pe cele noi
-ursa instalrii acestor reele a dob#ndit oarecum frenezia care caracteriza marea epoc a
construciilor de ci ferate, n secolul al M*Mlea, c#nd naiunile au devenit contiente c soarta lor
putea fi legat de amplitudinea sistemelor lor feroviare
Totui, implicaiile acestui fenomen privind comutrile de putere nu sunt dec#t vag
percepute de ctre public Pentru a le aprecia semnificaia, este util s aruncm o privire n urm,
la cele nt#mplate dup ce (amuel >orse a ntins prima reea telegrafic
CF fintirigX >,aturca netOorKs UnirX
-AP'*-*.4 T!4!+%".4.*
P4 la Numtatea secolului al MfM,lea, concesiunile >orse construiser mii de mile de linii
telegrafice Au rsrit companii competitoare, ncep#nd o intens curs pentru a conecta unul de
altul oraele importante ale continentului ntinz#ndu,i firele de,a lungul cilor feratele f#ia de
pm#nt aferent acestora, o companie numit &estern .nion a nceput s ng9it companiile mai
mici n unsprezece ani, liniile sale au aNuns de la un capt al Americii la altul, iar capitalul i,a
srit de la :@@@@@ Z la A6@@@@@@ Z 3 pe vremea aceea, o sum care sprgea banca
-ur#nd, subsidiarul su, Gold ` (tocK Telegrap9 -ompanV, furniza informaii de mare
vitez pentru investitori i speculatorii de aur 3 pav#nd drumul actualilor 8oO Rones sau "iKKei
ntr,o vreme c#nd maNoritatea mesaNelor erau nc transportate de,a latul continentului n
coburii eii sau vagoane de tren, &estern .nion ocupase bastionul comunicaiilor avansate
(uccesul, ca de obicei, genereaz arogana corporatist Astfel, n 6=<B, c#nd un profesor
de canto numit Ale$ander Gra9am ;ell a patentat primul telefon, &estern .nion a ncercat s
r#d ca de o glum i un capriciu 8ar pe msur ce cererea de telefoane a publicului s,a
intensificat, &estern .nion a dat clar de neles c n,avea de g#nd s,i abandoneze monopolul
A urmat un conflict cr#ncen, iar &estern .nion a fcut tot posibilul s ucid sau s captureze
noua te9nologie
4,au angaNat pe T9omas !dison s inventeze alternative ale te9nologiei ;ell Avocaii si
l,au nfruntat pe ;ell n instan
4a un a9 nivel, scrie Rosep9 - Goulden, autor al lucrrii >onopolVF:A, &estern
.nion 6,a izolat pe ;ell de monopolurile asupra f#iilor de teren aflate n proprietatea companiei
pentru cablurile sale ntinse de,a lungul oselelor i cilor ferate &estern .nion avea
instrumente proprii n fiecare 9otel nsemnat, staie feroviar i redacie de ziar din ar, sub
termeni care interziceau instalarea telefoanelor .nui manager al lui ;ell din P9iladelp9ia i s,a
interzis s nale linii n orice loc din oraL muncitorii si erau nc9ii frecvent sub pl#ngeri
depuse de ctre &estern .nion *nfluena politic a companiei la &as9ington a inut telefoanele
lui ;ell departe de birourile federale
n pofida tuturor acestor vicisitudini, &estern .nion a euat, nlturat nu,at#t de ctre
mult mai micul su antagonist, c#t de foamea disperat a lumii de comunicrii mai bune 4a
r#ndul suFc#tigtorul acestei lupte de putere corporatist a devenit cea mai mare afacere privat
pe care,o vzuse lumea vreodat 3 American Telepbone ` Telegrap9 -ompanV UA T`TX
> >onopolul, "eO IorK/ PocKet ;ooKs, 65<@ UntrX
(!-'!T! ?l (!-'!T,A'!
;eneficiile comunicaiilor 3 fie telegraful lui >orse, telefonul lui ;ell sau reelele rapide
de date ale zilelor noastre 3 sunt relative 8ac nimeni nu le deine, toate firmele concurente
opereaz, n situaia dat, n acelai ritm al transmisiei neurale 8ar c#nd unii le au i alii nu,
arena competiional se nclin abrupt Astfel, companiile s,au grbit s adopte noua invenie a
lui ;ell
Telefoanele au sc9imbat aproape totul n materie de afaceri Au permis operaiuni pe zone
geografice multe mai ntinse +uncionarii de la v#rf puteau vorbi acum direct cu managerii de
bran sau comis,voiaNorii din birourile regionale ndeprtate, pentru a afla, n detaliu, ce se
nt#mpla
-omunicarea vocal transmitea mult mai multe informaii, prin intermediul intonaiei,
infle$iunilor i accentului, dec#t ar fi putut vreodat indiferentele bip,biip,uri ale codului >orse0
Telefoanele au aNutat companiile mari s devin i mai mari Au fcut ca birocraiile
centralizate s funcioneze mai eficient Proliferau centralele i centralistele telefonice
(ecretarele auzeau convorbirile i nvau c#nd s,i in gura nvau s ecraneze apelurile, prin
urmare control#nd parial accesul la putere
4a nceput, telefonul a favorizat i secretele >ulte afaceri se puteau acum tranzacta fr
dovada incriminatoare a foii de 9#rtie U>ult mai t#rziu au aprut te9nologiile de interceptare i
ascultare, nclin#nd din nou balana n nesf#rita btlie dintre cei care au secrete de afaceri i cei
care vor s le penetrezeX/
;eneficiile indirecte ale acesui sistem de comunicaii naintate au fost i mai mari
Telefoanele au aNutat la integrarea economiei industrializate
Pieele de capital au devenit ma fluideL comerul, mai uor T#rgurile se puteau nc9eia
rapid, cu o scrisoare de confirmare ulterioar
Telefoanele au accelerat pasul activitilor de afaceri ,care, la r#ndul lor, au ridicat rata
dezvoltrii economice n naiunile mai avansate din punct de vedere te9nic Astfel, s,ar putea
argumenta c telefoanele, pe termen lung, au afectat c9iar ec9ilibrul internaional al puterii
UAceast aseriune e mai puin scandaloas dec#t ar putea prea la prima vedere
Puterea naional decurge din surse multiple, dar se poate trasa, apro$imativ, ascensiunea
Americii spre, poziia ei de dominaie global, privindu,i sistemul de comunicaii comparativ cu
al altor naiuni "u mai t#rziu de 65:B, Numtate din toate telefoanele lumii se aflau n (tatele
.nite Astzi, c#nd dominaia relativ a Americii e n declin, procentaNul a cobor#t la circa o
treimeX
?%(!4! !4!-T'%"*-!

Pe msur ce o parte tot mai mare a economiei a aNuns s depind de telefoane,
companiile sau ageniile guvernamentale care le,au furnizat sau reglementat au devenit i ele
enorm de puternice n (tatele .nite, AT`T, altfel cunoscut ca (istemul ;ell sau > a ;ell, a
devenit furnizorul dominant de servicii de telecomunicaii
! greu pentru cei obinuii cu serviciul telefonic civilizat s,i imagineze operarea unei
economii sau afaceri fr acesta, sau s funcioneze ntr,o ar unde compania telefonic Ude
obicei, guvernulX poate s refuze p#n i serviciul telefonic de baz sau s,i am#ne cu ani de zile
instalarea:: Aceast putere birocratic d natere favoritismelor politice, mitei i corupiei,
ncetinete dezvoltarea economiei naionale i, adesea, determin care ntreprinderi au ansa s se
dezvolte i care trebuie s eueze Totui, aceasta e situaia care nc mai domnete n multe
dintre rile fost,socialiste i non,industriale
-9iar i n naiunile avansate te9nologic, furnizorii i coordonatorii serviciilor telefonice
pot controla soarta tuturor sectoarelor industriale, oferind sau refuz#nd serviciile specializate,
stabilind preuri difereniale i prin alte miNloace
.neori, utilizatorii furioi sau nemulumii riposteaz 8e fapt, cea Nnai mare restructurare
corporativ din istorie, dezmembrarea stabilit de ctre tribunal a A T`T, n 65=A, e$emplific
acest aspect
Guvernul ( . A A ncercat fr succes s dezintegreze A T`T nc din anii FA@, pe
baza faptului c fi$a preuri prea mari consumatorilor
Avocaii guvernului au citat compania n instan, lungind interminabil procesul dar fr
s se sc9imbe ceva fundamental (,au tras focuri de avertisment pe tot arcul corporaiilor, dar nici
c9iar n timpul administraiei 8emocrate, care fgduise puternice aciuni anti,trust, nimic n,a
reuit s slbeasc autoritatea A T`T Asupra sistemului de comunicaii american
-eea ce a modificai finalmente balana puterii a fost o combinaie de te9nologii noi i
irepresibila cerere a utilizatorilor telefoanelor pentru servicii mai e$tinse i mai de calitate
ncep#nd din anii FB@, un mare numr de firme americane au nceput s,i instaleze
computere (imultan, au erupt din laboratoare sateliii i multe alte noi te9nologii 3 unele dintre
ele, c9iar din propriile ;ell 4abs ale A T`T, -ur#nd, computerele utilizatorilor corporativi au
nceput s solicite o mai marc varietate de no4servicii ale reelelor de date 8oreau
>erit ti meditaie mai imriiiiJ> iiil de e$istenta respectivei situaii m 'om#nia
UntrX ca acestea s poat discuta ntre ele ?tiau c te9nologia necesar era tezabil 8ar
diversele servicii de date de care aveau disperat nevoie reprezentau, n acel moment, o pia prea
nuc pentru a ast#mpra apetitul lui >a ;ell
-a monopol proteNat, compania telefonic nu avea nici un concurent, nereuind prin
urmare s rspund dec#t prea ncet acestor noi necesiti
Pe msur ce se rsp#ndeau sateliii ?i computerele, ns, i tot mai multe companii
aveau nevoie s i *e conecteze, nemulumirile firmelor fa de A T`T (,au intensificat * ;
Rvl, principalul furnizor de mainframese presupune c a pierdut unele afaceri fiindc A T`T
Abia i #ra picioareleL i mai avea i alte motive pentru a dori sfr#marea monopolului A T`T
Toate aceste corporaii nefericite erau cunosctoare ntr,ale politicii
Treptat, sentimentul anti,A T`T *a &as9ington a sporit n ultim instan, combinaia
noilor te9nologii i a ostilitii cresc#nde fa de >a ;ell a fost aceea care a creat climatul politic
pentru apoteotica e$plozie ce,a urmat (fr#m#nd n buci A T`T, tribunalul, pentru prima
oar de *a nceputul secolului, a desc9is concurenei telecomunicaiile din (tatele .nite -u alte
cuvinte, dincolo de masiva dezmembrare au acionat nu numai raiuni legale, ci i fore
structurale
ntocmai cum o cerere cov#ritoare a firmelor pentru comunicaii mai bune nvinsese cu
un secol n urm &estern .nion, noile te9nologii i o copleitoare cerere de servicii noi
nesatisfcut au rpus nFfinal A T`T
8e,acum, ritmul sc9imbrii te9nologice a devenit incandescent, iar companiile sunt mult
mai dependente de telecomunicaii dec#t oric#nd n cursul istoriei
'ezultatul este acela c liniile aeriene, fabricile de maini i companiile petroliere sunt
angaNate toate ntr,un rzboi multilateral pentru controlul sistemului emergent de comunicaii
ntr,adevr, dup cum vom vedea imediat, camionagiii, antrepozitele, magazinele, fabricile 3
ntregul lan de producie i distribuie 3 se zguduie
>ai mult, pe msur ce banii devin tot mai asemntori informaiei, iar informaia mai
asemntoare banilor, arabele sunt tot mai mult reduse la Ui circulate de ctreX impulsuri
electronice %dat ce se ad#ncete aceast istoric fuziune a telecomunicaiilor cu finanele,
puterea intrinsec a controlului reelelor crete e$ponenial
Toate acestea e$plic graba feroce cu care companiile i guvernele se av#nt n rzboiul
de control al oselelor electronice de m#ine n mod uluitor, ns, puini lideri la v#rf ai afacerilor
neleg efectiv miza, necum fantasticele sc9imbri care restructureaz nsi natura comunicaiilor
din timpurile noastre
'!D!A.A -%"?T*!"TE 8! (*"! "(E?* pricine poate vedea i atinge telefonul sau
computerul de pe cel mai apropiat birou Acest lucru nu este valabil i pentru reelele care fac
legatara ntre ele i lume Astfel, n cea mai mare parte, rm#nem netiuton cu privire la
progresele accelerate care le dau o form asemntoare cu a sistemului nervos al societii
noastre
'eelele pe care le,au nfiinat >orse, &estern .nion, ;ell i alii c#nd au nceput pentru
prima oar s ntind cabluri erau neinteligente, dac nu de,a dreptul t#mpe ;unul sim ne nva
c linia dreapt e drumul cel mai scurt ntre dou puncte Astfel, inginerii au cutat respectiva
linie dreapt, iar mesaNele trimise dintr,un ora n altul circulau ntotdeauna pe aceast cale
Pe msur ce aceste reele de prim stadiu se e$tindeau, ns, s,a descoperit c, n lumea
reelei, linia dreapt nu e neaprat cea mai bun cale de a transmite un mesaN dintr,un loc n altul
8e fapt, mai multe mesaNe puteau circula mai repede dac, n loc de,a transmite ntotdeauna un
apel, s zicem, de la Talla9assee la Atlanta pe acelai drum, reeaua putea numra apelurile din
fiecare picior al sistemului, pentru a unla apoi apelul destinat Atlantei pe liniile disponibile,
trimi#ndu,6 p#n la "eO %rleans sau c9iar (t 4ouis, dec#t s,* am#ne deoarece cea mai scurt
linie dreapt era nt#mpltor ocupat
%ric#t de primitiv, aceasta a fost o inNecie prematur de inteligen sau isteime n
sistem, i a nsemnat, n fapt, c reeaua ncepea s,i monitorizeze propria activitate -u asta,
ntregul sistem a srit pe o a doua treapt de dezvoltare Aceast realizare a dus la multe inovaii
suplimentare, adesea de o minunat ingeniozitate, care n cele din urm au permis reelei
telefonice s monitorizeze mult mai multe lucruri despre sine nsi, s,i verifice componentele
i s anticipeze i c9iar s diagnostic9eze neaNunsurile
!ra ca i cum un organism odinioar mort sau inert ar fi nceput deodat s,i ia singur
tensiunea sanguin, pulsul i ritmul respiraiei
'eeaua devenea contient de sine nsi
(trbt#nd cruci i curmezi ntreaga planet, cu fire aNung#nd n milioane de case, cu
mine ntregi de cupru erpuind n c9ip de cabluri pe sub strzile oraelor, cu sisteme de comutare
i te9nologii de transmisie comple$e, aceste reele din generaia a doua, ncontinuu mbuntite,
rafinate, e$tinse i nzestrate cu tot mai mult inteligen, se numrau pri ntre adevratele
miracole ale epocii industriale
ntruc#t sunt n mare msur invizibile pentru utilizatorul de r#nd
-ivilizaia noastr a subestimat radical inteligena coagulat i frumuseea conceptual a
acestor reele ascunse, precum i semnificaia lor evolutiv
-ci, c#t vreme populaiilor umane nc le mai lipsete p#n i celLF mai rudimentar
serviciu telefonic, cercettorii au deNa greuti s lucreze la un alt salt revoluionar n
telecomunicaii 3 crearea unor reele de generaia a treia, i mai sofisticate
n zilele noastre, cu milioane de computere cuplate n ele, de la -raVs,uri gigante la mici
laptopuri, cu reelele evolu#nd ncontinuu, cu corelarea lor spre a forma o plas intercone$ tot
mai dens, este necesar un nivel de inteligensau contiin de sine i mai nalt, pentru a
manevra volumele incredibil de vaste ale informaiilor ce pulseaz prin ele
-a rezultat, cercettorii se grbesc s fabrice reele i mai contiente de ele nsele Delul
lor sunt aa,numitele reele neurale Acestea nu numai c vor orienta i reorienta mesaNele, ci
efectiv vor nva din propria lor e$perien trecut, prevz#nd unde i c#nd se vor ivi
suprasarcini grele, pentru ca apoi s e$tind sau s,contracte automat seciuni de reea pentru a
prent#mpina solicitrile ! ca i cum Autostrada (an 8iego sau un Autoba9n german ar fi destul
de detepte ca s se lrgeasc sau s se ngusteze conform cu numrul de maini ateptate la un
moment dat
Totui, c9iar nainte ca acest efort maNor s se fi mplinit, ncepe un salt c9iar mai
gigantic "u naintm spre un sistem de generaia a patra, ci ntr,un cu totul alt fel de inteligen
"-.'-ET.'* -. >!(AR.4
P#n acum, c9iar i cele mai istee reele, inclusiv noile reele neurale, nu aveau dec#t
ceea ce s,ar putea numi intra,inteligen Toat isteimea lor era ndreptat spre nuntru
*ntra,inteligena seamn cu inteligena ncorporat n propriul nostru sistem nervos
autonom, care reglementeaz operaiunile involuntare ale trupului, ca btile inimii i secreiile
9ormonale 3 funcii la care rareori ne g#ndim, dar care sunt necesare ntreinerii vieii
'eelele intra,inteligente transmit mesaNul e$act aa cum a fost trimis
%amenii de tiin i inginerii se lupt s menin puritatea mesaNului, strduindu,se s
elimine orice zgomot care l,ar putea perturba sau
:B Un orig R >!((*"% &*T) T)!>!(?AG! 3 Noc de cuvinte/ umbl#nd la mesaN,
ncurc#nd mesaNul, a,i bilga nasul n mesaN, etc UntrX denatura l pot codifica sau
digitaliza, sau pac9etiza Uadic, a,6 fractura n emisii scurteX, pentru a,6 transporta dintr,un loc
n altul l reconstituie
ns, la cellalt capt *ar coninutul mesaNului rm#ne acelai

Astzi, aNungem p#n dincolo de intra,inteligen#, spre reele care s,ar putea numi e$tra,
inteligente Acestea fac mai mult dec#t doar s transfere date Analizeaz, combin,
rempac9eteaz sau modific n alte feluri mesaNele, cre#nd uneori informaii noi pe drum Astfel
masate sau dezvoltate, cele ce ies prin cellalt capt difer de ceea ce s,a introdus 3 fiind
sc9imbate de ctre softOare,nl ncorporat n reele Avem de,a face cu aa,numitele 'eele cu
Caloare Adugat:<, sau C A ",uri:s ?i sunt e$tra,inteligente
n prezent, maNoritatea C A ",urilor se rezum s codifice i decodifice mesaNele,
pentru a le adapta diferitelor medii de informare 8e e$emplu, n +rana, serviciul Atlas A@@ de la
+rance Telecom accept datele de la un computer mainframe, s zicem, apoi *e rempac9eteaz
sub o form pe care o poate recepiona un P -, un fa$, sau un terminal videote$
"u prea interesant, s,ar prea 8ar conceptul de a aduga valoareFunui mesaN nu se oprete
la modificarea caracteristicilor sale te9nice 'eeaua francez >initel, care asigur legtura ntre
:@@@@@@ de domicilii i firme, ofer Gatrad, >itrad, 8ilo i alte servicii care pot accepta un
mesaN n limba francez, pentru a,6 transmite automat n englez, arab, spaniol, german,
italian sau olandez 3 i viceversa -#t vreme traducerile sunt nc rudimentare, rm#n totui
operative, iar unele servicii au nlocuit i vocabularul necesar pentru subiectele care implic, de
pild, probleme aerospaiale, nucleare sau politice
Alte reele primesc date de la un emitor, le trec printr,un model computerizat i livreaz
un mesaN dezvoltat la cellalt capt al firului
.n e$emplu ipotetic simplu ilustreaz acest lucru
(a ne imaginm c o firm de transporturi cu baza la periferia Parisului trebuie s,i
trimit cu regularitate camioanele la patruzeci de distribuitori europeni, aprovizion#ndu,*e
rafturile cu un produs -ondiiile rutiere i meteorologice, precum i rata de sc9imb a valutei,
preurile la benzin i ali factori, difer n feluritele zone ale !uropei n trecut, fiecare ofer
calcula cea mai bun rut, sau telefona zilnic la compania de transport cas primeasc
instruciuni
:< Un origX Ca^ue Added "etOorKti ]nX
:M 8ei n limba rom#na s,ar putea propune acronimul ' C A 3 prin cvasianalogie cu
T C A 3 deocamdat, pentru consecven, optam pentru formula corespunztoare originalului
emNle$ Untr,X
8ar s ne nc9ipuim, n loc de asta, ca un operator C A " *ndependent 3 un purttor
comun 3 nu numai c poate s trimit semnale tuturor oferilor de camion de pe ntinsul !uropei,
ci i informaii curente privind condiiile rutiere, traficul, vremea, valutele i preurile benzinei
-ompania parizian de camioane i poate acum ncrca mesaNele zilnice i instruciunile de drum
n C A ", pentru a le distribui oferilor si
>esaNele, ns, nainte de a aNunge la oferi, sunt trecute prin programul softOare al
reeiei, care aNusteaz automat rutele pentru a reduce la ma$imum timpul de parcurs, KilometraNul,
costurile de benzin i c9eltuielile n valut, pe baza celor mai recente date
n acest caz, instruciunile trimise de ctre firma de transporturi spre oferi sunt
modificate pe drum i dezvoltate nainte de a aNunge la destinatari +irma purttoare de
telecomunicaii 3 operatoarea 'eelei cu Caloare Adugat 3 a adugat valoare integr#nd n
mesaNul clientului informaii proaspete, transform#ndu,6, apoi distribuindu,*
Acestea, oricum, sugereaz numai folosul cel mai simplu al unei reele e$tra,inteligcnte
Pe msur ce reelele aNung s ofere servicii mai comple$e 3 colect#nd, integr#nd i evalu#nd
date %per#nd deducii automate i trec#nd datele de intrare prin modele sofisticate 3 valoarea lor
potenial crete vertiginos
Pe scurt, privim acum spre reele a cror isteime nu m#i intete sc9imbarea sau
mbuntirea sistemului propriu,zis ci, efectiv, acioneaz asupra lumii e$terioare, adug#nd
e$tra,inteligen mesaNelor care trec prin ele
'eprezent#nd, nc, o sclipire n oc9ii ar9itecilor lor, reelele e$tra,inteligente reprezint
un salt evolutiv spre un nou nivel al comunicaiilor 8e asemenea, ridic la un nivel mai nalt
sofisticarea necesar a utilizatorilor lor +iindc, pentru ca o companie s,i ncarce mesaNele ntr,
un C A " ?i s permit modificarea acestora fr o nelegere profund a ipotezelor ngropate
n softOare,C A ",ului, ca trebuie s opereze pe baza oarbei credine, n RoculF deciziilor
raionale
-ci prtinirile ascunse ncorporate n softOare l pot costa scump pe utilizator
4iniile aeriene strine, de e$emplu, s,au pl#ns 8epartamentului Transporturilor din ( .
A -, n reeaua electronic pe care o folosesc mii 8e ageni de cltorie cin (tatele .nite
pentru a le alege zboruri clienilor, se fac discriminri mpotriva lor "umit (abie, sistemul de
rezervri computerizate este operat de ctre A > ' -orp, care este i proprietarul 4iniilor
Aeriene Americane (istemul, care monitorizeaz rezervrileF multor linii aeriene, are ncastrat n
el e$tra,inteligen, sub forma unui model softOaiv care,i indic agentului de cltorii cele mai
bune zboruri disponibile .n punct al reclamaiei se referea la prezumiile integrate e$act fn acest
softOare
Astfel, c#nd o agent de cltorii caut, s zicem, un zbor de la +ranKfurt la (t 4ouis,
>issouri, d#splaVul computerului i prezint zborurile n ordine, pe baza duratei lor de timp
Hborul cel mai scurt e primul pe list 8ar softOare,ul (abre presupunea automat c sc9imbarea
avionului i transferul de la o linie aerian la alta ia nouzeci de minute, indiferent de timpul
efectiv solicitat 8c vreme ce multe dintre zborurile lor spre (tatele .nite necesitau sc9imbarea
avionului i trecerea la o linie american intern, transportorii strini au acuzat faptul c
premisele ascunse ale softOare,ului i penalizau pe nedrept pe aceia ale cror transferuri inter,
linii iau mai puin de nouzeci de minute 8in acest motiv, argumentau ei, zborurile lor aveau mai
puine anse s fie alese de ctre agenii de cltorii ntr,un cuv#nt, e$tra,inte#igenaera
prtinitoare
( ne nc9ipuim, cur#nd, nu o m#n de asemenea dispute i reele, ci mii de C A " ,uri
cu zeci de mii de programe i modele ncorporate, modific#nd i manipul#nd continuu milioane
de mesaNe, n timp ce v#N#ie prin toat economia, de,a lungul acestor osele electronice cu
contiin de sine >area ;ritanie se laud deNa numai ea cu opt sute de C A ",uri, Germania
de Cest cu apte sute, iar n Raponia, mai mult de cinci sute de companii s,au nscris la >inisterul
Potelor i Telecomunicaiilor pentru a opera C A ",uri
!$istena C A ",urilor promite s stoarc nenumrate miliarde de dolari din actualele
costuri de producie i distribuie prin tierea panglicii roii, reducerea inventarului i accelerarea
timpului de rspuns 8ar inNecia de e$tra,inteligen n aceste reele interconectate i n rapid
proliferare are o semnificaie mai ampl Parc ar fi adugarea brusc, orbitoare, a unui corte$
cerebral ntr,un organism care n,a avut niciodat aa ceva -ombinat cu sistemul nervos
autonom, acesta ncepe s nzestreze organismul nu numai cu contiin de sine i capacitatea de
a se sc9imba singur, ci i cu posibilitatea s intervin direct n vieile noastre, ncep#nd cu zona
afacerilor
8atorit acestui lucru, reelele i vor asuma roluri revoluionare noi n afaceri i societate
?i c9iar dac, din c#te tim, nimeni nu a folosit nc e$tra,inteligena n scopuri pernicioase sau
c9iar criminale, rsp#ndirea reelelor e$lra,inteligente se Afl abia n copil aria sa, cu regulile i
msurile de siguran atept#nd nc s iie definite
-ine poate ti ce va urmaP -re#nd un sistem electronic neural care e e$tra,inteligent,
sc9imbm at#t regulile afacerilor, c#t i pe cele ale culturii
!,*, cum ani putea,o numi, va ridica ntrebri ncuietoare despre relaiile dintre date,
informaii i cunotine, despre limbaN, despre etica i modelele absconse pe care le conine
sofrOare,ul 8repturile de redresare, responsabilitatea erorii sau prtinirii, problemele intimitii
i ale ec9itii se vor aglomera n cascad, prin birouri administrative i tribunale, n anii care vin,
pe msur ce societatea va ncerca s,i adapteze e$istena n funcie de e$tra,inteligen
ntruc#t implicaiile !,* vor aNunge ntr,o bun zi dincolo de simplele probleme de afaceri,
ar fi de ateptat s provoace profunde refle$ii sociale, politice i c9iar filosofice -ci miracolele
muncii, ale intelectului i imaginaiei tiinifice, care astzi reduc la insignifian tot ceea ce,a
fost implicat n construirea piramidelor egiptene, catedralelor medievale sau ansamblului de *a
(tone9enge, sunt acum turnate n construcia infrastructurii electronice a viitoare societi supra,
simbolice
!,*, dup cum vom vedea n continuare, rstoarn deNa relaiile de putere n sectoare
ntregi ale noii economii care tocmai ia natere
Raponia i face griNi Pentru lumea din afar, pare adesea invincibil din punct de vedere
economic 8ar lucrurile arat altfel privite dinuntru "u are resurse proprii de energie, cultiv
puin 9ran i e e$trem de sensibil la restriciile comerciale 8ac Venul scade, se alarmeaz
8ac Venul crete, iari se alarmeaz 8ar NaponeziiFca indivizi nu,i fac griNi numai pentru
economie n general i fac griNi i pentru propriul lor viitor Aa c sunt printre cei mai economi
oameni din lume
?i cumpr cantiti enorme de asigurri
>ult timp, principalii beneficiari ai acestei ntregi an$ieti au fost companiile gigant de
asigurri Astzi, oricum, asigurtorii sunt cei ce,i fac griNi
Guvernul desc9ide ua care c#ndva oprea accesul agresivilor broKeri de asigurri ai
Raponiei Totui, companiile de clas mondial ca "omura i 8aiOa, adevrate >errill 4Vnc9 sau
(9earson,uri ale Raponiei, se pregtesc s intre pe terenul industriei asigurrilor
4s#nd la o parte acest aspect, ntregul domeniu al asigurrilor cunoate un tumult de
sc9imbri -lienii cer tot felul de servicii financiare i polie de mod nou, pe care acestor
venerabili uriai 3 "ippon 4ife are v#rsta de peste o sut de ani 3 le vine greu s le creeze i admi
ni streze
Pentru a face fa unor asemenea ameninai, marile firme de asigurare au nceput s,i
ntind o linie electronic de aprare "ippon 4ife pariaz aproape o Numtate de miliard de dolari
pe un nou sistem informatic care adaug :@@@ de P -,uri,c :@@ de computere mai mari pentru
birourile sale satelit, mega,maini pentru brane i sedii, plus scannere optice i ilte ec9ipamente,
toate cuplate ntr,o singur reeL/
-ompania rival 8ai,Rc9i >utual alearg i ea din rsputeri, construind o reea care va
permite agenilor de pc teren s contacteze bncile centrale de date, s rspund telefonic la
comenzile vocaleF sintetizate i s obin fa$uri ale referatelor de date necesare despre clieni
P.T!'!A 8! '!D!A sau polie ntre timp, >eiNi >utual, cu cei 1@@@@ de ageni de
teren ai si, n maNoritate femei, gonete de asemenea s se narmeze cu arsenalul comunicaiilor
8ar companiile de asigurri nu sunt singurele Toat Raponia, s,ar prea, se
electronizeaz 8up cum scrie 8atamation/ -ompaniile maNore de servicii instaleaz reele
cu c#te cel puin :@@@ de P -,uri n toate colurile Raponiei *ar Tos9iVuKi "aKamura de la
>eiNi declara/ 8ac nu UX, am putea pierde totul
"aKamura are dreptate -ci, pe msur ce reelele electronice se ntind, puterea ncepe s
se transfere ?i nu numai n Raponia (tatele .nite i !uropa, de asemenea, se cableaz ca
niciodat !ste cursa electronic a secolului
*" -E.TA'!A 8%-.4.*
( ne g#ndim *a o perec9e de blugi 8ocul din care sunt confecionai poate foarte bine s
provin de la ;urlington *ndustries Aceast gigantica firm american de te$tile trimite clienilor
si softOare gratuit care le permite sa comunice direct cu mainframe,ul de *a ;urlington, s
pipie electronic stocurile de doc, s gseasc sortimentul anume de material pe care,6 doresc i
s,6 comande 3 totul, cu viteze instantanee
+abricanii ca ;urlington sper c asemenea servicii i vor distinge de competitori, vor
uura viaa clienilor 3 i, simultan, i vor nctua pe aceti clieni at#t de str#ns n noile sisteme
de intersc9imb de date electronice:5 U! 8 *X, nc#t le va fi foarte greu s mai scape
4a nivelul cel mai simpKi, sistemele ! 8 * Permit doar sc9imbul electronic de
documente ntre companiile sau unitile de afaceri 3 facturi, liste, date de inventar i altele la fel
8ar a te opri la at#t e ca i cum l,ai numi pe >ozart lutar -ci, mariind ntre ele bazele de date
i sistemele electronice, companiile sunt capabile s formeze parteneriate e$trem de intime
8e e$emplu, n timp ce ;urlington i desc9ide clienilor dosarele de inventar, 8igital
!auipment, fabricantul de computere, i dezvluie furnizorilor secretele de design -#nd 8 ! -
Plaseaz o comand de componente, i poate transfera eletronic tot dosarul 8esign,Asistat,
de-omputer firmei furnizoare, astfel c at#t cumprtorul c#t i v#nztorul pot lucra mpreun
mai str#ns, pas cu pas (copul este intimitatea
& UnorigX electnmK iltua mfercnange UntrX
>arile companii de autoturisme refuz virtualmente de,acum s mai fac afaceri cu
furnizori care nu sunt ec9ipai pentru interaciunea, electronic 4a +ord, cincizeci i apte de
fabrici de piese au fost anunate c trebuie s,i sc9imbe pe cale electronic programele de
e$pediie, rec9iziiilede materiale, eliberrile i recepiile, at#t cu consumatorii c#t i cu
furnizorii
;eneficiile ! 8 * "u constau numai ntr,o reducere a 9#rogriei i inventarului, ci i n
rspunsuri mai rapide i mai fle$ibile fa de nevoile clientului 4aolalt, acestea pot totaliza
economii masive
8ar tranziia mondial la 9itersc9imbul electronic mai implic i modificri radicale ale
sistemului de afaceri -ompaniile se reunesc n ceea ce s,ar putea numi grupuri de mprtire,a,
informaiei Tot mai multe comunicaii traverseaz 3 i, uneori, nceoeaz 3 graniele
organizaionale
+ie ntr,o companie Naponez de asigurri, fie ntr,o fabric american de maini, ! 8 *
+oreaz sc9imbri maNore n contabilitate i alte sisteme de control -#nd o companie trece pe
electronic, sarcinile lucrtorilor se modific, oamenii se mut, unele departamente c#tig
autoritate, altele o pierd ntreaga relaie dintre firm, furnizori i clieni e zguduit
Asemenea micri de putere, ns, nu se limiteaz numai la firmele individuale (ectoare
ntregi ale economiei resimt deNa impactul ! 8 *
-ci ! 8 * (e poate folosi ca arm pentru a eradica mesagerii i intermediarii
A"G'%(*(T.4 T'%("*T
(9iseido, principala firm de cosmetice a Raponiei, de e$emplu, i folosete reelele
pentru a esc9iva tradiionalul lan de distribuie Pudrele, cremele, rimelurile, loiunile de la
(9iseido i toate celelalte se gsesc pretutindeni n Raponia i ncep s plesneasc i pe pieele
Americane i !uropene
-onect#ndu,i computerele direct cu cele ale clienilor, (9iseido ocolete angrositii i
antrepozitele, livr#nd din propriile sale centre de distribuie direct n magazine 8ac (9iseido i
ali fabricani pot vorbi direct cu detailitii, iar detailitii pot accesa electronic informaii din
computerele fabricantului nsui, cine mai are nevoie de intermediariP
AngorsistulP TroscW 8epit e$clam >onroe Greenstein, analist al comerului cu
amnuntul Ua ;ear, o firm de securiti (tearns din "eO IorK Pentru a evita aceast soart,
angrositii se ntorc i ei spre armamentul electronic
-el mai mediatizat, clasic de,aci >, caz de angrosist lu#nd ofensiva 3 i captur#nd noua
putere pe piaa de desfacere ,implic Aprovizionarea (pitaliceasc AmericanB@, actualmmente
parte integrant din -orporaia de ngriNire a (ntii ;a$terrtl ncep#nd din 65<=, A ) (
A instalat terminale n spitale, ngduindu,le s dialog9eze direct, printr,o reea, cu
computerele sale !ra mult mai simplu ca spitalele s comande cele necesare de la A ) (
Aps#nd pe un buton, dec#t trat#nd cu ali furnizori, mai puin sofisticai
4a r#ndul su, A ) ( A folosit reeaua pentru a,i alimenta clienii cu tot felul de
informaii utile despre produse, folosirea lor, costuri, controlul de inventar, etc ntruc#t sistemul
A ) ( !ra at#t de prompt i demn de ncredere, spitalele i,au putut reduce propriile inventare,
economisind sume substaniale *ar dac un spital i nc9eia toate afacerile cu A ) (, compania
oferea spitalului un ntreg sistem de management al informaiei
Afacerile A ) ( Au #nit n sus ca o rac9et F
-onsultantul Peter Jeen, dintr,al crui studiu, -oncurena n timpB7, sunt e$trase o
parte din aceste date, descrie felul cum +oremost >cJesson, un angrosist de produse
farmaceutice, a aplicat strategia A ) ( n propriul su domeniu
n momentul c#nd comenzile clienilor curg electronic n computerele *ui +oremost
>cJesson, dinspre terminalele manuale amplasate n 6:@@@ de magazine, ele sunt instantaneu
sortate i consolidate Acest fenomen genereaz propriile comenzi ale *ui +oremost >cJesson,
dintre care nu mai puin de Numtate sunt apoi, *a r#ndul lor, transmise automat i instantaneu
firmelor sa^e furnizoare
Astfel de sisteme de mare vitez *e permit lui +oremost, A ) ( ?i multor alte firme s
se cableze at#t de str#ns n operaiunile cotidiene ale clienilor, nc#t le,ar deveni costisitor i
comple$ s,i mute afacerile n alt parte n sc9imb, sistemele aNut clienii s economiseasc
sume semnificative de bani i s se descurce mai vioi cu treburile zilnice Toate acestea se ac9it
n putere de negociere, 8ar A ) ( ?i >cJesson nc reprezint nite e$cepii >aNoritatea
angrositilor s,ar putea s aib de nfruntat un Noc electronic de,a ng9esuitelea, prini ntre
fabricani i detailitii din ce n ce mai sofisticai
YF Un origX American )ospitnl(upplV, UabrX A ) ( UntrX B6 Un origX ;a$ter )ealt9
-are -orporation UntrX ft7 Un origX -ompetingin Time, Peter G & Jeen -ambriRge, >ass/
;allinger l&fiuurX \
P'%P'*!TED* +."-*A'! ?l -E* +!'AT!
.rmeaz la r#nd companiile de depozitare, candidate *a complicaii pe msur ce e$tra,
inteligena se propag prin ansamblul economiei
-resc#nda specializare i fle$ibilitate a fabricaiei devenit posibil cu aNutorul
computerelor nseamn, printre altele, o trecere de la c#teva comenzi mari de produse uniforme la
numeroase comenzi mai mici pentru produse diversificate (imultan, accelerarea afacerilor
ncuraNat de activitatea reelelor electronice sporete presiunile asupra fabricilor i magazinelor,
pentru li vrarea e$act,la,timp
Toate acestea implic mai puine e$pediii en,gros, timpi de depozitare mai scuri, cicluri
mai rapide i mai mult insisten asupra informaiei precise despre mpreNurrile fiecrui articol
depozitat 3 mai puin spaiu, mai mult informaie
Aceast substituie reduce autoritatea negustorului de spaiu i mpinge antrepozitele
detepte n cutarea de funcii alternative .nele folosesc reelele i computerele pentru a vinde
clienilor servicii de date softOare, management de transport, ambalare, sortare, inspectare,
servicii de asamblare i reducere a preurilor la minimum i aa mai departe *ar altele
,Antrepozitele (umitomo din Raponia, de pild 3 trec la dezvoltarea afacerilor cu proprieti
funciare, odat ce funciile tradiionale ale depozitarului secfuiesc
!conomia supra,simbolic i rsp#ndirea e$tra,inteligenei mai zguduie i sectorul
transporturilor 3 feroviare, maritime i rutiere
Asemenea antrepozitelor, multe firme de transport se orienteaz i ele spre reelele
electronice pentru a se salva
n Raponia, micarea ctre producia de fabric n serii scurte i insistena pe livrri e$act,
la,timp nseamn un mare impuls al activitii cu efort redus *ar n Roc s se e$pedieze
sptm#nal stocuri masive, se tinde spre livrrile mai mici dar mult mai frecvente -ea mai rapid
dezvoltare o prezint v#nzarea din u,n u
-eea ce vedem, prin urmare, este preluarea e$tra,inteligenei de ctre toate sectoarele
tradiionale de producie i distribuie pentru a supravieui, sau ca arm ofensiv spre a,i e$tinde
puterea
>%;*4*HA'!A P!"T'. 'EH;%*.4 !4!-T'%"*-
(cara de proporie a rzboiului electronic crete, alunei c#nd industri i ntregi se
mobilizeaz pentru lupta
d Un origX '!A4 !(TA T! A"8 'A64( 3 semi,oinufnnic ntre rea^i miFl$ U" TrX
Grupurile industriale atot,cuprinztoare, mai degrab dec#t firmele individuale, trec n
colectiv la,aciune Asemenea reele atot,cuprinztoare sunt de remarcat mai ales n Raponia,
unde formaia lor e ncuraNat mai puternic de ctre omniprezentul >inister al -omerului i
*ndustriei *nternaionale Astfel, > * T * mboldete industria petrolier s,i completeze o
reea care va ega rafinriile, instalaiile rezervoarelor de petrol i detailitii 'eelele cu Caloare
Adugat la scar industrial au aprut deNa n domenii disparate ca al alimentelor congelate,
oc9elarilor i articolelor sportive
'eele atot,industriale similare rsar i prin alte pri n Australia, dou C A ",uri
concurente, &oolcom i un serviciu oferit de ctre TalmanPtV, 4td, pentru broKerii i
e$portatorii de l#n, rivalizeaz pentru afaceri i au n perspectiv cone$iunile electronice cu
Tradegate, o reea de comer internaional, i !MRT, un sistem de cliring al e$porturilor
n (tatele .nite, este n curs de desfurare o campanie maNor de a desv#ri o reea care
va lega laolalt nu numai fabricanii de te$tile ca ;urlington, ci i productorii de vestimentaie i
detailitii gigani ca &al>art i J >art, (pre a obine spriNin pentru acest efort, businessmeni ca
'oger >illiKin, preedinte al >i#liKin ` -ompanV, in discursuri, convoac seminarii, finaneaz
studii i predic evang9elia reelei
% problem,c9eie n industrie a reprezentat,o timpul prea lent de rspuns >oda
vestimentar se sc9imb re Pede, astfel cindustria vrea s
-omprime timpul dintre,comand i livrare de la sptm#ni la zile, prin instalarea unei
reele electronice care face legtura ntre estorie i casa de marcat en detail Acceler#nd
rspunsul, devin posibile uriae reduceri de inventar
(istemul electronic permite detailitilor s comande serii mici i s le nlocuiasc mai
frecvent pe cele cu v#nzare rapid, pe msur ce se sc9imb stilurile i gusturile clientelei, n loc
de,a rm#ne ncrcai cu mrfurile care seF v#nd lent >illiKen citeaz e$periena unui lan de
magazine universale care era capabil s v#nd cu 7:[ mai muli pantaloni albi, in#nd simmultan
n inventar cu 7:[ mai puine perec9i ntr,adevr, cu sistemul instalat doar parial, rezultatele ar
fi fost dramatice -ampania a#nceput#n 65=B P#n n 65=5, conform cu Art9ur Andersen `
-ompanV, mai mult de aptezeci i cinci de detailiti investiser n sistem apro$imativ
1B@@@@@@@@ Z, anunaser 'spunsul 'apid i beneficiaser deNa de suma de 5B@@@@@@@@Z
8e fapt, >illiKin i muli alii cred c se pot economisi at#tea miliarde, nc#t inteligena
electronic poate sluNi ca arm n rzboaiele comerului internaional 8ac eficiena se poate,
ridica ndeaNuns, i suficient de repede, continu acelai raionament, industriile americane de
te$tile i mbrcminte vor fi apte s concureze mai eficient contra importurilor de munca ieftin
n timp ce companii individuale, i industrii ntregi zoresc s se poziioneze pentru viitor,
construindu,i propriile reele cu scop special, Fali gigani alearg s instaleze reele globale cu
scopuri multiple, care vor transmite mesaNe pentru toat lumea
Asistm, prin urmare, la emergena mai multor tipuri de straturi ale reelelor electronice/
reele private concepute din start pentru angaNaii unei singure firmeL cablri ! 8 * ntre
companiile individuale, clienii lor i^sau v#nztoriL i reele atot,indusrriale Acestora, ns,
trebuie s li se adauge reelele generice 3 aa,zisele purttoare comune 3 necesare pentru a
conecta ntre ele reelele de nivel inferior i a transporta mesaNele tuturor celorlali
Columul de mesaNe i date care erupe acum prin sistemul neural e at#t de mare, nc#t a
izbucnit o btlie pe scar i mai larg, ntre marile companii care doresc s domine acest serviciu
purttor comun Gigani ca ;ritis9 Telecom, A T`T ?i J 8 8 8in Raponia gonesc s,i
e$tind capacitatea i s grbeasc flu$urile de date Pentru a complica i mai mult lucrurile,
companii mari care au propriile lor reele globale v#nd servicii outsiderilor i concureaz cu
purttorii comuni Astfel, ToVota, de e$emplu, i * ; >, lupt pentru afaceri care altminteri ar
putea reveni uneia dintre vec9ile companii telefonice General !lectric opereaz o reea n
aptezeci de ri, iar ;enetton, cu baza n *talia, conteaz pe G ! Pentru a,i conecta 5@[ din
angaNai
-eea ce se formeaz sub oc9ii notri, este un sistem multistratificat, ntru totul nou 3
infrastructura economiei pentru secolul MM*
;.-4A -4*!"T.4.*
8ezvoltarea sa provoac noi confruntri pentru controlul cunotinelor i al
comunicaiilor, lupte care comut puterea ntre oameni, -ompanii, industrii, sectoare i ri
Totui, neuralizarea economiei abia a nceput i deNa noi parteneri intr zilnic n Nocul puterii
Acetia includ companiile cartelelor de credit, marile case de comer Naponeze, fabricanii de
ec9ipamente i muli alii -rucial pentru acest sistem n curs de nfiinare este cartela de
plastic _
8in portofelul consumatorului *ndiferent dac e o cartel de telter, o carte de credit
convenional sau o cartel de debit deteapt, cartela e o verig ntre reea i individ Aceast
verig poate, n principiu, s se e$tind enorm
Pe msur ce toat lumea, de la companiile bancare i petroliere p#n la comercianii
locali, nainteaz tot mai ad#nc n era electronic0 pe
*
\fmsur ce cartelele propriu,zise devin mai detepte, purt#nd i transmi#nd & mari
cantiti de informaie0 ?i pe msur ce banii nii devin suprar simbolici, nemaifiind
cramponai nici de metal, nici de 9#rtie -artela ofer veriga lips din sistemul neural ce se nate
%ricine controleaz cartela 3 banc9erii sau rivalii lor 3 are un bnepreuit canal spre
cminul i viaa cotidian Astfel, vedem o insisten f \ de a lega clienii individuali n reelele
specializate n Raponia, R - ; -o, J o firm de cartele de credit, mpreun cu " T T 8ata
-ommunications, f lanseaz o cartel pe care femeile o pot folosi la coafor (per s conecteze f
1:@@@ de coafori cu 6@@@@@@@ de cliente purttoare de cartele, ntr,o f/ perioad de doi ani
R Cisul de perspectiv al constructorilor de reele din lume este o singur bucl integrat,
trec#nd de la client Ucare va spune pe cale * electronic firmelor ce bunuri sau servicii s ofereX0
pe la productor0
* prin ceea ce va mai rm#ne din firmele intermediare de distribuie0 la Y detai9st sau
serviciul electronic de cumprturi *a domiciliu0 ?i, n final, i, napoi n casa clientului,
fL %rice companie sau grup industrial care poate dob#ndi controlul r principalelor trepte
ale acestui ciclu va deine o putere economic decisiv *, 3 i de aici, totodat, o considerabil
putere politic 8ar cucerirea ei va l depinde mai puin de capital dec#t de creier 3 inteligena
ncorporat n computere, softOare i reelele electronice
R ;4*THJ'*!G l" A+A-!'*
\ !conomiile trecutului, fie agricole sau industriale, erau cldite n Nurul unor structuri de
lung durat
n locul acestora, aezm baza electronic a unei economii \F caleidoscopice accelerative,
capabil s se reformuleze instantaneu n noi configuraii, fr a se spulbera "oua e$tra,
inteligen face parte din F ec9ipamentul necesar de adaptare
n derutantul flu$ nou, afacerile pot folosi e$tra,inteligena pentru a lansa atacuri,surpriz
asupra teritoriilor complet virgine, ceea ce nseamnL c firmele nu mai pot fi sigure de unde va
proveni urmtorul impuls competitiv
-lasicul blitzKrieg 3 at#t de analizat n literatura reelelor 3 a fost lansarea firmei -as9
>anagement Account n 65<< de ctre >errill 4Vnc9, o te9nologie timpurie de folosire,a
informaiilor pentruFun scop 4strategic, distinct de cel strict administrativ
-as9 >anagement AccountBA, sau - > A, era un nou produs financiar care combina
patru servicii anterior separate pentru client/ un cont de control, un cont de depunere, o carte de
credit i un cont de garanie -lientul putea muta banii n voie ntre toate acestea patru "u e$ista
plut, iarcontulde control ac9ita dob#nzile
*ntegrarea acestor produse p#n atunci disparate ntr,o singur ofert era posibil doar
datorit te9nologiei sofisticate a reelelor electronice i computerelor lui >errill 4Vnc9 n
dousprezece luni, >errill a supt :@@@@@@@@@ Z de conturi ale clienilor i, p#n n 65=A,
conform consultantului Peter Jeen, <@@@@@@@@@@ Z inundaser m#inile lui >errill Jeen o
numete o lovitur preemptiv contra bncilor, care vedeau sume vaste retrase de clienii care
preferau -> A n locul unui cont bancar obinuit % cas de garanii, nesupus reglementrilor
bancare i neconsiderat banc, devasta bncile
8e,atunci, multe bnci i alte instituii financiare au oferit pac9ete similare, dar >errill
avea fa de ele un avans de c#iva ani
"oile configuraii concureniale, 9ibride i ciudate 3 care reflect o restructurare a pieelor
ca rezultat al e$tra,inteligenei 3 se vd n mutarea detailitilor ca grupul (eibu (aison din
Raponia n sfera serviciilor financiare .n subsidiar al (eibu plnuiete s instaleze automate
electronice de eliberat bani lic9izi n staiile de cale ferat ;ritis9 Petroleum, dup ce i,a
nfiinat propria banc interna, vinde servicii bancare ou ts ideril or
'aelele e$tra,inteligente aNut la e$plicarea amplului impuls al dereglemenirii industriei
i sugereaz c regulamentele guvernamentale e$istente se vor dovedi tot mai puin eficiente
-ci reglementrile actuale se bazeaz pe categorii i diviziuni ntre industrii care nu mai e$ist
n epoca e$tra,inteligenei Ar trebui ca regulile bncilor s se aplice i pentru non,bnciP 4a
urma urmei, ce este o banc, n ultima vremeP
-onect#nd operaiunile propriu,zise peste liniile companiilor, d#nd companiilor
posibilitatea s concureze n domenii c#ndva considerate complet strine, reelele e$tra,
inteligente sparg vec9ile specializri, vec9ea diviziune instinaionalizata a muncii
n locul lor, apar noi constelaii i grupri de companii, corelate dens, nu numai prin bani,
ci i prin informaia stp#nit n comun
n mod ironic, ruptura provocat de aceast drastic restructurare a economiei n Nurul
cunoaterii e$plic multe dintre disfuncliile i ineficientele de astzi 3 facturile rtcite, erorile de
computer, serviciile
BA -ontul de >anagement al ;anilor 4ic9izi UntrX inadecvate, sentimentul c nimic nu
funcioneaz cum trebuie Cec9ea economie a coului,de,fum se dezintegreazL noua economie
suprasimbolic nc e n curs de construire, iar infrastructura electronic de care depinde ea este
nc ntr,un stadiu primitiv de dezvoltare
*nformaia este cea mai fluid dintre resurse, iar fluiditatea e piatra de 9otar a unei
economii n care producia i distribuia 9ranei, energiei, bunurilor i serviciilor depind tot mai
mult de sc9imbul simbolic
-eea cc se formeaz este o economie care arat ea nsi mai mult ca un sistem nervos
dec#t ca orice altceva, i care funcioneaz conform unor reguli pe care nc nu le,a formulat
coerent nimeni
ntr,adevr, ascensiunea fr precedent a e$tra,inteligenei ridic ntrebri profunde,
uneori cutremur#toarre, pentru societate ca ntreg, absolut diferite de cele pe care le impuseser
revoluiile anterioare ale comunicaiilor
A(-!"(*."!A *"+%,>%"%P%4.'*4%'P
!$tra,inteligena poate stoarce din economie nenumrate miliarde de grsime i risip
Potenial, ea reprezint un enorm salt nainte 3 substituirea prin putere cerebral i imaginaie, nu
numai a capitalului, energiei i resurselor, ci i a muncii abrutizante
8ar faptul ca e$tra,inteligena s produc un mod mai bun de via depinde de
inteligena politic i social care g9ideaz dezvoltarea ei n ansamblu
-u c#t devin reelele noastre mai automatizate i mai e$tra,inteligente, cu at#t se ascunde
mai mult vederii luarea omeneasc a deciziilor, i cu at#t devenim toi mai dependeni de
evenimentele preprogramate, bazate pe concepte i supoziii pe care puini le neleg i care
uneori nici nu se dezvluie de bun voie
"u peste mult, puterea computerelor va face un salt nainte datorit procesrilor paralele,
inteligenei artificiale i altor nucitoare inovaii
'ecunoaterea glasului i traducerea automat vor deveni, fr,ndoial, folosite pe scar
larg, alturi de displaVurile vizuale de nalt definiie i sunetul de clas,de,concert Aceleai
relele vor transmite cu titlu de rutin voci, date, imagini i informaii sub alte forme Toate
acestea ridic profunde ntrebri filosofice
.nii vd n ele iminenta monopolizare a cunoaterii >omentul adevrului, scria
profesorul +redcric Rameson de la 8uKe .ni veri tV#ntrun stadiu anterior al ascensiunii
economiei simbolice,0(osete atunci c#nd problema proprietii i controlului asupra noilor
bnci de F informaii0 blovetec cu nverunare Rameson prevede spectrul unui monopol privat
globaW Asupra informaiei Aceast team este acum mult prea simpla Problema nu e dac un,
singur gigantic monopol privat global va controla toate informaiile 3 lucru ce pare foarte
improbabil 3 ci cine va controla nesf#ritele conversii i reconversii ale acestora, devenite
posibile datorit e$tra,inteligenei, n timp ce datele, informaiile i cunotinele strbat sistemul
nervos al economiei supra,simbolice
"oi i buimcitoare probleme despre folosirea corect i incorect a cunotinelor se vor
ridica, pentru a se confrunta cu afacerile i societatea n ansamblu "u vor mai reflecta doar
adevrul baconian al cunoaterii care e putere, ci adevrul de nivel mai nalt c, n economia
suprasimbolic, cunoaterea despre cunoatere este aceea care va conta cel mai mult
'EH;%*.4 4E'G*T
.mbrel nu,i totuna cu automobil "u numai datorit mrimii, funcNiei i costului %mul
poate folosi o umbrel fr a mai cumpra i alt produs .n automobil, prin contrast, nu e de nici
un folos fr carburant, servicii de reparaii, piese de sc9imb, ca s nu mai pomenim strzile i
drumurile .mila umbrel, prin urmare, e un individ robust, ca s zicem aa, oferindu,i propria sa
valoare utilizatorului fr s depind de vreun alt produs
Citeaza main, dimpotriv, e un Nuctor rle ec9ip, complet dependent de alte produse
4a fel i lama de ras, magnetofonul, frigiderul i mu de alte produse care funcioneaz numai n
combinaie cu altele
Televizorul s,ar 9olba orb n livingroom, dac nu i,ar transmite cineva, de undeva,
imagini P#n i banalul umera din dulap presupune o sting9ie sau un rastel de care s fie agat
+iecare dintre acestea face parte dintr,un sistem de produse Tocmai natura sistemic este
principala lor surs de valoare economic ?i, ntocmai cum Ructorii de ec9ip trebuie s Noace
dup anumite reguli convenite, produsele sisternice au nevoie de standarde de funcionare .n
stecKer electric cu trei mufe nu e de mare folos dac toate prizele din perete au doar c#te dou
guri
Aceasta distincie ntre produsele de sine stttoare i cele sisternice arunc o lumin
revelatoare asupra unei probleme care amplific actualele rzboaie ale informaiilor pe tot
ntinsul lumii +rancezii l numesc la guerre des normes 3 rzboiul pentru standarde 4uptele
pentru standarde fac ravagii n industrii diverse, ca te9nologia medical, vasele de presiune
industrial i aparatele de fotografiat
.nele dintre cele mai e$plozive 3 i publice 3 dispute se leag n mod direct de modul n
care sunt create i distribuite datele, informaiile, cunotinele, imaginile i divertismentuf
+iind, n esen, o btlie global pentru dolari i putere politic, deznodm#ntul su va
aciona n milioane de domicilii Ca comuta radical puterea printre giganii industriali ai lumii/
companii cal ; >, A T`T, (onV i (iemens ?i va afecta economiile naionale
"icieri nu are aceast lupt un caracter mai public dec#t n confruntarea trilateral de a
determina ce fel de televiziune va urmri lumea n urmtoarele decenii
>*HA 8! % R.>ETAT! 8! T'*4*%" 8! 8%4A'* n prezent, n diferitele zone ale
globului se folosesc trei standarde fundamentale de televiziune/ "T(-, PA4 i (!-A>, vag
diferite dar incompatibile 8in acest motiv, un program american ca T9e -osbV (9oO trebuie
de obicei s fie convertit dintr,un sistem n altul nainte de a putea fi difuzat n strintate 8ar
imaginile produse de toate cele trei sisteme sunt ceoase n comparaie cu ceea ce cunoatem sub
denumirea de )8TC 3 televiziunea de m#ine
Televiziunea de nalt,definiie5: reprezint pentru actualele ecrane video la domiciliu
ceea ce este compact,discul pe l#ngplaca zg#riat care c#nta la gramofonul bunicii nalta,
definiie poate aduce pe ecranul televizorului imagini care concureaz calitativ cu cele mai mari
ecrane de cinematograf Poate face ca o imagine scoas din computer s arate la fel de luminoas
i precis ca pagina cel mai bine tiprit
-ongresman,ul >ei 4evine a atras atenia n depoziia sa naintea subcomisiei pentru
telecomunicaii din -amera 'eprezentanilor ( . A
-, n pofida denumirii, e vorba de mult mai mult dec#t simpla televiziune
)8TC,ul, a spus el, reprezint o nou generaie de produse electronice pentru consum,
care va determina evoluii te9nologice n zeci de domenii, de la cipuri i fibre optice p#n la
baterii i te9nica aparatelor de nregistrat ntruc#t imaginea )8 este at#t de bun, s,ar putea
c9iar s dea posibilitatea cinematografelor din ntreaga lume s,i primeasc filmele via satelit,
dec#t pe pelicul, ca n prezent, ceea ce ar desc9ide o imens pia suplimentar pentru receptorii
prin satelit i celelalte ec9ipamente
B: Un origX )ig9,detlnilion TC UntrX n total, deci, decizia privind care anume
standard UeX )8TC se vor folosi va contura o pia mondial estimat la valoarea de Numtate de
trilion de dolari
*nginerii Naponezi lucreaz ia )8TC de aproape douzeci de ani n prezent, nalta,
definiie e pe cale s erup n scena economic a lumii *ar c#nd o va face, scrie ;ernard -assen
n 4e >onde 8iplomatiatieFY, Naponezii i americanii amenin s arunce n desuetudine toate
aparatele T C !uropene 3 i s fie singuri deintori ai puterii de a le nlocui
Raponezii sperau c lumea va adopta un singur standard pentru )8TC
Aceasta ar fi simplificat problemele i i,ar fi scutit de multe c9eltuieli -u avantaNul lor a
start, dac ar fi fost capabili s v#nd acest standard internaional de baz, s,ar fi desc9is calea
pentru o masiv e$pansiune a industriei Naponeze de produse electronice de larg consum
Pentru a preveni, ns, acest masacru, guvernele i reelele de televiziune europene Un
multe cazuri, unul i acelai lucruX au convenit s insiste pe standardele de transmisie care sunt
incompatibile cu sistemul Naponez Astfel, sper ele, fabricanii europeni vor avea o ans s
recupereze 9andicapul te9nologic nalta,definiie va putea fi atunci introdus gradai de ctre
europeni nii
Treizeci i dou de staii de emisie, universiti i fabrici europene s,au constituit grbite
n proiectul !ureKa 5: i au nceput s dezvolte un sel complet de te9nologii )8, acoperind totul,
de la studiouri i ec9ipamente de transmisie p#n la televizoarele propriu,zise T9omson ( A
8in +ran a coordonat ec9ipa care lucra la standardele te9nice ale produciei de televiziuneL
'obert ;osc9 Gmb) din Germania de Cest s,a concentrat asupra ec9ipamentelor de studiouL
Tliorn^!>* din >area ;ritanie, asupra receptoarelor TC
ntre timp, europenii au nceput sa curteze i (tatele .nite >inistrul potelor i
telecomunicaiilor din Germania de Cest, -9ristian (c9Oarz(c9illing, a zburat *a &as9ington i a
propus o alian oficial, argument#nd c n,ar trebui s permitem Raponiei s obin supremaia
n urmtoarea generaie de standarde
8e,acum, Naponezii au nceput s se ngriNoreze c europenii le,ar putea stopa progresul,
lans#nd efectiv un contraatac at#t asupra ( . A -#t i a pieelor interne Naponeze, cu euro,
versiunea lor )8TC Pentru a bloca acest lucru, fabricanii Naponezi au declanat n (tatele .nite
un lobbV puternic mpotriva sistemului european
Bft 4umea diplomatic UntrX
8ate fiind toate aceste incertitudini, Naponezii se pregtesc calmi, de asemenea, s
comercializeze diferite aparate pentru diferite zone ale globului, ca msur de prevedere n
eventualitatea c nu vor putea impune un singur standard
Paranoia economic b#ntuie dezlnuit i prin (tatele .nite, unde ntreaga problem a
)8TC s,a mpotmolit n dezbateri te9nice care despic firul de pr n patru, controverse politice
i rivaliti comerciale
-ele trei mari reele de televiziune americane vor s ncetineasc )8TC,ul *nsist pentru
un singur standard american, care s poat purta semnalele curente precum i noile imagini
)8TC Prin contrast, industria televiziunilor prin cablu i satelit a ( . A Argumenteaz c
acest unic standard ar paraliza cercetarea pentru transmisii superioare prin satelit i cablu
ntre timp, -ongresul vrea s se asigure c atunci c#nd vor ncepe s curg noile aparate
n casele americanilor, acestea vor proveni din fabrici locale n acest moment, declar
congresman,ul !dOard R >arKeV, companiile Naponeze i europene se afl departe, n fa U0X pe
c#nd industria noastr intern de produse electronice de larg consum e muribund n plin arN
a te9no,naionalismului, efortul de rzboi pentru televiziune se va ncinge i mai mult n anii
urmtori 8ar c9iar n timp ce btlia pentru viitorul televiziunii se nfierb#nt, e n curs de
desfurare o lupt paralel pentru a da form viitorului computerelor
(TA"8A'8! (T'AT!G*-!
Ameitorul ritm actual al inovaiilor i silete pe fabricani s aleag o strategie/ fie
inventeaz i impun un standard 3 fie se *as mpini ntr,o (iberie comercial, unde produsele
lor au piee de desfacere i utilizri limitate
* ; > A fost fora dominant n industria computerelor nc de la nceputuri -omis,
voiaNorii cu costume albastre, nc9eiate de sus i p#n Nos, ai * ; >, au fost aceia care au instalat
primele mainframe,un n corporaii i birourile guvernamentale ?i, timp de aproape dou
decenii, * ; > ",a avut de nfruntat dec#t o concuren slab i dezorganizat
>are parte din monumentalul succes al * ; > (,ar putea pune pe seama capacitii sale
de a stabili 3 i impune 3 un standard penuu ceea ce intr n componena computerelor
4a nceput, cel mai mult a contat 9iudOareTreptat, ns, a devenit evident c soflOare,ul
este cel mai important element din orice sistem computerizat Aa,zisele aplicatii,program erau
seturi de instruciuni destinate mainii, pentru a ndeplini sarcini ca socotelile contabile sau
procesarea de cuvinte, imprimarea, prezentarea de grafice i comunicarea
8ar fiecare computer are ncorporat n el un soi de meta,program, numit sistem de
operare, care determin ce alte feluri de programe poate sau nu poate s ruleze
-9eia de a domina industria computerelor se afl n softOare 3 fr de care mainile sunt
interne i nefolositoare ns c9eia dominrii soffOare,ului este sistemul de operare *ar nivelul
suprem de control 3 c9eia dominrii sistemelor de operare 3 subzistm standardele de care, la
r#ndul lor, aparin acestea -ontrolul * ; > Asupra standardelor a fcut din respectiva firm
supraputerea lumii computerelor
n pofida eforturilor * ; >, ns, alte sisteme de operare au rsrit de,a lungul anilor, ca
.ni$
S %ferit iniial de ctre A T`T -#nd AppRe -omputer a declanat revoluia
microcomputerelor, la Numtatea anilor F<@, a optat anume s creeze maini necompatibile cu * ;
>, aleg#nd un sistem de operare diferit
Astzi, pe toate fronturile se duce o lupt internaional ntre * ; >
?i principalii si concureni, pentru a stabili standardul sistemelor de operare din viitor
;tlia e nalt,te9nic, ntre e$peri care se ceart cu ali e$peri 8ar implicaiile aNung mult
dincolo de industria computerelor n sine, iar guvernele *e consider direct legate de planurile lor
economice de dezvoltare pentru m#irie
ntruc#t * ; > -ontinu s domine terenul, i dat fiind c sistemele sale de operare i
constr#ng pe utilizatori i competitori deopotriv, o organizaie cu baza la 4ondra, numit
M^%pen, s,a 9otr#t s creeze un standard pentru sistemele de operare ale minicomputerelor,
staiilor de lucru i P -,urilor ,noile domenii n care * ; > ! cel mai vulnerabil
(tabilit pentru nceput de ctre A T`T, 8igital !auipment i (iemens,uR german,
include acum i compania +uNitsu, toate cer#nd un nou standard desc9is, n locul unei bariere
fa de ec9ipamentele non,* ; >
8e atunci ncoace, presiunea e$ercitat asupra * ; > A devenit at#t de puternic, nc#t
compania a fost determinat s se alture grupului i s Fse angaNeze, cu inima ndoit, c n viitor
se va dedica unei politici desc9ise
-9iar nainte caFaceast nfr#ngere s se fi stabilizat pe deplin, 4; >
A avut de nfruntat o alt provocare, de ast dat acion#nd direct mpotriva *ui >a ;ell,
-ompania Telegrafic i Telefonic American P#n n 65B@
*nginerii de :o^9vaiede la A T`T !laboraser un sistem de operare numit .ni$, pentru
uzul lor propriu Acesta deinea anumite caracteristici care,6 fceau atractiv pentru universiti i
unii fabricani de computere mai mruni "eintegrat nc n afacerile propriu,zise cu
computere, A T`T
4e,a sat s foloseasc .ni$,ul pentru o sum derizorie 4a r#ndul lor
Productorii i,au realizat propriile variante .ni$ socializate 8e,atunci, .ni$ a devenit
tot mai popular, (un >icrosVstems v#nz#nd aparatur cu F baz .ni$ pe piaa n dezvoltare rapid
a staiilor de lucru
Printr,o viclean lovitur strategic, A T`T A cumprat prompt patentele (un i a
format o alian cu Mero$, .nisVs, >otorola i alte companii, pentru a crea un singur standard
."*M sub conducerea A T`T
(usinut de A T`T ?i aliaii si, popularitatea cresc#nd a .ni$ reprezenta o
ameninare direct la adresa dominaiei * ; > ?i a altor fabricani de computere cu sisteme de
operare n proprietatea lor Astfel,
* ; >, noul convertit la glasnosti,ul sistemelor de operare, sau *aY desc9idere, a
contraatacat
n faa pericolului ca o versiune .ni$ unificat s fie disponibil pec mainile A T`T,
naintea celor ale oricui altcuiva, * ; > ?i,a formatL acum propria alian, pentru a riposta
8enumit +undaia 8esc9is de (oftOare, aceast grupare include acum 8 ! -, Groupe ;ull
din +rana, (iemens i "i$dorf din Germania de Cest i multe altele ?i acioneaz spre a,i
formula propriul standard alternativ pentru ."*M hpar
%fensivele i contraofensivele rsun din reclamele pe toat pagina publicate n &all
(treet Rournal sau +inancial Times, pe msur ce btlia pentru standardele sistemelor de
operare se nfierb#nt tot mai multL nc odat, soarta corporaiilor gigant i a ntregilor industrii
at#rn de un rzboi pentru standarde d
P4!-E-*."!A P'*"-*PA4E
.nul dintre cele mai importante lucruri pe care le fac azi computerele este dialogul ntre
ele 8e fapt, computerele i comunicaiile au fuzionat at#t de str#ns, nc#t sunt aproape
inseparabile
Asta nseamn c firmele de computere trebuie s,i apere nu numai sistemele de operare,
ci i accesul sau controlul reelelor de telecomunicaii 8ac sistemele de operare controleaz
ceea ce se nt#mpl nuntrul computerelor, standardele de telecomunicaii controleaz ceea cc se
petrece intre computere Un realitate, distincia nu e c9iar at#t de netai dar destul de clar pentru
scopurile pe care le urmrim aiciX ?i din nouL gsim companii i ri ncletate ntr,o amarnic
lupt pentru principaielei sisteme care ne proceseaz informaiile *
8ai fiind c graniele naionale sunt traversate de tot mai multe date, informaii i
cunotine, info,Oar,al pentru telecomunicaii este, se vede, c9iar mai ncrcat politic dec#t
rzboiul pentru sistemele de operare
General >otors, de e$emplu, ncerc#nd s,i reuneasc laolalt producia global, i,a
conceput propriul standard pentru a permite mainilor sale s comunice ntre ele c9iar dac
provin de la fabricani diferii Acest standard se numete > A P Ude la >anufacturing
Automation ProtocolB6X, i a ncercat s,i promoveze adoptarea mondial de ctre ali fabricani,
precum i propriii si furnizori
Pentru ablocaG >, -omunicatea !uropeana a convins treisprezece companii gigant de
fabricaie, printre care ; > &, %livetti, ;ritis9 Aerospace i "i$dorf, sa susin un contra,
standard numit - " > A 8ac mainile europene vor sta de vorb ntre ele, pare a spune - !,
aceasta nu se va nt#mpla n termenii definii de General >otors 3 sau de (tatele .nite
Aceast clcare pe picioare pentru comunicaiile electronice n fabricile planetei, ns, nu
e dec#t o parte din i mai e$tinsa btlie pentru controlul reelelor e$tra,inteligente ale lumii
-#nd firmele Naponeze au nceput s se conecteze electronic cu uzinele i birourile din
toat lumea, o mulime de companii s,au repezit s le v#nd computerele necesare i
componentele pentru telecomunicaii Acesta e un domeniu n care te9nologia ( . A nc o mai
depete pe cea a RaponieiL iar * ; >, nc odat, a devenit un Nuctor principal 8ar >inisterul
Raponez al Potelor i Telecomunicaiilor a anunat c orice reele care vor lega Raponia de restul
lumii vor trebui s se conformeze unui standard te9nic fi$at de un comitet consultativ % " .
%bscur asupra politicii telecom Aceast reglementare ar fi trebuit s mpiedice * ; >,ul s,i
foloseasc n Raponia ec9ipamentele i sistemele concepute pe standardul aflat n proprietatea sa
'ezultatul a constat ntr,un masiv efort de lobbVng *a &as9ington i ToKVo, negocieri ntre cele
dou guverne i, n final, o concesie din partea Raponiei
-#nd sistemele telefonice ale fiecrei ri au fost controlate de ctre o singur companie
sau minister, s,au stabilit standardele naionale, iar cele internaionale au fost apoi 9otr#te de
ctre (indicatul *nternaional al Telecomunicaiilor
Ciaa era simpl 3 p#n c#nd computerele au vrut s stea de vorb ntre ele
B< Protocolul pentru Automatele de +abticure UntrX
Prin anul 65=@, noile te9nologii invad#nd n avalan piaa, firmele i indivizii la un loc
foloseau aparatur construit de ctre diferii fabricani, sisteme de operare diferite, programe
scrise de felurite case de softOare, i ncercau s trimit mesaNe prin toat lumea printr,o estur
de cabluri, microunde i satelii aparin#nd diverselor ri
'ezultatul actual este mult,depl#nsul Turn ;abei electronic, i e$plic de ce ipetele
disperate pentru conectivitate i interoperabilitate i rsp#ndesc ecoul prin toat lumea
afacerilor ?i totui, lupta principal s,a conturat din nou, ca * ; > -ontra 'estul 4umii
* ; > A promovat ndelung un standard numit Ar9itectura 'eelelor de (istemB=
Problema cu ( " A !ste aceea c, n vreme ce permite unora Unu tuturorX dintre mainile * ;
> ( converseze cu alte maini * ; >, este categoric surd fa de multe alte computere non,*
; >
8up cum se e$prima T9e &all (treet Rournal, cuplarea oricror computere non,(,"
A n aceste reele este comarul programatorilor
'ivalii care vor s,i v#nd computerele legiunilor de clieni ai * ; >
Trebuie s imite ( " A n propriile lor aparate Acest control indirect al accesului la
informaie o fi fost, poate, tolerabil, pe vremea c#nd maNoritatea computerelor erau * ; >,uri,
dar nu i astzi 8e aici, insistena tot mai mare pentru democraia computerelor
8!>%-'AD*A -%>P.T!'!4%'
"emaifiind dispui s accepte dominaia * ; >, competitorii au cutat o arm cu care
s,6 doboare pe Goliat9 ?i au gsit,o
Citeaza pratie e un contra,standard numit % ( * U%pen (Vstem *nterconnectionR:5,
intenionat s permit computerelor de tot felul s converseze liber ntre ele Promovat intens de
ctre fabricanii europeni de computere, % ( * A silit * ; > (,i revizuiasc politica
restrictiv
-onflictul s,a aprins c#nd o duzin de fabricani europeni de computere, copleii de
dominaia * ; >, au convenit n 65=1 s,i asume n asociere munca incredibil de comple$ a
proiectrii datelor concrete pentru un sistem desc9is *ntuind implicaiile, guvernele europene au
srit n aNutorul lor
8e cealalt parte .nc9iul (am, urmrind cum se str#ngeau forele contra * ; >, ipa ca
din gur de arpe Acuz#ndu,i pe europeni de decizii fiJ Un origX (Vstem "etOorK An9i tec ture
Un *rX B5 intercone$iunea (istemelor 8esc9ise UntrX discriminatorii, 8onald Abelson de la
%ficiul 'eprezentanelor de >rci al ( . A A declarat c americanii suspecteaz U0X c
suntem victimele unei conspiraii
8e atunci, campania anti,* ; > (,a e$tins A primit spriNin de la !spnt, programul
Pieei -omune pentru susinerea tiinei i te9nologiei
4a sf#ritul anului 65=B, -onsiliul de >initri al -omunitii !uropene au decis ca un
subset de opiuni % (4 ( constituie standardul pentru v#nzrile de computere ctre guvernele
comunitii, * ; > A rspuns acestui atac cu o ofert denumit confuz Ar9itectura Aplicaiilor
de (istem UtmX, sau ( A A, care includea o versiune a ( " A, d#ndu,ie clienilor posibilitatea
s aleag ntre produsele ( " A ?i % ( R
Av#nd de nfruntat aceast formidabil opoziie, * ;, > A urmat din nou principiul
dac nu,i poi p#rli, f,te frate cu ei Altur#ndu,se acestor diverse grupri * ; >, i,a dat
cuv#ntul de onoare c va susine de,acum#ncolo standardul desc9is 4a fel ca n cazul sistemelor
de operare, era o convertire religioasa n ceasul al doisprezecelea, adus n discuie de ctre
criticii i concurenii firmei * ;, >
4a fel ca General >otors i muli ali gigani ai epocii industriale, * ; > (,a e$tins s,i
umple fiecare palm de loc disponibil din nia sa ecologic, s,a adaptat mult prea confortabil, iar
acum se gsete ntr,un mediu ambiant din ce n ce mai ostii, n sc9imbare rapid, n care
mrimea pur i simplu, c#ndva un avantaN, a aNuns s reprezinte adesea un 9andicap
.nii sunt de prere c lupta pentru standardele de telecomunicaii nu este F dec#t nceputul
erei post,* ; >
4a suprafa, principalii rivali ai * ; >, americani i strini, au c#tigat Ar putea s par
c i !uropa a c#tigat 'zboiul, ns, nc nu s,a sf#rit ;tlia pentru standarde nu se c#tig
niciodat
PA'A8%M.4 "%'>!4%' n aceste lupte pentru putere se gsete un parado$ ascuns
Pe msur ce afacerile creeaz tot mai multe produse diversificate, e$ist, pe l#ng presiunea
cresc#nd pentru mai multe standarde, un contra,efort de a face produse din ce n ce mai
versatile, care s corespud unor standarde multiple U8in acest motiv, unele televizoare portabile
au un buton care,i permite utilizatorului s comute ntre standardele europene PA4 i (!-A> i
standardul american "T(-
<@ Un origX (V Ttem Appliciitiima Arv9Keciure UntrX
% alt te9nic folosit pentru a face produse mai versatile const n a le fr#mia n
componente modulare tot mai mici i mai numeroase Astfel, reduce importana standardului
e$tern 8ar, n acelai timp, crete numrul de microstandarde ncorporate nun trul produsului
i necesare pentru a face componentele s funcioneze laolalt
%ricum, nici n,apuc bine un standard s se stabileasc ,% ( *, de e$emplu 3 c noile
te9nologii l i arunc n desuetudine i irelevan ?i de ndat ce au aNuns *a standarde pentru
reele, sau pentru softOare, c#mpul de lupt se mut pe un plan i mai nalt i comple$ Astfel,
c#nd concureaz dou sau mai multe standarde, apar noi ec9ipamente care,i permit utilizatorului
s se converteasc de la un sistem la altul 8ar apariia adaptoarelor d natere unei nevoi de
standarde pentru adaptoare Prin urmare, astzi, am aNuns c9iar s vedem ncercri de a crea ceea
ce s,ar putea numi standarde pentru standarde 3 nu foarte demult a luat fiin un grup numit
-onsiliul de "ecesiti pentru Te9nologia *nformaiilor, tocmai pentru sluNirea acestui scop n
domeniul comunicaiilor
4upta pentru controlul standardelor, cu alte cuvinte, trece de la nivele superioare la nivele
inferioare, i din nou *a cele superioare 8ar nu dispare -ci btlia face parte din rzboiul
continuu, mai amplu, pentru controlul, canalizarea i reglementarea informaiilor !a reprezint
un front,c9eie n lupta pentru putere bazat pe cunoatere, i face ravagii nu numai n mruntaiele
te9nice ale televizoarelor, computerelor i comunicaiilor, ci i n cel mai apropiat bierstube i,
realmente, n nsi buctria casei
;!'!A ?l >!".!T.4 -2'"AT.4.*
*ndustriile i guvernele au stabilit de mult standarde pentru a asigura securitatea sau
calitatea produselor i, mai recent, pentru a salvgarda mediul nconNurtor !le ns au fost
concepute i de ctre guvernele protecioniste, pentru a fine *a distan produsele strine
competitive sau pentru a promova o politic industrial Germania de Cest, de e$emplu, ntr,un
mod destul de convenabil pentru industria local, a tiat berea strin sub prete$tul c era
impur
?i la ce bun berea fr c#maiP Aa c au fost e$cluse i gustrile din carne conservat
italieneti, precum i multe alte alimente de import care din nt#mplare conineau un aditiv folosit
pe scar larg pentru a mbunti consistena gelatinei din unca i carnea la cutie
A fost necesar un menuet de negocieri i, n ultima instan, ameninarea trecerii la msuri
legale din partea -omunitii !uropene, pentru ca germanii s cedeze 8e,acum, n,ar trebui s ne
surprind cL i GA T T, -onvenia General asupra Tarifelor i -omerului<6, a elabora nc un
standard 3 acesta, cu intenia de a reduce uzul standardelor r Fscopuri comerciale necinstite
ns c9iar dincolo de scopul lor competitiv i folosirea ca arme r cr#ncenele rzboaie
comerciale de azi, mai e$ist un motiv, i mai profund pentru care se ncinge la guene des
normes
.n articol provocator al scriitorului francez P9ilippc >essine ! sugerat c luptele pentru
standarde trebuie s se nmuleasc, deoarece r economiile avansate raia produselor sisternice
fa de cele de sine stttoare crete, aez#nd standardele n centrul marilor btlii industriale
Aceast important revelaie eF subliniat de faptul c fabricaia bazata pe computere duce
la o cutremurtoare cretere a varietii produselor ceea ce nseamn c sistemele trebuie s lege
mai multe produse n ansambluri unitare, sau gestalturi, care lucru, la r#ndul su, e$plic de ce
anume cererea de standarde trebuie s se nale vertiginos A
"e mai aNut s nelegem i remarca lui >essine c noile produse sisternice includ tot
mai mult o important component rion,material 3 materia cenuie -ci fabricarea a multe
bunuri n serii nuci orientate spre segmente sau nie ale pieei sporete cantitatea de informaie
necesar pentru coordonarea economiei, fc#nd ntregul ciclu de producie i di stribuie mai
depende nt de cunda tere
Apoi, de asemenea, pe msur ce tiina i te9nologia progreseaz, standardele te9nice
nsele reflect cunotinele noastre mai profunde
Testele i te9nologiile folosite pentru msurarea standardelor devin mai preciseL
toleranele, maiF nguste n standarde sunt nglobate tot mai multe informaii i cunotine mereu
mai profunde
+inalmente, odat ce inovaiile competitive mping tot mai multe produse noi pe pia,
umpl#nd Ui, simultan, cre#ndX noi nevoi de consum, imboldul pentru definirea standardelor n
sine propuleasz nainte cercetarea tiinific
Astfel, pe toate fronturile 3 tiinifice, politice, economice i te9nologice 3 ne putem
atepta ca btlia pentru standarde s se intensifice, pe msur ce noul sistem de create a avuiei
nlocuiete lumea roului,de,fum, n accelerat dispariie
nvingtorii n tot mai amplele rzboaie pentru standarde vor deine o putere imens, de
nalt calitate, n lumea rapid,emergent de m#ine
<6 Un origX Gencmt Agreement on T$riffsund Tiiide UntrX
P%4*D*A !M!-.T*CA A G2"8.4.*
Tom Carnum are patruzeci i opt de ani i nc mai este cstorit cu prima sa soie
4ucreaz aproape aizeci de ore pe sptm#n, pentru care primete 6B7@@@ Z anual >ai are i
c#teva aciuni la burs i asigurare pe via, dar c#nd zboar cu avionul i ia bilet la clasa nt#i
sau turist 4ucreaz n cadrul companiei de peste zece ani i, n funcia actual, de aproape cinci
Aflat imediat sub postulFsuprem n firm, viseaz s devin ntr,o bun zi 8irector Prim, dar tie
c ansele sunt foarte slabe, ntre timp, dorete egalitatea cu 8irectorul +inanciar
Problema e c Tom este specialist, iar superiorii si nu cred c se pricepe ndeaNuns la
administraia general Aa c se simte prins n capcana propriei *ui specializri i citete cu
invidie despre colegii care au lsat profesiunea n urm i au rzbit n maNF^istream,ul
administraiei corporative la cele mai nalte niveluri 3 oameni ca Art 'Van, actualmente
vicepreedinte al -9ase >an9attan ;anK, !d (c9efer, vicepreedinte i manager de grup la
General +oods . ( A, ori Rosep9ine Ro9nson, vicepreedinte e$ecutiv la !auicor, o Noint
venture a -orporaiei pentru (pitale i Cia !c9itabil n America
Tom e iste, ptrunztor, clar i precis, dar tinde s cad ntr,un Nargon care,i strepezete
dinii, ls#ndu,i pe colegi i superiori nedumerii cum se cuvine i stigmatiz#ndu,6 instantaneu cu
calificatiul de tec9966
-#t vreme 'Van, (c9efer i Ro9nson sunt oameni reali, care au nceput ca specialiti n
computere i au migrat n afar din (istemele de *nformare, sau * (,uri, urc#nd spre
administraia superioar, Tom e un compozit fictiv ale crui trsturi, conform unui studiu recent,
se potrivesc acelora ale unui grup tot mai ndrtnic i dogmatic de funcionari, cunoscui ca
ofieri efi ai informaiilor<1 n (tatele .nite de astzi,
<7 Te9nitil, te9iiicienic UntrX
<1 Un origX c9iefinfommion offircersL UabrX - *oW UntrX peste dou sute de ma$i
corporaii folosesc titlul de %fier ?ef al *nformaiilor, sau vreo apro$imare apropiat "u cu
muli ani n urm
Aa ceva nu e$ista "omenclatura variaz, dar n multe firme titlul de - * % (e plaseaz
cu un g9ivent sau dou deasupra denumirilor nrudite ca >anager al Procesrilor de 8ate,
Cicepreedinte al (istemelor de *nformare, sau 8irector al (istemelor de >anagement i
*nformaie
- * %,ii sunt oameni 3 p#n acum, mai mult brbai i doar foarte puine femei 3
rspunztori de c9eltuirea enormelor bugete ale corporaiilor alocate n prezent pentru computere,
procesri de date i servicii informaionale 8atorit acestui lucru, se gsesc n nsui miezul^Fnfo,
Oar,urilor
"*C!4.'* 8! 4.PTE
Tragei cu urec9ea la conferina unui grup de - * % ?i avei anse ca nu peste mult s le
auzii pl#ngerile standard/ c sunt nenelei de conducerea superioar ?efii vd n ei nite centre
de cost care arunc bugetele n aer, c#t vreme ei consider c (istemele de *nformare 9ig9tec9
pot efectiv s micoreze costurile i s aduc profit ?efii sunt prea neinformai 3 ignorani este *e
mot,Nuste 3 despre computere t comunicaii, ca s emit Nudeci inteligente ?i n,au destula
rbdare s nvee 8e fapt, doar un singur - * % 8in treisprezece aNunge practic s,i raporteze
direct preedintelui sau directorului e$ecutiv prim
8ar n vreme ce - * %,ii pot bombni, sunt departe de,a fi neputincioi Pe msur ce
economia supra,simbolic se e$tinde, investiiile pentru procesarea informaiilor cresc impetuos
8oar o fraciune din acestea sunt pentru computere i sistemele de informare nrudite Acea
fraciune, ns, reprezint sume de bani enorme
n 65==, v#nzrile principalelor o sut de firme de te9nologie informatic ale lumii,
conform revistei 8atamation, au depit cifra de 7A1@@@@@@@@@ Z % proiecie conservatoare
indic o cretere p#n la :@@@@@@@@@@@ Z n interval de,un deceniu %ricine care aNut la
coordonarea acestor ac9iziii i alocarea fondurilor nu prea poate fi lipsit de autoritate -eea ce -
* %,ii nu prea amintesc, ns, este faptul c ei aloc i informaie 3 sursa puterii pentru alii i,
nu nt#mpltor, pentru ei nii
8e ndat ce o companie investete mega,dolari pentru te9nologia informatic, izbucnesc
lupte, diferitele faciuni ncerc#nd s mute o 9alc din buget 8ar n plus fa de turful
tradiional i conflictele financiare, - * %,ii se mai gsesc i drept n miezul luptelor pentru
informaia propriu,zis -ine, ce feluri de informaie obineP -ine are acces la principalele baze
de dateP -ine poate aduga date n bazeP -e ipoteze sunt incluse n contabilitateP -e departament
sau diviziune e proprietarulF cror dateP ?i, c9iar mai important, cine dicteaz prezumiile sau
modelele incluse n softOareP -onflictele asupra unor asemenea ntrebri, oric#t par de te9nice,
afecteaz clar banii, statutul i puterea indivizilor i ale firmelor
>ai mult, aceste conflicte se escaladeaz n vreme ce rediriNeaz flu$urile de informaii,
- * %,ul i personalul su zguduie relaiile de putere e$istente Pentru a folosi cu eficien
costisitoarele computere i reele noi, maNoritatea companiilor sunt obligate s sc reorganizeze
Astfel se pun n micare restructurri maNore 3 iar acestea declaneaz prin ricoeu lupte pentru
putere n interiorul firmei
"u peste mult, administraia istea, mboldit de ctre - * %, descoper c noua
te9nologic informatic nu e doar un mod de,a reduce 9#roagele i a grbi serviciile !a se poate
folosi uneori strategic, pentru a captura noi piee de desfacere, a crea noi produse i a ptrunde n
domenii cu totul noi Am vzut deNa -itibanK,ul v#nz#ndu,le softOare agenilor de cltorii din
(tatele .nite, sau (eino Transport, n Raponia, oferindu,le softOare companiilor de camioane
Asemenea incursiuni n noile afaceri ncep s sc9imbe forma i misiunea organizaiei 8ar acest
lucru incit lupte pentru putere i mai periculoase la nivel de conducere
Pentru a complica i mai mult lucrurile, pe msur ce computerele i comunicaiile se
contopesc iar reelele prolifereaz, un nou grup de putere ncepe s scoat capul sub copertina
administrativ/ managerii telecomunicaiilor i personalul lor, care adesea e$ercit persiuni
asupra celor de la * (, pentru resurse i control Ar trebui comunicaiile s se subordoneze
(istemelor de *nformare, sau s fie independenteP
%fierii efi de informaii se pomenesc astfel n v#rteNul multor dispute, dintre care unele
duc la, sau devin parte din, revoluii la cel mai nalt nivel
-A>PA"*A -. 8%.E TA;!'!
\ Acest lucm (,a nt#mplat acum c#iva ani n cadrul companiei >errill 4Vnc9, cea mai
cunoscut firm de securiti din ( . A ?i deintoare a unui ameitor buget pentru serviciile de
informare
n anul 65<B, veniturile totale ale >errill 4Vnc9, dup nouzeci i unu de ani n afaceri,
aNunseser la cifra magic de un miliard de dolari Hece ani mai t#rziu, informaiile i te9nologia
informaiei deveniser at#t de fimportante, nc#t 8u&aVne Peterson, eful (istemelor de %perare
i al f Telecomunicaiilor la >errill, a prezidat de unul singur peste un bugei anual de
=@@@@@@@@ Z 3 iar aceasta nu era dec#t o parte din c9eltuielile F totale pe sisteme i servicii de
informaii
>errill 4Vnc9 era divizat n dou pri de baz %amenii si de la Pieele de -apital
creau produse 3 fonduri specializate, subscripii forfetare, oferte de aciuni i oligaiuni 3 o
ameitoare abunden de ve9icule de investiie 8e asemenea, ac9itau capitalul ridicat de firm
Prin contrast, -ei de la C#nzri cu Amnuntul 3 vreo unsprezece mii de broKeri de garanii n
cinci sute de brane 3 vindeau investitorilor produsele
Aceste doua laturi ale casei erau aproape ca dou partide politice sau triburi diferite
+iecare avea propriii si lideri, cultur i nevoi specializate
+iecare plasa cereri diferite asupra sistemelor de informare ale companiei >errill
-u cuvintele lui Gerald !lV, un vicepreedinte de la >erril, n tabra
Pieelor de -apital, totul sc desfoar n timp,real U0X Toate se nt#mpl acum, profiturile
i pierderile, inventarele, preurile, U0X totul trebuie s fie prezent, timp,real U0X -redeam c n
tabra C#nzrilor cu Amnuntul era o Nale -#nd am trecut la Pieele de -apital, am pit ntr,o
lume complet diferit, U0X altfel de oameni U0X cu altfel de atitudini -entrul de date funcioneaz,
evident, altfel Programatorii i oamenii care,i conduc sunt altfel Talentele de care au nevoie,
cunotinele despre afaceri, nelegerea produselor, integrarea produsului cu te9nologia 3
niciodat n,am crezut c pot fi at#t de intense F n mod deloc surprinztor, ntre cele dou laturi
ale casei domnea o tensiune fundamental, i voiau lucruri absolut diferite de la enormul buget
pentru serviciile i te9nologia informaiilor Pieele de -apital cereau ncontinuu dale
instantanee, sofisticate i nalt,analizate, n vreme ce C#nzrile cu Amnuntul aveau nevoie de
date mai tranzacionale, dar informaii mai puin rafinate i comple$e
% tensiune similar se poate gsi n multe dintre celelalte mari firme financiare Astfel,
cele ce se ocup mai ales cu asamblarea i furnizarea capitalului 3 (alomon ;rot9ers, +irst
;oston, >organ (tanleV ` Goldman, (ac9se 3 investesc mai mult n sistemele de informaii i
comunicaii, de regul, dec#t firmele ca >errill 4Vnc9, (9earson sau )utton, care nc mai sunt
orientate n primul r#nd spre garanpile v#nzrilor en detail
4a >errill, coliziunea ntre cele dou tabere ale casei s,a sf#rit cu un regal de lupt
politic i plecarea - ! %,ului, un om considerat ca privindu,i cu simpatie pe cei de ia Pieele
de -apital i necesitile lor informaionale
, -#t vreme, n cazul >errill, bugetul pentru sistemele de informaii nu era factorul critic,
e$ist anse s devin tot mai central pentru politica corporatist, pe msur ce computerele i
comunicaiile ncep s sc9imbe strategiile i misiunile la cele mai nalte niveluri
'!T'AG!'!A (T'AT!G*-E
% ilustrare e$act a acestui lucru a oferit,o ;anca Americii, c#nd a \ decis e$pansiunea
strategic a afacerilor sale de trust
n 65=7, ;ofa UtmX avea un activ de 677@@@@@@@@@ Z i =7@@@ de angaNai n peste
67@@ de sucursale i oficii, de la (acramento p#n n (ingapore (ingur departamentul su de
credit administra 1=@@@@@@@@@ Z sub form de fonduri pentru vreo =@@ de mari investitori
instituionali i fonduri de pensii Printre clienii si debitori se numrau -ompania &alt 8isneV,
A T`T, Jaiser Aluminium i ali industriai de categorie grea
8ar banca rmsese n urm din punct de vedere te9nologic n acel punct, a decis s,i
e$tind capul de pod n afacerile de credit, la concuren cu ;anKers Trust, (tate (treet din
;oston i ceilali gigani financiari de pe -oasta de !st
?eful operaiunilor de credit de la ;ofA, -lVde ' -laus, i,a dat seama c avea nevoie de
un sistem computerizat ultimul rcnet Cec9iul sistem, dei i se c#rpise recent o cosmetic de
B@@@@@@ Z, rm#nea de o inadecvare fr speran
Cremurile proverbialelor vduve i orfani, care se duceau la departamentul de credit al
bncii rugau timid banca s le dea voie s,i investeasc fondurile i se mulumeau cu rapoarte
laconice semestriale sau lunare 3 acele vremuri au trecut de mult -lienii creditelor erau acum cu
mult mai sofisticai .nii aveau conturi enorme 8oreau informaii detaliate, c#t mai frecvent
posibil -ei mai mari aveau propriile lor computere, reele de telecomunicaii i softOare de
analiz financiar sofisticat, i cereau date comple$e, actualizate la secund
Astfel, -laus i grupul sistemelor de informare ale ;ofA au angaNat consultani i
contractori pentru a construi cel mai avansat sistem de informaii din domeniul creditului (,au
scris cam 1,: milioane de r#nduri
6 Acronim penrru fianAo^F^tmerica UnlrX de programareL 61@@@ de ore de instructaN au
fost dedicate pregtirii angaNailor pentru folosirea noului sistem
n pofida acestui efort zdrobitor, noul sistem a l#ncezit napoia scadenelor ;elele
nesf#rite t#rau proiectul >ai ru, sistemul e$istent rm#nea tot mai depit -lienii murmurau
Presiunile creteau
n 65=B, ziarul intern al departamentului de credit, Turtle TaRK<:, a primit o scrisoare
anonim n care -laus era prevenit s nu implementeze noul sistem (crisoarea afirma c acesta
n,ar fi gata 8ac aa credea -laus, asta se datora faptului c cineva i aruncase cu praf n oc9i
8ar -laus nu mai putea atepta -lienii rmseser deNa n urm cu trei luni la primirea
drilor de scam (ituaia se nrutise ntrYat#t, nc#t directorii ;ofA plteau sume enorme
clienilor n sistem onorific, ntruc#t nu puteau localiza documentele pentru a verifica cifrele
-rizele urmau una dup alta ;tliile nu mai ncetau 'virile n conducerea superioar a
bncii, sc9imbrile brute de politic, omaNele te9nice, rotirea personalului, toate i,au luat utr
obol dezastruos din diviziunea de credit Prin 65==, dup ce aruncaser pe fereastr circa
=@@@@@@@ Z, ntregul proiect s,a dus de r#p ;anca Americii s,a retras umilit din afacerile cu
credite
nfr#ngerea era desv#rit
n lunile care,au urmat, pe covoarele coridoarelor s,au rostogolit o mulime de capete
Afar cu -laus, Afar cu mai muli vicepreedini seniori UAfar, de asemenea, cu 17@ din cei
A@@@ de angaNai ai softOareului principal i contractorul designului de sistemX
Afar cu clienii 3 care au luat cu ei cam A@@@@@@@@@ Z din patrimoniu Afar cu pri
din operaiunile de credit, dup ce una fusese v#ndut n prealabil lui &ells +argo, alta predat la
(tate (treet din ;oston, iar o alta la liderii industriei pe care ;ofA intenionase s,i atace
!ra retragerea lui "apoleon din >oscova, p#n,n cele mai mici amnunte
!$perii sistemelor, indiferent c se numeau - * % (au directori ai ingineriei sistemelor
ori manageri ai sistemelor de informaii administrative, sunt lupttorii din linia nt#i a info,
rzboaielor, e$pui gloanelor trase din toate direciile % scurt privire aruncat ascensiunii,
cderii i resureciei lor, ofer o nelegere ptrunztoare a modului cum se comut puterea c#nd
controlul informaiilor trece dintr,o m#n,n alta
<: Corbede,Nile estoaselor UntrX
!'A -'!*!'.4.* G*GA"T
-#nd computerele au aprut pentru prima oar n birourile corporaiilor, acum vreo trei
decenii, presa s,a umplut de speculaii privind, apropiatul creier gigant Acest mega,creier
electronic avea s conin toate informaiile necesare pentru administrarea unei firme
U'espectiva fantezie de prim faz asupra unei bnci i sistem de date total, atot,
cuprinztor, a generat n .niunea (ovietic o versiune i mai e$tins Acolo, se considera, c un
numr mic de creiere electronice gigant controlate de ctre Gosplan, agenia de stat pentru
planificare, aveau s diriNeze nuo singur ntreprindere, ciF#ntreaga economie naionalX
%rdinea avea s nlocuiasc, odat pentru totdeauna, dezordinea sau 9aosul informaional
Gata cu rasoleala Gata cu sertarele de 9#roage care ddeau pe dinafar Gata cu documentele
pierdute Gata cu nesigurana
Asemenea fantezii megalomane subestimau drastic cresc#nda diversitate i comple$itate
din economia supra,simbolic 8esconsiderau cu arogan rolul ansei, al intuiiei i al
creativitii n afaceri >ai important, presupuneau i c oamenii de la nivelul superior al unei
firme tiau destul ca s specifice care informaie era sau nu era necesar celor ce lucrau mai Nos
de ei n cadrul ierar9iei
Titlul de %fier ?ef al *nformaiilor nc nu e$ista n firmele americane, dar se formase o
mic Preoime a 8atelor ,profesionitii procesrilor de dale ntruc#t nimeni altcineva nu putea
face creierul gigant s funcioneze, aceti c#iva profesioniti erau n esen proprietari peste
mainframe,ul firmei, i oricine care dorea s i se proceseze informaii trebuia s li se adreseze lor
Preoii se bucurau de binecuv#ntrile unui info,monopol
Apoi au aprut micro,urile
-omputerele de birou au sosit cu fora unui ciclon, la sf#ritul anilor F<@ *ntuind imediat
c aceste maini noi i ieftine aveau s le erodeze puterea, muli profesioniti ai datelor au aruncat
tot ce,aveau ntr,o campanie de mpiedicare a accesului lor n companii Preoii 8 P<Bpriveau
c9ior# capacitatea limitat a micro,computerelor i dimensiunile lor reduse 4uptau mpotriva
fondurilor pentru finanarea acestora
8ar, la fel cum un monopol consolidat, &estern .nion, nu putuse mpiedica n secolul al
MlM,lea ca telefoanele s aNung n m#inile americanilor, foamea vorace de informaii a
comunitii afacerilor a nlturat orice opoziie din partea profesionitilor datelor -ur#nd, mii de
<B Acronim pentru 8toa Pn^cessing 3 procesare de tlate UntrX funcionari superiori i
sfidau pe preoii datelor, cumpr#ndu,i propriile aparate i programe i ncep#nd s i le
conecteze unele cu altele
A devenit clar c formele aveau s necesite o putere a computerelor dispersat, nu doar
c#teva niain^Nrame,uri sub control central +antezia creierului gigant murise i, odat cu ea,
puterea concentrat a personalului superior 8 P Astzi, n multe firme mari, mai mult de
Numtate din totalul puterii de procesare pe computer se afl n afara departamentului (istemelor
de *nformare i, dup cum subliniaz un manager senior de la 8eloitte ` Touc9e, profesionitii
computerelor mai au lumi ntregi de pierdut
8irectorii n,au mai venit, trg#ndu,se de manete i t#rindu,i picioarele, s cereasc i
ei c#tea minute de timp pe computer >uli dintre ei, ne,mai,aflai sub controlul preoimii 8 P,
aveau propriile lor bugete departamentale, apreciabile, pentru computere
Preoii se confruntau acum cu o situaie deloc diferit de aceea a doctorilor n medicin,
care i,au pierdut statutul zeiesc pe msur ce tot mai multe cunotine medicale se infiltrau n
presa i mediile de informare profane n loc s mai trateze cu nite analfabei ai computerelor,
profesionitii 8 P Aveau acum n fa un mare numr de utilizatori care tiau c#te ceva despre
bazele computerizrii elementare, citeau reviste de informatic, cumprau aparate pentru copiii
lor de,acas i nu mai erau trsnii de uimire n faa oricui capabil s trncneasc despre 'A> i
'%>
'evoluia micro a demonopolizatinformaiile pe computer i a transferat puterea din
m#inile preoimii
8ar revoluia micro a fost cur#nd urmat de revoluia conectivitii 3 iar puterea s,a
comutat din nou
Asemeni maNoritii revoluiilor, revoluia micro a fost o afacere ncurcat -u toate
departamentele i indivizii repezindu,se s,i cumpere orice fel de maini, softOare i servicii
doreau, rezultatul a constat ntr,un Turn ;abei electronic -#t vreme acestea erau mai mult
sisteme de sine stttoare, nu contase prea mult 8ar, odat ce a devenit necesar ca mainile s
dialog9eze cu main^rame,urile sau ntre ele i cu lumea e$terioar, neaNunsurile libertii
nengrdite au devenit orbitor de vizibile
Profesionitii informaticii le,au prezentat efilor lor un avertisment grav 8emocraia
computerelor risca s sf#reasc prin a restr#nge nsi puterea administraiei superioare -um
putea cineva s conduc n mod responsabil o companie, c#nd ntregul su sistem de informaii
computerizate scpa de sub controlP >aini diferite, programe diferite, baze de date diferite,
fiecare, fc#ndu,i treaba lui, toate acestea ridicau spectrul anar9iei !ra timpul s se ast#mpere
n orice revoluie e$ist o perioad de tulburri i e$tremisme, urmat de o perioad de
consolidare Astfel, personalul 8 P, susinut de administraia superioar, s,a apucat acum s
instituionalizeze revoluia i, n cadrul acestui proces, s recupereze o parte din influena de
odinioar a preoimii
Pentru a impune ordinea computerelor i comunicaiilor, noii - * %
Au primit resurse i responsabiliti mult mai mari dec#t oric#nd 4i s,a spus s integreze
sisteme, s le comenteze i s formuleze ceea ce s,ar puteanumi regulile de circulaie
electronic 8up ce la origine fuseser nite str#ngtori de informaii centralizate, ulterior
pierz#nd pentru un timp controlul asupra sistemului, noii cunosctori ai i stemelor de informare
i - * %,ii care,i conduceau au revenit acum sub forma unei poliii a datelor, impun#nd noi
reguli care, la un loc, definesc sistemul de informaii al firmei
Aceste reguli, acoperind standarde te9nice i tipuri de ec9ipament, guverneaz totodat,
de obicei, accesul la bncile centrale de date, proritile i multe alte probleme n mod ironic, cea
mai recent i surprinztoare ntorstur o reprezint elogierea virtuilor microcomputerelor de
ctre nii - * %,ii care le desconsideraser nainte
>otivele sunt clare >icro,urile nu mai sunt acei malaci debili, de cincizeci de Kile, din
trecut Alturi de mini,uri i de staiile de lucru, au aNuns acum at#t de puternice nc#t pot prelua
efectiv multe dintre vec9ile funcii ale mam^rarne,urilor 8rept pentru care, muli - * % *nsist
pe micorare i o descentralizare i mai accentuat
>icorarea este o tendin fenomenal, consemneaz T9eodore Jlein, de Ra ;oston
(Vstems Group, *nc Am fost recent la o conferin cu aizeci de directori > * (<< i cam toi
o fceau ntr,o form sau alta n termenii revistei - R %, gazeta - * %,ilor, micorarea
plaseaz controlul n m#inile managerilor unitilor,de,afaceri 8ar acest control este acum
guvernat ferm de reguli pe care le,au stabilit profesionitii computerelor >uli - * %,i, de fapt,
cu spriNin de sus, ncearc s recentralizeze controlul, sub stindardul managementului de reea
;ill Gassman, specialist n marKeting pentru 8 ! -, afirm/ >anagementul de reea e
mai mult dec#t o c9estiune te9nicL e una politic %pinia sa e mprtit i de alii, care cred,
cit#nd din revista 8atamation, c nfruntarea pentru managementul de reea centralizat0
<< Acronim pentru >anagement *nfommtion (Vstems 3 (isteme de *nformare
F>anagerial UnlrX masc9eaz adesea dorina unora din interiorul organizaiilor > * ( 8e a
recuceri controlul operaional personal pierdut n ultimii c#iva ani
Pe scurt, n vreme ce info,Oar,urile devasteaz mediul ambiant e$tern al corporaiei 3
a##ndu,i, dup cum am vzut, pe detailiti mpotriva fabricanilor, sau industriile i c9iar
naiunile unele contra altora 3 in^o,Oar,urile pe scar mai mic fac ravagii i pe plan intern
- * %,ii i personalul or devin, indiferent c o intenioneaz sau nu, info,rzboinici
-ci, oric#t ar ncerca ei s nu,i conceap funciile n aceti termeni, sarcina lor n mare parte
nerecunoscut este de a redistribui puterea Upe c#nd ncearc, n mod deloc susprinztor, s i,o
e$tind pe a lor proprieX
+uncion#nd at#t ca ingineri de drumuri i osele c#t i ca militari de stat pe autostrzile
electronice n e$pansiune rapid 3 construiesc i totodat ncearc s administreze sistemele 3 au
aNuns n dezgusttoarea poziie de a fi, ntr,un sens, poliia e$ecutiv a g#ndului din cadrul
corporaiei
!T*-A *"+%'>AD*!* n aceast calitate, ei i c#tig salariile >unca lor e ncrcat
de stress i dificulti ntr,adevr, e greu s se e$agereze buimcitoarea comple$itate a regulilor
necesare n ingineria i integrarea unui sistem de informaii corporatiste pe scar larg, care ofer
informaia celor ce au nevoie de ea0 -are previne fraudele, sabotaNele sau violarea discreiei
personale0 -are reglementeaz accesul angaNailor, clienilor i furnizorilor la felurite reele i
bnci de date0 -are stabilete prioritile dintre acetia0 -are produce nenumrate rapoarte
specializate0 -are le permite utilizatorilor s,i specializeze softOarecare ntrunete zeci de alte
cerine, face totul n limita restr#ngerilor bugetare 3 iar apoi o ia de la capt, pe msur ce apar
noi te9nologii, competitori i produse
(tabilirea regulilor care s g9ideze un asemenea sistem presupune un nivel at#t de nalt al
competenei, nc#t - * %,ii i personalul lor pierd adesea din vedere implicaiile omeneti ale
9otr#rilor lor n fond, cine obine accesul este o problem politic 8iscreia e o problem
politic
-onceperea unui sistem astfel nc#t s serveasc mai bine un departament dec#t altul e un
act politic P#n i sincronizarea n timp e politic, dac o unitate primete o prioritate de
comunicaii inferioar alteia, astfel nc#t trebuie s atepte Alocarea costului este ntotdeauna o
c9estiune de putere
Astfel, de ndat ce ncepem s vorbim despre politizarea informaiei, rsar tot felul de
ntrebri para,politice nelinititoare
8oi angaNai sunt prini ntr,o amarnic discordie personal .nul dintre ei afl parolele
potrivite ale computerului, intr n dosarele de personal i introduce materiale nocive n fiele
adversarului "imic din toate astea nu iese la lumin p#n c#nd victima a plecat deNa s lucreze i
pentru o alt firm, unde descoperirea informaiilor compromitoare duce la concediere -e se
nt#mplP -ine rspundeP Prima companieP
%are ansele unui muncitor de a fi avansat sunt reduse pe nedrept, dac i lipsete sau
pierde accesul ntr,o baz de date importantP
8oar cu un strop de imaginaie, e posibil ca ntrebrile de acest fel s se nmuleasc la
zeci i zeci n absena unei politici clare a relaiilor cu publicul, firmelor private le revine
obligaia de a g#ndi n profunzime implicaiile politice i personale ale tuturor regulilor care le
guverneaz sistemele de informare Ar fi ns cazul ca acest gen de c9estiuni, cu implicaiile lor
privitoare la drepturile omului, s fie lsate complet n seama companiilor privateP ?i dac da,
cine, n orice firm particular, s scrie regulileP %fierul ef al informaiilorP
*at,ne aNuni pe un teren nesigur, strin Puini oameni au e$perien cu problemele etice,
legale i n ultim insta politice pe care le ridic nevoia de a impune restr#ngeri asupra flu$ului
informaiilor de afaceri
-onducerea superioar, de regul, deleag sarcina 8ar cuiP
Ar trebui ca puterea de a scrie regulile s fie mprit egalP ?i cu cineP
Ar trebui ca firmele s,i stabileasc consilii de informaii interne sau c9iar
legislaturi, s scrie legile care guverneaz drepturile, responsabilitile i accesul informaiilorP
Ar trebui ca sindicatele s participe la luarea acestor deciziiP Avem nevoie de curi corporatiste
care s arbitreze disputele privind securitatea i accesulP Avem nevoie de eticieni ai informaiei
pentru a defini o nou moralitate informaionalP
%are regulile care coordoneaz informaiile n industrie vor condiiona atitudini publice n
sensul libertii informaiei n larga societateP ! posibil ca ele s ne deprind cu cenzura i
secreteleP Com avea nevoie n cele din urm de o -art a 8repturilor *nformaiei \ !lectronice
e$plicitP
+iecare asemenea ntrebare este o problem a puterii, iar decizia cu privire la ele va
transfera puterea n cadrui firmei i, finalmente, n larga societate
;%>;A PA'A8%M.4.*
-u c#t devineL mediul ambiant al afacerilor de m#ine mai turbulent, mai instabil i mai
dezec9ilibrat, cu at#t sunt mai imprevizibile nevoie utilizatorilor
(c9imbarea rapid nseamn ans nseamn incertitudine nseamn competiie din cele
mai neateptate direcii nseamn proiecte mari care se prbuesc i altele mici care ne uimesc cu
succesul lor nseamn noi te9nologii, talente i muncitori de tip nou, i condiii economice
absolut fr precedent
Toate acestea se amplific atunci c#nd concurena devine acerb i provine, foarte adesea,
din ri sau culturi drastic diferite de cele pentru a cror sl uNire fu sese concepu t afacere a
%m ar putea, ntr,o astfel de lume, c9iar i cel mai detept - * %, s pre,specifice
corespunztor ce informaie va fi necesar, i cuiP (au pentru c#t timpP F n actualul mediu de
intense turbulene, supravieuirea afacerilor presupune un torent de produse sau servicii
inovatoare -reativitatea necesit un soi de glasnosti corporatist 3 o desc9idere a imaginaiei, o
toleran a tendinelor de deviere, a individualismului, i acea capacitate de descoperire
accidental care a oferit de,a lungul istoriei multe invenii creatoare, de la nVlon i vopseaua late$
p#n la produse ca substitutul "utra(Oeet al grsimii
!$ist, aadar, o profund contradicie ntre nevoia de canalizare atent i controlul str#ns
al informaiilor, pe de o parte, i necesitatea inovaiei pe de alta
-u c#t e mai sigur i mai securizat un sistem informatiV n afaceri, i cu c#t e mai bine
proteNai, pre,definit, pre,structurat i administrat, cu at#t mai mult acesta va constr#nge
creativitatea i va constipa organizaia
-eea ce aflm, prin urmare, este c rzboaiele informaiilor care b#ntuie acum prin lumea
e$terioar 3 de la scannerele i standardele supermarKet,urilor i p#n la televizoare i
te9nonaionalism 3 se oglindesc i n interiorul corporaiilor
Puterea, n afecerile zilei de m#ine, va curge spre aceia care dein cele mai bune informaii
despre limitele informaiei 8ar, nainte ca aceasta s se nt#mple, info,Oar,urile n actual
intensificare vor modifica nsi forma afacerilor Pentru a ti cum, trebuie s aruncm o privire
mai atenta acestei resurse cruciale 3 cunoaterea 3 a crei aspiraie va zgudui puterile e$istente de
la "eO IorK p#n la ToKVo, de la >oscova p#n la >ontevideo
'EH;%*.4 T%TA4 A4 *"+%'>AD**4%'
.n nou concept al afacerilor prinde contur ca rspuns la info,Oarurile care pustiesc acum
economia mondial Pe msur ce cunoaterea ocup un loc tot mai central n crearea avuiei,
ncepem s considerm corporaia un amplificator al cunoaterii
Corbim de adugarea valorii prin ridicarea n grad a informaiei
Corbim despre mbuntirea resurselor umane ale firmei ?i ncepem s ne v#r#m nasul
n informaii care nu ne aparin Toate, s,ar prea, sunt cinstite n dragoste i,n info,Oar
4a data de 7: aprilie 65=:, a sunat telefonul n birourile firmei Te$as *nstruments din
8allas, Te$as .n glas cu accent strin a solicitat o nt#lnire cu directorul de securitate al
companiei *nginer electrician sirian care ceruse c#ndva azil politic n (tatele .nite, (ara
JuzbarV lucrase odat la T *, nainte de,a fi concediat ca potenial factor de risc pentru sigurana
firmei -ircula zvonul c -*A l aNutase s fug din (iria, unde lucrase c#ndva pentru armata
sirian JuzbarV avea n main o puc Acum, spunea el, dorea s se mpace cu T * ?i s,i
recapete sluNba Afirma c ar avea informaii despre secrete importante care fuseser furate de la
T *
Acest apel telefonic a dus la un raid n zorii zilei al poliiei din 8all as la birourile unei
mici firme 9ig9,tec9 numita Cb^ce -ontrol (Vstems, Hnc, <W +ondat la origini de ctre un
afacerist cu proprieti funciare care avea s fie nc9is pentru trafic de droguri Aflata acum n
proprietatea unui alt grup de investiie i condus de un fost preedinte al . (FTelep9one
C - (, dup cum a reieit ulterior, folosea numeroi cercettori care lucraser nainte
iaT *, printre care i JuzbarV
-eea ce a gsit poliia au fost <5=: de dosare copiate din computere, despre avansatul
proiect de cercetare al T * Pentru recunoaterea vocii
Printre firmele maNore de computere, inclusiv *;> ?i Te$as *nstrurnents,
< (isteme de -ontrol Cocal, *nc UntrX era n curs Ui nc mai esteX o aprig curs de
gsire a unei ci prin care computerele s neleag vorbirea omeneasc U4ucru deNa posibil, dar,
numai n moduri limitate i costisitoareX Toat lumea tie c cine va c#tiga aceast curs va
cuceri potenialul unor profituri fabuloase 8e fapt, n acea vreme, >ic9ael 8ertouzos,
conductorul departamentului de tiin a computerelor ia *nstitutul de Te9nologie din
>assac9usetts, considera c oricine va sparge zidul spre a face mainile s neleag cuvintele
vorbite, va cuceri controlul asupra revoluiei informatice
!rau oare inginerii care abandonaser nava T * Pentru a trece la C - ( 'ealmente
vinovai de furtul .nor cercetri n valoare de 7@@@@@@@ Z, aa cum i acuzase T *P
n procesul care a urmat, procurorii din 8allas, Ted (teinKe i Rane RacKson, au insistat c
se comisese un delict Avocaii inculpailor Tom (c9alK i GarV 4eonard, ns, au atras atenia c
niciunul dintre materialele luate nu era marcat cu cuvintele T *,(T'*-T P'*CAT, care ar fi
trebuit s se afle pe toate materialele secrete >ai mult, laboratorul n care se desfura activitatea
era condus de ctre 8r George 8oddington, un sclipitor 9oinar care,i descria adesea laboratorul
dreptliber i desc9is i argumenta c realizrile maNore n,aveau s se produc dec#t dac
cercettorii din diferite companii i universiti i mprteau unii altora cunotinele -9iar mai
la obiect, C - ( "u prea sa foloseasc nici un fel de materiale de la T *
(c9alK a insistat n faa Nuriului c niciodat pe parcursul muncii lui la Ti "u considerase
secret vreunul dintre acele materiale 4eonard a spus c nu voia dec#t s pstreze o consemnare
istoric a cercetrilor pe care *e efectuase, i copiase un directorV de computer fiindc acesta
coninea o F list a fotilor si colegi din coala duminical
Argumente crora (teinKe, procurorul, le,a replicat/ .n lucru nu pot s,6 sc9imbe Au
strecurat afar aceste programe fr s spun nimnui
Ruriul din 8allas, dintre ai crui membri unii pl#ngeau la Pronunarea verdictului, i,a
gsit pe cei doi vinovai Au fost condamnai i amendai, apoi pui n libertate sub supraveg9ere
Am#ndoi au fcut apel i imediat au revenit *a munc, ncerc#nd s aNute computerele s
neleag vorbirea omeneasc
-E* +!'AT! '.G*"*T! ?l (."!T! (!M.A4! *" )%T!4
! greu de tiut dac spionaNul industrial este ntr,adevr n ascensiune, dat fiind c, n
termenii lui ;rian )ollstein din comitetul pentru protecia informaiei al (ocietii Americane de
(ecuritate *ndustrial, a fi victima spionaNului industrial seamn mult cu contractarea unei boli
venerice
>uli o pot avea, dar nimeni nu vrea s vorbeasc despre asta Pe de alt parte, se
intenteaz tot mai multe aciuni contra 9oiei i pirateriei de infprmaii
)ollstein s,a g#ndit mai mult dec#t maNoritatea celorlali la valoarea informaiei >ulte
corporaii, a spus el acum c#iva ani, c9iar nu neleg U0X nc mai g#ndesc n termenii
predominani ai mutrii oamenilor i materialelor de colo,colo, ca i cum nc ar mai fi blocai
n economia coului,de,fum 'ezultatul la care se aNunge, a declarat el, este o incapacitate de a
recunoate c informaia are valoare
Aceast atitudine se sc9imb rapid Pe msur ce rzboaiele pentru controlul informaiei
se nteesc, multe companii au decis c au nevoie de mai multa informaie despre planurile,
produsele i profiturile adversarilor lor 8e aici, dramatica ascensiune a ceea ce se cunoate ea
inteligena concurenial
-ompaniile istee, desigur, au stat ntotdeauna cu oc9ii pe competitorii lor, dar astzi
te9nologia adversarial reprezint principala muniie a mfo,Oar,urilor
>ai muli factori au contribuit la aceast sc9imbare de atitudine
Citeza cu care orice pia poate fi n prezent invadat din afar, intervalele prelungite
necesare pentru cercetare Un contrast cu ciclurile mai scurte de via ale produselorX i competiia
mai cr#ncen, au dus toate la multmediatizata sistematizare i profesionalizare a spionaNului n
afaceri
Presiunea pentru continua inovaie nseamn c n noile produse se integreaz tot mai
multe resurse, unele pretinz#nd c9eltuieli de cercetare e$trem de mari Proiectarea unei nave
poate lua sute de ani,munc i milioane de dolari (impla copiere a concurentului estemult mai
rapid, c#t i mai ieftin, scrie Ro9n 8 )alamKa n (pionaN n Calea (iliconului<P !$plic#nd
de ce companiile se angaNeaz acum n proiectarea inversat ,demontarea unui produs rival pentru
a,i descoperi secretele Mero$ invers,proiecteaz copiatoare competitive -ompaniile invers,
proiecteaz servicii pentru a afla ce anume le face s fie profitabile
.n alt factor de promovare a ascensiunii informaiilor concureniale a fost reorganizarea
pe arie larg a planning,ului strategic -#ndva o activitate intens,centralizat, ndeplinit de
personalul superior ce raporta administraiei de la v#rf planning,ul a fost cobor#t n unitile
operative, unde e realizat adesea de ctre managerii de linie practic, reglai pentru
<5 Un origX !spionagein (ilicmi CalleV, Ro9n 8 )alamKa, ;erKelV -al/ (Vbe$ *>
UntrX competiia aspr A ti ce au n minte concurenii implic un avantaN tactic imediat, precum
i posibile foloase strategice
Toate acestea ne aNut s e$plicm de ce =@[ dintre cele mai mari c#teva mii de firme
americane au acum propriii lor copoi cu norm ntreag i de ce (ocietatea Profesionitilor
*nformaiilor -oncureniale i revendic numai ea singur membri n cel puin trei sute de
companii, din sase ri -ompaniile lor le dau de lucru
nainte ca >arriott -orporation s se fi dedicat lansrii lanului de 9oteluri ieftine
+airfield *nn, consemneaz +ortune, a trimis o ec9ip de iscoade n aproape patru sute de
9oteluri rivale, pentru a vedea ce spunuri i prosoape ofereau, c#t de priceput era recepionerul
n a rezolva problemele deosebite, i dac sunetele actului se$ual se puteau auzi n camerele
vecine U(unetele erau simulate de ctre unul dintre agenii - * (@ de la >arriott, n timp ce un
altul le asculta din ncperea alturat
>arriott a mai angaNat i v#ntori,de,capete e$ecutivi care s intervieveze Ui s,i
pompezeX pe administratorii regionali ai lanurilor rivale, spre a descoperi c#t de mult plteau
competitorii, ce instructaN ofereau i dac managerii lor erau mulumii
-#nd (9eller,Globe -orporation, fabricanta cabinelor de camioane grele, a vrut s
proiecteze o cabina nou, a apelat sistematic la clienii poteniali, cer#ndu,le s nscrie compania
ntr,o scar cu apte puncte, incluz#nd KilometraNul raportat la benzin, confortul, vizibilitatea
parbrizelor, uurina ofatului, comoditatea fotoliului, accesibilitatea comenzilor i durabilitatea
*nformaiile au stabilit un set de inte pe care le avea de atins ec9ipa de proiectare de la (9eller,
Globe
Asemeni unor veritabili spioni, agenii de informaii ai afacerilor i ncep v#ntoarea cu o
atent recunoatere a surselor desc9ise Parcurg publicaii de specialitate, buletine pe
abonament i presa general, n cutarea indiciilor despre planurile vreunui competitor -itesc
discursuri, studiaz anunuri de angaNare, particip la ntruniri i seminalii
*ntervieveaz foti angaNai, 8intre care muli sunt foarte dornici s vorbeasc despre
vec9ile firme n care au lucrat
8ar iscoadele -*
S Printre care i consultani e$treni pltii 3 au mai fost depistate i zbur#nd cu
elicopterul peste c#te,o uzin n cutare de senine ale capacitii concurentului, scotocind prin
couri de gunoi dup documente aruncate, i uz#nd c9iar i de msuri mai agresive % privire n
agenda telefonic intern a unui rival poate aNuta la reconstituirea unei 9ri a organizaiei sale,
din care e posibil s i se estimeze bugetul % companie m Acronim pentru -ompetitar
*ntelligeitce , *nformaii -oncureniale UntrX Naponez a trimis e$peri s priveasc inele de
cale ferat care porneau din fabrica unui concurent american Grosimea stratului de rugin
,ipotetic Yindicaie a frecvenei folosirii liniei sau a intervalului trecut de la ultima garnitur 3
era un indiciu despre producia fabricii
F %cazional, practicanii e$cesiv de zeloi fi$eaz microfoane n camerele de 9otel sau
birourile unde rivalii negociaz o tranzacie nc mai puin agreabili suot contractorii defensivi ai
( . A -are au pltit consultani ca s afle dinainte c#t de mult licitau competitorii lor pentru
un proiect al Pentagonului, permi#ndu,i astfel s subliciteze 4a r#ndul lor, unii dintre
consultani au fost surprini mituind personalul militar pentru a afla faptele
8esigur, profesionitii informaiilor concureniale definesc - *,u* ca miNlocul de
urmrire legal a informaiei 8ar o recent trecere n revist a managerilor superiori de ctre
-omisia -onferinelor sugereaz c B@[ dintre acetia socotesc c orice e posibil, atunci c#nd
vine vorba despre spionaNul corporatist
nfierb#ntarea actualelor infb,Oar,uri face parte dintr,o recunoatere cresc#nd a faptului
c, at#ta vreme c#t ocup un loc central n noua economie, cunoaterea violeaz toate regulile ce
se aplic altor resurse
!ste, de e$emplu, inepuizabil ?tim cum s adugm valoare lingourilor de oel sau
cupoanelor de estur -um s se adauge valoare unefidei bune, ns, e mult mai problematic "e
lipsesc noile teorii de managementi contabilitate necesare pentru a ne acorda la realitile supra,
simbolice
nc nu tim cum s administrm o resurs care e vandabil, dar din care mare parte este
furnizat Uadesea pe gratisX de ctre clieni nii (au, la o adic, de voie de nevoie, c9iar de ctre
competitori ?i nici nu am aNuns s nelegem cum se angaNeaz corporaia ca ntreg n
mbuntirea cunoaterii
*",.'* ?l %.T,.'*
^n^o,Oar,urile arunc o nou lumin asupra corporaiei 3 i a muncii care se desfoar n
cadrul ei
( uitm, un moment, toate descrierile convenionale ale sluNbelorL s uitm rangurile, sa
uitm funciile n cadml departamentelor ( ne g#ndim la firm, n sc9imb, ca la un fagure de
procesri ale cunotinelor
n zilele coului,de,fum, se presupunea c muncitorii tiau foarte puine lucruri
importante i c informaiile sau cunotinele relevante puteau fi ntrunite de ctre administraia
de la v#rf sau de un personal foarte restr#ns Proporia forei de munc angaNat n procesarea
cunotinelor era redus
Astzi, dimpotriv, constatm c mare parte din ceea ce se nt#mpl n cadrul unei firme
este orientat spre alimentarea inventarului su de cunotine aflat n continu descompunere,
gener#nd i adug#ndu,i noi cunotine i ridic#nd datele simple *a gradul de informaii i
cunotine
Pentru ndeplinirea acestei sarcini, angaNaii import, e$port i Transfer
ncontinuu date i informaii
.nii salariai sunt n esen importatori Aceti oameni de la %.TR"F6 adun informaii
din afara companiei i le livreaz colegilor lor dinuntru -ercettorii pieei, de e$emplu, sunt
%.T,^NCF,eri (tudiind preferinele consumatorilor din lumea e$terioar, ei adaug valoare
interpret#nd ceea ce afl, dup care ofer firmei informaii noi, de ordin superior
%amenii de la relaiile cu publicul procedeaz invers !i lanseaz n lume produsele
firmei, colect#nd informaii interne i rsp#ndindu,*e sau e$port#ndu,*e n lumea e$terioar
Acetia sunt *",%CTF,en
-ontabilii casei sunt n sens fundamental *HC,fTCF,eri, adun#ndu,i maNoritatea
informaiilor din interiorul firmei, i transfer#ndu,le apoi tot pe cale intern
;unii corni s,voiaNori sunt nite '!4!! cu dublu sens 8isemineaz informaia dar o i
colecteaz din afar, dup care o raporteaz napoi firmei
Aceste funcii se leag cu flu$urile de dale, informaii sau cunotine
Tierea de,a curmeziul lor presupune un set de funcii care trebuie s aib de,a face cu
stocul de date, informaii i cunotine de grad cresc#nd, pe care le posed deNa firma i oamenii
si
.nii lucrtori,mintali sunt creatori, capabili s gseasc noi i surprinztoare Nu$tapuneri
de idei, sau s confere energie nou unei idei vec9iL alii redacteaz ideile noi, confrunt#ndu,le
cu cerinele strategice i consideraiile practice, pentru a le cenzura apoi pe cele irelevante
n realitate, cu toii facem aceste lucruri, n felurite momente 8ar c#t vreme diversele
funcii le accentueaz pe unele sau pe altele, nici un te$t managerial ori descriere de sluNb
convenional nu trateaz cu asemenea distincii 3 sau cu implicaiile lor asupra puterii
Aproape la fiecare pas n aceast procesare a cunotinelor, unele persoane sau organizaii
c#tig, iar Altele pierd, unele avantaNe Astfel, onflictele 3 mrunte, uneori info,Oar,uri strict
personale 3 suntpurtate cntru motive ca de pild cine va fi sau nu va fi invitat la o ntrunire,
urnele cui apar pe foaia de parcurs, cine raporteaz informaiile direct
J6 A+A'E,"2."T'.Ftle R!?*'!,*"T'A'! UnirX
.nui superior i cui, dimpotriv, i se cere s le lase secretarei, i aa mai departe Aceste
btlii organizaionale 3 micro,^nfb,Oar,uri, ca s zicem aa 3 nu sunt deloc noi !le reprezint
o trstur a oricrei viei de organizaie 8ob#ndesc, ns, noi semnificaii, odat cu rsp#ndirea
economiei supra,simbolice
8e vreme ce valoarea adugat prin procesarea inteligent a cunotinelor reprezint un
factor critic n noul sistem al creaiei averii, F contabilii secolului MM* vor gsi ci de a estima
valoarea economic net adugat prin diversele activiti informaionale (,ar putea foarte bine
ca gradul de performan al indivizilor i unitilor s pun la socoteal contribuia lor la
mbuntirea informaiei
Azi, un geolog care gsete un zcm#nt uria de petrol are toate ansele s fie rspltit de
ctre companie pentru a,i fi sporit rezervele F >#ine, c#nd resursele de cunoatere vor fi
recunoscute drept cele,mai importante dintre toate, remuneraia salariailor ar putea prea bine
aNunge s depind, cel puin parial, de succesele fiecrui individ n a aduga valoare rezervei de
cunotine a corporaiei -a urmare, ne putem atepta la lupte de putere i mai sofisticate, pentru
controlul patrimoniului de cunotine i procese care le genereaz
F \FX F i
(P*%"AR -%>P4!T*(T
(untem deNa martorii nceputurilor unei sc9imbri n prerile administraiei fa de
funciile forei de munc Astfel, din partea tuturor angaNailor se ateapt tot mai mult s
contribuie nu numai *a patrimoniul de cunotine al firmei n general, c#t i la arsenalul ei de
informaii competitive
-onform cu >indV Jotler, preedinte al -ercettorilor Asociai, o F companie care depune
activiti -* At#t pentru firme americane, c#t i Naponeze, adopt o vedere mult mai completist
asupra informaiilor dec#t o fac americanii -#t vreme conductorii Naponezi privesc colecia de
informaii ca pe un aspect de rutin al muncii lor, spune Jotler, dac,l ntrebi pe un > ; A J
tipic de la )arvard, el va rspunde c e treaba bibliotecarului companiei
(7 Acronim pentru >ater of ;usiness AdmFinistrntion 3 4iceniat n Administrai n
Afacerilor UntrX F ,
Aceast optic ngust, ns, e pe cale de dispariie 4a GeneraW >ills, din partea fiecrui
salariat se ateapt s se angaNeze n adunarea de informaii concureniale P#n i oamenii de
serviciu, c#nd cumpr materiale, trebuie s,i ntrebe pe v#nztori ce firme competitoare mai
cumpr i ce fac cu ele
-ompaniile telefonice din (tatele .nite convoac seminarii i distribuie publicaii
e$plic#nd funcionarilor lor metodele i beneficiile - *,ului ;aVer c9iar i rotete cacrele prin
personalul su - *, pentru a *e nva importana acestui gen de colecie de informaii G !
*nclude - *,ii direct n planning,ul su strategic
mpinse la e$trem, asemenea msuri ne apropie treptat de noiunea corporaiei ca main
total de lupt a in^o,Oai,ului
% !'%A'! 8! <: 4A (.TE
-#t vreme presa de afaceri a acordat o atenie superficial spionaNului din domeniu, s,au
spus puine despre relaia - *,ului cu rsp#ndirea f sistemelor de informare i ascensiunea
ofierului ef al informaiilor
+c Totui, legtura nu e greu de gsit
!ste destul de uor s ne imaginm brana de spionaN a unei firme solicit#nd cooperarea
ofierului ef al informaiilor n a aduna date despre l un concurent - * %,ul este tot mai
responsabil nu numai de sistemele de t informare dinuntrul firmei, ci i de legturile electronice
n bazele de dateL ale altor companii Aceasta nseamn c el controleaz sisteme care jenetreaz,
cel puin n grad limitat, perimetrul electronic al furnizorilor, t clienilor sau altora, iar
informaiile de la sau despre un competitor s,ar f putea s nu fie dec#t la o sinaps electronic
distan
Timp de peste un an, spionii vest,germani ai computerelor au fost capabili s acceseze
date n legtur cu armele nucleare i iniiativele de aprare strategic1 U( 8 *X, ptrunz#nd n
A1@ de computere Au rsfoit n voie peste treizeci, legate ntr,o reea instalat de ctre Agenia
de Proiecte de -ercetare Avansat n domeniul Aprrii a Pentagonului Au fost depistai abia
dup ce -lifford (to#l, un manager al sistemelor computerizate, fost 9ippie, a remarcat la
4aboratorul 4aOrence ;erKcieV, o discrepan de <:[ ntre dou riFies,uri
UnorigX (trategic deiensc iniiative Un *r
>ulte reele din domeniul afacerilor sunt nc e$trem de vulnerabile la penetraie din
partea 9oilor sau spionilor 9otr#i, inclusiv foti sau actuali salariai nemulumii, n c#rdie cu
o firm concurent -onform cu (pectrum, gazeta *nstitutului de *nginerie !lectric i
!lectronic, >embrii maNoritii breelelor de zon localc i pot aduga modemuri n
computerele personale, cre#nd noi ci de trecere n sistem, necunoscute administratorilor
acestuia
-u clienii capabili s acceseze pe cale electronic registrele de inventar ale fabricantului,
cu furnizorii devenii prtai la secretele de design ale clienilor, posibilitile de deturnare a
informaiei ctre un concurent sunt reale n pofida parolelor i limitelor de acces
8ac, s zicem, doi detailiti ca &al,>art i J mart sunt amb#ndoi cuplai electronic n
computerele unui acelai furnizor, c#t timp va trece p#n c#nd o unitate -* )irfcr,zelos, sau un
membru al cresc#ndei 9oarde de consultani - *, ar propune spargerea parolelor i numerelor de
identitate ale main^rame,ului fabricantului, sau interceptarea firelor telefonice i scormonirea prin
bncile de dateP 8ac o reea de cercetri n domeniul aprrii a guvernului ( . A A putut fi
compromis de ctre spionaNul sovietic, cu aNutorul c#torva spioni narmai cu computere
personale i lucr#nd de la domiciile lor din Germania de Cest, c#t de sigure sunt reelele
comerciale i bazele de date *a corporaiilor de care depinde actualmente economia noastrP
!$emplul este pur ipotetic, fr nici o implicaie c &al,>art sau J mart ar fi fcut,o
vreodat sau s,ar g#ndi mcar la aa ceva !$ist ns n prezent mii de sisteme de intersc9imb al
datelor electronice, iar noile te9nologii desc9id uluitoare ocazii at#t pentru colectarea de date
licit, c#t i cea ilicit
8oar cu un strop de imaginaie, ne putem nc9ipui o firm de informaii concureniale
plant#nd ec9ipamente pe partea cealalt a strzii fa de un magazin important i intercept#nd
semnalele trimise de ctre scannerele optice la casele de marcat, fumiz#ndu,i astfel date bogate,
n timp,real, unui concurent sau fabricant 8up cum au demonstrat,o descoperirile din
Ambasada ( . A 4a >oscova, deNa este te9nologic
Posibil ca o firm s instaleze dispozitive care literalmente vor tipri c#te un duplicat al
fiecrei scrisori dactilografiate de ctre secretara -! %,ului dintr,o firm rival
8ar rzboiul total al informaiilor s,ar putea s nu se nc9eie la colecionarea de date
pasive Tentaia de a se angaNa n aciune comercial acoperit se nteete Rosep9 -oatcs, de la
R + -oates, *nc, a sugerat cL ir putea sosi ziua c#nd un concurent presat va ndopa cu comenzi
false
-omputerele unei firme rivale, fc#nd,o s supraproduc modele greite i s ie
subfumizeze pe cele care,i fac concuren 8irect
'evoluiile n domeniul video, optic i acustic desc9id calea spionaNului sau interferenei
i n comunicarea de la om la om (inteza vocal poate face posibil faslificarea glasului unui
manager i folosirea acestuia pentru a da instruciuni telefonice eronate unui subaltern6
Posibilitile imaginative sunt nesf#rite
Toate acestea, firete, au dus la o curs a dezvoltrii te9nolgiilor de contrainformaii
.nele reele cer acum utilizatorilor s aib o cartel care genereaz parole sincrone cu cele
solicitate de un computer,gazd Alte sisteme se bazeaz pe amprente sau alte trsturi fizice i
comportamentale pentru a confirma identitatea unui utilizator nainte de a,iFpermite accesul
.n sistem lanseaz o raz de lumin infraroie de intensitate sczut n oc9iul persoanei i
scaneaz configuraiile unice ale vaselor de s#nge de pe retin pentru confirmarea identitii .n
altul, identific utilizatorul dup ritmul cu care tasteaz comenzile
8atorit costurilor, ncriptarea sau codificarea sofisticat este azi foarte limitat ca acees
industriilor de aprare i insituiilor financiare 3 de e$emplu, bncile care opereaz transferuri
electronice de fonduri 8ar G > -ondific deNa informaia care circulprin canalele sale
electronice de intersc9imb, iar fabricantul de Nucrii >attel codific anumite date atunci c#nd sunt
ncrcate n computerele clienilor sau c#nd sunt transportate fizic dintr,un loc n altul
;tliile,balansoar ntre ofensiv i defensiv reprezint o reflectare a Nn^o,Oar,ului
Prin urmare, la toate nivelurile afacerilor 3 la nivelul standardelor globale pentru
televiziune i telecomunicaii0 la cel al casei de marcat a detailistului0 4anivelul tellerului
automat i al cartelei de credit0 *a cel al reelelor electronice e$tra,inteligente0 la al informaiei
competitive i al contrainformaiei 3 suntem nconNurai de info,Oar i infro,rzboinici lupt#ndu,
se s controleze cea mai crucial resurs a !rei PoOers9if t,ului
PA'T!A A PAT'A
P.T!'!A "
+4!M,+*'>E
-ATA(T'%+A ;%M!*
'zboiul pentru supremaie economic n secolul MM* a i nceput
Principalele arme tactice n aceast lupt global pentru putere sunt tradiionale -itim
despre ele n titlurile cotidienelor 3 manipulri de fonduri, politici comerciale protecioniste,
reglementri financiare i altele asemenea 8ar, ca n cazul oricrei competiii militare,
adevratele arme strategice de astzi sunt bazate pe cunoatere
-eea ce conteaz n perspectiv ampl pentru fiecare naiune sunt produsele muncii,
mintale/ cercetarea tiinific i te9nologic0 !ducaia forei de munc0 (oftOare,ul sofisticat0
Administraia mai inteligent0
-omunicaiile avansateL finanele electronice Acestea sunt sursele,c9eie ale puterii de
m#ine i, printre aceste arme strategice, niciuna nu este mai important dec#t organizarea
superioar 3 n special organizarea cunoaterii nsei
8up cum vom vedea n continuare, despre asta e vorba, mai ales, n actualul atac asupra
birocraiei
8*(T'.GET%'** ;*'%-'AD*!*
%rice om urte birocratul
>ult timp, businessmenii au meninut mitul c birocraia era o boal a guvernului
(luNbaii civili erau numii tr#ndavi, parazii i posomor#i, n vreme ce conductorii afacerilor
erau zugrvii dinamici, productivi i dornici s fac plcere clientului Totui, birocraia face
ravagii i n afaceri, la fel ca n sectorul public ntr,adevr, multe dintre ceie mai mari corporaii
ale lumii sunt la fel de artritice i arogante ca orice minister sovietic, Astzi se caut noi
modaliti de organizare n 'usia i !uropa de !st, conducerea politic se rzboiete eu
elementele propriei sale birocraii
Alte guverne v#nd ntreprinderile publice, e$periment#nd cu factori ca plata pe merit i
alte inovaii n serviciile civile
n afaceri, ns, e cel mai avansat efortul pentru noi formate organizatorice 'areori trece
o zi fr ca vreun nou articol, carte sau discurs s depl#ng vec9ile forme de putere piramidal
e$ercitat de sus n Nos
Guru,ii managementului public istorice de caz despre companii care e$perimenteaz cu
noi abordri organizaionale, ncep#nd c. -ercetrile subterane de la Tos9iba i sf#rind cu,
structura anti,ierar9ic de la Tandem -omputers Administratorii sunt sftuii s profite de
9aos, sute de formule i ciudenii fiind ncercate i eliminate pe c#t de repede pot fi nscocite
noile fraze,cod
8esigur, nimeni nu se ateapt ca organizarea birocratic s dispar
!a rm#ne potrivit anumitor scopuri !ste ns acceptat actualmente faptul c firmele se
vor veteNi sub focul concurenei, dac se cramponeaz de vec9ile structuri birocratice
centralizate care au nflorit n era couluide,fum
n societile coului,de,fum, p#n i atunci c#nd puterea suprem se afl n m#inile unor
lideri c9arismatici i c9iar anti,birocratici, aceasta se e$ercit, n mod tipic, de ctre birocrai, n
folosul lor Poliia, armata, corporaia, spitalul, colile, toate sunt organizate sub form de
birocraii, indiferent de personalitatea sau stilul conductorilor lor la v#rf
'evolta contra birocraiei este, de fapt, un atac asupra formei dominante de putere a
coului,de,fum -oincide cu tranziia spre economia supra,simbolic a secolului MM*, i e$plic
de ce aceia care creeaz organizaii post,birocratice suni cu adevrat revoluionari, indiferent c
acioneaz n afaceri, guvern sau societatea civil
% *"+*"*TAT! 8! ;%M!
%rice birocraie arc dou trsturi,c9eie, care pot ii numite bo$e sau canale 8atorit
acestui lucru, puterea de zi cu zi ,controlul de rutin 3 se afl n m#inile a dou tipuri de
funcionari/ specialiti i manageri
+uncionarii specializai i c#tig puterea prin controlul informaiilor din bo$e
>anagerii i,o c#tig pe,a lor prin controlul informaiei care se scurge prin canale Acest sistem
de putea, coloana vertebral a birocraiei, este cel care cade acum sub incidena focului, n marile
companii de pretutindeni
"c g#ndim la birocraie ca la un mod de a grupa oamenii 8ar eaeste i un mod de grupare
a faptelor % firm decupat net n departamente conforme cu funcia, piaa, regiunea sau
produsul, e la urma urmei o
f colecie de bo$e n care sunt nmagazinate informaiile specializate i l e$periena
personal 8atele inginereti se ndreapt spre ingineriL cele deL v#nzri, ia departamentul
v#nzrilor
P#n la apariia computerelor, acest bo$ism era principalul mod de a organiza
cunoaterea pentru a produce avere *ar minunata frumusee a sistemului consta n aceea c,
iniial, pruse a fi infinit de e$pandabil n/ teorie, s,ar fi putut avea infinitate de bo$e
n practic, ns, companiile i guvernele descoper acum c e$ist limite stricte ale
acestui gen de specializare 4imitele au devenit pentruL prima dat vizibile n sectorul public,
c#nd ageniile guvernamentale au crescut *a proporii enorme, ating#nd un punct de unde nu mai
e$ista cale f de ntoarcere Ascultai, de e$emplu, lamentaia lui Ro9n + 4e9man, Rr,L recent
>inistru al >arinei ( . A
+ 4a Pentagon, *e,a mrturisit 4e9man colegilor si, au rsrit at#t de >ulte uni tai,bo$
specializate, nc#t mi,e imposibil mie sau oricuiL altcuiva de la aceast mas s descrie corect U0X
sistemul cu care, i n cadrul cruia, trebuie s operm
Pe msur ce companiile private au atins proporii gargantueti, au nceput i ele s se
izbeasc de limitele specializrii organizatorice Astzi, n companie dup companie, sistemul
bo$ei se prbuete sub propria,i greutate ?i nu numai imensitatea este aceea care,6 face
s#devin inoperant
* FP.T!'! -%"T'A 'AD*."! f 4s#nd n urm epoca industrial, devenim o
societate mai Ydiversificat Cec9ea economie a coului,de,fum deservea o societate de bmas
!conomia supra,simbolic servete o societate de,masificat Totul, ide *a produse i stiluri de
via, p#n la te9nologii i miNloace de informare, Ndevine tot mai eterogen
Aceast nou diversitate aduce cu sine mai mult comple$itate, care, Fla r#ndul ei,
nseamn c afacerile au nevoie de tot mai multe date, informaii i KnoO,noO pentru a funciona
Astfel, enorme volume de material sunt ndesate n tot mai multe bo$e 3 multiplic#ndu,le mai
presus de orice inteligibilitate i ntinz#ndu,le mai,mai s plesneasc, N (c9imbrile actuale
intervin i ntr,un ritm mai rapid dec#t i pot face Nfa birocraiile .n ticit n sus al Venului la
ToKVo provoac acfiiziii i bv#nzri instantanee n Huric9 sau 4ondra % conferin de pres
televizat la Te9eran declaneaz o replic imediat de la &as9ington 'emarca pitit de pe
9#rtie, despre ta$e, a unui politician, i trimite c#t ai cNipi pe investitori i contabili s se repead
spre reevaluarea unei tranzacii de acaparare

