Sunteți pe pagina 1din 75

ArficuIo|io umruIui:

sfernocIovicuIor
ocromiocIovicuIor
scopuIoforocic (O-griIoj forocic)
gIenohumeroI
voriobiI burso seroos sub ocromiodeIfoidion
ArficuIo|io umruIui:
sfernocIovicuIor
ocromiocIovicuIor
scopuIoforocic (O-griIoj forocic)
gIenohumeroI
voriobiI burso seroos sub ocromiodeIfoidion
I. Sfern
Z. CIovicuI
3. Primo coosf
4. LigomenfuI
sfernocIovicuIor
onferior
b. LigomenfuI
infercIovicuIor
o. LigomenfuI
cosfocIovicuIor
(romboid)
ArficuIo|io sferno-cIovicuIor
ArficuIo|io n o
I. Sfern
Z. CIovicuI
3. Primo coosf
4. LigomenfuI
sfernocIovicuIor
onferior
b. LigomenfuI
infercIovicuIor
o. LigomenfuI
cosfocIovicuIor
(romboid)
ArficuIo|io sferno-cIovicuIor
I. Sfern
Z. LigomenfuI sferno-cIovicuIor
onferior
3. DiscuI orficuIor
4. CIovicuIo
b. Primo coosfo
o. LigomenfuI cosfo-cIovicuIor
7. CorfiIojuI primei coosfe
I. Sfern
Z. LigomenfuI sferno-cIovicuIor
onferior
3. DiscuI orficuIor
4. CIovicuIo
b. Primo coosfo
o. LigomenfuI cosfo-cIovicuIor
7. CorfiIojuI primei coosfe
sferno-cIovicuIor onferior
sferno-cIovicuIor posferior
infer-cIovicuIor
cosfo-cIovicuIor sou romboid
ArficuIo|io n o:
-3-o" micore Iiber
- joc cIovicuIor:
4b" ridicore
b-I0" coborre
30-b0" rofo|ie posferioor
Ib" onfeduc|ie
Ib" refroduc|ie
ArficuIo|io sferno-cIovicuIor
ArficuIo|io n o:
-3-o" micore Iiber
- joc cIovicuIor:
4b" ridicore
b-I0" coborre
30-b0" rofo|ie posferioor
Ib" onfeduc|ie
Ib" refroduc|ie
Micoreo de ridicore o bro|uIui esfe ncepuf Io niveIuI
orficuIo|iei sferno-cIovicuIore i ore Ioc pn Io primeIe
90 oIe ridicrii bro|uIui.
APTICULA\IA
ACPOMIOCLAVICULAP
I. Morgineo oxiIor o
omopIofuIui
Z. AcromionuI
4. CIovicuIo
3. ProcesuI corocoidion
b. LigomenfuI frope;oid din
IigomenfuI corococIovicuIor
o. LigomenfuI conoid din
IigomenfuI corococIovicuIor
7. LigomenfuI ocromio-
cIovicuIor
8. LigomenfuI coroco-ocromioI
9. Lobrum gIenoidion
I0. CopsuIo orficuIo|iei scopuIo-
humeroI
II. TendonuI muchiuIui biceps
brohioI
ArticuIu|ie pIund
I. Morgineo oxiIor o
omopIofuIui
Z. AcromionuI
4. CIovicuIo
3. ProcesuI corocoidion
b. LigomenfuI frope;oid din
IigomenfuI corococIovicuIor
o. LigomenfuI conoid din
IigomenfuI corococIovicuIor
7. LigomenfuI ocromio-
cIovicuIor
8. LigomenfuI coroco-ocromioI
9. Lobrum gIenoidion
I0. CopsuIo orficuIo|iei scopuIo-
humeroI
II. TendonuI muchiuIui biceps
brohioI
LigumenteIe ocromio-
cIovicuIore superioore
Sindesmozu
coruco-cIuvicuIurd
I. Morgineo oxiIor o omopIofuIui
Z. AcromionuI
4. CIovicuIo
3. ProcesuI corocoidion
b. LigomenfuI frope;oid din
IigomenfuI corococIovicuIor
o. LigomenfuI conoid din IigomenfuI
corococIovicuIor
7. LigomenfuI ocromio-cIovicuIor
8. LigomenfuI coroco-ocromioI
9. Lobrum gIenoidion
I0. CopsuIo orficuIo|iei scopuIo-
humeroI
II. TendonuI muchiuIui biceps
brohioI
ArticuIu|ie tip fi
I. Morgineo oxiIor o omopIofuIui
Z. AcromionuI
4. CIovicuIo
3. ProcesuI corocoidion
b. LigomenfuI frope;oid din
IigomenfuI corococIovicuIor
o. LigomenfuI conoid din IigomenfuI
corococIovicuIor
7. LigomenfuI ocromio-cIovicuIor
8. LigomenfuI coroco-ocromioI
9. Lobrum gIenoidion
I0. CopsuIo orficuIo|iei scopuIo-
humeroI
II. TendonuI muchiuIui biceps
brohioI
LigumentuI coruco-cIuvicuIur
IigomenfuI frope;oid
IigomenfuI conoid
LigumenteIe proprii uIe scupuIei
8. LigomenfuI coroco-ocromioI
LigomenfuI corocoidion (fronsvers superior oI omopIofuIui
frece pesfe inci;uro corocoidion pe core o fronsform nfr-
un orificiu penfru nervuI suproscopuIor.)
n micureu de ridicure exfremifofeo disfoI o cIovicuIei
se ridic, n fimp ce ceo sfernoI coboor. DepIosoreo n
sus o cIovicuIei esfe de 3-o cm. ceeo ce corespunde unui
unghi cu ori;onfoIo de 8-I0".
MuscuIuturu core ridicore umruI:
- foscicoIuI mijIociu din muchiuI frope;
- copfuI cIovicuIor din muchiuI sferno-cIeido-mosfoidion
- muchiuI ridicforuI omopIofuIui
Fuctorii Iimitutivi :
- IigomenfuI cosfocIovicuIor - coosfo I
- IigomenfuI sferno-cIovicuIor onferior i posferior
- IigomenfuI infer-cIovicuIor
MicdriIe centurii scupuIure
n micureu de ridicure exfremifofeo disfoI o cIovicuIei
se ridic, n fimp ce ceo sfernoI coboor. DepIosoreo n
sus o cIovicuIei esfe de 3-o cm. ceeo ce corespunde unui
unghi cu ori;onfoIo de 8-I0".
MuscuIuturu core ridicore umruI:
- foscicoIuI mijIociu din muchiuI frope;
- copfuI cIovicuIor din muchiuI sferno-cIeido-mosfoidion
- muchiuI ridicforuI omopIofuIui
Fuctorii Iimitutivi :
- IigomenfuI cosfocIovicuIor - coosfo I
- IigomenfuI sferno-cIovicuIor onferior i posferior
- IigomenfuI infer-cIovicuIor
Micureu de coborre se reoIi;eo; prin depIosoreo n jos
o exfremif|ii disfoIe o cIovicuIei concomifenf
consfofndu-se i o ridicore o exfremif|ii proximoIe.
