Sunteți pe pagina 1din 3

Scoala Gimnazial Romanu, judetul Brila a treia intlnire a Proiectului

Comenius Different Climates, Different Lives


Parteneri !n "roiect sunt #coli din Suedia, $inlanda, %urcia i Romnia
n perioada 19-23 mai 2014, n oraul Gvle, Suedia, a avut loc a treia ntlnire
din Proiectul ultilateral !omeniu" #$i%%erent climate", di%%erent li%e"& '13-P-1(2-)*-
+*,, %inan at de c-tre !omi"ia .uropean- n cadrul Pro/ramului "ectorial !omeniu"
#nv- are pe +ot Parcur"ul 0ie ii&1 Proiectul "e derulea2-, a"a cum preci2ea2- pro%1
Geor/iana 3oan 4 directorul 5colii Gimna2iale *omanu, )r-ila, unul dintre parteneri,
intre anii 2014 4 2016, %iind pn- acum un real "ucce" pentru participan7i1 .c8ipa
*omniei a %o"t %ormat- din trei cadre didactice i dou- eleve1
Ga2da ace"tei ntruniri a %o"t, de data acea"ta, Soln/""9olan, avnd ca director
pe doamna pro%e"or Pernilla $al:or/1 !oordonatorul ec8ipei de proiect din Suedia, pro%1
S;ren <a"tin/, mpreun- cu mem:rii ace"teia au conceput un pro/ram variat, antrenant i
pra/matic, prin care repre2entan7ii celelorlalte coli participante n Proiectul ultilateral
!omeniu" #$i%%erent climate", di%%erent li%e"& '=uparivuoren =oulu - <inlanda, Se8it
>dem !anpolat ?rtao9ulu- +urcia, 5coala Gimna2ial- *omanu- *omnia, au luat
cuno"tin7- treptat cu "tilul de via7- "uede21
Pro/ramul activit-7ilor a %o"t mp-r7it in cele patru anotimpuri, in %iecare 2i %iind
inclu"e activit-7i "peci%ice %iec-rui "e2on1 .c8ipa de pro%e"ori i elevi a 5colii
Gimna2iale *omanu a %o"t impre"ionat- de ntre/ pro/ramul activit-7ilor, m:inarea
ace"tora %iind un punct %orte al intlnirii proiectului1
$up- o %rumoa"- ceremonie de de"c8idere, /rupuri de elevi ai colii
Solngsskolan au pre2entat invita7ilor coala, a"t%el, repre2entan7ii *omniei au putut
o:"erva o coala european- modern- "uede2-, "ituat- intr-o po2itie central-1 n cadrul
ace"tei in"titu7ii nvat- elevi cu vr"ta cuprin"- ntre 6 "i 16 ani, ce "unt antrena7i in
activit-7i colare i e@tracolare variate1 ."te o in"titutie de inv-7-mnt mare, n care "unt
n"crii A42 de elevi1 Solngsskolan o%er- tuturor elevilor po"i:ilitatea ca incepnd din
cla"a a 033-a "- opte2e pentru un pro%il real "au voca7ional ' cla"e de mu2ic-, atleti"m,
%ot:al, te8nolo/ie "au de"in/,1 $irectorul ace"teia, pro%1 Pernilla $al:or, a preci2at c-, n
proce"ul in"tructiv-educativ, un loc important e"te alocat invatarii di%eren7iate, dar e"te
avut- in vedere peocuparea permanent- a cadrelor didactice de a /-"i miBloace n a-i
antrena pe elevi i n diver"e competi7ii cultural-arti"tice, "portive i evenimente locale
importante1
0i2ita la Prim-ria oraului le-a demon"trat participan7ilor din cadrul proiectului
c- oraul Gvle e"te o ur:e n plina a"cen"iune economic-, un rol important %iind alocat
%amiliei i "i"temului educa7ional1 !adrele didactice ale 5colii Gimna2iale *omanu, au
a%lat a"t%el de la repe2entantul prim-riei c- "tatul a"i/ur- /ratuit educa7ia copiilor i
tinerilor "u: %orma nv-7-mntului precolar, nv-7-mntului o:li/atoriu i a
nv-7-mntului liceal, dar i a anumitor %orme de nv-7-mnt ec8ivalent, adic- nv-7-mnt
"pecial i coli Sami1 Statul o%er-, de a"emenea, activit-7i educa7ionale "u: %orma
