Sunteți pe pagina 1din 263

Capitolul I

BIATUL DE ODINIOAR
Domnul i doamna Dursley, de pe Aleea Boscetelor, num!rul ",
erau #oarte m$ndri c! erau complet normali, sla%! Domnului& Erau
ultimii oameni de la care te'ai #i ateptat s! #ie amesteca(i )n ce%a
straniu sau misterios, #iindc!, pur i simplu, nu credeau )n ast#el de
aiureli&
Domnul Dursley era directorul unei #irme, numite *runnin+s,
care #!cea ,ur+ie- Era un ,!r,at )nalt, m!t!!los, aproape #!r! +$t,
dar a%ea o musta(! #oarte ,o+at!- Doamna Dursley era ,lond!, #oarte
sla,!, i a%ea un +$t, cam de dou! ori lun+imea normal!, ceea ce )i
era de mare #olos, deoarece )i petrecea ma.oritatea timpului
uit$ndu'se peste +ard, )n cur(ile %ecinilor, iscodind tot ce se putea-
Cei doi a%eau un #iu, pe nume Dudley, care era cel mai reuit copil
din lume /dup! p!rerea lor0-
1amilia Dursley a%ea tot ce i'ar #i putut dori, dar mai a%ea i un
secret, pe care nu %roiau )n ruptul capului s!'l descopere cine%a& Le
era insuporta,il ciar i +$ndul c! cine%a ar #i putut a#la %reodat!
despre #amilia 2otter- Doamna 2otter era sora doamnei Dursley, dar
nu se mai %!3user! de c$(i%a ani ,uni- De #apt, doamna Dursley
pretindea ciar c! nu are nici o sor!, deoarece doamna 2otter i
dra+ul ei so( ,un'de'nimic erau complet opui #elului ei de a #i-
1amilia Dursley se cutremura numai la +$ndul c! %ecinii lor le'ar #i
putut %edea %reodat! rudele- 1amilia 2otter a%ea i ea un #iu, dar
domnul i doamna Dursley nu'l %!3user! niciodat! i nici nu doreau
aa ce%a- Copilul era alt moti% care )i (inea la distan(!- Cum s! se
.oace micul lor Dudley cu un ast#el de copil4&4
C$nd domnul i doamna Dursley se tre3ir! )n acea 3i de mar(i,
moor$t! i trist!, )n care )ncepe po%estea noastr!, )n a#ar! de cerul
)ntunecat, nimic nu pre%estea lucrurile stranii i misterioase care
urmau s! se petreac! )n )ntrea+a (ar!- Domnul Dursley #redona ce%a,
)n timp ce )i lua din i#onier cea mai anost! cra%at!, ,un! pentru o
3i de munc!, desi+ur& Doamna Dursley tr!nc!nea %esel!, )n timp ce
se str!duia s!'l potoleasc! pe micu(ul Dudley, care nu mai contenea
cu (ipetele-
Nici unul nu o,ser%! ,u#ni(a mare i p!m$ntie, care 3,ura prin
#a(a #erestrei-
La opt i .um!tate #i5, domnul Dursley )i lu! ser%ieta, o ciupi
uor de o,ra3 pe doamna Dursley i )ncerc! s!'l s!rute pe Dudley,
dar rat! momentul, #iindc! pe ,!iat )l apucar! n!,!d!ile i )ncepu s!
)mproate peste tot cu lapte i ,iscui(i-
6 7are 3%!p!iat& 3$m,i domnul Dursley i iei din cas!- 8e
urc! )n main! i plec!- La col(ul str!3ii, o,ser%! primul semn
ciudat9 un motan care studia o art!& 2re( de o secund! nu )i d!du
seama de +ro3!%ia situa(iei, apoi, )ntoarse ,rusc capul, s! %ad! dac!
nu se )nelase- Da, era un motan %!r+at, dar nici urm! de art!& Cum
de se +$ndise, m!car, la aa ce%a4 2ro,a,il c! lumina )i .ucase o
#est!- Domnul Dursley clipi i se uit! #i5 la motan- Acesta )i )ntoarse
pri%irea- :n timp ce mer+ea mai departe, domnul Dursley continua s!
pri%easc! motanul prin o+linda retro%i3oare- Acum, .i%ina citea
numele str!3ii, adic! se uita la pl!cu(a str!3ii- Cine a mai %!3ut
pisic!, care s! citeasc! pl!cu(ele str!3ilor sau s! se oriente3e pe
!r(i4&4 Domnul Dursley ridic! din umeri i alun+! din minte
ima+inea motanului- Tot drumul nu se mai +$ndi dec$t cum s! o,(in!
)n 3iua aceea o comand! c$t mai mare de ,ur+ie-
Dar, la mar+inea oraului, ima+inea ,ur+ielor #u alun+at! din
mintea lui de altce%a straniu- Cum de'a,ia se mica, )ncet ca melcul,
)n a+lomera(ia oselei, nu putu s! nu o,ser%e oamenii )m,r!ca(i c$t
se poate de ciudat, oameni cu pelerine lar+i pe umeri- Nu putea s!
su#ere oamenii )m,r!ca(i e5tra%a+ant& :i )ncipui c! era %reo alt!
mod! stupid!- B!tu ner%os cu de+etele pe %olan, c$nd ocii )i c!3ur!
pe un +rup de ast#el de--- ciuda(i, ca s! nu spun! alt#el& ;uoteau
a+ita(i )ntre ei- Domnul Dursley o,ser%! cu stupoare c! unii dintre ei
nici m!car nu erau tineri- Cum puteau unii de %$rsta lui s! poarte
acele pelerine #isticii, de culoare %erde'smarald4&4 Ce tupeu pe ei&
Apoi, )i trecu prin cap c! oamenii aceia str$n+eau pro,a,il #onduri
pentru cine tie ce, de'aia erau )m,r!ca(i aa ,!t!tor la oci- Da, asta
tre,uia s! #ie& Tra#icul se descon+estion! i, dup! pu(in timp, domnul
Dursley a.unse )n parcarea #irmei- *$ndul lui era din nou la ,ur+ie-
:n ,iroul s!u, la eta.ul nou!, domnul Dursley se ae3! cu spatele
la #ereastr!- Dac! nu ar #i #!cut acest lucru, cu +reu s'ar #i putut
concentra )n diminea(a aceea la ,ur+iele lui- Aa c! nu %!3u
,u#ni(ele care 3,urau )n plin! 3i, dei, ceilal(i oameni de pe strad! le
%!3ur!- Ar!tau cu de+etul spre ele i pri%eau cu +ura c!scat!, )n timp
ce pu3derie de ,u#ni(e treceau pe deasupra capetelor lor- 7ul(i dintre
ei nu %!3user! o ,u#ni(! nici noaptea, dar!mite 3iua& Domnul
Dursley a,ar n'a%ea de toate acestea& A urlat la su,alterni, a dat
tele#oane importante i a mai 3,ierat un pic- Asta )nsemna c! a #ost
)ntr'o dispo3i(ie e5celent! p$n! la pr$n3, c$nd s'a +$ndit s! se mai
de3mor(easc! pu(in i s'a sculat de pe scaun s! se duc! s!'i cumpere
un co%ri+ de la ,rut!ria de %i3a%i-
Uitase cu totul de oamenii )n pelerine, c$nd %!3u alt +rup, ciar
l$n+! ,rut!rie- Nu'i putea e5plica de ce, dar )i d!deau o sen3a(ie de
nelinite- Oamenii erau #oarte a+ita(i, uoteau )ntre ei i nu a%eau
nici un #el de cutie )n care s! str$n+! %reo colect!- Intr! )n ,rut!rie i
)i lu! o +o+oa!, p$n! la urm!- C$nd trecu pe l$n+! acei oameni
ciuda(i, au3i c$te%a #r$nturi din con%ersa(ia lor9
6 1amilia 2otter--- Da--- Aa am au3it---
6 Da--- 1iul lor, <arry---
Domnul Dursley )ncremeni locului- :l n!p!di +roa3a- =ru s! le
spun! ce%a acelor oameni, dar renun(! dup! ce se +$ndi mai ,ine-
1u+i p$n! )n ,iroul lui, )i spuse secretarei s! nu #ie deran.at i
puse m$na pe tele#on- Aproape c! #ormase tot num!rul, c$nd se
r!3+$ndi i l!s! receptorul .os- C!3u pe +$nduri, m$n+$indu'i
musta(a- Nu, nu--- Era c$t se poate de stupid din partea lui--- 2otter
era un nume destul de comun prin acele p!r(i, nu4 2ro,a,il c! pe
mul(i )i cema 2otter, iar despre <arry, ce s! mai %or,im& Dac! se
+$ndea mai ,ine, nici m!car nu era si+ur c! pe nepotul lui )l cema
<arry--- Nu'l %!3use niciodat!--- 2oate )l cema <ar%ey, cine tie4
8au <arold--- N'a%ea nici un rost s'o neliniteasc! i pe doamna
Dursley& :ntotdeauna se indispunea cumplit, c$nd i se amintea
despre sora ei- ;i a%ea i de ce, ,iata de ea& Dac! ar #i a%ut el o
asemenea sor!--- ;i, totui, acei oameni cu pelerine---
Nu prea i'a mai stat capul la ,ur+ie )n dup!'amia3a aceea, iar
c$nd p!r!si cl!direa, la ora cinci, era aa de )n+ri.orat, )nc$t d!du
peste cine%a, din +reeal!-
6 8cu3a(i& morm!i el c!tre omule(ul )n care intrase i care se
cl!tin! i aproape )i pierdu ecili,rul-
Trecur! c$te%a secunde ,une p$n! ce domnul Dursley )i d!du
seama c! omul purta o pelerin! %iolet!- B!r,atul nu p!rea sup!rat
deloc c! #usese aproape tr$ntit la p!m$nt, ,a, din contr!, #a(a i se
destinse )ntr'un 3$m,et lar+ i spuse cu o %oce, ca un ci(!it, care )i
#!cu pe to(i cei din apropiere s! )ntoarc! mira(i capetele9
6 N'ai de ce s! te scu3i, dra+! domnule, nimic nu m! poate
indispune a3i& 8! ne ,ucur!m c! am sc!pat de ;tim'Noi'Cine& Ciar
i un :ncuiat ca tine ar tre,ui s! pream!reasc! aceast! 3i deose,it de
#ericit!&
;i omul )l )m,r!(i! pe domnul Dursley i se )ndep!rt!- Domnul
Dursley r!mase (intuit locului, uimit peste m!sur! c! #usese
)m,r!(iat de o persoan! complet necunoscut!- Era ener%at i #iindc!
)l #!cuse :ncuiat, ce'o #i %rut s! spun!--- 8e urc! )n main! i se +r!,i
spre cas!, sper$nd c! totul #usese numai )n ima+ina(ia lui- Lucru
ciudat s! spere aa ce%a, #iindc! nu era deloc de acord cu ast#el de
lucruri stupide, cum ar #i ima+ina(ia&
De )ndat! ce intr! pe aleea casei sale, %!3u ce%a care nu a%u
darul s!'l liniteasc!9 motanul de diminea(!& Acum, st!tea ae3at pe
+ardul +r!dinii sale- 2utea s! .ure c! era acelai, dup! semnele din
.urul ocilor-
6 >$t& uier! domnul Dursley sup!rat-
7otanul nici nu se clinti din loc i )i arunc! o pri%ire rece- Era
acesta, oare, comportamentul normal al unei pisici4 Domnul Dursley
)ncerc! s! nu dea importan(! incidentului i intr! )n cas!- Nici acum
nu credea c! e ca3ul s!'i )n+ri.ore3e ne%asta, aa c! n'a%ea de +$nd
s! aminteasc! nimic din ce i se )nt$mplase-
Doamna Dursley a%usese o 3i pl!cut!, c$t se poate de o,inuit!-
La mas!, )i po%esti so(ului ei despre pro,lemele pe care le a%ea
%ecina cu #iica ei i cum Dudley )n%!(ase un nou cu%$nt9 ?Nu&@
Domnul Dursley )ncerca s! se poarte c$t mai normal- Dup! ce )l duse
pe Dudley la culcare, co,or) )n su#ra+erie pentru a asculta ultimul
,uletin de tiri al 3ilei9
?;i )n #inal, o tire stranie9 au #ost o,ser%ate peste tot )n ora
,u#ni(e cu un comportament c$t se poate de ciudat& Dei ,u#ni(ele
%$nea3! noaptea, iar peste 3i sunt %!3ute e5trem de rar, de la r!s!ritul
soarelui i p$n! acum, au #ost %!3ute sute de ,u#ni(e, 3,ur$nd )n
toate direc(iile& Oamenii de tiin(! nu au +!sit )nc! o e5plica(ie
pentru aceast! scim,are de comportament&@
Comentatorul #!cu o pau3!, apoi relu!9
?7are mister& ;i acum, Aim 7c*u##in, cu tirile despre %reme&
Ei, Aim, or s! mai #ie a%erse de--- ,u#ni(e )n noaptea asta4@
?Ei ,ine, Ted@, )ncepu meteorolo+ul de ser%iciu, ?nu pot s!
pre%!d aa ce%a, dar nu numai ,u#ni(ele s'au purtat ciudat a3i&
Oameni din Bent, CorDsire i Dundee m'au in#ormat c!, )n loc de
ploile pe care le'am promis asear!, a plouat cu--- stele c!3!toare&
2oate c! unii au ser,at mai de%remeNoaptea Arti#iciilor& 7ai e,
oameni ,uni& 8!pt!m$na %iitoare& Oricum, %! promit o %reme umed!
pentru la noapte&@
Domnul Dursley r!mase nemicat )n #otoliul s!u- 8tele c!3!toare
peste 7area Britanie4 Bu#ni(e 3iua4 Oameni misterioi cu pelerine
e5tra%a+ante4 ;i acel 3%on despre #amilia 2otter---
Doamna Dursley ap!ru cu dou! ceti cu ceai- Nu, nu, nu era ,ine
deloc& Tre,uia s!'i spun! i ei& Tui ner%os i )ncepu9
6 E, 2etunia, dra+!, ai mai au3it ce%a despre sora ta--- Recent4
Aa cum se ateptase, doamna Dursley tres!ri ner%oas! i iritat!-
Doar sta,iliser! c!, #ormal, ea nu a%ea nici o sor!&
6 Nu& 3ise ea t!ios- De ce4
6 Au #ost nite tiri tare ciudate, murmur! domnul Dursley-
8tele c!3!toare, ,u#ni(e--- oameni ciuda(i prin ora---
6 ;i4 i3,ucni doamna Dursley-
6 2!i--- m'am +$ndit c!, poate, ar a%ea %reo le+!tur! cu--- tii
tu--- cu cei de teapa ei&
Doamna Dursley sor,i ceaiul cu ,u3ele str$nse- Domnul Dursley
se )ntre,! dac! s! )ndr!3neasc! s!'i spun! c! au3ise ce%a i despre
numele 2otter--- Nu, mai ,ine nu&--- ;i aminti )n treac!t9
6 B!iatul lor, !!!--- e cam de %$rsta lui Dudley, nu4
6 Aa cred& r!spunse doamna Dursley, )n(epat!-
6 ;i cum )l cema4 <arold, cum%a4
6 <arry& Un nume ur$t, c$t se poate de o,inuit, dup! +ustul
meu&
6 Da, dra+!, #u de acord domnul Dursley i inima i se str$nse
dureros-
Nu mai scoase un cu%$nt despre acel su,iect p$n! se duser! la
culcare- :n timp ce doamna Dursley era la ,aie, el se strecur! la
#ereastr! i trase cu ociul a#ar!, )n +r!din!- 7otanul era tot acolo i
pri%ea #i5 de'a lun+ul aleii, ca i cum ar #i ateptat ce%a sau pe
cine%a-
Oare )i ima+ina toate lucrurile astea4 ;i ce amestec a%ea #amilia
2otter4 Dac! a%ea %reun amestec--- dac! se do%edea c! erau rude cu
nite--- O, ce +$nd )n#ior!tor&
8e culcar!- Doamna Dursley adormi imediat, dar el r!suci totul
)n minte, iar i iar- 8in+urul +$nd linititor )nainte de a adormi a #ost
c!, )n ca3ul )n care #amilia 2otter a%ea %reun amestec, nu %edea de ce
ar dori s! ia le+!tura cu el i cu doamna Dursley- ;tiau, doar, #oarte
,ine c! el i 2etunia nu %roiau s! tie de ei--- C!sc! i se )ntoarse pe
partea cealalt!- Nu, nu putea s!'i a#ecte3e )n nici un #el---
Dar se )nela amarnic---
2oate c! domnul Dursley se cu#undase )ntr'un somn ad$nc, dar
motanul de pe +ard nu d!dea nici un semn de o,oseal!- 8t!tea tot
at$t de nemicat ca o statuie, cu ocii a(inti(i spre cap!tul cel mai
)ndep!rtat al aleii- Nici m!car nu clipi c$nd se au3i ua unei maini
tr$ntindu'se sau c$nd pe deasupra capului s!u 3,urar! dou! ,u#ni(e-
De'a,ia pe la mie3ul nop(ii, motanul d!du semne de %ia(!-
La cap!tul aleii supra%e+eate de motan )i #!cu apari(ia un
,!r,at- Ap!ruse at$t de neateptat, ca i cum ar #i ieit din p!m$nt-
Coada motanului se mic!, iar ocii i se )n+ustar!-
Nimeni nu mai %!3use un indi%id aa ciudat prin acele locuri-
Era )nalt, su,(ire i #oarte ,!tr$n, dac! era s! te iei dup! al,ul p!rului
i al ,!r,ii, care )i at$rnau p$n! la mi.loc- A%ea o ro,! lun+! i o
pelerin! purpurie, care m!tura p!m$ntul, iar )n picioare a%ea ci3me
cu catarame i tocuri )nalte- Ocii, de un al,astru luminos, )i sclipeau
su, ocelari, iar nasul era lun+ i p!rea s! #i #ost spart de cel pu(in
dou! ori& Numele omului era Al,us Dum,ledore-
Al,us Dum,ledore nu p!rea s!'i #i dat seama deloc c! a.unsese
)ntr'un loc unde persoana lui, de la nume la ci3me, era nedorit!-
Um,la prin ,u3unarele pelerinei, c!ut$nd ce%a- Brusc, )i d!du
seama c! este urm!rit i )i )ndrept! pri%irile spre motanul de la
cel!lalt cap!t al aleii- Dintr'un moti% anume, ima+inea motanului
p!ru s!'l amu3e, #iindc! )ncepu s! cicoteasc!, i murmur!9
6 Tre,uia s!'mi )ncipui&
*!si, )n s#$rit, ce c!uta- 2!rea s! #ie o ,ricet! ar+intie- O
descise, o ridic! )n aer i o aprinse- Cel mai apropiat ,ec de pe
strad! se stinse cu un mic 3+omot- 7ai aprinse o dat! ,riceta i se
stinse urm!torul ,ec i tot aa, p$n! c$nd aleea se cu#und! )n ,e3n!,
sin+urele dou! lumini(e #iind ocii motanului, care nu'i de3lipea
pri%irea de la noul %enit- Dac! cine%a ar #i pri%it pe dup! perdele, #ie
i doamna Dursley, cu pri%irea ei scrut!toare, nu ar #i desluit nimic
din ce se petrecea atunci pe alee- Al,us Dum,ledore puse ,riceta la
loc, )n ,u3unar, i )i continu! drumul p$n! la casa de la num!rul "-
8e opri la +ard, l$n+! motan- Nu )l pri%i, dar )i %or,i9
6 8traniu s! %! %!d aici, doamn! pro#esoar! 7c*ona+all- :n!l(!
capul i )i 3$m,i motanului, dar acesta se #!cuse ne%!3ut- :n locul
lui, st!tea o #emeie cu )n#!(iare se%er! i cu nite ocelari p!tra(i,
)ntocmai ca semnele din .urul ocilor motanului- ;i ea purta o
pelerin!, dar de culoarea smaraldului- Era %i3i,il tul,urat!-
6 De unde ai tiut c! sunt eu4 )ntre,! ea-
6 O--- n'am mai %!3ut o m$(! at$t de (eap!n!&
6 ;i tu ai #i (eap!n, dac! ai #i stat toat! 3iua nemicat pe un
+ard& 3ise pro#esoara 7c*ona+all-
6 Toat! 3iua4 :n loc s! s!r,!toreti4 Am %!3ut 3eci de oameni
%eseli s!r,!torind e%enimentul, pe tot drumul p$n! aici&
2ro#esoara 7c*ona+all pu#ni sup!rat!9
6 <m& 8!r,!torind& Nu cre3i c! ar #i tre,uit s! #ie mai pruden(i4
Ciar i :ncuia(ii i'au dat seama c! se )nt$mpl! ce%a& Au spus la
tirile de sear!&
:i d!du capul pe spate, ar!t$nd spre #erestrele )ntunecate ale
su#ra+eriei #amiliei Dursley-
6 Am au3it cu urecile mele& 7ul(ime de ,u#ni(e--- stele
c!3!toare--- Ei ,ine, nu's ciar aa t$mpi(i, i'au dat seama- Au3i,
stele c!3!toare& :n Bent& 2ro,a,il c! e opera lui Dedalus Di++le,
numai el e at$t de lipsit de cel mai elementar ,un sim(&
6 Nu'i po(i )n%inui pentru asta& :n ultimii unspre3ece ani nu
prea am a%ut moti%e s! ne ,ucur!m&
6 ;tiu prea ,ine, 3ise pro#esoara 7c*ona+all, iritat!, dar asta
nu )nseamn! c! tre,uie s! ne pierdem capul& Au #ost de'a dreptul
ne+li.en(i, au ap!rut pe str!3i )n plin! 3i i m!car s! #i #ost )m,r!ca(i
ca :ncuia(ii !tia& ;i 3%onurile pe care le'au r!sp$ndit peste tot---
:i arunc! o pri%ire +r!,it! lui Al,us Dum,ledore, ca i cum s'ar
#i ateptat s!'i spun! ce%a- El nu 3ise )ns! nimic, aa c! ea continu!9
6 Ce +roa3nic ar #i dac! )n aceast! 3i, c$nd ;tim'Noi'Cine se
pare c! a disp!rut, s! a#le :ncuia(ii !tia despre noi& A disp!rut cu
ade%!rat, nu'i aa, Dum,ledore4
6 Aa se pare, sla%! Domnului& =rei cum%a pu(in er,et de
l!m$ie4
6 Ce s! %reau4
6 ;er,et de l!m$ie& Un desert al :ncuia(ilor, care )mi place la
ne,unie&
6 Nu, mul(umesc, #!cu pro#esoara 7c*ona+all cu r!ceal!, ca i
cum ar #i 3is c! nu era momentul pentru er,et de l!m$ie- Aa cum
spuneam, ciar dac! ;tim'Noi'Cine a disp!rut---
6 Dra+! 2ro#esore, o )ntrerupse Al,us Dum,ledore, cum se #ace
c! o persoan! cu ,un sim( ca tine nu'i poate spune pe nume4 Ce's
prostiile astea cu ;tim'Noi'Cine4 8pune(i'i pe nume9 Cap'de'7ort&
2ro#esoara 7c*ona+all )l #ul+er! cu pri%irea, dar cum era ocupat
cu er,etul, Al,us Dum,ledore p!ru s! nu o,ser%e-
6 E peni,il s! spunem ;tim'Noi'Cine, nu %!d de ce ne'ar #i
team! s!'i pronun(!m numele ade%!rat-
6 Da, n'am a%ea de ce, admise pro#esoara 7c*ona+all, pe
.um!tate e5asperat!, pe .um!tate admirati%- Dar e o situa(ie di#erit!-
1iecare dintre noi tie c! ;tim'Noi--- O, Cap'de'7ort se temea
numai de tine&
6 8unt m!+ulit, dar tii prea ,ine c! el a%ea puteri, pe care eu
nu le %oi a%ea niciodat!& 3ise Al,us Dum,ledore calm-
6 Da, numai #iindc! tu eti prea--- no,il, ca s! le #oloseti&
6 O, ,ine c! e )ntuneric, n'am mai roit aa, de c$nd 7adam
2om#rey mi'a spus c$t de mult )i plac noile mele acoperitori de
ureci&
2ro#esoara 7c*ona+all )l pri%i scurt i 3ise9
6 Bu#ni(ele nu's nimic, #a(! de 3%onuri- ;tii ce se 3ice4 De ce ar
#i disp!rut Cap'de'7ort4 Ce l'ar #i oprit )n cele din urm!4
8e p!rea c! pro#esoara 7c*ona+all a.unsese la punctul
culminant al discu(iei, moti%ul pentru care )l ateptase toat! 3iua,
#iindc! nimeni p$n! atunci, pisic! ori #emeie, nu'l #ul+erase cu
pri%irea at$t de intens, aa cum o #!cea ea acum- Era clar ca ,un!
3iua c!, orice ar #i au3it de la al(ii, ea nu a%ea s! cread! dec$t dac! el,
Al,us Dum,ledore, )i spunea c! era ade%!rat-
Dum,ledore era )ns! #oarte ocupat cu er,etul lui de l!m$ie, aa
c! nu r!spunse nimic-
6 8e spune, accentu! ea, c! ;tim'Noi--- Cap'de'7ort ar #i
ap!rut asear! )n 2etera lui *odricD, pentru a da de #amilia 2otter- 8e
mai spune c! Lily i Aames 2otter sunt--- sunt--- mor(i-
Al,us Dum,ledore plec! pri%irea, iar ea continu!9
6 Nu& Nu, Lily i Aames 2otter--- Nu pot s! cred--- Nu %reau s!
cred, Al,us&
Dum,ledore o ,!tu pe um!r9
6 Las!--- ;tiu--- Nu te nec!.i&
2ro#esoara 7c*ona+all continu!, cu %oce tremur$nd!9
6 ;i asta nu e totul& 8e spune c! a )ncercat s!'l omoare pe #iul
lor, <arry, dar n'a reuit, n'a putut s!'l ucid! pe micu(- Nimeni nu
tie de ce sau cum, dar se 3ice c!, atunci c$nd a )ncercat s!'l omoare
pe <arry, puterile l'au p!r!sit pe Cap'de'7ort i de aceea a disp!rut&
Dum,ledore d!du din cap, moor$t-
6 E-- E ade%!rat4 )ntre,! cu su#letul la +ur! 7c*ona+all- Dup!
tot ce a #!cut, dup! c$(i a ucis, s! nu #i putut s!'l omoare pe ,!ie(el4
Este uluitor c!, din tot ce s'a )ncercat, tocmai acest lucru l'a oprit pe
Cap'de'7ort--- Dar cum de o #i supra%ie(uit <arry4&
6 2utem #ace numai presupuneri, 3ise Dum,ledore, n'o s! tim
niciodat! cu si+uran(!-
2ro#esoara 7c*ona+all scoase o ,atist! i )i terse ocii pe su,
ocelari- Dum,ledore o#t! din r!runci, )n timp ce'i consult! ceasul
de aur masi%, pe care )l scosese din ,u3unar- Ceasul a%ea
dou!spre3ece lim,i i nici o ci#r!- :n scim,, pe mar+ine se micau
planete micu(e- 2ro,a,il c! )nsemnau ce%a pentru Dum,ledore,
#iindc! puse ceasul )napoi )n ,u3unar i 3ise9
6 <a+rid )nt$r3ie- B!nuiesc c! el (i'a spus c! %oi #i aici, nu4
6 Da& r!spunse pro#esoara 7c*ona+all- ;i ,!nuiesc c! o s!'mi
spui de ce te a#li tocmai )n acest loc-
6 Am %enit s!'l duc pe <arry la casa unciului i m!tuii lui- Ei
sunt sin+ura #amilie pe care o mai are copilul-
6 Doar nu %rei s! spui--- nu se poate aa ce%a--- c! e %or,a de
oamenii care locuiesc aici4 e5clam! 7c*ona+all, s!rind )n picioare
i ar!t$nd spre casa cu num!rul "- Dum,ledore, nu se poate& I'am
urm!rit toat! 3iua, sunt complet di#eri(i de noi& ;i copilul !la al lor---
A lo%it'o cu piciorul )ncontinuu pe mama lui, url$nd c! %rea
,om,oane- <arry 2otter s! stea aici& Imposi,il&
6 E locul cel mai ,un pentru el, r!mase Dum,ledore neclintit-
7!tua i unciul lui )i %or e5plica totul, c$nd se %a #ace mare- Le'
am scris o scrisoare-
6 O scrisoare4 repet! pro#esoara 7c*ona+all, a,ia au3it,
spri.inindu'se de 3id- Cum cre3i c! po(i e5plica toate astea )ntr'o
scrisoare4 Dum,ledore, m! uimeti& Oamenii !tia n'or s!'l
)n(elea+! niciodat!& :n cur$nd, o s! #ie #aimos, o le+end! %ie& 8e %or
scrie c!r(i despre el i to(i copii )l %or cunoate sau %or dori s!'l
cunoasc!&
6 E5act& replic! Dum,ledore, uit$ndu'se peste ocelarii lui )n
#orm! de semilun!- De'a.uns s! 3!p!ceasc! orice ,!iat- 1aimos,
)nainte de a putea %or,i sau mer+e& 1aimos pentru ce%a despre care
a,ar n'are& Acum %e3i i tu pentru ce este mai ,ine s! locuiasc! aici
p$n! )n clipa )n care )i %a da seama despre ce este %or,a i %a putea
#ace #a(! situa(iei&--- 2ro#esoara 7c*ona+all descise +ura s! 3ic!
ce%a, dar se r!3+$ndi, )n+i(i )n sec i spuse doar9
6 Da, ai dreptate, #!r! discu(ie, dar cum a.un+e ,!iatul aici,
Dum,ledore4
2ri%i intens pelerina lui Dum,ledore, +$ndindu'se c! poate )l
ascunde acolo-
6 :l aduce <a+rid&
6 Cre3i c! e )n(elept s!'i )ncredin(e3i lui <a+rid o sarcin! at$t
de important!4
6 *arante3 cu %ia(a mea pentru <a+rid&
6 Nu spun c! nu are inim! ,un!, 3ise pro#esoara 7c*ona+all
cu repro, dar tre,uie s! recunoti c! e imprudent uneori- Are
tendin(a s!--- Ce'a #ost asta4
Un uruit sla, de motor se au3i )n apropiere- Crescu )n intensitate
i am$ndoi se uitar! )ntr'o parte i )n alta a str!3ii, s! %ad! lumini de
#aruri- >+omotul se au3i i mai tare i cei doi pri%ir! )n sus- :n clipa
urm!toare, o motociclet! uria! co,or) din aer i se opri l$n+! ei-
Dac! se putea spune c! motocicleta era uria!, ei ,ine, ea era
nimic pe l$n+! omul care co,or) din ea& Era de dou! ori mai )nalt ca
un om normal i cam de cinci ori mai solid- Era enorm i cu o
)n#!(iare s!l,atic!, iar u%i(ele lun+i de p!r )nc$lcit i ,ar,a )i
acopereau cea mai mare parte a #e(ei- A%ea m$inile c$t nite capace
de pe l!3ile de +unoi, iar picioarele, )nc!l(ate cu ci3me, p!reau nite
pui de del#in& Iar )n ,ra(ele lui puternice i musculoase a%ea o
mo+$ldea(!, )n%elit! cu o p!tur!-
6 <a+rid& stri+! Dum,ledore uurat- :n s#$rit& De unde ai
motocicleta asta4
6 Am )mprumutat'o, domnule pro#esor Dum,ledore, spuse
uriaul, co,or$nd cu +ri.! de pe motociclet!- De la 8irius BlacD-
6 Ai a%ut %reo pro,lem!4
6 Nu, domnule, casa era distrus!, dar am reuit s! scot copilul,
)nainte ca locul s! #ie )mp$n3it de curioi- A adormit, )n timp ce
3,uram pe deasupra oraului Bristol-
Dum,ledore i pro#esoara 7c*ona+all se aplecar! s! %ad! mai
,ine- Da, ,!ie(elul dormea dus& 2e #runtea lui, su, ciu#ul de p!r
ne+ru, se %edea un semn ciudat, ca 3i+'3a+ul unui #ul+er-
6 8emnul !sta e de c$nd---, opti pro#esoara 7c*ona+all-
6 Da, r!spunse Dum,ledore- O s! ai,! cicatricea asta toat!
%ia(a-
6 N'am putea #ace ce%a, Dum,ledore4
6 Ciar dac! a putea i tot n'a #ace'o& Uneori, i cicatricele
#olosesc la ce%a- ;i eu am una deasupra +enunciului st$n+, care este
o art! per#ect! a metroului londone3- <ai, d!'mi'l mie, <a+rid, s!
ducem lucrurile la ,un s#$rit-
Dum,ledore )l lu! pe <arry )n ,ra(e i se )ntoarse cu #a(a spre
casa #amiliei Dursley-
6 A putea--- A putea s! )mi iau r!mas ,un de la el, domnule4
)ntre,! <a+rid, timid-
;i uriaul )i aplec! asupra copilului capul mare i 3,$rlit i )i
d!du ceea ce tre,uie s! #i #ost un s!rut tare aspru i (epos& Apoi,
<a+rid )ncepu s! sceaune, ca un c$ine r!nit-
6 ;t& )l cert! 2ro#esorul Dum,ledore- O s! scoli toat! casa&
6 8cu3a(i'm!, 3ise uriaul, sco($nd o ,atist! mare, )n care )i
)n+rop! #a(a, suspin$nd- 7i'e aa mil! de ,ietul copila, cu p!rin(ii
mor(i i o,li+at s! tr!iasc! aici, cu :ncuia(ii !tia---
6 Da, ai dreptate, e c$t se poate de trist, dar st!p$nete'te,
<a+rid, alt#el or s! ne %ad!& 3ise pro#esorul Dum,ledore i )l str$nse
)ncura.ator de m$n!-
2ro#esorul Dum,ledore p!i peste +ardul nu prea )nalt i se
)ndrept! spre cas!- L!s! copilul )n pra+, scoase din pelerin! un plic i
)l puse )n scutecele copilului, apoi se )ntoarse la cei doi- Cei trei mai
pri%ir! o clip! copilul- Umerii lui <a+rid se scuturau de pl$ns,
pro#esoara 7c*ona+all pri%ea #urioas! i neputincioas!, ocii lui
Dum,ledore, de o,icei at$t de %ii, )i pierduser! str!lucirea-
6 Asta e& 3ise pro#esorul Dum,ledore- Nu mai a%em ce #ace
aici- 8! mer+em i s! s!r,!torim i noi momentul, )mpreun! cu
ceilal(i&
6 Da& spuse <a+rid, )n#undat- O s!'i )napoie3 motocicleta lui
8irius- Noapte ,un!&
;ter+$ndu'i ocii cu m$neca .acetei, <a+rid se urc! pe
motociclet!, am,al! motorul i disp!ru cu ea )n aer-
6 8per s! ne %edem cur$nd, 7c*ona+all, spuse Dum,ledore-
2ro#esoara 7c*ona+all )i su#l! nasul i acesta #u sin+urul
r!spuns-
Dum,ledore se )ntoarse i se )ndep!rt! pe strada pustie- La col(ul
str!3ii, se opri, )i scoate ,riceta masi%! de ar+int i aprinse la loc
toate luminile de pe strad!- Aleea Boscetelor #u inundat! de lumina
portocalie i pro#esorul Dum,ledore putu o,ser%a la cap!tul cel!lalt
al aleii un motan care se strecura pe dup! col(- 7ai pri%i o dat! la
mo+$ldea(a de pe pra+-
6 7ult noroc, <arry& murmur! el i, cu o micare ,rusc! a
pelerinei, disp!ru-
Aleea Boscetelor r!mase t!cut!, su, un cer ca cerneala,
m$n+$iat! de o adiere pl!cut!, un loc o,inuit, unde cu +reu te'ai #i
putut atepta s! se )nt$mple lucruri ieite din comun- <arry 2otter se
mic! su, p!tur!, dar nu se tre3i- Dormea cu m$nu(a pe scrisoare,
#!r! s! tie c! era deose,it, c! de%enise #aimos sau c! %a #i tre3it
,rusc dup! c$te%a ore de (ip!tul ascu(it al doamnei Dursley, )n clipa
)n care descidea ua ca s! pun! sticlele +oale de lapte, i nu tia nici
c! urm!toarele s!pt!m$ni a%ea s! suporte )m,r$ncelile i ciupiturile
%!rului s!u, Dudley--- De asemenea, nu tia c! )n acele clipe,
pretutindeni, se )ncinau cupe cu ampanie )n cinstea lui9 ?:n
s!n!tatea lui <arry 2otter, ,!ie(elul care a reuit s! supra%ie(uiasc!&@
Capitolul II
DI82ARIEIA *EA7ULUI
8'au scurs aproape 3ece ani, de c$nd so(ii Dursley s'au tre3it cu
nepotul lor )n pra+ul casei, dar Aleea Boscetelor se scim,ase prea
pu(in sau ciar deloc- 8oarele r!s!rea tot din #a(a aceleiai +r!dini
ordonate i lumina num!rul " de pe intrarea principal! a casei
#amiliei Dursley- 8e t$ra apoi spre su#ra+eria casei, care r!m!sese
nescim,at!, ca pe %remea c$nd domnul Dursley au3ise acele tiri
)n+ro3itoare despre ,u#ni(e i alte ciud!(enii- Numai #oto+ra#iile de
pe c!min ar!tau c$t de mult timp se scursese- Cu 3ece ani )n urm!,
#oto+ra#iile )n#!(iau ce%a rotund i ro3aliu, ca o min+e de pla.!, dar
acum Dudley nu mai era un prunc, iar #oto+ra#iile ar!tau un ,!iat
mult prea +ras i ,lond, c!lare pe prima lui ,iciclet!, cu c!lueii,
)mpreun! cu mama i tat!l lui, .uc$nd un .oc pe computer, )mpreun!
cu tat!l s!u sau )m,r!(iat i s!rutat de mama lui- Nu e5ista, totui,
nici un alt semn c! )n acea cas! ar mai #i locuit %reun ,!iat-
;i, totui, <arry 2otter era acolo, dormind )n acel moment, dar
nu pentru mult! %reme- 7!tua lui, 2etunia, se tre3ise i +lasul ei
ascu(it s#$ie linitea casei9
6 8us& 8cularea& Imediat& Acum&
<arry se tre3i speriat- 7!tua lui cioc!ni din nou la u!-
6 8cularea& stri+! ea din nou-
<arry )i au3i paii )ndrept$ndu'se spre ,uc!t!rie i )n cur$nd au3i
i ti+aia s#$r$ind pe maina de +!tit- 8e )ntoarse cu #ata )n sus si se
str!dui s!'i aminteasc! %isul din care #usese tre3it aa ,rusc- Era un
%is #rumos- 8e #!cea c! era pe o motociclet! 3,ur!toare- A%ea ciudata
sen3a(ie c! mai %isase o dat! aa ce%a-
7!tua lui era din nou )n #a(a uii9
6 Nu te'ai tre3it )nc!4
6 Aproape& r!spunse <arry-
6 *r!,ete'te, %reau s! ai +ri.! de costi(! s! nu se ard!& =reau
ca totul s! #ie per#ect de 3iua lui Dudley&
<arry morm!i pe )n#undate-
6 Ce'ai spus4 #!cu m!tua lui, d$nd ,u3na )n )nc!pere-
6 Nimic, nimic&
>iua lui Dudley--- Cum de uitase4 <arry se ridic! )ncetior din
pat i )ncepu s!'i caute nite osete- *!si o perece su, pat i, dup!
ce d!du un p!ian.en la o parte, i le puse )n picioare- <arry era
o,inuit cu p!ian.enii, deoarece c!m!ru(a de su, sc!ri era plin! de
p!ian.eni, iar el acolo dormea- 8e )m,r!c! i co,or) )n ,uc!t!rie-
Aproape c! nu se mai %edea masa din cau3a cadourile pentru
Dudley- 8e pare c! Dudley primise computerul pe care )l dorea, ca s!
nu mai %or,im de al doilea tele%i3or i de ,icicleta de curse- Era un
mister pentru <arry de ce Dudley )i dorea at$t de mult ,icicleta de
curse- Dudley era #oarte +ras i ura e5erci(iile #i3ice, )n a#ar! de cele
care presupuneau lo%irea ad%ersarului, desi+ur- 8acul de ,o5 #a%orit
al lui Dudley era <arry, dar nu a%ea prea multe oca3ii s!'l prind!-
Dei nu p!rea, <arry era #oarte a+il- 2oate din cau3a )ntunericului de
su, scar!, dar <arry era #oarte mic i sl!,u( pentru %$rsta lui- ;i
p!rea i mai mic i sla,, din cau3a c! tre,uia s! poarte ainele %eci
ale lui Dudley care era de patru ori c$t el- <arry a%ea o #a(!
prelun+!, +enunci osoi i oci %er3i, str!lucitori- 2urta ocelari
rotun3i, cu rama lipit! cu ,and! ade3i%!, din cau3a repetatelor
lo%ituri )n nas, pe care le primise de la Dudley- Lui <arry nu'i pl!cea
dec$t un sin+ur lucru din )n#!(iarea a9 cicatricea )n 3i+'3a+,
amintind de erpuirea unui #ul+er- O a%ea de c$nd se tia i )i
amintea c! primul lucru despre care o )ntre,ase pe 7!tua 2etunia
era de unde a%ea acel semn-
6 Din accidentul de main! )n care i'au pierdut %ia(a p!rin(ii
t!i& )i r!spunsese 7!tua 2etunia- ;i nu mai pune at$tea )ntre,!ri&
?Nu mai pune at$tea )ntre,!ri&@ asta era re+ula de aur )n casa
#amiliei Dursley, dac! %roiai s! ai un trai linitit-
Unciul =ernon intr! )n ,uc!t!rie, )n momentul )n care <arry
tocmai )ntorcea costi(a pe partea cealalt!-
6 2iapt!n!'te& url! el, )n loc de ,un! diminea(a-
Cam o dat! pe s!pt!m$n!, Unciul =ernon )i ridica nasul din
3iar ca s! spun! c! <arry tre,uie s! se tund!- 2ro,a,il c! <arry se
tunsese de mult mai multe ori dec$t oricine din clasa lui, dar
de+ea,a, p!rul lui cretea repede i )n toate direc(iile-
<arry pusese i ou!le la pr!.it, c$nd Dudley i mama lui intrar!
)n ,uc!t!rie- Dudley sem!na mult cu Unciul =ernon- A%ea p!r
,lond i des, care st!tea lins pe #runtea +ras!- 7!tua 2etunia spunea
adesea c! Dudley sem!na cu un )n+er, dar <arry era de p!rere c!
Dudley sem!na mai de+ra,! cu un porc cu peruc!&
<arry ae3! pe mas! #ar#uriile cu ou! i costi(!, lucru deloc
simplu, dat #iind c! nu mai r!m!sese cine tie ce loc- Dudley era
ocupat s! )i numere cadourile- Brusc, #a(a i se lun+i-
6 Trei3eci i ase& stri+! el, pri%indu'i cu repro mama i tat!l-
Cu dou! mai pu(in ca anul trecut&
6 Iu,itul meu, nu ai num!rat cadoul de la 7!tua 7ar+e- E aici,
su, cadoul !sta mare, de la mami i tati&
6 Bine, ,ine& Trei3eci i apte& 3ise Dudley, rou la #a(! de
m$nie-
<arry %edea #urtuna apropiindu'se i )i puse repede #ar#uria la
ad!post, )n ca3ul )n care lui Dudley i'ar #i %enit ce#ul s! r!stoarne
masa-
7!tua 2etunia mirosise i ea pericolul, #iindc! 3ise pe
ner!su#late9
6 ;i cu )nc! dou! pe care o s! le cump!r!m a3i, c$nd ieim la
plim,are, c$t #ac, comoru(a mea4 :nc! dou! cadouri, nu4 Dudley
c!3u pe +$nduri c$te%a clipe- *reu de socotit- :ntr'un t$r3iu, opti
nesi+ur9
6 Trei3eci i---
6 Trei3eci i nou!, scumpul meu& s!ri 7!tua 2etunia-
6 O& #!cu Dudley i se l!s! +reoi pe scaun, lu$nd pacetul cel
mai la )ndem$n!- Bine, atunci&
Unciul =ernon cicoti )nc$ntat i )l m$n+$ie pe cap9
6 Iute la m$nie, e5act ca i tat!l lui& Aa )mi placi, Dudley&
Tocmai atunci sun! tele#onul i 7!tua 2etunia se duse s! %ad! cine
era- <arry i Unciul =ernon se uitau cum Dudley despaceta
,icicleta de curse, camera %ideo, aeroplanul tele+idat, aispre3ece
.ocuri pe computer, nou'nou(e, i aparatul %ideo- Tocmai rupea $rtia
cu care era )n%elit un ceas de m$n! de aur, c$nd ap!ru 7!tua
2etunia, #urioas!, dar i )n+ri.orat!-
6 =eti proaste, =ernon& Doamna 1i++s i'a rupt piciorul, aa c!
nu'l mai poate lua, 3ise ea i ar!t! spre <arry-
Dudley c!sc! +ura )n+ro3it, dar inima lui <arry tresalt! de
,ucurie- :n #iecare an, de 3iua lui Dudley, p!rin(ii )l luau, pe el i pe
un prieten de'al lui, s!'l distre3e la ,$lci, la cinemato+ra# sau s! le
dea am,ur+eri- 2e <arry )l l!sau )ntotdeauna )n +ri.a doamnei
1i++s, o ,!tr$n! isteric!, la dou! str!3i dep!rtare- <arry ura locul
acela care mirosea a %ar3! i unde doamna 1i++s )l o,li+a s! se uite
la #oto+ra#iile tuturor pisicilor pe care ,!tr$na le a%usese la %iata ei-
6 Na& Acum ce #acem4 3ise 7!tua 2etunia, pri%ind #urioas!
spre <arry, ca i cum el pl!nuise totul-
<arry tia c! ar #i tre,uit s!'i par! r!u, #iindc! ,iata doamn!
1i++s )i rupsese piciorul, dar nu era ciar aa uor, a%$nd )n %edere
persepecti%a care i se descidea9 un an )ntre+ p$n! ce a%ea s! #ie
ne%oit s!'i admire iar pe Ti,,les, 8noFy, Domnul *eru(e i 2u##y-
6 Am putea s'o sun!m pe 7ar+e, su+er! Unciul =ernon-
6 =or,eti i tu, ca s! nu taci& Doar tii c!, pur i simplu, )l
ur!te pe <arry&
Adesea so(ii Dursley o,inuiau s! %or,easc! despre <arry, ca i
cum acesta n'ar #i #ost de #a(! sau ca i cum ar #i #ost o #orm!
in#erioar! de %ia(!, un %ierme, de e5emplu, care nu era )n stare s! )i
)n(elea+!-
6 Dar prietena aia a ta--- U, cum o ceam!4--- C%onne4
6 E )n concediu, )n 7a.orca, spuse cu n!du# 7!tua 2etunia-
6 2ute(i s! m! l!sa(i acas!, )ndr!3ni <arry, +$ndindu'se c! s'ar
putea uita i el )n %oie la ce %rea la tele%i3or i poate ciar s! %ad!
cum mer+e computerul lui Dudley&
La au3ul acestora, 7!tua 2etunia )i str$nse +ura pun+!, ca i
cum tocmai o o,li+ase cine%a s! m!n$nce l!m$ie-
6 ;i la )ntoarcere s! +!sim casa o ruin!, da4 url! ea-
6 Doar n'o s! arunc casa )n aer& spuse <arry, dar la pere(i,
#iindc! nu'l mai asculta nimeni-
6 2resupun c! nu e o idee ,un! s!'l lu!m cu noi la *r!dina
>oolo+ic! i s!'l l!s!m )n main!, )ndr!3ni 7!tua 2etunia-
6 Nu, nu )n maina mea nou!& N'o s!'l las sin+ur )n ea& Dudley
)ncepu s! pl$n+!- De #apt, !la nu era pl$ns---
Dudley nu mai pl$nsese cu ade%!rat de ani de 3ile, dar tia c!
dac! )i scimonosea pu(in #a(a i scotea nite urlete, mama lui i'ar #i
dat orice pe lume-
6 2uiorul luG mama, nu mai pl$n+e, nu'l las! mami s!'i strice
el 3iua odorului meu& 3ise 7!tua 2etunia i )l )m,r!(i!-
6 D'Dar nu %'%reu s's! %in! cu nooooi--- :ntotdeauna ne stric!
tot ce#uuul& se smiorc!i Dudley i )i arunc! lui <arry o pri%ire
r!ut!cioas!, printre ,ra(ele mamei sale-
:n acel moment, sun! soneria-
6 O, Doamne, au %enit& stri+! 7!tua 2etunia-
;i imediat intrar! )n )nc!pere prietenul lui Dudley, 2iers 2olDiss,
i mama acestuia- 2iers era un ,!iat ciol!nos, cu #a(a ca de o,olan-
El era cel care (inea ad%ersarul cu m$inile imo,ili3ate la spate i
Dudley )i tr!+ea pumni- Brusc, Dudley )ncet! s! se smiorc!ie-
Aum!tate de or! mai t$r3iu, <arry, )nc! ne%enindu'i s! cread! ce
noroc d!duse peste el, st!tea pe ,anceta din spate, )mpreun! cu
Dudley i 2iers, )n drum spre *r!dina >oolo+ic!, pentru prima oar!
)n %ia(a lui& 7!tua 2etunia i Unciul =ernon nu c!3user! de acord
)n pri%in(a ,!iatului, aa c!, )n ultima clip!, Unciul =ernon )l lu!
deoparte pe <arry i )l a%erti3!, apropiindu'i mult de o,ra3ul
copilului #a(a lui mare i con+estionat!9
6 Eine ,ine minte, ,!iete, dac! )ncerci %reo n!3,$tie, c$t de
mic!, te )ncid )n nia de su, scar! p$n! la Cr!ciun&
6 O s! #iu cuminte, pe cu%$nt& )l asi+ur! <arry-
Dar Unciul =ernon nu'l cre3u- Nimeni nu'l credea niciodat!-
Ade%!rul era c! adesea se )nt$mplau de la sine lucruri ciudate )n
.urul lui <arry, dar era inutil s! le #i spus c! el nu a%ea nici o %in!-
:ntr'una din 3ile, plictisit! s! %ad! c! <arry %ine de la #ri3er ca i
cum nici n'ar #i trecut pe acolo, 7!tua 2etunia pusese m$na pe
#oar#ecele de ,uc!t!rie i )i t!iase tot p!rul, de'l l!sase aproape cel,
)n a#ar! de un mo( )n #runte, care s!'i ?acopere cicatricea aceea
ori,il!@- Dudley se stricase de r$s pe seama ,ietului <arry, care nu
)ncisese ocii toat! noaptea +$ndindu'se cum o s! se duc! el la
coal! )n alul acela- ;i aa era ,!taia de .oc a cole+ilor din cau3a
ainelor lui mult prea lar+i i a ocelarilor petici(i cu scotc- Dar a
doua 3i se tre3ise cu aceeai claie pe cap, ca i cum nici n'ar #i intrat
%reodat! #oar#ec! )n p!rul lui- 1usese pedepsit pentru asta i st!tuse o
s!pt!m$n! )ncis )n nia de su, scar!, dei a )ncercat s! le spun! c!
nu'i putea e5plica cum de'i crescuse p!rul aa de repede-
Alt!dat!, 7!tua 2etunia )ncercase s!'l #or(e3e s! )m,race un
tricou de'al lui Dudley, pe care acesta nu'l mai purta de #oarte mult
timp, dar cu c$t insistase mai mult s!'i tra+! pe cap tricoul maro cu
rotocoale portocalii, cu at$t acesta se #!cuse mai mic, p$n! c$nd
a.unsese de m!rimea unei m!nui de p!pu!- Norocul lui c! 7!tua
2etunia #usese con%ins! c! pulo%erul intrase la sp!lat i ast#el
sc!pase de pedeaps!-
7ai intrase )ntr'o alt! )ncurc!tur!, c$nd #usese +!sit pe
acoperiul cantinei colii- Dudley i +aca lui )l #u+!riser! )ncontinuu
pe <arry, p$n! c$nd ,!iatul se tre3ise pe acoperi, spre marea uimire
a celorlal(i, dar i a lui& 1amilia Dursley primise o scrisoare #oarte
t!ioas! de la diri+inta lui <arry, prin care )i anun(a c! nepotul lor se
ca(!r! pe cl!direa colii- De+ea,a a tot )ncercat el, de dup! ua niei
)n care #usese )ncis, s!'i e5plice Unciului =ernon c! nu #!cuse
altce%a, dec$t s! sar! din spatele unor cutii de +unoi, c! nimeni nu'l
cre3u- <arry era con%ins c! #usese purtat de %$nt p$n! pe acoperi-
Dar ast!3i, nu a%ea ce s! se )nt$mple- Era ciar #oarte #ericit s!
petreac! o 3i, ciar cu Dudley i 2iers, )n a#ara colii, a niei sale sau
a su#ra+eriei cu miros de %ar3! a doamnei 1i++s-
:n timp ce conducea, Unciul =ernon i se pl$n+ea 7!tuii
2etunia- Aa o,inuia el, s! i se pl$n+! de cole+ii de ser%iciu, de
<arry, de consiliul de conducere, de <arry, de ,anc!, de <arry,
c$te%a dintre su,iectele lui #a%orite- A3i, a%ea ce a%ea cu
motocicletele-
6 Alear+! ca nite maniaci& ;i ce 3+omot #ac, ca ne,unii&
i3,ucnea el, )n timp ce era dep!it de c$te un motociclist-
6 Am %isat odat! c! eram pe o motociclet! 3,ur!toare& Unciul
=ernon, aproape s! intre )n maina din #a(!, de re%oltat ce era-
:ntoarse #ata lui mare si roie, ca o s#ecl! cu musta(!, i uier! spre
<arry9
6 7OTOCICLETELE NU >BOAR& Dudley i 2iers
cicoteau-
6 >iceam i eu--- era doar un %is, opti <arry-
Dar )n clipa urm!toare ar #i dat orice s! nu #i 3is nimic- Dac!
urau ce%a mai mult so(ii Dursley, )n a#ar! de )ntre,!rile lui <arry,
asta era ca cine%a s! %or,easc! despre un comportament anormal, #ie
)n %is, )n #ilm sau ciar )ntr'un desen animat- 2$n! i ideea li se p!rea
periculoas!&
Era o duminic! )nsorit! si la *r!dina >oolo+ic! era #oarte mare
a+lomera(ie- La intrare, so(ii Dursley le cump!rar! lui Dudley i
2iers )n+e(ate mari de ciocolat! i, #iindc! #emeia de la intrare )l
)ntre,! pe <arry ce dorete, )i luar! i lui o acadea ie#tin!, cu arom!
de l!m$ie- Era ,un! i aia, se +$ndea <arry, uit$ndu'se la +orila din
cuc!- 8e sc!rpina )n cap i ar!ta )ntocmai ca Dudley, numai c! nu
era ,lond!&
<arry petrecu o diminea(! splendid!, aa cum nu'i mai amintea
s! #i a%ut %reodat!- C!uta s! stea c$t mai la o parte din calea uncilor
lui i a lui Dudley i 2iers, %!3$nd c! acetia se cam plictisiser! de
animale i tem$ndu'se s! nu se re)ntoarc! la ocupa(ia lor #a%orit!,
aceea de a'l lo%i pe el- Au m$ncat la restaurant i, c$nd pe Dudley )l
apucar! n!,!d!ile c! #riptura lui nu era su#icient de mare, Unciul
=ernon )i comand! alta i )i d!du lui <arry prima #riptur! a lui
Dudley-
C$nd se +$ndi mai t$r3iu, <arry )i d!du seama c! ar #i tre,uit s!
i se par! ciudat c! totul mersese aa ,ine p$n! atunci-
Dup! mas!, se duser! s! %ad! reptilele- :n camer! era )ntuneric i
r!coare, cu %itrine luminate )n pere(i, de unde )i pri%eau tot #elul de
op$rle i erpi care se t$rau s$s$ind peste pietre i cioturi de lemn-
Dudley i 2iers doreau s! %ad! co,rele %eninoase i arpele ,oa
uria, capa,il s! omoare un om )n )ncletarea lui- Dudley descoperi
repede locul unde se a#la arpele- Era at$t de mare, )nc$t s'ar #i putut
)n#!ura de dou! ori )n .urul mainii Unciului =ernon i s! o
trans#orme )ntr'o +r!mad! de #iare, dar acum n'a%ea ce#, dormea
linitit- Dudley st!tea cu nasul lipit de +eam, 3+$indu'se la sol3ii
str!lucitori-
6 1!'l s! se mite, )i ceru el tat!lui s!u-
Unciul =ernon ,!tu )n +eam, dar arpele nici nu se clinti-
6 7ai #! o dat!& ordon! Dudley-
Unciul =ernon cioc!ni mai tare, dar cu acelai re3ultat-
6 Ce plictiseal!& morm!i Dudley i se )ndep!rt!-
<arry se apropie i se uit! intens la arpe- Nu s'ar #i mirat s! #i
murit de plictiseal!, ,ietul de el, si+ur'sin+urel, #!r! nimeni care s!'i
(in! companie, numai oamenii aceia ener%an(i, care #!ceau tot
posi,ilul s!'l deran.e3e- Era ciar mai r!u ca )n c!m!ru(a lui, unde
nu ,!tea dec$t 7!tua 2etunia la u!, ca s! )l tre3easc!- El, cel pu(in,
se putea plim,a prin cas!, uneori-
;arpele descise ,rusc ocii somnoroi i se ridic!, p$n! c$nd
pri%irea lui a.unse la ni%elul ocilor lui <arry i )i #!cu repede cu
ociul& <arry c!sc! ocii- 8e uit! de .ur )mpre.ur, s! %ad! dac! mai
%!3use cine%a- Dar nu era nimeni pe'aproape- 8e uit! la arpe i )i
#!cu i el cu ociul- Reptila #!cu semn cu capul c!tre Dudley i
Unciul =ernon i ridic! o pri%ire plictisit! de moarte spre ta%an, ca
i cum ar #i spus9 ?=e3i4 Aa mi se )nt$mpl! toat! 3iua&@
6 Cred c! tre,uie s! #ie tare plictisitor& )i spuse <arry, de dup!
+eam, dei nu era con%ins c! arpele )l aude-
;arpele d!du din cap mul(umit c! )l )n(ele+e cine%a-
6 De unde eti tu, de #apt4 )l )ntre,! <arry-
;arpele )i ridic! pu(in coada i ar!t! spre pl!cu(a de l$n+!
%itrin!9 Boa constrictor, Bra3ilia-
6 Era #rumos acolo4 continu! <arry-
;arpele ar!t! din nou cu coada spre pl!cu(!- <arry citi )n
continuare9 Acest e5emplar s'a n!scut i a #ost crescut la *r!dina
>oolo+ic!-
6 A, )n(ele+, 3ise <arry- Deci, n'ai #ost niciodat! )n Bra3ilia&
;arpele scutur! din cap, moment )n care un urlet r!sun! )n
spatele lui, #!c$ndu'i pe am$ndoi s! tresar!9
6 DUDLEC& DOA7N DUR8LEC& =ENIEI 8 =EDEEI CE
1ACE ;AR2ELE 8TA&
Dudley se rosto+oli spre ei, c$t de repede #u )n stare-
6 La o parte& stri+! el, d$ndu'i un pumn )n coaste lui <arry-
Luat prin surprindere, <arry se pr!,ui pe ciment- Ce s'a
)nt$mplat mai apoi a #ost ce%a #ul+er!tor, de care nimeni nu i'a dat
seama cu preci3ie- :ntr'o clip!, Dudley i 2iers erau cu nasurile lipite
de +eam, pentru ca )n secunda urm!toare s! scoat! un urlet de
+roa3!-
<arry se ridic! de .os i o,ser%! c! +eamul care (inea arpele
)ncis disp!ruse& ;arpele )i des#!ura i )i str$n+ea inelele,
erpuind printre oamenii )n+ro3i(i, care se )m,ul3eau spre ieiri- 2e
c$nd trecea pe l$n+! el, <arry ar #i putut s! .ure c! )l au3ise s$s$ind9
?Bra3ilia, ateapt!'m!, %in& 7ul(umesc, ami+o&@
2a3nicul reptilelor nu'i mai re%enea din oc-
6 Dar cum4 Dar cum4 tot repeta el- Cum a disp!rut +eamul din
#a(a arpelui4&
:nsui directorul *r!dinii >oolo+ice )i #!cu un ceai dulce 7!tuii
2etunia, tot cer$ndu'i scu3e peste scu3e- 2iers i Dudley erau mai
mult mor(i, dec$t %ii- At$t c$t %!3use <arry, arpele nu le #!cuse
nimic, erpuise doar %esel pe la picioarele lor, )n drum spre ieire,
dar, odat! a.uni )n maina Unciului =ernon, Dudley le spuse cum
aproape c! )l mucase de picior, )n timp ce 2iers le spunea cum l'a
str$ns, +ata s!'l omoare- Dar partea cea mai +roa3nic! /cel pu(in
pentru <arry0 a #ost c$nd, dup! ce s'a mai calmat, 2iers a e5clamat9
6 Iar <arry %or,ea cu el& Nu'i aa, <arry4
Unciul =ernon se a,(inu p$n! )l l!sar! acas! pe 2iers i apoi )l
lu! )n primire pe <arry- Era aa de sup!rat, c! a,ia putea %or,i-
6 Du'te--- ni!--- m$ncat nu& reui el cu +reu s! articule3e,
)nainte de a se pr!,ui )ntr'un #otoliu, )n timp ce 7!tua 2etunia se
repe3i s!'i aduc! un paar mare de coniac, ca s!'l mai calme3e-
7ai t$r3iu, )n nia lui, <arry )i dorea din tot su#letul ca m!car s!
#i a%ut i el un ceas- Nu tia c$t era ceasul i nu )i d!dea seama dac!
ai casei adormiser!- 2$n! atunci, nu putea s! rite s! ias! pe #uri, s!
caute ce%a de m$ncare la ,uc!t!rie-
Locuise cu #amilia Dursley 3ece ani, 3ece ani cinui(i, )nc! de
c$nd era ,e,elu, iar p!rin(ii lui muriser! )n acel nenorocit de
accident de main!- Nu'i amintea s! #i #ost )n main!, c$nd au murit
p!rin(ii lui- Uneori, c$nd se str!duia din r!sputeri s!'i aminteasc!
ce%a, )n )ntunericul niei lui, )i ap!rea )n #a(a ocilor urm!toarea
ima+ine stranie9 un #ul+er %er3ui i o durere cumplit! la #runte-
2ro,a,il c! !la era momentul accidentului, se +$ndea el, dar nu )i
d!dea seama ce era cu #ul+erul acela %er3ui- Nu )i amintea deloc de
p!rin(ii lui, iar 7!tua 2etunia i Unciul =ernon nu %or,eau
niciodat! despre ei i )ntre,!rile erau inter3ise, desi+ur- Nu e5ista
nici o #oto+ra#ie de'a lor )n toat! casa-
C$nd a mai crescut, <arry se +$ndea cu emo(ie c! poate mai are
%reo rud! pe unde%a, care o s! %in! s!'l ia )ntr'o 3i, dar asta nu se
)nt$mplase niciodat!- Cei din #amilia Dursley erau sin+urele lui rude-
Cu toate acestea, uneori i se p!rea /sau poate c! era doar o speran(!
de'a lui0 c! unii trec!tori de pe strad! )l cunosc- Cam ciuda(i, )ntr'
ade%!r, cei care p!reau s!'l tie- Un omule( ciudat, cu un coi# mo%, se
)nclinase )n #a(a lui, )n timp ce era la cump!r!turi cu 7!tua 2etunia
i Dudley- Dup! ce )l )ntre,ase #urioas! dac! )l cunotea pe acel om,
7!tua 2etunia ieise repede cu ei din ma+a3in, #!r! s! mai cumpere
nimic- O ,!tr$n! stranie )i #!cuse %esel cu m$na )n auto,u3- Un
,!r,at cel, )ntr'o pelerin! purpurie, ciar )i str$nsese m$na cu
c!ldur!, dup! care se )ndep!rtase, #!r! s! spun! nici un cu%$nt- Cel
mai ciudat lucru la aceti oameni era c! ei disp!reau ca prin minune,
)n momentul )n care %roia s! se apropie de ei, s!'i pri%easc! mai
,ine-
La coal!, nimeni nu se apropia de <arry- ;tiau c! Dudley i ai
lui )l urau i nu doreau s! ai,! de'a #ace cu nimeni din +ac!-
Capitolul III
8CRI8ORI DE LA NI7ENI
E%adarea arpelui din Bra3ilia i'a adus lui <arry cea mai lun+!
pedeaps! din %ia(a sa- C$nd i s'a permis s! ias! din c!m!ru(a lui,
%acan(a de %ar! de.a )ncepuse, iar Dudley )i sp!rsese camera %ideo,
distrusese planorul i, prima oar! c$nd se urcase pe ,icicleta de
curse, o tr$ntise la p!m$nt pe doamna 1i++s, care se str!duia acum
s! mear+! )n c$r.e-
<arry era #ericit c! se terminase coala, dar tot nu sc!pase de
+aca lui Dudley, care d!dea t$rcoale casei )n #iecare sear!- 2iers,
Dennis, 7alcolm i *ordon erau mari i proti, dar #iindc! Dudley
era cel mai mare i cel mai prost, el era e#ul& To(i erau )nc$nta(i la
culme s! .oace .ocul #a%orit al lui Dudley9 %$narea lui <arry&
De aceea, <arry petrecea cea mai mare parte a timpului departe
de cas!, %is$nd i sper$nd c! odat! cu terminarea %acan(ei se %a i%i i
pentru el o ra3! de speran(!- O dat! cu )nceperea colii, urma s!
mear+! la +imna3iu, unde n'ar mai #i #ost )n aceeai clas! cu Dudley,
#iindc! Dudley urma s! mear+! la %ecea coal! la care )n%!(ase i
Unciul =ernon, 8meltin+s- :mpreun! cu 2iers 2olDiss, desi+ur, )n
timp ce <arry mer+ea la coala de stat, 8toneFall <i+- Dudley era
#oarte )nc$ntat de acest lucru-
6 La 8toneFall, )n prima 3i de coal!, )i ,a+! pe )ncep!tori cu
capul )n HC i tra+ apa& =rei s! #acem pu(in! practic! la toaleta
noastr!4 r$dea el de <arry-
6 Nu, mersi, ,iata toalet! n'a mai %!3ut niciodat! ce%a mai
idos dec$t capul t!u i s'ar putea s! i se #ac! +rea(!&
r!spundea <arry i #u+ea, )nainte ca Dudley s! se prind! ce %oise
s! spun!-
)ntr'o 3i de iulie, 7!tua 2etunia )l lu! pe Dudley s!'i cumpere
uni#orm! i )l l!s! pe <arry la doamna 1i++s, unde nu a mai #ost at$t
de r!u ca )n alte d!(i- Doamna 1i++s )i rupsese piciorul,
)mpiedic$ndu'se de una dintre pisicile ei #a%orite, aa c! acum
pisicile nu mai erau la mare cinste )n casa ei- :i d!du %oie lui <arry
s! se uite la tele%i3or i primi ciar i o ,ucat! de pr!.itur! care a%ea
un +ust +roa3nic, ca i cum ar #i #ost #!cut! )n urm! cu #oarte mul(i
ani-
8eara, Dudley #!cu parada modei )n su#ra+erie, )n noua lui
uni#orm!- B!ie(ii de la 8meltin+s erau )m,r!ca(i )n #racuri maro,
pantaloni str$ni pe picior, portocalii, i p!l!rii de pai, nu prea )nalte-
7ai a%eau ,astoane cu m!ciulii, ca s! se lo%easc! unul pe altul, c$nd
nu erau aten(i pro#esorii- Acest lucru era considerat a #i o lec(ie de
%ia(!, ,un! pentru mai t$r3iu-
Uit$ndu'se la Dudley, Unciul =ernon 3ise plin de importan(! c!
acela era cel mai important moment din %ia(a lui, c$nd se sim(ea
deose,it de m$ndru de #iul lui- 7!tua 2etunia i3,ucni )n lacrimi,
ne%enindu'i s! cread! c! acela era micul ei Dudlicu(, at$t de mare i
cipe- <arry nu )ndr!3nea nici m!car s! descid! +ura, dar!mite s!
mai i %or,easc!- ;i aa, era si+ur c! erau +ata s!'i plesneasc! dou!
coaste, #iindc! se a,(inuse at$ta s! nu i3,ucneasc! )n r$s-
A doua 3i, c$nd <arry %eni la micul de.un, mirosea ori,il )n
,uc!t!rie- 7irosul p!rea c! %ine de la un li+ean a#lat )n ciu%et!-
<arry se apropie i %!3u ce%a, ca nite 3dren(e, plutind )ntr'un licid
ne+ricios-
6 Ce'i asta4 o )ntre,! el pe 7!tua 2etunia-
6 Uni#orma ta de coal!& )i r!spunse aceasta )n(epat!-
6 O& #!cu <arry, nu tiam c! tre,uie s! #ie aa--- ud!&
6 Nu #i cara+ios& Am pus la %opsit nite lucruri %eci de la
Dudley- O s! arate ca toate uni#ormele, dup! ce termin&
<arry a%ea mari du,ii )n le+!tur! cu acest lucru, dar i se p!ru
mai )n(elept s! nu se pun! cu 7!tua 2etunia- 8t!tea la mas! i
)ncerca s! nu se +$ndeasc! cum %a ar!ta )n prima 3i de coal! la
8loneFall <i+--- 2ro,a,il, ca i cum ar #i #ost )m,r!cat )n piei %eci
de ele#ant ,!tr$n-
Unciul =ernon i Dudley intrar! )n ,uc!t!rie, str$m,$nd din nas
la mirosul care se de+a.a din noua uni#orm! a lui <arry- Unciul
=ernon )i descise 3iarul, ca de o,icei, iar Dudley ,!tu cu ,astonul
)n mas!, #iindc! acum era nedesp!r(it de el-
Au3ir! un 3+omot i imediat c!3ur! mai multe scrisori pe podeau
din ol-
6 A %enit potaul& Dudley, adu'mi i mie scrisorile, 3ise
Unciul =ernon, de dup! 3iar-
6 8! (i le aduc! <arry& se r!sti Dudley-
6 <arry, adu'mi scrisorile&
6 Ba, s! le'aduc! Dudley&
6 D!'i c$te%a cu ,astonul t!u, Dudley&
<arry reui s! e%ite ,astonul i se duse s! ia scrisorile- Era o
%edere de la 7ar+e, sora Unciului =ernon, care se a#la )n concediu,
un plic maroniu, care p!rea s! con(in! o #actur! i o scrisoare pentru
<arry& <arry se uit! la ea, cu inima ,!t$nd s!'i spar+! pieptul- Nu
mai primise )n %ia(a lui o scrisoare- Cine s!'i scrie4 Nu a%ea prieteni
sau rude i nici nu era )nscris la ,i,liotec!, deci, nu i se puteau
trimite soma(ii +rosolane ca s! restituie c!r(ile- ;i, totui, (inea )n
m$n! o scrisoare pentru el, nu mai )nc!pea nici o )ndoial!9
Domnului <arry 2otter
Nia de su, sc!ri
Aleea Boscetelor nr- "
Little Hin+in+
8urrey
2licul era ,urduit i +reu, #!cut din per+ament )n+!l,enit de
%reme, adresa era scris! cu cerneal! %erde'smarald, iar pe plic nu era
nici un tim,ru-
<arry )ntoarse plicul cu m$na tremur$nd! i %!3u un si+iliu de
cear! roie, pe care se a#la un ,la3on9 un leu, un oim, un ,ursuc i
un arpe, )ncon.ur$nd litera <-
6 Ce #aci acolo, ,!iete, le %eri#ici dac! nu au ,om,e4 stri+!
Unciul =ernon, amu3$ndu'se sin+ur de +luma pe care o #!cuse-
<arry se )napoie )n ,uc!t!rie, neput$ndu'i de3lipi ocii de pe
scrisoarea lui- :i d!du Unciului =ernon %ederea i plicul maro i
)ncepu s! des#ac! plicul de per+ament-
Unciul =ernon descise plicul maroniu, str$m,! din nas la
%ederea #acturii i citi %ederea de la sora lui-
6 7ar+e nu se simte ,ine& o in#orm! el pe 7!tua 2etunia- A
m$ncat ce%a alterat i----
6 Tat!& stri+! Dudley ca un apucat- Uite la <arry&
Tocmai descisese plicul i era +ata s! citeasc! scrisoarea, care
era i ea scris! tot pe o #oaie de per+ament, c$nd Unciul =ernon i'o
smulse din m$n!-
6 E scrisoarea mea& stri+! <arry, )ncerc$nd s! o ia )napoi-
6 <m, i cine, m! ro+, s!'(i scrie (ie4 )ntre,! Unciul =ernon
dispre(uitor, arunc$ndu'i ocii pe scrisoare-
1a(a lui trecu de la rou la %erde, mai repede ca luminile unui
sema#or- ;i nu se opri aici- :n c$te%a clipe, se #!cu al,! ca $rtia-
6 2'2'2etunia& a,ia reui el s! )n+aime-
Dudley )ncerc! s!'i smul+! scrisoarea, dar Unciul =ernon nu )l
l!s!- 7!tua 2etunia o lu!, dar dup! ce citi primul r$nd, p!ru pe
punctul de a leina- :i duse m$na la +$t, ca i cum s'ar #i su#ocat-
6 =ernon& O, Doamne, =ernon&
8e uitau unul la altul, p!r$nd s! #i uitat c! Dudley i <arry erau
)n camer!- Dudley nu mai pomenise p$n! atunci s! #ie i+norat )n
alul !la- :i d!du una cu ,astonul tat!lui s!u, destul de tare-
6 =reau s! citesc i eu scrisoarea& comand! el-
6 ;i eu& Doar e scrisoarea mea& 3ise i <arry, #urios-
6 A#ar!& Am$ndoi& stri+! Unciul =ernon, pun$nd scrisoarea la
loc, )n plic-
<arry nici nu se clinti-
6 =REAU 8CRI8OAREA 7EA& stri+! el-
6 Eu %reau s! tiu ce scrie )n ea& stri+! i Dudley-
6 A1ARA& url! Unciul =ernon care )i lu! de +uler i )i scoase
)n ol, tr$ntind ua ,uc!t!riei )n nasul lor-
<arry i Dudley se )n#runtar! )ntr'o scurt! am,uscad!, ,!t$ndu'
se pe locul pri%ile+iat9 +aura ceii& C$ti+! Dudley, )n timp ce <arry,
cu ocelarii sp$n3ur$ndu'i de o urece, r!mase culcat pe ,urt!, s!
pri%easc! )n ,uc!t!rie prin cr!p!tura de su, u!-
6 =ernon& spunea 7!tua 2etunia- Uit!'te la adres!& De unde
tiu ei unde doarme4 Ce cre3i, ne supra%e+ea3! casa4
6 8upra%e+ea3!& 4 8pionea3!, %rei s! 3ici& Oricum, e clar c!
sunt pe urmele noastre& murmur! Unciul =ernon, )n+ro3it-
6 Dar, ce #acem, =ernon4 Le r!spundem i le spunem c! nu
%rem s! a%em de'a #ace cu---
<arry %edea papucii ne+ri i lucioi ai Unciului =ernon,
str!,!t$nd ,uc!t!ria de la un cap!t la altul-
6 Nu& ot!r) Unciul =ernon- :i i+nor!m& Dac! or s! %ad! c! nu
)i ,!+!m )n seam!, poate--- Da, aa e cel mai ,ine&
6 Dar---
6 Nu %reau aa ce%a )n casa mea, 2etunia& N'am .urat noi c$nd
l'am luat )n cas! c! o s! i+nor!m o ast#el de a,surditate4
8eara, c$nd %eni de la ser%iciu, Unciul =ernon #!cu ce nu mai
#!cuse niciodat!9 )l %i3it! pe <arry )n nia lui de su, scar!-
6 Unde e scrisoarea4 )l )ntre,! <arry, de )ndat! ce unciul s!u
se strecur! prin ui(a- Cine mi'a scris4
6 Nimeni& Ei'a #ost adresat! (ie, din +reeal!- Am ars'o&
r!spunse sec Unciul =ernon-
6 N'a #ost nici o +reeal!& 8cria clar9 Nia de su, sc!ri&
6 *ura& url! Unciul =ernon i c$(i%a p!ian.eni #ur! lua(i de
su#lu de pe ta%an i arunca(i pe .os-
Unciul =ernon respir! ad$nc de c$te%a ori i reui ciar s!
sci(e3e un 3$m,et scimonosit-
6 ;i--- apropo de ni!- =e3i, tu, <arry, m!tua ta i cu mine ne'
am +$ndit c! acum eti cam mare pentru ea, aa c! o s! te mu(i )n
cel!lalt dormitor al lui Dudley& 3ise el cu +reu-
6 De ce4 )ntre,! <arry-
6 Nu mai pune at$tea )ntre,!ri i mut!'(i lucrurile- Imediat&
Casa #amiliei Dursley a%ea patru dormitoare9 unul pentru Unciul
=ernon i 7!tua 2etunia, unul pentru musa#iri /sora Unciului
=ernon, de o,icei0, unul )n care dormea Dudley i unul )n care
Dudley )i (inea .uc!riile i tot ce nu d!dea ,ine )n camera lui- A #ost
de a.uns un sin+ur drum )n susul sc!rilor, pentru ca <arry s!'i duc!
toate lucrurile sale )n dormitorul de la eta.- Aproape tot ce se a#la aici
era stricat sau spart- Camera %ideo, primit! )n urm! cu o lun!, era
deasupra unui compresor de .uc!rie, cu care d!r$mase cuca c$inelui
din %ecini- :n col( se a#la primul tele%i3or al lui Dudley, c!ruia )i
sp!rsese ecranul cu piciorul #iindc! #usese anulat pro+ramul care )i
pl!cea lui cel mai mult- 7ai era i o coli%ie )n care #usese odat! un
papa+al, pe care Dudley )l scim,ase pe o arm! cu aer comprimat,
care acum 3!cea p!r!sit! pe un ra#t, cu %$r#ul )ndoit, pentru c!
Dudley lo%ise cu ea )n perete- Alte ra#turi erau )n(esate cu c!r(i,
sin+urele lucruri din acest dormitor, care p!reau s! nu #i #ost atinse
niciodat!-
De .os, urc! +lasul miorl!it al lui Dudley, care )i spunea mamei
lui9
6 Nu %reau s! stea )n camera aia, am ne%oie de ea, #!'l s! plece&
<arry suspin! i se )ntinse pe pat- Ieri, ar #i dat orice s! a.un+! )n
camera asta, dar ast!3i i'ar #i dorit s! se a#le mai ,ine )n nia de su,
sc!ri, cu scrisoarea, dec$t aici, #!r! scrisoare-
A doua 3i, la micul de.un, toat! lumea t!cea- Dudley nu )i
re%enise din oc- Eipase, amenin(ase, )l altoise pe tat!l lui cu
,astonul de la 8meltin+s, o lo%ise cu piciorul pe mama lui, se
pre#!cuse c!'i este r!u, )i aruncase ,roasca (estoas! pe acoperiul
serei, dar tot nu primise dormitorul )napoi- *$ndindu'se la 3iua de
ieri, <arry re+ret! c! nu descisese scrisoarea )n ol- Unciul =ernon
i 7!tua 2etunia )i aruncau pri%iri sum,re-
C$nd sosi potaul, Unciul =ernon, care )ncerca s! se poarte
#rumos cu <arry, )l trimise pe Dudley s! aduc! scrisorile- :l au3ir!
cum pe tot drumul spre ol d!dea cu ,astonul )n tot ce'i ieea )n cale-
Apoi au3ir! un urlet9
6 Alta& Alt! scrisoare pentru <arry 2otter& Domnului <arry
2otter, Dormitorul mic, Aleea Boscetelor nr- "----
Cu un (ip!t )n!,uit, Unciul =ernon se repe3i )n ol, cu <arry
pe urmele lui- Unciul =ernon tre,ui s! se lupte pe podea cu Dudley,
ca s!'i smul+! scrisoarea din m$n!, lucru #oarte di#icil, deoarece
Unciul =ernon tre,uia s!'i (in! piept i lui <arry, care )l apucase de
+ruma3, pe la spate- Dup! un minut de lupt! acer,! i con#u3!, )n
care #iecare primi pu3derie de lo%ituri de ,aston de la Dudley,
Unciul =ernon, +$#$ind din +reu, reui s! se ridice )n picioare,
str$n+$nd )n pumn scrisoarea lui <arry-
6 Du'te )n nia ta, adic!, %reau s! spun, )n dormitorul t!u&
uier! el- 2leac! i tu, Dudley, pleac! odat!&
<arry )ncon.ur! de c$te%a ori noua lui camer!- Era cine%a care
tia c! se mutase din nia de su, sc!ri i c! nu primise prima
scrisoare- :nsemna, oare, c! %a mai )ncerca4 De data asta, o s! ai,!