CIovicuIo poofe cobor cu Z-4 cm. ceeo ce corespunde unui
unghi cu ori;onfoIo de 3-4".
Micoreo esfe reoIi;of indirecf prin froc|iune pe humerus
nso|if de contruc|iu muchiIor: more i mic pecforoI,
more dorsoI, subscopuIor, deIfoid.
Micoreo poofe fi reoIi;of i n sens pusiv cnd urmeo;
unei micri ocfive de ridicore, prin oc|iuneo focforiIor de
grovifo|ionoIi.
Focforii core pof Iimitu micdriIe sunf:
- IigomenfuI cosfo-cIovicuIor,
- IigomenfuI sferno-cIovicuIor onferior.
Micureu de coborre se reoIi;eo; prin depIosoreo n jos
o exfremif|ii disfoIe o cIovicuIei concomifenf
consfofndu-se i o ridicore o exfremif|ii proximoIe.
CIovicuIo poofe cobor cu Z-4 cm. ceeo ce corespunde unui
unghi cu ori;onfoIo de 3-4".
Micoreo esfe reoIi;of indirecf prin froc|iune pe humerus
nso|if de contruc|iu muchiIor: more i mic pecforoI,
more dorsoI, subscopuIor, deIfoid.
Micoreo poofe fi reoIi;of i n sens pusiv cnd urmeo;
unei micri ocfive de ridicore, prin oc|iuneo focforiIor de
grovifo|ionoIi.
Focforii core pof Iimitu micdriIe sunf:
- IigomenfuI cosfo-cIovicuIor,
- IigomenfuI sferno-cIovicuIor onferior.
Micoreo de proiec|ie noinfe/nopoi ore Ioc dup un ox
onferoposferior. n proiec|iu unteriourd cu voIoore de Z-
4 cm. exfremifofeo disfoI se depIoseo; onferior n fimp
ce ceo medioI se ndreopf posferior.
Micoreo esfe reoIi;of prin porficiporeo muchiIor:
sferno-cIeido-mosfoidieni,
more din|of,
more i mic pecforoI - doc bro|uI porficip ocfiv Io
micore,
moreIe dorsoI cnd io puncf fix pe inser|io de origine.
Micoreo de proiec|ie noinfe/nopoi ore Ioc dup un ox
onferoposferior. n proiec|iu unteriourd cu voIoore de Z-
4 cm. exfremifofeo disfoI se depIoseo; onferior n fimp
ce ceo medioI se ndreopf posferior.
Micoreo esfe reoIi;of prin porficiporeo muchiIor:
sferno-cIeido-mosfoidieni,
more din|of,
more i mic pecforoI - doc bro|uI porficip ocfiv Io
micore,
moreIe dorsoI cnd io puncf fix pe inser|io de origine.
n proiec|iu posteriourd cu voIoore de Z-4 cm
exfremifofeo disfoI cIovicuIor se orienfeo;
posferior n fimp ce ceo sfernoI oIunec uor
onferior.
MuscuIuturu cu core se poofe reoIi;o micoreo esfe
repre;enfof de:
-muchiuI frope;,
- sfernocIeidomosfoidion,
-romboid,
-more dorsoI.
n proiec|iu posteriourd cu voIoore de Z-4 cm
exfremifofeo disfoI cIovicuIor se orienfeo;
posferior n fimp ce ceo sfernoI oIunec uor
onferior.
MuscuIuturu cu core se poofe reoIi;o micoreo esfe
repre;enfof de:
-muchiuI frope;,
- sfernocIeidomosfoidion,
-romboid,
-more dorsoI.
LigomenfuI sferno-cIovicuIor onferior esfe focforuI core
poofe s Iimiteze micriIe de ocesf fip.
Disfon|o dinfre puncfuI de moxim ompIifudine penfru
proiec|io onferioor i ceo posferioor esfe de 7-I0
(IZ)cm.
MicdriIe omopIutuIui
Micoreo de ridicure presupune ndeprforeo morginii
verfebroIe o omopIofuIui de opofi;eIe spinoose verfebroIe.
Coborreu omopIofuIui presupune opropiereo unghiuIui
inferior oI omopIofuIui de coIoono verfebroI.
Muchii penfru micureu de ridicure o omopIofuIui sunf:
- foscicoIuIui superior din frope;,
- ridicforuIui unghiuIui omopIofuIui,
- micuIui i moreIui romboid.
Muchii penfru micureu de coborre de Io niveIuI
omopIofuIui sunf:
- foscicoIuIui inferior din muchiuI frope;,
- compIexuIui muchiIor romboi;i,
- moreIe din|of,
- moreIe dorsoI.
Micoreo de ridicure presupune ndeprforeo morginii
verfebroIe o omopIofuIui de opofi;eIe spinoose verfebroIe.
Coborreu omopIofuIui presupune opropiereo unghiuIui
inferior oI omopIofuIui de coIoono verfebroI.
Muchii penfru micureu de ridicure o omopIofuIui sunf:
- foscicoIuIui superior din frope;,
- ridicforuIui unghiuIui omopIofuIui,
- micuIui i moreIui romboid.
Muchii penfru micureu de coborre de Io niveIuI
omopIofuIui sunf:
- foscicoIuIui inferior din muchiuI frope;,
- compIexuIui muchiIor romboi;i,
- moreIe din|of,
- moreIe dorsoI.
uscuIureu cu rotu|ie esfe o micore n core unghiuI
supero-exfern oI omopIofuIui se ridic i se ndreopf
onferior concomifenf cu ndeprforeo unghiuIui inferior
oI omopIofuIui fo| de Iinio medion o coIoonei verfebroIe.
AmpIifudineo de boscuIore esfe de 4b" penfru unghiuI
inferior n pIon fronfoI i concomifenf de 30" n pIon
obIic orienfof dinunfru n ofor i dinopoi noinfe.
8oscuIoreo n ofor se reoIi;eo; cu 8-I0 cm. Io unghiuI
exfern i cu b cm. Io unghiuI superior i presupune
porficiporeo muchiuIui frope; i o moreIui din|of.
8oscuIoreo nunfru ore oceIeoi voIori Io unghiuri fiind
posibiI cu ojuforuI muchiIor: ridicfor oI omopIofuIui,
mic pecforoI, micuIui i moreIui romboid.
uscuIureu cu rotu|ie esfe o micore n core unghiuI
supero-exfern oI omopIofuIui se ridic i se ndreopf
onferior concomifenf cu ndeprforeo unghiuIui inferior
oI omopIofuIui fo| de Iinio medion o coIoonei verfebroIe.
AmpIifudineo de boscuIore esfe de 4b" penfru unghiuI
inferior n pIon fronfoI i concomifenf de 30" n pIon
obIic orienfof dinunfru n ofor i dinopoi noinfe.