Aceast accelerare a sc9imbrii face ca toate cunotinele noastre 3 despre te9nologie,
piee, furnizori, distribuitori, monede curentei, rate de interes, preferine ale consumatorilor i
toate celelalte variabile din lumea afacerilor 3 s devin perisabile
ntregul inventar de date, aptitudini i cunotine al unei firme intr astfel ntr,o stare de
continu descompunere i regenerare, nv#rtindu,se din ce n ce mai repede 4a r#ndul su, acest
lucru nseamn c unele dintre vec9ile cutii sau bo$e unde au fost ng9esuite cunotinele ncep
sa se desfac n buci Altele sunt aglomerate p#n la a da pe dinafar *ar altele devin inutile,
odat ce informaia coninut n ele aNunge depit sau irelevant 'elaiile dintre toate aceste
departamente, brane sau uniti se sc9imb i ele
Pe scurt, sc9ema bo$elor conceput pentru Anul .nu devine inadecvat n Anul 8oi !ste
uor s se reclasifice sau sorteze informaiile nmagazinate ntr,un computer ANunge doar s se
copieze un file ntr,un directorV nou ncercai, ns, s sc9imbai bo$ele organizatoriceW 8e
vreme ce oamenii i bugetele reflect sc9ema, orice ncercare de a reproiecta structura
declaneaz e$plozive lupte pentru putere -u c#t se sc9imb mai repede lucrurile#n lumea din
afar, prin urmare, cu at#t crete tensiunea aplicat pe configuraia infrastructural a birocraiei i
cu at#t survin mai multe friciuni i lupte interne
Adevratele necazuri, ncep ns, atunci c#nd turbulena din piaa de desfacere, economie
sau societate, scoate la iveal probleme sau ocazii de un soi cu totul nou pentru firm 8intr,o
dat, autorii deciziilor se confrunt cu situaii pentru care nu !$ist nici o informaie n bo$e -u
c#t e mai accelerat ritmul sc9imbrii n afaceri 3 i se accelereaz zilnic cu at#t nfloresc mai mult
asemenea situaii unicat
n ziua de 1 decembrie 65=A, directorii de la .nion -arbide s,au trezit cu descoperirea c
uzina lor de pesticide din ;9opal, *ndia, emanase un nor to$ic i cauzase cel mai grav accident,
fr egal, din istoria industrial
8ezastrul s,a soldat cu peste trei mii de mori i ali doua sute de mii de rnii Trebuia s
se ia instantaneu decizii, mai degrab dec#t s se parcurg ntortoc9eatul proces obinuit
!venimente *a fel de unice, dei mult mai puin catastrofale, izbesc precum grindina
conducerile firmelor n Raponia, managerii de la compania de ciocolat >orinaga afl c un
uciga misterios le otrvete produsele0 Pe cei de la Guinness, din >area ;ritanie, i lovete un
scandal de manipulare a aciunilor0 Pennzoil i Te$aco sunt azv#rlii ntr,o titanic lupt legal0
-orporaia >anville e forat s dea faliment nfrunt#nd procesele penale datorate faptului c,i
e$pusese lucrtorii la azbest0 - ; ( Trebuie s riposteze unui raid blitzKrieg al lui TedTumer0
.nited Airlines fac fa unei licitaii de cumprare total fr precedent din partea
propriilor piloi, care apoi se sfr#m i declaneaz o prbuire pc &all (treet Asemenea
evenimente 3 i multe altele similare i mai puin mediatizate 3 i arunc pe manageri n situaii
pentru care nu i,a pregtit adecvat nimic, nici pe ei, nici birocraiile lor
-#nd se ivesc situaii care nu pot fi repartizate cu uurin bo$eior informaionale pre,
concepute, birocraii devin ai dracului ncep s se bat pentru turf, bani, persoane 3 i controlul
informaiei Aceasta dezlnuie cutremurtoare cantiti de energie i emoie brut n *oc de,a
rezolva, ns, problemele, ntreg acest efort omenesc este ars ntr,un veritabil ,(turm und 8rangA
>ai ru c9iar, aceste btlii fratricide fac firmele s se comporte iraional Proslvit
raionalitate a birocraiei zboar pe fereastr Puterea, factor permanent, nlocuiete acum
raiunea ca baz a deciziei
-E>*4!+A"D* ?l -A'T%+* +*!';*"D*
-#nd se produce o real anomalie 3 ceva care nu se potrivete de la sine n Nurisdicia
informaional a nimnui 3 primul instinct al companiei este de a o ignora Aceast atitudine a
struului este ceea ce s,a nt#mplat prima oar c#nd au nceput s apar maini strine n (tatele
.nite -ele dint#i mici autoturisme %pel i -itroen 8eu$ -9evau$ care se iviser pe strzile
americane la sf#ritul anilor F:@ au fost nt#mpinate de ctre birocraii din 8etroit cu o ridicate a
umerilor -9iar i c#nd au nceput s soseasc torente de ColKsOagen,uri, giganii fabricani de
automobile au preferat s nu se g#ndeasc *a ceea ce era de neg#ndi T n companiile lor nu
e$istau uniti a cror sarcin s fie aceea de a nfrunta concurena strin, nici bo$e conin#nd
informaiile necesare
-#nd birocraiile sunt silite s fac fa unei probleme care nu se potrivete n nici o bo$a
e$istent a nimnui, se comport n anumite moduri stereotipe 8up unele esc9ive iniiale,
cineva propune inevitabil s se nfiineze un nou compartiment Ucu el nsui la conducereX Acest
compartiment este instantaneu recunoscut drept ceea cc,ar putea deveni cu uurin/ un rival
m#nctor,dc,buget al unitilor mai vec9i "imeni n,o
MA U.tX +urtun i asalt, concept lansat de micarea literar omonimii creat n
Germania spre anul 6<<@, ta reacie contra raionalismului i clasicismului UAufKliimngX,W care
,au participai, n perioada lor de nceput, Goet9e i (c9iller UnlrX dorete, aa c se aNunge la un
compromis/ familiarul cmilefant birocratic, comitetul interdepartamental sau grupul operativ,
&as9ington,ul e plin de asemenea cmilefani 4a fel i toate marile companii ,
-ombin#nd pasul ncet i greoi al elefantului cu * Q,ul cmilei, aceast nou unitate este,
efectiv, doar nc o bo$, numai c de ast data populat cu tineri, trimii de departamentele lor
permanente nu at#t ca s rezolve problema, c#t pentru a se asigura c noua unitate nu ciupete din
Nurisdiciile e$istente sau alocaiile bugetare
.neori, noua problem e un cartof at#t de fierbinte, nc#t toi vor s scape de ei +ie e
aruncat n m#inile cuiva mai t#nr, mai lipsit de e$perien sau de noroc, fie devine un orfan/ o
alt problema n dram spre a deveni o criza
-onfruntat cu toate aceste conflicte interne, un - ! % !$asperat decide s taie nodul
gordian % face, desemn#nd un ar, care teoretic va obine cooperarea tuturor ageniilor
ramurilor i departamentelor relevante 8ar, lipsindu,i informaia necesar pentru a face faa
problemei, arul sf#rete i el depinz#nd de sistemul pre,e$istent al bo$elor
Apoi, -! %,ul 9otrte c atacul frontal asupra birocrailor nu va folosi la nimic Aa c
mai ncearc o soluie standard, atribuind calm problema unui depanator din personalul su
propriu, pentru a nu atepta p#n acioneaz lenta i rezistenta main birocratic Aceast
tentativ de a o lua naintea departamentelor e$istente nu face dec#t s le ultragieze i mai mult,
moment n care unitile ofensate ncep s lucreze cu s#rguin pentru a asigura eecul
personalului
-eva de acest fel s,a nt#mplat c#nd 'onald 'eagan a ncredinat personalului din
-onsiliul (ecuritii "aionale, care nu era o unitate operativ prin tradiie, sarcina de a,i asuma
funcii ndeplinite n mod normal de birocraiile Aprrii, (tatului sau -l A 'ezultatul a fost c
ncercarea de a negocia cu moderaii din *ran, n sperana c vor aNuta la eliberarea ostaticilor
americani, 6,a pocnit pe Preedinte n fa U>ai t#rziu, -omisia ToOer, investig#nd fiascoul de
la *rangate, a tras concluzia solemn c scandalul ar fi putut fi evitat, -asa Alb folosind
sistemul 3 \ adic, dac s,ar fi bazat pe liniile birocratice, nu pe personalul ei propriu
A rmasiieprecizat dac birocraiile, care anterior nu reuiser nici s negocieze eliberarea
ostaticilor, nici s,i salveze prin intervenie militar, ar fi reuit acolo unde personalul preediniei
dduse gre
Rocuri de putere simiNare se Noac n interiorul fiecrui departament, dup cum i
subunitile sale trieaz ca s obin controlul banilor, oamenilor sau cunotinelor (,ar putea
crede c luptele interne se opresc
n momentele de criz iminent -#nd colo, se nt#mpl tocmai invers, capetele
directorilor aNung#nd pe butuc n politic i c9iar n militrie
-rizele relev adesea cele mai,rele trsturi ale organizaiei, nu ceie mai bune
"u avem dec#t s citim istoria rivalitii dintre serviciile militare n toiul btliei, sau
luptele pe via i pe moarte dintre spionaNul britanic i ageniile de aciune acoperit, rivale lui,
n timpul celui de,Ai 8oilea rzboi mondial, pentru a ntrezri fanatismul pe care,6 pot genera
conflictele pur birocratice 3 mai ales n timpul crizelor Afacerile nu fac e$cepie de *a aceste
distrugtoare meciuri i fanatisme -ci imaginea birocraiei raionale e fals Puterea, nu
raiunea, este aceea pare propulseaz clasicele piramide ce continu s mp#nzeasc peisaNul al
aceri lor
%rice speran de a nlocui birocraia, aadar, implic mai mult dec#t simpla mutare a
oamenilor, lsarea unitilor grase, aglomerate, sub conducerea unor vicepreedini de grup,
sau c9iar spargerea firmei n multiple centre de profit %rice restructurare serioas a afacerilor
sau guvernelor trebuie s atace direct organizarea cunoaterii 3 i ntregul sistem de putere bazat
pe ea -ci sistemul bo$elor este n criz
-A"A4! "+."8AT!
Pe msur ce sc9imbarea se accelereaz, aceast criz a bo$elor e ad#ncit de ctre
eecul paralel din canalele de comunicare
%amenii de afaceri istei au tiut dintotdeauna c o companie reuete numai atunci c#nd
prile ei componente lucreaz mpreun 8aca fora de v#nzare e e$traordinar dar producia nu
poate livra mrfurile la timp0 (au dac reclamele sunt minunate ns nu au legtur cu politica
adecvat a preurilor0 8ac inginerii nu simt ce pot vinde cei de la marKeting0 8aca tot ce fac
contabilii e s numere boabe de fasole iar avocaii doar privesc legea, fr a pune ntrebri
oamenilor de afaceri0 Atunci firma nu poate izb#ndi
8ar managerii detepi mai tiu i c oamenii dinuvun departament sau unitate rareori
discut cu omologii lor dintr,o alta 8e fapt, aceast lips de comunicare ncruciat este n mod
precis aceea din care provine puterea managerilor de rang miNlociu nc odat, controlul
informaiilor e cel ce conteaz
>anagerii de miNloc coordoneaz munca mai multor uniti subordonate, adun#nd
rapoarte de la specialitii e$ecutivi tare le conduc
.neori, managerul primete informaia de la un subaltern i i,o paseaz napoi altuia,
servind astfel ca verig formal ntre bo$e Alteori, poate trece informaia lateral, managerului
caic conduce alt grup de uniti 8ar principala sarcin a unui manager miNlociu este aceea de a
str#nge informaii disparate pe care specialitii le,au tiat n fragmente i de,a le sintetiza nainte
s le transfere prin canale spre nivelul imediat superior din piramida puterii
Altfel spus, n orice birocraie, cunoaterea e dezmembrat orizontal i reasamblat
vertical
(tructura de putere bazat pe controlul informaiei era, prim urmare, clara/ c#t vreme
specialitii controlau bo$ele, managerii controlau canalele
Acest sistem a funcionat de minune c#nd afacerile se micau ncet
Astzi, sc9imbarea e at#t de accelerat, iar informaiile necesare at#t de comple$e, nc#t i
canalele, e$act ca bo$ele, sunt copleite, nfundate cu mesaNe Udintre care multe e$pediate greitX
8in aceast cauz, mai muli funcionari ca oric#nd pesc pe dinafar canalelor pentru a
ocoli sistemul, rein#nd informaii de la efii i egalii lor, trec#ndu,le lateral neoficial,
comunic#nd prin canale dosnice, oper#nd pe ci duale Uuna oficial, alta nuX, adug#nd
confuzie i gaz peste focul rzboaielor intestine care sf#ie acum c9iar i birocraiile cele mai
bine administrate
.n motiv trecut cu vederea pentru care corporaiile Naponeze s,au descurcat p#n acum
mai bine n administrarea prbuirii birocraiei este e$istena n s#nul lor a unui sistem secundar
care lipsete firmelor americane i europene
n vreme ce, firmele occidentale depind de bo$e i canale, firmele Naponeze mai au, pe
deasupra acestora, i ceea ce se cunoate ca sistemul doKiKai (istemul doKiKai este o deviere de
la birocraia formal 3 dar una care o face s fie mult mai eficient
ntr,o firm Naponez mare, toi recruii angaNai n aceeai perioad 3 care s,ar putea numi
o clas de intrare sau o co9ort 3 menin contactul unul cu altul pe tot parcursul angaNrii n
cadrul firmei, urc#nd scara ierar9ic pe msur ce acumuleaz vec9ime 8up un timp, membrii
doKiKai,usunt mprtiai prin diverse funcii, regiuni i seciuni ale firmei .nii au promovat mai
repede dec#t al ii
8ar aceast fraternitate, cum i s,a spus, rm#ne str#ns, ei nt#lnindu,se la serate,
ng9iind multa bere i saKe i 3 cel mai important 3 sc9imb#nd informaii din numeroasele bo$e
diferite, e$terioare canalelor ierar9ice formale
Prin intermediul doKiKai,u ]se comunic faptele reale sau adevrate asupra unei
situaii, distincte fa de linia oficial n doKiKai oamenii, uni cu alcool, i vorbesc unul altuia
cu 9onto 3 e$prim#ndu,i adevratele simminte 3 dec#t cu tatemae 3 a spune ceea ce ateapt
d ceilali hpar
! o greeal s apreciem superficial imaginea corporaiei Naponeze ca funcion#nd lin,
eficient, consensual i scutit de conflicte "imic nu e mai departe de adevr 8ar matricea
informaiilor 3 doKiKai,ul aternut pe deasupra birocraiei ,permite KnoO,9oO,ului i KnoO,O^No,
ului s se scurg prin companie c9iar i c#nd canalele i bo$ele oficiale sunt suprancrcate
Astfel, corporaia Naponez beneficiaz de un avantaN informaional
Totui, acesta nu mai e suficient pentru supravieuirea organizaional, i c9iar i
respectivul sistem se destram -ompaniile se grbesc s,i construiasc alternative electronice
fa de vec9ile sisteme de comunicare i, odat cu acestea, intervin i reorganizri fundamentale,
nu numai n Raponia, ci i n (tatele .nite, !uropa precum i n toate economiile avansate
-eea ce vedem, aadar, este o criz dezvolt#ndu,se n c9iar inima birocraiei (c9imbrile
n mare vitez nu numai c,i cov#resc structura de bo$e,i,canale, ci atac nsi cea mai
profund supoziie pe care se baza sistemul/ i&eea c este posibil s se specifice dinainte cine
din cadrul companiei are nevoie s tie anume ce ! o ipotez bazat pe concepia c organizaiile
sunt n esen maini i c opereaz ntr,un ambient ordonat
Astzi, aflm c organizaiile nu sunt mecanice, ci umane, i c ntr,un mediu turbulent
plin de rsturnri revoluionare, surprize i frm#ntri concureni ale, nu mai este posibil s se
precizeze n avans ce anume are nevoie toat lumea sa tie
-."%A?T!'!A " -.'G!'! 4*;!'A
Am vzut n capitolul 61 cum ncearc firmele s impun ordinea asupra informaiilor,
concep#nd sisteme computerizate de management al informaiei U> * ( ,uriX .nele dintre
acestea, dup cum reiese, sunt menite s propteasc vec9iul sistem, folosind computerele i
verigile de comunicare doar pentru a e$tinde bo$ele i capacitatea canalelor comumcaionale
Altele au intenii cu adevrat revoluionare !le caut s zdrobeasc sistemul bo$elor,i,canaleior
i s instituie n locul *ui informaia n curgere liber
Pentru a aprecia deplina semnificaie a acestei evoluii i mutaiile de pulere pe care le
implic, ne este de aNutor s observm remarcabilele Udei n maie msur neremarcateX paralele
dintre birocraii i primele noastre computere
-ele dint#i mari mainframe,url sluNite de ctre preoii datelor susineau birocraiile
e$istente n afaceri i guvern Pe seama acestui lucru st frica i sila pe care leYau st#rnit iniial n
r#ndurile publicului %amenii de r#nd intuiau c aceste maini monstruoase nu erau dec#t nc o
unealt a puterii care putea fi folosit mpotriva lor nsei bazele de date pe care le deineau
semnau cu birocraiile servile de ele
-omputerele timpurii de afaceri erau folosite mai ales n scopuri de rutin, ca inerea
miilor de recipise ale statelor de plat 8atele lui Ro9n 8oe(: erau formate din ceea ce e$perii
computerelor numeau fie^dsF,uri=B Astfel, numele lui putea reprezenta primul fidel, adresa al
doilea, titulatura furiciei al treilea, salariul de baz al patrulea i tot aa
Adresele tuturor intrau n al doilea RField -ifrele salariilor de baz ale tuturor, n al
patrulea fieid
Astfel, toate informaiile intrate n illcs,urile statelor de plat se duceau la destinaii pre,
specificate n baza de date ,ntocmai cum informaiile dintr,o birocraie sunt adresate unor
departamente sau bo$e pre,specificate
>ai mult, primele sisteme computerizate de date erau n mare msur ierar9ice, semn#nd
din nou cu birocraiile pentru care fuseser proiectate
*nformaiile erau depozitate ierar9ic n memorie, iar 9ardOare,ul propriu,zis concentra
puterea computerului n v#rful piramidei companiei
-reierul rezida n mainframe, c#t vreme mainile de la nivelul inferior erau neinteligente
Rargonul le desemna cu termenul Nustificat de terminale t#mpe
>icrocomputerul a revoluionat toate acestea Pentru prima oar, a plasat inteligena pe
mii de birouri, distribuind bazele de date i puterea de procesare 8ar, c#t vreme acest lucru a
zguduit lucrurile, n,a ameninat totui serios organizaia birocratic
>otivul era c dei acum e$istau multe bnci de date computerizate n locul unei singure
bnci,gigant centrale, cunotinele nmagazinate n ele erau n continuare ndesate n rigidele
bo$e pre,proiectate
Astzi, ns, ne aflm n pragul unei noi revoluii a modului de organizare a informaiei n
bncile de date computerizate j
Aa,numitele baze de date relaionale permit actualmente utilizatorilor s adauge i s
scad f#eids,uri i s le coreleze n moduri noi
8up cum spune >artin Templeman, prim,vicepreedinte al ( P -
(oftOare (ervices, ale crui produse sunt destinate firmelor financiare/ 4u#nd n calcul
toate U0X dimensiunile sc9imbrii, ne,am dat seama clar s:"ea -utare UntrX =B -#mpuri UntrX
c U0X relaiile ierar9ice dintre date ar fi un dezastru "oile baze de date trebuie s permit
formarea unor noi relaii
8ar sistemele de acest fel sunt nc at#t de greoaie nc#t nu pot funciona cu uurin pe
baz de microcomputere
.rmtorul pas 6,a adus introducerea recent a bazelor de date AVper,medNa, capabile s
nmagazineze nu numai te$tele, ci i graficele, muzica, vorbirea i alte sunete >ai important,
9Vper,media combin programele i bazele de date pentru a,i acorda utilizatorului o mult mai
mare fle$ibilitate dec#t sistemele anterioare de date
-9iar i n sistemele relaionale, datele puteau fi combinate doar n c#teva moduri pre,
specificate )Vper,media multiplic vast modurile n care pot fi combinate, recombinate i
manipulate informaiile din diferite domenii i registre *nformaia din bazele originale de date
era structurat arborescent, nsemn#nd c pentru a merge de la o frunz de pe o ramura la una de
pe alt ramur, trebuia s revii pe la trunc9i (istemele 9Vper sunt ca o p#nz de pianNen,
fc#nd posibil deplasarea cu uurin de la o informaie la alta, conte$tual
Delul suprem al pionierilor 9Vper,media 3 recunosc#nd c nc mai e un ndeprtat graal 3
l reprezint sistemele n care informaia poate fi asamblata, configurat i prezentat ntr,un
numr de moduri aproape infinit (copul este informaia liber,de,orice,form i n
curgereliber
.n e$emplu frapant al genului Unumit )iper-artela i popularizat de ctre AppleX a fost
prezentat pentru prima oar la o demonstraie pe computer din ;oston de ctre autorul su, ;ill
AtKinson -eea ce a artat el a stupefiat asistena din acele timpuri
>ai nt#i, pe ecran a aprut imaginea unui coOboV -#nd AtKinson a indicat plria
coOboV ului, pe ecran au nceput s apar alte plrii, dintre care una era apca unui Nuctor de
baseball -#nd AtKinson a indicat apca Nuctorului, au nceput s apar, una dup alta, diverse
imagini asociate cu baseball,ul !ra capabil s e$trag informaii din baza de date i s detecteze
n ele anumite configuraii, n moduri e$trem de diversificate
Aceasta se deosebea at#t de mult de sistemele bazelor de date anterioare, nc#t ddea
iluzia unor libere,asocieri din partea computerului 3 foarte asemntor cu cazul unei persoane
reale
ncruci#nd categoriile convenionale, trec#nd peste diverse colecii de date, 9Vper,media
face posibil ca, s zicem, un designer care creeaz un nou produs s ,i * ase rni n tea s 9oi nare
ase dezin voi t i i m aginati v pri n cunotinele nmagazinate
8esignerul poate trece instantaneu, spre e$emplu, de la datele te9nice la imaginile
produselor anterioare care i,au precedat pe pia0 la abstraciile c9imice0 la biografiile unor
oameni de tiin celebri0 la video,clipuri ale ec9ipei de marKeting discut#nd produsul0 la tabele
tarifare de transport0 la clipuri ale diferitelor grupuri convergente0 la preurile actuale ale
petrolului0 (au listele de componente ori ingrediente necesare noului produs0 Plus cele mai
recente studii ale riscului politic n rile de unde va trebui s se obin materiile prime
d n plus fa de sporirea vast a simplei cantiti de cunotine accesibile, 9Vper,media
mai permite i o stratificare a informaiei, astfel c utilizatorul poate mai nt#i s,i acceseze
forma cea mai abstract sau cea mai puin abstract, i sparcurg treapt cu treapt scara de
abstracie
(au, alternativ, s genereze idei novatoare cre#nd noi Nu$tapoziii de date
;azele convenionale de date sunt bune pentru obinerea informaiei atunci c#nd tii e$act
ce vrei (istemele 9Vper te aNut s caui, c#nd nu eti sigur +or >otor -ompanV dezvolt un
(istem de 8iagnosticare pentru Atelierele (ervice destinat mecanicilor, astfel nc#t s poat
cuta rspunsurile atunci c#nd nu sunt siguri ce s,a stricat la o main
Agenia de Protecie a >ediului din ( . A Pune la dispoziie o baz de date 9Vper,
te$t, pentru a aNuta companiile s descurce i s coreleze reglementrile comple$e care
guverneaz dou milioane de rezervoare subterane de depozitare .niversitatea -orneli folosete
un sistem 9Vper pentru programa la medicin n anul **, permi#nd studenilor s caute interactiv
configuraiile .niversitatea din Toledo dezvolt un curs de literatur spaniol bazat pe 9Vper,
te$t
nc suntem departe de a putea arunca diferite tipuri de dale sau informaii n aceeai oal,
scotocind apoi prin ele, eliberai complet de preNudecile programatorului despre ce elemente
sunt sau nu sunt nrudite
-9iar i n sistemele 9Vper, cone$iunile ncruciate pe care le poate face un utilizator nc
mai depind de programarea anterioar 8ar direcia cercetrilor este clar "e ndreptm spre
forme libere Usau, cel puin, mai libereX de depozitare i manipulare a informaiei
;irocraiile, cu toate bo$ele i canalele lor pre,specificate, suprim descoperirea i
inovaia spontan Prin contrast, noile sisteme, permi#nd cercetarea intuitiv precum i
sistematic, desc9id ua tocmai acelei aptitudini creatoare necesar inovaiei
!fectul e o nucitoare nou libertate
(eminifcativ este faptul ca mergem acum spre forme puternice de procesare a
cunotinelor care sunt profund antibirocratice
n locul micii birocraii diuluntrul unei maini, n situaia data, unde totul este secvenial,
ierar9ic i pre,proiectat, naintm ctre informaia desc9is, liber,de,orice,stil *ar n locul unui
singur mainframe sau al c#torva procesoare gigantice nsum#nd aceast enorm capacitate,
companiile au acum mii de P -,uri, care nu peste mult vor avea toate capacitatea amintit
Aceast form de nmagazinare i procesaie informaiei intete spre o profund
revoluie a modului cum g#ndim, analizm, sintetizm i e$primm informaia, i spre un salt
nainte n creativitatea organizatoric
8ar mai nseamn, n ultim instan, i spargerea nucilor i rigidelor monopoluri ale
informaiei pe care le,a creat supraspecializarea n firma birocratic *ar aceasta nseamn o
dureroas comutare de putere dinspre gardienii respectivelor monopoluri specializate
-9iar i astfel, n,am spus dec#t o mic parte din poveste -ci acestor cai cu adevrat
revoluionare de depozitare i folosire a cunotinelor trebuie s le adugm acum reelele de
comunicaii non,ierar9ice care strbat cruci i curmezi companiile, nvlesc prin perimetrele
departamentale i leag ntre ei utilizatorii, nu numai la nivelul departamentelor specializate, ci i
n susul i,n Nosul ierar9iei
.n t#nr salariat de ia baza scrii poate acum comunica direct cu funcionarii de la v#rf,
lucr#nd la aceeai problemL i, n mod semnificativ, - ! %,ul, la o simpl apsare de buton,
poate apela orice angaNat mult inferior, pentru ca mpreun cu el sa solicite imagini, s redacteze
am#ndoi o propunere, s studieze o sc9i sau s analizeze o diagram 3 totul, fr a mai trece i
pe la managerii miNlocii
Prin urmare, este oare surprinztor c n ultimii ani s,au nregistrat at#t de slbatice
reduceri ale numrului de manageri miNlocii din industrieP
ntocmai curii noile forme de nmagazinare a informaiei dau o lovitur specializrii, noile
forme de comunicare ntrec ierar9ia -ele dou surse,c9eie ale puterii birocratice 3 bo$ele i
canalele 3 sufer un atac concentrat
-."%A?T!'!A ! P.T!'! ! -."%A?T!'! ntrezrim, aadar, una dintre cele mai
fundamentale i totui negliNate relaii dintre cunoatere i putere n societate/ legtura ntre felul
cum un popor i organizeaz conceptele i cum i organizeaz instituiile
!$primat la modul cel mai scurt, felul cum organizm cunoaterea determin adesea felul
cum organizm oamenii 3 i viceversa
-#nd cunoaterea era conceput ca specializat i ierar9ic, afacerile erau proiectate s fie
specializate i ierar9ice
%dat ce o organizare birocratic a cunotinelor i gsete e$presia concret n
instituiile din via 3 corporaii, coli sau guverne 3 presiunile politice, bugetele i alte fore
ncremenesc n loc bo$ele i canalele -are apoi tind s ncremeneasc organizarea cunoaterii,
obstrucion#nd reconceptualiz#rile care duc la descoperirile radicale
Astzi, sc9imbrile n mare vitez pretind decizii la fe&e rapide 3 dar luptele pentru
putere fac ca birocraiile s fie de,o ncetineal notorie
-ompetiia necesit inovaie continu 3 ns puterea birocratic strivete creativitatea
"oul mediu ambiental al afacerilor presupune intuiie precum i analiz atent 3 dar birocraiile
ncearc s elimine intuiia i s,o nlocuiasc prin reguli mecanice, idiot,sigure
;irocraia nu va dispare, nu mai mult dec#t se va ofili i statul, 8ar condiNile ambientale
care au permis birocraiilor s nfloreasc 3 i c9iar au fcut din ele nite motoare de nalt
eficien 3 se sc9imb at#t de rapid i radical, nc#t ele nu mai pot ndeplini funciile pentru care
au fost concepute
ntruc#t actuala ambian a afacerilor sufer convulsiile surprizelor, frm#ntrilor,
rsturnrilor i turbulenei generalizate, e imposibil s se tie cu precizie, dinainte, cine dintr,o
organizaie va avea nevoie de ce anume informaie n consecin, informaia necesar at#t
directorilor c#t i muncitorilor pentru a,i face bine treburile, necum s mai i inoveze i s
prefecioneze munca, nu pot aNunge la managerii i angaNaii din linia nt#i pe calea vec9ilor
canale oficiale
Acest lucru e$plic de ce milioane de salariai inteligeni, muncind din greu, nu,i pot
ndeplini sarcinile 3 nu pot s desc9id noi piee, nu pot s creeze noi produse, s conceap
te9nologii superioare, s trateze mai bine clienii sau s sporeasc profiturile 3 dec#t ocolind
regulile i nclc#nd procedurile oficiale -#t de muli salariai ai zilelor noastre au nevoie s
nc9id oc9ii fa de violrile procedurilor formale pentru a rezolva treburileP Pentru a fi oameni
activi, eficieni, care taie nodul gordian i ating elurile, trebuie sa calce n picioare birocraia
Astfel, informaiile ncep s se reverse din canalele oficiale, n toate acele reele paralele,
sisteme de b#rf i radio,anuri pe care birocraiile caut s le suprime (imultan, corporaiile
c9eltuiesc miliarde pentru a,i construi alternative electronice ale vec9ilor structuri de
comunicare 8ar toate acestea necesita enorme sc9imbri n organizarea actual, n modul cum
sunt aliniai i grupai oamenii
8in toate aceste motive, anii viitori vor cunoate un tsunami de restructurri ale afacerilor,
care va face recentul val de zguduiri corporatiste s par o panic unduire (pecialiti i
manageri deopotriv i vor vedea puterea consolidat pus n pericol, pierz#nd controlul bo$elor
i canalelor lor (c9imbrile de putere vor reverbera prin companii i industrii ntregi
-ci, atunci c#nd sc9imbm relaiile dintre cunoatere i producie, zg#l#im nsei
fundaiile vieii economice i politice
8in acest motiv, ne aflm n pragul celui mai mare transfer de putere din istoria af serilor
*ar primele sale semne sunt deNa evidente n organizaiile de stil nou care rsar cu iueal de Nur
mpreNurul nostru 4e putem numi fie$,firmele viitorului
+4!M +*'>A
( facem cunotin cu c#iva dintre eroii afacerilor din zilele noastre 3 oameni ca (ergio
'ossi 'ossi nu e cine tie ce birocrat b#lb#it sau magnat instalat ntr,un zg#rie,nori cu perei de
sticl 4ucreaz acas, la Cal Cibrat, n estul *taliei, cu trei angaNai care folosesc aparatur 9ig9,
tec9 pentru a produce poete i portofele de calitate fin, care se v#nd n magazinele universale
din "eO IorK
"u foarte departe, l gsim pe >rio 8F!ustac9io, care conduce purofle$,ul, o firm cu
dou sute de salariai, fabric#nd geni pentru >acVFs !urofle$ e un efort cooperativ Pia
8F!ustac9io, soia domnului !, se ocup de v#nzriL Tito, unul dintre fii, e nsrcinat cu
finaneleL Tiziana, fiica, face designul genilorLF iar un nepot, Paolo, conduce departamentul de
producie
Acestea, n conformitate cu T9e -9ristian (cience >onitor, reprezint doar 7[ din cele
6B:@ de firme mici din vale, fiecare av#nd n medie doar cincisprezece lucrtori, dar produc#nd
anual mbrcminte, pielrie i mobil n val oaie de peste un miliard de dolari *ar Cal Cibrat
nu este dec#t o regiune mic 3 din care o parte e cunoscut acum ca A Treia *talie
*talia "uruero .no era sudul agricol *talia "umero 8ue era nordul industrial *talia
"umero Tre este compus din regiuni rurale i semirurale, ca Cal Cibrat, care folosesc 9ig9,
tec9,ui nuci ntreprinderi, de obicei familiale, pentru a contribui la ceea ce a fost denumit
miracolul italian
.n \sistem similar este observat n oraele mai mici >odena, de e$emplu, se laud cu
6B@@@ de posturi n industria tri ,otaNelor -#t vreme numrul muncitorilor din firmele ce
folosesc mai mult de cincizeci a sczut vertiginos dup 65<6, angaNrile n firme cu cinci
muncitori sau c9iar mai putini cresc >aNoritatea acestora sunt familiale
Cirtuile afacerilor de familie sunt descoperite i prin alte pri n (tatele .nite, scrie
"nfionFs ;.(.J((, dup ani de zile n care au fost considerate minore, afacerile familiale se
ncing +rancois > 8e Cissc9er, sau compania financiar (mit9 ;arneV, spune c dorete ca
firma sa s devin principalul banc9er de investiii al afacerilor familiale, i toi, de la
consultanii manageriali p#n la consilierii matrimoniali, se grbesc s v#nd servicii aa,
numitului sector al firmelor de familie
-ele mai mici dintre companiile familiale nu fac risip de titluri i formalitiL cele mari
combin informalismul printre membrii familiei de la v#rf, cu formalismul i organizarea
birocratic n Nos
Ar fi pripit s sugerm c ceea ce,i mic e ntotdeauna frumos, sau c o economie avansat
poate funciona fr ntreprinderi foarte mari, mai ales c#nd economia global devine tot mai
integrat !conomitii italieni, de e$emplu, se ngriNoreaz c dinamicele firme mici ale *taliei s,
ar putea s nu fac fa ntr,o pia european integrat, iar -omunitatea !uropean, de mult timp
avocat al mrimii, favorizeaz fuziunile pe scar ampl i zorete firmele mici s formeze aliane
i consorii 8ar, n vreme ce consoriile pot avea sens, ndrgostirea - !, *ilui fa de
supraproporn se poate dovedi mioap 3 o incapacitate de a recunoate imperativele economiei
supra,simbolice
Astfel, e$ist dovezi toi mai numeroase c firmele gigant, coloan vertebral a economiei
coului,de,fum, sunt prea lente i inadaptabile pentru grbita lume actuala a afacerilor "u numai
c afacerile mici au furnizat cea mai mare parte a celor 7@@@@@@@ de posturi adugate n
economia ( . A 8up 65<<, dar au oferit i cele mai multe inovaii >ai ru, giganii se
prezint tot mai Nalnic n materie de profituri, conform cu un studiu din ;usiness &eeK asupra
celor mai mari o mie de firme
-ele mai mari companii, consemneaz acesta, sunt cele mai profitabile 3 pe baza
amortizrii ec9itabile 3 n doar patru din aizeci i apte de industrii U0X n mult mai mult dec#t
Numtate din timp, cel mai mare Nuctor corporativ nu reuete s ating nici mcar media pe
industrie a amortizrii capitalului investit n multe domenii, economisirile pe care simpla
imensitate le tcea posibile c#ndva dispar, pe msur ce noile te9nologii ieftinesc specializarea,
reduc inventarele i coboar cerinele de capital -onform cu 8onald PoveNsil, fost vicepreedinte
al planning,ului corporativ la &esting9ouse, maNoritatea Nustificrilor clasice ale marilor
proporii s,au dovedit a fi de minim valoare, sau contraproductive, sau eronate
+irmele nuci pot acum dob#ndi accesul la !norme cantiti de capital din &all (treet Au
accesul la informaie gata rezolvat ?i le este mai uor s le foloseasc, de vreme ce tind s fie
mai puin birocratice
8impotriv, contraeconoiriiile pe scar mic i aNung din urm pe muli dintre giganii
cei umflai >ai mult, e clar c n economia de m#ine firmele enorme vor deveni mai dependente
dec#t n trecut de o vast substructor de furnizori mici dar fle$ibili i de mare putere *ar dintre
acetia, muli vor avea baz familial
'esurecia actual a micilor afaceri Zi a firmelor familiale aduce cu sine o ideologie, o
etic i un sistem de informaii profund antibirocratice
ntr,o familie, totul e neles Prin contrast, birocraia se bazeaz pe premisa c nimic nu e
neles U8e aici, nevoia ca totul s fie silabisit ntr,un manual operaional i ca muncitorii s
lucreze dup carteX -u c#t sunt mai nelese lucrurile, cu at#t mai puine trebuie s fie
verbalizate sau comunicate prin memorii -u c#t sunt mai mprtite n comun cunotinele sau
informaiile, cu at#t sunt necesare mai puine bo$e i canale ntr,o organizaie
ntr,o companie birocratic, poziia i plata sunt n mod ostentativ determinate de ceea ce
cunoti, ca i cum pe cine cunoti n,ar conta
Totui, realitatea e c pe cine cunoti este important i devine tot mai important pe
msur ce urci scara lumii Pe cine cunoti determin accesul la cunotine cruciale 3 n spe,
informaii despre cine cui i datoreaz un favor, i n cine se poate avea ncredere Uceea ce, la
r#ndul su, nseamn ale cui informaii sunt demne de ncredereX
ntr,o firm de familie
S "imeni nu pclete pe nimeni (e tiu prea multe de ctre toi despre toi, iar aNutarea
unui fiu sau fiice s reueasc prin folosirea avantaNului e fireasc n firma birocratic,
avantaNul se numete nepotism i e considerat o violare a sistemului de merit care c9ipurile
determin totul
ntr,o familie, subiectivismul, intuiia i pasiunea guverneaz at#t afeciunile c#t i
conflictele ntr,o birocraie, deciziile ar trebui s fie impersonale i obiective, dei, dup cum am
vzut, luptele intestine pentru putere sunt acelea care determin deciziile importante, mai degrab
dec#t raionalitatea rece i clar descris n manuale
+inalmente, ntr,o birocraie este adesea dificil s se tie cine deine puterea, n pofida
ierar9iei i titlurilor oficiale n ntreprinderea familial, toat lumea tie c titlurile i
formalitile nu conteaz Puterea aparine patriar9ului sau, ocazional, mairiar9ei *ar c#nd el sau
ca iese din scen, autoritatea este de obicei conferit unei rude alese personal
Pe scurt, ori de c#te ori relaiile de familie Noac un rol n afaceri, valorile i regulile
birocratice trec n subsidiar 3 i, odat cu ele, i structura de putere a birocraiei
Acest lucru e foarte important, ntruc#t resurgena de azi a afacerii familiale nu e doar un
fenomen trector *ntrm ntr,o er postbirocratic, n care firma de familie nu este dec#t una
dintre numeroasele alternative ale birocraiei i ale puterii ncorporate de aceasta
(+2'?*T.4 -%>PA"*!*,8!,TE*AT,+.'(!-.'*
"u muli copii care cresc ntr,o lume 9ig9,tec9 intr vreodat n contact cu un tietor,de,
fursecuri Aceast simpl ustensil de buctrie are un m#ner la un capt i un ablon sau o form
la cellalt -#nd e apsat n aluatul ntins, se taie forma viitorului fursec +olosind,o, se poate
face un mare numr de fursecuri, toate cu aceeai form Pentru generaiile mai v#rstnice,
tietorul,de,fursecuri era un simbol al uniformitii
>area epoc a produciei de mas, sting#ndu,se acum n trecut, nu numai c a eliminat
produsele identice, dar a renunat i la companiile,detiat,fursecuri
F ( aruncm o privire Tabelului %rganizatoric Are toate ansele s fie format din linii
drepte fc#nd legtura ntre ptrele mici i ordonate, fiecare e$act aidoma celorlalte 'areori
vedem un T^% care s foloseasc forme diferite pentru a reprezenta diversitatea unitilor
companiei 3 o spiral, s zicem, pentru a simboliza un departament n evoluie rapid, sau o gril
spre a,6 sugera pe unul care are multe legturi cu alte uniti, ori o nfloritur corespunz#nd unei
uniti cu realizri pe vertical
Tabelul %rganizatoric, asemeni produselor firmei i birocraiei pe care o reprezint, este
standardizat
Totui, cu marKetingul de nie nlocuind marKetingul de mas i produsele specializate
arunc#nd fabricaia de mas n desuetudine, nu e ilogic s ne ateptm ca i structurile de
companie s se de,masifice n cur#nd Altfel spus, zilele companiei,de,tial,fursecuri au apus
4a fel i structurile de putere tietoare,de,fursecuri care conduceau marile corporaii
n Al treilea val, am scris despre inovaii ca orele fle$ibile, marNele de beneficiu fle$ibile
i alte fle$,aftinNamente care ncep s,i trateze pe muncitori ca indiVzi i, n acelai timp,
confer i firmei o mult mai mare fle$ibilitate Astzi, asemenea idei suntal#tde comune nc#t
"eOsOeeK i intituleaz un articol % ntrezrire a fle$,viitorului
-i ea ce companiile nc nu au neles, ns, este cn fle$ibilitatea trebuie s ptrund mult
mai ad#nc 3 drept p#n,n nsi structura organizaiei 'igida structur uniform firmei trebuie
nlocuit de P diversitate de aranNamente organizatorice !$plozia marilor companii n unitile de
afaceri descentralizate este o morocnoas Numtate de pas n aceast direcie Pentru multe firme,
urmtorul pas va fi crearea fle$,firmei complete
8!-%4%"*HA'!A A+A-!'*4%'