+ri.! s! nu mai dea +re- A%ea un plan-
A doua 3i, diminea(a, ceasul detept!tor, a,ia reparat, sun! la ora
ase- <arry )l opri repede i se )m,r!c! )n linite, nu tre,uia s!'i
tre3easc! pe cei din cas!- Co,or) sc!rile pe #uri, #!r! s! aprind! nici
o lumin!- A%ea s!'l atepte pe pota la col(ul str!3ii ca s!'i dea lui
scrisorile de la adresa Aleea Boscetelor nr- "- Inima )i ,!tea cu
putere, )n timp ce se )ndrepta spre ua din #a(!---
6 AAAAA<&
8!ri )n aer )n+ro3it- C!lcase pe ce%a mare c$t un do%leac--- pe
ce%a--- %iu&
Imediat se aprinser! luminile pe sc!ri i <arry )i d!du seama c!
acel ce%a mare i ca un do%leac era ciar #a(a Unciului =ernon&
Unciul =ernon dormea )n #a(a uii, )ntr'un sac de dormit&
Era c$t se poate de limpede c! a%usese aceeai idee ca <arry&
Url! ne)ntrerupt la <arry, timp de .um!tate de or!, dup! care )l
trimise s! #ac! un ceai- <arry )i t$r) nec!.it picioarele spre ,uc!t!rie
i c$nd se )ntoarse cu ceaiul %!3u c! pota ateri3ase )n poala
Unciului =ernon- <arry putu s! %ad! trei scrisori scrise cu cerneal!
%erde-
6 =reau---, )ncepu el, dar nu mai continu!, #iindc! )l %!3u pe
Unciul =ernon rup$nd scrisorile )n #a(a ocilor lui-
Unciul =ernon nu se duse la ser%iciu )n 3iua aceea, ci ,!tu )n
cuie desci3!tura cutiei de scrisori-
6 :n #elul acesta, )i e5plic! el 7!tuii 2etunia, dac! or s! %ad!
c! n'au unde s! lase scrisori, or s! se lase p!+u,ai&
6 Nu prea cred, =ernon, spuse 7!tua 2etunia, sceptic!-
6 Dra+! 2etunia, min(ile acestor oameni lucrea3! )ntr'un mod
ciudat, nu ca )n ca3ul nostru, o liniti el pe 7!tua 2etunia,
)ncerc$nd s! ,at! un cui cu ,ucata de pr!.itur! cu #ructe, pe care
tocmai i'o adusese so(ia lui-
I
=ineri, sosir! nu mai pu(in de dou!spre3ece scrisori pentru
<arry- 1iindc! nu )nc!puser! prin desci3!tura cutiei de scrisori,
#useser! )mpinse pe su, u!, )ndoite pe la mar+ini, iar c$te%a
#useser! #or(ate prin +emule(ul toaletei de la parter-
Unciul =ernon r!mase iar acas! i ,loc! toate cr!p!turile pe
unde ar #i putut s! )ncap! ce%a- :n tot acest timp, #redona ?2e %$r#uri,
printre lalele@ i tres!rea i la cel mai mic 3+omot-
I
8$m,!t!, lucrurile )ncepur! s! scape de su, control- Dou!3eci i
patru de scrisori pentru <arry )i #!cur! drum )n cas!, )n+esuite )n
carapacele ou!lor pe care l!ptarul, uimit peste poate, i le )nm$na
7!tuii 2etunia prin +eamul de la su#ra+erie- :n timp ce Unciul
=ernon, #urios, d!dea tele#oane peste tele#oane la pot! i la l!pt!rie,
doar, doar, o +!si pe cine%a c!ruia s! i se pl$n+!, iar 7!tua 2etunia
m!cina scrisorile )n ro,otul ei de ,uc!t!rie-
6 Cine, oare, o #i aa de )nne,unit s! intre )n le+!tur! cu tine4 )l
)ntre,! Dudley pe <arry-
Nu mai putea de curio3itate-
I
Duminic! diminea(a, Unciul =ernon st!tea la masa din
,uc!t!rie, o,osit, dar #oarte mul(umit-
6 Duminica nu %ine potaul& 3ise el i sc!p! nite marmelad!
pe 3iar- A3i am terminat'o cu scrisorile alea a#urisite&
Ciar )n timp ce %or,ea, se au3i un 3um3et pe coul de la so,a
din ,uc!t!rie i, una dup! alta, ca nite +loan(e--- BAN*& BAN*&
trei3eci i patru de scrisori )l lo%ir! )n cea#!, una c$te una, pe
Unciul =ernon& Cei trei se #erir! din calea lor, dar <arry s!ri s!
prind! i el una-
6 A#ar!& A1AR& stri+! Unciul =ernon i )l lu! pe <arry de
dup! mi.loc t$r$ndu'l )n ol-
Dup! ce ieir! i 7!tua 2etunia i Dudley, acoperindu'i #a(a cu
m$inile, Unciul =ernon se repe3i i )ncise ua de la ,uc!t!rie- :nc!
se mai au3eau sosind ultimele scrisori, nimerind )n pere(i sau pe
podea-
6 *ata& 7'am s!turat& 3ise Unciul =ernon, )ncerc$nd s! par!
calm, dar smocurile pe care i le smul+ea din musta(! do%edeau
contrariul- Atept s! )mpaceta(i i ne mut!m )n alt! parte& Imediat&
Nu )mpaceta(i prea multe lucruri& ;i nu %reau s! aud nici un
protest&
Ar!ta i mai #ioros cu .um!tate din musta(! lips!, aa c! nimeni
nu )ndr!3ni s! spun! nici p$s& >ece minute mai t$r3iu, ieeau pe uile
de cur$nd ,aricadate i se urcau )n main!- Unciul =ernon porni,
+r!,indu'se s! ias! )n autostrad!- Dudley se #oia )m,u#nat pe scaunul
din spate- Tat!l lui )ndr!3nise s!'i dea una peste cap, c$nd se moc!ia
s! )mpacete3e tele%i3orul, computerul i +eanta cu .ocurile pe
computer-
7erser! i tot merser!- Nici ciar 7!tua 2etunia nu )ndr!3nea
s! )ntre,e )ncotro mer+eau- Din c$nd )n c$nd, Unciul =ernon cotea
,rusc, mer+$nd o perioad! )n direc(ie total opus!-
6 8! ne piard! urma--- Aa, s! nu ne mai +!seasc!, 3icea el, ori
de c$te ori #!cea c$te o cotitur! ,rusc!-
Nu s'au oprit toat! 3iua, nici s! m!n$nce, nici s! ,ea ce%a- La
c!derea nop(ii, Dudley urla de'a ,inelea- Nu mai p!(ise niciodat! aa
ce%a- Era #l!m$nd, pierduse cinci emisiuni pre#erate la tele%i3or i
nu mai trecuse niciodat! at$t de mult timp, #!r! ca el s! nu do,oare
%reun e5traterestru pe computer&
:ntr'un t$r3iu, Unciul =ernon se opri )n #a(a unui otel
s!r!c!cios, de la mar+inea unui ora- Dudley i <arry )mp!r(ir!
aceeai camer!, cu pat du,lu, cu nite ceara#uri umede i cu miros
de muce+ai- Dudley )ncepu imediat s! s#or!ie, dar <arry r!mase
trea3 pe per%a3ul #erestrei, uit$ndu'se la luminile mainilor i
pun$ndu'i pu3derie de )ntre,!ri---
A doua 3i, la micul de.un, m$ncar! #ul+i de porum,, %eci de
c$nd lumea, i roii din conser%!, pe p$ine pr!.it!- Tocmai
terminaser! de m$ncat, c$nd se apropie de masa lor patroana
otelului-
6 8cu3a(i, 3ise ea, este cine%a dintre dumnea%oastr! <arry
2otter4 Am primit cam %reo sut! din astea la recep(ie, pentru
dumnealui-
;i #emeia ar!t! o scrisoare, pe care se %edea scris cu cerneal!
%erde9
Domnului <arry 2otter
Camera JK
<otelul *!rii
CoDeFort
<arry )ntinse m$na dup! scrisoare, dar Unciul =ernon )i d!du
una peste m$n!, spre uimirea #emeii-
6 Le iau eu& spuse )n(epat Unciul =ernon i merse )n urma
#emeii, spre recep(ie-
I
6 Dra+ul meu, n'ar #i mai ,ine s! mer+em acas!4 su+er!
7!tua 2etunia, dar Unciul =ernon p!ru s! nu o aud!-
Ce c!uta, nimeni nu tia- :i conduse )n ad$ncul unei p!duri, iei
din main! i pri%i de .ur )mpre.ur, cl!tin! din cap, se urc! la loc )n
main! i pornir! mai departe- La #el #!cu i c$nd se a#lar! )n plin
c$mp arat, la mi.locul unui pod suspendat i )ntr'o parcare
supraeta.at!-
6 Tati a )nne,unit, nu4 o )ntre,! Dudley pe 7!tua 2etunia )n
acea dup!'amia3!-
Unciul =ernon parcase pe o coast! pustie, )i )ncuiase )n main!
i plecase-
:ncepu s! plou!- 2ic!turi mari c!deau pe acoperiul mainii-
Dudley se )ncrunt!9
6 A3i e luni, %reau s! stau unde%a, )n #a(a unui tele%i3or&
Luni- <arry )i aminti ce%a- :ntotdeauna tiai )n ce 3i a
s!pt!m$nii erai numai dup! Dudley, din cau3a emisiunilor lui
pre#erate de la tele%i3or- 7$ine era mar(i i el )mplinea unspre3ece
ani- >ilele lui de natere nu erau la #el de #rumoase ca ale lui Dudley,
desi+ur--- Anul trecut, primise )n dar un umera i nite osete %eci,
pe care nu le mai purta Unciul =ernon- Cu toate acestea, o dat!
)mplineti unspre3ece ani&
Unciul =ernon se )ntoarse, 3$m,itor- A%ea i un pacet lun+uie(
i nu se o,osi s! r!spund!, c$nd 7!tua 2etunia )l )ntre,! ce
cump!rase-
6 Am +!sit un loc per#ect& Toat! lumea, a#ar! din main!& Era
#oarte #ri+- Unciul =ernon le ar!t! o st$nc! +ola!, pierdut! )n
mi.locul m!rii- Ce%a mai pustiu i mai de3olant era +reu de ima+inat-
Un lucru era si+ur9 nu era nici un tele%i3or acolo&
6 8e anun(! #urtun! pentru la noapte, le spuse Unciul =ernon
i )i #rec! mul(umit palmele- Domnul a #ost ama,il s! ne )mprumute
,arca lui-
Un ,!r,at #!r! din(i se apropie de ei, cl!tin$ndu'se i arunc$ndu'
le pri%iri r!ut!cioase- Le ar!t! o ,arc! pr!p!dit!, care se le+!na la
supra#a(a apei-
6 Am luat i nite pro%i3ii, le spuse Unciul =ernon-
:m,arcarea&
Era )n+ro3itor de #ri+- Din c$nd )n c$nd, s!reau stropi de ap!,
reci ca +ea(a, iar %$ntul )n+e(at le ,iciuia #e(ele- Cam dup! o or!,
a.unser! la st$nca sin+uratic!, unde co,or$r!, iar unciul =ernon,
alunec$nd i )mpiedic$ndu'se la tot pasul, )i conduse la o c!su(!
d!r!p!nat!- :n!untru, era i mai )n+ro3itor- 7irosea puternic a scoici
stricate, %$ntul #luiera prin cr!p!turile pere(ilor, iar de #oc nici nu
putea #i %or,a- Casa a%ea numai dou! camere-
7arile pro%i3ii cump!rate de Unciul =ernon se do%edir! a #i
c$te o pun+! de carto#i pr!.i(i pentru #iecare i c$te o ,anan!-
:ncercar! s! aprind! #ocul, dar lemnele umede s#$r$ir! i se stinser!-
6 Ce'ar #i s! punem nite scrisorele pe #oc, tot a%em ,erecet4
se amu3! Unciul =ernon-
Era #oarte ,ine dispus- Era e%ident c! se +$ndea c! la o
asemenea distan(! i pe o ast#el de #urtun!, nimeni nu s'ar mai #i
)ncumetat s! le aduc! nici o coresponden(!& <arry era de aceeai
p!rere, dar departe de a se ,ucura de lucrul acela-
La c!derea nop(ii, i3,ucni i #urtuna anun(at!- =alurile
)mprocau pere(ii u,re3i ai casei, iar %$ntul 3+$l($ia #erestrele
murdare- 7!tua 2etunia mai +!si nite p!turi muce+!ite i )ncropi
un culcu pentru Dudley, pe canapeaua m$ncat! de molii- Unciul
=ernon i 7!tua 2etunia se duser! s! se culce )n camera al!turat!,
)n timp ce <arry #u l!sat s!'i caute sin+ur cel mai moale loc de pe
duumea i s! se acopere cu cea mai mic! i mai .erpelit! p!tur!-
1urtuna era din ce )n ce mai cumplit!- <arry nu putea s! adoarm! de
#ri+ i #oame- 8#or!iturile lui Dudley erau acoperite de tunetele care
se porniser! aproape de mie3ul nop(ii- 2e cadranul ceasului de la
)nceietura dolo#an! a lui Dudley, <arry %!3u c! peste 3ece minute
se #!cea ora dou!spre3ece- =edea cum 3iua lui de natere se apropia
cu #iecare tic!it al ceasului i se )ntre,a dac! o s!'i aduc! aminte
cine%a- Oare unde era acum misteriosul autor al scrisorilor4&
7ai erau )nc! cinci minute- <arry au3i un 3+omot a#ar!- 8pera s!
nu #ie acoperiul i s! nu se pr!,ueasc! asupra lor, dei pro,a,il c!
le'ar #i (inut de cald- :nc! patru minute--- 1ie ca podeaua casei lor din
Aleea Boscetelor s! #ie )n(esat! de scrisori, ca s! poat! #ura i el
una&
:nc! trei minute- Oare apa m!rii lo%ea aa puternic st$nca4&
Dou! minute- Dar ce erau 3+omotele alea4 8e s#!r$ma st$nca )n
mare4
Un minut, trei3eci de secunde--- 3ece--- nou!--- Ce'ar #i s!'l
tre3easc! pe Dudley, s!'l ener%e3e4 --- dou!--- una---
BU7& BU7&
<arry s!ri )n picioare- Cine%a ,!tea la u!&
Capitolul I=
28TRTORUL C<EILOR
BU7& se au3i iar )n u!- Dudley se tre3i i el i se ridic! )n capul
oaselor-
6 Unde e tunul4 )ntre,! el ,uim!cit-
8e au3i un 3+omot )n spatele lor i Unciul =ernon intr! )n
)nc!pere, cu o puc! )n m$n!- Acum se l!muriser! ce era )n pacetul
lun+uie(&
6 Cine e acolo4 )ntre,! el- Te a%erti3e3 c! sunt )narmat& 8e l!s!
t!cere- Apoi---
>DRAAN*&
Ua #u scoas! din ($($ni i c!3u cu 3+omot pe podea-
:n pra+ st!tea un munte de om- 1a(a )i era aproape complet
acoperit! de pletele 3,$rlite i (epoase i de ,ar,a )nc$lcit!- Doar
ocii i se %edeau din toat! claia aceea de p!r, str!lucind )n )ntuneric-
Uriaul intr! )n )nc!pere, tre,uind s! se aplece ca s! nu se
lo%easc! de ta%an- Lu! ua i o #i5! )napoi, )n ,alamale, #!r! nici un
#el de +reutate- 1urtuna de a#ar! parc! se mai potolise un pic- 8e
)ntoarse spre cei din camer! i )i pri%i cercet!tor-
6 N'am putea ,ea i noi un ceai, ce p!rere a%e(i4 A #ost o
c!l!torie tare o,ositoare---
8e )ndrept! spre canapeaua pe care Dudley )n(epenise de +roa3!-
6 1!'mi i mie loc, +r!sunule& spuse omul-
Dudley se scul! de pe canapea i se ascunse )n spatele 7!tuii
2etunia care se pitea dup! Unciul =ernon, )n+ro3it!, la r$ndul ei-
6 O, uite'l i pe <arry& #!cu namila de om-
<arry )l pri%i i %!3u )n ocii #iorosului +i+ant urma unui
3$m,et-
6 Ultima dat! c$nd te'am %!3ut nu erai dec$t o mo+$ldea(!& A,
c$t semeni cu tat!l t!u, dar ai ocii mamei&
Unciul =ernon se +$ndi s! inter%in!9
6 :(i cer s! pleci imediat de aici& Nu te'a po#tit nimeni&
6 Eine'(i +ura, Dursley, m!lai mare& )l repe3i +i+antul-
8e aplec! pe sp!tarul canapelei i smulse puca din m$inile
Unciului =ernon, o )ndoi, ca i cum ar #i #ost de cauciuc i o arunc!
)ntr'un col( al camerei-
Unciul =ernon scoase un alt ci(!it, ca al unui oarece, peste
care tocmai c!lcase cine%a din +reeal!-
6 <arry, %reau s!'(i ure3 mul(i ani, c$t mai #erici(i& Ei'am adus
ce%a, cred c! s'a cam turtit, c! am stat pe pacet din +reeal!, dar,
oricum, con(ine ce%a delicios&
8coase din ,u3unarul de la piept o cutie, cam turtit!, ce'i drept,
pe care i'o d!du lui <arry- <arry o descise cu m$ini tremur$nde-
:n!untru era un tort de ciocolat!, pe care scria ?La mul(i ani&@ din
)n+e(at! %erde'smarald-
<arry ridic! ocii spre uria, dorind s!'i mul(umeasc!, dar din
+ur! )i ieir! alte cu%inte9
6 Cine eti tu4 *i+antul cicoti9
6 E ade%!rat c! nu m'am pre3entat- Ru,eus <a+rid, p!str!torul
ceilor de la <o+Farts-
:ntinse o m$n! enorm!, )n care m$na ,!iatului se pierdu cu totul,
i i'o scutur! cu putere-
6 Ce se aude cu ceaiul4 )ntre,! el, #rec$ndu'i palmele uriae-
Nu prea tare, dac! se poate&
Ocii )i c!3ur! pe %atra +oal!, cu c$te%a resturi de pun+i de
carto#i, i se aplec! asupra c!minului- Nu %!3ur! ce #!cea, dar c$nd
se )ndep!rt!, )n c!min ardea un #oc .uc!u- Inund! )ntrea+a coli,! cu
lumina lui tremur!toare, iar <arry )i sim(i i c!ldura ,ine#!c!toare,
care )l )n%!lui, ca i cum s'ar #i cu#undat )ntr'o cad! cu ap! cald!-
<a+rid se ae3! la loc, pe so#aua care +emu su, +reutatea lui, i
)ncepu s! scoat! #el de #el de o,iecte din ,u3unarele sale9 un ceainic
de cupru, un pacet cu c$rna(i, turtit i el, c$te%a c!ni, o ti+aie i o
sticl! cu un licid de culoarea cilim,arului, din care sor,i o
)n+i(itur!, )nainte de a se apuca s! #ac! ceaiul- Cur$nd, coli,a se
umplu de mirosul c$rn!ciorilor care s#$r$iau )n #oc- Nimeni nu
scoase un cu%$nt c$t timp uriaul #!cea aceste pre+!tiri, dar, c$nd
scoase primii ase c$rn!ciori, un pic cam prea mult pr!.i(i, din ti+aie,
Dudley se #oi ner%os- Unciul =ernon spuse repede9
6 8! nu te atin+i de nimic din ce'(i d! el& Uriaul cicoti9
6 Da, ai dreptate, Dursley, e de'a.uns de +ras&
:i d!du un c$rn!cior lui <arry, care era mort de #oame- Nu mai
+ustase niciodat! ce%a at$t de +ustos- Nu'i mai putea lua ocii de la
+i+ant- :ntr'un t$r3iu, )ndr!3ni, de%enind ,rusc politicos9
6 8cu3a(i, dar tot nu tiu cine sunte(i&
*i+antul sor,i o +ur! de ceai i apoi se terse la +ur! cu dosul
m$necii-
6 8pune'mi <a+rid, toat! lumea )mi 3ice aa& ;i, (i'am spus,
sunt p!str!torul ceilor de la <o+Farts, despre care pro,a,il c'ai
a#lat---
6 Nu, nu tiu nimic& #!cu <arry- <a+rid )l pri%i surprins-
6 :mi cer scu3e, dar nu tiu& )ndr!3ni <arry-
6 8cu3e4 stri+! <a+rid i se )ntoarse #urios spre domnul i
doamna Dursley, care ar #i pre#erat s!'i )n+it! p!m$ntul, )n acel
moment- Ei ar tre,ui s!'i cear! scu3e& Am ,!nuit ce%a, c$nd am
%!3ut c! nu (i se dau scrisorile, dar ciar s! nu tii nimic--- Cum, nu
te'ai )ntre,at niciodat! unde au )n%!(at acele lucruri p!rin(ii t!i4
6 Care lucruri4 )ntre,! <arry, tot mai surprins-
6 Care4 tun! <a+rid- Ia stai pu(in---
<a+rid se scul! )n picioare i, )n #uria lui, p!rea c! umple
)ntrea+a coli,!- 1amilia Dursley se lipise cu totul de perete-
6 =rei s! spui, Dursley, c! acest ,!iat nu tie nimic despre---
despre--- A,solut nimic4
<arry se +$ndea c! <a+rid )ntinsese coarda prea mult- Cum
adic!4 Doar #usese i el la coal!, i nu a%ea note ciar aa de mici&
6 ;tiu c$te ce%a, cum s! nu tiu4 7atematic!, +eo+ra#ie---
6 Despre lumea noastr!, %reau s! spun- Lumea ta, a mea- A
p!rin(ilor t!i& spuse <a+rid, d$nd a leamite din m$n!-
6 Care lume4
<a+rid era pe punctul s! e5plode3e-
6 DUR8LEC& i3,ucni el-
Unciul =ernon murmur! ce%a, de +enul Bla',la',la, #!c$ndu'se
al, ca %arul- <a+rid se uita #ioros la el i neputincios la <arry-
6 Dar tre,uia s! (i se #i spus ce%a despre mama i tat!l t!u---
Erau #aimoi& ;i tu eti #aimos&
6 Cum4 Erau #aimoi4 8pune'mi c!'i aa& ;tiam eu& Te ro+,
po%estete'mi&
6 ;tiu i eu4& #!cu <a+rid, trec$ndu'i m$na prin p!r i
pri%indu'l a,sent pe <arry- ;i ciar nu tii cine suntem noi4
Brusc, Unciul =ernon )i redo,$ndi %ocea9
6 8top& Nici un cu%$nt mai mult& :(i inter3ic s!'i spui mai
multe&
Ciar i un om mai cura.os ca Unciul =ernon s'ar #i #!cut mic
su, pri%irea #urioas! a lui <a+rid- C$nd %or,i, #iecare sila,! era
)nc!rcat! de ur!9
6 Nu i'ai spus niciodat!4 Nimic din ce scria )n scrisoarea pe
care (i'a l!sat'o Dum,ledore4 Am %!3ut cu ocii mei c! a l!sat
scrisoarea al!turi de copil- Ai ascuns'o de el at$ta %reme4
6 8! ascund! ce4 )ntre,! <arry curios-
6 8TO2& :EI INTER>IC& url! Unciul =ernon- 7!tua 2etunia
sc!p! un stri+!t de +roa3!-
6 O, duce(i'%! )n%$rtindu'%!& Am$ndoi& <arry--- eti %r!.itor&
8e l!s! o t!cere de moarte- 8e au3eau numai 3+omotele m!rii i
ale %$ntului-
6 8unt un--- ce4 stri+! <arry-
6 =r!.itor, asta am spus& #!cu <a+rid i se l!s! iar pe canapea,
care se a#und! i +emu i mai tare- ;i )nc! unul al nai,ii de ,un&
7ama i tat!l t!u te'au instruit pu(in, c$t ai stat cu ei& Cu o mam! i
un tat! ca ai t!i, nici nu se putea alt#el& Dar cred c! a %enit timpul s!'
(i citeti scrisoarea&
<arry )ntinse m$na s! ia )n s#$rit scrisoarea scris! pe
per+amentul +!l,ui, trimis! pe adresa9
Domnului <arry 2otter
Coli,a de pe pla.!, parter
:n lar+ul m!rii-
8coase scrisoarea i citi9
<O*HART8, ;COALA DE 7A*IE, 1AR7ECE ;I
=RAITORII
Director9 Al,us Dum,ledore
/decorat cu Ordinul 7erlin, Clasa I,
7are =r!.itor, =$rcolac';e#,
7a+ician 8uprem,
Con#edera(ia Interna(ional! a =r!.itorilor0
Dra+! domnule 2otter,
A%em deose,ita pl!cere s! %! in#orm!m c! a(i #ost acceptat la
<o+Farts, ;coala de 7a+ie, 1armece i =r!.itorii- Al!turat, %!
trimitem o list! cu tot ecipamentul i c!r(ile necesare- ;coala )ncepe
la J septem,rie- Atept!m ,u#ni(a dumnea%oastr!, nu mai t$r3iu de
LJ iulie a-c-
Cu deose,it! considera(ie,
7iner%a 7c*ona+all
Director Ad.unct
:n mintea lui <arry e5plodar! 3eci de )ntre,!ri, ca nite #ocuri de
arti#icii- Nu se ot!ra ce )ntre,are s! pun! mai )nt$i- Dup! c$te%a
clipe de neot!r$re, )ntre,!9
6 Ce %rea s! spun! cu ,u#ni(a mea4
6 2e toate *or+onele& Cum de'am uitat4 stri+! <a+rid,
,!t$ndu'se peste #runte, cu o #or(! care ar #i do,or$t un cal i o
c!ru(!-
Dintr'un alt ,u3unar al .acetei sale, scoase o ,u#ni(! ade%!rat!,
care (inea )n cioc un sul de per+ament i o pan! de scris- <a+rid o lu!
i, sco($nd lim,a printre din(i, m$3+!li cu +reu ce%a pe per+ament-
<arry reui s! citeasc!, dei %edea scrisul r!sturnat9
8timate domnule Dum,ledore,
Am )nm$nat scrisoarea lui <arry- :l duc m$ine s!'i ia toate cele
necesare- Aici, %remea e +roa3nic!- 8per c! sunte(i ,ine-
Cu stim!, <a+rid
<a+rid )n#!ur! la loc sulul, )l le+! de piciorul ,u#ni(ei, iei la
u! i o trimise )n noaptea #urtunoas!- 8e )ntoarse i se reae3!, cu un
aer a,solut natural, ca i cum ce #!cuse era ce%a #oarte normal, ca i
cum ar #i %or,it la tele#on&
<arry )i d!du seama c! r!m!sese cu +ura c!scat! i o )ncise
repede-
6 Unde r!m!sesem4 )ntre,! <a+rid, dar )n acel moment,
Unciul =ernon, )nc! al, de spaim!, )naint! spre #oc-
6 Nu mer+e nic!ieri& reui el s! articule3e- <a+rid se )ncrunt!-
6 <m, tare a %rea s! %!d cum )l oprete un :ncuiat& 3ise el,
dispre(uitor-
6 Un ce4 )ntre,! <arry amu3at-
6 Un :ncuiat& Aa le 3icem noi !stora care a,ar n'au s! #ac!
%r!.i& ;i )mi pare tare r!u de tine c! ai #ost ne%oit s! tr!ieti printre
cei mai mari :ncuia(i de pe acest p!m$nt&
6 C$nd l'am acceptat printre noi, am .urat s! punem cap!t
oric!ror aiureli de +enul !sta& spuse Unciul =ernon- Am .urat s!
st$rpim )n el orice #el de ast#el de )nclina(ie&
Au3i, %r!.itor&
6 ApG tiut4& A(i tiut c! sunt--- %r!.itor4 se mir! <arry-
6 8i+ur c! am tiut& stri+! 7!tua 2etunia- Cum s! nu tim,
dac! sor!'mea era cine era4 ;i ea a primit o ast#el de scrisoare i s'a
dus la coala aia, de unde %enea )n #iecare %acan(! cu ,u3unarele
pline de picioare de ,roasc! i cu ele prescim,a cecu(ele )n
oareci& Numai eu tiam ce este cu ade%!rat9 un monstru, o
ciud!(enie& Una, dou!, )i au3eai pe mama i pe tata9 Lily )n sus, Lily
)n .os, nu mai puteau de m$ndrie c! a%eau o %r!.itoare )n #amilie&
8e opri s!'i mai tra+! su#larea, apoi continu! s! turuie, ca i
cum toat! %ia(a ateptase acest prile. s!'i %erse #ocul9
6 La coala de %r!.itori l'a cunoscut pe 2otter !la, cu care s'a
m!ritat i a plecat de'acas!& Te'au a%ut pe tine i am tiut
)ntotdeauna c! i tu o s! #ii ca ei, tot aa de--- anormal& Apoi, a #ost,
scu3!'m!, c!s!pit! i noi ne'am pomenit cu tine pe cap&
<arry se #!cuse al, la #a(!9
6 C!s!pit!4 7i'a(i spus c! a murit )ntr'un accident de main!&
6 ACCIDENT DE 7A;IN& url! <a+rid, ridic$ndu'se de pe
canapea i #!c$ndu'i pe cei trei Dursley s! se #ac! iar una cu
peretele- Cum ar #i putut o simpl! main! s!'i omoare pe Lily i
Aames 2otter4 Este o ruine& Un scandal& <arry 2otter s! nu
cunoasc! ade%!rul, c$nd el e un erou pentru copiii din lumea
noastr!&
6 Dar ce s'a )nt$mplat4 nu sc!p! <arry prile.ul s! )ntre,e- 1uria
disp!ru ,rusc de pe #a(a lui <a+rid, )n locul ei ap!r$nd )n+ri.orarea-
6 Nu m! ateptam ciar la aa ce%a, r!spunse <a+rid, c$nd
pro#esorul Dum,ledore mi'a spus c! s'ar putea s! am pro,leme s! te
aduc- Nu'mi )ncipuiam c! nu tii nimic--- A, <arry, nu tiu dac! eu
sunt cel indicat s!'(i spun! toate astea, dar cred c! nu te po(i duce la
coal! #!r! s! tii&
Le arunc! o pri%ire crunt! Unciului =ernon i 7!tuii 2etunia-
6 O s!'(i spun at$t c$t tiu i eu, c! nu tiu ciar tot, multe sunt
)n%!luite )n mister---
8e ae3! pe canapea, pri%i c$te%a clipe la #oc i 3ise9
6 Totul )ncepe cu cine%a, pe nume--- Dar e incredi,il c! nu'i tii
nici numele, to(i cei din lumea noastr! )l tiu&
6 Numele cui4
6 Ei ,ine, nu'mi place s!'i spun numele, dac! pot s!'l e%it-
Nim!nui nu'i place-
6 De ce4
6 7ii de %$rcolaci, <arry, oamenii )nc! se mai tem- E #oarte
+reu s!'(i e5plic--- %e3i, tu, era un %r!.itor care--- a de%enit r!u, at$t
de r!u c$t )(i po(i ima+ina tu, ,a i mai r!u& Numele lui era---
<a+rid )n+i(i )n sec, dar cu%intele re#u3ar! s! se #ac! au3ite-
6 Nu, nu pot s!'l pronun(& Cap'de'7ort, na& se )n#ior! <a+rid-
8! nu m! mai #aci s!'l spun a doua oar!- Ei ,ine, acum dou!3eci de
ani, acest--- %r!.itor c!uta s! )i atra+! pe c$t mai mul(i de partea lui-
;i a reuit s! atra+! destui, pe unii de #ric!, pe al(ii, #iindc! doreau i
ei pu(in din puterea lui- ;i a%ea puteri nem!surate& Urmar! 3ile
ne+re- Nu mai tiai )n cine s! ai )ncredere, cu cine s! te
)mprieteneti--- 8e )nt$mplau lucruri +roa3nice- C$ti+a tot mai mult
teren- Cine i se )mpotri%ea, era eliminat- Ori,il& Ultimul loc si+ur era
coala de la <o+Farts- Dum,ledore era sin+urul de care se temea
;tim'Noi'Cine- Nu )ndr!3nea s! se atin+! i de coal!- Oricum, nu )n
acel moment- 7ama i tat!l t!u erau cei mai ,uni %r!.itori pe care i'
am cunoscut %reodat!- 2rimii la coal!, pe %remea lor& E de mirare
c! ;tim'Noi'Cine nu a )ncercat s!'i atra+! de partea lui- 2ro,a,il din
cau3! c! tia c! sunt #oarte apropia(i de Dum,ledore, ca s!'i
doreasc! s! ai,! de'a #ace cu ma+ia nea+r!- 8au a cre3ut c! )i poate
con%in+e sau a %rut s!'i )nl!ture din cale--- Tot ce se tie este c!,
acum 3ece ani, )ntr'o noapte de <alloFeen, a ap!rut ca din senin la
poarta casei %oastre- Tu a%eai doar un anior i--- i---
<a+rid se opri, scoase o ,atist! mare i )i su#l! nasul, cu un
3+omot ca de a%erti3or de cea(!&
6 8cu3!'m!, dar i'am cunoscut pe p!rin(ii t!i, cei mai
cumsecade oameni care au e5istat %reodat!--- :n #ine, ;tim'Noi'Cine
i'a ucis pe am$ndoi i a )ncercat s! te omoare i pe tine- =roia s!
scape de to(i din #amilia ta sau, cine tie, poate c! )i pl!cea s! ucid!-
Oricum, n'a reuit s! te omoare- Nu te'ai )ntre,at niciodat! de unde
ai semnul !la pe #runte4 Doar nu e o t!ietur! o,inuit!& Un ,lestem
puternic le'a %enit de ac mamei i tat!lui t!u i %'a spul,erat casa,
dar tu te'ai ales numai cu cicatricea asta& A mai omor$t i al(i c$(i%a
%r!.itori %esti(i ai timpului ' 7cBinnons, Bone, 2reFett ' dar tu, dei
,e,elu, ai supra%ie(uit& De'aia eti #aimos, <arry&
8e )nt$mpla ce%a ciudat )n mintea lui <arry, pe m!sur! ce <a+rid
)nainta cu po%estirea- =edea acum mai clar ca niciodat! acea
str!#ul+erare %er3uie i, pentru prima oar!, )i aminti un oot de r$s
cumplit-
<a+rid )l pri%ea cu triste(e-
6 Din ordinul lui Dum,ledore, te'am luat dintre ruinele casei
%oastre i te'am adus aici---
6 O +ri.! )n plus, numai neca3uri& s!ri Unciul =ernon- <arry
tres!ri- Uitase c! mai erau i ei )n coli,!- Unciului =ernon p!rea c!'
i re%enise cura.ul- 8e uita la <a+rid cu ciud! i str$n+ea pumnii-
6 Ascult! la mine, ,!iete, continu! el, accept c! e ce%a straniu
cu tine, dar nimic care s! nu poat! #i corectat cu o ,!taie 3dra%!n!-
C$t despre p!rin(ii t!i, erau ciuda(i, )ntr'ade%!r, nu pot s! ne+, dar
lumea s'ar #i descurcat mult mai ,ine #!r! ei, dup! p!rerea mea- Au
c!utat'o cu lum$narea, s'au amestecat cu tot #elul de ciuda(i- 7!
ateptam la asta, tiam c! o %or s#$ri r!u---
Nu mai apuc! s! termine, c! <a+rid s!ri ca tur,at de pe canapea,
scoase o um,rel! dintr'unul din ,u3unare, o )ndrept! spre domnul
Dursley, ca pe o sa,ie, i )i spuse9
6 Te a%erti3e3, Dursley, c! dac! mai sco(i un sin+ur cu%$nt,
unul sin+ur---
La +$ndul c! putea #i )mpuns cu um,rela +i+antului, Unciul
=ernon se #!cu mic din nou- 8e lipi de perete i amu(i-
6 Aa e mult mai ,ine, r$n.i <a+rid, r!su#l$nd din +reu i
l!s$ndu'se s! cad! pe canapeaua care de data asta se l!s! p$n! la
podea-
Dar <arry mai a%ea nenum!rate )ntre,!ri de pus9
6 Ce s'a )nt$mplat cu Cap'de--- 8cu3!'m!, cu ;tim'Noi'Cine4
6 Bun! )ntre,are& Nu se tie, a disp!rut& 8'a e%aporat& :n
aceeai noapte, )n care a )ncercat s! te omoare pe tine& Asta te'a
#!cut i mai #aimos& Asta e cel mai mare mister--- era tot mai
puternic, din 3i )n 3i, atunci de ce s'a #!cut ne%!3ut4 Unii spun c! ar
#i murit, pa+u,!'n ciuperci, dup! p!rerea mea, al(ii, c! l'au mai
%!3ut, dar eu nu cred, #iindc! cei care erau cu el s'au )ntors, unii, ca
dup! o lun+! trans!- Dac! tr!ia, de ce s'ar mai #i )ntors !ia la noi4&
Cei mai mul(i dintre noi cred c! e pe unde%a, dar i'a pierdut
puterile- Ce%a din tine, <arry, l'a #!cut s! de%in! sla,- :n acea
noapte, s'a )nt$mplat ce%a, nu se tie ce, un am!nunt, pe care el nu l'
a luat )n calcul-
<a+rid )l pri%i cu admira(ie i respect, dar <arry, departe de a se
sim(i m$ndru i #latat, credea cu t!rie c! <a+rid se )nela amarnic-
=r!.itor4 El4 El, care toat! %ia(a a #ost )n+iontit de Dudley i
pri+onit de 7!tua 2etunia i Unciul =ernon--- Dac! era %r!.itor, cu
ade%!rat, cum de nu se trans#ormau )n ,roate r$ioase, de #iecare
dat! c$nd )l sup!rau sau )l )ncuiau )n nia lui4 Dac! )l )n%insese pe
cel mai puternic %r!.itor, cum se #!cea c! Dudley d!dea mereu de'a
dura cu el, ca i cum ar #i #ost o min+e de #ot,al4
6 <a+rid, cred c! te )neli, nu se poate s! #iu %r!.itor&
6 Da4 Aa cre3i4 Ce, nu (i s'a )nt$mplat s! se petreac! )n .urul
t!u lucruri ciudate, )n momentele c$nd (i'era mai #ric! sau erai #oarte
sup!rat4
<arry )i pironi pri%irea la #oc- Da, dac! se +$ndea mai ,ine---
toate lucrurile stranii care )i )nne,uneau pe uncii lui se )nt$mplaser!
)n momentele )n care era #urios sau speriat--- c$nd era #u+!rit de
+aca lui Dudley, reuise cum%a s! scape, sau c$nd )i era ruine s! se
duc! la coal! cu p!rul ciuntit de 7!tua 2etunia, acesta )i crescuse
la loc peste noapte--- Ciar ultima )nt$mplare, c$nd era #urios c!'l
)m,r$ncise Dudley din #a(a %itrinei cu arpele ,oa, nu disp!ruse
+eamul de la %itrina arpelui, spre +roa3a lui Dudley4 <arry )l pri%i
pe <a+rid i 3$m,i- <a+rid radia de #ericire-
6 =e3i4 #!cu <a+rid- Ascult!'m! pe mine, o s!'i uimeti pe to(i
la coal!&
Dar Unciul =ernon nu a%ea de +$nd s! se predea #!r! lupt!-
6 Nu (i'am spus c! nu mer+e la nici o coal!4 uier! el- 7er+e
la 8toneFall <i+ i tre,uie s!'mi mul(umeasc! pentru asta& Am citit
i eu scrisoarea )n care se spunea c! are ne%oie de tot #elul de prostii9
c!r(i de %r!.i, ,a+ete #ermecate sau---
6 Dac! %rea el s! mear+!, un :ncuiat ca tine, mare i prost, nu o
s!'l poat! opri, )n nici un ca3& se )n#urie <a+rid- 8!'l opreti tu pe
#iul lui Lily i al lui Aames s! mear+! la <o+Farts& Ce +lum! ,un!&
Nu eti )n toate min(ile& I s'a p!strat un loc la cea mai ,un! coal! de
%r!.itori i ma+icieni )nc! de c$nd s'a n!scut& O s! #ie pentru prima
oar! cu tineri de ni%elul lui i o s! ai,! cel mai ,un dasc!l, pe Al,us
Dum,ledore&
6 NU DAU UN BAN 2ENTRU CA 8'L :N=EEE CINE
;TIE CE 8ONAT 7A*II ;I =RAITORII& url! Unciul =ernon-
*ata& Unciul =ernon )ntinsese coarda prea mult& <a+rid lu!
um,rela i o )n%$rti pe deasupra capului Unciului =ernon-
6 Niciodat!, au3i4 NICIODAT, s! nu'l mai insul(i pe Al,us
Dum,ledore )n #a(a mea& Ai )n(eles4 )i iei din #ire <a+rid-
<a+rid scim,! direc(ia um,relei, orient$nd'o spre Dudley,
sclipi un mic #ul+er %iolet, se au3i ce%a, ca o pocnitoare, i )n
secunda urm!toare, Dudley url! de durere, (in$ndu'se cu m$inile de
#undul lui mare i +ras- C$nd se )ntoarse, toat! lumea %!3u, ieind
printr'o cr!p!tur! a pantalonilor, o codi(! mic! i r!sucit!, de
purcelu& Unciul =ernon scoase un urlet de +roa3! i )i )mpinse
#amilia )n cealalt! camer!, )nci3$nd ,ine ua dup! ei-
<a+rid pri%i spre um,rela sa, )i m$n+$ie ,ar,a (epoas! i spuse
ruinat9
6 Nu tre,uia s!'mi ies aa tare din #ire--- Dar dac! n'a )n(eles de
%or,! ,un!--- ;i apoi, Dudley sem!na aa de ,ine cu un purcel, c!
mi'a %enit ideea cu coada--- Ei'a r!m$ne dator dac! n'ai pomeni
nim!nui despre incidentul !sta, )l ru+! el pe <arry, pri%indu'l pe su,
spr$ncene- Nu ar tre,ui s! #ac %r!.i, ca s! 3ic aa--- 7i s'a permis s!
#ac doar mici--- trucuri, ca s! pot s!'(i aduc (ie scrisoarea, de'aia am
reuit aa ,ine s! %! urm!resc peste tot&
6 De ce nu tre,uie s! #aci %r!.i4 )ntre,! <arry-
6 2!i, am #ost i eu la coala asta, dar am #ost e5matriculat )n
anul trei, dac! %rei s! tii ade%!rul- 7i'au rupt ,a+eta )n dou! i tot
tac$mul, dar domnul Dum,ledore nu a permis s! mi se ia de tot
puterea- E5traordinar, Dum,ledore !sta&
6 ;i de ce ai #ost e5matriculat4
6 E t$r3iu i m$ine a%em o +roa3! de tre,uri, e%it! <a+rid
r!spunsul- Tre,uie s! te duc )n ora ca s! lu!m cele necesare&
:i scoase aina +roas! i +rea i )l acoperi pe <arry-
6 :n%elete'te cu ea, )i spuse el lui <arry, i s! nu te sperii dac!
mic! ce%a, am nite oricei )ntr'un ,u3unar&&&
Capitolul =
ALEEA DIA*ON
A doua 3i, <arry se tre3i cu noaptea'n cap, dar, dei )i d!dea
seama c! se #!cuse diminea(!, )i (inea ocii str$ns lipi(i- ?A #ost un
%is&@ )i spunea el- ?Am %isat c! %enise un +i+ant, pe nume <a+rid,
ca s! m! ia la coala de %r!.itori- C$nd o s! descid ocii, o s! %!d
c! sunt iar!i )n nia mea de su, sc!ri&@
Deodat!, au3i o ,!taie puternic!- ?E 7!tua 2etunia care a %enit
s! m! tre3easc!&@ )i 3ise el i inima i se str$nse dureros- Dar tot nu
descise ocii- Ce dac! era %is, #usese aa #rumos&
CIOC& CIOC& CIOC&
6 Bine, ,ine, spuse <arry a leamite, m! scol )ndat!&
8e ridic! i aina lui <a+rid c!3u la p!m$nt- Coli,a era inundat!
de lumina soarelui, #urtuna )ncetase, iar <a+rid dormea dus- La
#ereastr!, cioc!nea o ,u#ni(!, cu un 3iar )n cioc- <arry s!ri )ntr'un
picior- De #ericire, i se p!rea c! e uor ca un #ul+- 7erse )ntins la
#ereastr! i o descise- Bu#ni(a 3,ur! )n!untru i l!s! 3iarul s! cad!
deasupra lui <a+rid, care )ns! nu se tre3i- Bu#ni(a nu se l!s! i
)ncepu s!'l tra+! pe <a+rid de m$nec!-
6 De ce nu'l lai s! doarm!4 3ise <arry, )ncerc$nd s! o alun+e,
dar aceasta se uit! #urios la el i continu! s! )ncerce s!'l tre3easc! pe
<a+rid-
6 <a+rid, 3ise <arry, ,u#ni(a asta---
6 2l!tete'o& morm!i <a+rid-
6 Ce s! #ac4
6 D!'i ,ani pentru 3iar- Caut! )n ,u3unarul meu- <aina lui
<a+rid p!rea c! e #!cut! numai din ,u3unare, )n care se +!seau
le+!turi de cei, cu(itae, ,uc!(ele de s#oar!, ,om,oane de ment!,
plicule(e de ceai--- A, )n s#$rit& <arry scoase un pumn de monede
ciudate-
6 D!'i M cnu(i&
6 Cnu(i4&
6 7onedele alea mici, de ,ron3---
<arry num!r! cinci monede de ,ron3, iar ,u#ni(a ridic!
picioruul pentru ca <arry s! pun! monedele )n pun+u(a din piele,
le+at! de picior- Apoi 3,ur! prin #ereastra descis!-
Dup! ce c!sc!, <a+rid se scul! )n capul oaselor i se )ntinse-
6 A%em multe de #!cut a3i, <arry, 3ise el- Cel mai ,ine ar #i s!
te duc )nt$i la Londra s! lu!m tot ce'(i tre,uie pentru coal!&
<arry )ntorcea pe toate p!r(ile monedele +!site )n ,u3unarul lui
<a+rid i le cerceta cu mult! aten(ie- :i trecu ce%a prin minte care )i
cam de3um#l! ,alonul pe care )l sim(ise )n piept de la %enirea lui
<a+rid-
6 <a+rid--- '7m4
6 Eu--- nu am nici un ,an--- i--- l'ai au3it pe Unciul =ernon---
nu %rea s!'mi pl!teasc! coala---
6 Nu'(i #ace +ri.i din pricina asta, 3ise <a+rid, sc!rpin$ndu'se
)n cap- Ce, cre3i c! p!rin(ii t!i nu (i'au l!sat nimic4
6 Da, dar dac! totul a #ost distrus---
6 Doar nu'i (ineau aurul )n cas!, ,!iete& Nuu& 2rima dat!, ne
oprim la *rin+otts, Banca =r!.itorilor- Ia i tu un c$rn!cior, sunt ,uni
i reci& ;i cred c! n'o s! spui nu la o #elie de tort--- Eu, unul, de'a,ia
atept&
6 =r!.itorii au ,!nci4
6 Una doar- *rin+otts- Condus! de spiridui- <arry sc!p! din
m$n! ,ucata de c$rnat-
6 8piridui4&4
6 Da, i ar tre,ui s! nu #ii )n toate min(ile s! )ncerci s! .e#uieti
,anca, ascult!'m! pe mine& 8! nu te pui niciodat! cu spiriduii,
<arry& *rin+otts este cel mai si+ur loc, )n a#ar! de <o+Farts,
pro,a,il- Oricum, tot tre,uia s! mer+ la ,anc!, s! re3ol% nite
pro,leme de'ale domnului Dum,ledore, le+ate de coal!-
:ntotdeauna apelea3! la mine pentru tre,urile mai importante& 3ise
<a+rid m$ndru- Aa cum a #ost i atunci c$nd te'am adus pe tine la
:ncuia(ii de Dursley- =e3i tu, are mult! )ncredere )n mine& *ata4 Te'
ai pre+!tit4 8! mer+em&
<arry )l urm! pe <a+rid p$n! )n %$r#ul st$ncii- Cerul se #!cuse
senin, iar marea sclipea su, ra3ele soarelui- B!rcu(a )nciriat! de
Unciul =ernon era tot acolo, cu o +roa3! de ap! pe #und, de la
#urtuna din noaptea trecut!-
6 Cum ai a.uns aici4 )ntre,! <arry, rotindu'i ocii dup! alt!
,arc!-
6 Am 3,urat& r!spunse <a+rid-
6 Ai 3,urat4
6 Dar o s! plec!m cu asta, nu tre,uie s! mai #olosesc %r!.i,
acum c! te'am +!sit&
8e ae3ar! )n ,arc!, <arry neput$ndu'i de3lipi ocii de la
<a+rid, ima+in$ndu'i )n #el i cip cum putea acesta s! 3,oare-
6 E o prostie s! %$sleti, totui, 3ise <a+rid, arunc$ndu'i lui
<arry una dintre pri%irile sale pie3ie- Dac! o s!--- +r!,esc lucrurile
pu(in, n'o s! m! spui domnului Dum,ledore, nu4
6 8i+ur c! nu& s!ri <arry, dornic s! mai %ad! i alte %r!.itorii-
<a+rid )i descise din nou um,rela, ,!tu de dou! ori pe una
dintre laturile ,!rcii i aceasta porni )n %ite3! spre mal-
6 De ce spuneai c! tre,uie s! nu #ii )n toate min(ile ca s!
.e#uieti Banca =r!.itorilor4
6 Blesteme, #armece---, 3ise el, )n timp ce'i desp!turea 3iarul-
8e 3ice c! sei#ul cel mare este p!3it de dra+oni- ;i apoi, tre,uie s!
tii cum s! a.un+i acolo- *rin+otts este la mare ad$ncime unde%a, )n
su,solul Londrei, mori de #oame pe drumul dus')ntors, ciar dac! ar
reui cine%a s! pun! m$na pe ce%a-
<arry se +$ndea )n linite la toate astea, )n timp ce <a+rid )i
citea 3iarul, ?2ro#etul 3ilei@- <arry )n%!(ase de la Unciul =ernon c!
oamenii tre,uiesc l!sa(i )n %oia lor, c$nd citesc 3iarul, dar )i %enea
#oarte +reu s! #ac! lucrul acesta, deoarece a%ea o mul(ime de
)ntre,!ri de pus-
6 7inisterul 7a+iei )ncurc! lucrurile, ca de o,icei, morm!i
<a+rid, )ntorc$nd #oaia-
6 E5ist! un 7inister al 7a+iei4 )ntre,! <arry, #!r! s! se mai
poate a,(ine-
6 8i+ur& :l %or pe Dum,ledore la minister& Cred i eu& Dar el a
re#u3at s! p!r!seasc! <o+Farts, aa c! l'au numit pe ,!tr$nul
Cornelius 1ud+e- Aa, de #orm!, ,ine)n(eles& Acum ,u#ni(ele lui o
s!'l s$c$ie )n #iecare diminea(! pe domnul Dum,ledore, pentru
di%erse s#aturi-
6 Dar cu ce se ocup! 7inisterul 7a+iei4
6 2rincipala lui sarcin! este s! p!stre3e secretul c! mai e5ist!
)nc! %r!.itori i ma+ie, ca nu cum%a s! a#le :ncuia(ii&
6 Dar de ce4
6 De ce4 Crede'm!, <arry, to(i ar c!uta solu(ii ma+ice la toate
pro,lemele lor& Nu, s! ne lase )n pace, s! i le re3ol%e sin+uri&
:n acel moment, ,arca se opri uor la mal- <a+rid )i )mp!turi
3iarul, str$nse um,rela i urcar! pe (!rm-
Trec!torii micului ora se ol,au la <a+rid, )n timp ce se
)ndreptau spre +ar!- <arry )i )n(ele+ea prea ,ine- <a+rid, nu numai
c! era de dou! ori mai mare ca oricare dintre ei, dar i +esticula,
ar!t$nd spre #el de #el de lucruri o,inuite pentru ceilal(i, cum ar #i
aparatele de ta5at din parc!ri, spun$nd )n +ura mare9
6 =e3i, <arry, ce in%entea3! :ncuia(ii !tia4
6 <a+rid, )ntre,! <arry, +$#$ind un pic, spuneai c! sunt dra+oni
la *rin+otts4
6 Aa se spune--- 7i'ar pl!cea s! am un dra+on&
6 Ei'ar pl!cea4
6 Da, de mic mi'am dorit unul&
A.unser! la +ar!, unde a#lar! c! pleca un tren spre Londra )n
cinci minute- <a+rid care nu se descurca prea ,ine cu ?,anii
:ncuia(ilor@, cum spunea el- :i d!du ,ancnotele pe care le a%ea lui
<arry, ca s! cumpere el ,ilete-
:n tren, oamenii se 3+$ir! la <a+rid, mai mult ca oriunde- <a+rid
st!tea pe dou! locuri i cosea ce%a care sem!na cu un uria cort de
circ, de culoare +al,en!-
6 Ai luat i scrisoarea, <arry4 )ntre,! <a+rid, )n timp ce
num!ra cus!turile-
<arry se scotoci prin ,u3unare i )i ar!t! scrisoarea-
6 1oarte ,ine& Con(ine lista cu tot ce ai ne%oie&
<arry mai +!si, )ntr'ade%!r, un ,ile(el, pe care nu'l %!3use )n
noaptea trecut!- :l desp!turi i citi9
<O*HART8, ;COALA DE 7A*IE, 1AR7ECE ;I =RAITORII
Uni#orm!
2rimul an de studiu
J- L ro,e o,inuite, pentru munca de 3i cu 3i /ne+re0
N- J coi# (u+uiat /ne+ru0, care se poart! 3iua
L- J perece de m!nui de protec(ie /din piele de dra+on sau ce%a
asem!n!tor0
"- J ain! de iarn! /nea+r!, cu +arnituri ar+intii0
CREI9
To(i studen(ii tre,uie s! ai,! c$te un e5emplar din urm!toarele
titluri9
7anual'8tandard de %r!.i /Treapta I0, de 7iranda
;oim timid
Istoria ma+iei, de 8maranda <ocuspocus
Teoria ma+iei, de Adal,ert Cl!tit!
*idul )ncep!torului )n ale trans#i+ur!rii, de Emeric =..t
O mie de ier,uri i ciuperci ma+ice, de 1ilida 8por
2ra#uri i po(iuni ma+ice, de Arsenius Otr!%itus
Animale #antastice i unde se )nt$lnesc ele, de NeFt
8alamand!
7a+ia Nea+r!9 un +id de autoap!rare, de Ouentin ;tietot
ALTE EC<I2A7ENTE9
J ,a+et! ma+ic!
J ceaun %r!.it /din cositor0
J set de epru,ete de sticl! sau cristal
J telescop
J ,alan(! de alam!
8tuden(ii tre,uie s! aduc! o ,u#ni(! sau o pisic! sau o ,roasc!-
2RINEILOR LI 8E 2UNE :N =EDERE 8 NU';I LA8E
CO2III LA ;COAL CU 7TURILE DE ACA8&
6 ;i putem s! cump!r!m toate astea la Londra4 )ntre,! <arry,
uimit-
6 Da, dac! tim de unde&
I
<arry nu mai #usese niciodat! la Londra- Dei <a+rid tia
)ncotro mer+e, se %edea prea ,ine c! nu era o,inuit s! a.un+! acolo
pe calea o,inuit!- 8e )n(epeni )n ,ariera de trecere de la metrou, de
la controlul ,iletelor, i se pl$nse )n +ura mare c! locurile erau prea
)n+uste i c! trenul mer+ea prea )ncet-
6 Nu tiu cum se pot descurca :ncuia(ii #!r! %r!.itorii, 3ise el )n
timp ce o scar! rulant!, )n stare .alnic!, )i duse la supra#a(!, )ntr'o
strad! pe care se )niruiau ma+a3ine, unul l$n+! altul-
<a+rid era aa mare, c! n'a%ea pro,leme s! se descurce )n
mul(ime, to(i se d!deau la o parte din calea lui- <arry nu tre,uia
dec$t s! se (in! #oarte aproape de el- Au trecut pe l$n+! li,r!rii i
ma+a3ine de mu3ic!, restaurante i cinemato+ra#e, dar nic!ieri nu se
%indeau o,iecte de ma+ie- Era o strad! o,inuit!, numai cu oameni
o,inui(i- Oare o,iectele de %r!.itorie erau pe unde%a, prin su,sol4
E5istau, )ntr'ade%!r, ma+a3ine care s! %$nd! c!r(i de %r!.i i co3i de
m!tur!4
Oare nu era totul o #ars! +rosolan!, pe care i'o copsese #amilia
Dursley4 Nu, era imposi,il, ei n'a%eau nici cel mai mic sim( al
umorului& Dei multe din cele spuse de <a+rid erau +reu de cre3ut,
uriaul )i inspira mult! )ncredere-
6 Aici e& spuse <a+rid i se opri )n #a(a unui ma+a3in- 1aimosul
?Ceaunul cr!pat@&
Era un ma+a3in micu( i s!r!c!cios, care sem!na cu un ,ar de 3i,
de #apt- Dac! nu i l'ar #i ar!tat <a+rid, putea s! treac! pe l$n+! el i
s! nu'l %ad!- Oamenii treceau +r!,i(i pe l$n+! el i nu'i aruncau nici
o pri%ire-
Era #lancat de un ma+a3in de mu3ic! i de o mare li,r!rie care )(i
luau ocii- De #apt, <arry a%ea strania ,!nuial! c! numai el i
<a+rid )l puteau %edea- :nainte de a a%ea timp s!'i )mp!rt!easc!
lucrul acesta lui <a+rid, uriaul )l )mpinse )n!untru-
2entru un loc aa #aimos era cam )ntunecat i s!r!c!cios- C$te%a
#emei ,!tr$ne st!teau )ntr'un col( i ,eau %iinat!, iar una dintre ele
tr!+ea dintr'o pip! lun+!- Un omule( cu un coi# (u+uiat %or,ea cu
,armanul, cu un cap complet cel, sem!n$nd cu o mare alun! de
cauciuc- >um3etul de %oci se opri c$nd intrar! ei- To(i p!reau s!'l
cunoasc! pe <a+rid- :i #!ceau cu m$na i )i 3$m,eau, iar ,armanul se
)ntinse dup! un paar i )l )ntre,!9
6 Ca de o,icei, <a+rid4
6 Nu pot, Tom, am %enit cu tre,uri, re#u3! <a+rid, pun$ndu'i
m$na uria! pe um!rul lui <arry i #!c$ndu'i +enuncii s! se )ndoaie
su, +reutate-
6 7ii de #ul+ere& Nu se poate& E--- E ciar el4 Linitea se #!cu
i mai pro#und!-
6 8! tr!ieti, <arry 2otter, ce onoare pentru mine& mai 3ise
,armanul-
8e repe3i a#ar! de dup! ,ar i, cu ocii )n lacrimi, str$nse cu
putere m$na lui <arry-
6 Bine c! te'ai re)ntors printre noi, domnule 2otter, ,ine ai
%enit&
<arry nu tia ce s! spun!- Toat! lumea se uita la el-
1emeia cu pipa pu#!ia din ea, #!r! s!'i dea seama c! se stinsese-
<a+rid nu mai putea de m$ndrie-
Apoi, se au3i un 3+omot de scaune $riite pe podea i toat!
lumea se adun! )n .urul lui, c!ut$nd s! dea m$na cu el-
6 Doris CrocD#ord, domnule 2otter, nu credeam s! apuc s! %!
cunosc %reodat!&
6 Domnule 2otter, sunt aa de m$ndru--- at$t de m$ndru&
6 :ntotdeauna mi'am dorit s! dau m$na cu dumnea%oastr!, sunt
aa de emo(ionat&
6 :nc$ntat, domnule 2otter, nici nu %! pot spune c$t sunt de
#ericit- Numele meu este Dedalus Di++le&
6 ='am mai %!3ut o dat!, ='a(i )nclinat )n #a(a mea, )ntr'un
ma+a3in, 3ise <arry-
Coi#ul lui Dedalus Di++le se rosto+oli pe .os, at$t de emo(ionat
era posesorul lui-
6 :i amintete& stri+! acesta, pri%indu'i pe to(i, )nc$ntat- A(i
au3it4 :i amintete de mine&
<arry le str$nse m$inile tuturor de mai multe ori- Doris
CrocD#ord nu se mai s!tura&
Un t$n!r palid )i #!cu loc )n #a(!, %i3i,il emo(ionat- :ncepuse s! i
se 3,at! ciar i un oci-
6 2ro#esorul Ouirrell& stri+! <a+rid- <arry, uite unul dintre
pro#esorii pe care o s!'i ai la coal!&
6 2'2'2'2otter, se ,$l,$i Ouirrell de emo(ie- N'N'Nici nu p'pot
s!'(i spun c'c'ce emo(ionat sunt&
6 Dar ce preda(i dumnea%oastr!, domnule pro#esor4 )ntre,!
<a+rid-
6 A'A'Ap!rare contra 7'7a+iei N'Ne+re& murmur! pro#esorul
Ouirrell, ca i cum nu i'ar #i #!cut mare pl!cere nici m!car s! se
+$ndeasc! la acel lucru- D'D'Dar dumnea%oastr!, n'nu a%e(i m'mare
ne%oie de asta, nu'i aa4 B'B!nuiesc c! a(i %'%enit s! %! lua(i c'cele
n'necesare- ;i eu am %'%enit s! )mi c'c'cump!r o carte d'despre %'
%ampiri&
Numai +$ndul )l #!cu pe pro#esorul Ouirrell s! se cutremure-
Dar ceilal(i nu'l l!sar! pe pro#esorul Ouirrell s! se ,ucure numai
el de pre3en(a lui <arry- De'a,ia dup! 3ece minute, <arry reui s! se
desprind! de ei- :n cele din urm!, <a+rid ridic! +lasul, ca s! se #ac!
au3it-
6 8! mer+em, <arry, mai a%em o mul(ime de tre,uri& 3ise el,
plin de importan(!-
Doris CrocD#ord )i mai str$nse m$na pentru ultima oar!, iar
<a+rid )l conduse pe <arry )ntr'o curticic!, )n spatele ,arului,
)ncon.urat! de 3iduri )nalte i unde nu se a#la nimic )n a#ar! de nite
cutii de +unoi i c$te%a ,uruieni-
<a+rid )i #!cu lui <arry cu ociul-
6 Ei'am spus c! eti #aimos& Ai %!3ut4 3ise el m$ndru- Ciar i
pro#esorul Ouirrell tremura de emo(ie- D'apoi, el cam tremur! tot
timpul---
6 De ce e aa de a+itat4
6 Bietul de el& O minte str!lucit!& 8e descurca e5celent )n
munca lui de cercetare, p$n! )ntr'o 3i, c$nd i'a luat o pau3! de un
an, s! #ac! nite e5perimente--- 8e spune c! a )nt$lnit nite %ampiri
)ntr'o p!dure i a a%ut ce%a pro,leme s! scape de Ba,a Cloan(a---
Bietul de el, de atunci nu mai e cum a #ost& 8e teme de studen(i, de
propria materie pe care o pred!, de--- A, unde mi'e um,rela4
=ampiri4 Ba,a Cloan(a4 <arry )i sim(i capul )n%$rtindu'i'se- :n
acest timp, <a+rid num!ra c!r!mi3ile de deasupra unei cutii de
+unoi-
6 Trei )n sus--- dou! la dreapta---, murmura el- Aici& D!'te la o
parte, <arry&
Cioc!ni de trei ori cu um,rela lui )n acel punct- C!r!mida atins!
)ncepu s! se mite, iar )n mi.locul ei ap!ru o +aur! care se m!ri i se
tot m!ri, p$n! se #!cu su#icient de mare ciar i pentru <a+rid, i
am$ndoi trecur! dincolo de 3id, pe o str!du(! )ntortoceat!, care
cotea la st$n+a, disp!r$nd din %edere-
6 Bine ai %enit pe Aleea Dia+on& )i 3ise <a+rid-
>$m,i, c$nd %!3u c$t era <arry de uluit- B!iatul pri%i )n urma lui
i %!3u cum sp!rtura din 3id se micora %!3$nd cu ocii, p$n!
disp!ru de tot- :n locul ei r!mase numai peretele de c!r!mid!-
8oarele str!lucea puternic deasupra unui mald!r de ceaune,
)n+r!m!dite )n #a(a unui ma+a3in- Ceaune de toate tipurile i toate
m!rimile- De cupru, alam!, cositor, ar+int- Care se autoamestec!-
Re%ersi,ile, spunea o reclam!, at$rnat! deasupra unui ceaun-
6 O s! ai i tu ne%oie de unul, dar mai )nt$i s! mer+em s!
scoatem ,anii de la ,anc!-
<arry ar #i %rut s! ai,! c$t mai mul(i oci, ca s! nu'i scape
nimic- Nu mai tia la ce s! se uite mai )nt$i9 la ma+a3ine, la ce era )n
#a(a lor, la oamenii care cump!rau di%erse o,iecte- :n #a(a unei
#armacii, o #emeie plinu(! d!dea din cap nemul(umit!9
6 <m, in+rediente din #icat de dra+on, aptespre3ece stecli, suta
de +rame--- Cred c! nu sunt )n toate min(ile&
Un #$$it uor %enea dintr'un ma+a3in )ntunecat, cu un anun( )n
%itrin!9 Bu#ni(e ocioase, la Dilo+ram- Dresate sau s!l,atice- >,$rlite
sau m!t!soase- Cenuii, maronii, )nspicate sau al,e-
:n alt! parte, c$(i%a ,!ie(i, de %$rsta lui <arry, st!teau cu nasurile
lipite de %itrina unui ma+a3in i pri%eau cu .ind la co3ile de m!tur!,
e5puse acolo-
6 Uau& spuse unul, )nc$ntat- Nim,us NPPP, ultimul r!cnet& Cea
mai rapid! i cu toate dot!rile&
:n alte ma+a3ine se %indeau telescoape, ro,e, instrumente stranii
de ar+int, pe care <arry nu mai le %!3use %reodat!, ,utoaie cu spline
de lilieci i oci de (ipar, teancuri de c!r(i de %r!.i i #armece, pene i
suluri de per+ament, sticlu(e cu di#erite po(iuni ma+ice, +lo,uri de
cristal i multe altele-
6 *rin+otts& anun(! <a+rid-
A.unseser! )n #a(a unei cl!diri al,e, care le domina pe toate
celelalte- L$n+! uile din ,ron3 masi%, )m,r!cat )ntr'o uni#orm!
straco.ie, cu #ireturi aurii, st!tea un---
6 Da, !sta e un spiridu, d!du din cap <a+rid, )n timp ce treceau
pe l$n+! el, pe sc!rile al,e de piatr!-
8piriduul era cu un cap mai scund ca <arry i a%ea o #a(!
oace! i inteli+ent!- <arry mai o,ser%! c! a%ea de+ete i picioare
#oarte lun+i- A.unseser! )n #a(a altei ui, de ar+int, de data asta, pe
care erau +ra%ate cu%intele9
Intr!, str!ine, dar ia ,ine'aminte
8! lai de'o parte l!comia din minte,
C!ci cei ce iau #!r! tre,uin(!
=or pl!ti scump a lor nes!,uin(!-
Dar dac!, totui, )ndr!3neti,
2!3ea, de noi s! te #ereti&
6 Aa cum )(i spuneam, ar tre,ui s! #ii complet nes!,uit s!
)ncerci s! .e#uieti ,anca, 3ise <a+rid-
Doi spiridui )i conduser! dincolo de uile de ar+int i cei doi se
tre3ir! )ntr'un %ast ol de marmur!- =reo sut! de al(i spiridui st!teau
pe scaune )nalte, )n spatele unor mese, scriind )n re+istre mari,
c$nt!rind di%erse monede pe c$ntare de alam! sau e5amin$nd cu
lupa pietre pre(ioase- De .ur )mpre.urul olului erau alte 3eci de ui,
)n #a(a c!rora st!tea c$te un spiridu care conducea oamenii )n
)nc!perile respecti%e- <arry i <a+rid se )ndreptar! spre una dintre
mese-
6 Bun! diminea(a, se adres! <a+rid unui spiridu care p!rea
mai li,er- Am %enit s! scoatem nite ,ani din sei#ul domnului <arry
2otter-
6 A%e(i ceia, domnule4
6 Da, o a%eam pe aici, pe unde%a, spuse <a+rid i )ncepu s!
scoat! din ,u3unare tot ce a%ea )n ele-
Din +reeal!, c$(i%a ,iscui(i s#!r$ma(i a.unser! pe re+istrul
spiriduului- Acesta str$m,! din nas- <arry pri%ea cum un spiridu,
de la o mas! al!turat!, c$nt!rea nite ru,ine mari c$t nite ,uc!(i de
c!r,une )ncins-
6 Am +!sit'o& spuse <a+rid )ntr'un t$r3iu i ridic! trium#!tor )n
aer o cei(! aurie-
8piriduul o pri%i cu aten(ie c$te%a clipe-
6 Da, pare s! #ie )n ordine, admise el-
6 ;i mai am i o scrisoare de la pro#esorul Dum,ledore, spuse
<a+rid plin de importan(! i )i desceie aina la piept- :n ea este
%or,a despre depo3itul ;tii'Tu'Care, KJL-
8piriduul citi scrisoarea cu #oarte mare aten(ie-
6 Da, ,ine, 3ise el, o s! %in! cine%a s! %! conduc!- 8ocotici&
8ocotici era tot un spiridu care )i conduse la una dintre uile
care duceau unde%a, dincolo de olul %ast de marmur!-
6 Ce )nseamn! depo3itul ;tii'Tu'Care, KJL4
6 Asta nu pot s!'(i spun- E un mare secret& 3ise <a+rid
misterios- Ce%a )n le+!tur! cu academia- Dum,ledore a a%ut
)ncredere )n mine, nu pot s!'(i spun&
8ocotici descise o u! i )i po#ti s! intre- <arry, care se atepta
la o alt! sal! cu marmur!, r!mase surprins- 8e a#lau )ntr'un tunel de
trecere, luminat de tor(e aprinse- Drumul co,ora )n pant! a,rupt!, iar
pe .os se %edeau ine de cale #erat!- 8ocotici #luier! i %eni un
%a+onet, urduc!ind pe ine- 8e urcar! )n el, <a+rid cu mult!
di#icultate, i plecar! mai departe- La )nceput, str!,!tur! un la,irint
de pasa.e su,terane- <arry )ncerc! s! re(in! drumul ' st$n+a, dreapta,
dreapta, st$n+a, intersec(ie, dreapta, st$n+a ' dar p$n! la urm! pierdu
irul- =a+onetul p!rea s! tie, totui, drumul, #iindc! 8ocotici nu
inter%enea deloc- <arry str$nse ocii, c$nd un curent de aer rece )i
lo%i )n plin, dar )i descise repede, s! nu piard! nimic- La un
moment dat, %!3u la cap!tul culoarului o #lac!r! i se )ntre,! dac! nu
era %reunul dintre dra+oni- Tocmai se )ntorsese s! mai %ad! o dat!,
c$nd drumul co,or) i mai mult, dup! care tra%ersar! un lac su,teran,
unde co,orau i urcau din ta%an i din podea uriae stalactite i
stala+mite-
6 N'am tiut niciodat! e5act care sunt stalactitele i care
stala+mitele, )i stri+! el lui <a+rid-
6 A, nu'mi pune )ntre,!ri acum, simt c! mi se #ace r!u, se
%!it! <a+rid-
8e )n%er3ise, )ntr'ade%!r, la #a(!, i, c$nd %a+onetul se opri )n
cele din urm! la o u!, tre,ui s! se spri.ine de 3id, ca s!'i opreasc!
tremurul +enuncilor-
8ocotici descuie ua- Rotocoale de #um %er3ui n!%!lir! a#ar! i,
de )ndat! ce se risipi #umul, <arry r!mase mut de uimire- Erau
+r!me3i de monede aurite, coloane )nalte de ar+int i +r!m!.oare de
cnu(i de ,ron3-
6 Tot ce %e3i aici e a%erea ta& )i spuse 8ocotici lui <arry-
Al lui& Totul& Incredi,il& 2ro,a,il c! unciul lui nu tia despre
a%erea asta, #iindc! alt#el i'ar #i smuls'o c$t ai clipi- De c$te ori nu se
pl$nseser! c$t )i costa )ntre(inerea lui <arry&--- ;i )n tot acest timp,
a%erea asta, care era numai a lui, 3!cea ad$nc )n+ropat! )n su,solul
Londrei-
<a+rid )l a.ut! s! )n+r!m!deasc! o parte dintre monede )ntr'o
saco!-
6 7onedele de aur se numesc +aleoni, )i e5plic! <a+rid-
;aptespre3ece stecli de ar+int #ac un +aleon, un steclu, dou!3eci i
nou! de cnu(i, e simplu& *ata& :(i a.un+e at$t pentru un timp, restul
r!m$ne aici, )n si+uran(!-
8e )ntoarse spre 8ocotici i'i spuse9
6 ;i acum, la depo3itul ;tii'Tu'Care, KJL, dar mai )ncet, te ro+&
6 N'a%em cum, %a+onetul nu are dec$t o sin+ur! %ite3!&
Co,or$r! i mai mult- Aerul de%enea tot mai rece, drumul tot mai
)n+ust i )ntortoceat-
Treceau peste o pr!pastie su,teran! ad$nc!, iar <arry se aplec!
s! %ad! ce era .os- <a+rid )l apuc! de +uler i )l trase repede )napoi-
2e ua depo3itului KJL nu se %edea nici o +aur! )n care ar #i putut
s! )ncap! o ceie-
6 8ta(i la o parte, spuse 8ocotici cu em#a3! i atinse uor ua,
care disp!ru ca prin #armec, su, pri%irile lor- Oricine altcine%a, )n
a#ar! de noi, spiriduii de la *rin+otts, ar )ncerca acest lucru, ar #i
pur i simplu aspira(i )n!untru&
6 ;i c$t de des %eri#ica(i ce e )n!untru4 )ntre,! <arry-
6 <m, cam o dat! la 3ece ani& r!spunse 8ocotici, pri%indu'l
r!ut!cios-
:n depo3itul !sta tre,uiau s! #ie comori inestima,ile, <arry nu
mai a%ea nici un #el de )ndoial! i se atepta la tot pasul s! %ad! cel
pu(in ,i.uterii #a,uloase- Dar, spre marea lui uimire, depo3itul p!rea
+ol, la prima %edere- Apoi o,ser%! un pace(el, )n%elit )n $rtie maro
i ae3at direct pe podea- <a+rid )l lu! i )l ascunse ad$nc, )n
#aldurile ainei lui- <arry murea de curio3itate, dar tia c! nu era
ca3ul s! )ntre,e ce era )n pace(el-
6 <ai )napoi, )n %a+onetul !la in#ernal& 8! nu'mi adrese3i nici
un cu%$nt, e mai prudent s! (in +ura )ncis!, 3ise <a+rid-
I
Dup! o curs! s!l,atic!, )n %a+onet, se tre3ir! a#ar! din ,anca
*rin+otts, or,i(i de lumina soarelui- Acum, c! a%ea o mul(ime de
monede, <arry nu tia unde s! se mai opreasc! mai )nt$i- Nu era
ne%oie s! socoteasc! e5act c$(i +aleoni a%ea, #iindc! tia cu si+uran(!
c! a%ea mai mul(i ,ani dec$t a%usese el %reodat!, mai mul(i ciar de
c$(i a%ea #amilia Dursley&
6 <ai s! lu!m uni#orma )nt$i, )l )ndemn! <a+rid, )mpin+$ndu'l
spre ma+a3inul doamnei 7alDin, ?Ro,e i pelerine pentru toate
oca3iile@- <arry, te superi dac! m! duc pu(in la ?Ceaunul cr!pat@4
Am ne%oie de o t!rie, drumul !la m'a dat +ata&
<a+rid era i acum palid, aa c! <arry intr! sin+ur )n ma+a3inul
de ro,e, pu(in cam speriat, #iind pentru prima oar! c$nd tre,uia s! se
descurce sin+ur )n noua lume-
Doamna 7alDin era o %r!.itoare ,ondoac!, )m,r!cat! )n mo% i
care 3$m,ea tot timpul-
6 2entru <o+Farts, dra+ule4 8i+ur, r!spunse tot ea, #iindc!
<arry nici nu )ndr!3nea s! descid! +ura, uite acolo- De #apt, mai e
un student care tocmai pro,ea3! o ro,!&
:n spatele ma+a3inului, un t$n!r, palid i cu #a(a prelun+!, era
urcat pe un scaun, )n timp ce o %r!.itoare )i potri%ea ti%ul- :l urc! i
pe <arry pe un alt scaun i )i trase peste cap o ro,! nea+r! i lun+!,
dup! care )ncepu s!'i potri%easc! lun+imea-
6 8alut& spuse ,!iatul- ;i tu mer+i la <o+Farts4
6 Da, r!spunse <arry-
6 Tat!l meu )mi cump!r! c!r(ile, )n ma+a3inul de al!turi, iar
mama )mi ale+e ,a+eta ma+ic!, 3ise el cu o %oce monoton! i
t!r!+!nat!- Apoi mer+em s! %edem o curs! de co3i de m!tur! de
#ormula J- Nu pot s! )n(ele+ de ce nu a%em %oie i noi, cei din anul I,
s! a%em o coad! de m!tur!--- O s! )ncerc s!'l con%in+ pe tata s!'mi
ia una i %!d eu cum o strecor )n coal!-
Asta )i aminti #oarte mult de Dudley-
6 Tu ai coada ta de m!tur!4
6 Nu& r!spunse <arry-
6 :(i place s! .oci =$.ta(4
6 Nu, spuse <arry, )ntre,$ndu'se ce #el de .oc o #i #ost i !la-
6 7ie )mi place- Tata spune c! e #oarte r!u s! nu #ii ales s! .oci
pentru casa ta, i are dreptate& Tu tii )n ce cas! o s! #ii4
6 Nu, spuse <arry, sim(indu'se tot mai prost-
6 Da, nimeni nu tie precis, p$n! nu a.un+e acolo, dar eu tiu c!
o s! #iu la =iperini- :ncipuiete'(i, s! pici la Astropu#i, cred c! a
renun(a la coal!, tu nu4
6 7mm, #!cu <arry, )ncerc$nd s! par! mai interesant-
6 Ia te uit! ce namil!& stri+! el, ar!t$nd spre #ereastr!- Era
<a+rid, care cump!rase dou! )n+e(ate, cu care nu putea intra )n
ma+a3in-
6 Este <a+rid, 3ise <arry )nc$ntat c!, )n s#$rit, tia ce%a ce nu
tia ,!iatul acela r!3+$iat-
6 Aaa, am au3it de el, spuse ,!iatul- E un #el de ser%itor, nu4
6 E p!str!torul ceilor de la <o+Farts i pa3nicul %$natului&
s!ri repede <arry, c!ruia )i displ!cea tot mai mult s! stea de %or,! cu
acel ,!iat-
6 Da, e5act& Este s!l,atic i tr!iete )ntr'o coli,!, la mar+inea
p!durii- 8e )m,at! adesea i atunci )ncearc! s! #ac! %r!.i i'i d! #oc
la pat& r$se ,!iatul-
6 7ie )mi place #oarte mult& )i lu! <arry ap!rarea lui <a+rid-
6 Da4 E rud! cu tine4 Unde sunt p!rin(ii t!i4
6 Au murit& r!spunse <arry scurt, n'a%ea ce# s! intre )n
am!nunte cu nesu#eritul !la-
6 O, scu3!'m!, 3ise el, dar nu p!rea s!'i par! r!u deloc- Dar
erau de'ai notri, nu4
6 Da, erau %r!.itori, dac! asta %rei s! spui&
6 N'ar tre,ui s!'i accepte i pe ceilal(i, nu cre3i4 De+ea,a, nu
au #ost educa(i ca noi& Unii nici m!car nu aud de <o+Farts p$n!
primesc scrisoarea- Ar tre,ui s! r!m$n! )n #amilie, s! #ie admii
numai copiii %r!.itorilor& Care e numele t!u de #amilie4
Dar, )nainte s! poat! r!spunde ce%a, doamna 7alDin )i 3ise9
6 2o(i s! te dai .os, cu tine am terminat&
<arry co,or) de pe scaun, #ericit c! nu mai tre,uia s! stea de
%or,! cu )ncre3utul !la&
6 8per s! ne %edem la coal!, spuse ,!iatul cu %oce t!r!+!nat!-
<arry nu scoase un cu%$nt c$t m$nc! )n+e(ata, pe care i'o
adusese <a+rid-
6 Ce'ai p!(it4 )ntre,! <a+rid-
6 Nimic& min(i <arry-
8e mai )n%eseli pu(in c$nd cump!rar! o cerneal! care )i scim,a
culoarea, pe m!sur! ce scriai- C$nd ieir! din ma+a3in, <arry )l
)ntre,! pe <a+rid9
6 Ce'nseamn! =$.ta(4
6 =ai de mine& Crede'm! c! uit mereu c! tu nu tii at$tea
lucruri- Au3i, s! nu tie ce'i aia =$.ta(&
6 Nu m! #ace s! m! simt i mai prost& se pl$nse <arry i )i
po%esti despre con%ersa(ia din ma+a3inul cu ro,e i pelerine pentru
toate oca3iile9
6 ;i a mai spus c! to(i cei din #amilii de :ncuia(i n'ar tre,ui s!