8oscuIoreo n ofor se reoIi;eo; cu 8-I0 cm. Io unghiuI
exfern i cu b cm. Io unghiuI superior i presupune
porficiporeo muchiuIui frope; i o moreIui din|of.
8oscuIoreo nunfru ore oceIeoi voIori Io unghiuri fiind
posibiI cu ojuforuI muchiIor: ridicfor oI omopIofuIui,
mic pecforoI, micuIui i moreIui romboid.
APTICULA\IA
SCAPULOHUMEPAL
I.OsuI humerus
Z.CopsuIo orficuIor
sec|ionof
3.Covifofeo
orficuIor
4.OmopIofuI
b.Tubero;ifofeo
suprogIenoidion
o.AcromionuI
7.0fuI chirurgicoI oI
humerusuIui
8.TendonuI
muchiuIui biceps
brohioI
ArticuIu|ie sferoiduId
I.OsuI humerus
Z.CopsuIo orficuIor
sec|ionof
3.Covifofeo
orficuIor
4.OmopIofuI
b.Tubero;ifofeo
suprogIenoidion
o.AcromionuI
7.0fuI chirurgicoI oI
humerusuIui
8.TendonuI
muchiuIui biceps
brohioI
APTICULA\IA
SCAPULOHUMEPAL
I. OmopIofuI
Z. ProcesuI corocoid
3. AcromionuI
4. MoreIe frohonfer
humeroI
b. on|uI bicipifoI
o. CopsuIo orficuIo|iei
scopuIo-humeroIe
7. SinovioIo
inferfrohonferion
8. LigomenfuI coroco-
ocromioI
9. TendonuI muchiuIui
biceps brohioI
I0. LigomenfuI coroco-
humeroI
I. OmopIofuI
Z. ProcesuI corocoid
3. AcromionuI
4. MoreIe frohonfer
humeroI
b. on|uI bicipifoI
o. CopsuIo orficuIo|iei
scopuIo-humeroIe
7. SinovioIo
inferfrohonferion
8. LigomenfuI coroco-
ocromioI
9. TendonuI muchiuIui
biceps brohioI
I0. LigomenfuI coroco-
humeroI
Ligumente:
IigumenteIe gIeno-humeruIe superior, migIociu i inferior
dispuse pe fo|o onferioor o copsuIei orficuIore, pornind de sus
n jos,
IigumentuI suprugIeno-supruhumeruI:morgineo superioor
o covif|ii gIenoidiene Io gfuI onofomic,
IigumentuI suprugIeno-prehumeruI: morginii superioore o
covif|ii gIenoidiene cu bo;o frohinuIui,
IigumentuI pregIeno-subhumeruI: morgineo onferioor o
covif|ii gIenoidiene cu porfeo inferioor o gfuIui
chirurgicoI,
IigumentuI coruco-humeruI: ore dispo;i|ie dinspre
onferior spre IoferoI-exfern i uor posferior, pornefe de
Io procesuI corocoid i ojunge Io niveIuI moreIui frohonfer
humeroI,
IigumentuI humeruI trunsvers core esfe o bond fibroos
ce fronsform on|uI inferfrohonferion nfr-un conoI.
Ligumente:
IigumenteIe gIeno-humeruIe superior, migIociu i inferior
dispuse pe fo|o onferioor o copsuIei orficuIore, pornind de sus
n jos,
IigumentuI suprugIeno-supruhumeruI:morgineo superioor
o covif|ii gIenoidiene Io gfuI onofomic,
IigumentuI suprugIeno-prehumeruI: morginii superioore o
covif|ii gIenoidiene cu bo;o frohinuIui,
IigumentuI pregIeno-subhumeruI: morgineo onferioor o
covif|ii gIenoidiene cu porfeo inferioor o gfuIui
chirurgicoI,
IigumentuI coruco-humeruI: ore dispo;i|ie dinspre
onferior spre IoferoI-exfern i uor posferior, pornefe de
Io procesuI corocoid i ojunge Io niveIuI moreIui frohonfer
humeroI,
IigumentuI humeruI trunsvers core esfe o bond fibroos
ce fronsform on|uI inferfrohonferion nfr-un conoI.
ArticuIu|ie sferoiduId
ARTICULA\IA
SCAPULOHUMERAL
MobiIifofeo gIenohumeroI:
FIexie I0b"-IZ0"
Exfensie 30"-bb"
Abduc|ie I0b"-IZ0"
Pofo|iiIe exferne sunf dependenfe de po;i|io bro|uIui:
- cu bro|uI oddus 80"
- cu bro|uI obdus 90"
Pofo|io infern 70"
MobiIifofeo gIenohumeroI:
FIexie I0b"-IZ0"
Exfensie 30"-bb"
Abduc|ie I0b"-IZ0"
Pofo|iiIe exferne sunf dependenfe de po;i|io bro|uIui:
- cu bro|uI oddus 80"
- cu bro|uI obdus 90"
Pofo|io infern 70"
Iopondji: pn Io 90 micoreo esfe gIenohumeroI,
ior nfre 90-Ib0 micoreo esfe scopuIoforocic
iomecunicu
urticuIu|iei scupuIo-humeruId
Abduc|iu esfe micore prin core membruI superior Iiber
se ndeprfeo; de corp.
Adduc|iu esfe micore de sens invers.
CeIe dou micri ou Ioc n pIon fronfoI n juruI oxuIui
onfero-posferior ce frece prin por|iuneo inferioor o
humerusuIui.
Abduc|iu propriu-zisd reuIizutd strict din urticuIu|iu
scupuIo-humeruId este pnd cnd bru|uI este ridicut Iu
90" {orizontuI} fu|d de uuI IongitudinuI uI trunchiuIui,
n oceosf po;i|ie moreIe frohonfer ojunge pn Io
porfeo superioor o codruIui gIenoidion.
Abduc|iu esfe micore prin core membruI superior Iiber
se ndeprfeo; de corp.
Adduc|iu esfe micore de sens invers.
CeIe dou micri ou Ioc n pIon fronfoI n juruI oxuIui
onfero-posferior ce frece prin por|iuneo inferioor o
humerusuIui.
Abduc|iu propriu-zisd reuIizutd strict din urticuIu|iu
scupuIo-humeruId este pnd cnd bru|uI este ridicut Iu
90" {orizontuI} fu|d de uuI IongitudinuI uI trunchiuIui,
n oceosf po;i|ie moreIe frohonfer ojunge pn Io
porfeo superioor o codruIui gIenoidion.
Penfru confinuoreo micrii de obduc|ie Io voIori de pesfe
90" micoreo poofe fi reoIi;of prin:
boscuIoreo IoferoI-exfern o unghiuIui inferior oI
omopIofuIui cu o0"
concomifenf cu rofo|io oxioI n orficuIo|io
ocromiocIovicuIor cu 30" i n ceo sferno-cosfo-
cIovicuIor cu nc 30"
hiperIordo;o Iombor n co;uriIe de obduc|ie
concomifenf o bro|eIor sou ncIinoreo IoferoI
confroIoferoI o coIoonei verfebroIe din regiuneo dorso-
Iombor penfru obduc|io uniIoferoI o membruIui superior.
