Sunteți pe pagina 1din 41

G Gh hi id dp pr ra ac ct ti ic cd de eu ut ti il li iz za ar re ea as se er rv vi ic ci iu ul lu ui i

M
M
y
y
B
B
R
R
D
D
M
M
o
o
b
b
i
i
l
l
e
e


Pentruoriceintrebarelegatadeserviciu,varugamcontactatiServiciulVocalis:
Telefon:
+40213026161(apelabildinoriceretea)
0800803803(TelVerdegratuitinreteauaRomtelecom)
*BANCA(*22622)(tarifnormalinreteauaOrangesiVodafone)

Email:vocalis@brd.ro

Cuprins

1 Introducere................................................................................................................................................................3
2 Conditiideutilizare....................................................................................................................................................4
3 Activareaserviciului...................................................................................................................................................6
4 Accesareasisecuritateaserviciului............................................................................................................................8
5 Functionalitaticonsultative......................................................................................................................................11
5.1 Paginadestart.................................................................................................................................................11
5.2 Conturi..............................................................................................................................................................13
6 Functionalitatitranzactionale..................................................................................................................................16
6.1 Transferuri........................................................................................................................................................16
6.2 Platifacturi.......................................................................................................................................................21
6.3 PlatiBump........................................................................................................................................................23
6.4 PlatiQR.............................................................................................................................................................24
6.5 Platicatreunnumardetelefon.......................................................................................................................25
6.6 Primirebani......................................................................................................................................................26
6.7 Istoricactivitate................................................................................................................................................27
7 Functionalitatipublice..............................................................................................................................................29
7.1 Cursvalutar......................................................................................................................................................30
7.2 Convertorvalutar.............................................................................................................................................30
7.3 Informatiidespreoferasipromotii..................................................................................................................31
7.4 Simulatorcredite..............................................................................................................................................31
7.5 Localizator........................................................................................................................................................32
7.6 Contact.............................................................................................................................................................32
8 Tarife........................................................................................................................................................................32
9 Limitedetranzactionare..........................................................................................................................................33
10 Actualizareadatelor.............................................................................................................................................34
11 Transmitereadatelor...........................................................................................................................................34
12 Intrebarifrecvente...............................................................................................................................................35
Anexa1Programdetranzactionare...40

1 Introducere

ItimultumimcaaioptatpentruutilizareaserviciulMyBRDMobileoferitdeBRDGroupeSocieteGenerale.

Indiferentdeorasideloculincareteafli,cuMyBRDMobileestipermanentincontactcubancata,24de
ore din 24, 7 zile din 7. Folosind acest serviciu ai acces la conturile tale, operatiuni bancare si informatii
utile,directdepetelefonultaumobil/tabletata.

Utilizandserviciuldemobilebankingbeneficiezidesigurantamaxima,BRDimplementandinacestscopcele
maiperformantesistemedesecuritatedarcareinacelasitimpitioferasimobilitateadecareainevoie.

Navigarea in serviciu este simpla si intuitiva. Toate operatiunile se desfasoara urmand doar cativa pasi
simpli,nutrebuiedecatsatelasicondusdemeniu.

Acestghiddetaliattevaajutasadescoperitoatefunctionalitatileserviciului.

2 Conditiideutilizare

Serviciuloferitestefoarteflexibilastfelca,infunctiedepreferinteletale,detipuldetelefonutilizat,
dacaaiaccessaunulaInternetpetelefon,MyBRDMobileestepregatitsaitifiedefolosprintreimodalitati
deacces:

AplicatiededicatapentrutelefoanedetipSmartphonesitablete
Aplicatieoptimizatapentruaccesareaprinbrowsermobil
PrinsesiuneUSSD

Aplicatia pentru smartphoneuri este disponibila pe urmatoarele sisteme de operare si poate fi


descarcatasiinstalatagratuit:
- Android,minimversiunea2.1
- iOS,minimversiunea4.3
- WindowsPhone,minimversiunea7.5

Aplicatiapentrutableteestedisponibilapeurmatoarelesistemedeoperaresipoatefidescarcatasi
instalatagratuit:
- Android,minimversiunea2.1
- iOS,minimversiunea4.3

Indiferentdedispozitivulpecareestedescarcataaplicatia,utilizareaacesteianecesitaconexiuneInternet.
Este necesar ca toate actualizarile aplicatiei sa fie instalate in momentul in care acestea sunt
disponibile.Actualizareaaplicatieiseefectueazainacelasifelcapentruoriceaplicatieinstalatapetelefon.
Procedura de actualizare este specifica fiecarui sistem de operare. In functie de setarile telefonului,
actualizareasepoaterealizaautomatsaumanual,prinurmareapasilornecesariactualizariideaplicatiiasa
cumsuntexplicatideproducatorultelefonuluisautableteitale.
Interfataaplicatieicontineaceleasiinformatii,indiferentdesistemuldeoperarefolosit.Existatotusi
diferenteinceeaceprivesteaspectulgeneral,amplasareabutoanelorsialtedetaliiminore.
Aplicatie

m
ac
N

de
se

br

Ac
m

Li

ac
bu

Aplica
mod automa
cesteia.

NOTA:Sereco
Itireco
eantivirusd
erviciuluiMy

Pentru
rowsermob
Totce
ccesarea si
mobil.
stadebrow
- Intern
- Nokia
- Safari
- Blackb
- Blackb
- Googl
- Opera
- Brows

Servic
ccesat,fiind
utoanelorsi
NOTA
wireless).
Browser
tia este disp
at limba tra
omandainst
omandamsa
disponibilep
yBRDMobile
u a putea u
il.
etrebuiesaf
utilizarea se
wseresuporta
netExplorer
Browser7.4
(instalatimp
berryBrowse
berryBrowse
eChrome
a
serstocAnd
iul MyBRD
adaptatfiec
altedetalii
: Serviciul n
ponibila in d
ansmisa (ut
talareacelei
aacceseziP
pentruopro
e(similarant
utiliza servic
faciestesaa
erviciului est
ate:
Mobile9
4
plicitpeoric
er5
er6
roid(instala
Mobile are
caruia.Pote
minore.
necesita acce
doua limbi:
ilizata) de t
imainoivers
layStore,Ap
otectiesuplim
tivirusuluide
iul, telefonu
acceseziadr
te la fel de
cedispozitiv
timplicitpe
e aceleasi f
existatotusi
es la Interne
romana si e
telefon. Sch
rsiuniasistem
ppStoresau
mentara,ata
epecalculat
ul tau trebu
resawww.m
usoara prec
Apple)
eoricedispo
unctionalita
diferentein
et, indiferen
engleza. La
himbarea lim
muluideope
WindowsSt
atatelefonu
tor).
ie sa permi
mybrdmobile
cum accesar
zitivAndroid
ti, indiferen
nceeacepr
nt de modul
instalarea a
mbii aplicat
eraresuport
toresisains
uluitaucats
ita conectar
e.rodepebr
rea oricarui
d)

nt de brow
rivesteaspec
l de conecta
aplicatiei se
tiei necesita
tatdedispoz
staleziunad
siamediulu
rea la Intern
rowserultele
site de pe t
serul de p
ctulgeneral,
are (retea m
5
va prelua in
a repornirea
zitivultau.
dinaplicatiile
uideaccesa
net printrun
efonuluitau
telefonul tau
pe care este
,amplasarea
mobila, retea
5
n
a
e
al
n
u.
u
e
a
a

MyBRDMobilepoatefiaccesatprinsesiuneUSSD,depeoricetipdetelefon,apelandnumarulscurt
dedicat. Prin sesiune USSD, aplicatia nu necesita acces la Internet si nici nu este necesara instalarea ei pe
telefonultau.