Toate marile companii de azi au, ascuns nluntrul lor, un numr de colonii ai cror
locuitori se comport ca populaiile colonizate de pretutindeni 3 obedieni sau c9iar servili n
prezena elitei conductoare, dispreuitori sau resentimentari n absena ei
>uli dintre noi, la un moment dat sau altul, am vzut manageri presupui grozavi
muc#ndu,i limba n prezena efilor, d#nd din cap aprobator fa de idei imbecile, r#z#nd de
bancuri proaste i c9iar adopt#nd mbrcmintea, manierele i interesele sportive ale superiorilor
-eea ce cred i simt n sinea lor aceti subalterni e ascuns vederii >aNoritatea marilor companii
se afl ntr,o acut nevoie de glasnosti corporativ 3 ncuraNarea liberei e$presii
(ub suprafaa lustruit a camaraderiei brbteti i Ucel puin n (tatele .niteX a
preteniilor de egalitate, continu s domneasc mentalitatea bOana,ului sau a sa9ib,ului 8ar
nuana de colonialism n afaceri rzbate c9iar mai ad#nc
;irocraia este, n fond, un fel de imperialism, guvern#nd diversele colonii ascunse ale
companiei
Aceste colonii sunt nenumratele grupuri neoficiale, reprimate sau subterane, care fac
treaba n orice firm mare atunci c#nd organizaia formal st n drum +iecare ntrunete un unic
i discret corp de cunotine 3 organizate nafara structurii oficiale a bo$elor birocraiei
+iecare dintre colonii are propria sa conducere, propriile sisteme de comunicare i propria
structur neoficial de putere, care rareori oglindete ierar9ia formal
4upta pentru reconstrucia afacerilor pe linii post,birocratice const parial ntr,un efort de
decolonizare a organizaiei 3 de eliberare a acestor grupri reprimate 8e fapt, s,ar putea spune c
probiema,c9eie cu care se confrunt azi toate marile companii este cum s desctueze
e$plozivele energii inovatoare ale acestor colonii ascunse
8A"(2"8 P! >!(!
-#nd (ears, 'oebucK ` -ompanV, cel mai mare detailist din ( . A, [ anunat nu
demult o reorganizare maNor a grupului lor de mrfuri, preedintele i - ! %,ul de grup,
>ic9ael ;ozie, a spus c era necesar ntruc#t concurm n multe afaceri diverse U0X i folosirii
n esen un singur format organizatoric pentru a concura n toate aceste afaceri 8in acest
motiv, conc9ideau critici le, firma devenise greoaie i necompetitiv
, 8ar c9iar i administratorii de la v#rf, care simt c e nevoie sa dea drumul sau s
slbeasc 9urile, n scopul de a elibera energiile oamenilor lor, subestimeaz drastic msura n
care vor trebui s intervin pentru a sfr#ma lanurile birocraiei
Heci, dac nu c9iar sute de companii, s,au fragmentat n numeroase centre de profit,
dintre care fiecare, se sper, va aciona ca o mic ntreprindere bazat pe pia -9iar i unele
operaiuni ale personalului superior au fost acum concepute sub forma centrelor de profit i
trebuie s se finaneze Ui s,i Nustifice e$istenaX v#nz#ndu,i serviciile n interiorul casei 8ar la
ce bun s se sparg o firm n centre de profit, dac fiecare dintre acestea nu este dec#t un tietor,
de,fursecuri miniatural al firmeipnnte 3 o mini,birocraie cuibrit n s#nul mega,birocraieiP
-eea ce ncepe acum este o mutaie mult mai profund i revoluionar, care va modifica
ntreaga natur a puterii n afaceri
>aNoritatea managerilor americani nc mai consider organizaia o main ale crei
piese pot fi lrgite sau str#nse, reglate sau unse
Aceasta e metafora birocratic Prin contrast, muli Naponezi folosesc deNa metafora post,
birocrai c 3 dup cum spun ei, corporaia este o fiin vie
Acest lucru implic, printre altele, faptul c ea se nate, se maturizeaz, mbtr#nete i
moare sau renate ntr,o form nou
Termenul Naponez pentru naterea companiei este sogVo i multe companii vorbesc astzi
despre trirea unui al doilea, al treilea sau nou sogVo
!$act n acest moment al renaterii se determin eecul sau succesul pe termen lung -ci
dac noua firm renscut este n continuare organizat pe linii birocratice, asemenei celei vec9i
pe care o nlocuiete, s,ar putea s aib o scurt i nefericit a doua via 8impotriv, dac n
acest moment firmelor i se permite s se ndrepte n direcii noi i s,i asume indiferent ce
forme organizatorice sunt mai potrivite, au mult mai mari anse de adaptare la noul mediu
ambiant, mai bogat n inovaii
-onceptul fle$,firmei nu implica lipsa de structurL el sugereaz realmente c o companie,
rensc#nd, poate nceta s se mai comporte ca un cat#r, transform#ndu,se ntr,o ec9ip care
consta dintr,un tigru, un banc de peti piran9as, unul sau doi mini,cat#ri i, cine tie, poate c9iar
un roi de albine avide de informaii *maginea subliniaz conceptul Afacerile de m#ine ar putea
ncorpora multe formate diferite ntr,un singur cadru (,ar putea s funcioneze ca un fel de Arc
a lui "oe
Pentru a percepe conceptul de fiL $,finn, este util s ne reamintim c birocraia nu este
dec#t una dintr,o varietate aproape infinit de moduri de,a organiza fiinele omeneti i
informaiile Avem, efectiv, un imens repertoriu de formule organizaionale pe care s ne bazm
3 de ia formaiile de Nazz p#n la reelele de spionaN, de la triburi i clanuri i staturi ale btr#nilor
p#n la mnstiri i ec9ipe de fotbal +iecare este folositoare n unele situaii i nocNv n altele
+iecare are propriile sale moduri unice de a aduna i distribui informaia, i de a aloca puterea
% companie ar putea conine logic n cadrul e o unitate de stil mnstiresc care scrie
soffOare,ul0 % ec9ip de cercetare organizat ca o formaie de Nazz improvizat0 % filier de
spionaN compartimentat, cu reguli obligatoriu de tiut, funcion#nd potrivit legii, pentru a iscodi
posibiliti de ac9iziie sau contopire0 ?i o for de v#nzri organizat ca un trib cu intense
motivaii, inclusiv c#ntecele rzboinice i ritualurile emoionale ale membrilor UAutorul
aparticipat la ntrunirea de v#nzri a unei mari corporaii unde forma tribal era incipient iar
membrii, at#t de activai psi9ic privind sarcinile lor, nc#t literalmente dansau pe meseX
Aceast nou modalitate de a concepe compania ca pe o colecie de organizaii foarte
diferite, dintre care multe contrabirocratice, reflect ceea ce deNa e$ist n unele firme, sub o
form embrionar sau semi,nbuit
>ulte companii se pomenesc naint#nd spre acest model liber de orice forme, pur i
simplu pentru a supravieui n economia de,masificat de m#ine
Termenul fle$,firm este necesar ntruc#t nu e$ist nici un cuv#nt la ndem#n n limba
englez pentru a descrie o asemenea entitate
!conomistul francez )ubert 4andier folosete termenul strepezitor poli,ceuFuiar pentru a
descrie afacerile viitorului Alii le descriu mai degrab ca pe nite sisteme nervoase sau
neurale, dec#t mecanice *ar alii se refer la organizaia emergent a afacerilor ca *a o reea
8ei toate aceste cuvinte capteaz o faet a noii realiti, niciunul nu e adecvat, dat fiind
c forma nsc#nd a afacerilor viitorului le mbrieaz pe oale, i nu numai at#t Pot include
elemente care sunt po9celulare sau neurale Pot s fie Usau sa nu fieX reticulare 8ar organizaia
poate include n s#nul ei i uniti care rm#n eminamente birocratice cci, pentru unele funcii,
birocraia rm#ne factorul esenial
% tr#satur,c9eie a firmelor post,birocraice este aceea c relaiile dintre prile lor
componente nu sunt pre,specificate ndeaproape, ca intormaia nscris cu fora ntr,o baz de
date demodat
n sc9imb, unitile unei fle$,firme pot e$trage informaii, persoane i bani, de *a o alta i
din organizaiile e$terioare, dup nevoie, !le pot fi vecine sau pe continente diferite +unciile lor
s,ar putea suprapune parial
-a informaiile dintr,o baz de date 9VrYr,mediaL n alte scopuri, funciile pot fi divizate
logic, geografic sau financiar .nele ar putea s foloseasc multe servicii centrale oferite de sediiL
altele pot prefera s recurg doar la c#teva
F 4a r#ndul su, acest lucru presupune curgeri mai libere i mai repezi aie informaiei
-eea ce va nsemna conductori verticali, laterali i ncruciai 3 ci neurale care sparg csuele
din tabelul organizatoric astfel ca oamenii s poat face sc9imb de idei, date, formule, aluzii,
deducii, fapte, strategii, oapte, gesturi i z#mbete care reies ca fiind eseniale pentru eficien
%dat ce conectezi oamenii potrivii cu informaiile potrivite, obii valoarea adugat
suplimentar, spune -9arles Repson, director al oficiului de marKeting al )eOlett,PacKard
-ompanV, adug#nd c informaia e catalizatorul sc9imbrilor efective la fiecare nivel Asta
face ca puterea ei s fie at#t de cutremurtoare
+*'>! +A>*4*A4! A4! C**T%'.4.*
.na dintre formele de afaceri reprimate care se lupt cel mai nverunat s se elibereze de
birocraia managerial de stil vec9i este ntreprinderea mama,i,tata simbolizat de ctre oameni
ca 'ossi i 8F!ustac9io din *talia
A fost o vreme c#nd virtualmente toate afacerile erau, de fapt, mici firme n proprietate
familial ncep#nd mai ales n secolul al MlM,lea, pe msur ce creteau tot mai mari, companiile
s,au transformat n birocraii administrate profesional
Astzi, dup cum am vzut, unitile independente organizate familial se nmulesc din
nou 8ar, n plus, am fost martorii unei viteze a concesionrii, care leag operatorii tip mama,i,
tata de influena financiar i promoional a marilor firme .rmtorul pas logic se va face atunci
c#nd ntreprinderile familiale se vor dezvolta ca uniti puternice i respectate, nu numai nafara
ci i n interiorul marilor corporaii
>aNoritatea marilor firme se angaNeaz ntr,o retoric cinic despre familie .n
preedinte bine croit ne z#mbete din paginile raportului su anual, n timp ce te$tul scris de un
negrior ne asigur c toat lumea din firm, de la preedinte *a ngriNitor, e membr a unei
singure mari familii
Totui, nu e$ist duman mai mare al formelor familiale de organizare i, ntr,adevr,
ostil vieii de familie n sine, dec#t birocraia tipic a afacerilor Pe seama ei st ampla
condamnare, din partea corporaiilor, a angaNrilor de soi i soii mpreun
'egulile de acest fel, intenionate s mpiedice favoritismele i e$ploatarea, ncep acum s
se fisureze n (tatele .nite, pe msur ce numrul de femei cu nalt calificare din fora de munc
e n cretere, iar companiile nfrunt dificulti n a gsi alt loc de munc unui so c#nd cellalt
are o sluNb bun pe plan local
"e putem atepta s vedem perec9i angaNate de companii 3 n calitate de perec9i "u
peste mult, fr,ndoial c vom vedea o ec9ip so,soie nsrcinat cu un centru de profit i
primind premisiunea 3 de fapt, c9iar ncuraNarea 3 de a,6 conduce ca pe o afacere de familie
Atelai rezultat are anse sa provin din ac9iziia companiilor ca !urofle$,ul familiei
8F!ustac9io 8ac acea firm ar fi s fie ac9iziionat, ar avea sens s se destrame ec9ipa
familial care de la bun nceput a dus,o spre succesP Ac9izitorii detepi s,ar feri s afecteze
integritatea familiei
+amilismul, uneori supra,proslvit, prezint multe provocri la adresa administraiei
superioare
% ec9ip so,soie de mare putere poate fi o for politic formidabil n cadrul firmei
(ublimarea emoiilor e$primate 3 o norm corporatist 3 poate da adesea fr#u liber strigatelor,
lacrimilor i aperentei iraionaliti care nsoete frecvent viaa familial -ompaniile dominate
de brbai s,ar putea s trebuiasc s le fac loc managerilor femei, susinute de soti sau alte rude
-um ne asigurm, n cadrul acestui sistem, c posturile importante nu,i sunt atribuite fiului idiotP
-um ar trebui s se asigure succesiuneaP "iciuna dintre aceste probleme nu e uor de rezolvat
Pe de alt parte, fam,firmele prezint mari avantaNe Prin contrast fa de marile firme
birocratice, ele pot lua decizii rapide (unt adesea dispuse s,i asume ndrznee riscuri
antreprenoriale +irmele de familie se pot sc9imba mai repede i adapta mai bine la noile nevoi
ale pieei
-omunicarea prin continua interaciune fa,n,fa i c9iar conversaia de alcov e rapid
i bogat, transmi#nd mult numai printr,un mormit sau grimas >embrii de familie se bucur
n mod tipic de un profund sentiment de proprietate n firm, manifest motivaii intense, sunt
foarte loiali i adesea muncesc suplimentar
8in toate aceste motive, ne putem atepta ca firmele de familie s prolifereze n interiorul
ca i n e$teriorul firmelor gigant mai inteligente
!$pertul paKistanez n management (Ved >umtaz (aeed a observat cu acuitate/
8ezumanizarea din era industrial n Cest a fost o consecin ae$ilrii familiei ntr,un rol pur
social i non,economic Astfel, managerul i muncitorul din epoca modern sunt sf#iai ntre
locul de munc i domiciliu, n sens fizic, i ntre familie i organizaie n sens emoional0
Acest conflict ocup un loc central n problemele de motivaie, moral i productivitate
din societile apusene moderne
(aeed argumenteaz c rile 4umii a Treia ar trebui s resping impersonalitatea
birocratic i anufamilialismtri vestic, i s construiasc economii bazate, efectiv, pe familie
-eea ce susine el e conservarea unui paterrialism clasic care nu numai c a fost eradicat
n maNoritatea marilor companii din Cest, ci se diminueaz c9iar i n Raponia 8ar acest lucru e
absolut diferit de fle$,firm, n cadrul creia e teoretic posibil s se aib un centru de profit
eminamente patemalist i altele care categoric nu sunt, o unitate condus ca o tabr de recrui n
infanteria marin, o alta ca o comun n transferul iminent spre diverse forme organizaionale,
anu,colonialismul corporatist, aa cum stau lucrurile, va duce la eliberarea afacerilor de familie n
cadrul fle$,firmei
?i totui, dup cum vom vedea n continuare, firma de familie nu este dec#t una dintr,o
pleiad de multicolore formate de afaceri care vor smulge puterea managerilor birocrai n anii ce
vin
?!+* 8! T'*; ?l -%>*(A'* 8! -%'P%'AD*!
4a fiecare zece ani, (tatele .nite sunt invadate
'ecent, o armat de A@@@@@ de oameni s,a rsp#ndit de pe dousprezece capete,de,pod i
a strbtut naiunea ntr,o campanie de ase sptm#ni 4a sf#ritul acestei perioade, armata s,a
retras, dispr#nd n societatea nconNurtoare mpreun cu toat logistica, telecomunicaiile i
computerele care legau ntre ele unitile n timpul operaiunilor de front
8ei rareori studiate, planurile acestei masive campanii conineau lecii pentru multe
firme americane -ci scopul armatei este de a colecta informaii detaliate pe care se vor baza
milioane de decizii n afaceri >ai mult, nsui modul n care e organizat campania va oferi
revelaii multor directori
%rganizaia implicat e, desigur, ;iroul de 'ecensm#nt al ( . A, iar operaiunile sale
decenale arunc o lumin lmuritoare asupra acelei viitoare forme de ntreprindere, fle$,firma Pe
msur ce economia postcoul,de,fum devine tot mai diversificat, companiile vor fi nevoite s
inventeze noi formate de afaceri, mai variate
Aceasta nu este doar o teorie academic Are legtur cu capacitatea de supravieuire
-iberneticianuW & 'oss As9bV a nscocit cu muli ani n urm e$presia varietate
indispensabilF<, pentru a descrie una dintre condiiile pree$istente de supravieuire ale oricrui
sistem Afacerilor de astzi le lipsete pur i simplu varietatea indispensabil pentru a rzbi p#n
n secolul MM*
Pe msur ce vor cuta tot mai multe modaliti adaptative de a face afaceri, vor descoperi
3 sau redescoperi 3 multe aranNamente deocamdat trecute cu vederea, suprimate, nenelese sau
folosite greit de ctre administraia birocratic Cor cuta idei pretutindeni6 n alte firme,
< UttodgX ie Uiuis#tfvarietVF, UtitrX
Precum i n instituii non,profit ca guvernele, partidele politice, universitile, armata 3 i
birourile de recensm#nt

*at c#teva mostre din ceea ce vor gsi
%'GA"*HAD*A P.4(AT*4E
Aceasta este o organizaie care se dilat i se contract n ritm regulat
.n bun e$emplu ni,6 ofer ;iroul de 'ecensm#nt al ( . A, care se umfl n proporii
enorme la fiecare zece ani, apoi se comprim, ncepe s fac planuri pentru urmtoarea
numrtoare decenal i iari se umfl
8otat n mod normal cu vreo apte mii de angaNai permaneni, ;iroul menine
dousprezece centre regionale pe tot ntinsul (tatelor .nite 8ar pentru a efectua un recensm#nt
complet, el nfiineaz c#te un centru paralel, sau umbr, pe l#ng fiecare dintre cele
dousprezece, Prin intermediul acestora, sunt intervievai peste un milion i Numtate de candidai
pentru a,i gsi pe cei patru sute de mii de ostai care se rsp#ndesc efectiv i bat la fiecare u
din America Aceste centre,umbr sunt concepute s dureze un an sau un an i Numtate, pentru a
fi apoi dizolvate Atunci personalul revine la cifra de apte mii >oment n care ncepe
planificarea pentru urmtoarea numrtoare, cu zece ani n viitor
ndeplinirea cu succes a acestei operaiuni ar trebui s c#tige ec9ivalentul managerial al
medaliei de aur olimpice 'ecensm#ntul din 655@ a fost plin de erori i pai pe,alturi 8ar
sarcina a intimidat nu puini funcionari superiori din afaceri ntr,adevr, multe firme vor
observa c propriile lor probleme, dei mai mici ca proporii, nu sunt ntru totul diferite -ci
organizaiile pulsatile sunt prezente i n cadrul multor industrii F
4e vedem n companiile care se nclzesc pentru sc9imbrile anuale ale modelelor, pentru
ca apoi ( se rceasc la locL n firmele de v#nzri cu amnuntul care angaNeaz personal pentru
-rciun i,6 elibereaz n ianuarieL i n ec9ipele reunite periodic pentru filmele de cinema i
televiziune
8e fapt, unul dintre formatele n cea mai rapid proliferare din lumea actual a afacerilor
este grupul operativ sau ec9ipa de proiect, e$emple ceea ce, n ?ocuW Ciitorului, numeam ad,
9ocraie Acestea, ns, nu sunt dec#t variante ale organizaiei pulsatile -#t vreme pulsatilii
veritabili se e$tind i se comprim repetat, o ec9ip de proiect ndeplinete n mod normal o
singur sarcin Prin urmare, ea se dezvolt o dat, apoi F intr n declin i e dezmembrat !ste,
practic, o organizaie de unic pulsaie
%rganizaiile pulsatile au cerine unice de informaii i comunicare
Pentru recensm#ntul din 655@, centrele,umbr ale ;iroului, de e$emplu, au fost legate
prin computere i ec9ipamente de telecomunicaii n valoare de circa =@@@@@@@ Z, ntr,o reea
temporar, conceput pentru a fi nlturat sau mpturit la Roc n organizaia permanent
+uncionarii nsrcinai cu unitile sau companiile pulsatile descoper adesea c i
puterea lor pulseaz +ondurile seac pe msur ce unitatea se comprim %amenii dispar
'ezerva disponibil de cunotine sau talente scade Puterea unitilor rivale din cadrul companiei
crete relativ, n timp ce unitatea continu s se diminueze ntr,o structur de putere pulsatil,
funcionarul care coordoneaz un mare proiect poate fi ntr,o zi o goril de trei sute de Kile 3 i
o mair9uic n ziua urmtoare ntruc#t multe organizaii pulsatile interacioneaz, ele transmit
un anume soi de ritm i economiei
Pulsaiile, ns, nu sunt dec#t o c9estiune de proporie .nele companii pulseaz nainte
i,napoi ntre centralizare i descentralizare -u fiecare balans sau pulsaie, structurile de
informaie se sc9imb 3 i, prin urmare, putera se transfer Accelerarea i imprevizibilitatea
cresc#nd a sc9imbrii indic pulaii tot mai rapide n viitorii ani
%'GA"*HAD*A -. 8%.E +!D!
.n alt format cu anse de,a,i gsi locul n multe fle$,firme este o unitate av#nd efectiv
dou fee, capabil s opereze n dou moduri, depinz#nd de circumstane .nitatea pulsatil
difer din c#nd n c#nd ca mrime i organizare %rganizaia gen Ranus poate pstra aceeai
mrime, trec#nd ns de la comanda ierar9ic la cea non,ierarbic, dup cum i,o cere nevoia
.n prim e$emplu este celebra unitate militar britanic, (pecial Air (ervice, sau ( A (
+olosit la loviturile c9irurgicale antiteroriste, salvrile de ostatici i alte misiuni care presupun
surpriz i nelciune, ( A (
%pereaz n dou moduri diametral opuse Pe platoul de parad este numai lustru, luciu i
oarb obedien Protocolul de regiment e impus prin urletele sergenilor Privilegiile gradului i
ierar9iei sunt suspendate cu brutalitate
n aciune, ns, din partea acelorai oameni se ateapt un cu totul alt fel de
comportament Trupele ( A ( 4upt n uniti mici, adesea av#nd tiat orice legtur cu baza,
i fr a fi prezent nici un ofier !$ist un comandant de subunitate, dar acesta e posibil s nu
dein nici un grad oficial i n genere e numit simplu, eful %amenii, numii n der#dere
domnule pe terenul de parad, devin acum domnuF= sau sunt interpelai doar pe numele de
familie Acelai sergent care nNura un osta pfcntru vreo abatere mrunt a inutei militare ar
putea tolera acum glumele despre acei idioi de la parad Gradul, ierar9ia i privilegiile sunt
nlocuite, sub foc, de ctre un cu totul alt set de reguli de teren
8e fapt, colonelul 8avid (tirling, care a propus iniial formarea ( A (, a subliniP T c
subunitatea cea mai mic din organizaiile aeropurtate sau de comando consta din opt sau zece
oameni condui de un subofier care g#ndea pentru toi ceilali (tirling a insistat asupra unui
lucru unic n istoria militar ,modulul de lupt format din patru oameni
n ( A (, a scris (tirling, +iecare din cei patru era instruit la un nalt nivel general de
competen pe toat gama facultilor ( A ( ?i, n plus, fiecare era antrenat n cel puin o
specialitate anume, conform aptitudinilor lui n ndeplinirea unei operaiuni 3 adesea n bezn
total 3 fiecare membru ( A ( Al fiecrui modul i e$ercita propria percepie i Nudecat
individual, la capacitate ma$im
Practic, (tirling a insistat asupra numrului patru pentru a preveni ivirea conducerii de tip
clasic Pericolul ca fiecare om s acioneze ca un tun scpat de sub control se reduce prin selecia
unor Nuctori de ec9ip cu motivaii e$trem de puternice 'ezultatul const ntr,o organizaie care
a fost descris ca o unic democraie militar0 n care, dac reuete, omul i sc9imb fosta
clas social i c9iar identitatea cu calitatea de membru bntr,oc cast str#ns ca orice familie
Acest intens instructaN i devotament fac posibil ca aceeai unitate s opereze at#t n mod
autoritar c#t i democratic, dup cum presupune ocazia
Afacerile, de asemenea, au nevoie de comportamente diferite n timpul operaiunilor
normale i n toiul crizelor 8e fapt, multe firme creeaz actualmente centre de criz, planuri
pentru situaii neprevzute i aranNamente de rezerv Puine, ns, i antreneaz efectiv toi
angaNaii pentru a opera n dou moduri contrastante
Actualul concept de administraie de criz const n a crea o administraie,umbr, care
ateapt, n rezerv, pregtit s,i asume putereaF#n timpul urgenei -apacitatea sa de a proceda
astfel depinde n \ ma$im msur de accesul la informaii i controlul comunicaiilor
(ocietatea (out9 -alifornia !dison, de e$emplu, care opereaz n (taia Generatoare
"ucleare (an %nofre, a stabilit un comple$ sistem de informaii pentru urgene, care folosete
percepia de la distan, legturi vocale i video, pentru a stabili contactul pe timp de criz ntre
centrul de comand i unitile de pe teren
== Un origX UrespectivX/ boss, sir i mister U" TrX
Pe msur ce naintm tot mai ad#nc ntr,o perioad de turbulene economice i politice,
punctat arbitrar de realizri i dezastre te9nologice, ne putem atepta la crize aglomerate una
peste alta 3 orice, de la atacuri teroriste i eecuri ale produselor p#n la brute crize
internaionale
8eversarea de petrol de *a !$$on, cra9ul bncii -ontinental *llinois, valul de eecuri ale
economiilor,i,mprumuturilor, falimentul -ompaniei A^)
'obins dup descoperirea problemelor de sntate legate de dispozitivul su contraceptiv
intrauterin 8alKon (9ield nu ncep dec#t s sugereze diversitatea crizelor pe care le pot avea de
nfruntat afacerile
+iecare antreneaz dup sine enorme mutaii de putere, apii ispitori fiind blamai, noi
lideri ridic#ndu,se la conducere, alii fiind discreditai i nlocuii 8ar cresc#nda probabilitate a
crizelor ntr,o perioad de sc9imbri revoluionare sugereaz c vom vedea ec9ipe de criz i
organizaii cu dou fee rsp#ndindu,se prin lumea afacerilor i devenind o component regulat
afle$,f#rmei de m#ine
%'GA"*HAD*A TA;4!* 8! ?A) n Austria, dup al doilea rzboi mondial, s,1
nc9eiat un t#rg ntre dou importante partide politice, care stipula ca oricare p#ftid va,c##ia
puterea s instaleze un membru al partidului de opoziie n poziia a doua, i tot aa mai departe,
p#n la baza piramidei Acest sistem proparz avea menirea ca prin toate posturile c9eie ale
companiilor, bncilor, societilor de asigurri, aflate n proprietatea statului, i c9iar n coli i
universiti, roii socialiti s alterneze cu negrii conservatori
Astzi, gsim o adaptare a acestui sistem n, de pild, banca Naponez din -alifornia, care
alterneaz Naponezii i americanii la toate nivelurile ierar9iei, garant#nd astfel ca *a ToKVo s se
primeasc un flu$ de informaii vzute prin oc9ii Naponezilor, nu numai de la v#rf, ci i de la
multe alte nivele ale organizaiei Puterea suprem e consolidat printr,un continuu curent de
preri, originare de la mai multe nivele n acelai timp Pe msur ce firmele capt un caracter
global, fr,ndoial c multe vor ncerca modelul austriac i Naponez
%'GA"*HAD*A -%>*(A'*4%'
.nitile Armatei (ovietice avuseser prin tradiie nu numai comandani militari, ci i
ofieri politici ataai pe l#ng ele -#t vreme ofierul militar raporta pe linia de comanda
militar, ofierii politici raportau i ei partidului comunist (copul era acela de a ine armata sub
tutela partidului ?i n afaceri vedem adesea comisari alei de deasupra i plantai n unitile
subordonate pentru a nu scpa lucrurile din oc9i i a raporta mai sus prin canale separate, n locul
ierar9iei normale
6 !$ist aici dou canale principale de informaie, n locul unuia, viol#nd caracterul strict
al unui singur canal susinut de birocraie !le mai reflect, de asemenea, i profunda nencredere
cu care administraia superioar privete informaia care urc prin canalele normale
Pe msur ce sc9imbrile se accelereaz i previzibilitatea intr n declin, - ! %,ii vor
folosi comisari pentru a ntrece birocraia, ntr,o disperat ncercare de meninere a controlului
%'GA"*HAD*A ;*'%,;A'%" !(-E
-el mai concludent e$emplu al organizaiei de tip feudal supravieuitoare n zilele noastre
se gsete n universitate, unde fiecare departament este o baronie, profesorii au ranguri i
domnesc asupra asistenilor liceniai, care alctuiesc corpul de servi Acest bastion feudal e
ncorporat 9 Ui adesea n rzboi cuX structura administrativ,birocratic a universit9i .n alt
e$emplu este -ongresul (tatelor .nite, unde :1: de baroni alei domnesc peste un enorm
aparat birocratic
% combinaie similar de birocraie industrial i baronie feudal se gsete n cele %pt
>ari firme de contabilitate, n marile oficii legale, n casele de broKeraN i n armat, unde fiecare
serviciu 3 infanterie, marin sau aviaie 3 este un fief care,i pstreaz cu strnicie independena
Generalii i arniralii nsrcinai cu aceste fiefuri pot avea mai mult putere real dec#t
ofierii de grad superior din poziiile marelui stat maNor, care nu comand trupe
n biro,baronii, baronii se rzboiesc ntre ei, adesea form#nd aliane pentru a slbi
controlul central Asemenea elemente feudale nc se mai gsesc i n afaceri, mpreun cu ceea
ce s,ar putea numi vestigiile de vasalitate
George >asters ! un inginer veteran care a lucrat pentru mai muli fabricani de
electronice din ( . A, iar acum este aNutorul administrativ al lui P9ilip Ames, vicepreedinte
corporativ ntr,una din cele mai mari firme de computere ale lumii 8ac vreun membru al
serviciului personal i,ar da osteneala s verifice, ar descoperi c >asters a venit n cadrul
companiei *a scurt timp dup sosirea lui Ames *ar dac ar controla mai departe, ar constata c
acelai lucru s,a nt#mplat i n compania care,i angaNase pe am#ndoi nainte de,a fi primit
funciile prezente ?i n cea de dinaintea aceleia
Amici de pa9ar precum i colegi de munc, >asters i Ames se neleg bine !i i soiile
lor i fac mpreun vacanele 8e fapt, >asters i Ames ]oamenii sunt reali, numele nuX au lucrat
mpreun timp de peste cincisprezece ani, >asters urm#ndu,6 ntotdeauna pe Ames dup cum
acesta srea succesiv n poziii tot mai nalte
Acest sistem, fie c se numete a,i aga crua de o stea, fie a clri trena cuiva, se
gsete aproape n toate firmele mari ntruc#t reduce acut nevoia de comunicare 3 cei doi se
cunosc at#t de bine nc#t i pot anticipa reaciile unul altuia 3 e e$trem de eficient pentru anumi
te scopuri, c9iar dac violeaz regulile formale de personal care revendic o selecie obiectiv
Psi9ologia vasalitii e e$trem de comple$implic#nd totul de la prozelitism la
sc9imburile de favoruri financiare, se$uale sau de alt natur n esen, ns, sistemul e feudal i,
subiectiv, n locul celui birocratic i impersonal
'elaiile de putere sunt la fel de complicate 4a un anume nivel, vasalul, sau Nuniorul,
depinde de boier sau senior, care figureaz mai sus pe tabelul organizaiei Totui, c#inele din
v#rf poate fi complet dependent de subalternul su, a crui principal funcie neoficial e uneori
aceea de a ascunde altora slbiciunile efului Acest lucru poate fi banal, ca a,6 reprezenta atunci
c#nd e prea beat ca s,i fac treaba Poate fi i neobinuit, ca a citi i a face prezentrile n locul
lui, fiindc, fr tirea companiei, eful sufere de disle$ie=5
Pe msur ce birocraia slbete iar canalele i bo$ele sale se nfund, alte forme i
practici neofeudale au anse s prolifereze la r#ndul lor, gsindu,i locul n fle$,firm#
%'GA"*HAD*A (-%"-?*4%'
.nei ec9ipe i se atribuie o problem sau scop vag precizat, resurse, i permisiunea de a
aciona n afara regulilor normale ale companiei Grupul de sconci ignor astfel at#t bo$ele, c#t
i canalele oficiale 3 n spe, specializarea i ierar9ia birocraiei corporatiste e$istente
(e elibereaz energii zdrobitoareL se sc9imb informaii cu ma$im vitez, prin afara
canalelor clasice >embrii nutresc emoii puternice fa de munca lor i ntre ei, i foarte adesea
se ndeplinesc proiecte enorm de comple$e ntr,un timp record
J5 *ncapacitate a facultii cititului UiitrX F
-onform celor scrise de )irotaKa TaKeuc9i i *KuNiro "onaKa de la .niversitatea
)itotsubas9i din Raponia, despre "oul Roc al 8ezvoltrii "pului Produs, c#nd )onda a vrut s
proiecteze o main care s,i atrag pe tineri, a adunat o ec9ip 3 cu media de v#rst de douzeci
i apte de arii 3 i i,a dat drumul n voie -u cuvintele unui t#nr inginer, e incredibil cum
compania U0X ne,a acordat libertatea de,ao face cum voiam noi
-#nd "ippon !lectric -ompanV U" ! -X i,a elaborat P -=@@@,ul, a predat proiectul
unui grup de foti ingineri n v#nzarea microprocesoarelor, care nu aveau nici o e$perien n
materie de P -,uri
8up cum afirm eful proiectului/ "i s,a dat liber de la conducerea superioar s
demarm proiectul, cu condiia s elaborm produsul de unii singuri i s fim rspunztori i de
fabricaie, v#nzare i asigurarea seNviciilor
P -,ul *i >, care a devenit standardul industriei, a fost conceput de ctre un grup
aproape autonom, lucr#nd n ;oca 'aton, +lorida -u e$cepia inspeciilor trimestriale ale
conducerii corporaiei din ArmonK, "eO IorK, ec9ipa era liber s acioneze cum voia (e mai
permitea i nclcarea politicii normale a corporaiei privind ac9iziiile de la furnizori din afar
!$emple similare se pot gsi la Apple, )eOlett,PacKard, Mero$ i alte firme 9ig9,tec9
+ormatul tip sconcs este inerent i militant anti,birocratic
8up cum descriu situaia TaKeuc9i i "onaKa, o ec9ip de proiect i asum caracterul
auto,organizator fiind redus la starea de informaie zero 3 unde cunotinele anterioare nu se
aplic U0X 4sat s fiarb n suc propriu, proiectul ncepe s,i creeze propria ordine dinamic
!c9ipa de proiect ncepe s opereze ca o companie incipient 3 i asum iniiative i riscuri, i
elaboreaz o agend independent
j (concii de succes i constituie propria conducere, bazat pe aptitudini i competen
n *oc de ranguri formale Aceti conductori proaspt mputernicii intr adesea n conflict
frontal direct cu fostul lider desemnat de ctre birocraie pentru a iniia i supraveg9ea unitatea de
sconci
!-)*PA -. A.T%,(TA'T ncepem s asistm i la ascensiunea ec9ipelor sau
grupurilor cu auto,start n ioc de a li se atribui o sarcin de sus, ele sunt ntrunite n mod tipic
de ctre reeaua electronic Aceste p#lcuri de informaie i depesc p#n i pe sconci, prin
natura lor anti,ierar9ic
'sar atunci c#nd persoanele intens interesate de o problem comuna se gsesc ntre ele
pe cale electronic i ncep s fac sc9imb de informaii peste liniile departamentale, indiferent de
geografie sau rang
-#t timp e compatibil cu o declaraie foarte general a elurilor corporaiei, ec9ipa i
stabilete propriile obiective, adesea prin sc9imburi democratice
8e e$emplu, n grupul de management ingineresc al lui 8avid (tone de la 8igital
!auipment -orporation, membrii rsp#ndii prin toat lumea in o conferin electronic prin
care fiecare i prezint obiectivele sc9iate
Atunci eu i cer fiecrei persoane, e$plic (tone, s comenteze obiectivele celorlali,
preciz#nd dac are sau nu ncredere n ele, dac sunt potrivite i ce spriNin ar putea fi necesar din
partea acelei persoane, pe care s,6 ncorporm obiectivelor noastre 8up o lun i Numtate de
asemenea dialog, U0X le rescriem cu toii, pe baza datelor de intrare, iar acum am creat un set de
obiective mprtit n comun, un set de ec9ip
Procesul, anti,birocratic p#n,n mduva oaselor, poate fdneiona numai ntr,o atmosfer
care le ofer indivizilor o autonomie considerabil
'ezultatul poate fi o reacie n lan a creativitii 8atorit acestui lucru, asemenea uniti
sunt cele mai comune acolo unde inovaia concurenial atinge cel mai nalt grad Pe msur ce
reelele electronice se ntind i leag laolalt fle$,firmele, asemenea uniti cu auto,start vor
prospera, c9iar i peste liniile companiilor
% 8*C!'(*TAT! 8! P.T!'*
Pentru a administra nalta 8iversitate a fle$,firmei, va fi nevoie de noi stiluri de
conducere, complet strine managerului birocrat, %ficialitile superioare vor fi mult mai puin
omogene, n locul directorilor care arat la fel Ui g#ndesc la felX modelai dup un tipar central,
grupul de putere din fle$,firm va fi eterogen, individualist, antibirocratic, doctrinar i, ca grup,
probabil mult mai creator dec#t actualele comitete birocratice 3 F n locul liniilor nete de
autoritate, fle$,firmaprezint o imagine mult mai comple$, tranzient i vag definit .n - !
% Poate avea de,a face cu ceea ce, din actuala perspectiv birocratic, ar prea un amestec pestri
de efi de trib, comisari, dive egotiste, baroni istei i plini de importan, efi de galerie,
te9nocrai tcui, predicatori stil )olV 'oller i patriar9i sau malriar9e de firme familiale
%rganizaiile pulsatile, de e$emplu, au nevoie de funcionari care pot conduce organizaii
mici precum i mari 3 sau altfel, de un sistem ordonat de succesiune care s permit predarea
controlului unor lideri cu diferite aptitudini, n funcie de faza n care se gsete organizaia
n firmele unde se folosesc principiile tablei de a9 i ale comisarilor, concureaz liniile
de comunicaie duale Pe tabla de a9, ambele linii se termin n biroul - ! %,u*ui n
aranNamentul comisarilor, cele dou linii aNung n locuri diferite 3 una purt#nd rapoarte ctre - !
%, cealalt, s zicem, direct comitetului
Toate aranNamentele care afecteaz flu$ul informaiilor aloc sau realpcputerea n
organizaiile baroneti, - ! %,ul trebuie s negocieze ncontinuu cu baronii si e$ecutivi,
Nuc#ndu,i pe unii mpotriva altora pentru a evita s fie neutralizat sau nlturat de o coaliie a lor
-onducerea n asemenea condiii e mai puin probabil sa fie impersonal i ipocrit
tiiific, dar mai dependent, n,sc9imb, de sensibilitatea intuitiv, empatie, deopotriv cu
iretenie, curaN i emoie de mod vec9e din belug
+le$,firma devine tot mai politic, n sensul n care aplicarea F contient a puterii este
politic
Puterea 3 controlul banilor i informaiilor companiei susinute de forele legii 3 se
transfer de sub deintorii poziiilor legale sau oficiale, ctre aceia cu autoritate nnscut, bazata
pe cunoatere i anumite faculti psi9ologice i politice
PA"A-!.4 4*P(E n sf#rit, c#teva cuvinte despre reele Aceast form de organizare
a beneficiat de at#ta atenie n anii din urm, a fost at#t de intens mediatizat i definit at#t de
larg, nc#t se cuvinte o und de prevedere Pentru muli, reeaua este un panaceu
(ocietile i afacerile sunt strbtute cu 'eele de diferite feluri "e g#ndim nmod
normaX la ele ca la nite ci neoficiale pe care curg informaiile i influena +eminitii se pl#ng
c o reea a bieilor btr#ni acioneaz frecvent pentru a mpiedica promovarea femeilor,
manager
+otii militari dein adesea propria lor reea de contacte, la fel ca fotii poliiti i membri
ai ;iroului +ederal de *nvestigaii5@, dintre care muli O Un origX +ederal ;urenu
oflavestig)tKms 3 celebrul + ; 6 UntrX
i iau sluNbe de ofieri de securitate n cadrul corporaiilor, dup ce ies la pensie din
serviciul guvernului
)omose$ualii au reele care sunt deosebit de puternice n anumite industrii, ca moda i
decoraiunile interioare >inoritile etnice au reele puternice 3 c9inezii de peste ocean n Asia
de (ud,!st, evreii prin !uropa i America, indienii de vest n >area ;ritanic n general, oamenii
transplantai 3 neO VorKezii n Te$as, aa,zisa >afie din Georgia care a venit la &as9ington pe
vremea preediniei lui RimmV -arter, ucrainienii sosii la >oscova odat cu 4eonid ;reNnev 3 i
formeaz i ei propriile reele de comunicaii
ntr,un cuv#nt, reelele neoficiale ale multor categorii prosper virtualmente n toate
societile comple$e Acestora trebuie s le adugm reelele formale 3 masonii, de e$emplu,
mormonii, sau membrii ordinului catolic %pus 8ei
>ult timp, rolul i structura reelelor de acest fel au fost ignorate de ctre economiti i
teoreticienii afacerilor Astzi, ele sunt foarte studiate ca poteniale modele pentru structura
corporatist
Acest interes recent poate fi urmrit p#n la nivelul unor profunde sc9imbri sociale .na
este prbuirea remarcat anterior a comunicaiilor oficiale din cadrul companiilor -#nd canalele
i bo$ele birocratice ale firmei se nfund, incapabile s mai susin volumele masive de
comunicaii i informaii necesare n zilele noastre pentru producerea avuiei, informaia
potrivit nu mai aNunge la persoana potrivit ca odinioar, iar salariaii revin la reelele
neoficiale pentru a,i aNuta la transportul sarcinii de informaii
n mod similar, de,masificarea economiei determin companiile i unitile de lucru s
interacioneze cu parteneri mai numeroi i mai variai dec#t nainte Aceasta nseamn mai multe
contacte personale i electronice cu strinii 8ar c#nd un strin ne spune ceva, de unde tim dac
e corectP -#nd e posibil, managerii sceptici verific prin reelele lor personale 3 oameni pe care i
cunosc sau cu care lucreaz de ani de zile 3 pentru a suplimenta i controla ceea ce afl prin
intermediul canalelor formale
+inalmente, de vreme ce un numr cresc#nd al problemelor de afaceri prezente necesit
informaii i9ter,disciplinare, iar sistemul caduc al bo$elor i canalelor le st n cale, salariaii se
bazeaz pe prieteni i cunotine din reea a cror apartenen poate fi rsp#ndit prin nenumrate
departamente i uniti
Aceste reele, formale sau nu, mprtesc unele caracteristici comune Tind s se situeze
orizontal mai cur#nd dec#t vertical 3 ceea ce nseamn c au fie o ierar9ie plat, fie nu au niciuna
(unt adaptabile 3 apte s se reconfigureze singure, cu repeziciune, n nt#mpinarea condiiilor ce
se sc9imb -onducerea lor tinde s se bazeze pe competen i Personalitate, n locul rangului
social sau organizaional *ar puterea se rstoarn mai uor i m#i frecvent dec#t n birocraie,
trec#nd dintr,o m#n,n alta pe msur ce se ivesc situaii noi care pretind noi aptitudini
Toate acestea au popularizat noiunea de reea corporativ at#t printre universitari c#t i
printre manageri -orning, *nc, care opereaz n patru sectoare 3 telecomunicaii, articole de uz
casnic, materiale i tiine de laborator se auto,descrie ca o reea global Preedintele Rames '
)oug9ton declar/ % reea este un grup interrelaional de firme cu o gam larg de
structuri ale proprietii U0X n cadrul fiecrui sector e$ist o diversitate de structuri de afaceri
care variaz de la diviziunile pe linie tradiional p#n la subsidiari aflai n proprietate complet
i aliane cu alte companii
UX
% reea este egalitarist "u e$ist nici o companie nrudit
Personalul superior corporatist nu e nici mai important, nici mai puin important dec#t un
grup organizatoric de linie *ar participarea la un Noint venture e ntocmai la fel de important ca
munca n miezul reelei
'eelele pot fi enorm de utile, fle$ibile i anti,birocratice 8ar, n entuziasmul recent, sunt
adesea ignorate unele distincii elementare
n anii F<@, unul dintre primii i cei mai profunzi analiti ai organizaiei de reea, Ant9onV
Rudge, aflat atunci la ;ru$elles n cadrul .niunii Asociaiilor *nternaionale, a e$aminat
densitatea i perioadele de reacie ale reelelor umane, structura i funciile lor sociale i gradul de
nc9egare pe care,6 e$pun A mai comparat reelele umane i cu reele nensufleite ca evile de
canalizare, grilele electrice, cile ferate i reelele de tranzacii care se ocup de sc9imburile cu
strintatea, comerul cu bunuri de larg consum i aa mai departe Rudge a elaborat un ntreg
vocabular, puin cunoscut dar foarte util, pentru conceptul de reea
!* a mai confruntat 9 mod strlucit i reelele globale cu problemele globale,
demonstr#nd ntr,un vast volum felul cum erau legate reelele de idei sau probleme, cum se
suprapuneau reelele organizaiilor, i cum se corelau ideile i organizaiile
>ai recent, "etmap *nternational, un afiliat al J P > G Peat >arOicK, a dezvoltat o
metodologie pentru identificarea reelelor de comunicaii n organizaii variate ca Partidul
'epublican i o firm gigantic de contabilitate, n cursul activitii sale pentru firme i guverne
din >alaVezia p#n,n (uedia 8up cum spune vicepreedintele "etmap 4eslie R ;erKes,
organizaiile sunt zilnic realctuite de ctre membrii lor, pentru a se putea face treaba Aceasta e
adevrata structur %rganizaia neoficial 3 anti,organizaia U0X !ste organizaia primari 8ac
n,o putei identifica, pentru a,i urmri sc9imbrile, ntreab ;erKes, cum o vei administraP C
vei mulumi s manipulai organizaia formal cu titluri, ierar9ii i tabele organizatorice
% asemenea urmrire poate oferi o profund ptrundere a organizaiilor e$istente, dar a te
entuziasma orbete fa de reelele actuale i a presupune c ele sunt formaFcea fundamental a
viitorului nseamn a implica n mare msur aceeai uniformitate pe care o impunea birocraia,
dei la un nivel mai nalt i mai leNer
-a orice alt tip de organizaie uman, reeaua are limitele ei, alturi de virtui
%rganizaiile tip reea sunt superbe n lupta contra terorismului sau a unei g9erile descentralizate,
nefiind deloc minunate pentru controlul armelor nucleare strategice, unde ultimul lucru pe care *,
am dori ar fi libertatea i lipsa oricror restr#ngeri asupra comandanilor locali
+le$,firma e un concept mai larg, care implic o organizaie capabil s cuprind at#t
oficialul c#t i neoficialul, suborganizaiiie birocratice i cele reelizate ?i implic o diversitate
c9iar mai mare
4*>*T!4! -%"T'%4.4.*
!$ist, totui, limite ale distanei pe care o poate parcurge o fle$,firm ctre diversitate
'sp#ndirea centrelor de profit 3 care a cunoscut dezmembrarea multor companii
c#ndva monolitice n uniti socotite independente, semiautonome, responsabile fiecare de
propriile,i operaiuni, profituri i pierderi 3 poate fi considerat doar un prim pas spre disoluia
final i total a companiei cu totul, atomizatF ntr,o reea sau consoriu de contractori complet
independeni sau antreprenori liberi -onform acestui model, fiecare muncitore un liber,
profesionist, contract#nd nest#nNenit cu ali liber,profesioniti, pentru a obine realizarea unor
sarcini concrete
8ar nici un proces social nu continu *a nesf#rit, iar ziua totalei individualizri a muncii,
visul suprem al liber,sc9imbistului devotat teologic, e nc departe n locul ei, ne putem atepta
la micorarea centrelor de profit 3 i diversificarea lor 3 fr s dispar n milioane de firme
formate din c#te o singur persoan
4a urma urmei, nu e$ist dec#t at#ta diversitate c#t poate tolera orice organizaie i
administra orice ec9ip managerial Prin urmare, argumentul nu este acela c firmele ar trebui
s,i diversifice la ma$imum formatele organizatorice, ci ca actualele companii, n fuga lor de
r#gor moiiis,ui birocraiei, au nevoie s e$ploreze opiuni mult mai diverse dec#t nainte Au
nevoie, pe scurt, s,i elibereze coloniile i c9iar s inventeze noi formate
Proced#nd astfel, ele 3 i noi 3 ne ndeprtm de ideea c o organizaie e ca o main, cu
toate aciunile previzibile i deterministe, spre concepia unei organizaii mai apropiate de
modelul biologic
(istemele vii nu sunt dec#t parial deterministe, i numai uneori previzibile
8in acest motiv, noile reele electronice tind cresc#nd spre ar9iteeturile neurale mai
degrab dec#t spre cele pre,planificate 8e aceea 8avid (tone, vicepreedintele ingineriei
internaionale la 8igital !auipment, spune/ nu se poate ti dinainte cum va funciona traficul U0X
8ac rupi o legtur ntre dou locuri, cu condiia ca reeaua s fie conectat n continuare
cu acele dou puncte, i va gsi ea singur calea U0X -redem, adaug el, n valoarea
comunicrii dintre doi indivizi bazat pe ceea ce cunosc, mai cur#nd dec#t pe poziiile lor n
cadrul ierar9iei ntocmai cum 9Vper,media, noua form a bazei de date, permite cunoaterii s
fie aranNat n moduri e$trem de variate, conceptul de fle$,firm se ndreapt spre companiile
care se pot adapta n miriade de feluri la concurena sucit, spasmodic, n rapid sc9imbare, care
le ateapt
+le$,firma viitorului care tocmai se nate, ns, nu poate funciona fr sc9imbri
fundamentale n relaiile de putere dintre angaNai i efii lor 8up cum vom vedea mai departe,
aceste sc9imbri sunt de mult pe drum -ci puterea se transfer pe podeaua magazinului precum
i n birourile conducerii
A"GARAT.4 A.T%"%> ii anii petrecui ca muncitor n fabric i topitorie, am lucrat
un timp * la o linie de montaN a mainilor -9iar i acum, dup mai mult de o treime de secol, e
imposibil de uitat senzaia aceea 3 mai ales impactul nnebunitor al accelerrii n fiecare zi, din
momentul c#nd sirena anuna nceputul sc9imbului nostru, noi, muncitorii, alergam s ne facem
treburile repetitive, ncerc#nd cu disperare s inem ritmul carcaselor de maini care treceau prin
faa noastr pe banda transportoare care clnnea i se smucea rapid -ompania ncerca la
nesf#rit s accelereze asamblarea
% asemenea furie reprimat umpluse fabrica, nc#t din c#nd n c#nd, fr nici un motiv,
vizibil, din g#tleNurile sutelor de muncitori se nla un sinistru vaier fr cuvinteL se nteea spre
un sunet ascuit, strpung#nd urec9ea, pe msur ce era preluat din secie n secie, dup care se
stingea n zngnitul i vuietul agregatelor
n timp ce mainile treceau grbite prin dreptul nostru, trebuia s le pregtim pentru
atelierul de vopsitorie, ciocnind ndoituri i turteli i pilindu,*e 8ar caroseriile fugeau nainte
de,a fi apucat s facem o treab bun 8up ce ne lsau n urm, treceau prin faa controlorilor,
care ncercuiau cu cret problemele rmase pentru a fi rezolvate pe urm %pt sau zece ore pe zi
de asemenea munc erau destul pentru a ne amori fa de orice imperativ al calitii
.ndeva e$istau manageri 3 oameni cu cmi albe i cravate 8ar noi nu aveam
aproape nici un contact cu ei
Puterea acestor oameni n cmi albe provenea nu numai din nevoia noastr de salariu, ci
i din cunotinele lor superioare despre fabric, scopurile, procedurile sau planurile ei
8impotriv, noi nu tiam aproape nimic despre munca noastr, cu e$cepia celor c#teva etape
programate dinainte, necesare pentru a ne,o ndeplini nafara#ndemnurilor de a munci mai cu
spor, nu primeam aproape nici o informaie din partea companiei
4iram ultimii care aflam dac un atelier sau 9al urma s fie nc9is "u ni se ddea nici
un detaliu despre pia sau concuren "u ni se spunea nimic n legtura cu noile produse care
aveau s fie introduse r -ur#nd, sau noile utilaNe
Trebuia s avem ncredere c superiorii tiau ce fceau U8up cum inefic declinul
industriei automobilelor din ( . A, 9abar n,aveauX (e ateptau din partea noastr s venim la
timp, s muncim, s ne inem muc9ii n micare i gurile nc9ise -9iar i cu un sindicat
puternic, ne simeam neputincioi "ite tia fr c9ip ne aveau n puterea lor fia erau
oamenii cu cmi albe >anagerii "oi eram, n timpul sc9imbului de lucru, ceteni ai unui stat
totalitar
"e revin n minte aceste e$periene, c#nd aproape zilnic sosesc rapoarte descriind cele
mai noi uzine care se nfiineaz acum -ci puterea se comut i,la locul de munc, iar lucrurile
nu vor mai sta niciodat la fel
>*"D* -A'! (! 8!;4%-)!AHE
e Generai !lectric fabric ec9ipamente de distribuire a energiei electrice n (alisburV,
"ort9 -arolina .zina e un model a ceea ce vrea G ! ( multiplice n trei sute de alte fabrici
n trecut, dac un utilaN se strica, un operator,de,main ca ;ob )edensKog trebuia s,*
anune pe eful de tur i s atepte aNutorul Astzi, )edensKog ia singur deciziile necesare
Telefoneaz unui inginer al G !
8in Plainville, -onnecticut, pentru a,i cere sfatul i a,i asuma rspunderea reparaiei 8in
proprie iniiativ, a comandat piese de sc9imb n valoare de A@@@@ Z, de care a anticipat c urma
s aib nevoie maina lui +ace parte dintr,un grup de circa aptezeci i cinci de salariai care,
prin intermediul unor comitete proprii, iau deciziile de producie, programare i c9iar unele
decizii de angaNare mpreun, au redus orele de munc per unitate de producie la doua treimi, i
au sczut timpul de livrare la client cu 6@[
.nii lucrtori au demisionat la introducerea acestui sistemL e$plic#nd ca nu voiau s,i
asume responsabilitatea suplimentar pe care o implica
8ar fluctuaia muncitorilor a sczut, de Ra 6:[ n primul an de operare a noului sistem, la
B[, peste patru ani
'elatri asemntoare sosesc din toate colurile lumii 9ig9,tec9
.zinele +ord din Australia au construit recent un ! A +alcon printr,unsistemde munc
novator care, conform cu +inancial Times, contrazice modul vestic tradiional de a asigura
calitatea 3 n spe, ca administraia s Cerifice randamentul muncitorilor care urmeaz p#n,n
cele mai mici detalii instruciunile inginerilor
+ord a aNuns la concluzia c detectarea defectelor mai nt#i i corectarea lor ulterioar nu
era o soluie "umai permi#nd muncitorilor mai mult discernm#nt 3 fr a le mai programa
dinainte fiecare micare 3 se puteau apropia de teiul defectelor n proporie zero *ar acest lucru,
conform articolului, nsemna recunoaterea puterii operatorilor p#n *a cel mai de Nos nivel n
locul unei sarcini repetitive, muncitorilor de la uzina -9rVsler>itsubis9i 8ianiond,(tar din
"ormal, *llinois, *i se spune dinaintea angaNrii c vor trebui s ndeplineasc mai multe sarcini
diferite (e va atepta din partea lor s vin cu idei proaspete pentru mbuntirea produciei i,
n acest sens, jtrebuNe s fie pregtii s emit, precum i s primeasc, critici constructive
4a fabrica >azda >otor >anufacturing din +iat 'ocK, >ic9igan, muncitorii de r#nd ai
uzinei se instruiesc timp de trei sptm#ni, particip#nd inclusiv la sesiuni de psi9ologie .nui mic
grup de noi angaNai i se acord ase minute pentru a visa p#n *a douzeci i cinci de idei despre
cum se poate mbunti comuna cad de baie gen grdin, dup care nc dou minute, numai, ca
s mai vin cu nc treizeci de sugestii ?eful instructaNelor de la >azda afirm/ ncercm s,i
destindem pe oameni i s,i deblocm 8up cele trei sptm#ni de la nceput, muncitorii petrec
sptm#ni suplimentare cu alte instructaNe, mai aplicate profesiei >azda estimeaz c pentru
angaNarea i pregtirea salariatului mediu c9eltuiete 61@@@Z
Aceste cresc#nde c9eltuieli comune subliniaz mutaia istoric prezent, de la
Rnanufactur56 la mentifactur 3 nlocuirea progresiv a muc9ilor de ctre minte n procesul
de creare a avuiei 8ar a le da muncitorilor dreptul s spun mai multe despre detaliile muncii lor
nu este dec#t v#rful unui iceberg mult mai important
+!'>*!'.4 "!!+*-A-!
Pentru a plasa n perspectiv aceast sc9imbare de putere, e util s citim istoria
nceputurilor revoluiei industriale n Anglia i !uropa de Cest, i pl#ngerile primilor patroni
despre ineficienta, beia, ignorana i imposibilitatea ncrederii n populaia agrar din care
provenea fora de munc a celor dint#i fabrici
Ufn origX nu#aufVctureu 3 termen nsemn#nd at#t manufactur c#t i fabricaie, n
sensul cel mai largL folosit cu precdere n opera de fa i tradus pretutindeni prin mai adecvalul
n maNoritatea cazurilor, fabricaie UntrX
+iecare societate i impune propria distinct disciplin de munc, sa. 'egirp
>uncitorii trebuie s se supun unor anumite reguli, adesea nerostite ActivitateaRor la lucru e
urmrit i diriNat, i se instaleaz o structur de putere pentru a aplica regulile
) Primul Cal, sau societile agrare, maNoritatea ranilor trudeau necontenit, i totui
abia supravieuiau Aceast for de munc agrar, organizat n ec9ipe familiale de producie,
urma un regim stabilit de ritmurile anotimpurilor, rsriturilor i apusurilor de soare
8ac un ran era absent sau lene, propriile iui rude l disciplinau
Puteau s,6 ostracizeze, s,6 bat sau s,i taie raiile de m#ncare^+amilia nsi era
instituia dominant n societate i, ls#nd la o parte e$cepiile, impunea regimul de lucru
8ominaia ei asupra membrului individual de familie era impus prin presiunile sociale ale
stenilor
!litele locale deineau puterea de via i de moarte asupra rnimii
Tradiliaputearestr#nge comportamentul social, se$ual i religios Dranii sufereau adesea
cea mai crunt foame i srcie ?i totui, n vieile lor de munc zilnic, preau supui unor
restricii mai puin minuioase dec#t cele din mica dar cresc#nda for de munc industrial
'egimul agrar de lucru durase mii de ani i, p#n acum un secol sau dou doar, vasta
maNoritate a fiinelor omeneti n,au cunoscut altul i au presupus c era singura cale logic i
etern de organizare a muncii
"%*4! 4A"D.'* ncep#nd s apar primele fabrici, a luat fiin un regim de lucru total
diferit, afect#nd mai nt#i o mic fraciune a populaiei, pentru a se rsp#ndi apoi pe msur ce
munca agricol intra n declin iar cea industrial se e$tindea
>uncitorul industriaW .rban din societatea celui de,Al 8oilea Cal putea fi mai liber
socialmente, n marele, supraabundentul anonimat al ma9alalei oreneti n fabrica propriu,zis,
ns, viaa era nregimentat mai str#ns
Te9nologia bruta era destinat analfabeilor 3 cum erau maNoritatea strmoilor notri
>enit s amplifice puterea muscular omeneasc, era greoaie, rigid i capital,intensiv nainte
de inventarea micilor motoare electrice, mainile erau amplasate tipic n ir i propulsate de
curele petrecute pe deasupra, care stabileau ritmul ntregii fabrici >ai t#rziu a aprut banda
transportoare mecanic, oblig#nd armate ntregi de muncitori s e$ecute micri sincronizate i
leg#ndu,i n lanuri de sistemul de producie
"u e o nt#mplare c termenul franuzesc pentru linie de asamblare este c9a#neY7, sau
c toat lumea, de la muncitorul manual p#n la managerii cei mai de sus, operau ntr,un c9ain
of commandF51
>unca era de,specializat sau abrutizat, standardizat, fracturat n operaiunile cele
mai simple *ar pe msur ce activitatea gulerelor,albe se rsp#ndea, birourile erau organizate pe
linii paralele ntruc#t acestea nu erau 9amaate la o linie de montaN, clerul funcionarilor avea un
pic mai mult libertate de micare 8ar scopul administraiei era creterea eficienei n oficiu,
fc#nd fabrica s semene c#t mai mult posibil cu o fiin uman 3 sau inuman
+abricile i estoriile coului,de,fum au fost criticate sever pentru dezumanizarea
muncitorilor lor ns c9iar i cei mai radicali g#nditori ai vremii le considerau avansate i
tiinifice
>ai puin comentat,a fost o sc9imbare n funcia de coordonare n loc ca familia s
diriNeze munca i s,i constr#ng pe membrii ei s lucreze, a luat natere o nou structur de
putere 3 administraia ierar9ic 3 pentru a aplica noile reguli
Acest nou regim de lucru din Al 8oilea Cal a nt#mpinat iniial o rezisten amarnic,
c9iar i din partea patronilor, care ncercau s menin vec9iul sistem agrar i s,6 transplanteze
n fabric 8at fiind c familiile asudaser mpreun timp ndelungat pe c#mpii, primii fabricani
angaNau familii ntregi odat 8ar acest sistem, eficient n agricultur timp de zece mii de ani, s,a
dovedit total ineficient n fabric
;tr#nii nu puteau ine ritmul mainilor -opiii trebuiau s fie btui i adesea legai cu
ctue pentru a nu fugi *a Noac +amiliile soseau la ore diferite, alene, aa cum fcuser la c#mp
*nevitabil, ncercarea de a menine n noul mediu te9nologic ec9ipa familial de producie a
euat, i s,a impus regimul coului,de,fum
4ecia devenise clar/ nu poi organiza munca n Nurul unei maini cu aburi sau rzboi de
esut aa cum o fcusei n Nurul unei prsitoare sau al unui atelaN cu boi "oul ambient te9nic
necesita o disciplin diferit 3 i o structur de putere diferit pentru a o diriNa i impune
P'%4!TA'*AT.4 !4!-T'%"*-
Astzi, odat cu dezvoltarea economiei supra,simbolice, un nou regim de lucru
nlocuiete iari unul vec9i
57 4an trucX
5N 4anf de comand Un/ trX n birourile i fabricile care ne,au rmas din era c%ului,de,
fum ns, condiiile actuale sunt n mare msur aceleai de,acum zeci de ani 8e Nur mpreNurul
lumii, i mai ales n naiunile recent industrializate, sute de milioane de muncitori nc mai sunt
legai n lanurile unei discipline industriale din categoria celui de,Al 8oilea Cal
?i, de asemenea, astzi e$act ca n trecut, nc mai vedem patroni subestim#nd revoluia
care are loc n Nurul lor *ntroduc computere i alte te9nologii avansate, din Al Treilea Cal 3 dar
ncearc s menin regulile de munc i relaiile de putere din Al 8oilea Cal
ncerc#nd s,i transforme salariaii n proli electronici, cum s,ar fi e$primat George
%rOeil, patronii numr apsrile pe buton, monitorizeaz ntreruperile i ascult convorbirile
telefonice ale angaNailor -aut s controleze cele mai mrunte detalii ale procesului muncii
Aceste metode, caracteristice pentru munca industrial, prevaleaz mai ales n procesul formelor
de asigurare i intrare a datelor de rutin n alte afaceri 8ar se pot aplica i muncii de nivel mai
nalt
-onform unui raport al %ficiului Parlamentar pentru !valuarea Te9nologiei din ( . A,
sunt tot mai diriNate spre U0X poziii mai specializate te9nic, profesional i managerial
Activitile broKerului de bunuri de larg consum, programatorului de computere i funcionarului
de mprumuturi bancare U0X s,ar putea preta monitorizrii
-#t timp vor renta asemenea metode, ns, rm#ne de vzut, cci regulile de munc din
Trecut contrazic noile posibiliti aduse de te9nologia avansat %ri de c#te ori vedem o
te9nologie radical nou i un sistem de munc vec9i, e probabil ca te9nologia s se aplice prost
iar realele ei avantaNe s fie irosite *storia a demonstrat n repetate r#nduri c te9nologiile cu
adevrat avansate presupun metode de munc i organizare cu adevrat avansate
Patronii de azi care nc mai cred c au nevoie de proli electronici
(eamn cu acei proprietari de oelrii i estorii reacionari care credeau c pot opera
noile fabrici propulsate cu aburi prin metodele destinate puterii boilor +ie i,au corectat rapid
greeala, fie au fost scoi din afaceri de ctre concureni mai istei care au nvat cum s
reorganizeze procesul muncii n sine, potrivind regimul de lucru dup cele mai avansate
te9nologii ale timpului
Astzi, n mii de locuri de munca, de la fabricile de maini i p#n 6 a birouri, companiile
inteligente e$perimenteaz cu noul regim sau l e$ploateaz efectiv -aracteristica sa c9eie este o
aditudine sc9imbat at#t fa de cunoatere, c#t i fa de putere
'!G*>.4 8! >."-E A4 H*4!* 8! >2*"!
(c9imbrile care transform actualmente munca nu sunt rezultatul unui altruism ntru
totul contient !le reprezint consecina sarcinilor de informaii i comunicaii mult mai grele,
necesare pentru producerea averii
n trecut, c#nd maNoritatea afacerilor erau nc mrunte, un ntreprinztor era capabil s
tie virtualmente tot ce era necesar de tiut
8ar, pe msur ce firmele s,au dezvoltat i te9nologia s,a complicat, a
8evenit imposibil ca orice persoan s dein de una singura ntreaga sarcin de
cunotine -ur#nd, au fost angaNai specialiti i manageri, i mprii n compartimentele i
ealoanele caracteristice birocraiei Povara cunoaterii a trebuit s fie difuzat n toate r#ndurile
administraiei
Astzi e n curs un proces paralel ntocmai cum proprietarii au devenit dependeni de
manageri n privina cunotinelor, managerii devin dependeni de angaNaii lor, pe aceeai baza
Cec9ea divizare a firmei, din era coului,de,fum, n capete i m#ini, nu mai
funcioneaz -u cuvintele lui TeruVa "agao, profesor de tiine ale informaiei i deciziei la
.niversitatea TsuKuba, separarea g#ndirii i faptei n modelul tradiional U0X poate fi foarte
potrivit pentru te9nologia constant, dar e greu s in pasul cu progresul te9nologic rapid F
ntruc#t te9nologiile sunt mai complicate i se modific mai frecvent dec#t n trecut, se ateapt
din partea muncitorilor s nvee mai mult despre sarcinile adiacente i succesive Astfel, o
reclam a General >otors vorbete cu m#ndrie despre muncitori care aNut la alegerea modului
de iluminare n uzine, la selecionarea mirg9elului i uneltelor, i c9iar nva cum opereaz
uzina, c#t cost diversele elemente, cum reacioneaz clienii fa de produsul muncii lor n
fabricaia coniputerizat,integrat, dup cum spune 8avid )eOitt de la -ompania de -ercetri
.nificate, muncitorii nu au nevoie s tie numai cum funcioneaz anumite utilaNe, ci i U0X cum
opereaz fabrica
-eea ce se nt#mpl este aceea ca sarcina de cunotine i, mai important, povara de
decizie, sunt redistribuite ntr,un continuu ciclu de nvat, dezvat i renvat, muncitorii
trebuie, s stp#neasc noile te9nici, s se adapteze la formele organizatorice noi i s propun
noi idei
-a rezultat, obedienii asculttori,ai,regulilor, care nu fac dec#t s urmeze instruciunile
ad litteram, nu sunt buni muncitori, spune "agao, cit#nd un studiu anterior al firmei (onV 8e
fapt, n ambientul rapidsc9imbtor al prezentului, subliniaz el, i regulile trebuie s fie
modificate F V m mai frecvent dec#t n trecut, iar muncitorii au nevoie de ncuraNare s pentru a
propune asemenea sc9imbri