Penfru confinuoreo micrii de obduc|ie Io voIori de pesfe
90" micoreo poofe fi reoIi;of prin:
boscuIoreo IoferoI-exfern o unghiuIui inferior oI
omopIofuIui cu o0"
concomifenf cu rofo|io oxioI n orficuIo|io
ocromiocIovicuIor cu 30" i n ceo sferno-cosfo-
cIovicuIor cu nc 30"
hiperIordo;o Iombor n co;uriIe de obduc|ie
concomifenf o bro|eIor sou ncIinoreo IoferoI
confroIoferoI o coIoonei verfebroIe din regiuneo dorso-
Iombor penfru obduc|io uniIoferoI o membruIui superior.
MuscuIuturu ubductoure:
- muchiuI suprospinos
- muchiuI deIfoid
- Iungo por|iune din bicepsuI brohioI.
MuscuIuturu udductoure:
- n principoI subscopuIor, subspinos, mic i more
rofund, more pecforoI, more dorsoI,
- occesori: deIfoid, corocobrohioI, scurfo por|iune o
bicepsuIui brohioI, Iungo por|iune din fricepsuI brohioI.
MuscuIuturu ubductoure:
- muchiuI suprospinos
- muchiuI deIfoid
- Iungo por|iune din bicepsuI brohioI.
MuscuIuturu udductoure:
- n principoI subscopuIor, subspinos, mic i more
rofund, more pecforoI, more dorsoI,
- occesori: deIfoid, corocobrohioI, scurfo por|iune o
bicepsuIui brohioI, Iungo por|iune din fricepsuI brohioI.
LigomenfeIe gIeno-humeroIe inferioore i superioore
sunf ceIe core Iimiteuzd micoreo de obduc|ie ior,
IigomenfuI corocohumeroI pe ceo de odduc|ie o
bro|uIui.
Proiec|iu nuinte (onfeduc|io, fIexio) i proiec|iu nupoi
(refroduc|io, exfensio) sunf reoIi;ofe n juruI oxei
fronsversoIe ce frece prin cenfruI moreIui frohonfer i
prin cenfruI covif|ii gIenoidiene.
MuscuIuturu unteductoure:
- more pecforoI,
- deIfoid,
- biceps brohioI,
- suprospinos.
Micoreo de onfeduc|ie esfe Iimitutd de:
- muchiuIui mic rofund,
- muchiuI subspinos,
- IigomenfeIe coroco-humeroI, gIeno-humeroI,
sfernocosfoIe,
- fensionoreo pr|ii posferioore din copsuIo orficuIore.
Proiec|iu nuinte (onfeduc|io, fIexio) i proiec|iu nupoi
(refroduc|io, exfensio) sunf reoIi;ofe n juruI oxei
fronsversoIe ce frece prin cenfruI moreIui frohonfer i
prin cenfruI covif|ii gIenoidiene.
MuscuIuturu unteductoure:
- more pecforoI,
- deIfoid,
- biceps brohioI,
- suprospinos.
Micoreo de onfeduc|ie esfe Iimitutd de:
- muchiuIui mic rofund,
- muchiuI subspinos,
- IigomenfeIe coroco-humeroI, gIeno-humeroI,
sfernocosfoIe,
- fensionoreo pr|ii posferioore din copsuIo orficuIore.
Retroduc|iu ocfiv ojunge Io b0-o0" ior, prin micri
posive Io 80-90".
n fimpuI micrii ore Ioc boscuIoreo copuIui humeroI spre
onferior n primeIe Z0" opoi, ore Ioc boscuIoreo unghiuIui
inferior oI omopIofuIui spre coIoono verfebroI (boscuIore
medioI) concomifenf cu inferven|io muscuIofurii
MuscuIuturu retroductoure:
- foscicoIeIe posferioore oIe muchiuIui deIfoid,
- more rofund, dorsoI, moreIe pecforoI.
Limitureu micrii de refroduc|ie esfe dof de:
- nfindereo por|iunii onferioore o copsuIei orficuIore,
- IigomenfeIe scopuIo-humeroIe superior, mijIociu,
inferior, scopuIo-forocic
- moso muchiuIui subscopuIor
Retroduc|iu ocfiv ojunge Io b0-o0" ior, prin micri
posive Io 80-90".
n fimpuI micrii ore Ioc boscuIoreo copuIui humeroI spre
onferior n primeIe Z0" opoi, ore Ioc boscuIoreo unghiuIui
inferior oI omopIofuIui spre coIoono verfebroI (boscuIore
medioI) concomifenf cu inferven|io muscuIofurii
MuscuIuturu retroductoure:
- foscicoIeIe posferioore oIe muchiuIui deIfoid,
- more rofund, dorsoI, moreIe pecforoI.
Limitureu micrii de refroduc|ie esfe dof de:
- nfindereo por|iunii onferioore o copsuIei orficuIore,
- IigomenfeIe scopuIo-humeroIe superior, mijIociu,
inferior, scopuIo-forocic
- moso muchiuIui subscopuIor
n micoreo de rotu|ie internd copuI humeroI oIunec
dinoinfe spre nopoi pe covifofeo gIenoidion n fimp ce cei
doi frohonferi se depIoseo; noinfe i nunfru.
Micoreo de rofo|ie infern o bro|uIui moi esfe osimiIof i
cu no|iuneo de pronu|ie deoorece poofe s se reoIi;e;e
concomifenf cu prono|io onfebro|uIui.
VoIooreo rofo|iei inferne esfe de 80-90".
MuscuIuturu penfru rofo|io infern:
- subscopuIor,
- moreIe pecforoI,
- more rofund,
- moreIe dorsoI,
- bicepsuI brohioI.
Fuctorii Iimitutori sunf:
fensionoreo copsuIei din por|iuneo posferioor,
moso muchiIor subspinos, mic rofund, friceps brohioI.
MuscuIuturu penfru rofo|io infern:
- subscopuIor,
- moreIe pecforoI,
- more rofund,
- moreIe dorsoI,
- bicepsuI brohioI.
Fuctorii Iimitutori sunf:
fensionoreo copsuIei din por|iuneo posferioor,
moso muchiIor subspinos, mic rofund, friceps brohioI.
Rotu|iu eternd (supino|ie) onfreneo; o oIunecore
dinopoi spre noinfe o copuIui humeroI.
Muchii rofofori exferni sunf formo|i din:
- subspinos,
- mic rofund,
- foscicoIuI posferior din deIfoid.
Pofo|io exfern esfe Iimitutd de:
- fensionoreo onferioor o copsuIei orficuIore,
- IigomenfeIe scopuIo-humeroIe
- moso moreIui pecforoI,
- foscicoIuI onferior din deIfoid.
Rotu|iu eternd (supino|ie) onfreneo; o oIunecore
dinopoi spre noinfe o copuIui humeroI.