3 Activareaserviciului

Pentruactivareaserviciuluisuntnecesaripasiidetaliatimaijosinfunctiedemodalitateadeacces:

Pas1:Receptionareaelementelordesecuritatedinparteabancii:
- ParolaunicatransmisaprinSMSpenumaruldetelefonindicatdetinecanumarprincipal.Parola
areovalabilitatelimitata
- CoduldeactivarefurnizatdecatreBancaintimpulprocesuluideaderarelaserviciu.Codulareo
valabilitatelimitata
Pas2:Descarcareagratuitaaaplicatieispecificetelefonuluisautableteipecareoutilizezi.
Infunctiedesistemuldeoperareutilizatdetelefonultau,aplicatiasedescarcadin:
- GooglePlayStorepentrusistemuldeoperareAndroid
- AppStorepentrusistemuldeoperareiOS
- WindowsPhoneStorepentrusistemuldeoperareWindowsPhone
Pas3:Lansareaaplicatiei
Pas4:SelectareaoptiuniiActivareMyBRDMobile
Pas5:Introducereaelementelordesecuritate>CoduldeactivaresiParolaunicaprimitaprinSMS

Atentie!Coduriledesecuritatedevininvalidedacasuntintrodusegresitde5ori.Inacestcazestenecesar
sacontacteziBancapentruatribuireaunornoielementedesecuritate.
Pas6:AlegereaunuicodPINsiconfirmareaacestuia.
CodulPINvafiutilizatpentruaccesulinaplicatiedarsipentrusemnarea(autorizarea)tranzactiilor.
Codultrebuiesaaiba6caracterenumerice.(ex.123456)
Aplicatie
USSD

NOTA:Serviciulpoatefiaccesatdepemaimultedispozitivesmartphonesi/sautablete,pentrucatu
sa ai acces rapid oriunde si oricand la MyBRD Mobile. Orice dispozitiv suplimentar trebuie activat
contactandbancasiurmandpasiideactivaredescrisianterior.

Pas1:Receptionareaelementelordesecuritatedinparteabancii:
- ParolainitialatransmisaprinSMS.Aceastaparolaestetransmisapenumaruldetelefonindicat
detinecanumarprincipalsiareovalabilitatelimitata.
- Codul de utilizator primit in momentul aderarii la serviciu si utilizat de fiecare data pentru a
accesaserviciulimpreunacuparolastabilitadetinelaprimautilizare
Pas2:Accesarealinkuluiwww.mybrdmobile.rodepetelefonulmobil
Pas3:Introducereaelementelordesecuritateinecranulprincipal.
Pas4:ReceptionareaprinSMSaCoduluideactivaresubformaunuicookie.
Pas5:IntroducereaCoduluideactivareinaplicatie.Codulvafitransmispenumaruldetelefonindicatde
tinecanumarprincipal.
Pas 5: Defineste si confirma o parola noua pe care o vei utiliza pentru accesarea serviciului si pentru
semnareatranzactiilor.Parolatrebuiesaaiba8caracterenumerice.

Atentie!Coduriledesecuritatedevininvalidedacasuntintrodusegresitde5ori.Inacestcazterugamsaiei
legaturacuBancapentruatifiatribuitenoicoduridesecuritate.

NOTA: Pentru o functionare optima a serviciului este necesar ca telefonul sa permita salvarea de
cookies pentru a stoca codul de activare. Te rugam sa verifici setarile telefonului. In caz contrar la fiecare
accesareaserviciuluibancavatransmiteunnouSMScucookie.

Browser
Pas4 Pas5 Pas6

Pas1:Receptionareaelementelordesecuritatedinparteabancii:
- CodPINinitial.Acestcodestetransmispenumaruldetelefonindicatdetinecanumarprincipal
- Codutilizator:primitinmomentuladerariilaserviciu
Pas2:ApelareanumaruluiscurtdedicatpentruaaccesaserviciulMyBRDMobile
Pas3:Introducereacoduluideutilizator
Pas4:IntroducereacodulPINinitial
Pas 5: Introducerea si confirmarea noului cod mPIN pe care il vei utiliza pentru accesarea aplicatiei si
pentrusemnareatranzactiilor.CodulmPINtrebuiesaaiba6caracterenumerice.

Numarul de telefon este unul dintre elementele de securitate pentru canalul USSD, de aceea serviciul
poatefiactivatpeunsingurnumardetelefon.

4 Accesareasisecuritateaserviciului

Te asiguram ca BRD Groupe Societe Generale are in vedere respectarea tuturor masurilor de
securitatepentruobunafunctionareaserviciuluioferit.Pentruoutilizareconformaaserviciuluidemobile
bankingpecareilpunemladispozitie,recomandamrespectareaurmatoareloraspecte:

Elementeledeautentificaresuntconfidentialesitrebuiesafiecunoscutedoardetine.Acesteanu
trebuiecomunicateverbal,printelefon,prinemailsauformularniciuneialtepersoane.
Precizam ca BRD Groupe Societe Generale NU a trimis si NU va trimite niciodata, sub niciun
pretext, mesaje prin care sa solicite date confidentiale de acces la aplicatia MyBRD Mobile prin
mesaje de eroare web/ email/ telefonic. Pe aceasta cale te rugam sa nu dai curs niciunei solicitari
prin care se cere furnizarea unor date confidentiale si sa contactezi in cel mai scurt timp Banca la
numereledetelefondisponibile,inoricesituatiecaretiseparesuspecta.
Itirecomandamschimbareaparoleilaintervaleregulatedetimp,celputinde2oripean.

USSD
Pas3 Pas4 Pas5

Metoda principala de securitate pentru aplicatia dedicata este un Digipass Mobil. Acesta este o
solutie avansata de securizare atat pentru accesarea serviciului cat si pentru semnarea tranzactiilor ce
utilizeazaunprocesdeautentificarebazatpedoifactori.SimplusiavantajosDigipassulmobilfunctioneaza
caundispozitivDigipasshardwareinsafaraamaiaveagrijaunuidispozitivsuplimentar,genereziparolesi
semnezitranzactiidirectincadrulaplicatieiMyBRDMobile.

Ca masura de siguranta, sistemul utilizeaza o limita de 5 minute pentru realizarea unei actiuni. In
cazul neutilizarii serviciului pe o perioada mai mare de 5 minute, sesiunea de lucru se va inchide si se va
solicitaonouaidentificare.

Pentruaccesareaaplicatieiestenecesarsaurmatipasiidemaijos:

Pas1:Pornesteaplicatia
Pas2:SelecteazabutonulAccesaredinecranulinitialalaplicatiei
Pas3:TasteazacodulPIN.

Atentie!Toateintroducerileeronatedeparolasuntinregistrate.Dupa3incercarinereusite,accesuleste
blocat,iarpentrudeblocareestenecesarsaieilegaturacubanca.

Browser
Aplicatie
Pas3 Pas2

10

Aplicatiaoptimizatapentrubrowsermobil,beneficiazadeunsistemdesecuritatebazatpeoparola
unica in cazul in care functionalitatile oferite includ plati catre beneficiari nationali predefiniti anterior si
plati catre un numar de telefon. Parola unica o primesti pe numarul de telefon principal si o vei utiliza
pentru a semna aceste tranzactii. Aceasta este transmisa in momentul initierii transferului si poate fi
utilizatadoarpentruaceatranzactie,avandperioadadevalabilitatelimitata.Potiobtinemaimultedetalii
despreacestedouatipuridetransferuridinsectiuneadedicatatransferurilor.

Deasemeneatotcamasuradesiguranta,sistemulutilizeazaolimitade5minutepentrurealizarea
unei actiuni. In cazul neutilizarii serviciului pe o perioada mai mare de 5 minute, sesiunea de lucru se va
inchidesitisevasolicitaonouaidentificare.

