Sunteți pe pagina 1din 1

1.Verificarea aptitudinilor profesionale si personale;2.

Concediere pe motiv ca salariatul nu


corespunde profesional(art.61 lit. d ))
1. Partea conventionala facultativa a CIM si 2. Sarcina probei in conflictele de munca
1.categorii de contracte colective si efectele lor 2.reguli speciale de procedura privind
solutionarea conflictelor.
1. Clauza de confidentialitate si clauza de risc 2. Concedierea art. 61 lit c) - inaptitudine fizica
si psihica
1. Nulitatea contractului 2. Drepturi si obligatii generale ale angajatorului
1. Raspunderea patrimoniala 2. Consimtamantul
1.Suspendare cim din iniiativa prile 2. obligaia de informare.
1.Coninutul contractului colectiv de munc 2. Modificarea contractului individual de munc -
Aspecte generale. Delegarea
1. legalitatea dreptului la greva 2. executarea CIM
1. suspendarea si incetarea grevei. 2. demisia.
1. Tipurile de greva reglementate de lege. 2.Concedierea individuala pt motive ce nu tin de
persoana salariatului.
1.Decizia de concediere. 2. Drepturile si obligatiile salariatilor grevisti.
1. Abaterea disciplinara. 2. Greva ( notiune + conditii de exercitare)
1.Munca prin agent de munca temporara 2. Raportul juridic de munca- trasaturi
1. Raspunderea disciplinara 2. Jurisdictia muncii
1. Conditii de studii si de vechime. 2. Cercetarea disciplinara.
1. Partea conventionala obligatorie a CIM 2. Instanta competenta sa solutioneze conflictele de
munca.
1. Obligatia de informare la incheierea CIM. 2. Suspendarea CIM la initiativa unei parti.
1. Capacitatea persoanei juridice la incheierea contractului individual de munca. 2.
Executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului colectiv de munca.
1. Drepturile si obligatiile salariatului 2. Concedierea disciplinara (art. 61 lit a)
1. Drepturile si obligatiile angajatorului 2. Nulitatea contractului de munca
1. Clauza de neconcurenta, 2. Dreptul de preaviz
1. Capacitatea persoanei care urmeaza sa fie incadrata 2. Negocierea colectiva
recuperarea prejudiciului de catre angajator/definirea i caracterele CIM.
1. Declansarea si conciliereaa conflictelor de interese. 2. Concedierea 61b
1.Clauza de mobilitate si clauza de rezultat,2.Contractul individual de munca cu timp partial
1.clauza dr de autor si de constiinta 2.forma si inregistrarea CIM
1.forma si inregistrarea contractului COLECTIV de munca 2. detasarea