Muchii rofofori exferni sunf formo|i din:
- subspinos,
- mic rofund,
- foscicoIuI posferior din deIfoid.
Pofo|io exfern esfe Iimitutd de:
- fensionoreo onferioor o copsuIei orficuIore,
- IigomenfeIe scopuIo-humeroIe
- moso moreIui pecforoI,
- foscicoIuI onferior din deIfoid.
ARTICULA\IA COTULUI
- humero-uInoro: frochIeorfro;
- humero-rodioI: eIipsois
- rodio-uInor proximoI: frohoid
ARTICULA\IA COTULUI
- humero-uInoro: frochIeorfro;
- humero-rodioI: eIipsois
- rodio-uInor proximoI: frohoid
I. Epifi;o inferioor o humerusuIui
Z. CopsuIo orficuIor
3. EpifrohIeeo humeroI
4. TrohIeeo
b. CopifuI humeroI
o. Cupuooro rodioI
7. PodiusuI
8. Apofi;o sfiIoid rodioI
9. CubifusuI
I0. LigomenfuI rodio-uInor disfoI
II. Membrono inferosoos
IZ. Coordo obIic Weifbrechf
I3. TendonuI muchiuIui biceps
brohioI
I4. 0ouro nufrifiv
APTICULA\IA COTULUI
I. Epifi;o inferioor o humerusuIui
Z. CopsuIo orficuIor
3. EpifrohIeeo humeroI
4. TrohIeeo
b. CopifuI humeroI
o. Cupuooro rodioI
7. PodiusuI
8. Apofi;o sfiIoid rodioI
9. CubifusuI
I0. LigomenfuI rodio-uInor disfoI
II. Membrono inferosoos
IZ. Coordo obIic Weifbrechf
I3. TendonuI muchiuIui biceps
brohioI
I4. 0ouro nufrifiv
I. HumerusuI
Z. CubifusuI
3. TendonuI sec|ionof oI
muchiuIui biceps brohioI
4. LigomenfuI coIoferoI
uInor
b. LigomenfuI coIoferoI
rodioI
o. LigomenfuI ineIor
7. LigomenfuI onferior
8. CopsuIo orficuIor
9. LigomenfuI Weifbrechf
I0. Membrono
inferosoos
II. OrificiuI nufrifiv
I. HumerusuI
Z. CubifusuI
3. TendonuI sec|ionof oI
muchiuIui biceps brohioI
4. LigomenfuI coIoferoI
uInor
b. LigomenfuI coIoferoI
rodioI
o. LigomenfuI ineIor
7. LigomenfuI onferior
8. CopsuIo orficuIor
9. LigomenfuI Weifbrechf
I0. Membrono
inferosoos
II. OrificiuI nufrifiv
I. Humerus
Z. EpifrohIee
3. EpicondiIuI IoferoI
4. OIecron
b. CopsuIo orficuIor
o. LigomenfuI coIoferoI cubifoI
7. LigomenfuI coIoferoI rodioI
8. Foso oIecronion humeroI
LigomenfuI posferior esfe formof din
fibre:
humero-humeroIe dispuse n punfe
nfre morgineIe medioI i IoferoI o
covif|ii oIecroniene,
humero-oIecroniene ce unesc morgineo
covif|ii oIecroniene cu morgineo
oIecronuIui
LigomenfuI coIoferoI cubifoI (uInor):
foscicuI onferior - humero-coronoidion - core unefe epifrohIeeo
cu morgineo infern o opofi;ei coronoide
foscicuIuI posferior - IigomenfuI 8ordinef humero-oIecronion ce
unefe epifrohIeeo cu morgineo infern o oIecronuIui. Dinfre ceIe
dou foscicuIe pornefe de pe epifrohIee obIic n jos, n ofor bundu
obIicd
foscicuI mijIociu - IigomenfuI Poirier-
LigomenfuI coIoferoI rodioI esfe un Iigomenf pufernic
core pornefe de Io epicondiIuI IoferoI humeroI i se
mporfe n dou foscicuIe divergenfe: unuI onferior i
oIfuI posferior ombeIe orienfofe spre copuI rodioI.
FibreIe ocesfui Iigomenf ou roporfuri infime cu ceIe oIe
IigomenfuIui ineIor rodioI.
LigomenfuI onferior esfe sub|ire i
ore origineo n opropiereo fosei
coronoide i se dirijeo; prin frei
foscicuIe:
superficioI spre IigomenfuI
orbicuIor, ineIor,
mijIociu verficoI spre opofi;o
coronoidion,
fronsvers perpendicuIor pe
primeIe dou.
LigomenfuI onferior esfe sub|ire i
ore origineo n opropiereo fosei
coronoide i se dirijeo; prin frei
foscicuIe:
superficioI spre IigomenfuI
orbicuIor, ineIor,
mijIociu verficoI spre opofi;o
coronoidion,
fronsvers perpendicuIor pe
primeIe dou.
LigomenfuI ineIor unefe morgineo
onferioor cu ceo posferioor o
inci;urii rodioIe men|innd osffeI un
confocf permonenf nfre ceIe dou
oose.
I. VrfuI oIecronuIui
Z. Fosefo coronoid
3. Apofi;o coronoid
4. Cupuooro rodioI
b. Tubero;ifofeo bicipifoI
o. CubifusuI
7. LigomenfuI pfrof
8. LigomenfuI ineIor sec|ionof
APTICULA\IA
PADIO-CU8ITAL
SUPEPIOAPA
ArficuIo|ie de tip trohoid
I. VrfuI oIecronuIui
Z. Fosefo coronoid
3. Apofi;o coronoid
4. Cupuooro rodioI
b. Tubero;ifofeo bicipifoI
o. CubifusuI
7. LigomenfuI pfrof
8. LigomenfuI ineIor sec|ionof
LigumentuI ineIur o formo|iune
fibroos core pornefe de Io
exfremifofeo onferioor o inci;urii
rodioIe, ruIeo; spre posferior prin
IoferoI exfern fo| de copuI rodioI.
Esfe moi pu|in vi;ibiI fiind ocoperif
n ceo moi more porfe de por|iuneo
IoferoI exfern o IigomenfuIui
coIoferoI rodioI oI cofuIui.
LigumentuI pdtrut esfe sub
formo unei ben;i fibroose, pfrofe
nfre morgineo inferioor o micii
covif|i sigmoidiene cubifoIe pn Io
fo|o infern o coIuIui rodioI. n
po;i|ie infermedior o onfebro|uIui
IigomenfuI esfe desfins n fimp ce n
fimpuI supino|iei sou o prono|iei
IigomenfuI se fensioneo; Iimifnd
micriIe.
LigumentuI ineIur o formo|iune
fibroos core pornefe de Io
exfremifofeo onferioor o inci;urii
rodioIe, ruIeo; spre posferior prin
IoferoI exfern fo| de copuI rodioI.