Pentruaccesareaaplicatieiestenecesarsaurmatipasiidemaijos:

Pas1:Acceseazalinkuldedicatwww.mybrdmobile.ro
Pas2:SelecteazaoptiuneaAccesaredinecranulinitial
Pas3:IntroduCodutilizatorsiparola.

Atentie!Accesulseblocheazadupaintroducereacoduluideutilizatorsiaparoleieronatede3ori.Pentru
deblocareestenecesarsaieilegaturacubanca.

Pentru o securitate sporita, in cazul utilizarii serviciului prin canalul USSD, numarul tau de telefon
esteelementintegratdesecuritateincadrulserviciului.MyBRDMobilenupoatefiaccesatprinUSSDdecat
depenumarultaudetelefon.

PentruaccesareaserviciuluiprinsesiuneUSSDestenecesarsaurmatipasiidemaijos:

Pas1:Apeleazanumarulscurtdedicatpentruaaccesaserviciul
Pas2:IntroducodulmPIN.

Atentie!CodulmPINseblocheazadupaintroducereaeronatade3ori.Pentrudeblocareestenecesarsaiei
legaturacubanca.

USSD

11

5 Functionalitaticonsultative

5.1 Paginadestart

si

Dupaaccesareaaplicatiei,ecranuldemaijosesteprimulcontactcareilveiaveacuMyBRDMobile.
Acesta este punctul de inceput pentru orice operatiune ai dori sa initiezi sau pentru consultarea oricaror
informatii.
Conform imaginii de mai jos, ecranul de start (Home) este impartit in mai multe sectiuni pentru o
navigareusoarasirapida,astfel:

1. Mesajdeintampinaresidataultimeiactualizari

2. Cont favorit: poti personaliza ecranul de start prin selectarea unui cont favorit ce va fi afisat in
permanentapeecranuldestart.Contulfavoritesteprimuldinlistaconturilordisponibileinaplicatie
in cazul in care se doreste selectarea unui alt cont favorit, este suficienta ordonarea lui ca fiind
primuldinlista.

Pentrucontulfavoritestedisponibilunindicatorgraficimagineceindicanivelulsolduluicontului
favoritinfunctiedeintervalulstabilitdetineinaplicatie.Astfel,faracalcule,rapidsisimplu,sageata
/baradestatusteajutasaaflinivelulsolduluitauincadrulintervaluluipreferat.

3. Bara de navigare te ajuta sa ajungi rapid la informatia de care ai nevoie. Toate functionalitatile
aplicatieisuntimpartiteincategoriipentruatiusuranavigarea.

4. Dinecranuldestartaiaccesdirectlamesajelereceptionate.Inaceastasectiuneregasesti:

Browser Aplicatie

12

- MesajepersonaleprimitedinparteaBancii
- Celemairecenteoperatiuniinregistratepecontultauimpreunacustatusurilelor
- Informatiidesprealteprodusesiserviciiincluseinofertabancii

Mesajele si operatiunile sunt ordonate cronologic, astfel incat poti urmari usor toate operatiunile si
mesajeleprimite.

NOTA:Amplasareainpaginaaacestor4elementepoatefidiferitainfunctiedesistemuldeoperare
utilizatdetelefonultau.Informatiileafisatepeecransifunctionalitatileoferitesuntaceleasi.

Imediat dupa accesarea serviciului este afisat ecranul principal. Meniul interactiv disponibil permite
accesareaurmatoareloroptiuni:
- Informatiidespreconturiledetinute
- Efectuaredetransferuri
- Platifacturi
- Informatiicucaractergeneral
- Mesajepersonale
- Datedecontact
- SchimbarecodPIN
Navigarea se face utilizand tastatura telefonului. Trebuie doar sa selectezi cifra corespunzatoare optiunii
dorite. Din meniul principal al aplicatiei, ai acces direct la toate functionalitatile, atat consultative, cat si
tranzactionale.
USSD
Baradenavigare
Mesaje
Soldcontfavorit
Indicatorcontfavorit
Mesajdeintampinaresi
dataultimeiaccesari
Butoneditarecontfavorit

13

5.2 Conturi

si

SelectandfunctiaFinanteveiaveaacceslatoateconturilecucareaiaderatlaMyBRDMobile.
InecranulFinantegasesti3categorii:
Conturicurentesideeconomii
Depozite
Credite
Accesandfiecarecategorieinparte,olistacutoateconturileceseincadreazaincategoriarespectiva
vafiafisata.

Selectand unul din conturi, vei putea vizualiza informatii referitoare la acel cont precum si lista
operatiunilorinregistratepecontulrespectiv.Informatiiledisponibilesuntactualizateintimpreal,conform
orelorlimitadisponibile.

Browser Aplicatie

pe
As
di

co
In list
ermite),pe
stfel,potiur
Dease
in part
Prinoptiu
ontului,info
Contu
sume
Depoz
doban
Credit
nume
ta operatiun
operioada
rmariintrari
emenea,dac
ea
uneaDetalii
rmatiileser
uricurentes
blocate,car
zite: tip dep
nda,valoare
te: Tip cred
cont.
nilor vei reg
de1an.Op
lesiiesiriled
cadorestisa
cont,vorfi
referala:
audeecono
rdatasat,nu
pozit, numa
dobanda,ti
it, moneda,
gasi toate o
peratiuniles
depecontfo
avizualizezid
s
afisateinfor
omii:Sold,s
marcontIBA
ar cont, valo
preinnoire,
sold, data
operatiunile
untimpartit
oarterapid,
doartranzac
uperioaraa

rmatiidetali
olddisponib
AN,valuta,t
oare, mone
valoareaes
soldului, va
efectuate p
tepesaptam
faraafinev
ctiilepeope
ecranului.
atereferitoa
bil,datasold
tipcont,num
da, cont su
timataadob
aloare urma
pe acel con
mani,incepa
voiesautilize
erioadaanum
arelacontu
dului,Limita
mecont.
uport, data
banzii,nume
atoarei plati,
t (daca nat
andcucele
eziuncalend
mepotifolo
lales.Infun
decredit(d
scadenta, p
econt
, data urma
14
ura contulu
mairecente
dar.
osifiltrul
nctiedetipu
dacaecazul)
perioada, tip
atoarei plati
4
ui
e.
ul
),
p
i,

15

Iti poti seta un nume (o eticheta) pentru fiecare cont. Utilizand functia Edit , poti aloca un
nume fiecarui cont, pentru ati fi mai usor sal identifici usor si rapid. Alocarea unui nume nu va afectacu
nimic functionarea acelui cont, numele alocat nefiind afisat pe extrasul de cont oficial sau pe orice alt
documentcareBancailelibereazaprivindacelcont.


Informatiisolduri:vafiafisatcontulfavoritinparteasuperioaraaecranuluisiolistacualtetipuride
conturi.Pentruaaflasoldulaltorconturi,inafaradecelfavoritestenecesarsaselectezimaiintaicategoria
decontdoritasiapoicontulrespectivdinaceacategorie(dacaexistamaimulteconturi).

Informatiile disponibile sunt: data soldului, valoare sold, valuta, descoperit de cont (daca e cazul),
nume(eticheta)cont.Acesteinformatiisuntdisponibilepentrutoatetipuriledeconturi.
Istoricoperatiuni:Potivizualizaunminiextrasdecontpentruultimele5operatiunidebitoaresau
creditoare pentru contul selectat. Informatiile disponibile in cadrul miniextrasului, pentru tranzactiile de
debitsaucredit,sunt:suma,valuta,data.
USSD

16

6 Functionalitatitranzactionale

6.1 Transferuri

si

SelectandoptiuneaTransferuriveiaveaaccesdirectlalistacutoatetipuriledetransferuricepotfi
efectuateprinMyBRDMobile.
Optiunileafisatepepaginasunt:
Trimitebani
Primirebani
Platafacturi
Istoricactivitate

Prin selectarea optiunii Trimite bani, se va afisa ecranul in care apar toate transferurile ce pot fi initiate
prinMyBRDMobile.