4ucrurile stau astfel fiindc muncitorul care aNut la conturarea unor reguli noi va nelege
i de ce sunt necesare i cum se integreaz n marele ansamblu 3 ceea ce nseamn c muncitorul
le poate aplica ntr,un mod mai inteligent 8e fapt, spune 'ein9ard >o9n, preedinte al
;ertelsmann A G, unul dintre cele mai mari conglomerate mass,media din lume, numai
reglementrile care sunt susinute de ctre maNoritatea forei de munc au anse s fie respectate
8ar a,i invita pe lucrtori n procesul de stabilire a regulilor nseamn a mpri puterea
deinut c#ndva e$clusiv de ctre efi ! o mutaie de putere pe care nu toi administratorii o
gsesc uor de acceptat
8emocraia la locul de munc, asemenea democraiei politice, nu prosper atunci c#nd
populaia e ignoranta Prin contrast, cu c#t e mai educat o populaie, cu at#t mai mult
democraie pare s cear %dat cu rsp#ndirea te9nologiilor avansate, muncitorii nepricepui i
prost instruii sunt eliminai din posturi, n companiile care se actualizeaz Astfel rm#ne n
urm un grup mai elevat, care nu poate fi administrat n tradiionala modalitate autori arist, stil
nu,mi,pune,ntrebri 8e fapt, adresarea ntrebrilor i provocarea supoziiilor devin parte
integrant din munca tuturor
4oOell ( ;ain este administratorul general al noii uzine Gen-orp Automotive din
(9elbVville, *ndiana 8escriind rolul managerului, el spune/ Aici, presiunea provine din
interiorul forei de munc 3 o for de munc ce provoac administraia i nu,i accept dictatele
sau autoritatea %amenii pun ntrebri asupra obiectivelor U0X (implul fapt de,a fi membru al
administraiei nu,i face ideile s fie sfinte
Prin urmare, ceea ce vedem e un sistem clar Puterea la locul de munc se sc9imb, nu
datorit facerii,de,bine cu mintea,n,cea, ci fiindc noul sistem de creare a avuiei o solicit
P!'(%A"A "%",*"T!'?A"RA;*4E
.n alt factor,c9eie care transfer puterea *a locul de munc are de,a face cu conceptul de
interanNabilitate .na dintre cele mai importante inovaii ale revoluiei industriale se baza pe
ideea pieselor intersc9imbabile 8ar i muncitorii au aNuns s fie considerai interanNabili
% mare parte din relativa neputin a clasei muncitoare deriva e$act din acest fapt -#t
timp sluNbele necesitau puin dibcie, iar muncitorii puteau fi instruii n c#teva minute pentru a
ndeplini mecanic vreo sarcin, fiecare muncitor era la fel de bun cale oricare altul >ai ales n
perioadele de surplus al m#inii de lucru, lefurile scdeau iar muncitorii, fie i sindicalizai, aveau
foarte puin putere de negociere
% armat de rezerv a omerilor sttea de obicei gata s ocupe posturile disponibile
8impotriv, dup cum am artat n capitolul <, omerii de azi nu pot primi posturile libere dec#t
dac nt#mpltor dein amestecul potrivit de aptitudini, n momentul potrivit
>ai mult, odat ce conintul de cunotine al muncii e n cretere, sluNbele devin tot mai
individualizate 3 adic, mai puin interanNabile
-it#ndu,6 pe consultantul Rames P, &are, vicepreedinte al *nde$ Group, *nc,
muncitorii cunoaterii sunt din ce n ce mai puNin nlocuibili
*nstrumentele sunt folosite diferit de ctre fiecare lucrtor al cunoaterii
.n inginer folosete computerul altfel dec#t cel de,alturi .n analist al pieei g#ndete
ntr,un felL cellalt, n alt fel
-#nd pleac un muncitor, fie compania trebuie s gseasc altul cu aceleai capaciti,
ceea ce devine matematic tot mai greu Ui mai costisitorX pe msur ce (porete diversitatea
aptitudinilor, fie va trebui s instruiasc o nou persoan, ceea ce de asemenea e costisitor 8e
aici, costurile de nlocuire a oricrui individ cresc, iar puterea sa de negociere se mrete
corespunztor
?eful unei ec9ipe de proiect gigantice din industria aprrii e$prim lucrurile astfel/ -u
ani n urm, i,ai fi putut pune pe toi s fac acelai lucru U0X, Astzi, e altfel Acum, dac
pierdem pe cineva, e nevoie de ase luni pentru a instrui un individ spre a ne nelege sistemul
>ai mult, ntruc#t munca are baz de ec9ip, c#nd e$tragem un individ, toat ec9ipa de vine di
sfunc i on al , 'ezultatul net ai unor asemenea sc9imbri este acela c firmele tind s
foloseasc muncitori mai puini dar mai bine pltii dec#t n trecut, iar n industriile de frunte, cu
dezvoltare rapid, vec9ea structur autoritar de comand se defazeaz, nlocuiM de un stil de
lucru nou >ai egalitarist sau colegial F, e
Privit n conte$tul su istoric, faptul reprezint o semnificativ comutare de putere la locul
de munc
8%.E *>P!'AT*C!
"oul regim de munc nu va eradica toate urmele celor vec9i Ca trece mult timp p#n la
dispariia ultimului atelier plin de transpiraie 8ou imperative, ns, fac e$tinderea sa e$trem de
irezistibil
Primul este imperativul inovaiei "ici o pia e$istent nu este azi n siguran, nici un
produs nu are via etern "u numai n computere i mbrcminte, ci n toate, de la poliele de
asigurare p#n la ngriNirea medical i pac9etele de cltorie, concurena smulge nie i 9lci
ntregi din afacerile consolidate, folosindu,se de arma inovaiei -ompaniile se ofilesc i mor
dac nu pot crea un flu$ nesf#rit de produse noi
8ar muncitorii liberi tind s fie mai creatori dec#t aceia care lucreaz n condiii totalitare,
de str#ns supraveg9ere 8up cum se e$prima 8avid (tone, vicepreedinte, al ingineriei
internaionale la 8 ! -, c#nd l supraveg9ezi pe altul cum i supraveg9eaz performana, nu
creezi prea mult Astfel nevoia de inovaie ncuraNeaz autonomia muncitorului
>ai implic i o relaie de putere complet diferit ntre patron i angaNat nseamn, pe
deFo parte, c eroarea inteligent trebuie s fie tolerat >ultitudini de idei proaste au nevoie s
fie circulate i discutate liber, n scopul de a recolta una singur bun *ar aceasta implica o nou
libertate 3 eliberarea din ctuele fricii
+rica este principala asasin de idei +rica de ridicol, pedeaps sau, pierderea sluNbei
distruge inovaia Administraia coului,de,fum considera c sarcina sa de cpt#i e eliminarea
nemiloas a erorii *novaia, dimpotriv, presupune eecul e$perimental pentru a atinge succesul
% posibil poveste apocrif despre Tom &atson de la * ; > 'elateaz c un funcionar
l,a ntrebat dac,6 va concedia pe un alt funcionar, al crui proiect de :@@@@@@ Z dduse gre
(,6 concediezP se zice c ar fi rspuns &atson Tocmai i,am pltit meditaiileW Adevrat
sau nu, anecdota reprezint o atitudine fa de munc, diametral opus sistemului indtfstrial, i
subliniaz nc odat importana nvatului
Pornirea spre un nou regim de munc mai este susinut i de un al doilea imperativ/
viteza !conomiile avansate sunt accelerative n noul ambient, aadar, inovaia nu e suficient
Afacerea trebuie s,i scoat repede pe pia noile produse ,nainte ca un concurent s,o nving la
puncte sau s,i copieze articolele
Aceast presiune accelerativ mai comut puterea i prin subminarea lanului birocratic,
fi$, de comand
"u numai c noile reele electronice fac frecvent posibil comunicarea n sus, n Nos i
lateral, n cadrul organizaiei, astfel c un salariat poate sri nivelurile ierar9ice, dar un efect
similar se nregistreaz i n cazul comunicrii fa n fa
n trecut, un lucrtor cu o problem sau o idee nou avea necazuri dac trecea peste capul
unui superior 8ar accelerarea i foreaz pe angaNai s esc9iveze ierar9ia Astfel, ei sunt efectiv
ncuraNai s ignore rangul atunci c#nd este necesar 4a sediul ;rot9er *ndustries din "agoVa,
acesta a devenit un sistem de rutin .n administrator ai personalului de la ;l
Afirm/ 8ac un manager miNlociu se simte insultat vz#nd c vreunul dintre subalterni
trece peste capul lui fr a cere permisiunea, acel om ar pierde imediat respectul celor de Nos ca i
de sus
Acceleraia i inovaia arunc n 9aos am#ndou ierar9iile de putere ale coului,de,fum
din trecut i promoveaz rsp#ndirea regimului avansat de munc din Al Treilea Cal
-!'!'!A 8! A--!( fNin toate aceste motive, noile regimuri de lucru vor cuprinde, cu
timpul, principalele sectoare ale economiei *ar pe msur ce forei de munc i se acord tot mai
mult autonomie, aceasta va cere un acces sporit la informaie
n era coului,de,fum, argumentele pentru tratamentul uman aplicat salariailor erau
strivite de realitile te9nologiei brute care renta c9iar i atunci c#nd muncitorii erau inui n
ignoran Ui neputinX
Astzi, muncitorii cer tot mai mult acces la informaie, fiindc nu,i mai pot face
corespunztor treburile n lipsa ei Asistm astfel la o redistribuire a cunotinelor Ui puteriiX
devenit necesar n baza noilor condiii de pia i a noilor te9nologii n sine
Aa cum programele de computer mimeaz talentele care mult timp i,au desprit pe
manageri, muncitorii de la nivelurile cele mai de Nos pot ndeplini sarcini rezervate c#ndva
funcionarilor, consemneaz T9e "eO IorK Times, cit#ndu,6 pe -9arles !berle, fost
vicepreedinte al Procter ` Gamble, care spunea/ 8eodat ai informaiile n m#inile oamenilor
care lucreaz cu mainileL nu mai sunt rezervate celor aflai cu dou,trei trepte mai sus pe scara
ierar9ic
(upervizorii de la primul nivel nu apreciaz puterea acestei informaii p#n nu aNunge n
m#inile muncitorilor Atunci, rezistena lor devine enorm
! clar c nu toi muncitorii se potrivesc n posturi care cer iniiativ, deplin participare i
o mprire a responsabilitii "ici toi managerii nu pot face fa muncii de stil nou 8ar, pe
msur ce unitile de munca se icoreaz iar nivelurile educaionale cresc, presiunea de Nos n
sus se intensific 'ezultatul este o fundamnetal mutaie n relaiile de putere
"u este prima oar din zorii epocii industriale c#nd managerii au fost confruntai cu
modele sc9imbtoare ale relaiilor umane la locul de munc
>uli ani, vec9ile concepii taVloriste care transformau muncitorul ntr,un apendice al
mainii au fost sfidate de o coal de biei buni teoreticieni care argumentau c tratamentul
mai uman aplicat salariailor se va dovedi n ultim instan mult mai eficient
"oul regim, tot mai mbriat c9iar i de ctre administraie nsi, este, oricum, mai
radical -u cuvintele lui TeruVa "agao, aceast idee merge p#n mult dincolo de supoziiile
modelului relaiilor umane, unde salariailor li se ddea senzaia c ar fi importani Acum se
recunoate cu adevrat c sunt i mportani
!ste adevrat c puterea atotcuprinztoare 3 mai mare dec#t a oricrui individ 3 este aceea
a pieei de munc @ penurie sau surplus de aptitudini anumite determin parametrii e$teriori ai
noii autonomi4>uli programatori sau ingineri spaiali au nvat c i ei, e$act ca operatorii
butoniti i m#inile liniei de montaN, pot fi concediai fr ceremonie, n timp ce efii lor voteaz
ei,nii paraute de aur -ei lsai fr sluNb sufer un devastator declin al puterii personale i
colective 3 reprezent#nd subiectul unei cu totul alte cri
n era coului,de,fum, nici un salariat individual nu avea o putere semnificativ n orice
fel de conflict cu firma "umai o colectivitate ide muncitori, masai i amenin#nd s,i opreasc
muc9ii, puteau fora o administraie recalcitrant s mbunteasc plata sau statutul
salariatului
"umai aciunea de grup putea ncetini sau opri producia, cci orice individ era
interanNabil cu uurin i, prin urmare, nlocuibil Aceasta a fost baza formarii sindicatelor
muncitoreti
8ac sindicatele, cu accentul lor tradiional pus pe solidaritate i unitate, i pierd
membrii i puterea n virtualmente toate naiunile avansate te9nologic, acest lucru se nt#mpl
tocmai fiindc muncitorii nu mai sunt at#t de interanNabili pe c#t erau odat
n lumea de m#ine, nu va mai fi nevoie de mase muncitoreti pentru a opri n loc
producia unei companii, sau a o pgubi n alte moduri .n virus de computer strecurat ntr,un
program, o subtil distorsie a informaiei dintr,o baz de date, scurgerea informaiei ctre un
competitor 3 iat doar cele mai evidente e$emple dintr,o ntreag gam a noilor metode de
sabotaN aliate la ndem#na furiosului, a iresponsabilului sau a individului ultragiat pe bun
dreptate
Greva informaional a viitorului ar putea reiei ca fiind protestul unei singure
persoane ?i nici o lege, program detept sau aranNamente securitate nuFne poate proteNa complet
mpotriva ei -ea mai bun aprare are anse s fie presiunea social din partea egalilor (au
simplul sentiment c eti tratat cu demnitate i Nustiie
8ar mult mai important este transferul spre non,interauNabiRitate Pe msur ce munca
devine bol mai difereniat, posibilitile de negociere
Ale persoanelor individuale cu aptitudini cruciale sporesc *ndivizii, nu numai grupurile
organizate, pot e$ercita influen
'evoluionarii mar$iti argumentau c puterea se scurge spre cei care sunt proprietarii
miNloacelor de producie -onfrunt#nd muncitorul n fabric i meteugarul preindustrial care
era proprietarul propriilor sale unelte, >ar$ a susinut c muncitorii aveau s fie neputincioi
p#n la acapararea miNloacelor de producie de la clasa capitalist care le avea n proprietate
Astzi, trim urmtoarea mutaie de putere la locul de munc !ste una dintre marile ironii
ale istoriei aceea c un nou gen de angaNat autonom ia fiin, care, de fapt, este proprietarul
miNloacelor de producie Aceste noi miNloace de producie, ns, nu mai sunt de gsit n trasa
artizanului, sau n masivele mainrii ale epocii coului,de,fum *n sc9imb, ele trosnesc n
interiorul estei angaNatului 3 unde societatea va gsi unica i cea mai important surs de avere i
putere a viitorului
>%HA*-.4 P.T!'** f9 65=:, General >otors, cel mai mare fabricant de maini din
America, a cumprat controlul companiei )ug9es Aircraft, fondat de acel miliardar e$centric i
nc9is n sine, )oOard )ug9es G > A pltit A<@@@@@@@@ Z 3 sum fr precedent ac9itat
pentru vreo ac9iziie corporatist
4a nceputul anilor F=@ ncepuse o manie a contopirilor, a patra de la 65@@ ncoace, i n
fiecare an se vedeau tot mai multe mariaNe corporatiste n America, p#n c#nd, prin 65==, au
aNuns s se fi produs 1A=< de ac9iziii sau unificri, implic#nd cifra astronomic de
77<@@@@@@@@@ Z Apoi, n 65=5, toate vec9ile recorduri au fost iari dobor#te, c#nd 'R',
"abisco a fost acaparat contra 7:@@@@@@@@@ Z
Pe scurt, ntr,o singur perioad de patru ani, dimensiunea ma$im a acestor contopiri a
crescut de mai mult de cinci ori -9iar i ls#nd loc inflaiei, diferena de scar era colosal
8intre cele mai mari douzeci de tranzacii din istoria (tateleor .nite, toate consumate
ntre 65=: i 65=5, maNoritatea implicau c#te o nunt de firme americane 8impotriv, acum greu
mai trece o zi fr ca ziarele noi s proclame mariaNe mi$te 3 unificri care depesc 9otarele
naionale
Astfel, ;ridgestone din Raponia ac9iziioneaz +irestone Tire ` 'ubber, (ara 4ee ng9ite
compania olandez AKzo -adburV (c9Oeppes din Anglia nfulec -9ocolat Poulain din +rana,
)ac9ette din +rana cumpr Grolier din America (onV cumpr -olumbia Pictures
!$traordinara nteire a activitilor de acaparare din lume UX nu prezint nici un semn de
potolire, scrie +inancial Times ntr,adevr, nvlmeala de a reorganiza mai multe industrii,
c9eie are toate ansele s se accelereze U0X determinat de factori care trec dincolo de manevrele
despuierilor patrimoniale din fiecare an care cele dint#i, au scprat boom,ul fuzionist din ( .
A
8up cum sugereaz acest lucru, c#t vreme multe unificri s,au bazat la origine pe
e$ploatarea gen mbogire,rapida a novicilor financiari sau fiscali, altele au fost strategice
Astfel, n timp ce !uropa gonea spre 3 integrarea economic general, multe dintre cele mai mari
companii ale ei s,au unificat, sper#nd s profite de piaa pan,european i s stvileasc
progresele giganilor Naponezi i americani >iri americani i Naponezi cutau mirese europene
F .nele companii g#ndeau c9iar pe scar mai mare, pregtindu,se s opereze pe toat aa,
zisa pia#,a,triadei 3 !uropa, (tatele .nite i Raponia *ar dincolo de asta, puine firme visau s
cucereasc realmente piaa global
Toat aceast activitate frenetic a dus la griNi profunde privind concentrarea puterii
economice n doar c#teva m#ini Politicienii i sindicatele de munc atacau aa,zisa manie a
t#rguielilor (criitorii financiari o comparau cu frenezia de,a se 9rni a rec9inilor
Privind doar la problema proporiilor financiare, am putea fi tentai s credem c, n
economia viitorului, puterea va fi n cele din urm controlat de o mic m#n de monolii enormi,
ierar9ici, nu foarte deosebii de cei prezentai n filme
Totui, acest scenariu e mult prea simplist
>ai nt#i, e o greeal s presupunem c mega,firmele vor rm#ne lipite la un loc
>aniile anterioare ale contopirii au fost urmate, peste c#iva ani, de valuri ale deposedrii %
nou rund de divoruri s- ntrezrete la orizont .neori, piaa prevzut se evapor Alteori,
culturile firmelor reunite se ciocnesc -#teodat, strategia de baz era eronat din capul locului
ntr,adevr, dup cum am vzut mai,nainte, multe ac9iziii totale recente au fost,de fapt
concepute cu deposedarea n minte, astfel c dup o contopire gigantic feluritele uniti se
desprind centrifug de a$ul central, comprim#nd, n loc de,a o mri, scara de proporie a firmei
rezultante
n al doilea r#nd, asistm la o tot mai pronunat disNuncie ntre lumea finanelor i
economia real, n cadrul creia se produc i distribuie obiecte i servicii 8up cum au
dovedit,o douprbuiri ale pieei care,au oprit inima,n loc, la sf#ritul anilor F=@, uneori e posibil
sase surpe pieele financiare, cel puin temporar, fr a ntrerupe semnificativ operaiunile
propriu,zise ale mai marii economii -ci nsui capitalul devine mult mai puin important, n
producia averii economice
n al treilea r#nd, cantitatea nu acumuleaz cu necesitate putere >ulte firme gigant
posed enorme resurse de putere, dar nu i le pot desfura eficient 8up cum au nvat (tatele
.nite n Cietnam i sovieticii n Afg9anistan, o ampl desfurare de fore nu reprezint o
garanie a victoriei
>ai important, ns, pentru a ti cum se va distribui puterea n orice industrie sau
economie, avem nevoie s privim relatfiK, nu numai structurile *ar c#nd o facem, descoperim un
surprinztor parado$
F n acelai timp n care unele firme se dezvolt Usau se umflX ca dimensiuni, mai asistm
i la o contralovitur puternic, sprg#nd afacerile n uniti tot mai mici i mai mici i simultan
ncuraN#nd rsp#ndirea micilor firme -oncentrarea puterii nu constituie astfel dec#t Numtate din
poveste n locul urfti singure configuraii, suntem martorii a dou tendine diametral opuse care
se altur ntr,o nou sintez
'idic#ndu,se din e$plozivul rol nou al cunoaterii n economie, ia natere o nou structur
de putere/ mozaicul puterii
8! 4A >%"%4*D* 4A >%HA*-.'* n anii F=@, e$act la apogeul maniei contopirilor,
afacerile au descoperit centrul de profit
-u un elan entuziast, companiile au nceput s se desfac ntr,un mare numr de uniti,
dintre care fiecreia i se spunea s opereze ca i cum ar fi o mic firm independent Proced#nd
astfel, cele mai mari corporaii au nceput s treac de la structura intern monolitic la mozaicuri
alctuite din, zeci, adesea sute de uniti luate la socoteal independent
4ucru neles doar de c#iva manageri, aceast restructurare era propulsat de sc9imbrile
sistemului de cunoatere
*deea de a institui centre de profit separate n interiorul aceleiai firme nu e deloc nou
8ar * s,a opus rezisten n epoca pre,computerelor, dat fiind c implica o semnificativ pierdere
a controlului din partea administraiei superioare
-9iar i dup ce a intrat n scen computerul mainframe, companiilor le,a fost greu s
monitorizeze operaiunile unui mare numr de centre calculate separat Abia odat cu aparipa
n mas a personal,computerelor la firme, ideea centrului de profit a nceput s c#tige serios
atenia comitetelor e$ecutive >ai era nevoie, ns, de nc o condiie preliminar
>icro,urile trebuiau legate prin reea de mainframeYuri %datice,a nceput s se nt#mple
acest lucru, n anii F=@, conceptul centrului de profit a luat foc
*niial, microcomputerele de unele singure au transferat puterea n Nos0
narmai cu aceste unelte noi, funcionalii tineri i c9iar angaNaii de r#nd au simit gustul
unui neobinuit grad de putere i autonomie 8ar odat ce micro,urile au fost conectate la
main^rame,urile centrale, ele au ngduit i administraiei superioare s in tabele cu parametrii,
c9eie dintr,o multitudine de uniti mici A devenit practic acordarea unei liberti considerabile
acestor uniti, c#t vreme nc mai erau inute sub control n sens financiar
'evoluia informaiilor a nceput astfel s lrgeasc prpastia dintre finane i operaiuni,
fc#nd posibil concentrarea financiar m#n n m#n cu o considerabil diversificare a puterii
operaionale
n prezent, maNoritatea centrelor de profit nc nu sunt dec#t imagini n oglind ale firmei
originale, birocraii,pui desprinse din stupul birocraiei,mam Pe msur ce avansm spre fle$,
firm, ns, acestea vor ncepe s se diversifice organizatoric, alctuindu,se sub forma unor
mozaicuri de tip npu
4a ( Appolinare "uovo din 'avenna, pe un perete de mozaic e nfiat o procesiune de
sfini ( ne imaginam, ns, un soi de mozaic cinetic, un mozaic mictor compus nu pe un zid
plat i solid, ci pe numeroase panouri transparente mobile, unul n spatele altuia, suprapun#ndu,
se, interconectate, cu fbrmele i culorile mpletindu,se continuu, contrast#nd i sc9imb#ndu,se
n paralel cu noile moduri de organizare a cunotinelor n bazele de date, acest mozaic
ncepe s sugereze viitoarea form a ntreprinderii i economiei propriu,zise n locul unei ierar9ii
care concentreaz puterea, dominat de c#teva organizaii centrale, ne deplasm spre o form
mozaicat multidimensional a puterii
A8>*"*(T'AD*A (AT2'.4.* 8! -A'"! ntr,adevr, n interiorul firmei, se
sc9imb nsi natura ierar9iei
-ci, odat cu crearea centrelor de profit, anii 65=@ au cunoscut o aa,zis aplatizare a
ierar9iei, altfel tiut ca masacrul rangurilor de miNloc
Aidoma comutrii spre centrele de profit, i aceast sc9imbare a fost determinat de
nevoia rec#tigfii controlului asupra sistemului de cunoatere din afaceri
Pe msur ce marile companii i decimau gradele miNlocii, managerii, universitarii i
economitii, care c#ndva c#ntaser n cor grandoarea face puterea au trecut la o alt melodie
8eodat au descoperit diseconomiile pe scar mare
Aceste diseconomii sunt n principal un rezultat al prbuirii vec9iului sistem de
cunoatere 3 alocarea birocratic a informaiilor n bo$ele departamentale i canalele formale de
comunicare
8up cum am sugerat mai nainte, o mare parte din munca managerilor miNlocii din
industrie consta din colectarea de informaii de la subalterni, sintetiz#ndu,le i trec#ndu,le mai
departe *a superiorii lor Pe msur ce operaiunile se accelerau i deveneau tot mai comple$e,
ns, suprasolicit#nd bo$ele i canalele, ntregul sistem de comunicaii a#nceput s se
dezarticuleze
Proliferau ncurcturile i confuziile Paragrafele 775A se multiplicau, sco#nd clienii din
mini Tot mai muli oameni ocoleau KafKianul sistem
-osturile tranzaciilor zburau p#n la cer (alariaii alergau mai tare, ca s realizeze mai
puin >otivaiile se prvleau vertiginos
Puini manageri nelegeau ce se nt#mpla Arat,*e celor mai muli dintre funcionarii efi
o pies defect sau o main stricat de la nivelul fabricii, i vor ti ce e de fcut cu ea Arat,le
un sistem de cunoatere desuet, defectuos, i 9abar nu au despre ce vorbeti
-lar era un lucru/ administraia de la v#rf nu putea atepta sinteza pascu,pas a
cunotinelor de Nos, urcuul ncet al mesaNelor pe lanul de comand >ai mult, at#t de multe
cunotine cdeau n afara bo$elor oficiale i circulau prin e$teriorul canalelor formale, i at#t de
multe ncepeau s treac instantaneu dintr,un computer n altul, nc#t masele de manageri miNlocii
erau vzute tot mai desluit ca o g#tuitur mai cur#nd, dec#t ca un aNutor necesar pentru grbirea
deciziilor
+c#nd fa presiunilor concureniale i ameninrilor cu acapararea, Aceiai manageri
care permiseser din capul locului infrastructurii informaionale s se nvec9easc, umblau
disperai dup modaliti de reducere a costurilor
% frecvent prim reacie a fost tierea costurilor prin zvor#rea fabricilor i aruncarea
muncitorilor de r#nd n strad, rareori g#ndindu,se c, proced#nd astfel, interveneau asupra
sistemului de cunotine al firmei
Profesorul )arold %aKlander de la .niversitatea Pace, e$pert n reducerile forei de
munc, subliniaz c multe concedieri pentru atenuarea c9eltuielilor sunt de fapt, i tocmai din
acest motiv, contraproductive
Acolo unde contractele sindicale implic, Rtmbr#ncirea muncitorilor tineri de ctre cei cu
vec9ime n perioadele de concedieri, observ %aKlander, rezultatul este o cascad de sc9imbri
ale posturilor Pentru fiecare muncitor efectiv concediat, trei,patru ali muncitori sunt transferai
mai Nos, n posturi pentru care le lipsesc cunotinele necesare 4egturile
5A Un origX -atc9 77 _ parado$ prin care alternativele aparente de fapt se anuleaz
reciproc, nels#niW "ici o cale de ieire dintr,o dilem 3 vezi i celebrul roman -atc9 77 de
Rosep9 )eller, ecranizat U65<@X n filmul omonim de >iKe "ic9ols UntrX eomunicaionale de
mult stabilite se fr#ng 'ezultatul e o cdere, mai degrab dec#t dorita cretere, a productivitii
post,concediere
"enfricai, oficialii de la v#rf i focalizeaz apoi atenia asupra armatelor de manageri
miNlocii pe care i,au acumulat de,a lungul anilor pentru a manevra avalana de informaii
?efii americani care ciop#resc statele de plat fr a ine seama de consecinele sociale,
sau a nelege efectele asupra structurii firmei, sunt ludai c dau grsimea Nos U"u acelai
lucru e valabil pentru managerii din Raponia, care consider o greeal concedierea oamenilor
(ituaia difer i n multe alte pri ale !uropei, unde sindicatele sunt reprezentate n conducere i
trebuie convinse c toate celelalte variante s,au epuizatX
Aceste concedieri cu sat#rul de tocat carne sunt o ncercare tardiv, mai mult incontient,
de a reproiecta infrastructura informaional a firmei i a,i accelera comunicaiile
'eiese c multe dintre sarcinile necreatoare ale administraiei de miNloc se pot efectua
acum mai bine i mai repede de ctre computere i reelele de telecomunicaii * ; >, dup cum
am vzut, estimeaz ca, din reelele sale electronice interne, doar o parte 3 sub,reeaua P'%+( 3
nlocuiete activiti care altminteri ar fi necesitat A@@@@ de manageri miNlocii i lucrtori cu
gulere albe n plus
-u noile reele instalate zilnic, comunicaiile curg lateral, diagonal, srind n susul i,n
Nosul nivelurilor, ignor#nd rangurile Astfel, orice,va fi crezutc fcea administraia superioar,
un rezultat al reducerilor de posturi a fost sc9imbarea infrastructurii de informaii afirmei 3 i,
odat cu ea, a structurii puterii
-#nd crem centre de profit, aplatiz#nd ierar9ia i trec#nd de la mainframe,uri la
computere de birou reelizate, legate at#t de ma^flrrame,uri c#t i ntre ele, facem puterea din
cadrul companiei s fie mai puin monolitic i mai mozaicat
>%"%P%4*(TW *"T!'*%'*
'evoluia informaiilor ne mpinge i mai mult n direcia puteriimozaic prin ncuraNarea
afacerilor, ca s zicem aa, s ias la cumprturi
n loc de,a ncerca s lucreze mai mult n cas, i astfel s se integreze vertical, multe
firme mari transfer munca furnizorilor din afar, Ffc#ndui posibil propria reducere la scar i
mai accentuat
-alea tradiional de a coordona producia era aceea aplicat de Ro9n 'ocKefeller cu
(tandard %ii, la nceputul secolului ,ncerc#nd s controleze i s nfi(tuiasc fiecare etap a
ciclului de produciedistribuie Astfel, (tandard, nainte de a fi fost desfiinat de ctre guvernul
( . A n 6566, i pompa propriul petrol, l transporta prin propriile sale conducte i vase
petroliere, l craca n propriiie,i rafinrii i,i vindea prin propria sa reea de distribuie
-#nd, pentru a alege un alt e$emplu la nt#mplare, !rnest T &eir a fcut din "ational
(teel cel mai profitabil productor de oel al ( . A n anii F1@, a pornit cu o singur i
drpnat fbricu de tabl 8e la bun nceput, a tiut c voia o operaiune complet integrat
n cele din urm, "ational a aNuns s,i controleze propriile surfce de minereu de fier, s,i
e$trag propriii crbuni i s foloseasc propriul sistem de transport &eir a fost considerat unul
dintre marii organizatori ai industriei americane
n aceste companii, la fiecare etap, o ierar9ie monolitic de funcionari determina
programele, fi$a inventarele, lupta pentru preurile interne de transfer i lua deciziile la nivel
central Aceasta era administraia de comand 3 un stil perfect familiar birocrailor planificrii
sovietice
8impotriv, astzi, Pan American &orld AirOaVs contracteaz altora tot spaiul burii de
mrfuri al zborurilor sale transoceanice G > ?i +ord anun c,i vor spori sursele e$terne
la ::[ .n articol din ziarul Asociaiei >anagerilor Americani, >anagement TodaV, e intitulat
*ntegrarea vertical a multinaionalelor devine depit P#n i marile agenii guvernamentale
repartizeaz tot mai multe operaiuni n afar, contractorilor privai
Alternativa integrrii verticale permite competiiei s coordoneze producia n acest
sistem, firmele trebuie s negocieze una cu alta pentru a cuceri dreptul de a ndeplini fiecare etap
succesiv a produciei i distribuiei 8eciziile sunt descentralizate >uli bani, timp i energie,
ns, se c9eltuiesc pe stabilirea i monitorizarea specificaiilor i pe reunirea i comunicarea
informaiilor necesare la negocieri
+iecare metod are beneficiaz de voturi pro i contra .n beneficiu al rezolvrii
problemelor n cadrul firmei este controlul asupra aprovizionrii Astfel, n timpul unei recente
penurii mondiale a cipurilor semiconductoare 8,'A>, * ; > A scpat nevtmat fiindc i le
fabrica singur
Astzi, ns, costurile integrrii verticale, n materie de bani i birocraie suplimentar,
cresc, c#t vreme costurile recoltrii de informaii despre pia i ale negocierii scad 3 n mare
msur, datorit reelizrii electronice i revoluiei informaiilor
-9iar mai bine, compania care cumpr de la muli furnizori e$terni poate profita de orice
realizare te9nologic fr a trebui s ac9iziioneze ea nsi noua te9nologie, s,i re,i9slruiasc
muncitorii i s aplice mii de mici sc9imbri n procedur, administraie i organizare 8e fapt,
mpinge o mare parte din costurile adaptrii n faa uii de la intrare Prin contrast, rezolvarea
problemelor n cas produce o rigiditate periculoas
Adesea, lucrul intern este totodat mai costisitor 8ac nu e silit s concureze cu furnizorii
e$terni, productorul propriu de componente sau servicii devine, efectiv, un monopol interior
capabil s ie impun preuri mai mari propriilor si clieni interni
Pentru a menine n funciune acest monopol, furnizorii interni acumuleaz n mod tipic
cunotinele pe care le controleaz, fc#nd dificil compararea obiectiv a performanelor lor cu
cele ale competitorilor din afar Acest control al informaiei te9nice i contabile ngreuneaz
politicete spargerea monopolului interior
8in nou, ns, gsim te9nologia informaiei impun#nd sc9imbri prin subminarea acestor
monopoluri,ale,cunounelor
.n recent studiu > * T Asupra companiilor ca Mero$ i General !lectric atrage atenia
c sistemele computerizate de control al inventarului i alte forme de integrare electronic
permit unele avantaNe la integrarea pe vertical s se menin, atunci c#nd munca este mutat
afar
-ostul n cobor#re, per unitate de informaie computerizat, mai mbuntete i poziia
micilor furnizori e$terni, ceea ce nseamn c, n mod cresc#nd, bunurile sau serviciile devin
produsul nu al unei singure firme,monolit, ci al unui mozaic de firme >ozaicul creat de ctre
centrele de profit interioare firmei este nsoit n paralel de ctre creerea unui mozaic e$terior mai
mare
" ;.'TA ;!)!>%T),.4.*
Aceleai fore aNut s se tin cont de actuala e$plozie a micilor afaceri n general,
surprinztoare pentru populaie, care ne ndepreaz i mai mult de economia monoliilor
+irmele mici i miNlocii au c#tigat recunoaterea ca noi centre de angaNri, inovaii i
dinamism economic >icul ntreprinztor este noul erou Ui, adesea, eroinX al economiei
n +rana, raporteaz +inancial Times, planurile de susinere a marilor afaceri au fost
abandonate n favoarea unor programe mai probabile pentru aNutorul micilor firme 'egatul .nit
ofer servicii de consul tare pentru restr#ngerea managementului, pentru a mri eficiena n
organizarea micilor afaceri n (tatele .nite, revista inc, ce msoar activitatea principalelor o
sut de firme mici, consemneaz o medie aratei de cretere n valoare de cinci ani, care se
apropie de neverosimil 3 destul de mult ca s UneX uimeasc i s clatine Ucompaniile care trec
prin eaX F n locul unei economii dominate de o m#n de monolii gigantici, aadar, crerii o
economie supra,simbolic alctuit din mici uniti operaionale, dintre care unele ar putea, din
motive contabiliceti i financiare, s fie ncapsulate n interiorul marilor afaceri % economie
construit din buticuri, mai degrab dec#t din bebemoi Udei unele dintre buticuri rm#n n burta
c#te unui be9emot9X
Aceast economie cu forme numeroase, multi,mozaicat, presupune forme cu totul noi de
coordonare, ceea ce e$plic nencetata scindare i formare de aliane aa,zis strategice, i alte
aranNamente noi
Jenic9i %9mae, strlucit conductor al biroului >cJinseV din ToKVo, a atras atenia
asupra dezvoltrii antreprizelor cone$e triung9iulare care implic forme sau pri din firme ale
tuturor celor trei regiuni 3 Raponia, (tatele .nite i !uropa Asemenea consorii trilaterale,
scrie el, sunt formate n aproape toate zonele industriilor de v#rf, inclusiv biote9nologia,
computerele, robotica, semiconductorii, motoarele cu reacie, puterea nuclear, fibrele de carbon
i alte materiale noi Acestea sunt mozaicuri de fabricaie, iar ele retraseaz graniele afacerilor
n moduri care vor redefini i graniele naionale
n *talia, ;runo 4amborg9ini, vicepreedinte al firmei %livetti pentru cercetrile
economice corporatiste, vorbete despre reelizarea companiilor bazat pe aliane,
parteneriate, nelegeri, cooperare te9nic i de cercetare "umai %livetti singur aintrat#n
cincizeci de asemenenea aranNamente
Poziia competitiv, afirm 4amborg9ini, nu va mai depinde numai de U/X resursele
interne, ci i de configuraia relaiilor cu unitile e$terioare Asemenea bazelor de,date,
succesul este tot mai relaional
?i, n mod semnificativ, noile relaii de producie nu sunt fi$e, rigide i pre,specificate 3
ca poziia numelor i adreselor ntr,o baz de date demodat (unt fluide i eliberate de orice
form, la fel ca n 9Vper,media
"oua organizare tip,mozaic a companiilor i a economiei ncepe astfel s reflecte Ui s
promovezeX sc9imbri n organizarea cunoaterii nsi
Pentru a nelege puterea din lumea afacerilor de m#ine, s uitm, prin urmare, de
fanteziile concentrrii aproape totale, ale unei lumi dominate de mega,firme ( ne g#ndim, n
(c9imb, la mozaicurile puterii
;%GED*A '!4AD*%"A4E n agitatul ora Atlanta, Georgia, singura ntreprindere
gigant folosete cam 1<@@@ de muncitori Acest reazem al economiei are un stat de salarii de
peste 6:@@@@@@@@ Z pe an .tilaNele sale eseniale ocup un spaiu de peste 7@@@@@ de metri
ptrai
Aceast masiv ntreprindere de servicii nu este, ns, o companie sau corporaie !ste
aeroportul din Atl anta
! un mozaic gigantic const#nd din zeci de organizaii separate 3 totul, de la firme ale
liniilor aeriene, administrative, de nc9irieri de maini i de stivuitoare de marf, p#n la agenii
guvernamentale ca +ederal Aviation Administraion, %ficiul Potal i (erviciile Camale
(alariaii aparin multor sindicate diferite, de *a Asociaia Piloilor de 4inie p#n la >ainiti i
-amionagii
+aptul c aeroportul din Atlanta creeaz avuie nu e pus la ndoial de ctre 9otelieri,
patronii de restaurante, deintorii de interese funciare, comerciani de maini i alii din ora, ca
s nu,i mai menionm pe ceilali :B@@@ de angaNai din Atlanta, ale cror sluNbe sunt indirect
generate de ctre operaiunile aeroportuare
% foarte mic parte din aceast avere rezult din efortul vreunei firme sau agenii
individuale
S ;ogia care curge din amintitul meta,mozaic e n mod precis o funcie a reiaii9r 3 a
interdependenei i coordonrii tuturor Asemenea bazelor avansate de date computerizate,
aeroportul Aflantei este, relaional
8ei relaiile au Nucat ntotdeauna un rol important n crearea avuiei 3 fiind implicate n
nsui conceptul de diviziune a muncii 3 ele devin mult mai importante pe msur ce crete
numrul i diversitatea Nuctorilor n sistemul mozaic
n timp ce acest numr crete aritmetic, relaiile cresc combinatoriu
>ai mult, aceste relaii nu se mai pot baza pe comanda simpl, n care un participant
impune comportarea celorlali 8atorit independenei, Nuctorii se bazeaz tot mai mult pe
consens, e$plicit sau altminteri, care ine seam de interesele celor muli
8up cum cunoaterea n sine este organizat relaional sau sub form de 9Vper,media 3
ceea ce nseamn c poate fi reconfigurat oric#nd 3 i organizaia trebuie s devin 9iper,
fle$ibil 8in acest motiv, o economie de firme mici care interacioneaz reunindu,se n
mozaicuri temporare e mai adaptabil i, n ultim instan, mai productiv dec#t o economie
cldit n Nurul c#torva monolii rigizi
bP.T!'! " >%HA*-.'*
bL -u o generaie n urm, mozaicurile aveau o structur diferit n mod Ntipic, ele artau
ca nite piramide sau aranNamente tiproat,cu,spie % companie mare era nconNurat de un inel
de furnizori i distribuitori
Gigantul domina celelalte firme din gruparea sa, comerciani i productori deoportiv
servind esenialmente ca satelii ai lui -lientela i sindicatele muncitoreti erau la r#ndul lor
slabe, n comparaie cu Numbocompania
! de la sine neles c firmele mari continu s e$ercite i azi o teribil influen 8ar
situaia se sc9imb cu repeziciune
>ai nt#i, furnizorii actuali nu se mai rezum doar s v#nd bunuri s au servicii !i ofer
i informaii critice i, contrar, absorb informaii din bazele de date ale cumprtorului 8up cum
o e$prim termenul argotic, partenerizeaz5: cu clienii lor
4a Apple -omputer, spune - ! %,ul Ro9n (culleV, suntem capabili s U0X ne bazm pe
o reea independent de parteneri de afaceri tripartii 3 autori de softOare independeni, fabricani
de ec9ipamente periferice, comerciani i angrositi0 .nii critici presupun greit c asemenea
aranNamente au dus la apariia corporaiei gunoase, o coc9ilie vulnerabil a crei supravieuire
depinde de compartimentele e$terioare
(culleV contrazice aceast opinie, subliniind c respectivul aranNament,mozaic permite
nsi companiei Apple s fie supl, mobil i adaptabil, i c, mai ales n timpuri de criz,
partenerii au fost aceia care au aNutat firma Apple s rzbeasc 8e fapt, protesteaz el, pentru
fiecare dolar de venit al companiei,catalizator, infrastructura e$tern poate genera trei p#n ia
patru dolari suplimentari din v#nzri U0X 8e,o mult mai mare importan este fle$ibilitatea sporit
de a transforma n ocazie prielnic sc9imbarea i 9aosul n trecut, companiile ironizau adesea
retoricaparteneriatului Astzi, se pomenesc azv#rlite n miNlocul su
.rmrind configuraiile informaiei ntr,un mozaic,de,patere, dob#ndim un indiciu al
locului unde se afl adevrata putere i productivitate 8e e$emplu, flu$urile de comunicaii ar
putea fi cele mai dense ntre un furnizor de piese i un fabricant Uau, mai e$act spus, ntre
unitile specifice fiecruiaX %peraiunea de e$pediere la un capt i preluarea mrfii la cellalt
formeaz, efectiv, o singur unitate organic o relaie c9eie +aptul c din motive de contabilitate,
sau financiare, unul face parte din -ompania A iar cellalt din -ompania ;, este irelevant
Pentru realitatea productiv 8e fapt, oamenii din ambele aceste
8epartamente pot avea mai multe interese comune i loialitate faade relaia lor dec#t fa
de propriile firme, i
: U*n origX parmering,Uri$X \ A
4a >atsus9ita, n Raponia, procesul de parteneriat a fost oficializat ntr,o form numit
nalta productivitate prin investirea nelepciunii totale
-ompania >atsus9ita se nt#lnete cu subcontractorii si ntr,un stadiu timpuriu al
proiectrii unui produs i le cere s,o aNute s,6 mbunteasc, n scopul de a scurta intervalurile
de timp i a scoate mai repede produsul pe pia
Jozaburo (iKata, preedinte al JVoei,Kai, asociaiasubcontractorilor firmei >atsus9ita, se
ateapt ca acest sistem s devin o practic standard, mprtirea, la nceput, a unor informaii
anterior confideniale, nu e un lucru pe care >atsus9ita s l fac din buntate sufleteasc, ci
fiindc l cere competiia ?i putem fi siguri c, pe c#t de mare e >atsus9ita, directorii si ascult
ateni c#nd vorbesc cei 17A de furnizori organizai
8incolo de aceste lucruri, n zilele noastre furnizorii nu mai sunt doar legai electronic de
marea companie, ca spiele de osia roiiL sunt, i vor fi tot mai mult, legai i ntre ei, ceea ce
nseamn c se afl ntr,o poziie r mult mai puternic pentru a forma coaliii atunci c#nd e
necesar s aplice presiuni asupra firmei mari
>ai e$ist nc un motiv pentru care mozaicurile emergente nu mai constau n mod
necesar din dominatori i dominai %dat cu spargerea corporaiei monolitice n centre de profit,
multe firme furnizoare sau consumatoare se pomenesc trat#nd nu cu ntreaga for a unui gigant,
ci cu un centru de profit mai mic i adesea mai slab dec#t ele nsele >rimea F firmei,mam,
c#ndva un factor maNor, e tot mai irelevant
*L Prin urmare, nu mai este de bun,sim, c#nd puterea trece de la monolii
Yla mozaicuri, s se ia drept garantat faptul c firmele gigant domin l mozaicurile din
care fac parte
* ntr,adevr, marea firm mai este presat i din cealalt parte, de ctre bclienii care sunt
tot mai organizai n consilii ale utilizatorilor n mod bdeclarat, aceste grupuri se afl n afaceri
pentru a face sc9imb de date te9nice n realitate, ele alctuiesc o nou form de iobbV al
Yconsumatorilor
+ Prolifer#nd rapid i nann#ndu,se cu specializare de nalt putere *legal, te9nic i de
alte feluri, organizaiile utilizatorilor reprezint fputerea compensatoare i pot adesea s,i
constr#ng firmele furnizoare, *ndiferent de proporii, s le satisfac solicitrile
* Asemenea grupuri sunt active mai ales n domeniul computerelor, ;inde 8e e$emplu,
sunt organizai utilizatorii de softOare C A M ?i 4otus
*plienii * ; >,ului sunt organizai n numeroase grupuri, ntrunite ntr,un (ingur
consiliu internaional care reprezint circa 6@@@@ de companii
*nclusiv unele dintre cele mai mari ale lumii Acum * ; > (e laud ca ascult de
utilizatorii siF ",ar strica
>embrii acestor grupuri pot fi n acelai timp clieni, concureni i Noint venturers,i Ciaa
afacerilor devine derutant de poli,relaional
Prin urmare, ideea c doar c#iva gigani monolitici vor comanda economia viitorului este
naiv
8*"-%4% 8! -%'P%'AD*!
Asemenea sc9imbri n mare msur neobservate ne vor fora s reg#ndim nsei funciile
firmei 8ac o mare parte din valoarea adugat deriv din relaiile sistemului,mozaic, atunci
valoarea pe care o produce firma i valoarea proprie acesteia provin, parial, din poziia sa
continuu sc9imbtoare n economia supra,simbolic
-ontabilii i administratorii care ncearc s cuantifice valoarea adugat i s,o
repartizeze unor anumii subsidiari sau centre de profit sunt obligai s emit Nudeci arbitrare,
adesea absolut subiective, de vreme ce contabilitatea convenional ignor n mod tipic
importana generatoare de valoare a capitalului organizaional i toate aceste relaii comple$e,
n continu sc9imbare A ine seama de categorii ca bunvoina nu reflect dec#t rudimentar i
inadecvat importana cresc#nd a unor asemenea patrimonii
Teoreticienii managementului ncep cu nt#rziere s vorbeasc despre capitalul
organizaional 8ar mai e$ist i ceea ce s,ar putea numi capitalul poziional 3 locaia
strategic a firmei n pienNeniul de ansamblu al mozaicurilor i meta,mozaicurilor
n orice industrie dat, o poziie crucial ntr,unui din aceste sisteme productoare de
avuie o reprezint banii din banc 3 i puterea din buzunar A fi ng9eat afar sau forat spre
periferie poate nsemna un dezastru
Toate acestea sugereaz c marea corporaie sau companie nu mai e cu necesitate
instituia central pentru producerea bogiei materiale n lumea capitalisFta i economiile
avansate n general
-eea ce vedem este divorul marii corporaii de procesele materiale eseniale pentru
crearea averii Acestea sunt nfptuite de ctre afacerile mici sau medii, ori de ctre
subcorporaiile numite centre de profit -u at#t de mult munc efectuat nFaceste uniti,
funciile administraiei superioare n marea coaOraie au tot mai puin de,a face cu producia
asigurtoare i mai mult eu stabilirea unor linii cluzitoare strategice foarte generale/ cu
organizarea i contabilizarea capitaluluiL cu litigiile i lobbV,urileL i cu substituirea tuturor
celorlali factori de putere prin informaie
Aceast delegare sau contractare e$tern a multora dintre funciile marii corporaii 3
c#ndva, instituia central de producie din economie
S Are un precedent istoric
'evoluia industrial a rpit multe din funciile familiei tradiionale
S -ealalt instituie,c9eie a societii !ducaia s,a transferat n coli, ngriNirea btr#nilor
a trecut n seama statului, munca s,a mutat n fabric, i aa mai departe Astzi, de vreme ce
multe dintre fostele sale funcii pot fi ndeplinite de unitile mai mici narmate cu te9nologia
informatic de mare putere, marea firm de afaceri este dezmotenit similar de unele raiuni
tradiionale ale e$istenei ei
+amilia nu a disprut dup revoluia industrial 8ar a devenit mai mic, i,a asumat o
responsabilitate mai redus i a pierdut mult din puterea sa vis,#,vis de alte instituii din societate
Acelai lucru se nt#mpl cu marea corporaie, n timp ce tranzitm din era coului,de,
fum dominat de ctre afacerile brobdingnag9#ene5B
ntr,un cuv#nt, c9iar n timp ce marile corporaii se e$tind, semnificaia corporaiei, ca
instituie, se contract
! nc prea devreme pentru ca oricare dintre noi s neleag pe deplin mozaicurile de
putere care iau acum rapid form i destinul pe termen lung al corporaiei .n lucru, ns, e sigur/
ideea c o mic m#n de companii gigant va domina economia de m#ine este o caricatur de
album a realitii
&F GiganticeL de la ;rubtlinguagF, legendara ar a uriailor din -ltoriile lui
Gullivcr de Ronal9an (OiiFt UnirX
-%8A/
"%.4 (*(T!> 8! -'!A'! A AC!'**
"u demult, &endVFs *nternational, ale crei 1<@@ de restaurante de minuturi se ntind din
(tatele .nite i Raponia p#n n Grecia i Guam, a introdus o comand, !$press PaK pentru
clienii drive,in5<
-onst dintr,un 9amburger, cartofi prNii i o -oca 8ar clientul nu trebuie s rosteasc
dec#t cuvintele !$press PaK n loc de,a specifica fiecare fel de m#ncare separat *deea a fost de a
accelera serviciul n termenii unui purttor de cuv#nt al &endVFs, vorbim, probabil, doar trei
secunde 8ar efectul cumulativ poate fi semnificativ
Aceast inovaie aparent mrunt n afaceri ne spune mult despre viitorul puterii -ci
viteza cu care face sc9imb de informaii 3 c9iar informaii aparent nesemnificative 3 e legat de
ascensiunea unui sistem complet nou de creare a avuiei *ar acest lucru se afl dincolo de cele
mai importante mutaii de putere ale timpurilor noastre
"%.4 >!TA;%4*(> !4!-T'%"*-
+irete, c#t de repede vinde &endVFs 9amburgerii nu constituie tocmai o problem a crei
semnificaie s cutremure pm#ntul 8ar unul dintrecele mai importante lucruri de tiut despre
orice sistem i, mai ales, orice sistem economic, este timpul,de,ceas, viteza cu care opereaz
+iecare sistem 3 de la sistemul circulator al organismului omenesc, p#n *a sistemul de
creare a averii n societate 3 poate opera numai la anumite viteze Prea ncet, se stricL prea
repede, se dezmembreaz Toate sistemele constau din subsisteme care, de asemenea,
funcioneaz numai
5< U.tX ) conduce nL localuri publice Urestaurante, cinematografe, eleX amenaNate
,iibFforma de parKing, unde clienii intr i folosesc serviciile st#nit n propria main UntrX n
interiorul unei anumite game de viteze Pasul ntregului sistem poate fi g#ndit ca o medie a
ratelor de sc9imb n diferitele sale pri
+iecare economie naional i fiecare sistem de creare a avuiei opereaz cu propriul su
pas caracteristic +iecare are, astfel st#nd lucrurile, o rat metabolic unic
Putem msura viteza sistemului de fcut avere n multe moduri/ n termenii proceselor
mainilor, ai tranzaciilor omeneti, ai flu$urilor de informaii, viteza cu care cunotinele de
laborator sunt traduse n produse economice, sau perioada de timp necesar pentru a lua anumite
decizii, termenele de avans ale livrrilor, i aa mai departe
-#nd comparm pasul general al Primului Cal sau al sistemelor agrare de creare a
bogiei cu ritmul celui de,Al 8oilea Cal sau al sistemelor industriale, devine clar c economiile
coului,de,fum funcioneaz mai repede dec#t economiile argicole tradiionale Pe ori unde a
trecut revoluia industrial, ea a comutat procesele economice ntr,o vitez superioar
Pe acelai principiu, noul sistem de creare a averii descris n aceste pagini opereaz la
viteze inimaginabile c9iar i cu o generaie n urm
>etabolismul economic de azi ar fi rupt sistemul n buci, mai demult
.n nou microcip de, RieteroNuncie care se comut pe ou i off n dou trilionimi de
secund simbolizeaz acest nou ritm, n ?ocul viitorului, publicat iniial n 65<@, argumentam
c accelerarea sc9imbrii va transforma societatea, i artam ce se nt#mpl -u sistemele c#nd
vitezele le depesc capacitatea de adaptare
8emonstram c accelerarea n sine are efecte independente de natura sc9imbrii
implicate Ascuns n aceast descoperire se afl o revelaie economic aNung#nd p#n dincolo de
vec9iul clieu lime is moneVF[
!fectul de accelerare implic, ntr,adevr, o nou i puternic lege a economiei, Aceast
lege poate fi declarat simplu/ c#nd ritmul activitilor economice se intensific, fiecare unitate
de timp aNunge s valoreze mai muli bani
Aceast lege puternic, dup cum vom vedea, conine implicaii profunde nu numai
pentru afacerile individuale, ci i pentru ntregi economii i relaii globale ntre economii Are un
neles special pentru relaiile dintie bogaii i sracii lumii
5= Timpul este bani UntrX
% G'*"8*"E 8! P'!T!MT! ntoarcerea de la larga teorie economic la problemele
practice ale vieii cotidiene denot clar c managerii de la &endVFs, grbindu,i afacerile,
reacioneaz fa de clienii care cer rspunsuri instantanee Cor serviciu rapid i vor produse care
economisesc timp din viaa lor -ci, n cultura care tocmai se nate, timpul nsui devine un
produs valoros
8incolo de asta, n economia cresc#nd,competitiv a lumii de azi, abilitatea de a aduce
repede produse pe pia este esenial Certiginoasa vitez cu care fa$urile, C - ',urile sau alte
articole electronice mtur piaa i uimete pe fabricani i clieni deopotriv
n numr mic, mainile de facsimil au e$istat de zeci de ani "u mai recent de 65B6,
laboratoarele de cercetare Mero$ au demonstrat ceea ce se numea o main 4 8 M
S Pentru $erografie la mare distan 3 care fcea mult din ceea ce fac fa$urile de azi
>ai multe lucruri i,au blocat comercializarea Astfel, sistemele potale nc mai
funcionau cu o eficien rezonabil, n vreme ce sistemele telefonice erau relativ napoiate, iar
serviciile interurbane costisitoare
8eodat, la sf#ritul anilor F=@, s,au nt#mplat simultan mai multe lucruri >ainile fa$ au
putut fi produse la preuri sczute Te9nologiile de telecomunicaii au progresat enorm A T`T
(,a dezagregat, aNut#nd la reducerea costurilor relative ale serviciilor interurbane din (tatele
.nite, ntre timp, serviciile potale au deczut Uncetinind timpii de tranzacie ntr,un moment
c#nd economia acceleraX n plus, efectul de acceleraie a ridicat valoarea economic a fiecrei
secunde poteniale economisite printr,o main fa$ 4aolalt, aceti factori convergeni au desc9is
o pia care apoi s,a e$tins cu iueal e$ploziv
n primvara anului 65==, parc peste noapte, americanii au primit o grindin de telefoane
de la prieteni i asociai de afaceri, insist#nd s,i instaleze un fa$ n c#teva luni, milioane de
fa$uri b#z#iau i piuiau prin toat America
n actualele condiii de concuren, rata inovaiei de produse e at#t de rapid, nc#t
aproape nainte ca un produs s fie lansat, apare urmtoarea generaie de produse mai bune 8up
ce ai cumprat recent douzeci de megabii de spaiu pe nard disc pentru un personal computer, ar
trebui Acum s,i cumperi patruzeci, aptezeci 3 sau doar nc douzeci, n anticiparea faptului
c nmagazinarea -8,'%> va fi cur#nd disponibil P
55 Un origX longdistance $erogmp9V UnttX
U4a ora c#nd aceste cifre vor vedea lumina tiparului, s,ar putea s par primitiveX ntr,o
terminologie care amintete de zborurile spaiale sau rzboiul nuclear, piearii vorbesc acum de
fereastra de lansare 3 intervalul peste msur de scurt dup care un nou produs risc s cad
datorit concurenei unor modele mai evoluate
Aceste presiuni accelerative duc ia noi metode de producie Astfel, un mod de a te mica
mai repede este acela de a face simultan ceea ce obinuiai s faci secvenial 8e aici, recenta
apariie a termenului inginerie simultanm
n trecut, un nou produs era mai nt#i proiectat, iar metodele de fabricaie interveneau mai
t#rziu Astzi, spune 8avid & -larK, vicepreedinte cu ingineria la Rervis ; &ebb -ompanV, o
firm de ec9ipamente pentru m#nuirea materialelor, defineti i proiectezi procesul de fabricaie
concurent cu proiectarea produsului finit ( !, dup cum se tie, pretinde o coordonare i
precizie fr precedent RerrV 'obertson de la Automation Tec9nologV Products declar/
-onceptul de inginerie simultan U0X plutete n Nurul nostru de peste cincisprezece ani Abia
recent, ns, progresul n puterea de computerizare i capacitatea bazelor de date a nceput s,6
fac fezabil
.n alt pas accelerativ este acela de a elimina sau reproiecta piese 3 a face produse cu mai
puine componente i a le modulariza Acest lucru necesit tolerane mai e$acte i nivele mai
nalte de informaie i cunoatere * ; > A reproiectat o component a imprimantei sale A<7@ i
nu numai c i,a redus costul de la :5: Z per unitate la 6=6 Z, dar a mai i scurtat timpul de
fabricaie de la trei minute la c#teva secunde 4a fel ca n cazul &endVFs, secundele conteaz
*ar un alt pas accelerativ este introducerea livrrii tocmai,la,timp a componentelor, sub
pionieratul Naponezilor n loc ca furnizorii s mai scoat serii lungi ale c#te unei piese i a le livra
n trane numeroase la intervale rare, sistemul presupune livrarea frecvent a unor numere mici
din fiecare pies, e$act atunci c#nd sunt cerute pentru asamblare !fectul acestei inovaii este
grbirea produciei i reducerea substanial a capitalului blocat n inventar -ompania britanic
'olls,'oVce, de e$empiu, raporteaz c sistemul su tbcmai,ia,timp a tiat termenele de avans i
inventar cu <:[
Citeza rspunsului fa de cererea clientului a devenit un factor critic care difereniaz
produsele sau serviciile unei companii de cele ale alteia
* U)X UtiorigX simultuneatiseng9ieering 3 UabrX ( ! UntrX
Ageniile de voiaN, bncile, serviciile financiare, localurile de minuturi, toate se iau la
ntrecere s ofere informaii i gratificaii instantanee
n trecut, patronii cutau s accelereze producia prin grbirea munditorilor .na dintre
marile contribuii umanizatoare ale vec9ii micri a sindicatelor muncitoreti a fost lupta sa
pentru limitarea acestei grbiri, n mii de fabrici i birouri napoiate, aceast btlie nc nu a fost
c#tigat
(ub noile sisteme de creare a avuiei, ns, costurile muncii manuale au cobor#t vertiginos
ca procentaN din costul general, iar vitezase c#tig nu prin asudarea forei de munc, ci prin
reorganizarea inteligent i sofisticatele sc9imburi electronice de informaii -unoaterea
substituie transpiraia pe msur ce ntregul sistem c#tig vitez
n iunie, 65=B, >otorola, *nc, a format o ec9ip din douzeci i patru de membri 3
denumit codificat Team ;anditm 3 i i,a ncredinat o misiune aparent imposibil (copul su
era de a proiecta un nou radiopager i un agregat de fabricaie cu integrare computerizat Oorld,
class pentru a,6 produce "oua uzin trebuia s ntruneasc pretenii de calitate super,evoluate,
definite printr,o probabilitate de 55,555<[ ca fiecare unitate de produs s fie perfect
4imita de timp/ optsprezece luni
Astzi, la ;oVnton ;eac9, +lorida, uzina produce radio,pagere specializate n trane de
c#te unul singur din fiecare gen 8ouzeci i apte de roboi realizeaz munca fizic 8in
patruzeci de salariai, numai unul atinge efectiv produsul %peraiunea Team ;andit a reuit 3 cu
aptesprezece zile n avans
-9iar i industria de automobile, un dinozaur lent n comparaie cu industria camerelor de
luat vederi sau a produselor electronice, se lupt s scurteze 9aremurile de timp
(uccesul industriei Naponeze de maini reprezint parial o reflectare a faptului c
fabricanii Naponezi pot proiecta i introduce un model complet nou n Numtate din timpul
necesar europenilor i americanilor
4a ToVota, pe care Rosep9 4 ;oOer i T9omas > )out o taracterizeaz n )arvard
;usiness (ervice ca pe o companie cu ciclu rapid, ingineriaFsimultan, sistemele de informaii
avansate, ec9ipele cu auto,organizare i mprtirea informaiilor cu furnizorii ntr,o etap
prematur, rezult, dup )out i ;oOer, ntr,un ciclu de dezvoltare mereu mai rapid, U0X
frecvente introduceri de noi produse, i un flu$ constant de inovaii maNore i minore asupra
modelelor e$istente
6@6 ;anditul de !e9ip UntrX
n mod similar, cei doi citeaz cazul unei bnci care a redus timpul necesar pentru a lua o
decizie asupra unui formular de mprumut de Ra c#teva zile la treizeci de minute, prezent#nd
simultan informaiile utile unui grup de specialiti n mprumuturi, n loc s le transfere secvenial
de la un specialist la urmtorul
At#t de puternic este efectul accelerativ, conform cu consultantul )oOard > Anderson,
fondator al IanKee Group, nc#t companiile trebuie acum s aib un singur el dominant/ viteza
Citeza cu orice pre0 )iperviteza
-eea ce rezult este un sistem economic radical nou, care funcioneaz cu viteze mult mai
mari dec#t oricare altul din istorie
;%GED*A H*4!* 8! >2*"! n paginile anterioare am sc9iat elementele acestui nou
sistem de creare a bogiei Acum este posibil s punem toate piesele la un loc, ntr,un singur
cadruFcoerent Proced#nd astfel, devine clar c#t de revoluionar este ntr,adevr acest nou mod de
a face avuia 3 i c#t de net diferit de felurile cum se producea avuia n trecut
6 "oul sistem accelerat de creare a bogiei este tot mai dependent de sc9imbul de date, N
nformaii i cunotine !ste supra,simbolic
-#nd nu se sc9imb nici o informaie, nu se creeaz nici o avuie nou
7 "oul sistem trece dincolo de producia de mas, la producia fle$ibil, specializat sau
de,masificat 8atorit noilor te9nologii de informaie, este capabil s produc serii scurte de
articole e$trem de variate, specializate c9iar *a costuri apropiate de cele ale produselor de mas
1 +actorii convenionali de producie 3 pm#ntul, munca, noile materiale i capitalul 3
devin mai puin importani, odat ce i substituie cunoaterea simbolic
A n locul banilor de 9#rtie sau metal, informaia electronic devine adevratul mediii de
sc9imb -apitalul devine e$trem de fluid, astfel c poturi enorme pot fi asamblate i dispersate
peste noapte n pofida uriaelor concentrri actuale, numrul surselor de capital se nmulete
: ;unurile i serviciile sunt modularizate i configurate n sisteme, ceea ce necesit o
multiplicare i constant revizuire a standardelor
Acest iucru duce la rzboaie pentru controlul informaiei pe care se bazeaz standardele
B ;irocraiile ncete sunt nlocuite de ctre mici uniti de munc
Ude,masif#cateX, ec9ipe temporare sau ad,9ocratice, aliane i consorii de afaceri tot
mai comple$e *erar9ia este aplatizat sau eliminat, pentru a grbi luarea deciziilor %rganizarea
birocratic a cunoaterii este nlocuit de sistemele informaiilor n curgere liber
< "umrul i diversitatea unitilor organizaionale se mresc -u c#t sunt mai multe
asemenea unitii cu at#t mai multe tranzacii opereaz ntre ele i trebuie generate i comunicate
mai multe informaii
= >uncitorii devin tot mai puin interanNabili >uncitorii industriali erau proprietarii a
puine unelte de producie Astzi, cele mai puternice instrumente de amplificare a averii sunt
simbolurile dinuntrul capetelor muncitorilor Prin urmare, muncitorii sunt proprietari ai unei
pri critice, adesea nenlocuibile, a miNloacelor de producie
5 "oul erou nu mai este lucrtorul cu guler albastru, finanistul sau managerul, ci
inovatorul Ufie nuntrul, fie nafara unei mari organizaiiX care combin cunoaterea imaginativ
cu aciunea
6@ -rearea averii este tot mai recunoscut ca fiind un proces circular, cu deeurile
reciclate n materii prime pentru urmtorul ciclu de producie Aceast metod presupune
monitorizare computerizat i niveluri mereu mai profunde ale cunoaterii tiinifice i
ambientale
66 Productorul i consumatorul, separai prin revoluia industrial, sunt reunii n ciclul
de creare a averii, ai clientul contribuind nu numai prin bani, ci i prin informaii despre pia i
design, vitale pentru procesul de producie -umprtorul i furnizorul mprtesc date,
informaii i cunotine ntr,o bun zi, clienii ar putea de asemenea s apese butoane care
activeaz de la distan procesele de producie -onsumatorul i productorul fuzioneaz ntr,un
prosumator
67 "oul sistem de creare a bogiei este at#t local, c#t i global
>icrote9nologii puternice fac posibil realizarea local a ceea ce nainte nu se putea face
economic dec#t pe scar naional
(imultan, multe funcii se propag dincolo de 9otarele naionale, integr#nd activiti din
multe naiuni ntr,un singur efort productiv
Aceste dousprezce elemente ale economiei accelerative sunt corelate i ntresc reciproc
rolul datelor, informaiilor i cunotinelor pe tot ansamblul economiei 8efinesc noul sistem
revoluionar al crerii de avuie 9ig9,tec9 Pe msur ce piesele componente ale acestui sistem se
altur, ele submineaz structurile de putere concepute spre a susine sistemul de creare a avuiei
din era industrial
"oul sistem al crerii bogiei, aa cum este sum#rizat aici, aNut s se e$plice
cutremurtoarele frm#ntri care se rsp#ndesc actualmente pe toat suprafaa planetei 3 zguduiri
premonitorii care vestesc o coliziune a sistemelor de creare a avuiei pe o scar "emaivzut
p#n n prezent
PA'T!A A -*"-!A
P%4*T*-A 8! P%&!'()*+T
8!-!"**4! 8!-*(*C! n ;luefield, &est Cirginia, la data 8e 5 noiembrie 65=5, o \
profesoar a pl#ns Pe tot cuprinsul lumii, milioane de oameni au mprtit acest moment de
bucurie 4ipii de ecranele televizoarelor, au vzut cum era dr#mat Hidul ;erlinului Timp de,o
ntreag generaie, est,germanii fuseser nc9ii, sc9ingiuii sau mpucai pentru a fi ncercat s
treac acel zid lung de A: de Kilometri Acum, iroiau prin el n Germania de Cest, cu oc9i
strlucitori, pe c9ipuri citindu,),se toate sentimentele, de la nsufleire la ocul cultural -ur#nd,
ciocanele s,au pus
Pe treab *ar azi, rmiele zidului care seciona odinioar ;erlinul i, ntr,adevr, toat
Germania, sunt suveniruri de piatr i ciment care adun praful pe nenumrate polie
ntruc#t a concretizat, s,ar putea spune, sf#ritul totalitarismului impus de ctre sovietici
asupra ntregii !urope -entrale i de !st, prbuirea zidului a provocat n Cest un rspuns
entuziast *ntelectuali i politicieni miopi s,au alturat ntr,o od a bucuriei de care ar fi fost
m#ndru p#n i ;eet9oven -u mar$ismul pe butuci, c#ntau ei n cor, viitorul democraiei era
acum asigurat ANunseserm tocmai la sf#ritul ideologiei nsi
Astzi, !uropa de !st clocotete de instabilitate Polonia are n fa colapsul economic
total n 'om#nia, mulimile se lupt pe strzi6@7 *ar preedintele *ugoslaviei avertizeaz c
patridele de e$trem,dreapt i forele revanarde ar putea declana rzboiul civil i
posibilitatea interveniei strine armate6@1 Antisemitismul i strvec9ile uri etnice fac ravagii
+rontierele postbelice se readuc n discuie Prbuirea puterii sovietice asupra !uropei de !st,
departe de a asigura democraia, a desc9is
6@7 Aceste r#nduri au fost scrise i publicate n 655@, fiind deci adecvate acelui moment
istoric UntrX lO Aceste averti smente sau adeverit )rteram, n foarte seu rt ti mp 3 U" T' T F un
vid inflamabil n care par gata s se repead nebunii i instigatorii
Av#ntul spre integrare al !uropei de Cest a fost aruncat prad confuziei
Peste acest vast spectacol continental se ntrezresc ameninrile unei sciziuni sovietice
care ar putea declana cu uurin o generaie de rzboaie, reactiv#nd pericolele nucleare care se
presupunea ca se rela$aser
n mod ironic, dei alctuite din milioane de oameni care niciodat n,au avut de luptat
pentru libertate, democraiile consolidate din America de "ord, !uropa de Cest i Raponia se afl
ele nsele n faa unei iminente crize interne 8emocraia intr n deceniile ei decisive -ci ne
gsim la sf#ritul epocii democraiei de mas 3 i aceasta este singura pe care a cunoscut,o
vreodat era industrial
8*"A(T** ?l 8!>%-'AD** n orice sistem, democratic sau nu, e nevoie s e$iste o
oarecare congruen ntre felul n care creeaz un popor avuia i modul n care se guverneaz
8ac sistemul politic i cel economic sunt prea diferite, unul dintre ele l va distruge n cele din
urm pe cellalt
"umai de dou ori p#n acum, pe parcursul istoriei, am inventat noi, oamenii, un mod cu
totul aou de a crea bogia ?i de fiecare dat, am inventat noi forme de guvernm#nt care s,*
nsoeasc
'sp#ndirea agriculturii a eradicat gruprile tribale, cetele de v#ntori i alte aranNamente
sociale i politice, nlocuindu,le cu oraele,stat, regatele dinastice i imperiile feudale 'evoluia
industrial, la r#ndul ei, a ani9ilat multe dintre acestea %dat cu producia de mas, consumul de
masa i miNloacele de informare n mas, n multe ri s,a format un sistem analog/ democraia
de mas
8emocraia de mas, ns, a nt#mpinat o rezisten nverunat
Cec9ile fore ale agrarianismului feudal 3 nobilimea moiereasc, biserica ierar9ic i
apologeii lor intelectuali i culturali 3 s,au opus, s,au coalizat i au nfruntat industrialismul n
ascensiune i democraia de mas pe care o aducea adesea dup el
ntr,adevr, n toate societile coului,de,fum, lupta politic central nu se purtase, cum
i imagineaz muli ntre st#nga i dreapta A avut loc ntre admiratorii agrarianismului din
Primul Cal i ai tradiionalismului, pe de o parte, i forele industrialismului celui de,Ai 8oilea
Cal sau ale modernismului, pe de alt parte
Asemenea lupte pentru putere se poart adesea i sub alte stindarde 3 naionalismul, de
e$emplu, sau religia, sau drepturile civile -uprind viaa de familie, relaiile de rudenie, colile,
profesiunile, artele, precum ?i politica Astzi, acest conflict istoric, care nc mai b#ntuie, este
pus n umbr de unul nou 3 lupta unei civilizaii post,moderne, din Al Treilea Cal, at#t contra
modernismului, c#t i a tradiionalismului
?i dac e adevrat c o nou economie bazat pe cunoatere submineaz producia
coului,de,fum, atunci ar fi cazul s ne ateptm la o btlie istoric pentru a ne reforma
instituiile politice, aduc#ndu,le n acord cu economia revoluionar a post,producfiei,de,mas
Toate societile industriale fac deNa fa unor crize convergente 3 crize n sistemele lor
fundamentale/ sistemele urbane, sistemele de sntate, sistemele de bunstare, sistemele de
transport, sistemele ecologice Politicienii coului,de,fum continu s rspund acestor crize pe
r#nd, cu variaii ale vec9ilor tactici de abordare 8#rele s,ar putea s fie insolubile datorit
instituiilor e$istente, concepute pentru societatea de mas
n plus, economia n ascensiune ne azv#rle crize i probleme cu totul noi, care sfarm
ipotezele convenionale i alianele erei democraiei de mas
"*C!4.'* 8! -%>.TA'!
Cremea democraiei de mas a fost i perioada unor imense concentrri de putere la
nivelul naiunii Aceste concentrri reflectau progresul te9nologiei de producie n mas i al
pieelor naionale
Te9nologiile de serie scurt ale prezentului fac ca situaia s se sc9imbe
( lum de pild o p#ine
+inoasele au provenit iniial din rNurtrii locale 8ar, odat cu industrializarea, brutriile
lui mama,i,tata au fost copleite de supermarKeturi care cumprau alimentele coapte de la
companii naionale gigantice ca "abisco din (tatele .nite Astzi, n mod surprinztor, multe
supermarKeturi din ( . A, pe l#ng v#nzarea mrcilor naionale, au nceput s coac produse n
propriile lor incinte -ercul se nc9ide 3 dar pe baza unei te9nologii mai sofisticate
+otografiile, c#ndva trimise *a 'oc9esterF"eO IorK, pentru a fi procesate centralizat de
ctre JodaK, se pot developa i copia acum la fiecare col de strad Tiprirea comercial, care
nainte prelinsese investiii masive i mainrii comple$e, se poate realiza actualmente folosind
ec9ipamente de copiere mici i avansate, n ateliere din orice cartier "oile te9nologii fac astfel ca
producia local s fie din nou competitiv
(imultan, ns, economia avansat transfer alte forme de producie la nivelul global
>arniie, computerele i multe alte produse nu se mai fabric acum n c#te o singur ar, ci
necesit componente i asamblri n mu9e ariAceste sc9imbri gemene, una cobor#nd producia
iar alta urc#nd,o, au paralele politice directe
mpreun, ele e$plic de ce constatm presiuni pentru descentralizarea politic n toate
naiunile 9ig9,ttc9, din Raponia i (tatele .nite, prin toat !uropa 3 alturi de tentative simultane
de a muta puterea n sus, spre ageniile supra,naionale
-ea mai semnificativ dintre acestea din urm este insistena -omunitii !uropene de a
re,cenlraliza puterea *a un nivel mai nalt, cre#nd o singur pia integrat, mpreun cu o singur
moneda de circulaie i o singur banc central
8ar c9iar n timp ce tvlugul -! ncearc s turteasc diferenele i s concentreze
luarea deciziilor politice i economice, felurite regiuni profit de atacul su de sus asupra puterii
naionale, pentru a lansa un atac paralel de Nos Piaa !uropean unic, spune Rean -9emain,
eful ageniei de dezvoltare economic pentru zona din Nurul oraului francez 4Von 3 ne ofer o
mare ocazie de a sparge centralizarea Parisului 8e fapt, toat regiunea '9one,Alpi, din care
face parte i 4Von,ul, se cupleaz cu regiuni din afara +ranei 3 -atalania, 4ombardia i
;aden&iirltemberg 3 n urmrirea unor interese reciproce
'sp#ndindu,se, economia supra,simbolic va crea premisele unor radicale comutri de
putere printre nivelurile locale, regionale, naionale i globale Poate fi de ateptat ca politica
nivelurilor s scindeze electoratul n patru grupri distincte/ globaliti, naionaliti,
regio9aliti i localiti +iecare i va apra cu ferocitate identitatea asumat Ui interesele
economiceX +iecare va cuta aliai
+iecare grupare va atrage diferii susintori financiari i industriali, n funcie de
propriile,i interese, dar va atrage i artiti talentai, scriitori i intelectuali capabili care le vor
fabrica cuvenitele raiuni ideologice de a fi
;a c9iar
S -ontrar opiniei convenionale 3 multe regiuni i localiti, n loc s devin mai
uniforme, sunt destinate s se diversifice i mai mult +acei o grav greeal dac privii ( .
A -a pe o entitate
8iferitele zone ale (tatelor .nite se deosebesc ntre ele ca ziua i noaptea, spune Rames
-rupi, preedintele -entrului de -onducere *nternaional cu baza la 8allas
Am putea s nu mergem at#t de departe pe c#t ne ndeamn -rupi
-are sugereaz c (tatele .nite sunt pe cale s devin o naiune de oraeslat 8ar o
privire atent la statisticile anilor =@ ne arat deNa diferene tot mai ample ntre cele dou coaste,
>idOest i pata de petrol6@A, precum i ntre marile centre urbane i suburbii +ie c se msoar
n avantaNe locative, niveluri de angaNare, investiii sau condiii sociale, aceste diferene au toate
ansele s se ad#nceasc, mai degrab dec#t s se restr#ng, sub impactul unei noi economii care
vine mpotriva omogenizrii din era coului,de,fum
Pe msur ce regiunile i localitile i dob#ndesc propriul caracter cultural, te9nologici
politic, guvernelorFle va fi tot mai greu s administreze economia prin intermediul instrumentelor
tradiionale ale reglementrilor bncii centrale, impozitelor i controlului financiar
'idicarea sau cobor#rea ratelor de interes sau stabilirea unui nou cuantum fiscal va
produce consecine radical diferite n pri diferite ale aceleiai ri
?i odat ce aceste deosebiri se accentueaz, ele ar putea foarte bine s declaneze o
e$plozie de micri e$tremiste pretinz#nd autonomie regional sau local ori c9iar secesiunea
propriu,zis ;ombele sunt prezente, atept#nd s fie detonate n toate economiile avansate
n orice naiune, unele regiuni se consider deNa nelate economic de autoritile centrale
Promisiunile de a reduce diferenierile regionale au dat prea puine rezultate, dup cum v poate
depune mrturie orice locuitor al oraului GlasgoO U'ennoirea sentimentului secesionist n
(coia, conform raptaartelor din pres, a ngriNorat,o pe 'egin destul ca s,i e$prime temerile
private fa de fr#ngerea 'egatului unitX -anada se ine str#ns la un loc cu un fir de pr 3 \
>ai mult, n afara inec9itilor economice, mai e$ist i celule etnice i lingvistice de
secesiune care supureaz de mult, n locuri ca Tirolul de (ud, ;retania, Alsacia, +landra,
-atalania % !urop de Cest unit va trebui s garanteze autonomie regional i local crescut 3
sau s zdrobeasc toate aceste micri cu un pumn de oel
n !uropa -entral, at#ta timp c#t au domnit )asbsburgii, n secolul al MlM,lea i
nceputul secolului MM, puterea central UabiaX a reprimat ostilitile dintre supuii si germani,
italieni, polonezi, mag9iari, slovaci i austrieci %dat cc puterea )absburgilor s,a dezintegrat,
dup primul rzboi mondial, aceste grupri s,au aruncai cu slbticie una n beregata alteia
Prbuirea puterii sovietice n !uropa -entrala deteptat stafii de v#rst secular Asistm deNa
la o intensificare acut a conflictului privind minoritatea ungar din 'om#nia i cea turc din
;ulgaria
66,A f#n origX tiJoilplc9_ principalul ba^in petrolifer al ( . A0cuprinz#nd statele
eenlral,sudice Jansas, %Kla9oim, Te$as i bniOiana UnlrX
>ai spre (ud, *ugoslavia s,ar putea dezmembra, dup teiul cum se rzboiesc ntre ei
s#rbii, albanezii, croaii i celelalte naionaliti ?i toate acestea ignor giganticele fore
centrifugale care amenin s fac ndri nsi .niunea (ovietic
Perioada coului,de,fum a fost marea er a cldirii naiunilor, care a dus la controlul
central asupra comunitilor mici, oraelor,stat, regiunilor i provinciilor Aceast consolidare a
fcut din capitalele naionale nite enorme centre ale puterii dekstat 8eclinul erei coului,de,fum
va elibera resentimente profunde p#n,n mduva oaselor, maree emoionale vaste i violente,
nsoind transferul de locaie a puterii n multe pri ale lumii, se vor nmuli gruprile e$tremiste
pentru care democraia e un obstacol s#c#itor, gata s fie distrus dac st n calea patimilor lor
fanatice
P%4*T*-* >%"8*A4!
n perioada democraiei de masa, oameniiY partidele i politica erau catalogate, n mod
tipic, fie de st#nga, fie de dreapta Problemele erau de obicei interne sau e$terne (e nscriau
ntr,un cadru clar
"oul sistem de creare a bogiei arunc n desuetudine aceste etic9ete i coaliiile care le,
au nsoit -atastrofele ecologice nu sunt nici de dreapta, nici de st#nga, iar unele sunt at#t interne
c#t i internaionale
>ulte dintre cele mai serioase probleme ambientale 3 rNe la poluarea atmosferic p#n *a
reziduurile to$ice 3 sunt produse secundare ale vec9ilor metode industriale de creare a avuiei
8impotriv, noul sistem, cu substituirea sa dintre cunoatere i resursele materiale, cu dispersia n
locul concentrrii produciei, cu cresc#nda eficien energetic i potenialul su de progrese
dramatice n te9nologiile de reciclare, nutrete sperana de a combina sanitatea ecologic i
progresul economic
!ste, totui, improbabil ca urmtorul deceniu sau dou s treac fr noi -emob#luri,
;9opaluri i deversri de petrol n AlasKa, moteniri ale epocii coului,de,fum Acestea, la r#ndul
lor, vor duce la conflicte acerbe, pentru noile te9nologii i posibilele lor consecine Gruprile
sociale din fiecare ara Ui, realmente, ri ntregiX vor pretinde garanii ecologice una de la alta
i vor lupta pentru alocarea costurilor de curenie Altele, vor cere antaN ecologic sau
rscumprare pentru a se abine de la aciuni care ar putea cauza cderi radioactive, ploi acide,
sc9imbri meteorologice, reziduuri to$ice sau alte produse periculoase, pestegraniele vecinilor
Cor aNunge oare economiile naintate s e$ecute pli de bunstare ecologic ;raziliilor
i *ndiilor lumii pentru a le opri s distrug pdurile lu$uriante, Nunglele sau alte resurse
ambientaleP -um rm#ne cu catastrofele naturale n economia unei lumi proaspt reelizateP .n
cutremur la ToKVo ar putea de,acum s arunce &all (treet,ul de,a rostogolul prad 9aosului Ar
trebui &all (treet,ul s contribuie la programele de pregtire pentru caz de cutremur ale oraului
ToKVoP
Asemenea probleme sunt de st#nga sau de dreaptaP *nterne sau e$terneP
ncercarea de a trata politic c9estiunile de acest gen nu numai c va fragmenta vec9ile
aliane, dar va odrsli i mai muli entuziati 3 salvatori ai lumii pentru care cerinele ambientale
Uaa cum le definesc eiX ntrec n importan drgleniile democraiei
% !MP4%H*! 8! !T"*-*
Pe msur ce se dezvolt, economia supra,simbolic este nsoit de deplasri i migrri
ale populaiei mpotriva politicilor de emigrare 3 aprig controversate n orice timpuri ,se vor da
lupte pe un fond marcat de naionalism atavic i etnicism, nu numai n locuri retrase, ca Armenia
i AzerbaidNanul, sau n Albania i (erbia, ci i n "eO IorK i "agoVa, 4iverpool i 4Von
n societile industriale de mas, rasismul a luat forma tipic a persecutrii unei
minoriti de ctre o maNoritate Aceast form de patologie social continu s reprezinte o
ameninare la adresa democraiei 8urii albi de strad, sKin9eads,ii, admiratorii nazitilor, dup
cum afirm >orris 8ees de la -entrul 4egal din (ud pentru (rcie, sunt pe cale s devin U0X
teroriti interni
8ar noul sistem de creare a avuiei aduce cu sine de,masificri i nivele de diversitate
social mult mai nalte Astfel, n plus fa de tradiionalul conflict ntre maNoritate i minoriti,
guvernele democratice trebuie s se descurce acum cu rzboiul desc9is ntre grupuri minoritare
rivale, cum s,a nt#mplat n >iami, de e$emplu, ntre emigranii cubanezi i cei 9aitieni, i prin
alte pri ale (tatelor .nite, ntre afro,americani i 9ispanici n 4os Angeles, me$icano,
americanii se lupt pentru sluNbele deinute de cubano,americani n abundentul Great "ecK, pe
4ong *sland, l#ng "eO IorK -itV, cresc tensiunile ntre evreii nscui n America i evreii
iranieri emigrani, care refuz s renune la vec9ile lor obiceiuri de via Grupurile rap afro,
americane v#nd discuri antisemite Prvlier#i coreeni i afro,americani se ciocnesc n oraele din
centrul -ontinentului
(ub impactul nouNui sistem de producie, rezistena fa de cldarea de topit se
intensific pretutindeni n locul omogenizrii, gruprile etnice, rasiale i religioase cer dreptul de
a fi 3 i de a rm#ne 3 cu m#ndrie, diferite Asimilarea a fost idealul societii industriale,
corespunz#nd nevoii acesteia de omogenizare a forei de munc "oul 3 ideal este diversitatea,
corespunz#nd eterogenitii noului sistem de creaie a averii
Guvernele pot fi nevoite, ntr,o atmosfer de ostilitate, s satisfac anumite grupuri care
insist s,i conserve identitatea cultural 3 toi, de la turci, n Germania, sau coreeni, filipinezi i
emigrani din *nsulele >rilor (udului, n Raponia, p#n la nord,africanii din +rana n acelai
timp, guvernele vor fi nevoite i s medieze ntre ei
Aceast sarcin va deveni progresiv tot mai grea, dat fiind c ideal de omogenitate Un
Raponia, de e$empluX sau al cldrii de topit Un (tatele .niteX este nlocuit de acela al
salatierei ,un castron n care diversele ingrediente i pstreaz identitatea
4os Angeles,ul cu JoreatoOn,ul su, suburbiile vietnameze, numeroasa populaie
-9icano6@:, cele circa aptezeci i cinci de publicaii orientate etnic, ca s nu,i mai pomenim pe
evrei, afro,americam, Naponezi, c9inezi i amplul sector iranian, ofer un e$emplu al noii
diversiti 8ar idealul salatierei nseamn c guvernele vor avea nevoie de noi instrumente legale
i sociale care acum le lipsesc, dac vor s arbitreze disputele tot mai comple$e i potenial
violente Potenialul e$tremismului anti,democratic i al violenei se ridic c9iar n timp ce
regiuni, naiuni i fore supra,naionale se lupt pentru putere
8!>%-'AD*! *" >%HA*-
8emocraia de mas implic e$istena maselor (e bazeaz pe micri de mas, partide
politice de mas i miNloace de informare n mas
8ar ce se nt#mpl c#nd societatea de mas ncepe s se de,masifice 3 \ c#nd micrile,
partidele i miNloacele de informare se fac ndriP Pe msur de avansm spre o economie bazata
pe munca non,interanNabil, n ce sens putem continua s vorbim despre maseP
8ac te9nologia permite specializarea produselor, dac pieele sunt fragmentate n nie,
dac miNloacele de informare se multiplic i servesc un public tot mai ngustat, dac p#n i
structura i cultura familiei devin mereu mai eterogene, de ce,ar trebui politica nc s mai
presupun e$istena maselor omogeneP
6@: "ativi americani de ascenden me$icana Un irX
Toate aceste sc9imbri 3 fie c e vorba de accentuarea localismului, rezistena fa de
globalizare, activismul ecologic sau tot mai naltele contiine etnice i rasiale 3 reflect
diversitatea social cresc#nd A !conomiilor avansate !le indic sf#ritul societii de mas
8ar, odat cu de,masificarea, se diversific necesitile populaiei i, prin urmare,
cerinele sale politice ntocmai cum cercettorii pieei n afaceri gsesc segmente i micro,
piee tot mai difereniate pentru produse, oglindind varietatea n accentuare a stilurilor de via,
la fel i politicienii sunt bombardai de mereu mai diverse pretenii din partea corpurilor lor
electorale
n vreme ce micrile de mas umplu Piaa Tien An,men din ;eiNing sau Piaa &enceslas
din Praga, n naiunile nalt,te9nologice micarea de mas, dei nc un factor nsemnat, tinde s
se fragmenteze -onsensul de mas Upentru doar o m#n de c9estiuni intens,prioritareX devine tot
mai greu de gsit
Prin urmare, rezultatul iniial al spargerii societii de mas este un zguduitor salt n pura
comple$itate a politicii n termenii c#tigrii alegerilor, marii lideri ai erei industriale aveau de
rezolvat o sarcin aparent simpl n 6517, +ranKlin 8 'oosevelt a putut aduna o coaliie de,o
Numtate de duzin de grupuri 3 muncitorii urbani, fermierii sraci, cetenii nscui n strintate,
intelectualii -u acetia, Partidul 8emocrat a fost capabil s dein puterea la &as9ington timp de
o treime de secol
Astzi, un candidat la preedinia american trebuie s asambleze o coaliie compus nu
din patru sau ase blocuri maNore, ci din sute de grupri, fiecare cu propria sa agend, fiecare n
continu sc9imbare, multe supravieuind doar c#teva luni sau sptm#ni UAcest lucru, i nu
numai costul publicitii televizate, aNut s ne e$plicm costurile cresc#nde ale alegerilor
americaneX
-eea ce rezult, dup cum vom vedea, nu mai este o democraie de mas, ci o
democraie n mozaic, de nalt tensiune i n micare rapid, care corespunde cu ascensiunea
mozaicurilor n economie i funcioneaz dup propriile,i reguli Acestea ne vor fora s
redefinim p#n i cele mai fundamentale ipoteze democratice
8emocraiile de mas sunt concepute spre a rspunde n primul r#nd fenomenelor de mas
3 micri de mas, partide politice de inas, miNloace de informare n mas !le nc nu tiu cum
s reacioneze n faa mozaicurilor Acest fapt le las de dou ori mai vulnerabile n faa
atacurilor acelora pe care le,am putea numi minoritile,pivrNt
>*"%'*TED*,P*C%T
%amenii de tiin care e$ploreaz turbulenele, instabilitatea i 9aosul din natur i
societate, tiu c acelai sistem 3 indiferent c e un sistem c9imic sau o ar 3 se comporta diferit
n funcie de ec9ilibrul sau non,ec9i*ibrul strii n care se afl mpingei orice sistem 3 un sistem
digestiv, un sistem de computer, un sistem de trafic urban, sau un sistem politic 3 prea departe,
iar el i va viola regulile tradiionale i va reaciona bizar
-#nd mediul ambiant devine prea turbulent, sistemele devin nonliniare, iar acest fapt
creeaz vaste ocazii pentru grupurile mici 8e fapt, ne,deplasm rapid spre un nou stadiu al
politicii, care s,ar putea numi momentul ocaziei pentru minoritiie,pivot
Pe msur ce politica devine tot mai de,masiiicat, conductorii care c#ndva au tratat cu
c#teva corpuri electorale mari, mai mult sau mai puin previzibile, le vd despic#ndu,se n
nenumrate grupulee temporare, cu c#te un singur scop, ncontinuu form#nd, dizolv#nd i re,
form#nd aliane 3 totul, cu viteze foarte mari
%ricare dintre acestea, gsindu,se ntr,o intersecie politic strategic e$act la momentul
potrivit, poate s,i amplifice influena n 6565, un mainist de cale ferat numit Anton 8e$ler
condus B mic grupare politic n >iinc9en 3 un grup at#t de mic, nc#t nu era mai mult dec#t o
margine a marginii 4a primul su miting public, a reuit s atrag doar 666 asculttori
Corbitorul de la acel miting a cuv#ntat timp de treizeci de minute "umele su era Adolf )itler
Pot e$ista multe e$plicaii ale ascensiunii lui )itler, dar una dintre ele poate fi gsit n
noua tiin a sistemelor de non,ec9ilibru Aceast tiin recent ne nva c n momentele de
e$trem instabilitate, de genul prezent n Germania la vremea aceea, se nt#mpl trei lucruri
?ansa pur Noac un rol mai accentuat Presiunile din lumea e$tern dein mai mult greutate *ar
feedbacK,ul pozitiv creeaz gigantice efecte ale bulg#reluide,zpad
.n e$emplu al efectului bulgreW .i,de,zpad, aa cum acioneaz n lumea de azi, ni,l
ofer mass,media 'egl#nd claritatea unei camere manuale, un reporter poate proiecta p#n i cel
mai mic grup de arlatani politici sau teroriti n contiina lumii ntregi, conferindu,i o
importan mult mai mare dec#t ar putea tezauriza de unul singur %dat nt#mplat acest lucru,
grupul devine tire6@B, iar celelalte miNloace de informare i
6@fi Un origX ne vO/ tire, nou late, actualitate, subiect de presa, etc UnlrX
mediatizeaz activitile, fc#nd din el o tire i mai mare (e stabilete astfel o bucl de
feedbacK pozitiv
;ulgrele,de,zpad poate aprea i n alte moduri ntr,o economie cone$ pe plan
global, un interes comercial sau politic strin poate pompa bani i resurse ntr,un grup mic, care
deodat e$plodeaz n dimensiuni i, la r#ndul su, atrage i mai multe resurse
?ansa, aNutorul din afar i procesul bulgrelui,de,zpad aNut s e$plicm de ce 3 n
toat istoria democraiei de mas ,culturile e$tremiste, cabalele revoluionare, Nuntele i
conspiraiile au nflorit n timpuri de tumult mocnit, i de ce un grup semnificativ la un moment
dat poate deveni dintr,o dat pivot n privina democraiilor,mozaic diferena este c, n trecut,
o maNoritate putea uneori s,i restr#ng sau s,i copleeasc pe e$tremitii periculoi 8ar ce
facem dac nu e$ist o maNoritate coerentP
.nele minoriti,pivot pot fi, desigur, bune 8ar multe sunt to$ice pentru democraie
Cariaz 4oNa >asonic P,7 din *talia a cutat s ia puterea n ar 4iga Aprrii !vreieti, cu
spriNinul cetenilor din ( . A, intete puterea n *srael Grupri le de tip nazist, unele dintre
ele narmate masiv, scuip ur antisemit i rasist i viseaz s cucereasc &as9ington,ul .nii
dintre membrii lor s,au angaNat n lupte cu arme de foc cu ;iroul +ederal de *nvestigaii %
organizaie afro,american din (tatele .nite, condus de un admirator al lui )itler, i,a vzut
r#ndurile nmulindu,se cu aNutorul unui mprumut de :@@@@@@ Z fr dob#nd, de *a Qaddafi
din 4ibia Adugai la aceast fiertur vrNitoreasc megalomana micare 4a'ouc9ite cu
opreaiunile de informaii, branele i grupurile sale de front care aNung 8in (tatele .nite p#n
n Germania de Cest i >e$ic
n ( . A, gruprile urii vor prolifera pe msur ce nelinitea social se va ntei n
viitorul deceniu, conform cu 8r &illiam TafoVa, remarcabilul e$pert futurolog al + ; * Aceste
grupri vor ncerca s se infiltreze n ageniile de poliie ale ( . A Pentru a facilita actele de
terorism intern 8ac a fi rasist, ce loc mai bun a gsi pentru a,mi iniia agenda ascuns dec#t
dup scutul unei insigneP ntreab TafoVa
-it#nd,eomaNul, srcia, lipsa de locuine i analfabetismul ca terenuri fertile ale
nelinitilor sociale, TafoVa a catalogat frecven mrit a crimelor, rebeliunilor i btilor pe fond
rasial, i atrage atenia c n prezent cadrul legal pentru Nustiie social a devenitFo claie de paie
uscate, atept#nd o sc#nteie care s,i dea foc
-ondiiile sociale interne nu sunt singurele care conteaz Grupurile de emigrani, ca de
pild Kurzii n (uedia sau siK9ii n -anada i aduc din vec9ea ar n cea nou patimile
politice i sentimentul de nedreptate n trecut, emigranii erau fn mare msur desprii de
patriile lor originare
Astzi, cu comunicaiile instantanee i zborurile supersonice, vec9ea cul9Nr i pstreaz
acuitatea iar micrile ei politice se propag i n strintate Asemenea grupuri vor s preia
puterea, nu n ara gazd ci n patrie, cre#nd relaii internaionale comple$e, ncordate
"esemruficative n timpuri normale, grupurile de acest fel aNung la un stadiu de
decolare arunci c#nd pista cultural i social e cea potrivit, i c#nd principalele partide
politice sunt paralizate sau at#t de delicat ec9ilibrate ntre ele, nc#t un infim partener de coaliie
poate nclina balana puterii
8emocraiile sntoase ar trebui s tolereze cea mai larg diversitate posibil, i nu e
nimic neobinuit sau nspim#nttor n e$istena unor asemenea grupuscule 3 at#ta vreme c#t
sistemul politic rm#ne ec9ilibrat
8ar va rm#neP
Trim deNa ntr,o lume de fanatisme abia stp#nite Grupurile caut s impun dogme
totalitare nu numai asupra c#te unei naiuni, ci ntregii lumi
AVatola9ii incit la omucidere, cer#nd asasinarea lui (alman 'us9die .n scriitor ale
crui cuvinte i,au ofuscat Protestatarii anti,avort pun bombe n clinici >icrile separatiste las
d#re de maini,capcan i s#nge n aprarea identitii lor naionale *ar teroritilor religio,politici
puin le pas de grenada aruncat ntr,o cafenea sau dobor#rea unui <A<, de parc moartea unei
secretare n vacan sau a unui comis voiaNor cu servieta plin de cataloage le,ar aduce cumva un
surplus de puncte din partea lui 8umnezeu
8atorit unei concepii depite vis,#,vis de progres, rnii occidentali presupun c
ideologiile fanatice, iraionale, care alimenteaz ura, vor disprea de pe suprafaa pm#ntului
c#nd societile vor deveni mai civilizate "imic, declar Profesorul Ie9ezKel 8ror de la
.niversitatea !braic din *erusalim, nu poate fi mai derutant i infatuat 'espectat futurolog i
analist politic internaional, 8ror susine/ purttori coru#ictele confesionale, rzboaiele sfinte,
cruciaii devotai i rzboinicii n cutare de martiraN nu sunt simple relicve ale trecutului (unt
auguri ai viitorului
(tudiul su asupra ideologiilor agresive de mare intensitate analizeaz ameninarea
intrenaional reprezentat de aceste Pentru democraii, ns, ameninarea este i interna, cci pe
msur ce cultura i economia fuzioneaz n noul sistem, apr#nd noi probleme ncrcate
emoional, pericolele minoritilor,pivot i ale fanatismului global escaladeaz n tandem
Ascensiunea unui nou soi de economie, necunoscut p#n acum, amenintoare pentru
unii, impun#nd sc9imbri rapide n procesul muncii, stilul de via i obiceiuri, azv#rle mari
sectoare ale populaiei 3 nfricoate de viitor 3 n spasmele reaciei die9ard6@< Aceasta desc9ide
fisuri pe care fanaticii se reped s le ocupe narmeaz toate acele, minoriti primeNdioase care
triesc pentru criz, n sperana de a se catapulta spre stadiul naional sau global, i ne transporta
pe toi ntr,un nou !v ntunecat
n locul mult,tr#mbiatului sf#rit al ideologiei, putem asista, at#t n F afacerile interne
c#t i n cele globale, la rsrirea unei multitudini de ideologii, fiecare inflam#ndu,i aderenii cu
viziunea sa singular asupra realitii n locul faimoaselor mii de puncte de lumin ale
Preedintelui ;us9, putem foarte bine sa vedem mii de focuri de furie
%cupai fiind s srbtorim presupusul sf#rit al ideologiei, istoriei i al 'zboiului 'ece,
ne,am putea pomeni n faa sf#ritului democraiei aa cum am cunoscut,o 3 democraia de mas
!conomi a naintat, bazat pe computere, informaii, cunoatere i comunicarea profund, aduce
n discuie toate miNloacele tradiionale de aprare ale democraiei, provoc#ndu,ne s le
redefinim#n termenii secolului MM*
Pentru a face acest lucru, avem nevoie de un tablou mai clar al felului cum funcioneaz
sistemul i cum se sc9imb deNa e,
U.tX a tuun greu0 'emanentd inversat, rezistent la sc9imbare U" TrX
4a scurt timp dup ce a fost ales 'onald 'eagan la preedinia american, 4ee AtOater,
unul dintre principalele sale aNutoare Uulterior, managerul de campanie al lui George ;us9 i,
apoi, preedintele -omitetului 'epublican "aionalX, s,a nt#lnit cu prietenii s ia pr#nzul la -asa
Alba -andoarea sa la acea mas a fost remarcabil
Cei auzi multe, n lunile urmtoare, despre 'evoluia 'eagan, a spus el Hiarele vor fi
pline de cutremurtoarele sc9imbri pe care plnuiete 'eagan s *e introduc ( nu le credei
'eagan vrea ntr,adevr s fac multe sc9imbri 'ealitatea, ns, e ca nu va putea RinimV
-arter a mpins sistemul cu cinci grade ntr,o direcie 8acnoi, cei de,aici, lucrm din
rsputeri i suntem e$trem de norocoi, 'eagan s,ar putea s reueasc s,l mping cu cinci
grade n direcia opus 8espre asta e vorba de fapt n 'evoluia 'eagan n pofida ateniei
miNloacelor mass,media asupra politicienilor individuali, remarca lui AtOater subliniaz gradul n
care p#n i cel mai popular i mai binNL plasat lider este un prizonier al sistemului Acest
sistem, desigur, nu este nici capitalismul, nici socialismul, ci birocratismul
-ci birocraia este cea mai ampl form de putere din toate statele coului,de,fum
;irocraii, nefiind oficiali alei democratic, conduc esenial mente toate guvernele pe o
baz de zi cu zi i iau maNoritatea cov#ritoare a deciziilor atribuite public preedinilor i prim,
minitrilor
Toi politicienii Naponezi, scrie Ios9t Tsurumi, eful +undaiei de -entru a ;azinului
Pacific, au devenit total dependeni de birocraii centrali pentru a elabora i promulga proiecte
de lege >onteaz piese JabuKi ale dezbaterii proiectelor, conform unor scenarii create de elita
birocrailor fiecrui minister
8escrieri similare se aplic, cu grade de for variate, serviciilor civile din +rana, >area
;ritanie, Germania de Cest i alte ri considerate n
PA'T*8.4 *"C*H*;*4 mod curent democratice -onductorii politici se pl#ng regulat
de greutile pe care le nfrunt n a,i determina birocraiile s le ndeplineasc dorinele +apt
este c, indiferent c#t de multe partide se ntrec n cursa electoral, i indiferent cine obine cele
mai multe voturi, un singur partid nvinge ntotdeauna Partidul *nvizibil al ;irocraiei
>*"*(T!'.4 (!-%4.4.* MM*
"oua economie revoluionar va transforma nu numai afacerile, ci i guvernul Ca face
acest lucru modific#nd relaia de baz dintre politicieni i birocrai i restructur#nd dramatic
birocraia nsi
(e nregistreaz deNa mutaii de putere ntre feluritele birocraii
.n prim e$emplu este ascensiunea >inisterului Raponez al Potelor i Telecomunicaiilor
U> P TX 8in 65A5 ncep#nd, acest minister a avut trei funcii fundamentale A manevrat
corespondena i, asemeni multor servicii potale europene, a oferit clienilor servicii de asigurri
i economii UAcestea erau iniial constituite pentru a servi oamenii care locuiau n regiuni rurale
ndeprtate, n mare msur neluate n seam de bnci i companiile de asigurri n oraul ToKVo
cel contient de putere, Teis9ins9o,ul, cum i se spunea, era considerat un minister minor
Astzi, rebotezatul > P T !ste unul dintre gigani, salutat adesea ca >inisterul
(ecolului MM* A atins acest statut dup anul 65=:, c#nd 3 prin ceea ce trebuie s fi fost o
naOabari,arasoi pe via i pe moarte, sau btlie pentru turf 3 a c#tigat responsabilitatea pentru
dezvoltarea ntregii industrii Naponeze a telecomunicaiilor, de la transmisiile de radio i
televiziune p#n la comunicaiile de date
Astfel, ministerul combin n cadrul unei singure agenii funciile financiare Ucare sunt tot
mai dependente de telecomunicaiile avansateX i funciile detelecomunicaii propriu,zise "ici o
intersecie organizaional nu are anse s fie mai strategic
!$plic#nd ascensiunea la putere a > P T, Rurnalul comerului i industriei
Naponezescrie/ % societate sofisticat, orientat spre informaie, n care informaia circul lin
graie telecomunicaiilor, nu este complet n sine -#nd informaia curge, oamenii, bunurile i
banii curg *a r#ndul lor -#nd informaiile despre un produs sunt diseminate, ca n spoturile
publicitare, oamenii se duc i,6 cumpr +lu$ul de informaii este nsoit de curentul fizic i
curentul bnesc "umai > PM,ul, dintre toate ministerele, are interese n toate trei aceste,
fenomene
Alte guverne, desigur, divid altfel funciile ministerelor i ale departamentelor lor, dar nu
prea e nevoie s fii vrNitor pentru a anticipa faptul c puterea va curge spre acele agenii care
reglementeaz informaiile n economia supra,simbolic i c#tig Nurisdicia asupra funciilor n
e$pansiune
Pe msur ce educaia i instruirea devin tot mai importante n eficiena economic, pe
msur ce dezvoltarea cercetarea i tiinific devin tot mai semnificative, problemele mediului
ambiant dob#ndesc importan, ageniile cu Nurisdicie n aceste domenii c#tig influen
comparativ cu cele care se ocup de funcii n declin
8ar aceste mutaii inter,birocratice de putere nu sunt dec#t o parte minor a povetii pe
care o depanm
-.C2"T.4 8! %'8*"! G4%;A4
8up o Numtate de secol n care guvernele i,au asumat ncontinuu tot mai multe sarcini,
deceniile trecute de la nceputul economiei suprasimbolice au fost martorele unei evoluii cu
adevrat remarcabile
n economiile avansate, conductori diferii ca republicanul 'onald 'eagan i socialistul
+rancois >itterand au nceput s despoaie sistematic operaiunile i funciile guvernamenteale
4e,au urmat e$emplul -arlos (alinas de Gortari, n >e$ic, (addam)ussein, n *raK, zeci de ali
lideri din ntreaga lume i, cel mai important, reformatori din toat !uropa de !st, ncep#nd
deodat cu toii sa cear deznaionalizarea ntreprinderilorc9eie ale guvernului sau s,i
contracteze sarcinile spre a fi ndeplinite de alii Privatizarea a devenit un cuv#nt de ordine
global
Acesta este considerat pe scar larg un semn de triumf al capitalului mpotriva
socialismului 8ar impulsulFspre privatizare nu poate fi e$pediat pur i simplu ca o politic
capitalist sau reacionar, cum se nt#mpl at#t de des %poziia fa de privatizare i
celelalte msuri similare nu sunt progresiste +ie c se recunoate, fie c nu, e vorba de o
aprare a nealesului Partid *nvizibil, care deine o imens putere asupra vieilor oamenilor,
indiferent ca guvernul este liberal sau Fconservator, de dreapta sau de st#nga, comunist
sau capitalist
>ai mult, puini observatori au remarcat paralelele ascunse dintre elanul privatizrii n
sectorul public i actuala restructurare a afacerilor din sectorul privat
Am vzut deNa mari fimie scind#ndu,se n mici centre de profit, aplatiz#ndu,i piramidele
i instal#nd sisteme de informaii eliberate de orice form, care sparg bo$ele i canalele
birocratice
Puini oameni par s fi luat n discuie faptul c dac sc9imbm structura afacerilor i
lsm guvernul nesc9imbat, crem o disfuncie organizaional enorm, care le poate pgubi pe
am#ndou % economie naintat necesit continua interaciune ntre cele dou pri Astfel, ca
ntr,un cuplu de mult cstorit, guvernul i afacerile trebuie, p#n la urm, s,i asume fiecare
caracteristici de,ale celuilalt 8ac unul este restructurat, trebuie s ne ateptm la modificri
corespondente i n cellalt caz
8!(P.*!'! P!"T'. A-D*."! n 65=B, c#nd Allen >urraV a preluat funcia de
preedinte, >obil -orporation era a treia companie ca mrime din America, Asemeni altor
companii petroliere, >obil lansase, la nceputul anilor F=@, un program maNor de diversificare A
cumprat >ontgomerVF&ard, marea firm de v#nzri cu amnuntul, i -ontainer -orporation,
ambalatorul
"ici nu i,a nceput bine >urraV activitatea, c securea s,a i apucat de ciop#rit n mai
puin de doi ani, v#nduse bunuri patrimoniale n valoare de AB@@@@@@@@ Z, inclusiv
>ontgomerV &ard i -ontainer -orp 4a >obil, am revenit la cele de baz, declara >urraV
(untem ntr,o afacere pe care tim cum s,o conducem *nginerii petroliti, dup cum a reieit,
nu erau grozavi la marKetingul confeciilor femeieti sau la cutiile din carton presat
Aceeai punere la ndoial a funciilor a nceput acum i n guvern
-eea ce oamenii de afaceri numesc deposedare, politicienii din ntreaga lume denumesc
acum privatizare
Astfel, guvernul Naponez a 9otr#t c nu mai avea nevoie de afacerile feroviare -#nd a
anunat planurile de a vinde -ile +erate "aionale Raponeze, salariaii au intrat n grev ntr,o
campanie de sabotaN
-oordonat, pus de mult lume pe seama grupului radical -9uKaKu,9a, sau >iezul de
>iNloc, ec9ipamentele de semnalizare, au fost avariate n douzeci i patru de locuri din apte
regiuni, toate cltoriile din Nurul oraului ToKVo fiind paralizate ntr,o gar a izbucnit un
incendiu
(indicatul feroviarilor a denunat sabotaNul Au fost scoase din uz circa 6@@@@@@@ de
macaze 8ar planul a mers p#n la capt, iar cile ferate sunt acum n proprietate privat
Guvernul Naponez a mai decis c n,avea nevoie nici de afacerile telefonice Aceasta a dus
la vinderea integral a "ippon Telefon ` Telegraf, cel mai mare patron unic din Raponia Ucu vreo
75@@@@ de locuri de muncX -#nd proprietatea asupra " T T A trecut din sectorul public#n cel
privat, a devenit cu repeziciune, pentru un timp, una dintre cele mai valoros evaluate corporaii
din lume
Hiarele din afara Raponiei spun o poveste asemntoare/ Argentina privatizeaz treizeci de
companii0 Germania de Cest vinde firma ColKsOagen0 +rana renun la >atra, un fabricant
al aprrii, mpreun cu alte ntreprinderi gigant ca (t
S Gobain, Paribas, -ompagnie Generale dF!lectricite, i c9iar )avas, o agenie de
publicitate
>area ;ritanie vinde cote,pri din ;ritis9 Aerospace ri ;ritis9 Telecom0 )eat9roO,
GatOicK i alte aeroporturi sunt acum conduse de o ; AA Privatizat Uaflat c#ndva sub
autoritatea aeroportuar a guvernuluiX, iar serviciile de autobuze controlate de ctre guvem sunt
astzi private -anada vinde publicului aciuni din Air -anada
Privite n perspectiv, privatizrile de p#n acum nsumeaz nu mai mult de o pictur de
purice pe pielea unui dinozaur, i c9iar firmele recent privatizate ar putea fi renaionalizate n
eventualitatea unei brute sc9imbri n sorii politici sau a unui colaps economic mondial
-u toate acestea, o profund reconceptualizare e n curs de desfurare 3 un prim pas
nervos ctre suplee i restructurarea guvernelor n moduri apro$imativ paralele cu sc9imbrile
organizatorice din economia privat
"imic din toate acestea nu vrea s nsemne c privatizarea e panaceul proclamat de
>argaret T9atc9er i puritii liber,sc9imbismului Poart adesea cu sine propria,i lung list de
neaNunsuri Totui, ntr,un moment c#nd toate guvernele au n fa un ambient mondial
caleidoscopic, derutant, privatizarea aNut mai cur#nd la focalizarea asupra prioritilor strategice,
dec#t asupra disiprii resurselor contribuabililor ntr,un talmebalme de linii secundare care ne
distrag
?i mai semnificativ, privatizarea grbete timpii de reacie at#t n operaiunile deposedate,
c#t i n cele pstrate ANut guvernul s se resincronizeze cu ritmul cresc#nd al vieii i al
afacerilor din economia simbolic
Privatizarea, ns, nu este singura cale prin care guvernele, contient sau nu, ncearc s
fac fa noilor realiti
8*(PA'*D*A *!'A')**4%'
Am vzut anterior c multe corporaii, de la fabricanii de autoturisme p#n la liniile
aeriene, se lupt s reduc gradul de integrare pe vertical baz#ndu,se pe propriii lor oameni,
efectu#nd totul n cas, n loc de a contracta sarcini altor firme furnizoare e$terne
>ulte guverne, de asemenea, i ree$amineaz clar deciziile de a fabrica sau a cumpra
i se ntreab dac ar trebui ntr,adevr s coordoneze laboratoare i spltorii i s ndeplineasc
mii de alte sarcini care li s,ar putea transfera contractorilor e$terni Guvernele se ndreapt spre
principiul c datoria lor este de a asigura livrarea serviciilor, nu de a le nfptui
8ac funcia specific este, sau nu este, potrivit pentru a fi dus la ndeplinire de
contractorii din sectorul privat, deplasarea ctre contractrile e$teme reflect imaginea
reconsiderrii integrrii verticale n industrie
8in nou, e$act ca n cazul afacerilor, guvernele ncep i ele s,i ocoleasc ierar9iile 3
submin#nd i mai mult puterea birocratic Astzi, n &as9ington e$ist mai puine ierar9ii
dec#t pe vremea lui 'oosevelt, spune specialistul n tiine politice (amuel PopKin de la
.niversitatea -alifornia din (an 8iego !$ist mai puini lideri cu care un Preedinte poate
nc9eia o tranzacie, atept#9du,se n mod rezonabil din partea lor s,o poat onora n cadrul
ageniei sau comitetului lor
Puterea s,a ndeprtat de vec9ii ierar9i, cre#nd un sistem mult mai fluid i derutant, cu
centre de putere n continu micare
"oile te9nologii de comunicaii mai submineaz ierar9iile din guvern prin faptul c
nlesnesc evitarea lor n ntregime -#nd are loc o criz oriunde n lume, declar (amuel
Jernell, coleg al lui PopKin la . - ( 8, -asa Alb poate comunica instantaneu cu persoanele
aflate la faa locului
UX Aceste relee instantanee dintre observatorii prezeni acolo i Preedinte ntrerup
canalele tradiionale de informare i lanul de comanda
Jemell adaug/ (pecialitii care nc nu au acces la informaiile de ultim clip nu pot
rspunde preocuprilor Preedintelui
%ricum, n pofida unor asemenea sc9imbri, pe msur ce lucrurile se complic, se
modific i,viteza de decizie iar rspunsurile birocratice l#ncezesc tot mai mult, se aglomereaz
cu alte i alte probleme cu care birocraiile nu se pot descurca
*"(TA4AT%'* ?l !-)*P! (!-'!T! n mpreNurri normale, o mare parte din munca,
s zicem, a Preedinilor (tatelor .nite sau a primilor minitri ai Raponiei a constat n/ a alege
ntre opiuni Upregtite pentru ei n avans de ctre birocraiile respectiveX, hpar despre probleme pe
care nu le neleg dec#t superficial, iar asta, numai arunci c#nd diversele pri ale birocraiei lor
nu reuesc d s aNung la o nelegere, !$ist, desigur, decizii pe care nu *e pot lua dec#t liderii de
la v#rf 3 decizii de for maNor, care nu pot atepta p#n macin morile birocratice, decizii de
rscruce, decizii de rzboi i pace, sau decizii care pretind un caracter secret e$taordinar, Acestea
nu sunt programabile, dat fiind situaia lor, provenind direct din viscerele conductorului 8ar
sunt relativ rare, atunci c#nd lucrurile decurg normal
-#nd, ns, intrm ntr,o perioad revoluionar, i un nou sistem al averii se ciocnete cu
structurile de putere cldite n Nurul celui vec9i, normalitatea se spulber Presa raporteaz
zilnic despre noi crize sau realizri neprevzute Afacerile interne sau globale sunt destabilizate
deopotriv !venimentele se accelereaz mai presus de orice capacitate normal de a rm#ne
stp#n pe ele
n asemenea condiii, c9iar i cele mai bine organizate birocraii se sfr#m, iar
problemelor grave li se ngduie s se inflameze devenind crize Problema lipsei de domicilii,
n (tatele .nite, de e$emplu, nu este numai o c9estiune a cazrilor inadecvate, ci privete mai
multe aspecte corelate 3 alcoolismul, abuzul de droguri, omaNul, bolile mintale, preurile mari ale
pm#ntului +iecare privete o birocraie diferit, dintre, care niciuna nu poate rezolva singur,
eficient, problema, i niciuna nu vrea s,i cedeze bugetul, autoritatea sau Nurisdicia, alteia "u e
vorba numai de oamenii care n,au unde locui, ci de ansamblul problemei
Abuzul de droguri, de asemenea, presupune o aciune integrat din partea mai multor
birocraii simultan/ poliia, autoritile sanitare, colile, ministerul de e$terne, bncile,
transporturile i multe altele 8ar a *e face pe toate acestea s acioneze concertat i eficient e
aproape imposibil
Actualele sc9imbri sociale i te9nologice rapide genereaz tocmai acest gen de probleme
ncruciate Tot mai multe dintre ele sf#resc n limbo6@= i tot mai multe rzboaie pentru turf
izbucnesc spre a consuma F resursele guvernului i a am#na trecerea la aciune
n acest mediu ambiant, liderii politici au ocazia s dob#ndeasc puterea de la propriii lor
birocrai n sens contrar, c#nd vd problemele escalad#nd spre crize, liderii politici sunt adesea
tentai s ia msuri lns Tr#m abstract, al nimnui UnlrX e$treme, instituind tot felul de fore de
oc, ariL grupuri de instalatori6@5 i ec9ipe secrete ca srezolve treaba
mpini de frustrare, unii conductori politici aNung s,i dispreuiasc sluNbaii civili care
se dondnesc, i se bazeaz tot mai mult pe intimi, pe ordinele neoficiale, secrete, i pe
aranNamentele care ocolesc i c9iar submineaz birocraia
!ste e$act ceea ce a fcut n perioada 'egan -asa Alb ntr,un mod at#t de dezastruos n
cazul *rangate, c#nd i,a iniiat propria ntreprindere secret de a vinde arme *ranului i de a
pompa profiturile forelor contras din "icaragua, c9iar cu riscul de a nclca legea
-#nd George ;us9 a cerut 8epartamentului de (tat i Pentagonului s pregteasc
propuneri pe care el s le prezinte la " A T %, la Numtatea anului 65=5, obinuitele 9oarde de
birocrai medii i superiori i,au pus oc9elarii verzi i au nceput s,i road capetele creioanelor
'ezultatul a fost o serie de propuneri banale, renclzite
;us9, aflat sub presiune politic, acas i peste 9otare, trebuia s vin cu o soluie mai
dramatic 3 ceva care s uimeasc asistena comparativ cu ultimele propuneri rsuntoare ale
liderului sovietic Gorbaciov Pentru a obine ceea ce dorea, a aruncat la gunoi soluiile
birocrailor, a convocat membrii cabinetului i o m#n de consilieri superiori i a sc9iat un plan
de retragere a c#torva trupe americane din !uropa A c#tigat pe *oc aprobarea aliailor i a
publicului american
n mod similar, -ancelarul Germaniei de Cest )emult Jo9l a ignorat pur i simplu
ministerul de e$terne c#nd a elaborat pentru prima oar lista celor zece condiii de unire a celor
dou Germanii
%ri de c#te ori un lider esc9iveaz n acest fel birocraia, din r#ndurile ei eman
avertismente cumplite c dezastrul p#ndete la orizont .rmeaz adesea scurgeri de informaii
ctre pres, menite s submineze noua politic
-u toate acestea, n perioadele de sc9imbri rapide, care cer reacii instantanee sau
imaginative, e$cluderea din bucl a ministerelor sau departamentelor aNunge s fie considerat
singura cale de a realiza ceva, ceea ce contribuie la proliferarea unitilor ad 9oc i neoficiale care
mpestrieaz tot mai mult guvernele, concur#nd cu birocraia formal i sug#ndu,i seva
Toate acestea, c#nd se combin cu privatizarea i iminenta redistribuire a puterii spre
nivelurile locale, regionale i supra,naionale,
6@5 * nstalaiori 3 Un origX Np^umbers _ ageni care plaseaz dispozi tive secrete de
supraveg9ere UntrX indic sc9imbrile fundamentale n mrimea i forma guvernului de m#ine
(ugereaz c, pe msur ce ne ad#ncim tot mai mult n economia supraF,simbolic, presiunile
cresc#nde vor sili guvernele, cum s,a nt#mplat i cu, corporaiile naintea lor, s intre ntr,un
proces de dureroas restructurare
Aceast agonie organizaional se va produce c9iar i dac politicienii vor ncerca s fac
fa unui sistem mondial de,o slbatNc instabilitate, plus toate primeNdiile sc9iate n capitolul
anterior, de la crizele ambientale fr precedent p#n *a urile etnice e$plozive i nmulirea
fanatismelor
Prin urmare, ne putem atepta s asistm *a otot mai ascuit lupt ntre politicieni i
birocrai, pentru controlul sistemului, n timp ce efectum periculoasa trecere de *a democraia de
mas la cea n mozaic
U"+%,TA-T*-*
Astzi, n epoca mediilor de informare instantanee, un bombardament de imagini,
simboluri i fapte se iau la ntrecere
Totui, cu c#t se folosesc mai multe date, informaii i cunotine n guvernare, pe msur
de ptrundem tot mai profund n societatea informaional, cu at#t mai greu poate deveni
pentru oricine ,inclusiv liderii politici 3 s tie ce se nt#mpl cu adevrat
>ulte s,au scris despre modul cum televiziunea i presa ne deformeaz imaginea realitii
prin abordare contient,obliea, cenzura i c9iar fr voie -etenii inteligeni pun la ndoial
obiectivitatea politic at#t a mass,mediei tiprite, c#t i a celei electronice -u toate acestea,
e$ist un nivel i mai profund al deformrii, care a fost prea puin studiat, analizat sau neles
n viitoarele crize politice pe care le au denfrurttat democraiile 9ig9fec^N, toate taberele 3
politicienii i birocraii, precum i militarii, lobbV,urile corporative i valul de grupri ceteneti
n cretere 3 vor folosi info,tactici Acestea sunt Nocuri i tribulaii ale puterii, bazate pe
manipularea informaiei 3 n maNoritatea cazurilor, nainte de a aNunge mcar la miNloacele de
difuzare
%dat ce cunoaterea, sub toate formele ei, devine o problem tot mai central a puterii,
cunotinele acumul#ndu,se i curg#nd din computere, info,tacticile vor deveni i mai
semnificative n viaa politic
nainte de,a putea nelege te9nicile sofisticate care vor da conturputerii viitorului, trebuie
s privim metodele folosite de cei mai realizai Nuctori ai puterii de azi Aceste te9nici clasice
nu se nva n nici o coal Ructorii irei n meciul puterii politice le cunosc intuitiv 'egulile
nu au fost oficializate sau scrise sistematic
P#n c#nd se va face acest lucru, Freferirile la guverne desc9ise, ceteni informai sau
dreptul publicului de a ti rm#n retorice -ci aceste info,tactici aduc n discuie unele ipoteze
fundamentale ale demacrafiei noastre
(!-'!T! A4! 4.-!'"!* ?l (-.'G!'* 8*'*RAT! 8! *"+%'>AD** n ziua de A
iulie 65B<, la -asa Alb, Preedintele 4Vndon Ro9nson a semnat o msur intitulat Actul
4ibertii de *nformare -u ocazia ceremoniei de semnare, a declarat/ 4ibertatea informaiei este
at#t de vital, nc#t numai securitatea naional, nu dorina oficialitilor publice sau a cetenilor
privai6, ar trebui s determine cazurile c#nd trebuie ngrdit
"ici nu vorbise bine Ro9nson, c#nd un reporter a ntrebat dac poate obine o copie dup
ciorna original a acestor afirmaii A fost prima cerere emis n deplina lumin radiant a noilor
liberti garantate prin respectivul document
Ro9nson 6,a refuzat fr s tresar
Tactica (ecretului este cea dint#i, probabil cea mai vec9e, i cea mai omniprezent info,
tactic Astzi, guvernul ( . A Dine sub regim confidenial circa 7@@@@@@@ documente pe an
>aNoritatea acestora privesc probleme militare sau diplomatice ,sau c9estiuni care r putea F
st#nNeni oficialitile 8ar dac acest lucru pare nedemocratic i c9iar ipocrit, maNoritatea
celorlalte ri sunt mult mai secretoase, definind total, de la recoltele de lucerna p#n la statisticile
populaiei, secrete de stat
.nele guverne sunt de,a dreptul paranoide Cirtualmente tot ceea ce fac ele e secret, doar
dac nu se declar n mot concret altfel
(ecretul este unul dintre instrumentele familiare ale puterii represive i ale corupiei 8ar
are i el virtuile lui ntr,o lume plin de generalissimi bizari, narco,politicieni i teologi ucigai,
secretele sunt necesare pentru a proteNa sigurana militar >ai mult, secretul d posibilitatea
oficialitilor s spun lucruri pe care n,ar ndrzni s le rosteasc n faa unei camere tv 3
inclusiv lucruri care trebuie s fie spuse Pot critica politica efilor fr a,i pune ntr,o situaie
penibil public Pot aNunge la compromisuri cu adversarii A ti c#nd i cum s foloseti un secret
este o aptitudine cardinal a politicianului i birocratului
(ecretele dau natere unei a doua info,tactici foarte rsp#ndite, o alta unealt clasic a
puterii/ Tactica (curgerilor 8iriNate
.nele secrete sunt pstrateL altele, transpir -#nd scurgerea de informaii e accidental,
ea nu reprezint dec#t un secret pstrat n mod defectuos Asemenea scurgeri mping oficialitile
ntr,o profund demen 8e ce, se zice c ar fi ntrebat un nalt funcionar al - * A, trebuie
s trimitem estimaiile despre -9ina la comandanii militari (*4A 8e peste mri i ri, numai
fiindc acolo se desfoar aciuneaP
Tot de,acolo are loc i scurgerea de informaii Pe scurt, e mai bine s ii secrete
informaiile, dec#t s le trimii acelora care au nevoie de ele
8impotriv, scurgerile diriNate sunt rac9ete informaionale, lansate n mod contient i
oc9ite cu precizie
n Raponia, scurgerile intite au produs efecte spectaculoase (candalul financiar al
'ecrutrilor,-osmosului, care a dus la nlturarea primului ministru "oboru TaKes9ita, n 65=5, a
oferit un mare prileN transmitorilor de informaii care ineau legtura principala ntre cabinetul
procurorului ef, IusuKe Ios9inaga, i presa cotidian, RP Er aceste scurgeri n pres, declar
TaKas9i JaKuma, autorul unor cri despre corupie n Raponia, sunt sigur c investigaiile lor ar
fi fost oprite
'eporterii au primit rafale de informaii atent sincronizate, adevrate micri ntr,un
rafinat balet al puterii !liber#nd detalii presei, acuzatorii au mpiedicat mrimile din >inisterul
Rustiiei s emasculeze anc9eta i s proteNeze straturile superioare ale guvernului TaKes9ita i ale
Partidului 4iberal 8emocratic +r aceste scurgeri g9idate, guvernul ar fi putut s
supravieuiasc
?i n +rana, scurgerile au Nucat un gol politic maNor pe plan istoric
'ezum#nd dificultile +ranei n a se desc#lci dia 'zboiul din ndoctrina, un document
al -asei Albe declar/ (curgerea i contra,scurgerea era bsicc o tactic acceptat a politicii
interne U0X -9iar i rapoartele top secrete sau ordinele privitoare la rzboi erau adesea publicate
te$tual n paginile gazetelor politice
4a 4ondra, scurgerile sunt at#t de rsp#ndite nc#t, conform spuselor lui GeoffreV Pattie,
un ministru de stat pentru comer i industrie, au creat un val de (uspiciune ostil inovaiei
%ficialitile ezit s e$prime o nou idee, acuz el, de team c va transpira instantaneu iar
autorul ei va fi fcut ridicol nainte ca ideea s fi avut vreo ans de,a fi luat n discuie
8ar dac nu se g#ndete cineva, spune Pattie, ceea ce mai devreme, preferabil, dec#t
mai t#rziu, implic g#ndirea cu voce tare, nu se va mai emite nici un g#nd nou i nici un g#nd
vec9i nu va mai fi actualizat
n &as9ington, unde, scurgerile diriNate dintr,o sursa nc neidentificat, poreclit 8eep
TTiroar66@ l,au silit pe 'ic9ard "i$on s demisioneze de la preedinie, iar fenomenul are c9iar
i acum un caracter
6G#tleN ad#nc, titlu* unui celebru film pornografic cu tFelaiuni de la nceputul anilor
F<@, i nume codificat al informatorului lui ;ob &oodOard ile la &as9ington Post cotidian,
scurgo,fobia face ravagii 8up cum spune 8ave Gergen, un fost director al comunicaiilor la
-asa Alb/ Aoum cincisprezece ani, consilierii prezideniali se simeau liberi s scrie memorii
candide i s aib nenelegeri serioase, n profunzime, unul cu altul 3 i cu Preedintele -azul
&atergate a pus capt acestei situaii
Am nvat rapid s nu mai scriem niciodat pe 9#rtie nici un lucru pe care ne,ar deranNa
s,6 vedem pe pagina nt#i a ziarului &as9ington Post0 UX
"iciodat nu mai spunem nimic controversabil ntr,o conversaie unde sunt prezente mai
multe persoane dec#t una singur
-onsecina ironic, a subliniat el, este aceea c atunci c#nd se ivesc probleme realmente
insignifiante, se mobilizeaz o armat ntreag de birocrai ca s,o bsicc analizeze 8ar cu c#t e mai
important problema, cu at#t mai mic e numrul persoanelor implicate 3 aproape e$clusiv
datorit temerii de scurgeri
+irete, aceiai oficiali care,i e$coriaz pe informatori sunt adesea ei nii cea mai fertil
surs de scurgeri g9idate n timp ce lucra la -asa Alb n calitate de consultant cu problemele de
securitate naional, )enrV Jissinger a vrut odat ca telefoanele statului su maNor s fie
interceptate pentru a afla dac se transmiteau informaii Nenante presei i -ongresului
8ar Jissinger nsui era 3 i rm#ne un maestru al scurgerilor
%ricum, secretele i scurgerile diriNate nu sunt dec#t dou dintre cele mai familiare info,
tactici folosite n rzboiul politic i birocratic (,ar putea s nu fie cele mai importante
(.'(A >A(-ATE
%rice date, informaii sau cunotine care sunt comunicate presupun/
6X o surs sau emitorL 7X un set de canale sau miNloace prin care circul mesaNulL 1X un
receptorL i, desigur, AX un mesaN Ructorii puterii intervin n toate aceste puncte
( lum !mitorul
-#nd sosete o scrisoare la cutia potal, primul lucru pe care vrem de obicei s,6 tim
este cine a trimis,o *dentitatea !mitorului este, de fapt, o component crucial a oricrui mesaN
Printre altele, ne aNut s decidem c#t credit acordm mesaNului
8in acest motiv e folosit at#t de frecvent Tactica (ursei >ascate
.n grup de ceteni lipsii n mod ostentativ de partizanat politic, care trimit milioane de
scrisori pentru colportarea de fonduri, pot fi de fapt finanai i controlai pe ascuns 8e ctre un
partid politic .n comitet de aciune politic denumit rsuntor poate fi manevrat de ctre lobbV,
istul unei industrii rapace % organizaie cu sonoritate patriotic poate fi controlat de o ar
strin At#t J G ;,ul, c#t i - * A,ul, canalizeaz acoperit fonduri n publicaii, sindicate
muncitoreti i alte instituii din ri,int i aNut la nfiinarea unor organizaii simpatizante
Tactica (ursei >ascate este baza grupurilor din linia nt#i a tuturor coloraturilor politice
8ar mascarea emitorul ui,de,mesaN poate dob#ndi multe forme, n multe decoruri
diferite, de la slile de consiliu ale afacerilor p#n la celulele nc9isorilor
% uciga ncarcerat a descris odat felul cum i putea e$ercita puterea asupra unui
gardian din nc9isoare care o 9ruia Putea, a spus ea, s,i scrie o reclamaie guvernatorului
nc9isorii %ricum, dac gardianul afla, i,ar fi fcut viaa i mai insuportabil >ai putea, a
continuat ea, i s treac peste capul guvernatorului i s,i scrie unui politician, pl#ng#ndu,se de
tratamentul brutal i insist#nd ca acesta sa e$ercite presiuni asupra guvernatorului pentru a,i
revoca gardianul 8ar asta ar fi fost i mai riscant
8in fericire, a observat ea ntr,o fraz memorabil, nc9isorile sunt pline de idealiti
?i astfel, a conc9is femeia, am putut,o convinge pe o alt deinut s,i scrie politicianului n
locul meu, ascunz#nd astfel sursa real a mesaNului
%ficialitile din toat gama afacerilor i guvernului practic i variante ale Nocului -#nd
un subaltern foreaz m#na, invoc#nd numele unui superior Uadesea fr ncuviinareX pentru a
c#tiga un avantaN, el sau ea folosete Tactica (ursei >ascate
% variaie clasic a Tacticii (ursei >ascate a influenatpolitica ( . A
n timpul 'zboiului din Cietnam (,a folosit n 65B1, c#nd vin raport pregtit, de 'obert
>c"amara i generalul >a$Oell TaVlor a avizat Preedintele i naiunea c ar trebui s fie
posibil retragerea grosului personalului ( . A p#n la sf#ritul anului 65B:
Aceast anticipare a fost susinut cu date presupuse a proveni din (aigorW -eea ce nu li
s,a spus cititorilor raportului era c o mare parte din cele atribuite (aigonului fuseser pregtite n
&as9ington, apoi transmise la (aigon astfel nc#t s poat fi e$pediate napoi la &as9ington,
pr#nd c datele c9iar veneau de pe teren (ursa a fost deg9izat pentru a conferi datelor o mai
mare autenticitate
% clas special a mesaNelor cu (urs >ascat const din falsuri propriu,z#se
'areori folosite n rzboiul birocratic cotidian, acestea sunt binecunoscute n afacerile
internaionale, unde unele plastografii ciudate au sc9imbat ocazional cursul istoriei 3 ca
Telegrama Himmermann care a aNutat la propulsarea (tatelor .nite s intre n Primul 'zboi
>ondial
n 5=B, 8epartamentul de (tat al ( . A A demascat public ca falsificat un document
care descria o nt#lnire confidenialF la Pentagon, l cita pe >inistrul Aprrii -aspar
&einberger ca spun#nd c ( 8 *, *niiativa de Aprare (trategic666, ar fi dat (tatelor .nite
U0X capacitatea de a amenina .niunea (ovietic cu o lovitur decisiv 8ac era adevrat, citatul
ar fi Nustificat i mai mult argumentele sovieticilor mpotriva programului ( 8 *
8ar documentul era un fals pus n circulaie prin Germania de Cest Uprobabil de ctre
sovieticiX ca parte a campaniei publice care stimula sentimentele contra ( 8 * .n alt document
contrafcut despre ( 8 * A fos T publicat n presa nigeriana
\ >ai recent, o plastografie anti,Naponez a aprut n &as9ington, c#nd congressman,ul
Tom >c>illen s,a ridicat n -amera 'eprezentanilor pentru a citi ceea ce el numea un
memoriu intern, de nalt nivel al guvernului Naponez
Adresat ostentativ primului ministru din partea Asistentului su (pecial pentru
-oordonarea Politic, memoriul propunea ca investiiile Naponeze n (tatele .nite s fie plasate
n circumscripii parlamentare unde se puteau folosi pentru a influena politica american
"imic n,ar fi putut s fie calculat mai bine pentru a intensifica ostilitatea anti,Naponez
din (tatele .nite 8ar, n loc, de,a fi un document guvernamental Naponez, a reieit c era o
ficiune Nenant produs de 'onald A >orse, un conductor al programului asiatic al -entrului
de (tudii &oodroO &ilson >orse a spus c,6 scrisese numai pentru a ilustra, ntr,un mod mai
dramatic, ceea ce credea el c ar fi atitudinile Naponeze curente A declarat c *e spusese
receptorilor si c documentul era o fantezie
P.>"A4! t" (PAT! ?l -A"A4! P'*" (PAT!
Toate mesaNele circul prin canale .nele canale, ns, sunt mai egale dec#t altele
%rice funcionar tie cfoaia de parcurs care determin cine aNunge s vad un memoriu
este un instrument al puterii >eninerea cuiva n afara buclei este o modalitate de a,i reteza
aripile .neori, persoana inut afar din bucl este e$act cea de la v#rf
-#nd era ambasador al ( . A n ;eirut, Ro9n ) JellV trimitea
666 Un origX (trategic 8etense *niiative U" Tr R mesaNe direct -onsiliului de (ecuritate
"aional667 al -asei Albe, folosind filierele - * A, n locul lanului de comand normal ai
8epartamentului de (tat Acest lucru nsemna c,i ocolea propriul ef, (ecretarul de (tat
GeorgeP (9ultz
JellV, n timp ce se afla la &as9ington, s,a mai nt#lnit de multe ori i cu %liver "ort9 i
alte oficialiti " ( -, n legtur cu planul lor de a oferi *ranului arme n sc9imbul ostatecilor 3
plan fa de care (9ultz se pronunase mpotriv
(9ultz s,aF#r4furiat at#t de tare c#nd a aflat despre incidentul din ;eirut, nc#d 6,a
condamnat pe JellV public i a interzis oficial personalului din 8epartamentul de (tat s mai
comunice prin e$teriorul canalelor departamentale fr a fi primit instruciuni concrete fie din
partea *ui, fie de la Preedinte !ra improbabil, ns, ca un asemenea ordin s elimine vreodat
aceast practic -analele prin spate sunt prea utile celor care comut puterea
Auzind despre acest caz, congressman,ul 4ee )amilton, preedinte al F -omitetului de
*nformaii al -amerei, a e$plodat/ "u cred c,am mai auzit vreodat s se nt#mple aa ceva 3 o
ocolire complet a (ecretarului de (tat american
Probabil c iritarea i,a nceoat memoria .n caz absolut paralel de canalizare,prin,spate
s,a semnalat c#nd ambasadorul american n PaKistan a comunicat n secret cu -onsiliul de
(ecuritate "aional al -asei Albe, esc9iv#nd din nou un (ecretar de (taT n acest caz anterior,
canalul prin spate fusese instalat de )enrV Jissinger, pe,atunci ef al " ( - Jissinger 6,a
folosit pentru a aranNa misiunea secret a Preedintelui "i$on n -9ina, care a rezultat n
restaurarea relaiilor dintre cele dou ri
Jissinger era un entuziast canalizator,prin,spate, dornic s Din informaiile n afara
sistemului birocratic oficial, n propriile,i m#ini
8eclar#nd c avea aprobarea Preedintelui, 6,a invitat odat pe &illiam R
Porter, ambasadorul (,. A n -oreea de (ud, pentru a comunica direct cu el fr a mai
trece pe *a eful lui Porter, &illiam 'ogers, n vremea aceea (ecretar de (tat
Rurnalul zilnic al lui Porter i consemneaz reacia/ *at cum ia form serviciul
diplomatic secret "i$on,Jissinger, cu coduri secrete cu tot U0X 8ac Preedintele a fost de acord
s creeze o supra,reea de ambasadori, sub consilierul su de securitate, fr cunotina
(ecretarului de (tat, se nt#mpl ceva nou n istoria american U0X Am aNuns la concluzia c nu
eram dec#t un biat de la ara i fceam mai bine s nu ridic capul
-#nd s,a negociat cu sovieticii tratatul ( A 4 T, ec9ipa american din Geneva a fost
condus de ctre Gerard - (mit9 8ar Jissinger i Roint,ul
667 Un origX "ational (ecuritV -ouncFsl 3 UabrX " ( -, UntrX
?efilor >arelui (tat >aNor al Pentagonului au stabilit un canal privat, astfel ca anumii
membri ai personalului superior s poat comunica direct cu ei, fr cunotina lui (mit9
Jissinger a mai meninut un canal prin spate i cu >oscova, depind din nou
8epartamentul de (tat, pentru a trimite mesaNe Politburo,ului prin intermediul lui Anatoli
8obr#nin, n locul specialitilor corespunztori de la 8epartamentul de (tat sau al omologilor lor
din >inisterul de !$terne (ovietic 8oar c#iva oameni din >oscova 3 n Politburo, secretariat i
corpul diplomatic sovietic 3 au fost vreodat contieni c se transmiteau astfel mesaNe ncoace i,
ncolo
-ea mai ilustr 3 i, probabil, cea mai fatidic 3 aplicare a Tacticii -analelor,prin,(pate a
aNutat la prevenirea celui de,Al Treilea 'zboi >ondial
Acest lucru s,a nt#mplat n timpul crizei cubaneze a rac9etelor
>esaNele oficiale ricoau nainte i,napoi ntre Preedintele JennedV i liderul sovietic
)ruciov, pe c#nd toat lumea i inea respiraia 'ac9etele ruseti din -uba erau ndreptate spre
pm#ntul american JennedV a ordonat o blocad naval n acel moment de nalt tensiune,
)ruciov 6,a trimis pe AleKsandr +omin, pful su J G ; 4a &as9ington, s contacteze un
ziarist american, Ro9n (caii, pe care +omin l cunotea dinainte
n a patra zi a crizei, cu pericolul escalad#nd dintr,un moment n altul, +omin 6,a ntrebat
pe (caii dac, dup prerea lui, (tatele .nite ar fi acceptat s nu invadeze -uba n caz c
sovieticii i retrgeau rac9etele i bombele Acest mesaN, transmis de ctre ziarist la -asa Alb,
s,a dovedit a fi punctul de rscruce esenial al crizei, -%>P4%T.4 P! 8.;4.,-A"A4
8ar c9iar i asemenea utilizri ale Tacticii -analului,pnn,(pate par simple n comparaie
cu metoda mai sofisticat care s,ar putea numi Tactica pe -anal,8ublu 3 trimiterea de mesaNe
alternative sau contradictorii prin dou canale diferite, pentru a testa reaciile sau a semna
confuzie i conflict printre receptori
8e dou ori n timpul negocierilor asupra sistemului de rac9ete anti,balislice, Jissinger i
>inistrul de !$terne (ovietic Ale$ei Grom#Ko s,au bazat fiecare pe -#te un canal,prin,spate
pentru a,i esc9iva propriul lan normal de comand n timpul acestor convorbiri, n mai 65<6 i
aprilie 65<7, Jissinger a avut motive s,i bnuiasc pe rui c foloseau mpotriva lui Tactica pe
-anal,8ublu
Peste ani de zile, ArKadi ?evcenKo, fost asistent al lui Grom#Ko, a fugit n (tatele .nite i
a scris n autobiografia sa c suspiciunile lui Jissinger fuseser nentemeiate "u fusese un
complot deliberat, ci o confuzie, produs fiindc unul dintre sovietici aciona pe baza unor
instruciuni de la >oscova depite, nefiind pus la curent +aptul c acest lucru este sau nu
corect rm#ne irelevant n discuia de faa -eea ce e clar este c 8ublul-anal i -analul,prin,
(pate sunt dou te9nici mult uzitate pentru a transfera puterea \ F, F
4A -!4E4A4T -APET A4 +*'.4.*
>ai e$ist i o ameitoare diversitate de Nocuri practicate la cellalt capt al procesului
comunicaional
8intre acestea, cea mai familiar este Tactica de Acces 3 desemn#nd tentativa de a
controla accesul faade propriul superior i, prin urmare, de a controla informaiile pe care le
primete +uncionarii de la v#rf i secretarele de la baz cunosc deopotriv de bine acest Noc
-onflictele de acces sunt a# de rsp#ndite nc#t aproape c nu mai merit alte comentarii
Apoi, mai este Tactica "evoii,de,a,?ti, foarte favorizat de ctre ageniile de informaii,
teroriti i micrile politice subterane, pe principiul creia datele, informaiile i cunotinele
sunt inute eu griN la distan de toi nfara receptorilor specificai printr,o validat nevoie de a
ti
!$act contrar acesteia este Tactica "evoii,de,a,"u,?ti .n fost (ecretar de -abinet din
-asa Alba o e$plic astfel/ Ar trebui eu, ca persoan oficial a -asei Albe, s tiu cevaP A ti
nseamn c trebuie s ntreprind o aciuneP Poate persoana care,mi spune mie s se duc apoi *a
altcineva i s zic/ Am discutat deNa problema cu -asa AlbP Aa ceva m,ar putea pune ntr,
un conflict mpuit ntre ali doi Nuctori despre care nu tiu nimic i cu care n,am nimic de,a face
U0X !rau multe despre care nu voiam s tiu
Tactica "evoii,de,a,"u,?ti mai este folosit de ctre subordonai i pentru a proteNa un
superior, ls#ndu,6 pe lider ntr,o poziie din care s poat afecta necunoatereaFdac situaia se
agraveaz *n timpul anc9etei *rangate, circula prin &as9ington o glum care demonstreaz
principiul
"T'!;A'!/ 8e c#i consilieri la -asa Alb e nevoie ca s nurubeze un becP
'E(P."(/ 8e niciunul Prefer s,6 in pe 'eagan n bezn
n acelai sens, mai e$ist i o Tactic a +oratului,de,a,?ti, mai populaicunoscut drept
memoriul - I A, sau coverVour ass661 Aici,
WF? Acoper,li fundul UntrX Nuctorul puterii se asigur c un alt Nuctor a fost notificat
despre ceva, astfel ca, dac se,mpute treaba, receptorul s poat mpri vina cu altul
Cariaiile sunt numeroase, dar pentru fiecare meci Nucat cu sursele, canalele i receptorii,
e$ist o multitudine de ploturi i stratageme diriNate spre mesaNul propriu,zis
>A(AR! 4A >!(AR!
"esf#rite sortimente ale nelciunii Ui auto,nelciuniiX se gsesc n masele 8e date,
informaii i cunotine care se scurg zilnic prin moaraminii guvernului 4imitele de spaiu fac
imposibil continuarea aici a ilustrrii i clasificrii lor n sc9imb, vom enumera doar c#teva
nc, sub form prescurtat