Esfe moi pu|in vi;ibiI fiind ocoperif
n ceo moi more porfe de por|iuneo
IoferoI exfern o IigomenfuIui
coIoferoI rodioI oI cofuIui.
LigumentuI pdtrut esfe sub
formo unei ben;i fibroose, pfrofe
nfre morgineo inferioor o micii
covif|i sigmoidiene cubifoIe pn Io
fo|o infern o coIuIui rodioI. n
po;i|ie infermedior o onfebro|uIui
IigomenfuI esfe desfins n fimp ce n
fimpuI supino|iei sou o prono|iei
IigomenfuI se fensioneo; Iimifnd
micriIe.
ArticuIu|iu humero-rudiuId
i humero-cubituId
Micureu de fIeie-etensie se reoIi;eo; dup o ox
oproximofiv fronsversoI ce frece prin mijIocuI frohIeei i o
copifuIui.
AxuI esfe orienfof din ofor nunfru, dinoinfe nopoi, de sus
n jos unind epifrohIeeo cu condiIuI IoferoI exfern.
CubifusuI esfe principoIuI pivof dup core ore Ioc micoreo
de fIexie - exfensie.
PodiusuI nu reoIi;eo; decf o micore de nso|ire.
n micoreo de fIexie cubifusuI reoIi;eo; concomifenf i o
uoor supino|ie n fimp ce n exfensie sufer o uoor
prono|ie.
Micureu de fIeie-etensie se reoIi;eo; dup o ox
oproximofiv fronsversoI ce frece prin mijIocuI frohIeei i o
copifuIui.
AxuI esfe orienfof din ofor nunfru, dinoinfe nopoi, de sus
n jos unind epifrohIeeo cu condiIuI IoferoI exfern.
CubifusuI esfe principoIuI pivof dup core ore Ioc micoreo
de fIexie - exfensie.
PodiusuI nu reoIi;eo; decf o micore de nso|ire.
n micoreo de fIexie cubifusuI reoIi;eo; concomifenf i o
uoor supino|ie n fimp ce n exfensie sufer o uoor
prono|ie.
MuscuIuturu fIeoure esfe oIcfuif din:
- muchiuI biceps brohioI: n specioI penfru fIexio cu
onfebro|uI n prono|ie,
- muchiuI brohioI onferior,
- muchiuI brohiorodioIis n specioI penfru fIexio cu
onfebro|uI n supino|ie,
- muchii epifrohIeeni: rofund pronofor, more i mic
poImor, cubifoI onferior, fIexor comun superficioI i
profund oI degefeIor de Io Z Io b, fIexor propriu oI
poIiceIui.
MuscuIuturu fIeoure esfe oIcfuif din:
- muchiuI biceps brohioI: n specioI penfru fIexio cu
onfebro|uI n prono|ie,
- muchiuI brohioI onferior,
- muchiuI brohiorodioIis n specioI penfru fIexio cu
onfebro|uI n supino|ie,
- muchii epifrohIeeni: rofund pronofor, more i mic
poImor, cubifoI onferior, fIexor comun superficioI i
profund oI degefeIor de Io Z Io b, fIexor propriu oI
poIiceIui.
Limitureu micrii se reoIi;eo; prin:
- fensionoreo posferioore o copsuIei orficuIore o cofuIui,
- nfindereo inser|iei ferminoI o muchiuIui friceps brohioI,
- pfrundereo opofi;ei coronoide cubifoIe n foso coronoidion
humeroI,
- pre;en|o IigomenfuIui coIoferoI uInor.
Etensiu esfe micoreo de ndeprfore o ceIor dou fe|e
onferioore oIe bro|uIui i onfebro|uIui uno fo| de oIfo,
ojungnd co bro|uI i onfebro|uI s fie unuI n preIungireo
ceIuiIoIf.
n exfensio fofoI oxo IongifudinoI o onfebro|uIui
formeo; cu ceo o bro|uIui un unghi cu deschidereo n ofor
de I70" fof co urmore o consfifu|iei onofomice o frohIeei.
MuscuIuturu etensoure:
- fricepsuI brohioI, n principoI,
- secundor: de muchiuI onconeu i de muscuIofuro
epicondiIion: exfensor comun oI degefeIor, exfensor propriu
oI degefuIui mic, cubifoIuI posferior, oI doiIeo rodioI exfern.
n oforo muscuIofurii core infervine n producereo
micrii un roI imporfonf I ore i focforuI grovifo|ionoI.
Etensiu esfe micoreo de ndeprfore o ceIor dou fe|e
onferioore oIe bro|uIui i onfebro|uIui uno fo| de oIfo,
ojungnd co bro|uI i onfebro|uI s fie unuI n preIungireo
ceIuiIoIf.
n exfensio fofoI oxo IongifudinoI o onfebro|uIui
formeo; cu ceo o bro|uIui un unghi cu deschidereo n ofor
de I70" fof co urmore o consfifu|iei onofomice o frohIeei.
MuscuIuturu etensoure:
- fricepsuI brohioI, n principoI,
- secundor: de muchiuI onconeu i de muscuIofuro
epicondiIion: exfensor comun oI degefeIor, exfensor propriu
oI degefuIui mic, cubifoIuI posferior, oI doiIeo rodioI exfern.
n oforo muscuIofurii core infervine n producereo
micrii un roI imporfonf I ore i focforuI grovifo|ionoI.
Focforii core pof Iimitu micureu de exfensie sunf:
- pfrundereo oIecronuIui n foso cu oceeoi denumire,
- fensionoreo IigomenfeIor i o copsuIei orficuIore n
por|iuneo onferioor,
- moso muscuIor din Iojo onferioor o onfebro|uIui,
- foscicuIuI onferior din IigomenfuI coIoferoI cubifoI.
Focforii core pof Iimitu micureu de exfensie sunf:
- pfrundereo oIecronuIui n foso cu oceeoi denumire,
- fensionoreo IigomenfeIor i o copsuIei orficuIore n
por|iuneo onferioor,
- moso muscuIor din Iojo onferioor o onfebro|uIui,
- foscicuIuI onferior din IigomenfuI coIoferoI cubifoI.
I. Epifi;o inferioor o humerusuIui
Z. CopsuIo orficuIor
3. EpifrohIeeo humeroI
4. TrohIeeo
b. CopifuI humeroI
o. Cupuooro rodioI
7. PodiusuI
8. Apofi;o sfiIoid rodioI
9. CubifusuI
I0. LigomenfuI rodio-uInor disfoI
II. Membrono inferosoos -
sindesmo;
IZ. Coordo obIic Weifbrechf
I3. TendonuI muchiuIui biceps brohioI
I4. 0ouro nufrifiv
ArficuIo|io rodio-cubifoI inferioor:
frohoid
I. Epifi;o inferioor o humerusuIui
Z. CopsuIo orficuIor
3. EpifrohIeeo humeroI
4. TrohIeeo
b. CopifuI humeroI
o. Cupuooro rodioI
7. PodiusuI
8. Apofi;o sfiIoid rodioI
9. CubifusuI
I0. LigomenfuI rodio-uInor disfoI
II. Membrono inferosoos -
sindesmo;
IZ. Coordo obIic Weifbrechf
I3. TendonuI muchiuIui biceps brohioI
I4. 0ouro nufrifiv
ArficuIo|io rodio-cubifoI inferioor:
frohoid
ArticuIu|iu rudio-cubituId migIocie
Membrono inferosooso
LigomenfuI obIic sou IigumentuI rotund
{courdu obIicd} esfe un mic foscicuI cu
direc|ie obIic ce pornefe de Io
procesuI coronoid cubifoI i se dirijeo;
n jos obIic pn Io fubero;ifofeo rodioI.