Transferuri intre conturi. Mai jos regaseti pasii necesari pentru efectuarea unui tansfer intre conturile
proprii
Pas1:SelecteazaoptiuneaTrimitebani
Pas2:Selecteazaoptiunea...intreconturileproprii
Pas3:Selecteazacontuldincarevafiinitiattransferul
Pas4:Selecteazacontulcatrecaresevortransmitebanii
Pas5:Completeazasuma,dataoperatiuniisivaluta
Pas6:Verificadetaliiletranzactieisisemneaza(autorizeaza)utilizandcodulPIN
Browser Aplicatie

17

Rezultat:Vizualizeazasumarultranzactiei

Poti efectua transferuri intre conturile proprii, chiar daca conturile sunt deschise in monede diferite. In
acest caz, se va efectua automat un schimb valutar echivalent cu suma introdusa de tine, la cursul de
schimbvalutarafisatinsectiuneaCursdeschimbvalutarintreconturi.Pasiideurmatsuntaceeasi.

Pas4 Pas3
Pas1 Pas2

18

Transferurinationale
Pas1:SelecteazaoptiuneaTrimitebani
Pas2:Selecteazaoptiuneanationale
Pas3:Selecteazacontuldincarevafiinitiataplata;
Pas4:Selecteazabeneficiarul(VezisectiuneaDetaliiBeneficiaripentrumaimulteinformatii);
Pas5:Completeazainformatiilereferitoarelamoneda,sumasidataoperatiunii;
Pas6:Verificadetaliiletranzatieisisemneaza(autorizeaza)utilizandcodulPIN;
Rezultat:Vizualizeazasumarultranzactiei.

DetaliiBeneficiari:
Ai posibilitatea de a defini conturi de Beneficiar atat in momentul aderarii la unitatea BRD, cat si ulterior
prinapelareaserviciuluiVocalis.

Selectarebeneficiari:Totibeneficiariipredefinitiinaplicatievorapareainlistadebeneficiarideundepotfi
seletatiintimpulinitieriiunuitransfer.

Functionalitatedisponibiladoarpentruaplicatiadedicata:
PotisadefinestitumanualbeneficiarifolosindfunctiaAdaugarebeneficiar.Informatiilenecesarepentru
ainitiauntransfersunt:Numecomplet,numarcontinformatIBAN,monedacontului,adresa.
De asemenea ai posibilitatea sa realizezi transferuri in cadrul caruia sa completezi manual datele
beneficiarilorfaraalsalvainlistadebeneficiaripredefiniti.

Rezultat Pas5 Pas6

19

Transferintreconturileproprii:
Pas1:Selecteaza3.Transferintreconturi
Pas2:Selecteazacontuldincareveiinitiatransferul
Pas3:Selecteazacontulcatrecaresevortransferabanii
Pas4:Introdusuma
Pas5(Optional):Introdudescriereaoperatiunii
Pas6:VerificasisemneazatransferulutilizandcodulPIN
Pas7:Vizualizeazasumaruloperatiunii

USSD
Pas4 Pas1 Pas2 Pas3

20

Transfercatrebeneficiarinationali:
Pas1:Selecteaza3.Transfercatrebeneficiarinationali
Pas2:Selecteazacontuldincareveiinitiatransferul
Pas3:Selecteazabeneficiarulcatrecaresevafaceplatadinlistadebeneficiari
Pas4:Introdusuma
Pas5(Optional):Introdudescriereoperatiunii
Pas6:VerificasisemneazatransferulutilizandcodulPIN
Pas7:Vizualizeazasumaruloperatiunii

Pas5 Pas6 Pas7


Pas4
Pas5 Pas6
Pas1 Pas2 Pas3
Pas7

21

Conturilebeneficiarilorpotfidefiniteinaplicatieinmomentulincheieriicontractuluideaderaresau
ulteriorprintrunsimpluapelcatreserviciulVocalissauprinprezentarealaoriceagentieBRD.

Serviciulpoateafisa5beneficiaripeunecran,asacainfunctiedecatibeneficiarisuntdefiniti,poti
utilizaoptiunea6.Cauta,pentruacautainlistacubeneficiari,dupanumelefiecaruia.

6.2 Platifacturi

si

ItipotiplatifacturilerapidsifaraniciuncostsuplimentareutilizandMyBRDMobile.

Pas1:SelecteazaoptiuneaPlatifacturidinmeniulPlati
Pas 2: Selecteaza contul din care vei face plata. Facturile pot fi platite doar in RON, exceptie facand doar
celecatrecompaniideasigurare
Pas3:Selecteazafacturierul
Pas4:Selecteazasubagentulfacturierului(dacaecazul)
Pas5:Completeazasuma,datasireferintelefacturii
Pas6:SemneazatranzactiacucodPIN
Rezultat:Vizualizeazasumarultransferului

Functionalitatedisponibiladoarpentruaplicatiadedicata:
Vreisaeconomisestitimpsisaeviticompletareadatelorfacturiiinmoderonat?Folosestescannerul
decoduridebare.

Aceastafunctionalitatereducesemnificativtimpulsiefortulnecesarfiecareiplatidefactura.Pasiide
plata sunt aceeasi dar in cadrul Pasului 5 exista optiunea de scanare cod de bare. Odata ce ai utilizat
Browser Aplicatie

22

cameratelefonuluisauatableteipentruascanacoduldebare,toateinformatiilevorficompletateautomat
inaplicatie,astfelnumaiestinevoitsaintroducidatelemanual.

Detaliitehnice:

Pentru a putea citi codul de bare, este necesar ca telefonul care citeste codul sa focalizeze asupra
lui.Infunctiedetipultelefonului,focalizareapoatefimanualasauautomata.Terugamsaverificimanualul
telefonuluitaupentruinstructiunilegatedefocalizareacamereitelefonului.Deasemeneaitirecomandam
caaceastaoperatiunesafieefectuatasubluminapotrivita,pentruafacilitafocalizarea.

Pas1:Selecteaza5.Platifacturi
Pas2:Selecteazacontuldincareveifaceplata
Pas3:Selecteazafacturierulsisubagentuldacaecazul
Pas4:Introdusuma
Pas5:Introdureferintaplatiifiecarefacturierpoatesolicitadatediferitepentruaprocesaplata
Pas6:SemneazatransferulutilizandcodulPIN

USSD
Pas1 Pas2 Pas3

23

6.3 PlatiBump

Functionalitatidisponibiledoarpentruaplicatiadedicata
Bucurate de o metoda de plata inovativa ce permite efectuarea de viramente catre alti utilizatori MyBRD
Mobile, utilizand tehnologia BUMP. Prin acest transfer castigi timp (elimina necesitatea introducerii
manualeadatelorbeneficiarului)sitedistreziciocnindtelefoanele.

EfectuareaunuitransferprintehnologiaBumpimplicaatingereausoaraacelordouatelefoaneintrecarese
facetransferul.

Pas1:SelecteazaoptiuneaTrimitebani
Pas2:SelecteazaPlatiBump
Pas 3: Atinge usor telefonul tau de cel al beneficiarului transferului (Vezi sectiunea primire bani prin
Bumppentrupasiicetrebuieurmatidebeneficiar)
Pas4:Vizualizeazadetaliilebeneficiarului(aiposibilitateadeasalvadatelebeneficiaruluiinacestecran)
Pas5:Selecteazacontuldincaresevafaceplata
Pas6:Completeazasuma,valutasidatavalutei
Pas7:SemneazatranzactiautilizandcodulPIN
Rezultat:Vizualizeazasumarultransferului

Aplicatie
Pas4 Pas5 Pas6

24

6.4 PlatiQR

Functionalitatidisponibiledoarpentruaplicatiadedicata

Transferuldebaninuafostniciodatamaidistractivdecatacum!