#ie primi(i la <o+Farts&
6 Tu nu eti dintr'o #amilie de :ncuia(i& Iar dac!, )ntr'ade%!r,
p!rin(ii lui sunt %r!.itori, atunci te asi+ur c! a #ost crescut )n respect
i admira(ie pentru numele <arry 2otter& Doar i'ai %!3ut pe cei de la
?Ceaunul cr!pat@& Oricum, a,ar n'are ce spune& 7a.oritatea
%r!.itorilor e5celen(i #ac parte din #amilii o,inuite, de :ncuia(i- Uite,
mama ta, de e5emplu- Ai %!3ut ce sor! are4
6 <ai, spune'mi ce e =$.ta(4
6 E sportul nostru- 8portul %r!.itorilor- Cam ca #ot,alul, )n
lumea :ncuia(ilor& Toat! lumea urm!rete cu mare interes un .oc de
=$.ta(- Auc!torii 3,oar! )n aer pe co3i de m!tur!- E5ist! patru min+i
)n .oc i--- O, e cam +reu s!'(i e5plic re+ulile&
6 Ce sunt =iperinii i Astropu#ii4
6 Dou! dintre cele patru case ale colii- 8e spune c! Astropu#ii
sunt cam pap!'lapte, dar---
6 2arie3 c! o s! pic la Astropu#i& o#t! <arry cu n!du#-
6 De o mie de ori mai ,ine ca la =iperini& se )ntunec! <a+rid-
7a.oritatea celor care au )n%!(at acolo, au #ost r!i& Da, ciar ;tim'
Noi'Cine a #ost unul dintre ei&
6 Cap'de---, scu3!'m!, ;tim'Noi'Cine a #ost i el student la
<o+Farts4
6 Da, cu mul(i ani )n urm!, 3ise <a+rid-
Au cump!rat c!r(i de la un ma+a3in, numit ?8emne i Coduri@,
)n care ra#turile, )nalte p$n! )n ta%an, erau ticsite cu ceasloa%e mari,
ca nite dale de marmur!, le+ate )n piele, sau mini'edi(ii, de m!rimea
unor tim,re, le+ate )n cea mai #in! m!tase- Erau multe c!r(i cu
semne ciudate i ne)n(elese, iar altele a%eau #ilele complet al,e-
2ro,a,il c! Dudley, care nu se omor$se niciodat! cu coala, ar #i
murit de #ericire dac! ar #i putut s! pun! m$na pe un ast#el de
manual& <a+rid aproape c! )l t$r) pe <arry de l$n+! cartea ?1armece
i contra'#armece /1armece pentru prieteni i ,lesteme pentru
dumani- Ultimele nout!(i9 licori de dra+oste, po(iui contra pierderii
p!rului, ?picioare ca pi#tia@, ?le+area lim,ii@ i #oarte multe altele&0@-
6 C!utam o %ra.! c$t mai potri%it! pentru Dudley&
6 Nu e o idee rea, dar nu tre,uie s! te #oloseti de %r!.i )n lumea
:ncuia(ilor, dec$t )n oca3ii speciale& )l a%erti3! <a+rid- ;i, oricum,
multe din ,lestemele din cartea aia cer un studiu i o pre+!tire
deose,it!&
<a+rid nu'l l!s! s! cumpere un ceaun din aur masi% /de cositor
scria )n list!, nu40, dar cump!rar! o ,alan(! #oarte #rumoas!, pentru
c$nt!rirea in+redientelor din po(iuile ma+ice i un telescop de alam!,
pliant- 7erser! apoi la spi(erie, unde erau o mul(ime de lucruri
interesante care te #!ceau s! mai ui(i de mirosul ori,il de acolo, o
com,ina(ie de ou! stricate i %ar3! #iart!- 2uteai %edea ,utoaie cu o
materie +elatinoas!, ,orcane cu ier,uri i r!d!cini uscate, pra#uri
#os#orescente, le+!turi de pene, col(i )nirui(i pe s#oar!, +eare
)nco%oiate, at$rnate de ta%an- :n timp ce <a+rid cump!ra
in+redientele de ,a3! pentru orice po(iue ma+ic!, <arry se uita
)nc$ntat la coarnele ar+intii de unicorni, a c$te dou!3eci i unu de
+aleoni #iecare, i la ociori mici i str!lucitori, de +$ndaci, cinci
cnu(i o can! plin! oci& C$nd ieir! din spi(erie, <a+rid mai cercet!
o dat! lista-
6 Da, mai a%em de cump!rat numai ,a+eta ma+ic! i--- A, nu
(i'am luat un cadou pentru 3iua ta de natere&
<arry se )nroi tot-
6 Nu'i ne%oie, <a+rid, 3ise el, dar nu cu prea mult! con%in+ere-
6 :mi #ace pl!cere s!'(i iau ce%a--- ;tiu& O s!'(i cump!r un
animal, s!'(i (in! de ur$t- Nu ,roate r$ioase, c! s'au demodat, o s!
r$d! to(i cole+ii de tine, nici pisic!, #iindc! nu'mi plac pisicile, m!
#ac s! str!nut- O s!'(i cump!r o ,u#ni(!& To(i copiii )i doresc ,u#ni(e
i sunt i #oarte #olositoare, duc coresponden(a de colo colo sau #el
de #el de alte lucruri-
Dou!3eci de minute mai t$r3iu, plecau de la ?Bu#ni(e, en +ros@,
un loc tare )ntunecos, unde au3iser! la tot pasul #$ieli i #$l#$ieli i
%!3user! pu3derie de oci, sc!p!r!tori ca smaraldele- <arry a%ea )n
m$n! o coli%ie mare, )n care se a#la o deose,it de #rumoas! ,u#ni(!
al,!, care acum dormea linitit, cu capul su, arip!- Nu mai termina
cu mul(umirile, a.un+$nd s! se ,$l,$ie de #ericire, )ntocmai ca
2ro#esorul Ouirrell-
6 7! ,ucur c!'(i place, 3ise <a+rid, nu cred c! ai primit prea
multe cadouri de la #amilia Dursley& <ai s! cump!r!m o ,a+et!
ma+ic!- ;i nu oriunde, ci la ?Olli%ander@, unde se +!sesc cele mai
,une ,a+ete&
O ,a+et! ma+ic!& De c$nd )i dorise aa ce%a&
7a+a3inul, contrar renumelui, era micu( i s!r!c!cios- Cu nite
litere aurite, .upuite de %reme, scria deasupra uii9 ?1amilia
Olli%ander9 Constructorii celor mai ,une ,a+ete ma+ice, din LQN
)-Cr- p$n! a3i@, iar )n %itrina pr!#uit!, pe o pernu(! purpurie,
decolorat! de'a ,inelea, trona o sin+ur! ,a+et! ma+ic!-
Un clincet de clopo(el le anun(! intrarea- Era un loc str$mt,
unde se a#la doar un scaun rotitor, )n care se ae3! <a+rid, atept$nd
s! apar! cine%a- <arry se sim(i straniu, ca i cum ar #i intrat )ntr'o
,i,liotec! plin! cu c!r(i %eci, %aloroase- :i )n+i(i mul(imea de
)ntre,!ri care )i n!%!liser! )n minte i pri%i la miile de cutii lun+i i
)n+uste, ae3ate #oarte ordonat, p$n! la ta%an- 8im(i ce%a pe ira
spin!rii- 2ra#ul i linitea de aici r!sp$ndeau un #ior ma+ic-
6 Bun! 3iua, se au3i o %oce ,l$nd!-
<arry tres!ri- 2ro,a,il c! la #el #!cu i <a+rid, c!ci scaunul
sc$r($i .alnic- :n #a(a lor st!tea un ,!tr$nel cu oci mari, descii la
culoare, sc!p!r!tori ca dou! astre )n )ntunecimea din camer!-
6 Bun! 3iua, spuse <arry )ncurcat-
6 O, da& spuse ,!tr$nelul, tiam c! o s! te %!d )n cur$nd, <arry
2otter- Nu po(i #i con#undat, ai )ntocmai ocii mamei tale- 2arc! mai
ieri a intrat i ea )n ma+a3inul meu, ca s!'i cumpere prima ei
,a+et! ma+ic!, lun+! de trei3eci de centimetri, #oarte elastic!, din
lemn de salcie- Da, ,un! ,a+et! pentru #armece&
Domnul Olli%ander se trase mai aproape de <arry- Bine ar #i #ost
dac! mai clipea i el din c$nd )n c$nd--- Ocii aceia ar+intii )(i cam
d!deau #iori-
6 Tat!lui t!u, )n scim,, )i pl!ceau ,a+etele de maon, de
patru3eci de centimetri, pliante, cu mai mult! putere, e5celente
pentru trans#i+ur!ri- E, )ntotdeauna, ,a+eta ma+ic! spune totul
despre %r!.itor&
Olli%ander se apropiase at$t de mult de <arry, )nc$t aproape c!
a.unseser! nas )n nas- <arry se o+lindea acum )n ocii lui-
6 Asta e semnul pe care---, 3ise domnul Olli%ander, dar se
)ntrerupse repede, i )l atinse cu un de+et lun+ i #oarte al,-
6 :mi pare aa de r!u c! de la mine a #ost cump!rat! ,a+eta
care a #!cut aa ce%a- A%ea cinci3eci de centimetri- O ,a+et! #oarte
puternic!, )n nite m$ini nepotri%ite--- A, dac! a #i tiut c! o
cump!r! ca s! #ac! numai r!u---
Cl!tin! din cap )ntristat i, spre marea uurare a lui <arry, )l
o,ser%! pe <a+rid-
6 Ru,eus& Ru,eus <a+rid& =ai, c$t m! ,ucur s! te %!d& 8te.ar,
opt3eci de centimetri, dar #oarte #le5i,il!, nu'i aa4
6 Da, domnule, aa era& 3ise <a+rid-
6 Ce ,a+et! ,un!& E5celent!& Cred c! (i'au rupt'o )n dou!,
c$nd te'au e5matriculat atunci, nu'i aa4 )ntre,! domnul Olli%ander,
)ncrunt$ndu'se ,rusc-
6 Da, din p!cate--- Dar mai am ,uc!(ile, adau+! <a+rid #ericit-
6 Dar sper c! nu le #oloseti, 3ise Olli%ander mustr!tor-
6 Nu, domnule, 3ise <a+rid repede i <arry )l o,ser%! cum
str$n+ea um,rela, )n timp ce %or,ea-
6 <mm, morm!i domnul Olli%ander, arunc$ndu'i o pri%ire
p!trun3!toare- Ia s! te %edem, domnule 2otter---
8coase din ,u3unar un metru de croitorie, cu marca.e de ar+int,
i )ntre,!9
6 Care e m$na )n care (ii ,a+eta4
6 2!i, dreapta o #olosesc cel mai mult& 3ise <arry- 1!cu mai
multe m!sur!tori, de la um!r p$n! )n %$r#ul de+etelor, de la cot la
)nceietur!, de la um!r la p!m$nt, de la +enunci la su,suoar!, )i
m!sur! ciar i circum#erin(a capului- :n timp ce m!sura, )i e5plica9
6 Orice ,a+et! Olli%ander are un mie3 ma+ic- 1olosim p!r de
unicorn, pene din coada unei p!s!ri 2oeni5 i artere de dra+on- Nu
+!seti dou! ,a+ete Olli%ander la #el, aa cum nici unicornii,
dra+onii sau p!s!rile 2oeni5 nu sunt la #el& ;i te asi+ur c! nu o s!
o,(ii aceleai re3ultate ,une, dac! #oloseti ,a+eta altui %r!.itor&
De'a,ia atunci )i d!du seama <arry c! metrul #!cea toate acele
m!sur!tori de unul sin+ur, #!r! s! pun! nimeni m$na pe el& Domnul
Olli%ander se plim,a printre cutii, c!ut$nd ,a+eta ma+ic! potri%it!
pentru <arry-
6 Asta e& stri+! el la un moment dat, moment )n care metrul
c!3u inert, )ntr'o +r!m!.oar!, la podea- :ncearc'o pe asta, domnule
2otter- Lemn de #a+ i artere de dra+on- Dou!3eci i cinci de
centimetri, #oarte #le5i,il!- 1! c$te%a mic!ri cu ea-
<arry o lu! ruinat, nu prea tiind ce s! #ac!- O arcui prin aer,
dar domnul Olli%ander i'o lu! repede din m$n!-
6 :ncearc'o pe asta de ar(ar i cu pene de 2oeni5, e un pic mai
ri+id!-
<arry o )ncerc! i pe aceea, dar imediat domnul Olli%ander i'o
lu! din m$n!, nemul(umit-
6 Asta& De a,anos i cu p!r de unicorn, de dou!3eci i unul de
centimetri& :ncearc'o i pe ea&
<arry o %$ntur! prin aer, i iar o %$ntur!, #!r! s! tie ce dorea s!
%ad! domnul Olli%ander-
Num!rul de ,a+ete )ncercate de <arry cretea %!3$nd cu ocii-
Cu c$t )i d!dea s! )ncerce mai multe ,a+ete de pe ra#turi, cu at$t
#a(a domnului Olli%ander se lumina mai tare-
6 <m, un client preten(ios& Nici o +ri.!, +!sim noi ,a+eta
potri%it! i pentru tine& 7! )ntre, dac! nu--- Da, si+ur& O com,ina(ie
neo,inuit!, cu pene de 2oeni5, din ml!di(e de ste.ar, de "P de
centimetri, neted! i ml!dioas!-
<arry lu! i ,a+eta aceea- Deodat!, sim(i ce%a cald )n palm!,
iar ,a+eta p!ru s! i se #i lipit de m$n!- O ridic! pe deasupra capului
i #icui aerul cu ea, l!s$nd o urm! de stelu(e str!lucitoare, roii i
aurii, ca nite #ocuri de arti#icii- <a+rid ciui-
6 Bra%o& )l l!ud! domnul Olli%ander- 1oarte ,ine& Ce ciudat,
totui---
2use ,a+eta la loc, )n cutia ei, i o )mpaceta cu $rtie maronie,
timp )n care nu )nceta s! se mire9
6 Ciudat--- 1oarte ciudat---
6 Nu %! sup!ra(i, dar ce e aa ciudat4
Domnul Olli%ander )l #i5! cu pri%irea lui p!trun3!toare-
6 :mi amintesc de toate ,a+etele pe care le'am %$ndut--- De
a,solut toate- A mai e5istat o ast#el de pan! de 2oeni5 ca aceea care
este inclus! )n ,a+eta ta- E ciudat c! ,a+eta care con(inea pana
+eam!n! a #ost aceea care (i'a #!cut cicatricea asta---
<arry )n+i(i cu +reu-
6 Da, este straniu c! se )nt$mpl! ast#el de lucruri- ;i nu uita ce
(i'am spus9 ,a+eta ale+e %r!.itorul i nu in%ers& Aa c! sunt #erm
con%ins c! tre,uie s! ne atept!m la lucruri mari de la dumneata,
domnule 2otter& La urma urmelor i Cel'Al'C!rui'Nume'Nu'
Tre,uie'2omenit a #!cut lucruri mari, teri,ile, dar mari&
<arry se cutremur!- Nu era si+ur c! )l pl!cea prea mult pe
domnul Olli%ander- 2l!ti apte +aleoni de aur pentru ,a+et!, iar
domnul Olli%ander )i conduse p$n! la u!-
I
8oarele de dup!'amia3! t$r3ie co,or$se mult pe cer, c$nd cei doi
terminar! cump!r!turile- O luar! pe Aleea Dia+on i de acolo, spre
3idul prin care intraser!, apoi prin micul ,ar, pustiu acum, i apoi )n
strad!- 7erser! )n t!cere p$n! la metrou- <arry nici nu o,ser%! c$t
de mult! lume se 3+$ia la ei, aa )nc!rca(i cum erau, cu #el de #el de
pacete ciudate i cu ,u#ni(a din ,ra(ele lui <arry- A,ia )ntr'un
t$r3iu, o,ser%! c! a.unseser! la +ar!-
6 A%em timp s! m$nc!m ce%a p$n! %ine trenul, 3ise <a+rid-
Cump!rar! nite am,ur+eri i se ae3ar! s!'i m!n$nce- <arry
#!cu ocii roat!- Era ce%a ciudat, totui, acolo---
6 Te sim(i ,ine, <arry4 Ai #ost #oarte t!cut&
<arry nu tia cum s!'i e5plice ce sim(ea- A%usese cea mai
#rumoas! 3i de natere i totui--- <arry mesteca am,ur+erul,
)ncerc$nd s!'i +!seasc! cu%intele potri%ite-
6 Toat! lumea m! consider! deose,it, oamenii aceia de la ,ar,
pro#esorul Ouirrell, domnul Olli%ander--- dar eu nu tiu nimic despre
ma+ie- Cum de se ateapt! to(i la lucruri mari din partea mea4 8unt
#aimos i nici m!car nu'mi amintesc de ce sunt #aimos--- Nu tiu ce
s'a )nt$mplat c$nd Cap'de--- scu3!'m!--- :n noaptea )n care au murit
p!rin(ii mei-
<a+rid se aplec! spre el, pe deasupra mesei- Dincolo de ,ar,a
(epoas! i 3,$rlit!, ocii lui a%eau un 3$m,et plin de ,un!tate-
6 Nu te nec!.i, <arry, )l liniti el- O s! )n%e(i repede tot ce
tre,uie s! tii- Aa au )nceput to(i--- :n cur$nd, s! #ii pe propriile tale
picioare- ;tiu c! e +reu, dar tu ai de.a un nume, nu ca mine- Dar i eu
am petrecut clipe minunate acolo-
<a+rid )l conduse la trenul care )l ducea )napoi, la uncii lui, i )i
d!du un plic-
6 :n plic, e ,iletul t!u de drum p$n! la <o+Farts- 8crie acolo
tot, unde tre,uie s! te duci, cum s! #aci, tot& Dac! ai %reo pro,lem!
cu #amilia Dursley, d!'mi de tire prin ,u#ni(!, tie ea unde s! m!
+!seasc!- 2e cur$nd, <arry&
Trenul plec! din +ar!- <arry %ru s!'l petreac! mult! %reme cu
pri%irea pe <a+rid i )i lipi nasul de #ereastr!- Nici nu clipi ,ine, c!
<a+rid se i #!cuse ne%!3ut&
Capitolul =I
DRU7UL DE LA 2ERONUL R ;I LS"
Ultima lun!, )mpreun! cu #amilia Dursley, trecu #oarte +reu-
Dudley era acum at$t de )nsp!im$ntat de <arry, )nc$t nu numai c!
nu'i mai clintea un #ir de p!r, dar nici nu %roia s! r!m$n! sin+ur cu el
)n camer!- 7!tua 2etunia i Unciul =ernon nu'l mai )ncideau )n
nia de su, sc!ri, nu'l mai puneau s! #ac! tre,uri +rele i nici nu mai
stri+au la el- De #apt, nu'i mai adresau nici un cu%$nt- 2e .um!tate
speria(i, pe .um!tate .i+ni(i, se purtau ca i cum orice scaun )n care
era ae3at <arry era +ol& Dei la )nceput, era ciar recon#ortant, dup!
un timp, de%eni #oarte stresant- <arry st!tea sin+ur )n camera lui, )n
compania ,u#ni(ei- 8e ot!r$se s!'i pun! numele <edFi+, nume pe
care'l )nt$lnise )ntr'o carte de ma+ie, ?Istoria ma+iei@- 8t!tea i citea
p$n! t$r3iu )n noapte, )n timp ce <edFi+ ieea i intra pe #ereastr!,
dup! ,unul ei plac- Bine c! 7!tua 2etunia nu'i mai ,!+a nasul )n
camera lui, #iindc! <edFi+ a%ea o,iceiul s! aduc! )n cas! oareci
mor(i- :n #iecare noapte, c$nd se ducea la culcare, <arry mai ,i#a o 3i
pe calendarul pe care )l at$rnase pe perete, num!r$nd 3ilele care mai
r!m!seser! p$n! la J septem,rie-
:n ultima 3i a lui au+ust, <arry se +$ndi c! ar #i ,ine s! stea de
%or,! cu 7!tua 2etunia i Unciul =ernon, )nainte de a pleca la
<o+Farts, a doua 3i- Co,or) )n su#ra+erie unde cei ai casei urm!reau
un concurs la tele%i3or- Tui pu(in, ca s!'i #ac! aten(i, moment )n
care Dudley o 3,u+i a#ar! din camer!-
6 Unciule =ernon---
Unciul =ernon morm!i ce%a, ca s! %ad! <arry c! )l au3ise-
6 7$ine plec la coala de ma+icieni i %r!.itori- Te superi dac!
te ro+ s! m! duci p$n! la cea mai apropiat! +ar!4
Unciul =ernon morm!i din nou i <arry presupuse c! unciul
lui era de acord-
6 7ul(umesc& spuse el-
Tocmai se pre+!tea s! urce sc!rile )napoi, spre camera lui, c$nd
Unciul =ernon catadicsi s! %or,easc!-
6 Ciudat mod de a te duce la coala de %r!.itori& Cu trenul---
C$nd e5ist! co%oare 3,ur!toare, nu4 )ntre,! el ironic-
<arry nu r!spunse nimic-
6 ;i unde este coala asta, m! ro+4
6 Nu tiu, 3ise <arry, d$ndu'i seama c! aa era- 8coase din
,u3unar ,iletul pe care i'l d!duse <a+rid, )l citi i le spuse9
6 Iau trenul de la peronul R i LS", la ora JJ& Unciul i m!tua
lui se pri%ir! ului(i-
6 Care peron4& )ntre,ar! ei )n(r'un +las-
6 R i LS"&
6 Nu mai %or,i prostii& spuse Unciul =ernon- Nu e5ist! un
ast#el de peron&
6 Aa scrie pe ,iletul meu---
6 Aiuri(i& Tur,a(i& Acum %e3i i tu cum sunt cei de teapa lor&
Bine, te duc m$ine la +ar!- Oricum, mer+eam m$ine la Londra, c!
alt#el nu m! o,oseam pentru tine&
6 7er+e(i la Londra4 repet! <arry, )ncerc$nd s! se poarte c$t
mai prietenos-
6 Da, ca s!'l ducem pe Dudley la doctor, url! Unciul =ernon,
ca s!'i )ndep!rte3e coada aia stupid! p$n! se duce la 8meltin+s-
I
<arry se scul! a doua 3i la cinci diminea(a, at$t era de ner!,d!tor
s! plece din casa aia- 8e )m,r!c! repede cu ,lu+ii lui, #iindc! nu
%roia s! mear+! la +ar! cu ro,a i pelerina de %r!.itor- O s! se
scim,e )n tren- =eri#ic! din nou lista cu cele necesare pentru coal!,
%!3u c! nu lipsete nimic, o %!3u pe <edFi+ dormind )n coli%ia ei i
)ncepu s! m!soare camera )n lun+ i'n lat, )n ateptarea momentului
)n care se %or tre3i i cei ai casei- Dou! ore mai t$r3iu, +eamantanul
mare i +reu al lui <arry era ae3at )n maina Unciului =ernon-
7!tua 2etunia reuise cu +reu s!'l con%in+! pe Dudley s! stea pe
,anceta din spate, al!turi de <arry-
2ornir! la drum i a.unser! la +ar!, la ora 3ece i .um!tate-
Unciul =ernon puse ,a+a.ul lui <arry pe un c!rucior i )l )mpinse
spre peron- <arry se +$ndi c! acest lucru era #oarte ciudat din partea
Unciul =ernon, dar se l!muri de ce, c$nd )l %!3u oprindu'se )n #a(a
peroanelor, str$m,$nd din nas dispre(uitor-
6 *ata, am a.uns& 2eronul R, peronul JP--- 2eronul t!u tre,uie
s! #ie unde%a, pe la mi.loc--- dar se pare c! nu l'au construit )nc!, nu'
i aa4 3ise el ,at.ocoritor-
A%ea dreptate, #!r! nici o )ndoial!- Era pl!cu(a pentru peronul R
i cea pentru peronul JP, dar nimic )ntre ele-
6 8ucces la )n%!(!tur!, 3ise Unciul =ernon, cu un 3$m,et
r!ut!cios, i )i )ntoarse spatele, #!r! nici un alt cu%$nt-
<arry )ntoarse capul dup! ei, dar maina demarase de.a- 7ureau
de r$s, to(i trei- <arry )i sim(i +ura uscat!- Oare, ce s! #ac!4 Atr!+ea
3eci de pri%iri, din cau3a lui <edFi+- Tre,uia s! )ntre,e pe cine%a-
Opri un pa3nic de peron, dar nu )ndr!3ni s! )ntre,e de peronul R i
LS"- :ntre,! de <o+Farts- Dar omul nu au3ise de aa ce%a- C$nd nu
#u )n stare s! e5plice )n ce parte a (!rii se +!sea, <arry )ncepu s! se
simt! .enat de'a ,inelea- Omul r!mase cu impresia c! <arry )i ,!tea
.oc de el- Disperat, <arry )ntre,! de trenul care pleca la ora
unspre3ece, dar pa3nicul )i spuse c! nu pleca nici un tren la ora
aceea- 2a3nicul se )ndep!rt!, ,om,!nind ce%a despre pl!cerea unora
de a'i #ace pe al(ii s!'i piard! timpul- <arry se str!duia din +reu s!
nu intre )n panic!- Dup! ceasul +!rii, mai erau 3ece minute p$n! la
ora de plecare a trenului- <a,ar n'a%ea ce s! #ac!- 8t!tea )n mi.locul
+!rii, cu un ,a+a. pe care a,ia )l putea clinti din loc, )n m$n! cu o
coli%ie cu o ,u#ni(! )n!untru-
2ro,a,il c! <a+rid uitase s!'i spun! ce%a, ce c!r!mid! tre,uia
cioc!nit!, ca )n ca3ul Aleii Dia+on- 8e )ntre,! dac! nu era ca3ul s!
cioc!neasc! uor cu ,a+eta ma+ic! )n por(iunea dintre peronul R i
peronul JP-
:n acel moment, trecur! prin spatele lui c$(i%a oameni i <arry
prinse c$te%a #r$nturi din ce discutau ei9
6 <m, ticsit cu :ncuia(i, desi+ur&
<arry se )ntoarse ,rusc i %!3u o #emeie plinu(!, cu o claie de p!r
ca o %$l%!taie, care %or,ea cu patru ,!ie(i i o #eti(!- 1iecare dintre
cei patru ,!ie(i a%ea un +eamantan ca al lui i c$te o ,u#ni(!-
Cu inima ,!t$nd s!'i spar+! pieptul, <arry )mpinse c!ruciorul cu
+eamantanul dup! ei- *rupul celor ase se opri i la #el #!cu i <arry-
Era su#icient de aproape, ca s! aud! ce %or,eau-
6 La ce peron4 )ntre,! mama-
6 La R i LS", r!spunse o #eti(!, i ea cu p!rul rou- 7am!, de ce
nu mer+ i eu la---
6 1iindc! eti prea mic!, *inny& 2ercy, du'te tu primul-
Cel care p!rea cel mai mare dintre ,!ie(i )naint! )n spa(iul dintre
cele dou! peroane- <arry pri%i cu aten(ie, ne)ndr!3nind nici m!car s!
clipeasc!, s! nu cum%a s!'i scape ce%a din ce #!cea ,!iatul- Dar
tocmai atunci, un +rup de c!l!tori se )m,ul3i prin #a(a lui, iar ,!iatul
disp!ru ca prin minune, p$n! s!'i dea seama <arry-
6 1red, e r$ndul t!u, 3ise #emeia-
6 Eu nu sunt 1red, sunt *eor+e, i mai ai tupeul s! 3ici c! eti
mama noastr!& 3ise ,!iatul-
6 8cu3!'m!, dra+ul meu, spuse #emeia-
6 *lumeam i eu& 8unt 1red, mam!, r$se ,!iatul i se )ndrept!
spre por(iunea cu pricina-
6 *r!,ete'te, )i stri+! *eor+e, #ratele lui +eam!n-
;i, )ntr'ade%!r, pro,a,il c! 1red se +r!,ise, #iindc! <arry nu'i
d!du nici acum seama cum #!cuse-
Urm! cel de'al treilea #rate, care se duse p$n! la limita
peroanelor i cur$nd se e%apor! i el&
<a,ar n'a%ea ce s! #ac!- Tre,uia s! )ndr!3neasc!- 8e apropie de
#emeie9
6 8cu3a(i'm!---
6 Bun! 3iua, dr!+u(ule, anul I, nu4 ;i Ron este ,o,oc& 3ise
#emeia i ar!t! spre cel de'al patrulea ,!iat, sl!,u( i deirat, cu o
mul(ime de pistrui, cu m$ini i picioare mari i cu nas lun+-
6 Da, r!spunse <arry- 2ro,lema e c! nu tiu cum---
6 8! intri pe peron4 )ntre,! ea, ama,il!, i <arry apro,! din
cap- Nu #i )n+ri.orat, tot ce ai de #!cut este s! te )ndrep(i spre ,ariera
dintre cele dou! peroane i s! )nainte3i, #!r! s! te opreti sau s!'(i #ie
team! c! te lo%eti- Este #oarte important s! nu'(i #ie #ric!- Dac!
cre3i c! n'o s! reueti, e mai ,ine s'o iei la #u+!& <ai, du'te acum,
)naintea lui Ron&
6 Da--- Bine---
:mpinse c!ruciorul )n %ite3! spre ,ariera care p!rea #oarte solid!-
7erse cu ot!r$re spre ea, )m,r$ncit de oamenii care se +r!,eau spre
peroanele R i JP- :ncepu s! aler+e-
O s! se lo%easc! de ea, nu mai era nici o )ndoial!& :ncepu s!
aler+e i mai repede- Bariera se apropia, %!3$nd cu ocii, dar nu mai
era nimic de #!cut& C!ruciorul prinsese %ite3! i nu mai putea #i oprit
)n timp util- :ncise ocii, pre+!tindu'se de impactul cu ,ariera-
Atepta i3,itura---
Dar nu se )nt$mpl! nimic- Continua s! aler+e, #!r! s! se lo%easc!
de nimic- Descise ocii- O locomoti%! %iinie atepta l$n+! peronul
)n(esat de oameni, )n dreptul c!reia era o pl!cu(!, pe care scria
E5presul pentru <o+Farts- Ora JJ- <arry se uit! spre cap!tul
peronului i %!3u alt! pl!cu(!, pe care st!tea scris 2eronul R i LS"-
Reuise&
Locomoti%a )mpr!tia #um peste capetele tuturor celor aduna(i
acolo, iar printre picioarele lor unduiau lenee o mul(ime de pisici-
Bu#ni(ele oamenilor pri%eau maiestuoase, p!r$nd s! #ie a,sente la
toat! acea %$n3oleal! i $r$it de ,a+a.e-
2rimele %a+oane +emeau de studen(i, unii apleca(i peste #erestre,
ca s! )i ia r!mas ,un de la #amiliile lor, al(ii, ,!t$ndu'se pe locuri-
<arry continu! s! )mpin+! c!ruciorul, c!ut$nd din oci un loc li,er-
Trecu pe l$n+! un ,!iat cu #a(a ca o lun! plin!, care stri+a disperat9
6 Buni, mi'am pierdut ,roscu(a&
6 O, Ne%ille, o#t! #emeia- Iar4
Un ,!iat cu 3ulu#i se l!sa ru+at de mai mul(i copii9
6 Las!'ne s! arunc!m i noi o pri%ire&
B!iatul ridic! )ncet capacul unei cutii i to(i se d!dur! )n+ro3i(i
)napoi, c$nd din cutie iei un tentacul lun+ i p!ros-
<arry reui s! +!seasc! un loc li,er a,ia )n ultimul %a+on- O
urc! )nt$i pe <edFi+ i apoi )ncepu s! )mpin+! +eamantanul )n susul
sc!rilor- Era at$t de +reu, c! i'l sc!p! pe picior )n repetate r$nduri-
6 =rei s! te a.ut4 )l )ntre,! unul dintre cei doi +emeni roca(i,
care trecuse pe peron )naintea lui-
6 Da, te ro+ mult&
6 1red, %ino i tu s! ne dai o m$n! de a.utor&
Cu a.utorul +emenilor, <arry urc! +eamantanul, pun$ndu'l )ntr'
un col( al compartimentului-
6 7ul(umesc, 3ise <arry, d$ndu'i la o parte, de pe #runte, p!rul
re,el-
6 Ce e asta4 )ntre,! unul din +emeni, ar!t$nd spre cicatrice- O,
nu& Eti cum%a---
6 El e& 8i+ur c! da& 3ise cel de'al doilea #rate +eam!n-
6 Cine4
6 <arry 2otter& 3iser! +emenii )ntr'un +las-
6 O, el---, se #$st$ci <arry- Da, eu sunt&
Cei doi ,!ie(i ol,ar! ocii la el, iar <arry sim(i cum se #ace
rou ca s#ecla- Imediat, spre marea lui uurare, au3i o %oce care
r!3,!tea p$n! la compartimentul lor9
6 1red4 *eor+e4 Unde sunte(i4
6 Aici, mami, %enim acum&
Arunc$nd o ultim! pri%ire spre <arry, +emenii co,or$r! din
compartimentul lui-
<arry st!tea la #ereastr!, pe .um!tate ascuns, i asculta tot ce
%or,ea #amilia aceea de roca(i- 7ama scoase o ,atist! i 3ise9
6 Ron, ai ce%a pe nas&
7e3inul )ncerc! s! scape cu #u+a, dar ea )l prinse i )i #rec! locul
murdar-
6 7am!, las!'m!'n pace& se smulse el din m$inile mamei-
6 <e, e, e& r$ser! ceilal(i de el- 2r$slea are ce%a pe n!suc&
6 L!sa(i'm! i %oi )n pace&
6 Unde e 2ercy4 mai )ntre,! mama-
6 =ine )ndat! i el&
B!iatul cel mai mare )i #!cu apari(ia- 8e scim,ase de.a )n ro,a
de coal!, cu o insi+n! ar+intie, cu un 2 )nscris pe ea-
6 Nu pot s! stau mult, mam!, 2er#ec(ii au locuri re3er%ate )n
%a+onul din #a(!---
6 O, #!cu unul dintre +emeni, surprins la culme, eti 2er#ect4
De ce nu ne'ai spus i nou!, a,ar n'a%eam&
6 8tai aa--- 2arc! a spus ce%a, 3ise cel!lalt +eam!n- O dat!---
6 Ba de dou! ori---
6 O 3i )ntrea+!---
6 Ba, toat! %acan(a de %ar!&
6 O, ia mai termina(i odat!& 3ise 2ercy, 2er#ectul-
6 Apropo, de ce 2ercy are ro,! nou!4 )ntre,! unul dintre #ra(ii
+emeni-
6 1iindc! e 2er#ect, de'aia& 3ise mama cu m$ndrie- Bine, la
re%edere, dra+ul meu& 8ucces i trimite'mi i mie o ,u#ni(!, c$nd
a.un+e(i acolo&
:l s!rut! pe o,ra3, iar 2ercy se )ndep!rt!- 7ama se )ntoarse spre
+emeni-
6 Acum, %oi doi--- Dac! primesc %reo ,u#ni(! cu %estea c! a(i
aruncat )n aer %reo toalet! sau---
6 8! arunc!m )n aer o toalet!4 N'am #!cut niciodat! aa ce%a&
6 Dar e o idee e5celent!, mam!& 7ul(umim&
6 Nu e nimic de r$s& )i mustr! ea- ;i s! a%e(i +ri.! de Ron&
6 Nici o +ri.!, piciul e )n si+uran(! cu noi&
6 Nu %! mai +ro3!%i(i at$t& )i repe3i Ron, cu nasul )nc! rou
acolo unde )l #recase mama lui cu ,atista-
6 7am!, +ici pe cine am %!3ut )n tren&
<arry se trase i mai pe spate, ca s! nu #ie %!3ut-
6 :(i aminteti de ,!iatul acela cu p!rul ne+ru, care era l$n+!
noi pe peron4 ;tii cine e4
6 Cine4
6 <arry 2otter&
=ocea #eti(ei r!3,!tu p$n! la <arry9
6 O, mami, ai )n compartiment, s!'l %!d i eu& Te ro+&
6 L'ai %!3ut de.a, *inny- Bietul ,!iat, doar nu e un e5ponat de
la +r!dina 3oolo+ic!, s! se 3+$iasc! toat! lumea la el& Ciar el era,
1red4 De unde tii4
6 L'am )ntre,at& I'am %!3ut cicatricea- E ciar ca un #ul+er&
6 Bietul de el& Ciar m! )ntre,am cum de e sin+ur- A )ntre,at
aa de politicos unde e peronul---
6 Las! asta, ce cre3i, )i amintete cum arat! ;tim'Noi'Cine4
6 Nu cum%a s!'l )ntre,a(i aa ce%a& 8! nu )ndr!3neti, 1red& Nu
tre,uie s! i se aminteasc! de asta ciar din prima 3i de coal!&
6 Bine, ,ine, nu'(i iei aa tare din papuci& 8e au3i #luierul
locomoti%ei-
6 *r!,i(i'%!, le spuse mama i cei trei ,!ie(i se n!pustir! pe
sc!rile trenului-
8coaser! capetele la #ereastr! i )i luar! din nou r!mas ,un-
7icu(a *inny )ncepu s! pl$n+!-
6 *inny, nu mai pl$n+e, o s!'(i trimitem un c$rd de ,u#ni(e&
6 ;i un scaun de HC&
6 *eor+e& )l mustr! mama-
6 *lumeam, mam!&
Trenul se puse )n micare- <arry o %!3u pe mama ,!ie(ilor,
#!c$ndu'le cu m$na, i pe *inny, pe .um!tate r$3$nd, pe .um!tate
pl$n+$nd, aler+$nd s! (in! pasul cu trenul, p$n! c$nd acesta prinse
%ite3!- Atunci, se opri i le #!cu i ea cu m$na- <arry le urm!ri cu
pri%irea, pe mam! i pe #eti(a ei, p$n! ce trenul #!cu o cotitur!-
Casele 3,urau prin #a(a #erestrei compartimentului- Inima lui <arry
#u inundat! de o mare ,ucurie- Nu tia c!tre ce se )ndrepta, dar, cu
si+uran(!, nu putea #i mai r!u dec$t ce l!sa )n urm!- Ua
compartimentului se d!du de perete i unul dintre roca(i )i #!cu
apari(ia-
6 8t! cine%a aici4 )ntre,! el, ar!t$nd spre locul din #a(a lui
<arry- Nu mai +!seti un loc nic!ieri&
<arry cl!tin! din cap i ,!iatul se ae3!- Arunc! o pri%ire #uri!
spre <arry, apoi se uit! repede pe #ereastr!, ca i c$nd asta #!cuse de
c$nd se ae3ase- <arry %!3u c! rocatului )nc! nu'i disp!ruse pata
nea+r! de pe nas-
6 <ei, Ron, aici erai4 )ntre,ar! +emenii, ,!+$nd capul pe u!-
6 Noi mer+em spre mi.locul trenului, Lee Aordan a adus cu el
un p!ian.en uria&
6 Bine, morm!i Ron-
6 <arry, dar nu ne'am pre3entat- 8untem 1red i *eor+e
Heasley, iar el e Ron, #ratele nostru- Ne %edem mai t$r3iu&
6 La re%edere, spuser! <arry i Ron-
Ua se tr$nti cu putere )n urma +emenilor-
6 Ciar eti <arry 2otter4 )ntre,! Ron, parc! ne%enindu'i s!
cread!-
<arry apro,! din cap-
6 Bine, credeam c! e una dintre +lumele lui *eor+e i 1red- ;i
ciar ai---, spuse Ron, ar!t$nd la #runte-
<arry )i d!du la o parte ciu#ul de pe #runte, l!s$nd s! i se %ad!
cicatricea- Ron tres!ri la %ederea ei-
6 Deci, asta i se datorea3! lui ;tim'Noi'Cine4
6 Da, dar nu'mi amintesc-
6 Nu'(i aminteti ciar nimic4
6 Nu, )n a#ar! de o lumin! %er3uie---
6 Uau& spuse Ron cu admira(ie-
Ron se ol,! la <arry, iar apoi, ca i cum a,ia atunci )i d!dea
seama ce #!cea, )i )ntoarse repede pri%irea spre #ereastr!-
6 :n #amilia ta, to(i sunt %r!.itori4 )ntre,! <arry, care )l +!sea pe
Ron tot at$t de interesant-
6 2!i, aa cred--- 2arc! mami are un %!r de'al doilea care e
conta,il, dar nu %or,im niciodat! despre el-
6 Deci, tu tre,uie s! tii multe trucuri p$n! acum--- 1amilia
Heasley era cu si+uran(! una dintre acele #amilii de %r!.itori cu
tradi(ie, despre care %or,ea ,!iatul palid de la ma+a3inul din Aleea
Dia+on-
6 Am au3it c! ai tr!it printre :ncuia(i- Cum erau4
6 *roa3nici& Ei, nu ciar to(i, dar 7!tua, unciul i %!rul meu,
da& Ce n'a da s! am i eu trei #ra(i %r!.itori&
6 Cinci& murmur! Ron i nu p!rea prea #ericit- 8unt al aselea
din #amilia noastr! care mer+e la <o+Farts- 8'ar putea spune c! am
c$te%a modele de urmat- Bill i Carlie au a,sol%it de.a, Bill era e#
de promo(ie, iar Carlie era c!pitanul ecipei de =$.ta(- 2ercy a
de%enit 2er#ect- 1red i *eor+e #ac o mul(ime de po3ne, dar au i ei
note ,une i toat! lumea )i consider! #oarte simpatici- To(i, )n a#ar!
de mine& Orice #ac eu, n'are importan(!, #iindc! ei au #!cut'o
)naintea mea& Nu e aa ,ine s! ai cinci #ra(i- Eu port ro,ele lui Bill,
mie mi se d! %ecea ,a+et! ma+ic! a lui Carlie i #ostul o,olan al
lui 2ercy---
Ron ,!+! m$na )n ,u3unar i scoase un o,olan +r!su(, care
dormea ,utean-
:l ceam! 2un+aul, dar acum nu mai e ,un de nimic, a,ia dac!
se mai tre3ete, din c$nd )n c$nd- 2ercy a primit o ,u#ni(! de la tata,
dar nu i'au mai putut permite s!---, adic!, eu am primit o,olanul&
Urecile lui Ron se )nroir! puternic, spusese prea multe- :i
)ndrept! pri%irea spre #ereastr!- Lui <arry nu i se p!rea ce%a at$t de
+roa3nic s! nu'(i po(i permite s! cumperi o alt! ,u#ni(!, el nu
a%usese deloc ,ani p$n! luna trecut!- :i spuse lui Ron toate astea,
cum tre,uise el s! poarte ainele %eci ale lui Dudley i cum nu
primise niciodat! p$n! atunci un cadou mai deose,it de 3iua lui de
natere- Toate astea p!rur! s!'l mai ,inedispun! pe Ron-
6 Iar p$n! nu mi'a spus <a+rid, a,ar n'am a%ut c! sunt
%r!.itor, ce #el de p!rin(i am a%ut sau despre Cap'de'7ort---
Ron tres!ri speriat-
6 Ce'ai p!(it4 )ntre,! <arry-
6 I'ai pronun(at numele lui ;tim'Noi'Cine& 3ise Ron, pe de o
parte speriat, pe de alta, impresionat- Credeam c! tu, mai mult ca
oricine---
6 N'am %rut s'o #ac pe +ro3a%ul sau mai tiu eu ce--- 2$n! de
cur$nd, n'am tiut c! e%ita(i s!'i pronun(a(i numele--- O, mai am
at$tea de )n%!(at& 2arie3, spuse el, e5prim$ndu'i pentru prima oar!
temerea cu +las tare, c! o s! #iu cel mai sla, din clas!&
6 Nu'(i #ace +ri.i& 8unt o mul(ime care %in din #amilii de
:ncuia(i i )n%a(! totul, #oarte repede-
:n timp ce %or,eau, trenul p!r!sise Londra- Treceau cu %ite3!
prin c$mpiile unde p!teau turme de %aci de lapte i oi- T!cur! o
clip!, pri%ind c$mpiile m!noase-
2e la dou!spre3ece i .um!tate, se au3i ce%a pe coridor i o
#emeie )i #!cu apari(ia9
6 Nu %i s'a #!cut #oame, dr!+u(ilor4
<arry, care nu m$ncase nimic acas!, s!ri repede )n picioare, dar
Ron se )nroi iar p$n! )n %$r#ul urecilor i morm!i c! el a%ea
sand%iciuri- <arry iei pe coridor- Nu a%usese niciodat! ,anii lui, aa
c! acum era +ata s!'i cumpere #emeii toate dulciurile pe care le a%ea-
1emeia nu a%ea dulciurile pe care le tia el, dar a%ea +um! de
mestecat ?=ampir@, ,roscu(e de ciocolat!, pr!.ituri )n #orm! de
ceaun, ,a+ete de 3a!r ars i tot #elul de alte ciud!(enii- Ca s! +uste
din toate, <arry cump!r! o mul(ime de dulciuri de la %$n3!toare,
pentru care pl!ti unspre3ece stecli de ar+int i apte cnu(i de ,ron3-
Ron ol,! ocii, c$nd <arry aduse tot ce cump!rase )n
compartiment i le tr$nti pe un loc li,er-
6 8'ar p!rea c! eti tare #l!m$nd&
6 A, mor de #oame, 3ise <arry, muc$nd dintr'o pl!cint! de
do%leac-
Ron scoase un pace(el cu patru sand%iciuri i )l desp!turi- Lu!
un sand%ici i spuse cu n!du#9
6 :ntotdeauna uit! c! nu'mi place carnea de %ac!&
6 D!'mi mie sand%iciul i ia i tu ce%a de aici& )l )ndemn!
<arry, )m,iindu'l cu nite pateuri-
6 N'o s!'(i plac!, 3ise Ron- N'are nimic deasupra--- ;tii, mama
s'a +r!,it, doar suntem at$(ia---
6 <aide, ia ce%a de aici, 3ise <arry, ,ucuros c! are i el ce%a s!
)mpart! cu al(ii-
Ce sentiment pl!cut, c! putea s! )mpart! cu Ron toate ,un!t!(ile
pe care le cump!rase- De'acum, sand%iciurile 3!ceau uitate pe
unde%a---
6 Ce sunt astea4 )l )ntre,! <arry pe Ron, ar!t$ndu'i nite
,roscu(e de ciocolat!- 8per c! nu sunt ,roate ade%!rate, nu4
A%ea sentimentul c! nimic nu l'ar mai #i putut mira-
6 Nu, spuse Ron, dar %e3i ce po3! este )n!untru- :mi lipsete
A+rippa-
6 Cine4&4
6 O, si+ur c! da, n'ai de unde s! tii- Broscu(ele de ciocolat!
au po3e )n!untru, pe care le colec(ione3i, cu %r!.itoare #aimoase i
%r!.itori cele,ri- Dei am cam cinci sute, n'am nici po3a lui A+rippa,
nici a lui 2tolemeu-
<arry )i des#!cu ciocolata i )n!untru +!si po3a unui ,!r,at cu
ocelari )n #orm! de semilun!, cu nas lun+ i p!r ar+intiu, cu ,ar,! i
musta(!- 8u, po3! st!tea scris Al,us Dum,ledore-
6 Aadar, aa arat! Al,us Dum,ledore& 3ise <arry-
6 Nu'mi spune c! nu l'ai mai %!3ut p$n! acum, se minun! Ron-
D!'mi i mie una, te ro+, poate dau de A+rippa- 7ul(umesc-
<arry )ntoarse po3a pe dos i citi9
Al,us Dum,ledore, directorul ;colii de 7a+ie, 1armece i
=r!.itorii, considerat de ma.oritatea drept cel mai mare %r!.itor al
timpurilor moderne, este #aimos mai ales pentru %ictoria sa asupra
cruntului %r!.itor, *rindeFald, )n JR"M, pentru descoperirea celor
dou!spre3ece re(ete de #olosire a s$n+elui de dra+on i pentru
lucr!rile sale de alcimie, )mpreun! cu partenerul s!u, Nicolas
1lamel- 2ro#esorului Al,us Dum,ledore )i place mu3ica de camer! i
.ocul de popice cu 3ece popice-
<arry )ntoarse po3a pe dos i %!3u cu stupoare c! #a(a
pro#esorului Al,us Dum,ledore disp!ruse-
6 Nu mai e&
6 Doar nu te ateptai s! r!m$n! aici la nes#$rit, 3ise Ron- Are
at$tea tre,uri, dar se re)ntoarce el, nici o +ri.!- N'a #ost s! #ie, am
+!sit'o iar pe 7or+ana- Am %reo ase po3e cu ea--- O %rei tu4 Ar
tre,ui s! )ncepi i tu s! colec(ione3i-
Ocii lui Ron r!maser! #i5a(i pe +r!mada de ,roscu(e de
ciocolat!, de'a,ia atept$nd s! le des#ac! el sau <arry-
6 7ai ia, )l in%it! <arry- :n lumea :ncuia(ilor, oamenii stau
nemica(i )n #oto+ra#ii-
6 Da4 Nu se mic! deloc4 Tare ciudat&
<arry o,ser%! c! Al,us Dum,ledore se re)ntorsese )n po3! i
sci(a un 3$m,et- Ron era mai interesat s! m!n$nce ciocolata, dec$t
s! se uite la cipurile de %r!.itori i %r!.itoare cele,re, dar <arry nu'
i putea desprinde pri%irile de la ei- :n cur$nd a%ea, pe l$n+! Al,us
Dum,ledore i 7or+ana, pe <en+ist de Hoodcro#t, Al,eric
*runnion, Circe, 2aracelsus i 7erlin- :i desprinse cu +reu ocii de
la druida Cliodna, care se sc!rpina la nas, i descise o pun+! de
?Boa,e de #asole cu toate aromele@-
6 Ai +ri.! cu ele, )l a%erti3! Ron, ciar c! sunt cu toate aromele,
de la ciocolat!, ment! i marmelad!, la spanac, #icat i calta,o- Lui
*eor+e i s'a #!cut r!u, odat!, de la un ast#el de amestec&
Ron lu! o ,oa,! de #asole, muc! un col( i se str$m,!9
6 2ua& Ce'(i spuneam4 An+inare&
8e distrar! de minune, )ncerc$nd ,oa,ele de #asole-
<arry d!du de unele cu +ust de p$ine pr!.it!, nuc! de cocos,
c!pun!, curry, iar,!, ca#ea, sardine, ,a ciar #u aa de cura.os i
+ust! i o ,oa,! de culoare nea+r!, pe care Ron o ocolise, i care se
do%edi a a%ea +ust de ardei iute&
2eisa.ul care de#ila acum prin #a(a #erestrei de%enise mai
s!l,atic- C$mpiile nete3i #useser! )nlocuite cu p!duri i r$uri
)ntortociate sau dealuri )mp!durite-
8e au3i un cioc!nit la u! i ,!iatul cu #a(a rotund!, pe care
<arry )l remarcase pe peron, intr! )n compartiment- A%ea ocii plini
de lacrimi-
6 Nu %! sup!ra(i, suspin! el, n'a(i %!3ut cum%a ,roscoiul meu4
L'am pierdut--- 7ereu dispare de l$n+! mine&
6 Las!, c! %ine el )napoi& )l consol! <arry-
6 Da, poate, 3ise trist ,!iatul- Dac! )l %ede(i---
6 Nu tiu de ce o #i aa de nec!.it, 3ise Ron- Ce n'a da eu s!'l
pierd pe 2un+aul, s! nu m! #ac de r$s cu el&
;o,olanul dormea linitit )n poala lui Ron-
6 2arc! ar #i mort, 3ise Ron cu de3+ust- Am )ncercat s!'l #ac
al,, ca s! #ie mai interesant, dar nu mi'a ieit--- 8!'(i ar!t i (ie---
R!scoli )n ,a+a.ele sale i scoase o ,a+et! ma+ic!, tare nostim!-
Era sculptat! din loc )n loc, iar la un cap!t sclipea ce%a al,-
6 E %ece, aproape i'a ieit p!rul de unicorn--- :n #ine, asta
este---
Tocmai ridicase ,a+eta, c$nd ua de la compartiment se
descise i ,!iatul cu #a(a rotund! )i #!cu iar apari(ia- Nu mai era
sin+ur, ci )nso(it de o #eti(!- Ea )i pusese de.a ro,a de coal!-
6 A %!3ut cine%a ,roscoiul4 Ne%ille iar l'a pierdut& 3ise ea-
A%ea o %oce autoritar!, o claie de p!r castaniu i nite din(i ca nite
lope(i-
6 I'am spus c! n'am %!3ut'o, r!spunse Ron, dar #ata nu'l mai
asculta-
=!3use ,a+eta )n m$na lui i 3ise9
6 Aaa, #aci %r!.i4 8! %edem& 3ise ea i se ae3!-
6 Bine---, spuse Ron, cam #$st$cit- :i drese +lasul i )ncepu9
6 Ra3e ,l$nde de soare, pu# de p!p!die i nal,!, da(i'i
o,olanului !stuia ,le+, culoarea al,!&
A+it! ,a+eta, dar--- nimic& 2un+aul dormea mai departe, #!r!
nici o +ri.!-
6 Eti si+ur c! asta e %ra.a4 )ntre,! #ata- N'a ieit nimic& Eu am
)ncercat nite %r!.i simple, ca s! e5erse3, i mi'au ieit toate& Nimeni
din #amilia mea nu se pricepe la ma+ie, dar m'am ,ucurat #oarte tare
c$nd am primit in%ita(ia pentru <o+Farts, e cea mai ,un! coal! de
%r!.itori& Am )n%!(at toate c!r(ile pe dina#ar!, sper s! #ie de a.uns& Eu
m! numesc <ermione *ran+er, dar pe %oi, cum %! ceam!4
1ata spusese toate acestea dintr'o sin+ur! su#lare- <arry )l pri%i
pe Ron i )n(elese, spre marea lui uurare, c! nici el nu citise c!r(ile
de coal!-
6 7! numesc Ron Heasley, murmur! ,!iatul-
6 Iar eu, <arry 2otter& 3ise i <arry-
6 Ade%!rat4 ;tiu totul despre tine, desi+ur, am citit ciar lecturi
suplimentare- Numele t!u apare )n ?Istoria ma+iei moderne@, )n
?:n#lorirea i dec!derea 7a+iei Ne+re@ i )n ?7ari %r!.itorii ale
secolului TT@-
6 Da4 )ntre,! <arry, uluit-
6 Ciar nu tii4 Dac! eram )n locul t!u, a #i citit a,solut tot ce
s'a scris despre mine& spuse <ermione- ;ti(i )n ce cas! o s! #i(i4 Am
iscodit peste tot i se pare c! o s! #iu la Cercetai, cea mai ,un!, se
pare- Am au3it c! )nsui pro#esorul Al,us Dum,ledore a #ost )n casa
asta, dar se pare c! i Oci'de';oim este #oarte ,un!- 7! duc s! mai
caut ,roasca, )mpreun! cu Ne%ille, iar %oi ar tre,ui s! %! pune(i
ro,ele, nu mai a%em mult-
<ermione plec!, lu$ndu'l cu ea i pe ,!iatul care )i pierduse
,roasca-
6 8! pic )n orice cas!, numai cu ea, nu& spuse Ron cu n!du#- 8!
mai am )ncredere )n *eor+e& El mi'a spus %ra.a asta& ;tia prea ,ine
c! n'o s! #unc(ione3e&
6 :n ce case sunt #ra(ii t!i4 )ntre,! <arry-
6 La Cercetai, r!spunse Ron i triste(ea p!ru s!'l copleeasc!
iar- ;i mama i tata au #ost )n aceeai cas!- Nu tiu ce or s! spun!
dac! nu pic i eu la Cercetai--- Cred c! nici Oci'de';oim nu e o
cas! de lep!dat, dar parc! %!d c! o s! nimeresc la =iperini-
6 Asta e casa )n care a #ost Cap'de--- !!!--- ;tim'Noi'Cine4
6 Da, r!spunse Ron, am!r$t-
8e l!s! pe scaun, descura.at de tot-
6 =e3i4 2un+aul are %$r#urile must!(ilor pu(in mai descise,
3ise <arry, sper$nd s!'i mai alun+e lui Ron +$ndurile ne+re- ;i ce
#ac #ra(ii t!i dup! ce au a,sol%it coala4
<arry se )ntre,a care ar putea #i pro#esia unui %r!.itor---
6 Carlie a plecat )n Rom$nia, ca s! studie3e %ampirii i
dra+onii, iar Bill, )n A#rica, trimis de Banca *rin+otts, spuse Ron- Ai
au3it despre *rin+otts4 A scris i )n ?2ro#etul >ilei@, dar pro,a,il c!
tu erai la :ncuia(i, pe atunci- Au )ncercat s! o .e#uiasc!---
6 Da4 ;i ce s'a )nt$mplat4 )ntre,! <arry, #oarte curios-
6 Nimic& De aceea e aa de curios, o(ii n'au #ost prini& Tat!l
meu spune c! tre,uie s! #i a%ut de partea lor un %r!.itor #oarte
puternic, care practic! 7a+ia Nea+r!, alt#el n'ar #i putut nici m!car
s! se apropie de sei#ul central- Dar ce e i mai curios e c! o(ii n'au
luat nimic& :n ca3uri de'astea, oamenii sunt #oarte speria(i, imediat
+$ndindu'se ca nu cum%a ;tim'Noi'Cine s! ai,! %reun amestec-
<arry se +$ndi c$te%a clipe la tot ce au3ise- Nu tia cum se #!cea,
dar, de #iecare dat! c$nd se )nt$mpla s! #ie pomenit ;tim'Noi'Cine, i
se strecura o nelinite )n su#let- B!nuia c! asta era urmarea #aptului
c! )ncepea s! se inte+re3e )n lumea ma+iei, dar se sim(ea de o mie de
ori mai ,ine atunci c$nd pronun(a numele ade%!rat al lui Cap'de'
7ort-
6 Cu care ecip! de =$.ta( (ii4 )l )ntre,! Ron-
6 2!i--- nu cunosc nici una, m!rturisi <arry, ruinat-
6 Cum4&4 se mir! Ron, netiind ce s! mai cread!- E cel mai
#rumos .oc din lume&
;i se entu3iasm! e5plic$ndu'i totul despre .ocul cu patru min+i,
de la po3i(iile #iec!ruia din cei apte .uc!tori, p$n! la descrierea celor
mai #rumoase meciuri, la care #usese )mpreun! cu #ra(ii lui- :i spuse
ciar i ce #el de coad! de m!tur! i'ar cump!ra, dac! ar a%ea ,ani-
Ron a.unsese )n culmea )nc$nt!rii, %or,ind despre #el de #el de #a3e
ale meciurilor, c$nd ua compartimentului se descise- De data asta,
nu mai era nici ,!iatul care )i pierduse ,roasca, nici <ermione
*ran+er-
:n compartiment intrar! trei ,!ie(i, iar <arry )l recunoscu pe
,!iatul palid din ma+a3inul doamnei 7alDin- 8e uit! la <arry cu
mult mai mult interes, ca atunci, )n ma+a3inul din Aleea Dia+on-
6 E ade%!rat4 )ntre,! el- 8e spune prin tot trenul c! tu eti
<arry 2otter- Aa e4
6 Da, spuse <arry i pri%i i spre ceilal(i doi ,!ie(i-
Am$ndoi erau soli3i i a%eau o )n#!(iare r!ut!cioas!- De o parte
i de alta a ,!iatului palid, p!reau ade%!rate +!r3i de corp-
6 El e Cra,,e i el, *oyle, 3ise ,!iatul palid, urm!rind pri%irea
lui <arry, iar numele meu este Reacredin(!, Draco Reacredin(!&
Ron tui pu(in ca s!'i ascund! 3$m,etul- Draco )l pri%i rece-
6 Ce, (i se pare c! am un nume cara+ios4 Nu mai e ne%oie s!
)ntre, cine eti tu, 3ise el dispre(uitor, tata mi'a spus de.a c! to(i cei
din #amilia Heasley au p!rul rou, pistrui i mult mai mul(i copii
dec$t )i pot permite&
Draco se re)ntoarse spre <arry-
6 O s! a#li )n cur$nd c! unele #amilii de %r!.itori sunt mai ,une,
dec$t--- altele, 3ise el, cu un aer superior, i atunci o s!'(i ale+i mai cu
+ri.! prietenii& Te pot a.uta eu, dac! %rei---
:ntinse m$na spre <arry, dar acesta nu sci(! nici o micare-
6 :mi pot da i eu seama #oarte ,ine cine )mi poate #i prieten i
cine nu, 3ise <arry cu r!ceal!-
Draco nu se )nroi, #iindc! tenul nu'i permitea acest lucru, dar
#a(a )i c!p!t! o nuan(! ro3-
6 Dac! a #i )n locul t!u, a a%ea mai mult! +ri.!, 2otter, 3ise el,
accentu$nd cu%intele- Dac! nu te por(i mai #rumos, ai putea a%ea
aceeai soart! ca a p!rin(ilor t!i& Nici ei n'au tiu s! aprecie3e ce era
,ine pentru ei- 8'au )ncurcat cu cei d'alde Heasley sau <a+rid i %!d
c! i tu le calci pe urme&
<arry i Ron s!rir! )n picioare- 1a(a lui Ron se #!cuse aproape de
culoarea p!rului-
6 Ce'ai spus4 7ai spune o dat!& )l pro%oc! Ron pe Draco-
6 O, doar n'ai de +$nd s! te ,a(i cu noi, nu4 str$m,! Draco din
nas-
6 Nu, dac! iei imediat din compartiment, 3ise i <arry, mult
mai cura.os dec$t se sim(ea, mai ales c! %!3use prea ,ine c! *oyle i
Cra,,e erau de departe mai soli3i ca ei-
6 Dar noi n'a%em de +$nd s! #acem aa ce%a, nu'i aa, ,!ie(i4
Ne'am m$ncat m$ncarea i parc! tot am mai a%ea ce# de ce%a&
*oyle se )ntinse spre ,roscu(ele de ciocolat! de l$n+! Ron- Ron
se opuse, dar de'a,ia )l atinse pu(in pe *oyle, c! acesta scoase un
urlet )n#rico!tor-
2un+aul st!tea at$rnat de de+etul lui *oyle, dup! ce )i
)n#ipsese col(ii ascu(i(i i )n +enunciul lui- Cra,,e i Draco se
d!dur! )napoi, )n timp ce *oyle )l )n%$rti pe o,olan, url$nd i
dr!cuind, dup! care )l a3%$rli )n #ereastr!- Cei trei ieir! imediat din
compartiment, poate #iindc! cre3user! c! mai miunau i al(i
o,olani printre dulciuri sau pentru c! au3iser! pai pe coridor- :n
clipa urm!toare, )n compartiment intr! ca o %i.elie <ermione
*ran+er-
6 Ce s'a )nt$mplat4 )ntre,! ea, %!3$nd dulciurile r!sp$ndite pe
podea i o,olanul, (inut de coad! de Ron-
6 Cred c! e ame(it de lo%itur!, spuse Ron, pri%indu'l cu aten(ie-
Nu& Nu pot s! cred, a adormit iar&
;i, )ntr'ade%!r, ,!tr$nul o,olan adormise-
6 Te'ai mai )nt$lnit cu Draco4
<arry )i po%esti discu(ia a%ut! cu acesta )n ma+a3inul din Aleea
Dia+on-
6 Am au3it de #amilia Reacredin(!- 7em,rii ei sunt printre
primii care au #u+it s! ni se al!ture, dup! ce ;tim'Noi'Cine a
disp!rut- 8e spune c! sunt ,lestema(i, dar tata nu crede lucrul acesta-
>ice c! nimeni n'are ne%oie de %reo scu3!, ca s! treac! de partea
R!ului-
Ron se )ntoarse spre <ermione i o )ntre,!9
6 Doreti ce%a de la noi4
6 2une(i'%! ro,ele, l'am )ntre,at pe mecanic i mi'a spus c!
a.un+em )n cur$nd- 8per c! nu ='a(i ,!tut cu ei, a(i a%ea neca3uri
)nainte de a a.un+e la <o+Farts-
6 2un+aul s'a luptat cu ei, nu noi, 3ise Ron, )ncrunt$ndu'se la
ea- Eti aa ,un! s! iei pe culoar, p$n! ne scim,!m4
6 Bine, plec- Am %enit la %oi, #iindc! ceilal(i se poart! at$t de
copil!rete- 8e alear+! pe culoar i c$te altele, spuse ea .i+nit!-
Apropo, i tu ai o pat! nea+r! pe nas, tiai4
Ron pri%i )n urma ei, )n timp ce <arry se aplec! pe #ereastr!- 8e
#!cea )ntuneric- 8e puteau %edea mun(i i p!duri, su, un cer
purpuriu- Trenul )ncetinise-
<arry i Ron )i )m,r!car! ro,ele lun+i i ne+re- A lui Ron era
cam scurt! i i se %edea mar+inea pantalonilor pe dedesu,t-
O %oce r!sun! pe culoar9
6 :n cinci minute, a.un+em la <o+Farts& =! ru+!m s! %! l!sa(i
,a+a.ele )n tren, %a %eni cine%a s! le duc! la castel&
Lui <arry i se str$nse stomacul de emo(ie, iar Ron p!li pe su,
pistrui- :i ,!+ar! )n ,u3unare dulciurile r!mase i se amestecar! )n
mul(imea care se )n+esuia pe coridoare-
Trenul )ncepu s! #r$ne3e i apoi se opri de tot- Ele%ii se
)m,ul3eau s! co,oare pe un peron mic, )n+ust i #oarte )ntunecat-
<arry se )n#ior! de aerul rece al nop(ii- Apoi, se %!3u un #elinar,
,!l!,!nindu'se peste capetele mul(imii i o %oce anun(!9
6 Cei din primul an& Anul )nt$i& <arry, e totul )n re+ul!4 )ntre,!
<a+rid, c!ci el era omul cu #elinarul- <ai cu mine- 7ai sunt pentru
anul )nt$i4 To(i ce'i din primul an de studiu s! %in! dup! mine&
Alunec$nd i )mpiedic$ndu'se la tot pasul, copiii )l urmar! pe
<a+rid, pe o c!rare a,rupt!- Era aa de )ntuneric )n .urul lor, )nc$t
<arry se +$ndi c! pe mar+ini tre,uiau s! #ie copaci )nal(i- Nimeni nu
%or,ea- Numai ,!iatul care pierduse ,roasca )i trase nasul de %reo
c$te%a ori-
6 Imediat ce d!m col(ul, o s! %ede(i castelul, )i anun(! <a+rid
peste um!r-
Din toate p!r(ile se au3i un ?Oooo&@
Deodat!, pe de o parte a c!r!rii, o,ser%ar! un lac #oarte )ntins i
)ntunecat- De partea cealalt! a lacului, sus, pe un %$r# de munte, cu
#erestrele str!lucind al!turi de stelele de pe cer, se )n!l(a un castel
impun!tor, cu o mul(ime de turnuri i creneluri-
6 Nu mai mul(i de patru )ntr'o ,arc!& le 3ise <a+rid, ar!t$ndu'le
un ir de ,!rci, aliniate la mal-
<arry i Ron #ur! urma(i )n ,arc! de Ne%ille i <ermione-
6 8'a urcat toat! lumea4 )ntre,! <a+rid, atept! pu(in i d!du
semnalul de plecare-
Toate ,!rcile pornir! )n acelai timp, alunec$nd pe lacul neted ca
o+linda- To(i erau t!cu(i, pri%ind m!re(ul castel din %$r#ul muntelui-
6 Apleca(i capul& stri+! <a+rid, c$nd a.unser! aproape- To(i
plecar! capetele, iar ,!rcile )i duser! printr'o perdea de ieder!, care
ascundea o intrare pe #ale3!- 1ur! purta(i apoi printr'un tunel
)ntunecos, care p!rea s! duc! unde%a, pe su, castel, p$n! ce a.unser!
la un #el de port su,teran, unde co,or$r!, pe roci i pietre de r$u-
6 Ce'i asta4 A cui e ,roscu(a4 )ntre,! <a+rid, care controlase
,!rcile )n urma lor-
6 Tre%or& stri+! Ne%ille, #ericit, )ntin3$nd m$inile- Urm$ndu'l
)ndeaproape pe <a+rid, trecur! printr'un
tunel )n st$nc!, a.un+$nd, )n s#$rit, pe o pa.ite cu iar,! moale i
umed!, ciar )n um,ra castelului-
8uir! nite trepte de piatr! i se oprir! )n #a(a unei ui mari, din
ste.ar masi%-
6 8unte(i to(i4 Tu, de colo, n'ai pierdut iar ,roscu(a4
<a+rid ridic! un pumn uria i ,!tu de trei ori )n ua +rea a
castelului-
Capitolul =II
AOBENUL 7A*IC
Ua se descise imediat i )n #a(a lor ap!ru o %r!.itoare cu p!rul
ne+ru, cu pelerin! de culoarea smaraldului- A%ea o )n#!(iare se%er!
i lui <arry )i trecu imediat prin cap c! #emeia nu p!rea aa uor de
p!c!lit-
6 Anul )nt$i, pro#esoara 7c*ona+all, #!cu <a+rid pre3ent!rile-
6 7ul(umesc, <a+rid, )i preiau eu de aici-
Descise ua lar+- :n #a(a lor, se descidea un ol aa de mare, c!
ar #i )nc!put )ntrea+a locuin(! a #amiliei Dursley )n el i tot ar mai #i
r!mas loc- >idurile de piatr! erau luminate de tor(e )n #l!c!ri,
asem!n!toare celor de la *rin+otts- Ta%anul era at$t de sus, c! nici
nu'l putea %edea, iar )n #a(! se %edeau nite trepte super,e, de
marmur!, care duceau la celelalte eta.e-
O urmar! pe pro#esoar! pe lespe3ile de piatr! i <arry au3i
murmure, %enind de unde%a, dintr'o )nc!pere din dreapta- 2ro#esoara
7c*ona+all )i conduse )ntr'o camer! +oal!- 8e )n+esuir! unii )n
al(ii, mult mai aproape dec$t ar #i #!cut'o )n mod o,inuit, i
ateptar! emo(iona(i-
6 Bine a(i %enit la <o+Farts, le ur! ea- Bancetul )n onoarea
%oastr! o s! )nceap! )n cur$nd, dar, )nainte de a %! ocupa locurile )n
7area 8al!, o s! #i(i condui )n camerele %oastre- Opera(iunea de
sortare este #oarte di#icil! i important!, deoarece %e(i #i ca o mare
#amilie c$t timp %e(i studia aici- =e(i #ace parte dintr'o cas!, unde
%e(i )n%!(a )mpreun!, %e(i dormi )n dormitorul casei respecti%e si %!
%e(i petrece timpul li,er tot acolo i tot )mpreun!- Cele patru case
sunt9 Cercetaii, Astropu#ii, Oci'de';oim i =iperinii- 1iecare cas!
are istoria ei i #iecare a produs %r!.itori i %r!.itoare de seam!- C$t
%e(i sta aici, prin str!daniile %oastre, casa %a primi puncte i orice
)nc!lcare a %reunei re+uli %! %a #ace s! pierde(i puncte- La s#$ritul
anului, casa care are mai multe puncte primete Cupa Caselor, o
mare onoare pentru oricine- 8per s! #ace(i cinste casei din care %e(i
#ace parte- Ceremonia de sortare %a )ncepe )n c$te%a momente-
2urta(i'%! cum tre,uie p$n! %! %ine r$ndul&
Ocii ei 3!,o%ir! o clip! asupra pelerinei lui Ne%ille, care nu era
prins! cum tre,uie, i asupra petei de pe nasul lui Ron- <arry )i
nete3i ner%os p!rul-
6 7! )ntorc imediat- Atepta(i )n linite, %! ro+& 2ro#esoara
7c*ona+all p!r!si )nc!perea, iar <arry )i )n+i(i nodul din +$t-
6 ;i cum ne sortea3!4 )l )ntre,! <arry pe Ron-
6 2ro,a,il c! au %reun #el de test, )i d!du cu p!rerea Ron- 1red
spune c! doare r!u, dar cred c! )i ,!tea .oc de mine-
Inima lui <arry se str$nse cu durere- Test4 ;i )n #a(a )ntre+ii
coli4 Dar el nu tia nici un #el de %r!.i& Ce'o s! #ac!4 Nu se
ateptase la aa ce%a- 2ri%i )n .ur, )n+ri.orat, i %!3u c! to(i erau
)n+ro3i(i- Nimeni nu )ndr!3nea s! scoat! un cu%$nt, )n a#ar! de
<ermione care %or,ea mult i repede, 3ic$nd c! ea tie toate %r!.ile
din cartea pentru anul )nt$i i )ntre,$ndu'se de care o s! ai,! ne%oie-
<arry )ncerc! s! nu mai #ie atent la ea- Nu #usese niciodat! mai
)n+ri.orat, nici ciar atunci c$nd se )ntorsese de la coal! cu un ,ilet
c!tre Unciul =ernon, )n care se spunea cum reuise el, nimeni nu
tia cum, s! scim,e culoarea perucii pro#esorului i s! o #ac! ,leu-
Nu'i mai putea de3lipi ocii de la u!- Din clip! )n clip!, urma s!
intre pro#esoara 7c*ona+all i a%ea s! )nceap! cal%arul lui-
8e )nt$mpl! ce%a care )l #!cu s! sar! de trei metri )n aer- Din
spatele lui se au3ir! nite (ipete )n+ro3ite-
6 Ce se---
Dar nu mai apuc! s! )ntre,e nimic, ci scoase un sunet )n+ro3it-
La #el #!cur! i al(i c$(i%a din prea.ma lui- Ap!ruser! cam dou!3eci
de #antome, care se )niruiser! la peretele din spate- 8ide#ii i uor
transparente, )ncepur! s! tra%erse3e camera, a,ia arunc$ndu'le %reo
pri%ire celor din anul )nt$i- 2!reau s! se contra3ic! )n le+!tur! cu
ce%a-
6 Uit! i iart!, cum se spune- Tre,uie s!'i d!m o a doua ans!&
6 Dra+ul meu, 2ustnic, oare nu i'am dat lui 2ee%es o mul(ime
de alte anse4 ;tii ce prost renume a%em din cau3a lui i nici m!car
nu e stri+oi +et',e+et, doar tii& <ei, dar ce #ace(i %oi aici4 3ise una
dintre #antome, o,ser%$ndu'i )ntr'un t$r3iu pe cei din anul )nt$i-
A%ea un +uler )nalt, plisat, i pantaloni str$ni pe picior- Nimeni
nu r!spunse-
6 Bo,oci, 3$m,i dolo#anul 2ustnic- Atepta(i s! %! sorte3e4
C$(i%a apro,ar! din cap-
6 8per s!'i )nt$lnesc pe c$(i%a dintre %oi la Astropu#i, acolo am
studiat eu-
6 <ai, pleca(i odat!, ceremonia de sortare e +ata s! )nceap!& le
repe3i pro#esoara 7c*ona+all i #antomele se )ndreptar! spre un loc
mai retras-
6 Iar %oi, ae3a(i'%! unul dup! altul i urma(i'm!& le spuse ea
,o,ocilor-
8im(indu'i picioarele ca i cum ar #i de%enit de plum,, <arry se
ae3! )n r$nd, nimerind )ntre un ,!iat ,lond i Ron- Ieir! din
camer!, trecur! iar prin olul de la intrare i de aici, prin nite ui
du,le, a.unser! )n 7area 8al!-
<arry nu i'ar #i putut ima+ina niciodat! un loc mai splendid&
8ala era luminat! de mii i mii de lum$n!ri care pluteau )n aer,
deasupra celor patru mese lun+i, la care edeau to(i ceilal(i studen(i
de la <o+Farts- 2e mas! se a#lau #ar#urii i paare de aur,
sclipitoare- La un cap!t al s!lii se a#la o alt! mas!, mult mai lun+!, la
care st!teau pro#esorii-
;irul se opri- 7c*ona+all )i condusese )n aa #el, )nc$t acum
st!teau )n #a(a studen(ilor din anii mai mari, iar )n spate, se a#lau
pro#esorii- >eci de cipuri )i pri%eau, p!r$nd #elinare tremur!toare, )n
lumina lum$n!rilor- :mpr!tiate ici i colo, printre studen(i,
#antomele sclipeau ca ar+intul- Ca s! nu mai %ad! pri%irile acelea
a(intite asupra lui, <arry )i ridic! ocii spre un ta%an, )m,r!cat )n
cati#ea nea+r!, cu pu3derie de stele ,rodate- O au3i pe <ermione,
optind l$n+! el9
6 Nu e ,ine s! arate ca cerul de a#ar!, e de r!u au+ur, aa am
citit )n ?<o+Farts- 8curt! istorie@-
:(i %enea #oarte +reu s! cre3i c! e5ista un ta%an i c! acea sal! nu
se descidea direct spre %!3du-
<arry )i l!s! iar pri%irile )n .os, )n momentul )n care pro#esoara
7c*ona+all puse un ta,uret )n #a(a irului, iar pe el, un .o,en de
ma+ician- Ao,enul era tocit i peticit, #oarte murdar- 7!tua 2etunia
nu l'ar #i acceptat )n cas!-
2oate c! tre,uie s! )ncerce s! scoat! un iepura din el, se +$ndi
<arry, )n+ro3it- =!3$nd c! to(i )i #i5aser! pri%irile pe .o,en, se uit!
i el (int! acolo-
C$te%a secunde, se l!s! o t!cere de moarte- Apoi, .o,enul se
mic!- I se desprinse o pan+lic! de la mar+ine, ca i cum ar #i #ost o
+ur! descis!, i .o,enul )ncepu s! c$nte9
8'ar putea s! nu #iu deloc ar!tos,
Dar nu %! )ncrede(i )n ce %ede(i,
=! promit s! dispar din lume,
De'nt$lni(i unul mai iste( ca mine&
Eu sunt #aimosul .o,en de sortare
:n case, la coala #aimoas!,
;i, %ai, cum )ntrec )n splendoare
O p!l!rie, mult prea #rumoas!&
N'a%e(i nimic )n cap, cum ,ine se %ede,
Iste(ul .o,en de sortare o tie prea ,ine,
<ai, )ncerca(i'm! to(i, c$t mai repede,
:n ce case %e(i #i, s! %! 3ic, )n #ine-
Bra%i Cercetai de %e(i #i,
Cu inimi curate i mari,
=e(i ti prin cura. i no,le(e
8! uimi(i multe alese #e(e-
Astropu#i, dac! sunte(i,
Credincioi, ,uni i drep(i,
<arnici, r!,d!tori i cinsti(i,
2re(ui(i %e(i #i i iu,i(i-
Dac! min(ea %! e ,ine pre+!tit!