TA-T*-A %>*(*."** ntruc#t politica este at#t de intens adversativ, mesaNele politice
sunt c9iar mai contient selective dec#t maNoritatea celorlalte n mod tipic, au guri enorme acolo
unde cineva a aplicat Tactica %misiunii i a smuls din ele fapte relevante sau care confer
ec9ilibru

TA-T*-A G!"!'A4*TED** Aici, detaliile care,ar putea duce la opoziie birocratic
sau politic sunt glosate cu un aer de abstracie aerian
-omunicatele diplomatice sunt doldora de asemenea e$emple 3 de unde i stilul lor care
frecvent amorete creierul

TA-T*-*4! T!>P%'*HE'** n acest caz, cea mai comun modalitate de abordare
const n am#narea transmiterii unui mesaN p#n c#nd e prea t#rziu ca receptorul s mai poat
face ceva 8ocumentele groase ale bugetului sunt tr#ntite n poala legislatorilor, care trebuie s le
rspund n c#teva zile 3 cu mult nainte de,a fi apucat s le digere i analizeze inteligent Autorii
discursurilor de la -asa, Alb sunt cunoscui pentru obiceiul de,a preda ciornele cuv#ntrilor
prezideniale n ultimul moment posibil, *s#ndu,le celorlali membri ai personalului minimum de
timp s se amestece n te$t

TA-T*-A P*P!T!* n virtutea ei, datele, informaiile i cunotinele sunt picurate n
doze mici, la intervale mari, n loc de a fi compilate ntr,un singur document Astfel, configuraia
evenimentelor se fractureaz i devine mai puin vizibil pentru receptor

TA-T*-A CA4.4.* (!*(>*- -#nd cineva se pl#nge c e inut neinformat, Nuctorul
iret i e$pediaz at#t de multe 9#rtii, nc#t receptorul e necat sub ele i nu poate gsi n tot
tumultul faptele eseniale

TA-T*-A CAP%'*4%' Aici, alturi de c#teva fapte reale se lanseaz un nor de zvonuri
vaporoase, aa c receptorii nu le mai pot discerne pe unele de altele

TA-T*-A (.+4AT.4.* "AP%* % poveste fals e plantat n strintate pentru a fi
culeas i retiprit n presa de,acas Aceast tactic este folosit de ctre ageniile de informaii
i propagand 8ar, uneori, ricoeul e inadvertent 3 sau, cel puin, aa pare
-6 A, a plantat odat n presa italian o poveste despre teroritii din ;rigzile 'oii
Aceast relatare a fost preluat i inclus ntr,o carte publicat n (tatele .nite, ale crei palturi
au fost citite de ctre (ecretarul de (tat din vremea aceea Al )aig -#nd )aig a comentat
povestea ntr,o conferin de pres, remarcile lui au fost, la r#ndul lor, ncorporate n versiunea
finisat a crii Acest proces de auto,referin e mult mai comun dec#t ne,am imagina

TA-T*-A >*"-*."** G%G%"AT! +cut celebr de ctre ministrul cu propaganda al
lui )itler, Rosef Goebbels, se bazeaz pe ideea c dac o minciun e destul de macro, va +i
crezut mai uor dec#t orice numr de simple micro,minciuni n aceasta categorie s,a nscris
raportul rsp#ndit de >oscova n 65=< care pretindea c epiderma mondial de (*8A ar fi fost
lansat de ctre - * A n cursul e$perimentelor din >arVland cu ageni de rzboi biologic
Propagat amplu n Nurul lumii, zvonul e repudiat categoric de ctre oamenii de tiin rui