Incearca o noua metoda inovativa de plata ce permite efectuarea de transferuri intre utilizatori MyBRD
Mobile,utilizandtehnologiacodurilorQR.Numaienecesarsaintroducimanualdatelebeneficiarului.

TransferulconstaingenerareaunuicodQRpetelefonulbeneficiarului;codulcontinetoatedatelebancare
alebeneficiarului,necesareunuitransfer.PlatitorulcitestecodulQRutilizandcameratelefonuluisau.

Pas1:SelecteazaoptiuneaTrimitebani
Pas2:SelecteazaTransferprincodQR;
Pas 3: Scaneaza codul QR generat de beneficiar (pentru detalii despre generarea codurilor QR sau despre
primireadebaniprincodQRterugamsaverificisectiuneaprimirebaniprincodQR);
Pas 4: Verifica datele beneficiarului (ai posibilitatea de a salva datele beneficiarului pentru transferuri
viitoare);
Pas5:Selectazacontuldincareseveifaceplata;
Pas6:Selecteazasuma,valutasidatatranzactiei;
Rezultat:VerificadetaliilesisemneazatranzactiautilizandcodulPIN;
Pas8:Vizualizeazasumarultransferului.

Aplicatie

25

Detaliitehnice:
PentruaputeaciticodulQR,estenecesarautilizareacamereitelefonuluipecareaiinstalataplicatia
MyBRDMobile.Cameratelefonuluitrebuiesafocalizezeasupracoduluipentruaputeaficitit.Infunctiede
tipul telefonului, focalizarea poate fi manuala sau automata. Te rugam sa verifici manualul telefonului tau
pentru instructiuni legate de focalizarea camerei telefonului. De asemenea iti recomandam ca aceasta
operatiunesafieefectuatasubluminapotrivita,pentruafacilitafocalizarea.

6.5 Platicatreunnumardetelefon

si

O modalitate de transfer de bani unica pe piata bancara din Romania care iti permite flexibilitate dar si
comoditate.
Aiacumposibilitateadeaefectuaviramentecatreoricebeneficiarfarasafiinevoitsastiinumaruldecont
alacestuia.Totcetrebuiesastiiestenumaruldetelefonsinumelecomplet.
DupaefectuareatransferuluibeneficiarulsepoateprezentalaoriceagentieBRDpentruasiridicasumape
baza actului de identitate si a celor 2 coduri de securitate generate de aplicatie in momentul realizarii
transferului.

Pas1:SelecteazaoptiuneaTrimitebani
Pas2:SelecteazaTransfercatreunnumardetelefon
Pas3:Selecteazacontuldincareveifaceplata
Pas4:Completeazanumelebeneficiarului,numaruldetelefon,sumasidescriereaoperatiunii
Pas5:VerificasisemneazatranzactiautilizandcodulPIN
Pas6:TransmiteCoduldesecuritatedinsumarultransferuluicatrebeneficiar.

Atentie!EstefoarteimportantcanumaruldetelefonsafiecorectdeoarecebeneficiarulvaprimiunSMS
continanduncoddesecuritateaferenttranzactiei.Impreunacucoddesecuritatepecareilveicomunicatu
Browser Aplicatie

26

(cel din sumarul tranzactiei) acesta va putea ridica suma de la orice agentie a bancii. De asemenea,
introducereaincompletaanumeluivaconducelaneprocesareatranzactiei.

IncazulaccesuluiprinUSSD,pentrutransferdebanicatreunnumardetelefonsuntnecesaripasiidemai
jos:

Pas1:SelecteazaoptiuneaX.Platicatrenumardetelefon
Pas2:Selecteazacontuldincaresevafaceplata
Pas3:Introdunumaruldetelefonalbeneficiarului
Pas4:Introdunumelecompletalbeneficiarului
Pas5:Introdusuma
Pas6:VerificasisemneazatranzactiautilizandcodulPIN
Pas7:TransmiteSecuritykeydinsumarultransferuluicatrebeneficiar.

6.6 Primirebani

Aplicatie
USSD
Pas4
Pas5 Pas6
Pas1 Pas2 Pas3
Pas7

27

AceastaoptiunepoatefiaccesatadinsectiuneaPlati.Optiuniledeprimirebanisuntutilizatedoarin
cazulincareprimestibaniprincodQRsauprinBump(prinaplicatiadedicata).

PrimirebaniprinBump:
Pas1:SelecteazaPrimirebani
Pas1:SelecteazaPrimirebaniprinBump
Pas2:Selecteazacontulincaredorestisaprimestisuma
Pas3:Atingeusortelefonuldecelalpersoaneicareititransferasumadebani

PrimirebaniprincodQR:
Pas1:SelecteazaPrimirebani
Pas1:selecteazaPrimirebaniprincodQR
Pas2:Selecteazacontulincaredorestisaprimestisuma
Pas3:AplicatiavagenerauncodQRcetrebuiecititdecatretelefonulpersoaneicareititransferasumade
bani.

Atat transferurile Bump cat si cele pe baza de cod QR sunt disponibile doar intre utilizatorii aplicatiei
MyBRDMobile.

6.7 Istoricactivitate

InistoricactivitatepotfivizualizatetranzactiileinitiateprinMyBRDMobileprecumsistatusulfiecarei
operatiuni.
Tipuriledisponibilesunt:procesate,procesatemanual,respins,inasteptare,colectate,asteaptacolectare
sianulate.

si

FunctiaIstoricactivitatepoatefiaccesatadinmeniulPlati.AicipotivizualizatranzactiileinitiateprinMyBRD
Mobile,inordinecronologica.Dacadorestisavizualizezitranzactiilepeoanumitaperioadapotifolosifiltrul
dinparteasuperioaraaecranului.
Browser Aplicatie

28

Poti vizualiza un rezumat al statutului fiecarei tranzactii initiate prin MyBRD Mobile, accesand
optiunea 6.Status tranzactii. In dreptul fiecarui tip de statut este afisat numarul de tranzactii ce pot fi
incadrateinaceacategoriedinultimele365dezile.

6.8 Constituiredepozit

Pe langa informatii detaliate despre depozitele pe care le detii, cu MyBRD Mobile poti sa iti
constituidepozitedincontultaucurent.

si

Pasiconstituiredepozit:
Pas1:SelecteazaDepozitedinsectiuneaFinante
Pas2:SelecteazaCrearedepozitnou
Pas3:AcceptaTermeniisiConditiileaferenteconstituiriidedepozit
Pas4:Selecteazacontulcurentdincaresevortransferafondurilenecesareconstituiriidepozitului
Pas5:Selecteazatipdepozit
Pas6:Introdusumadepozitului
Pas7:Selecteazamoduldeplataadobanzii
Pas8:Selecteazatipulreinnoirii
Pas9:Selecteazaperioada
Pas10:Semneazatranzactia
Rezultat:Vizualizeazadetaliioperatiune

Terugamsaselectezicuatentiedetaliiledepozituluidoritsiverificinouldepozitdupaconstituirepentrua
teasiguracaaialesceamaibunavarianta.
Browser Aplicatie
USSD

29

6.9 Lichidaredepozit

Oricedepozit,fiecaesteconstituitintroagentieBRDsauutilizandMyBRDMobile,poatefilichidatprinintermediul
serviciului.

si

Pasiconstituiredepozit
Pas1:SelecteazaDepozitedinsectiuneaFinante
Pas2:Selecteazadepozitulcevafilichidatdinlistadepozitelortale
Pas3:SelecteazaLichidaredepozitdinparteadejosapaginii
Pas4:AcceptaTermeniisiConditiileaferentelichidariidedepozite
Pas5:Selecteazacontulincarevafilichidatdepozitul.
Pas6:Semneazalichidareadepozitului
Rezultat:Vizualizeazasumartranzactie

Este important sa alegi cu atentie depozitul ce doresti sa il lichidezi. Odata finalizata operatiunea de
lichidare, aceasta este permanenta si nu poate fi modificata sau anulata de catre banca. Mentionam ca
lichidarea unui depozit inainte de termenul scadent implica pierderea dobanzii aferente perioadei trecute
delaultimareinnoiresaudelaconstituire,infunctiedetipuldepozitului.