Cu mult! dorin(! de carte i tiin(!,
La Oci'de';oim eti ,ine %enit
De to(i cei ca tine, aici )nso(it-
8au la =iperini, nu'i r!u nici aici,
2rieteni la toart! cu al(i +r!m!tici,
Iste(i, iscusi(i, pre#!cu(i i tare ire(i,
La %oi, orice mi.loc e ,un, s! r!3,i(i-
:ncerca(i'm!, nu %! teme(i,
;i de mine nu %! #eri(i,
C!ci eu, oricine i orice ar 3ice,
*$ndesc i sorte3 ,ine, amice&
Toat! lumea i3,ucni )n aplau3e, de )ndat! ce .o,enul )ncet! s!
c$nte- 8e )nclin! c!tre cei de la mese i r!mase iar nemicat i t!cut-
6 Deci, asta era& Tre,uie s! )ncerc!m .o,enul, )i opti Ron lui
<arry- :l omor pe 1red, spunea ce%a despre o )n#runtare cu un stri+oi-
<arry 3$m,i, oarecum mai linitit, dar tare ar #i %rut s! nu #ie
ne%oit s! )ncerce .o,enul )n #a(a at$tor oci& 8e p!rea c! .o,enul tia
o mul(ime de lucruri i <arry nu se sim(ea )n acel moment nici ,ra%,
nici detept, nici iste(, nici iret- Ce ,ine ar #i #ost dac! .o,enul
amintea i despre o cas! a celor nu prea si+uri pe ei, aia i s'ar #i
potri%it, cu si+uran(!-
2ro#esoara 7c*ona+all )naint!, cu un sul de per+ament )n m$n!-
6 C$nd %! stri+ numele, pro,a(i .o,enul, st$nd pe ta,uret,
pentru a #i sorta(i )n casele %oastre- A,,ot, <anna& stri+! ea-
O #eti(!, ro3alie la #a(!, cu nite codi(e ,londe, iei din r$nd, )i
puse .o,enul pe cap i se ae3! pe ta,uret- Acesta )i c!3u peste oci-
Dup! o mic! pau3!---
6 Astropu#i& stri+! .o,enul-
La masa din dreapta i3,ucnir! urale i aplau3e, iar <anna se
duse s! se ae3e l$n+! cole+ii ei, Astropu#ii- <arry o,ser%! c!
2ustnicul, #antoma durdulie, se )ndrept! %esel spre #eti(!-
6 Bones, 8usan& anun(! iar pro#esoara 7c*ona+all-
6 La Astropu#i& 3ise .o,enul, iar 8usan se ae3! l$n+! <anna-
6 Boot, Terry&
6 Oci'de';oim&
1u r$ndul mesei a doua din st$n+a s! ,at! din palme- 7ai mul(i
se ridicar! s! dea m$na cu Terry-
BrocDleurst, 7andy merse tot la masa celor de la Oci'de'
;oim, dar BroFn, La%ander #u prima de la Cercetai, iar masa
acestora i3,ucni )n urale- <arry )i putu %edea pe cei doi +emeni,
#ra(ii lui Ron, must!cind-
Bulstrode, 7ilicent merse la =iperini- 2oate c! #usese in#luen(at
de tot ce au3ise, dar to(i de la masa =iperinilor i se p!rur! #oarte
nesu#eri(i lui <arry-
:ncepea s! se simt! ciar r!u- :i era +rea(! i )i aminti o
)nt$mplare de la coala unde #usese cu Dudley- La ora de sport, se
#!ceau ecipele i, ca de o,icei, r!m!sese la urm!, nu #iindc! n'ar #i
#ost ,un, dar nimeni nu se )ncumeta s!'l alea+! pe el, de #rica lui
Dudley-
6 1inc'1letcley, Austin&
6 Astropu#i&
<arry o,ser%! c! uneori .o,enul nu st!tea nici un pic pe +$nduri,
alteori )i tre,uia ce%a timp s! se ot!rasc!- :n ca3ul lui 1inni+an,
8eamus, ,!iatul de l$n+! <arry, cu p!rul de culoarea nisipului,
.o,enul tre,ui s! se +$ndeasc! aproape un minut, p$n! s!'l trimit! la
Cercetai-
6 *ran+er, <ermione&
<ermione aproape aler+! spre ta,uret, se ae3! i'i trase .o,enul
pe cap-
6 Cercetai& stri+! .o,enul-
Ron morm!i pe )n#undate-
Un +$nd +roa3nic )i trecu lui <arry prin minte, ca toate +$ndurile
care te ,$ntuie c$nd eti ner%os- Dac! .o,enul nu'l reparti3ea3!
nic!ieri4 Dac! o s! stea acolo, cu .o,enul pe oci, clipe )ntre+i, p$n!
ce pro#esoara 7c*ona+all o s! %in! i o s! i'l smul+! de pe cap,
admi($nd c! a #ost o +reeal! re+reta,il! i o s!'l trimit! )napoi, la
#amilia Dursley4
C$nd #u stri+at, Ne%ille 2oponea(!, ,!iatul care )i tot pierdea
,roasca, se )mpiedic! i c!3u, )n drum spre ta,uret- Ao,enul se +$ndi
mult! %reme, )n le+!tur! cu Ne%ille- C$nd .o,enul stri+!9
?Cercetai&@, de ,ucurie, Ne%ille aler+! la loc cu .o,enul pe cap-
Tre,ui s! #u+! )napoi, )n ootele de r$s ale celor pre3en(i, i s!'l
)nm$ne3e urm!torului, 7acDou+al, 7ora+- =eni i r$ndul lui Draco
Reacredin(!, care se )ndrept! (an(o spre .o,en- De'a,ia )l puse pe
cap, c! dorin(a i se i )mplini9 .o,enul stri+! )ndat!9 =iperini&
Draco se )ndrept! spre prietenii lui, Cra,,e i *oyle, 3$m,ind
#oarte mul(umit de el-
Nu mai r!m!seser! mul(i- 7oon--- Nott--- 2arDinson--- dou! #ete
+emene, 2atil--- i 2atil--- 2erDs--- i apoi---
6 2otter, <arry&
De'a,ia #!cu un pas )nainte, c! sala se anim! dintr'o dat!-
6 2otter4 A 3is 2otter4
6 Acel <arry 2otter4
Ultimul lucru pe care )l %!3u <arry, )nainte s!'i cad! .o,enul pe
oci, #u 7area 8al!, unde to(i se str!duiau s!'l %ad! c$t mai ,ine- :n
clipa urm!toare, se a#l! )n ,e3na deplin! de su, .o,en- Atept!
linitit-
6 <m, 3ise o %oce, optit )n urecea lui- Di#icil, #oarte di#icil---
Cura. ,erecet, minte destul!, talent din plin i--- O, da, o dorin(!
ar3!toare s! ar!(i ce po(i& Interesant--- Unde s! te trimit4
<arry se prinse cu m$inile de ta,uret i se ru+!9 ?Doamne, nu la
=iperini& Nu la =iperini&@
6 Nu la =iperini, da4 3ise %ocea- Eti si+ur4 Ai toate calit!(ile,
iar aceast! cas! te'ar putea a.uta s! de%ii i mai cele,ru& Nu4 Ei ,ine,
dac! eti si+ur, treci la--- Cercetai&
Ao,enul stri+ase ultimul cu%$nt, pe care )l au3i toat! sala& Uurat,
dar )nc! tremur$nd, se )ndrept! spre masa Cercetailor- 1ericit c! nu
picase la =iperini, <arry nici nu'i d!du seama c! era aclamat cu
mult mai mult entu3iasm #a(! de to(i cei dinainte- 2ercy, 2er#ectul, se
ridic! i'i str$se m$na cu putere, )n timp ce +emenii Heasley stri+au9
6 <arry 2otter e la noi& <arry 2otter e la noi& 8$c& 8$c& <arry
st!tea %i3a%i de #antoma cu +uler )nalt i plisat-
1antoma )l ,!tu )ncura.ator pe ,ra( i <arry a%u ciudata sen3a(ie
c! se cu#undase )ntr'o +!leat! cu ap! )n+e(at!-
2utea acum s! %ad! ce mai era prin 7area 8al!- La un cap!t al
mesei pro#esorilor, st!tea <a+rid, care )l #elicit! din pri%iri- <arry )i
r!spunse la #el- La mi.locul mesei, )ntr'un .il( de aur, se a#la Al,us
Dum,ledore- <arry )l recunoscu imediat, doar )l %!3use pe po3ele
din ciocol!(ile )n #orm! de ,roscu(!& 2!rul ar+intiu al lui Al,us
Dum,ledore era sin+urul lucru din sal!, care str!lucea la #el de
puternic ca #antomele- <arry )l o,ser%! i pe pro#esorul Ouirrell,
t$n!rul ner%os pe care )l )nt$lnise la ?Ceaunul cr!pat@- Ar!ta tare
straniu cu tur,anul lui mo%-
7ai r!m!seser! numai trei care tre,uiau sorta(i- Turpin, Lisa,
care merse la Oci'de';oim, dup! care %eni r$ndul lui Ron- Nu mai
era palid la #a(!, ci se )n%er3ise de'a ,inelea, de emo(ie- <arry )i (inu
pumnii pe su, mas! i r!su#l! uurat, c$nd .o,enul stri+!9 Cercetai&
<arry aplaud! tare, al!turi de ceilal(i de la masa lor, )n timp ce
Ron se pr!,uea, s#$rit, pe scaunul de l$n+! el-
6 Bra%o, Ron& )i stri+! 2ercy, )n timp ce ultimul student, >a,ini,
Blaise, era trecut la =iperini&
2ro#esoara 7c*ona+all str$nse sulul la loc i lu! .o,enul-
<arry se uit! la #ar#uria lui, de aur, dar +oal!& A,ia acum )i d!du
seama c$t )i era de #oame- 2arc! nici nu m$ncase at$tea dulciuri )n
tren&
Al,us Dum,ledore se ridic! )n picioare- Descisese lar+ ,ra(ele
i 3$m,ea #ericit la studen(i, ca i cum nimic nu'l mul(umea mai
mult, dec$t s!'i tie pe to(i aduna(i acolo-
6 Bine a(i %enit la <o+Farts, coala de ma+i i %r!.itori& :nainte
de a )ncepe ,ancetul, %reau s! %! spun c$te%a cu%inte- Iat!'le9 2ap!'
lapte& 8miorc!i(i& Ciuda(i& =icleni& 7ul(umesc&
8e ae3! iar, )n timp ce toat! lumea aclama i aplauda- <arry nu
tia dac! tre,uie s! r$d! sau nu-
6 E--- pu(in--- ne,un4 )l )ntre,! <arry pe 2ercy-
6 Ne,un4 Este un +eniu& Cel mai iscusit %r!.itor din lume& Da,
poate e un pic ne,un& =rei carto#i, <arry4
<arry c!sc! +ura, surprins- 7asa se umpluse cu tot #elul de
m$nc!ruri- Nu mai %!3use niciodat! adunate pe o mas! at$tea
,un!t!(i i ar #i %rut s! +uste din toate9 #ripturi, de %ac!, de pui, de
porc i de miel, c$rn!ciori, costi(!, carto#i, #ier(i, cop(i i pr!.i(i,
,udinc! de ore3, ma3!re, morco%i, sos de #riptur!, Detcup i, din
cine tie ce moti% straniu, #run3e de ment!-
Nu putea spune c! uncii lui l'au )n#ometat, dar nici nu'i d!deau
%oie s! m!n$nce c$t ar #i %rut i ar #i putut el- Dudley lua )ntotdeauna
,uc!(ica pe care o dorea <arry, ciar dac! i se #!cea r!u dup! aceea-
<arry )i umplu #ar#uria cu c$te pu(in din toate, )n a#ar! de #run3ele
de ment!, i )ncepu s! m!n$nce- Totul era delicios&
6 2are #ormida,il, 3ise #antoma cu +uler plisat, pri%ind cu .ind
la cotletul pe care )l m$nca <arry-
6 Nu--- po(i4
6 N'am m$ncat de %reo patru sute de ani, r!spunse #antoma- Nu
c! a a%ea ne%oie, dar uneori mi se #ace po#t!- Dar nu cred c! m'am
pre3entat- 8unt 7imsy'2orpin+ton, #antom!, cu reedin(a )n Turnul
Cercetailor-
6 ;tiu cine eti& 7i'au po%estit #ra(ii mei despre tine& s!ri Ron-
Eti NicD Aproape'1!r'de'Cap&
6 2re#er s!'mi spui 8ir Nicolas de 7imsy, 3ise #antoma, cam
)n(epat!-
8eamus 1inni+an )i )ntrerupse9
6 Cum, adic!, Aproape'1!r'de'Cap4
8ir Nicolas pri%i de3orientat, ca i cum discu(ia lor nu se
)ndrepta deloc )n direc(ia dorit! de el-
6 Uite aa& 3ise el iritat i )i d!du la o parte +ulerul-
Capul i se desprinse i )i c!3u )ntr'o parte, (in$ndu'se numai )ntr'
un tendon, ca )ntr'o cin+!- Era e%ident c! cine%a )ncercase s!'l
decapite3e, dar nu'i dusese trea,a la ,un s#$rit- 7ul(umit de ocul
pe care )l produsese, 8ir Nicolas )i #i5! capul la loc, )n +ulerul )nalt,
i 3ise9
6 Deci, noi Cercetai& 8per c! o s! ne a.uta(i s! c$ti+!m
Campionatul Caselor din anul acesta& A trecut cam mult timp de
c$nd casa noastr! n'a mai c$ti+at- =iperinii au c$ti+at cupa ase ani
la r$nd& Baronul :ns$n+erat a de%enit de'a dreptul de nesuportat& El e
#antoma casei =iperinilor-
<arry pri%i spre masa =iperinilor i %!3u o #antom! care ar!ta
)n#ior!tor, cu ocii ol,a(i, cu o #a(! sl!,!noa+! i cu ro,a p!tat! de
s$n+e sclipitor- 8t!tea ciar l$n+! Draco, iar <arry o,ser%! cu
)nc$ntare c! Draco nu era deloc )nc$ntat de compania #antomei-
6 De ce e plin de s$n+e4 )ntre,! 8eamus, cu mare interes-
6 Nu l'am )ntre,at niciodat!, r!spunse 8ir Nicolas, cu mult!
delicate(e-
Dup! ce #iecare a m$ncat dup! po#ta inimii, resturile de m$ncare
au disp!rut ca prin #armec, iar #ar#uriile str!luceau de cur!(enie, ca la
)nceput- 2u(in mai t$r3iu, #u adus desertul- Creme de toate #elurile,
ciocolat! cu toate aromele la care te'ai #i putut +$ndi, pl!cinte de
mere, tarte cu #ructe, ecleruri de ciocolat!, +o+oi cu +em, c!pune,
.eleuri---
:n timp ce <arry m$nca o tart! cu #ructe, discu(ia se orient! spre
#amiliile lor-
6 Eu sunt .umaG .umaG, 3ise 8eamus- Tata #ace parte dintre
:ncuia(i- 7ama nu i'a spus c! e %r!.itoare, dec$t dup! c!s!torie- A
#ost un oc nu prea pl!cut pentru el-
Ceilal(i i3,ucnir! )n r$s-
6 Dar tu, Ne%ille4 )ntre,! Ron-
6 2e mine m'a crescut ,unica i ea e %r!.itoare, r!spunse
Ne%ille, dar ai mei m'au cre3ut mult! %reme un :ncuiat- Unciul
meu, Al+ie, a )ncercat s! m! #or(e3e, s! %ad! dac! pot #ace %r!.i- 7'a
)mpins )n %$rte.ul unui lac, de era s! m! )nec- De'a,ia pe la opt ani
am )nceput s! dau semne c! sunt deose,it- Unciul Al+ie a %enit la
noi, la ceai- Tocmai m! (inea suspendat de +le3ne, cu capul )n .os, )n
a#ar!, pe o #ereastr! de la eta., c$nd 7!tua Enid i'a o#erit un ecler i
el, %r$nd s! ia pr!.itura, mi'a dat drumul- Dar, )n loc s! m! 3dro,esc,
am s!rit, ca pe arcuri, )n curte i din curte )n osea, spre marea
)nc$ntare a tuturor& Bunica pl$n+ea de #ericire, iar unciul Al+ie mi'
a cump!rat o ,roasc! r$ioas!-
De cealalt! parte a lui <arry, <ermione i 2ercy Heasley
%or,eau despre lec(ii- /?8per s! )ncepem cur$nd, doar sunt at$tea de
)n%!(at& 7! interesea3! mai ales trans#i+ur!rile, tii tu,
trans#orm!rile din ce%a )n altce%a--- E #oarte +reu, cred---@, ?Da, dar
)ncepi treptat, cu lucruri mici, de la ci,rituri la ace, de pild!---@0
<arry, care se )nc!l3ise i )ncepuse s! mo(!ie, se uit! din nou la
masa pro#esorilor- <a+rid ,ea ce%a din cupa sa, iar pro#esoara
7c*ona+all )i spunea ce%a pro#esorului Al,us Dum,ledore-
2ro#esorul Ouirrell, cu tur,anul lui cara+ios, %or,ea cu alt pro#esor,
cu p!r ne+ru i slinos, cu #a(a ,oln!%icioas!-
Totul se )nt$mpl! pe neateptate- 2ro#esorul cu p!rul slinos )l
pri%i pe <arry drept )n oci i atunci, o durere ascu(it!, ca un #ier
)nroit )n #oc, s!+et! cicatricea lui <arry-
6 Auu& stri+! <arry i )i duse m$na la #runte-
6 Ce e4 )ntre,! 2ercy-
6 N'Nimic---
Durerea )i trecuse tot at$t de ,rusc, precum ap!ruse- 7ai +reu i'a
%enit lui <arry s! uite pri%irea pro#esorului acela, o pri%ire care
spunea clar c! pro#esorul nu'l pl!cea deloc pe <arry-
6 Cine este cel care %or,ete cu pro#esorul Ouirrell4 )ntre,!
<arry-
6 Aaa, de.a )l tii pe pro#esorul Ouirrell, se mir! 2ercy-
=or,ete cu pro#esorul 2lesneal!, de aceea e aa de ner%os-
2ro#esorul 2lesneal! pred! no(iuni despre po(iuni ma+ice, dar toat!
lumea tie c! %rea s!'i ia postul pro#esorului Ouirrell- ;i este #oarte
ade%!rat c! pro#esorul 2lesneal! tie o mul(ime de lucruri despre
7a+ia Nea+r!-
<arry continu! s!'l pri%easc!, dar 2ro#esorul 2lesneal! nu se mai
uit! deloc )n direc(ia lui <arry-
:n cele din urm!, disp!rur! i dulciurile r!mase, iar pro#esorul
Al,us Dum,ledore se ridic! din nou )n picioare- :n 7area 8al! se
#!cu linite deplin!-
6 Acum, c! %'a(i pus ,ur(ile la cale i ='a(i potolit setea, %reau
s! %! spun c$nd )ncepe trimestrul- Cei din anul )nt$i tre,uie s! (in!
minte c! este inter3is tuturor studen(ilor s! mear+! )n p!durea de
dincolo de castel- E %ala,il i pentru unii dintre studen(ii din ani mai
mari-
Ocii lui Al,us Dum,ledore #ul+erar! spre +emenii Heasley-
6 Domnul 1ilc, supra%e+etorul %ostru, m'a ru+at s! %!
reamintesc c! nu sunt permise nici un #el de %r!.i pe coridoare, )n
a#ara clasei- 8elec(ia i antrenamentele de =$.ta( %or )ncepe )n a
doua s!pt!m$n! a trimestrului- To(i cei interesa(i, sunt ru+a(i s! ia
le+!tura cu 7adam <ooD- ;i )n s#$rit, tre,uie s! %! mai spun c!
anul acesta accesul pe culoarul de la eta.ul trei, din dreapta, este
cate+oric inter3is, )n a#ar! de ca3ul )n care dori(i s! a%e(i parte de o
moarte %iolent!&
<arry r$se, dar #u unul dintre pu(inii care #!cur! acest lucru-
6 Doar n'a %or,it serios, nu4 )ntre,! el-
6 Ba cred c! da, r!spunse 2ercy, i e #oarte curios, #iindc! de
o,icei ne i e5plic! pentru ce nu a%em %oie s! #acem un anumit
lucru- 2!durea e plin! de animale periculoase, toat! lumea tie, de
aceea nu a%em %oie s! mer+em acolo- Ar #i putut s! ne spun! m!car
nou!, 2er#ec(ilor&
6 ;i acum, )nainte de a mer+e la culcare, s! c$nt!m imnul
colii& stri+! Al,us Dum,ledore-
<arry o,ser%! c! ceilal(i pro#esori 3$m,eau cam #or(at-
Al,us Dum,ledore )i ridic! ,a+eta, iar din cap!tul ei se
des#!ur! o pan+lic! aurie, care se undui, ca i cum ar #i scris ce%a )n
aer-
6 Cu to(ii, )mpreun!& )i )ndemn! Al,us Dum,ledore i to(i
)ncepur! s! c$nte din to(i r!runcii9
<o+Farts, <o+Farts, te iu,im,
C$te )n lun! i'n stele %rem s! tim&
B!tr$ni sau tineri,
)n(elep(i sau nai%i,
=rem din su#let s!'n%!(!m
Lucruri noi i #rumoase-
:n min(ile noastre )ncap multe
Idei mari i'n%!(!minte,
Tot ce are %aloare s! tim-
Amintete'ne tot ce'am uitat,
C!ci %rem s!'n%!(!m c$t mai mult,
Aici, unde %ia(a e'un mare tumult-
1iecare termin! de c$ntat )n timpi di#eri(i- Ultimii r!maser!
+emenii Heasley- Domnul Al,us Dum,ledore, )i diri.! cu ,a+eta lui
ma+ic! p$n! la s#$rit, dup! care tot el )i aplaud! tare, e5clam$nd
)nc$ntat9
6 A, mu3ica& 7a+ie ade%!rat!, dincolo de tot ce #acem noi
aici& La culcare& Un, doi&
Cercetaii din primul an se luar! dup! 2ercy, care )i conduse prin
7area 8al! i apoi )n susul sc!rilor de marmur!-
<arry )i sim(ea din nou picioarele ca de plum,, dar de data asta,
numai #iindc! era at$t de s!tul i somnoros, )nc$t nici m!car nu mai
a%u puterea s! se mire c$nd au3i uotind persona.ele din +aleria de
portrete, de pe coridorul prin care treceau, i nici c$nd 2ercy )i
conduse prin panouri care se d!deau la o parte sau prin ui camu#late
de #el de #el de draperii- Urcar! i mai multe trepte, c!sc$nd de
mama #ocului i t$r$ndu'i picioarele- <arry se )ntre,! dac! mai
a%eau mult de urcat- =!3ur! dou! ,astoane care pluteau deasupra
capului lor, iar c$nd 2ercy #!cu un pas c!tre ele, acestea )ncepur! s!'l
lo%easc! pe neateptate-
6 8tri+oiule& 2ee%es, arat!'te imediat& 3ise el, ridic$nd %ocea-
8e au3i un p$r($it, ca i cum cine%a ar #i dat drumul la aerul
dintr'un ,alon-
6 =rei s!'l cem pe Baronul 8$n+eros4 )l amenin(! 2ercy- 8e
au3i un mic pocnet i )i #!cu apari(ia un omule( cu oci ne+ri, plini
de r!utate, i cu +ura lar+ descis!, cu picioarele plutindu'i )n aer i
spri.inindu'se )n ,astoane-
6 Oo'ooo& uier! el cu un oot strident- Bo,oci& Ce
distrac(ie m! ateapt!&
8e repe3i deodat! la ei, speriindu'i pe to(i-
6 Te ro+ s! pleci, 2ee%es, sau te spun Baronului& Nu +lumesc&
3ise 2ercy-
2ee%es scoase o lim,! de un cot i disp!ru, nu )nainte de a'i da
c$te%a ,astoane )n cap lui Ne%ille- :l au3ir! cum pleac!, 3!n+!nindu'
i +roa3nic lan(urile-
6 1eri(i'%! de 2ee%es, numai Baronul 8$n+eros )l mai poate
controla, )i a%erti3! 2ercy- Nu ascult! nici de noi, 2er#ec(ii& Am
a.uns&
La cap!tul coridorului at$rna un ta,lou al unei #emei #oarte
+rase, )n rocie ro3-
6 2arola4 )ntre,! #emeia din portret-
6 R$t de porc& 3ise 2ercy- Ta,loul se d!du la o parte,
descoperind o +aur! )n perete- 8e strecurar! prin ea i se tre3ir! )n
camera de 3i a Cercetailor, o camer! dr!+u(!, rotund! i cu #otolii
#oarte con#orta,ile-
2ercy le conduse pe #ete )n dormitorul lor, iar pe ,!ie(i, )n alt
dormitor- La cap!tul unor sc!ri )n spiral! ' se a#lau, #!r! nici o
discu(ie, )n unul dintre turnuri ' +!sir! i paturile, #iecare cu c$te o
perdea de cati#ea %iinie- 7ult prea o,osi(i ca s! mai spun! ce%a, )i
puser! pi.amalele i se tr$ntir! )n paturi-
6 O m$ncare e5celent!, nu4 3ise Ron- La o parte& A, 2un+aul
)mi roade ceara#ul&
<arry %ru s!'l )ntre,e pe Ron dac! el m$ncase %reo tart! cu
#ructe, dar nu mai apuc!, #iindc! adormi pe loc-
2ro,a,il c! m$ncase prea mult, #iindc! <arry a%u un %is tare
straniu- 8e #!cea c! poart! tur,anul 2ro#esorului Ouirrell, iar
tur,anul %or,ea cu el, spun$ndu'i c! tre,uie s! se trans#ere de+ra,!
la =iperini, pentru c! acela era destinul lui- <arry )i spuse c! nici
m!car n'a%ea de +$nd s! )ncerce aa ce%a- Atunci, tur,anul se #!cu
din ce )n ce mai +reu, iar c$nd )ncerc! s! i'l scoat! de pe cap %!3u
c! era ,ine #i5at- Ap!ru i Draco, pr!p!dindu'se de r$s pe seama lui
<arry, apoi Draco se prescim,! ,rusc )n pro#esorul 2lesneal!, care
r$dea r!ut!cios i tot mai tare- De unde%a, #ul+er! o lumin! %er3uie,
moment )n care <arry se tre3i, lac de sudoare i cu o durere cumplit!
la #runte-
8e r!suci pe partea cealalt! i adormi la loc, iar a doua 3i
diminea(a, c$nd se tre3i, nu'i mai aminti nimic de %isul de peste
noapte-
Capitolul =III
7AE8TRUL 2OEIUNILOR 7A*ICE
6 Uite&
6 Unde4
6 Acolo, l$n+! ,!iatul cu p!rul rou&
6 Are ocelari4
6 :i %e3i #a(a4
6 :i %e3i i cicatricea4
;oaptele acestea )l urm!rir! pe <arry, toat! 3iua urm!toare, de
)ndat! ce p!r!si dormitorul- >eci i 3eci de capete se )n+esuiau la
uile claselor, ca s!'l %ad! pe <arry- Tare ar #i %rut s! nu i se
)nt$mple aa ce%a, mai ales c! era concentrat s! +!seasc! drumul
spre clasa lui-
E5istau o sut! patru3eci i dou! de sc!ri la <o+Farts, unele, lar+i
i drepte, altele, )n+uste i )ntortoceate, unele, care duceau )n cu
totul alt! parte )n 3iua de %ineri, altele, cu o treapt! care ap!rea i
disp!rea, iar atunci tre,uia s! #ii atent i s! o sari- E5istau, apoi, ui
care nu se descideau, dec$t dac! le ru+ai politicos sau dac! le
+$dilai )ntr'o parte anume, altele, care nu erau ui deloc, doar pere(i
care imitau uile- Era #oarte +reu s!'(i aminteti unde se +!sea
#iecare lucru, #iindc! toate p!reau s! se mite i s!'i scim,e locul-
Oamenii din portrete )i #!ceau %i3ite unul altuia, iar <arry era
con%ins c! i armurile puteau mer+e-
Nici cu #antomele nu era prea uor- Era imposi,il s! nu tresari,
c$nd %reuna dintre ele se strecura a#ar!, pe u!, tocmai c$nd tu %roiai
s! intri )n %reo camer!- Aproape'1!r'de'Cap era mereu )nc$ntat s! )(i
arate pe ce drum tre,uia s! mer+i, dar, dac! te )nt$lneai cu 2ee%es,
stri+oiul, puteai s! #ii si+ur c! )nt$r3ii la ore- Era ca i cum ai #i dat
de dou! ui 3!%or$te i de o scar! lun+! i )ntortociat!- :(i arunca )n
cap cu courile de $rtii, )(i tr!+ea co%orul de su, picioare, te
m$3+!lea cu cret! sau se strecura )n spatele t!u, te str$n+ea tare de
nas i )(i ootea )n ureci9 ?Te'am prins, prostane&@
Ciar mai r!u dec$t 2ee%es /dac! era posi,il&0 era
supra%e+etorul Ar+us 1ilc- <arry i Ron reuir! s!'l scoat! din
s!rite ciar din prima 3i, c$nd 1ilc )i prinsese #or($nd o u!, care,
3iceau ei, )i conducea spre clasa lor, dar de #apt era ua prin care se
intra )n coridorul inter3is, de la eta.ul trei& Nu )i cre3u c! se
r!t!ciser!, era si+ur c! #!cuser! dinadins i )i amenin(! c! )i )ncide
)n ,eci- Noroc c! )i sal%! 2ro#esorul Ouirrell, care trecea )nt$mpl!tor
pe acolo-
1ilc a%ea o pisic!, pe care o cema Doamna Norris, o creatur!
complet nesu#erit!, de culoarea pra#ului, cu nite oci mari i
,ul,uca(i, ca ai st!p$nului ei- O,inuia s! patrule3e pe coridoare de
una sin+ur!- Dac! te prindea c! ai )nc!lcat %reo re+ul!, una sin+ur!,
c$t de mic!, se repe3ea #u+a la 1ilc s! te p$rasc!- Dou! secunde mai
t$r3iu, acesta ap!rea, tun$nd i #ul+er$nd- 1ilc cunotea toate
pasa.ele secrete din coal! mai ,ine ca oricine /poate doar +emenii
Heasley )l )ntreceau0 i ap!rea ,rusc, unde nu te ateptai, ca o
#antom!- 8tuden(ii )i urau pe am$ndoi i to(i nu a%eau dec$t o
sin+ur! dorin(!9 s!'i dea un ut 3dra%!n Doamnei Norris&
Dup! ce reueai s! +!seti clasa, urmau lec(iile- <arry descoperi
c! era mult mai complicat s! #aci %r!.i i c! nu era de a.uns s! a+i(i
,a+eta, spun$nd %or,e cara+ioase-
:n #iecare miercuri, la mie3ul nop(ii, tre,uiau s! studie3e cerul cu
telescopul i s! )n%e(e cum se numeau di#erite stele i planete- De
trei ori pe s!pt!m$n!, mer+eau la sera din spatele castelului, unde
studiau ?Ier,olo+ia@, cu o %r!.itoare micu(! i )ndesat!, pro#esoara
L!star- :n%!(au nu numai s! recunoasc! i s! ai,! +ri.! de plante
stranii i #el de #el de ciuperci, dar i la ce se #olosesc ele-
Cea mai plictisitoare materie era ?Istoria ma+iei@, #!r! nici o
)ndoial!- Era sin+ura materie predat! de o #antom!- 2ro#esorul Binns
era #oarte ,!tr$n, )ntr'ade%!r, c$nd, adormind )n cancelarie, nu se
mai tre3ise ca s! predea, l!s$nd )n urma lui numai trupul- Binns
mo(!ia, )n timp ce ei m$3+!leau nume i date, )ncurc$ndu'i mereu pe
Emeric Dra+onul cu Emeric =ampirul-
2ro#esorul 1litFicD era un %r!.itor e5trem de scund /ne%oit s!
stea pe un teanc de c!r(i ca s! poat! pri%i pe deasupra catedrei0, care
)i )n%!(a di#erite #armece- La prima or!, c$nd stri+! catalo+ul i d!du
de numele lui <arry, scoase un mic stri+!t i c!3u de pe teancul de
c!r(i-
2ro#esoara 7c*ona+all era deose,it!- <arry a%usese dreptate,
era imposi,il s! o )neli )n %reun #el- 8e%er!, dar #oarte inteli+ent!, le
(inu o lec(ie introducti%!, care )i l!s! #!r! +rai-
6 Trans#i+urarea este una dintre cele mai comple5e i mai
periculoase ma+ii, pe care le %e(i )n%!(a aici- Cine nu este atent la
orele mele i )ncurc! lucrurile, pleac! imediat de la <o+Farts i nu
mai pune niciodat! piciorul aici& 8! nu 3ice(i c! nu %'am spus&
Apoi, )i trans#orm! ,iroul )ntr'un purcel i imediat in%ers- Acest
lucru )i uimi peste m!sur! i de'a,ia ateptau s! )nceap! cursurile-
Dar )i d!dur! #oarte repede seama c! nu asta a%eau s! #ac! la
cursuri- Dup! ce i'au luat noti(e despre nite no(iuni #oarte
complicate, #iec!ruia i se d!du c$te un ,!( de ci,rit, pe care
tre,uiau s!'l prescim,e )ntr'un ac- La s#$ritul orei, numai
<ermione *ran+er reuise s! trans#orme ci,ritul )n ac- 2ro#esoara
7c*ona+all le e5plic! tuturor cum reuise <ermione s! #ac! din
ci,ritul ei un o,iect ascu(it i ar+intiu- :i 3$m,i #etei, lucru pe care
pro#esoara 7c*ona+all )l #!cea #oarte rar-
Cu to(ii ateptau cu su#letul la +ur! lec(iile despre ma+ia nea+r!,
dar pro#esorul Ouirrell se do%edi #oarte plicticos- Clasa lui mirosea
puternic a usturoi, ca m!sur! de protec(ie contra %ampirului pe care
)l )nt$lnise )n Rom$nia i care /era si+ur&0 urma s! %in! s! pun!
+eara pe el )n cur$nd- Le mai spuse c! tur,anul )i #usese d!ruit de
un %raci din A#rica, pentru a'l #eri de 3om,i, dar nimeni nu'l cre3u
cu ade%!rat, pe de o parte, #iindc!, atunci c$nd )i ceruser! s! le
po%esteasc! i lor cum luptase )mpotri%a unui 3om,i, pro#esorul
Ouirrell se )nroi i scim,! %or,a, amintind despre %remea de a#ar!,
pe de alta, #iindc! tur,anul lui r!sp$ndea de .ur )mpre.ur un miros
ciudat, ca i cum ar #i #ost plin cu usturoi, ca s!'l prote.e3e )n orice
situa(ie-
<arry %!3u cu pl!cere c! nu era nici pe departe sin+urul din clas!
care nu tia mare lucru despre ma+ii i %r!.itorii- 7ul(i %eniser! din
#amilii de :ncuia(i, care nu a#laser! p$n! s! #ie in%ita(i la <o+Farts
c! sunt %r!.itori sau %r!.itoare- Erau at$t de multe de )n%!(at, )nc$t
nici cei ca Ron, cu #ra(i mai mari la coala de ma+ie, nu tiau mare
lucru-
=ineri se do%edise o 3i important! pentru <arry i Ron-
Reuiser!, )n s#$rit, s! a.un+! )n 8ala 7are, unde luau micul de.un,
#!r! s! se r!t!ceasc!-
6 Ce #acem pe 3iua de a3i4 )ntre,! <arry-
6 2o(iuni ma+ice, la )ntrecere cu =iperinii& r!spunse Ron-
2ro#esorul 2lesneal! a #ost e# de promo(ie la =iperini- 8e 3ice c!
mereu )i #a%ori3ea3!- Acum a%em prile.ul s! %edem dac! este
ade%!rat-
6 Ce ,ine ar #i #ost dac! ne #a%ori3a i pe noi pro#esoara
7c*ona+all, doar a #ost i ea cap de promo(ie la Cercetai& Asta n'a
oprit'o s! ne dea o mul(ime de teme pentru acas!&
Tocmai atunci, sosi pota- <arry se o,inuise acum, dar a #ost
de'a dreptul surprins )n prima 3i, c$nd peste o sut! de ,u#ni(e au
n!%!lit )n 7area 8al!, d$ndu'i ocol p$n! )i +!seau pe posesorii
scrisorilor i pacetelor de acas!-
<edFi+ nu'i adusese nimic lui <arry p$n! atunci- Adesea, %enea
doar ca s! )i ciu+uleasc! uor %$r#ul urecii, pentru a'l #ace atent c!
ar dori i ea c$te%a #irimituri de p$ine pr!.it!, )nainte de a se duce iar
la culcare, )mpreun! cu celelalte ,u#ni(e ale colii- Dar )n diminea(a
aceea, se ae3! pe mas!, )ntre castronelul cu marmelad! i 3aarni(!
i l!s! s!'i cad! din cioc un ,ilet, drept )n #ar#uria lui <arry- <arry )l
des#!cu i citi )ndat! scrisul cam ne+li.ent9
Dra+! <arry,
;tiu c! %ineri dup!'amia3! sunte(i li,eri- N'ai %rea s! %ii ia un
ceai, la mine acas!4 =reau s! tiu i eu cum Ce'ai descurcat )n prima
s!pt!m$n!- Trimite'mi r!spunsul cu <edFi+-
<a+rid
<arry )mprumut! pana de la Ron i scrise9 Cu mult! pl!cere, ne
%edem dup!'amia3!-
:mp!turi ,iletul i )l trimise )napoi, cu <edFi+-
Era #oarte ,ine c! mer+ea la <a+rid s! ia ceaiul, ca s! se mai
,ine dispun!, #iindc! lec(ia despre po(iuni se do%edi o catastro#!- La
,ancetul de descidere, lui <arry i se p!ruse c! pro#esorul
2lesneal! nu prea )l a%ea la inim!, la s#$ritul cursului despre po(iuni
ma+ice, nu mai a%u nici o )ndoial!- Nu numai c! nu'l pl!cea, )l ura,
ciar&
Cursurile despre po(iuni se (ineau )n pi%ni(a castelului- Era mult
mai rece ca )n restul castelului era ciar )nsp!im$nt!tor, cu
,orc!naele cu animale puse )n #ormol, aliniate pe peretele din spate-
La #el ca 1litFicD, pro#esorul 2lesneal! )i )ncepu ora, stri+$nd
catalo+ul- ;i tot la #el ca 1litFicD, #!cu o pau3!, c$nd a.unse la
numele lui <arry-
6 Da, da--- <arry 2otter, noua noastr! cele,ritate& 3ise el, c$t
putu mai ironic-
Draco Reacredin(! si prietenii lui, Cra,,e si *oyle, cicotir! pe
)n#undate- Dup! ce stri+! catalo+ul, pro#esorul 2lesneal! )i roti
pri%irile prin clas!- ;i el a%ea oci ne+ri ca t!ciunele, ca ai lui
<a+rid, dar nu a%ea nici pe departe c!ldura din ocii acestuia din
urm!- Ocii lui erau reci i lipsi(i de orice e5presie, amintind de nite
tunele lun+i i )ntunecoase-
6 8unte(i aici ca s! )n%!(a(i aceast! tiin(! su,til! i arta
com,in!rii di#eritelor su,stan(e )n po(iuni ma+ice, deose,it de
puternice-
Ca i pro#esoara 7c*ona+all, pro#esorul 2lesneal! tia s! (in!
clasa su, control- Dei %or,ea )ncet, copiii nu sc!pau nici un cu%$nt
din cele spuse de el-
6 1iindc! aici se #olosete #oarte pu(in sau ciar deloc acea
,a+et! ma+ic! stupid!, mul(i dintre %oi s'ar putea s! cread! c! nu e
%or,a despre ma+ie- Nici nu m! atept s! )n(ele+e(i #rumuse(ea
ceaunelor )n clocot sau #ier,$nd mocnit, aromele pe care le de+a.! i
puterea acestor licide care urc! prin %ene, )nce(o$nd mintea i
)nne,unind sim(urile--- =! pot )n%!(a cum s! )m,utelia(i #aima, cum
s! dospi(i +loria i ciar cum s! p!c!li(i moartea, dac! nu sunte(i i
%oi o +r!mad! de prost!naci, ca to(i cei pe care i'am a%ut p$n!
acum&
8e las! o t!cere )nmorm$ntal! dup! acest mic discurs- <arry i
Ron scim,ar! pri%iri complice, ridic$nd din spr$ncene- <ermione
*ran+er de'a,ia mai putea sta pe scaun de ner!,dare, %r$nd s! )i
do%edeasc! pro#esorului c! ea nu era o prost!nac!-
6 2otter& stri+! pro#esorul 2lesneal!- Ce o,(inem dac! ad!u+!m
r!d!cin! pisat! de st$n.enel la o in#u3ie de cari4
6 R!d!cin! pisat! de ce la o in#u3ie din care4 )ntre,! <arry,
uit$ndu'se la Ron, care r!m!sese la #el de perple5 C2- i el-
At$t atepta <ermione- Ridic! imediat m$na-
6 Nu tiu, domnule pro#esor, 3ise <arry- 2ro#esorul 2lesneal!
r$n.i satis#!cut-
6 E((& Ca s! %e3i, #aima nu'i totul pe lumea asta& )l ironi3a el pe
<arry-
Nici m!car nu se uit! )n direc(ia <ermionei-
6 8! mai )ncerc!m, 2otter- Ce'ai 3ice dac! (i'a spune s!'mi
+!seti un ,e3oar4 Ai ti unde4
<ermione ridic! m$na c$t putu ea de sus, #!r! s! se ridice de pe
scaun, dar <arry nu a%ea nici cea mai mic! idee nici m!car ce era aia
,e3oar- :ncerca din r!sputeri s! nu pri%easc! )n direc(ia lui Draco,
Cra,,e si *oyle, care se stricau de at$ta r$s-
6 Nu tiu, domnule, 3ise iar <arry-
6 Aa m! +$ndeam i eu, domnule <arry 2otter, c! nu ai pus
m$na pe %reo carte )nainte de a %eni aici-
<arry se str!dui s! pri%easc! drept )n ocii aceia r!i i reci- Ba se
uitase prin c!r(i, c$nd era la #amilia Dursley, dar cum de credea
pro#esorul 2lesneal! c! era el )n stare s! re(in! tot ce scria )n
manualul ?O mie de ier,uri ma+ice i soiuri de ciuperci@4
2ro#esorul 2lesneal! continua s! i+nore m$na ridicat! a
<ermionei-
6 Care este di#eren(a, 2otter, )ntre iar,a dracului i ta,ac4 La
)ntre,area asta, m$na <ermionei aproape c! atinse ta%anul i #ata se
ridic! )n picioare-
6 Nu tiu, domnule, dar %!d c! <ermione tie, de ce n'o
)ntre,a(i pe ea4
C$(i%a r$ser!, iar 8eamus )i #!cu %esel cu ociul- 2ro#esorul
2lesneal! nu #u )ns! tot at$t de )nc$ntat-
6 8tai .os& se r!sti el la <ermione- Ca s! nu mori prost,
domnule 2otter, din pra# de r!d!cin! de st$n.enel i in#u3ie de cari se
o,(ine un somni#er at$t de puternic, )nc$t i se mai spune, popular,
Duca mortului %iu, ,e3oarul este o piatr! e5tras! din stomacul
caprei, care te #erete de toate otr!%urile, iar iar,a dracului i ta,ac
sunt tot una cu planta numit! tutun& Ei, %oi, ceilal(i, de ce nu nota(i
ce spun4
Imediat se cree mare %$n3oleal!, #iecare c!ut$ndu'i sulurile de
per+ament i penele de scris- Acoperind 3+omotul cu %ocea sa,
pro#esorul 2lesneal! adau+!9
6 Iar casa Cercetailor pierde un punct din cau3a ta, domnule
2otter&
Lucrurile continuar! s! se )nr!ut!(easc! pentru Cercetai, pe
m!sur! ce lec(ia )nainta- 2ro#esorul 2lesneal! )i )mp!r(i )n +rupe de
c$te doi i )i puse s! pre+!teasc! o po(iune simpl! contra a,ceselor,
iar el, )n ro,a lui lun+! i nea+r!, se plim,a printre ei, urm!rindu'i
cum c$nt!reau ur3ici uscate i cum 3dro,eau col(i de arpe,
critic$ndu'i aproape pe to(i, )n a#ar! de Draco, pe care p!rea s!'l
plac! )n mod deose,it- Tocmai le spunea tuturor s! ia e5emplu de la
Draco, c$t de omo+en ar!ta amestecul lui, c$nd nori %er3ui de #um
de la un acid i un s$s$it puternic umplur! pi%ni(a- Nu se tie cum,
dar 8eamus reuise s! topeasc! ceaunul lui Ne%ille 2oponea(! i
acum po(iunea lor se scur+ea pe lespe3i, #!c$nd +!uri )n t!lpile
panto#ilor c$tor%a studen(i- :n c$te%a secunde, toat! lumea se urcase
pe scaune, )n timp ce Ne%ille, peste care se re%!rsase direct po(iunea,
se 3%$rcolea de durere- Imediat )i ap!rur! ,!ici roii pe m$ini i pe
picioare-
6 Idiot& i3,ucni pro#esorul 2lesneal!, )ndep!rt$nd cu o uoar!
micare de ,a+et! po(iunea )mpr!tiat! peste tot- 2ro,a,il c! ai pus
spinii de porc +impos, )nainte de a lua ceaunul de pe #oc, nu'i aa4
Ne%ille sc$nci, c$nd i se umplu i nasul de ,!ici- ' Du'l la spital,
)ntrea,! )n ce arip! a castelului e spitalul, url! pro#esorul 2lesneal!
la 8eamus-
Apoi, se uit! la <arry i Ron, care lucraser! )n apropierea lui
Ne%ille-
6 Tu, 2otter, nu puteai s!'i spui s! nu pun! )nc! +impii4 Ce,
%roiai s! nu #ii sin+urul idiot din clas!4 Asta )nseamn! alt punct
pierdut pentru Cercetai&
Era at$t de nedrept, )nc$t <arry descise +ura s! proteste3e, dar
Ron )i #!cu semn cu piciorul s! tac!-
6 Nu'i r!spunde, )i opti el, am au3it ca pro#esorul 2lesneal!
este #oarte r!3,un!tor-
2e c$nd urcau sc!rile pi%ni(ei, o or! mai t$r3iu, <arry clocotea
de re%olt! i se sim(ea #oarte deprimat- 2ierduse dou! puncte pentru
Cercetai, ciar din prima s!pt!m$n!- De ce, oare, )l ura aa tare
pro#esorul 2lesneal!4&
6 :n%eselete'te, )l )ncura.! Ron, *eor+e i 1red )ntotdeauna
pierdeau puncte din cau3a pro#esorului 2lesneal!- 2ot s! %in i eu cu
tine la <a+rid4
La trei #!r! cinci p!r!seau castelul- <a+rid tr!ia )ntr'o c!su(!
mic! de lemn, la mar+inea 2!durii Inter3ise- :n #a(a uii, se a#la un
arc medie%al i o perece de +aloi-
C$nd cioc!ni la u!, <arry au3i nite s!rituri i c$te%a l!tr!turi
)n#undate- Apoi, r!sun! i %ocea lui <a+rid9
6 Aos& Col(& Aos&
<a+rid )i po#ti )n!untru, str!duindu'se s! (in! de 3+ard! un dul!u
mare i ne+ru-
Casa nu a%ea dec$t o )nc!pere, de ta%anul c!reia at$rnau unci i
#a3ani- 2e %atr!, #ier,ea un ceainic, iar )n col(ul camerei era un pat
mare, acoperit cu o p!tur! peticit!-
6 8im(i(i'%! ca acas!, )i )m,ie <a+rid, d$ndu'i drumul lui Col(,
care se duse drept la Ron i )ncepu s!'i lin+! urecea-
<ot!r$t lucru, ca i st!p$nul, nici Col( nu era aa #ioros, precum
p!rea-
6 El e Ron, #!cu <arry pre3entarea, )n timp ce <a+rid pre+!tea
ceaiul i aducea pr!.iturile-
6 <m, alt Heasley, da4 3ise <a+rid, uit$ndu'se la pistruii lui
Ron- 7i'am petrecut .um!tate din %ia(!, (in$ndu'i pe #ra(ii t!i
+emeni departe de p!durea asta&
Aproape c! )i rupser! din(ii )n pr!.iturile tari ca piatra, dar
<arry i Ron pretinser! c! sunt +ro3a%e i )i po%estir! lui <a+rid
despre primele lor 3ile de coal!- Col( )i odinea capul pe
+enunciul lui <arry, umpl$ndu'i ro,a de ,ale-
<arry i Ron erau )nc$nta(i, c$nd )l au3eau pe <a+rid spun$ndu'i
lui 1ilc ?(apul !la ,!tr$n@-
6 C$t despre Doamna Norris, pisica aia nesu#erit!, tare mi'ar
pl!cea s! i'o pre3int )ntr'una din 3ile lui Col(& ;ti(i c!, ori de c$te ori
%in )n coal!, ur$ciunea aia de pisic! e mereu pe urmele mele4 Eapul
,!tr$n o pune s! m! urm!reasc!&
<arry )i po%esti lui <a+rid i despre lec(ia cu pro#esorul
2lesneal!- Ca i Ron, <a+rid )l liniti, spun$ndu'i c! nu era %reun
student care s! )i plac! acestuia cu ade%!rat-
6 Da, dar pe mine m! ur!te& 3ise <arry, nec!.it-
6 2rostii& De ce te'ar ur)4
<arry nu se putu )mpiedica s! nu se +$ndeasc! la #aptul c!
<a+rid nu )l pri%ise )n oci c$nd spusese acel lucru---
6 Ce mai #ace #ratele t!u, Carlie4 )l )ntre,! <a+rid pe Ron-
Tare mult mi'a pl!cut de el- ;i ce ,un era cu animalele&
<arry se )ntre,! iar dac! nu cum%a <a+rid scim,ase su,iectul
)nadins- :n timp ce Ron )i po%estea lui <a+rid despre cercet!rile lui
Carlie despre %ampiri i dra+oni, <arry o,ser%! pe mas! o t!ietur!
din 3iarul ?2ro#etul 3ilei@-
Recent, a #ost .e#uit! Banca *rin+otts& In%esti+a(iile continu!
pentru descoperirea autorilor atacului de pe data de LJ iulie- 8e crede
c! este opera unor %r!.itori necunoscu(i, care se ocup! cu 7a+ia
Nea+r!-
8piriduii de la *rin+otts insist! c! nu a #ost #urat nimic din
,anc!- 8ei#ul spart #usese +olit ciar )n 3iua aceea- Dar )n aceast!
dup!'amia3!, spiriduul purt!tor de cu%$nt al ,!ncii ne'a declarat9
?Nu mai insista(i, c! nu %! putem spune ce era )n acel sei#-
<arry )i aminti c! Ron )i po%estise )n tren despre acest atac, dar
nu men(ionase data-
6 <a+rid& stri+! <arry- 8par+erea ,!ncii a a%ut loc ciar de 3iua
mea de natere& 2ro,a,il c! s'a )nt$mplat )n timp ce eram noi acolo&
Da, de data asta nu mai era nici o )ndoial!, <a+rid )i e%itase
inten(ionat pri%irea- 7orm!i ce%a i mai lu! o pr!.itur!- <arry mai
citi o dat!9 8ei#ul spart #usese +olit ciar )n 3iua aceea-
<a+rid +olise sei#ul KJL, dac! +olit se putea numi #aptul c! luase
acel pace(el .erpelit- Oare, asta c!utau atacatorii4
:n timp ce se )ndreptau spre castel pentru masa de sear!, cu
,u3unarele )n+reunate de pr!.iturile lui <a+rid, pe care <arry i Ron
#useser! prea ,ine crescu(i ca s! le re#u3e, <arry se +$ndi c! nici una
dintre lec(iile pe care le a%usese p$n! atunci nu )i d!duse at$t de mult
de +$ndit ca acel ceai la <a+rid---
Capitolul IT
DUELUL DE LA 7IE>UL NO2EII
2$n! s!'l )nt$lneasc! pe Draco, <arry nu cre3use c! %a mai ur)
pe cine%a at$t de mult ca pe Dudley- 1iindc! )n primul an, Cercetaii
nu a%eau alte cursuri comune cu =iperinii, )n a#ar! de cel de ?2o(iuni
ma+ice@, <arry nu a%u prea mult de'a #ace cu Draco- Asta p$n! c$nd
+!sir! un ,ilet prins )n camera de 3i a Cercetailor, prin care erau
anun(a(i c! lec(iile de 3,or urmau s! )nceap! .oi i se %or des#!ura
)mpreun! cu =iperinii-
6 Da, ,om,!ni <arry, numai mie mi se putea )nt$mpla aa ce%a,
s! m! #ac de r$s pe coada de m!tur!, )n #a(a lui Draco-
Dorise s! )n%e(e s! 3,oare mai mult ca orice pe lume-
6 N'o s! te #aci de r$s, )ncerca Ron s!'l liniteasc!- Draco se tot
laud! c$t este el de ,un la =$.ta(, dar cred c! doar se +ro3!%ete&
;tii cum e el&
:ntr'ade%!r, Draco %or,ea mult despre 3,or i mereu se pl$n+ea
c! anul )nt$i nu .oac! su#icient =$.ta(- 2o%estea )nt$mpl!ri
e5a+erate i intermina,ile, care aproape toate se terminau cu #elul )n
care sc!pase el de :ncuia(i, 3,ur$nd ca un elicopter- ;i Draco nu era
sin+urul- ;i 8eamus po%estea c! i'a petrecut )ntrea+a copil!rie,
cutreier$nd coclaurile pe o coad! de m!tur!- Ciar i Ron po%estea,
cui dorea s!'l asculte, c!, odat!, pe c$nd se plim,au pe coada de
m!tur! a lui Carlie, erau s! lo%easc! un deltaplan- To(i cei din
#amiliile de %r!.itori %or,eau aproape tot timpul de =$.ta(-
Ron intrase de.a )ntr'o mare disput! cu Dean Tomas, )n le+!tur!
cu .ocul de #ot,al- Ron nu putea s! )n(elea+! )n ce consta #rumuse(ea
acelui .oc cu min+ea, dac! nim!nui nu'i era permis s! 3,oare- <arry
)l surprinsese pe Ron )ncerc$nd s!'i #ac! s! se mite pe .uc!torii din
posterul lui Dean, cu ecipa lui #a%orit!-
Ne%ille nu se suise niciodat! pe %reo coad! de m!tur!, #iindc!
,unica lui nu'i d!duse %oie nici m!car s! se apropie de aa ce%a- :n
sinea lui, <arry )i d!dea dreptate ,unicii lui Ne%ille, #iindc! acesta
p!(ea #el de #el de accidente i cu picioarele pe p!m$nt, dar!mite pe
m!tur!---
<ermione era i ea #oarte emo(ionat!, deoarece 3,orul era ce%a
care nu putea #i )n%!(at numai din c!r(i- :ncercase, dar--- La micul
de.un din acea 3i de .oi, <ermione )i )nne,uni pe to(i cu #el de #el de
poante, pe care le citise ea )n cartea ?=$.ta( de'a lun+ul secolelor@-
Numai Ne%ille )i sor,ea #iecare cu%$nt, sper$nd s! prind! c$te ce%a
care l'ar #i putut a.uta mai t$r3iu s! se men(in! m!car pe coada de
m!tur!- Ceilal(i, )ns!, r!su#lar! uura(i, c$nd turuiala <ermionei #u
)ntrerupt! de ,u#ni(ele care aduceau coresponden(a-
<arry nu mai primise nimic, de la ,ile(elul lui <a+rid, lucru
repede o,ser%at de Draco- El tocmai primise de acas! un pacet cu
dulciuri, pe care )l descise po#ticios, la masa =iperinilor-
Ne%ille primi un pace(el de la ,unica lui- :l descise emo(ionat,
)n #a(a tuturor, i +!si )n!untru un +lo, de cristal, acoperit cu ce%a
al,uriu-
6 A, e un Amintete'(i tot& Bunica tie c! eu cam uit s! #ac
di%erse lucruri- *lo,ul !sta )(i spune imediat dac! ai uitat ce%a- :l (ii
aa i dac! se #ace rou--- O& #!cu Ne%ille, )nroindu'se p$n! )n
%$r#ul urecilor, #iindc! +lo,ul se #!cuse i el ca para #ocului- Ce'am
uitat4&
Ne%ille se str!duia s!'i aminteasc! ce uitase, c$nd Draco )i
smulse pe la spate +lo,ul de cristal- <arry i Ron s!rir! )n picioare,
de'a,ia atept$nd un moti%, c$t de mic, s! se ia la tr$nt! cu Draco,
dar pro#esoara 7c*ona+all, care mirosea pericolul mai repede ca
orice alt pro#esor, #u imediat l$n+! ei-
6 Ce se )nt$mpl! aici4 )ntre,! ea-
6 Draco mi'a luat +lo,ul, doamn!, se pl$nse Ne%ille-
8tr$m,$ndu'se, Draco l!s! +lo,ul la loc, pe mas!-
6 7! uitam i eu, ce'am #!cut4 )ntre,! el i o terse de la masa
lor, urmat )ndeaproape de Cra,,e i *oyle-
I
Dup!'amia3!, la trei i .um!tate, <arry, Ron i to(i ceilal(i
Cercetai ieir! a#ar!, pentru prima lec(ie de 3,or-
Era o 3i senin!, )n%iorat! de un %$nticel pl!cut- Cu to(ii p!eau
pe iar,a proasp!t!, co,or$nd o pant! i )ndrept$ndu'se c!tre o pa.ite
complet neted!- :n 3are, se %edeau copacii sum,ri i )ntuneca(i ai
2!durii Inter3ise-
=iperinii erau de.a acolo, iar pe p!m$nt se %edeau dou!3eci de
co3i de m!tur!, aliniate per#ect- <arry )i au3ise pe 1red i *eor+e
pl$n+$ndu'se adesea de co3ile de m!tur! de la coal!, care )ncepeau
s! %i,re3e, de )ndat! ce te )n!l(ai prea sus i toate tr!+eau un pic spre
st$n+a-
8osi i pro#esoara lor, 7adam <ooc- A%ea p!rul scurt, c!runt,
iar ocii )i erau +al,eni, ca ai unui oim de prad!-
6 <ei, ce sta(i i %! uita(i la mine4 2une(i m$na pe c$te o
m!tur! i, c!lare pe ea& )ncepu ea s! stri+e-
<arry se uit! la m!tura lui- Era #oarte %ece, iar pe alocuri ieeau
#ire desprinse-
6 8tr$n+e(i coada m!turii cu m$na dreapt!, comand!
pro#esoara, i 3ice(i ?<op&@
6 <op& stri+ar! cu to(ii-
7!tura lui <arry 3%$cni imediat )n m$na lui, dar se do%edi a #i
una dintre pu(inele care #!cu acest lucru- 7!tura <ermionei se
r!suci, pur i simplu, i c!3u la p!m$nt, iar cea a lui Ne%ille nici
m!car nu se clinti- 2ro,a,il c! m!turile, precum caii, sim(eau c$nd
(i'era #ric!, se +$ndi <arry- E5ista un tremur )n %ocea lui Ne%ille
care spunea clar c! ar %rea s! r!m$n! cu picioarele pe p!m$nt-
7adam <ooc trecu apoi printre r$nduri, le ar!t! cum tre,uie
)nc!lecat! o m!tur! i le corect! )nclinarea m$inii cu care se
prindeau de m!tur!- <arry i Ron mai s! moar! de #ericire c$nd
7adam <ooc )l corect! pe Draco i )i spuse c! #usese )n%!(at +reit
s! 3,oare-
6 C$nd au3i(i #luierul, 3ise ea, lo%i(i coada m!turii cu putere de
p!m$nt- Eine(i'le str$ns, )n!l(a(i'%! pu(in, apoi co,or$(i, )nclin$ndu'
%! uor )nainte- La #luierul meu--- Unu--- Doi---
Dar Ne%ille, ner%os ca o pisic! i speriat s! nu r!m$n! ultimul,
lo%i cu putere p!m$ntul, )nainte ca ,u3ele pro#esoarei s! #i atins
m!car #luierul-
6 :napoi, ,!iete& stri+! ea-
Dar Ne%ille parc! sc!pase din puc! i se tot )n!l(a- Un metru,
doi--- <arry )l %!3u al,indu'se la #a(! c$nd pri%i )n .os, str$n+$nd cu
putere m!tura, dar )nclin$ndu'se pe o parte i---
BON*& Urm! o ,u#nitur! i Ne%ille r!mase +em$nd la p!m$nt,
cu #a(a )n sus-
7!tura lui continua s! se )nal(e sin+ur! tot mai sus i se a,!tu
spre 2!durea Inter3is!, disp!r$nd cu totul din %edere-
7adam <ooc se aplecase peste Ne%ille, tot at$t de palid! la
#a(!, ca i el-
6 =ai, (i'ai scr$ntit )nceietura, o au3i <arry murmur$nd pe
7adam <ooc- <ai, sus, ai sc!pat uor&
6 8! nu )ndr!3neasc! cine%a s! #ac! %reo micare, c$t )l duc eu
la spital, )i amenin(! ea, )ntorc$ndu'se cu #a(a la ei- L!sa(i m!turile la
locul lor sau 3,ura(i de la <o+Farts c$t ai 3ice =$.ta(& 8! mer+em,
,ietul de tine&
Ne%ille, cu #a(a ,r!3dat! de lacrimi, se )ndep!rt!, sus(inut de
mi.loc de 7adam <ooc-
De )ndat! ce plecar! cei doi, Draco i3,ucni )n r$s9
6 A(i %!3ut ce #a(! de m!lai mare a%ea4 Ceilal(i =iperini )i
(inur! isonul-
6 7ai taci din +ur!, Draco& )l repe3i 2ar%ati 2atil-
6 Ooo, ia te uit!, 3ise ,at.ocoritor o #at! de la =iperini, cu #a(a
dur! i pri%irea t!ioas!, nu tiam, 2ar%ati, c! te dai )n %$nt dup!
+r!sani um#la(i i pl$n+!cioi&
6 Uite& stri+! Draco, ridic$nd ce%a de la p!m$nt- E stupi3enia
aia pe care i'a trimis'o ,unic!'sa&
*lo,ul str!lucea )n soare, )n m$inile lui Draco-
6 D!'mi'l imediat& 3ise <arry calm-
Toat! lumea amu(i, cu ocii i urecile ciulite- Draco 3$m,i
r!ut!cios-
6 Cred c! o s!'l las pe unde%a, pe'aici, 3ise el, s!'l +!seasc!
Ne%ille c$nd %ine- E, )ntr'un copac--- Ce 3ici4
6 D!'mi'l )n clipa asta& stri+! <arry, dar Draco )nc!lecase pe
m!tur! i se )ndep!rtase-
Nu min(ise, tia, )ntr'ade%!r, s! 3,oare ,ine- A.unsese rapid la
ramurile cele mai de sus ale unui ste.ar i stri+! de acolo9
6 =ino s!'l iei, 2otter, cine te oprete4 <arry puse m$na pe
coada m!turii-
6 Nu& stri+! <ermione- 7adam <ooc a spus s! nu ne clintim
din loc, o s! ne ,!+a(i pe to(i )n ,ucluc&
<arry i+nor! spusele ei- 8$n+ele )i 3%$cnea )n ureci- :nc!leca
m!tura, lo%i puternic cu coada de p!m$nt, )n!l($ndu'se repede, cu
p!rul i ro,a )n#oiate de %$nt-
?Iat! ce%a ce sunt i eu )n stare s! #ac, #!r! prea mult!
)n%!(!tur!@, se +$ndi el- Era o sen3a(ie minunat!- Ridic! uor m!tura,
s! se mai )nal(e pu(in, i au3i stri+!tele de spaim! ale #etelor i %!3u
admira(ia care se citea pe #a(a lui Ron-
:ntoarse ,rusc m!tura i se a#l! #a(! )n #a(! cu Draco Reacredin(!,
care )l pri%ea, oarecum descump!nit-
6 D!'mi'l imediat sau te dau .os de pe m!tur!& 3ise <arry-
6 A %rea s'o %!d i pe'asta, 3ise Draco, dar iar! prea mare
con%in+ere- :ncepuse s!'i #ie #ric!-
Cum'necum, <arry tia ce a%ea de #!cut- Apuc! m!tura cu
am$ndou! m$inile i se )ndrept! ,rusc spre Draco, drept la (int!, ca
un %$r# de lance- Draco, de'a,ia a%u timp s! se dea la o parte- <arry
#!cu o nou! )ntoarcere, (in$nd str$ns m!tura cu am$ndou! m$inile-
C$(i%a dintre cei de .os )ncepur! s! aplaude-
6 <a& Nu'i mai ai pe Cra,,e i *oyle s!'(i scape pielea& r$se
<arry-
Acelai +$nd )i trecuse i lui Draco prin minte-
6 2rinde'l, dac! po(i, 3ise el cu r!utate i arunc! )n sus +lo,ul,
)n timp ce el se )ndrept! spre p!m$nt-
<arry %!3u cum +lo,ul se )n!l(! cu o micare uoar! )n aer i
apoi )ncepu s! cad! cu %ite3!- :nclin! %$r#ul m!turii i )ncepu s!
co,oare cu mare %ite3! )n pica., urm!rind +lo,ul- :n (ipetele speriate,
dar i entu3iasmate ale celor de .os, <arry )ntinse m$na i prinse
+lo,ul, la mai pu(in de cinci3eci de centimetri de p!m$nt, la timp ca
s!'i poat! )ndrepta m!tura i s! ateri3e3e lin pe iar,!-
6 <ARRC 2OTTER&
Inima lui <arry se str$nse, ,ucuria %ictoriei aproape disp!r$nd
cu totul, la au3ul %ocii pro#esoarei 7c*ona+all- 8t!tea )n #a(a ei, cu
capul plecat, tremur$nd uor-
?Niciodat!--- la <o+Farts---@ se +$ndi el trist-
6 <arry 2otter& repet! ea, +$tuit! de emo(ie, cu ocii sclipind de
#urie pe su, ocelari- Cum de'ai )ndr!3nit4 Dac! )(i rupeai +$tul4
6 Nu a #ost %ina lui, doamn!---
6 Taci din +ur!, domnioar! 2atil-
6 Dar numai Draco---
6 Taci i dumneata, domnule Heasley& <arry 2otter, %ino cu
mine& ACU7&
<arry mai apuc! s! %ad! ,ucuria celor trei, Draco, Cra,,e i
*oyle-
7erse sp!it )n spatele pro#esoarei 7c*ona+all, )n timp ce ea se
)ndrepta ner%oas! spre castel- :l %or e5matricula, era si+ur- =roia s!
spun! ce%a )n ap!rarea lui, dar cu%intele re#u3au s! ias! din +$t-
2ro#esoara 7c*ona+all mer+ea repede, #!r! s!'l )n%redniceasc! nici
m!car cu o pri%ire- O #!cuse i de data asta- 8e mir! c! reuise s!
r!m$n! acolo ciar i alea dou! s!pt!m$ni- Tot ce a%ea el putea #i
)mpacetat )n 3ece minute, dup! care, direc(ia Dursley- Nici nu %roia
s! se +$ndeasc! la ce a%eau s! spun! c$nd )l %or %edea pe treptele
casei-
Urcau de.a sc!rile de marmur! din interior i pro#esoara
7c*ona+all nu scosese nici un cu%$nt- Tr$ntea uile i m!r!luia pe
coridoare, #!r! s!'l ,a+e )n seam! pe ,ietul <arry- 2ro,a,il c! )l
ducea la domnul director Al,us Dum,ledore- 8e +$ndea la <a+rid
care #usese i el e5matriculat, dar l!sat pe l$n+! coal!, ca pa3nic al
%$natului- 2oate c! ar putea #i asistentul lui <a+rid--- Inima i se
str$nse i mai tare, la +$ndul c! a%ea s! %ad! cum Ron i ceilal(i
a.un+eau %r!.itori, )n timp ce el mer+ea dup! <a+rid i )i c!ra +eanta-
2ro#esoara 7c*ona+all se opri )n #a(a unei clase, ,!+! capul pe u!
i )ntre,!9
6 8cu3a(i'm!, domnule pro#esor 1litFicD, a%e(i ne%oie de
Baston4 Am pu(in! trea,! cu el---
<arry tres!ri- Ce'o mai #i i asta4 Doar nu a%ea de +$nd s!'l ,at!
cu ,!(ul---
Baston se do%edi a #i un om, de #apt, un ,!iat din anul cinci, care
%eni mirat spre ei-
6 =eni(i am$ndoi cu mine, 3ise ea, lu$nd'o )nainte- Baston )l
pri%ea curios pe <arry-
6 Intra(i&
2ro#esoara 7c*ona+all )i )mpinse )ntr'o clas!, )n care nu era
nimeni, cu e5cep(ia lui 2ee%es, ocupat s! scrie prostii cu creta pe
ta,l!-
6 2ee%es, a#ar!& stri+! pro#esoara-
2ee%es sc!p! creta din m$n! i iei repede, a#urisind i
,lestem$nd- 2ro#esoara 7c*ona+all tr$nti ua dup! el i se )ntoarse
spre cei doi ,!ie(i-
6 2otter, el e Oli%er Baston- Baston, (i'am +!sit un c!ut!tor&
6 Nu +lumi(i, doamn!4
6 A,solut deloc& 3ise ea sec- B!iatul e un talent, n'am mai
%!3ut aa ce%a- Eti prima oar! pe m!tur!, 2otter4
<arry d!du din cap doar, #!r! s! tie ce se )nt$mpla- Totui, nu
p!rea o e5matriculare--- :ncepu s!'i re%in!, pu(in c$te pu(in-
6 A prins +lo,ul !sta )n m$n!, dup! o c!dere li,er! de
apro5imati% JM metri& mai spuse pro#esoara 7c*ona+all- ;i nu are
nici m!car o 3+$rietur!& Nici Carlie Heasley n'ar #i reuit&
Oli%er Baston )l pri%ea pe <arry, ca i cum toate %isele lui s'ar #i
)mplinit, )n s#$rit-
6 Ai %!3ut %reodat! %reun meci de =$.ta(, 2otter4 )l )ntre,! el-
6 Baston este c!pitanul ecipei Cercetailor, )i e5plic!
pro#esoara 7c*ona+all-
6 Da, are i statura potri%it!, 3ise Baston, d$ndu'i ocol lui <arry
i studiindu'l cu aten(ie- A+ilitate, %ite3!--- Tre,uie s!'i +!sesc o
m!tur! potri%it!, ce 3ice(i, doamn!, un Nim,us NPPP sau un
Aspiratus K4
6 O s! %or,esc cu domnul pro#esor Al,us Dum,ledore, ca s!
%edem cum putem modi#ica re+ula anului )nt$i--- A%em at$ta ne%oie
de o ecip! mai ,un! ca anul trecut- Ne'au umilit complet =iperinii
)n ultimul meci& O s!pt!m$n! )ntrea+! nu l'am mai putut pri%i )n
oci pe 8e%erus 2lesneal!&
2ro#esoara 7c*ona+all )l pri%i se%er pe <arry, peste rama
ocelarilor-
6 8! te antrene3i din +reu, 2otter, dac! nu %rei s! te pedepsesc
pentru ce'ai #!cut& )l amenin(! ea-
Deodat!, #a(a i se destinse )ntr'un 3$m,et lar+-
6 Ce #ericit ar #i #ost tat!l t!u, 3ise ea cu nostal+ie- Era un
e5celent .uc!tor de =$.ta(&
I
6 *lumeti, nu4 )ntre,! Ron, ne)ncre3!tor-
Erau la masa de pr$n3 i <arry tocmai terminase de po%estit ce i
se )nt$mplase, de c$nd plecase cu pro#esoara 7c*ona+all de pe
terenul de antrenament- Ron continu! uimit, r!m$n$nd cu ,ucata de
pl!cint! la .um!tatea drumului spre +ur!9
6 C!ut!tor4 Dar cei din anul )nt$i niciodat! n'au--- O s! #ii cel
mai t$n!r .uc!tor din ultimii---
6 Din ultimul secol, %rei s! spui, 3ise <arry, )n#ulec$nd cu
po#t!, c!ruia i se #!cuse o #oame teri,il!, dup! emo(iile de p$n!
atunci- Aa mi'a spus Baston&
Ron era at$t de uimit, )nc$t r!m!sese, pur i simplu, cu +ura
c!scat!, +o+on$nd ocii la <arry-
6 :ncep antrenamentul s!pt!m$na %iitoare, numai nu spune
nim!nui, Baston %rea s! #ie secret p$n! la meci&
1red i *eor+e intrar! pe ol i, de cum )l o,ser%ar! pe <arry, se
)ndreptar! spre el-
6 E5celent, )i spuse *eor+e, ne'a po%estit Baston- ;i noi suntem
)n ecip!, prin3!torii&
6 Asculta(i'm! pe mine, ad!u+! 1red, anul !sta c$ti+!m cu
si+uran(! cupa la =$.ta(& N'am mai c$ti+at de c$nd a plecat
Carlie, dar ecipa de anul acesta %a #i e5traordinar!& Tre,uie s! te
antrene3i ,ine, <arry- 8!'l #i %!3ut pe Baston, parc! plutea c$nd ne'a
po%estit-
6 Acum ne +r!,im, Lee Aordan a +!sit un culoar secret, prin
care putem s! ieim din coal!-
6 2arie3 c! e !la pe care noi l'am +!sit din prima s!pt!m$n! de
coal!& La re%edere&
De'a,ia plecar! 1red i *eor+e, c$nd ap!rur! al(ii, mult mai
nepl!cu(i9 Draco, #lancat de Cra,,e i *oyle-
6 Iei ultima mas!, 2otter4 C$nd pleac! trenul spre lumea
:ncuia(ilor4
6 =!d c! ai c!p!tat cura. acum, c! te a#li pe p!m$nt i eti
)nso(it de +orilele tale, )i spuse <arry, cu r!ceal!-
Nu c! nu s'ar mai #i temut de Cra,,e i *oyle, dar, cu pro#esorii
de #a(!, acetia nu puteau dec$t s! str$n+! din din(i i din pumni-
6 Am cura. s! te )n#runt i sin+ur, se +ro3!%i Draco- La noapte,
dac! %rei- Un duel )ntre %r!.itori- Numai cu ,a+eta ma+ic!, #!r! nici
un #el de contact #i3ic- 8! nu'mi spui c! n'ai au3it niciodat! de
duelul dintre %r!.itori---
6 Cum s! nu aud!4 se ,!+! Ron )n %or,!- Eu sunt secundul lui-
Care e secundul t!u4
Draco se uit! la Cra,,e i *oyle, c$nt!rindu'i-
6 Cra,,e& La mie3ul nop(ii, da4 Ne )nt$lnim )n 8ala Tro#eelor,
r!m$ne )ntotdeauna ne)ncuiat!-
Dup! ce plec! Draco, Ron i <arry se uitar! unul la altul-
6 Ce e aia duelul dintre %r!.itori4& ;i cum, adic!, tu eti
secundul meu4
6 2!i, secundul asist! i continu! lupta, dac! mori tu, 3ise Ron,
pre#!c$ndu'se nep!s!tor-
=!3$nd e5presia de pe #a(a lui <arry, Ron ad!u+! repede9
6 Dar nu se moare dec$t )n duelurile ade%!rate, tii tu, cu
%r!.itori e5perimenta(i- Cel mai r!u lucru pe care o s! pute(i s!'l
#ace(i %oi o s! #ie s! trimite(i doar c$te%a sc$ntei unul spre altul- Nici
unul dintre %oi nu tie at$tea %r!.i )nc$t s! produc! nenorociri-
Oricum, parie3 c! se atepta s! nu primeti pro%ocarea-
6 ;i dac! )mi a+it ,a+eta i nu se )nt$mpl! nimic4
6 O arunci la o parte i'i dai un pumn )n nas, )i su+er! Ron-
6 8cu3a(i'm!---
Am$ndoi ridicar! pri%irile- Era <ermione *ran+er-
6 Nu poate nimeni s! m!n$nce )n linite la masa asta4 i3,ucni
Ron-
<ermione nici nu )l ,!+! )n seam! pe Ron i )i spuse lui <arry9
6 Am au3it, #!r! s! %reau, ce'ai %or,it cu Draco---
6 Cred i eu& pu#ni Ron-
6 N'ar tre,ui s! ,$ntui prin coal!, dup! ora de culcare-
*$ndete'te c$te puncte or s! piard! Cercetaii, e #oarte pro,a,il s!
te prind!- Nu #i aa e+oist-
6 ;i--- nu te mai ,!+a unde nu'(i #ier,e oala, o repe3i <arry-
6 2a i n'am cu%inte, )i 3ise Ron )n ,at.ocur!-
I
?Orice s'ar 3ice, !sta nu e un s#$rit de 3i tocmai #ericit@, )i 3ise
<arry, )n timp ce st!tea trea3 )n dormitor, ascult$nd cum Dean i
8eamus dormeau #erici(i- /Ne%ille nu se )ntorsese )nc! de la spital0-
Toat! dup!'amia3a, Ron )i d!duse s#aturi, de +enul9 ?Dac! te
,lesteam!, %e3i cum po(i s! te #ereti, #iindc! am uitat cum se
,locea3! ,lestemele@- A%eau toate ansele s! #ie prini de 1ilc sau
Doamna Norris i <arry )i 3ise c! #or(a norocul, )nc!lc$nd alt!
re+ul! a colii )n aceeai 3i- 2e de alt! parte, )i ap!rea )n )ntuneric
#a(a nesu#erit! i ,at.ocoritoare a lui Draco- Asta era marea lui ans!,
s!'l )n#runte #a(!'n #a(! i s!'l )n#r$n+!- Nu putea rata aa o oca3ie-
6 E unspre3ece i .um!tate, opti Ron, s! mer+em-
:i puser! alatele i se strecurar! din turnul lor, pe scara )n
spiral!, i apoi prin camera de 3i a Cercetailor- :nc! mai ardeau
c$(i%a c!r,uni )n c!min, r!sp$ndind um,re lun+i i ne+re- Aproape
c! a.unseser! la +aura din portret, c$nd se au3i o %oce, din #otoliul
apropiat9
6 Nu pot s! cred c! #aci asta, <arry&
8e aprinse o lamp!- Era <ermione, )m,r!cat! cu un alat ro3-
6 Iar tu& i3,ucni Ron #urios- Du'te )napoi, la culcare-
6 Aproape c! i'am spus #ratelui t!u, 3ise <ermione, dintr'o
su#lare- El e 2er#ect i o s! pun! cap!t prostiei !steia-
<arry nu'i putea )ncipui cum putea s! #ie cine%a ciar aa de
,!+!cios-
6 =ino, )i spuse el lui Ron-
:mpinser! portretul #emeii +rase i trecur! )n ol-
Dar <ermione nu a%ea de +$nd s! se dea ,!tut!, cu una, cu dou!-
:l urm! pe Ron i trecu i ea prin portret, s$s$ind la ei ca o +$sc!
speriat!-
6 Nu %! pas! de Cercetai, nu %! pas! dec$t de %oi& Nu %reau ca
=iperinii s! c$ti+e Cupa Caselor& O s! pierde(i punctele o,(inute de
mine de la doamna pro#esoar! 7c*ona+all, #iindc! am tiut despre
%r!.ile )ncruciate&
6 2leac! odat! de'aici&
6 Bine, plec, dar m$ine, c$nd o s! #i(i )n tren, spre cas!, s! %!
aduce(i aminte ce %'am spus& O, sunte(i aa de---
Dar cum erau n'a%eau s! a#le, #iindc! <ermione le )ntorsese
spatele, pre+!tindu'se s! intre prin portret, dar se tre3i )n #a(a unui
ta,lou +ol- Doamna +ras! plecase )ntr'una dintre %i3itele sale
nocturne, iar <ermione r!m!sese a#ar! din Turnul Cercetailor-
6 Ce m! #ac acum4 )i )ntre,! ea )n+ri.orat!-
6 Trea,a ta, noi tre,uie s! ne +r!,im ca s! nu )nt$r3iem, 3ise
Ron-
Nici nu a.unseser! ,ine la cap!tul coridorului, c! <ermione )i i
a.unse din urm!-
6 =in i eu cu %oi, ot!r) ea-
6 :n nici un ca3&
6 Crede(i c! o s! stau aici, s! atept s! dea 1ilc de mine4 Dac!
ne prinde pe to(i trei, o s!'i spun c! am ieit s! %! opresc s! #ace(i aa
o prostie i s! %! #ac s! %eni(i )napoi )n turn&
6 DaG tiu c! ai tupeu, nu +lum!& 3ise Ron, )n#uriat-
6 Linite& 8e aude ce%a, )i potoli <arry-
8e au3ea, )ntr'ade%!r, un 3+omot, ca i cum cine%a ar #i tors-
6 O #i Doamna Norris4 )ntre,! Ron, cercet$nd coridorul cu
aten(ie-
Nu era doamna Norris, ci Ne%ille, care dormea +emuit pe .os-
Tres!ri la apropierea lor i s!ri )n picioare-
6 Bine c! a(i dat %oi de mine, m! )n%$rt pe'aici de c$te%a ore, n'
am mai tiut parola spre turnul nostru-
6 Nu mai %or,i aa tare, Ne%ille- 2arola este R$t de porc, dar
nu'(i mai #olosete acum, #iindc! doamna cea +ras! a plecat )n %i3it!-
6 Ce'(i mai #ace m$na4 )l )ntre,! <arry-
6 E5celent, uite& 7adam 2om#rey m'a %indecat )ntr'o clip!&
6 7! ,ucur, Ne%ille, noi tre,uie s! ne ducem unde%a, ne %edem
mai t$r3iu---
6 Nu m! l!sa(i aici, se ru+! Ne%ille, nu %reau s! r!m$n sin+ur,
Baronul 8$n+eros a trecut de.a de dou! ori pe'aici&
Ron se uit! #urios la ceas i apoi, la <ermione i Ne%ille-
6 Dac! ne prind, )i amenin(! Ron pe cei doi nepo#ti(i, n'o s! am
linite p$n! nu )n%!( Blestemul >!naticilor, pe care ni l'a predat
pro#esorul Ouirrell, ca s!'l aplic asupra %oastr!&
<ermione descise +ura, pro,a,il ca s! spun! cum era acel
,lestem, dar <arry le #!cu semn s! tac! i plecar! mai departe-
Continuar! s! se strecoare de'a lun+ul coridoarelor, luminate doar de
lumina lunii, prin #erestrele )nalte, i la #iecare cotitur!, <arry se
atepta s! dea nas )n nas cu 1ilc sau cu Doamna Norris- A%ur!
noroc, totui, i a.unser! #!r! neca3uri la scara )n spiral!, care ducea
la eta.ul trei, unde se a#la 8ala Tro#eelor-
Draco i Cra,,e nu a.unseser! )nc!- Casetele de cristal, )n care
se a#lau tro#eele, str!luceau )n lumina lunii- Cupe, scuturi, t!%i i
statuete )mpr!tiau )n )ntuneric sclipiri de aur i ar+int- 8t!teau cu
spatele lipit de perete i cu ocii a(inti(i la cele dou! ui de la
capetele s!lii- <arry )i scoase ,a+eta, s! o ai,! la )ndem$n!, )n
ca3ul )n care Draco ar #i )nceput #!r! nici un a%ertisment-
7inutele se scur+eau cu +reu-
6 E t$r3iu, opti Ron, poate i s'a #!cut #ric!-
Apoi, se au3i un 3+omot )n camera al!turat!, care )i #!cu s!
tresar!- <arry )i ridicase ,a+eta, c$nd au3ir! o %oce care nu era, )n
nici un ca3, a lui Draco9
6 Adulmec! ,ine, iu,ita mea, poate sunt ascuni )n %reun col(-
Era %ocea lui 1ilc care i se adresa Doamnei Norris& :n+ro3it,
<arry le #!cu celor trei semn cu ,a+eta s!'l urme3e- Nici nu'i
d!dur! seama c$nd a.unser! la ua opus! locului de unde %enea
%ocea lui 1ilc- De'a,ia )i tr!sese Ne%ille ro,a dincolo de u!, c$nd
)l au3ir! pe 1ilc, care intrase de.a )n 8ala Tro#eelor, spun$ndu'i
Doamnei Norris9
6 8unt pe'aici, pe unde%a, am au3it murmure de %oci, se ascund
pro,a,il-
6 2e aici, )i )ndemn! <arry pe ceilal(i, care amu(iser! de +roa3!-
8e strecurar! printr'o sal!, plin! cu armuri medie%ale- 1ilc se
apropia i el )ns!- Ne%ille sc!p! un sc$ncet de +roa3! i o lu! la #u+!-
Intr! )n Ron i am$ndoi, )ntr'o armur!-
>!n+!nelile care urmar! #ur! su#iciente s! tre3easc! )ntre+ul
castel-
6 8! #u+im& stri+! <arry i o 3,u+ir! a#ar! din +aleria cu
armuri, #!r! s! pri%easc! )napoi, s! %ad! dac! )i urm!rea 1ilc-
8tr!,!tur! )n +oan!, unul dup! altul, coridoarele, cu <arry )n #runte,
#!r! s! tie unde se a#lau i nici )ncotro #u+eau-
Trecur! printr'o draperie i nimerir! )ntr'un tunel secret, pe care
)l tra%ersar! repede, i a.unser! l$n+! clasa )n care li se preda
?1armece i %r!.i@, adic! la 3eci de Dilometri dep!rtare de 8ala
Tro#eelor-
6 Cred c! ne'au pierdut urma, 3ise <arry, +$#$ind din +reu i
ter+$ndu'i #runtea de transpira(ie-
Ne%ille de'a,ia mai putea s! respire-
6 ='am--- spus eu& 3ise <ermione, a,ia mai put$nd %or,i-
6 Tre,uie s! a.un+em la Turnul Cercetailor, c$t mai repede
posi,il, le spuse Ron-
6 Draco te'a p$r$t, )i 3ise <ermione lui <arry, cred c!'(i dai
seama- Nici n'a%ea de +$nd s! %in!- 1ilc tia cu certitudine c! %a
+!si pe cine%a-
<arry era con%ins c! a%ea dreptate, dar nu a%ea de +$nd s!
recunoasc! )n #a(a ei-
6 8! mer+em mai departe-
Dar nu era aa simplu- De'a,ia #!cuser! c$(i%a pai, c! se
descise o u! i )i #!cu apari(ia 2ee%es- De cum )i %!3u, ci(c!i de
pl!cere-
6 Taci, 2ee%es, c! ne e5matriculea3!- 2ee%es cicoti )nc$ntat-
6 7!i, m!i, ce s! caute )n mie3ul nop(ii anul )nt$i pe
coridoarele castelului4 E((, m!i, m!i, ce ,o,oci neascult!tori--- O s!