TA-T*-A *"C!'(E'** Puine e$emple de intervenie sau masaN aplicat faptelor
necesit at#t de mult obrznicie ca Tactica *nversrii
Aceasta pur i simplu ntoarce pe dos un mesaN dat (,a nregistrat nu demult un e$emplu
n *srael, unde nu se fcea deloc risip de dragoste ntre primul ministru Iitz9aK (9amir i
ministrul de e$terne (9imon Peres 4a un moment dat, (9amir a instruit >inisterul de !$terne s,
i notifice ambasadele din toat lumea c Peres nu are autoritatea s convoace o conferin
internaional orientat spre rezolvarea problemei araboisraeliene
Personalul lui Peres din >inisterul de !$terne a primit mesaNul primuui ministru, dar pur
i simplu 6,a aruncat la co i a trimis telegrame n care se spunea e$act contrariul -#nd un
funcionar superior a fost ntrebat mai t#rziu cum a fost posibil s se nt#mple una ca asta, a
replicat/ -um mi putei pune o asemenea ntrebareP (untem n rzboi
4.PTET%'* 4E."T'*-* ?l ?!+* AT%T?T*.T%'*
8at fiind aceast lung lista de te9nici uzitate pe scar larg pentru doftoricirea
mesaNelor care curg prin birourile guvernamentale, devine evident ca puine declaraii, mesaNe sau
fapte din viaa politic sau guvernamental pot fi evaluate dintr,o oc9ire >aNoritatea dalelor,
informaiilor i cunotinelor circulate n guverne sunt at#t de procesate politic, nc#t c9iar dac
ne ntrebm -ui bonoP
S -ui i foloseteP
S ?i c9iar i dac ni se pare c am gsit un rspuns, s,ar putea tot s nu fim n stare s
croim drum prin caier p#n la realitatea de sub el
?i toate acestea se nt#mpl nainte ca mass,media s reproceseze mai departe realitatea
pentru a o circumscrie propriilor ei cerine >asaNul mass,media nu face dec#t s denatureze i
mai mult faptele
*mplicaiile celor pe care tocmai le,am vzut aNung p#n n miezul relaiei dintre
democraie i cunoatere .n public informat se consider a fi condiia preliminar a democraiei
8ar ce vrem s spunem prin informatP
'estr#ngerea secretomaniei guvernamentale i c#tigarea accesului publicului la
documente sunt necesiti ale oricrei democraii 8ar acetia nu sunt dec#t nite firavi primi pai
-ci pentru a nelege aceste documente avem nevoie s tim cum au fost influenate pe drum,
trec#nd din m#n,n m#n, de la un nivel la altul i de la agenie la agenie prin mruntaiele
birocratice ale guvernului
8eplinul coninut al oricrui mesaN nu apare pe pagin sau pe displaVurile computerelor
8e fapt, cel mai important coninut politic al documentului poate fi istoria procesrii sale
4a un nivel i mai profund, ubicuitatea acestor info,tactici, cum nu se poate mai rsp#ndit
e$ploatate, arunc ndoiala asupra oricrei noiuni care mai dinuie c a guverna este o activitate
raional sau c liderii sunt capabili de decizii cu baza obiectiv
&inston -9urc9ill avea dreptate c#nd refuza s citeasc analizele de informaii cernute i
digerate, insist#nd s vad n locul lor documentele autentice U0X n forma lor original, astfel
nc#t s,i poat +orma propriile preri 8ar e evident imposibil ca orice factor de decizie s
citeasc toate datele brute, toate informaiile, i s se descurce cu toate cunotinele necesare
deciziilor sale
-eea ce am vzut aici nu sunt dec#t c#teva dintre trucurile comerului e$ploatat de acerbii
lupttori corp,la,corp politici i atottiutorii efi din capitalele lumii, de la (eul la (tocK9olm sau
de la ;onn p#n la ;eiNing
Politicienii i birocraii istei tiu n ad#ncul lor c datele, informaiile i cunotinele sunt
arme adverse 3 ncrcate i gata s trag 3 n luptele de putere care constituie viaa politic
-eea ce maNoritatea lor nc nu tiu, ns, este c toate aceste mac9iavellice comploturi i
dispozitive trebuie, privite acum ca nite Nucrii de grdini -ci lupta pentru putere se sc9imb,
atunci c#nd cunoaterea despre cunoatere devine principala surs a puterii, 8up cum vom
vedea mai departe, suntem pe punctul s intrm n era meta,tacticilor din moara mintaN pe care
o numim guvern, transplant#nd ntregul Noc al puterii la un nivel i mai nalt
>!TA,TA-T*-*
%premier neobservat a politicii s,a nregistrat n 65=5 Acela a fost anul c#nd Ro9n
(ununu s,a instalat la -asa Alb ca ef al personalului prezidenial, devenind, dup toate
probabilitile, cel mai bine plasat coniputemiK de pe glob ntr,o lume pocnind de rnicrocipuri,
era prima persoan alfabetizat n ale computerelor care ocupase vreodat un pisc al puterii
politice
-alificat ca inginer mecanic, (ununu i fcuse studiile de doctorat la *nstitutul de
Te9nologie din >assac9usetts i era cunoscut ca un geniu care putea depista i corecta erorile de
programare i discuta modelele matematice de a baza unei declaraii cu impact asupra mediului
ambiant
%rice s,ar fi crezut despre vederile lui politice, (ununu nelegea incontestabil potenialul
de putere al informaiei computerizate
nainte de a sosi n &as9ington, (ununu lucrase ca guvernator al statului "eO )amps9ire
-#nd (ununu a instalat un sistem electronic de control fiscal i financiar pentru stat, membrii
legislativului au pretins accesul la datele nmagazinate n mainfratve,uM * ; > (ununu le,a
trecut pe linie moart propunerile, declar#nd/ Cor obine ceea ce credem noi c le e necesar n
conformitate cu revista TimeF(ununu prea s ncerce omutare a balanei puterii politice, prin
meninerea datelor financiare computerizate ale statului str#nse la pieptul lui
n final, guvernatorul a fost nevoit s emit unei oficialiti legislative o parol care,i
premitea accesul n dnele Udar nu toateX dintre datele disputate 8e asemenea, dei un tribunal de
stat proclamase dreptul cetenilor de a vedea i copia documentele publice, (ununu a insistat c
8ecizia nu se aplica i datelor computerizate n calitatea sa de guvernator, (ununu a
neles pe deplin puterea cunoaterii despre cunoatere0
!(-)*>%?* ?l >."-*T%'*,>*"TA4*
FAciunea lui (ununu n "eO )amps9ire nu a fost deloc subtil
?tampilarea unui document drept confidenial sau restr#ngerea accesului este o tactic
secular *nstrumente mai noi i mai puternice 3 dintre care, multe bazate pe computere 3 le stau
acum la dispoziie acelora care doresc s controleze datele, informaiile i cunotinele
8e fapt, suntem martorii unui transfer pe un palier mai nalt 3 i mai puin vizibil 3 al
luptei pentru putere care reflect nivelul cresc#nd al abstraciei i comple$itii societii n
general, odat cu propagarea economiei supra,simbolice
( lum, de e$emplu, computerele +olosim acum computere pentru a construi alte
computere >ai elaborm i - A ( !
S *ngineria softOare asistat de computer66A Aceasta se bazeaz pe ceea ce s,ar puta
numi meta,softOare 3 un softOare conceput spre a produce softOare "e putem imagina un
viitor n care - A ( ! (e folosete pentru a produce meta,so^fOare, afl#ndu,se el nsui ntr,un
soi de regres infinit, pe msur ce procesul urc la nivele de abstracie tot mai nalte
(imilar, la nceputul anilor F=@, softOare,ul de desfurtor s,a rsp#ndit rapid prin
lumea afacerilor Aceste programe de computer permiteau sutelor de mii de utilizatori s nscrie
numerele n coloane i iruri, ca ntr,un registru, i s le manipuleze cu uurin ntruc#t puteau
arta automat cum sc9imbarea unui numr sau a unei variabile le putea afecta pe toate celelalte,
ele au deprins o ntreag generaie de utilizatori s g#ndeasc n termenii scenariilor cu dar
dac -e s,ar nt#mpla dac am ridica preul unui produs cu 7[P 8ar dac am putea scoate pe
pia noul produs cu o lun mai devremeP 8esfurtoarele, ns, asemenea registrelor
tradiionale, erau bidimensionale, plate ca o tabl de a9
n 65=5, 4otus 8evelopment -orporationprincipalul furnizor de desfurtoare, a introdus
programul 6,7,1 'elease 1@ Acesta putea fi folosit pentru a crea desfurtoare tridimiensionale
,ec9ivalentul contabilicesc al mutrii pieselor de a9 i n sus i,n Nos, pe l#ng micrile
convenionale nainte,i,napoi, la,st#nga,i,la,dreapta, de pe tabla de a9
!l le permite utilizatorilor s simuleze sc9imbarea unei afaceri sau a unui proces n
moduri mult mai comple$e i revelatoare i ndeamn s formuleze ntrebri cu dar,dac mult
mai inteligente, la un nivel incomparabil mai nalt
66A Un origX computer,assisted softOare engineering Un, trX
"oul sistem de creare a avuiei presupune o for de munc saturat de simboluri
!$punerea continu la diluviul de date ,mass,media, computere, 9#rograie, fa$uri, telefoane,
filme, afie, reclame, memorii, facturi, inventare i o mie de ali stimuli simbolici, cu milioane de
oameni c9eltuindu,i timpul pentru a participa la ntruniri, a prezenta idei, a convinge, a negocia
i a face sc9imb de imagini i pe multe,alte ci 3 impune o populaie cresc#nd info,
cunosctoare
ntocmai cum esc9imoilor li se dezvolt o acut sensibilitate fa de diferenele
proprietilor zpezii, iar fermierii pot simi aproape intuitiv sc9imbrile meteorologice i ale
solului, muncitorii,mintali devin reglai pentru acest ambient informaional
(ofisticarea tot mai pronunat i oblig pe cei de la putere s caute instrumente noi, la
nivel superior, de persuasiune i^sau control social
(ateliii, video,casetele, specializarea ngust, identificarea nielor, alegerea gruprilor,
int, reelele e$tra,inteligente, ta$area instantanee, simularea, modelarea matematic i alte
asemenea te9nologii devin o parte luat,drept,garantat a ambientului politic din naiunile
mbelugate *ar alturi de toate acestea, apar noi ci de a manipula informaiile computerizate
care fac ca toate info,tacticile convenionale ale politicianului sau birocratului s par pe l#ng
ele grosolane i inepte
Prin urmare, mpreun cu sc9imbrile din cadrul general al populaiei, Falimentate cu
sc9imbul n noul sistem de creare a bogiei, apare o promovare paralel a instrumentelor
manipulrii folosite de politicieni i oficialitile guvernamentale pentru a se ine de puterea lor
8espre acest lucru este vorba n meta,tactici
A8!CE' -%"T'A P.T!'!
Pentru a percepe ceea ce se nelege prin meta,tactici, g#ndi i,v un moment la afaceri
*nvestitorii naivi privesc linia de la fund a unei companii pentru a,i estima robusteea
rprofitabilitatea 8ar, dup cum se e$prim revista +ortune, profiturile, precum carnaii, U0X
sunt mai stimate de ctre cei care tiu cel mai puin din ce anume sunt compuse
*nvestitorii sofisticai, aadar, nu studiaz numai linia de la fund, ci i ceea ce se ascunde
ndrtul ei 3 aa,numita calitate a c#tigurilor
(e uit la numerele din care sunt alctuite numereleL la ipotezele pe care se bazeazL i
c9iar i la modelele contabile i informatice care le manevreaz Aceasta e analiza laun nivel mai
nalt !ste, am putea spune, un e$emplu de meta,analiz simpl
G#nd G > Poate aduga legal 7@@@@@@@@@ Z profiturilor sale
UostentativeX pe un an, sc9imb#nd lungimea intervalului de timp pe parcursul cruia i se
depreciaz uzinele, modific#nd felul n care raporteaz asupra planului de pensionri, Nuc#ndu,se
cu estimaiile afectate inventarelor i sc9imb#nd presupusa valoare a mainilor pe care le vinde,
g#ndi i,v ce pot face cu contabilitatea lor guvernele sau ageniile acestora
Guvernele, firete, i gtesc catastifele, cel puin de la inventarea, de ctre veneieni, a
registrelor cu dubl intrare, n secolul al MlC,lea
Gtesc tot felul de date, informaii i cunotine, nu numai bugetare sau financiare, de la
+acerea 4umii ncoace -eea ce e nou este capacitatea de a prNi, fiesau coace cu microunde
materialul, folosind computerele
-omp ierele fac treburi bune (poresc vast KnoO,9oO,ul potenial disponibil factorilor de
decizie >resc eficiena multor servicii, ANut la integrarea proceselor comple$e
'evoluia computerelor face posibil modelarea 3 i, prin urmare, nelegerea 3 feluritelor
probleme sociale, de la omaN p#n *a scumpirea serviciilor de sntate i ameninrile ecologice,
n moduri niciodat posibile p#n,n prezent Putem aplica modele multiple unui acelai fenomen
Putem e$amina interdependena multor factori Putem s crem baze de date pe o scar fr
precedent, i s analizm datele n moduri e$trem de sofisticate
%riunde prinde rdcini noul sistem de creaie a averii, guvernele nu mai pot funciona
fr computere, cum n,o pot face nici afacerile ?i nici n,am dori s poat Guvernele erau mai
puin democratice nainte de apariia computerelor i a altor te9nologii avansate de informare
8ar politica se refer la putere, nu la adevr 8eciziile nu sunt bazate pe descoperiri
obiective sau nelegere profund, ci pe conflictul de fore, fiecare urmrindu,i propriul interes
contientizat -omputerele nu pot elimina aceste necesare Ui utileX lovituri, fandri i parri ale
luptei pentru putere n sc9imb, le ridic la un nivel mai nalt
4iderii politici i birocraii superiori nii subestimeaz noul grad al
8ependenei lor de computere 3 i, implicit, al propriei vulnerabiliti n faa celor care
tiu cum s le manipuleze n scopurile puterii >otivul acestui fapt este acela c maNoritatea
procesrilor guvernamentale pe computer au loc n mod tipic la nivelurile cele mai de Nos, nu la
cele superioare, ale ierar9iei muncii,mintale "u vedem Preedini sau fruntai de partid tast#nd
pe KeVboard,$$n sau zg#indu,sc la displaVuri Totui, oamenii de la v#rf rareori iau o decizie, de
la alegerea unui avion de rzboi p#n la determinrile politicii fiscale, lotul se fundamenteaz pe
fapte manipulate la un moment dat de ctre specialitii ce folosesc computereleF
*ndiferent c e vorba de paturile de spital, controlul importurilor sau inspecia crnii, la
vremea c#nd orice problem sau politic aNunge s fie votat ori 9otr#t, ea a fost descris Ui
contra,descrisX n termeni cuantificai, agregai, abstractizai i pre,formatai pentru computer
?i n toate punctele acestui proces, de la crearea unei baze de date p#n la modul cum e
clasificat informaia i softOare,ul folosit pentru a o analiza, informaia este desc9is unor
manipulri at#t de subtile i adesea invizibile, nc#t info,tacticile politice standard, ca secretul sau
scurgerile, par comparativ cu ele de,a dreptul primitive
-#nd adugm distorsiile produse de meta,tactici pe l#ng cele introduse deliberat de
ctre oficialiti sau politicieni care practic infoNocurile convenionale descrise n capitolul
trecut, nu putem aNunge dec#t la o singur concluzie/
-unotinele politice aNung la factorul de decizie numai dup ce au trecut printr,un labirint
de oglinzi deformante >#ine, oglinzile nsele vor reflecta alte oglinzi
8!G!T.4 'EP*T
% literatur internaional de specialitate n acumulare rapid nir poveti macabre
despre crima pe computer 3 delapidri din bnci, spionaN, virui trimii de un computer s
distrug coninutul altora +ilme cad &argames66: au dramatizat pericolele intrrii
neautorizate n computerul i sistemele de comunicaii care controleaz armele nucleare
-onform unui raport publicat n +rana, >afia a rpit un funcionar al * ; > ?i i,a tiat
degetul fiindc avea nevoie de amprenta lui pentru a penetra un sistem de securitate computerizat
8epartamentul Rustiiei din ( . A A definit o duzin de metode diferite folosite n
activitatea infracional bazat pe computere Gama lor variaz de la comutrile sau modificrile
de date dup intrarea n computer, p#n la nscrierea de instruciuni cu auto,camuflare n softOare
i interceptarea computerelor -azuri amplu mediatizate de virui ai computerelor au ilustrat
potenialul de sabotaN fa de comunicaiile i calculaiile militare i politice
8ar p#n,n prezent s,a acordat relativ puin atenie modurilor n care te9nici similare ar
putea afecta viaa politic
66: Rocuri de,a rzboiul, ( . A 65=1, (9erOood^> G >^.A, r Ro9n ;a%9am
-u >att9eO ;n$lericK, 8abneV -olcman Ru9n &ood UntrX t ntr,o zi a anului 65=B,
Rennifer Juiper, o consultant din statul maNor al congressman,ului !d Hsc9au, i,a vzut
displaVul computerului strng#ndu,se -#nd a pus din nou aparatul n funciune, dispruser dou
sute de scrisori Patru zile mai t#rziu, din computerul congressman,ului Ro9n >c-ain au disprut
sute de scrisori i adrese Poliia din -apitol )ill, declar#nd c eliminase ipoteza unei erori a
personalului, a lansat o anc9et penal
-onform cu Hsc9au, el nsui fondator al unei firme de softOare pentru computere nainte
de a fi intrat n politic, toate birourile de pe -apitol )ill pot fi sparte astfel U0X (e poate bloca
total munca unui membru al -ongresului
(criind n *nformation !$ecutive, specialistul R A TuNo a subliniat c, n vreme ce prin
birourile avocailor americani funcioneaz 7:@@@@ de procesoare de cuvinte, devine fezabil
pentru consilierul lipsit de scrupule, adversar al unui avocat, s capturezeNnformaii
compromitoare prin accesare ilegal a computerului acestuia 3 iar asta se poate realiza cu
ec9ipamente electronice ieftine, de v#nzare la ;araca 'adio din col
Politicienii i funcionarii, ns, pot fi c9iar i mai vulnerabili >ii de computere, dintre
care multe legate n reele, se gsesc acum n cabinetele -ongresului, domiciliile oficialitilor
alese i ale lobbV,itilor, precum i pe birourile a sute de mii de sluNbai civili care reglementeaz
totul, de la cotele de soia p#n la standardele de siguran ale cltoriilor aeriene
*ntrarea neautorizat i secret poate provoca necazuri fr sf#rit i comutri de putere n
moduri neateptate
-omputerele mai populeaz tot mai mult i sediile campaniilor electorale Astfel, Nocuri
noi, virtualmente nedetectabile, se pot practica p#n i n urna de votare propriu,zis
-!'"%;24 " .'"A 8! C%TA'!
4a (eul, -oreea de (ud, n decembrie 65=<, dup aisprezece ani de regim militar, au avut
loc alegeri generale 'ezultatele acestei nd#rNite confruntri tripartite au fost n final acceptate,
iar ara i,a vzut de treburi
8ar, n perioada imediat urmtoare, observatorii politici au remarcat anumite
particulariti ale scrutinului
>arNa procentual a nvingtorului, stabilit n rapoartele preliminare, a rmas ciudat de
constant pe tot timpul nopii i n toate regiunile .n candidat al opoziiei, e$trem de populaia
aruncat ndoiala asupra propriei sale victorii n provincia JOangNu, spun#nd c nu,i venea s
cread c efectiv adunase 5A[ din voturi *n cel mai bun caz, declara el, ar fi trebuit s c#tige
ma$imum =@[ A crescut suspiciunea c cineva umblase nu la umele de votare, ci la computerele
care compilau rezultatele
Aceast bnuial nu s,a confirmat niciodat, din c#te tim, dar >aggie +ord,
corespondenta +inancial Timesla (eul, cit#ndu,6 pe un analist politic din &as9ington, a atras
atenia c ar fi foarte uor s se sc9ieze pe computer modelul unui rezultat acceptabil Acesta s,
ar putea aNusta pentru percepiile oamenilor asupra opiunilor electoratului, precum i categoriilor
sociale, regionale i de v#rst, i a evenimentelor din timpul campaniei, .Ni asemenea model ar
putea propune proporia unei maNoriti
Totodat, un astfel de model s,ar putea folosi, se presupune, i pentru acroi subtil
rezultatele n districte c9eie, spre atingerea victoriei fr a lsa urme vizibile Acest lucru e
posibil dac un programator sofisticat, c#tig#nd accesul *a parola adecvat, instruiete
computerul s crediteze un procentaN din voturile unui candidat celuilalt, dup care s acioneze a
trap 3 care, efectiv, terge orice nregistrare a celor nt#mplate
Proiectul de Ceg9e !lectoral al *nstitutului de -ercetri pentru Politic .rban, baz#ndu,
se n parte pe activitatea a doi cercettori informaticieni de la .niversitatea Princeton, Ron '
!dOards i )oOard RaV (trauss, conc9ide c intervenia numrrii computerizate a voturilor n
ultimele dou decenii a creat potenialul unor fraude i erori electorale pe o scar anterior
inimaginabil
>ulte oficialiti electorale curente nu sunt de acord, dar Ceg9ea !lectoral a c#tigat
spriNinul *ui &ittis ) &are, cercettor respectat *a -orporaia 'and &are se e$prim c9iar mai
dramatic/ vulnerabilitatea sistemelor electronice de votare este at#t de mare nc#t probabil c un
-ernob#l sau un T > * bT9ree >iles *slandc ateapt s se nt#mple undeva la nite alegeri,
ntocmai cum un cutremur de gradul = pe scara 'ic9ter ateapt s se nt#mple n -alifornia
( avansm aceste scenarii, recunoscut speculative, cu nc un pas
*maginai,v ce s,ar putea face dac ordinatorul ar fi servit de te9nicieni, programatori
sauj integratori de sisteme lucr#nd pentru o corporaie multinaional care dorete, s zicem,
eliminarea unui anumit senator din parlament (au nc9ipuii,v c urna de votare electronic se
afl sub controlul secret, indirect, nu al unui partid sau corporaie, ci al unei puteri strine
Alegerile ar putea fi contrabalansate adug#nd sau scz#nd un mic 3 neobservat 3 numr de
voturi din fiecare circumscripie "imeni n,ar afla vreodat
-aveat candidatulW
%E,>,." ".>E'W
Culnerabilitatea nu se afl numai nuntrul computerelor, sau n perioadele de alegeri, ci
i n felul cum sunt folosite 3 sau nu sunt folosite66B 3 datele, informaiile i cunotine generate
de computer
%ficialitile i politicienii detepi, desigur, fac ceea ce,au fcut n general
dintotdeaunaoamenii detepi c#nd li s,au prezentat noi informaii
-er s afle mai multe despre sursele lor i despre credibilitatea datelor pe care se
ntemeiazL observ dac e$ist inconsecvene sau goluriL pun la ndoial statisticile prea
normaleL evalueaz logica, i aa mai departe
Ructorii mai inteligeni ai puterii iau n calcul i canalele prin care a sosit informaia i
revd intuitiv n minte feluritele interese care au putut s fi masat informaia n tranzit
%amenii cei mai inteligeni 3 minoritatea unei mici minoriti 3 fac toate cele de mai sus,
dar mai aduc n discuie i ipotezele i c9iar ipotezele mai profunde pe care se fundamenteaz
ipotezele mai superficiale, *n sf#rit, oamenii imaginativi 3 poate, cei mai puini dintre toi 3
c9estioneaz ntregul cadru de referin
+uncionarii guvernamentali se nscriu n toate cele patru categorii
%ricum, n toate rile 9ig9,tec9, sunt at#t de 9ruii, at#t de presai, nc#t le lipsete n
mod tipic anvergura de timp i atenie, dac nu i mintea, pentru a g#ndi dincolo de faptele
superficiale asupra crora sunt ndemnai s ia decizii >ai ru, toate birocraiile descuraNeaz
g#ndirea dinafar cadrului i e$aminarea premiselor de la rdcin Ructorii puterii profit de
aceast situaie
-#nd 8avid (tocKman, care conducea %ficiul de >anagement i ;uget al ( . A, a
propus reduceri bugetare Preedintelui i personalului -asei Albe, el a ales cu griN programe care
nu nsumau dec#t 67[ din bugetul total 8iscut#nd aceste reduceri cu superiorii si, n,a precizat
nici un moment conte$tul
(criindu,i memoriile, ulterior, (tocKman a precizatL -eea ce nu i,au dat seama 3
fiindc n,am spus,o niciodat clar 3 era c lucram doar ntr,un col mic al bugetului total0 "ici
mcar nu ne uitaserm la trei programe gigant care reprezentau Numtate din bugetul intern/
(ecuritatea (ocial, beneficiile veteranilor i ngriNirile >edicale
(ingure acestea trei costau 7:@@@@@@@@@@ Z pe an Programele pe care le,am tiat au
economisit 7:@@@@@@ Z Preedintele i personalul de la Flfi Un orig,X Roc de cuvinte mai
sugestiv, are used and misased _ sunt folosite n scopuri bune i rele UntrX
-asa Alb vedeau v#rful unui iceberg al bugetuluiL n,au aflat despre enorma mas care
plutea sub suprafaa apei U0X
"imeni n,a adus n discuie ceea ce nu se recapitula
!rau ignorani de bunvoie, prea grbii ( ntrebe, sau orbii de ctre (tocKman, un
maestru al prestidigitaiei statistice Totui, maNoritatea factorilor de decizie rareori pun la
ndoial numerele care le,au fost ronite dinainte
Astfel, (idneV Rones, fost (ubsecretar al -omerului, a propus odat nfiinarea unui
-onsiliu al -onsilierilor (tatistici care s,6 serveasc pe Preedinte *potetic, ar fi trebuit s,i
poat spune Preedintelui cum erau masate notoriile statistici ale numrtorilor de trupuri din
timpul 'zboiului din Cietnam (au de ce - * A,ul i Pentagonul nu puteau cdea de acord
asupra puterii reale a testelor nucleare sovietice i, prin urmare, dac . ' ( (,ul viola sau nu
Tratatul de *nterzicere a Testelor ia 4imit din 65<: (au de ce cifrele 8epartamentului
-omerului privind produsul naional brut erau e$agerate grosolan la un moment dat, apoi
coriNate pentru a demonstra c economia era aproape n recesiune
n fiecare caz, motivele erau profund te9nice 3 dar mai erau, inevitabil, i politice -9iar
i cele mai aparenl,obiective numere fuseser ndreptate cu ciocanul prin aciunea luptei politice
pentru putere
;iroul de 'ecensm#nt al ( . A (e c9inuie mai mult dec#t maNoritatea ageniilor s,i
fac publice definiiile i procedurile statistice, astfel ca beneficiarii s,i poat forma propriile
opinii fa de valabilitatea cifrelor lui !$perii si la v#rf sunt gata ns s admit c asemenea
rezervri i note de subsol sunt de regul ignorate *a &as9ington
-onform afirmaiilor unui lucrtor la 'ecensm#nt/ Politicienilor i, presei nu le pas
Tot ce spun e 8,m,un numrW
!$ist dou motive pentru acest lucru .nul este simpla naivitate n pofida a tot ceea ce,
am aflat n generaia trecut despre caracterul prefcut al at#tor date de computer aparent
temeinice, dup cum spune funcionarul de la 'ecensm#nt rspunztor cu planificarea i
procesarea datelor automate, ce zice computerul este i acum considerai liter de !vang9elie
8ar e$ist un motiv i mai profund -ci tacticienii politici nu umbl n cutarea
adevrului academic sau mcar a simplei e$actiti !i caut muniie pe care s,o foloseasc n
Nnfo,Oar,uri 8atele, informaiile i cunotinele nu trebuie s fie e$acte sau adevrate pentru
a spulbera un oponent
"?!4E-*."* 4A ;AHA 8! 8AT!
Guvernele se bazeaz tot mai mult pe bazele de date nmagazinate n computer -#t
vreme restr#ngerea de ctre (ununu a accesului la date e un e$emplu al banalelor info,tactici n
aciune, interveniile subtile n baza de date reprezint o pild de meta,tactic
>eta,tacticienii atac baza de date nu control#nd accesul, ci determin#nd din capul
locului ce se poate include sau nu n ea
-9estionarul recensm#ntului la zece ani folosit n (tatele .nite trebuie s fie aprobat de
ctre -ongres .n funcionar superior al ;iroului de 'ecensm#nt spune/ -ongresul e$ercit
asupra noastr diverse presiuni %perm un sondaN asupra finanrii fermelor -ongresul ne,a
instruit s nu colectm datele, fiindc ar putea fi folosite pentru a tia spriNinul federal pentru
fermieri -ompaniile din cadrul tuturor industriilor preseaz i ele ;iroul s ntrebe, sau s evite
a ntreba, anumite lucruri 8e e$emplu, s,a cerut includerea unei ntrebri despre locuinele
mobile, n cadrul anc9etei fcute asupra spaiilor locative pentru a furniza date necesare unei
companii de resort ntruc#t numrul de ntrebri care se pot include n c9estionar este
ntotdeauna limitat, lobbV,itii se lupt ntre ei i aplic aprige presiuni asupra ;iroului
*ndiferent c#t de computerizate i aparent obiective sunt, bazele de date reflect astfel
valorile i relaiile de putere ale societii
-ontrolul asupra a ceea ce intr,n actualele baze de date ce se multiplic la nesf#rit este,
oricum, cea mai simpl meta,tactic >ult mai subtile sunt tentativele de a controla modul de a
nscrie datele n categorii sau clase
-u mult nainte de era computerelor, ntr,o vreme c#nd guvernul ( . A !ra preocupat
de supra,concentrarea n industria automobilistic, General >otors a angaNat un lobbV,ist care
aparinea de o organizaie puin cunoscut, -onsiliul .tilizatorilor de (tatistici +ederale (arcina
sa era de a se asigura c cifrele pentru acea ramur industrial erau grupate laolalt astfel nc#t s
nu mai poat fi niciodat dezagregate n public 3 astfel, gradul de concentrare economic put#nd
fi e$primat n termenii mrirnii ma$ime a unei cote,pri din industrie ce putea fi controlat de
ctre cele trei mari companii, clar niciodat de marea companie singur 3 General >otors
Astzi, se folosesc sisteme evoluate pentru a inde$a, clasifica L categorisi datele care se
scurg n bazele computerelor -u aNutorul ordinatoarelor, aceleai date pol fi tiate sau
recatalogate n multe feluri
8iferite Astfel, se poart intense btlii politice pentru c9estiuni din ce n ce mai obscure,
abstracte i aparent te9nice
>ulte lupte pentru putere au loc privind indicatorii folosii n bazele de date i importana
relativ ce li se atribuie 8ac vrei s tii c#i ngeri pot dansa pe,un v#rf de focos nuclear, ce le
numrai, aureolele sau 9arpeleP Paturile de spital, care pot fi numrate cu uurin, se presupune
uneori c sunt un indicator al nivelului serviciilor de sntate ale unei comuniti Ar fi, ns, o
unitate de msur mai adecvat numrul medicilor la suta de locuitoriP ?i ce relev oricare dintre
acestea dou despre sntatea efectiv a localnicilorP "umrul de paturi poate reflecta
programele de subvenionare ale guvernului, care rspltete sau penalizeaz spitalele bazate pe
numrtoarea paturilor, mai degrab dec#t pe oferta de reale servicii pentru comunitate
Pentru a ne forma o imagine clar a necesitilor de sntate ale populaiei, ar trebui s
numrm pacieniiP TratamenteleP "orma de viaP
>ortalitatea infantilP Alegerea unui indicator sau a unei grupe de indicatori nu va prea
afecta rezultatul
>eta,tacficienii cunosc principiul &I>*&IG 3 &9at Iou >easure is &9at Iou Get6
d<
4iste de e$peri, ec9ipe de specialiti guvernamentali, lobbV,iti i alii se iau la tr#nt
adesea cu ntrebrile de acest gen -#t vreme unii participani nu sunt destul de detepi pentru a
pune ntrebri cu btaie n profunzime sau a nelege safpnificaiile ascunse, alii pot i o fac Prin
aceasta, se lupt n mod tipic pentru propriile lor interese comerciale sau departamentale 8ei
purtate ntr,un Nargon de nalt te9nicitate, conflictele sunt adesea, de fapt, intens politice
>aNoritatea acestor ncierri au loc n afara vederii publicului, i mult sub nivelul
superiorilor i al membrilor de -abinet, care rareori au timp sau c9ef s neleag motivaiile
ascunse ale fiecrui caz 4ipsindu,*e acestea, precum i antrenamentul necesar pentru a croi prin
baraNul de fapte i pseudo,fapte propriu,zise, factorii de decizie sunt nevoii s se bizuie mai mult
pe specialitii te9nici
>onitorizarea mai multor variabile, plus enormul salt n capacitatea procesrii de date,
devenit posibil datorit computerelor, sc9imb 6 problema cu care se confrunt factorii de
decizie, din subsarcin, n suprasarcin informaional
Aceast suprasarcin mai nseamn i c interpretarea devine mai important dec#t simpla
colectare 8atele Ude calitate variabilX e$ist din
\ 66< -eea ce >asori !ste -eea ce %blii UntrX belug nelegerea e cea rar 8ar trecerea
accentului pe interpretare nseamn un surplus de procesare la nivele mai nalte n ierar9ia
muncii,
Ymintale -eea ce modific relaiile de putere c9iar i ntre e$peri nii
>ai mut i terenul de Noc al info,tacticienilor la un meta,nivel, mult mai nalt
.n e$emplu perfect are de,a face cu cele mai noi sisteme de observaie prin satelit folosite
pentru a monitoriza conveniile americano,sovietice de control al armamentului (ateliii recent
lansai transmit un asemenea potop de date 3 din amplasamentele lor pe orbit, pot delecta
obiecte mici de c#teva zeci de centimetri 3 nc#t torentul i neac pe interprei
T9omas 'ona, director adNunct al %ficiului de ?tiin de la -asa Alb, precizeaz/ n
trecut, problemele se refereau cel mai mult la perceperea datelor Acum e vorba mai mult de
filtrarea i interpretarea lor
(implul volum, consemneaz revista (cience, amenin s cov#reasc p#n i armate
ntregi de analiti, duc#nd la presiuni pentru automatizarea funciei de interpretare
Acest lucru, la r#ndul su, ncuraNeaz o mai mare dependen de inteligena artificial i
alte instrumente ale ingineriei cunotinelor
+olosirea lor, ns, ridic i mai sus nivelul de abstracie, ngrop#nd
(upoziiile critice ale sistemului sub straturi tot mai grele de deducie
n afaceri, conform revistei 8atamation, corporaiile caut s nglobeze capacitile de
deducie ale sistemelor e$perte n sistemele lor computerizate e$istente Creo 77@@
daYasemenea sisteme e$perte opereaz deNa n America de "ord, fc#nd totul, de la
diagnosticarea dereglrilor n mainile din fabrici, p#n la analizarea scurgerilor c9imice i
aplicaiile estimative pentru asigurrile pe via (istemele e$perte se rsp#ndesc i n guvern,
unde au fost folosite c9iar i de + ; * Pentru a aNuta la anc9etarea crimelor n serie
-eea ce implic acest lucru e dependena de reguli comple$e, obinute de la e$peri de tot
felul, c#ntrite, sistematizate i instalate n computere pentru a spriNini luarea deciziilor "e putem
atepta la rsp#ndirea unor te9nologii similare i n guvern 3 inclusiv n viaa politic nsi, unde
deciziile trebuie adesea s fie luate pe baza unei mase comple$e, imprecise, interrelaionate
Ambigue, de fapte, idei, imagini i propuneri, precum i nelciuni pur i simplu, intenionate s
produc transferuri de putere
%ricum, aceste ustensile nseamn c logica determinant a deciziilor este i mai
ncastrat i, ca s zicem aa, invizibilizat n mod parado$al, nsui sistemul care livreaz
informaia lmuritoare propriu,zis devine mai opac fa de maNoritatea beneficiarilor si ultimi
Acesta nu e un motiv de,a se evita inteligena artificial i sistemele e$perte *ndic, ns,
un proces profund, cu ramificaii importante pentru democraie
Politica n,a fost niciodat, n vreo trecutF !poc de Aur, mai pur 8e la (eniorul (9ang
al -9inei, p#n la familia ;orgia din *talia, cei aflai *a putere au manipulat ntotdeauna adevrul
pentru a,i servi propriile interese -eea ce se sc9imba azi n mod dramatic e nivelul la care se
Noac aceste meciuri,ale,minii
4umea se va confrunta cu noi probleme n deceniul urmtor 3 primeNdii de catastrof
ecologic global, fracturarea ec9ilibrelor militare de lung durat, frm#ntri economice,
revoluii te9nologice +iecare dintre acestea presupune aciune politic inteligent, bazat pe o
evaluare clar a ameninrilor i potenialurilor
8ar c#t de adecvate sunt imaginile realitii pe care,i fundamenteaz guvernele deciziile
de supravieuireP -#t de corespunztoare pot fi, c#nd toate datele i informaiile pe care se
ntemeiaz sunt e$puse unor repetate i invizibile meta,masaNeP
%A>!"*,+A"T%>E n primvara anului 65=5, c#nd 8r Rames T )ansen, eful
*nstitutului de (tudii (paiale Goddard de la " A ( A, se pregtea s depun mrturie n faa
-ongresului ( . A 8espre efectul de ser 3 supranclzirea climatului global 3 a naintat
te$tul, pentru aprobare, %ficiului de >anagement i ;uget al -asei Albe )ansen credea cu
fermitate c sosise timpul ca guvernul ( . A ( treac la aciuni semnificative pentru a preveni
seceta i alte efecte drastice ale nclzirii climaterice
-#nd i,a primit napoi te$tul, ns, a descoperit c ,% > ;,ul adugase un paragraf
care punea sub semrtul ndoielii dovezile tiinifice asupra nclzirii planetare, atenu#ndu,i
considerabil poziia A protestat, a pierdut btlia intern, iar apoi i,a publicat punctele de vedere
n pres
8incolo de aceast coliziune ntre administraie i unul dintre principalii oameni de tiin
ai guvernului, se ascundea o mic lupt birocratic 8epartamentul de (tat al ( . A ?i Agenia
de Protecia a >ediului voiau am#ndou ca (tatele .nite s ia conducerea pe plan internaional n
rzboiul pentru problema efectului de ser 8impotriv, % > ;,ul i 8epartamentul !nergici
susineau o abordam cu pai mruni
-#nd )ansen i,a fcut cunoscut protestul pri n mass,media (enatorul Al Gore .nul
dintre puinii membri ai -ongresului ( . A (ofisticai te9nologic, a cerut % > ;,ului s,
depunE >rturie despre temeiurile concluziilor lor Creau s determin U0X modelele climaterice
pe care le,au folosit
Aceast referire la modele este o aluzie sigur c luptele se vor ridica la nivelul meta,
tactic -ci tot mai multe programe i politici ale guvernului se contureaz pornind de la ipoteze
i sub,ipoteze ngropate nuntrul comple$elor modele de computer
Astfel, pe c#nd Gore, n senat, c9estiona modelele pe care se bazase tabra pailor,
mruni, (ununu de la -asa Alb contesta credibilitatea modelelor care furnizau muniie pentru
cealalt tabr *ar revista *nsig9t scria/ ! n v#rful literaturii tiinifice i crede c modelele de
computer care prezic nclziri semnificative sunt prea primitive pentru a forma o baz de aciune
demn de ncredere
Astzi, fie c e vorba de economie, costuri de sntate, arme strategice, deficite bugetare,
deversri to$ice sau politic fiscal, aproape napoia fiecrei probleme politice maNore se afl
ec9ipe de modelatori i contra,modelatori care furnizeaz materiile prime pentru acest gen de
controvers politic
.n model sistematic ne poate aNuta s vizualizm fenomene comple$e -onst dintr,o
list de variabile, fiecreia fiindu,i afectat o greutate pe baza presupusei sale semnificaii
-omputerele fac posibil construcia de modele cu numere mult mai mari de variabile dec#t
simplul intelect neasistat de nimeni "e mai aNut i s studiem ceea ce se nt#mpl c#nd
variabilele primesc greuti diferite sau sunt corelate n moduri alternative
+Rar, indiferent c#t de, 9ard ar putea s par rezultatul final, toate modelele sunt n
ultim instan, i inevitabil, bazate pe ipoteze soft >ai mult, deciziile despre c#t de mult
importan i se poate atribui oricrei variabile date, sau ce greutate are, sunt adesea soft,
intuitive sau arbitrare66=
-a rezultat, lupttorii corp,la,corp politici, pricepui *a meta,tactici, se lupt feroce pentru
greuti, variabile i modul cum sunt acestea legate, n pofida presiunilor,politice care nclin i
abat deznodm#ntul, rezultatele unor asemenea conflicte apar n mor normal mpac9etate n
imprimate de computer impresionante, aparent neutre i nedeintoare de valoare
>odelele se folosesc n elaborarea i alegerea politicilor, n evaluarea eficienei
programelor i n a pune ntrebri cu dar dac0 %ricum, dup
66= Prin e$trapolare a sensului lor informatic iniial, termenii tle soft UmoaleX i 9urd
UdurX, au primit i semnificaii teoretice, de, neargumentat, intuitiv, emoional, umanist, poetic,
etc i, respectiv, riguros, raional, logicL documentat, temeinic, tiinific, realist, te9nicist, ? A
UntrX
* cum aflm din 8ata &are un recent studiu asupra modelrilor la nivel guvernamental,
pot fi folosite i pentru a nceoa o problem sau a atribui credit unei poziii politice luate
anterior, U0X a am#na adoptarea deciziilorL a acorda unei decizii o atenie mai degrab simbolic
dec#t realL a obstrucionasau face confuz luarea de 9otr#ri, i aa mai departe
Autorii conc9id/ +olosirea modelelor intervine at#t din necesiti politice i ideologice,
c#t i din nevoi bde decizii independentec te9nice Acest lucru, consemneaz ei, e necesar fiindc
modelele computerizate influeneaz cine ce s ia
.n studiu al (erviciului Parlamentar de -ercetare al ( . A, de e$emplu, sublinia c
reducerile programelor sociale de ctre guvern n anii F=@ au aruncat cel puin ::<@@@ de
americani prad srciei "umrul a fost oferit ca muniie politicienilor care se opuneau unor
asemenea tieturi
8ar respectiva cifr nu se baza pe o numrtoare a sracNlor n loc de asta, asemenea unui
numr cresc#nd de alte statistici, era rezultatul unor premise de contencios politic asamblate ntr,
un model care ncerca s demonstreze ce s,ar fi putut nt#mpla dac reduciile de buget n,ar fi
avut loc
-#t de rarefiate devin meta,tacticile pe msur ce datele computerizate se propag n
guvern o ilustreaz controversa care a izbucnit n legtur cu persoanele disprute i cu ceea ce
te9nicienii ;iroului de 'ecensm#nt numesc imputarea pac9etului,de,cri fierbinte
n noiembrie 65==, oraele "eO IorK, )ouston, -9icago i 4os Angeles au depus o
reclamaie mpotriva ;iroului de 'ecensm#nt al ( . A Pentru a,6 sili s,i sc9imbe modul de,
a numra 4i s,au alturat grupri civile, -onferina Primarilor i alte organizaii
n orice recensm#nt, unele grupuri sunt numrate deficitar (racii, nomazii i cei fr
adpost sunt mai greu de numrat (trinii fr documente pot dori s nu fie pui la numrtoare
Alii esc9iveaz reeaua de informaii din alte motive *ndiferent de pricin, numrtoarea
deficitar poate avea puternice consecine politice
ntruc#t &as9ington,ul trimite napoi n orae i state miliarde de dolari ncasai pe
impozite, oraele pot fi private de fondurile federale la care ar avea dreptul altminteri 8e vreme
ce fotoliile din -amera 'eprezentanilor se nsuesc pe baza populaiei, statele cu populaii
recenzate prea deficitar pot fi lipsite de reprezentarea deplin Acest fapt, la r#ndul su, le poate
costa multe alte beneficii *nformaia inadecvat poate astfel comuta puterea
Pentru a compensa recensm#ntul deficitar, computerele ;iroului, la gsirea unei case
despre care informaiile fipsesc, sunt acum programate s presupun c locatarii nenregistrai au
caracteristici similare cu ale celor ce locuiesc prin apropiere Apoi computerele completeaz
datele lips, ca i cum le,ar fi primit de la oamenii pe care nu i,au gsit
'ezultatul e c milioane de persoane, presupuse a e$ista, sunt n realitate o populaie
fantom ale crei caracteristici sunt doar g9icite
*mputarea pac9etului fierbinte poate fi un mod mai bun de a compensa necunoscutele,
dec#t metodele statistice folosite anterior, dar ca ntotdeauna cu te9nicile de acest gen, ipotezele
sale sunt discutabile Prin mputernicirea acestor ipoteze ,oric#t de informate ar fi 3 electoratul
din *ndiana a pierdut un membru n -ongres, al crui fotoliu ` fost redistribuit n locul su
statului +lorida *mputaia pac9etului,de,cri fierbinte a transferat puterea politic
Prin urmare, n total, se dezvolt un nou stadiu al conflictului politic 3 o btlie pentru
ipotezele care stau la baza ipotezelor care stau ndrtul altor ipoteze, adesea ncorporate n
comple$ul softOarede computer ! un conflict asupra unor meta,ntrebri 'eflecta ascensiunea
economiei suprasimbolice Aceast nou economie n,ar putea funciona nici o secund fr
contactul omenesc, imaginaia, intuiia, griNa, compasiunea, sensibilitatea psi9ologic i alte
caliti pe care nc le mai identificm cu oamenii, nu cu mainile 8ar necesit i cunotine tot
mai comple$e i mai abstracte, bazate pe vaste avalane de date i informaii 3 toate fiind supuse
manipulrii po*ifice, de,un rafinament cresc#nd
-eea ce ne nva aceast privire aruncat info,tacticilor i, mai ales, noilor meta,tactici,
este faptul c legile care stabilesc limite ale secretomaniei guvernamentale nu pot atinge dec#t cel
mai e$terior strat de piele al problemei cunoaterii democratice "oua economie, prin nsi
natura ei, necesit un sc9imb de idei liber, teorii inovatoare i o reluare n discuie a autoritii ?i
totui
n pofida glasnosti,ului, n ciuda legislaiei libertii de informareL cu toate scurgerile de
informaii i dificultile guvernelor de azi pentru a pstra secrete 3 n pofida tuturor acestora i a
multor altele 3 actualele operaiuni ale acelora care dein puterea s,ar putea foarte bine s devin
mai opace, nu mai transparente
Acesta este meta,secretul puterii
% P*ADE P!"T'. (P*%"*
.nul dintre cei mai comici umoriti din America, Art ;uc9Oald, i,a imaginat odat o
ntrunire a spionilor n -afe >ozart din ;erlinul de !st, printre care i George (mileV, celebrul
personaN fictiv al lui Ro9n le -arre ?tie cineva cine ar vrea s cumpere planurile Pactului de la
Carovia pentru aprarea coridorului de nordP l,apus ;uc9Oald pe (mileV s ntrebe
4as,o balt, (mileV, vine rspunsul "u mai e nici o pia a secretelor de aprare
'zboiul 'ece s,a terminat, iar >oscova ofer planurile Pactului de *a Carovia, nu le cumpr
'ubrica lui ;uc9Oald era amuzant, ca de obicei 8ar cel mai puternic 9o9ot de r#s
trebuie s fi rsunat din r#ndurile spionilor reali, diferii decei fictivi -ci, printre afacerile
prospere ale deceniilor viitoare, spionaNul va fi una dintre cele dint#i (pionii se afl printrenoi nu
numai ca sf rm#n, -i suntem pe cale s *e vedem ntreaga industrie revoluion#ndu,se
Pe msur ce toat societatea tranziteaz spre un nou sistem de creare a avuiei bazat pe
cunoatere, funciile informaionale ale ciupercii guvernelor, i ale anumitor tipuri de cunotine
furate, valoreaz mai mult, nu mai puin, pentru cei care au nevoie de ele
4a r#ndul su, acest fapt va provoca la duel toate ideile convenionale asupra democraiei
i informaiei -ci c9iar dac lsm la o parte aciunile acoperite i supraveg9erea intern,
concentr#ndu,ne n sc9imb spre munca pur a spionului ,colectarea i interceptarea de
informaii strine 3 gsim apr#nd un sistem care depete orice s,a cunoscut anterior ca spionaN
-#t de profund e aceast depire, devine clar c#nd aruncm o scurt privire n urm
+4.T.'* ?l ;%>;!
(pionii au fost foarte ocupai cel puin de c#nd -artea morilor egiptean a definit
spionaNul cape un pcat care primeNdiuiete sufletul
8ar, de la faraoni i p#n la sf#ritul celui de,al doilea rzboi mondial, te9nologiile
disponibile pentru spionaN au rmas primitive, iar spionii timpurii, asemenea primilor savani,
erau n mare msur nite amatori neinstruii
n primii ani ai secolului MM, 'obert ;aden,PoOell, ulterior fondator al micrii >icilor
-ercetai, s,a deg9izat n pestri colecionar de fluturi c#nd a fcut auto,stopul prin ;alcani,
sc9i#nd fortificaii i ascunz#ndu,le contururile n desene ale unor aripi de fluture complicate
U;aden,PoOell insista c amatorii entuziati, care considerau spionaNul un sport, ar face treaba
cea mai bunX
.n alt spion autodidact a fost cpitanul Naponez Giic9i TanaKa 8up ce a servit n statul
maNor al ataatului militar Naponez la >oscovaf#nv##nd s vorbeasc rusete i pretinz#nd
aderena *a biserica ortodo$ rus, TanaKa a fcut o cltorie de plcere napoi la ToKVo pentru
dou luni, astfel nc#t s poat opera o recunoatere a cilor ferate trans,siberiene i din -9ina de
!st, aduc#nd cu el informaii folosite de ToKVo la plnuirea \ rzboiului ruso,Naponez din 65@:
>ult literatur de spionaN actual continu s se concentreze asupra temeritilor indivizilor
cuteztori care urmresc secrete ouiitare
'evoluia industrial, ns, a transformat rzboiul (erviciul militar obligatoriu,
mecanizarea transporturilor, mitraliera, producia n mas a tancurilor i avioanelor i conceptul
rzboiului total au foat toate produse ale celui de,Al 8oilea Cal sau ale erei coului,de,fum
Potenialul distrugerii n mas a crescut, alturi de ascensiunea produciei de mas, aNung#nd la
punctul final fr ntoarcere n remiza nuclear ( . A . ' ( (
*ndustrializarea informaiilor a urmat,o pe aceea a rzboiului 4a nceputul secolului MM,
spionaNul a devenit mai sistematic i birocratic, odat cu temuta %9rana arist, antemergtoare a
J G ;,ului, care a desc9is drumul (,au nfiinat coli de spionaN (pionii au nceput s fie
instruii ca nite profesioniti
8ar o m#n de spioni, fie i bine instruii, nu mai puteau satisface cresc#nda pia a
informaiilor Astfel, ntocmai cum meteugurile individuale au ocupat un loc n spate la linia de
montaN din fabric, s,au fcut ncercri de a fabrica n masmunca informativ
n primii ani ai secolului, Naponezii nu se mai bazau e$clusiv pe c#iva spioni cu norm
ntreag caTanaKa, ci pe mii de spioniinfanteriti -um#i gseau 3 emigrani stabilii n -9ina sau
(iberia, buctari, servitori i muncitori n fabric, toi raport#nd despre rile,gazd *nformaiile
Naponeze, urm#nd modelul produciei de fabric, foloseau muncitori de spionaN neinstruii
pentru a obine n mas datele, cldind apoi o birocraie cresc#nd pentru a procesa prada
8up revoluia rus din 656<, 4enin a promovat ideea de rabcori sau Rurnaliti ai
poporului 3 mii de muncitori de r#nd au fost ncuraNai s scrie ziarelor, denun#ndu,i pe
presupuii sabotori contrarevoluionari i trdtori *deea maselor de corespondeni amatori a fost
aplicat i n informaiile strine i, prin 6575, e$istau trei mii de aa,zii rabcori n +rana,
inclusiv muncitori din arsenalele statului i industriile de aprare, crora li s,a spus s scrie presei
comuniste pentru a,i e$pune condiiile improprii de munc Aceste contribuii, ns, ofereau
imagini utile ale produciei de rzboi, iar cele mai revelatoare scrisori nu erau publicate, ci trimise
*a >oscova +usese o nou ncercare a colecionrii n mas de informaii inferioare de la
amatori
(pionaNul de nivel superior, evident, era ncredinat profesionitilor instruii cu griN
'ic9ard (orge, nscut la ;aKu i crescut la ;erlin, a devenit unul dintre cei mai strlucii ageni
sovietici din istorie 8atorit copilriei sale germane, (orge a reuit s penetreze Partidul "azist
i s obin trimiterea n Raponia, d#ndu,se drept entuziast corespondent pro)itler al ziarului
+ranKfurter Heitung 3 acoperire care i,a adus accesul n cercurile oficialitilor i diplomaiei
superioare germane i Naponeze din ToKVo
(ovieticii au fost ngrozii de atacul,surpriz al Naponezilor n (iberia
(orge le spusese, cu corectitudine, c nu se va nt#mpla niciodat aa ceva, dar c, n
sc9imb, .niunea (ovietic avea s fie atacat de Germania n 65A6, (orge a trimis efectiv la
>rrcova tiri n avans despre apropiata *nvazie nazist a . ' ( (, prevenindu,i c 6:@ de
divizii germane se concentrau, pregtite AFprecizat c9iar i data 3 77 iunie 65A6, 8ar (talin nu a
luat n seam informaia
(orge era gata s anune >oscova despre iminentul atac Naponez de *a Pearl )arbour 3
d#nd nc odat data e$act 3 c#nd a fost capturat de Naponezi i, ulterior, e$ecutat Generalul
8ouglas >acArt9ur avea s,* descrie ca pe un devastator e$emplu de strlucit succes al
spionaNului -ariera lui (orge a subliniat cu siguran continua valoare a spionului maestru
individual, plin de curaN i resurseF
8ar al doilea rzboi mondial a mai cunoscut i remarcabile realizri n toate domeniile, de
la ec9ipamentele de codificare i descifrare p#n la aeronavele de recunoatere, i radar
,te9nologii care au pus baza adevratei producii n mas a infomiaiilor, dintre care unele ntr,
adevr de^oarte nalt nivel
4*>.H*"!4! J'!>4*".4.*
8e,atunci, fantastice progrese te9nice au umplut cerul cu oc9i i urec9i automatiz#nd
colecionarea n mas a datelor (ateliii, optica avansat i alte ec9ipamente de luat vederi
monitorizeaz ncontinuu pm#ntul (enzorii acustici acoper culoarele maritime strategice
(taiile de ascultare, radarurile gigant i alte dispozitive electronice mpestrieaz planeta, din
Australia p#n n "orvegia
*nformaiile te9nologice665, sau Tec9int, includ acum/ *nformaiile de (emnal67@, sau
(igint Ucare, la r#ndul lor, mbrieaz comunicaiile, electronica i telemetriaXL 'adint Ucare
capteaz semnalele trimise de ctre sau ctre radaruriXL i *nformaiile imagistice Ucare cuprind
fotografia, infraroiile i alte instrumente de detecieX Toate folosesc cele mai >ari i mai
naintate computere de pe Pm#nt At#t de vaste, costisitoare i puternice sunt aceste sisteme,
nc#t au mpins informaiile adunate de oameni676, sau )umint, ntr,o poziie de rangul doi
&illiam ! ;urroOs, autorul unui studiu despre spionaNul spaial, a nsumat aceste sisteme
9ig9,tec9 n urmtorii termeni/ ndeprtatele sisteme senzitive cu care fiecare parte o
monitorizeaz pe cealalt i pe maNoritatea celor rmase sunt at#t de multe, at#t de redundante i
at#t de difuze, nc#t n,ar putea avea loc nici o pregtire pentru unF atac total fr a declana
multiple semnale0 %rdinele ca armatele s porneasc n mar, ca avioanele s,i ia zborul iar
civilii s se ascund, trebuie comunicate relativ repede pe arii ntinse, iar ceea ce se comunic
poate fi interceptatL tot ce e necesar pentru a activa rzboiul trebuie micat, iar ceea ce se mic
poate fi fotografiat
>arii trgtori,cu,urec9ea din ceruri pot monitoriza toate mesaNele militare, diplomatice
i comerciale trimise prin telefon, tele$ sau alte miNloace via satelit sau sisteme cu mircounde Au
fost c9iar capabili s,i asculte pe tabii de la Jremlin n limuzinele lor, i pe oamenii de tiin
c9inezi din amplasamentele armelor nucleare de la 4op "or U.lterior,
665 Un origX Tec9nologicat intelligence UntrX
67@ Un origX (ignal lateillgeace UnvX
\ 676 Un origX intelligence gat9ered bV 9unmns UntrX c9inezii au renunat s mai aplice
comunicaiile aeriene i au instalat cabluri subterane asigurateX
Toate acestea prezint serioase limite n ciuda proslvitelor sale capaciti de spioni,n,
cer, ( . A (,a nroit la fa descoperind c sovieticii, care se presupunea c i,ar fi distrus
toate mi silele 715 ((,71, transferaser n secret douzeci i patru de asemenea rac9ete n
Germania de !st ?i mai e$ist i alte eecuri .n numr tot mai mare de coduri nu mai pot fi
sparte, datorit progreselor n codificare ale computerelor
-ondiiile meteorologice continu s st#nNeneasc unele fotorecunoateri
Adversarii i pot folosi propriile contramsuri electronice pentru a orbi sau induce n
eroare sistemele de coletare -u toate acestea, colecionarea de date n mas, stil,fabric, a fost
mplinit n mod spectaculos
+iresc, nu toate informaiile implic te9nologii de v#rf sau spioni n trenci % mare
cantitate deriv din sursele desc9ise ,cititul atent al presei, monitorizarea transmisiilor strine,
studiul statisticilor eliberate pe cale oficial, participarea la conferine tiinifice i comerciale 3
toate, c#nd se adaug materialelor secrete, devenind materie prim pentru moara informaiilor
Pentru a m#nui toate aceste date, at#t din surse umane c#t i te9nice, s,a dezvoltat o
buimcitoare birocraie care aplic principiul de fabric al diviziunii muncii, fragment#nd
producia ntr,o succesiune de etape
Procesul ncepe cu identificarea nevoilor clientului, colectarea de material brut at#t din
surse desc9ise, c#t i secrete, traducere, decodare i alte pregtiri, urmate de analize i
mpac9etri n rapoarte care apoi sunt diseminate clienilor
>ulte corporaii din ziua de azi nva c aceast form de producie secvenial e
inadecvat 8up cum am vzut, n noua economie paii sunt eliminai sau efectuai simultan
%rganizaia birocratic e prea lent i greoaie Pieele se sc9imb rapid Producia de mas nsi
face loc producieiYfle$ibile a unor articole din ce n ce mai specializate Pentru multe industrii,
rezultatul a constat ntr,o profunda criz
n mod deloc surprinztor, activitatea informativ se gsete i ea ntr,un punct de criz
"oile te9nologii de recoltare au fost at#t de eficace, ele aspir acum at#t de mult imagerie
computerizat i ascult at#tea convorbiri telefonice, nc#t inund ageniile de informaii cu date
prea multe pentru a putea fi procesate adecvat Provoac tot mai mult paralizia analizei
A gsi detaliul informativ Nust, a,6 analiza corect i a,6 preda la timp clientului potrivit,
reiese ca fiind probleme mai grele dec#t colectarea propriu,zis
Prin, urmare, astzi, lumea naint#nd spre un nou sistem de creaie a averii, ls#nd n urm
sistemul coului,de,fum, operaiunile informative nfruntYo criz de restructurare paralel cu
aceea care a cuprins economia nsi
P'*"-*PA4** -%>P!T*T%'*
! mai uor s ne g#ndim la spionaN ca la o afacere enorm 8e fapt, nu e deloc nepotrivit
porecla de -ompania, atribuit Ageniei -entrale de *nformaii677 din ( . A
-a n cazul oricrei industrii, e$ist c#teva firme gigant i multe mai mici n industria
spionaNului global, predomin productorii americani
Acetia includ, nafar de - * A, Agenia de *nformaii a Aprrii671 de la Pentagon i,
mai presus de toate, %ficiul "aional de 'ecunoatere67A, care, toate laun loc, rspund de
colectarea maNoritii datelor tec9int n plus, mai e$ist uniti de informaii militare
specializate, ataate diverselor comandamente militare >ai puin cunoscute sunt micile uniti de
informaii, n mod frecvent dotate cu personal - * A n detaare, la 8epartamentul de (tat,
8epartamentul !nergiei, Tezaur, 8epartametnul -omerului i presrate prin tot guvernul
4aolalt, acestea formeaz comunitatea informativ a ( . A
(ovieticii, pe partea lor, se bazeaz pe o parte din J G ; Ucealalt parte av#nd funcii de
securitate internX pentru a aduna informaii strine, i pe G ' .67:, specializat n spionaN
militar i te9nologic 8e asemenea, i sovieticii posed un vast sistem de satelii, staii la sol,
radaruri gigant, aeronave de recunoatere i alte miNloace de a monitoriza comunicaiile
intrenaionale i activitile nucleare din ntreaga lume
;ritanicii 3 vestii pentru e$celentele lor capaciti analitice i numrul de c#rtie sovietice
care au reuit s,i sape drum n ageniile lor de informaii 3 depind deF(erviciul de *nformaii
(ecrete67B, cunoscut i
677 Un origX -entral *ntelligence AgencV 3 celebra - * A UntrX
671 Un origX 8efense *ntelligence AgencV 3 UabrX 8 * A UntrX
67A Un%rigX "ational 'econnaissance %ffice 3 UabrX " ' % UntrX
67: Acronim pentru Gluvnuie 'tr^ Cedivatelnaie .pmvlenie 3 8irecia -entral de
*nformaii UntrX
67fi Un origX (ecret *ntelligence (ervice, celebru sub denumirea de *ntelligence
(ervice UntrX ca >*B, i de propriuW 4or omolog al " ( A, numit -artierul General
Guvernamental al -omunicaiilor67<
- * A,ul francez este 8 G ( !67M, cunoscut i drept 4a Piscine, sau piscina, fiind
completat de ctre G - ', sau Groupement de -ontroies 'adioelectriaue75 *ntrat frecvent n
competiie cu alte servicii occidentale, prestigiul ei crete rapid, n ciuda numrului gen JeVstone
Jops din aa,numitul incident Greenpeace, care a dus la scufundarea navei 'ainboO &arrior,
aparin#nd protestatarilor anti,nucleari
'espectatul >ossad israelian, denumit adesea *nstitutul, i ;undesnac9ricbtendienst,ul
vest,german, sunt de asemenea productori importani, precum i cele trei principale servicii
Naponeze Primul dintre acestea este "aic9o, sau %ficiul -ercetrilor de -abinet, o mic
organizaie care raporteaz direct primului ministru al Raponiei "aic9o asambleaz informaii din
domeniul militarL de la organizaiile private i mediile de pres, ca (erviciul de ?tiri JVodo i
Presa RiNiL i de la -9osa ;ess9itsu, sau -9obetsu, care manevreaz recunoateri electronice i
aeriene, concentr#ndu,se n special spre -oreea de "ord, -9ina i 'usia, Un 65=B, la optzeci i
patru de ani dup observaia direct a -ii +erate Trans,(iberiene de ctre Giic9i TanaKa,
sovieticii au descoperit un container NaponezFciudat pe calea ferat Tec9int nlocuise )umintX
Pe scurtdvirtualmente toate naiunile au ceva n genul unei agenii de colectare a
informaiilor strine n Plus, anumite instituii nonguvernamentale, de la companiile petroliere
gigant p#n la Catican, coordoneaz operaiuni informative e$tensive n ansamblu, aceste
organizaii formeaz una dintre cele mai ample industrii de servicii din lume
T'%- 8! (!-'!T!
Toate aceste companii fac parte dintr,o masiv pia a informaiilor
%rice economie industrial const parial din v#nzri de bunuri sau servicii, nu ctre
consumatori finali ci de la o firm alteia n acelai mod, spionii negociaz de mult ntre ei
!dOard Gleic9en, un spion britanic de la nceputul secolului MM, supraveg9ea
fortificaiile marocane, uneori cu aNutorul binevoitor al
67< Un origX Government -ommunications )eudau)rters ,UabrX G - ) Q UntrX
l7ii8irectiim GBnerale de *n (ecuriteFdF#tat 3 8irecia General a (ecuritii (tatului
UntrX
675 Gruparea 'ailioelectric a -ontroalelor T" TrX populaiilor locale care, a raportat el,
m asistau la tragerea ung9iurilor i pantelor Aceste informaii le,au fost ulterior predate
francezilor, care erau ocupai s,i pacifice pe btinai -e au primit n sc9imb englezii nu se
consemneaz, dar acest gen de troc i barter, cum l,ar fi denumit poate Adam (mit9, nu numai c
face ravagii prin culise, ci se mai i dezvolt continuu
ntr,un mod foarte asemntor corporaiilor globale de azi, ageniile de spionaN sunt legate
n consorii i aliane nc din 65A<, un pact secret cunoscut ca nelegerea de (ecuritate . J .
( A, leag " ( A, G -Rf Q,u* britanic i omologii lor canadian, australian i neo,zeelandez
.lterior, organizaia " A T % A intrat i ea n pact U8in 65=B, ns, "oua Heeland a
fost e$clus din aranNamentul de mprtire n comun a informaiilor, dat fiind c a interzis
vaselor americane purttoare de rac9ete nucleare accesul n porturile eiX >embrii unor asemenea
consorii menin contacte incomode, mprindu,i informaii i dezinformaii, acuz#ndu,se unii
pe alii c las s transpire secrete sau au fost penetrai de un adversar, ori c rei n anumi te
secrete
Al doilea consoriu informativ ca mrime al lumii moderne, de la sf#ritul delui de,al
doilea rzboi mondial p#n n anii F5@, a fost, desigur, controlat de >oscova i a inclus
maNoritatea naiunilor est,europene, plus -uba i Cietnamul de "ord
.n caz care ilustreaz relaiile lor 6,a implicat pe Rames 8 )arper, inginer electrician
pensionar din -alifornia, a crui soie lucra pentru (Vstems -ontrol, un contractant din aparatul
de aprare al ( .A Pentru 7:@@@@ Z, )arper a v#ndut un mare numr de documente ale
(Vstems -ontrol, lui HdzislaO PrzVc9odzien, presupus salariat al >inisterului *ndustriei de
>aini din Polonia, n realitate agent al ( ;, sau (luzba ;ezpieczenstOa polonez
)#rtiile, conin#nd date despre misilele defensive balistice americane, au fost e$pediate
rapid la Carovia, sortate, copiate i apoi Preluate de ofieri de resort din cadrul J G ;,ului
sovietic J G ;,ul, se spune, nsrcina curent serviciile rilor satelit cu misiuni concrete
Povestea lui )arper s,a repetat de multe ori cu ageniile din Germania de !st, ;ulgaria,
.ngaria i 'om#nia, c#nd !uropa de !st se afla sub dominaia sovietic n timp ce,i urmreau
i propriile interese, aceste ri erau at#t de organic legate de . ' ( (, nc#t au continuat s
colaboreze cu sovieticii, o vreme, c9iar i dup rsturnarea autoritilor lor comuniste
8ar nu toi au fost membri ai celor dou mari tabere informative "ici membrii nu tratau
numai ntre ei !$ist multe alte relaii tip v#n^ Etor cumprtor n numeroase ri, c#nd un nou
regim sau un alt partid ia conducerea, una dintre cele mai importante decizii ale sale UniciodalLL \F
discutat n publicX este alegerea unui v#nztor sau angrosist de informaii
.n e$emplu concludent a fost cazul Preedintelui '#ul Alfonsin, care a condus primul
guvern democratic din Argentina, dup cderea Nuntei militare *n 65=:, membrii guvernului su
civil dezbteau problema
Principalii furnizori cu care putea intra Argentina n legtur erau - * A, francezii,
britanicii sau >ossadul israelian -onform nelegerii, spionii argentinieni aveau s,i alimenteze
furnizorii cu informaii despre anumite ri, n sc9imbul unui flu$ de informaii despre ri pe
care serviciile argentiniene nu,i puteau permite s le acopere sau nu le puteau penetra
;ritanicii se e$cludeau, datorit rzboiului nc recent, pe,atunci, din +alKlands^>alvine,
care,i opusese argentinienilor -* AP Avusese relaii cu regimul anterior de la ;uenos Aires i
oricum ar fi fost mai bine s evite ambele super,puteri +rancezii reprezentau o posibilitate dar,
c#t vreme n Africa erau puternici, erau slabi pe terenurile din America de (ud, unde, Fla urma
urmei, se aflau principalele interese ale Argentinei 8in pcate, a spus o oficialitate
argentinian, problema e c n c9estiuni informative nu tii niciodat cu cine ai de,a face
ntrebri similare se dezbat, fr,ndoial, n toate naiunile esteuropene care i,au slbit legturile
cu >oscova i caut c9iar n acest moment noi parteneriate de spionaN n !uropa de Cest i prin
alte pri
-9iar i n (tatele .nite, practicile de mprtire a informaiilor se sc9imb odat cu
sosirea unei noi administraii Africa de (ud, lipsindu,i sateliii proprii, a primit informaii despre
naiunile de culoare nvecinate at#t din (tatele .nite, c#t i din >area ;ritanie Acestea includeau
date despre -ongersul "aional African, principala micare neagT de opoziie din Africa de (ud
Preedintele TimmV -arter a interzis orice sc9imb de informaii confideniale ntre ( . A, i
Africade (ud Administraia 'eagan a desc9is din nou robinetul
8ac istoria secret a activitilor informative din lume s,ar desc9ide vreodat, ar iei la
iveal tot felul de asocieri ciudate Australieni care lucrau n -9ile, sub diriNarea -* A, pentru
rsturnarea regimului Allende
+rancezi lucr#nd cu portug9ezii i marocanii, de e$emplu, sau rom#ni cu % ! P61@
(ovietici care au str#ns informaii despre operaiunile aeriene i navale israeliene i le,au dat mai
departe 4ibiei *sraelieni care alimenteaz cu informaii (tatele .nite
Poate c cea mai surprinztoare nrudire dintre toate e implicat n vizita clin 65=5 a doi
foti ofieri superiori J G ;
S 8irectorul adNunct l#u %rgani^iilia pentru !liberarea Palestinei Un *^R
+eodor ?erbaK i Calentin HvezdenKov, ef al operaiunilor J G ;
Antiterpriste 3 n (tatele .nite, unde s,au nt#lnit cu fostul director al - * A &illiam
-olbV i oficialiti de,ale momentului, pentru a pune la cale oFconvenie de mprtire a
informaiilor privind narcoticele i terorismul
Asemenea aranNamente ncruciate n secret fac posibil ca o naiune s se ascund
ndrtul alteia i s fac lucruri pe care propriile ei legi le,ar declara ilegale sau discutabile G
- ) Q, de e$emplu, deine o list de americani ale cror convorbiri telefonice intereseaz " A
( A Trocul intrenaional de secrete depete toate restriciile interne asupra dob#ndirii de
informaii
G*GA"D** AT%T,8%>*"AT%'*
Pe msur ce lumea informativ se adapteaz fa de economia suprasimbolic
emergent, aceast lacom pia de informaii va cere produse noi, i se vor nla noi gigani care
s ne domine
n viitorul nu prea ndeprtat se ntrezrete spargerea sau slbinea final a alianei de
spionaN . J . ( A," A T % %dat cu desprirea fotilor satelii ai .niunii (ovietice din
!uropa de !st, fiecare grbit s,i nc9eie separat propriul t#rg cu ageniile de spionaN
occidentale, balana informativ a lumii se va nclina i mai mult
n plus, Raponia i Germania asum#ndu,i roluri diplomatice i politice Ui, probabil,
militareX tot mai importante, conforme cu enormele lor fore economice, ne putem atepta s,i
amplifice serviciile de informaii, care la r#ndul lor vor stimula activitatea informativ i
contrainformativ printre vecini, negociind parteneri, aliai i adversan
UTrebuie s presupunem, de e$emplu, c reunificarea Germaniei a oferit ;onn,ului cel
puin c#teva reele i patrimonii de spionaN comandate anterior,de ctre est,germani n (tatele
.nite, +rana, >area ;ritanie sau alte riX
Raponezii i germanii pot forma ei nii nucleul unor noi consorii, crora li se vor ataa
puterile mai mici n orice caz, ar fi surprinztor ca at#t ;undesnac9ric9tendienst c#t i -9obetsu
s nu se bucure de substaniale sporuri, bugetare Ufr,ndoial, deg9izate sau ascunse n bugetele
altor ageniiX
Aceste sc9imbri din ascunsa lume informativ reflect noua corelaie de fore Uca s
folosim o e$presie favorit a sovieticilorX %dat ce noul sistem de creare a bogiei nteete
competiia ntre naiunile 9ig9,tec9, el va transfera i prioritile principalelor servicii de spionaN
Trei probleme specifice vor comanda atenia de prim rang a spionilor din viitor/
economia, te9nologia i ecologia
AC*%A"! >*4*TA'! ?l 4*(T! 8! (.P'AC!G)!'! n 65<:, un consultant
palestinian al guvernului iraKian a primit un mesaN brutal *raKul, n procesul orientrii politicii
dinspre .niunea (ovietic spre Cest, cuta aizeci de aeronave militare, valor#nd pe,atunci cam
1@@@@@@@@ Z -onsultantul, (aid J Aburis9, a ncercat s negocieze ac9iziia cu o firm
britanic, dar guvernul nu garanta c le va pune la dispoziie piese de sc9imb Atunci iraKienii s,
au ndreptat spre francezi, care au acceptat s le v#nd avioane +,l >irage i s le garanteze i
componentele de rezerv *raKienii, ns, au simit c francezii i ncrcau prea mult la pre
-onform propriilor sale declaraii, Aburis9 a fost c9emat i i (ta spus/ 4as balt ce faci acum i
vezi cu c#t au ta$at ticloii ia alte ri Ai *a dispoziie c9eltuieli nelimitate 3 folo5ete,le pentru
mituirea, cumprarea sau ciomgirea oricui
Printr,o ironie a sorii, p#n la urm a gsit informaiile dorite n dosarele *nstitutului
pentru Pace diii (tocK9olm, nu tocmai un prieten al negustorilor de avioane militare -#nd primul
ministru de,atunci al +ranei, Racaues -9irac, A vizitat nu peste rult ;agdadul, (addam
)ussein, omul de fier iraKian, i,a mpins sub nas o 9#rtie cu preurile pretinse altor ri 8up
mrturia lui Aburis9, -9irac a oferit, pe loc, o reducere de 6<:@@@@ Z din preul fiecrui
avion Aeronavele i,au luat zborul n rzboiul iraKiano,iranian care s,a sf#rit n 65==
Acestea erau activiti informative tradiionale, ndeplinite n sluNba unui guvern
8imensiunile recoltei 3 n spe, 6<:@@@@ Z ori B@ de avioane, sau puin peste 6@@@@@@@@ Z 3
fa de modesta mit pe care pretinde Aburis9 c a pltit,o, indic imensele posibiliti de profit
inerente n colectarea de informaii economice !sle, de cele mai multe ori, o operaiune cu risc
redus i randament nalt 8ar cazul Aburis9 e un mizilic
'eprezint un e$emplu aK/ eea cc s,ar putea numi micro,informaii
-omparai recompensele poteniale ale macro,informaiilor
n 65<1, c#nd >area ;ritanie a negociat intrarea n Piaa -omun, reprezentanii si erau
narmai cu informaii din mesaNele interceptate ale celorlalte ri europene ! imposibil s se
msoare marNa de negociere astfel c#tigat, dar ar face cele 6@@@@@@@@ Z ale iraKului s par un
pumn de mruni Acelea erau macro,informaii
Astzi, Agenia "aional de (ecuritate i G - ) Q,ul britanic in am#ndou aa,
numitele liste de supraveg9ere ale companiilor sau organizaiilor pe care le monitorizeaz cu
mai mult dec#t interese de rutin
Acestea includ bnci, companii petroliere i comerciani de bunuri de larg consum care
manipuleaz preul, s zicem, la petrol sau gr#u
?i ruii acord mult atenie datelor economice 8up cum declar 'aVmond Tate, fost
funcionar superior al " ( A, .niunea (ovietic manipuleaz de ani de zile multe piee
comerciale ale lumii, folosindu,i capacitile informative
8ar, conform lui 4ionel %lmer, fost (ub,(ecretar al -omerului n (tatele .nite, Naponezii
sunt aceia care au cel mai rafinat i mai organizat sistem de informaii economice din lume,
printr,o reea de ageni operativi 3 cuv#nt pe care nu,6 folosesc n sens peiorativ 3 n oficiile
or de e$port R ! T ' % bRapanese !$ternai Trade %rganization616c este principalul
beneficiar 8ar companiile comerciale Naponeze triesc i mor din informaii, i sunt active
pretutindeni, din Africa p#n n !uropa de !st
"u tim c#t de mult din informaiile pe care le recolteaz sunt aduse la cunotina
guvernului, dar presupunem c aproape toate
-#nd %lmer lucra la -omer, spune el, am petrecut un an, odat, ncerc#nd s dovedim
c Naponezii manipulau n secret valoarea Venului 3 n perioada din Nurul anului 65=1 ",am putut
gsi nici o prob concludent pentru a demonstra c guvernul orc9estra micri de urcare i
cobor#re n valoarea monedei curente 8ar am fi vrut, desigur, s aflm Asta nseamn macro,
informaii
n 65==,65=5, un efort maNor de rzboi comercial a izbucnit ntre Raponia i (tatele .nite,
asupra termenilor de producie asociat a avionului de lupt +(M n cadrul acestor negocieri,
relateaz %lmer, ar fi fost foarte util dac guvernul nostru ar fi fost mai bine informat asupra
inteniilor reale ale guvernului Naponez U0X -onsiderau oare proiectul +(M o ramp de lansare
pentru a aNuta Raponia s,i dezvolte afaceri cu turboreactoarele comerciale de pasageri n
concuren cu ale noastreP "u aveam dec#t o mulime de incongruene ?i aici, miza consta nu
n v#nzarea c#torva avioane, ci n soarta unor industrii ntregi
Acestea, ns, nu sunt dec#t ciorovaieliRe de nceput ale unui rzboi informativ economic
care va deveni tot mai sistematic, ocup#nd o poziie tot mai central n politica guvernelor i
strategiile corporaiilor deopotriv n deceniile decisive care urmeaz
616 %rfani^alici de -omer !>erior Raponez -nlrX
Principalii productori de informaii ai lumii sunt mpini tot mai ad#nc n spionaNul
economic de ctre mai muli factori convergeni >ai nt#i, odat cu sf#ritul 'zboiului 'ece,
toate ageniile maNore caut noi misiuni pentru a,i Nustifica bugetul n al doilea r#nd, pe msur
ce noul sistem de creare a avuiei foreaz tot mai multe industrii s se gtobaiizeze, din ce n ce
mai multe companii au de nutrit sau aprat interese n strintate Aceste firme accentueaz
presiunea asupra guvernelor pentru susinere politic i informaii economice care pot fi
inaccesibile oricrei firme individuale *ndiferent dac informaiile publice pot sau nu pot fi
folosite pentru c#tiguri private, aceste presiuni au toate ansele s creasc odat cu progresul
globalizrii
8incolo de toate acestea, ns, subzist un fapt uluitor, n mare msur trecut cu vederea
%dat ce companiile, n scopul de a funciona n noua economie supra,simbolic, devin tot mai
dependente de electronic, nfiin#ndu,i reele e$tensive, care cuprind toat planeta, fc#nd
sc9imb direct de date ntre computerele lor i cele ale altor companii, ntregul sistem al afacerilor
devine mai vulnerabil penetrrii electronice din partea unor instituii ca" ( A, G - ) Q,
-9obetsu i omologii lor sovietici
*mense flu$uri de date cu granulaie fin, c#ndva mai puin accesibile, vor prezenta o int
vast i irezistibil ageniilor de informapFi
n cele din urm, pe msur ce mizele rivalitilor comerciale mondiale cresc, rivalitile
informative se vor nclzi n paralel, duc#nd la un ec9ivalent informativ al cursei narmrilor
*zb#nda serviciului de spionaN al unei ri le va pune pe toate celelalte pe fug s,* ntreac,
ridic#nd miza la fiecare micare
(pionaNul, n mai mare msur dec#t oric#nd de,a lungul ultimului secol, va fi presat s
serveasc nu numai obiectivele guvernamentale, ci i pe ale strategiilor corporatiste, pe baza
ipotezei c puterea corporativ va contribui n mod necesar la puterea naional 8e aceea, trebuie
s ne ateptm la monitorizri tot mai rafinate ale activitilor agricole i de minerit din naiunile,
int, tot mai mult tras cu urec9ea la negocierile comerciale cruciale, mai multe furturi de
softOare ingineresc, mai multe licitaii de date furate i aa mai departe ntregul armamentariu al
supraveg9erii electronice poate fi presat s intre n serviciul comercial, alturi de armate de
e$ecutani umani instruii, decii s rspund tocmai la ntrebri de felul celor pe care %lmer le
gsea fr rspuns n anii si petrecui la 8epartamentul -omerului ( . A
Toate aceslea vor duce la o nflorire a criptologiei sau codificrilor i decodificrilor,
odat ce companii i indivizi vor cuta s,i proteNeze secretele de oc9ii i urec9ile altora0 Ca mai
desc9ide i poarta corupiei 3 v#nzarea pe ua din spate a datelor dob#ndite de guvern, unor
partide private de ageni sau foti ageni n absena unei legislaii internaionale aplicabile, vor
declana i nverunate conflicte ntre state
4*"*A M -%"T'A RA>!( ;%"8
Asemenea forei militare, influena economic se bazeaz tot mai mult pe cunoatere
nalta te9nologie este cunoatere coagulat %dat ce se rsp#ndete economia supra,simbolic,
valoarea te9nologiei de cpetenie se nal vertiginos
n ianuarie 65=:, aproape 7@@@@@ de tone de oel,carbon rom#nesc de 5B oii au sosit n
America de "ord, fiind scoase la v#nzare cu A@[ mai ieftin dec#t oelul canadian comparabil
Povestea acestui transport ncepuse cu treisprezece ani mai,nainte, c#nd dictatorul rom#n "icolae
-eauescu i,a nscris programul de dezvoltare nuclear a rii sub egida 8 * !, direcia sa de
informaii e$terne
-onform cu *on Pacepa, fostul ef al 8 * !, care ulterior a cerut azil n Cest, ec9ipe de
ingineri instruii informativ au primit documente false i au fost trimii n strintate s,i
gseasc de lucru n industria nuclear
8up cum relateaz Pacepa, aceti te9no,spioni au primit efectiv posturi n General
!lectric, -ombustion !gineering, omologii sau afiliaii canadieni ai acestora, precum i la
(iemens, .niunea JraftOerKe i A ! G
8in Germania de Cest, i la Ansaldo "ucleari *mpiante, n *talia -ur#nd, informaiile
te9nice au nceput s soseasc pe tav la ;ucureti
?tiind despre dificultile canadienilor de a,i vinde reactorul -A"8., -eauescu, prin
intermediul 8 * !, A neles c putea cumpra nu mai puin de douzeci de -A"8.,uri 8e
fapt, n 7<, octombrie 65<<, rom#nii au semnat cu canadienii o convenie pe baza creia patru
reactoare aveau s fie construite n ntregime de ctre canadieni, Fiar restul cu participare rom#n
-anada, prin urmare, a ntins covorul rou inginerilor nucleari rom#ni, dintre care muli erau
ageni 8 * !
'ezultatul, conform lui Pacepa, a fost c 8 * ! A obinut cur#nd informaii acoperind
apro$imativ <:[ din te9nologia -A"8.,B@@, un sistem modern de securitate pentru centralele
nucleare, te9nologie i ec9ipamente pentru producia de ap grea, i planuri ar9itecturale i de
construcie pentru centrale atomo,electrice construite n -anada, Germania de Cest i +rana
;a mai mult, 'om#nia a reuit s conving prin lingueli -anada s,i acorde un mprumut
de 6@@@@@@@@@ Z, c9ipurile pentru a fi folosii parial n plile ctre firmeie canadiene
implicate n proiect, restul costurilor rom#neti urm#nd a, fi ac9itate -anadei princontraservicii
sau barter
Prin martie 65=7, ntreaga tranzacie coinercial s,a topit, nereuind s reziste 8ar
'om#nia v#r#se deNa n buzunar o tran n avans, urc#nd la 17@@@@@@@ Z >ai mult, 'om#nia
mai avea deNa i aproape toat te9nologia necesar Tot ce,i mai rmsese de fcut acum era s
trimit -anadei mrfuri n termenii t#rgului barter >otiv pentru care oelul rom#nesc a intrat n
-anada i a nceput s concureze la pre redus produsul intern
>#nria rom#neasc, combin#nd spionaNul te9nologic cu oF lovitur economic, e mai
puin neobinuit dec#t ar putea s par ntr,o lume unde costurile de cercetare zboar p#n la cer,
iar cele ale te9nologiei furate sunt, comparativ, de mizerie
8e fapt, conform afirmaiilor -ontelui de >arenc9es, fostul ef al informaiilor franceze,
n orice serviciu informativ demn de numele pe care,6 poart, dai cu uurin peste cazuri n
care bugetul pe,un an de zile acopere integral o singur operaiune +irete, serviciile de
informaii nu primesc bani propriu,zis, dar industria rii profit
Acest lucru 3 i nu numai consideraiile militare 3 e$plic de ce spionii roiesc n Nurul
oricrui centru de te9nologie nou, de ce sovieticii i alii s,au concentrat asupra Cii de (ilicon,
de ce ruii au ncercat c9iar s cumpere trei bnci californiene, dintre care una acordase
mpmmuturi multor companii din Calea (iliconului 8in acest motiv Raponia reprezint i ea n
zilele noastre o int maNor U-onform unui fost ofier J G ;
(tabilit la noi, c9iar i ec9ipamentele radio speciale folosite de ctre reprezentana J G
; Pentru a monitoriza comunicaiile radiofonice ntre ec9ipele de supraveg9ere ale Poliiei
"aionale Raponeze fuseser furate din RaponiaX ntregul sistem rom#nesc era modelat dup mult
mai marele aparat de spionaN te9nologic construit de ctre .niunea (ovietic i concentrat n aa,
numita 4inie M a J G ;, 8irectoratul T, secia tiinific ,i te9nologic
.n raport din 65=< al 8epartamentului de (tat ( . A, bazat pe date - * A, acuza c o
treime din toi oficialii -amerei de -omer i*ndustrie (ovietice sunt, de fapt, ageni J G ;
(au G ' . -onfirmai ori suspectai
Gzduirea a peste 7@@ de e$poziii comerciale i circa 6@@ de delegaii de afaceri
occidentale anual, i inspectarea a mii de produse n fiecare an, confer angaNailor si un
e$traordinar acces la ec9ipamentele importate U0X (ovieticii acord o atenie deosebit roboilor,
te9nologiei submarine de mare ad#ncime i c9imicalelor industriale
ntruc#t lipsa valutei forte face ca multor naiuni s le fie dificil ac9iziionarea legal de
te9nologie cu KnoO,9oO,ul aferent, ele sunt atrase irezistibil spre dob#ndirea pe ci ilegale
Aceasta sugereaz o apropiat accentuare a spionaNului te9nologic din partea rilor srace
africane, asiatice i sud,americane 8ac nu pot folosi ele nsele cunotinele pe care le fur
inginerii sau studenii lor, atunci pot cel puin s le rev#nd ntradevr, unul dintre aspectele n
mod frecvent ignorate ale spionaNului te9nologic const n ceea ce s,ar putea denumi piaa,
Nev#nzrilor
>ai mult, odat ce cunoaterea devine tot mai central n puterea economic, militar i
politic, te9no,spionaNul provoac friciuni cresc#nde ntre foti aliai
%bservai recentele acuzaii asupra informaiilor franceze c ar fi interceptat comunicaiile
transatlantice ale * ; >, le,ar fi oferit Grupului ;ull i, de asemenea, ar fi plantat ageni n
firmele de computere americane
( privim, totodat, -o-om,ul
-o-ora este -omitetul de -oordonare a -ontrolului de !$porturi >ultilaterale, cu baza la
Paris, nfiinat de aisprezece naiuni pentru a preveni sustragerea de nalt te9nologie occidental
de ctre fostul bloc sovietic -o-om, scena unor disensiuni ascendente ntre membrii si, se
confrunt acum cu posibila dezintegrare >embrii sunt tot mai ostili restriciilor sale de comer
e$terior i se acuz ntre ei ca s,au folosit de ele e pentru a c#tiga avantaNe comerciale
4a iniiativa europenilor i Naponezilor, sunt n curs manevre de scurtare a listei
te9nologiilor cu restricii i a rilor sub embargo 8ar, n 65=1, c#nd (tatele .nite, principala
for a -o-om, a propus tierea -9inei de pe list, a ieit cu scandal -onform profesorului
TaKe9iKo \Iamamoto de la .niversitatea (9izuoKa, naiunile vest,europene, tem#ndu,se U0X c
( . A Cor acapara piaa c9inez, U0X s,au opus ve9ement propunerii i am mpiedicat,o s vad
vreodat lumina zilei
Raponia fusese pus recent ntr,o situaie penibil de ctre afacerea Tos9iba Aceasta se
referea la v#nzrile ilegale ale Tos9iba ctre sovietici a unor ec9ipamente foarte sofisticate pentru
lefuirea palelor de elice ale submarinelor (ub intensele presiuni ale ( . A, Raponia i,a ntrit
controlul asupra propriilor e$porturi pentru a mpiedice o repetare a situaiei .n rezultat, ns, a
constat n a,i elimina o parte a pieei c9ineze
Astfel, e$porturile de maini,unelte Naponeze n -9ina au czut cu B:,5[ doar n anul
65=< Raponia s,a nfuriat, prin urmare, c#nd a aprut n (9ang9ai un centru de prelucrare al
-incinnati >ilacron
'zboiul comercial de acest gen amenin acum s arunce complet n aer -o-om >ai
mult, integrarea economic european nseamn c slbete controlul asupra e$porturilor rilor
europene individuale, de vreme ce mrfurile pot circula liber printre cele dousprezece naiuni ale
-omunitii !uropene
Ascensiunea economiei globale supra,simbolice mai aduce cu sine, dup cum am vzut, i
crearea unor grupuri de afaceri transanaionale sau multinaionale, deopotriv cu multiple aliane
comerciale i Noint venfures,uri, trec#nd graniele Acestea mresc flu$urile ncruciate de
cunotine i ngreuneaz mult mai mult coordonarea lor
8in toate aceste motive, te9nologia se va altura economiei ca int de prim prioritate a
spionilor lumii (pionul viitorului are mai puine anse s semene cu Rames ;ond, al crui
principal patrimoniu erau pumnii, i mai mult cu inginerul 4iniei M care locuiete linitit pe,
aceeai strad cu noi i niciodat nu ntreprinde vreo aciune mai violent dec#t ntoarcerea unei
pagini de manual sau apsarea pe butonul microcomputerului
!-%,'EH;%A*!4! -A'! .'>!AHE
% a treia afacere n plin dezvoltare pentru spionii de m#ine este mediul ambiant
Problemele ambientaliste depesc tot mai mult 9otarele naionale, astfel c poluarea de pe 'in
afecteaz %landa precum i Germania, ploaia acid ignor frontierele, iar defriarea Amazonului
a devenit o preocupare global
-unotinele ambientale cresc#nde pot aNuta la reducerea unor asemenea probleme, dar
mai desc9id calea i unor manipulri sofisticate ale mediului unei ri de ctre politicienii alteia
.n e$emplu brutal 6,a oferit anunul Turciei din 65=5 c va nc9ide pentru o lun curgerea apelor
!ufratului spre *raK i (iria ntreruperea amenina agricultura iraKian i rezervele de curent
electric siriene -onform turcilor, scopul era reparaia de la baraNul AtaturK 8ar scepticii au
insistat c nu era numai at#t
8e,a lungul ntregii granie de sud a Turciei cu *raKul i (iria se afl bazele izolate ale
separatitilor Kurzi aparin#nd Partidului >ar$ist al >uncitorilor Jurzi G9erilele P > > J (e
strecurau n Turcia 4a r#ndul ei, Turcia ceruse *raKului i (iriei s,i pzeasc grania i s
mpiedice asemenea penetrri *ncursiunile n,au ncetat, fiind urmate de anunul turcilor privind
nc9iderea baraNului Acestuia, la r#ndul su, i,a succedat peste patru zile un raid de g9eril care a
fcut douzeci i opt de victime ntr,un sat turcesc de pe grania cu *raKul Presa turc a cerut
represalii mpotriva bazelor de g9eril din teritoriul sub control sirian
*ndiferent dac oprirea apei avea sau nu intenia s constr#ng iuvernele iraKian i sirian
*a aciuni militare mpotriva g9erilelor, a fost un veniment cu semnificative implicaii ecologice,
o lovitur de desc9idere
S Ar puteaYspune, n eco,rzboiul care va deveni mai comun i mult mai ofisticat n
deceniile care urmeaz ntr,o bun zi, s,au putea ca naiunile dezlnuie insecte cu modificri
genetice contra unui adversar, sau sa ncerce modificri ale condiiilor meteorologice
-#nd va sosi acea zi, informaiile vor oferi muniie pentru rzboaie cologice
ntr,o not mai pozitiv, ns, datorit sistemelor de percepie prin atelit, ageniile
informative ar putea foarte birYe s preia sarcina de a erifica respectarea tratatelor ambientale, aa
cum verific acum onven#ile de controfal armamentului
!co,informaiile se vor integra mai str#ns cu planning,ul politic i militar, ntruc#t at#t
eco,rzboiul c#t i eco,tratatele devin pri ale noului istem global0
'sp#ndirea noului sistem de creaie a averii ncepe astfel s ransforme una dintre
funciile universale ale naiunii,stat ,recoltarea de nformaii strine -eea ce am ntrezrit p#n
acum, ns, nu sunt dec#t c9imbrile cele mai superficiale Hac n ateptare altele, mult mai
irofunde
P'*CAT*HA'!A (P*%"AR.4.*
(untem pe cale s asistm Ra o fuziune a afacerilor informative private i guvernamentale
pe o scara nemaivzut n economiile capitaliste
Guvernele i companiile au avut dintotdeauna multe de mprit
Rnele firme gigant au oferit acoperire agenilor guvernamentali 8e $emplu, -orporaia
;etc9el, firma de construcii cu baza la (an +rancisco are avea n %rientul >iNlociu contracte n
valoare de sute de milioane de lolari, oferea posturi nominale agenilor - * A n sc9imb,
;etc9el primea Yformaii de valoare comercial de la - * A
4a un moment dat, afacerile ( . A Au oferit acoperire unui numr nai mare de dou
sute de ageni de informaii plasai peste 9otare, care se ldeau drept funcionari -ompaniilor le,
au fost rambursate costurile Pe e alt parte, n vreme ce multe ri pur i simplu se ateapt ca
oamenii de afaceri s coopereze cu serviciile informative i pot aplica presiuni *ac acetia
refuz (tatele .nite n,o fac 8irectorii firmelor americane, aclusiv aceia care au avut contacte cu
politicieni strini de nalt nivel, nu unt interogai dec#t rareori
4inia de demarcaie dintre spionaNul public i cel privat va continua s devin tot mai
difuz %dat cu proliferarea corporaiilor multinaionale, multe dintre acestea i dezvolt
propriile reele informative 3 para- R A, cum ar veni 4ucrul este adevrat pentru companiile
petroliere sau bncile europene i pentru casele de comer Naponeze, precum i pentru firmele de
construcii americane ! de presupus c e$ist contacte ntre unele asemenea para,- * A ?i
unitile informative ale propriei lor ri sau ale rilor,gazd
n paralel cu operaiunile para,informative din strintate, se desfoar recenta
propagare a aa,numiteRor uniti de informaii competitive din industria intern, descrise n
-apitolul 6A -oncepute s opereze n limitele legii, acestea aplica, cel puin la un nivel
rudimentar, multe dintre aceleai metode i talente folosite de ctre unitile informative ale
guvernului Posibilitile unor legturi neoficiale cu guvernul sporesc, odat ce aceste firme de
afaceri angaNeaz foti spioni i analiti din r#ndurile guvernului
Asemenea relaii incestuoase se vor nmuli, ca o consecin a restructurrii lumii
afacerilor actualmente n curs, care duce la aliane de afaceri trans,naionale comple$e -ompania
care intr ntr,o alian strategic cu alt firm poate s nu tie niciodat c o parte dintre
operaiunile partenerului su sunt n fond activiti de spionaN, ndeplinite n folosul vreunui
guvern (au s,ar putea s vrea s tie 3 i s cear spionilor propriului sau guvern s,o afle
*nevitabil, asemenea sc9imbri vor t#r multe activiti de afaceri foste private n oc9ii
publicului, politiz#ndu,le i lans#nd o succesiune de acuzaii, contra,acuzaii, frm#ntri i
scandaluri e$plozive
% alt sc9imbare paralel cu recentele evoluii din afaceri va fi o comutare a accentului
pus pe producia de mas, spre specializarea informaiilor +actorii de decizie politic,ai
guvernelor cer tot mai multe informaii precise, particularizate, cu int clar Acestea pretind fie
colectare specializat de informaii, fie, cel puin, analiz specializat
Pentru a nt#mpina aceast cerere 3 mai ales n domeniul economiei, te9nologiei i
mediului ambiant 3 sunt necesare informaii tactice concrete ntr,o diversitate de probleme at#t
de ampl, nc#t nici c9iar cei mai mari productori de informaii, cum ar fi -* A, nu vor fi n
stare s recruteze, s menin i s plteasc toi specialitii necesari Ageniile informative, prin
urmare, vor face ceea ce fac companiile/ vor contracta tot mai multe activiti n afar, sprg#nd
caracteristica de integrare vertical a operaiunilor produciei de mas
Ageniile de spionaN au nc9eiat dintotdeauna unele contracte e$terne
- * A ?i informaiile franceze au angaNat i unii i alii gangsteri i mafioi pentru
treburile neplcute Ageniile informative au instituit adesea pesudo,afaceri 3 ca faimoasa
-ompanieFde !$celente Trenduri (trinev folosit ca acoperire de ctre reeaua de spionaN a
%rc9estrei 'oii pentru activiile sale anti,naziste n Al 8oilea 'zboi >ondial, sau liniile
aeriene, F, n proprietatea - * A +olosite n timpul 'zboiului din Cietnam
8ar spionii vor fi cur#nd silii s se bazeze pe furnizori i consultani e$terni
independeni, ntr,o msur mai mare ca oric#nd
;aza acestor surse e$terne este instalat deNa prin proliferarea bu ticurilor private de
cercetri care se specializeaz n toate domeniile, de la analiza riscului politic p#n la cutrile de
informaii te9nice ;usiness !nvNronment 'isK *nformation, o firm din 4ong ;eac9, -alifornia,
a comis uneori greeli flagrante, dar mai are i creditul de a le fi spus clienilor si de afaceri, n
decembrie 65=@, c preedintele egiptean AnOar (adat avea s fie asasinat Aa s,a i nt#mplat,
zece luni mai t#rziu
8e asemenea, a prezis corect invadarea *ranului de ctre *raK, cu nou luni n avans P#n
n 65=:, c9iar naintea boom,ului acestui gen de activiti, se nfiinaser zeci de asemenea info,
buticuri
>ulte dintre ele angaNeaz foti funcionari superiori sau agei informativi -ei mai
proemineni sunt Jissinger Associates, care n unele cazuri l,au folosit pe ;rent (coOcroft,
consilier cu securitatea naional al Preedintelui ;us9L pe 4aOrence !agleburger, omul numrul
doi n 8epartamentul de (tatL pe &il9Fam(imon, fost (ecretar al TezauruluiL i, firete, pe )enrV
Jissinger nsui, fost consilier cu securitatea naional i, o dat, (ecretar de (tat +uncionarii
superiori cu contacte informative intr i ies din asemenea firme 3 printre ei, i &illiam -olbV,
fostul director -*A, care i,a desc9is propria prvlie n &as9ington, dup ce a prsit agenia
8up cum spune -olbV, afacerile de evaluare seamn mult cu cele informative ntreprinderi
informative private pot oferi capacitate de dezminire guvernelor care le angaNeazL pot atrage
cei mai buni profesioniti pe piaa liber, mai degrab dec#t servicii civileL mai pot ndeplini i
sarcini de nie, pentru care firmele de spionaN mari i birocratice sunt prin definiie nepotrivite
-eea ce s,ar putea foarte bine s vedem, aadar, este o fuziune sau inteipenetrare mult mai
str#ns a afacerilor i cutrilor guvernamentale de informaii
"%.4 (!"( A4 %-)*.4.* P'*CAT
%ricum, dovada pe departe cea mai dramatic a ceea ce s,ar putea numi cresc#nda
privatizare a informaiilor are loc nu pe pm#nt, ci n spaiu -inci naiuni 3 (tatele .nite,
+rana, Raponia, *ndia i c9iar i 'usia 3 colporteaz acum date recoltate de salteliii lor orbitali
Procesul a nceput n 65<7, c#nd " A ( A A lansat primul 4andsat pentru uz civil
Acum e$ist dou 3 4andsat,urile A i : 3 cu un al treilea programat pentru lansare n cur#nd
Aflate pe orbit la A1= de mile617 distan de suprafaa pm#ntului, 4andsat,urile transmit date
care se folosesc curent n e$plorrile minerale, prognozele agricole, operaiunile forestiere i alte
domenii similare
*maginile din 4andsat sunt de asemenea trimise automat n vreo cincisprezece ri, fiecare
primind, contra unei ta$e de B@@@@@ Z pe an, un flu$ constant de imagini digitalizate .nele
dintre acestea au semnificaii militare Astfel, 8epartamentul Aprrii ( . A !ste el nsui un
ac9izitor de date 4andsat 4andsat mai este folosit i de armata Naponez pentru a ine sub oc9i
(iberia de !st n 65=A, un om de tiin american, 8r Ro9n >iller de la .niversitatea AlasKa,
folosind fotografii din 4andsat, a putut detecta ceva ce preau a fi teste sovietice efectuate pentru
a demonstra dac rac9etele nucleare puteau fi lansate din submarine de sub calota polar
n 76 februarie 65=B, francezii au lansat satelitul (P%T, intr#nd n competiie cu 4andsat
8e atunci, savanii, oamenii de tiin i publicul au putut studia operaiuni militare i industriale
din orice loc de pe Pm#nt
>onopolul american i sovietic asupra informaiilor de origine spaial a fost spart
violent
-#t vreme imaginile (P%T i 4andsat 9u sunt la fel de bune ca acelea care le stau la
dispoziie militarilor, sunt totui destul de gritoare Astfel, guvernele crora le lipsesc sateliii
proprii formeaz o pia pentru informaiile militare disponibile ale (P%T
>ai la obiect, clienii pot cumpra n prezent imagini i benzi cu date de la mai muli
furnizori, pentru ca apoi s combine i s manipuleze datele pe computere, sco#nd informaii
deductive care depesc cu mult ceea ce le poate pune la dispoziie o singur surs
ntr,adevr, e$ist o industrie prosper care nu prea face altceva dec#t sa proceseze date
de la unul sau mai mu#i asemenea satelii Gama lor se ntinde de la *nstitutul de -ercetri
Ambientale din >ic9igan, p#n la -entrul (audit pentru Percepia de la 8istan din 'iVad9, i
*nstituto de Pesauisas !spaciais din (ao Paulo % companie din Atlanta numit !'8A(, *nc, *a
r#ndul ei, scrie softOare pentru aceti creatori de valoare adugat a imaginii 3 dou sute la
numr, n toat lumea
617 <@A Km UntrX
Poate c e$emplul cel mai concludent al de,monopolizrii datelor armative l ofer
activitatea 'eelei >iNloacelor de -omunicare iialeF11 din (tocK9olm, care cumpr date at#t de
la (P%T c#t i de la dsat, le mestec n computere i scoate imagini pe care *e ofer presei
ndiale -9iar i aa, nu este pierdut din vedere aspectul informativ al raiunilor, un comunicat al
( > " 8escriind aciunile firmei ca ortate la toate prile lumii unde accesul normal al
miNloacelor de Nrmare e limitat sau necontrolat, ca de pild granie nc9ise, zone de $di critice,
crize sau catastrofe curente
( > " A dat publicitii imagini prezent#nd pregtirile secrete ietice pentru un program
de navete n TVuratam, date despre un laser ietic gigantic care putea face parte dintr,un sistem
anti,rac9et, un clasament al rac9etelor c9ineze n Arabia (audit, proiectul paKistanez rrnelor
nucleare din Ja9uta i o monitorizare continu a Golfului Persic mpul confruntrii militare de
acolo
(emnele se citesc nu n cafea, ci pe cer *nformaiile de origine spaial continua s se de,
monopolizeze, pe msur ce devin disponibili tot mai i satefii i te9nologii de computer Dri ca
*raKul i ;razilia s,au acit#n dezvoltarea sateliilor Altele, printre care !giptul i Argentina, la
punct faciliti de lansare a rac9etelor, iar *nscom, un Noint venture Filiano,c9inez, intete s
combine KnoO,9oO,ubrazilian privitor la lii cu capacitile c9ineze de lansare a rac9etelor
-eea ce odinioar le sttea la dispoziie numai marilor puteri i trilor lor le e tot mai *a
ndem#n puterilor inferioare i, cel puin la un care nivel, miNloacelor de informare ale lumii,
ntr,adevr, cu aceasta, mass,media nsi devine un principal/ urent al fabricanilor de informaii
8up cum declar un fost/ ionar superior de *a -asa Alb/ -#nd am aNuns prima oar, eram o
m a misticii secretului 3 dac purta tampila secret, avea s fie mente valoros -ur#nd am
descoperit c adesea citeam c#te ceva ce em anterior n +inancial Times >ai rapide c9iar,
comunicaiile tv intanee i bat la puncte n mod normal pe spioni -ontinua privatizare i
mediatizare a informaiilor sau pararrnaiilor i va fora pe maetrii spionaNului s,i
restructureze aiunile, ntocmai cum au Trebuit s procedeze muli - ! %
%ratiti (pionaNul va trebui s se adapteze i el noului sistem de creare riei pe planet
8ar spionaNul se confrunt cu probleme pe care alte striini#le cunosc
611 UnorigX (pace >ediu "etOorKL UabrX ( > " UntrX
-%"T'A8*-D** *" !(!"DE
-lienii care folosesc informaiile 3 oficialiti guvernamentale i politicieni 3 nu mai
sufer de penurie de date i neac datele
Potopul de date produse n mas, actualmente disponibile, i suprasarcina pe care o
provoac, nseamn c, pentru numeroase scopuri, colectarea nu mai este principala problem A
spionilor Problema const n a deslui sensul celor culese i a preda rezultatele factorilor de
decizie care au nevoie de ele
Acest lucru mpinge afacerile de spionaN s se bazeze mai accentuat pe sistemele e$perte
i inteligena artificial, ca aNutoare computerizate ale analizei 8ar te9nologia singur nu poate
rezolva paralizia analizei Aceea necesit o abordare cu totul nou a cunoaterii
8e vreme ce scurgerile de informaii secrete pot avea consecine grave, inclusiv moartea
informatorilor, -R A,urile i mini,- * A,urile lumii aplic principiul compartimentrii
Analitii care lucreaz la o problem rareori aNung s vad tabloul de ansamblu, fiind n sc9imb
alimentai cu fr#nturi de informaie limitate, pe o baz a nevoii strict necesare de a ti, adesea fr
nici o modalitate de a evalua credibilitatea fragmentelor pe care le obin n teorie, informaiile
sunt re,asamblate i ridicate la un nivel mai nalt pe msur ce urc scara ierar9ic
8ar am mai nt#lnit aceast teorie i nainte 3 n corporaiile birocratice ?i am vzut c pe
msur ce sc9imbarea e accelereaz i mediul ambiant devine tot mai furtunos, acest sistem
rm#ne prea lent i ignor prea muli factori
"u e o problem oarecare (enatorul (am "unn, principalul e$pert militar din (enatul (
. A, a acuzat public ageniile de informaii pentru a fi rmas n urma evenimentelor rapide din
!uropa, pun#nd -ongresul n
*mposibilitatea de a lua decizii raionale privind bugetul rnilitar al ( . A
-osturile rm#nerii n urm pot fi catastrofale
Tocmai pentru a prent#mpina asemenea probleme, cele mai inteligente corporaii le
acord acum salariailor accesul la mai multe informaii, i las s comunice mai liber prin afara
canalelor i s ocoleasc n voie ierar9ia Asemenea inovaii, ns, se ciocnesc direct cu nevoia de
e$trem secret din industria spionaNului (pionii sunt prini ntre ciocan i nicoval
Aceast dilem mai are i o alt implicaie -ci multe informaii nu numai c nt#rzie,
dar devin i irelevante pentru nevoile factorilor de decizie care sunt clieni
8up afirmaiile lui 4ionel %lmer, fostul (ub,(ecretar de (tat al -omerului/ Avem
nevoie de o supraveg9ere mai solid din partea oficialitilor la nivel politic, astfel nc#t s nu
mai fie simpli consumatori, ci i formatori ai procesului Pe toat gama industriei, dup cum am
vzut, clienii sunt atrai n procesul de proiectare, iar gruprile utilizatorilor se organizeaz n
reele de spriNin al productorilor 4inia de demarcaie dintre producie i consum devine tot mai
imprecis
Propunerea iui %lmer ca factorii politici superiori s aNute la formarea procesului
informativ e logic 8ar cu c#t aNut mai muli politicieni i oficialiti la, Ne,formarea
procesului, cu at#ta crete riscul ca estimaiile predate preedinilor i primilor minitri s le
spun numai ceea ce vor ei s aud
S (au, altfel, s reflecte vederile nguste ale unei singure faciuni sau partid Acest lucru
va deforma i mai mult informaia care deNa a fost ncovrigat de ctre info,tacticienii i meta,
tacticienii care lucreaz de la bun nceput asupra ei
8ac informaiile sunt distorsionate de un adversar al naiunii, aa cum se nt#mpl uneori
atunci c#nd spionii sunt dublai, rezultatele pot fi dezastruoase 8ar acelai lucru e potenial
adevrat c#nd distorsia se face din convenien politic, de ctre cineva din aceeai tabr
'evoluia istoric pe care o nfrunt n prezent industria informativ, aNung#nd dincolo de
producia de mas, o plaseaz pe aceasta e$act n calea noului sistem de creaie a averii care
avanseaz Asemenea altor industrii, trebuie s se contureze din nou, sc9imb#nd ncontinuu
alianele
Asemenea altor industrii, trebuie s,i conceap organizarea Asemenea altor industrii,
trebuie s,i specializeze produsele Asemenea altor industrii, trebuie s,i ia n discuie cele mai
profunde misiuni
-ele mai desc9ise aciuni ale unui om, scria Rosep9 -onrad, au i o latur secret
8emocraiile de asemenea, oric#t de desc9ise, au latura lor ascuns
8ac operaiunile informative, deNa dificil de controlat pentru parlamente i c9iar
preedini, devin at#t de ntreptrunse cu activitile cotidiene ale societii at#t de
descentralizate, at#t de contopite cu afacerile i alte interese private nc#t controlul eficient devine
imposibil, atunci democraiile nu vor putea supravieui fr secrete 3 i servicii secrete
-um administrm aceste secrete 3 i, ntr,adevr, cunoaterea n general 3 devine
problema politic central n !ra PoOers9ift,ului
*"+%,AG!"8A
%mul cu paaport irlandez atepta la nesf#rit n camera 9otelului su din Te9eran
semnalul care nu mai sosea, narmat n mod improbabil cu o prNitur de ciocolat n form de
c9eie, acest om era de fapt, dup cum avea s afle lumea n cur#nd, 'obert >c+arlane, fost
consilier de securitate naional al *ui 'onald 'eagan
8estinat s fie un cadou, prNitura a rmas nepredat -ci, din c#te ne amintim,
ncercarea g9inionist a *ui >c+arlane de a elibera ostaticii americani i a desc9ide ua prin spate
moderailor iranieni a e$plodat n scandalul *rangate, cel mai pgubitor eveniment din toi cei
opt ani ai preediniei *ui 'onald 'eagan
-u o distribuie colorat de negustori de arme din %rientul >iNlociu, ageni -R A, foti
generali misterioi, un c9ipe ofier de infanterie marin i seductoarea sa secretar, audierile
parlamentare care au urmat au inut ca 9ipnotizai telespectatorii din ntreaga lume
Totui, ceea ce multor privitori *e,a scpat, i mai ales acelora din afara (tatelor .nite, a
fost fondul cazului
-ci lupta politic din &as9ington avea de fapt foarte puin de,a face cu terorismul,
conturile bancare secrete, moderaii iranieni sau rebelii nicaraguani !ra, mai cur#nd, o rfuial
ntre -asa Alb i un -ongres ( . A (candalizat, pentru controlul politicii e$terne americane
Aceast btlie pentru putere pivota n Nurul refuzului -asei Albe de a informa -ongresul asupra
activitilor sale acoperite
8emocraii voiau s dovedeasc faptul c planul fusese ordonat de Preedinte
'epublicana -as Alb insista c fiascoul era opera unui stat maNor 9iper,zelos, acion#nd fr