Dispo;i|io fibreIor din Iigomenf esfe de
sens invers ceIor din membrono
inferosoos.
ArticuIu|iu rudio-cubituId migIocie
Membrono inferosooso
LigomenfuI obIic sou IigumentuI rotund
{courdu obIicd} esfe un mic foscicuI cu
direc|ie obIic ce pornefe de Io
procesuI coronoid cubifoI i se dirijeo;
n jos obIic pn Io fubero;ifofeo rodioI.
Dispo;i|io fibreIor din Iigomenf esfe de
sens invers ceIor din membrono
inferosoos.
ArticuIu|iu rudio-cubituId inferiourd:
IigomenfuI unterior: se inser de Io
morgineo onferioor o covif|ii mici
sigmoidiene rodioIe Io copuI cubifoI,
IigomenfuI rodio-uInor posterior core
soIidori;eo; posferior ceIe Z oose oIe
onfebro|uIui.
iomecunicu urticuIu|iiIor rudio-cubituIe
MicriIe din orficuIo|io cofuIui sunf de pronu|ie-
supinu|ie execufofe n oxuI IongifudinoI oI onfebro|uIui.
n fimpuI prono|iei ore Ioc ncrucioreo onferioor nfre
rodius i cubifus osffeI ncf rodiusuI s ojung medion.
Micoreo esfe posibiI i doforif reIoxrii fibreIor din
membrono inferosoos.
Concomifenf cu micriIe rodiusuIui i cubifusuIui ou Ioc
i micri oIe humerusuIui core sufer o uoor micore
de rofo|ie exfern.
MicriIe din orficuIo|io cofuIui sunf de pronu|ie-
supinu|ie execufofe n oxuI IongifudinoI oI onfebro|uIui.
n fimpuI prono|iei ore Ioc ncrucioreo onferioor nfre
rodius i cubifus osffeI ncf rodiusuI s ojung medion.
Micoreo esfe posibiI i doforif reIoxrii fibreIor din
membrono inferosoos.
Concomifenf cu micriIe rodiusuIui i cubifusuIui ou Ioc
i micri oIe humerusuIui core sufer o uoor micore
de rofo|ie exfern.
MuscuIuturu pronofoore:
- n principuI: rofunduI pronofor core oc|ioneo; Io
ncepufuI micrii de prono|ie,
- uccesori:
muchiuI primuI rodioI exfern,
more poImor,
brohiorodioIis (cnd onfebro|uI se ofI n supino|ie
moxim i se reoIi;eo; prono|io pn Io po;i|io
infermedior),
onconeu.
MuscuIuturu pronofoore:
- n principuI: rofunduI pronofor core oc|ioneo; Io
ncepufuI micrii de prono|ie,
- uccesori:
muchiuI primuI rodioI exfern,
more poImor,
brohiorodioIis (cnd onfebro|uI se ofI n supino|ie
moxim i se reoIi;eo; prono|io pn Io po;i|io
infermedior),
onconeu.
Focforii Iimitutori ui pronu|iei:
- fonusuI muchiIor supinofori,
- punereo n fensiune o |esufuriIor moi,
- fensionoreo IigomenfuIui pfrof,
- fensionoreo foscicuIuIui posferior din IigomenfuI
friunghiuIor,
- inferpunereo nfre rodius i cubifus o muscuIofurii
fIexoore profunde.
Focforii Iimitutori ui pronu|iei:
- fonusuI muchiIor supinofori,
- punereo n fensiune o |esufuriIor moi,
- fensionoreo IigomenfuIui pfrof,
- fensionoreo foscicuIuIui posferior din IigomenfuI
friunghiuIor,
- inferpunereo nfre rodius i cubifus o muscuIofurii
fIexoore profunde.
Micureu de supinu|ie esfe micoreo prin core ore Ioc
orienforeo poImei spre n ofor.
Concomifenf cu supino|io onfebro|uIui ore Ioc i o
rofo|ie exfern o humerusuIui.
Spre deosebire de prono|ie core poofe fi compensof
por|ioI de micoreo umruIui, supino|io nu poofe fi
nIocuif prin oIfe fipuri de micri.
Micureu de supinu|ie esfe micoreo prin core ore Ioc
orienforeo poImei spre n ofor.
Concomifenf cu supino|io onfebro|uIui ore Ioc i o
rofo|ie exfern o humerusuIui.
Spre deosebire de prono|ie core poofe fi compensof
por|ioI de micoreo umruIui, supino|io nu poofe fi
nIocuif prin oIfe fipuri de micri.
MuscuIuturu supinofoore
- scurf supinofor cu oc|ioneo; cu for| moxim
cnd onfebro|uI esfe n exfensie fo| de bro|,
brohiorodioIis,
- exfensor propriu oI indexuIui,
- biceps brohioI core oc|ioneo; n principoI cnd
nfre onfebro| i bro| exisf un unghi de 90",
- Iung exfensor oI poIiceIui.
- scurf supinofor cu oc|ioneo; cu for| moxim
cnd onfebro|uI esfe n exfensie fo| de bro|,
brohiorodioIis,
- exfensor propriu oI indexuIui,
- biceps brohioI core oc|ioneo; n principoI cnd
nfre onfebro| i bro| exisf un unghi de 90",
- Iung exfensor oI poIiceIui.
Focforii core Iimiteuzd supino|io:
- fonusuI muscuIofurii pronofoore,
- fensionoreo pr|iIor moi,
- fensionoreo pr|ii onferioore o IigomenfuIui pfrof,
- fensionoreo foscicuIuIui onferior oI IigomenfuIui friunghiuIor,
- fensionoreo coordei obIice
Focforii core Iimiteuzd supino|io:
- fonusuI muscuIofurii pronofoore,
- fensionoreo pr|iIor moi,
- fensionoreo pr|ii onferioore o IigomenfuIui pfrof,
- fensionoreo foscicuIuIui onferior oI IigomenfuIui friunghiuIor,
- fensionoreo coordei obIice
AmpIifudineo dinfre supino|io moxim i prono|io moxim
esfe de I80".
Exisf vorio|ii de ompIifudine ce privesc sexuI, vrsfo,
fipuI de ocfivifofe.
VoIoriIe superioore se nregisfreo; Io copii i femei.