#i(i priiini& 8$c& 8$c&
6 Dac! nu ne spui tu, n'o s! ne descopere nimeni- 2ee%es, te
ru+!m mult-
6 Ar tre,ui s!'i spun lui 1ilc, e pentru ,inele %ostru, 3ise el, ca
i cum i'ar #i p!sat de ei, dar ocii )i sclipeau de r!utate-
6 2iei din calea noastr!, )i spuse Ron i se repe3i la el- Asta #u o
+reeal! capital!-
6 8tuden(i, a#ar! din camera de culcare& )ncepu s! urle 2ee%es
din to(i r!runcii- Aici, pe coridorul de la clasa )n care se predau
?1armece@&
1u+ir! )n+ro3i(i p$n! la ua din cap!tul culoarului, dar aceasta
era )ncuiat!-
6 At$t ne'a #ost, morm!i Ron, !sta'i s#$ritul--
Au3ir! pai- 1ilc aler+a c$t )l (ineau puterile, +id$ndu'se dup!
(ipetele lui 2ee%es-
6 2oate nu, 3ise <ermione i, lu$nd ,a+eta lui <arry, opti9
Aloomora&
8e au3i un CLIC, ua se descise, intrar! repede, o 3!%or$r! )n
urma lor i )i lipir! urecea de ea, s! aud! ce se )nt$mpla-
6 :n ce parte au luat'o, 2ee%es4 )ntre,! 1ilc, #urios-
6 8pune te ro+, mai )nt$i, 3ise 2ee%es, cu o,r!3nicie-
6 Nu te pune cu mine, 2ee%es, i spune mai repede pe unde au
#u+it&
6 N'o s! sco(i nimic de la mine, p$n! nu spui te ro+& 3ise
2ee%es, cu %ocea lui nesu#erit!-
6 Bine--- Te ro+&
6 Nimic& Ei'am spus doar c! n'o s!'(i spun nimic, dac! nu spui
te ro+& Ce, !sta a #ost un te ro+ #rumos4 <a, a, a, a&
;i copiii au3ir! cum 2ee%es pleac!, tr$ntind o u!- Imediat se
au3ir! ,lestemele #urioase ale lui 1ilc-
6 Crede c! ua asta e )ncuiat!, aa c! am sc!pat pentru moment-
Nu te mai (ine de mine, )i spuse <arry lui Ne%ille care se (inuse de
m$neca lui p$n! atunci i care )l pri%ea )n+ro3it- Ce'i cu tine4
=!3u imediat ce era cu el- Lui <arry i se p!rea c! tr!iete un
comar, din care nu se mai putea tre3i- Nu se a#lau )ntr'o alt! camer!,
aa cum cre3user!, ci )ntr'un coridor, i nu orice coridor, ci ciar cel
inter3is, de la eta.ul trei&
Aici, )i atepta un c$ine monstruos, care aproape c! umplea
spa(iul dintre podea i ta%an- A%ea trei capete i trei pereci de oci
care se roteau #urioi )n toate p!r(ile, trei nasuri, adulmec$nd )nspre
ei i trei +uri, cu ,alele cur+$nd printre nite col(i uriai-
8t!tea nemicat, #i5$ndu'i cu pri%irea, i <arry )i d!du seama c!
sin+urul moti%, pentru care nu erau de.a mor(i, era c! i el #usese luat
prin surprindere de apari(ia lor neateptat!- Dar )i re%enea repede,
alt#el ce )nsemnau m$r$ielile acelea )n+ro3itoare4
<arry apuc! m$nerul uii, )ntre 1ilc i moarte, 1ilc era de
pre#erat, desi+ur-
Ieir! repede i traser! ua dup! ei- Aler+ar! )n+ro3i(i pe coridor-
Nu mai era nici urm! de 1ilc, pro,a,il c! se +r!,ise s!'i caute )n
alt! parte--- Oricum, cui )i p!sa de el4 Tot ce doreau era s! lase c$t
mai mult spa(iu )ntre ei i monstrul acela-
Nu se oprir! dec$t c$nd a.unser! )n #a(a portretului doamnei
+rase, de la eta.ul apte, care, spre norocul lor, se )ntorsese din %i3it!-
6 Unde, Doamne iart!'m!, a(i #ost4 )ntre,! ea )n+ri.orat!,
uit$ndu'se la ainele lor, at$rn$nd )n toate p!r(ile, i la #e(ele lor
con+estionate-
6 N'are importan(!, d!'ne drumul--- R$t de porc, spuse <arry,
+$#$ind-
Ta,loul se d!du la o parte i ei se tre3ir! )n camera de 3i a
Cercetailor, unde se pr!,uir!, tremur$nd din toate )nceieturile, )n
#otoliile moi-
Trecu ce%a timp p$n! ce putur! s! articule3e ce%a- Ne%ille ar!ta,
ca i cum nu %a mai #i )n stare s! %or,easc! niciodat!-
6 Cum de (in un asemenea monstru )n coal!4 )ntre,! Ron, )n
cele din urm!- C$inii au ne%oie de micare, iar !sta, cu at$t mai mult-
<ermione )i rec!p!tase i ea su#larea, dar i temperamentul
ar(!+os-
6 Cum de nu %! da(i seama nici unul dintre %oi, i3,ucni ea, ce
)nseamn! asta4
6 Nu m'am uitat prea ,ine, eram prea )n+ro3it, 3ise <arry-
6 8t!tea pe o trap!& Cu si+uran(! c! p!3ea ce%a important, 3ise
ea, pri%indu'i #urioas!- Ei, acum sunte(i mul(umi(i4 2uteam s!
murim sau, i mai r!u, s! #im e5matricula(i& Eu m! duc la culcare&
Ron r!mase cu +ura c!scat!-
6 Au3i, 3ise el, ca i cum noi am #i o,li+at'o s! %in! cu noi& Dar
cu%intele <ermionei )l puseser! pe +$nduri pe <arry- Culcat )n patul
lui, continua s! se +$ndeasc! la spusele #etei- 2!3ea ce%a--- Oare, ce
spusese <a+rid4 *rin+otts este cel mai si+ur loc din lume, dac! %rei
s! ascun3i ce%a, )n a#ar! de castel, poate---
Da, se p!rea c! descoperise unde se a#la pacetul minuscul din
sei#ul KJL---
Capitolul T
<ALLOHEEN
Lui Draco nu'i %eni s! cread! c$nd )i %!3u pe <arry i pe Ron a
doua 3i, ar!t$nd o,osi(i, e ade%!rat, dar #oarte %eseli- ;i ciar aa i
era- Dup! ce le trecuse spaima de peste noapte, <arry i Ron
a%useser! timp s! se +$ndeasc! la a%entura e5traordinar!, pe care o
tr!iser!, la c$inele cu trei capete, i ce noroc pe ei c! erau prieteni-
:ntre timp, <arry )i spusese i lui Ron despre misteriosul pace(el,
care p!rea s!'i #i scim,at locul, de la *rin+otts la <o+Farts, i
am$ndoi nu mai conteneau s! se )ntre,e ce putea #i )n acel pacet, ca
s! ai,! ne%oie de o pa3! aa serioas!-
6 Ori este #oarte %aloros, ori #oarte periculos, #u de p!rere Ron-
6 8au am,ele, complet! <arry-
Tot ce tiau cu e5actitate era c! o,iectul respecti% a%ea cam cinci
centimetri, altce%a nu a%eau cum s! +iceasc!, dec$t dac! mai
+!seau i alte indicii-
Nici <ermione i nici Ne%ille nu'i #!ceau pro,leme cu ce se
a#la su, c$ine- Ne%ille dorea din tot su#letul s! nu se mai a#le
%reodat! prin prea.ma monstrului-
<ermione nu mai %or,ea nici cu <arry, nici cu Ron, dar parc! o
#!cea i mai pe deteapta, )n compensa(ie, pro,a,il- <arry i Ron
ateptau acum un prile. s! i'o pl!teasc! lui Draco i, spre marea lor
mul(umire, acesta %eni cu pota din s!pt!m$na urm!toare-
De )ndat! ce se )m,ul3ir! ,u#ni(ele )n sala de mese, toate
pri%irile se a(intir! asupra unui +rup de ase ,u#ni(e, care c!rau un
pacet nu prea +reu, dar mare ca supra#a(!- Ca to(i ceilal(i, <arry
murea i el de curio3itate s! %ad! ce era )n pacet i se ar!t! #oarte
surprins, c$nd ,u#ni(ele )l ae3ar! )n #a(a lui- De a,ia se )ndep!rtar!
cele ase ,u#ni(e, c! %eni o alta, care )i l!s! lui <arry o scrisoare, pe
deasupra pacetului-
Noroc c! descise mai )nt$i scrisoarea, c!ci )n ea scria9
Nu descide pacetul la mas!- Con(ine m!tura ta, Nim,us NPPP,
dar s! nu se a#le c! tu ai primit o ast#el de m!tur!, #iindc! atunci or
s! %rea to(i c$te una- Oli%er Baston te ateapt! disear!, la ora apte,
pe terenul de antrenament-
7iner%a 7c*ona+all
:i ascunse cu +reu ,ucuria c$nd )i )nm$n! lui Ron ,iletul, s!
citeasc! i el-
6 Un Nim,us NPPP& morm!i Ron, cu in%idie- Eu nici n'am pus
m!car m$na pe aa ce%a-
2!r!sir! sala de mese imediat, dornici s! des#ac! mai repede
pacetul, )ntr'un loc #erit de pri%irile celorlal(i, dar la .um!tatea
olului de la intrare, %!3ur! c! sc!rile erau ,arate de Cra,,e i
*oyle- Draco le smulse pacetul i pip!i s! %ad! ce e )n!untru-
6 E o m!tur!& 3ise el, cu un amestec de in%idie i dispre(, i )i
arunc! pacetul lui <arry-
Ron nu se putu a,(ine-
6 Da, dar nu este o m!tur! oarecare, 3ise el, e un Nim,us NPPP&
Ce #el de m!tur! spuneai c! ai acas!, Draco4 Cornet NUP4
Ron )i #!cu lui <arry cu ociul i continu!9
6 Co3ile de m!tur! Cornet arat! ,ine, dar nu sunt nici pe
departe de cate+oria lui Nim,us NPPP&
6 Ce'o #aci pe +ro3a%ul, Heasley4 Tu nu'(i po(i permite nici
m!car +idonul& 2ro,a,il c! %oi str$n+e(i c$te o r!muric! #iecare,
p$n! s! #i(i )n stare s! %! #ace(i o m!tur!, )i d!du replica imediat
Draco-
:nainte ca Ron s! poat! r!spunde, pro#esorul 1litFicD ap!ru )n
dreapta lui Draco-
6 8per c! nu %! certa(i, ,!ie(i&4 spuse el-
6 2otter a primit o coad! de m!tur! nou!, domnule pro#esor,
3ise Draco-
6 Da, mi'a spus ce%a doamna pro#esoar! 7c*ona+all- ;i ce
marc! e4
6 Nim,us NPPP, domnule, 3ise <arry, str!duindu'se s! nu
i3,ucneasc! )n r$s, c$nd %!3u #a(a oripilat! a lui Draco-
<arry i Ron urcar! )n #u+! sc!rile, r$3$nd )n oote de #a(a lui
Draco, intri+at!, dar i #urioas!, )n acelai timp-
6 Ar tre,ui s!'i #iu recunosc!tor, dac! nu i'ar #i luat +lo,ul lui
Ne%ille, acum n'a #i #ost )n ecipa de =$.ta(& cicoti <arry, c$nd
a.unser! )n capul sc!rilor-
6 ;i ce, %rei s! 3ici c! asta'i o r!splat!, #iindc! ai )nc!lcat
re+ulile4 se au3i o %oce sup!rat! )n spatele lor-
Era <ermione, care urca sc!rile )n #u+!, cu ocii (int! la pacetul
din m$na lui <arry-
6 Credeam c! nu %or,eti cu noi, )i replic! <arry-
6 Da, te ru+!m, nu te r!3+$ndi, a #ost aa ,ine, o nec!.i Ron-
<ermione se )ndep!rt!, cu nasul )n %$nt-
>iua trecu e5traordinar de +reu- <arry reuea cu +reu s! se
concentre3e c$t de c$t la lec(ii- 7in(ile )i 3,urau iar i iar c!tre coada
lui de m!tur!, care )l atepta )n dormitor, su, pat, sau la terenul de
antrenament, unde urma s! ia primele lec(ii, ciar )n seara aceea-
Trecu cu +reu i masa de sear!, unde m$nc! #!r! s! tie ce anume,
apoi, se repe3i sus, pe sc!ri, s! mai arunce o pri%ire la m!tura lui,
Nim,us NPPP-
6 Uau, suspin! Ron, pri%ind'o i el )nc! o dat!-
Ciar <arry, care nu tia mare lucru despre co3ile de m!tur!,
tre,ui s! admit! c! ar!ta splendid- Neted! i str!lucitoare, cu un
m$ner de maon, lun+! i supl!, cu #irele nou'nou(e i cu marca,
Nim,us NPPP, scris! cu litere aurii-
Cum se apropia de ora apte, <arry p!r!si castelul, pe )nserat, i
se )ndrept! spre stadion- Nu mai intrase niciodat! pe stadion- :n .urul
arenei centrale, erau sute de locuri )n am#iteatru, ca spectatorii s!
poat! urm!ri ,ine .ocul- La cap!tul cel!lalt al arenei, se a#lau trei
st$lpi, cu c$te un cerc la cap!t- :i aminteau de acele ,e(ioare, prin
care copiii su#l! ,aloane de s!pun, numai c! a%eau cam JM metri
)n!l(ime-
7ult prea dornic s! )nceap!, <arry urc! pe m!tur! i o lo%i de
p!m$nt- Ce sen3a(ie& Intra i ieea prin por(i, se )n!l(a cu %ite3! i
3,ura de la un cap!t al arenei, la cel!lalt- Nim,us NPPP e5ecuta toate
comen3ile sale, cu cea mai mare uurin(!-
6 2otter, %ino .os& au3i <arry o %oce-
Era %ocea lui Oli%er Baston, care ducea su, ,ra( o cutie de lemn-
<arry ateri3! lin, ciar l$n+! el-
6 1oarte #rumos, )l l!ud! el pe <arry- Acum %!d i eu ce %roia
s! spun! doamna pro#esoar! 7c*ona+all- Eti, )ntr'ade%!r, un talent
)nn!scut- :n seara asta te )n%!( toate re+ulile, iar apoi %ii la
antrenament cu toat! ecipa, de trei ori pe s!pt!m$n!-
Baston descise cutia, )n care erau patru min+i, de m!rimi
di#erite-
6 Aa, #!cu Baston, =$.ta( este uor de )n(eles, ciar dac! nu e
aa uor de .ucat- 8unt c$te apte .uc!tori, )n #iecare ecip!- Trei
dintre ei se numesc )naintai-
6 Trei )naintai, repet! <arry, )n timp ce Baston lua o min+e, de
un rou str!lucitor i de m!rimea unei min+i de #ot,al-
6 Asta se numete ,alon- :naintaii pasea3! ,alonul, de la unul
la altul, )ncerc$nd s! a.un+! la st$lpii aceia i s! ,a+e min+ea prin
cerc, pentru a )nscrie un +ol- De #iecare dat!, c$nd min+ea intr! prin
cerc, ecipa respecti%! c$ti+! 3ece puncte- Eti atent4
6 8i+ur c! da, s!ri <arry- E ca un #el de ,ascet, cu ase cercuri,
nu4
6 Ce'i aia ,ascet4 )ntre,! Oli%er Baston, curios-
6 Las! asta, 3i mai departe, 3ise <arry-
6 De #iecare parte, mai e un .uc!tor, care se numete portar- Eu
sunt portarul ecipei Cercetailor- Tre,uie s! 3,or )n .urul st$lpilor
notri i s!'i )mpiedic pe ceilal(i s! marce3e-
6 Trei )naintai i un portar, repet! <arry, ot!r$t s! re(in! totul-
;i min+ile celelalte, pentru ce sunt4
6 :(i ar!t imediat, )i 3ise Baston- Eine asta-
;i )i d!du lui <arry o mic! ,$t!, care sem!na, oarecum, cu ,$ta
de ,ase,all-
6 O s!'(i ar!t acum care e rolul acestor dou! min+i, numite
,aloane'+iulea-
Erau nite min+i, ce%a mai mici, identice i de culoare nea+r!-
Lui <arry i se p!ru c! de'a,ia reueau cin+ile s! le (in! )n cutie-
6 D!'te la o parte, )l a%erti3! Baston i eli,er! una dintre min+i-
Aceasta 3%$cni sus de tot, )n aer, i se )ndrept! apoi spre #a(a lui
<arry- <arry o lo%i cu putere cu ,$ta, ca s! nu'i spar+! nasul, i o
trimise departe, )n 3i+'3a+- >,ur! peste capetele lor, apoi se )ndrept!
spre Baston, care se arunc! asupra ei i reui s! o (intuiasc! la
p!m$nt-
6 Ai %!3ut4 )l )ntre,! Baston, str!duindu'se s! ,a+e min+ea, la
locul ei, )n cutie- Balonane'+iulea se )n%$rtesc )n .urul .uc!torilor,
)ncerc$nd s!'i do,oare de pe m!turi- De aceea e5ist! c$te doi
prin3!tori )n #iecare ecip!- 2rin3!torii notri sunt +emenii Heasley,
iar sarcina lor este s! ne prote.e3e #lancurile i s! )ncerce s! trimit!
,aloanele'+iulea )napoi, spre ecipa ad%ers!- Ai priceput4
6 Da- Cei trei )naintai )ncearc! s! )nscrie cu ,alonul, portarul
ap!r! i respin+e ,alonul, prin3!torii apar! #lancurile i reorientea3!
,aloanele'+iulea spre ecipa ad%ers!, spuse <arry, pe ner!su#late-
6 1oarte ,ine, apro,! Baston-
6 Oare, s'a )nt$mplat %reodat! ca ,aloanele'+iulea s!---
omoare pe cine%a4 )ntre,! <arry-
6 Nu, niciodat! la <o+Farts& Au #ost c$te%a ma5ilare sparte,
dar nimic mai mult- Ultimul mem,ru al ecipei este c!ut!torul- Tu o
s! #ii pe postul de c!ut!tor i nu tre,uie s! te preocupe nici ,alonul,
nici ,aloanele'+iulea---
6 --- dec$t dac! )mi crap! capul& r$se <arry-
6 Nu tre,uie s!'(i #aci pro,leme, +emenii Heasley #ac o ecip!
per#ect!, nu prea trece de ei nici un ,alon'+liiulea&
Baston c!ut! )n cutie i scoase ultima min+e- :n compara(ie cu
,alonul i cu ,aloane'+iulea, aceasta era #oarte mic!, sem!n$nd cu
o castan! mai mare- Era de un auriu str!lucitor i a%ea dou! aripioare
ar+intii-
6 Asta e o(oaica aurie i este cea mai important! min+e din
.oc- Este #oarte +reu de prins, #iindc! se mic! #oarte iute i este a,ia
%i3i,il!- Asta este trea,a c!ut!torului- Tre,uie s!'i #ente3i pe
)naintai, pe prin3!tori, s! te #ereti din calea ,alonului i a
,aloanelor'+iulea i s! prin3i o(oaica aurie, )naintea c!ut!torului
din ecipa ad%ers!- Cine o prinde primul, aduce ecipei sale o sut!
cinci3eci de puncte suplimentare, ast#el )nc$t ecipa respecti%! este
aproape )ntotdeauna c$ti+!toare- De aceea, c!ut!torii sunt .uc!tori
cei mai des #aulta(i- Aocul de =$.ta( se termin! )n momentul )n care
este prins! o(oaica aurie, dar asta poate dura mult! %reme- Recordul
a #ost de trei luni, mi se pare- Aocul s'a .ucat )ncontinuu, cu o
mul(ime de re3er%e, pentru ca .uc!torii s! se poat! odini, pe r$nd-
Ei, cam asta e tot& Ai %reo )ntre,are4
<arry scutur! din cap- :n(elesese ce tre,uie s! #ac!, pro,lema era
cum---
6 N'o s! ne antren!m acum cu o(oaica aurie, mai t$r3iu, 3ise
Baston i puse min+ea cu +ri.! la loc, )n cutie- E prea )ntuneric, s'ar
putea pierde- O s! ne antren!m cu alte min+i-
8coase dintr'o +eant! c$te%a min+i o,inuite de +ol# i )n cur$nd
cei doi erau sus, )n aer, Baston, arunc$nd min+ile de +ol# c$t putea
de tare, )n toate direc(iile, <arry, )ncerc$nd s! le prind! pe toate- ;i,
)ntr'ade%!r, nu'i sc!p! nici una, spre marea )nc$ntare a lui Baston-
Dup! .um!tate de or!, se l!sase noaptea de'a ,inelea i cei doi #ur!
ne%oi(i s! se opreasc! din antrenament-
6 Cupa de anul !sta de la =$.ta( o s! ai,! numele t!u pe ea&
r$se Baston, )n timp ce'i t$rau paii spre castel- Nu m'a mira s!
a.un+i mai ,un ca Carlie Heasley, iar el ar #i putut s! ne repre3inte
cu succes )n meciul na(ional de cup!, dac! nu ar #i plecat s! studie3e
%ampirii i dra+onii-
I
2oate din cau3! c! era prea ocupat, cu toate temele i cu
antrenamentul la =$.ta(, de trei ori pe s!pt!m$n!, dar nici nu'i
d!du seama c! se scurseser! de.a dou! luni de c$nd %enise la
<o+Farts- 8e sim(ea la castel ca acas!, mult mai mult ca la #amilia
Dursley, unde tr!ise, totui, aproape de c$nd se n!scuse- ;i lec(iile i
se p!reau acum mult mai interesante, o dat! ce )i )nsuise no(iunile
de ,a3!-
:n diminea(a de <alloFeen se scul! )ntr'un delicios miros de
do%leac copt, care plutea pe toate coridoarele- Ba mai mult,
pro#esorul 1litFicD )i anun(ase la ora de ?1armece@ c! %enise %remea
s!'i )n%e(e s! #ac! o,iectele s! 3,oare& 7ureau de curio3itate s! tie
cum puteau #ace acest lucru, mai ales de c$nd )l %!3user! pe pro#esor
cum )i #!cuse ,roasca lui Ne%ille s! se )nscrie pe o traiectorie )n .urul
clasei& 2ro#esorul 1litFicD )i )mp!r(i doi c$te doi i <arry se ,ucur!
s!'l ai,! ca partener pe 8eamus 1inni+an /o ade%!rat! ,inecu%$ntare,
dat #iind c! Ne%ille se tot a+itase s! #ie ales el partenerul lui <arry0-
Ron, )ns!, a.unsese )n ecip! cu <ermione *ran+er- Era cam +reu de
spus cine era mai nec!.it, Ron sau <ermione--- <ermione nu mai
%or,ise cu ei din 3iua )n care <arry primise coada lui de m!tur! ultra
modern!-
6 Aten(ie, nu uita(i acea micare ele+ant!, din )nceietur!, pe
care am e5ersat'o at$t& le mai 3ise pro#esorul, suit, ca de o,icei,
peste mald!rul s!u de c!r(i- Rotire, #icuire, rotire, #icuire& La #el de
important este i s! spune(i corect cu%intele ma+ice- Nu'l uita(i pe
7a+icianul Baru##io care )n loc de ?p@ a spus ?,@ i s'a tre3it la
podea, cu ditamai ,ourul pe piept&
Era al nai,ii de +reu- <arry i 8eamus roteau )nceietura, apoi
#icuiau aerul, dar pana, pe care tre,uiau s'o #ac! s! pluteasc! )n aer,
re#u3a s! se ridice de pe ,anc!- 8eamus )i pierdu r!,darea i
)mpunse aerul cu ,a+eta, #!c$nd s! i3,ucneasc! un #oc, pe care
<arry )l stinse cu p!l!ria lui- La ,anca de al!turi, nici Ron nu a%ea
mai mult noroc-
6 <ocus'pocus preparatis& stri+a el c$t putea de tare, a+it$ndu'
i ca o moric! ,ra(ele lun+i-
6 Nu spui ,ine& o au3i <arry pe <ermione, corect$ndu'l pe
Ron- E <ocus'pocus preparatus& ;i accentuea3! %ocalele&
6 Accentuea3!'le tu, dac! eti aa deteapt!& )i d!du Ron
replica, moroc!nos-
<ermione )i )ndoi pu(in m$necile de la ro,!, ridic! ,a+eta, o
roti, #icui cu ea aerul i 3ise9
6 <ocus'pocus preparatus&
2ana se ridic! de pe ,anc! i pluti la cinci3eci de centimetri pe
deasupra capetelor celorlal(i-
6 Bra%o& 1oarte ,ine& aplaud! pro#esorul 1litFicD- Toat! lumea
s! ia e5emplu de la domnioara *ran+er&
La s#$ritul orei, Ron era )n cea mai proast! dispo3i(ie-
6 Nu'i de mirare c! nimeni nu poate s'o su#ere& i3,ucni el spre
<arry, pe c$nd )i croiau drum pe coridorul a+lomerat- E un ade%!rat
comar, ascult!'m! pe mine&
Cine%a se ciocni de <arry, )n toat! )m,ul3eala de pe culoar- Era
<ermione- <arry )i arunc! o pri%ire i %!3u cu uimire c! a%ea lacrimi
)n oci-
6 Ron, cred c! te'a au3it&
6 ;i ce dac!4 se +ro3!%i Ron, dar nu prea se sim(ea )n lar+ul lui-
Cred c! s'a l!murit i ea c! nu are nici un prieten-
<ermione nu'i #!cu apari(ia la urm!toarea or! i nimeni n'o
%!3u toat! dup!'amia3a aceea- :n timp ce se )ndreptau spre 7area
8al!, unde a%ea loc petrecerea de <alloFeen, <arry i Ron o au3ir!
pe 2ar%ati 2atil c! )i spunea prietenei ei, La%ender, c! <ermione se
)ncisese )n toaleta #etelor i pl$n+ea de mama #ocului, 3ic$nd c!
%rea s! #ie l!sat! )n pace- Ron se sim(i i mai prost, dar, odat! intra(i
)n 7area 8al!, decorat! cu #el de #el de +irlande i lampioane,
<arry i Ron uitar! complet de <ermione-
O mie de lilieci %ii at$rnau de pla#on i al(i o mie roiau pe
deasupra meselor, #!c$nd lum$n!rile s! p$lp$ie )n do%leci- :ndat!
ap!ru i m$ncarea )n #ar#uriile aurii, aa cum se )nt$mplase i la
,ancetul de recep(ie- <arry tocmai lua un carto# copt, c$nd )n sal!
)i #!cu apari(ia pro#esorul Ouirrell, cu tur,anul pie3i i cu #a(a
)n+ro3it!- Toat! lumea )l urm!ri cu pri%irea p$n! a.unse )n dreptul
pro#esorului Al,us Dum,ledore9
6 E un monstru )n su,sol& 3ise el i lein! pe dat!-
8e porni un 3+omot de nedescris- 2ro#esorul Al,us Dum,ledore
tre,ui s! #ac! s! e5plode3e mai multe arti#icii purpurii, ca s! se #ac!
linite )n sala de mese-
6 2er#ec(i& ordon! el- Duce(i'%! imediat clasele )n dormitoare&
2ercy se sim(ea )n elementul lui9
6 Urma(i'm!& 8ta(i +rupa(i& =oi, cei din anul )nt$i, %eni(i l$n+!
mine& 8cu3a(i, #ace(i loc pentru anul )nt$i& ;ti(i, eu sunt 2er#ect&
6 Cum s! intre aici %reun monstru4 )ntre,! <arry, ne)ncre3!tor,
)n timp ce urcau sc!rile spre dormitoare-
6 Nu tiu s!'(i spun, dar se cunoate prea ,ine c$t sunt de
stupi3i, r!spunse Ron- 2ro,a,il c! 2ee%es s'a +$ndit s! ne .oace o
#est!, de <alloFeen&
Trecur! de mai multe +rupuri, care se )ndreptau )n direc(ii
di#erite- Tocmai )i croiau drum printr'un +rup de Astropu#i
de3orienta(i, c$nd <arry )l apuc! de ,ra( pe Ron-
6 7i'am amintit de--- <ermione, )i spuse el-
6 Ce'i cu ea4 )ntre,! Ron-
6 7! +$ndeam c! pro,a,il c! nu tie despre monstru---
6 O& Bine, dar s! nu ne %ad! 2ercy, 3ise Ron, muc$ndu'i
,u3a-
2itul$ndu'se i strecur$ndu'se, <arry i Ron se al!turar!
+rupului de Astropu#i care mer+eau )n direc(ie opus!- Trecur! apoi
)ntr'un coridor pustiu i se )ndreptar! spre toaleta #etelor- Tocmai
d!duser! col(ul, c$nd au3ir! pai )n urma lor-
6 2ercy& 3ise Ron, tr!+$ndu'i pe <arry pe dup! statuia unui
+ri#on-
Tr!+$nd cu ociul, %!3ur!, )ns!, c! nu era 2ercy, ci pro#esorul
2lesneal!, care tra%ers! coridorul i disp!ru-
6 Ce'o #i #!c$nd aici4 opti <arry- De ce nu e )n pi%ni(!,
)mpreun! cu ceilal(i pro#esori4
6 <a,ar n'am&
C$t mai )ncet posi,il, cei doi se strecurar! pe coridorul pe care
disp!ruse pro#esorul 2lesneal!- :nc! i se mai au3eau paii-
6 Cred c! se )ndreapt! spre eta.ul trei, 3ise <arry, dar #u
)ntrerupt de m$na ridicat! a lui Ron-
6 8im(i a ce miroase4
Lui <arry )i a.unse o duoare pe la n!ri, un amestec de putoare
de ciorapi nesp!la(i i de HC, care tre,uia sp!lat-
Apoi au3ir! i un mers +reoi, t$r$it- Ron ar!t! spre cap!tul
culoarului- Ce%a uria se )ndrepta spre ei- 8e traser! )n um,r! i
ateptar! p$n! ce ar!tarea aceea uria! #u luminat! de ra3ele lunii-
2ri%elitea era )n#ior!toare- Creatura a%ea peste trei3eci de metri
)n!l(ime, un corp m!t!!los, cu o piele )ncis! la culoare, cu aspect
nes!n!tos, cu un cap cel i mic, ca o nuc! de cocos- A%ea picioare
scurte, ca nite trunciuri de copac, plate i noduroase- 7irosul pe
care )l r!sp$ndea era de nesuportat- A%ea )n m$n! o m!ciuc! pe care
o t$ra pe coridor, #iindc! ,ra(ele )i erau mult prea lun+i-
7onstrul se opri )n pra+ul unei ui, se uit! )n!untru, socoti ce
socoti cu mintea lui redus! i intr!-
6 Ceia e )n ,roasc!, am putea s!'l )ncidem )n!untru&--- 3ise
<arry-
6 Bun! idee& #u de acord Ron, cam ner%os, )ns!-
8e strecurar! spre ua descis!, cu +urile uscate, de emo(ie,
aten(i s! nu ias! monstrul- Cu un salt, <arry a.unse l$n+! u!, o
tr$nti i r!suci ceia&
6 Da, asta e&
:nc$nta(i de %ictorie, o luar! la #u+! pe coridor, dar a,ia
a.unseser! la col(, c$nd au3ir! ce%a care le )n+e(! s$n+ele )n %ene9
un stri+!t )n+ro3it i3,ucni ciar din camera pe care o )ncuiase <arry-
6 O, nu& 3ise Ron, palid la #a(!, precum Baronul 8$n+eros-
6 Este toaleta #etelor& e5clam! <arry-
6 <ER7IONE& 3iser! am$ndoi )ntr'un +las-
Era ultimul lucru pe care ar #i %rut s!'l #ac!, dar nu a%eau de
ales- 8e )ntoarser! pe c!lc$ie i o 3,u+ir! spre camera cu pricina-
:ntoarser! ceia i, )n+ro3i(i la culme, desciser! ua i se repe3ir!
)n!untru-
<ermione *ran+er se #!cuse una cu peretele i ar!ta ca i cum
urma s! leine din clip! )n clip!- 7onstrul )nainta spre ea, smul+$nd
toate ciu%etele de pe perete-
6 8!'l 3!p!cim cum%a, stri+! <arry i ridic! un ro,inet pe care
)l 3%$rli )n perete-
Ar!tarea aceea idoas! se opri la c$(i%a pai de <ermione, clipi
con#u3 i se uit! dincotro %enise 3+omotul- Ocii lui r!i i t$mpi se
oprir! asupra lui <arry- :i scim,! direc(ia, lu$nd'o spre <arry, #!r!
s! uite s! ia i m!ciuca-
6 Ei, tu, creier de +!in!& )l #!cu atent Ron din cel!lalt cap!t al
)nc!perii i arunc! )n el cu o (ea%! de metal-
Uriaul p!ru s! nu #i sim(it i3,itura (e%ii )n um!r, dar stri+!tul lui
Ron )l #!cu s! se opreasc! din nou- :i )ntoarse #a(a ur$t! spre Ron,
l!s$ndu'i timp lui <arry s! se )ndep!rte3e-
6 =ino& 1u+a& o )ndemn! <arry pe <ermione, dar #ata p!rea
(intuit! de perete, )n+ro3it! la culme-
8tri+!tele i ecoul lor p!reau s!'l #i 3!p!cit complet pe monstru-
8e )ndrept! spre Ron, care se a#la mai aproape de el- Ron nu mai
a%ea nici o porti(! de sc!pare-
7oment )n care <arry #!cu ce%a, tot at$t de cura.os, pe c$t de
stupid9 se arunc! )n spatele uriaului i )l str$nse de +$t- Ar!tarea nici
nu'l sim(i pe <arry )n spatele lui, dar ciar i un monstru prost simte
c$nd )i intr! ce%a )n nas, iar ,a+eta din m$na lui <arry tocmai asta
#!cea&
Url$nd de durere, uriaul se r!suci i lo%i cu ,$ta, dar pe de
l!turi- Din moment )n moment, <arry a%ea s! #ie scuturat pe podea i
3dro,it de ,$ta +rea-
<ermione se pr!,uise la podea, secat! de puteri- Ron )i ridic!
,a+eta, #!r! s! tie prea ,ine ce %roia s! #ac!, i se au3i spun$nd9
6 <ocus'pocus preparatus&
B$ta 3,ur! pe dat! din m$na uriaului i se ridic! )n aer, apoi se
)ntoarse i i3,i cu putere )n capul proprietarului ei- Duul se cl!tin!
pu(in i apoi c!3u cu ,urta la p!m$nt, #!c$nd s! duduie )ntrea+a
)nc!pere- <arry s!ri )n picioare- Tremura tot i a,ia mai putea s!
respire de emo(ie- Ron st!tea cu ,a+eta )n m$n! i nu )i %enea a
crede c! #!cuse aa ce%a-
<ermione %or,i prima-
6 E mort4 )ntre,! ea-
6 Nu cred, r!spunse <arry- E doar ame(it de lo%itur!- 8e aplec!
i scoase ,a+eta lui ma+ic! din nasul uriaului-
La cap!t, era acoperit! cu ce%a care sem!na a lipici, )ncis la
culoare-
6 U, #!cu el cu sc$r,!, muci&
;terse ,a+eta de pantalonii uriaului, c$t putu de repede-
Ui tr$ntite i 3+omot de %oci )i #!cur! pe cei trei s! tresar!- Nu
)i d!duser! seama de toat! !rm!laia pe care o #!cuser! i c!
,uiturile i urletele uriaului se au3iser! de departe-
C$te%a clipe mai t$r3iu, pro#esoara 7c*ona+all d!du ,u3na )n
toaleta #etelor, urmat! )ndeaproape de pro#esorul 2lesneal!-
2ro#esorul Ouirrell )nceia plutonul- C$nd )l %!3u pe uria, acesta
din urm! scoase un stri+!t )nsp!im$ntat, l!s$ndu'se s! cad! pe unul
dintre HC'uri, cu m$na pe inim!-
2lesneal! se aplec! deasupra uriaului, iar 7c*ona+all se uit! )n
direc(ia lui <arry i Ron- <arry n'o mai %!3use niciodat! at$t de
sup!rat!- Bu3ele i se al,iser! de #urie- *$ndul c! ar putea s! c$ti+e
puncte pentru Cercetai 3,ur! pe dat! din capul lui <arry-
6 Unde %'o #i #ost capul& stri+! ea #urioas!- 7are noroc a(i a%ut
c! mai sunte(i )nc! )n %ia(!- De ce nu sunte(i )n dormitor4
<arry )l pri%i pe Ron, care )nc! mai st!tea cu ,a+eta )n m$n!,
2lesneal!, pe <arry- <arry )i l!s! pri%irea )n p!m$nt- Tare s'ar #i
,ucurat s! lase i Ron ,a+eta )n .os-
Apoi, o %oce pierit! se au3i dintr'un col(9
6 =! ro+, doamn! pro#esoar!, m! c!utau pe mine---
6 Domnioara *ran+er&
<ermione reui, )n s#$rit, s! se ridice )n picioare i continu!9
6 7'am dus dup! monstru, #iindc! am cre3ut c! pot s!'i %in
sin+ur! de ac, doar ti(i c! am citit totul despre aceste creaturi-
:n s#$rit, Ron l!s! )n .os ,a+eta lui ma+ic!- <ermione *ran+er
s! mint! )n #a(! un pro#esor4 Imposi,il&
6 Dac! nu m'ar #i +!sit ei, a #i #ost moart! p$n! acum, mai 3ise
ea- <arry i'a ,!+at ,a+eta )n nas, iar Ron l'a #!cut pe monstru s! se
pocneasc! )n cap cu propria lui ,$t!& N'au a%ut timp s! anun(e pe
nimeni i s! cear! a.utoare, uriaul era +ata s! m! do,oare-
<arry i Ron )ncercau s! par! c! nu au3eau pentru prima oar!
aceast! po%este-
6 Bine--- :n ca3ul !sta--- Dar tu, #at! prostu(!, cum de'ai putut
crede c!'i po(i %eni de ac unui asemenea monstru, de una sin+ur!4
<ermione )i plec! pri%irea- <arry r!m!sese mut de uimire-
<ermione era ultima persoan! care ar #i #!cut ce%a )mpotri%a
re+ulilor i iat'o acum, min(ind ca s!'i scoat! pe ei din ,ucluc- Era ca
i cum 2lesneal! ar #i )nceput s! le dea ,om,oane-
6 Domnioar! *ran+er, Cercetaii pierd cinci puncte, pentru
ispra%a asta, ot!r) pro#esoara 7c*ona+all- 8unt #oarte de3am!+it!
de dumneata- Dac! nu a%e(i nici o ran!, duce(i'%! )n turnul %ostru-
Toat! lumea )i termin! cina )n dormitoare&
<ermione plec!-
2ro#esoara 7c*ona+all se )ntoarse spre <arry i Ron-
6 Ei ,ine, dei tot sunt de p!rere c! a(i a%ut mare noroc, tre,uie
s! recunosc c! nu mul(i dintre ,o,oci ar #i #ost )n stare s!'i %in! de
ac unui monstru, aa c! a(i c$ti+at c$te cinci puncte pentru
Cercetai- O s!'i aduc la cunotin(! i pro#esorului Al,us
Dum,ledore- 2ute(i pleca&
Ieir! +r!,i(i din camer! i nu scoaser! un cu%$nt p$n! nu urcar!
cele dou! eta.e- 8e sim(eau uura(i c! sc!paser! de mirosul )n+ro3itor
al uriaului i, )n +eneral, de toate pro,lemele-
6 Ar #i tre,uit s! ne dea mai mult de 3ece puncte, prinse cura.
Ron-
6 Cinci, %rei s! 3ici, dac! socotim cele cinci puncte, pierdute de
<ermione, )i reaminti <arry-
6 E #rumos din partea ei c! ne'a sc!pat de pedeaps!, dar s! nu
uit!m c! i noi am sal%at'o pe ea&
6 2oate c! n'ar #i a%ut ne%oie s! #ie sal%at!, dac! n'am #i )ncis
noi ar!tarea acolo, su,linie <arry-
A.unser! la portretul domnei celei +rase-
6 R$t de porc& 3iser! ei i intrar!-
Camera de 3i era plin! i era mult! a+ita(ie- To(i m$ncau
m$ncarea care le #usese trimis! sus- Numai <ermione st!tea l$n+!
u! i )i atepta- Urm! o pau3! st$n.enitoare- Apoi, #!r! s! se uite
unul la altul, 3iser! un ?7ul(umesc&@ +r!,it i trecur! la #ar#uriile lor-
Dar din acel moment, <ermione de%eni prietena lor cea mai
,un!- 8unt unele lucruri care te apropie #oarte mult, iar do,or$rea
unui uria de peste trei3eci de metri era unul dintre acestea-
Capitolul TI
=VAT<AE
De )ndat! ce intrar! )n noiem,rie, %remea se r!ci #oarte tare-
7un(ii din .urul colii de%enir! de un +ri moor$t, iar lacul c!p!tase
sclipiri de o(el- :n #iecare diminea(!, p!m$ntul se acoperea de ,rum!-
De la #erestrele de sus, )l puteau %edea pe <a+rid, care se cinuia s!
de3+e(e co3ile de m!tur!, de pe terenul de =$.ta(, )m,r!cat )ntr'o
ain! lun+! din ,lan! de c$rti(!, cu m!nui din ,l!ni(! de iepure i
ci3me din ,lan! de castor-
:ncepuse se3onul de =$.ta(- Dup! s!pt!m$ni de antrenament,
<arry urma s! .oace primul s!u meci9 Cercetaii contra =iperinilor-
Dac! ar #i c$ti+at, Cercetaii treceau pe locul doi )n Campionatul
Caselor-
2u(ini )l %!3user! pe <arry .uc$nd, #iindc! Baston ot!r$se c!
tre,uie s! ai,! o arm! secret!, aa c! )l (ineau--- secret, desi+ur& Cu
toate astea, %estea c! <arry %a .uca pe post de c!ut!tor r!su#lase, nu
se tie cum, i <arry nu putea spune cu certitudine ce era mai r!u9
s!'i asculte pe cei care )i spuneau c! se %a descurca de minune sau
pe cei care )l asi+urau c! )l %or atepta pre+!ti(i cu saltele, ca s! cad!
pe moale---
Era un ade%!rat noroc c! <ermione era acum prietena lor- Cu
toate antrenamentele de ultim! or! la care )i supunea Baston, nu tia
cum s'ar #i descurcat la lec(ii, dac! n'ar #i #ost ea s!'l a.ute- Tot ea )i
)mprumutase i ?=$.ta( de'a lun+ul secolelor@, care se do%edi o
carte deose,it de interesant!- <arry a#l!, ast#el, c! erau apte sute de
#eluri )n care puteai comite un #ault la =$.ta(, toate )nt$mpl$ndu'se
la campionatul mondial din J"KL, c! cei de pe posturile de c!ut!tori
erau de re+ul! cei mai scun3i i mai rapi3i .uc!tori i c! lor li se
)nt$mplau cele mai serioase accidente, c!, dei se )nt$mpla #oarte rar
s! moar! cine%a la un .oc de =$.ta(, adesea )n timpul meciurilor
disp!ruser! ar,itri, care #useser! +!si(i numai dup! luni de 3ile )n
Deertul 8aara-
De c$nd <arry i Ron o sal%aser! de monstru, <ermione
de%enise mult mai pu(in strict! )n respectarea re+ulilor i era mult
mai pl!cut!, din aceast! cau3!-
O 3i )nainte de primul meci al lui <arry, )ntr'una din pau3e, ea )i
con%oc! )n curtea colii, )n .urul unui #oc al,!strui, care putea #i adus
a#ar! )n %ase speciale- 8t!teau de %or,!, cu spatele la #oc, pentru a se
)nc!l3i, c$nd )l %!3ur! pe pro#esorul 2lesneal!, trec$nd pe l$n+! ei-
<arry o,ser%! imediat c! pro#esorul ciop!ta- <arry, Ron i
<ermione se str$ser! c$t putur! mai tare )n .urul #ocului, pentru ca
2lesneal! s! nu'l poat! %edea- Erau si+uri c! aa ce%a era inter3is&---
Din ne#ericire, tocmai #e(ele lor %ino%ate )i d!dur! de +ol- 2lesneal!
ciop!t! spre ei- Nu %!3use #ocul, dar c!uta un moti% s!'i +oneasc!
de acolo-
6 Ce #aci aici, 2otter4 Ce ai acolo4
6 Este ?=$.ta( de'a lun+ul secolelor@, domnule pro#esor, 3ise
<arry i )i ar!t! cartea-
6 C!r(ile nu tre,uiesc scoase a#ar! din ,i,lioteca colii, d!'mi'o
imediat& =! scad cinci puncte de la Cercetai&
6 A in%entat re+ula asta pe loc, morm!i <arry- 7! )ntre, de ce
o #i ciop!t$nd---
6 Nu tiu, dar sper c!'l doare r!u piciorul, spuse Ron, cu
ranciun!-
I
:n camera de 3i din Turnul Cercetailor era mare a+ita(ie )n acea
sear!- <arry, Ron i <ermione st!teau )mpreun!, l$n+! #ereastr!-
<ermione le %eri#ica tema pentru ora de ?1armece@, de a doua 3i-
<ermione nu'i l!sa niciodat! s! copie3e /?Aa n'o s! )n%!(a(i
niciodat!&@0, dar pun$nd'o s!'i %eri#ice, Ron i <arry a#lau
)ntotdeauna r!spunsurile corecte-
<arry se sim(ea nelinitit- Ar #i %rut s!'i recapete cartea i s!
continue s! citeasc!, numai ca s! nu se mai +$ndeasc! la meciul de a
doua 3i- ;i de ce i'ar #i #ric! de 2lesneal!, m! ro+4 8e ridic! )n
picioare i le spuse lui Ron i <ermionei c! se duce s!'i cear! cartea
)napoi-
6 Trea,a ta, 3iser! cei doi, dar <arry )i asi+ur! c! era con%ins
c! 2lesneal! )i %a da cartea, dac! i'o %a cere c$nd erau de #a(! i al(i
pro#esori-
Co,or) i se duse la cancelarie- Cioc!ni, dar nimeni nu'i
r!spunse- 7ai cioc!ni o dat!, dar iar!i nu primi nici un r!spuns-
;i dac! 2lesneal! l!sase cartea )n cancelarie4 7erita s! )ncerce---
Descise ua uurel i se uit! )n!untru, unde %!3u o scen!
+roa3nic!- 2lesneal! i 1ilc erau sin+uri )n cancelarie- 2lesneal! )i
ridicase ro,a peste +enunci i i se %edea piciorul )ns$n+erat i cu
carnea s#$iat!- 1ilc )i d!dea ,anda.e, s! se panse3e-
6 Ce nenorocire& spunea 2lesneal!- Cum s! po(i s!'i
supra%e+e3i toate cele trei capete, deodat!4&
<arry )ncerc! s! )ncid! ua la loc, )ncetior, dar---
6 2otter&
1a(a lui 2lesneal! se scimonosi de #urie, )n timp ce'i l!sa ro,a
)n .os- <arry )n+i(i cu +reu-
6 Domnule pro#esor, )mi pute(i da cartea )napoi4
6 A1AR& A'1A'R&
<arry plec!, )nainte ca 2lesneal! s! poat! s! le mai ia c$te%a
puncte- 1u+i )n susul sc!rilor c$t putea de iute-
6 Ei'a dat'o4 )l )ntre,! Ron, c$nd )l %!3u- Ce'i cu tine, ce (i s'a
)nt$mplat4
2e optite, <arry le spuse ce %!3use i au3ise-
6 ;ti(i ce )nseamn! asta4 )ntre,! el, cu r!su#larea )ntret!iat!- C!,
de <alloFeen, a )ncercat s! treac! de c$inele cu trei capete& Acolo se
ducea )n seara )n care l'am %!3ut noi& Cred c! %rea s! o,(in! ce
p!3ete c$inele acela& ;i parie3 pe coada mea de m!tur! c! el l'a
l!sat pe monstru )n!untru, ca s! cree3e o di%ersiune&
<ermione #!cu ocii mari-
6 Nu, nu se poate& #!cu ea- ;tiu c! nu este prea pl!cut, dar nu
cred c! ar #ura ce%a p!3it cu at$ta str!nicie de domnul Al,us
Dum,ledore-
6 Ei, i tu, <ermione& i3,ucni Ron- Dup! tine, to(i pro#esorii
sunt s#in(i sau cam aa ce%a& Eu sunt de p!rerea lui <arry, n'a ,!+a
m$na )n #oc pentru 2lesneal!- Dar oare ce'o #i c!ut$nd4 Ce p!3ete
c$inele4
<arry se duse la culcare, cu aceeai )ntre,are 3,$rn$indu'i )n
creieri- Ne%ille s#or!ia de mama #ocului, dar <arry nu putea )ncide
ocii- :ncerc! s! nu se mai +$ndeasc! la nimic, tre,uia s! se
odineasc!, doar 3iua urm!toare participa la primul lui meci, dar o
e5presie ca cea de pe #a(a lui 2lesneal!, c$nd #usese surprins, nu se
uit! cu una, cu dou!---
I
=eni i 3iua urm!toare, rece, dar #oarte senin!- 7area 8al!
mirosea )m,ietor, a c$rn!ciori pr!.i(i, i r!suna de +lasuri %oioase,
dornice s! %ad! un meci de =$.ta( c$t mai reuit-
6 Tre,uie s! m!n$nci ce%a&
6 Nu %reau& Imposi,il& Nu pot s! )n+it nimic&
<arry se sim(ea +roa3nic- :n apro5imati% o or!, urma s! intre )n
teren-
6 <arry, m!n$nc!, )l )ndemn! i 8eamus 1inni+an, tre,uie s!
cape(i puteri- C!ut!torii sunt )ntotdeauna cotono+i(i de .uc!torii din
ecipa ad%ers!&
6 7ul(umesc pentru )ncura.are, 8eamus, 3ise <arry, uit$ndu'se
cum acesta )i tot turna Detcup pe c$rn!ciori-
2e la ora unspre3ece, )ntrea+a coal! era )n p!r, )n .urul terenului
de =$.ta(- 7ul(i dintre pri%itori a%eau ,inocluri- Era ade%!rat c!
scaunele erau sus, )n aer, dar uneori tot era +reu s! urm!reti toate
#a3ele-
Ron i <ermione se al!turaser! lui Ne%ille, 8eamus i Dean, pe
cel mai de sus r$nd- <arry #u uimit s! constate c! #!cuser! un a#i
mare, din unul dintre ceara#urile distruse de 2un+aul- 2e el scria9
<arry 2otter, preedinte& iar Dean, care era #oarte ,un la desen,
#!cuse dedesu,t em,lema Cercetailor, leul uria- <ermione
contri,uise i ea cu o mic! %ra.!, pentru ca inscrip(ia s! apar! )n mai
multe culorii, %ii i str!lucitoare-
:ntre timp, la %estiar, <arry i restul ecipei se scim,au pentru
meci, pun$ndu'i pelerinele roii de =$.ta(- /=iperinii .ucau )n
pelerine %er3i0-
Baston )i drese +lasul, pentru ca s! se #ac! linite-
6 OB, ,!ie(i---, )ncepu el-
6 --- i #ete, complet! )naintaa An+elina Aonson-
6 Da, i #ete, #u de acord Baston- A %enit momentul&
6 --- mult ateptat---, s!ri 1red Heasley-
6 --- de noi to(i& 3ise i *eor+e-
6 ;tim pe de rost discursul de )ncura.are al lui Baston, )i spuse
1red lui <arry- Am #!cut parte din ecip! i anul trecut&
6 *ura, %oi doi& stri+! Baston- De ani de 3ile n'au mai a%ut
Cercetaii aa o ecip! ,un!- O s! c$ti+!m, sunt si+ur&
;i )i pri%i crunt, ca i cum ar #i %rut s! adau+e9 ?8au alt#el---@
6 :n re+ul!, pe teren& 8ucces tuturor&
<arry iei din %estiar, )n urma lui 1red i *eor+e i, sper$nd s!
nu i se )nmoaie +enuncii, p!i pe teren, )n uralele pu,licului
de3l!n(uit-
7adam <ooc era ar,itra- 8t!tea )n mi.locul terenului, :n
ateptarea celor dou! ecipe, cu m!tura )n m$n!-
6 Aten(ie la mine, )ncepu ea, de )ndat! ce )i %!3u pe to(i aduna(i
)n .urul ei- =reau un .oc corect de am,ele p!r(i&
Lui <arry i se p!ru c! i se adresea3! mai mult lui 7arcus 1lint,
c!pitanul ecipei =iperinilor, ele% )n anul =I- <arry se +$ndi c!
7arcus ar!ta ca i cum ar #i a%ut ce%a s$n+e de %$rcolac )n el- Cu
coada ociului, <arry %!3u a#iul uria, #lutur$nd la )n!l(ime- Inima
lui tres!lt!- 8im(i c! prinde cura.-
6 8us, pe m!turi, %! ro+&
<arry )nc!lec! super,ul lui Nim,us NPPP-
7adam <ooc su#l! puternic )n #luierul s!u de ar+int-
Cincispre3ece m!turi se ridicar! )n aer- 7eciul )ncepuse&
6 ;i ,alonul este preluat imediat de An+elina Aonson, de la
Cercetai- Ce )nainta! ,un!& ;i #rumoas!, pe deasupra---
6Aordan&
6 8cu3a(i'm!, doamn! pro#esoar!&
Lee Aordan, prieten ,un cu +emenii Heasley, era comentatorul
meciului, urm!rit cu mare aten(ie de pro#esoara 7c*ona+all-
6 An+elina se descurc!, )ntr'ade%!r #oarte ,ine acolo, sus, )n
aer- 2asea3! per#ect c!tre Alicia 8pinnet, prieten! ,un! cu Oli%er
Baston- Anul trecut, ea a stat pe ,anca re3er%elor--- Dar s! ne
)ntoarcem la Aonson care--- A, nu& =iperinii au reuit s! ia ,alonul,
prin c!pitanul lor, 7arcus 1lint- ;i dus a #ost& 7arcus 1lint 3,oar! ca
un %ultur i e +ata s! )nscri--- Nu, a #ost oprit e5celent de portarul
Baston i ,alonul este preluat iar de Cercetai, prin )naintaa lor,
Batie Bell, care i'a su#lat ,alonul lui 1lint, printr'o des!%$rit!
micare de )n%!luire, i--- Auu& Cred c! a #ost #oarte dureros& Un
,alon'+iulea a lo%it'o ciar )n cea#!& Balonul trece la =iperini,
Adrian 2ucey se +r!,ete spre locul de marca., dar e stopat de cel
de'al doilea ,alon'+iulea, trimis de 1red sau de *eor+e Heasley, n'
a putea spune e5act care dintre +emeni--- Cercetaii au #!cut un .oc
e5celent p$n! acum- ;i arunc!torul lor a #ost e5celent- Balonul este
iar la Aonson, care a plecat ca din puc!, 3,oar!, cu ade%!rat&
1entea3! un ,alon'+iulea--- i iat!, la mic! distan(!, poarta ecipei
ad%erse--- <ai, An+elina& Acum& 2ortarul =iperinilor, Bletcley,
plon.ea3!--- Ratare& Cercetaii au )nscris primii&
Uralele +aleriei Cercetailor umplur! aerul, printre morm!ielile
i ,om,!nelile =iperinilor-
6 <ai, #!ce(i'mi i mie loc, da(i'%! mai )ncolo&
6 <a+rid&
Ron i <ermione se )n+esuir!, ca s!'i #ac! i lui loc-
6 Am urm!rit meciul p$n! acum din coli,a mea, 3ise el i ar!t!
spre un ,inoclu, pe care )l (inea pe dup! +$t, dar nu'i acelai lucru-
Nici urm! de o(oaica aurie, nu4
6 Nu, <arry nu prea a a%ut ce #ace p$n! acum, spuse Ron-
6 Bine c! n'a p!(it nimic, tot e ce%a, nu'i aa4 remarc! <a+rid,
pun$ndu'i ,inoclul la oci i pri%ind spre punctule(ul din 3are, care
nu era altul, dec$t <arry-
8us, mult deasupra lor, <arry urm!rea .ocul cu aten(ie, scrut$nd
3area, s! nu'i scape o(oaica aurie- 1!cea )ntocmai cum )l )n%!(ase
Baston-
6 Te (ii deoparte p$n! %e3i o(oaica, )l s#!tuise Baston- Nu e
indicat s! #ii atacat )nainte de a intra )n ac(iune-
C$nd marcase An+elina, <arry #!cuse o serie de lupin+uri,
pentru a'i mani#esta ,ucuria- Acum, era iar la post, p$ndind
o(oaica- La un moment dat i se p!ru c! %ede o sclipire aurie, dar nu
erau dec$t re#le5ele de la ceasurile +emenilor Heasley- Iar alt!dat!,
un ,alon'+iulea %eni +lon( spre el, dar <arry )l respinse, iar 1red
porni )n urm!rirea ,alonului'+iulea-
6 Ai p!(it ce%a, <arry4 apuc! 1red s! stri+e i trimise ,alonul'
+iulea )n direc(ia lui 7arcus 1lint-
6 Balonul e la =iperini, comenta Lee Aordan- :naintaul 2ucey
se #erete de ,aloanele'+iulea, )i #entea3! pe +emenii Heasley i pe
)naintaa Bell i se )ndreapt!--- A, nu'i ciar o(oaica4&4
Un murmur str!,!tu mul(imea i 2ucey sc!p! ,alonul, mult prea
atent la sclipirea aurie, care )i %$.$i pe la ureci-
O %!3use i <arry i plon.a dup! ea, cu mult entu3iasm-
C!ut!torul =iperinilor, Terence <i++s, o o,ser%ase i el- Um!r la
um!r, 3,urau am$ndoi spre o(oaic!- :naintaii se opriser! din .oc,
uit$nd parc! pentru ce se a#lau acolo i urm!rind )ntrecerea-
<arry era mai rapid ca <i++s- =!3use ,o(ul auriu, #lutur$nd
)naintea lor, ,!+! %ite3! i---
BON*& Urlete #urioase i3,ucnir! din r$ndurile Cercetailor-
7arcus 1lint )i pusese o piedic!, )n mod inten(ionat, m!turii lui
<arry, care se de3ecili,r! i )ncepu s! se roteasc!- <arry se prinse
3dra%!n de ea, str!duindu'se s! scape )ntre+-
6 1AULT& stri+au Cercetaii-
1urioas!, 7adam <ooc )l aten(ion! pe 1lint i ordon! o lo%itur!
li,er! pentru Cercetai- Dar, )n toat! aceast! con#u3ie, o(oaica
disp!ruse, ,ine)n(eles-
Dedesu,t, Dean Tomas urla din r!sputeri9
6 D!'l a#ar!& Cartona rou&
6 Dean, nu suntem la #ot,al, )i aminti Ron- Auc!torii de =$.ta(
nu pot #i da(i a#ar!- ;i ce e aia, cartona rou4
Dar <a+rid )i (inea partea lui Dean9
6 Ar tre,ui s! se scim,e re+ulile- 1lint ar #i putut s!'l do,oare
pe <arry de pe m!tur!&
Lui Lee Aordan )i %enea #oarte +reu s! #ie impar(ial9
6 Ast#el, dup! acest #ault .osnic i de3+ust!tor---
6 Aordan& 8! nu se mai repete&
6 Bine, doamn!, ,ine--- Deci, 1lint aproape c! l'a ucis pe <arry,
drept care 8pinnet primete c$te%a puncte pentru Cercetai i .ocul
continu!- Balonul este la Cercetai---
<arry ,loc! un alt ,alon'+iulea, care %enise amenin(!tor de
aproape de capul s!u- Din cau3a ocului, m!tura se )nclin! periculos
i, pentru o clip!, <arry a%u sen3a(ia c! o s! cad!- 8tr$nse m!tura
)ntre picioare i se prinse cu m$inile de ea, cu toat! puterea-
Niciodat! nu mai sim(ise ce%a asem!n!tor-
8e )nt$mpl! din nou- 7!tura lui <arry p!rea c! %rea s!'l
tr$nteasc! la p!m$nt- <arry d!du s! se )ndrepte spre locul unde
st!tea Baston, s!'l roa+e s! cear! o pau3!, dar )i d!du seama c!
Nim,us NPPP sc!pase de tot de su, control- 8e )n%$rti de c$te%a ori,
#oarte periculos, #!cu nite 3i+'3a+uri prin aer, +ata s! )l arunce la
p!m$nt pe <arry-
Lee comenta )n continuare9
6 =iperinii au ,alonul--- la 1lint, care trece de 8pinnet--- i de
Bell--- Un ,alon'+iulea )l lo%ete puternic )n #a(!--- 8per c! i'a spart
nasul& *lumeam, doar, doamn! pro#esoar!--- =iperinii )nscriu--- O,
%ai---
=iperinii erau )n culmea #ericirii- Nimeni nu p!rea s! #i o,ser%at
c! m!tura lui <arry a%ea pro,leme--- :l purtase tot mai sus, 3%$cnind
i r!sucindu'se, duc$ndu'l departe de .oc-
6 Nu )n(ele+ ce #ace <arry, morm!i <a+rid- Dac! nu l'a ti, a
3ice c! a pierdut controlul m!turii--- Dar--- nu se poate--- Nu4&4
Deodat!, to(i )i )ndreptar! pri%irile spre <arry- 7!tura lui se
rotea, iar i iar, i el a,ia mai reuea s! se (in!- Deodat! se au3i un
stri+!t- 7!tura se smucise i reuise s!'l dea .os pe <arry- <arry se
mai (inea doar cu o m$n! i at$rna )n +ol-
6 I'o #i stricat'o 1lint c$nd l'a #aultat, opti 8eamus-
6 Nu se poate, 3ise <a+rid, cu o %oce tremur!toare- Doar dac!
ac(ionea3! asupra ei o ma+ie nea+r!, deose,it de puternic!---
Niciodat! n'a reuit nici un puti s! strice un Nim,us NPPP---
La aceste cu%inte, <ermione )i smulse ,inoclul lui <a+rid, dar,
)n loc s! se uite la <arry, cercet! )n#ri+urat! mul(imea-
6 Ce #aci4 o )ntre,! Ron, ne+ru la #a(! de sup!rare-
6 ;tiam eu& 2lesneal!& Uite i tu&
:n partea opus!, st!tea 2lesneal!, cu ocii (int! la <arry i
murmur$nd ce%a pe optite, #!r! )ncetare-
6 1ace ce%a& stri+! <ermione- =r!.ete m!tura&
6 Ce putem #ace4
6 L!sa(i pe mine&
;i, )nainte ca Ron s! mai apuce s! spun! ce%a, <ermione
disp!ru- Ron )ntoarse ,inoclul spre <arry- 7!tura %i,ra at$t de tare,
c! era o minune c! <arry se mai putea (ine )nc! de ea- 7ul(imea era
)n picioare, urm!rind scena, )n+ro3it!, iar +emenii Heasley se
apropiaser! de <arry, )ncerc$nd s!'l ia pe m!tura unuia dintre ei-
De+ea,a, )ns!- De #iecare dat! c$nd se apropiau de <arry, m!tura
3%$cnea i mai sus- *emenii 3,urau )n cercuri pe dedesu,tul lui
<arry, sper$nd s!'l poat! prinde, dac! ar #i c!3ut- 7arcus 1lint apuc!
,alonul i mai )nscrise de cinci ori, #!r! ca nimeni s!'l o,ser%e-
6 <ai, <ermione, #! ce%a, murmur! Ron, disperat- <ermione )i
#!cuse loc spre scaunul unde st!tea 2lesneal! i acum aler+a pe
r$ndul imediat de dedesu,t- Nici m!car nu se oprea s!'i cear! scu3e
celor pe care )i )m,r$ncea )n +oana ei- A.un+$nd )n dreptul lui
2lesneal!, se +emui la p!m$nt, )i scoate ,a+eta ma+ic! i )ncepu
s! opteasc! nite cu%inte numai de ea tiute- Din ,a+eta ei ($nir!
sc$ntei spre poalele mantiei pro#esorului 2lesneal!-
In numai trei3eci de secunde, 2lesneal! )i d!du seama c! era )n
#l!c!ri- Un stri+!t speriat )i d!du de tire <ermionei c! )i )ndeplinise
misiunea- Adun$nd .arul de pe 2lesneal! i pun$ndu'l )ntr'un %as, )n
,u3unar, <ermione se strecur! )napoi- 2lesneal! n'a%ea s! tie
niciodat! ce se )nt$mplase-
1usese dea.uns- 8us, )n aer, <arry reui s!'i domoleasc! m!tura-
6 Ne%ille, po(i s! te ui(i acum, )l )ndemn! Ron-
In ultimele cinci minute, Ne%ille ,ocise, cu capul ascuns )n
.aceta lui <a+rid-
<arry co,or) pe p!m$nt i toat! lumea o,ser%! c! )i duce m$na
la +ur!, ca i cum i'ar #i %enit s! %omite, ateri3! cu ,ine i las! s!'i
cad! din +ur!, drept )n palm!, ce%a auriu-
6 Am prins o(oaica& 3ise el, %esel-
Aocul se termin! )ntr'un %acarm de nedescris-
6 N'a prins'o, aproape c'a )n+i(it'o& urla 1lint, o#ticat- 7ai
url! el )nc! dou!3eci de minute, dar tot de+ea,a-
<arry nu )nc!lcase re+ulile, iar Lee Aordan anun(a #ericit
re3ultatul meciului9 Cercetaii c$ti+aser! o sut! apte3eci de puncte,
iar =iperinii ai3eci- <arry nu au3ise )ns! nimic- El ,ea o ceac! de
ceai tare, )n coli,a lui <a+rid, unde se dusese, )mpreun! cu Ron i
<ermione-
6 2lesneal! i'a ,!+at coada& )i e5plic! Ron-
6 Aiurea& 3ise <a+rid, care nu )n(elesese nimic din ce se
)nt$mplase pe terenul de =$.ta(- De ce ar #ace 2lesneal! aa ce%a4
<arry, Ron i <ermione scim,ar! pri%iri semni#icati%e- Oare
s!'i spun! lui <a+rid4& <arry ot!r) s!'i spun! ade%!rul-
6 Am a#lat ce%a )n le+!tur! cu el, 3ise <arry- De <alloFeen, a
%rut s! treac! de c$inele cu trei capete i l'a mucat- Cred c! %roia s!
#ure ce p!3ete acesta cu at$ta str!nicie-
<a+rid sc!p! i,ricul-
6 Cum de'ai a#lat de 1lu##y4 se mir! el- Da, e c$inele meu, l'am
adus din *recia- I l'am )mprumutat domnului Al,us Dum,ledore, ca
s! p!3easc!---
6 Da--- Da4 #!cu <arry, curios #oc-
6 Ei, nu m! mai )ntre,a(i i %oi at$tea, e un mare secret&
6 Dar 2lesneal! %rea s!'l #ure---
6 Aiurea& 2lesneal! e pro#esor la <o+Farts, n'ar #ace niciodat!
aa ce%a&
6 Atunci, de ce a )ncercat s!'l omoare pe <arry4 )ntre,!
<ermione-
Nu mai )nc!pea nici o )ndoial!, e%enimentele din acea dup!'
amia3! )i scim,aser! complet p!rerea despre pro#esorul 2lesneal!-
6 ;tiu ce'nseamn! pia3! rea, <a+rid, crede'm!& Tre,uie s! spui
,lestemul, cu pri%irile a(intite asupra celui pe care %rei s!'l
in#luen(e3i i 2lesneal!, crede'm!, nu'i de3lipea pri%irea de la
<arry- Nici m!car nu clipea&
6 Iar eu %! mai spun o dat! c! %! )nela(i, se )nc!p!($n! <a+rid-
Nu pot s! e5plic de ce m!tura lui <arry s'a comportat at$t de ,i3ar,
dar pro#esorul 2lesneal! n'ar ucide niciodat! un student& ;i acum,
asculta(i'm! ,ine, to(i trei& Nu %! amesteca(i unde nu %! #ier,e oala,
s! n'o )ncurca(i& Uita(i de c$ine, uita(i de ce p!3ete el, asta e trea,a
pro#esorului Al,us Dum,ledore i a lui Nicolas 1lamel---
6 Aa& Deci, mai tie de lucrul !sta i acest Nicolas& s!ri <arry-
<a+rid era #urios pe el )nsui-
Capitolul TII
O*LINDA LUI ERI8ED
8e apropia Cr!ciunul- :ntr'o diminea(! de la .um!tatea lunii
decem,rie, castelul #u acoperit de un strat de 3!pad!, )nalt de
aproape un metru- Lacul )n+e(! complet, iar +emenii Heasley #ur!
pedepsi(i c! %r!.iser! c$(i%a ,ul+!ri de 3!pad! care )l #u+!riser! peste
tot pe Ouirrell, sp!r+$ndu'i'se de tur,an- Cele c$te%a ,u#ni(e care
r!3,iser! cu coresponden(a, tre,uir! s! primeasc! )n+ri.iri serioase
de la <a+rid, )nainte de a #i din nou trimise la tre,urile lor-
To(i ateptau cu ner!,dare %acan(a- :n 8ala 7are i )n camerele
de 3i duduiau so,ele, dar coridoarele erau moor$te i )n+e(ate- ;i
)n clase era #ri+, iar prin #erestre se strecura un %$nt )n+e(at- Cel mai
+roa3nic era s! mer+i la orele lui 2lesneal!- :n pi%ni(! era i mai #ri+-
Le ieeau a,uri din +ur! i se (ineau c$t mai aproape de ceaunele )n
care #ier,eau po(iuni ma+ice-
6 Ce r!u de !tia care sunt ne%oi(i s! stea la <o+Farts, #iindc!
nu'i %rea nimeni acas!, 3ise mali(ios Draco Reacredin(! la una din
orele de preparat po(iuni-
;i a%u +ri.! s! pri%easc! spre <arry, )n timp ce %or,ea- Cra,,e i
*oyle cicotir!- <arry )i i+nor!, se o,inuise- Draco de%enise ciar
mai nesu#erit, de c$nd cu )nt$mplarea de la meciul de =$.ta(-
O#ticat c! =iperinii pierduser!, )ncerca s!'i #ac! pe to(i s!'i
ima+ine3e un ,roscoi, cu +ura c!scat!, )n locul lui <arry, la %iitorul
meci- Dar )i d!du repede seama c! nu a%ea nici un succes, #iindc!
to(i erau impresiona(i de #elul )n care reuise <arry s! se (in! de
m!tura n!r!%a!- Aa c!, Draco, +elos i #urios, se apuc! iar s!'l
tacine3e pe <arry c! nu a%ea o #amilie, propriu'3is-
Era ade%!rat c! <arry nu se ducea acas!, pe Aleea Boscetelor,
de Cr!ciun- 2ro#esoara 7c*ona+all #!cuse o list! cu to(i aceia care
urmau s!'i petreac! s!r,!torile de Cr!ciun la <o+Farts i <arry
#usese printre primii care se )nscriseser! pe aceast! list!-
Lui <arry nu'i p!rea r!u deloc- 2ro,a,il c! acela urma s! #ie cel
mai +ro3a% Cr!ciun, pe care )l petrecuse %reodat!- Ron, 1red i
*eor+e r!m$neau i ei, deoarece domnul i doamna Heasley se
duceau )n Rom$nia, s!'l %i3ite3e pe Carlie-
C$nd plecar! de la lec(ia despre po(iuni, %!3ur! c! tot culoarul
era ,locat de un ,rad uria- Dou! picioare enorme, care ieeau
printre cren+ile de .os, i pu#!itul caracteristic do%edeau clar c!
