Sunteți pe pagina 1din 2

Nume:

Clasa:


Test initial

1. Cititi cu atentie textul si extrageti din el 5 termeni economici:

De cand munca a devenit factor de productie, marimea ofertei agregate de munca are un
rol determinant in dimensionarea volumului si structurii bunurilor materiale si serviciilor
pe care o economie le produce. Desigur, munca nu indeplineste singura acest rol deoarece
volumul si felurile de unelte cu care oamenii lucreaza, capitalul pe care il utilizeaza sunt,
de asemenea, de maxima importanta. (Roy B. Helgott) (0.5p * 5 =2.5 p )


2. Notati cu adevarat sau fals (A/F) urmatoarele afirmatii:
a) Bunurile libere sunt acele utilitati de care omul beneficiaza in mod gratuit.
b) Curentul electric, ca si metalul, este o resursa refolosibila.
c) La baza oricarei activitati economice se afla principiul orice alegere costa.
d) O resursa regenerabila poate sa fie refolosibila.
e) Salariul poate fi interpretat atat ca un cost, cat si ca un venit.
(0.5p * 5 =2.5 p )

3. Faceti conexiuni intre cele doua coloane cu ajutorul unei linii continue. (0.5p * 3 =1.5p)

Piata monetara Salariati
Piata muncii Actiuni si obligatiuni
Piata capitalurilor Bani

4. Argumentati in mimim 10 randuri de ce munca este factorul activ si determinant al
productiei, al activitatii economice. ( 2.5p )

Se acorda 1 punct din oficiu.Barem de corectare

1.