7 Functionalitatipublice

si

Inaceastacategoriesuntdisponibilemaimulteoptiuni:
- Cursvalutar
- Dobanzidereferinta
- Informatiidespreofertabanciisipromotii
- Simulatorcredite
- LocalizatorATMsiunitatiBRD
- Contact

Browser Aplicatie
Browser Aplicatie

30

Toateinformatiiledinacestecategoriiauuncaracterstrictinformativsipotficonsultatefaraafinecesara
autentificareainaplicatiepebazadecodPIN.

7.1 Cursvalutar

Serviciulitioferaposibilitateasaacceseziinformatiidesprecursulvalutarintimpreal.Potivizualiza
cursuriledevanzare/cumparare,cursulBNRcatsicursuldeschimbvalutarpentruschimbintreconturi.

De asemenea, pentru fiecare valuta este disponibil un istoric, cu posibilitatea de a alege perioada
de:osaptamana,oluna,treiluni,saselunisiunan.

7.2 Convertorvalutar

31

Folosind convertorul valutar poti calcula/ converti oricare doua valute (din cele aflate in oferta de
schimbvalutarabancii).Astfel,itipotidaseamarapidcatvaloreazavalutapecareoaisaucatavalutapoti
cumpara.
Convertorul este usor de folosit, necesita doar introducerea sumei dorite si selectarea celor doua
valute.

Acestconvertornuefectueazaunschimbvalutarsinicinureprezintauncontractprincarebancase
angajazasaefectuezeacelschimbvalutarlacursulafisat.Convertorularecaracterpurinformativ.Pentrua
efectuaunschimbvalutarintreconturiutilizatifunctiadetransferintreconturileproprii.

7.3 Informatiidespreoferasipromotii

Poti afla informatii despre toate produsele ce ti le punem la dispozitie si despre ultimele promotii.
Informatiilesuntimpartitepecategoriipentrucatusapotigasirepedeceeacecauti.

7.4 Simulatorcredite

Simulatoruldecredititidaposibilitateasacalculezirapidcosturiletotalealecredituluidecareesti
interesat. Pentru ati oferi informatiile de care ai nevoie trebuie sa completezi campurile cu urmatoarele
informatii:tipcredit,moneda,valoare,perioada.
Aplicatia calculeaza o oferta, be baza informatiilor introduse de tine si iti afiseaza toate detaliile
despre noul credit: DAE, dobanda, tip dobanda, comision administrare, comision acordare (daca e cazul),
comisionFNGC(dacaecazul),ratalunara,sumatotalacevafiplatitapanalasfarsitulcreditului.
DirectdinpaginacareitioferatoateacesteinformatiipotisaoptezisafiicontactatdecatreBanca
cuprivirelaaceastaoferta.

Simulatorulesteuninstrumentcucaracterpurinformativsinureprezintaunangajamentdinpartea
banciicuprivirelaofertaprezentata.

32

7.5 Localizator

Daca trebuie sa ajungi rapid la o agentie BRD sau ai nevoie de un ATM BRD, oriunde ai fi, MyBRD
Mobile iti ofera posibilitatea sa localizezi, pe harta, cea mai apropiata locatie BRD. Folositor in orice
situatie,Localizatorulteajutafieinvacanta,candmaiainevoiedebanilichizidecheltuialadarnucunosti
orasulincareteafli,fiecandestigrabitsinuaitimpsaajungilaoagentiepecareocunosti.

Pentrufiecarelocatieidentificataaiacceslaurmatoareleinformatii:nume,adresa,telefoncontact,
programdelucru,serviciidisponibile.

Pentru a putea beneficia de aceasta functionalitate, in functie de telefonul tau, ar putea fi necesar
sa activezi functia GPS. Te rugam sa verifici specificatiile telefonului tau pentru a vedea daca aceasta
tehnologieesteincorporata.

Potideasemeneasaselecteziunanumepunctpeharta,indiferentdacateafliacolosaunupentrua
vizualizatoateagentiilesiATMurileaflateinjurulacestuia.

7.6 Contact

Pentru ca tu sa poti lua rapid legatura cu banca, in sectiunea informatii exista optiunea Contact.
Aici gasesti toate datele noastre de contact: numere de telefon, adresa de email, pagina web, pagina
facebook.

8 Tarife

33

Pentru utilizarea serviciului MyBRD Mobile se retine un comision de gestiune lunar. Pentru a afla
valoareaacestuia,promotiiledecarepotibeneficiadarsialteavantajetarifarecomparativcuoperatiunile
realizatelaunitatilebanciiterugamsaconsultiGhidultarifelorsicomisioanelordisponibilpesiteulbancii
saupotiapelaServiciulVocalisdelunipanaduminica,intreore822lanumereledetelefon0800803803
(apelgratuitinreteauaROMTELECOM),0213026161(apelcutarifnormal)sau*BANCA(*22622apelcu
tarifnormalinreteleleOrangesiVodafone).

9 Limitedetranzactionare

CamasurasuplimentaradesecuritateserviciulMyBRDMobileoferafunctionalitatitranzactionalecu
conditiarespectariia3tipuridelimite:

- Limitapertranzacie:30.000RON
- Limita pentru suma tranzaciilor dintro zi: 50.000 RON pentru Persoane Fizice si 100.000 RON/zi
pentruPersoaneFiziceAutorizatesiPersoaneJuridice
- LimitatransferuriP2P(platacatreunnumardetelefon):
o 5.000RON/tranzactie
o 14.000RON/zi

Valuta in care sunt stabilite limitele fiind RON, in cazul tranzactiilor initiate din conturi deschise in alta
moneda,echivalentaserealizeazalacursuldeschimbBNRvalabilladatainitieriitranzactiei.

Limitelementionatemaisussuntstabilitelaniveldecontract,pentrutotiutilizatoriiautorizatiaiserviciului.

Valoarealimitelorfacereferirelatoatetipuriledeoperatiuni,maiputindepozitele.

O tranzactie initiata reduce limita setata cu valoarea acesteia in momentul in care este semnata complet,
indiferent de statusul acesteia (daca a fost procesata complet sau este inca in asteptare in vederea
procesarii)
Pentru tranzactiile cu data in viitor sau periodice (recurente), reducerea limitei se va face la scadenta
operatiunii.

Limiteledetranzactionaresuntcalculateinmomentulinitieriiuneitranzactii,astfelca:

In cazul in care tranzactia initiata de utilizator se incadreaza in limita setata, mesajul afisat in
aplicatieestedeconfirmareainregistrariitranzactiei.

34

In situatia in care limita setata este depasita de utilizator, acesta este informat prin intermediul
mesajului primit in aplicatie ca limita a fost depasita si tranzactia nu poate fi procesata din acest
motiv.

10 Actualizareadatelor

Actualizarea informatiilor despre starea conturilor este realizata atat in zilele lucratoare cat si
nelucratoare. Atat informatiile disponibile la nivelul extrasului de cont, soldul afisat cat si operatiunile
realizatepeparcursuluneizile,suntactualizateintimpreal,conformprogramuluidetranzactionare.