aprobare prezidenial Astfel, investigaiile i masiva mediatizare s,au concentrat mai puin
asupra problemelor de politic e$tern n sine, i mai mult asupra ntrebrii cine ce tia i c#nd
*rangate,ul a devenit un info,Oar
4apsusurile, documentele tocate, secretele, scurgerile i minciunile contirfu s ofere un
bogat fdon de nelegere a tacticilor tradiionale ale uzului i abuzului de informaii >ai
important ns, scandalul ofer o degustare a politicii viitorului 3 una n cadrul creia datele,
informaiile i cunotinele vor deveni mai politizate dsec#t oric#nd pe parcursul istoriei -ci,
fc#nd complet abstracie de spioni i spionaN, noul sistem de creare a avuiei ne propulseaz cu
capul nainte n era info,politicii
+oamea de a ti
Puterea statului s,a bazat dintotdeauna pe controlul su asupra forei, averii i cunoaterii
-eea ce astzi e profund diferit, este relaia sc9imbat dintre acestea trei "oul sistem supra,
simbolic de creaie a bogiei mpinge pe agenda politic o gam larg de probleme cu implica.i
informaionale
Acestea variaz de la discreie la pirateria cu produse, de la politica telecomunicaiilor la
securitatea computerelor, de la educaie i comerul interior la noul rol al miNloacelor de
informare ?i nici c9iar acestea nu fac dec#t s ating v#rful unui iceberg care iese la iveal
8ei nc neobservat pe scar larg, aceast info,agend emergent se e$tinde at#t de
rapid nc#t, n (tatele .nite, al 6@6,lea -ongres a trit introducerea a peste o sut de proiecte de
legi privind info,problemele
8ouzeci i ase tratau modul cum ar trebui guvernul federal s disemineze datele i
informaiile acumulate pe c9eltuiala contribuabililor
Astzi, orice posesor de personal computer i modem poate accesa un numr de baze de
date ale,guvemului, cer#nd informaii ntr,un ameitor numr de domenii 8ar cum ar trebui s
funcioneze aceasta diseminareP
Ar fi cazul ca guvernul s contracteze firme e$teme private pentru a efectua distribuia
electronic i a vinde accesul n sc9imbul unei ta$eP
>uli bibliotecari, cercettori universitari i aprtori ai drepturilor civile argumenteaz c
informaiile guvernamentale n,ar trebui s fie v#ndute, ci puse gratuit la dispoziia publicului Pe
de alt parte, companiile private care servesc drept intermediari proclam c ofer servicii
adiionale, care Nustific impunerea unei ta$e
*nfo,agenda, ns, se e$tinde mult dincolo de asemenea preocupri
Pe msur ce naintm tot mai ad#nc n economia supra,simbolic, info,problemele nu
mai rm#n ndeprtate sau obscure .n public al cru i mod de via deriv tot mai mult din
manipularea simbolurilor, este totodat mereu mai sensibil la semnificaia lor n materie de
putere .nul dintre lucrurile pe care le face este afirmarea unui tot mai larg drept de a ti 3 mai
ales privitor la cirumstanele legate direct de bunstarea sa
n 65=:, un sondaN al ;iroului de (tatistic a >uncii din ( . A A constatat c peste
Numtate din 77@@@@@ de muncitori implicai n concedierile pe scar mare primeau un preaviz
mai mic de 7A de ore nainte de,a fi aruncai n strad Prin 65=<, munca organizat insista pentru
o lege care s oblige marile firme ce plnuiau concedieri s le acorde muncitorilor un preaviz de
B@ de zile, i s informeze n acelai timp i statul, i autoritile oreneti
Patronii s,au opus din rsputeri proiectului de lege, argument#nd c o asemenea
informaie, data publicitii, ar submina eforturile firmei de a salva uzina -ine,ar mai vrea s
investeasc n ea, sau s fuzioneze cu ea, ori s,i contracteze lucrri, sau s,o refinaneze, odat ce
se rsp#ndea vestea c erau pe cale s se aplice concedieri masiveP
(priNinul popular al legii, ns, a crescut -u cuvintele liderului Partidului 8emocrat din
(enat "u e o problem de munc ! o problem decinste n 65==Y lupta fcea ravagii prin tot
&as9ington,ul, cu -ongresul aliniat pro, iar -asa Alb contra n final, legea a trecut, n pofida
ameninrii cu veto,ul prezidenial (alariaii americani au acum dreptul
( tie n avans c#nd urmeaz s,i piard sluNba datorit unei nc9ideri de fabric
Americanii doresc mai multe informaii i despre munca lor Pe tot ntinsul (tatelor .nite,
grupuri ambientaliste i comuniti ntregi revendic date detaliate de la companiile i ageniile
guvernamentale, despre reziduurile to$ice i ali poluani
"u demult, au fost ultragiate s afle c de cel puin treizeci de ori ntre 65:< i 65=: 3 mai
mult dec#t o dat pe an 3 uzina de armament nuclear (avanna9 'iver, de l#ng AiKen, (out9
-arolina, a trecut prin ceea ce un om de tiin a definit ulterior ca incidente de ma$im
seminifcaie la reactor Acestea au inclus scurgeri de radioactivitate pe scar larg i o topire de
combustibil nuclear 8ar niciuna dintre ele nu le,a fost adus la cunotin cetenilor din
vecintate sau publicului n general "ici nu s,au luat msuri, c#nd oamenii de tiin au supus un
memorandum intern despre aceste incidente Povestea n,a ieit la lumin p#n n,a fost e$pus
ntr,o audiere parlamentar, n 65==
.zina era acionat de ctre ! * 8u Pont de "emours ` -ompanV, pentru guvernul ( .
A, iar 8u Pont a fost acuzat de tinuire a faptelor
-ompania a emis imediat o contestaie, subliniind c raportase curent toate incidentele la
8epartamentul !nergiei
n acest punct, 8o!61A,ul, cum i se spune, i,a asumat vina de a fi inut secrete tirile
Agenia se ad#ncise n secretoenie militar i tradiiile Proiectului >an9attan, care dusese la
inventarea bombei atomice, n Al 8oilea 'zboi >ondial Presiunile publice pentru dezvluire,
ns, au declanat o lupt intern ntre >inistrul !nergiei Ro9n ( )errington, care lupta pentru
standarde de siguran mai nalte i o mai mare desc9idere, i proprii si administratori de resort,
care se,opuneau
8ar c9iar n timp ce acest conflict b#ntuia prin agenie, o nou lege revoluionar a intrat
n vigoare, cer#nd pentru prima oar ca n toate (tatele .nite comunitilor s li se dea informaii
e$plicite i detaliate despre reziduurile to$ice i alte materiale riscante crora le erau e$puse
Pentru prima oar, aispus 'ic9ard (iegel, un consultant a crui firm a aNutat trei sute
de fabrici s se acordeze pentru respectarea acestei legi, publicul va ti ce iese din uzina de pe
aceeai strad !ra nc o victorie clar pentru accesul publicului
Presiunea cresc#nd n sensul desc9iderii nu este un fenomen strict american, nici nu se
limiteaz la problemele naionale
4a %saKa, Raponia, cetenii au format a'eea Jansai a 8reptului de a ?ti, care ntre
timp a organizat ceea ce numesc ei ture ale conducerilor municipale i prefecturaTe, ii scopul
de a solicita accesul la informaii p#n acNftn pzite 8intre dousprezece petiii adresate
prefecturilor, ase au fost aprobate, iar celelalte respinse rapid Printre acestea se nscria i o
cerere de informaii despre contul de c9eltuieli al prefecturii
'spunsul municipalitii din %saKa a fost, ca s zicem aa, mai artistic -#nd grupul a
solicitat dosarele privitoare la ac9iziionarea unui tablou de >odigliani de ctre consiliul
municipal, care sttea acum agat m#ndru n >uzeul de Art >odern al %raului %saKa,
oficialii n,au zis nu Pur i simplu n,au dat nici un rspuns 8ar presiunile pentru accesul la
documentele publice, locale precum i naionale, n,au ncetat i nici n,o vor face
8ezvoltarea a ceea ce s,ar putea numi info,contiina, n paralel cu ascensiunea unei
economii bazate pe computere, informaii i comunicaii, a forat guvernele s acorde tot mai
mult atenie problemelor legate de cunoatere, ca secretul, accesul public i discreia
8e pe vremea c#nd (tatele .nite i,au emis Actul 4ibertii de *nformare, n 65BB,
lrgind dreptul de acces al cetenilor la documentele guvernamentale, conceptul s,a rsp#ndit
constant prin economiile l#A Acronim neortotlo$ pentru 8epartment of !nergV, doe _ cprioara,
ciutL Ro9n 8oe _ lX cutareL 7X reclamant imaginar ntr,un procesL UntrX avansate 8anemarca i
"orvegia i,au urmat e$emplul, n 65<@L +rana i %landa, n 65<=L -anada i Australia, n 65=7
4ista, ns, e departe de,a spune toat povestea -ci un tot mai mare numr de state, provincii i
orae au adoptat de asemenea legislaia 3 uneori c9iar nainte de,a se fi manifestat aciunea nsi
Acesta e cazul Raponiei, unde cinci prefecturicinci municipii, dou districte speciale i opt orae
au fcut,o nu mai t#rziu de 65=:
Aceeai perioad a cunoscut i rapida difuzare a legilor definind dreptul la discreie 4egi
ale discreiei au fost emise n (uedia n 65<1, n (tatele .nite n 65<A -anada, 8anemarca,
+rana i Germania de Cest le,au urmat e$emplul, cu >area ;ritanie altur#ndu,se paradei n
65=A
"umeroase naiuni au nfiinat agenii de protecie a datelor, concepute anume pentru a
mpiedica violarea intimitii prin computer Termenii i metodele varia7 n mod firesc de la ar
la ar, precum i eficacitatea lor
8ar configuraia pe ansamblu e clar/ pretutindeni, simultan cu dezvoltarea economiei
supra,sirnbolice, problemele informaionale devin tot mai semnificative din punct de vedere
politic
;%>;! T!'%'*(T! ?l C*-T*>! (*8A
Pretutindeni, e$ist un continuu >o,Oar#ntre culturile secretului i gruprile ceteneti
care lupt pentru un acces tot mai larg Aceste btlii transcend limitele partinice i sunt adesea
at#t de comple$e, nc#t i zpcesc c9iar i pe propriii participani
8e e$emplu, cererile de desc9idere se ncurc atunci c#nd intr n conflict cu nevoile
recunoscute public de siguran sau securitate 8up ce n cursa Pan Am 6@1 a e$plodat o bomb
terorist, deasupra localitii 4ocKerbie din (coia, ucig#nd 7:5 de pasageri i membri ai
ec9ipaNului, n ziua de 76 decembrie 65==, presa a dezvluit faptul c autoritile fuseser
prevenite .ltragiat, lumea cerea s afle de ce marele public nu fusese avertizat n acelai timp
% mare parte din furia mpotriva teroritilor a fost sifonat i dirNiat n sc9imb spre autoriti
Aceast furie a dus cur#nd la anc9eta unui subcomitet al -amerei 'eprezentanilor ( .
A (ubcomitetul a dat publicitii o lung list de buletine de securitate, emise anterior liniilor
aeriene de ctre Administraia Aviaiei +ederale61: 4a r#ndul su, aceast nclcare a secretului
6,a nfuriat pe >inistrul Transporturilor, care a reproat c fapta
61: fin origX +ederal Aviation Administratio9 3 acronim/ + A A UntrX subcomitetului
putea pune viei n Noc prin dezvluirea metodelor securNtii
Parlamentara -ardiss -ollins, preedinta subcomitetului, i,a inut totui firea i a
etic9etat riposta ministrului ca dezinformare 8e fapt, a spus ea, e$punerea public a
buletinelor +A A A vdit golurile periculoase din ntregul sistem de avertizare i Prin urmare, a
servit publicul 8ar mai era clar i c, odat ce numai liniile aeriene americane primeau circa trei
sute de ameninri cu bombe ,anual, mediatizarea fiecrei ameninri teroriste ar fi paralizat
traficul aerian 3 i le,ar fi conferit teroritilor puterea de a deregla sistemul n orice moment, cu
preul unui simplu apel telefonic
-ur#nd, ramura e$ecutiv, legislativul, liniile aeriene, ageniile de reglementare, poliia i
alii, s,au alturat cu toii ntr,o lupt a controlului acestor informaii, desc9is tuturor, care
continu i astzi
n decembrie 65=5, e$act la un an dup tragedia de la 4ocKerbie, "ort9Oest Airlines au
fost ameninate cu o bomb mpotriva Hborului :6 Paris,8etroit -ontieni de scandalul din
urm cu un an, cei de la "ort9Oest au nceput s anune sistematic pasagerii, prin telefon,
convenind s,i aNute s fac alte aranNamente de zbor, dac doreau U"u toi au fcut,o, iar zborul
s,a desfurat fr problemeX
-ererile de informaii mai desc9ise se ciocnesc i cu revendicrile de intimitate
menionate mai sus Printre cele mai emoionale dintre toate info,problemele, se numr acelea
ridicate de epidemia (*8A %dat ce (*8A s,a rsp#ndit cu repeziciune prin multe ri, antren#nd
cu ea isteria, unii e$tremiti au insistat ca victimele bolii s fie )teralmente tatuate i sec9estrate
Prinii nfricoai ncercau s mpiedice accesul copiilor infestai cu virusul )*C n coal
&illiam ;ennett, pe,atunci durul,lavorb >inistru al !ducaiei n ( . A
S A cerut testarea )*C forat a mai multor grupuri specificate, inclusiv toi pacienii din
spitale, perec9ile care doreau certificat premiptiai, emigranii i prizonierii ;ennett a mai insistat
i ca ori de c#te ori analizele unui individ ies pozitive, toi partenerii se$uali anteriori s fie
anunai automat
Poziia a a provocat o reacie de respingere din partea autoritilor sntii publice,
avocailor i (usintorilor drepturilor civile, care n sc9imb favorizau testarea voluntar n mod
ironic, muli dintre aceia care F luptau pentru discreie n acest caz se numraser printre cei mai
nfocai partizani ai liberei informaii n alte privine
Testele, au declarat unii, au fost neconcludente 8ac rezultatele se ddeau publicitii,
victimele ar fi suferit discriminri la munc i n coal, i alte maltratri >ai mult, dac testul
era obligatoriu, multe victime poteniale se puteau ascunde sau refuza s caute asistena medical
Poziia lui ;ennett a fost atacat n public de ctre >inistrul (ntii - !verett Joop,
autoritatea medical suprem a rii
-ontroversele continu s b#ntuie problema testelor (*8A, nu numai n &as9ington, ci i
n multe alte capitale ale lumii 8repturile relative ale persoanei fa de cele ale comunitii i
contradicia dintre intimitate i desc9idere rm#n ambele nerezolvate i ceoase
?i tot mai multe interese contradictorii ridic e$istenta mlatin a legilor care guverneaz
c9estiuni cum ar fi copVrig9t,ul, patentele, secretele profesionale, secretul comercial, tranzaciile
interne i altele asemenea 3 toate fc#nd parte din info,agenda n rapid emergen a politici* n
timp ce economia supra,simbolic continu s se e$tind, s,ar putea s apar o etic a
informaiilor, corespunztoare economiilor naintate Astzi, aceast etic lipsete n form
coerent, iar deciziile politice se iau ntr,un derutant vid moral !$ist puine reguli care s nu
contrazic alte reguli
>ultor zone ale lumii nc le mai lipsete cea mai elementar libertate de informare,
nfrunt#nd represiunea cultural, cenzura brutal a presei i secretomania paranoid a guvernelor
n democraiile 9ig9,tecn, dimpotriv, libertatea de e$presie fiind proteNat moderat, info,politica
a nceput s accead la un nivel superior, mai subtil
%ricum, nu suntem dec#t la nceputul info,pdliticii n societile avansate din punct de
vedere te9nologic P#n acum n,am fcut dec#t s ne luptam cu ntrebri simple
"%.4 +!!8;A-J G4%;A4
8atorit caracterului tot mai global al te9nologiei, problemelor ambientale, finanelor,
telecomunicaYilor i mediilor de informare, au nceput s funcioneze noi sisteme de feedbacK
cultural, care fac din politica informaional a unei ri o preocupare a altora *nfo,agenda ia
caracter global
-#nd -emob#lul a trimis nori radioactivi peste zone ntregi din !uropa, s,a st#rnit un
mare val de furie anti,sovietic#, dat fiind c oficialitile sovietice am#naser notificarea rilor
din calea precipitaiilor Aceste naiuni au insistat c aveau dreptul s cunoasc faptele, i nc
imediat
*mplicaia a fost aceea c nici o naiune, n sine, nu avea dreptul s in faptele ascunse, i
c o etic nescris a informaiilor transcende interesele naionale 4a vremea c#nd s,a produs un
alt dezastru 3 un cutremur n
*nnenia 3 autoritile sovietice pocite l,au raportat instantaneu presei lin ntreaga lume
8ar, pe baza termenilor acestui principiu implicit, .niunea (ovietic iu era singurul
contravenient 4a scurt timp dup -ernob#l, amiralul Rtansfield Turner, fost director al - * A, a
criticat public (tatele .nite Nentru a nu fi divulgat suficiente informaii despre catastrofa dedus
deL ateliii si oc9i,n,cer +r a trda vreun secret, Tumer a declarat/
-apacitile noastre de recoltare a informaiilor U0X ne dau ocazia s inembine informai
oamenii din lumea ntreag
8e fapt, odat ce miNloacele de rsp#ndire a informaiilor ncercuiesc Pm#ntul, facilit#nd
globalizarea cerut de noul sistem de creare a $X giei, devine tot mai greu s se rein
informaiile concrete n limitele granielor naionale, necum s mai fie c#t de c#t ascunse
Acest lucru 6,a uitat guvernul englez n timpul aa,zisei controverse (pVcatc9er61B din
>area ;ritanic -#nd Peter &rig9t a scris o carte cu icest titlu, n care pronuna acuzaii serioase
mpotriva fotilor ofieri superiori ai contrainformaiilor britanice, guvernul T9atc9er s,a
mobilizat s,i mpiedice publicarea Prin urmare, &rig9t i,a publicat cartea n (tatele .nite i
prin alte ri ncercarea guvernului britanic de a suprima volumul a fcut din el un best,seller
internaional Televiziunea i ziarele de pretutindeni difuzau articole despre lucrare 3 garant#nd
astfel ntoarcerea n >area ;ritanie a informaiilor pe care guvernul englez voise s le ascund
8atorit acestui proces de feedbacK, guvernul britanic a fost nevoit s bat n retragere, iar cartea
lui &rig9t a devenit un best,seller i n Anglia
+olosirea mass,media dinafar unei ri pentru a influena deciziile politice dinuntru
devine la r#ndul ei tot mai rsp#ndit -#nd guvernul Jo9l de la ;onn a negat c firmele germane
l aNutau pe omul de for al 4ibiei, >uammar el,Quaddafi, s construiasc o fabric de arme
c9imice la treizeci de Kilometri de Tripoli, serviciile informative americane i,au trimis
concluziile misiunilor de recunoatere prin satelit presei americane i europene Acest lucru a
determinat revista german (tern s,i ntreprind propria anc9et n profunzime, care la r#ndul
ei a forat guvernul, Nenat, s admit c tiuse tot timpul ceea ce preti9sese c nu tia
n fiecare caz, deci, gsim informaii 3 cine le are, cum au fost obinute, cum s,a aNuns la
ele 3 at#t n inima conflictelor politice naionale, c#t i a celor internaionale >otivul
fundamental pentru noua importan al info,politicii const n cresc#nda rezilien a puterii, sub
61B Prinzlltorul,de,spioni UntrX toate formele ei, fa de cunoatere Pe msur ce acest
poOers9ift istoric va fi tot mai larg neles, info,politica va dob#ndi o intensitate sporit
Totui, toate acestea nu sunt dec#t nimicuri pe l#ng ceea ce,ar putea reiei ca fiind cel
mai important info,Oaral urmtoarelor decenii
-%8.4 *"8*A"A R%"!(
Printre cele mai rsp#ndite priveliti din T9ailanda, mai ales n zonele sale turistice, se
numr tarabele stradale 8e la acestea se pot cumpra casete video, benzi muzicale i alte
produse, la preuri derizorii .n motiv este c, asemenea multor alte feluri de produse care circul
n lumea de azi, sunt piratate 3 ceea ce nseamn c artitii originali, editorii i companiile de
nregistrare sunt nelate cu plile care li se cuvin
n !gipt, aa,numiii editori underground616 traduc n arab crile din Apus, ilegal i
fr sa plteasc autorii sau editorii Pirateria de carte n %rientul >iNlociu a atins proporii
ntrecute doar n !$tremul %rient i n PaKistan, afirm publicaia lunar >iddle !asfin
4ondra n )ong Jong, poliia a arestat B7 de persoane, dup o razie prin 7< de librrii unde au
gsit BA< de cri gata s fie reproduse ilegal 8ar, n multe ri, pirateria nu e numai legal, ci l
ncuraNat pentru poteni al urile sale de e$port
"oile te9nologii o fac mai ieftin i mai simpl
ndemnat de aciunile piratereti care au costat industria cinematografic american circa
<:@@@@@@@ Z la Numtatea anilor F=@, )ollVOood,ul a contraatacat -#nd Rndiana Rones and t9e
Temple of 8oomi1( a vzut pentru prima oar lumina ecranului, fiecare copie a filmului
coniuneaun cod subliminal care,i conferea o identitate unic, astfel nc#t, dac se trgeau copii
ilegale, anc9etatorii le puteau afla originea 8e,atunci ncoace, multe dintre marile studiouri au
nceput s foloseasc asaemenea coduri
-u toate acestea, nu mai t#rziu de 65=5, TaiOanul, de e$emplu, era cminul a 67@@ de
aa,zise saloane +#lm,TC 3 mici camere private unde grupuri de adolesceni se puteau aduna
s vad benzi video piratate ale ultimelor filme americane, un fel de micro,versiune a
cinematografelor drive,in Adolescenii stteau la cozi lungi de c#te un cvartal pentru a intra la
vizionare Proieciile ilegale erau at#t de populare, nc#t au fcut s scad
61< (ubterani U66trX
61= *ndiana Rones i templul "estemaf Paramount ` 4.-A(+*4> 4td, 6=5A, r
(teven (pielbergL cu/ )arrison +ord, Jate -aps9aO, Amris9 Puri UntrX v#nzrile de
bilete ale cinematografelor convenionale n ultim instan, presiunile de la )ollVOood au fcut
guvernul s ia msuri
n paralel cu pirateria prorpiu,zis, au nceput rzboaiele patentelor ,6 refuzul diferitelor
ri de a plti ta$e sau dividende, s zicem, pentru un nou produs farmaceutic elaborat i testat de
ctre cercettorii tiinifici la costuri enorme
n plus pe l#ng pirateria de,a dreptul, contrafacerile au devenit o industrie global
maNor, cu falsuri ieftine ale modelelor originale i alte produse curg#nd prin pieele lumii n
ultim instan, c9iar mai important este 9oia sau copierea ilegal a so^tOare,ului de computer,
nu de ctre persoane individuale pentru uzul lor propriu, ci pe scar mare, de ctre distribuitori,
pirat ai ntregii lumi Toate aceste probleme sunt amplificate de cele mai recente te9nologii care
uureaz copierea i furtul
n Nurul anului 65=5, problema modului de a proteNa proprietatea intelectual 3 baza
unei pri at#t de mari din noul sistem de creare a avuiei 3 provoca friciuni politice ntre naiuni
Proprietatea intelectual 3 termenul nsui e predispus controverselor 3 implic deinerea unor
elemente intangibile, rezultate din eforturile creatoare n domeniul tiinei, te9nologiei, artelor,
literaturii, designului i manipulrii cunotinelor n general %dat cu rsp#ndirea economiei
supra,simbolice, acestea au devenit tot mai valoroase economic i, de aici, mai politice
n &as9ington, au izbucnit luptele politice ntre diverse lobbV,uri comerciale, susinute de
'eprezentana -omercial ( . A, care a cerut aciunea ferm a (tatelor .nite mpotriva
T9ailandei pentru a nu fi suprimat pirateria i contrafacerea produselor de creaie american Au
pretins ca, dac T9ailanda refuz s ia msuri, (tatele .nite s treac la represalii -oncret, asta
nsemna ridicarea e$cepiilor de la reglementrile vamale asupra produselor de e$port din T9ai,
ca flori artificiale, igle, fasole uscat i ec9ipamente de telecomunicaii
Acestei cereri i s,au opus alte agenii ale guvernului ( .A
S 8epartamentul de (tat i -onsiliul de (ecuritate "aional ,ambele insist#nd pentru
toleran, pun#nd interesele diplomaiei i securitii militare mai presus de cele ale deintorilor
de copVrig9t i patente
n ultima sa zi ca Preedinte al (tatelor .nite, 'onald 'eagan a respins propuneri de
intervenie c9iar mai stringente, i a ridicat scutirea vamal a T9ailandei pentru produsele de pe
list
8ar T9ailanda nu e nici pe departe cel mai ru infractor mpotriva legilor de copVrig9t i
patent, aa cum sunt nelese n economiile avansate, iar lupta minor de *a &as9ington nu face
dec#t s ilustreze ce se nt#mpl pe o sut de fronturi, odat ce produsele activitii de creaie
devin tot mai centrale tuturor economiilor 9igb,tec9
n 65=5, deintorii americani de copVrig9t, inclusiv productorii muzicali, industria
computerelor i editorii de cri, au cerut ca guvernul ( . A ( ia msuri mpotriva a
dousprezece naiuni care, susineau ei, costau economia american 61@@@@@@@@ Z anual n
materie de v#nzri
Printre cele dousprezece se numrau -9ina, Arabia (audit, *ndia, >alaVezia, TaiOanul
i +ilipinele
Protecia proprietii individuale, dei e$ercitat sub forma cea mai agresiv de ctre
americani, reprezint i principala preocupare a -omunitii !uropene i a Raponiei - R1
S .l a cerut autoritilor vamale din ntreaga lume s confite bunurile contrafcute i s
impun msuri penale pirailor care opereaz pe scar comercial
4upta politic pentru proprietate intelectual se poart, printre altele, i n consiliul
-onveniei Generale de Tarife i -omer, unde economiile naintate nfrunt opoziia nd#rNit a
naiunilor cu economii mai puin dezvoltate, ai cror negociatori reflect uneori atitudinea
e$primat de ctre studenii arabi care cumpr cri piratate i insist c ideea de copVrig9t a
Cestului e elitist i menit s cptueasc buzunarele editorilor
8ar nu aceast atitudine e cea mai amenintoare la adresa naiunilor 9ig9,tec9 3 ci
ntrebarea muctor,filosofic privind posibilitatea ca proprietatea intelectual s fie posedat n
acelai fel cu patrimoniile tangibile 3 sau dac ntregul concept de proprietate trebuie s fie
reconceptualizat
+uturologul i fostul diplomat )arlan -leveland a scris despre nebunia de a refuza s
mpri ceva ce nu se poate deine n proprietate -leveland atrage atenia/ -eea ce cldete o
mare companie sau o mare naiune nu este producia a ceea ce tie ceva, ci ac9iziionarea i
adaptarea noilor cunotine ale altor companii i naiuni -um poate proprietatea intelectual s
fie proteNatP ntrebarea conine sm#na propriei ei confuzii/ e verbul greit, atribuit
substantivului greit
Aceast linie de argumentaie e folosit adesea pentru a susine viziuneaunei lumi n care
toate iriformaiile sunt libere i nest#nNenite !ste un vis care se mbin net cu cererea de
te9nologie i tiin a naiunilor mai srace ale Pm#ntului pentru a se elibera din subdezvoltarea
economic
+r rspuns, ns, a rmas deocamdat contra,ntrebarea ridicat de naiunile 9ig9,tec9/
ce se nt#mpl cu sracii sau cu bogaii, dac torentul de inovaii te9nologice ale lumii seacP
8ac, datorit pirateriei, o firm farmaceutic nu mai poate recupera sumele enorme c9eltuite
pentru elaborarea unor noi medicamente, nu prea mai are anse s inveasteasc noi fonduri n
cercetare -leveland are dreptate, c toate naiunile vor avea nevoie de cunoatere, cultur, artFi
tiin din strintate 8ar dac aa stau lucrurile, atunci trebuie s e$iste unele reguli civilizate la
baza sc9imbului, iar acestea trebuie s promoveze, nu s restr#ng, inovaiile viitoare
( se aNung la aceste reguli noi i la o etic informaional de baz, ntr,o lume tri,
secionat n agrarianism, industrialism i economii postcoul,de,fum, se dovedete deNa a fi
e$trem de dificil -eea ce e evident este c aceste probleme nu pot dec#t s creasc n importan
-ontrolul factorilor intangibili 3 idei, cultur, imagini, teorii, formule tiinifice, softOare de
computer 3 va consuma o tot mai mare atenie politic n toate rile, pe msur ce pirateria,
contrafacerile, 9oia i spionaNul te9nologic amenin tot mai intens interesele private i naionale
vitale
-u cuvintele lui Abdul A (aid i ale lui 4uiz ' (immons, n T9e "eO (oVereigns, un
studiu asupra corporaiilor multinaionale/ "atura puterii sufer o transformare realmente
radical ! definit tot mai mult n termenii proastei distribuii a informaiei *negalitatea, asociat
mult vreme n primul r#nd cu veniturile, aNunge s se asocieze cu factorii te9nologici i politici
i Fcontrolul economic asupra cunoaterii nsecolul al MlM,lea i la nceputul secolului MM,
naiunile au intrat n rzboi pentru a dob#ndi controlul asupra materiilor prime de care aveau
nevoie pentru a,i alimenta economiile coului,de,fum n secolul MM*, cea mai fundamental
dintre materiile prime va fi cunoaterea (,ar putea ca pentru ea s se poarte rzboaiele i
revoluiile sociale ale viitoruluiP
8ac aa stau lucrurile, ce rol vor Nuca miNloacele de informare din viitorP
-'!AT%'** 8! *>AG*"*
;enNamin 8aV era un tipograf n v#rst de douzeci i trei de ani, cu idei mree de a
sc9imba istoria a ceea ce cunoatem azi sub denumirea de mass,media !ra n anul 6=11, iar
populaia oraului "eO IorK atinsese cifra de 76=@@@ locuitori 8ar cel mai mare ziar cotidian
din ora nu,i revendica dec#t A:@@ de cititori ntr,o vreme c#nd muncitorul urban mediu din
(tatele .nite c#tiga <: de ceni pe zi, un ziar din "eO IorK costa B ceni i nu muli oameni i
puteau permite s,i ac9ite Hiarele erau tiprite la prese manuale, capabile s scoat cel mult
c#teva sute de e$emplare pe or
8aV i,a asumat un risc nebunesc
n ziua de 1 septembrie 6=11, a lansat ziarul neOVorKez (un615, v#nz#ndu,6 cu doar un
pennV bucata 8aV a lansat pe strzi o 9oard de biei cu ziare s,i v#nd gazeta 3 pe vremea
aceea, o inovaie Pentru A Z sptm#nal, a mai angaNat un tipograf, pentru a se duce la tribunal i
a face reportaNe despre cazurile poliiei !ra una dintre primele folosiri ale uniri reporter n
patru luni, (oarele a aNuns la tiraNul nemaiauzit de 7@@@@ e$emplare zilnic 8aV inventase presa
popular, cu articole despre crime i toate celelalte
*novaiile lui au fost nsoite n paralel, cam prin aceeai perioad, de ali nebuni 3
)enrV )et9erington cu al su TOopennV 8ispatc96A@ n Anglia, i !mile de Girardin cu 4a
ftesse6A6, n +rana Hiarul de un pennV6A7 la scar redus ,numit presa sracilorFA1 n
Anglia 3 era mai mult dec#t o simpl afacere comercial A avut efecte politice de
615 (oarele UntrX
6A@ 8epea de doi pence UntrX
6A6 Presa UntrX
6A7 UtnorigX peonVpaper UntrX 6A1Ul;%rigX, N>.perpressFUntrX durat Alturi de
primele sindicate muncitoreti i nceputurile nvm#ntului general, a aNutat la aducerea claselor
mai srace n viaa politic a naiunilor
PrinF 6=<@, politicienii de toate culorile deveniser obligai s pun la socoteal acel ceva
numit opinie "u mai e$ist, acum, scria un g#nditor francez, Nnici un guvern european care
s nu in seama de opinie, care s nu se simt obligat s dea socoteal de faptele sale i s nu
arate c#t de ndeaproape se conformeaz ele intereselor naionale, sau s nu pun nainte
interesele poporului ca Nustificare a oricrei sporiri n prerogativele lui
4a un secol i Numtate dup ;enNamin 8aV, un alt nebun a venit cu o idee care s,6 duc
la faliment sigur nalt, impetuos, nerbdtor i sclipitor, Ted Tumer motenise o companie de
panouri publicitare, c#nd tatl tu s,a sinucis Tumer a dezvoltat,o, a cumprat staii radio i de
televiziune i se ntreba ce s fac n continuare, c#nd a observat ceva ciudat (taiile de
televiziune prin cablu rsreau pe tot ntinsul (tatelor .nite, dar erau flm#nde dup programe i
reclame ntre timp, sus n cer se gseau nite obiecte numite satelii
Tumer a adunat doi i cu doi i a fcut s dea cinci ?i,a transmis programul din staia sa
de la Atlanta spre un satelit i din nou pe pm#nt, ctre staiile prin cablu avide de programe n
acelai timp, a oferit o pia naional cu cumprare unic autorilor de reclame care nu se
osteneau s ac9iziioneze spaiu de emisie la zeci de mici sisteme prin cablu individuale (uper,
staia sa din Atlanta a devenit piatra de 9otar al unu/ imperiu n cretere
4a data de 6 iunie 65=@, Tumer a fcut urmtorul pas, i mai smintit
A format ceea ce criticii aveau s etic9eteze -9icKen "oodRe "etOorK6A 3 de la - "
", sau -able "eOs "etOorK: - " " A devenit de r#sul lumii pentru toi tiutorii mass,media,
din canioanele >an9attan,ului p#n n studiourile din 4os Angeles &all (treet,ul era convins c
se va prbui, probabil trg#ndu,i dup sine i celelalte afaceri "imeni nu ncercase vreodat,
mcar, s creeze o reea de tiri cu program douzeci i patru de ore pe zi
Astzi, - " " !ste probabil cea mai influent surs de transmisii de tiri din (tatele
.nite Aparatele de televiziune din -asa Alb sunt permanent reglate pe Gs"R>, precum i cele
de *a Pentagon, din ambasadele strine i din milioane de domicilii pe tot cuprinsul Americii
6AA 'eeaua Puilor Toni UntrX
6A: 'eeaua de uri prin -ablu UntrX
8ar visurile nebuneti ale lui Tufner depeau pe departe (tatele .nite, iar - " "
+uncioneaz azi n =B de ri, astfel fiind cea mai global dintre toate reelele de televiziune,
magnetiz#ndu,i pe eicii din %rientul >iNlociu, gazetarii europeni i politicienii latino,americani,
cu actualitile sale e$tinse, lapriroam#n, despre evenimente ca asasinarea preedintelui egiptean
AnOar (adat, represiunea c9inez a protestatarilor din Piaa Tien An,men din 65=5, sau invazia
american n Panama - " " Transmite prin aer sau prin cablu, n camere de 9otel, birouri,
domicilii i c9iar saloanele de pe Queea !tizabet9 )
.na dintre puin cunoscutele posesiuni de mare pre ale lui Tumer este o band video
conin#nd nt#lnirea sa privat cu dictatorul cubanez +idel -astro n cursul vizitei, -astro
menioneaz c i el urmrete n mod curent postul - " " Turner, niciodat sfios n a,i
promova companiile, l ntreab pe -astro dac ar binevoi s spun acest lucru spre camer,
pentru reclam -astro pufie din trabuc i rspunde c, n fond, de ce nuP
'eclama n,a fost transmis niciodat, dar Turner o scoate din c#nd n c#nd pentru a le,o
arta prietenilor care,6 viziteaz
Tumer e un om aparte -9ipe, rguit, comic, 9aotic, e proprietarul unei ferme de bizoni,
al ec9ipei de baseball Atlanta ;raves, al ar9ivei de filme vec9i > G > ?i, conform criticilor
lui, al celei mai mari guri din (ud
!$emplar feroce al liberei ntreprinderi, a mai fost i activist pentru pace cu mult nainte
ca ntre el i actria Rane +onda s fi nceput o poveste de dragoste intens mediatizat A lansat
Rocurile ;unvoinei la >oscova, ntr,o vreme c#nd pentru aa ceva era nevoie de curaN politic,
precum i financiar 'eelele sale mai --J drdoneaz i un program intensiv de emisiuni pro,
ecologice
Astzi, Turner este pe departe cel mai vizionar din vreo duzin de baroni ai mass,media
de for, care revoluioneaz miNloacele de informare c9iar mai profund dec#t ;enNamin 8aV 3 i
ale cror eforturi colective, cu timpul, vor declana transferuri Fde putere n multe ri
(%-*!TAT!A >.4T*A: A"A4*HATE
8irecia fundamental a sc9imbrilor din mass,media, cel puin dup 65<@, c#nd ?ocul
viitorului a prevestit iminenta de,masificare a spaiului 9ertzian, s,a ndreptat spre spargerea
publicului de mas n segmente i subgrupe, fiecare primind o configuraie de programe i mesaNe
diferit
Alturi de acest lucru, a urmat o vast e$pansiune a simplei cantiti de durat Alturi de
primele sindicate muncitoreti i nceputurile nvm#ntului general, a aNutat la aducerea claselor
mai srace n viaa politic a naiunilor
Prin 6=<@, politicienii de toate culorile deveniser obligai s pun la socoteal acel ceva
numit opinie "u mai e$ist, acum, scria un g#nditor francez, nici un guvern european care
s nu in seama de opinie, care s nu se simt obligat s dea socoteal de faptele sale i s nu
arate c#t de ndeaproape se conformeaz ele intereselor naionale, sau s nu pun nainte
interesele poporului ca Nustificare a oricrei sporiri n prerogativele lui
4a un secol i Numtate dup ;enNamin 8aV, un alt nebun a venit cu o idee care s,6 duc
la faliment sigur nalt, impetuos, nerbdtor i sclipitor, Ted Tumer motenise o companie de
panouri publicitare, c#nd tatl tu s,a sinucis Tumer a dezvoltat,o, a cumprat staii radio i de
televiziune i se ntreba ce s fac n continuare, c#nd a observat ceva ciudat (taiile de
televiziune prin cablu rsreau pe tot ntinsul (tatelor .nite, dar erau flm#nde dup programe i
reclame ntre timp, sus n cer se gseau nite obiecte numite satelii
Tumer a adunat doi i cu doi i a fcut s dea cinci ?i,a transmis programul din staia sa
de la Atlanta spre un satelit i din nou pe pm#nt, ctre staiile prin cablu avide de programe n
acelai timp, a oferit o pia naional cu cumprare unic autorilor de reclame care nu se
osteneau s ac9iziioneze spaiu de emisie la zeci de mici sisteme prin cablu individuale (uper,
staia sa din Atlanta a devenit piatra de 9otar al unu/ imperiu n cretere
4a data de 6 iunie 65=@, Tumer a fcut urmtorul pas, i mai smintit
A format ceea ce criticii aveau s etic9eteze -9icKen "oodle "etOorKFY 3 de la - " ",
sau -able "eOs "etOorK)( -"" A devenit de r#sul lumii pentru topF tiutorii mass,media, din
canioanele >an9attan,ului p#n n studiourile din 4os Angeles &all (treet,ul era convins c se
va prbui, probabil trg#ndu,i dup sine i celelalte afaceri "imeni nu ncercase vreodat,
mcar, s creeze o reea de tiri cu program douzeci i patru de ore pe zi
Astzi, - " " !ste probabil cea mai influent surs de transmisii de tiri din (tatele
.nite Aparatele de televiziune din -asa Alb sunt permanent reglate pe G " ", precum i cele
de la Pentagon, din ambasadele strine i din milioane de domicilii pe tot cuprinsul Americii
6AA 'eeaua Puilor Toni UntrX
6A: 'eeaua de tiri prin -ablu UntrX
8ar visurile nebuneti ale lui Turner depeau pe departe (tatele .nite, iar - " "
+uncioneaz azi n =B de ri, astfel fiind cea mai global dintre toate reelele de televiziune,
magnetiz#ndu,i pe eicii din %rientul >iNlociu, gazetarii europeni i politicienii latino,americani,
cu actualitile sale e$tinse, la prima m#n, despre evenimente ca asasinarea preedintelui
egiptean AnOar (adat, represiunea c9inez a protestatarilor din Piaa Tien An,men din 65=5, sau
invazia american n Panama - " " Transmite prin aer sau prin cablu, n camere de 9otel,
birouri, domicilii i c9iar saloanele de pe %ueen !9zabet9 &
.na dintre puin cunoscutele posesiuni de mare pre ale lui Turner este o band video
conin#nd nt#lnirea sa privat cu dictatorul cubanez +idel -astro n cursul vizitei, -astro
menioneaz c i el urmrete n mod curent postul - " " Tumer, niciodat sfios n a,i
promova companiile, l ntreab pe -astro dac ar binevoi s spun acest lucru spre camer,
pentru reclam -astro pufie din trabuc i rspunde c, n fond, de ce nuP
'eclama n,a fost transmis niciodat, dar Turner o scoate din c#nd n c#nd pentru a *e,o
arta prietenilor care,l viziteaz
Tumer e un om aparte -9ipe, rguit, comic, 9aotic, e proprietarul unei ferme de bizoni,
al ec9ipei de baseball Atlanta ;raves, al ar9ivei de filme vec9i > GRvl ?i, conform criticilor lui,
al celei mai mari guri din (ud
!$emplar feroce al liberei ntreprinderi, a mai fost i activist pentru pace cu mult nainte
ca ntre el i actria Rane +onda s fi nceput o poveste de dragoste intens mediatizat A lansat
Rocurile ;unvoinei la >oscova, ntr,o vreme c#nd pentru aa ceva era nevoie de curaN politic,
precum i financiar 'eelele sale mai ct$ drdoneaz i un program intensiv de emisiuni pro,
ecologice
Astzi, Turner este pe departe cel mai vizionar din vreo duzin de baroni ai mass,media
de for, care revoluioneaz miNloacele de informare c9iar mai profund dec#t ;enNamin 8aV 3 i
ale cror eforturi colective, cu timpul, vor declana transferuri de putere n multe ri
(%-*!TAT!A >.4TJ-A"A4*HATE
8irecia fundamental a sc9imbrilor din mass,media, cel puin dup 65<@, c#nd
?ocu^Oifo^u^u^a prevestit iminenta de,masificare a spaiului 9ertzian, s,a ndreptat spre
spargerea publicului de mas n segmente i subgrupe, fiecare primind o configuraie de
programe i mesaNe diferit
Alturi de acest lucru, a urmat o vast e$pansiune a simplei cantiti de imagerie
transmis prin televiziune, at#t sub form de tiri, c#t i de emisiuni de divertisment
j !$ist un motiv al acestei e$plozii de imagini
+iinele omeneti, desigur, au fcut dintotdeauna sc9imb de imagini simbolice ale
realitii 8espre asta i numai asta este vorba n fenomenul limbaNului Pe aceasta se bazeaz
cunoaterea %ricum, diferitele societi reclam un sc9imb fie mai simbolic, fie mai puin
simbolic Tranziia spre o economie bazat pe cunoatere accentueaz acut cererea de comunicare
i distruge vec9ile sisteme de transmisie a imaginilor
!conomiile avansate necesit o for de munc cu nalte nivele de sofisticare simbolic
Aceast for de munc are nevoie de acces instantaneu i c#t mai liber *a tot felul de informaii,
p#n acum considerate irelevante fa de productivitatea ei Are nevoie de muncitori care se pot
adapta rapid la sc9imbrile repetate ale metodelor de munc, organizrii din viaa cotidian 3
c9iar s le i anticipeze
-ei mai buni muncitori sunt oameni de lume, receptivi la noile idei i mode, la
preferinele clienilor, la sc9imbrile economice i politice, contieni de presiunile concurenei,
de mutaiile culturale i de multe alte lucruri, anterior privite ca semnificative numai pentru
elitele administrative
Aceast cunoatere de larga anvergur nu provine numai din slile de clas sau din
manualele te9nice, ci i din e$punerea fa de un constant baraN de tiri oferite de ctre
televiziune, ziare, reviste i radio >ai provine, indirect, i din divertisment ,care n mare parte
livreaz neintenionat informaii despre noile stiluri de via, relaiile interpersonale, problemele
sociale i c9iar obiceiurile i pieele strine
.nele emisiuni, ca, >urp9V ;roOn, n care Noac actria -andice ;ergen, i construiesc
n mod deliberat dramele sau comediile n Nurul urilor curente 8ar c9iar atunci c#nd nu acesta e
subiectul, emisiunile de televiziune, unele fr voia lor, transmit imagini ale realitii
!ste adevrat c substratul intenionat al unui spectacol de televiziune 3 aciunea i
comportamentul personaNelor principale 3 zugrvete adesea o imagine fals a realitii sociale
%ricum, n toate programele i reclamele de televiziune, precum i n filme, e$ist un strat
adiional de ceea ce s,ar putea numi coninut neintenionat
Acesta const din detalii de fundal 3 peisaNe, maini, scene de strad, ar9itectur,
telefoane, roboi telefonici, precum i comportamente aproape neobservate, ca glumele dintre o
osptri i un client, c#nd eroul se aeaz la teNg9eaua unui bistro n contrast cu coninutul
intenionat, detaliul involuntar poate oferi frecvent o imagine absolut corespunztoare a realitii
cotidiene >ai mult P#n i cele mai rsuflate, +ilme poliiste nfieaz mode i capricii
curente, i e$prim atitudini Populare fa de se$, religie, bani i politic
"imic din toate acestea nu este ignorat sau uitat de ctre spectator
Totul se ndosariaz n minte, form#nd o parte din banca general de cunotine despre
lume a persoanei Astfel, bune i rele deopotriv, influeneaz bagaNul de ipoteze aduse la locul
de munc UPrintr,o ironie a sorii, o mare parte din imaginea despre lume a muncitorului este
astfel absorbit n timpul orelor, RibereX 8in acest motiv, simpla distracie nu mai este
simpl
Pe scurt, noua economie e legat str#ns nu numai de cunotinele formale i aptitudinile
te9nice, ci c9iar i de cultura popular i piaa de imagerie n e$tindere Aceast pia clocotitoare
nu face numai s creasc, ci se i restructureaz simultan nsei categoriile ei se re,formeaz 8e
bine de r#u, vec9ile 9Fnii de demarcaie dintre s9oO business i politic, dintre munc i timp
liber, dintre tiri i distracii, se sfr#m cu toatele, i suntem e$pui unui uragan de imagini
caleidoscopice, adesea fragmentate
(%(*'!A %PD*."**
Principalii productori ai acestei imagerii erau, p#n nu demult, reelele de transmisie
maNore Astzi, n (tatele .nite, unde de,masificarea este n stadiuc cel mai avansat, puterea lor
se prbuete vertiginos Acolo unde A; -, ". - ?i - ; ( (tteau odinioar, virtualmente
singure, e$ist acum <7 de servicii naionale de diverse feluri, cu altele pe drum
% nou recolt de piee ni pentru serviciile reelelor e o veste mare n lumea
cablului, consemneaz T9e )ollVOood 'eporter .rmeaz s se adauge cur#nd o reea de
comedii, una de tiri despre afaceri i consumatori i o reea science,fiction n plus, -analul .nu
transmite programe n slile de clas ale colilor, iar "ational -ollege Television folosete
satelitul pentru a diriNa programe speciale studenilor de *a universiti
n 65<@, ?ocul viitorului declara c invenia nregistrrii electronice video, rsp#ndirea
televiziunii prin cablu, posibilitatea de a transmite direct din satelit U0X toate indic mari creteri
n diversitatea programelor
Astzi, televiziunea prin cablu e la ndem#na a :<[ din locuinele americane i e
proiectat, n proporie conservatoare, ca n cursul deceniului s aNung la B<[ .tilizatorul
mediu de cablu are de ales din peste 7< de canale, cifr care va depi cur#nd :@ ntr,un ora mic
ca 'oc9ester, >innesota, telespectatorii pot alege din mai mult de A@ de canale diferite, oferind o
gam larg de materiale, ds la 'eeaua de 8ivertisment a "egrilor i programe n spaniol, p# *
la emisiuni de instructaN medical specializat destinate marii comuniti medicale din Nurul vestitei
-linici >aVo
-ablul a fost cel dint#i care s nceap fracionalizarea publicului de mas Cideocasetele
i sateliii de transmisiuni n direct Ulivr#nd semnale nu numai staiilor prin cablu, ci i n
domiciliul propriu,zisX fracionalizeaz fraciunile Astfel, videocaseta ofer videospectatorilor un
sortiment de mii de filme i programe ?i, recent, patru companii maNore s,au asociat pentru a
livra 6@= canale de televiziune standard i 9ig9definition telespectatorilor americani, transmi#nd
semnale din cel mai puternic satelit comercial al lumii, lig9eanelor receptoare mari c#t un
erveel de,acas
>ai mult, numrul staiilor care funcioneaz independent de cele trei mari reele s,a
cvadruplat de la sf#ritul anilor F<@ p#n n prezent >ulte s,au reunit n sindicate sau grupri
temporare care concureaz cu cele maNore pentru programe de ma$im audien *mpactul tuturor
acestor fore ale de,masificrii asupra reelelor c#ndva atot,puternice este, dup cum se e$prim
"eOsOeeK, aproape catastrofic
'obert *ger, eful diviziunii de divertisment a A ; -, spune/ -uvintele,c9eie n toat
aceast situaie sunt opiunea i alternativele ! ceea ce oamenii nu aveau n 65=@ ! ceea ce au
azi 8ar acestea sunt tocmai elementele pe care marile reele fuseser concepute s le mpiedice
-ci - ; (, A; - ?i " ; - Au fost companii din Al 8oilea Cal, al coului,de,fum,
obinuite s trateze cu masele, nu cu micro,pieele eterogene, i au tot at#tea dificulti n a se
adapta la economia celui de,Al Treilea Cal, rOst,era,coului,de,fiim, precum i General >otors
i !$$on
% msur a ngriNorrii reelelor o ofer decizia " ; - 8e a se nscrie n aventura
transmisiei directe din satelit
ntrebat ce se va nt#mpla cu -ei Trei >ari, Al ;urton, important productor tv
independent, a rspuns/ Au fost odat i trei mari reele radio Astzi, abia dac,i mai amintete
cineva c au e$istat
!.'%C*H*.J!A 8! 8.PE -%4T
-#t vreme de,masificarea miNloacelor de informare a nceput mai devreme n (tatele
.nite, !uropa vine acum din urm
n ( . A, transmisiile au constituit o industrie privat, pe c#nd n maNoritatea rilor
europene radioul i, mai ales, televiziunea au fost timp de muli ani fie guvernamentale, fie
finanate prin ta$e speciale ac9itate de ctre asculttori i telespectatori -a rezultat, europenii au
avut de ales dintre mai puine programe dec#t americanii pe vremea c#nd dominau marile reele
(c9imbrile de astzi sunt remarcabile !$ist acum mai mult de cincizeci de servicii tv
prin satelit n !uropa ;ritis9 (atellite ;roadcasting U; ( ;X plnuiete cinci servicii directe de
transmisie prin sateli t, n vreme ce (KV Television, un alt concurent, plnuiete ase servicii
distincte
(KV i ; ( ; (e lupt aprig, fiecare amenin#nd s,* doboare pe cellalt, fiecare
c9eltuind oale ntregi de bani fr nici o ans de amortizare imediat Ambele stau cu oc9ii pe
mina de aur care le,ateapt dac o estimaie fcut de (aatc9i ` (aatc9i, cea mai mare agenie
de publicitate britanic, se va dovedi mcar parial corect -onform cu (aatc9i, n urmtorul
deceniu, mai mult c ]e Numtate din locuinele britanice vor fi ec9ipate cu receptori de transmisie
satelit,domiciliu, iar televiziunea prin satelit va fi subvenionat prin reclame n valoare de circa
61@@@@@@@@ Z 4a nceput lente n a fine pasul, parabolicele pentru domiciliu se v#nd acum
rapid, i numr peste <@@@@@
F Telespectatorii englezi, care ntr,o vreme se limitau la cele doua canale ; R; - Av#nd
acces la a patra reea abia n 65=7, au anse s poat alege cut#nd din circa 6: canale prin satelit
+rana, ntr,o micare politic,e$ploziv, i,a pus capt monopolului asupra controlului
televiziunii n 65=B, c#nd 4a -ina U-analul :X a intrat n funciune cu o ceremonie grandioas i
strlucitoare, unde c#ntreul actor -9arles Aznavour a tiat panglica inaugural n scurt timp,
+rana a devenit, dintr,o ar cu trei reele conduse de guvern, una cu ase reele, dintre care patru
sunt private -analele de televiziune cu plat ca de pild -anal Pms din +rana se dezvolt i n
!lveiai n Drile de Ros
n *talia, J A R, corporaia rarfioftv de stat, se confrunt acum cu rarnpet#Nia a cel puin
patru reele 'oma se laud cu poate 7: Fde canale de eKviz#une
Germania de Cest a adugat dou noi canale comerciale i a fost ocupat cu cablrile
ncep#nd din 65=:, c#nd primul su canal privat prin cablu i,a nceput transmisia cu acordurile
(imfoniei 4umii "oi a lui 8voraK Astzi, B@@@@@@ de locuine vest,germarie sunt deNa
cablate *ar (pania, ca s nu rm#n n urm, desc9ide trei noi reele private pentru a concura cu
cele de stat0
(ituaia se sc9imb at#t de rapid, nc#t aceste estimri s,ar putea s fie nvec9ite la vremea
c#nd vor vedea rurnina aparului ?i nimeni nu tie cu siguran c#t de multe noi canale i va
aduga !uropa n anii care vin, dubl#ndu,i sau poate tripl#ndu,i totalul *ar asta, fr e$plozia
teteviziuaii i radioului cu anse de se produce n rile est,europene, eliberate de guvernele lor
comuniste Acolo, reelele multiple vor rsri ca ppdiile
Raponia, ntre timp, care a fost pioniera televiziunii de nalt definiie, s,a micat mult mai
ncet, p#n acum, n a,i ntinde cabluri sau a mri numrul canalelor 8ac, ns, rm#ne
credincioas precendentului su istoric, c#nd n sf#rit va lua 9otr#rea s,o fac, va evolua cu o
vitez orbitoare
(e nt#mpl, prin urmare, dou fenomene aparent contradictorii 4a nivel financiar/
consolidri 4a nivelul efectiv a ceea ce aNung s vad telespectatorii/ o diversitate cresc#nd,
alimentat de o ameitoare varietate de noi canale i miNloace de informare
C2"HA'!A G4%;A4E
!$istena unei piee globale a imaginii a mpins unele companii, inclusiv companiile de
mass,media, spre o concluzie simpl, liniar
Cenise timpul s globalizeze, adic s ncerce acum s fac pe scar global ceea ce
nainte fcuser cu succes pe scar naional
Aceast strategie de linie,dreapt s,a dovedit a fi pguboas
-reaia avansata a averii presupune globalizarea a unei mari pri din fabricaie i
dezvoltarea n paralel a unor miNloace globale de distribuie
Astfel, pe msur ce corporaiile de fabricaie i distribuie au nceput s formeze aliane
fr frontiere, sau s se contopeasc transcend#nd 9otarele naionale, ageniile de publicitate le,au
urmat e$emplul Profit#nd de cursul sczut al dolarului, & P P 8in >area ;ritanie, de
e$emnNNi, Y ng9iit at#t R &alter T9ompson, c#t i pe %gilvV ` >at9er, fiecare fiind c#te un
gigant american cu depline drepturi n elanul su de a deveni cea mai mare agenie din lume,
(aatc9i ` (aatc9i a nfulecat -ompton Advertising i 8ancer +itzgerald (ample, printre alte
firme
n teorie, ageniile publicitare transnaionale s,ar afla ntr,o poziie de a canaliza reclamele
standardizate ale corporaiilor transnaionale n miNloace de informare transnaionale, cu un efort
minim Aceleai spoturi ar fi traduse n multe limbi PrestoW -omisioane mai mari pentru agenie
'aiunea v#nzrii globale a fost furnizat parial de ctre marele gura al marKetingului
T9eodore 4evitt de la )arvard, care a predicat c nevoile i dorinele lumii au fost omogenizate
irevocabil, i care a srbtorit apariia produselor i mrcilor globale 3 implic#nd c acelai
produs, susinut de aceeai reclam, care nainte se vindea la nivel naional, acum i se putea vinde
ntregii lumi Aceeai standardizare n stil industrial care avusese loc anterior *a nivel naional
urma s aib acum loc la un nivel global
-eea ce e n neregul cu teoria v#nzrii globale este faptul c face prea puin distincie
ntre regiunile i pieele lumii .nele nc se mai afl n condiia premergtoare pieei de mas,
altele nc mai sunt n stadiul pieei de masL iar altele cunosc deNa caracteristicile de de,
masif#care ale unei economii avansate n acestea din urm, consumatorii cer o mai mare
individualizare i specializare a produselor i resping categoric anumite bunuri sau servicii
omogene "u ne prea putem atepta ca acelai marKeting sau reclam s funcioneze n toate
Teoria lui 4evitt mai subestimeaz drastic i impactul economic al ipotezelor i
preferinelor culturale, ritr,un moment c#nd cultura devine mai important, nu mai puin
important .n studiu al bncii comerciale )il* (amuel, efectuat n 65== pentru -onfederaia
*ndustriilor ;ritanice, sugereaz c nici c9iar o !urop unificat nu poate fi considerat uniform
-onform acestui raport, gospodinele franuzoaice prefer mainile de splat care se ncarc pe
deasupra, n vreme ce englezoaicelor le plac mai mult cele cu ncrcare prin fa Germanii
consider 9ipotensiunea sangvin o problem necesit#nd medicaie intens, pe c#nd medicii
britanici, nu +rancezii, remarc studiul )ill (amuel, i fac griNi n legtur cu o afeciune
cardio^digestiv cunoscut ca spasmofilie, creia doctorii din 'egatul .nit nici mcar nu,i
recunosc e$istena %r fi oare mai puin diverse atitudinile fa de m#ncare, frumusee, munc,
Noac, dragoste 3 sau, de ce nu, politicP
n practic, teoria simplist a v#nzrii globale s,a dovedit dezastruoas pentru firmele
care,au aplicat,o <<Ne &all (treet Rournal, ntr,un editorial de pe prima pagin, a descris teoria
ca pe un fiasco costisitor Hiarul detaliaz c9inurile companiei ParKer Pen c#nd a ncercat s
urmeze formula UA intrat n zona critic, a concediat directorii rspunztori i p#n la urm a
trebuit s,i v#nd divizia de pi$uriX -#nd s,a fcut ncercarea de a *e v#r pe g#t o marc de
crem dermic !mo 4aszlo australienilor cu ten desc9is i italienilor cu ten nc9is deopotriv,
afacerea, n mod deloc surprinztor, a euat P#n i >c8onaldFs, dup cum reiese, se
conformeaz diferenelor naionale, v#nz#nd bere n Germania, vin n +rana i c9iar, la un
moment dat, plcint cu came de oaie n Australia n +ilipine, ofer >c(pag9etti 8ac
diversitatea e necesar n materie de produse pentru consumatori, are anse s fie mai puin
necesar n cultur sau n ideologia politicP %are miNloacele de informare globale omogenizeaz
realmente diferenele dintre popoareP
+apt este c, e$cepie fc#nd c#teva cazuri, i culturile ,asemenea produselor 3 se de,
masific *ar multiplicitatea mass,media nsi accelereaz procesul Astfel, nalta diversitate, nu
uniformitatea, este aceea cu care vor fi obligai s se confrunte agenii pieei sau candidaii
politici
8ac produsele, cu rare e$cepii doar, dau gre atunci c#nd ncearc s cuprind toat
piaa mondial, de ce,ar trebui s reueasc politicienii sau politicileP
>ai cur#nd dec#t s omogenizeze planeta, aa cum a fcut massmedia vec9e din Al
8oilea Cal, noul sistem global al miNloacelor de informare ar putea n sc9imb s ad#nceasc
diversitatea Globalizarea, prin urmare, nu e totuna cu omogenitatea n locul unui singur sat
global, aa cum l prevedea >ars9all >c4u9an, regretatul teoretician canadian al mass,media,
avem anse s asistam la o multitudine de sate globale absolut diferite 3 toate, cablate n noul
sistem de informare, dar toate strduindu,se s,i menin sau s,i accentueze individualitatea
cultural, etnic, naional sau politic
"%** ;A'%"*
Globalizarea miNloacelor de informare, necesar noii economii, evolueaz de fapt foarte
rapid
-#nd firma Naponez (onV a cumprat -olumbia Pictures !ntertainment pentru
:@@@@@@@@@ Z, ac9iziion#nd cea mai mare filmotec de la )ollVOood, inclusiv producii de
calitate ca %rt t9e &aterfront6B, 4aOrence of Arato6A< i, R Uramer vs Jramer6F, alturi de
77@ de case de filme i 71@@@ de episoade de seriale tv, sTi zguduit toat industria activitilor de
divertisment (onV pregtete o mare lovitur, v#nz#ndu,i video,plaVerele i recorderele de =
m> ?i dorea softOare,ul pe care s,6 dea alturi de, R9ardOare 8ar tranzacia nu e dec#t una
singur dintre cele nenumrate care sc9imb structura industriei imaginii
Astfel, Grupul de -omunicaii +uNisanKei a cumprat o parte din Cirgin >usic TC (out9
din >area ;ritanie a cumprat > TRC*
!nterprises, firma de televiziune fondat de ctre >arV TVler >oore
Grupul ;ertelsmann din Germania, una dintre cele mai mari companii de
6AB Pe c9ei, 65:A, r !.a Jazan, cu >arlon ;rando, 'od (teiger, !va >rie (aint
UntrX
6A< 4aOrence al Arabiei, 65B7, r 8avid 4ean, cu Peter %Toole, Alee Guiness,
Ant9onV Quittti, -laude 'alns, %mar (9arif, Ros4 +erret UntrX
6A= Jramer contra Jramer, 65=@, r 'obert ;enton, cu 8ustin )offman, >eiVl
(treepintrX mass,media din toate, deine proprieti n peste douzeci de ri
Anvergura lui 'upert >urdoc9 cuprinde trei continente, incluz#nd ziare i reviste, edituri
de carte, filme i o reea tv din (tatele .nite
.n efect secundar al tutror acestor activiti const n ascensiunea unui multicolor grup de
baroni ai miNloacelor de informare globale, printre care s,a nscris ca pionier ausrralian,
americanul >urdoc9
Acuzat Uuneori pe nedreptX de vulgarizarea ziarelor crora le este proprietar, clc#nd n
picioare sindicatele muncitoreti i fiind un concurent nemilos, >urdoc9 este i un g#nditor de
perspectiv, care studiaz sistematic cele mai recente te9nologii -u e$cepia ziarelor pe care *e
are n proprietate sau sub control n Australia, (tatele .nite i >area ;ritanie, >urdoc9 a mai
asamblat cu griN i un imperiu al miNloacelor de informare integrat pe vertical
8eine o 9alc semnificativ din 7@t9 -enturV,+o$ ;roadcasting, proprietara drepturilor a
mii de ore de filme i programe tv ! patronul reelei +o$ TC i al revistei TC Guide din
(tatele .nite n !uropa, a fost un pionier al transmisiilor prin satelit i deine 5@[ din (KV
-9annel, o nou reea de sport i un canal de tiri cu emisie permanent care,i e$trage unele
materiale din ziarele sale londoneze, T9e Timesi T9e (undaV Times 8incolo de toate
acestea, a format un Noint venture fiftV,fiftV cu Amstrad, o firm englez, pentru a fabrica antene
partabolice ieftine pentru satelit, concepute pentru recepionarea transmisiilor destinate posturilor
de la domiciliu
'm#ne de vzut dac aceast integrare vertical va produce finalmente dorita sinergie
Alte industrii, dup cum am vzut, se ndeprteaz de integrarea pe vertical 8ar, c#tig#nd sau
pierz#nd, >urdoc9 a pompat deNa o energie nou n toate industriile de editare i transmisie
n >area ;ritanie, 'obert >a$Oell, un ano buldozer de om 3 numit uneori, pe la spate,
-e9ul sltre, .raganul negru sau -pitanul ;ob 3 a nceput prin a publica un mic lan de
gazete academice obscure "scut n -e9oslovacia, >a$Oell a servit ca ofier al armatei britanice
n al doilea rzboi mondial, fiind ulterior ales n Parlament
8in mica sa editur academic, a cldit efectiv un imperiu alctuit din buci ale multor
proprieti de televiziune e$istente, inclusiv T+6 n +rana, -anal 6@ n (pania, -entral
Television n Anglia, un canal de filme i un canal > T C %peraiunile sale e$tensive includ
reviste, ziare i editura de carte >acmillan din (tatele .nite
n acut contrast cu >a$Oell i Tumer, 'ein9ardt >o9n este un om modest cu dispoziii
filosofice i idei atent g#ndite despre management, participarea angaNailor i responsabilitile
sociale ale calitii de proprietar
Prizonier german de rzboi n -oncordia, Jansas, n al doilea rzboi mondial, >o9n a
fost impresionat de democraia american i, printre altele, de -lubul -rii,4unare (,a ntors n
orelul su, Gueterslo9, a preluat editura de ;iblii a familiei i a purces la transformarea
Grupului ;ertelsmann ntr,un puternic centru de pres Pe l#ng cluburile de cri i discuri din
Germania, (pania, ;razilia, (tatele .nite i alte optsprezece ri, ;ertelsmann mai deine
;antam8oubledaV 8ell Publis9ing Group n ( . A, editura Piaza V Ranes din (pania, precum i
treizeci i apte de reviste n cinci ri, plus mrci de discuri ca ' - A<Ariola i nu puine
proprieti de radio i televiziune
ntre timp, italianul (ilvio ;erlusconi, ale crui staii tv nsumeaz B@[ din toate
beneficiile pe reclam ale *taliei, a aNuns p#n n +rana, unde e co,proprietar al 4a -inaL n
Germania, unde are o parte maNor din Tele,:L i la >oscova, care 6,a, numit furnizor e$clusiv de
publicitate pentru .niunea (ovietic n !uropa ;erlusconi mai face oc9i dulci i *ugoslaviei,
(paniei i Tunisiei
+E.'*'!A %P*"*!* G4%;A4!
Transferurile de putere financiar asupra miNloacelor de informare declaneaz
ntotdeauna aprige controverse Astzi, simpla mrime a imperiilor mass,media provoac
an$ieti 'eelele consolidate i alte miNloace sunt ameninate >ai mult, concentrarea
controlului financiar n m#inile >urdoc9ilor i ale ;erlusconilor trezete amintiri ale marilor
seniori ai presei din trecut, ca &illiam 'andolp9 )earst n (tatele .nite sau 4ordul "ort9cliffe n
>area ;ritanie, oameni a cror influen politic era enorm i n nici un caz admirat pe plan
universal
Primele i cele mai comune critici auzite azi susin c noua massmedia global va
omogeniza lumea !ecul teoriei YnarKetingului global, ns, sugereaz c aceast temere e
e$agerat
>ass,media a avut cele mai puternice efecte de omogenizare atunci c#nd nu e$istau dec#t
c#teva canale, c#teva miNloace de informare diferitre, i prin urmare foarte puine posibiliti ale
publicului de a alege n viitor, va domina situaia invers -#t vreme coninutul fiecrui
program individual poate fi bun sau prost, cel mai important coninut nou al tuturor este
e$istena diversitii nsi Trecerea de la mediul de informare cu opiune redus la cel de larg
opiune conine nu numai implicaii culturale, ci i politice
Guvernele 9ig9,tec9 au n fa un viitor n care mesaNe multiple, conflictuale, de natur
comercial, cultural i politic, croite pe msurile clientului, le vor bombarda populaiile, n
locul unui singur mesaN repetat la unison de c#teva miNloace de informare gigantice Cec9ea
politic a mobilizrii de mas i ingineria consensului devin am#ndou mult mai dificile n
noul ambient informaional
Alegerea e$tins n domeniul mass,media este prin e$celen democratic !a
ngreuneaz viaa politicienilor care ofer partizanilor lor un mediu ambient fr posibiliti de a
alege
.n al doilea set de nemulumiri privindu,i pe noii baroni mass,media se refera la vederile
lor politice personale >urdoc9 e acu7at de a fi prea conservator >a$Oell e prea apropiat de
Partidul 4aburist !nglez Turner e un 9oinar imprevizibil Esta i,a v#ndut sufletul preedintelui
francez >itterand, pe c#nd la se culc cu altcineva 8ac toate aceste acuzaii ar fi adevrate,
cur#nd s,ar anula reciproc
>ult mai importante dec#t alianele i opiniile lor politice personale sunt interesele care,i
unesc 8esigur, toi sunt capitaliti, acion#nd ntr,un cadru capitalist Astfel st#nd lucrurile, se
poate presupune c, n general, linia de adunare i intereseaz mai mult dec#t orice linie politic
-eea ce conteaz n ma$im msur privitor la aceti seniori ai massmedia nu este dac
favorizeaz politica i politicienii de st#nga sau de dreapta >ult mai semnificativ este spriNinul
adus de ei, mai multprin fapte dec#t prin vorbe, ideologiei globalismului Globalismul, sau cel
puin supranaionalismul, e o e$presie fireasc a noii economii, care trebuie s opereze peste
graniele naionale, i e n propriul interes al noilor moguli mass,media s rsp#ndeasc aceast
ideologie
Acest auto,interes, ns, se ciocnete cu un altul -ci dac e vorba ca staiile lor de radio
i televiziune, ziarele i revistele, s izb#ndeasc financiar, vor trebui s de de,masifice 3 ceea ce
nseamn c vor avea de cutat nie, s transmit materiale specializate i s apeleze la interese
de audien foarte restr#ns +amiliarul slogan g#ndete global, acioneaz global descrie
perfect noile imperative ale mass,media
8ar nsi e$istena puternicelor miNloace de comunicare capabile s cuprind continente
ntregi va comuta puterea la fel ca ntre liderii politici naionali i comunitatea global Astfel,
fr a o inteniona neaprat, noii baroni mass,media sc9imb drastic rolul opiniei globale n
lume
ntocmai cum n secolul trecut liderii naionali au fost obligai s,i Nustifice aciunile n
faa curii opiniei publice naionale, liderii naionali de m#ine se vor confrunta cu o mult mai
e$tins opinie global ?i la fel cum munca lui ;enNamin 8aV, )enrV +fet9erington sau !mile
de Girardin a adus clasele srace n viaa politic a naiunilor, activitile seniorilor de izi ai
miNloacelor de informare vor aduce noi milioane n procesul lurii le decizie global
Astzi, naiunile ignor opinia global fr a,i face prea multe giriNi irivind consecinele
%pinia lumii n,a salvat victimele de la Ausc9Oitz, toporul -ambodgiei sau, mai recent, plutaii
care fugeau de foamete i Upresiune n Asia "ici nu i,a mpiedicat pe c9inezi s,i asasineze
rudenii protestatari la ;eiNing
-u toate acestea, opinia global a oprit uneori m#na regimurilor icigae *storia drepturilor
omului e plin de cazuri n care protestele lobale au mpiedicat torturarea sau asasinarea c#te unui
deinut politic ntern ! improbabil ca Anatoli ZciaransKi s fi supravieuit nt#lnirii cu agrele
sovietice dac lumea din afar n,ar fi e$ercitat presiuni asupra >oscovei s fie eliberat ?ansele
de supravieuire ale lui Andrei Ha9arov u crescut c#nd a c#tigat Premiul "obel i a devenit un
termen curent latorit ateniei constante a mass,media din toat lumea
(istemul mass,media global nu va face naiunile s se comporte ca ite mici cercetai !l
ridic, ns, costurile pltite pentru sfidarea opiniei ublice mondiale n lumea pe care o
construiesc baronii mass,media, ceea e spun autsiderii despre o naiune va avea mai mult
greutate dec#t a avut reodat
Guvernele vor inventa, fr ndoial, minciuni mai sofisticate prin are s,i Nustifice
aciunile n propriul interes i s manipuleze miNloacele e informare cresc#nd,sistemice i vor
ntei de asemenea eforturile de ropagand pentru a,i mbunti imaginea global 8ar dac
asemenea forturi dau gre, ar putea suferi penaliti economice semnificative pentru cte care
nemulumesc restul lumii
Africa de (ud poate nega c sanciunile i lezeaz economia sau c naginea paria,ilor si a
pgubit i ea economia rii 8ar oficialitile ei iiperioare tiu ce tiu %piim-global#
configureaz scena pentru aciuni lobale
-9iar dac o lume scandalizat nu impune sanciuni comerciale >male unui regim dur,
ageniile internaionale ca ;anca >ondial i pbtL spinge cererile de mprumuturi cifrate n multi,
rniliarde ;ncile private pot sfii, investitorii strini i turitii se duc n alte pri >ai ru,
ompaniile i rile care nc ar mai fi dispuse s fac afaceri cu o naiune aria aNung n poziia de a
impune termeni de negociere mai duri dec#t ac lucrurile ar fi stat altfel Puterea n cadrul
tranzaciilor se transfer caL zultat al imageriei globale
>ai mult, odat ce importana opiniei globale crete n paralel cu sp#ndirea miNloacelor
de informare sisternice, abilii Nuctori ai puterii se or folosi de ea ca de o arm neconvenional
Ca fi folosit nu numai pentru salvarea prizonierilor politici, sau diriNarea unor aNutoare prompte
n zonele calamitate, ci i pentru a ne scuti de cel puin o parte din ravagiile ecologice care altfel
ar putea lovi o planet s#nger#nd
-#nd armenii au fost atacai de ctre azeri n ;aKu, armenii din 4os Angeles au tiu
imediat i au nceput s se mobilizeze pentru aciune politic -#nd iezuiii sunt,asasinai de ctre
un pluton al morii n !l (alvador, o tie lumea ntreag -#nd un lider de sindicat e ntemniat n
Africa de (ud, lumea afl "oua mass,media global face n sens fundamental afaceri pentru a
obine profit 8ar ea ridic involuntar nivelul aciunii politice trans,naionale a unei ameitoare
diversiti de grupri activiste
+r a o fi intenionat mcar, >urdoc9 i >a$Oell, Turner i >o9n, ;erlusconi i ali
magnai ai mass,media, creeaz o puternic unealt nou i o pun n m#inile comunitii globale
8ar acest fapt abia dac zg#rie suprafaa celor ce se nt#mpl 8up cum vom vedea n
continuare, noul sistem mass,media global a devenit, de fapt, principalul instrument al revoluiei
din lumea n sc9imbare rapid a prezentului
>A((,>!8*A (.;C!'(*C!
4a data de 1@ iunie 65==, n Cictorville, -alifornia, l#ng 4os Angeles, 8epartamentul
?erifului a primit o reclamaie -inci me$icani ineau muzica prea tare, beau bere i urinau pe
iarb, ntr,o petrecere care dura de peste dousprezece ore -#nd ase aNutoare de erif au Cenit
s investig9eze i au ncercat s,i potoleasc, au nceput s zboare pumni i bee Pentru oamenii
erifului, nu era deloc un eveniment unic
-u e$cepia unui singur lucru
+r tirea lor, n timp ce se luptau s,i rpun pe cei cinci, folosiridu,se de bastoane i
fora braelor, un vecin a filmat pe fereastr cu o camer video
(candalul public fa de pretinsa brutalitate a poliiei a izbucnit imediat dup ce banda de
patru minute a fost prezentat comunitii latine din ora Au urmat proteste ale drepturilor civile,
apoi o aciune Nudiciar mpotriva aNutoarelor deFerif, acuz#ndu,i de folosirea e$cesiv a forei
8up cum spune Armando "avarro, director e$ecutiv al *nstitutului de Rustiie (ocial/
8e douzeci de ani lucrez n activismul social, dar niciodat n,am primit ceva at#t de clasic,
prezentarea violenei n culori naturale
Avocaii poliitilor, pe de alt parte, au susinut c banda nu spunea adevrul, ntruc#t nu
arta cele nt#mplate nainte de punerea camerei n funciune 3 c#nd, afirmau aNutoarele, se
folosise violena mpotriva lor
-azul a dob#ndit dimensiuni mai ample c#nd persoana care luase imaginile a disprut, i
c#nd un reprezentant al consularului me$ican n 4os Angeles a nceput s se prezinte n instan
pentru a nregistra procesul, sco#nd n eviden preocuparea pentru discriminrile antime$icane
n (tatele .nite P#n la urm, o curte federal s,a pronunat mpotriva oamenilor erifului i i,a
despgubit pe me$icani cu 6@@@@@@ Z
! improbabil ca revoluionarii care au rsturnat conducerea comunist a -e9oslovaciei n
65=5 s fi auzit vreodat despre cazul celor -inci din
Cictorville 8ar, pe strzile Pragi, studenii au instalat televizoare la -ol de strad i
au rulat videocasete prezent#nd brutalitile autoritilor ce9e n ncercarea de a suprima
manifestaiile stradale antiguvernamentale
(tudenii au mai pus i benzi cu discursurile dramaturgului Caclav )avel, care din deinut
politic a aNuns preedinte ?i prin alte pri, n TaiOan, de e$emplu, opoziia politic a folosit
camere i monitoare video ca s demate ceea ce ei numeau violena guvernului
Pe to cuprinsul lumii, noile miNloace de comunicare, sau noile moduri de a *e folosi pe
cele vec9i, sunt e$ploatate pentru a sfida 3 i, uneori, a rsturna 3 puterea n stat -u cuvintele
fondatorului (olidaritii, 4ec9 &alesa, descriind frm#ntrile politice din !uropa de !st/
Aceste reforme sunt un rezultat al civilizaiei 3 al computerelor, televiziunii prin satelit bi al
altor inovaiic care prezint soluii alternative
P*T*-.4 -!4 'E. 8! 4A T!4!C*H%'
! clar c valul,de,domino al revoluiilor care au strbtut !uropa de !st n 65=5 a fost o
consecin a trei fore convergente/ eecul pe termen lung al socialismului de a oferi bunstarea
economic pe care o promiseseL anunul .niunii (ovietice c nu va mai spriNini guvernele
comuniste prin ameninarea cu intervenia armatL i avalana de informaii care au fost turnate n
rile comuniste, 9 ciuda taturor eforturilor cenzorilor acestora ,informaii transmise prin noile
miNloace de comunicare
n timpul dictaturii de,un sfert de secol a lui "icolae -eauescu, 'om#nia a impus cea
mai dur cenzur dintre toate regimurile comuniste din !uropa de !st, control#nd tot ce aprea n
pres i mai ales la televiziune -eauescu nsui era un fan al televiziunii, plc#ndu,i n special
episoadele din JoNaK, serialul poliist american cuTellV (avalas n rolul principal 8ar, dup
toate c#te *e,a vzut, -eauescu n,a reuit s neleag revoluia mondial a miNloacelor de
informare, pltind cu viaa, n Hiua de -rciun, 65=5
8ac -eauescu ar fi studiat rolul noului sistem mass,media global,L de e$emplu, n
rsturnarea lui +erdinand >arcos din )lipine, ar fi tiut c i deinerea controlului asupra mass,
mediei interne nu mai e de,aNuns pentru a ine poporul n ignoran, iar evenimentele politice
interne sunt Nucate tot/ mai mult pe o scen global
f -eea ce s,a nt#mplat n +ilipine, a spus profesorul &iliiam Adams, te$pert mass,
media la .niversitatea George &as9ington, a fost un pas ppic spre un nou gen de revoluie 3
revoluia via mass,media i via punboluri
8atorit legturilor str#nse istoricete intre +ilipine i (tatele .nite, i acontinuei
prezene a bazelor militare americane acolo, >arcos i principalii si opozani politici au curtat
spriNinul ( . A ?i unii i alii au apelat la ziaritii strini s le rsp#ndeasc povestea
Pe msur ce opoziia se ntrea, >acros a acceptat fr tragere de inim s organizeze
alegeriF#n 65=B -ampania electorala beneficiat de acoperire p#n la saturaie din partea
camerelor americane de televiziune, atrase de drama *ui -orV Aauino, vduva unui erou asasinat,
care se confrunta cu btr#nul dictator corupt
4a nceput, Preedintele 'eagan 6,a spriNinit pe >arcos 8ar, pe msur ce transmisiile tv
continuau, americanii au vzut demonstrani panici i drgui din clasa miNlocie atacai de
btuii lui >arcoFs, iar poziia lui 'eagan a nceput s se sc9imbe -riticul de televiziune de la
&as9ington Post scria/ "u d bine s fii aliat cu piticul sta ru de la televizor
'eagan a trimis o ec9ip oficial la >anila s monitorizeze alegerile, urmrind corupia i
frauda -ondus de (enatorul 'ic9ard 4ugar, ec9ipa a gsit ample dovezi ale ambelor situaii i
i,a dezvluit concluziile n faa telespectatorilor, nainte de,a,i raporta oficial Preedintelui
'apoartele sale au lezat i mai mult campania lui >arcos, iar ceea ce au vzut americanii pe
micile lor ecrane s,a infiltrat imediat napoi n +ilipine
>aterialele tv au mai influenat i -asa Alb, care n final a susinut o fraciune militar
anti,>arcos, aceast combinaie de fore i informaii fc#ndu,* pe dictator s,i piard postul 4a
sf#rit, confruntat cu inevitabilul, >arcos a fugit din ar, permi#ndu,i,se s se stabileasc n
)aOaii
.lterior, un analist politic avea s spun/ 8ac era unul dintre marii tirani ai secolului
douzeci, ar fi dat un ut mass,mediei i ar fi desc9is focul cu mitralierele
Totui, contrariul ar fi putut foarte bine s fie valabil pentru -eauescu 8ac el permitea
accesul mass,media i nu desc9idea focul cu mitralierele, poate ar fi supravieuit 'sturnrile
anterioare ale regimurilor comuniste din celelalte ri est,europene n dramatica iarn a lui 65=5
fuseser panice "umai n 'om#nia au ltrat mitralierele
.nul dintre ultimele acte ale dictatorului a fost de a ordona masacrarea protestatarilor din
oraul Timioara -#nd rom#nii au npdit dup aceea strzile ;ucuretiului, au izbucnit lupte
ntre armat i temutele fore de securitate ale lui -eauescu ncletarea a continuat zile n ir,
(ecuritatea lupt#nd c9iar i dup ce -eauescu i soia sa au fost Nudecai de un tribunal militar de
campanie i mpucai de ctre un pluton de e$ecuie
8e,acum, revoluia se concentrase n (tudioul A al Televiziunii 'om#ne 4ibere -9iar
n timp ce pucaii i cornmando,urile ncercau s recucereasc studioul, conductorii revoluiei,
control#nd undele 9ertziene, transmiteau iar i iar imagini cu cadavrele dictatorului i al soiei
Abia dup aceea a ncetat vrsarea de s#nge
Puin dup aceea, T9e "eO IorK Timesa declarat c dictatura lui -eauescu fusese
nlocuit de o videocraie
-a urmare a rsturnrii regimurilor computere din toat !uropa de !st, R+inancial
Times e$ulta/ >ediul de informare n care George %rOell vzuse o unealt a nrobirii s,a
dovedit eliberatorulL nici c9iar un -eauescu nu ira putut lega la oc9i poporul
Totui, concentr#ndu,se e$cesiv asupra televiziunii, multor observatori le scap povestea
de ansamblu -ci nu numai televiziunea e revoluionar, ci inter,relatfonarea combinat a
numeroaselor te9nologii diferite
>ilioane de computere, fa$uri, imprimante i copiatoare, C -'6A5uri, videocasete,
telefoane avansate, mpreun cu te9nologiile prin cablu i satelit, interacioneaz acum ntre ele i
nu pot fi nelese dac le lum izolat Televiziunea nu e dec#t o parte din acest sistem mult mai
larg, care se conNug n unele puncte cu reelele electronice inteligente pe care le folosesc
afacerile i finanele pentru a face sc9imb de date computerizate
Acest nou sistem de comunicare atot,cuprinztor este cauza Ui reacia fa de eaX a
ascensiunii noii economii bazate pe cunoatere, i reprezint un salt cuantic n modul speciei
umane de a folosi simbolurile i imaginile
"ici o parte component a acestei vaste p#nze de pianNen nu e separat complet de
celelalte *ar acest fapt, la r#ndul su, e acela care o face potenial,subversiv 3 nu numai pentru
-eaueui rmai n lume, ci pentru toi deintorii de putere "oul sistem mass,media e un
accelerator de poOers9if t
T'!* >%8.'* >A((,>!8*A
-ea mai bun cale de a,i nelege puterea este aceea de a privi actuala revoluie mass,
media n perspectiv istoric, disting#nd clar ntre trei moduri diferite de comunicare
n termeni supra,simplificai, putem spune c n Primul Cal, sau n societile agrare,
maNoritatea comunicaiilor circulau din gur,n gur i
6A5 Acronim pentru video cassette reconier_ recorder UnregistratorX de casete video
.itrX fa,n fa, n cadrul unor grupuri foarte mici ntr,o lume fr ziare, radiou sau
televiziune, singura cale ca un mesaN s ating o audien de mas era aceea de,a aduna mulimea
>ulimea a fost, de fapt, primul mass,medium
% mulime poate trimite un mesaN n sus, spre conductorul su 8e fapt, nsei
proporiile mulimii reprezint n sine un mesaN 8ar, orice altceva o fi put#nd comunica
mulimea, ea mai trimite un mesaN identic i tuturor participanilor si Acest mesaN 3 care poate fi
profund subversiv 3 e simplu/ "u suntei singuri >ulimea, aadar, a Nucat un rol crucial n
istorie Problema cu mulimea sau gloata ca mediu de comunicare, ns, este aceea c de obicei e
efemer ,
>ulimea nu a fost singurul mass,medium pre,te9nologic n Cest, pe perioada !vului
>ediu, ;iserica -atolic, datorit organizaiei sale e$tinse, era cea mai apropiat de un mass,
medium durabil 3 i singura apt s transmit acelai mesaN unor largi segmente de populaie
dincolo de fruntariile politice Aceast capacitate unic i,a conferit Caticanului o imens putere
vis,#,vis de regii i principii europeni n conflict Parial, e rspunztoare de luptele pentru putere
care se balansau ntre biseric i stat, ns#nger#nd !uropa secole de,a r#ndul
(istemul de creaie a averii din Al 8oilea Cal, bazat pe producia de mas n fabric, avea
nevoie de mai multe comunicaii la distana i a dat natere oficiului potal, telegrafului i
telefonului 8ar noile fabrici aveau nevoie i de o for de munc omogen, aa c s,a inventat
mass,media pe baza te9nologic Hiarele, revistele, filmele, radioul i televiziunea, fiecare
capabile s transmit acelai mesaN simultan spre milioane de receptori, au devenit principalele
instrumente de masificare n societile industriale
(istemul din Al Treilea Cal, dimpotriv, reflect nevoile economiei post,producie,de,
mas emergente Asemenea celor mai actuale uzine de fabricaie fle$ibil, i specializeaz
produsele imagistice i trimite imagini, idei i simboluri diferite unor segmente de populaie,
piee, categorii de v#rst, profesiuni, grupri etnice sau ca stil de via, oc9ite cu griNAceast
nou nalt,diversitate a mesaNelor i mediilor de transmisie e necesar dat fiind c sistemul de
creare a avuiei presupune B populaie i for de munc mult mai eterogen 8e,masificarea
prevzut n ?ocul viitorului i dezvoltat n Al Treilea Cal a devenit o trstur,c9eie a
noului sistem de informare 8ar acesta nu e dec#t unul dintre aspectele problemei 3 F
>!8*A,+.H*."!
(pre deosebire de miNloacele de informare din Al 8oilea Cal, care operau fiecare mai
mult sau mai puin independent unul de altul, noile medii sunt ntreptrunse i contopite str#ns,
circul#nd date, imagini i simboluri ncoace i,ncolo ntre ele !$emplele acestei fuziuni abund
F % emisiune de 'adio call,in6:@, care face legtura ntre asculttori i redactori prin
intermediul firelor telefonice, devine subiectul unui film din 65==, TalK 'adio, care la r#ndul
su e prezentat la televiziunea prin cablu i comentat n presa tiprit, iar apoi 3 cine tieP
S 8iscutat la emisiunile de radio call,in
(au s lum, de e$emplu, ;roadcast "eOs, un film despre prezentatorii de televiziune,
care dup ce a fost proiectat n multe cinematografe este el nsui difuzat la televiziune i i se face
reclam n ziare
"eOsOeeK descrie spectacolul de,acum aproape comun al unui fermier din *oOa,
intervievat de un reporter de ziar care e imortalizai de un fotograf care e filmat de o ec9ip tv,
toate alctuind subiectul unui reportaN de revista despre mass,media .n instantaneu al acestui
momentilustreaz relatarea din "eOsOeeK
4a un nivel mai profund, n slile redaciilor de ziare se urmresc emisiunile televizate
pentru a fi la curent cu ultimele tiri >uli corespondeni europeni din &as9ington privesc
transmisiile - " " n direct i,i scriu articolele de ziar pe baza a ceea ce le prezint
televiziunea
8in miNloc de transmisie, televiziunea devine surs
Productorii tv de talK,s9oO6:6 i iau din ziare idei de subiecte i invitai -u toii
depind de fa$ computere, procesoare de cuvinte, zerii electronice, imagerie digitalizat, reele
electronice, satelii i alte te9nologii inter,cone$e
Aceast dens interpenetrare de date e cea care transform miNloacele individuale ntr,un
sistem -ombinat cu globalizarea, sistemul reduce influena unui singur mediu, canal, publicaie
sau te9nologie n comparaie cu toate celelalte 8ar nzestreaz n sc9imb sistemul,ca,ntreg al
massmedia cu o putere enorm de dezvoltat, care impregneaz ntreaga planet
-eea ce acioneaz, deci, nu este videocraia ci media,fuziunea
CE*4! *G"%'A"D!*
+uziunii trebuie s i se adauge difuziunea, cci nici o parte lumii nu mai este acum
desprit complet de restul >esaNele rzbat prin cele mai vigilent pzite granie
6:@ *n direct cu asculttorii .* TrX
6:6 !misiune de televiziune -u unul sau mai muli invitai UntrX n ciuda crudei cenzuri
a lui -eauescu, muli rom#ni puteau prinde televiziunea bulgar de peste grani U>uli bulgari,
la r#ndul lor, preferau televiziunea sovietic n locul celei propriiX -9iar nainte de revoluie,
rom#nii cunoteau numele disidenilor anti,ceauiti care riscau nc9isoarea pentru proclamarea
drepturilor omului "umele lor le erau familiare din emisiunile strine transmise 9 'om#nia
>aNoritatea est,germanilor puteau privi posturile de televiziune vestgermane, care le
spuneau diverse lucruri pe care guvernul comunist ar fi preferat s le suprime Astfel, n 65=5,
c#nd s,au produs marile demonstraii antiguvernamentale din 4eipzig, est,gennanii au aflat
despre ele din transmisiile vest,gerinanilor n acelai fel, au aflat c#nd .ngaria i,a desc9is
graniele pentru refugiaii est,gennani i unde se desc9ideau fisuri n Hidul ;erlinului -ei la care
nu aNungeau aceste emisiuni tv vestgermane locuiau mai mult n regiunea 8resdei, despre care se
vorbea ca despre Calea *gnoranei Aceste vi se micoreaz pe zi ce trece
(curgerilede televiziune peste granie nu sunt deloc o noutate, i nici faptul c Cocea
Americii i 'adio !uropa 4iber, ;ritis9 ;roadcasting -orporation U;R1 -X i altele,
transmiteau programe pe unde scurte n rile comuniste n timpul protestelor democratice din
-9ina care au precedat masacrul din Piaa Tien An,men, Cocea Americii transmitea unsprezece
ore i Numtate pe zi, F aNung#nd la circa 6@@@@@@@ de asculttori c9inezi Transmitea p#n i
instruciuni simple despre cum s se evite tentativele guvernului de a bruia emisia
-eea ce s,a sc9imbat acum, ns, este strategia mass,media subversiv folosit de
revoluionarii zilelor noastre
(T'AT!G*A >A((,>!8*A A '!C%4.D*%"A'*4%'
-eea ce -eauescu n,a fost singurul care,a scpat din vedere, sunt modurile strategice n
care comunicaiile din Primul Cal, Al 8oilea Cal i Al Treilea Cal se pot uneori combina sau
opune ntre ele
.n e$emplu concludent l ofer religia \
.na dintre cele mai mari c#tigtoare de pe urma revoluiilor din 65=5 n !uropa de !st a
fost ;iserica -atolic, mult timp reprimat dar niciodat distrus de ctre regimurile comuniste
;iserica, aa cum am sugerat mai sus, era n sine un mass,medium, cu mult timp nainte ca Rim
;aKKerii i RimmV (Oaggertsii de azi s fi intrat n circuitul tele,evang9elic, i cu mult nainte ca
Pat 'obertson s,i fi constituit o audien tv at#t de larg nc#t a putut face campania
prezidenial a (tatelor .nite
;iserica deine putere n lumea de azi parial datorit influenei ei morale i resurselor
economice, dar i ntruc#t continu s serveasc drept mass,medium -apabil s se adreseze
unor auditorii de milioane de membri n fiecare duminic diminea, ea face ca publicul unora
dintre cele mai populare emisiuni de televiziune s para realmente restr#ns
8esigur, comunic i n celelalte ase zile ale sptm#nii cu membrii si, iar n lumea de
azi biserica face uz de ziare, reviste i alte miNloace de informare pentru a,i susine comunicrile
fa,n fa
-#t vreme ;iserica -atolic 3 sau oricare alt religie organizat 3 poate aduna mulimi
imense, ating#nd astfel o audien de mas, nici un guvern n,o poate ignora .nele guverne, din
c#te tim, au ncercat s e$tirpeze biserica Ulucru aproape imposibilX Altele, au ncercat s
strecoare un substitut de religie, bazat pe naionalism, mar$ism sau alte doctrine *ar altele
accept,compromisul i ncearc s coopteze biserica
n statele totalitare, prezena unui mass,medium necooptat sau nesuprimat, Faflat n
m#inile bisericii, reprezint o ameninare continu, cci e$ist ntotdeauna pericolul ca acest
canal s devin disponibil opoziiei politice Astfel se e$plic ferocitatea cu care statele
comuniste au ncercat s omoare biserica sau s,o cumpere, atunci c#nd prima variant s,a dovedit
imposibil
'ecunoaterea faptului c religia organizat, oriunde s,ar afla, este i un mass,medium,
aNut la lmurirea multor transferuri recente 8e putere
ANut s ne e$plicm de ce, at#t de adesea n cursul istoriei, n ri diferite ca *ranul sub
?ab,sau -oreea de (ud sub -iun 8oo )Oanb, nemulumirile populare economice i de alte naturi
sunt canalizate n micri religioase n *ran, desigur, aceast canalizare a protestelor ntr,o form
religioas a dus la nlturarea regimului secular al ?a9ului n -oreea de (ud, s,a aNuns *a o
dezvoltare spectaculoas a cretinismului, at#t catolic, c#t i protestant n ambele ri, religia
organizat a luat locul opoziiei politice sau s,a contopit cu ea
n mod ironic, cu c#t are mai mult succes un guvern totalitar n a cenzura i controla toate
celelalte miNloace de e$presie, cu at#t mai important devine miNlocul bisericesc ca potenial
ve9icul al disidenei (,ar putea s fie singurul mod de a e$prima opoziia fa de un regim
8ar c#nd biserica i desc9ide canalul i e$prim din amvon resentimentele populare,
miNlocul de comunicare modific mesaNul, iar protestul, care poate porni din foame sau
alterneaNunsuri materiale, e reformulat n termeni religioi Astfel se e$plic de ce micri care au
nceput prin a lupta pentru eluri care aveau foarte puin de,a face cu religia, ca atare, s,au
transmutat n cruciade religioase
n *ran, AVatolla9ul J9omeini a contopit resentimentele de clas i ura naionalist cu
fervoarea religioas *ubirea de Alla9 l ura de imperialism l anticapitalism _ o marc de
fanatism cu ncrctur tripl, care a tonsformat orientul miNlociu ntr,un butoi cu pulbere
8ar Jnomeini a fcut mai mult dec#t s combine acestei trei elemente ntr,o singur
pasiune !l a mai combinat i miNloacele de informare din Primul Cal 3 e$9ortaiile fa n fa de
la muezini la credincioi 3 cu te9noNogia din Al Treilea Cal 3 benzi audio cu mesaNe politice,
strecurate n mosc9ei, unde erau difuzate i copiate pe magnetofoane ieftine
Pentru a,6 corftracara pe J9omeini, ?a9ul a folosit mass,media din Al 8oilea Cal 3
pres, radio i televiziune %dat ce a reuit s,6 rstoarne pe ?a9 i s ia puterea n stat,
J9omeini a preluat i el comanda acestor miNloace de informare centralizate din Al 8oilea Cal
Aceast strategie de folosire a mass,mediei din valurile .nu i Trei pentru a,i combate pe
cei ce folosesc Al 8oilea Cal e foarte comun printre micrile revoluionare, devenind c9iar mai
evident n -9ina, pe perioada
Protestelor pro,democratice din 65=5 ;tr#nii de la ;eiNing care tremurau c#nd a czut
-eauescu, *a ;ucureti, la ase luni dup ce ei masacraser studenii n Piaa Tien An,men, au
subestimat puterea acestei strategii, (*"8'%>.4 -)*"!H n -9ina, de< asemenea, s,au ciocnit
trei moduri de comunicare n btlia pentru controlul minii
Afiele de strad erau un instrument de protest tradiional al Primului Cal n -9ina 4a
nceputul anului 65=5, posterele au nceput s apar pe ziduri n apropierea .niversitii din
;eiNing, acuz#nd corupia, batNocorind copiii privilegiai arliderilor la v#rf din partid, c9em#nd la
o democraie mai larg i cer#nd demiterea premierului 4i Peng i a altora
(pre sf#ritul primverii, a intrat n Noc cealalt arm comunicaional a Primului Cal 3
mulimea +olosindu,se de sluNba de pomenire a rposatului )uIao,bang, lider reformist al
Partidului -omunist, studenii de la universitile din ;eiNing s,au adunat n Piaa Tien An,men,
la data de 77 aprilie -ererile iniiale ale protestatarilor au fost moderate, focaliz#ndu,se mai mult
asupra libertii de e$presie i a stoprii corupiei
8ar guvernul, refuz#nd cererile studenilor, demonstranii au rmas n pia i au nceput
greva foamei >ulimea panic devenea tot mai numeroas
-ur#nd, *i s,au alturat muncitoriii industriali, purt#nd drapele pe care scriau Cin fraii
votri mai mari ?i cum guvernul rm#nea ca de piatr, energia a crescut p#n c#nd, n
momentul culminant din 6= i *5mai, peste un milion de mrluitori nc panici din toate
sectoarele sociale au ieit n strad Proporiile masive ale acestei mulimi erau n sine un mesaN
c#t se poate de clar
n aceeai perioad, printre autoritile c9ineze a izbucnit o lupt nverunat asupra
modului de a rspunde Guvernul, condus de 4i Peng, a ncercat s ntoarc mass,media din Al
8oilea Cal ,ziarele, radioul i televiziunea 3 mpotriva protestatarilor 8ar partidul, n frunte cu
preedintele su reformist, H9ao H9ang, controla o mare parte dirrmassmedia, inclusiv organul
partidului, -otidianulpoporului
n timp ce aceast lupt de putere oscila nainte i,napoi, articolele presei de,Al 8oilea
Cal se balansau -#nd aveau c#tig de cauz susintorii lui H9ao, -otidianulpoporuluii
televiziunea c9inez artau simpatie pentru cererile grevitilor 8impotriv, c#nd c#tigau adepii
liniei dure, prezentatorii, redactorii i ziaritii erau forai s se ntoarc mpotriva
demonstranilor, folosind astfel mass,media din Al 8oilea Cal pentru a contracara mesaNul
transmis prin miNloacele proprii Primului Cal
(imultan, ns, a nceput i o lupt pentru controlul mass,media mai avansate din Al
Treilea Cal/ satelii, fa$uri, camere tv manuale, computere, copiatoare i reele globale de
comunicaii j
Adepii liniei dure se confruntau acum cu o dubl problem !ra necesar s c#tige
controlul decisiv nu numai asupra mass,mediei interne, ci i peste articolele presei strine .n
factor imprevizibil m Noc l constituia prezena vastului corp de gazetari i reporteri radio,tv
strini, care veniser n -9ina s transmit despre nt#lnirea la v#rf Gorbaciov8eng Aceti
ziariti, muli folosindu,se de satelii, computere i alte instrumente avansate proprii celui de,Al
Treilea Cal, au rmas s urmreasc evenimentele din strad
8eosebit de important era -able "eOs "etOorK, ale crei reportaNe non,stop nu aNungeau
numai *a -asa Alb i la milioane de telespectatori din toat lumea, ci i, la fel de important,
c9iar n 9otelurile din ;eiNing n timp ce btlia politic fcea ravagii, oficialitile c9ineze au
tiat legturile prin satelit cu lumea din afar, dup care le,au restabilit Pentru ca apoi s le spun
transmitorilor strini s foloseasc propriile contacte tv ale -9inei 8omnea confuzia
-ontieni de importana cresc#nd a opiniei globale, durii ncercau cu disperare s taie
toate legturile dintre protestatari i susintorii lor din afara #rii 8ar ntruc#t, n ultimii ani,
-9ina desc9isese relaii economice e$tinse cu lumea e$terioar, i permisese studenilor s nvee
peste 9otare, acest lucru s,a dovedit foarte greu
8emonstranii adresau multe mesaNe direct auditoriilor strine i repetau cu rbdare
cererile, pentru reporterii i ec9ipele de televiziune din strintate Traduceau Pictau sloganuri n
limbi strine, astfel ca telespectatorii din afara -9inei s le poat nelege pe loc 4e 6<=5 de
-9ine6:7 compara revolta lor cu 'evoluia +rancez Pentru consumul american, c#ntau &e
(9all %vercome6:1 i adaptau cuvintele lui PatricK )enrV 3 Give me democracV orgive me
deatft6:A Aceste eforturi de a intra n contact cu e$teriorul au fost rspltite prin maruri de
solidaritate n )ong Jong, TaiOan, Australia i pe tot cuprinsul (tatelor .nite
ntre timp, la .niversitatea )arvard, un student c9inez a instalat un, ^or,^>ie;eiNing,
;oston 3 o legtur telefonic desc9is, care aducea veti permanente din Piaa Tien An,men n
micul su apartament de l#ng )arvard 8e,acolo plecau mai departe, prin telefon, fa$ i
computer, la studenii c9inezi din toate (tatele .nite
4a r#ndul lor, studenii de la (tanford i ;erKeleV au creat ceea ce denumeau ei un neOs,
lift e folosind fa$uri pentru a le trimite napoi grevitilor ultimele articole aprute n presa
american Acestea erau adresate oficiilor companiilor din ;eiNing i din alte orae, n sperana c
m#ini prietenoase le vor transmite studenilor greviti n -9ina e$istau circa 1@@@@ de fa$uri i
1@@@@@@ de posturi telefonice numai la ;eiNing
(tudenii c9inezi din (tatele .nite, muli dintre ei fii i fiice ai naltelor oficialiti de
partid i de stat, mai nregistrau i intervievuri telefonice cu grevitii i le predau imediat la
Cocea Americii, care le transmitea napoi n -9ina -#nd guvernul a nceput sa bruieze, C % A
A sc9imbat frecvenele
Aceast btlie global pentru controlul cunotinelor i al miNloacelor de comunicare a
continuat c9iar i dup ce durii, c9em#nd trupele, au ucis muli demonstrani i au nbuit greva
;az#ndu,se din nou pe massmedia din Al 8oilea Cal, guvernul transmitea acum fotografii ale
corifeilor studeni i muncitori i oferea numere de telefon unde informatorii i puteau denuna
pe fugari
8ar aceleai imagini erau transmise i n afara -9inei i, din -anada p#n n *talia,
telespectatorii care foloseau telefoane internaionale directe ncercau s bloc9eze liniile astfel ca
informatorii c9inezi c nu poat lua legtura cu guvernul A fost prima ncercare cunoscut de
bruiaN cetenesc n afaia granielor naionale
n -9ina, puterea a e$plodat din nou prin eava putii, aa cum spusese >ao Tse,dun c
avea s se nt#mple 8ar era clar, pe msur ce se desfurau evenimentele din !uropa de !st i
din celelalte pri, c adepi
6:7 Anul 6<=5 al -9inei UntrX
6:1 Com nvinge UntrX
6:A 8ai,mi democraie, sau de nu, dai,mi moartea 3 parafraza dup celebrul poem
8ai,mi libertatea, U0X UnlrX liniei dure care cuceriser controlul nu se puteau culca pe urec9ea
victoriei *ntrarea -9inei n secolul MM* nu fcuse dec#t s nceap
-eea ce a mai dezvluit povestea din -9ina, ns, cu orbitoare claritate, au fost strategiile
mass,media ale revoluiei i contrarevoluiei Astzi mass,media din Al 8oiiea Cal nc mai,
e$ercit o enorm influen Pe msur ce lumea se ad#ncete tot mai rapid n !ra PoOers9iftulm,
totui, uneltele de control al mintii din Al 8oilea Cal, c#ndva at#t de cov#ritoare, vor fi ele
nsele cov#rite de mass,media subversiv de mame
C 7=
G!"!'AD*A T!4!C*H%>A"*4%'
Aproape n punctul de miNloc al secolului MM, George %nvell a publicat 65=A,
necrutorul su rec9izitoriu la adresa talitarismului 'omanul nfia un guvern complet stp#n
pe massL dia (clipitoarele neologisme ale lui %rOell, ca neOspeaK6:: i ublet9inKF:Y au intrat n
limbaNul curent -artea a devenit o puternic n de asalt n lupta contra cenzurii i a manipulrii,
mintale, motiv ntru care a fost interzis zeci de ani n .niunea (ovietic
-#t vreme a aNutat la ralierea forelor opozante dictaturii asupra nii, proiecia
anticipativ a crii, s,a dovedit ca fiind e$trem de -utabil
%rOell a imaginat cu corectitudine te9nologii ca ecranele de eviziune cu dublu sens, care
puteau fi folosite pentru a le transmite espectatorilor propaganda statului n acelai timp n care i
spionau, iar 7rtismentele sale despre poteniala invazie a vieii intime au fost cel in moderate
8ar nu a prevzut 3 i nici altcineva, n acea vreme 3 i mai important revoluie a epocii noastre/
trecerea de la o economie zat pe fora muscular la cea dependent de puterea minii
"u a anticipat, aadar, uluitoarea proliferare actual a noilor trumente de comunicare
"umrul i diversitatea acestor te9nologii este im at#t de mare, i ntr,o sc9imbare at#t de rapid,
nc#t p#n i e$perii t stupefiai A te -onfrunta cu o armat de abrevieri te9nice, de la 8 T C
*a * ( 8 " ?i C A ", ! ( (, P A R; M, - P !, % - - ?i - 8 *, eamn a te cufunda
ntr,un asfalt alfabetic -9iar i parcurgerea fugar/ clamelor pentru produsele electronice de larg
consum se las cu uoare eeli
6:: "ouavorbire UNitrX *:s8ublagandire UntrX
( ne ridicm, ns, deasupra acestei aglomerri, i contururile fundamentale ale mediilor
de informare din cel de,Al Treilea Cal de m#ine vor deveni frapant de limpezi
*nfrastructura electronic a economiilor avansate va avea ase trsturi distincte, dintre
care unele au fost deNa prefigurate Aceast Numtate de duzin de c9ei ale viitorului sunt/
interactivitatea, mobilitatea, convertibilitatea, conectivitatea, ubicuitatea i globalizarea
-#nd sunt combinate, aceste ase principii indic spre o total transformare, 9u numai n
modul de,a trimite mesaNe de la unul la altul, ci i n felul cum g#ndim, cum ne vedem pe noi,
nine n lume i, prin urmare, unde ne aflm n relaie cu feluritele noastre conduceri de stat
Asamblate, vor face imposibil ca guvernele 3 sau oponenii lor revoluionari 3 s
administreze ideile, imageria, datele, informaiile sau cunotinele, aa cum fceau odinioar
(-4AC.4 R.-ET%' 8! G%4+ ntr,o cldire prelung i Noas de pe ;ulevardul (anta
>onica din 4os Angeles, un fost preedinte al studiourilor cinematografice 7Qt9 -enturV+o$,
Gordon (tulberg, converseaz n zeflemea cu ;ernard 4usKin, un psi9oterapeut 4usKin e un fost
preedinte al comunitii din facultate i fost ef al -onsoriului de -omputerizare !ducaional
din -alifornia, mpreun, conduc ec9ipa companiei American *nteractive >edia de educatori,
artiti i programatori de computere, care plnuiesc s lanseze asupra lumii urmtoarea etap n
progresul te9nologiei compact,disK 3 - 8,*, de la *nteractiv
A * > Plnuiete s livreze discuri care funcioneaz n aparatul tv de la domiciliu,
fc#nd posibil ca telespectatorul sa interacioneze cu imaginile Din#nd o telecomand n palm i
acion#nd cu degetul mare un mic NoVsticK, proprietarul unui disc numit Golf interactiv poate
concura cu un alt Nuctor, manipul#nd un sclav Nucau rdegoifpeecran n timp ce,i aliniaz
lovitura i putei alege cosele i deterrnina puterea i traiectoria mingei l putei face s se
ntoarc la st#nga i la dreapta i,i putei modifica lovitura -ontrolai ceea ce se nt#mpl pe
ecran
8iscul !nciclopedia Grolier face posibil accesarea de informaii audiovizuale despre
oricare dmtre subiectele s le Te$tul, animaia i efectele vizuale e$plic, s zicem, un motor de
main sau o molecul de A 8 ", put#nd fi micate i manevrate de ctre utilizator
Alte discuri interactive A* > *nclud Nocuri, povestiri biblice, un atlas de tip nou, un curs
de art fotografic elaborat mpreun cu Time,4ife i un disc care te poart ntr,un tur al
(mit9sonian,ului i,i permite s manipulezi e$ponatele printre care te plimbi
PNroprietate a PolVgram 'ecords, un subsidiar al " CP9ilips, gigantul olandez al
electronicii, A * > "u este dec#t una dintre firmele care lucreaz cu videote9nologie
interactiv (copul lor este de a face e$periena tv s fie activ, n locul celei pasive 3 s,6
desfiineze pe grsanul de canapea
ntre timp, *nteractive Game "etOorK, o firm din "ordul -aliforniei fondat parial de
ctre .nited Artists, 4e Groupe Cideotron, 4td ?i General !lectronics, 4td, a luat,o pe o cale
diferit spre acelai el
-onstruiete un dispozitiv care va permite telespectatorului la domiciliu s participe n
Nocuri tv populare, ca ReopardV6:6 sau T9e &9eel of +ortune6:= Ructorii i vor comunica
rspunsurile unui computer central, care va verifica toate scorurile din domicilii i va alege un
c#tigtor
8ar cel mai raidcal salt spre interactivitate 3 un ideal neatins, nc 3 const dintr,o vast
reea de telecomputere, cum le numete scriitorul George Gilder/ televizoare interactive care
sunt, efectiv, i personalcomputere
n plus fa de discuri i casete, televizorul propriu,zis va prinde via n m#inile
utilizatorului, conform cu Gilder, care a cercetat ndeaproape frontierele te9nologice din video i
informatic )otarul dintre televiziune 3 o afacere n care Raponia deine acum supremaia 3 i
computere 3 unde cele mai bune cri se afl n m#na industriei americane 3 devine tot mai
ceos cu fiecare zi, declar el Apropiata fuziune a acestor dou te9nologii va transfera puterea
de la vec9ile reele de televiziune la telespectatori, permi#ndu,le s re,formeze imaginile, dup
cum doresc Acest nou 9ibrid ar putea comuta puterea i din Raponia n (tatele .nite, susine
Gilder
*ndiferent c e adevrat sau nu, dou flu$uri puternice de dezvoltare te9nic preseaz
am#ndou spreeo vast e$tindere a interactivitii video
." 4.M 8!-A8!"T
.n al doilea principiu al noului sistem e mobilitatea Telefonul din cabina avionului i,
mai mult c9iar, telefonul fr cablu i telefonul mobil
6:<0 'isc UntrX
6:= 'oata norocului UntrX din main au nceput s deprind clienii cu ideea de
comunicare de oriunde spre oriunde, n timp ce te afli n micare
-onsiderat la nceputuri un lu$ decadent Uprimele telefoane propriuzise fuseser privite
astfel n secolul M*MX, telefoanele de main bazate pe radio celular au dob#ndit un uz e$tins n
(tatele .nite
.n consoriu numit P9onepoint, reprezent#nd ;undespost,ul german, +rance Telecom, i
"Vne$, compania telefonic din "eO IorK, precum i Telecom,ul englez, grbete indroducerea
sofisticatelor telefoane de buzunar i n >area ;ritanie .nitile mobile nu sunt nici nite,
simboluri de belug pur decorative Penlru comerciani, instalatori, medici i alii, au devenit o
unealt de lucru care mrete productivitatea
n timp ce oamenii muncesc i se distreaz afl#ndu,se n micare, cererea de comunicaii
i mai ieftine, mai simple i mereu prezente, crete vertiginos, ceea ce ofer baza viitorului salt
spre acea invenie de band desenat, tefefonul,de,m#n al lui 8icK TracV
8ar telefonul nu este dec#t unul dintr,o liot de noi dispozitive care de desprind din
perete (onV ofer un copiator de buzunar n greutate de 61@ de grame +a$ul din main, video,
ul din buzunarul de la vest, computerul laptop, imprimanta portativ se rsp#ndesc toate cu
repeziciune >obilitateae o a doua trstur fundamental a noului sistem
.rmtoarea este convertibilitatea 3 capacitatea de a transfera informaii dintr,un mediu de
informare n altul 8e e$emplu, ne ndreptm spre te9nologiile bazate pe vorbire, care pot
converti un mesaN oral n form imprimat i viceversa >ainile care pot scrie dup dictarea mai