<a+rid se a#la )n spatele ,radului-
6 8alut, <a+rid, %rei s! te a.ut!m4 )l )ntre,! Ron, ama,il
strecur$ndu'i capul printre ramuri-
6 Nu, mul(umesc, Ron, r!spunse <a+rid-
6 Eti at$t de ,un s! te dai la o parte din drum4 )ntre,! Draco,
c$t mai +re(os posi,il- Ce, Heasley, %rei s! c$ti+i ce%a ,ani de
,u3unar sau te dai ,ine pe l$n+! <a+rid ca s!'i iei locul, dup! ce
pleci de la <o+Farts4 Coli,a lui <a+rid pro,a,il c!'(i pare un palat,
pe l$n+! ce ai tu acas!&
Ron t!,!r) asupra lui Draco, tocmai c$nd 2lesneal! ap!ru )n
capul sc!rilor-
6 Heasley&
Ron )i d!du drumul lui Draco-
6 Draco l'a pro%ocat, domnule pro#esor 2lesneal!, )i lu! <a+rid
ap!rarea lui Ron- I'a insultat #amilia-
6 Cu toate astea, <a+rid, ,!t!ile nu sunt permise la <o+Farts,
3ise 2lesneal!, mieros- 8e scad cinci puncte de la Cercetai- <ai,
pleca(i i #ii mul(umit, Heasley, c! nu %'am luat mai multe puncte&
Draco, Cra,,e i *oyle trecur! pe l$n+! ,rad, must!cind-
6 2un eu m$na pe el, )n cur$nd, morm!i Ron, )n spatele lui
Draco- :i ar!t eu lui---
6 :i ur!sc pe am$ndoi, i pe Draco i pe 2lesneal!&
6 Ei, +ata, )n%eseli(i'%!& :n cur$nd e Cr!ciunul, )i potoli <a+rid-
7ai ,ine, aide(i cu mine, s! %ede(i ce #rumos e ornat! 7area 8al!-
;i ast#el, <arry, Ron i <ermione )l urmar! pe <a+rid p$n! )n
7area 8al!, unde pro#esorii 7c*ona+all i 1litFicD erau ocupa(i cu
decora(iile de Cr!ciun-
6 A, <a+rid, )n s#$rit, ultimul ,rad& 2une'l )n col(ul !la&
7area 8al! ar!ta )ntr'ade%!r spectaculos- *irlande i %$sc at$rnau
de ta%an i pe pere(i- Erau nici mai mult, nici mai pu(in, de
doispre3ece ,ra3i #alnici, ae3a(i )n .urul )nc!perii, )mpodo,i(i cu
+lo,uri str!lucitoare i 3eci de lum$n!ri-
6 C$te 3ile mai sunt p$n! la %acan(!4 )ntre,! <a+rid-
6 Numai una& 3ise <ermione- ;i asta )mi amintete c! mai
a%em doar .um!tate de or! p$n! la mas!, iar noi tre,uie s! #im )n
,i,liotec!-
6 Da, ai dreptate, o#t! Ron, lu$ndu'i cu +reu ocii de la cap!tul
,a+etei lui 1litFicD, din care ap!reau unul dup! altul +lo,uri care
)mpodo,eau ,radul adus de cur$nd-
6 Bi,liotec!4 )ntre,! <a+rid, ieind cu ei din 7area 8al!- :n
ultima 3i4 Nu crede(i c! e5a+era(i4
6 Ei, p!i, nu lucr!m, r$se <arry- De c$nd ne'ai pomenit de
Nicolas 1lamel, nu #acem altce%a, dec$t s! a#l!m cine e-
6 Cum4 Ce #ace(i4 )ntre,! <a+rid uimit- L!sa(i'o ,alt!, nu'i
trea,a %oastr! ce p!3ete c$inele !la&
6 Dar noi %rem doar s! a#l!m cine este Nicolas 1lamel, at$ta
doar, 3ise <ermione, cu ne%ino%!(ie-
6 Asta, dac! nu %rei tu s! ne spui, ca s! ne scuteti de at$ta
trud!, 3ise <arry- Cred c! am r!s#oit sute de c!r(i p$n! acum i---
nimic& D!'ne m!car o su+estie--- ;tiu si+ur c! am citit unde%a despre
el-
6 Nu %! spun nimic& 3ise <a+rid, rece-
6 Atunci, tre,uie s! a#l!m sin+uri, spuse Ron i plecar! spre
,i,liotec!, l!s$ndu'l pe <a+rid nemul(umit-
C!utaser!, )ntr'ade%!r, numele lui Nicolas 1lamel prin sute de
c!r(i, de c$nd lui <a+rid )i sc!pase acest nume, W#iindc! numai aa
puteau a#la ce c!uta pro#esorul 2lesneal!- Ade%!rul era c! nu prea
tiau de unde s! )ncep! i unde s! caute, dac! nu tiau ce #!cuse acel
1lamel, ca s! merite s! #ie men(ionat )n %reo carte- Nu'l +!siser! )n
?7ari %r!.itori ai secolului TT@ i nici )n ?Nume cele,re ale ma+iei
de a3i@- Lipsea i din ?Noi descoperiri )n ma+ia modern!@ i din ?O
cercetare a celor mai importante reali3!ri ale ma+iei@- Era i +reu de
c!utat, dat! #iind dimensiunea e5traordinar! a ,i,liotecii9 3eci de mii
de c!r(i, mii de ra#turi, sute de r$nduri )n+uste-
<ermione lu! o list! pe su,iecte i autori, ot!r$t! s! o cercete3e
cu aten(ie, )n timp ce Ron cutreiera pe c$te un r$nd i lua de pe
ra#turi c!r(i, la )nt$mplare- <arry se )ndrept! spre sectorul cu acces
limitat sau ciar inter3is- :ncepea s! se )ntre,e dac! Nicolas 1lamel
nu era pe unde%a, prin acel sector- Din ne#ericire, a%ea ne%oie de o
recomandare special!, din partea unui pro#esor, ca s! poat! consulta
c!r(ile de aici i tia c! nu a%ea s! o,(in! aa ce%a nicic$nd-
C!r(ile care con(ineau cunotin(e despre ma+ia nea+r!, care nu se
preda niciodat! la <o+Farts, erau studiate doar de anumi(i studen(i,
care )n%!(au cum s! se apere i s! contracare3e e#ectele unor %r!.i
puternice-
6 Ce cau(i, ,!iete4
6 Nimic& r!spunse <arry-
6 Atunci, ai #ace mai ,ine s! pleci din sectorul !sta, )i 3ise
7adam 2ince, ,i,liotecara-
Re+ret$nd c! nu era mai rapid )n in%entarea %reunei po%eti
credi,ile pentru 7adam 2ince, <arry tre,ui s! p!r!seasc! acel loc-
<ot!r$se, de comun acord cu <ermione i Ron, c! era mai prudent
s! nu o )ntre,e pe 7adam 2ince dac! tia ce%a despre Nicolas
1lamel- Erau con%ini c! ea le putea spune unde )l +!seau, dar nu
puteau s! rite s! a#le 2lesneal! ce c!utau ei-
<arry )i atept! pe ceilal(i doi, s! %ad! dac! ei +!siser! ce%a, dar
nu prea a%ea mari speran(e- C!utaser! timp de dou! s!pt!m$ni, dar,
#iindc! puteau #ace acest lucru doar uneori, )n c$te o pau3!, nu era de
mirare c! nu +!siser! nimic- Tre,uiau s! caute )n linite, #!r! s!
simt! r!su#larea lui 7adam 2ince )n cea#!-
Cinci minute mai t$r3iu, ap!rur! Ron i <ermione, cl!tin$nd din
cap, de3am!+i(i, i plecar! )mpreun! la mas!-
6 O s! continua(i s! c!uta(i c$t timp sunt eu plecat!, nu'i aa4
;i s!'mi trimite(i imediat o ,u#ni(!, dac! +!si(i ce%a& 3ise <ermione-
6 Iar tu )ntrea,!'i pe p!rin(ii t!i dac! tiu ce%a de %reun Nicolas
1lamel, o s#!tui Ron- Nu'i nici un pericol dac! )i )ntre,i pe ei-
6 Da, a,solut lipsit de pericol, n'am ce 3ice, +lumi <ermione-
8unt am$ndoi dentiti&
I
Dar c$nd )ncepu %acan(a, <arry i Ron se sim(ir! aa de ,ine,
)nc$t nu prea mai a%eau timp s! se +$ndeasc! la Nicolas 1lamel-
Erau sin+uri )n tot dormitorul, iar camera de 3i era mult mai +oal! ca
de o,icei, aa c! se puteau ae3a )n cele mai ,une #otolii, cele de
l$n+! #oc- 8t!teau acolo cu orele i m$ncau tot ce se putea pr!.i )n
#oc ' p$ine, sl!ninu(!, ciuperci, c$rn!ciori ' i puneau la cale #el de
#el de planuri ca s!'i #ac! pe pro#esori s!'l e5matricule3e pe Draco-
Era #oarte recon#ortant, ciar dac! erau con%ini c! nici unul dintre
planuri nu %a a%ea sor(i de i3,$nd!-
Ron se apuc! s!'l )n%e(e pe <arry aul %r!.itorilor- Era la #el ca
aul :ncuia(ilor, numai c! #i+urile erau %ii, ceea ce #!cea acest .oc s!
semene mult mai mult cu un c$mp de ,!t!lie- ;aul lui Ron era
#oarte %eci i u3at- Ca toate lucrurile lui, i acesta apar(inuse mai
)nt$i altcui%a din #amilie- :n acest ca3, aul #usese al ,unicului s!u-
Totui, acesta nu era un impediment pentru Ron- Cunotea aa ,ine
#i+urile, )nc$t le con%in+ea )ntotdeauna s! #ac! ce %roia el-
<arry )mpumutase #i+urile lui de a de la 8eamus, iar acestea
nu )l cunoteau i nu a%eau nici un pic de )ncredere )n el- Nu prea
tia )nc! s! .oace a ,ine, aa c! #i+urile )i d!deau #el de #el de
s#aturi, )ncurc$ndu'l mai mult9 ?Nu m! trimite acolo, nu %e3i c! e
p!3it de re+ele lui4 Trimite'l pe el, ne putem permite s! pierdem un
soldat&@
:n a.unul Cr!ciunului, <arry se duse la culcare, cu +$ndul la
m$ncarea de a doua 3i i la #elul )n care se %a distra- Nu se +$ndea c!
%a primi %reun cadou- Dar c$nd se tre3i a doua 3i diminea(a, %!3u la
piciorul patului o mul(ime de cadouri-
6 La mul(i ani& )i ur! Ron, )n timp ce <arry c!uta )ntr'un
pacet, de unde scoase un alat de noapte-
6 La mul(i ani& r!spunse <arry- =e3i c$te cadouri am primit4
6 2!i, si+ur c! da, doar e o oca3ie deose,it!& r$se Ron,
)ntorc$ndu'se spre pacetele lui, care erau mult mai multe ca ale lui
<arry-
<arry lu! pacetul de deasupra, )n%elit )n $rtie maro i pe care
era m$3+!lit9 ?Lui <arry, de la <a+rid@- :n!untru se a#la un #laut,
cioplit +rosolan din lemn- Era clar c! <a+rid meterise el )nsui acel
#laut- <arry su#l! )n el- 2arc! era +lasul unei ,u#ni(e&
Al doilea pacet era #oarte mic i con(inea un ,ilet, pe care scria
?Am primit mesa.ul t!u i )(i trimitem cadoul de Cr!ciun@, iar al!turi
se a#la o sin+ur! moned!, #!r! prea mare %aloare-
6 Ei, ,ine c! s'au +$ndit la mine& #!cu <arry, )mp!ciuitor- Ron,
)ns!, era #ascinat de moned!9
6 E ade%!rat!4 tia sunt ,ani4 Ce #orm! ciudat!&
6 2o#tim, ia'o tu, dac! %rei, )i o#eri <arry moneda, amu3at c!
Ron era aa de )nc$ntat de ea-
Deci, <a+rid, 7!tua 2etunia, Unciul =ernon--- Astea de la cine
or #i4&
6 Cred c! tiu de la cine este !sta, 3ise Ron, ar!t$nd spre un
pacet %oluminos i roind un pic- De la mama& I'am spus c! nu te
atep(i la nici un cadou i--- O, nu se poate& Ei'a )mpletit i (ie un
pulo%er ca al nostru---
<arry descise pacetul i scoase un pulo%er )mpletit #rumos, de
culoare %erde'smarald- Al!turi se a#la o cutie, )n care erau #ondante
#!cute )n cas!-
6 :n #iecare an ne #ace c$te un pulo%er i al meu este
)ntotdeauna maro, 3ise Ron, desci3$ndu'i pacetul-
6 Este #oarte dr!+u( din partea ei, spuse <arry i +ust! o
#ondant!, care era, )ntr'ade%!r, delicioas!-
Urm!torul pacet con(inea dulciuri9 o cutie mare cu ,roscu(e de
ciocolat! de la <ermione-
7ai r!m!sese un sin+ur pacet- <arry )l lu! )n m$n! i )l pip!i-
Era #oarte uor- :ncepu s!'l des#ac!-
Din el alunec! ce%a #luid, de un +ri ar+intiu- 8e scurse pe podea,
unde r!mase pliat )n #alduri str!lucitoare- Ron scoase un mic stri+!t-
6 Am au3it de aa ce%a& 3ise el emo(ionat, l!s$nd din m$ini
cutia cu ,om,oane, pe care o primise i el de la <ermione- Dac! este
ce cred eu, este un cadou #oarte deose,it i #oarte %aloros- Nu mult!
lume are aa ce%a-
6 Dar ce e4 )ntre,! <arry, curios-
<arry ridic! de .os materialul ar+intiu i str!lucitor- Era straniu la
pip!it, ca i cum ar #i a%ut ap!, (esut! )n material-
6 E o 2elerin! 1ermecat!& 3ise Ron cu mult respect i %enera(ie-
8unt si+ur c! asta e- 2une'o pe tine&
<arry )i arunc! pelerina pe umeri i Ron scoase un stri+!t-
6 <arry& Uite acolo& (ip! el, ar!t$nd spre podea-
<arry pri%i )n .os, dar picioarele lui disp!ruser!- 8e repe3i la
o+lind!- :l pri%ea un cip #!r! corp, suspendat complet )n aer- :i
acoperi capul cu pelerina i disp!ru i acesta&
6 Uite i un ,ilet& 3ise Ron, o,ser%$nd ,iletul care c!3use la
p!m$nt-
<arry )i scoase pelerina i ridic! ,iletul- Cu un scris )n+ust i
#rumos arcuit, cum nu mai %!3use niciodat!, pe ,ilet era scris9
:nainte de a muri, tat!l t!u mi'a l!sat aceast! pelerin! s! o
p!stre3- A %enit %remea s! (i'o dau (ie- 1olosete'o cu #olos- La mul(i
ani&
Biletul nu a%ea nici o semn!tur!- <arry mai citi o dat! ,iletul, )n
timp ce Ron admira pelerina-
6 A da orice s! am i eu una la #el& Orice& Dar, ce'ai p!(it4
6 Nimic, r!spunse <arry-
8e sim(ea #oarte ciudat- Oare, cine )i trimisese pelerina4
Apar(inuse, )ntr'ade%!r, tat!lui s!u4
:nainte de a mai 3ice %reun cu%$nt sau a se mai +$ndi la ce%a,
ua dormitorului se d!du de perete i )n camer! n!%!lir! cei doi
+emeni Heasley, 1red i *eor+e- <arry ascunse repede pelerina, n'
a%ea ce# s! mai spun! i altcui%a despre ea-
6 La mul(i ani&
6 Ia te uit!, a primit i <arry un pulo%er Heasley& 1red i
*eor+e purtau dou! pulo%ere ,leu, unul cu un 1 mare, +al,en, pe el,
altul, cu un * mare, tot +al,en-
6 Al lui <arry e mai #rumos ca al nostru, admir! 1red pulo%erul
lui <arry- 8e %ede c! nu #ace parte din #amilie, l'a lucrat cu mai
mult! +ri.!&
6 Tu de ce nu'l por(i, Ron4 <ai, pune'l pe tine, sunt #rumoase i
c!lduroase&
6 Ur!sc culoarea maro, 3ise Ron, tr!+$ndu'i'l peste cap, cu
inima )ndoit!-
6 Al t!u n'are nici o liter!, pro,a,il c! tie c! tu nu'(i ui(i
numele& Dar nici noi nu suntem ton(i, tim c! ne ceam! *red i
1or+e, +lumi *eor+e-
6 Ce'i 3+omotul !sta4&
2ercy Heasley ,!+! capul pe u!, pri%indu'i de3am!+it- ;i el
apucase s!'i des#ac! pacetele, deoarece a%ea i el pe ,ra( un
pulo%er l!,!r(at- 1red i'l smulse din m$n! i se uit! la el-
6 Aaa, 3ise el ironic, 2 de la 2er#ect& <ai pune'l i tu& ;i noi
a%em pulo%ere din astea& 2$n! i <arry&
6 Nu--- Nu %reau, )ncerc! s! proteste3e 2ercy, )n timp ce
+emenii )i tr!+eau pulo%erul peste cap, str$m,$ndu'i ocelarii-
6 ;i nici n'o s! stai cu 2er#ec(ii a3i, la mas!, 3ise *eor+e-
Cr!ciunul e o s!r,!toare de #amilie&
I
<arry nu mai %!3use %reodat! o mas! de Cr!ciun aa #rumos
aran.at! i at$t de ,o+at!- =reo sut! de curcani, #rumos rumeni(i,
mun(i de #ripturi, carto#i, #ier(i i pr!.i(i, sote de ma3!re cu unt,
minunate sosuri pentru #riptur! i nelipsitul sos de a#ine- :n dreptul
#iec!ruia se a#lau pocnitori, dar nu orice #el de pocnitori, ca acelea pe
care le %!3use la #amilia Dursley, ci pocnitori #antastice, %r!.itoreti&
<arry trase )mpreun! cu 1red de o ast#el de pocnitoare, care nu
pocni, pur i simplu, ci e5plod! ca i cum s'ar #i tras cu un tun, iar ei
#ur! )n%!lui(i )ntr'un nor de #um al,!strui- 8imultan, pocnitoarea se
des#!cu )ntr'o super,! p!l!rie de amiral i din ea ieir! o sumedenie
de oricei al,i, %ii-
La masa pro#esorilor, pro#esorul Al,us Dum,ledore )i )nlocuise
coi#ul de ma+ician cu o p!l!rie cu #lori i r$dea )nc$ntat de +luma, pe
care tocmai i'o spusese 1litFicD-
Dup! #ripturi, #ur! adui minuna(i co3onaci de Cr!ciun, #lam,a(i,
i cu c$te un ,!nu( norocos )n!untru- 2ercy aproape c! )i rupse un
dinte )n siclul de ar+int, care se nimeri )n #elia lui- <arry )l %!3u pe
<a+rid c! se #ace tot mai rou, pe m!sur! ce mai cerea alt! i alt!
can! cu %in, a.un+$nd )n #inal s! o s!rute pe o,ra3 pe pro#esoara
7c*ona+all, care, spre surprinderea lui <arry, r$se amu3at! i se
)nroi la #a(!- Ciar i ei i se )nclinase p!l!ria )ntr'o parte&
C$nd, )n s#$rit, se scul! de la mas!, <arry )i umplu ,u3unarele
cu un pacet de pocnitori i lu! i nite ,aloane #os#orescente,
r!mase )ntre+i, cutia care te )n%!(a s!'(i #aci sin+ur ne+i i cutia de
7a+ic';a, pe care le primise )n dar- ;oriceii al,i disp!ruser! i
<arry a%u nepl!cuta impresie c! urmau s! #ie masa de Cr!ciun a
nesu#eritei Doamne Norris-
Dup!'amia3a #u la #el de pl!cut!- <arry i Ron se ,!tur! 3dra%!n
cu ,ul+!ri de 3!pad!, )n curtea colii- Apoi, )n#ri+ura(i, u3i i mor(i
de o,oseal!, se )ntoarser! l$n+! pl!cutul #oc din c!min- <arry )i
)ncerc! apoi noile #i+uri de a i pierdu spectaculos )n #a(a lui Ron-
<arry ,!nuia, )ns!, c! n'ar #i m$ncat aa o ,!taie, dac! nu i'ar #i dat
2ercy at$tea s#aturi---
Dup! o cin! copioas!, cu ceai, #riptur! de curcan, sand%iciuri, #el
de #el de +ust!ri, co3onac i pl!cinte, to(i erau at$t de plini, c! nu se
mai sim(eau )n stare s! #ac! nimic altce%a )nainte de culcare, dec$t s!
stea )n #otolii, )n .urul #ocului, i s!'l urm!reasc! amu3a(i pe 2ercy
care )i #u+!rea pe cei doi +emeni )n .urul camerei de 3i, #iindc! )i
#uraser! insi+na de 2er#ect-
1usese cel mai #rumos Cr!ciun pe care )l petrecuse <arry- Totui,
ce%a )l s$c$ise toat! 3iua, ciar dac! nu contient- De'a,ia c$nd se
culc!, a%u timp s! se +$ndeasc! mai ,ine la pelerina lui #ermecat! i
la cine i'o trimisese- Ron, s!tul p$n!'n +$t de curcan i at$tea
pr!.ituri, i #!r! nimic misterios la care s! se +$ndeasc!, adormi pe
dat!- <arry se aplec! i scoase pelerina de su, pat, unde o ascunsese-
Tat!l lui--- 1usese a tat!lui s!u- 7$n+$ie materialul, mai #in i
mai alunecos ca m!tasea i uor ca aerul- 1olosete'o cu #olos,
spunea ,ile(elul---
Tre,uia s! o mai )ncerce o dat!, desi+ur- 8e scul! din pat i se
)n#!ur! )n mantie- Uit$ndu'se iar spre picioare, nu %!3u dec$t
lic!ririle lunii i sclipirile stelelor- Era tare cara+ios-
1olosete'o cu #olos---
Deodat!, <arry se tre3i de'a ,inelea- Cu pelerina asta, )ntrea+a
coal! )i era descis!& O )nc$ntare #!r! mar+ini )l n!p!di, pe c$nd sta
acolo, )n linite i )ntuneric- 2utea s! mear+! oriunde cu pelerina aia,
oriunde, i 1ilc nu a%ea cum s! tie-
Ron )ncepuse s! s#or!ie- 8!'l tre3easc!4 Ce%a )l opri-
<arry sim(i clar acest lucru- Era pelerina tat!lui s!u- 2entru
prima oar!, %roia s! o #oloseasc! el sin+ur-
8e strecur! a#ar! din dormitor, p!i tiptil pe coridor, p$n! la
portretul prin care se #!cea trecerea-
6 Cine e acolo4 )ntre,! doamna +ras! din ta,lou-
<arry nu r!spunse i continu! s! se strecoare de'a lun+ul
coridorului-
Unde s! se duc!4 8e opri, cu inima ,!t$nd s!'i spar+! pieptul, i
se +$ndi- Da, si+ur& La sec(iunea cu c!r(i inter3ise& 2utea s! citeasc!
)n %oie, c$t po#tea, p$n! a#la cine era Nicolas 1lamel-
2orni spre acea parte, str$n+$ndu'i pelerina )n .urul lui-
Bi,lioteca era cu#undat! )n )ntuneric i totul p!rea #oarte straniu-
<arry aprinse un #elinar, ca s! %ad! pe unde s! o ia- 1elinarul p!rea
c! plutete )n aer, dei <arry sim(ea c! )l (ine cu m$na- Ima+inea )i
d!du #iori pe ira spin!rii-
8ectorul inter3is era )n #undul ,i,liotecii- 2!ind cu aten(ie peste
#irul care separa aceste c!r(i de restul ,i,liotecii, <arry ridic!
#elinarul ca s! poat! citi titlurile-
Titlurile nu'i spuser! mare lucru- Erau scrise cu litere aurii, co.ite
pe alocuri, cu semne stranii, )n lim,i pe care nu le )n(ele+ea- Unele
c!r(i nu a%eau nici un titlu- O carte a%ea pe copert! o dun+! stranie,
care p!rea o urm! de s$n+e- 2!rul i se #!cu m!ciuc!- 2oate c! i se
p!rea, poate nu, dar parc! au3ea un murmur, %enind din c!r(i, ca i
cum ar #i tiut c! intrase cine%a care nu a%ea %oie s! se a#le acolo-
Tre,uia s! )nceap! de unde%a- 2use #elinarul pe podea i c!ut! o
carte care s!'i spun! ce%a, pe r$ndul cel mai de .os- Un %olum mare,
ne+ru cu ar+intiu, )i lu! ocii pe dat!- :l scoase din ra#t cu mult!
di#icultate, deoarece era #oarte +reu, )l puse pe .os i )l descise-
Un (ip!t )n#ior!tor s#$ie linitea- Cartea& Cartea (ipa& <arry o
)ncise repede, dar (ip!tul nu )ncet!, un %aiet s#$ietor, pe note )nalte,
#!r! )ntrerupere- 8e d!du speriat )napoi i nimeri peste #elinar care se
stinse pe dat!- :l cuprinse panica, #iindc! au3i pai pe coridor-
:n+esui cartea )napoi, pe ra#t, i #u+i- Trecu de 1ilc care pri%i
prin el, #urios i lipsit de e5presie- 8e aplec! i trecu pra+ul
,i,liotecii, pe su, ,ra(ul )ntins al lui 1ilc- Eip!tul c!r(ii )i s#$ia
)nc! urecile-
8e opri ,rusc )n #a(a unei armuri )nalte- Ieise at$t de +r!,it din
,i,liotec!, )nc$t nu se uitase pe unde mer+ea- ;tia c! se a#lau nite
armuri l$n+! ,uc!t!rie, dar el pro,a,il c! se a#la cu cinci eta.e mai
sus-
6 7i'a(i spus s! %! spun #!r! )nt$r3iere, domnule pro#esor, dac!
um,l! cine%a noaptea prin ,i,liotec! i %! asi+ur c! a #ost cine%a )n
sectorul inter3is&
<arry sim(i cum i se scur+e tot s$n+ele- Oriunde s'ar #i a#lat,
pro,a,il c! 1ilc cunotea %reun drum mai scurt, #iindc! %ocea i se
au3ea tot mai aproape- 8pre +roa3a lui, <arry au3i c! %or,ea cu
2lesneal!-
6 :n sectorul inter3is4 Ei ,ine, n'are cum s! #i a.uns #oarte
departe, )l +!sim noi&
<arry r!mase )n(epenit locului, c$nd 1ilc i 2lesneal! ap!rur!
de dup! col(- Nu a%eau cum s!'l %ad!, desi+ur, dar coridorul era
)n+ust i dac! se apropiau d!deau peste el, pelerina nu )l #!cea i
imaterial-
8e retrase cu spatele, cu mult! aten(ie- =!3u )n st$n+a lui o u!
descis!- 8e strecur! )n!untru, (in$ndu'i respira(ia, i, spre marea lui
,ucurie, reui s! r!m$n! neo,ser%at- Trecur! ciar prin dreptul lui
<arry, care a,ia mai respira, i cur$nd paii li se pierdur! pe coridor-
*ata s! #ie prins, c$t pe'aci& A,ia dup! c$te%a secunde, putu s!
cercete3e )n ce camer! se a#la- 2!rea o #ost! sal! de clas!, ne#olosit!
demult- 8e %edeau um,re ne+re de ,!nci i scaune, )n+r!m!dite la
perete, un co de $rtii r!sturnat i ce%a )n #a(a altui perete, ce%a care
nu a%ea ce s! caute acolo, care p!rea s! #i #ost pus acolo, ca s! nu
stea )n drum-
Era o o+lind! splendid!, p$n! )n ta%an, cu ram! aurie i care se
spri.inea pe dou! picioare, terminate cu +eare- A%ea i o inscrip(ie
)n partea de sus9 Erised stra eru oyt u,e ca#ru oyt on Fosi-
Acum, c! )i mai trecuse spaima, dup! ce paii lui 1ilc i
2lesneal! se pierduser! pe culoar, <arry se apropie de o+lind! i se
pri%i- Dar nici de data asta nu %!3u nici o re#le5ie )n ea- 8e apropie i
mai mult-
Tre,ui s!'i acopere +ura cu m$na, ca s!'i )n!,ue stri+!tul- De
data asta, inima )i ,!tea ciar mai tare ca atunci c$nd cartea scosese
acel (ip!t- 8e r!suci i se uit! )n spate- :n o+lind!, nu era numai
ima+inea lui, ci se %edeau mai mul(i oameni care st!teau ciar )n
spatele lui-
Dar camera era +oal!- :ncet, se )ntoarse iar spre o+lind!- Da, era
ima+inea lui, li%id de spaim!, iar )n spatele lui mai erau al(i 3ece
oameni- <arry pri%i iar peste um!r, dar )n camer! nu era a,solut
nimeni, )n a#ar! de el- Oare erau i ei in%i3i,ili4 8e a#la )ntr'o camer!
cu oameni in%i3i,ili, dar c!rora o+linda le tr!da )n#!(iarea4
8e pri%i iar )n o+lind!- :n spatele lui, se a#la o #emeie care
3$m,ea ama,il i'i #!cea cu m$na- :ntinse m$na )n spate i pip!i
aerul- Dac! era acolo, ar #i sim(it'o--- Dar nu sim(i nimic- Oamenii
e5istau numai )n o+lind!&
Era o #emeie #rumoas!, cu un p!r rocat )ncis- ?Are ocii ca ai
mei@, se +$ndi <arry, apropiindu'se )nc! un pic de o+lind!- De un
%erde descis, cu aceeai #orm!-@
O,ser%! c! #emeia pl$n+ea- >$m,ea, e ade%!rat, dar ocii )i
)notau )n lacrimi- L$n+! ea st!tea un ,!r,at ,runet, )nalt i su,(ire- O
prinse dr!+!stos pe dup! umeri- 2urta ocelari, iar p!rul )i era #oarte
aspru i 3,$rlit- 8t!tea ridicat )n sus, la spate, e5act ca al lui <arry-
<arry st!tea acum at$t de aproape de o+lind!, )nc$t aproape c! o
atin+ea cu nasul-
6 7am!4& opti el- Tat!4&
Ei )l pri%eau doar i 3$m,eau- :ncetior, <arry )i pri%i apoi i pe
ceilal(i, r$nd pe r$nd, i %!3u alte pereci de oci %er3i, ca ai lui, alte
nasuri ca al lui- Era acolo ciar i un ,!tr$nel, care p!rea s! ai,!
+enuncii tot at$t de ascu(i(i ca ai lui- <arry )i %edea #amilia, pentru
prima oar! )n %ia(!-
To(i )l pri%eau, 3$m,ind, i )i #!ceau cu m$na- <arry m$n+$ia
supra#a(a o+lin3ii, ca i cum ar #i sperat s! p!trund! prin ea i s!
a.un+! l$n+! #amilia lui- 8im(ea ce%a ciudat, un amestec de ,ucurie,
dar i de mare triste(e-
Nu ar #i putut s! spun! c$t timp a stat )n #a(a acelei o+lin3i-
Ima+inile nu disp!reau, iar el le tot pri%ea, %r!.it, p$n! c$nd un
3+omot )ndep!rtat )l aduse la realitate- Nu putea r!m$ne acolo,
tre,uia s! se )ntoarc! )n dormitor- :i desprinse cu +reu ocii de la
mama lui, dup! care opti ?O s! m! )ntorc iar@, i iei din )nc!pere-
I
6 Ar #i tre,uit s! m! tre3eti i pe mine, ,om,!ni Ron, sup!rat-
6 Las!, mer+em iar la noapte, %reau s!'(i ar!t i (ie o+linda-
6 ;i eu %reau s!'i %!d pe mama i tat!l t!u, 3ise Ron-
6 Iar eu %reau s!'(i cunosc )ntrea+a #amilie, o s!'i pot %edea i
eu pe ceilal(i #ra(i ai t!i, 3ise <arry-
6 :i po(i %edea i aa, spuse Ron- =ino la noi )n %acan(a de %ar!
i (i'i pre3int pe to(i- Cine tie, poate o+linda )i )n#!(iea3! doar pe
cei care au murit din #amilia cui%a--- 2!cat c! nu l'ai +!sit pe 1lamel-
<ai, ia nite unc! sau altce%a, de ce nu m!n$nci nimic4
<arry nu era )n stare s! )n+it! nimic- Era prea emo(ionat- :i
%!3use p!rin(ii i urma s!'i %ad! iar )n seara urm!toare- Aproape c!
uitase de 1lamel- Dintr'o dat!, nu i se mai p!rea at$t de important s!
a#le cine era- Cui )i mai p!sa ce p!3ea c$inele cu trei capete4& ;i ce
dac! ar #ura 2lesneal! ce p!3ea c$inele4
6 Te sim(i ,ine4 )l )ntre,! Ron- Ar!(i cam ciudat-
I
De ce se temea <arry cu ade%!rat era c! nu %a mai nimeri
camera )n care se a#la o+linda- :n#!ura(i am$ndoi )n pelerin!, <arry
i Ron tre,uir! s! mear+! mult mai )ncet, )n acea sear!- :ncercar! s!
re#ac! drumul parcurs de <arry, dup! ce plecase din ,i,liotec!,
r!t!cind pe coridoarele )ntunecate aproape o or!-
6 Am )n+e(at, se pl$nse Ron, ai s! l!s!m totul ,alt! i s! ne
)ntoarcem-
6 Nu, opti <arry- 8unt si+ur c! e pe aici, pe unde%a- Trecur! pe
l$n+! o #antom!, care mer+ea )n direc(ia opus!- :n rest, nu %!3ur! pe
nimeni altcine%a- Tocmai c$nd Ron )ncepea s! se %aite iar c! i'au
)n+e(at picioarele ,ocn!, <arry d!du de irul de armuri-
6 E aici& Am +!sit'o&
Desciser! ua- <arry iei de su, pelerin! i #u+i la o+lind!-
Acolo erau& 7ama i tat!l lui se luminar! la #a(!, c$nd )l %!3ur!-
6 :i %e3i4 opti <arry-
6 Eu nu %!d nimic, se ,osum#l! Ron-
6 Uit!'te mai ,ine--- 8unt o mul(ime---
6 Nu te %!d dec$t pe tine-
6 2ri%ete mai cu aten(ie, stai unde stau eu&
<arry se d!du la o parte, s!'i #ac! loc lui Ron, dar acum nici el
nu'i mai %!3u #amilia- :n o+lind! era doar ima+inea lui Ron, )n
pi.ama&
Ron, )n scim,, r!m!sese prostit i se ol,a la ima+inea din
o+lind!-
6 Ia te uit!& #!cu el, mirat-
6 Ce, )(i %e3i i tu #amilia, )n .urul t!u4 )ntre,! <arry-
6 Nu, sunt sin+ur, dar sunt di#erit--- 2arc! mai )n %$rst! i sunt---
C!pitan&
6 Ce eti4&
6 8unt--- Am o insi+n!, ca Bill--- ;i (in Cupa Caselor i Cupa la
=$.ta(--- i sunt C!pitan la =$.ta(&
Ron )i lu! cu +reu ocii de la acea ima+ine super,! i )l pri%i
emo(ionat pe <arry-
6 Cre3i c! o+linda arat! %iitorul4
6 Cum aa4 Doar ai mei sunt mor(i, 3ise <arry- Las!'m! s! m!
mai uit o dat!---
6 Tu te'ai uitat destul noaptea trecut!, mai las!'m! i pe mine
pu(in&
6 Tu te %e3i (in$nd cupa, ce e aa +ro3a%4 Eu %reau s!'mi mai
%!d p!rin(ii-
6 Nu m! )mpin+e---
Un 3+omot pe coridor puse cap!t micii dispute- Nu'i d!duser!
seama c! %or,eau )n +ura mare-
6 Repede&
Ron arunc! pelerina peste ei, ciar )n clipa )n care ocii
str!lucitori ai Doamnei Norris se rotir! )n .urul camerei- Ron i
<arry )nlemnir!, +$ndindu'se am$ndoi la acelai lucru9 oare mantia
a%ea acelai e#ect i asupra pisicilor4 Dup! un timp, care le p!ru un
%eac, pisica se )ntoarse i plec!-
6 <ai, s! ne +r!,im- 2arie3 c! s'a dus s!'l ceme pe 1ilc, ne'a
au3it %or,ind---
Ron i <arry p!r!sir! camera cu o+linda-
I
>!pada nu se topi nici 3iua urm!toare-
6 Auc!m a, <arry4 'Nu&
6 <ai s! mer+em s!'i #acem o %i3it! lui <a+rid, mai propuse
Ron-
6 Nu--- Du'te tu, dac! %rei---
6 ;tiu la ce te +$ndeti, <arry- O+linda& Dar nu te mai duce la
noapte-
6 De ce4
6 Nu tiu, dar am aa, o presim(ire--- ;i, oricum, de'a,ia ai
sc!pat )n ultimele da(i- 1ilc, 2lesneal! i Doamna Norris ,$ntuie
peste tot- ;i ce dac! nu te pot %edea, pot s! dea peste tine& ;i dac!
d!r$mi ciar tu ce%a i #aci 3+omot4
6 2arc! ai #i <ermione&
6 =or,esc serios, <arry, nu te duce&
Dar <arry a%ea un sin+ur +$nd, s! se poste3e iar )n #a(a o+lin3ii,
i Ron n'a%ea cum s!'l opreasc!-
I
:n cea de'a treia noapte, <arry +!si drumul mult mai uor-
7er+ea mult mai repede dec$t ar #i tre,uit i tia c! #ace 3+omot, dar
nu )nt$lni pe nimeni-
;i iat!'i din nou, pe mama i tat!l lui, 3$m,indu'i din o+lind!&
Unul dintre ,unicii lui )l salut! %esel- <arry se ae3! pe podea, )n
#a(a o+lin3ii- Nu era nimeni care s!'l opreasc! s! stea acolo toat!
noaptea, cu #amilia lui- A,solut nimeni&
:n a#ar! de---
6 Ei, te'ai )ntors iar, <arry4
<arry sim(i c!'i )n+ea(! s$n+ele )n %ene- 8e )ntoarse dincotro
%enise %ocea- :n spatele lui, st$nd pe unul dintre scaunele
)n+r!m!dite la perete, era ciar pro#esorul Al,us Dum,ledore&
2ro,a,il c! trecuse ciar pe l$n+! el, dar nu'l %!3use, aa de
ner!,d!tor #usese s! a.un+! la o+lind!-
6 7! scu3a(i, domnule pro#esor, nu %'am %!3ut&
6 E ciudat c!, de c$nd ai de%enit in%i3i,il, nu %e3i mai departe
de lun+ul nasului, 3ise domnul Al,us Dum,ledore i <arry r!su#l!
uurat, %!3$ndu'l c! 3$m,ete-
6 Deci, #!cu Al,us Dum,ledore, ae3$ndu'se pe .os, l$n+!
<arry, i tu, ca mii de al(i studen(i, )naintea ta, ai descoperit deliciile
O+lin3ii lui Erised-
6 Nu tiam c! se numete aa, domnule-
6 Dar sper c! (i'ai dat seama p$n! acum ce #ace ea&4
6 2!i--- mie )mi arat! #amilia mea---
6 Iar pe Ron )l arat! ca #iind C!pitanul ecipei de =$.ta(&
6 Cum de ti(i asta4
6 Eu nu am ne%oie de o pelerin!, ca s! m! #ac in%i3i,il, 3ise
Al,us Dum,ledore, cu ,l$nde(e- 2o(i s!'mi spui ce cre3i c! ne arat!
nou!, tuturor, aceast! o+lind! #ermecat!4
<arry cl!tin! din cap-
6 Atunci, ai s!'(i e5plic eu- Cel mai #ericit om de pe p!m$nt
%a putea #olosi o+linda asta, ca pe orice alt! o+lind!, adic! se %a uita
)n ea i se %a %edea aa cum e el- Te'ai l!murit4
<arry c!3u pu(in pe +$nduri, apoi 3ise9
6 Ne arat! tot ce dorim noi mai mult--- sau ce %rem s! a#l!m&
6 Da i nu& Ne arat! numai cea mai ascuns!, cea mai ar3!toare
dorin(! a noastr!- Tu, care nu (i'ai cunoscut niciodat! #amilia, )i %e3i
acum pe to(i, aduna(i )n .urul t!u- Ronald Heasley, care a #ost um,rit
de #ra(ii lui, de c$nd se tie, se %ede st$nd pe propriile lui picioare, i
se %isea3! cel mai ,un dintre ei to(i- Cu toate astea, o+linda asta nu
ne d! nici ade%!r, nici cunoatere- 7ul(i au picat )n e5ta3, de ce au
%!3ut )n ea, al(ii au )nne,unit, netiind dac! ce %!d era sau %a #i
ade%!rat-
6 O+linda o s! #ie mutat! )n alt! parte, de m$ine, <arry, i te
ro+ s! n'o mai cau(i- Dac! %reodat! %ei da, totui, de ea, din
)nt$mplare, acum eti pre+!tit, tii la ce s! te atep(i- Nu tre,uie s! ne
r!nim doar cu %isuri, tre,uie s! i tr!im cu ade%!rat, nu uita lucrul
!sta- Acum, pune'(i pelerina ta minunat! i la culcare&
<arry se ridic! )n picioare-
6 Domnule pro#esor, 3ise el, pot s! %! )ntre, ce%a4
6 8i+ur c! da, 3$m,i Al,us Dum,ledore- Asta ai #!cut i p$n!
acum- 7ai po(i, totui, s!'mi mai pui o )ntre,are-
6 Ce %ede(i dumnea%oastr!, c$nd %! uita(i )n o+lind!4
6 Eu4 2!i, m! %!d cu o perece de ciorapi de l$n!, c!l'duroi-
<arry +o+on! ocii-
6 Da, ce te miri4 Nimeni nu poate spune niciodat! c! are
destule osete& 3$m,i domnul Al,us Dum,ledore- Uite, a %enit i
Cr!ciunul !sta, a trecut, i nimerii nu mi'a #!cut i mie cadou o
perece de osete de l$n!- To(i mi'au dat c!r(i-
De'a,ia c$nd a.unse )n dormitor, lui <arry )i trecu prin cap c!
pro#esorul Al,us Dum,ledore nu #usese tocmai sincer- ?Ei, asta e&@
)i 3ise el- ?Dac! i'am pus i eu aa o )ntre,are--- 2rea personal!---@
Capitolul TIII
NICOLA8 1LA7EL
Al,us Dum,ledore )l con%insese pe <arry s! nu mai caute
O+linda lui Erised i, c$t dur! %acan(a de Cr!ciun, pelerina care te
#!cea in%i3i,il 3!cu )ndoit! #rumos pe #undul %ali3ei lui <arry- <arry
ar #i dorit s! uite ce %!3use )n o+lind!, dar nu era ciar aa uor-
A.unse s! ai,! comaruri- =isa, iar i iar, c! p!rin(ii lui disp!reau
)ntr'un #ul+er %er3ui, )n timp ce, pe unde%a, cine%a cicotea dia,olic-
6 =e3i4 A a%ut dreptate domnul pro#esor, o+linda te poate
)nne,uni, )i spuse Ron, c$nd <arry )i po%esti comarurile lui-
<ermione, care se )ntorsese )nainte de a )ncepe trimestrul, pri%ea
lucrurile di#erit- Ea era cinuit! pe de o parte de +roa3!, la +$ndul c!
<arry ,$ntuise trei nop(i la r$nd, prin coal!, +ata s! #ie prins, iar pe
de alt! parte, era de3am!+it! c! <arry nu a#lase cine era Nicolas
1lamel-
Aproape c! renun(aser! la ideea c! %or a#la %reodat! ce%a despre
acest persona., dintr'o carte, dei <arry era con%ins c! citise despre
el unde%a- O dat! cu )nceperea trimestrului, )ncepur! s! r!s#oiasc!
din nou c!r(ile din ,i,liotec!, #ie i numai c$te 3ece minute )n
pau3ele dintre ore- <arry a%ea ciar mai pu(in timp ca ei, #iindc!
)ncepuser! antrenamentele de =$.ta(-
Baston )i supunea la antrenamente mai dure ca niciodat!- Nici
m!car ploile intermina,ile, care luaser! locul 3!pe3ii, nu'l puteau
)ndupleca- *emenii Heasley se pl$n+eau c! Baston de%enise #anatic,
dar <arry era de partea lui- Dac! ar #i c$ti+at urm!torul meci,
)mpotri%a Astropu#ilor, i'ar #i )ntrecut pe =iperini, )n Campionatul
Caselor, pentru prima oar! )n ultimii apte ani- :n a#ar! de #aptul c!
dorea s! c$ti+e, <arry descoperise i c! a%ea mai pu(ine comaruri
dup! un antrenament +reu, c$nd dormea dus din cau3a o,oselii- La
unul dintre antrenamente, pe o 3i moor$t! i ploioas!, Baston le
d!du o %este proast!- 8e )n#uriase pe neast$mp!ra(ii Heasley, care se
repe3eau unul asupra altuia, pre#!c$ndu'se c! sunt +ata s! se
pr!,ueasc!-
6 =re(i s! %! potoli(i odat!4 url! el- Cestiile astea ne pot #ace
s! pierdem meciul& De data asta, ar,itrea3! 2lesneal! i o s! pro#ite
de orice prile. s! mai ia ce%a puncte de la Cercetai&
*eor+e Heasley ciar c!3u de pe m!tur!, la aceste cu%inte-
6 Ar,itrea3! 2lesneal!4 url! el de .os, scuip$nd n!molul care )i
intrase )n +ur!- ;i de c$nd ar,itrea3! el meciuri de =$.ta(, m! ro+4
N'o s! ar,itre3e cinstit, se tie doar c! el (ine cu =iperinii&
Restul ecipei ateri3! l$n+! *eor+e, )ncep$nd s! proteste3e to(i
deodat!-
6 Nu e %ina mea& se ap!r! Baston- Tre,uie s! .uc!m un meci
curat, care s! nu'i o#ere lui 2lesneal! nici un moti%, ca s! ne
penali3e3e-
Da, toate ,une i #rumoase, dar <arry mai a%ea un moti% pentru
care nu )l %roia al!turi de el pe 2lesneal!, c$nd .uca =$.ta(----
La s#$ritul antrenamentului mai r!maser! pu(in s! stea de %or,!
)ntre ei, aa cum #!ceau de o,icei- <arry, )ns!, nu tiu cum s! a.un+!
mai repede )n camera de 3i a Cercetailor, unde )i +!si pe <ermione
i Ron .uc$nd a- ;aul era sin+urul .oc la care <ermione mai
m$nca ,!taie, din c$nd )n c$nd, iar <arry i Ron erau de p!rere c!
era ,ine pentru ea-
6 Nu spune nimic, c$te%a clipe, )i spuse Ron lui <arry, c$nd )l
%!3u c! se aea3! l$n+! ei- Tre,uie s! m! concen--- Dar, ce'i cu tine4
Ar!(i )n+ro3itor&
=or,ind pe optite, ca s! nu'i mai aud! nimeni, <arry le po%esti
despre dorin(a ,rusc!, neateptat!, a lui 2lesneal! de a ar,itra
urm!torul meci de =$.ta(-
6 Nu .uca& s!ri <ermione, imediat-
6 8pune c! eti ,olna%& complet! i Ron-
6 8au c! (i'ai rupt piciorul, mai 3ise <ermione-
6 Nici nu poate #i %or,a, nu e5ist! re3er%e de c!ut!tori- Dac!
m! retra+, Cercetaii nu mai pot s! .oace deloc-
:n acel moment, )n camera de 3i, Ne%ille se pr!,ui pe podea-
Cum de reuise s! treac! prin +aura din ta,lou era un mister pentru
to(i, #iindc! picioarele )i erau prinse unul de altul, to(i recunosc$nd
de departe Blestemul 2icioarelor :mpleticite- 2ro,a,il c! s!rise ca
iepuraul p$n! la Turnul Cercetailor-
To(i mureau de r$s, )n a#ar! de <ermione, care s!ri imediat i
)ncepu un desc$ntec pentru acest ,lestem- 2icioarele lui Ne%ille se
desprinser! unul de altul i el se ridic! )n picioare, tremur$nd din tot
corpul-
6 Ce s'a )nt$mplat4 )ntre,! <ermione, conduc$ndu'l s! se ae3e
pe scaunul de l$n+! <arry i Ron-
6 Draco& )n+$n! Ne%ille- 7'am )nt$lnit cu el, la ieirea din
,i,liotec!, i mi'a spus c! tocmai c!uta pe cine%a pe care s! )ncerce
acest ,lestem-
6 Du'te imediat la doamna pro#esoar! 7c*ona+all, )l )ndemn!
<ermione, i spune'i&
Ne%ille cl!tin! din cap-
6 Nu %reau s! mai am i alte neca3uri, murmur! Ne%ille-
6 Ne%ille, tre,uie s!'l )n#run(i& s!ri Ron- E o,inuit s!'i ,at!
.oc de to(i, dar asta nu )nseamn! c! tre,uie s! tremur!m )n #a(a lui&
6 Nu'mi spune i tu c! nu sunt su#icient de cura.os s! #ac parte
din +rupa Cercetailor, de.a mi'a spus'o Draco de 3eci de ori,
suspin! Ne%ille-
<arry se c!ut! prin ,u3unare i scoase o ,roscu(! de ciocolat!,
pe care i'o d!du lui Ne%ille, care era pe punctul de a i3,ucni )n
lacrimi-
6 Tu %alore3i de 3ece ori mai mult ca Draco, )i 3ise <arry, doar
pe tine te'a ales Ao,enul 7a+ic, nu'i aa4 Iar pe Draco, unde l'a
trimis4 La nesu#eri(ii de =iperini, nu4
Bu3ele lui Ne%ille se destinser! )ntr'un 3$m,et pierit i )ncepu
s!'i des#ac! ciocolata pe care i'o d!duse <arry-
6 7ul(umesc, <arry, 3ise Ne%ille- 2o#tim po3a, tu #aci
colec(ie--- O s! m! duc la culcare---
2e c$nd Ne%ille se )ndrepta spre dormitor, <arry se uit! la po3a
din ciocolat!-
6 Iar, pro#esorul Al,us Dum,ledore& Ca i prima dat! c$nd
am---
8uspin! din +reu i se uit! pe %erso- Imediat )i pri%i pe Ron i
<ermione, #ericit, i le opti9
6 L'am +!sit& L'am +!sit pe Nicolas 1lamel& ='am spus c! am
citit unde%a despre el9 pe o ast#el de carte, )n tren, c$nd %eneam spre
<o+Farts& Asculta(i& ?2ro#esorul Al,us Dum,ledore este #aimos
pentru #aptul c! l'a )n%ins pe cruntul %r!.itor *rindelFald, )n JR"M,
pentru descoperirea a dou!spre3ece re(ete din s$n+e de dra+on i
pentru cercet!rile lui de alcimie, )mpreun! cu partenerul s!u,
Nicolas 1lamel-@
<ermione s!ri )n picioare- Nu mai #usese at$t de )nc$ntat!, de
c$nd o,(inuse notele pentru prima ei tem! pentru acas!-
6 Atepta(i'm!& 3ise ea i se repe3i spre dormitorul #etelor-
De'a,ia a%ur! timp s! scim,e pri%iri uimite, c$nd <arry i Ron
o %!3ur! )ntorc$ndu'se, cu o carte mare, #oarte %ece, su, ,ra(-
6 Nu m'am +$ndit niciodat! s! caut aici, recunoscu ea- Am
luat'o din ,i,liotec!, acum c$te%a s!pt!m$ni, ca lectur! uoar!, p$n!
adorm-
6 Uoar!4 #!cu Ron, dar <ermione )i #!cu semn s! tac!- 1ata
c!uta )n#ri+urat! ce%a- R!s#oia pa+inile una dup! alta i morm!ia
ce%a- :n s#$rit, +!si ce c!uta-
6 ;tiam eu& ;tiam eu&
6 Acum putem %or,i4 )ntre,! Ron, ironic, dar <ermione nici
nu'l ,!+! )n seam!-
6 Uita(i ce scrie9 ?Nicolas 1lamel este sin+urul care a o,(inut
p$n! acum 2iatra 1ilo3o#al!&@
Dar asta nu a%u e#ectul, pe care scontase ea-
6 Ce #el de piatr!4 se mirar! <arry i Ron, )ntr'un +las-
6 O, Doamne, da %oi nu ti(i nimic4 2une(i m$na i mai citi(i&
2o#tim, citi(i aici&
;i ea )mpinse cartea )n #a(a lui Ron i <arry, ar!t$ndu'le unde s!
citeasc!- <arry i Ron citir!9
:nc! din Anticitate, alcimia s'a preocupat s! o,(in! 2iatra
1ilo3o#al!, o su,stan(! le+endar!, cu puteri uimitoare- Ea poate
trans#orma orice metal )n aur pur- Tot cu ea, se poate o,(ine Eli5irul
=ie(ii, care )l #ace nemuritor pe oricine )l ,ea-
Au #ost multe m!rturii de'a lun+ul secolelor, dar sin+ura 2iatr!
1ilo3o#al! care e5ist!, cu ade%!rat, )i apar(ine lui Nicolas 1lamel,
eminentul alcimist, un mare iu,itor de mu3ic! de oper!- Domnul
1lamel, care i'a ser,at a ase sute ai3eci i cincea ani%ersare, anul
trecut, duce o %ia(! linitit! la De%on, )mpreun! cu so(ia lui, 2ernelle
/ase sute cinci3eci i opt de ani0-
6 Ei, ce 3ice(i acum4 )ntre,! <ermione, ner!,d!toare, c$nd )i
%!3u c! au terminat de citit- C$inele p!3ete 2iatra 1ilo3o#al!& 2arie3
c! i'a dat'o pro#esorului Al,us Dum,ledore, s'o pun! la loc si+ur,
#iindc! sunt prieteni i #iindc! tia c! cine%a %roia s! i'o #ure& De
aceea a mutat'o de la *rin+otts&
6 O piatr! cu care po(i #ace aur i care te men(ine %enic )n
%ia(!& e5clam! Ron- Cred i eu c! 2lesneal! po#tete la ea& Oricine ar
dori s! o ai,!&
6 ;i nu e de mirare c! nu l'am +!sit pe Nicolas 1lamel )n studii
recente despre ma+icieni i %r!.itori- La %$rsta lui, nu poate #i
numit--- recent, nu'i aa4
A doua 3i, diminea(a, la orele de ?Ap!rare contra 7a+iei Ne+re@,
)n timp ce copiau de pe ta,l! di#erite modalit!(i de a trata muc!tura
de %$rcolac, Ron i <arry discutau despre ce ar #ace ei cu 2iatra
1ilo3o#al!, dac! ar #i #ost )n posesia lor- Numai c$nd Ron 3ise c! el
i'ar cump!ra propria ecip! de =$.ta(, <arry )i aminti de
apropiatul meci i de 2lesneal!, care )l ar,itra-
6 O s! .oc, n'am ce #ace& ot!r) <arry- Dac! nu particip la .oc,
=iperinii or s! cread! c! sunt prea #ricos, ca s! dau ocii cu
2lesneal!& Le ar!t eu lor, o s!'i l!s!m pa#, c$nd o s! c$ti+!m&
6 Da, numai s! nu #ii #!cut tu, pa#, 3ise <ermione, )n+ri.orat!-
I
Cu c$t se apropia meciul, <arry de%enea tot mai ner%os, oric$t ar
#i ,ra%at el )n #a(a lui Ron i a <ermionei- Nici restul ecipei, nu o
ducea mai ,ine- Ideea de a trece )naintea =iperinilor, )n Campionatul
Caselor, )i )nc$nta, nimeni nu mai reuise acest lucru de apte ani,
dar %or putea #ace acest lucru, cu un asemenea ar,itru p!rtinitor4
<arry nu putea spune cu certitudine, dar i se p!rea c!, oriunde s'
ar #i dus, d!dea de 2lesneal!- Uneori, ciar se )ntre,a dac! nu cum%a
2lesneal! )l urm!rea, ca s!'l prind! cu ocaua mic!- Lec(iile de
?2o(iuni@ de%eniser! o tortur! s!pt!m$nal!, at$t de ur$t se purta
2lesneal! cu <arry- Oare, 2lesneal! )i d!duse seama c! tiau unde
se a#la 2iatra 1ilo3o#al!4 <arry nu %edea de unde ar #i putut s! tie
asta, dar, uneori, a%ea impresia c! 2lesneal! putea citi +$ndurile-
I
<arry )i d!du seama, c$nd <ermione i Ron )i urar! ,a#t!,
)nainte ca el s! intre la %estiar, c! prietenii lui se )ntre,au )n sinea lor
dac! a%eau s!'l mai %ad! %reodat! %iu- ;i asta nu a%u darul s!'l
liniteasc! deloc- <arry nu au3i nici un cu%$nt, aproape, din
discursul de )m,!r,!tare al lui Baston, )n timp ce'i punea costumul
de =$.ta( i )i lua minunatul lui Nim,us NPPP-
:ntre timp, Ron i <ermione +!siser! locuri l$n+! Ne%ille, care
nu )n(ele+ea, )n ruptul capului, de ce ar!tau at$t de posomor$(i i
)n+ri.ora(i- Alt#el, de ce i'ar #i adus am$ndoi ,a+etele ma+ice4&
<arry a,ar nu a%ea c! cei doi prieteni e5ersaser! )n tain! Blestemul
2icioarelor :mpleticite- 8e inspiraser! de la Draco i erau +ata s!
#oloseasc! ,lestemul asupra lui 2lesneal!, dac! o,ser%au c! se
pre+!tea s!'i #ac! %reun r!u lui <arry-
6 Nu uita, )l a%erti3! <ermione pe Ron- 8e spune Locomotor
7ortis&
6 ;tiu, tiu& se sup!r! Ron- Nu m! mai ,ate at$t la cap& La
%estiar, Baston )l lu! pe <arry deoparte-
6 Nu %reau s! te ener%e3, 2otter, dar, dac! %reodat! a #ost
ne%oie mai mare de capturarea o(oaicei aurii, c$t mai repede, ei
,ine, acum e acel moment& Termin! .ocul, )nainte ca 2lesneal! s!
apuce s!'i #a%ori3e3e prea mult pe Astropu#i&
6 Toat! coala a %enit& 3ise 1red, tr!+$nd cu ociul )n tri,une-
Ciar i Al,us Dum,ledore, pe ,une&
Inima lui <arry tres!ri-
6 Ciar4 )ntre,! <arry i scoase capul s! se con%in+!- Aa era-
Bar,a lui ar+intie era incon#unda,il!&
<arry ar #i putut s! sar! )ntr'un picior de ,ucurie, 2lesneal! nu ar
#i )ndr!3nit s!'i #ac! %reun r!u, dac! era i Al,us Dum,ledore acolo-
2ro,a,il, de aceea 2lesneal! era ne+ru de sup!rare, c$nd
ecipele )i #!cur! apari(ia, lucru pe care )l o,ser%! i Ron-
6 Nu l'am %!3ut niciodat! at$t de )ncruntat pe 2lesneal!, )i opti
Ron <ermionei- A& 8'au )n!l(at )n 3,or& A )nceput& Auu&
Cine%a )l pocnise pe Ron la cea#!- Era Draco-
6 O, scu3e Heasley, 3ise el, pre#!cut, nu te'am o,ser%at& ;i
Draco )i pri%i semni#icati% pe Cra,,e i *oyle-
6 7! )ntre, c$t timp o s! #ie )n stare 2otter s! stea pe m!tur!,
de data asta4 1acem nite pariuri4 Ce 3ici, Heasley4
Ron nu r!spunse, 2lesneal! tocmai le d!duse nite puncte
Astropu#ilor, #iindc! *eor+e respinsese un ,alon'+iulea, tocmai )n
direc(ia ar,itrului- <ermione, cu de+etele )ncruciate )n poal!, nu'i
de3lipea ocii de la <arry, care se )n%$rtea ca un oim, )n .urul
terenului, sper$nd s! depiste3e c$t mai repede o(oaica-
6 ;ti(i cum cred eu c! i'au ales pe !tia din ecipa Cercetailor4
continu! Draco s!'i s$c$ie, )n momentul )n care 2lesneal! le d!du
din nou puncte Astropu#ilor, #!r! %reun moti% aparte- Cred c! Baston
i'a luat pe to(i !tia de care (i se #ace mil!- De e5emplu, 2otter, care
nu are p!rin(i, cei doi Heasley, #iindc! sunt s!raci- 7ai ,ine te luau
i pe tine, Ne%ille, tot n'ai nimic )n capul !la&
Ne%ille se #!cu rou ca racul i se )ntoarse spre Draco,
str!#ul+er$ndu'l cu pri%irea-
6 =alore3 de 3ece ori mai mult ca tine, )i aminti el ce'i spuse'
se <arry-
Draco, Cra,,e i *oyle ootir! )ndelun+, dar Ron, #!r! s!'i ia
ocii de la meci, 3ise9
6 Bra%o, i'ai 3is'o, Ne%ille&
6 Ne%ille, dra+!, dac! mintea ar #i de aur, ai #i la #el de s!rac ca
Heasley-
Ner%ii lui Ron erau )ntini la ma5imum, era #oarte )n+ri.orat de
soarta lui <arry-
6 Ai +ri.!, Draco, un cu%$nt )n plus i---
6 Ron& )l aten(ion! <ermione- <arry&
6 Unde4 Ce'a p!(it4
<arry #!cuse un plon.on spectaculos care )i #!cu pe spectatori s!
stri+e i s! aplaude- <ermione se ridicase )n picioare i )i dusese
de+etele )ncruciate la piept, urm!rindu'l speriat! pe <arry, care se
)ndrepta ca un +lon( spre p!m$nt-
6 Ai mare noroc, Heasley, cred c! 2otter a %!3ut %reo moned!
pe p!m$nt i o cule+e pentru tine&
Asta #u pic!tura- :nainte ca Draco s! tie ce i se )nt$mpl!, Ron
t!,!r) pe el, tr$ntindu'l la p!m$nt- Dup! un moment de e3itare,
Ne%ille escalad! scaunul, ca s!'i dea i el o m$n! de a.utor lui Ron-
6 <ai, <arry& urla <ermione, c$nd )l %!3u pe <arry
)ndrept$ndu'se ca un ,olid spre 2lesneal!-
<ermione nici m!car nu o,ser%ase )nc!ierarea dintre Ron i
Draco, i nici nu au3ea pumnii pe care i'i )mp!r(eau Ne%ille, Cra,,e
i *oyle-
2lesneal! reui s!'i c$rmeasc! m!tura la timp, ca s! nu'l
lo%easc! ce%a rou'auriu, iar )n secunda urm!toare, <arry se opri din
plon.on i ridic! ,ra(ul, trium#!tor- 2rinsese o(oaica&
Tri,unele erau )n picioare- Era un record, cu si+uran(!- Nimeni
nu'i mai amintea ca o(oaica s! #i #ost prins! la aa pu(in timp de la
)nceperea meciului-
6 Ron& Ron& Unde eti4 7eciul s'a terminat& <arry a prins
o(oaica- Am c$ti+at& (ipa <ermione, s!rind )n sus i'n .os pe
scaunul ei i )m,r!(i$nd'o pe 2ar%ati 2atil, care st!tea )n dreptul ei,
pe r$ndul din #a(!- <arry s!ri de pe m!tur!, c$nd )nc! mai a%ea
c$(i%a centimetri p$n! la p!m$nt- Nu'i %enea s! cread!- Reuise&
7eciul era +ata, dup! nici cinci minute& :n timp ce era )ncon.urat de
Cercetai, care n!%!liser! pe teren, <arry mai apuc! s! %ad! #a(a rea
i li%id! a lui 2lesneal! i 3$m,etul ,l$nd al pro#esorului Al,us
Dum,ledore, care )l ,!tu pe um!r-
6 Bra%o, <arry, 3ise el )ncetior, )nc$t doar <arry )l au3i- 7!
,ucur c! m'ai ascultat i nu (i'ai pierdut timpul c!ut$nd o+linda--- Te'
ai antrenat din +reu--- E5celent&
2lesneal! scuip! cu n!du# pe p!m$nt-
Dup! ce p!r!si %estiarul, ce%a mai t$r3iu, <arry plec! s!'i duc!
Nim,us NPPP la locul unde erau parcate m!turile- Nu'i amintea s! #i
#ost %reodat! mai #ericit ca atunci- 1!cuse ce%a, de care se putea
m$ndri, )ntr'ade%!r, nimeni nu mai putea spune c! era %estit numai
prin numele s!u- Aerul de sear! mirosea deose,it de pl!cut- 7er+ea
pe iar,a umed!, trec$nd )n re%ist! ultima or!, care 3,urase ca o
p!rere9 Cercetaii )m,ul3indu'se s!'l care pe ,ra(e, Ron i <ermione,
)n dep!rtare, s!rind )n sus i'n .os, #erici(i, dei Ron a%ea nasul
)ns$n+erat-
<arry a.unse la an+arul de m!turi- 8e re3em! cu spatele de ua
de lemn i pri%i la #erestrele castelului, purpurii la apusul soarelui-
Cercetaii conduceau )n campionat- :i ar!tase el lui 2lesneal!---
;i apropo de 2lesneal!---
O #i+ur! cu +lu+! co,ora treptele castelului- Nedorind s! #ie
o,ser%at de nimeni, indi%idul se )ndrepta +r!,it spre 2!durea
Inter3is!- =ictoria lui <arry trecu pe planul doi- Acum, urm!rea totul
cu aten(ie- :i d!du seama imediat despre cine era %or,a, dup! pasul
ciop!tat- 2lesneal!& :ndrept$ndu'se spre 2!durea Inter3is!, )n timp
ce to(i ceilal(i erau la mas!4 Ce se )nt$mpla4
<arry )nc!lec! din nou m!tura i )i lu! 3,orul- 2lan$nd pe
deasupra castelului, )l %!3u pe 2lesneal! intr$nd )n 2!durea Inter3is!,
#u+ind de'a ,inelea, )n acel moment- :l urm! pe dat!- 2omii erau aa
dei, )nc$t nu'i d!dea seama )ncotro se )ndrepta 2lesneal!- >,ur! )n
cercuri, din ce )n ce mai .os, p$n! atinse %$r#urile copacilor- Au3i
nite %oci dedesu,t- Ateri3! lin )ntr'un #a+, #!r! s!'l aud! nimeni- 8e
apropie c$t putu de mult, (in$nd str$ns m!tura i )ncerc$nd s!
3!reasc! ce%a printre #run3e-
Aos, )ntr'o poieni(!, st!tea 2lesneal!, dar nu era sin+ur- Era i
Ouirrell cu el- <arry nu putea s!'i %ad! #a(a, dar Ouirrell se ,$l,$ia
mai )n+ro3itor, ca de o,icei9
6 N'N'Nu 'tiu d'de ce a'ai %'%rut s! ne )')')nt$lnnim tt'toc'
mai a'aici, 8e'8e%erus---
6 2!i, ca s! #ie mai--- intim, )l ,at.ocori 2lesneal!- Ele%ii n'au
de unde s! tie despre 2iatra 1ilo3o#al!, nu'i aa4
<arry se aplec! i mai mult- Ouirrell ,ol,orosea ce%a- 2lesneal!
)l )ntrerupse, ner%os-
6 B!nuiesc c! )nc! n'ai a#lat cum putem trece de monstrul lui
<a+rid---
6 D'D'Dar--- 8e'8e'8e%erus, e'eu---
6 Nu cred c! (i'ar con%eni s! m! ai ca duman, Ouirrell, )l
repe3i 2lesneal!, #!c$nd un pas c!tre el-
6 D'Dar n'nu 'tiu ce %'%rei s!---
6 Ba, tii tu prea ,ine&
O ,u#ni(! scoase nite sunete, prin apropiere, i <arry aproape
c!3u din copac- 8e redresa repede, la timp ca s!'l aud! pe 2lesneal!
spun$nd9
6 7icul t!u--- ocus'pocus--- Atept&
6 D'D'Dar n'n'nu---
6 Bine, de a.uns pentru acum, dar )n cur$nd o s! mai a%em noi
o mic! discu(ie i atunci, ai #ace ,ine s! te ot!r!ti de partea cui
eti&
2lesneal! )i trase +lu+a pe cap i p!r!si poieni(a- Era aproape
)ntuneric acum, dar <arry )l %!3u pe Ouirrell, (intuit locului, ca o
stan! de piatr!-
I
6 <arry, unde ai #ost4 )l lu! <ermione )n primire-
6 Ai c$ti+at& Ai c$ti+at& Ai c$ti+at& stri+a Ron, #ericit,
,!t$ndu'l pe spate- Iar eu i'am )n%ine(it ociul lui Draco, iar Ne%ille
s'a luptat, sin+ur, cu Cra,,e i *oyle& :nc! nu i'a %enit )n sim(iri,
dar 7adam 2om#rey spune c! o s!'i re%in! repede- Toat! lumea te
ateapt! )n camera de 3i, d!m o petrecere )n cinstea ta& 1red i
*eor+e au su,tili3at nite pr!.ituri i alte c$te%a cestii de la
,uc!t!rie&
6 Las! asta, le 3ise <arry, +r!,it- 8! +!sim o camer! +oal!, s!
%! spun ce%a, de o s! r!m$ne(i ca la dentist&
Dup! ce )nciser! ua dup! ei, se asi+urar! c! nu este ascuns
2ee%es pe unde%a, dup! care <arry le po%esti tot ce %!3use i au3ise-
6 Deci, am a%ut dreptate, caut! 2iatra 1ilo3o#al! i )ncearc! s!'l
atra+! pe Ouirrell de partea lui, ca s!'l a.ute& :l )ntre,a dac! a a#lat
cum poate trece de 1lu##y i a spus ce%a de un oarecare ?ocus'
pocus@, pe care )l poate #ace Ouirrell- 2ro,a,il c!, )n a#ar! de 1lu##y,
2iatra mai e p!3it! i de #armece, ,lesteme, desc$ntece sau mai tiu
eu ce- 2ro,a,il c! acestea au #ost #!cute de Ouirrell i acum
2lesneal! )ncearc! s! descopere antidotul&
6 =rei s! spui c! piatra se a#l! )n si+uran(! numai at$ta timp c$t
Ouirrell )i poate (ine piept lui 2lesneal!4 )ntre,! <ermione, alarmat!-
6 Atunci, p$n! mar(i e +ata #urat!& #!cu Ron-
Capitolul TI=
NORBERT, CREA8T NOR=E*IAN
Ouirrell era mai d$r3, totui, dec$t se ateptaser!- :n s!pt!m$nile
care urmar!, Ouirrell de%eni tot mai palid i sl!,i i mai mult, dar nu
p!rea s! #i cedat-
Ori de c$te ori trecea pe coridorul de la eta.ul trei, <arry, Ron i
<ermione )i lipeau urecile de ua inter3is!, dornici s! tie dac!
1lu##y mai era acolo- 2lesneal! se )n%$rtea )n tot locul, la #el de prost
dispus, ceea ce demonstra c! 2iatra era )n si+uran(!- De c$te ori
trecea pe l$n+! Ouirrell, <arry )i arunca mereu c$te un 3$m,et
)ncura.ator, iar Ron )i repe3ea pe to(i cei care )ndr!3neau s! r$d! de
,$l,$iala lui Ouirrell-
<ermione, )ns!, mai a%ea i alte preocup!ri, )n a#ar! de 2iatra
1ilo3o#al!- Ea )ncepuse s! )n%e(e i s! se pre+!teasc! pentru
e5amenele %iitoare, iar <arry i Ron nu ar #i a%ut nimic )mpotri%a
acestui lucru, dac! <ermione nu i'ar #i ,!tut la cap s! #ac! i ei la #el-
6 <ermione, mai sunt secole p$n! la e5amene&
6 Numai 3ece s!pt!m$ni, i3,ucni <ermione, asta )nseamn! o
secund! pentru Nicolas 1lamel&
6 Dar noi nu a%em ase sute de ani, )i aminti Ron- ;i ce ai tu de
repetat, m! ro+4 Oricum, tii totul de nota 3ece&
6 Ce repet4 Nu sunte(i )n toate min(ile4 Uita(i c! tre,uie s!
lu!m toate e5amenele ca s! trecem )n anul doi4 E5amenele astea
sunt de ma5im! importan(!, nici nu tiu de ce nu m'am apucat de
s!pt!m$na trecut!---
Din ne#ericire, i pro#esorii +$ndeau ca <ermione- Le d!deau
at$tea teme pentru acas!, )nc$t %acan(a de 2ate nu a mai #ost nici pe
departe aa de #rumoas! ca cea de Cr!ciun- Era +reu s! te rela5e3i cu
<ermione l$n+! tine, spun$nd cu +las tare toate cele dou!spre3ece
moduri de utili3are a s$n+elui de dra+on sau #!c$nd e5erci(ii cu
,a+eta ma+ic!-
Bom,!nind i c!sc$nd de mama #ocului, <arry i Ron )i
petreceau cea mai mare parte a timpului li,er )n ,i,liotec!, al!turi de
<ermione, )ncerc$nd s! acopere toate lecturile suplimentare, care li
se d!deau la ore-
6 N'o s! (in minte niciodat! cestia asta& i3,ucni Ron, )ntr'o
dup!'amia3!, arunc$ndu'i c$t colo pana de scis i pri%ind
melancolic pe #ereastra ,i,liotecii- Era o 3i splendid!, aa cum nu
mai #usese demult- Cerul era limpede, de un al,astru intens, iar )n
aer se sim(ea de.a un i3 de %ar!-
<arry care c!uta o anume plant! ma+ic!, )n ?O sut! de ier,uri i
ciuperci ma+ice@, nu'i ridic! nici o clip! capul din carte p$n! )n
momentul )n care )l au3i pe Ron, spun$nd mirat9
6 <a+rid, ce cau(i tu )n ,i,liotec!4
<a+rid )i t$r$i picioarele p$n! la ei, ascun3$nd ce%a la spate-
2!rea #oarte nelalocul lui )n ,i,liotec!, )m,r!cat cu .aceta lui lun+!
de ,lan! din c$rti(!-
6 7! uitam i eu, 3ise el repede, ceea ce le tre3i i mai mult
interesul- Dar %oi ce #ace(i aici4 8per c! a(i renun(at la ideea de a'l
c!uta pe Nicolas 1lamel---
6 Ei, p!i, tim de o mie de ani cine e, se +ro3!%i Ron i tim i
ce p!3ete c$inele9 2iatra 1i---
6 ;t& )l )ntrerupse <a+rid repede, uit$ndu'se )n .ur, s! %ad!
dac! au3ise cine%a- Nu mai urla aa, ce te'a apucat4
6 Am %rea s! te )ntre,!m c$te%a lucruri, totui, pro#it! <arry-
De ce mai este prote.at! 2iatra, )n a#ar! de 1lu##y i---
6 ;t& #!cu iar <a+rid, %eni(i pe la mine mai t$r3iu- Nu %!
promit nimic, dar nu mai tr!nc!ni(i aici )n +ura mare-
Ele%ii nu tre,uie s! tie lucrul acesta, or s! spun! c! eu %'am
spus&
6 2e cur$nd, <a+rid, 3ise <arry- <a+rid se )ndep!rt!, t$r$ndu'i
paii-
6 Oare, ce ascundea la spate, )ntre,! <ermione, +$nditoare-
6 Cre3i c! a%ea %reo le+!tur! cu 2iatra 1ilo3o#al!4
6 7! duc s! %!d din ce domeniu a luat cartea, spuse Ron-
Re%eni c$te%a clipe mai t$r3iu cu un mald!r de c!r(i, pe care le tr$nti
pe mas!-
6 Dra+oni& 3ise Ron, %ictorios- <a+rid caut! ce%a despre
dra+oni& Uita(i aici9 ?8pecii de dra+oni din 7area Britanie i
Irlanda@, ?De la Ou la In#ern@, ?*id pentru pa3nicii de dra+oni@-
6 :ntotdeauna i'a dorit un dra+on, aa mi'a spus prima oar!
c$nd ne'am )nt$lnit, )i aminti <arry-
6 Dar e )mpotri%a le+ii& se sperie Ron- Creterea dra+onilor a
#ost inter3is! prin Con%en(ia =r!.itorilor din JKPR, toat! lumea tie
asta- :ncuia(ii i'ar da seama imediat cine suntem, dac! am (ine
dra+oni )n curte- ;i, oricum, nu prea po(i )m,l$n3i dra+oni, e #oarte
periculos- Am %!3ut cu ce arsuri s'a )ntors Carlie, de la dra+onii din
Rom$nia-
6 Dar nu e5ist! dra+oni s!l,atici i )n 7area Britanie4 )ntre,!
<arry-
6 Cum s! nu4& 3ise Ron- O specie de *ale3i =er3i i Ne+ri de
<e,ride- 7inisterul 7a+iei are mari pro,leme cu e5terminarea lor,
crede(i'm! pe mine- 8arcina noastr! este s!'i %r!.im pe :ncuia(ii care
i'au %!3ut o dat!, ca s! uite )nt$mplarea-
6 Oare, ce are de +$nd, <a+rid4 )ntre,! <ermione-
I
C$nd ,!tur! la ua coli,ei pa3nicului de %$n!toare, o or! mai
t$r3iu, #ur! #oarte surprini s! constate c! draperiile erau trase la
+eamuri-
6 Cine e acolo4 )ntre,! <a+rid, )nainte de a le da drumul
)n!untru, dup! care )ncise ua repede, )n urma lor-
Era )n!,uitor de cald )n cas!- Dei era o 3i cald!, )n %atr! ardea
#ocul- <a+rid le o#eri c$te un ceai i sand%iciuri de ermin!, pe care
ei le re#u3ar! politicoi-
6 Deci, ce %roia(i s! m! )ntre,a(i4
6 Da, 3ise <arry, s! nu mai lun+im %or,a, ne )ntre,am dac! po(i
s! ne spui ce altce%a mai prote.a3! 2iatra, o dat! ce ai trecut de
1lu##y-
6 8i+ur c! pot, r!spunse <a+rid, cam )n(epat- Num!rul unu9 Nu
tiu nici eu& Num!rul doi9 ;ti(i de.a prea multe, aa c! nu %'a spune
nici ciar dac! a ti& 2iatra se a#l! aici #!r! %reun moti% anume, doar
pentru c! a #ost +ata s! #ie #urat! de la *rin+otts& B!nuiesc c! ='a(i
dat seama de asta, nu4 Nu'mi pot e5plica deloc cum de ti(i de
1lu##y---
6 Ei, <a+rid, s! #im serioi& 2oate c! nu %rei s! ne spui nou!,
dar tu tii, cu si+uran(!, )l #lata <ermione, cu o %oce lin+uitoare-
Bar,a lui <a+rid se mic! i )l %!3ur! 3$m,ind )nc$ntat-
6 Ne )ntre,am numai cine altcine%a a mai a.utat la pa3a 2ietrei,
continu! <ermione- :n cine altcine%a a a%ut )ncredere domnul Al,us
Dum,ledore-
Inima lui <a+rid se um#l! ca un pepene, la aceste ultime cu%inte-
<arry i Ron o pri%ir! )nc$nta(i pe <ermione-
6 2!i, asta cred c! %'a putea spune--- Nu %!d ce r!u a putea
#ace--- L'a )mprumutat pe 1lu##y de la mine, apoi, c$(i%a pro#esori au
#!cut %r!.i--- 2ro#esoara L!star, pro#esorul 1litFicD--- pro#esoara
7c*ona+all, )i num!r! <a+ridX pro#esorul Ouirrell--- Ciar i
pro#esorul Al,us Dum,ledore i'a adus contri,u(ia, desi+ur- A, era s!
uit& ;i pro#esorul 2lesneal!---
6 2lesneal!4
6 Da, asta %'a sc!pat, nu'i aa4 2ro#esorul 2lesneal! a a.utat la
prote.area 2ietrei, nicidecum s'o #ure---
<arry tia prea ,ine c! i Ron i <ermione se +$ndeau la acelai
lucru ca i el- Dac! 2lesneal! a.utase i el, atunci desi+ur c! tia i
cum o prote.aser! ceilal(i pro#esori- 2ro,a,il c! tia totul, )n a#ar! de
%ra.a lui Ouirrell i de #elul )n care putea s! treac! de 1lu##y-
6 Numai tu tii cum se poate trece de 1lu##y, nu'i aa, <a+rid4
)ntre,! <arry, )n+ri.orat- ;i n'ai spune nim!nui, nici m!car unui
pro#esor, da4
6 A,solut nim!nui, )n a#ar! de domnul Al,us Dum,ledore& 3ise
<a+rid, m$ndru-
6 Ei, e i asta ce%a, r!su#l! <arry, uurat, pri%ind spre cei doi
prieteni- <a+rid, n'ai putea s! desci3i o #ereastr!, mor de cald&
6 Nu pot, <arry, )mi pare r!u, 3ise el i arunc! o pri%ire #uri!
spre #oc-
Dar #usese de'a.uns pentru <arry-
6 <a+rid, ce'i !la4
Dar de.a tia ce e- Ciar )n inima #ocului, su, ceainic, st!tea un
ou mare i ne+ru-
6 A--- #!cu <a+rid, r!sucindu'i ner%os ,ar,a, !la e---
6 Unde l'ai +!sit, <a+rid4 )ntre,! Ron, circindu'se )n #a(a
#ocului, s! %ad! oul mai ,ine- Cred c! te'a costat o a%ere&
6 L'am c$ti+at& se l!ud! <a+rid- Asear!, am ,!ut c$te%a
paare i am .ucat c!r(i cu un str!in- De #apt, cred c! s'a ,ucurat ca
s! scape de el, ca s! #iu sincer---
6 Dar ce'o s! #aci cu el c$nd se clocete4 )l )ntre,! <ermione-
6 2!i, am mai citit i eu c$te ce%a, 3ise <a+rid, sco($nd o carte
+roas! de su, pern!- ?Creterea dra+onilor, de pl!cere, dar i cu
#olos@& E cam %ece, desi+ur, dar scrie despre a,solut totul9 cum s!