11 Transmitereadatelor

Ordineledeplatasunttratateinfunctiedemomentulintroduceriisidetipulordinului,astfel:

Toateordineledeplatasuntpreluatespreexecutieintimpreal
Ordineleintrabancarevorfitratateinclusivinzilelenelucratoareconformprogramuluidetranzactionare
Platiledefacturivorfitratateinziualucratoarecurentainintervalul0721.30
Ordineledeplatatransmiseulteriororelorlimitavorfipreluatespreprocesaretrimisedupaora21:30vor
fitratateinziualucratoareurmatoarelaora07:00
DetaliiprivindprogramuldetranzactionareseregasescinAnexa1laprezentuldocument.

Mentionamcadupatratareaoperatiunilor,actualizareainformatiilorafisateserealizeazaintimpreal.

In cazul in care din anumite motive tranzactiile transmise catre Banca nu pot fi procesate in momentul
receptionarii,potinterveniurmatoarelemodalitatidetratare:

Pastrarea tranzactiei in asteptare pana la final de zi curente cand in functie de eventualele


modificari ce intervin pe parcursul zilei, tranzactia va primi un status final > Procesat cu succes /
Respins

Exemplu: Daca in momentul initierii unui ordin de plata nu exista suficiente fonduri disponibile in
cont, tranzactia initiata primeste status In asteptare si poate fi procesata cu succes daca pana la finalul
zileirespectiveestealimentatcontulcusumanecesaraprocesariiei.Incazcontrar,tranzactiaesterespinsa
definitivsipentrureluareaacesteiaspreprocesare,estenecesarsaoreintroduciinaplicatie.

Respingereatranzactieicuafisareamotivuluiaferentinformatiilorvorfidisponibilepentru
consultarelanivelulfiecaretranzactiiinitiate.

Atentie! Odata semnata o tranzactie, aceasta este transmisa catre Banca fara posibilitatea modificarii /
anulariiulterioaredecatreutilizator.

35

12 Intrebarifrecvente

General

1. CeesteMyBRDMobile?
MyBRD Mobile este un serviciu de Mobile Banking ce iti ofera acces consultativ si tranzactional la
conturileBRDprinintermediulunuitelefonmobildeoricetip.

2. CepotfacecuMyBRDMobile?CuceimiestedefolosMyBRDMobile?
CuMyBRDMobilepotisa:
ConsultiinformatiidetaliatedespreconturiledeschiselaBRD
Efectueziviramenteintreconturilepersonale,inclusivschimburivalutare
Efectuezi transferuri intrabancare si interbancare catre beneficiari predefiniti sau definiti
manual
Transmitibanicatreopersoanadoarpebazanumeluisianumaruluidetelefon
Definestimanualbeneficiariincadrulaplicatiei
Constituisilichidezidepozitelatermen
Obtiiinformatiidespreproduselesiserviciilebancii
LocalizeziceamaiapropiataagentiesauATMBRD
Obtiiinformatiidesprecursuriledeschimbvalutarsidspredobanziledereferinta
Simuleziconditiileunuicredit

3. Ceesteunutilizatorautorizat?
Inmomentulsubscrieriilaserviciusauulterior,peparcursulderulariicontractului,aiposibilitateade
a desemna unul sau mai multi utilizatori autorizati care vor avea acces la conturi prin intermediul
aplicatiei. In cazul clientilor persoane fizice titularul contractului se identifica cu utilizatorul
autorizat,neexistandposibilitateadeadefiniutilizatoriautorizatisuplimentari.

Incazulincareutilizeziserviciulatatcapersoanafizicacatsicapersoanajuridica,aiposibilitateaca,
folosind aceleasi date de autentificare sa selectezi contractul pe care doresti sa il utilizezi imediat
dupaconectareainaplicatie.

4. Cumobtinsuport?Cinemapoateajuta?
PentruateajutainutilizareaMyBRDMobileitioferimurmatoarelealternative:
Ghiduldetaliatdeutilizatorpentrufiecaredintrecele3versiunialeserviciului.

36

ServiciulVocalis(delunipanaduminica,intreore822lanumereledetelefon0800803803
(apel gratuit in reteaua ROMTELECOM), 021 302 61 61 (apel cu tarif normal) sau *BANCA
(*22622apelcutarifnormalinreteleleOrangesiVodafone)
In orice agentie BRD, consilierii nostri iti pot oferi orice informatie legata de functionarea
serviciului.

Accesare

1. CumpotsubscrielaMyBRDMobile?
Pentru a putea subscrie la MyBRD Mobile este necesar sa detineti un telefon mobil functional
conectatlaoreteadetelefoniemobilaalunuiadinoperatoriidetelefoniemobiladinRomania.
Pentruaobtineelementeledesecuritateceitipermitaccesulinaplicatieestenecesarsateadresezi
consilierilor disponibili din cea mai apropiata agentie BRD sau sa apelezi serviciul Vocalis (de luni
pana duminica, intre ore 8 22 la numerele de telefon 0 800 803 803 (apel gratuit in reteaua
ROMTELECOM),0213026161(apelcutarifnormal)sau*BANCA(*22622apelcutarifnormalin
reteleleOrangesiVodafone)

2. CumpotaccesaMyBRDMobile?
AccesareaserviciuluiMyBRDMobilesefacepebazaelementelordesecuritate.Infunctiedecanalul
pentru care ai optat, te rugam sa consulti ghidul detaliat pentru a identifica toate elementele de
securitateutilizatepentruaaccesafiecarecanal.

3. Cumalegcanalulpotrivitpentrumine?
MyBRD Mobile este disponibil pe orice tipe telefon mobil. Exista 3canale prin care este disponibil
serviciul:
OaplicatiededicatatelefoanelordetipSmartphoneceruleazacelemaiutilizatesistemede
operare (iOS, Android,Windows Mobile); oaplicatie dedicata tabletelor ce ruleaza celemai
utilizatesistemedeoperare(iOS,Android)
Pagina web optimizata pentru telefoanele ce utilizeaza unul din urmatoarele browsere
mobile:
- InternetExplorerMobile9
- NokiaBrowser7.4
- Safari(instalatimplicitpeoricedispozitivApple)
- BlackberryBrowser5
- BlackberryBrowser6
- GoogleChrome
- Opera
- BrowserstocAndroid(instalatimplicitpeoricedispozitivAndroid)
SesiuneUSSDaccesibiladepeoricetipdetelefon

37

Siguranta

1. EsteMyBRDMobileunserviciusigur?
MyBRD Mobile utilizeaza cele mai moderne si sigure sisteme de securitate. Aplicatia dedicata
utilizeaza un Digipass Mobil. Acesta este o solutie avansata de securizare a accesarii serviciului si a
semnarii tranzactiilor ce utilizeaza un proces de autentificare bazat pe doi factori. De asemenea,
pentruactivareaaplicatieiseutilizeazaparoleunicetransmisecatrenumarultaudetelefonpentrua
prevenioricetentativadefrauda.
Inplus,itirecomandamcamasurisuplimentaredesecuritate:
- Blocarea automata a telefonului dupa o perioada in care nu este folosit si obligatia de a
furnizauncodpentrudeblocare
- Pastrarea secreta a codului de acces in aplicatie si schimbarea acestuia daca exista
suspiciuneacaestecunoscutdealtepersoane
- Protejareafizicaatelefonuluifolositpentrurealizareatranzactiilorfinanciareprinlimitarea
utilizariiacestuiainspatiipublicesauinlocurinesupravegheate

2. Cepotfacecasamaprotejezdevirusisispyware?
Pentruaasigurasecurizareamediuluiincareutilizeziserviciul,itirecomandamsaacceseziAppStore,
PlayStoresauWindowsStoresisainstaleziunprogramdetipantiviruscaresaasigureintegritatea
datelortransmisedepetelefonultaucatreBanca.