multor funcionari n acelai timp, sco#nd litere tiprite, se ndreapt cu pai uriai spre aplicarea
practic
Asemenea ustensile pot zgudui totul, de *a angaNarea i organizarea biroului, p#n la rolul
alfabetizrii n viaa cotidian (unt nensemnate, ns, n comparaie cu alte forme de conversie/
traducerea automat
-onversia automat a documentelor comerciale dintr,o limb n alta, cel puin ntr,o
form de ciom, se poale deNa realiza pe sistemul francez >initel, dup cum am vzut n
-apitolul 6@ Traducerile mai sofisticate fac obiectul unor cercetri intensive n Raponia Ucare,i
consider propria limb cao barier economicX (imilar, -omunitatea !uropean, av#nd de
rezolvat nevoia traducerii n limbile celor dousprezece naiuni membre, e dornic de noi
realizri
Al patrulea principiu al noii infrastructuri, conectivitatea, e un cuv#nt de ordine ntre
utilizatorii computerelor i telecomunicaiilor din toat lumea, care pretind capacitatea de a,i
conecta aparatura la o nucitoare diversitate de alte ec9ipamente, indiferent 8e ce fabricant le,a
produs, i ncetar
n pofida ntinselor lupte politice pentru standarde, imense eforturi se ndreapt
actualmente spre conectivitate, astfel c acelai telecomputer mobil, interactiv, video,vocal, de
m#ine, se va putea lega cu un mainframe * ; > 8in -9icago, un laptop Tos9iba folosit n
+ranKfurt, un supercomputer -raV din Calea de (ilicon sau telefonul gen 8icK TracV al unei
gospodine din (eul
>A* >.4T 8!-2T -%>PA(*."!
.bicuitatizarea, cea de,a cincea c9eie, e cu totul altceva Prin aceasta, ne referim la
rsp#ndirea sistematic a noului tip de miNloace de informare, prin lume i prin toate straturile
economice ale societii ,
.n comar potenial cu care se confrunt guvernele 9ig9,tec9 deriv din scindarea
populaiilor n info,bogai i info,sraci %rice guvern care nu ia msuri concrete pentru a evita o
asemenea divizare se poate atepta la frm#ntri politice n viitor Totui, aceast primeNdioas
polarizare nu e deloc inevitabil
8e fapt, ne putem imagina o considerabil egalitate a accesului n societatea care ia fiin,
nu datorit compasiunii sau al bunului sim politic din partea elitelor care triesc n bunstare, ci
pe baza efectelor a ceea ce s,ar putea numi 4egea .bicuitii
Aceast lege susine c se vor ivi stimulente comerciale, percum i politice, pentru a face
noua infrastructur electronic sa fie inclui v, mai degrab dec#t e$clusiv
n copilria sa, telefonul era considerat un lu$ *deea c toat lumea va avea ntr,o bun zi
un telefon era pur i simplu ezoteric 8e ce 8umnezeu i,ar dori cineva aa cevaP ,
+aptul c aproape oricine din naiunile 9ig9,tec9 are acum telefon, bogai i sraci
deopotriv, n,a izvor#t din altruism, ci din realitatea c pe msur ce tot mai muli oameni se
cuplau ntr,un sistem, acesta devenea cu at#t mai valoros pentru toi utilizatorii, mai ales n
scopuri comerciale
Acelailucru s,a dovedit adevrat, dup cum am vzut, n primele stadii de dezvoltare ale
serviciilor potale !conomia industrial avea nevoie de o modalitate de a le trimite facturi, sau
reclame, sau ziare i reviste, tuturor, nu numai bogailor *ar azi, nc odat, pe msur ce
fa$urile ncep sa nlocuiasc oficiul potal din epoca industrial, presiuni similare accelereaz
rsp#ndirea noii te9nologii
n anul 65=5, e$istau 7:@@@@@ fa$uri n (tatele .nite, scuip#nd miliarde de pagini fa$ate
anual Populaia fa$urilor se dubla cu fiecare an, parial fiindc primii utilizatori i bteau la cap
prietenii, clienii, colaboratorii i familia s,i cumpere c#t mai repede un fa$, s le poat trimite
astfel mesaNe -u c#t e$istau mai multe fa$uri, cu at#t era mai mare valoarea sistemului pentru
toi cei implicai
!ste aadar n propriul interes clar al bogailor de a gsi ci pentru e$tinderea noului
sistem spre a,i include, mai cur#nd dec#t s,i e$clud, pe cei mai puin avui
Asemenea telefoanelor i C -',urilor, fa$urile vor ncepe s apar c9iar i n cele mai
umile case, mpinse de 4egea .bicuitii 4a fel se va nt#mpa i cu cablurile din fibr optic i
alte te9nologii naintate, fie c le pltete individul, fie publicul, fie ali utilizatori ale cror ta$e
vor subveniona serviciile pentru cei care nu i,o pot permite
-ea mai larg difuzare a capacitilor de comunicare este parte inseparabil din noul
sistem de creare a avuiei 8irecia e orientat aproape inevitabil ctre ceea ce btr#na companie
telefonic ;ell numea servicii universale 3 adic, ubicuitate ,combinat cu interactivitate,
mobilitate, convertibilitate i conectivitate
+inalmente, noua infrastructur are o anvergur global n timp ce capitalul se scurge
electronic peste graniele naionale, srind nainte i,napoi de la Htiric9 la )ong Jong, din )ong
Jong n "orvegia, din "orvegia la ToKVo i de la ToKVo n &all (treet n c#teva milisecunde,
informaiile urmeaz trasee la fel de comple$e % sc9imbare n rata T,bill din ( . A (au a
cursului de sc9imb ntre Ven i marca german este cunoscut instantaneu de Nur mpreNurul lumii,
iar a doua zi diminea dup marele eveniment din 4os Angeles, tinerii din )o ?i >in -itV
discut despre ultimii c#tigtori GrammV )otarele mintale ale statului devin la fel de
permeabile a i frontierele sale financiare
-ombinaia acestor ase principii produce un sistem nervos revoluionar al planetei,
capabil s manevreze cantiti mult mrite de date, informaii i cunotine, n ritmuri de
transmisie i procesare mult mai rapide !ste un sistem nervos pe departe mai adaptabil,
inteligent i comple$, pentru specia uman, dec#t s,a imaginat vreodat
A-T*C*(> !4!-T'%"*-
Ascensiunea unui nou sistem al miNloacelor de informare, corespunz#nd ca form cu
necesitile unui mod cu totul nou de creare a averii, i provoac pe cei de la putere, d#nd natere
unor noi metode, circumscripii i aliane politice
ntocmai cum oamenii de la nceputul secolului al MC.*,lea, s zicem, nu,i puteau
imagina sc9imbrile politice care au decurs din propagarea unei economii a coului,de,fum, la fel
i azi e aproape imposibil, n lipsa speculaiei stil science,fiction, s prevedem foloasele politice
care i se vor atribui sistemului mass,media nc n faz de apariie
( lum, de e$emplu, interactivitatea
ngduindu,le telespectatorilor s foloseasc, n *oc de a viziona pur i simplu, ecranul,
interactivitatea ar putea ntr,o bun zi s sc9imbe campaniile i candidaii politici >ediile
interactive fac posibile sondaNe de opinie mult mai sofisticate dec#t oric#nd, nu doar simpla
formulare de ntrebri cu da i nu, d#ndu,le celor c9estionai posibilitatea s aleag dintre
numeroase opiuni
8ar posibilitile se e$tind dincolo de sondaNe Ar oferi un candidat, odat ales, sluNbe
pentru mbuntirea mediului ambiant 3 i dac da, c#t de multeP -um ar reaciona candidatul n
cazul unei crize de ostateci, al unei rebeliuni maNore sau al unei catastrofe nucleare, n seturi
diferite de mpreNurriP n loc de a ncerca s se testeze valorile i Nudecile unui potenial
Preedinte ascult#nd sporuri de treizeci de secunde, utilizatorii video interactivi de m#ine vor
putea regla pe un program, sau introduce o disc9et, care ar arta vizual candidatul discut#nd i
lu#nd decizii sub o diversitate de condiii programate de ctre elector Platformele politice pot fi
emise n format de desfurtor, astfel ca votanii s le poat manipula ipotezele bugetare de
fond, formul#nd ntrebri cu dar dac
8ac ntr,un Noc cu impact de mas, ca drfcapardV, pot participa mari numere de
concureni, cu un computer care le ponteaz rspunsurile, nu e necesar prea mult imaginaie
pentru a vedea cum s,ar putea adapta te9nologia similar la sondaNul politic sau lurile colective
de decizii 3 i la organizarea politic de un soi cu totul nou
+uturologii, e$perii n simulri i alii, au speculat de mult despre posibilitatea de a se
organiza numere foarte mari de ceteni n Nocuri politice Profesorul Rose Cillegas, de la
.niversitatea -orneli, a elaborat modele pentru o asemenea activitate p#n la sf#ritul anilor FB@,
incluz#nd Nocuri n care se pot angaNa locuitorii g9ettourilor i bosc9etarii, ca form a procesului
educativ 3 i protestului 3 politic
-eea ce lipsea era te9nologia 'sp#ndirea interactivitfi reelizate va amplasa
instrumentele Rocurilor politice n milioane de locuine -u ele, cetenii ar putea, cel puin n
principiu, s,i efectueze propriile liste electorale i s,i formeze propriile partide
electronice sau RobbV,uri electronice i grupuri de presiune n diferite probleme
"e mai putem imagina cu uurin i sabotaNul electronic, nu ca act al delicvenilor sau
escrocilor individuali, ci n scop de protest politic sau antaN 4a orele 7/7: ale dup,amiezei de
6: ianuarie 655@, inginerii din ;eminster, "eO RerseV, au observat luminie roii sclipind pe cele
<: de ecrane care prezint starea reelei de telefoane interurbane a companiei A T`T 8in
(tatele .nite +iecare,lumin indica probleme
Pur i simplu a prut c se nt#mpl Puf, i iat,oW a spus &illiam 4eac9, administrator
al centrului operaiunilor de reea A T`T Acel puf a dus la o masiv cdere n sistemul
telefonic interurban al ( . A
-are a durat nou ore, timp n care s,au blocat circa B:@@@@@@ de convorbiri
Anc9etatorii A T`T Au conc9is c ntreruperea se datorase unui program de computer
defectuos 8ar nu puteau e$lude U0X categoric posibilitatea c ar fi rezultat dintr,un sabotaN 8in
nt#mplare, 6: ianuarie era srbtoarea naional de aniversare a naterii lui 8r >artin 4ut9er
Jing, Rr Tot nt#mpltor, era adevrat c unii americani rasiti l urau amarnic pe Jing i erau
scandalizai c l comemoreaz o srbtoare naional -derea A T`T Putea s fi fost pur i
simplu un fapt accidental 8ar nu nseamn c mpingem credulitatea prea departe dac ne
imaginm sabotaNe i proteste politice realizate electronic n viitor
"u e nevoie s ne angaNm n speculaii science,fiction, ns, pentru a recunoate unele
dintre profundele tensiuni sociale care reies deNa din introducerea npii forme de economie 3
probleme legate de modul cume diseminat cunoaterea n societate
8*C*HA'!A *"+%'>AD**4%'
Astzi, ntruc#t 4egea .bicuitii nc nu i,a desv#rit aciunea, societile 9ig9,tec9, i
n special (tatele .nite, sufer de o distribuie deficitar a informaiilor 3 o divizare a
informaiilor profund c#t >arele -anion
% problem aparent insolubil a multor naiuni 9ig9,tec9 const n e$istena a ceea ce a
aNuns s se numeasc subclasa Prezena acestei subclase nu e numai un afront moral la adresa
societilor mbelugate, ci i o ameninare fa de pacea social i, n ultim instan, fa de
democraie ! simplist s presupunem c toi membrii subclasei sunt victime ale societii sau
ale omaNului >uli, poate maNoritatea, e$ist din alte motive \
-eea ce este ns tot mai clar, e c munca presupune capaciti informaionale tot mai
nalte, astfel nc#t c9iar dac se gsesc sluNbe disponibile, maNoritatea membrilor acestui grup nu
pot ntruni cerinele de cunotine
>ai mult, cunotinele necesare trec p#n dincolo de aptitudinile specifice postului
Pentru a fi cu adevrat angaNabil, muncitorul trebuie s mprteasc anumite nelegeri culturale
implicite despre lucruri ca timpul, mbrcmintea, politeea, banii, 9azardul i limbaNul >ai
presus de orice, muncitorul trebuie s poat obine i sc9imba informaii
Aceste faculti culturale generalizate nu se pot obine numai din manuale sau edine de
instructaN !le presupun o familiaritate cu modul de funcionare al lumii,de,dincolo,de,propria,i,
strad# Aceste gen de cunotine provin tot mai mult din mediul ambiant al miNloacelor de
informare 8in mass,media deduc oamenii at#t normele sociale, c#t i faptele despre cum
funcioneaz diverse lucruri
"atura miNloacelor de informare, imaginile pe care le prezint, grupurile crora li se
adreseaz i feedbacK,ul pe care,6 permit sunt, prin urmare, relaionale direct cu angaNrile i
problemele subclasei >ai mult, Fdiviziunea cultural ntre subclas i societatea general se
lrgete efectiv, odat cu rsp#ndirea noului sistem mass,media
ReffreV >oritz este preedintele "ational -ollege Television, care folosete sateliii pentru
a distribui programe specializate studenilor de facultate, timp de patruzeci i dou de ore pe
sptm#n " - T 'eclam o audien studeneasc de <@@@@@ de oameni Cariind ca v#rst de
la optsprezece la treizeci i patru de ani, acetia sunt astzi ceteni, iar m#ine poteniali lideri
'eprezint, dac nu altceva, opusul diametral al tinerilor din subclas U8up cum subliniaz
>oritz, populaia actual de colegiu a ( . A *nclude probabil n s#nul ei doi viitori Preedini,
o sut de senatori i mii de - ! % -orporativiX *at cum i descrie >oritz/
Actualul student de colegiu n v#rst de 7@ de ani este cel mai videosofisticat auditor
din istorie0 -u douzeci de ani n urma, i,a nceput emisia (esame (treet, conceput special
pentru a educa precolarii i copiii mici cu te9nici sofisticate de televiziune incluz#nd segmente
scurte Ude 5@ de secundeX, efecte video nucitoare, implicare interactiv, eroi noi, acces zilnic
uor, etc Acest public a migrat bpe msur ce cretea, spre alte programe, cac !lectric
-ompanV, Hoom, p#n la "icKelodeon, > T C 3 fiecare micare reprezent#nd o progresie
ine$orabil U0X Auditoriul creat de ctre (esame (treet a re,format acum ntreaga
televiziuneW
Programele tv pe care le citeaz el sunt difuzate fie pe reeaua public 3 adic,
educaional 3 fie prin cablu, mai cur#nd dec#t pe reelele maNore ale celui de,Al 8oilea Cal
>oritz folosete cuv#ntul televizoman6:5 pentru a descrie aceast generaie scldat n
video, care a digerat mii de ore de televiziune ce i,au
6:5 Un origX screenieL U.tX ecrnK, ecrnut, !cranat9e UntrX mbibat video,
logica Acestui fapt trebuie s se adauge, pentru muli dintre ei, alte ore de Nocuri video
interactive i, c9iar mai important, munca la propriile lor personal,computere "u numai c se
supun unei logici diferite, dar sunt obinuii i s determine ecranul s fac anumite lucruri,
devenind astfel buni candidai pentru produsele i serviciile interactive care vor invada cur#nd
piaa >ai presus de orice, sunt deprini cu alegerea
Casta diviziune ntre tineretul din subclas i televizomani, care caracterizeaz n prezent
(tatele .nite, se va lrgi i n !uropa, Raponia i alte naiuni 9ig9,tec9, dac nu se iau msuri
pentru a ntinde puni peste >arele -aniorrinformaional
"%.A A4*A"DE ntr,o economie bazat pe cunoatere, cea mai important problem de
politic intem nu mai const n distribuirea Usau redistribuireaX averii, ci ntr,ale informaiilor i
miNloacelor care produc avere
Aceasta e o sc9imbare at#t de revoluionar, nc#t nu poate fi sc9iat de ctre cartografia
politic tradiional "oul sistem de creare a avuiei va obliga politicienii, activitii i teoreticienii
politici 3 indiferent c se consider de st#nga sau de dreapta, radicali sau conservatori, femi9iti
sau tradiionaliti 3 s reg#ndeasc toate ideile politice dezvoltate n perioada coului,de,fum
nsei categoriile sunt acum desuete
Rustiia i libertatea social depind n prezent tot mai mult de modul n care societatea
trateaz trei c9estiuni/ educaia, te9nologia informaiei Uinclusiv mass,mediaX i libertatea de
e$presie
n cazul educaiei, reconceptualizarea cerut actualmente este at#t de profund, aNung#nd
at#t de departe dincolo de problemele de buget, mrime a claselor, leafa profesorilor i conflictele
tradiionale asupra programei analitice, nc#t nu o putem dezvolta aici Asemenea reelelor v din
Al 8oilea Cal Usau, c tot veni vorba, toate industriile coului,de,fumX , sistemele noastre de
educaie n mas sunt n mare proporie depite
!$act ca n cazul miNloacelor de informare, educaia va necesita o proliferare de noi
canale i o vast e$pansiune a diversitii programelor
.n sistem de nalt,alegere va trebui s nlocuiasc sistemul de restr#ns alegere, dac e
vorba ca colile s pregteasc oameni pentru o via civilizat n noua societate a celui dc,Al
Treilea Cal, necum pentru roluri productive economic
4egturile dintre educaie i cele ase principii ale noului sistem massmedia 3
interactivitatc, mobilitate, convertibilitate, conectivitate, icuitate i globalizaie 3 au fost foarte
puin e$plorate Totui, a ignora Raiile dintre sistemul educaional al viitorului i sistemul
miNloacelor de formare ale viitorului nseamn a,i nela pe nvceii ce urmeaz a fi irmai de,
am#ndou,
n mod semnificativ, educaia nu mai e doar o prioritate pentru prini, rofesori i o m#n
de reformatori educativi, ci i pentru sectoarele^ansate ale afacerilor, de vreme ce liderii lor
recunosc tot mai accentuat ane$iunea dintre educaie i competitivitatea global
A doua prioritate implic rapida universalizare a accesului la amputer, te9nologia
informaiilor i miNloacele informative naintate, bici o naiune nu poate opera o economie a
secolului MM* fr o ifrastructur electronic proprie secolului MM*, mbri#nd computerele,
amunicaiile de date i celelalte medii noi Aceasta presupune o populaie i fel de familiarizat cu
aceast infrastructur informaional, pe c#t de irruiiarizat este cu mainile, drumurile, oselele,
trenurile i frastructura de transporturi a perioadei coului,de,fum
"u oricine, desigur, are nevoie s fie inginer telecora sau e$pert n omputere, dup cum
nu oricine trebuie s fie mecanic de maini 8ar ccesul la sistemul mass,media, inclusiv
computerele, fa$urile i Nlecomunicaiile avansate, trebuie s fie *a fel de liber i uor ca accesul
ctual la sistemul de transporturi .n obiectiv,c9eie al celor care doresc o conomie naintat,
aadar, ar trebui s fie accelerarea efectelor 4egii Rbicuitii 3 adic, s se asigure c toi cetenii,
sraci i bogai eopotriv, au garantat accesul la cea mai ampl gam posibil de miNloace
nformative
+inalmente, dac esena noii economii este cunoaterea, idealul emocratic de libertate a
e$presiei devine o prioritate politic de v#rf, nu F c9estiune periferic
(tatul 3 orice stat 3 are treaba de a rm#ne la putere %ricare ar fi osturile economice
pentru noi toi ceilali, el va cuta ci de a n9ma cea nai recent revoluie a comunicaiilor n
scopurile lui proprii, i va stabili imite liberului flu$ al informaiilor
ntocmai cum statul a inventat noi forme de control al minii c#nd evoluia industrial a
dat natere mass,mediei, el va cuta noi instrumente i te9nici de a menine cel puin un oarecare
control asupra imaginilor, mbolurilor i ideologiilor care aNung la populaie prin noua
irurastructurL lectronic
!ntuziasmul asupra modului cum s,a folosit mass,media pentru a stuma regimurile
totalitare din !uropa de !st n,ar trebui s orbeascL etenii fa de manipulrile mai sofisticate
ale minii pe care guvernele ii politicienii le vor ncerca n viitor
"ici o societate nu poate tolera libertatea total a informaiei .n oarecare secret este
necesar oricrei viei sociale 4ibertatea total de informare ar nsemna lipsa total a intimitii
individuale !$ist momente de criz e$trem, momente de pericol prezent i clar, c#nd
libertatea absolut i invit pe incendiatori s toarne gaz peste un foc dezlnuit
4ibertatea absolut a e$presiei nu este, deci, mai posibil dec#t oricare alt absolut
8ar cu c#t avanseaz mai mult societatea spre o economie suprasimbolic, cu at#t devine
mai important s se permit o gam e$trem de larg a dezacordurilor i a liberei e$presii -u c#t
neac sau ng9ea mai mult orice guvern acest flu$ liber i bogat de date, informaii i
cunotine 3 inclusiv ideile nebuneti, inovaiile i c9iar dezacordul politic 3 cu at#t va ncetini
mai mult progresul noii economii
-ci vasta e$tindere a sistemului neural global coincide cu cea mai important sc9imbare
n funcia liberei e$presii, cel puin de la 'evoluiile American i +rancez ncoace
n trecutul agrar, noile idei reprezentau adesea o ameninare la adresa supravieuirii n
comunitile care triau pe muc9ea ngust a subzistenei, folosind metode cizelate de,a lungul
secolelor, orice deviere era
P 'imeNdioas pentru o economie care lsa o foarte mic marN de risc
"si noiunea de libertate de g#ndire era necunoscut
%dat cu ascensiunea tiinei i a revoluiei industriale, o nou noiune radical a luat
fiin/ aceea c minile eliberate de Nugul stalului sau cel religios se orientau cu necesitate spre
progres 8ar populaia creia s i se aplice acest principiu era doar o fraciune din cea totala
n ascensiunea revoluionar a noului sistem de creare a avuiei, nu mai e vorba de o
fraciune din populaia muncitoare, ci un numr substanial i n continu cretere, a cnii
productivitate depinde cu precizie de libertatea de a crea totul, de la noul design de produs, p#n
la noi logici de computer, metafore, intuiii tiinifice i epistemologii
!conomiile supra,simbolice se dezvolt din culturile pe care le provoac n mod constant
ideile noi, adesea contradictorii, inclusiv ideile politice
4upta pentru libera e$presie, aflat c#ndva n fieful intelectualilor, devine astfel o
problem de preocupare a tuturor celor care favorizeaz progresul economic Asemenea educaiei
adecvate i accesului la noile miNloace de informare, libertatea de e$presie nu mai este o
drglenie politic, ci o condiie preliminar a competitivitii economice
Aceast descoperire a pus bazele unei neobinuite coaliii politice a viitorului 3 una care
altur dou grupuri ce,au fost adesea, din primele zile ale revoluiei industriale, adversare/
intelectualii, savanii, artitii i aprtorii libertilor civile, pe de o parte, i administratorii
avansai i ir acionarii i capitalitii, pe de alt parte, care vor descoperi acum cu i c interesele
lor depind de revoluionarizarea sistemului educaional,L irea Accesului ntregii populaii la
computere i alte miNloace de drmare, i proteNarea 3 ba c9iar e$tinderea 3 libertii de e$presie
% asemenea coaliie este cea mai valabil garanie at#t a progresului lectual, c#t i a celui
economic, n societatea secolului MM*
Pentru >ar$, libertatea era recunoaterea necesitii -ei care doresc construiasc
economiile secolului MM*, s,ar putea s constate c esitatea e mama libertii
-%8A/
8%'.4 8! ." "%. !C "T."!-AT
"e confruntm acum cu supremul transfer de putere Putem s reconcepem democraia
pentru secolul MM* 3 sau sa cdem ntr,un nou !v ntunecat
% cale transfer puterea statului spre individ -ealalt amenin s comprime individul
p#n la zero
"imic din viitorul previzibil nu are anse s smulg puca din m#na statului "imic nu va
mpiedica statul s sifoneze averea n propriile,i m#ini i s dispun de ea n scopul propriei sale
consolidri -eea ce are anse s se sc9imbe, dup cum am i nceput s vedem, e capacitatea
statului de a controla cunoaterea
"oua economie prosper din mai libera e$presie, mai eficientul feedbacfc ntre
conductori i condui, mai populara participare n luarea deciziilor Poate produce o conducere
mai puin birocratic, mai descentralizat i mai comunicativ Poate crea o mai mare
independen a individului, o ndeprtare a puterii dinspre stat ,nu vesteNirea, ci umanizarea
acestuia
Totui, oricenou alian a grupurilor democratice se va confrunta cu trei fore gigantice
care gonesc acum spre convergen nti,B cruciad mondial care ar putea, dac nu suntem ateni,
s ne azv#rle ntr,un nou !v ntunecat0
(+2"TE +'!"!H*!
'eligia organizat, ntr,o form sau alta, a deinui un virtual monopol asupra produciei i
distribuiei cunoaterii abstracte n era anterioar coului,de,fum, perioada dinaintea
*luminismului, precedent naterii democraiei n Cest Astzi, acioneaz fore care ncearc s
restabileasc acest control monopolist asupra minii
'esurgena religio,politicii pe tot cuprinsul lumii poate prea s nu ea aib legtur cu
ascensiunea computerelor i a noii economii Are, s
(istemul de creare a avuiei bazat pe cunoatere, al crui simbol este imputerul, trage
cortina peste trei secole n timpul crora naiunile dustriale au dominat Pm#ntul n cadrul
naiunilor coului,de,fum, east perioad a fost marcat de un rzboi pentru stp#nirea minii,
ntre rele religiei, aliniate cu elitele de la putere ale unei epoci agrare, i rele profane care luptau
pentru modemismur industrial i democraia/ mas
Pe la miNlocul erei industriale, aceste fore profane reuiser s supun ligia organizat,
slbindu,i dominaia asupra colilor, moralitii, statului sui
Prin 65B@, o copert a revistei Time se ntreba/ 8umnezeu a uritP, iar o ;iseric
-atolic c9inuit convoca Al 8oilea -onciliu atican, unul dintre cele mai importante evenimente,
de secole -ele trei ari religii ale %ccidentului, unde triumfase industrialismul, i vzuser z#nd
puterea social, moral i politic
!$act#n acest moment, ns, a nceput computerul s sc9imbe efectiv odul de producie a
averii Te9nologia care avea s submineze cel mai dical economia gulerelor,albastre, bazat pe
fabrici, a nceput s se deprteze rapid de laboratoare i de cele c#teva instalaii corporative i
ivernamentale, spre uzul general
-oinciz#nd cu aceast evoluie revoluionar, aflat n stadiul cel mai ansat n (tatele
.nite, a aprut micarea 9ippie, care a lansat un atac lbatic asupra premiselor culturale ale epocii
industriale, inclusiv ofanismul acesteia
%dat cu pletele, s,a ivit o amarnic te9nofobie i un larg interes ntru misticism, droguri,
culte orientale, astrologie i religiile neoficiale, iscarea privea societatea industrial, ura ceea ce
vedea i ndemna spre toarcerea ntr,un trecut aureolat, mitic napoi,la,p#m#ntF>smul su,
9elarii ca ai bunicuei, mrgelele indiene i banderolele pe cap nbolizau respingerea de ctre
9ippies a ntregii ere a coului,de,fum i irul lor de ntoarcere la cultura pre,industrial Aceasta a
fost sm#na n care a rsrit actuala micare "eO Age n rsp#ndire, cu miriadele saleL
misticisme i cutri ale sacrului
Prin anii F<@ i F=@, semnele crizei n vec9ea societate industrial se deau pretutindeni
Produsele sale secundare anti,ecologice ameninau sai viaa *ndustriile fundamentale ncepeau
s se contracte n faa noilor muri 9ig9,tec9 i a produciei de servicii (istemele urbane,
sistemele de ntate, sistemele educaionale, toate se afundau n criz -ele mai mari corporaii
erau forate s se restructureze (indicatele muncitoreti intraser n declin -omunitile erau
sf#iate de conflicte morale, devastate de droguri, crim, destrmarea familiilor i alte c9inuri
(candalizai de respingerea pg#n a cretinismului tradiional de ctre 9ippies, tulburai
de fr#miarea lumii familiale, fundamentalitii cretini au nceput i ei un puternic contraatac
asupra profanismului, care cur#nd a luat forma unei e$trem de eficiente aciuni politice Aveam
din nou de,a face cu o violent respingere a prezentului nc#lcit i dureros i o cutare a
certitudinilor absolutiste din trecut )ippie i contra,9ippie, pg#n i cretin, indiferent de
diferene, se asociau n asaltul asupra societii profane
-ei ce lansau acest atac nu se considerau dumani ai democraiei
>aNoritatea ar fi fost fr,ndoial ofensai de o atare simpl idee .nii dintre 9ippies erau,
dac nu altceva, libertini Totui, profanismul pe care,6 atacau era unul dintre st#lpii democraiei
n era modern
ntre timp, se zreau semne de renviorare religioas, urmate de e$tremisme
fundamentaliste, n multe alte pri ale lumii
n %rientul >iNlociu, ncep#nd de la sf#ritul primului rzboi mondial, veniser la putere
conductori ca AtaturK, m Turcia, ?a9ul 'eza i ?a9ul din *ran Acetia erau oameni dedicai
modernizrii societilor lor Au nceput s cldeasc societi profane n care mulla9ii i
stigmatele religioase erau silite s rm#n n planul doi
Aceste regimuri profane, ns, erau identificate cu colonialismul vestic care continua
!$ploatarea i corupia nfloreau, produc#nd ultragii morale !litele conductoare petreceau mai
mult timp la sKi n Gstaad i la conferine cu banc9erii lor privai din Hiiric9, dec#t n larga
distribuire a veniturilor n timpul 'zboiului 'ece, ageniile de informaii ale feluritelor puteri
industriale, capitaliste i comuniste deopotriv, gseau uneori n interesul lor s,i supun pe
e$tremitii religioi din %rientul >iNlociu
Toi aceti factori realimentau ncontinuu focurile fundamentalismului religios,
simbolizate n ultim instan de sf#nta frenezie a K9omeinismului, cu atacul su pe toate
fronturile mpotriva lumii modeme i a profanismului de care fcea parad
Acest atac fanatic ar fi putut avea mai puin efect, dac civilizaia industrial, cminul
profanismului, n,ar fi fost ea nsi ntr,o criz moral i social, nemaioferind un model foarte
atractiv pentru emulaia restului lumii ntr,adevr, statele industriale, acum sf#iate pe plan
intern, nu mai preau at#t de invincibile ca alt dat Teroritii, rpitorii de ostatici i eicii
petrolului le puteau smuci ncoace i,ncolo, aparent dup cum voiau
%dat cu sf#ritul epocii coului,de,fum, aadar, filosofia sa profan domnitoare a fost
atacat at#t dinuntru c#t i din afar, pe mai multe fronturi simultan, iar fundamentalismul i
religia n general au prins aripi
n.T' ( (, unde >i9ail Gorbaciov a#ncercat stranforme sistemul sconomic i politic,
flcrile fundamentalistnului islamic au nceput s ling toat grania de sud a statului sovietic
-ur#nd, azerii musulmani i armenii cretini au nceput s se omoare ntre ei prin -aucaz, iar
c#nd trupele sovietice i miliia au fost trimise s restabileasc ordinea, guvernul iranian a
avertizat >oscova s nu foloseasc fora mpotriva musulmanilor +lcrile s,au nteit
'eformele lui Gorbaciov permi#nd N mai mare libertate de e$presie, au aprut i semne ale
revigorrii nndamentalismului cretin
?i n alte pri se nregistrau fenomene similare n *srael, ntre timp,L vreii profani erau
btui iar mainile le erau lovite cu pietre de ctre evreii u9damentaliti, ale cror idei i modele
sociale erau formate de secolele le via n micile s9tetl,$m pre,industriale ale comunitilor est,
europene i nriNlociu,orientale n *ndia, fundamentalismul musulman fcea ravagiiX rin Jamir,
iar fundamentalismul 9indus prin restul subcontinentului
n Raponia, unde coe$ist bud9ismul i s9intoismul, nu e foarte posibil se descrie religia
n termeni occidentali, astfel c nsui conceptul de undamentalism ar putea fi inaplicabil -u
toate acestea, e$ist dovezi ale inui nou interes fa de formele strvec9i de s9into, pe care
regimul nilitarist dinaintea celui de,al doilea rzboi mondial l e$ploatase n ropriile sale scopuri
politice n 65=5, >inisterul !ducaiei a emis un rdin controversat ca elevii s fie nvai s,6
respecte pe mprat, care e naltul preot s9into
-eea ce se nt#mpl e un atac care ntunec cerul, asupra ideilor uminismului de la
originile epocii industriale
-#t vreme toate aceste micri religioase sunt, desigur, diferite, i desea se ciocnesc una
cu alta, i c#t vreme unele sunt e$tremiste iar altele u, toate 3 cretine sau "eO Age, iudaice sau
islamice 3 se unesc ntr,o rivin/ ostilitatea lor fa de profanism, baza filosofic a democraiei
de ias^
Astzi, prin urmare, n ar dup ar, profanismul bate n retragere
Fe au de pus n locul lui avocaii democraieiP P#n n prezent, noile emocraii 9ig9,tec9
nu i,au renovat nici structurile politico,democratice s mas, depite, nici ipotezele filosofice pe
care se bazeaz
'eligia nu este dumanul democraiei ntr,o societate profan lultireligioas, cu o
separare clar ntre stat i biseric, nsi varietatea \edinelor i necredinelor adaug vibraie i
dinamism societii n multe ri, micrile religioase reprezint singura contrafor fa de
opresiunea statului "ici fundamentalismul, ca atare, nu e o ameninare Totui, n cadrul
giganticei revigorri religioase, n toate rile, nu numai n *ran, prolifereaz fanatici devotai
controlului teocratic al minii i comportrii individului, iar alii le ofer fr voie spriNinul
Tolerana fa de diversitate este prima porunc a societii demasificate, inclusiv
tolerarea intoleranilor 3 p#n *a un punct
'eligiile care sunt universaliste, dorind s se rsp#ndeasc prin toat lumea i s
mbrieze toate fiinele omeneti, pot fi compatibile cu democraia -9iar i religiile care insist
asupra controlului totalitar al tuturor aspectelor vieii membrilor lor, dar nu ncearc s,i impun
controlul i asupra nemembrilor, pot fi compatibile cu democraia
-eea ce nu e compatibil sunt acele religii Ui totodat ideologiile politiceX care combin
totalitarismul cu universalismul Asemenea micri se afl n rzboi cu orice posibil definiie a
democraiei
Totui, unele dintre cele mai puternice i n mai rapid dezvoltare micri religioase din
lumea de azi prezint tocmai aceast combinaie letal
(unt 9otr#te s acapareze puterea asupra vieilor i minilor unor ntregi naiuni,
continente, a planetei nsi )otr#te s,i impun propria domnie asupra tuturor aspectelor vieii
omeneti )otr#te s preia puterea n stat oriunde pot i s nbue libertile pe care le face
posibile democraia
!le sunt agentele unui nou !v ntunecat
!-%,T!%-'AD*A ntre timp, pe tot ntinsul lumii, un val verde acumuleaz i el
energie
Aceast micare pentru sanitate ecologic este esenial 3 un e$emplu concret al
oamenilor de r#nd din toat lumea conduc#ndu,i conductorii
Propulsarea ecologiei n v#rful agendei mondiale a fost rezultatul unei succesiuni de
catastrofe senzaionalele la T9reo >iles *sland i -cmob#l la ;9opal i deversarea de petrol din
AlasKa ?i e clar c ne mai ateapt i altele
(ocietatea industrial i,a atins limitele e$terioare, fc#nd imposibil depunerea n
continuare a deeurilor to$ice n curtea din spate, despuierea de pdi ri a pm#ntului, aruncarea
reziduurilor de stVrofoam n oceane i perforarea stratului de ozon >icarea *mbientalist
mondial este prin urmare un rspuns al supravieuirii fa de criza planetar
8ar aceast micare are i o nuan anti,democratic 8eine propriii ei avocai ai unei
reveniri la obscurantism .nii dintre ei sunt gata s deturneze micarea ambientalist n scopul
propriilor lor agende politice sau religioase private
-9estiunile sunt at#t de comple$e i recalcitrante, nc#t micarea Cerde are anse s se
scindeze n cel puin patru pri % parte va continua s fie rfsui modelul aciunii democratice
legale, non,violente 8ar, dat fiind o succesiune de crize i tragedii ecologice, o a doua arip,
care deNa e$ist n form embrionar, ar putea foarteFbine s se dezvolte din eco,vandalism la eco,
terorism pe scar complet, pentru a,i impune revendicrile
% sciziune ulterioar va intensifica rzboiul ideologic care deNa divide micarea
ambientalist Pe de o parte/ aceia care favorizeaz progresul te9nologic i economic n cadrul
unor constr#ngeri ambientaliste stringente "edorind s renune la imaginaie i inteligen, ei
cred n puterea minii omeneti 3 i prin urmare n capacitatea noastr de a proiecta te9nologii
care vor folosi cantiti mai mici de resurse, vor emite mai puin poluare i vor recicla toate
reziduurile n resurse refolosibile
Argumenteaz ca actuala criz impune sc9imbri revoluionare n modul de organizare al
economiei i te9nologiei %rientai spre ziua de m#ine, ei sunt ambientalitii principali
n lupt cu ei pentru controlul ideologic al micrii, ns, sunt autointitulaii
fundamentaliti, care doresc sF cufunde societatea n medievalism pre,te9nologic i ascetism
!i sunt eco,teologii i unele dintre vederile lor se combin cu g#ndirea e$tremitilor religioi
!co,teologii insist c nu poate e$ista nici un fel de eliberare te9nologic i c, prin
urmare, suntem destinai s lunecm napoi n srcia pre,industrial, perspectiv pe care o
privesc mai degrab ca pe o binecuv#ntare dec#t ca pe un blestem
ntr,o fecund serie de articole din "eO Perspectives QuarterfV, liniile principale ale
dezbaterii sunt e$puse cu claritate Pentru aceti g#nditori reversioniti, problemele nu sunt n
primul r#nd ecologice, ci religioase 8oresc s restaureze o lume scldat n religie, care n,a mai
e$istat n Cest din !vul >ediu >icarea ambientalist lc ofer un ve9icul convenabil
Acest grup reduce istoria relaiilor noastre cu natura la o alegorie biblic >ai nt#i a fost
o !poc de Aur ecologic, c#nd oamenii triau n armonie cu natura i o adorau (pecia a czut
din acest !den odat cu apariia epocii industriale, n care 8iavolul 3 te9nologia 3 conducea
afacerile omeneti Acum trebuie s tranzitm ntr,un nou Paradis al perfectei armonii i
susineri 8ac nu, ne ateapt Armageddonul
Aceast suprapunere a unei parabole occidentale, cu adevrat cretine, peste istoria mult
mai comple$ a relaiilor noastre cu natura le este comun eco,teologilor care idealizeaz viaa
n satul medieval
'udolf ;abro, un influent teoretician Cerde care acum triete n Germania de Cest,
susine e$plicit c necesar este teologia, nu ecologia 3 naterea unei noi !poci de Aur care
cultiv U0X nobleea din om
!l revine p#n n secolul al M*),lea, pentru a,6 cita pe >ei ster !cK9art, fondatorul
misticismului german, care a trit n valea astzi spoliat a '#ului 'in i care ne spunea c
toate fpturile l au pe 8umnezeu ntr,nsele ;a9ro gsete aceeai idee n cuvintele poetice ale
lui >ec9tild de >agdeburg, o alt g#nditoare cretin a secolului al M*),lea, cit#ndu,i frumosul
vers pe ideea c toate fiinele sunt un fulger de graie
Astfel, pentru el, m#ntuirea ecologice o c9estiune de religie, un lucru pe care lumea
profan nu va fi niciodat n stare s,6 ofere ;a9ro aprob c9iar i remarca fcut de AVatolla9ul
J9omeini fa de Gorbaciov, cum c liderul sovietic ar trebui sa se ndrepte mai degrab spre
Alla9 dec#t spre reformele economice ca soluie a problemelor . ' ( ( ,ului
.n alt teoretician, &olfgang (ac9s de la .niversitatea PennsVlvania, atac *nstitutul
&orldOatc9, proeminent centru de cercetri ambientaliste, pentru optica bsac specific modern,
i l respinge pe AmorV 4ovins, conservaionistul, pentru ndemnurile sale n sensul unei mari
mari eficiente energetice, ceea ce dorete (ac9s fiind buna gospodrire n tradiia
gospodriilor orientate spre subzisten
*van *lici, unul dintre cei mai imaginativi critici sociali ai notri i autor al multor opere
strlucite in#nd de teoria ecologic, se opune fascismului managerial i luditismului simplist
-eea ce propune el, ns, e subzistena fr dezvoltare 3 pe scurt, staza
Pentru *lici, srcia este condiia uman i ar trebui s fie acceptat ca atareL aadar, cine
are nevoie de dezvoltareP "oul sistem de creare a averii, spune el, a inNectat via nou n ceea
ce altfel ar fi fost logica epuizat a industrialismului !l nu reuete s vad c noul sistem
te9nologic bazat pe cunoatere contrazice efectiv n multe puncte vec9ea logic a
industrialismului
Pentru *lici, de asemenea, conflictul este n ultim instan teologic
8umnezeu era modelul care asambla cosmosul ntr,o vreme c#nd stricta subzisten era
acceptat ca normal i natural, stare la care ar trebui s revenim -#t timp 8umnezeu a condus
mintea medieval, umanitatea i natura au rmas n ec9ilibru %mul, agent al dezec9ilibrului, a
deranNat balana dup revoluia tiinific *lici consider conceptul unui ecosistem care, prin
multiple mecanisme de feedbacKpoate fi reglat tiinific, drept o amgire neltoare n mod
clar, conc9ide el, ar fi de preferat o ntoarcere la lumea ascetica centrat n Nurul lui 8umnezeu
'etorica teo,ecologic mai conine nlluntrul ei i nu doar o simpl aluzie a noiunii de
rsplat cretin 8up cum au remarcat scriitorii 4inda ;limes i >arK ;Vford, Cerzii teologici
insist c consumul e pctos, n vreme ce decderea ambiental e considerat pedeapsa
pentru consumatorism e$cesiv, lips de spiritualitate, risip -a ntr,o predic duminical,
concluzia e c ar trebui s ne pocim, i s ne ndreptm obiceiurile, (au, s,ar putea aduga, s
nfruntam p#rNolul i pucioasa
"u este aici cazul de,a ncerca s rezolvm profundele probleme ridicate de dezbaterea
ecologic 3 dezbatere filosofic la fel de semnificativ ca aceeainiiat de ctre g#nditorii
iluminiti la nceputurile epocii industriale *mportant, ns, e s observm congruena dintre
prerile eco,teologilor i revigorarea fundamentali st, cu profunda sa ostilitate fat de
democraia profan
% accentuare comun a absoluturilor i credina c ar putea fi necesare restricii drastice
asupra opiunii individuale Upentru a,i face pe oameni morali sau pentru a proteNa mediul
ambiantX indic n ultim instan un atac concertat mpotriva drepturilor omului ntr,adevr,
muli ambientaliti se ngriNoreaz fi, ei,nii, de apariia AVatolla9ilor Cerzi sau a eco,
fascitilor care,i impun propria lor marc de m#ntuire Astfel, ;a9ro avertizeaz c n crizele
profunde ale omenirii, c9arisma Noaca ntotdeauna un rol -u c#t e criza mai profund, cu at#t va
iei la iveal o figur c9arismatic mai ntunecat U0X 'iscul de,a avea sau nu un Adolf verde
depinde U0X de c#t de departe vor avansa sc9imbrile culturale nainte de urmtorul -ernob#l
(e poate admira integritatea i creativitatea unui g#nditor ca **ici, desigur, nu un fascist n
(ine, recunosc#nd tototdatprofundele implicaii anti,dernocratice ale cutrii sale de absolut,
constant, static i sacrii
-ritic#ndu,i pe eco,teologi, sociologul francez AlainTouraine ne previne/ 8acP
'espingem raiunea n numele salvrii de epuizarea ozonului, vom curta un fundamentalism
verde, o eco,teocraie de tip AValolla9ui J9omeirsi
8ac: asemenea an$ieti sun prea e$agerate, s,ar putea s merite s ne amintim de
micarea de tineret &andervogeldin Germania anilor F7@, unde militeaz actualmente cel mai
intens micarea Cerde
&andermgcl erau 9ippie,Cerzii 'epublicii de la &eimar, b#ntuind peisaNul campestru
cu rucsacurile, purt#nd g9itare i flori, in#nd festivaluri gen &oodstocK, insist#nd pe
spiritualitate i predic#nd ntoarcerea n s#nul naturii
Hece ani mai t#rziu, )itler era la putere ?i )itler e$alta valorile preindustriale, zugrvind
utopia nazist ca un loc unde fierarul bate din nou la nicovala sa, iar fermierul pete n urma
plugului -u cuvintele profesorului R P (tern de la .ni veri tV -ollege din 4ondra, )itler
evoca o idil rustic pre,industrial *deologii 9itleriti proslveau ncontinuuL organicul,
ndemnau la form fizic bun i foloseau analogii biologice pentru a Nustifica ura rasial cea mai
pervers (ute de mii de tineri au trecut prin >icarea de Tineret, scrie George 4 >osse n
-riza ideologiei germane6B@, i muli dintre ei n,au gsit foarte dificil acomodarea la
propunerile ideologice ale nazitilor
"e putem imagina ntr,adevr un Partid "eo,Cerde, cu brasarde, centuri (am ;roOne i
cizme nalte, pornind s,i impun propria optic despre natur asupra restului societiiP
+irete c nu, n condiii normale 8ar dac condiiile nu sunt normaleP
( ne g#ndim la consecinele unei alte eco,catastrofe gen ;9opal, produs, s zicem, n
(eattle, (tuttgart sau (9effield0 .rmat de crize bacK,to,bacK#n alte locuri0 8e confuzie i
corupie monstruoas n efortul de nlturare a calamitii0 Printre ipete fundamentaliste c
dezastrul a fost trimis de 8umnezeu ca pedeaps pentru permisivitate i imoralitate
( ne imaginm toate acestea nt#mpl#ndu,se ntr,o perioad de profunde frm#ntri
economice (a ne nc9ipuim un, R;coAdolf atractiv, cultivat, care promite nu doar s rezolve
criza imediat, ci i s purifice societatea materialicete, moralicete i politicete ,cu condiia
de,a i se acorda puteri e$tra,constituionale
.nele dintre actualele discursuri eco,teologice au un parfum absurd, precum i cele ale
Adolf,ului de odinioar i ale ideologilor siF
Propaganditii naziti e$altau !vul >ediu Un special perioada c#nd (f#ntul *mperiu
'oman domina !uropaX, ca pe un timp c#nd Jultur,a
Atinsese cele mai nalte culmi
* Astzi, un fundi, sau fundamentalist ecolog engle7, scrie ntr,o ,scrisoare ctre
T9e!conomistc elurile fundi,lor Cerzi cmine U0X/ bsunt de ac reveni *a o !urop care,a
e$istat n trecutul ndeprtat U0X ntre cderea 'omei i ascensiunea lui -9arlemagne, n care
unitatea de baz a societ bii era aezarea rural, abia mai mare dec#t un ctun U0X (ingurul Fmod
al oamenilor de a tri n armonie cu natura este de a tri la limita de subzisten ne -risis of
German *deologV, 4ondra/ &eidenfeld ` "icolson, 65BA UntrX
-eea ce eco,medievalitii n mod normal nu ne spun, este preul politic0 'areori
precizeaz c democraia era ostentativ,absent din acele sate bucolice pe care vor s le emuleze
3 sate conduse de cea mai crud patriar9ie, control religios al minii, ignoran feudal i for
Aceasta era Ju^ftir,ape care o idealizau nazitii "u degeaba a aNuns perioada dintre cderea
'omei i ascensiunea lui -9arlemagne cunoscut ca !vul ntunecat
n sine, eco,teologii pot s nu fie luai n seam 'm#n o mic grupare la marginea cea
mai ndeprtat a micrii ambientaliste 8ar ar fi o greeal s,i considerm un fenomen izolat
sau mrunt 'evirimentul religios i micrile Cerzi deopotriv genereaz fanatici care ar fi
fericii s desfiineze democraia 4a e$treme, aceste dou micri pot converge pentru a impune
noi restricii asupra comportamentului personal i politic, at#t n numele lui 8umnezeu c#t i al
Cerdeii mpreun, ele propulseaz o mutaie de putere spre trecut T
"%** M!"%+%;*
% alt caracteristic a satului din !vul ntunecat era e$trema $enofobie 3 ura de strini,
c9iar fa de aceia din satul vecin %dat cu apariia erei coului,de,fum, loialitile individuale i
de mas s,au transferat treptat dinspre sat ctre naiune 8ar $enofobia, ovinismul, ura fa de
outsider, strin, necunoscut, au continuat s fie unelte ale puterii de stat
Actuala trecere la o economie bazat pe cunoatere presupune mai mult interdependen
e$tra,naional dec#t economia coului,de,fum pe care o nlocuiete *nevitabil, acest lucru
restr#nge gama aciunilor independente ale naiunilor -eea ce, la r#ndul su, duce ctre o
puternic reacie $enofob n toate domeniile, de la comer la cultur
Astzi, guvernele din toat !uropa se fortific mpotriva unui asalt al culturii de import, n
principal televiziune i filme, datorita integrrii pieei europene 4e irit n special emiterea
tirilor de ctre strini
4e >onde acuz c planul -omunitii !uropene pentru Televiziunea fr frontiere
risc s accelereze implantarea productorilor i distribuitorilor anglo,sa$oni care au luat
conducerea decisiv n creaia reelelor pan,europene
!uropenii sunt nelinitii de planurile unei reele marocane de a#ncepe transmisii n arab
prin satelit ctre cei peste 66@@@@@@ de emigrani islamiti venii n !uropa din Africa de "ord
Preocuparea s,a ad#ncit odat ce fundamentalitii musulmani ,ai nregistrat succese n alegerile
din Algeria profan
Acest lucru, ns, nu e dec#t o aluzie la ceea ce urmeaz Te9nologia sateliilor i alte noi
instrumente informative fisureaz larg culturile naionale 8up prerea e$pertului n satelii 8an
Goldin de laT ' &, ar putea veni ziua c#nd receptoarele de satelit la domiciliu se vor putea
vinde la doar o fraciune din actualul lor pre, oricum redus deNa, milioane de oameni din toat
lumea put#nd recepiona transmisii din strintate 3 un spectacol de varieti brazilian, un buletin
de uri nigerian, o dram sudcoreean, un program de propagand libian Aceste comunicaii
ncruciate, ns, amenin identitatea naional pe care guvernele caut s,o conserve i s,o
propage n propriile lor scopuri
-#nd temerile de dezrdcinare cultural sunt intensificate de imigrarea pe scar larg,
identitatea devine un subiect e$ploziv
Promotorii unei unice piee europene, insist#nd pentru desc9iderea +rontierelor n calea
capitalului, a culturii i a oamenilor, caut s nlocuiasc sentimentele naionaliste cu supra,
naionalismul
8ar tocmai fiindc noua economie devine tot mai global integrat, e$port#nd omaN,
poluare i cultur alturi de produse i servicii, vedem o contra,reacie cresc#nd i renvierea
nationa9smului n lumea 9ig9,tec9
>icarea 4e Pen,ist din +rana, cu furibunda ei propagand antiarab, condus de un fost
legionar care calific drept un aspect minor camerele de gazare naziste, apeleaz la emoiile
$enofobe viscerale
Partidul su deine zece fotolii n Parlamentul !uropean
Partidul 'epubliKaner din Germania de Cest, format de un fost subofier &affen,((,
+ranz (c9oen9uber, nu atac numai muncitorii turci emigrani, ci c9iar i etnicii germani emigrai
din Polonia i .niunea (ovietic, care c9ipurile le rpesc sluNbele, locuinele i pensiile
germanilor adevrai Av#nd legturi cu 4e Pen,itii din +rana i partidele e$tremiste din restul
!uropei, 'epubliKaner,ii au c#tigat unsprezece fotolii n legislativul din ;erlinul de Cest, n
65=5, i ase n Parlamentul !uropean
(ub stindarde proclam#nd Germaniaprima, (c9oen9uber, *a fel ca )itler dup Tratatul
de la Cersailles, portretiza Germania, actualmente una dintre cele mai bogate ri ale lumii 3
drept o naiune victim
(c9oen9uber, conform celor scrise n T9e &all (treet Rournal de ctre respectatul
analist german Rosef Roffe, a lansat o c9emare la arme mpotriva restului lumii, care caut s
oprime Germania nctu#nd,o de trecut 3 ceea ce nsemna c lumea nu lsa Germania s uite
ravagiile *ui )itler U(c9oen9uber a prsit ntre timp partidul, consider#ndu,6 prea e$tremistX \
%rice ar ciomgit la nesf#rit pentru pcatele unei generaii mult anterioare poate s se
atepte n cele din urm, firete, la o contrareacie, o reafirmare a m#ndriei naionale 8ar
m#ndrie pentru ceP n loc de a ndemna Germania s devin un lider mondial n a,i dezvolta o
democraie mai avansat, proprie secolului MM*, neo,naionalitii fac apel la multe dintre
patologiile an ti,democratice din trecutul Germaniei, oferind astfel rilor nvecinate motive
temeinice de a nu dori ca Germania s,i uite crimele
%dat cu prbuirea Hidului din ;erlin i reunificarea de facto a Germaniei aproape
realizat, ceea ce se nt#mpl la ;onn i ;erlin Uurm#nd a redeveni cur#nd, fr,ndoial, capitala
riiX, are ramificaii prin ntreaga !urop, i muli oameni de pe tot cuprinsul continentului i
urmresc ateni pe 'epubliKaner,i
8ar micri naionaliste similare se gsesc prin toat !uropa de Cest, din ;elgia p#n n
*talia i (pania, oriunde comunicaiile, cultura n flu$ liber i emigranii care trec graniele
amenin vec9ile concepii naionaliste
'esurgena $enofobiei agit#ndu,i drapelele, ns, nu se limiteaz numai la !uropa ?i n
(tatele .nite e$ist o reacie naionalist n cretere
(timulai de teama c America e n declin economic i militar, obosii s li se tot spun c
sunt prea imperialiti, materialiti, violeni, inculi, etcetc, c9iar i americanii n mod normal
apolitici devin receptivi la demagogia naionalist
(entimentele anti,emigraie se nfierb#nt, ncuraNate de ecoe$tremicii care declar c
influ$ul de emigrani me$icani e vtmtor pentru mediul ambiant al ( . A Acest nativism
renscut, ns, nu e dec#t o manifestare a unui nou naionalism cu drapele
(entina -urii (upreme, n 655@, proclam#nd c arderea unui drapel e o form a libertii
politice de e$presie, aprat de 8eclaraia 8repturilor %mului a ( . A, a dus la o revrsare de
emoii incendiare !misiunile radio ca^,^nerau asediate de asculttori revoltai -asa Alb a
propus imediat revizuirea -onstituiei pentru a condamna aceast practic
% alt indicaie a noii stri de spirit e ciomgeala,Naponezilor .n sport popular, n ultima
vreme, printre protecioniti i americanii de r#nd ngriNorai de dezec9ilibrul comercial i
cumprarea companiilor i bunurilor funciare americane de ctre Naponezi
ntre timp, n Raponia se rsp#ndete un ultra,naionalism paralel
"aionalitii resurgeni cer sc9imbri n constituie pentru a permite o evoluie militar
mai agresiv Raponia, spun ei, n,a fcut nimic de care s,i fie ruine n Al 8oilea 'zboi
>ondial 3 opinie care deranNeaz -9ina i alte ri vecine invadate de Naponezi Pentru faptul de,a
fi sugerat c mpratul )iro9ito ar putea mpri responsabilitatea celui de,Al 8oilea 'zboi
>ondial, primarul oraului "agasaKi, )itos9i >otos9ima, a devenit victima unei tentative de
asasinat .n cotidian de mare tiraN, Asa9i (9imbun, cruia i fusese anterior asasinat un
reporter, probabil de ctre naionaliti, avertizeaz c asemenea violene vor duce la fascism
>ai mult, ultra,naionalitii proclam c Raponia are un suflet i limb naional diferite
i superioare celor ale tuturor celorlalte naiuni
-ultul Iamatoismului, care promoveaz acest concept al superioritii unice, e c9emat
s alunge doza de pierderea identitii naionale rezultat de pe urma occidentalizrii postbelice
+iind tratai cu superioritate de ctre (tatele .nite n perioada de dup rzboi, stui de,a
mai fi criticai de alii pentru politicile economice care au adus succese rsuntoare, unii Naponezi
sunt dispui s asculte propaganda naionalist Aceasta logoree patriotic merge m#n,n m#n cu
e$traordinara influen financiar pe scena lumii i o capacitate militar n rapid cretere, i se
asociaz cu cele mai anti,democratice fore din societatea Naponez
+inalmente, ceea ce face din ampla resurgen a naionalismului un lucru cu adevrat
e$traordinar este reapariia ei ca puternic for politic n 'usia i rile est,europene 8e fapt,
mai degrab dec#t ca revolte democratice, frm#ntrile din !uropa de !st ar putea fi la fel de bine
descrise ca rscoale naionaliste printre naiunile ncovoiate timp de aproape o Numtate de secol
sub voina sovietic
'encadrarea conceptului de naiune este una din cele mai emoionale i importante
sarcini pe care o are de nfruntat lumea n deceniile decisive care urmeaz, iar meninerea
controlului naional asupra anumitor funcii, mai degrab dec#t a le permite s se localizeze sau
globalizeze, e un imperativ esenial 8ar tribalismul i naionalismul orb sunt at#t primeNdioase,
c#t i regresive *ar c#nd sunt legate de noiunea de superioritate rasial sau primit,de,*a,
8umnezeu, dau natere violenei sau represiunii
n mod semnificativ, n 'usia, unde pasiunile etnice au cltinat nsui statul, acestea sunt
adesea legate at#t de ambientalism c#t i de fundamentalismul religios Temele ecologice sunt
e$ploatate pentru a st#rni sentimente etnice mpotriva >oscovei 4a TaKent, o micare intitulat
;irliK, care a nceput s bloc9eze construirea unei uzine de produse electronice, i,a asumai o
coloratur islamic fundamental ist
-9iar mai semnificativ dec#t cresc#ndele revendicri de autonomie sau independen ale
minoritilor etruce din rile baltice, Armenia, AzerbaidNan, Georgia i alte pri ale fostei . '
( (, este av#ntul de etrficism n s#nul populaiei dominante a >arii 'usii (criind despre
Tolstoi, istoricul Paul Ro9nson a descris naionalismul rusesc m termeni care se pot aplica i
astzi !ra, spune Ro9nson, un spirit ovin, convingerea c ruii ar fi un neam deosebit, cu
caliti morale unice Upersonificate n omul de la arX lun rol stabilit de 8umnezeu pentru a,6
ndeplini n luine
Aceast atitudine e e$primat ntr,o form e$trem de actuala organizaie antisemit i
anti,strain PamVat, carc,i revendic treizeci de brane n toat 'usia n 655@ e$istau 7@@@@ de
membri numai la >oscova, ntrein#nd legturi str#nse at#t cu armata c#t i cu J G ;,.6, i
beneficiind i de spriNinul oficialitilor de nivel miNlociu >ai multe dintre personalitile literare
i culturale de prestigiu ale 'usiei sunt membri ai PamVat %rganizaia, av#nd acum de nfruntat
punerea sub acuzare penal pentru incitarea la ur, seamn cu micarea (utelor "egre, care
organiza porgromuri sub domnia Darului, la nceputul secolului
PamVat i alte grupri similare se auto,portretizeaz ca fiind interesate doar de
conservarea monumentelor strvec9i sau de restaurarea mediului ambiant, dar au ca scop re,
crearea aceleiai societi cu baz steasc pe care o e$alt fundamentalitii Cerzi .nii insist
pentru o revenire la monar9ia arist, legat de ortodo$ismul religios
Asemenea lui (c9oen9uber n Germania, care neag antisemitismul dar emite minciuni
9itleriste despre evrei, PamVat se proclam inocent, ns rostete diatribe virulente mpotriva
(ionismului intemational i francmasoneriei, iar membrii si amenin cu pogromuri
.n manifest PamVat i nfiereaz pe toi aceia care au redus bisericile, templele,
m#nstirile i mormintele eroilor naionali ai Patriei i au redus ecologia rii la o stare
catastrofal ndeamn la o masiv rentoarcere spre pm#nf, Ros cu oraele,gigantW ,i la o
renviere a instituiei seculare a plugritului6B6
Gsim aici, aadar, etnicismul $enofob legat n mod e$plicit de fundamentali smul
religios i eco,medievalism 3 toate trei ntr,un singur pac9et al !vului ntunecat
!ste o convergen combustibil de fore care ar putea e$ploda n faa democraiilor
oriunde e$ist acestea n prezent n cel mai ru caz, conNur imaginea unui stat rasist sau tribal,
eco,fascist, teologic 3 reet ma$imal
6B6 +c#nd abstracie de cele c#teva elemente minore proprii realit(ii anului 655@ i
depite n timp, remarcm caracterul vizionar al analizei, confirmat dup doar cinci ani de
evoluie a evenimentelor Un, trX pentru suprimarea drepturilor omului, a libertii religiei i a
proprietii private
.n asemenea stat pare greu de imaginat 3 dec#t, poate, ca rezultat al unor imense crize i
tragedii, al unui eco,spasm combin#nd catastrofele ecologice cu vastele crize economice, teroarea
sau rzboiul
8ar nu avem nevoie s ne imaginm cel mai sumbru scenariu pentru a simi un fior prin
oase "u sunt necesare asemenea micri, sau o convergen a lor, pentru a acapara controlul unui
stat n scopul de a ngrdi cu slbticie sau a distruge o form de democraie care, c9iar i n
naiunile big9,tec9, este deNa fragil datorit cresc#ndei sale desincronizri cu societatea i
economia ce tocmai iau fiin
Guvernele controlate sau influenate masiv de ctre e$tremiti care pun naintea valorilor
democratice propria lor marc de religie, ecologie sau naionalism, nu vor rm#ne mult timp
democratice
(istemul avansat de creare a avuiei care se propag n prezent prin lume desc9ide ocazii
e$tinse democraiei Pentru prima oar, dup cum am vzut, face din libertatea de e$presie nu
doar un bun politic, ci i o F necesitate economic 8ar, odat ce vec9ea societate industrial intra
n agonia sa final, sunt create contrafore care ar putea distruge at#t democraia, c#t i opiunea
pentru progres economic
Pentru a salva at#t dezvoltarea, c#t i democraia, sistemele politice trebuie s sar ntr,un
nou stadiu, dup curYRace economia propriu,zis
*ndiferent ce enorme provocri pot fi nt#lmte, acestea vor decide dac supremul
poOers9ift care se apropie va proteNa sau va nrobi individul
n !ra PoOers9ift care ne ateapt, principala lupta iodeologic nu va mai avea loc ntre
democraia capitalist i totalitarismul comunist, ci ntre democraia secolului MM* i
obscurantismul secolului al Ml,lea
PA'T!A A ?A(!A
P%&!'()*+T,.4 P4A"!TA'
+A-T%'.4 J G4%;A4
Puine transferuri de putere n timp de pace au fost at#t de dramatice ca acelea care
urmeaz rapidei dezintegrri a c#ndva,monolitului bloc sovietic 8intr,o dat, o imens putere,
centralizat la >oscova timp de aproape o Numtate de secol, s,a comutat cu repeziciune napoi la
Carovia, Praga, ;udapesta, ;ucureti i ;erlin n c#teva luni scurte i spectaculoase, !stul s,a
fcut ndri
% a doua mutaie a nsoit spargerea aa,zisului (ud 4 8 -,urile, sau rile n curs
de dezvoltare6B7, n,au putut forma niciodat un front cu adevrat unit vis,#,vis de lumea
industrializat, n pofida eforturilor ncepute demult, la conferina din ;andung, *ndonezia, n
65:: n anii F<@, "aiunile .nite rsunau de discursuri despre nevoile comune ale (udului (,
au lansat programele de sc9imburi te9nologice (ud,(ud i alte forme de cooperare Au nceput
campanii de sc9imbare a termenilor comerciali dintre "ord i (ud Puterea se mica 8ar nu n
felul sperat de purttorii de cuv#nt ai unui (ud unit
-eea ce s,a nt#mplat n sc9imb a fost divizarea 48 -,urilor n grupri distincte, cu
nevoi foarte diferite .na const din ri disperat de srace, nc dependente n mare msur de
munca rneasc a Primului Cal Alt grupare include ri 3 ca ;razilia, *ndia i -9ina 3 care
sunt puteri industriale ale celui de,Al 8oilea Cal realmente importante, dar neuate cu populaii
vaste care nc lupt pentru subzistena proprie agriculturii pre,industriale n sf#rit, mai e$ist
naiunile ca (ingapore, TaiOan i -oreea de (ud, care i,au desv#rit virtualmente
industrializarea i nainteaz rapid spre nalta te9nologie din Al Treilea
6B7 U*n origX fcss devetoped countries_ UJtX ri mai puin dezvoltate UntrX
Termenul de mai puin dezvoltat este o eroare terminologic arogant, ntruc#t multe Y
4Md -, .ri au o nalt dezvoltare cultural i n alte sensuri .n, termen mai adecvat ar fi mai
puin dezvoltate economic, sens n care va fi folosit aici UnaX
Cal 8ac puterea din ;locul 'sritean s,a scindat, acelai lucru s,a nt#mplat i cu
puterea din aa,numitul (ud
Al treilea imens transfer de putere a constat n emergena Raponiei i a !uropei ca rivali ai
(tatelor .nite, duc#nd la biper,concuren, fiecare lupt#nd s domine secolul MM* Aa,zisul
%ccident, de asemenea, n prezent se dezmembreaz
-#t vreme politicienii, diplomaii i presa nc mai trateaz aceste transferuri de putere
ca pe nite fenomene net separate, ntre toate trei e$ist o cone$iune profund (tructura global
care reflecta dominana puterilor industriale ale celui de,Al 8oilea Cal s,a sfr#mat ca o sfer de
cristal sub lovitura unui baros
+iresc, asemenea vaste evoluii istorice au rdcini multiple i nici o e$plicaie izolat nu
le poate satisface complet A reduce istoria la oricare unic for sau factor nseamn a ignora
comple$itatea, ansa, rolul indivizilor i multe alte variabile 8ar, pe acelai principiu, a privi
istoria ca pe o succesiune de accidente amorfe sau necorelate e o atitudine la fel de reducionist
Ciitoarele configuraii ale puterii globale nu pot fi ntrezrite dec#t iac, n loc de a privi
fiecare transfer maNor de putere ca pe un eveniment izolat, identificm forele comune care le
strbat pe toate ?i, de fapt,L onstatm c toate aceste trei epocale mutaii de putere sunt legate
str#ns ie declinul industrialismului i ascensiunea noii economii bazate pe unoatere
P*'A>*8! ?l 4A"(E'* (P'! 4."E
Progresele tiinei i ale te9nologiei de dup al doilea rzboi mondial iu fost at#t de
e$traordinare, nc#t aproape c nu mai e nevoie s intrm n unnunte 8ac nu s,ar fi nt#mplat
nimic dec#t inventarea computerului ii descoperirea A 8 ",ului, perioada postbelic tot ar
putea fi calificat *rept cea mai revoluionar din istoria tiinei 8ar, de fapt, s,au nt#mplat nult
mai multe
"u numai c neam mbuntit te9nologiile, dar am nceput i s ntervenim la nivele tot
mai profunde ale naturii, astfel c n loc de a mai ucra cu 9lci grosolane de materie, putem, acum
crea un strat de material )#t de incredibil de subire nc#t, cu cuvintele revistei (cience,
!lectronii din el se deplaseaz literalmente n doar dou dimensiuni, Ytem trasa linii late doar de
7@ de miliardimi de metru -ur#nd vom fi/ apabili s asamblm lucrurile atom cu atom Acesta
nu este progres, ci evoluie
Academia "aional de *nginerie a ( .A nimia#n 65=5 cele zece realizri inginereti
pe care ea le considera principalele ca importan din ultimii douzeci i cinci de ani 4ista
ncepea cu aselenizarea lui Apollo, pe care o amplasa n istorie alturi de piramidele egiptene
.rma dezvoltarea sateliilor, microprocesoarele, laserele, Numbo,Net,ul, produsele ingineriei
genetice i alte izb#nzi 8e la nceputul anilor F:@, c#nd a nceput s ncoleasc n (tatele .nite
noul sistem de creare a avuiei, oamenii, pentru prima oar n istorie, au desc9is drumul spre
stele, au identificat programul biologic de via i au inventat instrumente intelectuale la fel de
importante ca scrisul Acesta constituie un uluitor set de realizri ntr,un interval cuprinz#nd o
singur generaie
8ar nu numai cunoaterea tiinific sau te9nologic a fcut, sau e pe cale s fac, pai
remarcabili n toate domeniile, de la teoria organizatoric a muzic, de la studiul ecosistemelor
*a nelegerea noastr asupra creierului, n lingvistic i teoria nvturii, n studiile non,
ec9ilibrului, ale 9aosului i structurilor disipaive, baza de cunotine se revoluioneaz
?i c9iar n timp ce se nt#mpl acest lucru, cercettorii concureni n domenii ca reelele
neurale i inteligena artificial furnizeaz noi cunotine despre cunoaterea nsi
Aceste progrese transformatoare, aparent ndeprtate de lumea diplomaiei i a politicii,
sunt de fapt inevitabil legate de erupiile geopolitice ale prezentului -unoaterea este +actorul
J al luptelor globale pentru putere
!-%"%>*A )A*"!4%',8!,QATA
( ne g#ndim, de e$emplu, la implicaiile factorului de cunoatere pentru puterea
sovietic
*storicul poOers9ift actual, dup cum am vzut, a fcut ca dou dintre sursele
fundamentale ale puterii 3 violena i bogia ,s fie tot mai dependente de cea de,a treia surs/
cunoaterea 8atorit rsp#ndirii te9nologiilor bazate pe cunoatere i a relativ liberei circulaii a
ideilor, (tatele .nite, !uropa i Raponia au putut lsa naiunile socialiste n urm ca economie
8ar aceleai te9nologii au fcut posibil un salt uria i n puterea militar
n zilele noastre, un avion de lupt e ec9ivalentul unui computer cu aripi !ficacitatea sa
depinde aproape n ntregime de cunotinele mpac9etate n avionica6B1 i armamentul su 3 i
n creierul pilotului n
6B1 ?tiina i te9nologia electronic n conNuncie cu aeronautica i astronautica UntrX
65=7, planificatorii militari sovietici au suferit un caz colectiv de ulcere c#nd optzeci de
>*G,uri de lupt de construcie sovietic, folosite de sirierp, au fost distruse de piloii israelieni,
care n,au pierdut nici mcar un singur avion "ici tancurile de fabricaie sovietic nu se
descurcau prea bine n faa blindatelor israeliene
-9iar dac avea oameni de tiin militari strlucii i bombe atomice destule ca s
incinereze lumea, . ' ( (,u* nu putea ine pasul n cursa spre armamentul convenional de
te9nologie super,evoluat sau n goana dup sisteme de aprare strategic -resc#nda sofisticare
a armelor convenionale bazate pe informatic Ui care, n fond, nu sunt deloc convenionaleX
amenina superioritatea sovietic pe terenul !uropei de !st
ntre timp, *niiativa de Aprare (trategic6BA U( 8 *X amenina s conteste valoarea
rac9etelor sovietice cu raz mare de aciune -riticii ( 8 * (e pl#ngeau c nu va putea funciona
niciodat 8ar simpla ei posibilitate a alarmat >oscova 8ac ( 8 R Putea, efectiv, s bloc9eze
toate misilele nucleare sovietice nainte de a lovi (tatele .nite, atunci acestea deveneau inutile
Asta ar mai fi nsemnat i c (tatele .nite puteau lansa un atac nuclear incipient fr teama de
represalii 8ac, pe de alt parte, dup cum i este mai rezonabil, ( 8 * "u era dec#t fracional
aplicabil, bloc#nd unele focoase nucleare dar nu pe toate, planificatorii sovietici rm#neau
ntreb#ndu,se care fraciune din rac9etele ( . A Aveau s supravieuiasc n ambele cazuri, (
8 * 'idica miza Nocului i fcea ca recurgerea teoretic a sovieticilor la armele nucleare,
niciodat prea probabil, s devin i mai riscant pentru >oscova
Pe pm#nt i n spaiu, deci, sovieticii se confruntau cu o dubl ameninare
Av#nd n fa toate aceste realiti dezmeticitoare, plus propriul su declin economic,
>oscova a tras concluzia raional c nu,i mai putea proteNa pe cale militar perimetrul est,
european, dec#t cu preul unor c9eltuieli inacceptabile i fabuloase At#t din motive economice
c#t i militare, aadar, a devenit necesar o reducere a angaNamentelor sale imperiale
n cele din urm, ceea ce le,a pus capac sovieticilor nu au fost armele sau economia, ci
factorul J 3 noile cunotine de care sunt acum tot mai dependente at#t fora militar, c#t i
puterea economic
Acelai factor J aNut s se e$plice fragmentarea rilor dezvoltate i ascensiunea a trei
grupri distincte ntre ele 8e e$emplu, odat ce economiile cele mai avansate au nceput s
treac la te9nologii bazate pe computere i informaii, oferind produse cu valoare adugat tot
mai mare, ele au transferat o mate parte din vec9ile operaiuni bazate pe muc9i, mai
6BA U*n origX (trategic 8efense *niiative U" TrX puin intensive informaional, unor ri
ca TaiOanuc, -oreea de (ud, (ingapore, iar acum i T9ailanda i altele -u alte cuvinte, n timp
ce !uropa, Raponia i (tatele .nite treceau la formele de furire a avuiei proprii celui de,Al
Treilea Cal, ele pasau sarcinile tip Al 8oilea Cal altui set de naiuni Acest lucru le,a grbit
industrializarea i au lsat n urm celelate4RR -,uri
U>ulte dintre aceste economii recent industrializate6B:, sau " * !,uri, alearg acum la
r#ndul lor s,i amaneteze procesele din Al 8oilea Cal unor ri i mai srace, i mai npoiate
economic 3 mpreun cu poluarea de rigoare i alte dezavantaNe 3 n vreme ce ele, de asemenea,
ncearc s efectueze tranziia spre o producie bazat mai intensiv pe cunoatereX 8iferitele
viteze de dezvoltare economic au desprit 4 8 -urile ntre ele
*ar c#t despre rivalitatea inter,capitalist dintre !uropa, Raponia i (tatele .nite,
fabuloasele succese ale politicii americane post,belice, care a promovat reconstrucia at#t a
economiei europene c#t i a celei Naponeze, le,a aNutat pe am#ndou s,i restaureze structurile
industriale distruse
Aceasta a nsemnat ansa unui nou nceput i ocazia de a nlocui vec9ile maini antebelice
cu cea mai sclipitoare te9nologie nou, nc necesar pentru a,i amortiza baza industrial
e$istent
8intr,o varietate de motive, inclusiv o cultur orientat spre viitor i stimularea
economic regional rezultat din 'zboiul din Cietnam, precum i, desigur, datorit
zguduitoarei munci grele i a creativitii generaiei sale post,belice Raponia a fcut un mare salt
nainte -u oc9ii aintii permanent spre secolul MM*, cu cultura pun#nd mereu accentul pe
importana educaiei, a informaiilor de afaceri i cunoaterii n general, Raponia a acaparat
computerele i toate derivativele lor din te9nologia electronicii i a informaticii cu o patim
aproape erotic
'ezultatele economice, n timp ce Raponia tranzita de la vec9iul sistem de creare a avuiei
la cel nou, au fost nucitoare 3 dar au aruncai ara n inevitabila competiie cu (tatele .nite 4a
r#ndul ei, o !urop nfricoat s,a lansat cu av#nt spre integrarea economic i politic, dup ani
ntregi de tr#ndvie
Com reveni mai t#rziu asupra acestor evoluii, deocamdat fiind esenial doar s
recunoatem c, la fiecare pas, noul sistem de creare a avuiei bazat pe cunoatere a fost fie o
contribuie maNor, fie o cauz fundamental a marelui transfer istoric de putere care d acum o
nou form lumii noastre *mplicaiile globale ale acestui fapt, dup cum vom vedea mai departe,
sunt uluitoare
6B: U*n origX, "eO*VindustrializedeconomNes Un($g
'AP*8.4 ?l 4!"T.4
.nul dintre cele mai mari dezec9ilibre actuale din lume desparte rile bogate de cele
srace Aceast distribuire inegal a puterii, care afecteaz viaa a miliarde de semeni de,ai notri,
se va transforma cur#nd, odat cu rsp#ndirea noului sistem de creare a avuiei
8e la sf#ritul celui de,Al 8oilea 'zboi >ondial, lumea a fost scindat ntre capitalism
i comunism, ntre "ord i (ud Astzi, pe c#nd aceste vec9i diviziuni scad ca semnificaie, se
ivete una nou
8e,acum ncolo, lumea va fi mprit ntre rapid i lent
A fi rapid sau lent nu e o simpl c9estiune metaforic !conomii ntregi sunt fie rapide, fie
lente %rganismele primitive au sisteme nervoase lente (istemul nevros uman, mai evoluat,
proceseaz mai rapid semnalele
Acelai lucru este valabil i pentru economiile primitive sau evoluate
*storicete vorbind, puterea s,a transferat de la lent ctre rapid 3 indiferent c vorbim
despre specii sau despre naiuni
n economiile rapide, te9nologia avansat accelereaz producia 8ar acesta e cel mai
nesemnificativ aspect Pasul lor e determinat de viteza tranzaciilor, de timpul necesar pentru a
lua decizii Umai ales n privina investiiilorX, de viteza cu care sunt create noile idei n
laboratoare, de ritmul aplicrii lor pe pia i, mai presus de orice, de repeziciunea cu care
pulseaz prin sistemul economic datele, informaiile i cunotinele
!conomiile rapide genereaz avuie 3 i putere 3 mai repede dec#t cele lente
Prin contrast, n societile rneti, procesele economice decurg ntr,un ritm ng9eat
Tradiia, ritualurile i ignoranta limiteaz opiunile socialmente acceptabile -omunicaiile sunt
primitiveL transporturile, restr#nse nainte de,a se fi nfiinat sistemul de pia ca instrument
pentru luarea de decizii n investiie, tradiia guverna 9otr#rile te9nologice *ar tradiia, la r#ndul
ei, se baza pe reguli sau tabuuri pentru a conserva te9nicile productive care se dovediser
aplicabile asupra cursului lent al evoluiei biologice i culturale, dup cum constat economistul
8an 4avoie
-u maNoritatea oamenilor trind strict la limita subzistenei, e$perimentul era periculos,
inventatorii erau suprimai, iar progresele n metodele de creare a bogiei interveneau at#t de
ncet, nc#t abia dac erau perceptibile, de la o via de om la alta >omentele de inovaie erau
urmate de perioade de stagnare ce preau seculare
!$plozia istoric pe care o numim acum revoluia industrial a accelerat metabolismul
economic 8rumurile i comunicaiile s,au mbuntit ntreprinztorii av#nd ca motivaie
profitul cutau activ noi inovaii !rau introduse te9nologii bazate pe fora brut (ocietatea avea
un surplus mai mare pe care s se fundamenteze, reduc#nd riscurile sociale ale e$perimentrii
-u actuala e$perimentare te9nologic at#t de puin costisitoare, subliniaz 4avoie, metodele
productive bs,ar puteac sc9imba mult mai rapid
Toate acestea, ns, nu fac dec#t s pregteasc decorul pentru economia supra,simbolic
ultra,rapid de m#ine
-odul de bare pe pac9etul de >arlboro, computerul din camionul +ederal !$press,
scannerul de la casa de marcat (afeOaV, tellerul automat al bncii, rsp#ndirea reelelor e$tra,
inteligente de date pe tot ntinsul planetei, roboii acionai prin telecomand, informaionalizarea
capitalului, toate sunt pai preliminri n formarea economiei secolului MM* care va opera cu
viteze apropiate de timpul,real
4a momentul cuvenit, ntregul ciclu de creare a avuiei va f manitorizat arunci c#nd se
nt#mpl
-ontinuul feedbacK va curge din senzori ncorporai n te9nologia inteligent, de la
scannerele optice din magazine i de la transmitoarele din maini, avioane i nave, care trimit
semnale sateliilor astfel ca managerii s poat urmri amplasamentul n sc9imbare al tuturor
ve9iculelor, n fiecare moment Aceste informaii vor fi combinate cu rezultatele continuelor
sondaNe asupra oamenilor i informaii din mii de alte surse
!fectul de acceleraie, fc#nd ca fiecare unitate de timp economisit s fie mai valoroas
dec#t cea dinainte, creeaz astfel o bucl de feedbacK Npozitiv care accelereaz acceleraia
* -onsecinele acestui fenomen, la r#ndul lor, nu vor fi doar Nevoluionare, ci
revoluionare ntruc#t munca n timp,real, managementul mi finanele vor fi radical diferite c9iar
de cele mai avansate metode de *stzi -9iar i acum, ns, cu mult nainte s se fi realizat
operaiunile n pmp,real, timpul nsui a devenit un factor de producie tot mai critic -a Nezultat,
cunoaterea e folosit pentru a comprima intervalele de timp
Aceast accelerare a reaciilor neurale economice n naiunile de nalt te9nologie produce
consecine nc neobservate pentru economiile de Noas te9nologie sau non,te9nologice
-ci cu c#t devine timpul mai valoros, cu at#t rm#n mai nevaloroi factorii tradiionali de
producie, ca materia prim i munca *ar acetia, n maNoritate, sunt ceea ce v#nd acele ri
8up cum vom vedea imediat, efectul de accelerare va transforma toate strategiile
prezente de dezvoltare economic
"T%A'-!'!A A-A(E
"oul sistem de a face avuie const dintr,o reea global, n e$pansiune, de piee, bnci,
centre de producie i laboratoare, n comunicare instantanee unele cu altele, sc9imb#nd
ncontinuu enorme 3 i mereu cresc#nde 3 flu$uri de date, informaii i cunotine
Aceasta este economia rapid de m#ine "oua main de creat avere, accelerativ i
urs a progresului economic -a atare, ea este i sursa unor mari cantiti de putere A fi
decuplat de ea ar nsemna s fii e$clus din viitor
Totui, aceasta e soarta cu care se confrunt multe dintre 4 8 -urile, sau rile n
curs de dezvoltare, de azi
Pe msur ce principalul sistem al lumii de creare a avuiei c#tig vitez, rile care ar
dori s v#nd vor trebui s acioneze n ritmul celor aflate n poziia de a cumpra Asta nseamn
c economiile lente vor trebui s,i accelereze rspunsurile neurale, sau s piard contracte i
investiii 3 daca nu c9iar s abandoneze complet cursa
Primele semne ale fenomenului sunt deNa detectabile
n anii F=@, (tatele .nite au c9eltuit 67:@@@@@@@@@ Z pe n pentru mbrcminte
Rumtate din aceasta provenea din fabrici cu m#n de lucru ieftin, presrate prin toat lumea, din
)aiti p#n n )ong Jong >#ine, o mare parte din aceast munc va reveni n (tatele .nite
>otivul este viteza
8esigur, impozitele, ratele de sc9imb valutar i ali faeton n permanent sc9imbare
continu s influeneze afacerile c#nd se fac investiii n strintate sau se iau decizii de ac9iziie
8ar, n perspectiv, mult mai importante sunt sc9imbrile din structura costurilor Aceste
sc9imbri, parte a tranziiei spre noul sistem de creare a avuiei, trimit deNa fabricile i contractele
fugare napoi acas, n (tatele .nite, Raponia i !uropa
-orporaia TandV, fabricant i detailist maNor de produse electronice, i,a cumprat nu
demult producia de -omputere -olor TandV, din -oreea de (ud napoi n Te$as -#t vreme
fabrica asiatica era automatizat, fabrica din Te$as funciona pe baz de flu$ absolut continuu
i avea ec9ipamente de testare mai sofisticate n Cirginia, TandV a instalat o uzin automatizat
fr,m#na,omului, pentru a produce cinci mii de monturi de difuzor pe zi Acestea i
aprovizioneaz pe fabricanii Naponezi, care nainte *e obineau prin munc ieftin n -araibe
*ndustria computerelor este, desigur, e$trem de,rapid 8ar c9iar i n cadrul unei industrii
mai lente, -ompania ArroO, una dintre cele mai mari productoare de cmi din ( . A, i,a
transferat recent 7@[ din fabricaie napoi n (tatele .nite, dup cincisprezece ani de
aprovizionare din strintate +redericK AtKins *nc, cumprtor pentru magazinele universale
americane, i,a mrii ac9iziiile interne de la :[ *a A@[ n trei ani
Aceste transferuri pot fi puse, cel puin parial, pe seama importanei \ cresc#nde a
timpului n economie
, RMoua te9nologie, raporteaz revista, R+orbes, Re ofer fabricanilor interni de
vestimentaie un avantaN important fa de concurenii lor asiatici 8atorit tendinelor capricioase
ale modei i practicii de a sc9imba stilurile c9iar i de c#te ase ori pe an, detailitii vor s poat
menine inventare sczute Aceasta impune un rspuns rapid din partea productorilor
vestimentari care pot oferi modificri radicale repezi pe loturi mai miciL n toate stilurile,
mrimile i culorile +urnizorii asiatici, aflai la Numtate de glob distan, cer n mod tipic
comenzile cu trei luni n avans sau c9iar mai mult
8impotriv, ;enetton Group din *talia livreaz re,comenzi la miNlocul sezonului, n doar
dou,trei sptm#ni 8atorit reelei sale electronice, )aggar Apparel din 8allas e acum capabil
s,i reaprovizioneze cu pantaloni cei 7:@@ de clieni la fiecare trei zile, n loc de apte
sptm#ni, c#t i trebuiau altdat
-omparai aceasta cu situaia pe care o au de nfruntat fabricanii din -9ina, care din
nt#mplare au nevoie de oel
n 65==, -9ina suferea de cele mai grave penurii de oel cunoscute vreodat Totui, cu
fabricanii cer#nd insistent materie prim, A@[ din produsul anual total al rii rm#nea ncuiat n
magaziile -orporaiei Generale de 8epozitare i Transporturi6BB U( T G -X 8e ceP +iindc
6BB Un origX (torage and Tmnsportati%; General -orporation UntrX aceast
ntreprindere 3 oric#t de incredibil ar putea s le par cetenilor din economiile rapide ,nu face
livrri dec#t de dou ori pe an
+aptul c preurile la oel zburau p#n la cer, c penuria crea o pia neagri, c frauda se
rsp#ndise pe scar larg i companiile care aveau nevoie de oel erau la un pas de criz nu
nsemna nimic pentru administratorii ( T G - %rganizaia pur i simplu nu era reglat spre a
face livrri mai frecvente -#t vreme acesta e fr ndoial un e$templu de caz e$trem, nu este
totui izolat .n mare zid desparte rapidul de lent, iar zidul acesta se nal tot mai sus pe zi ce
trece
Acest mare zid cultural i te9nologic este cel care e$plic, n parte, ritmul ridicat al
eecurilor din proiectele asociate dintre rile rapide i cele lente
>ulte tranzacii se nruie c#nd furnizorul dintr,o ar lent nu reuete s satisfac
termenele promise Pasul diferit a vieii economice n cele dou lumi creeaz tensiune static
inter,cultural %ficialitile din ara cea lent, n mod tipic, nu apreciaz importana timpului
pentru partenerul din ara rapid ,sau de ce conteaz at#t de mult -ererile de vitez par
nerezonabile, arogante Totui, pentru partenerul din ara rapid, nimic nu e mai important
4ivrarea am#nat e aproape la fel de nociv ca o livrare negat
Preul cresc#nd al nencrederii, al nesf#ritelor negocieri, al urmririi i monitorizrii
inadecvate i al rspunsurilor t#rzii fa de cererile de informaii actuale la moment, scade i mai
mult valoarea competitiv a muncii musculare din economiile lente
4a fel se nt#mpl cu c9eltuielile care rezult din am#nri, timpi mori, neregularitli,
ncetiniri birocratice i luri lente de decizii 3 ca s nu mai menionm plile corupte pretinse
adesea pentru a grbi mersul lucrurilor
n economiile avansate, viteza de decizie devine un factor critic .nii funcionari se refer
la inventarul de decizii n proces, sau 8 R P,uri, ca un cost important, similar cu munca n
progres ncearc s nlocuiasc luarea secvenial a deciziilor cu procesarea paralel, care
rupe legturile cu birocraia Corbesc despre viteza spre pia, rspunsul rapid, ciclul de
timp scurt i concurena pe baz de timp
Precizia tot mai mare a sincronizrii cerut de sisteme ca livrarea rocmai,la,timp
nseamn c v#nztorul trebuie s satisfac necesiti de programare mult mai rigide i restrictive
dec#t nainte, astfel nc#t e mai uor ca oric#nd s se ncurce lucrurile
4a r#ndul lor, pe msur ce cumprtorii cer livrri din strintate tot mai frecvente i
punctuale, furnizorii din rile lente sunt silii s menin inventare mari de stocuri,tampon, pe
c9eltuial proprie 3 cu riscul ca produsele stocate s devin rapid depite sau nevandabile
"oul imperativ economic e clar/ furnizorii strini din rile n curs de dezvoltare fie,i vor
perfeciona propriile te9nologii pentru a ntruni standardele de vitez ale lumii, fie vor fi separai
brutal de piee 3 victime ale efectului de acceleraie
P'%P'*!TAT!A +."-*A'A (T'AT!G*-E
Probabilitatea ca o mare parte din rile cele mai srace ale lumii s fie izolate de
economia global dinamic i lsate s stagneze este accentuat de ctre ceilali trei factori
puternici care provin, direct sau indirect, din apariia pe Pm#nt a noului sistem de creare a
avuiei
.n mod de a ne g#ndi *a puterea sau neputina economic a 48 -urilor este s ntrebm
ce au ele de v#ndut restului lumii Putem ncepe cu o resurs rar, pe care numai c#teva ri, *a un
moment dat, o pot oferi celorlalte/ locaia strategic
!conomitii nu consider n mod normal proprietatea funciar strategic din punct de
vedere militar o resurs vandabil, dar pentru multe 4 8 -,uri tocmai despre aa ceva e vorba
Drile care caut puterea militar i politic sunt adesea pregtite s plteasc n sc9imbul
ei Precum -uba, multe 4 8 -,uri i,au v#ndut, concesionat sau nc9iriat locaia sau agregatele,
.niunii (ovietice, (tatelor .nite sau altora, n scopuri militare, politice sau informative Pentru
-uba, acordarea sovieticilor a unui cap de pod la 5@ de mile6B< de coasta ( . A, i o influen
sporit asupra Americii -entrale, a adus subsidii anuale de -#te :@@@@@@@@@ ( rl! 4a > UtmX
UtmX
Timp de aproape o Numtate de secol, 'zboiul 'ece a nsemnat c# p#n i cea mai srac
ar Upresupun#nd c era amplasat strategicX avea ceva de v#nzare celui mai nalt licitator
.nele, ca !giptul, au reuit s,i v#nd favorurile mai nt#i unei superputeri, apoi celeilalte
8ar n vreme ce destinderea tensiunilor americano,sovietice poate fi o veste bun pentru
lume n general, evident c este o veste c#t se poate de proast pentru ri ca +ilipinele,
Cietnamul, -uba i "icaragua sub sandiniti, dup ce fiecare dintre ele i,a v#ndut cu succes
accesul *a geografia sa strategic 8e,acum ncolo, e improbabil ca principalii doi mari clieni de
locaie strategic s mai liciteze unul mpotriva celuilalt, ca %dinioar
>ai mult, pe msur ce capacitile logistice cresc, sporete numrul aeronavelor i raza
de aciune a rac9etelor, prolifereaz submarinele i se
6B< Aproape 6A: Km UrarX accelereaz operaiunile militare de,pod aerian, nevoia de
baze n strintate, de instalaii pentru depanare i provizii pre,poziionate intr n declin ,
4 8 -,urile trebuie, aadar, s prevad sf#ritul pieei de v#nzare pentru asemenea
poziii strategice 8ac nu i le nlocuiesc cu alte forme de spriNin internaional, se vor neca
miliarde de dolari n fonduri de aNutoare strine i asisten militar care p#n acum au iroit
n anumite 4 8 -,uri
8ezg9eul americano,sovietic, dup cum vom vedea, este o reacie a ruilor fa de noul
sistem de creaie a averii n naiunile 9ig9,tec9
-olapsul pieei de locaii strategice e o consecin indirect, p9iar dac marile puteri ale
viitorului Uoricare or fi aceleaX continu totui s amplaseze baze, s instaleze posturi de ascultare
prin satelit sau s construiasc aerodromuri i instalaii submarine pe pm#ntYstrin, nc9irierile
vor fi pe perioade mai scurte Actualele sc9imbri accelerate fac ca toate alianele s fie mai
subiri i temporare, descuraN#nd marile puteri s mai fac investiii pe termen lung n locaii fi$e
'zboaie, ameninri i insurecii vor izbucni din cele mai neateptate locuri Astfel,
armatele marilor puteri vor pune un accent tot mai mare pe forele mobile, cu desfurare rapid,
pe proiecia puterii navale i a operaiunilor spaiale n locul instalaiilor fi$e Toate acestea vor
cobor i mai mult puterea de negociere a rilor cu locaii de mprumutat sau nc9iriat
n sf#rit, ascensiunea puterii militare Naponeze n Pacific va putea foarte bine determina
+ilipinele i alte ri ale Asiei de sud,!st s invite forele americane sau ale altor ri pentru a
contrabalansa perceptibila ameninare Naponez, mpins destul de departe, aceast ipotez
implic p#n i dispoziia de a plti pentru protecie, n loc de a cere bani pentru locaie
"oi izbucniri de rzboaie regionale sau violene interne pe multe continente vor ine
prospere afacerile cu armament 8ar, orice s,ar nt#mpla, va fi tot mai greu s se e$trag beneficii
de la (tatele .nite i de la rui Acest lucru va deplasa delicata balan a puterii n r#ndul 4TR
-urilor 3 ca ntre *ndia i PaKistan, de e$emplu 3 i va declana mutaii de putere potenial,
violente ntre 4RR -,uri totodat, mai ales printre elitele legate str#ns Ui uneori prin corupieX de
programele de aNutorare, aprovizionare militar i operaiuni informative
Pe scurt, zilele de glorie ale 'zboiului 'ece s,au nc9eiat .rmeaz transferuri de putere
mult mai comple$e *ar piaa locaiilor strategice n 4RR -,uri nu va mai fi niciodat aceeai
8*"-%4% 8! >AT!'**4! P'*>!
% a doua lovitur afecteaz pe rile care,i bazeaz planurile de dezvoltare pe e$portul
materiilor prime en gross, cum ar fi cuprul sau bau$ita
?i aici, sc9imbrile comutatoare,de,putere ateapt imediat dup col
Producia de mas cerea cantiti mari dintr,un mic numr de resurse
Prin contrast, odat cu rsp#ndirea metodelor de fabricaie de,masificatoare, vor fi
necesare mult mai multe resurse diferite 3 n cantiti mult mai mici
>ai mult, metabolismul mai rapid al noului sistem de producie global mai nseamn i
c resursele considerate astzi cruciale pot ca m#ine s nu mai aib nici o valoare 3 alturi de
industriile e$tractive, .mile feroviare, mine, faciliti portuare i alte instalaii construite pentru a
le deplasa n sc9imb, gunoaiele inutile de azi pot dob#ndi deodat mari valori
Petrolul nsui era privit ca inutil, p#n c#nd noile te9nologii, i mai ales motorul cu
combustie interna, aii fcut din el o substan vital
Titanul era n mare msur o pulbere alb nefolositoare, p#n a devenit preuit n
producia de aeronave i submarine 8ar ritmul de sosire al noilor te9nologii era lent Acest lucru,
firete, nu mai e adevrat
(upraconductibilitatea, pentru a alege un singur e$emplu, va reduce finalmente nevoia de
energie, reduc#nd pierderile de tranzit i, n acelai timp, va necesita noi materii prime pentru
propria,i realizare "oile, dispozitive anti,poluante s,ar putea s nu mai depind de platin "oile
produse farmaceutice pot cere substane organice care astzi sunt fie necunoscute, fie lipsite de
valoare 4a r#ndul su, acest factor poate transforma ri lovite de srcie n furnizori importani
3 submin#nd, totodat, actualii mari e$portatori angrositi
>ai mult, cu cuvintele lui .mberto -olombo, Preedintele -omitetului pentru ?tiin i
Te9nologie al -omunitii !uropene, n actualele societi avansate i mbelugate, fiecare
cretere succesiv n venitul per capita e legat de o mereu mai mic sporire a cantitilor de
materii prime i energie folosite -olombo citeaz cifre din +ondul >onetar *nternaional,
art#nd c Raponia U0X consuma n 65=A doar B@[ din materiile prime necesare aceluiai volum
de produs industrial ca n 65<1 -unotinele avansate ne permit s facem mai mult, cu mai
puin
Acest lucru nt#mpl#ndu,se, ndeprteaz puterea de productorii en gross
8incolo de toate acestea, cunotinele tiinifice n rapid e$pansiune sporesc capacitatea
de a crea nlocuitori ai resurselor de import
ntr,adevr, economiile naintate vor putea fi cur#nd capabile s creeze game ntregi de
materiale recent specializate ca nanocompuii, virtu#lmente din praful de peNob -u c#t devin
naiunile 9ig9,tec9 mai inteligente la rmcro,maripularea materiei, cu at#t depind mai puin de
importurile de materii prime en gross din strintate
"oul sistem al averii e prea proteic, prea rapid n micri, pentru a fi afectat de c#teva
materiale vitale Puterea se va muta, deci, de la productorii masivi de materii prime spre cei
care controleaz cantitile cu pipeta de substane temporar cruciale, iar dinspre ei ctre aceia
care controleaz cunotinele necesare pentru a crea noi resurse de novo
-%(T*(*T%A'!A >."-E *!+T*"E
Toate acestea vor fi destul de grave 8ar a treia lovitur zg#l#itoare are anse s loveasc
4 8 -
S .rile i mai dur, i, sc9imbe relaiile de putere ntre ele i n interiorul lor
nc din fumeg#nzii zori ai erei industriale, fabricanii capitaliti au urmrit sf#ntul graal
al muncii ieftine 8up al doilea rzboi mondial, v#ntoarea de surse strine de m#n de lucru
ieftin a devenit o debandad, multe ri n curs de dezvoltare i pariau ntreg viitorul economic
pe teoria c v#nzarea propriei m#ini de lucru va duce la modernizare
.nele, precum cei patru tigri din Asia de !st 3 -oreea de (ud, TaiOan, )ong Jong i
(ingapore 3 c9iar au c#tigat pariul Au fost aNutate tot timpul de o puternic etic a muncii,
factori culturali i alii, unici, inclusiv faptul c dou rzboaie cr#ncene, conflictul coreean din
anii F:@ i 'zboiul din Cietnam n anii FB@ i nceputul anilor <@, au pompat miliarde de dolari n
regiunea lor .nii Naponezi se refereau la acest influ$ de dolari ca la v#ntul divin
8atorit succesului lor, acum se crede n proporie aproape universal c trecerea de la
e$portul produselor agricole sau al materiilor la acela al bunurilor fabricate cu m#n de lucru
ieftin este calea spre dezvoltare
Totui, nimic n,ar putea fi mai departe de adevrul pe termen lung
"u ncape nici o ndoial c Nocul muncii ieftine continu s se practice peste tot n lume
-9iar i acum, Raponia transfer uzine i contracte din TaiOan i )ong Jong, unde lefurile au
crescut, n T9ailanda, >alaVezia i -9ina, unde salariile nc mai sunt de zece ori mai mici dec#t
cele din Raponia +r,ndoial, nc mai e$ist multe prileNuri pentru rile bogate de a localiza
filoane de munc ieftin n 4, 8 -,uri
8ar, la fel ca nc9irierea de baze militare sau transporturile de minereu, v#nzarea m#inii
de lucru ieftine i atinge i ea limitele e$terioare
>otivul acestui lucru e simplu/ sub nou,aprurul sistem de creaie a bogiei, munca
ieftin e tot mai costisitoare
%dat cu rsp#ndirea noului sistem, costurile propriu,zise de munc devin o fraciune mai
mic din costurile totale ale produciei n unele industrii actuale, preul muncii reprezint doar
6@[ din costul total al produciei .n procent economisit dintr,un factor de cost de zece procente
nu e dec#t o zecime dintr,un procent
Prin contrast, te9nologia mai bun, flu$urile de informaie mai rapide i mai eficiente,
inventarul descrescut su organizarea raionalizat, pot genera economii mult superioare celor ce
se pot stoarce din muncitorii cu ora
8in acest motiv, ar putea fi mult mai profitabil s se conduc un agregat evoluat n
Raponia sau (tatele .nite, cu o m#n de muncitori bine instruii i bine pltii, dec#t o fabric
napoiat din -9ina sau ;razilia, care depinde de mase de muncitori neinstruii i prost pltii
>#na de lucru ieftin, cu cuvintele lui .rnberto -olombo, nu mai e suficient pentru a
asigura avantaNul de pia al rilor n curs de dezvoltare
)*P!',C*T!H!
(e nal la orizont, aadar, o primeNdioas decuplare a economiilor rapide de cele lente,
eveniment care va declana enorme mutaii de putere prin tot aa,numitul (ud 3 cu impacturi
nsemnate asupra ansamblului planetei
"oul sistem de creare a avuiei deine posibilitatea unui viitor mult mai fericit pentru
populaiile vaste care actualmente se numr printre sracii planetei 8ac ns conductorii 4RR
-,urilor nu anticipeaz aceste sc9imbri, i vor condamna popoarele la perpetu mizerie 3 i pe
ei nii, la neputin
-ci c9iar#n timp ce fabricanii c9inezi i ateapt oelul, iar economiile tradiionale din
toat lumea se t#rsc ncet cu pasul lor de melc, (tatele .nite, Raponia, !uropa i, n acest caz, i
ruii, se mbulzesc nainte cu planuri de construcie a turboreactoarelor 9ipersonice capabile s
transporte c#te 7:@ de tone de oameni i marf cu >ac9 :6B(, ceea ce
6B= >ac9 _ raportul dintre viteza unul obiect i viteza sunetului n atmosfera
nconNurtoareL deci, >ac9 : _ de cinci ori mal rapid dec#t sunetul UntrX iseamn c orae ca
"eO IorK, (VdneV, 4ondra i 4os Angeles se vo' 4a la doar dou ore i Numtate distan de
ToKVo
Riro TsKuVama, fost ef al prestigiosului *nstitut de -ercetri "omura,L tualmene consilier
superior al *nstitutului de -ercetri >itsui, conduce udiul ntreprins de cincisprezece naiuni
asupra celor ce se numesc cei ei T/ telecomunicaii, transporturi i turism (ponsorizat de
-onferina s -ooperare !conomic a Pacificului, studiul se concentreaz asupra lor trei factori
c9eie cu anse de a accelera i mai mult ritmul proceselor $dnomice n regiune
-onform cu ToKuVama, traficul aerian de pasageri peste Pacific se idreapt spre cifra de
61A@@@@@@0 Atins la sf#ritul acestui secol, ocietatea -ompaniilor Aerospaiale Raponeze,
adaug ToKuVama, stimeaz c trebuie construite ntre cinci sute i o mie de avioane ipersonice
>ulte dintre acestea vor urma rute Pacifice, acceler#nd i mai mit dezvoltarea economic a zonei
i promov#nd i telecomunicaii mai tpide ntr,un document pregtit pentru studiul celor Trei T,
TaKuVama rticuleaz implicaiile comerciale, sociale i politice ale acestei evoluii
8e asemenea, el descrie o propunere a Taisei, firma Naponez de 8nstrucii, de a se
construi o insul artificial lung de cinci Kilometri, aitru a servi ca C A A, sau aeroport cu
valoare adugatFB5, capabil i deserveasc 9ipersonicele i s ofere un centru de conferine
iternaionale, magazine i alte servicii, totul legat de o zon dens apulat, prin trenuri liniare de
mare vitez
ntre timp, n Te$as, miliardarul ) 'oss Perot cldete un aeroport ire urmeaz a fi
nconNurat de agregate de fabricaie avansat 8up Nncepia lui, avioanele ar putea veni i pleca zi
i noapte, transport#nd amponente pentru procesarea sau asamblarea peste noapte n instalaiile s
la aeroport A doua zi diminea, turboreactoarele le,ar duce n toate, 8lurile lumii
(imultan, pe frontul telecomunicaiilor, economiile naintate investesc uiiarde n
infrastructura electronic esenial operaiunilor din economia per,rapid
'sp#ndirea reelelor e$tra,inteligente evolueaz cu repeziciune, tualmenle e$ist#nd
propuneri n curs de aplicare de a se crea reele Neciale cu firb optic, i mai rapide, pentru a
concecta super,computerele n toate (tatele .nite cu mii de laboratoare i grupuri de cercetare
'eelele e$istente, care deplaseaz 6:@@@@@ bii de informaie pe
6B5 Un origX value added airport UntrX secund, sunt considerate prea ncete
Propusele reele noi ar transmite 1@@@@@@@@@ bii pe secund prin toat ara 3 adic, trei
gigabiiX
"oua reea e necesar, afirm partizanii ei, fiindc reelele mai ncete e$istente sunt deNa
necate i suprancrcate Argumenteaz c proiectul merit finanare guvernamental dat fiind c
ar aNuta (tatele .nite s pstreze avantaNul fa de !uropa i Raponia ntr,un domeniu unde deNa se
afl n frunte
Acest lucru, ns, nu e dec#t un caz special al unor discuii mult mai generale -u
cuvintele lui >itc9 Japor, fondator al 4otus 8evelopment -orporation, gigantul softOare, avem
nevoie s construim o infrastructur naional care s fie ec9ivalentul informatic al construciilor
de osele naionale din anii F:@ i FB@ % analogie i mai adecvat ar compara actualele
infrastructuri telecom cu reelele de drumuri i ci ferate necesare la nceputul revoluiei
industriale
-eea ce se nt#mpl, aadar, este emergena unui sistem neural electronic pentru
economie 3 fr de care, orice naiune, indiferent c#te couri de fum are, va fi condamnat *a
starea de napoiere
G%4.'* !4!-T'%"*-! ?l >*"%'*TED* 8*"A>*-!
Pentru 4 8 -,uri, ca i pentru restul lurnii, puterea provine din teac, din portofel i din
carte 3 sau, n zilele noastre, din computer 8ac nu dorim o lume anar9ic, cu milioane de
oameni n g9earele srciei, guverne instabile conduse de lideri instabili, fiecare cu degetul pe
lansatorul de rac9ete sau trgaciul c9imic ori bacteriologic, avem nevoie de strategii globale
pentru a preveni decuplarea care ne amenin
.n studiu privind "ecesitile informaionale ale anilor 655@, efectuat de e$peri
academici americani, avertizeaz c n anii imediat urmtori, 4 8 -,urile vor dob#ndi arme
sofisticate noi 3 o enorm putere de foc se va aduga arsenalelor lor deNa formidabile 8e ceP
Pe msur ce puterea economic a 4 RR -,urilor scade, conductorii lor au de nfruntat
instabilitatea i opoziia politic (ub aceste circumstane, e probabil c vor face ceea ce au fcut
conductorii nc de la nceputurile starului/ recurg la cea mai primitiv form de putere 3 fora
militar
8ar cea mai acut penurie cu care se confrunt 4 8 -, .rile este aceea a cunotinelor
relevante din punct de vedere economic -alea secolului MM* spre putere i dezvoltare economic
nu mai trece prin e$ploatarea materiilor prime i a muc9ilor omeneti ci, dup cum am vzut,
prin aplicaiile minii umane
(trategiile de dezvoltare nu au nici un sens, deci, dac nu in ntru totul conT 8e rolul
cunoaterii n crearea avuiei, i de imperativul accelerativ care merge m#n n m#n cu acesta
%dat cu cunoaterea Ucare, n definiia noastr, include i lucruri de genul imaginaiei,
valorilor, imaginilor i motivaiei, alturi de facultile te9nice formaleX ntr,o poziie tot mai
central a economiei, brazilienii i nigerienii, banglades9ienii i 9aitienii trebuie s seFg#ndeasc
la cea mai bun cale de a dob#ndi sau genera aceast resurs
! clar c fiecare copil 9andicapat din "ord,!stul ;raziliei sau din oricare alt loc al lumii,
care rm#ne neinstruit sau subdezvoltat intelectual datorit malnutriiei, reprezint un dezavantaN
n faa viitorului Cor fi necesare forme noi i revoluionare de educaie, care nu se mai bazeaz
pe vec9iul model al fabricii
Ca fi necesar i dob#ndirea cunotinelor din alte pri Aceasta ar putea lua forme
neconvenionale 3 i, uneori, c9iar ilicite +urtul de secrete te9nologice reprezint deNa o afacere
nfloritoare n toat lumea
Trebuie s ne ateptm ca 48 -,urile viclene s se alture v#ntorii
.n alt mod de a obine KnoO,9oO,ufuritor de avuie este organizarea unei drenri a
creierului Aceasta se poate face pe scar mic, prin mituirea sau atragerea ec9ipelor de
cercettori 8ar unele ri detepte i vor da seama c, de Nur,mpreNurul lumii, e$ist anumite
minoriti dinamice 3 adesea grupri persecutate 3 care pot energiza o economiegazd dac li se
d o ans -9inezii n Asia de (ud,!st, indienii n Africa de !st, sirienii n Africa de Cest,
palestinienii n zone ale %rientului >iNlociu, evreii n America i Naponezii n ;razilia au Nucat cu
toii acest rol, nti,un moment sau altul
Transplantai ntr,o cultur diferit, fiecare au adus cu ei nu numai energie, elan i
agerime comercial sau te9nic, dar i o atitudine procunoatere 3 o foame rapace pentru ultimele
informaii, priceperi, idei noi Aceste grupri au oferit un soi de vigoare economic 9ibrid
>uncesc din greu, inoveaz, i instruiesc copiii i c9iar dac n acest proces se mbogesc,
stimuleaz i accelereaz refle$ele economiei,gazd Com vedea, fr,ndoial, diverse 4 8 -,
uri cut#nd asemenea grupuri i invit#ndu,le s se stabileasc pe teritoriul lor, cu sperana de a
inNecta n economie o doz necesar de adrenalin6<@
6<@ fn limput celui de,al doilea rzboi mondial, armata Naponeza a sc9i Uatefectiv un plan
de a aduce n >anciuria, pe,attmci numit >ac9uKuo, un numr mare de evrei europeni
persecutai, tocmai n acest scop %ricum, Planul +ugu, cum i se spunea, n,a fost implementat
niciodat U" AX
Guvernele mici vor ncuraNa i rsp#ndirea asociaiilor i organizaiilor neguvernamentale,
ntruc#t asemenea grupri accelereaz propagarea informaiilor utile economic prin buletine
informative, ntruniri, conferine i cltorii n strintate Asociaiile de comerciani, ingineri n
mase plastice, patroni, programatori, sindicate muncitoreti, banc9eri, ziariti, etc, servesc drept
canale pentru sc9imbul rapid de informaii despre ce funcioneaz i ce nu, n domeniile lor
respective
'eprezint un mediu comunicaional important, adesea negliNat
Guvernele care privesc cu seriozitate dezvoltarea economic vor trebui i s recunoasc
noua semnificaie economic a liberei e$presii
"epermiterea noilor idei sa circule 3 inclusiv ideile economice i politice, c9iar dac nu
sunt mgulitoare pentru stat 3 este ntotdeauna o prob de prima facie c statul e slab n esen i
c cei de la putere consider rm#nerea lor acolo mai important dec#t progresul economic din
viaa poporului lor Guvernele devotate procesului de a deveni parte integrant a noii lumi vor
desc9ide sistematic valvele discuiei publice
Alte guverne se vor ntruni n consorii de cunoatere ,parteneriate cu alte ri sau cu
companii globale 3 pentru a e$plora e$tremele te9nologiei i tiinei i, n special, posibilitatea de
a crea noi materiale
n loc s se agate de noiuni naionaliste desuete, Fele vor urma cu pasiune 3 dar i cu
inteligen 3 interesul naional n loc srefuze plata drepturilor cuvenite companiilor
farmaceutice strine pe temeiul mesc9in ca sntatea e mai presus de asemenea preocupri
mercantile, cum a procedat ;razilia, vor plti cu bucurie drepturile 3 cu condiia ca aceste fonduri
s rm#n n interiorul rii pentru un numr de ani stabilit, fiind folosite n finanarea unor
proiecte de cercetare ndeplinite n asociere cu propriii e$peri