(ii oul )n #oc, #iindc! mama lor scuip! #l!c!ri asupra ou!lor, c$t timp
le clocete, cum s!'l r!neti, cu o +!leat! de coniac, amestecat cu
s$n+e de pui de +!in!, din .um!tate )n .um!tate de or!, cum s!
recunoti di#eritele specii, numai dup! ou!--- sta este Creast!
Nor%e+ian!, o specie #oarte rar!-
<a+rid era #oarte mul(umit de el- Nu i <ermione-
6 <a+rid, stri+! ea, tu stai )ntr'o cas! de lemn&
Dar <a+rid nu'i d!du aten(ie- 8t!tea l$n+! #oc i #redona ce%a,
#oarte #ericit-
I
Na, acum a%eau altce%a pentru care s!'i #ac! +ri.i9 ce i s'ar #i
)nt$mplat lui <a+rid dac! a#la cine%a c! a%ea un ou de dino3aur la el,
lucru complet inter3is de le+e-
6 :ncep s! m! )ntre, cum ar ar!ta o %ia(! linitit!, o#t! Ron,
+$ndindu'se c!, 3i de 3i, tre,uiau s! se cinuie cu temele
suplimentare, la care )i o,li+a <ermione-
Acum, le #!cuse ciar un pro+ram de recapitulare i asta )i
ener%a la culme-
Iar )ntr'o 3i, la micul de.un, <edFi+ )i aduse lui <arry un ,ilet de
la <a+rid, unde scia doar at$t9 E aproape +ata&
C$nd au3i, Ron %ru s! ciuleasc! de la ora de ?Ier,olo+ie@, dar
<ermione nici nu %ru s! aud!-
6 <ermione, de c$te ori )n %ia(!, cre3i tu c! o s! po(i %edea cum
iese din +!oace un pui de dra+on4&
6 O s! a%em neca3uri, dac! ciulim, dar asta e nimic #a(! de ce
o s! p!(easc! <a+rid, dac! a#l! cine%a ce #ace---
6 Taci din +ur!& opti <arry-
Draco era doar la c$(i%a pai i asculta cu mare aten(ie- Oare, c$t
au3ise4 <arry nici m!car nu )ndr!3ni s! se uite la e5presia de pe #a(a
lui Draco-
Ron i <ermione continuar! s! se certe tot drumul, p$n! la ora
de ?Ier,olo+ie@, iar, )n #inal, <ermione se l!s! con%ins! ca to(i trei s!
dea o #u+! p$n! la <a+rid )ntr'una din pau3e- De )ndat! ce clopotul
castelului anun(! s#$ritul orei, cei trei se +r!,ir! spre mar+inea
2!durii Inter3ise- <a+rid )i )nt$mpin! #ericit i emo(ionat-
6 Nu mai are mult i iese, 3ise el, conduc$ndu'i )n coli,!- Oul
se a#la pe mas! i se %edeau cr!p!turi peste tot- Ce%a se mica )n
interior i se au3eau cioc!neli repetate- 8e ae3ar! cu to(ii )n .urul
mesei, pri%ind oul cu r!su#larea t!iat!-
Deodat!, se au3i o 3+$rietur! i oul cr!p! )n dou!- 2uiul de
dra+on pic! pe mas!- Nu se putea spune c! era #oarte dr!+!la, ,a
din contr!- Ar!ta ca o um,rel! nea+r!, i#onat! i ud!-
A%ea nite aripi mult prea mari, )n compara(ie cu corpul
sl!,!no+, un ,ot lun+, cu n!ri lar+i, un )nceput de coarne i oci
portocalii-
Creatura str!nut!- C$te%a sc$ntei ieir! prin n!rile lui-
6 =ede(i c$t e de #rumos4 murmur! <a+rid i )ntinse m$na i
m$n+$ie puiul de dra+on pe cap, iar acesta se repe3i imediat s!'i
su+! de+etul, de3%elindu'i col(ii )n cretere- O, ce scump e, tie
de.a cine e--- m!mica lui&
6 <a+rid, stri+! <ermione, )n c$t timp crete un dra+on Creast!
Nor%e+ian!4
<a+rid se pre+!tea s! r!spund!, c$nd se #!cu deodat! li%id la #a(!
i se duse la +eam-
6 Ce s'a )nt$mplat4&
6 Cine%a se uita prin cr!p!tura draperiillor, 3ise <a+rid- Era un
puti, iar acum #u+e spre coal! s! le spun! tuturor&
<arry se repe3i la u! i pri%i dup! intrus- Ciar i de la distan(a
aia, putea s! spun! cu certitudine cine era indi%idul-
Draco %!3use puiul de dra+on&
I
8!pt!m$na urm!toare, cu mult dup! ce toat! lumea se culcase,
<arry i <ermione st!teau de %or,! )n camera de 3i- Ceasul ,!tu
mie3ul nop(ii, c$nd +aura din ta,lou se descise ,rusc- :i t!cu
apari(ia Ron, lu$ndu'i de pe umeri pelerina lui <arry- 1usese la
<a+rid, ca s!'l a.ute s! r!neasc! dra+onul- 7icul Nor,ert m$nca de
acum oareci mor(i-
6 7'a mucat& 3ise el i le ar!t! mar+inea palmei, care era
,anda.at! cu o ,atist!, plin! de s$n+e, acum- N'o s! mai pot (ine
pana de scris toat! s!pt!m$na- Crede(i'm!, dra+onul este cel mai
ori,il animal, pe care l'am %!3ut %reodat!, dar, dac! %e3i cum se
poart! <a+rid cu el, ai 3ice c! e un iepura pl!p$nd i pu#os- A 3is c!
m'a mucat, #iindc! l'am speriat, iar c$nd am plecat )i c$nta un
c$ntec de lea+!n-
8e au3i un cioc!nit la #ereastr!-
6 E <edFi+& 3ise <arry i )i d!du drumul )n!untru- Aduce
r!spunsul de la Carlie&
Cei trei se ae3ar! cap l$n+! cap, ca s! poat! citi )n acelai timp
scrisoarea9
Dra+! Ron,
Ce mai #aci4 7ul(umesc pentru scrisoare, m'a ,ucura #oarte
tare s! iau aici, la mine, puiul de dra+on Creast! Nor%e+ian!- Cel
mai ,ine ar #i s! mi'l trimite(i cu nite prieteni care %in s! m!
%i3ite3e s!pt!m$na %iitoare- 2ro,lema e c! nu tre,uie s! #ie %!3u(i c!
transport! ce%a ile+al, iar dra+onul este ce%a ile+al-
2ute(i s!'l aduce(i %oi pe Nor,ert p$n! la Turnul :nalt, s$m,!t!,
la mie3ul nop(ii4 =! )nt$lni(i cu ei i aa )l pot lua c$t e )ntuneric i
nu'i %ede nimeni-
D!'mi de tire, c$t mai cur$nd posi,il-
Cu dra+oste, Carlie
8e uitar! unul la altul-
6 Am pelerina, 3ise <arry, nu cred c! o s! #ie aa de +reu- Cred
c! pelerina este destul de lar+! s! acopere doi dintre noi i pe
Nor,ert-
1aptul c! to(i trei #ur! de acord, #!r! nici un #el de alte proteste,
demonstra c$t de ap!s!toare #usese ultima s!pt!m$n!- Erau de acord
cu orice, numai s! scape de Nor,ert--- i de Draco-
I
Ap!ru, totui, o pro,lem!- :n diminea(a urm!toare, m$na lui Ron
se um#lase i era de dou! ori mai mare ca de o,icei- Nu tia dac! era
prudent s! mear+! la 7adam 2om#rey--- Dac! recunotea o
muc!tur! de dra+on4 2e dup!'amia3!, nu mai a%u ce #ace, )ns!-
Rana c!p!tase o culoare nepl!cut!, %er3ui )ncis- Dac! Nor,ert a%ea
col(ii otr!%i(i4&
2e sear!, <arry i <ermione se duser! )n aripa unde se a#la
spitalul i )l +!sir! pe Ron la pat, )ntr'o stare .alnic!-
6 ;i nu e numai m$na, dei o simt ca i cum ar #i +ata s!'mi
cad! din clip! )n clip!, se pl$nse Ron- Draco i'a 3is lui 7adam
2om#rey c! tre,uie s! )mprumute o carte de la mine, numai ca s!'mi
poat! r$de )n nas& 7'a amenin(at c! o s!'i spun! despre ce este
%or,a, de #apt& Eu i'am spus c! m'a mucat un c$ine, dar nu sunt
si+ur c! m'a cre3ut- Nu tre,uia s!'l #i ,!tut la meciul de =$.ta(,
acum se r!3,un!&
<arry i <ermione #!cur! tot posi,ilul s!'l calme3e pe Ron-
6 8e %a termina totul s$m,!t!, la mie3ul nop(ii, )i 3ise
<ermione, dar asta nu'l liniti prea tare pe Ron- Din contr!, se ridic!
)n capul oaselor i dr!cui9
6 8$m,!t!, la mie3ul nop(ii, pe dracuG& O, nu& 7i'am amintit
c! scrisoarea c!tre Carlie era )n cartea pe care i'am dat'o lui Draco-
O s! tie c! ducem puiul de dra+on acolo& N'a%em cum s! sc!p!m
de Nor,ert&
<arry i <ermione nu mai apucar! s! 3ic! nimic- Intr! 7adam
2om#rey, care )i trimise acas! pe ei, iar pe Ron, la culcare-
I
6 E prea t$r3iu s! mai scim,!m planul acum, 3ise <arry- Nu
a%em timp s! mai trimitem alt! ,u#ni(! la Carlie i pro,a,il c! e
ultima ans! ca s! sc!p!m de Nor,ert- Tre,uie s! risc!m& Oricum,
a%em pelerina, despre care Draco nu tie nimic-
C$nd se duser! s!'l anun(e pe <a+rid, )l +!sir! pe Col(, o+arul lui
<a+rid, )n #a(a uii, cu coada ,anda.at!- <a+rid descise doar
#ereastra i le spuse9
6 Nu %! las )n!untru, Nor,ert este cam ner%os- Nu %!
)n+ri.ora(i, de mine ascult!&
C$nd )i spuser! de scrisoarea lui Carlie, ocii lui <a+rid se
umplur! de lacrimi, dei lacrimile puteau #i urmarea #aptului c!
Nor,ert tocmai )l mucase de picior-
6 Aaa& Ei, nu'i nimic, mi'a prins numai ci3ma& 8e .oac!, doar
e copila i el&
?Copilaul@ tro3ni cu coada de pere(i, #!c$nd +eamurile s!
3!n+!ne- <arry i <ermione se duser! la castel, a%$nd sentimentul c!
s$m,!t! nu era destul de cur$nd&
I
8'ar #i )ntristat #oarte mult, %!3$nd c$t su#erea <a+rid c! tre,uie
s! se despart! de puiul de dra+on, dac! n'ar #i #ost at$t de )n+ri.ora(i-
Era o noapte )ntunecoas!, ciar i luna era ascuns! de nori- =eniser!
cu )nt$r3iere la <a+rid, dar tre,uiser! s! atepte p$n! plecase 2ee%es
din #a(a uii de la intrare, unde .uca tenis la perete-
<a+rid )l pre+!tise pe Nor,ert, care era #rumos )mpacetat i pus
)ntr'un co mare-
6 I'am pus o mul(ime de oareci pentru drum i nite coniac, le
spuse <a+rid, cam ,osum#lat- ;i i'am pus i ursule(ul, dac! i se #ace
ur$t-
Din co r!3,!teau nite sunete, care )l #!cur! pe <arry s! se
+$ndeasc! dac! ursule(ul mai a%ea capul pe umeri---
6 La re%edere, Nor,ert, suspin! <a+rid, )n timp ce <arry
a3%$rli pelerina peste co i intr! i el, )mpreun! cu <ermione, su,
co- 2a, mami n'o s! te uite niciodat!&
Cum de au reuit s! duc! p$n! la castel coul, n'au putut s!
spun! niciodat!- Lim,ile ceasului se apropiau de ora JN noaptea, pe
c$nd ei de'a,ia urcau sc!rile de marmur! de la intrare- Urcar! un
r$nd de sc!ri, apoi altul, nici ciar scurt!turile tiute de <arry nu'i
a.utar! prea mult-
6 Aproape am a.uns, opti <arry, +$#$ind, c$nd a.unser! pe
coridorul de su, turn-
Deodat!, au3ir! un 3+omot )n #a(a lor, care )i sperie at$t de tare,
c! erau s! dea drumul la co- Uit$nd c! erau in%i3i,ili, se retraser! )n
um,r!, tr!+$nd cu ociul la dou! um,re care st!teau de %or,! la
c$(i%a pai de ei- Lic!ri o lumin!-
Era pro#esoara 7c*ona+all, )n alat i cu p!rul prins )ntr'o plas!
pentru noapte, care )l (inea de'o urece pe Draco-
6 Eti pedepsit& urla ea- Iar =iperinii pierd dou!3eci puncte, din
cau3a ta& 8! oin!reti prin castel, la mie3ul nop(ii--- Ce neo,r!3are&
6 Doamn! pro#esoar!, dar %reau s! %! spun c! %ine <arry
2otter--- cu un dra+on---
6 Ce aiureli& Numai minciuni& De unde ai mai scos'o i pe'asta,
Draco4 Imediat mer+em la pro#esorul 2lesneal!, s! %edem ce 3ice i
el&
8! urce scara )n+ust! i spiralat! li se p!ru acum #loare la urece-
A,ia c$nd ieir! pe terasa turnului, )ndr!3nir! s!'i scoat! pelerina,
put$nd respira acum )n %oie- <ermione cicoti9
6 Draco, pedepsit& :mi %ine s! c$nt de ,ucurie&
6 7ai ,ine nu& o a%erti3! <arry-
R$3$nd pe seama lui Draco, ateptar!- Nor,ert se tot #oia )n
coul lui- Dup! 3ece minute, patru m!turi ateri3ar! pe teras!-
Erau prietenii lui Carlie, %eseli i dr!+u(i- Le ar!tar! cum s!'l
prind! pe Nor,ert, cu nite curele, de m!turile lor- =eri#icar! i ei
dac! Nor,ert era )n si+uran(!, apoi )i str$nser! m$inile i )i luar! la
re%edere-
:n s#$rit, Nor,ert pleca--- Acum--- A plecat&
8e strecurar! )napoi, pe scara )n spiral!, cu m$inile uoare, acum,
c! sc!paser! de Nor,ert- Nu tu dra+on, Draco consemnat, ce'ar #i
putut s! le tul,ure #ericirea4
Dar r!spunsul se a#la la piciorul sc!rilor- 2e c$nd p!eau pe
coridor, se i%i din um,r! #a(a lui 1ilc-
6 7!i, m!i, r$n.i el, daG tiu c! am )ncurcat'o, nu4 <arry i
<ermione l!saser! pelerina pe teras!&---
Capitolul T=
2DUREA INTER>I8
Lucrurile st!teau cum nu se putea mai prost- 1ilc )i lu! i'i duse
la pro#esoara 7c*ona+all, la eta.ul )nt$i- 8t!teau i ateptau, #!r! s!
scoat! nici un cu%$nt- <ermione tremura din tot trupul- 8cu3e,
ali,iuri, po%eti #antasma+orice aler+au unele dup! altele )n capul lui
<arry, unele mai pu(in credi,ile ca altele- Nu %edea cum mai puteau
s! ias! din )ncurc!tur! de data asta- Erau )ncol(i(i- Cum de putuser!
s! #ie aa de neaten(i i s! lase pelerina pe teras!4 Nu e5ista nici o
scu3!, pe care pro#esoara 7c*ona+all s! o poat! accepta, nici o
e5plica(ie c! ,$ntuiau pe culoare, )n plin! noapte, ca s! nu mai
%or,im de #aptul c! accesul )n turn era permis numai la orele de
astronomie- Dac! )l mai puneau la socoteal! i pe Nor,ert i 2elerina
1ermecat!, puteau #oarte ,ine s!'i #ac! ,a+a.ele-
Dac! <arry se +$ndise c! lucrurile nu puteau #i mai rele, ei ,ine,
se )nelase& 2ro#esoara 7c*ona+all %enea cu Ne%ille, care de cum )i
%!3u )ncepu s! stri+e9
6 <arry, unde ai #ost4& Am %rut s! te pre%in c! Draco ne'a spus
c! ai un dra---
<arry )i #!cu semn lui Ne%ille s!'i (in! +ura, dar pro#esoara
7c*ona+all )l %!3u- 2!rea c! scoate #l!c!ri pe +ur!, mai ce%a ca
Nor,ert, c$nd t!,!r) asupra celor trei-
6 Nu mi'a #i putut )ncipui asta despre niciunul dintre %oi&
i3,ucni ea- 2ro#esorul 1ilc mi'a spus c! era(i )n turnul de
astronomie- E ora unu noaptea& Ce e5plica(ie a%e(i4
Era prima oar! c$nd <ermione nu tia ce s! r!spund! la
)ntre,area unui pro#esor- 8t!tea nemicat!, ca o statuie, cu ocii la
%$r#urile panto#ilor-
6 Cred c! tiu ce s'a )nt$mplat, continu! 7c*ona+all- Nu
tre,uie s! #ii un +eniu ca s!'(i dai seama- 2ro,a,il c! i'a(i %$ndut
cine tie ce +o+oi lui Draco, s! cread! c! a%e(i un dra+on, numai ca
s!'l (ine(i trea3 p$n! la ora asta i s!'l #ace(i de r$s& L'am prins i pe
el, s! ti(i& Acum, pro,a,il c! %! amu3a(i c! Ne%ille a #ost at$t de
nai%, )nc$t s! cread! i el&
<arry )i c!ut! pri%irea lui Ne%ille, pentru a'l asi+ura c! nu era
ade%!rat, #iindc! acesta ar!ta c$t se poate de .i+nit- Bietul Ne%ille,
dra+ul de el, c$t a )nsemnat pentru el s! r!t!ceasc! pe culoare, la ora
aia, ca s!'l +!seasc! i s!'l pun! )n +ard!&
6 8unt de3am!+it!& 3ise pro#esoara 7c*ona+all- 2atru studen(i,
)n aceeai noapte, pe culoarele castelului& N'am mai pomenit aa
ce%a p$n! acum& ;i dumneata, domnioar! *ran+er, credeam c! ai
mai mult! minte i mai mult ,un sim(& C$t despre dumneata,
domnule 2otter, am cre3ut c! #aptul c! #aci parte dintre Cercetai
)nseamn! mult mai mult- 8unte(i consemna(i to(i trei& Da, i
dumneata, domnule 2oponea(!, nimic nu'(i d! dreptul s! um,li pe
culoarele castelului, noaptea, mai ales )n 3ilele astea, c$nd e at$t de
periculos& Iar Cercetaii %or pierde cinci3eci de puncte&
6 Cinci3eci4 #!cu <arry-
Asta )nsemna c! pierdeau conducerea, c$ti+at! at$t de #rumos,
)n urma meciului de =$.ta(---
6 Cinci3eci de puncte #iecare& stri+! pro#esoara 7c*ona+all,
respir$nd din +reu, pe nasul ei lun+ i ascu(it&
6 Doamn! pro#esoar!, %! ru+!m---
6 Nu pute(i s!---
6 2otter, nu'mi spune mie ce pot i ce nu pot s! #ac& Acum, la
culcare& Nicic$nd nu mi'au adus Cercetaii o mai mare ruine&
O sut! cinci3eci de puncte pierdute, )ntr'o sin+ur! noapte& Asta )i
aducea pe ultimul loc- Cercetaii pierduser! orice ans! de a c$ti+a
Cupa Caselor- <arry sim(i un imens +ol )n stomac- Oare, cum a%eau
s! tear+! aceast! ruine4 8e %a )nt$mpla %reodat!4
<arry nu )ncise un sin+ur oci toat! noaptea- :l au3i pe Ne%ille
suspin$nd al!turi, ore )n ir, #!r! oprire- Nu +!sea nici un cu%$nt de
consolare- ;tia prea ,ine c! i Ne%ille atepta cu +roa3! sosirea
3orilor- Ce se %a )nt$mpla c$nd %or a#la i ceilal(i cole+i ce #!cuser!4
La )nceput, cei care treceau pe l$n+! ta,ela care anun(a puncta.ul
cre3ur! c! tre,uie s! #ie %reo +reeal!- Cum s! piard! aa, deodat!, o
sut! cinci3eci de puncte #a(! de 3iua precedent!4 Dar imediat %estea
se r!sp$ndi ca #ul+erul- <arry 2otter, #aimosul <arry 2otter, eroul
meciului de =$.ta( pierduse acele puncte, )mpreun! cu al(i doi
ne%olnici din anul )nt$i&
De unde #usese unul dintre cei mai admira(i i iu,i(i din coal!,
<arry a.unse unul dintre cei mai detesta(i- Ciar i Oci'de';oim i
Astropu#ii )l urau, #iindc! toat! lumea ar #i %rut s!'i %ad! pe =iperini
detrona(i din #runtea clasamentului- 2este tot, pe unde mer+ea, to(i )l
ar!tau cu de+etul i nici m!car nu se o,oseau s! co,oare %ocea, c$nd
)l insultau )n #el i cip- =iperinii, )n scim,, )l aplaudau i'l
o%a(ionau, c$nd trecea pe l$n+! ei-
Numai Ron nu )l p!r!si i'i lu! ap!rarea-
6 Or s! uite repede, te asi+ur eu, )ncerca el s!'l console3e pe
<arry- 1red i *eor+e au pierdut o mul(ime de puncte de c$nd sunt
aici i, totui, cole+ii )i iu,esc&
6 Dar au pierdut o sut! cinci3eci de puncte dintr'o dat!4 )ntre,a
<arry, ne+ru de sup!rare-
6 Ei, nu ciar--- admise Ron-
Era cam t$r3iu pentru ast#el de an+a.amente, dar <arry se .ur! s!
nu se mai ,a+e )n lucruri care nu'l pri%esc- 2!(ise toate astea, numai
#iindc! )i ,!+ase nasul peste tot- :i era at$t de ruine, )nc$t se duse la
Baston i se o#eri s!'i dea demisia-
6 Demisia4 r!cni Baston- ;i la ce ,un, m! ro+4 Cum s! mai
recuper!m din puncte, dac! nu c$ti+!m la =$.ta(4
Dar ciar i acest .oc )i pierduse orice #armec pentru <arry-
Restul ecipei nu'i adresa nici un cu%$nt )n timpul antrenamentelor,
iar dac! erau ne%oi(i s! %or,easc! despre el )i spuneau ?c!ut!torul@-
<ermione i Ne%ille su#ereau i ei- Nu erau ciar at$t de
pri+oni(i ca <arry, #iindc! nu erau #aimoi ca el, dar nici cu ei nu
%or,ea nimeni- <ermione renun(! s! )ncerce mereu s! ias! )n
e%iden(! i st!tea cu capul plecat, muncind )n t!cere-
<arry era aproape #ericit c! se apropiau e5amenele- :n%!(atul,
recapitul!rile, )l #!ceau s! mai uite de neca3uri- El, Ron i <ermione
se i3olaser! i )n%!(au p$n! t$r3iu )n noapte, memor$nd in+redientele
celor mai complicate po(iuni, )n%!($nd pe dina#ar! #el de #el de
#armece i %r!.i, memor$nd datele marilor descoperiri )n ma+ie i ale
Re%oltei 8piriduilor-
Apoi, c$nd mai era doar o s!pt!m$n! p$n! la e5amene,
.ur!m$ntul pe care i'l #!cuse <arry, de a nu se mai amesteca )n
tre,uri care nu'l pri%eau, #u pus la +rea )ncercare- :ntr'o dup!'
amia3!, )n timp ce se )ntorcea sin+ur de la ,i,liotec!, au3i nite
oapte, care %enea dintr'o clas! din apropiere- Recunoscu %ocea lui
Ouirrell-
6 Nu, nu i nu& Te ro+---
2!rea c! se roa+! de cine%a care )l amenin(a- <arry nu re3ist!
ispitei i se apropie de u!-
6 Bine, ,ine, e'n re+ul!, )l au3i el pe Ouirrell 3ic$nd-
;i imediat, Ouirrell iei +lon( din clas!, )ndrept$ndu'i tur,anul-
Era palid la #a(! i p!rea +ata s! i3,ucneasc! )n lacrimi- Cur$nd,
d!du col(ul i <arry nu'l mai %!3u- De #apt, a%ea impresia c!
pro#esorul Ouirrell nici m!car nu'l o,ser%ase- Atept!, p$n! ce paii
lui Ouirrell se pierdur! cu totul i arunc! o pri%ire )n clas!- Era
+oal!, dar la cel!lalt cap!t se %edea o u!, dat! de perete- Tocmai se
)ndrepta spre ea, c$nd )i aminti .ur!m$ntul pe care i'l #!cuse-
;i, la urma urmelor, ar #i pariat pe dou!spre3ece 2ietre 1ilo3o#ale
c! cel care tocmai p!r!sise clasa era 2lesneal!, iar, din cele au3ite, )n
cur$nd a%ea s!'l %ad! pe 2lesneal! s!rind %ioi c$te dou! trepte,
#iindc! se pare c! pro#esorul Ouirrell cedase-
<arry se )ntoarse )n ,i,liotec!, unde <ermione )l asculta pe Ron
la astronomie, i le spuse ce au3ise-
6 A reuit, nesu#eritul de 2lesneal!& i3,ucni Ron, cu ciud!-
Dac! i'a spus Ouirrell cum s! des#ac! %ra.a---
6 Da, dar mai e i 1lu##y, opti <ermione-
6 2oate c! 2lesneal! a descoperit cum s! treac! de el, #!r! s! #ie
ne%oie s!'l mai )ntre,e pe <a+rid, 3ise Ron, arunc$nd o pri%ire la
miile de c!r(i care )i )ncon.urau- 2arie3 c! printre c!r(ile astea tre,uie
s! #ie una care s! te )n%e(e cum s! #ente3i un c$ine cu trei capete- Ce
#acem, <arry4
O lumini(! sclipi )n ocii lui Ron, la perspecti%a unei noi
a%enturi, dar <ermione r!spunse, )nainte ca <arry s! apuce s! 3ic!
ce%a9
6 8! mer+em la pro#esorul Al,us Dum,ledore& Asta tre,uia s!
#acem de la )nceput& Dac! )ncerc!m ce%a, de capul nostru, i ne
prind, sunt si+ur! c! ne e5matriculea3!-
6 Dar nu a%em nici o do%ad!, protest! <arry- Ouirrell e prea
speriat, ca s! ne sus(in!- 2lesneal! o s! se .ure c! a,ar n'are cum a
intrat monstrul, de <aloFeen, i c! el se a#la departe de eta.ul trei, )n
acel moment- 2e cine cre3i c! o s! cread!4 2e el sau pe noi4 Nu e un
secret c! nu'l putem su#eri, iar Dum,ledore o s! cread! c! am
in%entat totul ca s! ne r!3,un!m pe 2lesneal!- 1ilc n'o s! ne a.ute,
dac! )i este %ia(a amenin(at!, i, oricum, el e prieten cu 2lesneal! i
se ,ucur! cu c$t sunt e5matricula(i mai mul(i studen(i- ;i mai e ce%a-
Nu uita(i c! noi n'ar tre,ui s! tim de 1lu##y i nici de 2iatra
1ilo3o#al!- Ne'ar lua ce%a timp s! e5plic!m totul-
<ermione p!ru con%ins!- Nu i Ron-
6 Ce'ar #i s! adulmec!m pu(in4---
6 Nu& 3ise <arry, scurt- 7'am lecuit de at$ta adulmecat- Trase
arta lui Aupiter spre el i )ncepu s! memore3e numele lunilor lui-
I
A doua 3i, diminea(a, la micul de.un, <arry, <ermione i Ne%ille
primir! c$te un ,ile(el9
=! %e(i isp!i pedeapsa disear!, la ora JJ- 2ro#esorul 1ilc %!
ateapt! )n olul de la intrare-
2ro#esoara 7c*ona+all
<arry uitase c! mai a%eau de isp!it i o pedeaps!, )n a#ar! de
punctele pe care le pierduser! pentru Cercetai- 8e ateptase ca
<ermione s! se pl$n+! c! pierde o noapte de recapitulare, dar ea nu
scoase un cu%$nt- ;i ea, ca i <arry, sim(eau c! meritau tot ceea ce li
se )nt$mpla-
La ora JJ noaptea, )i luar! la re%edere de la Ron, )n camera de
3i, i pornir! spre olul de la intrare, )mpreun! cu Ne%ille- Aici, )i
atepta de.a 1ilc--- cu Draco- Uitaser! c! i el era pedepsit-
6 Urma(i'm!, le porunci 1ilc-
Aprinse un #elinar i )i scoase a#ar! din castel-
6 2arie3 c! de acum )ncolo o s! %! +$ndi(i de dou! ori )nainte
de a c!lca %reo re+ul!, r$n.i el- O, da& Dup! p!rerea mea, munca
+rea i durerea sunt cei mai ,uni pro#esori& 2!cat c! nu se mai aplic!
pedepsele de odinioar!--- 8! #i(i at$rna(i c$te%a 3ile de )nceieturi,
tocmai de ta%an--- :nc! mai am lan(urile )n ,iroul meu, le (in )n
per#ect! stare, dac! mai am ne%oie %reodat! de ele4 *ata, s!
mer+em, i s! nu cum%a s! %! treac! prin cap s! #u+i(i, c! %a #i %ai
i'amar de %oi&
7!r!luiau pe p!m$ntul )ntunecat- Ne%ille )i tr!+ea nasul )n
continuu- <arry se tot +$ndea care le %a #i pedeapsa- Tre,uia s! #ie
ce%a +roa3nic, alt#el 1ilc n'ar r$n.i at$t de satis#!cut-
Era lun! plin!, dar norii o acopereau adesea, l!s$ndu'i )n ,e3n!-
:n dep!rtare, se %edeau luminile de la coli,a lui <a+rid- 8e au3i un
stri+!t, care p!rea c! %ine de departe-
6 Tu eti, 1ilc4 <ai, +r!,ete'te odat!, %reau s! )ncepem&
Inima lui <arry tres!ri- Dac! tre,uia s!'i pun! la munc!-
<a+rid, n'a%ea cum s! #ie at$t de r!u- 2ro,a,il c! uurarea, pe
care o sim(i, se citi clar pe #a(a lui, #iindc! 1ilc 3ise9
6 2resupun c! )(i )ncipui c! %a #i #loare la urece, nu'i aa4 Ei
,ine, mai +$ndete'te o dat!, ,!iete, mer+em )n 2!durea Inter3is! i
m! )ndoiesc c! %reunul dintre %oi o s! mai ias! )ntre+ de acolo&
La aceste cu%inte, Ne%ille scoase un %aiet, iar Draco aproape c!
)n(epeni )n loc-
6 :n 2!durea Inter3is!4 repet! el i nu i se mai p!ru de .oac!-
Nu putem mer+e noaptea acolo, sunt tot #elul de +ro3!%ii--- %$rcolaci,
am au3it---
Ne%ille se apuc! de m$neca lui <arry i )n+i(i cu +reu-
6 Da, acum )(i #aci +ri.i4 Tre,uia s! %! #i +$ndit )nainte de a
intra )n ,ucluc, spuse 1ilc-
<a+rid iei din )ntuneric i se )ndrept! spre ei, cu Col( la picior-
C!ra un arc +reu, pe um!r, iar )n .urul pieptului, a%ea )nirate o
mul(ime de s!+e(i-
6 Era i timpul& =! atept de .um!tate de or!- <arry, <ermione,
%! sim(i(i ,ine4
6 N'ar tre,ui s! #ii aa prietenos cu ei, <a+rid, la urma urmelor,
sunt pedepsi(i, )l cert! 1ilc-
6 De'aia a(i )nt$r3iat4 Le'ai (inut predici pe drum4 se )ncrunt!
<a+rid la 1ilc- Nu e trea,a ta s! #aci asta& *ata- sarcina ta s'a
)nceiat- De aici )ncolo, m! ocup eu de ei&
6 Bine, %in s!'i iau )n 3ori- Ce mai r!m$ne din ei, %reau s!
spun, ad!u+! 1ilc, r!ut!cios i se )ntorse i porni spre castel, cu
#elinarul lic!rind )n )ntuneric-
Draco se )ntoarse spre <a+rid-
6 Eu nu intru )n p!durea asta& 3ise el i <arry #u )nc$ntat s!
descopere panic! )n %ocea dumanului s!u-
6 Ba o s! intri, dac! %rei s! mai r!m$i la <o+Farts, spuse
<a+rid, se%er- Ai #!cut ce%a r!u i tre,uie s! pl!teti&
6 Dar astea sunt tre,uri de ser%itori, nu de studen(i- Am cre3ut
c! o s! scriu de o mie de ori ?Nu mai #ac@ sau mai tiu eu ce- Dac!
tata ar ti c! #ac asta, ar---
6 8pune'i tat!lui t!u c! aa e la <o+Farts, m$r$i <a+rid- 8!
scrii de o mie de ori--- au3i& ;i la ce ,un, m! ro+4 O s! #ace(i ce%a
#olositor sau o s! p!r!si(i coala& Dac! te +$ndeti la tat!l t!u i nu la
#aptul c! %ei #i e5matriculat, atunci, du'te la castel i )ncepe s!'(i #aci
%ali3a- <ai, du'te&
Draco nu se clinti din loc- 8e uit! #urios la <a+rid i apoi plec!
pri%irea-
6 Bine, atunci, 3ise <a+rid- Asculta(i'm! ,ine, #iindc! e #oarte
periculos ce a%em de #!cut )n noaptea asta i nu %reau ca cine%a s!
rite inutil- =eni(i cu mine aici&
:i conduse p$n! la mar+inea p!durii- Ridic! #elinarul i le ar!t! o
potec! )n+ust!, care erpuia printre copacii )ntuneca(i i dei- O ,ri3!
uoar! le #lutur! prin p!r, )n momentul )n care p!trunser! )n p!dure-
6 Uita(i acolo, le 3ise <a+rid- =ede(i pata aia ar+intie, de pe
p!m$nt4 E s$n+e de unicorn- E a doua oar!, s!pt!m$na asta, c$nd se
)nt$mpl! ca un unicorn s! #ie r!nit- 7iercurea trecut!, am +!sit unul
mort- Acum, tre,uie s! +!sim unicornul r!nit i s!'l sc!p!m de
cinuri pe ,ietul animal, dac! nu'l putem %indeca-
6 ;i dac! acel cine%a, care a r!nit unicornul, ne +!sete el pe
noi4 )ntre,! Draco, mort de #ric!-
6 Nu e5ist! nimic )n p!dure care ar putea s! te atace, at$ta timp
c$t eti cu mine i Col(, )l liniti <a+rid- ;i nu p!r!si(i poteca- Aa,
acum ne )mp!r(im )n dou! ta,ere i c!ut!m urme )n dou! direc(ii- E
s$n+e peste tot, pro,a,il c! se cinuie de noaptea trecut!, cel pu(in-
6 Eu %reau s! mer+ cu Col(& se repe3i Draco, sim(indu'se )n
si+uran(!, cu ocii la col(ii lui puternici-
6 Bine, dar ai +ri.!, e cam la, 3ise <a+rid- Eu, <arry i
<ermione o lu!m pe aici- Tu, Ne%ille i Col(, pe acolo- Dac! cine%a
d! de urma unicornului, trimite )n aer stelu(e %er3i- 8cote(i'%!
,a+etele i #ace(i o demonstra(ie, s! %!d dac! a(i )n(eles- Dac! se
i%ete %reun pericol, trimite(i stelu(e roii, )n(eles4 8! mer+em& 1i(i
aten(i i mult noroc&
2!durea era )ntunecat! i cu#undat! )n t!cere- 7ai merser! c$(i%a
metri )mpreun!, p$n! a.unser! la o ,i#urca(ie- <arry, <ermione i
<a+rid o luar! la st$n+a, Draco, Ne%ille i Col(, la dreapta-
7er+eau )n t!cere, cu ocii a(inti(i la p!m$nt, unde se %edeau din
loc )n loc pete ar+intii, )n lumina celor c$te%a ra3e de lun!, care
reueau s! se strecoare printre copacii dei-
<arry o,ser%! c! <a+rid era #oarte )n+ri.orat-
6 Dar nu s'ar #i putut ca unicornul s! #i #ost ucis sau r!nit de un
%$rcolac4 )ntre,! <arry-
6 =$rcolacul nu este su#icient de rapid, )i r!spunse <a+rid-
Unicornii sunt #oarte iu(i, sunt creaturi cu puteri ma+ice- N'am mai
pomenit p$n! acum %reun unicorn r!nit-
Trecur! pe l$n+! un ,utean, acoperit cu muci- <arry au3ea
susurul apei, tre,uia s! #i #ost %reun r$ule( prin apropiere- :nc! se
mai %edeau urme de s$n+e ar+intiu, la dreapta i la st$n+a potecii-
6 Te sim(i ,ine, <ermione4 opti <a+rid- Nu te )n+ri.ora, nu
poate #i aa departe, dac! e r!nit at$t de r!u, o s!'l--- Trece(i )n
spatele copacului&
<a+rid )i apuc! pe <arry i <ermione i )i )mpinse )n spatele
unui ste.ar #alnic- 8coase o s!+eat!, o potri%i )n arc i ridic! arcul,
+ata de tra+ere- To(i ascultau cu mare aten(ie- 8e au3ea ce%a, ca o
pelerin!, t$r$t! pe .os, printre copaci- <a+rid scrut! poteca
)ntunecat!, dar peste c$te%a clipe, 3+omotele disp!rur!-
6 ;tiam eu& E cine%a )n p!dure, cine%a care n'are ce c!uta aici&
3ise <a+rid-
6 Un %$rcolac4 su+er! <arry-
6 Nu, nu era nici %$rcolac, nici unicorn& 3ise <a+rid,
)ncrunt$ndu'se- Urma(i'm!, dar cu mare aten(ie, %! ro+-
:naintar! i mai )ncet, cu urecile ciulite, +ata s! prind! i cei
mai mic 3+omot- Deodat!, )n poieni(a din #a(a lor, ce%a se mic!- De
data asta, nu mai )nc!pea nici o )ndoial!&
6 Cine'i acolo4 )ntre,! <a+rid- Iei(i din um,r!& 8unt )narmat,
%! a%erti3e3&
:n poieni(! )i #!cu apari(ia cine%a--- 8! #i #ost om4 8au cal4 2$n!
la mi.loc era om, cu ,ar,a i p!rul rou, dar de la mi.loc )n .os era
cal, un cal puternic, cu coada roie- <arry i <ermione r!maser! cu
+urile c!scate-
6 O, tu erai Ronan4 3ise <a+rid, uurat- Ce mai #aci4 :naint! i
str$nse m$na centaurului-
6 Bun! seara, <a+rid, 3ise centaurul, cu o %oce trist!- A%eai de
+$nd s! tra+i )n mine4
6 Ce s! #ac, Ronan, tre,uie s! #iu #oarte atent, 3ise <a+rid,
m$n+$indu'i arcul- E cine%a r!u )n p!durea asta& Ei sunt <arry
2otter i <ermione *ran+er, studen(i la <o+Farts- Iar el e Ronan- E
centaur-
6 Am %!3ut asta, 3ise <ermione, cu +las pierit-
6 Bun! seara, 3ise Ronan- 8tuden(i, da4 ;i )n%!(a(i ce%a la
coala aia de ma+ie4
6 2!i---
6 Un pic, 3ise <ermione, timid-
6 Un pic- Ei, e i asta ce%a, o#t! Ronan i )i d!du capul pe
spate, uit$ndu'se la stele- Ce tare str!lucete 7arte, )n seara asta&
6 Da, #u de acord <a+rid- Ronan, )mi pare ,ine c! te'am
)nt$lnit- C!ut!m un unicorn r!nit, ai o,ser%at ce%a4
Ronan nu r!spunse imediat- 8e uita )n sus, #!r! s! clipeasc!, apoi
o#t! iar-
6 :ntotdeauna, inocen(ii cad %ictime, aa a #ost odat!, aa e i
acum-
6 Da, 3ise iar <a+rid- Dar ai %!3ut ce%a, Ronan, ce%a
neo,inuit4
6 7arte str!lucete #oarte tare )n seara asta, repet! Ronan, )n
timp ce <a+rid )l pri%ea ner!,d!tor- Neo,inuit de str!lucitor---
6 Da, dar, cum spuneam, pe aici, pe'aproape, n'ai o,ser%at ce%a
neo,inuit, ce%a straniu4
Din nou, Ronan am$n! r!spunsul9
6 Da, p!durea ascunde multe secrete---
O micare )n tu#iurile din apropiere )l #!cu pe <a+rid s! ridice
iar arcul, dar nu era dec$t alt centaur, cu p!r ne+ru- Era #oarte ,ine
#!cut, cu o )n#!(iare mai s!l,atic! ca Ronan-
6 8alut, Bane 3ise <a+rid- Ce #aci4
6 Bun! seara, <a+rid- 8unt ,ine, dar tu, ce mai #aci4
6 Bine, i eu& tocmai )l )ntre,am pe Ronan dac! n'a %!3ut ce%a
neo,inuit, un unicorn a #ost r!nit- Tu n'ai o,ser%at ce%a ieit din
comun4
Bane trecu l$n+! Ronan i ridic! ocii spre cer9
6 E neo,inuit de str!lucitor 7arte, )n seara asta---
6 Da, am mai au3it asta, 3ise <arry, moroc!nos- Ei ,ine, dac!
au3i(i sau %ede(i ce%a straniu, anun(a(i'ne, noi plec!m acum-
<arry i <ermione se luar! dup! <a+rid, cu ocii la centauri,
p$n! )i pierdur! din %edere-
6 Niciodat! nu po(i o,(ine un r!spuns clar din partea unui
centaur& i3,ucni <a+rid- Nu tiu altce%a, dec$t s! pri%easc! la stele,
nu'i interesea3! nimic din tot ce se a#l! la o distan(! mai mic! dec$t
Luna-
6 ;i sunt mul(i centauri )n p!dure4 )ntre,! <ermione-
6 O, nu, numai c$(i%a- Nu se amestec! mai cu nimeni, dar
)ntotdeauna pot scim,a o %or,! cu ei c$nd mi se #ace ur$t- Centaurii
tiu multe lucruri, dar nu prea le spun oricui---
6 Nu cre3i c! 3+omotul pe care l'am au3it mai )nainte era al
unui centaur4 )ntre,! <arry-
6' Nu prea suna a tropot de copite, nu4 Nu, nu cred- 2!rerea
mea este c! nu era 3+omot de centauri, n'am mai au3it ast#el de
3+omot p$n! acum, prin p!dure---
Continuar! s! )nainte3e printre copacii dei i )ntuneca(i- <arry
se tot uita ner%os peste um!r- A%ea sentimentul ciudat c! erau
urm!ri(i- Era #oarte #ericit c! <a+rid arcul lui enorm era cu ei-
Tocmai trecuser! de un cot al potecii, c$nd <ermione )l apuc! pe
<a+rid de ,ra(-
6 <a+rid, uite& 8telu(e roii& Ceilal(i au pro,leme&
6 =oi doi, atepta(i aici- 8ta(i pe potec!, %in imediat dup! %oi&
:l au3ir! stri%ind cren+u(ele su, paii lui uriai- :n cur$nd nu mai
r!3,!tu nici un 3+omot p$n! la ei i am$ndoi se pri%ir!, )n+ro3i(i- 8e
au3eau numai #run3ele #onind )n .urul lor-
6 Nu cred c! au p!(it ce%a, 3ise <ermione- Tu, ce 3ici4
6 Nu'mi pas! de Draco, dar dac! i se )nt$mpl! ce%a lui
Ne%ille--- Numai din %ina noastr!, se a#l! el )n p!durea asta---
7inutele se scur+eau cu +reu- :i ascu(iser! urecile la
ma5imum- Lui <arry i se p!rea c! percepe #iecare 3+omot al p!durii-
Au3ea cir #onirea celor mai mici r!murele- Ce se )nt$mpla4 Unde
erau ceilal(i4
:n s#$rit, se au3ir! trosnete i <a+rid )i #!cu apari(ia- :i luase cu
el i pe Draco i Ne%ille- Col( nu lipsea nici el- <a+rid tur,a de #urie-
Draco se strecurase )n spatele lui Ne%ille i )l speriase, ca s! se
distre3e pu(in- Ne%ille intrase )n panic! i sc!p!rase stelu(e roii-
6 Ar tre,ui s! ne consider!m norocoi dac! mai prindem pe
cine%a )n noaptea asta, cu tot t!m,!l!ul pe care l'a(i #!cut& Nu a%em
ce #ace, scim,!m +rupurile- <ermione i Ne%ille r!m$n cu mine, iar
tu, <arry, Col( i prostul !sta mer+e(i )mpreun!- :mi pare r!u, )i opti
<a+rid lui <arry, dar cred c! )i %a #i imposi,il s! te sperie pe tine-
Tre,uie s! ne termin!m trea,a, )n noaptea asta&
Aa c! <arry se a#und! )n p!dure, cu Draco i Col(- 7erser! cam
o .um!tate de or!, )naint$nd tot mai ad$nc )n p!dure, p$n! ce poteca
disp!ru cu totul, din cau3a copacilor tot mai dei- Erau urme ar+intii
pe trunciurile copacilor, ca i cum ,iata creatur! se t$r$se )n cinuri
+roa3nice p$n! aici- Uit$ndu'se printre ramurile )mpletite ale unui
unui ste.ar ,!tr$n, <arry %!3u o poieni(!-
6 Uite& 3ise el i )l opri cu m$na pe Draco-
2e p!m$nt se %edea ce%a de un al, str!lucitor- 8e mai apropiar!
pu(in-
Da, era un unicorn, dar era mort- <arry se )ntrist!- Nu %!3use
niciodat! ce%a at$t de #rumos- 2icioarele lui 3%elte erau r!sucite )ntr'
o po3i(ie ciudat!, aa cum se pr!,uise la p!m$nt, i s$n+ele ar+intiu
)mprocase toate #run3ele din .ur-
<arry mai )naint! un pas, c$nd, deodat!, un sunet )i )n+e(!
s$n+ele )n %ene- La mar+inea poieni(ei, se mic! un tu#i, iar din el
)i #!cu apari(ia o #i+ur!, acoperit! cu o +lu+!- <arry, Draco i Col(
st!teau nemica(i- Indi%idul cu +lu+! se apropie de unicorn, se aplec!
spre rana lui i )ncepu s!'i soar,! s$n+ele-
6 AAAAAAA<&
Teri,ilul stri+!t )i sc!pase lui Draco- ;i el i Col( se ascunser!
imediat- Indi%idul ridic! pri%irile i )l (intui pe <arry- De pe #runtea
lui picura s$n+e de unicorn- 8e ridic! )n picioare i se )ndrept! spre
<arry, care )nlemnise de #ric!-
Apoi, sim(i o +roa3! cumplit!, cum nu i se mai )nt$mplase
%reodat!, iar cicatricea de pe #runte p!ru s!'i ia #oc- Or,it pe
.um!tate, <arry se cl!tin! i se d!du c$(i%a pai )napoi- Au3i
3+omote de copite )n spatele lui, %enind )n +alop, i ce%a )i s!ri
)nainte, atac$ndu'l pe indi%idul cu +lu+!-
Durerea din cap era aa de mare, )nc$t <arry c!3u )n +enunci- :i
tre,ui un minut sau dou! ca s!'i re%in!- C$nd )i ridic! pri%irea,
indi%idul disp!ruse- Deasupra lui st!tea aplecat un centaur- Nu era
nici Ronan, nici Bane, acesta p!rea mai t$n!r i a%ea p!rul de un
,lond auriu-
6 Ai p!(it ce%a4 )ntre,! centaurul, ridic$ndu'l pe <arry-
6 Nu, n'am nimic, mul(umesc, 3ise <arry- Dar cine era ar!tarea
aia4
Centaurul nu r!spunse- A%ea ocii uimitor de al,atri, ca nite
sa#ire- 8e uit! cu aten(ie la <arry, mai ales la cicatricea de pe #runtea
lui, care se iritase i ieea mai mult )n e%iden(!-
6 Eti 2otter, 3ise centaurul- 7ai ,ine te'ai )ntoarce la <a+rid,
p!durea nu este un loc si+ur, mai ales pentru tine- 2o(i s! c!l!reti4
Ar #i mai simplu aa-
6 Numele meu este 1iren3e, 3ise centaurul i se l!s! c$t mai .os,
ca s! poat! <arry )nc!leca-
Din partea cealalt! a poieni(ei se au3ir! alte tropote- Erau Ronan
i Bane, care, dup! sudoarea de pe crupele lor, se %edea c! aler+aser!
ne)ntrerupt p$n! aici-
6 1iren3e, tun! Bane- Ce'i cu tine, n'ai pic de ruine4 E un om
pe spinarea ta4 Ce, eti tu, un cat$r am!r$t4
6 ;tii cine e ,!iatul !sta4 )l )ntre,! 1iren3e- E ,!iatul #amiliei
2otter- Cu c$t p!r!sete mai repede p!durea, cu at$t mai ,ine&
6 Ce tot spui tu, acolo, 1iren3e4 url! Bane- Ai uitat c! am .urat
s! nu ne r!3%r!tim )mpotri%a cerului4 N'am citit noi )n stele ce
urmea3! s! se )nt$mple4
Ronan ,!tu ner%os cu copita )n p!m$nt-
6 8unt si+ur c! 1iren3e nu a %rut s! #ac! dec$t ,ine, )i lu! el
ap!rarea-
Bane 3%$rli cu copitele din spate, )n#uriat-
6 8! #ac! ,ine& ;i ce ne pas! nou!4 Noi tre,uie s! a%em o
sin+ur! +ri.!, s! citim )n stele, nu s! aler+!m dup! oameni, prin
p!durea noastr!, ca nite m!+ari de r$nd&
1iren3e se ridic! ner%os pe picioarele din #a(!, )nc$t <arry tre,ui
s! se (in! de umerii centaurului, ca s! nu cad!-
6 Nu %e3i unicornul de acolo4 )l cert! 1iren3e pe Bane- Nu
)n(ele+i de ce a #ost ucis4 8au nu (i'au spus stelele i acest secret4 O
s! lupt )mpotri%a celor care stau la p$nd! )n p!durea asta, da, al!turi
de oameni, dac! o s! #ie ne%oie&
;i 1iren3e #!cu st$n+a )mpre.ur, cu <arry )n spate, l!s$ndu'i )n
urm! pe Bane i Ronan-
<arry nu )n(ele+ea despre ce era %or,a-
6 De ce era aa de sup!rat Bane4 )ntre,! <arry- ;i ce a #ost acea
ar!tare de care m'ai sal%at tu4
1iren3e )ncetini pu(in, )l s#!tui pe <arry s! aplece capul, ca s! nu
se lo%easc! de %reo ramur!, dar nu r!spunse nici acum la )ntre,area
lui <arry- Continuar! s! mear+! )n t!cere, printre copaci, #oarte mult
timp, )nc$t <arry #u con%ins c! 1iren3e nu a%ea de +$nd s!'i mai
adrese3e %reun cu%$nt- Tocmai treceau printr'o por(iune de p!dure
unde copacii se )ndesiser! #oarte tare, c$nd 1iren3e se opri i 3ise9
6 <arry, tu tii la ce #olosete s$n+ele de unicorn4
6 Nu, r!spunse <arry, uimit de aa o )ntre,are- Noi #olosim la
po(iuni numai cornul i p!rul din coada lui-
6 Asta #iindc! este monstruos s! uci3i un unicorn, continu!
1iren3e- Numai cine%a care nu are nimic de pierdut i imens de
c$ti+at ar #ace o ast#el de +ro3!%ie- 8$n+ele de unicorn te (ine )n
%ia(!, ciar dac! eti la un pas de moarte, dar tre,uie s! pl!teti un
pre( cumplit- 2entru c! ai ucis ce%a at$t de pur i #rumos, inocent i
lipsit de ap!rare, urmea3! s! duci o %ia(! ,lestemat!, din momentul
)n care s$n+ele de unicorn )(i atin+e ,u3ele- <arry )i a(intise
pri%irile pe cretetul lui 1iren3e, care de%enise ar+intiu, su, ra3ele
lunii-
6 Dar cine ar putea #i aa de disperat4 )ntre,! <arry- Dec$t s!
#ii ,lestemat pe %ia(!, mai ,ine moartea, nu'i aa4
6 Aa e, 3ise i centaurul, dar numai dac! tre,uie s! r!m$i )n
%ia(! p$n! ,ei altce%a, care )(i d! #or(! i putere deplin!, ce%a care )(i
con#er! nemurire& Domnule 2otter, tii ce se a#l! acum )n coal!, su,
stranic! pa3!4
6 Da, 2iatra 1ilo3o#al!& A, da--- Eli5irul %ie(ii& Dar cine---
6 Nu tii pe nimeni care a ateptat to(i aceti ani s! capete iar
puteri a,solute, care s'a a+!(at de %ia(!, atept$nd s! se r!3,une4
<arry )i sim(i inima ca )ntr'un clete- 2e deasupra #onetului
copacilor, )i %eni )n minte %ocea lui <a+rid i ce )i spusese el, c$nd
se )nt$lniser! prima oar!9 ?Unii cred c! ar #i murit, dar eu 3ic c! sunt
,ali%erne- Nu cred c! a%ea )n el ce%a omenesc, ca s! poat! s!
moar!@-
6 =rei s! spui c! era Cap'de---
6 <arry, <arry& Eti )ntre+4
Era <ermione, care aler+a spre ei, dea lun+ul potecii- <a+rid
+$#$ia )n urma ei-
6 N'am p!(it nimic, r!spunse <arry, netiind prea ,ine ce 3ice-
Unicornul e mort, <a+rid, e )n poieni(a din 3are-
6 Te las aici, )i spuse 1iren3e, )n timp ce <a+rid aler+a s!
e5amine3e unicornul- Eti )n si+uran(! acum-
<arry co,or) de pe spatele centaurului-
6 7ult noroc, <arry 2otter, mai 3ise centaurul- Uneori, ciar
centaurii au interpretat prost pre3icerile stelelor- 8per ca acesta s! #ie
unul dintre acele ca3uri-
8e )ntoarse i se a#und! )n desiul p!durii, l!s$ndu'l pe <arry,
tremur$nd din toate )nceieturile-
I
Ron adormise )n camera de 3i, tot atept$ndu'i pe ei s! se
)ntoarc!- Bodo+!nea ce%a despre =$.ta(, c$nd <arry )l scutur!
3dra%!n, ca s!'l tre3easc!- :n c$te%a secunde, era trea3 de'a ,inelea,
iar <arry se apuc! s! le po%esteasc!, lui i <ermionei, ce se
)nt$mplase )n p!dure-
<arry n'a%ea ast$mp!r, p!ea )n sus i )n .os, prin #a(a c!minului-
:nc! mai tremura-
6 2lesneal! %rea 2iatra pentru Cap'de'7ort--- care ateapt!,
ascuns )n p!dure--- ;i noi credeam c! 2lesneal! %rea s! se
)m,o+!(easc!---
6 8! nu'i mai spui numele ;tii'Tu'Cui, )l ru+! Ron,
)nsp!im$ntat c! ar putea #i au3i(i-
Dar <arry nu'l au3i, nu mai era atent-
6 1iren3e m'a sal%at, dar n'ar #i tre,uit s'o #ac!--- Bane era
#urios #oc pe el--- 8punea c! nu tre,uie s! te amesteci i s! scim,i
pre3icerile stelelor--- 2ro,a,il c! centaurii citiser! )n stele c! se %a
)ntoarce--- Cap'de'7ort& Bane crede c! 1iren3e tre,uia s!'l lase pe
Cap'de'7ort s! m! omoare, aa cum scrie )n stele---
6 Te ro+, nu'i mai pronun(a numele, opti Ron, )n+ro3it-
6 Deci, acum nu mai am de ateptat dec$t p$n! ce 2lesneal!
reuete s! #ure 2iatra 1ilo3o#al!, continu! <arry, )nne,unit, apoi,
Cap'de'7ort %a putea s! %in! dup! mine i s! m! omoare--- 8per ca
Bane s! #ie mul(umit---
<ermione era )n+ro3it!, dar tot mai +!si c$te%a cu%inte de
consolare9
6 <arry, toat! lumea tie c! sin+urul de care se teme ;tim'Noi'
Cine este Dum,ledore i at$ta timp c$t el este l$n+! tine, ;tim'Noi'
Cine nu %a )ndr!3ni s! se apropie de tine- Oricum, unde scrie c!
centaurii nu se mai pot )nela i ei4& Aa cum ne'a spus pro#esoara
7c*ona+all, arta pre3icerii este #oarte imprecis!-
:ncepea s! se lumine3e, c$nd terminar! ei de %or,it- 2lecar! s! se
culce, e5tenua(i, cu +$turile uscate- Dar surpri3ele nop(ii nu se
terminaser!-
C$nd trase p!tura, ca s! intre su, ea, %!3u pelerina lui #ermecat!
i un ,ile(el, pe care scria9 ?2entru orice e%entualitate&@
Capitolul T=I
2RIN U;A 8ECRET
:n to(i anii care urmar!, <arry nu +!si o e5plica(ie pentru #elul )n
care reuise s! ia toate e5amenele, c$nd, )n acele momente, atepta,
din clip! )n clip!, s! se descid! ua i Cap'de'7ort s! se repead!
asupra lui s!'l nimiceasc!-
Totui, 3ilele se t$rau una dup! alta i nu era nici o )ndoial! c!
1lu##y era la post, )n spatele uii 3!%or$te-
8e #!cuse e5trem de cald, mai ales )n clasele )n care d!deau ei
testele scrise- Li se d!duser! pene de scris noi, special pentru
e5amene, care #useser! %r!.ite cu un desc$ntec contra copiatului-
D!deau i pro,e practice- 2ro#esorul 1litFicD )i %eri#ica dac! tiu
dansul )n .urul ca3anului cu po(iuni, iar pro#esoara 7c*ona+all )i
pri%ea cu mare aten(ie cum trans#orm! un oarece )ntr'o ta,acer!-
Le d!dea puncte, )n #unc(ie de c$t de #rumos ar!ta ta,acera, dar le
sc!dea puncte, dac! a%ea un c$t de mic de#ect- 2lesneal! )i a+ita pe
to(i, c$nd )i sim(eau su#larea )n cea#!, at$t de )ndeaproape )i urm!rea,
)n timp ce ei se str!duiau s! #ac! po(iunea uit!rii-
<arry se str!duia s! #ac! totul c$t putea mai ,ine, )ncerc$nd s!
nu ia )n seam! 3%$cnirile din cap, care nu'l mai p!r!siser!, de c$nd
cu )nt$mpl!rile din p!dure- Ne%ille credea c! <arry era ner%os din
cau3a e5amenelor, c$nd )l %edea c! nu dormea noaptea, dar <arry
era tre3it, de #apt, de %ecile lui comaruri, numai c! acum erau i
mai )n#ior!toare, #iindc! )n ele ap!rea i acea creatur!, cu oci r!i, de
pe #runtea c!reia se scur+eau pic!turi de s$n+e de inoro+-
2oate #iindc! nu %!3user! ce %!3use <arry, poate #iindc! nu
a%eau cicatrice ar3!toare pe #runte, dar Ron i <ermione nu erau at$t
de )n+ri.ora(i c! 2iatra 1ilo3o#al! ar putea #i #urat!, aa cum era
<arry- Cap'de'7ort )i )n+ro3ea i pe ei, desi+ur, dar nu )i tortura )n
%isurile lor- Erau at$t de ocupa(i cu recapitul!rile, )nc$t nu mai a%eau
timp s! se +$ndeasc! la ce pune la cale 2lesneal! sau oricine
altcine%a-
Ultimul e5amen era la ?Istoria 7a+iei@- O or! de )ntre,!ri i
r!spunsuri, le+ate de %eci ma+icieni )naripa(i, care au in%entat
ceaune care amestecau sin+ure po(iunile, i a%eau s! #ie li,eri, li,eri
o s!pt!m$n! )ntrea+!, p$n! li se d!deau re3ultatele- C$nd sta#ia
pro#esorului Binns le spuse s! lase penele .os i s! r!suceasc!
sulurile de per+ament, <arry uit! de +ri.ile lui i se ,ucur!, al!turi de
ceilal(i-
6 A #ost mult mai uor, dec$t m! ateptam, remarc! <ermione,
)ndrept$ndu'se, al!turi de ceilal(i cole+i, spre curtea colii, sc!ldat!
)n ra3ele soarelui- Nici nu tre,uia s! mai )n%!( i despre Codul
=$rcolacilor din JULK, i nici despre re%olta lui El#ric cel Bun-
<ermionei )i pl!cea s! re%ad! ce scrisese la e5amene, dar de data
asta Ron declar! c! nu are ce#, aa c! plecar! s! se plim,e )nspre
lac, unde se ae3ar! su, un copac- *emenii Heasley i Lee Aordan
cinuiau un calmar +i+ant, +$dil$ndu'i tentaculele-
6 Am terminat cu )n%!(atul& suspin! Ron, #ericit- Nu mai #i aa
preocupat, <arry, mai a%em o s!pt!m$n! p$n! a#l!m c$t de prost am
#!cut, a%em tot timpul s! ne )ntrist!m atunci&
<arry )i #rec! #runtea-
6 Tare a %rea s! tiu ce )nseamn! asta, 3ise <arry- 7! doare
cicatricea- 8'a mai )nt$mplat i alt! dat!, dar nu ciar at$t de des-
6 Du'te la 7adam 2om#rey& )i su+er! <ermione-
6 Dar nu sunt ,olna%, 3ise <arry, cred c! e un a%ertisment---
pentru ce %a urma---
Ron nu se putea +$ndi la nimic, era prea cald-
6 Rela5ea3!'te, <arry, <ermione are dreptate, 2iatra 1ilo3o#al!
e )n si+uran(!, at$ta timp c$t Dum,ledore este prin apropiere-
Oricum, nimic nu ne'a dat de )n(eles c! 2lesneal! a +!sit mi.locul de
a trece de 1lu##y- Aproape c! i'a smuls piciorul, n'o s! mai )ncerce
aa cur$nd- ;i o s! a.un+! mai de+ra,! Ne%ille s! .oace =$.ta(, p$n!
s!'l tr!de3e <a+rid pe Dum,ledore-
<arry apro,! din cap, dar a%ea o stranie sen3a(ie c! uitase s!
#ac! ce%a, ce%a #oarte important- C$nd )ncerc! s! %or,easc! despre
acest lucru cu <ermione, ea )i 3ise9
6 E din cau3a stresului de la e5amene- 7'am tre3it )n mie3ul
nop(ii i am )nceput s!'mi r!s#oiesc noti(ele de la ?Trans#i+ur!ri@-
A,ia )ntr'un t$r3iu mi'am dat seama c! d!dusem e5amenul acela-
Dar <arry era #erm con%ins c! sentimentul de nesi+uran(! pe
care )l a%ea el nu era le+at de o,oseal!, )n nici un ca3- =!3u o ,u#ni(!
pe cerul senin i se +$ndi c! numai <a+rid )i trimisese lui mesa.e-
Da, ,unul i credinciosul <a+rid, care nu a%ea s!'l tr!de3e niciodat!
pe Dum,ledore--- era si+ur--- niciodat!--- Doar dac!---
<arry s!ri )n picioare-
6 Unde te duci4 se mir! Ron-
6 7'am +$ndit la ce%a, 3ise <arry, li%id- Tre,uie s! mer+em
acum la <a+rid---
6 De ce4 )ntre,! <ermione, str!duindu'se s! )n(elea+!-
6 Nu %i se pare ciudat c! <a+rid )i dorea at$t de mult un
dra+on i, ca din senin, apare un indi%id cu un ou de dra+on4 C$(i ar
)ndr!3ni s! poarte cu ei ce%a inter3is de le+ea %r!.itorilor4 ;i l'a +!sit
pe <a+rid--- ca din )nt$mplare--- Cum de nu m'am +$ndit la asta p$n!
acum4
6 Ce %rei s! spui4 )ntre,! Ron, dar <arry o 3,u+ise spre
p!dure-
<a+rid st!tea la soare, )n #a(a casei, i cur!(a ma3!re cu m$necile
i manetele de la pantaloni su#lecate-
6 8alut, )i )nt$mpin! el, 3$m,ind- A(i terminat e5amenele4 =re(i
ce%a de ,!ut4
6 Da, 3ise Ron, te ru+!m-
Dar <arry i'o t!ie ,rusc9
6 Nu, mul(umim, dar ne +r!,im- <a+rid, %reau s! te )ntre,
ce%a- 7ai (ii minte noaptea )n care l'ai c$ti+at pe Nor,ert4 Cum
ar!ta str!inul de la care l'ai c$ti+at4
6 Nu tiu, c! nu i'a scos +lu+a de pe cap, r!spunse <a+rid-
:i %!3u pe to(i trei r!m$n$nd aten(i i ridic$nd din spr$ncene-
6 Dar nu'i nimic ciudat aici, )ncerc! <a+rid s! le e5plice- =in
#el de #el de indi%i3i la c$rciuma din sat i nu e de mirare c! nu i'a
ridicat +lu+a, dac! era, cum%a, %reun tra#icant de ou! de dra+on---
<arry se ae3! pe .os, l$n+! castronul cu ma3!re-
6 ;i despre ce ai %or,it cu el, <a+rid4 Ai men(ionat cum%a ce%a
despre <o+Farts4
6 8'ar #i putut, admise <a+rid, )ncrunt$ndu'se, )n timp ce
)ncerca s!'i aduc! aminte- Da, m'a )ntre,at ce #ac i i'am spus c!
sunt pa3nic de %$n!toare--- 7'a mai )ntre,at ce #el de animale am )n
+ri.! i i'am spus--- ;i i'am mai spus c! mi'am dorit un dra+on, de
c$nd m! tiu- Apoi--- Nu'mi mai amintesc prea ,ine, c! m! tot
cinstea cu c$te o ,!utur!--- Da, mi'a mai spus c! are un ou de dra+on
i c! l'a putea c$ti+a la c!r(i, dac! %roiam--- Dar mai )nt$i %roia s!
#ie si+ur c! sunt )n stare s! am +ri.! de el, nu %roia s! )ncap! pe
m$inile oricui--- Aa c! i'am spus c!, )n compara(ie cu 1lu##y, un
dra+on e #loare la urece---
6 ;i--- p!rea interesat de 1lu##y4 )l mai iscodi <arry, )ncerc$nd
s! par! c$t mai linitit-
6 2!i, si+ur--- C$(i c$ini cu trei capete ai mai )nt$lnit p$n! la
<o+Farts4& Aa c! i'am spus c! puteai #ace ce %rei cu 1lu##y, dac!
tiai cum s!'l iei9 )i c$n(i ce%a i el adoarme imediat, ca un---
<a+rid se opri, )n+ro3it-
6 Nu tre,uia s!'i #i spus asta& Am uitat c! i'am spus& <ei, dar
unde pleca(i4
<arry, Ron i <ermione nu scoaser! o %or,! p$n! nu a.unser! )n
marele ol de la intrare, care p!rea moor$t i )ntunecat, )n
compara(ie cu %remea de a#ar!-
6 Tre,uie s! mer+em la Dum,ledore, ot!r) <arry- <a+rid s'a
sc!pat #a(! de un str!in, cum poate #i domolit 1lu##y, i acel
necunoscut cu +lu+!, nu putea #i dec$t Cap'de'7ort sau 2lesneal!&
N'a #ost +reu s!'i smul+! lui <a+rid in#orma(ia, dup! ce l'a )m,!tat
cri(!- 8per, numai, s! ne cread! Dum,ledore- 1iren3e ar putea s!
con#irme, dac! nu s'ar opune Bane- Unde este ,iroul lui4
2ri%ir! )n .ur, con#u3, sper$nd s! descopere un semn care s!'i
)ndrepte )n direc(ia corect!- Nu tiau unde )l pot +!si pe Dum,ledore
i nu au3iser! ca cine%a s! #i #ost cemat %reodat! la el-
6 Tre,uie s!--- :ncepu <arry, dar o %oce )l opri ,rusc-
6 Ce c!uta(i )n!untru4
Era pro#esoara 7c*ona+all, cu un teanc de c!r(i su, ,ra(-
6 =rem s! mer+em la domnul pro#esor Dum,ledore, r!spunse
<ermione, cu cura., spre marea mirare a lui Ron i <arry-
6 8! mer+e(i la domnul pro#esor Dum,ledore4 repet!
pro#esoara 7c*ona+all, ca i cum era si+ur! c! acolo se ascundea
ce%a suspect- ;i de ce, dac! nu sunt indiscret!4
<arry )n+i(i )n sec- ;i acum, ce a%eau de #!cut4
6 E secret, 3ise el, dar re+ret! imediat c! o #!cuse, #iindc! n!rile
pro#esoarei 7c*ona+all )ncepur! s! #ream!te-
6 2ro#esorul Dum,ledore a plecat acum 3ece minute, 3ise ea, cu
r!ceal!- O ,u#ni(! i'a adus un mesa. ur+ent de la 7inisterul 7a+iei
i a plecat de )ndat! la Londra-
6 A plecat4 )ntre,! <arry, )n+ri.orat- De.a4
6 2ro#esorul Dum,ledore e un mare ma+ician, <arry 2otter, i
are o +roa3! de lucruri de #!cut---
6 Dar este #oarte important---
6 Adic! ce ai tu de spus e mai important ca 7inisterul 7a+iei,
2otter4
6 Doamn! pro#esoar!, %! ro+, o implor! <arry, d$nd la o parte
orice #el de precau(ie, era %or,a de 2iatra 1ilo3o#al!---
La orice s'ar #i ateptat pro#esoara 7c*ona+all, dar la asta nu,
cu certitudine- C!r(ile )i sc!par! de su, ,ra( i ea nu se aplec! s! le
ridice-
6 Cum de ti(i despre ea4 )ntre,! 7c*ona+all-
6 Doamn! pro#esoar!, cred--- tiu c! 2les--- c! cine%a %rea s!
#ure 2iatra 1ilo3o#al!- Tre,uie s! %or,esc cu domnul pro#esor
Dum,ledore-
:l pri%i printre +ene, cu un amestec de surprindere i suspiciune-
6 2ro#esorul Dum,ledore %ine )napoi m$ine diminea(!, 3ise ea,
)n cele din urm!- Nu tiu cum a(i a#lat de ea, dar #i(i liniti(i, e la loc
si+ur, nimeni nu o poate #ura, este mult prea ,ine p!3it! i prote.at!-
6 Dar, doamn!---
6 2otter, tiu eu prea ,ine ce spun, 3ise ea, scurt, i se aplec! s!
ridice c!r(ile- 7ai ,ine %! duce(i a#ar! i %! ,ucura(i de soare-
Dar ei nu se duser!-
6 La noapte o s! se )nt$mple& 3ise <arry, dup! ce plec!
pro#esoara 7c*ona+all- La noapte, 2lesneal! o s! se strecoare prin
ua secret!- A +!sit tot ce c!uta i l'a )ndep!rtat i pe Dum,ledore- El
i'a trimis acea )ntiin(are, sunt si+ur& 7inistrul 7a+iei o s! ai,! o
surpri3! de 3ile mari, c$nd o s!'l %ad! pe Dum,ledore acolo---
6 Dar ce putem #ace noi ca s!---
<ermione se opri ,rusc- Ron i <arry se )ntoarser! pe c!lc$ie-
2lesneal! era acolo&
6 Bun! 3iua, 3ise el, mai ama,il ca de o,icei- To(i trei se
ol,ar! la el-
6 N'ar tre,ui s! sta(i aici, )ntr'o 3i at$t de #rumoas!, mai 3ise el,
cu un 3$m,et str$m,-
6 Tocmai %roiam s!--- :ncepu <arry, #!r! s! ai,! a,ar cum
a%ea s! continue-
6 Ar tre,ui s! #i(i mai aten(i, 3ise 2lesneal!- Dac! %'ar %edea
cine%a )n!untru pe un timp aa #rumos i'ar )ncipui c! pune(i ce%a
la cale, iar Cercetaii nu'i mai pot permite s! piard! i alte puncte,
nu'i aa4
<arry se )nroi la #a(!- 8e )ntoarser! s! ias! a#ar!, dar 2lesneal! )i
cem! )napoi-
6 Eine minte, 2otter, dac! te mai prind o sin+ur! noapte,
,$ntuind pe culoare, o s! am +ri.!, personal, s! #ii e5matriculat& La
re%edere&
;i se )ndrept! )n direc(ia cancelariei- A#ar!, pe treptele de piatr!,
<arry se )ntoarse spre ceilal(i-
6 Da, uita(i cum #acem, 3ise el, +r!,it- Unul dintre noi tre,uie
s!'l spione3e pe 2lesneal!- 8!'l atepte la ieirea din cancelarie i s!
se ia dup! el, dac! e ne%oie- <ermione, cred c! tu ai putea #ace cel
mai ,ine acest lucru-
6 ;i de ce eu, dac! nu e cu sup!rare4
6 E de la sine )n(eles& Tu po(i pretinde c!'l atep(i pe 1litFicD
tii tu de ce--- O, domnule pro#esor, cred c! la )ntre,area J" ,--- o
maimu(!ri Ron-
6 Ia mai termin! odat!, se sup!r! <ermione, dar #u de acord i
se puse pe ateptat, )n #a(a cancelariei-
6 Iar noi ne ducem pe coridorul de la eta.ul trei, )i 3ise <arry lui
Ron- <ai&
Dar partea asta a planului d!du +re- 2e coridorul de la eta.ul trei
le iei )n cale pro#esoara 7c*ona+all i de data asta se sup!r! de'a
,inelea-
6 Cred c! %! )ncipui(i c! e aa uor s! treci de un pacet de
#armece i desc$ntece, 3ise ea- A.un+e cu prostiile astea& Dac! %!
mai prind pe aici, #ie i numai prin apropiere, %! iau alte cinci3eci de
puncte& Da, Heasley, din propria mea cas!&
<arry i Ron se )ntoarser! )n camera de 3i- Tocmai remarcase
<arry c! era ,ine c! m!car <ermione era pe urmele lui 2lesneal!,
c$nd portretul se descise i ap!ru <ermione-
6 :mi pare r!u, <arry, dar, c$nd a ieit din cancelarie, 2lesneal!
m'a )ntre,at ce c!utam acolo- I'am 3is c! )l atept pe 1litFicD, aa
cum ne'am )n(eles, dar el s'a dus i l'a cemat, iar c$t %or,eam eu cu
1litFicD, nu tiu unde a disp!rut-
6 Deci, nu'mi mai r!m$ne nimic altce%a de #!cut, 3ise <arry-
Cei doi )l pri%ir!- Era palid, iar ocii )i sclipeau-
6 7! duc la noapte s! )ncerc s! iau eu primul 2iatra, asta o s!
#ac&
6 Ai )nne,unit& s!ri Ron-
6 Nu se poate, 3ise i <ermione- Dup! toate ad%ertismentele
pro#esoarei 7c*ona+all i ale lui 2lesneal!, ai s! #ii e5matriculat, cu
si+uran(!&
6 ;i ce4 stri+! <arry- Nu )n(ele+e(i c! dac! 2lesneal! apuc! s!
#ure piatra, Cap'de'7ort re%ine4 N'a(i au3it cum a #ost pe %remea
c$nd )ncerca el s! pun! st!p$nire peste toate4 Nu %a mai #i nici un
<o+Farts, din care s! pot #i e5matriculat& O s! d!r$me castelul sau o
s!'l trans#orme )ntr'o coal! de )n%!(at ma+ia nea+r!& N'o s! mai
conte3e dac! pierdem puncte, a(i )n(eles4 Crede(i c! %! %a l!sa )n
pace, pe %oi i #amiliile %oastre, dac! Cercetaii c$ti+! Cupa
Caselor4 Dac! sunt prins, )nainte de a pune m$na pe 2iatra
1ilo3o#al!, o s! tre,uiasc! s! m! )ntorc la #amilia Dursley i s!'l
atept pe Cap'de'7ort acolo& Asta )nseamn! c! o s! mor ce%a mai
t$r3iu, #iindc! eu n'o s! trec niciodat! de partea ma+iei ne+re& O s!
intru prin ua secret!, la noapte, i nimic din ce mi'a(i putea spune n'
o s! m! opreasc!& Cap'de'7ort mi'a omor$t p!rin(ii, ce, a(i uitat4
;i'i pri%i s#id!tor-
6 Ai dreptate, <arry, 3ise <ermione, a,ia optit-
6 O s!'mi pun 2elerina 1ermecat!, ,ine c! n'am pierdut'o
acolo, pe teras!&
6 Dar o s! )nc!pem to(i trei su, ea4 )ntre,! Ron-
6 To(i--- trei4&
6 2!i, si+ur& Doar nu credeai c! o s! te l!s!m s! mer+i sin+ur4
6 8i+ur c! mer+em i noi, 3ise i <ermione, #oarte ot!r$t!-
Cum cre3i c'o s! po(i lua 2iatra, #!r! a.utorul nostru4 7! duc s! m!
mai uit prin c!r(i, poate mai +!sesc ce%a care s! ne a.ute---
6 Dar, dac! ne prind, o s! #i(i i %oi e5matricula(i&
6 Nu cred& #!cu <ermione cu ociul- 1litFicD mi'a spus, )n
mare secret, c! am luat e5amenele cu ma5imum de puncta.- Doar n'
or s! renun(e la mine, dup! asta, nu4
I
Dup! pr$n3, se ae3ar! )n camera de 3i, pe c$te un #otoliu, )n
direc(ii opuse- Nu'i deran.! nimeni- Nimeni nu %or,ea cu <arry i
<ermione, dup! toate cele )nt$mplate- Era prima sear!, c$nd acest
lucru nu'l deran.a pe <arry- <ermione r!s#oia c!r(ile, sper$nd s!
+!seasc! ce%a care i'ar putea a.uta- <arry i Ron se +$ndeau la ce
a%eau de #!cut-
:ncet, )ncet, camera de 3i se +oli, pe m!sur! ce cole+ii lor se
duceau la culcare-
6 <ai, du'te i ia pelerina, )l )ndemn! Ron, c$nd Lee Aordan
p!r!si, ultimul, camera de 3i- Lu! pelerina i ocii )i c!3ur! pe
#lautul pe care <a+rid i'l d!duse de Cr!ciun- :l lu! i pe el, cu +$nd
s!'l adoarm! mai uor pe 1lu##y- Nu prea a%ea %oce ,un!-
Co,or) )n #u+! )n camera de 3i-
6 8! )ncerc!m pelerina aici, s! %edem dac! ne cuprinde- Dac!