3. Cumpotprevenitentativeledefrauda?
Nu raspunde niciodata la mesaje email sau SMS ce cer informatii personale sau financiare. Te
rugamsacontacteziBancaincelmaiscurttimp,incazulincareprimestiastfeldemesaje(0800803
803 sau vocalis@brd.ro). De asemenea, elementele de securitate nu trebuie comunicate altor
persoane sau personalului bancii. Este imperativ ca aceste elemente desecuritate sa fiecunoscute
numaidecatretine.
Incazulincareavetisuspiciunideincidentefrauduloasevarugamsacontactatibanca.

Tehnic

1. DepecedispozitivepoatefiaccesatMyBRDMobile?
Aplicatiadedicatapoatefiaccesatadepeoricetelefonceruleazaunuldinurmatoarelsiteme
deoperare:
a. Android,minimversiunea2.1
b. iOS,minimversiunea4.3
c. WindowsPhone,minimversiunea7.5
DisponibilpeoricetelefonceareBrowsermobil,accesandadresawww.mybrdmobile.ro.
Accesibildepeoricetelefonsimplu,prinapelareanumaruluiscurtdedicat

38

2. Cumverificdacadispozitivulmeuestecompatibil?
Aplicatia dedicata poate fi utilizata pe telefoanele de tip smartphone. Te rugam sa verifici
specificatiile telefonului tau pentru a identifica sistemul de operare utilizat. Dupa identificarea
sistemului de operare te rugam sa consulti lista de sisteme de operare pentru a identifica daca
telefonultauestecompatibil

3. DepecebrowserpoatefiaccesatMyBRDMobile?
VersiuneadeMobileWebpoatefiaccesatadepeurmatoarelebrowsere:
- InternetExplorerMobile9
- NokiaBrowser7.4
- Safari(instalatimplicitpeoricedispozitivApple)
- BlackberryBrowser5
- BalckberryBrowser6
- GoogleChrome
- Opera
- BrowserstocAndroid(instalatimplicitpeoricedispozitivAndroid)

4. EstenecesaraconexiunelaInternetpentruutilizareaMyBRDMobile?
Aplicatia dedicata si versiunea pentru browser mobil necesita acces la Internet, indiferent de tipul
conexiunii(reteamobila,reteawireless).VersiuneapentruUSSDnunecesitaacceslaInternet.

Functionalitati

1. Ceconturipotvizualiza?
Puteti vizualiza informatiile legate de soldul contului, operatiunile efectuate dar si informatii
detaliatedespreurmatoareletipurideconturi:
SVcontcurent/contdeeconomii
LCLiniedecredit
SAContcolateral
TDContdepozit
CRContcucarddecreditatasat
CLContcredit

2. Potefectuatranzactiinoapteasauinweekend?
Operatiunileintroduseintimpulnoptiisauinzilelenebancaresuntprocesateinzilelelucratoare,in
intervalul0821:30.Operatiunileintroduseinacestintervalsuntprocesateintimpreal.

3. Cedetaliipotvizualizadespreconturilemele?

39

Conturi curente sau de economii: Sold, sold disponibil, data soldului, Limita de credit (daca e
cazul),sumeblocate,cardatasat,numarcontIBAN,valuta,tipcont,numecont.
Depozite: tip depozit, numar cont, valoare, moneda, cont suport, data scadenta, perioada, tip
dobanda,valoaredobanda,tipreinnoire,valoareaestimataadobanzii,numecont
Credite:Tipcredit,moneda,sold,datasoldului,valoareurmatoareiplati,dataurmatoareiplati,
numecont.

4. PottransferabanicatrealteconturidinRomania?
Poti efectua transferuri catre orice cont compatibil deschis al o banca in Romania. Conturile pot fi
introduse in cadrul aplicatiei de catre Banca sau poti sa definesti conturile de beneficiar manual in
cadrulaplicatiei.

5. Caresuntlimiteledetranzactionare?
CamasurasuplimentaradesecuritateserviciulMyBRDMobilefunctioneazapebazaa3tipuride
limite:
- limitpertranzacie:30.000RON
- limitpentrusumatranzaciilordintrozi:50.000RONpentruPersoaneFizicesi100.000RON/zi
pentruPersoaneFiziceAutorizatesiPersoaneJuridice
- limitatransferuriP2P(platacatreunnumardetelefon):
o 5.000RON/tranzactie
o 14.000RON/zi

6. CesuntplatileP2P?
Platile de la Persoana la Persoana (P2P) se refera la tranzactii realizate direct de la un utilizator la
celalalt fara a cunoaste neaparat datele bancare. Pentru detalii te rugam sa consulti Ghidul de
utilizare.

40

Anexa1Programdetranzactionare

T Ti ip po op pe er ra at ti iu un ne e O Or ra al li im mi it ta ad de ep pr ri im mi ir re e
D Da at ta ai in nr re eg gi is st tr ra ar ri ii ip pe eC Co on nt tu ul l
c cl li ie en nt tu ul lu ui ip pl la at ti it to or r
D Da at t a a c cr re ed di i t t a ar ri i i i c co on nt t u ul l u ui i
C Cl l i i e en nt t u ul l u ui i b be en ne ef f i i c ci i a ar r

1 1. .P Pl la at ti ii in nL Le ei i


Intrabancare
1

Panain21:30 T T
Dupa21:30 T+1 T+1

Interbancaredemicavaloare
2

Panain14:30 T T
Intre14:31si14:59 T T/T+1
i
Dupa15:00 T+1 T+1

Interbancaredemarevaloare
3

Panain15:00 T T
Intre15:01si15:29 T T/T+1
i
Dupa15:30 T+1 T+1

2 2. .P Pl la at ti ii in nv va al lu ut ta a


Intrabancare
Panain21:30 T T
Dupa21:30 T+1 T+1

Interbancare
Panain13:55 T Cf.regulilorinterbancare
detransfer Dupa13:55 T+1

3 3. .S Sc ch hi im mb bu ur ri iv va al lu ut ta ar re e

1
Platileinsistemintrabancarsevorprelucrasiinzileledeclaratenebancare,exceptiefacandplatilecatrefacturieriiagreati.
2
PlatiinLeiinterbancaredemicavaloaresuntprocesateprinsistemulSENT(valoare<50.000RON)conformregulilorseprocesarestabilite.
3
PlatiinLeiinterbancaredemarevaloaresuntprocesateprinsistemulRegis(valoare50.000RON)conformregulilorseprocesarestabilite.

41

Ordincumparare/vanzare/cross
7:0021:30 T T
Dupa21:30 Nuestepermisaintroducereaordinului.

4 4. .D De ep po oz zi it te el la at te er rm me en n* *


Constituiredepozitnou
Panain21:30 T T
Dupa21:30 T+1T+1
Lichidaredepozit
Panain21:30
Dupa21:30
TT
T+1T+1

N No ot te e: :

- Treprezintadatascadentaaoperatiuniiinitiatadecatreclient,iarT+1reprezintaurmatoareazibancara,exceptiefacplatileintrabancare
pentrucareT+1reprezintaurmatoareazicalendaristica;
- PlatileinterbancaresunttransferuriefectuatecatreobancacomercialaparticipantalasistemulnationaldeplatisauBugetulStatului;
- Incazulincareseinitiazaconstituireaunuidepozitintrozinebancara,acestasevacreainprimazilucratoareulterioara,inconformitate
cureguliledeprocesaresiorelelimitacomunicate;
- Incazulincareseinitiazaunordindeschimbvalutarintrozinebancara,acestasevaoperaluandinconsiderarecursuldeschimbaferent
ultimeizilelucratoareinregistrate,inconformitatecureguliledeprocesaresiorelelimitacomunicate.
- Inultimaziafiecareilunioralimitavalabilapecircuitintrabancareste19:30.

i
DatacreditariicontuluiclientuluibeneficiardepindedeorelelimitalanivelulsistemelorSENTsiRegis.