activit-7ilor precolare i a"i"ten7- "ocial- pentru elevi1 +o7i copiii i tinerii :ene%icia2-,
indi%erent de "e@, re2iden7- /eo/ra%ic- i "itua7ie %inanciar- "au "ocial-, de acce" e/al la
educa7ie n cadrul "i"temului na7ional1 nv-7-mntul tre:uie "- %ie identic n cadrul
%iec-rui tip de coal-, pe cuprin"ul ntre/ii 7-ri1 n a%ar- de tipurile de coli o%erite de "tat,
mai pot e@i"ta coli n%iin7ate de per"oane %i2ice "au Buridice 'coli independente,1
unicipalit-7ile "unt re"pon"a:ile n totalitate pentru nv-7-mntul precolar i
nv-7-mntul o:li/atoriu, dar poart- ntrea/a re"pon"a:ilitate i %a7- de nv-7-mntul
liceal1
Pe parcu"ul vi2itei de proiect, cadrele didactice invitate au putut a"i"ta la orele
de"%-urate la nivelul primar i cel /imna2ial1 S-a remarcat intere"ul %iec-rui cadru
didactic n a an/rena ntre/ul e%ectiv de elevi in proce"ul de nv-7are, prin miBloace
moderne activ-participative, prin utili2area +3!, Bocuri di"tractiv-educative1 .levii tuturor
7-rilor partenere au con%ec7ionat mac8ete tip building silhouette ale cl-dirilor
repre2entative %iec-rei 7-ri, au /-tit o pr-Bitur- "peci%ic- 7-rii de provenien7-, au participat
activ la concur"ul CCS- de"coperim clima vor:ind lim:a "uede2-&1
.levii "uede2i "unt implica7i n diver"e ec8ipe "portive, activit-7ile "portiv-
recreative ocupnd un loc important, de aceea cunoaterea "tilului de viata "anato" tipic
"uede2 prin elemente "portive de tipul &<ri"9i" D Svetti"&-a adu" un element inedit pentru
participan7i1
En alt element unic a %o"t atelierul 2ilei alocate anotimpului iarna, n care
participan7ii au %o"t an/rena7i n con"truirea unuia dintre produ"ele proiectului1 Pornind
de la "im:olul "peci%ic t-rilor "candinave, capra de !raciun, n ora"ul /a2d-, n data de 1
$ecem:rie are loc evenimentul Gvlebocken-ver"iunea uria"- a tradi7ionalului julbock
nordic, %-cut din paie, ridicat in Pia7a !entral- Slottstorget, care, din 1966 pn- n
pre2ent "e nal7-, apoi pe 21 decem:rie, "u: %orma unei ceremonii, e"te incendiat1
?r/ani2atorii au pu" la di"po2itie pentru %iecare participant, o %i/urin- din lemn
repe2entnd o capri7-, pe care acetia au pictat-o la"nd %ru li:er ima/ina7iei1 >cea"ta
activitate i-a de"tin", m:inndu-"e n mod ludic creativitatea, tradi7ia "uede2-, dar i
"im7ul arti"tic1
>ce"te activit-7i, dar "i cele din variatele vi2ite de documentare au %-cut "- le
de2volte intere"ul cunoaterii altor "pa7ii "i culturi europene, "--i indenti%ice valorile
auto8tone "i "- le corele2e cu cele ale 7-rilor participante, "--i diver"i%ice cuno tintele
de lim:- "tr-in-1 Todat, acesta intlnire din cadrul Proiectului ultilateral !omeniu"
#$i%%erent climate", di%%erent li%e"& le-a demon"trat tuturor actan7ilor, implicit
principalilor :ene%iciari-eleviilor- c-, indi%erent de clim-, "til de via7-, cultur-, atunci
cnd e@i"t- cooperare, "e poate %orma o ec8ip-1
$ei intlnirea de proiect a de:utat "u: au"piciile ploii, treptat Soarele i-a %-cut
apari7ia, nc-l2ind i n%lorind natura dup- o iarn- "candinavic- /eroa"-, coala /a2d-
r-mnnd n "u%letele ec8ipei de proiect din *omania ca %iind cu adev-rat o coal- a
n7ele/erii, a interculturalit-7ii, a a"pira7iei c-tre cunoatere, c-tre111Soare 'in lim:a
"uede2-, Solngsskolan "e traduce prin Scoala Soarelui,1