%ede 1ilc %reun picior, um,l$nd de unul sin+ur---
6 Ce #ace(i4 stri+! o %oce, dintr'un col( al )nc!perii-
;i ap!ru Ne%ille, din spatele unui #otoliu, (in$ndu'l str$ns )n
,ra(e pe Tre%or, ,roscoiul lui-
6 Nimic, Ne%ille, nimic, 3ise <arry, ascun3$nd repede pelerina,
la spate-
Ne%ille se uit! la #e(ele lor %ino%ate-
6 Iar iei(i, nu4
6 Nu, nu, nu, 3ise <ermione- Nu ieim nic!ieri& De ce nu te
duci tu s! te culci, mai ,ine4
<arry arunc! o pri%ire spre pendul!, nu mai puteau pierde nici o
clip!- 2oate c! e5act )n acel moment 2lesneal! se cinuia s!'l
adoarm! pe 1lu##y-
6 Nu pute(i pleca& 3ise Ne%ille, ot!r$t- Iar o s! ne ia puncte-
Cercetaii or s! #ie )n mare di#icultate&
6 Ne%ille, )n(ele+e odat!, e un lucru de mare importan(!& )l
implor! <arry-
Dar Ne%ille, era e%ident, se +$ndea la o solu(ie disperat!-
6 O s!--- O s! m! lupt cu %oi, ca s! %! opresc& declar! el-
6 Ne%ille, i3,ucni Ron, d!'te la o parte din #a(a ieirii i nu te
mai purta ca un prost&
6 8! nu m! #aci prost, au3i4 ;i c$nd te +$ndeti c! tocmai tu
mi'ai spus c! tre,uie s! le (ii piept oamenilor&
6 Da, dar nu nou!, Ne%ille& 3ise Ron, e5asperat- Ne%ille a,ar
n'ai ce r!u #aci&
1!cu un pas spre Ne%ille i acesta sc!p! ,roscoiul din ,ra(e-
6 <ai, s! %edem& Lo%ete'm!& se cocoi Ne%ille, str$n+$nd
pumnii- 8unt +ata&
<arry se )ntoarse spre <ermione-
6 1! ce%a, te ro+, o implor! <arry, a.uns i el la cap!tul
r!,d!rilor-
<ermione #!cu un pas spre Ne%ille-
6 Ne%ille, )ncepu ea, )mi pare #oarte r!u, dar---
;i ridic! ,a+eta, o )ndrept! spre Ne%ille i ,ol,orosi9
6 2etri#icus Totalus&
Bra(ele lui Ne%ille co,or$r! pe l$n+! trup, picioarele se
apropiar! i )ntre+ul corp )i de%eni ri+id- Ne%ille c!3u ca un ,olo%an,
ai #a(a la p!m$nt-
<ermione se +r!,i s!'l )ntoarc! uurel cu #a(a )n sus-
1!lcile lui Ne%ille erau )ncletate, neput$nd s! scoat! nici cel
mai mic sunet- Numai ocii i se roteau )n or,ite, pri%indu'i cu
+roa3!-
6 Ce i'ai #!cut4 opti <arry, speriat-
6 I'am aplicat %ra.a ?Le+are corporal! complet!@, 3ise
<ermione, nec!.it!- O, Ne%ille, )mi pare aa de r!u&
6 A tre,uit, Ne%ille, )ncerc! s!'l liniteasc! <arry- N'a%em timp
s!'(i e5plic!m, ra,d! i tu pu(in&
6 O s! )n(ele+i mai t$r3iu, Ne%ille, )i spuse i Ron, )n timp ce se
)n#!urau to(i trei )n 2elerina 1ermecat!-
Dar #aptul c! )l l!saser! pe Ne%ille )n starea aceea li se p!ru un
semn r!u- Cu ner%ii )n pione3e, orice um,r! a %reunei statui li se
p!rea a #i 1ilc, orice adiere de %$nt le aducea aminte de 2ee%es i )l
i %edeau repe3indu'se asupra lor-
C$nd s! urce primul r$nd de trepte, o %!3ur! )n capul sc!rilor pe
Doamna Norris, st$nd la p$nd!-
6 <ai s!'i tra+em un picior, m!car de data asta& )i opti Ron lui
<arry, dar <arry scutur! din cap-
2!ir! cu mult! +ri.! pe l$n+! ea- Doamna Norris )i roti ocii
,ul,uca(i, dar nu se mic! din loc-
Nu se )nt$lnir! cu nimeni altcine%a, p$n! c$nd a.unser! la sc!rile
care duceau la eta.ul trei- 2ee%es meterea ce%a pe la .um!tatea
sc!rilor, sl!,ind clamele care (ineau moceta, ca s! alunece cine
trecea pe acolo-
6 Cine e acolo4 3ise el, pe c$nd cei trei urcau spre el- :i str$nse
ocii ne+ri, mici i r!i, i mai 3ise9
6 ;tiu c! sunte(i )n apropiere, ciar dac! nu %! %!d- Ce sunte(i,
demoni, duuri, sta#ii sau a#urisi(i de studen(i4
8e ridic! )n aer i se uit! pie3i-
6 Da, ar tre,ui s!'l cem pe 1ilc, aa tre,uie s! #ac, dac! simt
c! se strecoar! ce%a ne%!3ut-
Lui <arry )i %eni ,rusc o idee-
6 2ee%es, Baronul 8$n+eros are moti%ele lui s! r!m$n!
in%i3i,il, uier! <arry, cu o %oce r!+uit!-
2ee%es aproape c! se pr!,ui la p!m$nt, de uimire- :i re%eni la
timp, se d!du la o parte s! #ac! loc i 3ise9
6 7ii de scu3e, 8$n+erosule, Baroane, domnule, c$r$i 2ee%es,
slu+arnic- Am +reit--- O, ce +reeal!& Nu te'am %!3ut--- 8i+ur, cum
s! te %!d, dac! eti in%i3i,il4 Iart!'l pe ne%olnicul de 2ee%es--- Ia'o
ca pe o +lum! ne%ino%at!---
6 Eu am de lucru, 2ee%es, $r$i iar <arry, nu m! .oc, aa c! #!
,ine i nu sta pe'aici )n seara asta&
6 Da, domnule, si+ur, aa o s! #ac, #i(i si+ur, 3ise 2ee%es,
ridic$ndu'se iar )n aer- 8per s! reui(i s! duce(i la ,un s#$rit tot ce
a%e(i de +$nd s! #ace(i& N'o s! %! mai deran.e3-
;i o terse, c$t putu de repede-
6 E5traordinar, <arry& )l #elicit! Ron-
Dup! c$te%a secunde, se a#lau )n #a(a uii inter3ise i aceasta era
de.a )ntredescis!-
6 Asta e, 2lesneal! a trecut de.a de 1lu##y, opti <arry- :n #a(a
uii descise, Ron i <ermione p!rur! s! e3ite, coplei(i de ce a%eau
de #!cut- 8u, pelerin!, <arry se )ntoarse spre ei i le 3ise9
6 :nc! mai a%e(i timp s! %! r!3+$ndi(i- 2ute(i s! %! )ntoarce(i,
nu m! sup!r- =! dau i pelerina, eu tot n'o s! mai am ne%oie de ea
acum-
6 Las! prostiile, )l do.eni Ron-
6 7er+em cu tine, 3ise i <ermione-
<arry )mpinse ua- Imediat, se au3ir! m$r$ieli +roa3nice, prin
toate cele ase n!ri ale c$inelui- Dei nu )i %edea, monstrul )i sim(ea-
6 Ce e aia de la piciorul lui4 )ntre,! <ermione-
6 2are o arp!, 3ise Ron- Cred c! aa l'a adormit 2lesneal!-
6 2ro,a,il c! se tre3ete c$nd te opreti din c$ntat, 3ise <arry,
duse la +ur! #lautul, #!cut de <a+rid, i su#l!-
Nu reui s! )ncropeasc! o melodie, propriu'3is, dar )nc! de la
primele sunete, animalul )ncepu s! mo(!ie- <arry a,ia dac! mai
respira- Cur$nd, m$r$ielile )ncetar!, c$inele )i )ndoi +enuncii i )n
cur$nd c!3u pe podea, complet adormit-
6 Nu te opri din c$ntat, )l a%erti3! Ron pe <arry, )n timp ce
ieeau de su, pelerin! i se )ndreptau spre ua secret!-
2uteau sim(i mirosul i r!su#larea c$inelui, at$t de mult se
apropiar! de cele trei capete uriae-
6 Cred c! ua asta se descide #!r! nici o pro,lem!, 3ise Ron,
tr!+$nd cu ociul la c$ine- =rei s! intri tu prima, <ermione4
6 :n nici un ca3&
6 Bine, intru eu-
Ron str$nse tare din din(i i p!i peste la,ele animalului- 8e
aplec! i trase de inelul uii, care se d!du imediat )n l!turi-
6 Ce %e3i4 )ntre,! <ermione, )n+ri.orat!-
6 Deocamdat! nimic, e )ntuneric ,e3n!- Nu e nimic pe care s!
putem co,or), cred c! o s! tre,uiasc! s! ne l!s!m s! c!dem )n +ol-
<arry, care continua s! c$nte din #laut, )i #!cu semn lui Ron i
ar!t! spre el )nsui-
6 =rei s! intri tu primul4 )ntre,! Ron- Nu tiu c$t de ad$nc e-
D!'i #lautul lui <ermione, s! c$nte ea, ca s!'l (in! adormit-
<arry )i )ntinse #lautul <ermionei- :n secunda de linite care
urm!, c$inele )ncepu s! se mite i s! m$r$ie, dar )n momentul )n
care <ermione su#l! din nou )n #laut adormi la loc- <arry p!i peste
la,ele monstrului i pri%i prin ua secret!- Nu se %edea nici urm! de
duumea-
8e l!s! )n .os, p$n! r!mase at$rnat doar cu %$r#ul de+etelor-
Apoi, )i ridic! pri%irile spre Ron i 3ise9
6 Dac! mi se )nt$mpl! ce%a, nu'(i da drumul i tu& Du'te la
culcuul ,u#ni(elor i trimite'o pe <edFi+ la Dum,ledore, da4
6 Bine, 3ise Ron-
6 Ne re%edem .os cur$nd- 8per---
;i <arry )i d!du drumul- Aerul rece i umed )i trecea pe la
ureci i el co,ora, co,ora, tot mai .os---
2O71& Ateri3ase pe ce%a moale& 8e scul! )n capul oaselor i
pip!i )n .ur, )ncerc$nd s!'i o,inuiasc! ocii cu )ntunericul- 8e p!rea
c! st!tea pe un co%or de plante-
6 :n re+ul!& stri+! el, din toate puterile, spre peticul de lumin!,
de m!rimea unui tim,ru potal, aa se %edea acum ua secret!& Am
ateri3at pe ce%a moale, pute(i s!ri i %oi&
Ron s!ri imediat- Ateri3! )n #und, cu picioarele des#!cute, ciar
l$n+! <arry-
6 Ce e cestia asta4 #ur! primele lui cu%inte-
6 <a,ar n'am& O plant!, cred--- Cred c! e special pus!, ca s!
atenue3e c!3!tura- <ermione, d!'(i drumul i tu&
1lautul se opri i imediat se au3ir! nite !m!ieli )nne,unite, dar
<ermione s!rise de.a& Ateri3! de partea cealalt! a lui <arry-
6 Cred c! suntem mult su, coal!, 3ise ea-
6 Noroc cu planta asta, remarc! Ron-
6 Noroc& Uita(i'%! mai ,ine la %oi& (ip! <ermione-
8!ri )n picioare i )ncepu s! se #rece tare de un perete umed- 8e
lupta din +reu s! scape de planta care )ncepuse s! se r!suceasc! )n
.urul ei, de )ndat! ce ateri3ase- C$t despre <arry i Ron, ei nici
m!car nu o,ser%aser! c! picioarele le erau de.a le+ate #edele-
<ermione reui s! se eli,ere3e, )nainte ca planta s! se
)ncol!ceasc! mai tare- Acum, pri%ea cu +roa3! cum se luptau cei doi
,!ie(i s! scape de plant!, dar cu c$t se str!duiau mai tare, cu at$t
planta se )ncol!cea mai str$ns-
6 Nu %! mai a+ita(i at$t& 3ise ea, cu +las poruncitor- ;tiu ce este
asta& La(ul Dia%olului&
6 O, ce #ericire pe noi c! tim cum se numete, o ironi3! Ron,
)ncerc$nd s! scape de str$nsoarea plantei-
6 Taci din +ur!& stri+! <ermione- :ncerc s!'mi amintesc cum
putem s'o distru+em&
6 7ai repede, stri+! <arry, nu mai pot, m! su#oc!, mi s'a
)ncol!cit de.a )n .urul pieptului-
6 La(ul Dia%olului--- La(ul Dia%olului--- Ce spunea, oare,
pro#esoara L!star despre planta asta4& C! )i place ume3eala i
)ntunericul, parc!---
6 Atunci, aprinde un #oc, orc!i <arry-
6 Da, asta e& Dar de unde lemne4 #!cu <ermione, #r$n+$ndu'i
m$inile-
6 EI'AI 2IERDUT 7INEILE4 url! <arry- E;TI
=RAITOARE 8AU CE4
6 O, da, ai dreptate, se #$st$ci <ermione i r!suci ,a+eta
ma+ic!-
O #lutur! de %reo c$te%a ori, ,ol,orosi c$te%a cu%inte i din
,a+et! i3,ucnir! #l!c!ri al,astre, la #el ca cele pe care le #olosise
asupra ro,ei lui 2lesneal!, la meciul de =$.ta(- :n c$te%a secunde,
planta ced! i se circi, )n #a(a luminii i c!ldurii- =ete.indu'se i
usc$ndu'se, se desprinse de trupurile ,!ie(ilor-
6 Noroc c! ai #ost tu atent! la orele de ?Ier,olo+ie@, o #elicit!
<arry, ter+$ndu'i sudoarea de pe #runte i apropiindu'se de
peretele de care se #recase <ermione-
6 Da, ad!u+! Ron- ;i noroc c! <arry nu i'a pierdut capul )n
acel moment de cri3!--- Au3i, de unde lemne--- >!u aa, i tu,
c$teodat!---
6 2e aici& )l )ntrerupse <arry, ar!t$nd spre un pasa. care d!dea
)ntr'un tunel-
:n a#ar! de 3+omotul pailor lor, se mai au3ea apa, picur$nd de'a
lun+ul pere(ilor- Tunelul co,ora )n pant!, lucru ce )i aminti lui <arry
de *rin+otts- Cu o str$n+ere de inim!, )i mai aminti c! sei#urile
,!ncii erau p!3ite de dra+oni- Dac! d!deau nas )n nas cu un dra+on
adult4 ;i Nor,ert #usese de a.uns de---
6 =oi au3i(i ce%a4 )ntre,! Ron- <arry ascult! cu aten(ie- Din
#a(!, se au3eau 3!n+!neli i #$l#$ieli-
6 O #i %reo sta#ie4
6 Nu cred--- 2arc! ar #i nite aripi---
6 8e %ede o lumin! i parc! distin+ ce%a )n 3are---
A.unser! la cap!tul tunelului, care se descidea )ntr'o camer!,
intens luminat!- Ta%anul se arcuia deasupra lor, iar )nc!perea era
plin! de p!s!rele, ca nite ,riliante, care se a+itau )ncoace i )ncolo-
2e peretele opus, se %edea o u! masi%! de lemn-
6 Crede(i c! ne atac!, dac! tra%ers!m )nc!perea4 )ntre,! Ron-
6 2resupun c! da, r!spunse <arry- Nu par cine tie ce, dar dac!
sar toate deodat!--- Ei, asta e& Am #u+it&
Respir! ad$nc, )i acoperi #a(a cu ,ra(ele i o 3,u+i spre
peretele opus- 8e atepta s! #ie )n(epat de 3eci de ciocule(e ascu(ite,
dar nu se )nt$mpl! nimic- A.unse la u!, neatins- Ap!s! m$nerul, dar
ua era )ncis!-
=enir! i ceilal(i doi- 8e aruncar! )n u!, o )mpinser!, dar ea nu
se clinti, nici m!car c$nd <ermione o desc$nt! cu %ra.a Aloomora-
6 Acum, ce #acem4 )ntre,! Ron-
6 2!s!relele astea--- nu pot #i aici numai de decor, 3ise
<ermione, +$nditoare-
8e uitar! la p!s!relele care se roteau deasupra lor, str!lucind---
8tr!lucind4&
6 Nu sunt p!s!ri& e5clam! <arry- 8unt cei(e& Cei(e cu
aripioare& 8! le studiem cu aten(ie---
<arry pri%i i )n .urul camerei-
6 Uita(i& 8unt i m!turi& Asta )nseamn! c! tre,uie s! )ncerc!m
s! lu!m ceia potri%it! din aer-
6 Dar sunt sute de cei&
6 Dar nou! ne tre,uie o ceie mare, %ece, pro,a,il de ar+int,
la #el ca m$nerul uii-
:nc!lecar! c$te o m!tur! i se ridicar! )n aer, a%$nt$ndu'se )n
+r!mada de cei- :ncercau s! le prind!, dar ceile %r!.ite se d!deau
la o parte sau plon.au )n +ol, cu aa o %ite3!, )nc$t era imposi,il s! le
prin3i-
Dar nu de+ea,a era <arry cel mai +ro3a% c!ut!tor al secolului&
A%ea darul de o o,ser%a lucruri care sc!pau pri%irii celor mai mul(i-
Dup! c$te%a minute de 3,or printre cei, o,ser%! o ceie mare, de
ar+int, cu o arip! )ndoit!, ca i cum ar mai #i #ost prins! o dat! i
)ndesat! ,rutal )n +aura ceii-
6 Uite'o& le 3ise el prietenilor lui- Aia mare, de acolo, cu aripi
al,!strii i cu penele smulse dintr'o arip!&
Ron se repe3i )n direc(ia ar!tat! de <arry, dar se i3,i de ta%an i
aproape c!3u de pe m!tur!-
6 <ai s'o )ncercuim, propuse <arry, cu ocii (int! la ceia cu
aripa )ndoit!- Ron, tu %ino pe deasupra ei- <ermione, tu stai
dedesu,t, ca s'o )mpiedici s! se lase )n .os, iar eu o s! )ncerc s'o
prind- ACU7&
Ron 3,ur! pe deasupra, <ermione, pe dedesu,t, ceia se lo%i de
am$ndoi, iar <arry se lu! dup! ea- Ceia se )ndrept! #ul+er!tor spre
perete, dar <arry o imo,ili3! cu palma, de peretele de piatr!- Ron i
<ermione i3,ucnir! )n urale-
Ateri3ar!, )n minutul urm!tor, iar <arry se repe3i la u!, cu ceia
3,!t$ndu'se )n palma lui, )ncerc$nd s! scape- O #i5! )n +aura ceii, o
)ntoarse i ua se descise- :n momentul )n care ua se )ntredescise,
ceia o 3,u+i, )n#uriat! c! #usese prins! a doua oar!, )n 3iua aceea-
6 *ata4 )i )ntre,! <arry pe prietenii lui, cu m$na pe clan(!-
Ei d!dur! din cap, iar <arry ap!s! pe m$ner-
Camera )n care intrar! de data asta, era deose,it de )ntunecat!-
Nu distin+eau nimic- Dar, pe m!sur! ce )naintau, lumina inund!
camera, de3%!luind o pri%elite uluitoare-
8t!teau la mar+inea unei imense ta,le de a, )n spatele unor
#i+uri de a ne+re, mai )nalte ca ei i sculptate din ceea ce p!rea a #i
o piatr! nea+r!, dur!- :n #a(a lor, de partea cealalt! a camerei, st!teau
aliniate piesele al,e- <arry, Ron i <ermione se cutremurar! pu(in,
deoarece piesele al,e nu a%eau #e(e-
6 Ce #acem acum4 )ntre,! <arry-
6 E clar, r!spunse Ron, tre,uie s! .uc!m i s! c$ti+!m, #iindc!
numai aa ne putem croi drum p$n! )n partea opus!-
:ntr'ade%!r, )n spatele #i+urinelor al,e se %edea o alt! u!-
6 Dar cum4 )ntre,! <ermione, ner%oas!-
6 Cred c! tre,uie s! #im noi )nine #i+urine de a, 3ise Ron-
Ron se )ndrept! spre un cal i )l atinse cu m$na- Brusc, #i+urina
prinse %ia(!-
6 Tre,uie s! .uc!m al!turi de %oi, )ntre,! Ron, ca s! tra%ers!m
)nc!perea4
1i+urina d!du din cap- Ron se )ntoarse spre ceilal(i doi-
6 8! ne +$ndim un pic, 3ise el- 8! %edem ce piese ne con%ine s!
#im-
<arry i <ermione st!teau t!cu(i, )n timp ce Ron se +$ndea
intens- :n cele din urm!, el 3ise9
6 8! nu %! sim(i(i .i+ni(i, dar nici unul dintre %oi nu str!lucete
la a---
6 Nu ne sim(im .i+ni(i deloc, 3ise <arry, numai spune'ne ce
a%em de #!cut-
6 Ei ,ine, tu, <arry, o s! #ii ne,unul de colo, iar tu, <ermione,
du'te l$n+! el, )n locul turei-
6 ;i tu4
6 Eu o s! iau locul unui cal& 3ise Ron-
8e pare c! piesele ascultaser!, #iindc!, imediat, un cal, o tur! i
un ne,un )ntoarser! spatele pieselor al,e i p!r!sir! ta,la de .oc,
l!s$nd trei p!trate +oale, pe care Ron, <ermione i <arry le ocupar!
pe dat!-
6 Dup! cum ti(i, Al,ul descide )ntotdeauna, la .ocul de a---
A, da--- uita(i---
Un pion al, )naint! dou! p!trate-
Ron )ncepu s! dea indica(ii pieselor ne+re- *enuncii lui <arry
tremurau- Dac! pierdeau, oare ce )i atepta4
6 <arry, mut!'te patru p!trate, pe dia+onal!, spre dreapta-
2rimul oc )l a%ur!, c$nd re+ina al,! le lu! cel!lalt cal- :l do,or) la
p!m$nt i )l scoase de pe ta,l!, unde )l l!s! cu #a(a )n .os-
6 Tre,uia s! #ac sacri#iciul !sta, le spuse Ron, ca s! %! las %ou!
culoare li,ere- <ermione, du'te i ia ne,unul al,-
De #iecare dat!, c$nd c!dea %reuna dintre piesele ne+re, piesele
al,e se purtau #!r! mil!- Cur$nd, se adun! o +r!mad! de piese ne+re,
scilodite- De dou! ori, Ron o,ser%! ciar )n ultima clip! c! <arry i
<ermione se a#lau )n mare pericol- El aler+a )ncoace i )ncolo, lu$nd
cam tot at$tea piese al,e, c$te piese pierduser! ei-
6 Aproape am a.uns, murmur! Ron- 8! m! +$ndesc--- 8! %!d
cum #acem---
Re+ina al,! )ntoarse spre el #a(a ei #!r! nici o tr!s!tur!-
6 Da, numai aa putem c$ti+a, tre,uie s! m! sacri#ic&
6 Nu& stri+ar! <arry i <ermione, )ntr'un +las-
6 Aa'i aul, tre,uie s! #aci i sacri#icii- 1ac o mutare )nainte,
re+ina al,! o s! m! ia, iar %oi da(i a mat--- la re+e, ,ine)n(eles&
accentu! Ron, ca s! #ie mai si+ur c! au )n(eles-
6 Dar---
6 =rei s!'l opreti pe 2lesneal! sau nu4
6 Ron---
6 Dac! nu te +r!,eti, o s! pun! m$na pe 2iatr!, )naintea ta&
6 Nu mai era nimic de #!cut-
6 *ata4 )ntre,! Ron, li%id la #a(!, dar ot!r$t- 2lec--- Nu mai
pierde(i timpul, o dat! ce a(i c$ti+at&
:naint! i re+ina al,! se repe3i, #!r! s! se +$ndeasc!- :l lo%i tare
pe Ron, cu ,ra(ul ei de piatr! i )l tr$nti pe ta,la de .oc, pe podea, de
#apt- <ermione scoase un (ip!t, dar nu se clinti din p!tratul ei-
Re+ina al,! )l t$r) pe Ron la o parte- Bietul Ron p!rea s!'i #i pierdut
cunotin(a- Tremur$nd din toate )nceieturile, <arry )naint! trei pai
spre st$n+a- Re+ele al, )i scoase coroana i o tr$nti la picioarele lui
<arry- C$ti+aser!& Cu o ultim! pri%ire )ndurerat! spre Ron, <arry i
<ermione trecur! dincolo de u!, )ndrept$ndu'se spre un alt tunel de
trecere-
6 Dar dac! a---
6 Nu, o s!'i re%in!, sunt si+ur, spuse <arry, %r$nd s! se
con%in+! mai mult pe el- Cine cre3i c! urmea3!4
6 2!i, a #ost pro#esoara L!star, cu La(ul Dia%olului, 1litFicD, cu
ceile, pro,a,il, 7c*ona+all cu trans#i+urarea pieselor de a---
Deci, mai r!m$ne %ra.a lui Ouirrell i a lui 2lesneal!---
A.unseser! la alt! u!-
6 Eti +ata4 )ntre,! <arry-
6 8! intr!m, r!spunse <ermione- <arry descise ua-
Un miros de3+ust!tor le umplu n!rile, #!c$ndu'i s!'i astupe
nasurile- Cu ocii )nl!crima(i, din cau3a mirosului )n(ep!tor, cei doi
%!3ur! un monstru, )ntins pe .os, i mai mare ca cel care p!trunsese
la <o+Farts, mort, cu un cucui mare, )ns$n+erat-
6 Bine c! n'a tre,uit s! lupt!m i )mpotri%a !stuia, opti <arry,
)n timp ce p!eau cu +ri.! peste picioarele lui enorme- <ai, a,ia mai
respir&
Desciser! o alt! u!, a,ia )ndr!3nind s! se uite la ce )i mai
atepta- Dar aici nu se a#la nimic )nsp!im$nt!tor- Era doar o mas!, pe
care erau )niruite mai multe sticle, de di#erite #orme-
6 =ra.a lui 2lesneal!, 3ise <arry- Ce'o #i )nsemn$nd4& Trecur!
pra+ul i imediat i3,ucni un #oc, )nd!r!tul lor-
Dar nu era un #oc o,inuit, ci de culoare mo%- Instantaneu,
i3,ucnir! lun+i lim,i de #oc, ne+re la culoare, )naintea lor- Erau
prini ca )ntr'o capcan!&
6 Uite& e5clam! <ermione i ridic! un sul de per+ament, care
se a#la l$n+! sticle- <arry citi, peste um!rul ei9
:n #a(a ta, pericol, )n spate, linite i pace- Numai dou! dintre noi
te pot a.uta, numai s! ne +iceti& Alta dintre noi te %a l!sa s! mer+i
mai departe, dar mai e una, din care dac! ,ei, te %a duce imediat
)napoi- Dou! dintre noi con(in %in ,un de ,!ut, dar trei con(in otra%!
i ele sunt ascunse ,ine printre celelalte-
Ca s! po(i ale+e, dac! nu %rei s! r!m$i aici, pe %eci, )(i d!m patru
indicii9
:n primul r$nd, cea care ascunde otra%a st! )ntotdeauna )n st$n+a
celei cu %in ,un de ,!ut- Al doilea indiciu9 la capetele irului, nu stau
acelai #el de sticle, dar dac! le miti )nainte, nici una nu'(i este
prieten!- :n al treilea r$nd, aa cum %e3i prea ,ine, suntem de di#erite
#orme- Nici cele mari, nici cele mici, nu au otra%! )n ele- ;i al
patrulea indiciu9 a doua din st$n+a i a doua din dreapta sunt
perece, dei la prima %edere n'au nimic )n comun-
<ermione respir! ad$nc i, spre marea lui surprindere, <arry o
%!3u 3$m,ind- Lui, numai de 3$m,it nu'i ardea atunci-
6 E5traordinar& Ce inteli+ent& Asta nu mai e ma+ie, e o
ade%!rat! eni+m!, un pu33le des!%$rit& O mul(ime de %r!.itori,
lipsi(i complet de lo+ic!, ar sta aici, la nes#$rit&
6 ;i noi, nu4 )ndr!3ni <arry-
6 Nu, noi nu& 3ise <ermione- Totul se a#l! aici, pe per+amentul
!sta& 8unt apte sticle- Trei sunt cu otra%!, dou!, cu %in ,un de ,!ut-
Una ne las! s! trecem dincolo de #lac!ra purpurie, una, dincolo de
lim,ile ne+re de #oc-
6 Da, dar cum a#!m din care putem ,ea4&
6 Las!'m! s! m! +$ndesc pu(in---
<ermione citi i reciti per+amentul, apoi )naint! spre irul de
sticle, murmur$nd ce%a i ar!t$nd spre sticle- :n s#$rit, ,!tu din
palme-
6 Am +!sit& 3ise ea, #ericit!- Cea mai mic! sticl! ne %a duce
dincolo de #l!c!rile ne+re, spre 2iatr!-
<arry pri%i sticlu(a-
6 A,ia dac! a.un+e pentru unul dintre noi, 3ise el-
6 ;i care te duce )napoi4 )ntre,! <arry- <ermione ar!t! spre
sticlu(a din cap!tul din dreapta-
6 Tu ,ei din asta- Nu mai protesta- Te )ntorci i )l iei i pe Ron
cu tine- Lua(i m!turile, ale+e(i ceia 3,ur!toare, iei(i din camera
secret!, trece(i de 1lu##y, %! duce(i la culcuul ,u#ni(elor i o trimite(i
pe <edFi+ s!'l anun(e pe domnul pro#esor Dum,ledore- 2resimt c!
o s! a%em mare ne%oie de el& O s!'l (in )n loc un timp pe 2lesneal!,
dar nu m! pot m!sura cu el-
6 Dar, <arry, ce #aci dac! ;tim'Noi'Cine este cu el4
6 Ei ,ine, am a%ut noroc o dat!, nu4 3ise <arry, )ncerc$nd s!
,ra%e3e i ar!t$nd spre cicatricea de pe #runte- 2oate am noroc i a
doua oar!---
Bu3ele lui <ermione )ncepur! s! tremure i ea i3,ucni )n lacrimi,
arunc$ndu'se de +$tul lui <arry-
6 <arry, nu uita c! eti un mare %r!.itor& )i 3ise ea-
6 Nu la #el de ,un ca tine, 3ise <arry, .enat-
6 Ca mine& #!cu ea- Eu citesc mult i sunt istea(!, dar mai sunt
i alte lucruri, i mai importante9 prietenia, cura.ul i--- O, <arry, #ii
prudent, te ro+&
6 Bea tu )nt$i& )i 3ise <arry- Eti si+ur! c! e ,ine4
6 A,solut si+ur!&
<ermione sor,i din sticla rotund! i se )n#iora-
6 Ce, e otra%!4 )ntre,! <arry, )n+ri.orat-
6 Nu, dar e rece ca +ea(a&
6 2leac! repede, p$n! nu trece e#ectul&
6 8ucces& Ai +ri.!---
6 Du'te&
<ermione se )ntoarse i trecu prin #ocul purpuriu- <arry respir!
ad$nc, lu! cea mai mic! sticl! i se apropie de #l!c!rile ne+re-
6 =in& 8tri+! el i sor,i con(inutul sticlu(ei-
8im(i, )ntr'ade%!r, cum )i )n+ea(! tot corpul- 2use sticla pe mas!
i )naint!- =!3u cum #l!c!rile )l )ncon.oar!, dar nu le sim(i- 2entru o
clip!, nu mai %!3u altce%a, dec$t un #oc ne+ru, apoi se tre3i de partea
cealalt! a lim,ilor de #oc, )n ultima camer!-
Era cine%a acolo, dar nu 2lesneal!- Nici Cap'de'7ort---
Capitolul T=II
O7UL CU DOU 1EEE
Era Ouirrell-
6 Tu& uier! <arry-
Ouirrell 3$m,i- Nici un muci nu i se clinti de pe cip-
6 Da, eu, 3ise el- Ciar m! )ntre,am c$nd o s! apari, 2otter-
6 Dar eu credeam c! 2lesneal!---
6 8e%erus4 r$se Ouirrell, rece i dispre(uitor- :i disp!ruse i
,$l,$iala-
6 Da, 8e%erus--- El era +enul de spion ,!+!cios, nu'i aa4 Cine
l'ar #i ,',!nuit pe ,',',ietul pro'pro#esor Ouirrell4 se prosti el-
<arry nu putea )n+i(i aa minciun!, pur i simplu, nu putea&
6 Dar 2lesneal! a )ncercat s! m! omoare---
6 Nu, eu am )ncercat asta& Buna ta prieten!, domnioara
*ran+er, mai'mai s! m! d!r$me, c$nd s'a repe3it s! dea #oc ro,ei
,ietului 2lesneal!, la meciul de =$.ta(- Dar a reuit s!'mi distra+!
pri%irile de la tine- Alte c$te%a secunde i te'a #i dat .os de pe
m!tur!& A #i reuit mai de%reme, dac! ,le+ul de 2lesneal! n'ar #i 3is
un desc$ntec, s! te sal%e3e&
6 2lesneal!4 A %rut s! m! sal%e3e4
6 8i+ur& De ce cre3i c! a %rut s! ar,itre3e urm!torul meci4 Ca
s! nu mai )ncerc o dat! s! te omor& 1raier& Nu tre,uia s!'i #ac!
at$tea +ri.i, tot nu puteam #ace nimic, cu Dum,ledore de #a(!- To(i
ceilal(i pro#esori au cre3ut c! 2lesneal! a %rut s! ar,itre3e, ca s!'i
#ac! pe Cercetai s! piard!- Nu prea era iu,it de nimeni- Ce pierdere
de timp--- Tot o s! te omor )n noaptea asta---
Ouirrell pocni din de+ete- 1unii su,(iri ap!rur! din senin i se
)ncol!cir! str$ns, )n .urul lui <arry-
6 2rea )(i ,a+i nasul peste tot, 2otter, ca s! te las s! tr!ieti& Tot
t!m,!l!ul pe care l'ai #!cut de <alloFeen, c$nd %roiam s! %!d ce
este cu monstrul !la care p!3ea 2iatra-
6 Tu i'ai dat drumul monstrului )n coal!4
6 Bine)n(eles& 7! pricep la cestii de'astea& Ai %!3ut ce i'am
#!cut !luia din penultima camer!4 Din ne#ericire, )n timp ce toat!
lumea c!uta monstrul, 2lesneal!, care m! suspecta de.a, se dusese
+lon( la eta.ul trei, ca s! m! alun+e de acolo- Toate au mers prost- Nu
numai c! monstrul nu a reuit s!'(i %in! de ac, dar prostul !la de
c$ine nici m!car nu i'a rupt piciorul lui 2lesneal!- Acum, stai ,inior,
2otter, tre,uie s! m! uit pu(in )n o+linda asta---
Doar )n acel moment, <arry )i d!du seama ce se a#la )n spatele
lui Ouirrell- Era O+linda lui Erised-
6 O+linda asta e ceia tuturor e#orturilor de a +!si 2iatra
1ilo3o#al!, 3ise Ouirrell, apropiindu'se de rama o+lin3ii- B!nuiam eu
c! Dum,ledore o s!'mi %in! cu cestii din astea--- Dar ,ine c! e la
Londra--- O s! #iu departe, p$n! se )ntoarce el---
<arry nu a%ea alt! alternati%!, dec$t s!'l (in! de %or,! pe
Ouirrell i s! am$ne c$t mai mult momentul )n care se %a uita la
o+lind!-
6 ='am %!3ut, pe tine i pe 2lesneal!, )n p!dure, )ncepu <arry-
6 Da, 3ise Ouirrell, d$nd ocol o+lin3ii, ca s! se uite )n spatele
ei- 7! urm!rea tot timpul, ca s!'i dea seama c$t de departe
a.unsesem--- A )ncercat s! m! sperie--- Ca i cum ar #i putut--- Cu
st!p$nul meu, Cap'de'7ort, de partea mea---
Ouirrell iei din spatele o+lin3ii i )ncepu s! se ol,e3e )n ea-
6 O %!d& 7! %!d cum )i dau 2iatra st!p$nului meu--- Dar unde
e4&
<arry )ncerca s! scape de #r$n+ii, dar ele nu cedau-
Tre,uia s!'l )mpiedice pe Ouirrell s! se concentre3e asupra
o+lin3ii-
6 Dar 2lesneal! p!rea s! m! urasc! de moarte, mai )ncerc!
<arry-
6 Da, te ur!te, 3ise Ouirrell, a,sent- Numai Dumne3eu tie c$t
de mult- Doar tii c! a )n%!(at la <o+Farts, )mpreun! cu tat!l t!u---
Nu se )n+i(eau deloc- Cu toate astea, nu'(i dorea ciar moartea-
6 Dar te'am au3it suspin$nd, acum c$te%a 3ile, credeam c! te
amenin(ase 2lesneal!---
2entru prima oar!, pe #a(a lui Ouirrell lic!ri #rica-
6 Uneori, nu sunt )n stare s! urme3 toate instruc(iunile
st!p$nului meu- El e at$t de puternic, iar eu aa de sla,---
6 =rei s! spui c! st!p$nul t!u era cu tine, )n clas!4 se sperie
<arry-
6 Este cu mine peste tot pe unde mer+, 3ise Ouirrell, m$ndru-
L'am )nt$lnit )n timpul unei c!l!torii )n .urul lumii- 2e atunci, eram
un t$n!r idealist, cu #el de #el de prostii )n cap, cu ideea de ,ine i
r!u- 8t!p$nul Cap'de'7ort mi'a ar!tat c$t de mult +reeam- Nu
e5ist! ,ine i r!u, doar putere i oameni mult prea sla,i, ca s! o
poat! o,(ine--- De atunci, l'am slu.it cu credin(!, dei s'a )nt$mplat
s!'l mai i de3am!+esc de c$te%a ori- A #ost mereu #oarte aspru cu
mine- 7! cutremur i acum c$nd )mi amintesc, dar tre,uia s! #ie aa,
nu poate ierta +reelile prea uor- Cel mai nemul(umit a #ost, c$nd n'
am reuit s! #ur 2iatra de la *rin+otts- 7'a pedepsit aspru i m'a
supra%e+eat cu mult mai mult! aten(ie---
Ouirrell se opri- <arry )i aminti c!l!toria cu <a+rid, Aleea
Dia+on--- Cum de putuse s! #ie at$t de n!t!#le(4 :l %!3use pe Ouirrell
ciar atunci, d!duse m$na cu el la ?Ceaunul cr!pat@-
Ouirrell ,lestem!, pe )n#undate-
6 Nu )n(ele+--- 2iatra e )n interiorul o+lin3ii4 Tre,uie s'o spar+4
7intea lui <arry lucra #e,ril- ?Ceea ce %reau eu acum, mai mult
i mai mult, este s! +!sesc 2iatra, )naintea lui Ouirrell@ )i 3ise el-
?Dac! m'a uita acum )n o+lind!, m'a %edea +!sind'o, deci, a
%edea unde este ascuns!- Dar cum s! m! uit, #!r! s! se prind!
Ouirrell ce inten(ii am4@
:ncerc! s! se tra+! mai la st$n+a, s! a.un+! )n #a(a o+lin3ii, #!r!
s!'i dea seama Ouirrell, dar s#orile din .urul +le3nelor erau mult
prea str$ns le+ate- 8e cl!tin! i c!3u la p!m$nt- Ouirrell nici nu'l
,!+! )n seam!, ,ol,orosea ce%a, )ncerc$nd s!'i pun! +$ndurile )n
ordine9
6 Ce #ace o+linda asta4 Cum #unc(ionea3!4 A.ut!'m!, st!p$ne&
;i, spre +roa3a lui <arry, o %oce care p!rea s! %in! din trupul lui
Ouirrell, )i r!spunse9
6 1olosete'te de ,!iat--- Ce mai stai4 Ouirrell se )ntoarse spre
<arry-
6 Da--- 2otter, ia %ino )ncoace&
B!tu din palme i #r$n+ia se des#!ur! din .urul +le3nelor lui
<arry- <arry se ridic! )ncetior )n picioare-
6 =ino& )i 3ise Ouirrell- Uit!'te )n o+lind! i spune'mi ce %e3i&
<arry %eni spre el-
?Tre,uie s! mint&@ )i 3ise el, disperat- ?N'am altce%a de #!cut,
dec$t s! mint cu neruinare&@
Ouirrell %eni mai aproape de el- <arry sim(i un miros ciudat care
%enea din tur,anul lui Ouirrell- :ncise ocii, p!i )n #a(a o+lin3ii i
)i descise iar-
7ai )nt$i, )i %!3u propriul cip, palid i speriat- Dar, imediat,
re#le5ia din ima+ine 3$m,i la el- B!+! m$na )n ,u3unar i scoase din
el o piatr!, de un rou aprins- 1!cu cu ociul i puse piatra la loc, )n
,u3unar- ;i )n acel moment, <arry sim(i c!'i cade ce%a +reu )n
,u3unar i asta nu mai era o p!rere& Incredi,il, prin cine tie ce
minune, o,(inuse 2iatra 1ilo3o#al!&
6 Ei4 Ce'ai %!3ut4 )ntre,! Ouirrell, ner!,d!tor- <arry )i lu!
inima )n din(i i 3ise9
6 2!i--- domnul pro#esor Dum,ledore )mi str$n+ea c!lduros
m$na--- c$ti+asem Cupa Caselor, pentru Cercetai- Ouirrell )ncepu
s! a#uriseasc!, printre din(i-
6 2leac! din #a(a o+lin3ii, las!'m! pe mine, 3ise el, #urios- :n
timp ce <arry se retr!+ea c$(i%a pai, sim(i 2iatra )n ,u3unar- 8!
)ncerce, oare, s! e%ade3e4&
Dar nu apuc! s! #ac! cinci pai, c! se au3i o %oce ascu(it!, care
%enea din Ouirrell, dei ,u3ele acestuia r!m!seser! )ncise9
6 7inte&--- 7inte&---
6 2otter, %ino imediat )napoi& url! Ouirrell- 8pune'mi ade%!rul,
ce'ai %!3ut )n o+lind!4
=ocea %or,i din nou9
6 Las!'m! pe mine s! %or,esc cu el, #a(!'n #a(!&
6 8t!p$ne, eti sl!,it )nc!---
6 Am destul! #or(!--- pentru asta---
<arry se sim(i ca i cum ar #i #ost iar )nl!n(uit de La(ul
Dia%olului- 8e uita, )mpietrit, cum Ouirrell )i scoate tur,anul- Ce
era asta4 1!r! tur,an, capul lui Ouirrell era incredi,il de mic- Apoi,
Ouirrell se )ntoarse )ncet cu spatele-
<arry ar #i urlat de +roa3!, dac! ar #i putut, dar din +$t nu'i iei
nici un #el de sunet- :n spatele capului lui Ouirrell era alt! #a(!, cea
mai #ioroas! pe care o %!3use %reodat!- Era al,! ca %arul, cu doi oci
roii, str!lucitori, cu dou! t!ieturi, )n loc de n!ri, ca la erpi-
6 <arry 2otter, uier! %ocea-
<arry )ncerc! s! #ac! un pas )napoi, dar picioarele nu'l mai
ascultau-
6 =e3i cum am a.uns, continu! #a(a- O ,iat! um,r! i %apori---
Cap!t #orm!, numai c$nd intru )n corpul cui%a--- :ntotdeauna am
+!sit ini dornici s! m! lase s! p!trund )n min(ile i inimile lor---
8$n+ele de unicorn mi'a dat puteri, )n ultimele s!pt!m$ni--- l'ai %!3ut
)n p!dure pe credinciosul Ouirrell ,$ndu'l pentru mine--- De )ndat!
ce o s! o,(in Eli5irul =ie(ii, o s!'mi pot crea un corp propriu--- Dar
s! re%enim--- De ce nu'mi dai 2iatra din ,u3unar4
;tia, deci& Brusc, <arry sim(i cum )i re%ine s$n+ele )n picioare-
8e d!du )napoi, )mpleticindu'se-
6 Nu #i prost, m$r$i #a(a- 7ai ,ine te'ai +$ndi la %ia(a ta i mi
te'ai al!tura--- sau o s! s#$reti ca p!rin(ii t!i--- Au murit,
implor$ndu'mi iertarea---
6 7INCINO8ULE& i3,ucni <arry-
Ouirrell se apropia cu spatele de <arry, pentru ca st!p$nul lui,
Cap'de'7ort, s!'l poat! pri%i din #a(!- 1a(a dia%oleasc! r$n.ea
acum---
6 O, ce )nduio!tor, s$s$i Cap'de'7ort, )ntotdeauna i'am
admirat pe cei cura.oi- Da, ,!iete, p!rin(ii t!i au #ost #oarte
cura.oi--- L'am omor$t )nt$i pe tat!l t!u, dup! ce m'a )n#runtat cu
mult! )ndr!3neal!- 7ama ta n'ar #i tre,uit s! moar!, dar te'a prote.at
pe tine--- <ai, d!'mi 2iatra, asta dac! nu %rei ca ea s! #i murit
de+ea,a---
6 NICIODAT&
<arry o 3,u+i spre ua )n #l!c!ri, dar %ocea (ip! )n#ior!tor9
6 2UNE 7ANA 2E EL&
:n clipa urm!toare, m$na lui Ouirrell )i str$n+ea )nceietura, iar
cicatricea din #runte )ncepu s!'l ard! i s!'l )n(epe dureros- I se p!rea
c!, din clip! )n clip!, capul urma s! i se despice )n dou!- 8coase un
urlet i se lupt! cu toate puterile sale- 8pre surprinderea lui, Ouirrell
)i d!du drumul- Durerea din cap i se mai domoli i <arry )l putu
%edea pe Ouirrell, 3%$rcolindu'se de durere, uit$ndu'se cu +roa3! la
de+etele sale- Ca din senin, )i ap!ruser! pu3derie de ,!ici
ustur!toare-
6 2une m$na pe el& 2RINDE'L& url! iar Cap'de'7ort- Ouirrell
se repe3i asupra lui <arry i )l tr$nti la p!m$nt-
8e ae3! pe pieptul lui i )ncepu s!'l str$n+! de +$t, cu am,ele
m$ini- <arry su#erea cumplit din cau3a cicatricei, dar )l %!3u pe
Ouirrell, url$nd de durere-
6 8t!p$ne, nu mai pot s!'l (in& A, m$inile mele&
;i Ouirrell, dei )l mai (intuia )nc! la p!m$nt cu +enuncii, )i
desprinse m$inile de pe +$tul lui <arry, ol,$ndu'se )n+ro3it la
palmele lui- <arry putu %edea c! erau arse i pline de ,!ici, care se
sp!rseser! pe alocuri, l!s$nd la %edere carne %ie-
6 Atunci, omoar!'l, idiotule, s! se termine totul odat!& stri+!
Cap'de'7ort-
Ouirrell ridic! m$na, pentru a ini(ia un ,lestem de moarte, dar
<arry, mai mult din instinct, se ridic! pu(in i )i atinse #a(a---
AAAAAA<<&
Ouirrell se rosto+oli la p!m$nt, d$ndu'i drumul lui <arry, cu #a(a
plin! de arsuri i ,!ici- ;i atunci <arry tiu c! nu'i putea atin+e
pielea, #!r! s! su#ere cumplit- 8in+ura lui ans! era s!'l (in! cu m$na
pe Ouirrell, s!'l atin+!, pentru a'i pro%oca su#icient! su#erin(!, ca s!'
l )mpiedice s! rosteasc! ,lestemul-
<arry s!ri )n picioare i )l apuc! de ,ra(, str$n+$ndu'l c$t putea
de tare- Ouirrell urla )nne,unit, )ncerc$nd s!'l dea la o parte pe
<arry- Nici lui <arry nu'i era prea ,ine- :l durea capul )n+ro3itor,
cicatricea )i ardea ca #ocul- Or,it de durere, nu au3ea dec$t urletele
lui Ouirrell i stri+!tele lui Cap'de'7ortX ?O7OAR'L&
O7OAR'L&@
7ai au3ea i alte %oci )n capul lui care )l stri+au, )ndurerate9
?<arry& <arry&@
8im(i c! ,ra(ul lui Ouirrell se eli,erea3! din str$nsoarea lui i
%ederea i se )ntunec!- Totul era pierdut--- pierdut--- pierdut---
I
Ce%a auriu str!lucea deasupra capului s!u- <o(oaica aurie&
:ncerc! s! o prind!, dar ,ra(ele )i erau prea sl!,ite-
Clipi de mai multe ori- Nu era o(oaica- Era o perece de
ocelari- Ciudat---
Clipi din nou- Deasupra lui, Dum,ledore )i 3$m,ea ,l$nd---
6 Bun! 3iua, <arry, )i 3ise Al,us Dum,ledore- <arry se uit! #i5
la el- Apoi, )i aduse aminte totul-
6 Domnule, 2iatra& E la Ouirrell& Repede& Domnule---
6 8tai linitit, ,!iete, r$se Dum,ledore- Eti cam )n urm! cu
e%enimentele- Ouirrell n'a pus m$na pe 2iatra 1ilo3o#al!&
6 Atunci, cine4 Domnule pro#esor, eu am )ncercat---
6 <arry, stai linitit, te ro+& Alt#el, 7adam 2om#rey o s! m! dea
a#ar!&---
<arry se mai liniti i pri%i )n .ur- :i d!du seama c! se a#la )n
spital- 8t!tea )ntr'un pat cu ceara#uri imaculate, iar pe m!su(a de
l$n+! pat erau at$tea dulciuri, )nc$t te puteai crede )ntr'un ma+a3in
de dulciuri-
6 Ei le'au adus prietenii i admiratorii t!i, 3$m,i Dum,ledore-
Ce s'a )nt$mplat )ntre tine i pro#esorul Ouirrell este un mare secret,
aa c! )l tie toat! coala, normal& Cred c! prietenii t!i, domnii 1red
i *eor+e Heasley, au %rut s!'(i trimit! ciar un scaun de HC& Ca s!
te distre3i, desi+ur, dar 7adam 2om#rey l'a con#iscat imediat, 3ic$nd
c! nu este su#icient de i+ienic&
6 De c$nd 3ac aici4
6 De trei 3ile- Domnul Heasley i domnioara *ran+er or s! #ie
#erici(i c! (i'ai re%enit, erau #oarte )n+ri.ora(i-
6 Dar, domnule pro#esor, 2iatra---
6 <m, %!d c! nu pot s! te #ac s! nu te mai +$ndeti la ce s'a
)nt$mplat--- Ei ,ine, Ouirrell n'a reuit s! o ia de la tine- Am a.uns la
timp, ca s! )mpiedic acest lucru, dei te descurcai #oarte ,ine i
sin+ur, tre,uie s'o spun---
6 A(i primit ,u#ni(a de le <ermione4
6 2ro,a,il c! ne'am )ncruciat )n aer, la .um!tatea drumului,
#iindc! nici n'am a.uns ,ine la Londra, c! am a%ut un presentiment
c! tre,uia s! m! a#lu )n locul de unde tocmai plecasem- :n #elul
acesta, am a.uns la timp, s!'(i dau o m$n! de a.utor---
6 Deci, dumnea%oastr! m'a(i a.utat---
6 7'am temut c! s'ar #i putut s! #ie mult prea t$r3iu---
6 Bine c! a(i %enit, nu mai puteam s!'l )mpiedic mult! %reme s!
ia 2iatra---
6 Nu m'am temut pentru 2iatr!, dra+ul meu, ci pentru tine---
E#ortul pe care l'ai #!cut aproape c! te'a ucis- C$t despre 2iatr!, ea a
#ost distrus!-
6 Distrus!4 Dar de ce4 2rietenul dumnea%oastr!, Nicolas
1lamel---
6 O&--- ;tii i despre Nicolas4& 3ise Dum,ledore, )nc$ntat- Ai
#!cut lucrurile cum tre,uie, ai cercetat i ai a#lat totul--- Ei ,ine, am
stat de %or,! cu Nicolas i am$ndoi am a.uns la conclu3ia c! aa e
mai ,ine-
6 Dar asta )nseamn! c! el i so(ia lui %or muri, nu'i aa4
6 7ai au )nc! su#icient Eli5ir, ca s!'i pun! a#acerile )n ordine
i apoi, ei, da, %or muri---
Dum,ledore 3$m,i, %!3$nd uimirea de pe #a(a lui <arry-
6 2entru un t$n!r, ca tine, aa ce%a poate p!rea de neacceptat,
dar pentru Nicolas i 2ernelle e ca i cum s'ar duce la culcare, dup!
mult, mult, timp- 2iatra 1ilo3o#al! n'a #ost ce%a ciar at$t de
minunat- Doar a%ere i o +roa3! de ani de tr!it& Din p!cate, oamenii
ale+ mai de+ra,! aceste dou! lucruri, oric$t de ne#erici(i i'ar #ace---
<arry st!tea )n pat, ne+!sind ce s! spun!- Dum,ledore #redon!
ce%a i se uit! pe ta%an-
6 ;ti(i la ce m'am +$ndit, domnule pro#esor4 Acum, c! nu mai e
2iatra 1ilo3o#al!, Cap'de--- adic!, ;tim'Noi'Cine---
6 2o(i s!'i spui Cap'de'7ort, #!r! #ric!- :ntotdeauna s! spui
lucrurilor pe nume- 1rica de a rosti numele unui lucru te duce p$n! la
urm! la #rica de acel lucru, )n mod special-
6 Ei ,ine, domnule, Cap'de'7ort %a c!uta acum alte modalit!(i
s! se re)ntrupe3e, nu'i aa4 N'a disp!rut cu totul---
6 Nu, <arry, n'a disp!rut--- 8e ascunde pe unde%a, )n c!utarea
altui trup, )n care s!'i #ac! s!la--- Ne#iind %iu, cu ade%!rat, nici nu
poate #i ucis- L'a l!sat pe Ouirrell s! moar!, n'are mil! de supuii lui
credincioi, cum nu are nici de dumanii lui- Acum l'ai )mpiedicat,
pentru moment, s! se re)ntrupe3e, i s! sper!m c! data %iitoare se %a
instala )ntr'un corp dornic s!'l )n#runte )ntr'o ,!t!lie care pare #!r!
sor(i de i3,$nd! sau poate %a #i iar )mpiedicat de cine%a i ast#el nu
%a mai a.un+e niciodat! )n puteri---
<arry d!du din cap, dar se opri repede, c! )ncepu iar s!'l doar!
#runtea-
6 Domnule, 3ise <arry mai departe, a %rea s! %! )ntre, mai
multe lucruri, dac! pute(i s!'mi r!spunde(i--- =reau s! tiu ade%!rul
despre---
6 Ade%!rul& suspin! Dum,ledore- Ce lucru #rumos, dar teri,il,
)n acelai timp- Tre,uie tratat cu mult! +ri.!- Oricum, o s!'(i r!spund
la )ntre,!rile tale, )n a#ar! de ca3ul )n care un moti% #oarte serios m!
%a opri s! o #ac, i )n acest ca3 te ro+ s! m! ier(i- Nu %reau s!'(i spun
minciuni-
6 Ei ,ine, Cap'de'7ort mi'a spus c! a ucis'o pe mama, numai
#iindc! a %rut s! m! prote.e3e- De ce %roia s! m! omoare4
Dum,ledore o#t! din to(i r!runcii-
6 Din ne#ericire, asta e o )ntre,are la care nu )(i pot r!spunde-
Nu a3i i nu acum- :ntr'una din 3ile, o s! a#li- Nu te mai +$ndi acum
la asta, <arry--- ;tiu c! nu'(i place deloc ce au3i, dar %a %eni o 3i
c$nd %ei #i pre+!tit i atunci o s! a#li-
<arry tia c! de+ea,a s'ar #i str!duit s!'l con%in+!-
6 Dar de ce nu putea s! m! atin+! Ouirrell4
6 7ama ta a murit ca s! te sal%e3e pe tine- Dac! e ce%a pe care
nu'l )n(ele+e Cap'de'7ort, acel lucru e dra+ostea- El n'a )n(eles c! o
dra+oste at$t de puternic!, aa cum a #ost cea a mamei tale pentru
tine, las! urme ad$nci- Nu o cicatrice sau %reun semn %i3i,il--- Dac!
ai #ost iu,it at$t de mult de cine%a, ciar dac! acea persoan! s'a stins
demult, dra+ostea ei te prote.ea3! pe %ecie- La tine, acest semn e )n
ciar pielea ta- Din aceast! cau3!, Ouirrell, lacom i am,i(ios,
)mp!r(indu'i su#letul cu Cap'de'7ort, nu te'a putut atin+e- Era o
ne,unie, pur i simplu, s! %rea s! atin+! pe cine%a marcat de un
sentiment aa puternic-
Dum,ledore pri%ea acum cu mare interes o pas!re de pe
per%a3ul #erestrei, pentru a'i da timp lui <arry s!'i tear+! ocii cu
mar+inea ceara#ului-
6 ;i 2elerina 1ermecat!, ti(i cine mi'a trimis'o4 )ntre,! <arry,
c$nd reui s!'i re+!seasc! %ocea-
6 Ei, tat!l t!u mi'a l!sat'o mie )n p!strare, iar eu m'am +$ndit
c! a %enit timpul s! (i'o dau- <m, lucruri #olositoare, #!cu domnul
Dum,ledore cu ociul- Tat!l t!u o #olosea numai c$nd %roia s! mai
ia ce%a din #ri+ider pe #uri&
6 ;i mai e ce%a---
6 <ai, 3i---
6 Ouirrell i 2lesneal!---
6 2ro#esorul 2lesneal!, <arry-
6 Da, m! scu3a(i- Ouirrell 3icea c! pro#esorul 2lesneal! m! ura,
numai #iindc! )l ur$se i pe tat!l meu- E ade%!rat4
6 Ei, nu se urau, ciar--- 8e detestau--- Ce%a )n +enul rela(iei tale
cu Draco- Apoi, tat!l t!u a #!cut ce%a, pe care 8e%erus nu i l'a iertat
niciodat!---
6 Ce anume4
6 I'a sal%at %ia(a&
6 Cum4&4
6 Da, 3ise Al,us Dum,ledore, %is!tor- E ciudat cum
#unc(ionea3! mintea omeneasc!, nu'i aa4 2ro#esorul 2lesneal! nu s'
a )mp!cat niciodat! cu +$ndul c! )i este dator tat!lui t!u--- Cred c! de
aceea s'a str!duit at$t s! te prote.e3e tot anul, #iindc! a sim(it c! aa
se %a acita #a(! de tat!l t!u- Apoi, putea s! continue s!'l urasc!
linitit---
<arry se str!dui s! )n(elea+! acest lucru, dar capul )ncepu s! )i
3%$cneasc! iar, aa c! se opri-
6 ;i ar mai #i ce%a, domnule pro#esor---
6 Doar--- ce%a4&
6 Cum se #ace c! O+linda lui Erised mi'a dat mie 2iatra4
6 A, m! ,ucur c! ai pus )ntre,area asta- Asta a #ost una dintre
ideile mele str!lucite- ;i, #iindc! suntem numai noi doi, pot s! m!
laud pu(in9 asta spune ce%a- Numai cel care dorea s! o +!seasc! i nu
s! o #oloseasc!, putea o,(ine 2iatra 1ilo3o#al!& To(i ceilal(i se puteau
%edea )n o+lind!, adun$nd a%eri dup! a%eri sau ,$nd din Eli5irul
=ie(ii- Uneori, m! mir i eu c$t de pro#und pot +$ndi--- *ata, a.un+e
cu )ntre,!rile& :(i propun s! )ncepi s! ron(!i din dulciurile astea- A,
c$te ,un!t!(i& Bom,oane de la Bertie Boot& ;tii, c$nd eram ca tine,
am #ost su#icient de +inionist s! dau peste o ,om,oan! cu +ust de
%om!, de am cre3ut c! n'o s! mai suport )n %ia(a mea ,om,oanele
astea--- ;i, totui, m! dau )n %$nt dup! ele--- 2ot s! iau i eu una4
Domnul Dum,ledore 3$m,i #ericit i lu! o ,om,oan!-
6 A& 2ua& Iar&
I
7adam 2om#rey era o #emeie #oarte de trea,!, dar i #oarte
strict!-
6 Cinci minute, %! ro+, o implor! <arry-
6 Nici un minut&
6 Dar pe domnul pro#esor Dum,ledore l'a(i l!sat---
6 Cred i eu, el e directorul colii& *ata& Acum ai ne%oie de
odin!---
6 Dar stau doar )n pat i m! uit pe pere(i- =! ro+---
6 Bine, ,ine--- Cinci minute numai&
;i )i l!s! pe Ron i <ermione s! intre-
6 <arry&
<ermione era +ata, +ata, s!'i sar! iar de +$t, dar <arry )i #u
recunosc!tor c! se a,(inuse la timp, #iindc! durerea din cap tot nu'i
d!dea pace-
6 O, <arry am #ost con%ini c!--- Domnul Dum,ledore era
#oarte )n+ri.orat---
6 Toat! coala %or,ete numai despre asta- Cum a #ost, de #apt4
Era unul dintre ca3urile )n care po%estea ade%!rat! era ciar mai
stranie i palpitant! dec$t cea mai +o+onat! minciun!- <arry le
po%esti totul cu lu5 de am!nunte9 Ouirrell--- O+linda--- 2iatra--- i
Cap'de'7ort- Ron i <ermione erau pu,licul per#ect- 2unctau
po%estea, )n momentele ei mai picante, cu ?A&@ i ?=ai&@, iar c$nd
<arry le po%esti ce se a#la su, tur,anul lui Ouirrell, urlar! de'a
,inelea-
6 Deci, 2iatra a #ost distrus!4 )ntre,! Ron- 1lamel i so(ia lui
%or muri )n cur$nd4
6 ;i eu m'am mirat de asta, dar domnul pro#esor Dum,ledore a
spus--- 8tai, cum a spus4 Da, ?pentru o minte s!n!toas! i ,ine
or+ani3at!, moartea nu este dec$t pasul spre o nou! a%entur!&@
6 :ntotdeauna am spus c!'i lipsete o doa+!, #!cu Ron-
6 Dar %ou!, ce %i s'a )nt$mplat4
6 Ei ,ine, )ncepu <ermione, eu am plecat imediat, dup! cum
tii, i mi'a tre,uit ce%a timp s!'l #ac pe Ron s!'i %in! )n sim(iri,
dup! care ne'am dus la locaul ,u#ni(elor i am trimis'o pe <edFi+
s!'l anun(e pe domnul Dum,ledore- :n olul de la intrare, ne'am
)nt$lnit )ns! cu el- El tia de.a, #iindc! imediat ne'a )ntre,at9 ?<arry
s'a dus dup! el, nu'i aa4@ ;i s'a repe3it imediat la eta.ul trei-
6 Cre3i c! tia i de'aia (i'a trimis pelerina tat!lui t!u i (i'a
spus despre o+lind! i toate celelalte4& )ntre,! Ron-
6 Ei ,ine, i3,ucni <ermione, dac! tia, da(i'mi %oie s! %! spun
c! s'a purtat )n+ro3itor& 2uteai s! #ii omor$t&
6 Nu, e un om e5traordinar, 3ise <arry- Cred c!, de #apt, a %rut
s!'mi dea o ans!- ;tia ce #acem noi, dar nu ne'a oprit, din contr!,
ne'a )n%!(at tot ce ne'ar #i putut a.uta la ne%oie- Cred c! nu a #ost o
)nt$mplare c! m'a l!sat s! %!d cum #unc(ionea3! o+linda- A #ost ca i
c$nd era con%ins c! am dreptul i tre,uie s!'l )n#runt pe Cap'de'
7ort---
6 Da, domnul Dum,ledore este un tip pe cinste, #u de acord
Ron- Uite ce'i, tre,uie neap!rat s! te #aci ,ine p$n! la petrecerea de
s#$rit de an, adic! p$n! m$ine& Am pierdut, desi+ur, iar #iindc! tu ai
lipsit de la ultimul meci de =$.ta(, am #ost )ntrecu(i i de Oci'de'
;oim, dar nu contea3!, m$ncarea tre,uie s! #ie e5celent!&
:n acel moment, n!%!li 7adam 2om#rey-
6 A(i stat cincispre3ece minute, nu cinci& A1AR&
I
Dup! o noapte de somn recon#ortant, <arry se sim(i aproape ca
nou-
6 =reau s! mer+ i eu la petrecerea de s#$rit de an, )i 3ise el lui
7adam 2om#rey, care )i aran.a cutiile cu ,om,oane- 2ot4 :mi da(i
%oie4 =! rooo+---
6 <m, pro#esorul Dum,ledore spune c! po(i, 3ise ea pe un ton
care l!sa s! se )n(elea+! c! acesta a,ar n'a%ea ce pericole se puteau
i%i la o petrecere- A %enit cine%a s! te %ad!---
6 Ce ,ine& #!cu <arry- Cine e4
<a+rid se strecurase pe u!, )n timpul )n care <arry st!tuse de
%or,! cu 7adam 2om#rey- Ca de o,icei, c$nd se a#la )n spa(ii
)ncise, <a+rid p!rea enorm- 8e ae3! l$n+! <arry, )i arunc! o scurt!
pri%ire i i3,ucni )n lacrimi-
6 O##, suspin! el, este numai--- din cau3a mea--- nesocotit, ce
sunt--- I'am spus dia%olului !luia cum s!'l adoarm! pe 1lu##y--- Eu,
cu +ura mea, i'am spus& Era sin+urul lucru pe care nu'l tia i i l'am
spus& Te'ar #i putut ucide& ;i toate, pentru un ou de dra+on& N'o s!
mai pun +ura pe ,!utur!, )n %ia(a mea& Ar tre,ui s! #iu alun+at dintre
%oi i s! tr!iesc printre :ncuia(i&
6 <a+rid& e5clam! <arry, impresionat c! )l %ede pl$n+$nd pe
uria, cuprins de re+rete i remuc!ri- Tot ar #i +!sit el un mod de a
#ura 2iatra 1ilo3o#al!, ciar dac! nu i'ai #i spus tu, nu'(i mai #ace
at$ta s$n+e r!u& Doar a%em de'a #ace cu Cap'de'7ort&
6 Da, dar puteai s! mori--- ;i, te ro+, nu'i mai pronun(a
numele---
6 CA2'DE'7ORT& stri+! <arry, spre +roa3a i uimirea lui
<a+rid- L'am )n#runtat i l'am )n%ins, pentru moment& 2ot s!'i
rostesc numele, #!r! #ric!& N'a reuit s! ia 2iatra, iar acum ea a #ost
distrus!, nu o mai poate #olosi& <ai, ia i tu o ,roscu(! de ciocolat!,
am tone---
<a+rid )i terse nasul cu m$neca i 3ise9
6 Asta )mi aduce aminte c! am i eu un cadou pentru tine&---
6 8per c! nu sand%ici cu carne de .der, +lumi <arry- <a+rid
cicoti-
6 Nu- Domnul Dum,ledore mi l'a dat ieri s!'l aran.e3 un pic---
Tre,uia s! m! dea a#ar! de la <o+Farts, nu s!'mi dea !sta--- ;i eu (i
l'am adus (ie---
2!rea s! #ie o carte ar!toas!, le+at! )n piele- <arry o descise,
curios- Era un al,um, de #apt, cu #oto+ra#ii de %r!.itori i ma+icieni-
>$m,ind i #!c$ndu'i cu m$na, )l pri%eau de pe #iecare pa+in! tat!l i
mama lui-
6 Am trimis mesa.e cu ,u#ni(a pe la to(i cole+ii i prietenii
p!rin(ilor t!i, ca s!'mi trimit! c$t mai multe #oto+ra#ii, tiam c! nu ai
nici o amintire de la ei--- :(i place4
Dar <arry nu putea %or,i, iar <a+rid )l )n(elese prea ,ine-
I
:n acea sear!, <arry )i #!cu apari(ia sin+ur la petrecerea de
s#$rit de an, 7adam 2om#rey )l #!cuse s! )nt$r3ie, cu toate
pre+!tirile i precau(iile ei- 7area 8al! +emea de lume- Era
)mpodo,it! )n culorile =iperinilor, %erde i ar+intiu, pentru c! ei erau
s!r,!tori(i )n mod deose,it, #iindc! reuiser! s! c$ti+e al aptelea an
la r$nd, Cupa Caselor- Un a#i mare, cu sim,olul =iperinilor,
;arpele, acoperea peretele din spatele mesei pro#esorilor-
C$nd intr! <arry, se #!cu ,rusc linite, dup! care to(i )ncepur! s!
%or,easc! deodat!- 8e strecur! la masa Cercetailor i se ae3! pe
scaunul dintre Ron i <ermione, )ncerc$nd s! i+nore #aptul c! toat!
lumea se ridicase )n picioare, s!'l poat! %edea mai ,ine-
Din #ericire, ap!ru i Dum,ledore, aa c! a+ita(ia )ncet!-
6 A mai trecut un an, )ncepu Dum,ledore, %esel- :mi pare r!u
c! tre,uie s! suporta(i pu(in discursul meu, )nainte de a %! )n#i+e
din(ii )n toate aceste ,un!t!(i, dar nu %a dura mult& ;i ce mai an&
8per c! acum capetele %oastre sunt ce%a mai--- pline, ca la )nceput-
A%e(i tot timpul, %acan(a de %ar! (ine mult, s! le +oli(i la loc, )nainte
de a )ncepe anul urm!tor& Acum, s! %edem re3ultatele )n Cupa
Caselor--- 2e locul patru, Cercetaii, cu trei sute dou!spre3ece
puncteX pe locul trei, Astropu#ii, cu trei sute cinci3eci i dou! de
puncteX Oci'de';oim au patru sute dou!3eci i ase, iar =iperinii,
patru sute apte3eci i dou!&
O #urtun! de aplau3e i de o%a(ii i3,ucnir! de la masa
=iperinilor- <arry )l putu %edea pe Draco ridic$nd paarul- Era o
pri%elite care )l )m,oln!%ea-
6 Da, #oarte #rumos din partea %oastr!, continu! domnul
Dum,ledore, totui, tre,uie s! lu!m )n considera(ie i e%enimentele
recente care au a%ut loc la <o+Farts-
8e #!cu linite deplin!- =iperinilor le mai pieriser! 3$m,etele de
pe #e(e-
6 Da--- Tre,uie s! o#er c$te%a puncte--- 8ta(i pu(in--- 7ai )nt$i,
domnului Ronald Heasley---
Ron se #!cu rou ca s#ecla-
6 --- pentru cel mai ,un .uc!tor de a, pe care l'a a%ut coala,
)n ultimii ani- Deci, cinci3eci de puncte pentru Cercetai-
Uralele Cercetailor se urcar! p$n! la ta%anul %r!.it- 8telu(ele de
pe el )ncepur! s! sclipeasc!- 2ercy se l!uda la to(i9
6 E #ratele meu, ti(i, nu4 1ratele meu mai mic- A reuit s!
treac! de aul +i+antic, alc!tuit i pus acolo de doamna pro#esoar!
7c*ona+all, asta e ce%a&
:n cele din urm!, se #!cu iar t!cere-
6 :n al doilea r$nd, domnioarei <ermione *ran+er, pentru
lo+ica de care a dat do%ad! la re3ol%area eni+mei create de
pro#esorul 2lesneal!, )i o#er i ei cinci3eci de puncte---
<ermione )i ascunse #a(a )n palme- <arry ,!nuia c! i3,ucnise )n
lacrimi- Cercetaii nu'i mai +!seau locul, c$ti+aser! o sut! de
puncte&
6 :l al treilea r$nd, domnul <arry 2otter, 3ise domnul
Dum,ledore i )n 7area 8al! nu se mai au3i nici p$s, pentru
)ndr!3neal!, pre3en(! de spirit i un cura. ieit din comun, )i dau
ai3eci de puncte&
>+omotul de%enise in#ernal- Cei care mai erau )n stare s! adune,
dup! toate surpri3ele din acea sear!, tiau c! Cercetaii a%eau acum
patru sute apte3eci i dou! de puncte, erau, deci, la e+alitate cu
=iperinii& A, ce ,ine ar #i #ost dac! domnul Dum,ledore i'ar mai #i
dat un punct )n plus lui <arry&
Domnul Dum,ledore ridic! m$na- :n sal!, se aternu treptat
t!cerea-
6 E5ist! mai multe #eluri de cura., 3ise domnul Dum,ledore,
3$m,ind- E ne%oie de mult! )ndr!3neal!, ca s! ne )n#runt!m
dumanii, dar i prietenii& De aceea, Ne%ille 2oponea(! primete
3ece puncte&
Dac! s'ar #i a#lat cine%a )n apropierea colii, ar #i cre3ut, cu
si+uran(!, c! acolo se produsese o e5plo3ie, at$t de tare i3,ucnir!
uralele )n 7area 8al!, la masa Cercetailor&
<arry, Ron i <ermione se ridicaser! )n picioare, url$nd c$t
puteau, )n timp ce Ne%ille, li%id de emo(ie, era asaltat de 3eci de
Cercetai, care )l )m,r!(iau i'l o%a(ionau- 2$n! atunci, ,ietul
Ne%ille c$ti+ase doar un punct pentru casa lui- <arry )i d!du un
+iont lui Ron i )i #!cu semn spre Draco Reacredin(! care nu putea
ar!ta mai indi+nat i mai c!tr!nit, nici ciar dac! i s'ar #i aplicat
,lestemul ?Le+!rii Corporale Totale@&
6 Ceea ce )nseamn!, 3ise domnul Dum,ledore, )ncerc$nd s! se
#ac! au3it )n %acarmul +eneral, c! tre,uie s! scim,!m pu(in a#iele
i decora(iile&
Dup! care aplaud!, )nc$ntat-
C$t ai clipi, +ilandele %er3i, de%enir! purpurii, iar cele ar+intii
#ur! )nlocuite cu +irlande aurii- ;arpele =iperinilor #u )nlocuit rapid
de Leul Cercetailor- 2lesneal! )i str$n+ea m$na lui 7c*ona+all, cu
o +rimas! ce se %roia 3$m,et- <arry )nt$lni pri%irile lui 2lesneal! i
,!iatul #u con%ins c! sentimentele pro#esorului nu se scim,aser!,
nici c$t ne+rul su, un+ie, dar asta nu'l mai )n+ri.ora pe <arry- 8e
p!rea c! %ia(a %a re%eni la normal, )n anul urm!tor, ei ,ine, c$t putea
#i ea de normal!, la <o+Farts---
1usese seara cea mai #rumoas! din %ia(a lui <arry, mai #rumoas!
ciar i dec$t o %ictorie )n meciurile de =$.ta(, Cr!ciunul sau
aniilarea %reunui monstru--- Era si+ur c! nu %a uita niciodat! acea
sear!-
I
<arry aproape c! uitase c! re3ultatele e5amenelor nu #useser!
anun(ate- 8pre marea lor surprindere, i Ron i <arry trecuser!
e5amenele cu note mari- <ermione era prima din an, desi+ur- Ciar
i Ne%ille a,sol%ise anul, nota ,un! de la ?Ier,olo+ie@ compens$nd
nota de3astruoas! de la ?2o(iuni@- 8perau ca m!car *oyle, care era
tot at$t de prost, pe c$t era de mescin, s! #ie eliminat- Dar trecuse i
el- Era mare p!cat, dar, aa cum )i pl!cea lui Ron s! spun!, nu po(i
a%ea totul )n %ia(!-
;i, deodat!, dulapurile se +olir!, iar %ali3ele se umplur! )n
%ite3!- Ne%ille )i pierduse ,roscoiul, ca de o,icei- :l +!sir! ascuns
)ntr'una dintre toalete- 8tuden(ii primir! carnetele de note i #ur!
serios a%erti3a(i s! nu cum%a s! #ac! u3 de %r!.i, )n timpul %acan(ei-
6 8peram s! uite de note, 3ise unul dintre +emenii Heasley,
nec!.it-
<a+rid )i atepta s!'i )m,arce pe to(i i s!'i tra%erse3e lacul-
Dup! care luar! E5presul de <o+Farts i s! )ndreptar! spre
casele lor- =or,eau, r$deau i se )nsu#le(eau tot mai mult, pe m!sur!
ce c$mpurile de%eneau tot mai %er3i i mai culti%ate- 8e apropiau de
lumea :ncuia(ilor- :i scoaser! pelerinele de %r!.itori i )i puser!
ainele o,inuite- A.unser!, )n s#$rit, la peronul R i LS" , din +ara
Bin+Gs Cross-
Le lu! ce%a timp s! a.un+! la peronul principal- Un %r!.itor
,!tr$n )i +rupa doi c$te doi i doar aa puteau trece )n lumea
:ncuia(ilor, pentru a nu n!%!li ,uluc printr'un perete de c!r!mid!,
speriindu'i ast#el pe :ncuia(ii cu min(i optu3e-
6 Tre,uie s! %eni(i )n %ara asta la noi& Am$ndoi& O s! %! trimit
o ,u#ni(!&
6 7ul(umesc, 3ise <arry, o s'o atept cu ner!,dare-
8e lo%eau de tot mai mul(i :ncuia(i, pe m!sur! ce )naintau spre
peronul principal- Au3i mai multe stri+!te9
6 La re%edere, <arry&
6 2e cur$nd, 2otter&
6 <m, nu (i'ai pierdut #aima, )l tacin! Ron-
6 Las! c! n'o s! m! mai ,a+e nimeni )n seam! acolo unde m!
duc eu, te asi+ur&
<arry, Ron i <ermione trecur! prin perete )mpreun!-
6 7am!, mam!& Uite'l&
Era *inny Heasley, sora mai mic! a lui Ron, dar nu ar!ta spre
Ron-
6 <arry 2otter, mam!& :i %!d i cic!---
6 *inny, stai cuminte& Nu e #rumos s! ar!(i cu de+etul& Doamna
Heasley 3$m,i la ei-
6 A #ost un an +reu4 )i )ntre,! ea-
6 1oarte +reu, 3ise <arry- 7ul(umesc pentru #ondante i pentru
pulo%er, doamn! Heasley&
6 O, mi'a #!cut pl!cere&
6 Ai terminat4
Era Unciul =ernon, cu aceeai #a(! purpurie, cu nelipsita lui
musta(! stu#oas! i arunc$ndu'i aceleai pri%iri #urioase lui <arry, c!
)ndr!3nise s! %in! cu ,u#ni(a acas!- 8!'l %ad! mul(imea adunat! pe
peron, cu coli%ia )n m$n!& :n spatele lui, se a#lau 7!tua 2etunia i
Dudley, speria(i numai la %ederea lui-
6 Cred c! dumnea%oastr! sunte(i #amilia lui <arry, 3ise ama,il
doamna Heasley-
6 Da--- Cam aa--- catadicsi s! r!spund! Unciul =ernon- <ai,
,!iete, doar tii c! nu a%em la dispo3i(ie toat! 3iua&
;i )i )ntoarse spatele doamnei Heasley- <arry se )ntoarse spre
Ron i <ermione9
6 La re%edere, o s!'mi #ie dor de %oi&
6 8per c!--- o s! ai o %acan(! #rumoas!, ,$i+ui <ermione,
pri%ind nu prea con%ins! dup! Unciul =ernon, ocat! c! cine%a
putea #i at$t de nepl!cut-
6 Da--- i eu sper, spuse <arry, #!r! s! #ie con%ins deloc-
<ermione i Ron %!3ur!, totui, un 3$m,et piicer pe #a(a lui <arry-
6 Ei nu tiu c! nu a%em %oie s! #acem %r!.i acas!--- O s! m!
distre3 copios pe seama lui Dudley&