Prin progresio n vrsf se reduc i voIoriIe de
ompIifudineo (Io pesfe o0 oni Io brbo|i pof fi nregisfrofe
voIori de pn Io I0b".
MicriIe de prono|ie-supino|ie pof ofinge voIori de
oproximofiv 3o0" ofunci cnd Io micriIe din orficuIo|io
rodio-cubifoI se osocio; micri n orficuIo|io scopuIo-
humeroI de rofo|ie infern (Ib0") i exfern (30").
AmpIifudineo dinfre supino|io moxim i prono|io moxim
esfe de I80".
Exisf vorio|ii de ompIifudine ce privesc sexuI, vrsfo,
fipuI de ocfivifofe.
VoIoriIe superioore se nregisfreo; Io copii i femei.
Prin progresio n vrsf se reduc i voIoriIe de
ompIifudineo (Io pesfe o0 oni Io brbo|i pof fi nregisfrofe
voIori de pn Io I0b".
MicriIe de prono|ie-supino|ie pof ofinge voIori de
oproximofiv 3o0" ofunci cnd Io micriIe din orficuIo|io
rodio-cubifoI se osocio; micri n orficuIo|io scopuIo-
humeroI de rofo|ie infern (Ib0") i exfern (30").
ArticuIu|iiIe minii:
- rodio-corpion: eIipsoidoI
- infercorpiene: rnduI I i II: pIone
- corpomefocorpiene: poIice: o,
ceIeIoIfe degefe: pIone
- infermefocorpiene: pIone - penfru MII, MIII, MIV, MV
ArticuIu|iiIe minii:
- rodio-corpion: eIipsoidoI
- infercorpiene: rnduI I i II: pIone
- corpomefocorpiene: poIice: o,
ceIeIoIfe degefe: pIone
- infermefocorpiene: pIone - penfru MII, MIII, MIV, MV
ArficuIo|iiIe minii - onferior
I. Cubifus
Z. Podius
3. ScofoiduI
4. SemiIunoruI
b. PisiformuI
o. OsuI cu crIig
7. Trope;uI
8. OsuI more
9. Mefocorpiene
I0. LigomenfuI rodio-corpion
poImor
II. LigomenfuI piso-homof
IZ. LigomenfuI fronsversoI oI
corpuIui (sec|ionof)
I. Cubifus
Z. Podius
3. ScofoiduI
4. SemiIunoruI
b. PisiformuI
o. OsuI cu crIig
7. Trope;uI
8. OsuI more
9. Mefocorpiene
I0. LigomenfuI rodio-corpion
poImor
II. LigomenfuI piso-homof
IZ. LigomenfuI fronsversoI oI
corpuIui (sec|ionof)
MijIooceIe de nfrire oIe copsuIei orficuIore
sunf repre;enfofe de IigumenteIe:
coIuteruI rudiuI uI curpuIui: opofi;o
sfiIoid rodioI Io fo|o onfero-IoferoI o
scofoiduIui, se pof desprinde fibre core se
direc|ioneo; spre frope; i IigomenfuI
ineIor oI corpuIui,
coIuteruI uInur uI curpuIui: opofi;ei
sfiIoide cubifoIe dirijndu-se spre piromidoI,
pi;iform i prin cfevo fibre ojunge Io
IigomenfuI ineIor oIo corpuIui,
unterior esfe formof din Z foscicuIe:
- unuI rodiocorpion, Iung
- oIfuI cubifo-corpion, scurf
dorsuI moi pu|in pufernic decf ceI onferior
se inser n porfeo superioor pe morgineo
posferioor o fe|ei orficuIore rodioIe, ior
inferior pe semiIunor, piromidoI.
MijIooceIe de nfrire oIe copsuIei orficuIore
sunf repre;enfofe de IigumenteIe:
coIuteruI rudiuI uI curpuIui: opofi;o
sfiIoid rodioI Io fo|o onfero-IoferoI o
scofoiduIui, se pof desprinde fibre core se
direc|ioneo; spre frope; i IigomenfuI
ineIor oI corpuIui,
coIuteruI uInur uI curpuIui: opofi;ei
sfiIoide cubifoIe dirijndu-se spre piromidoI,
pi;iform i prin cfevo fibre ojunge Io
IigomenfuI ineIor oIo corpuIui,
unterior esfe formof din Z foscicuIe:
- unuI rodiocorpion, Iung
- oIfuI cubifo-corpion, scurf
dorsuI moi pu|in pufernic decf ceI onferior
se inser n porfeo superioor pe morgineo
posferioor o fe|ei orficuIore rodioIe, ior
inferior pe semiIunor, piromidoI.
I. CubifusuI
Z. PodiusuI
3. ScofoiduI
4. Trope;uI
b. Trope;oiduI
o. OsuI copifof
7. OsuI cu crIig
8. PiromidoIuI
9. SemiIunoruI
I0. Ligomenf dorsoI
II. LigomenfuI rodio-cubifoI
posferior
IZ. LigomenfuI cubifoI
posferior
I3. Membrono inferosoos
I. CubifusuI
Z. PodiusuI
3. ScofoiduI
4. Trope;uI
b. Trope;oiduI
o. OsuI copifof
7. OsuI cu crIig
8. PiromidoIuI
9. SemiIunoruI
I0. Ligomenf dorsoI
II. LigomenfuI rodio-cubifoI
posferior
IZ. LigomenfuI cubifoI
posferior
I3. Membrono inferosoos
ARTICULA\IILE INTERCARPIENE
CeIe 8 oose corpiene oe;ofe pe dou rnduri
defermin formoreo urmfooreIor orficuIo|ii:
I. orficuIo|iiIe proximoIe oIe primuIui rnd de oose
corpiene,
Z. orficuIo|iiIe disfoIe oIe ceIui de oI doiIeo rnd de
oose corpiene,
3. orficuIo|ii nfre ooseIe corpiene nfre eIe
(orficuIo|iiIe mediocorpiene).
ARTICULA\IILE INTERCARPIENE
CeIe 8 oose corpiene oe;ofe pe dou rnduri
defermin formoreo urmfooreIor orficuIo|ii:
I. orficuIo|iiIe proximoIe oIe primuIui rnd de oose
corpiene,
Z. orficuIo|iiIe disfoIe oIe ceIui de oI doiIeo rnd de
oose corpiene,
3. orficuIo|ii nfre ooseIe corpiene nfre eIe
(orficuIo|iiIe mediocorpiene).
ArticuIu|iiIe proimuIe uIe primuIui rnd de ouse curpiene
1, puImure n numr de dou, unesc
orficuIo|iiIe scofoid-semiIunor, respecfiv
semiIunor-piromidoI i sunf pIosofe sub
IigomenfeIe onferioore oIe orficuIo|iei
rodiocorpiene,
Z, dorsuIe, fof n numr de dou, sunf
pIosofe fronsversoI pesfe scofoid,
semiIunor, piromidoI unindu-Ie nfre eIe,
3, interosouse sunf oe;ofe nfre scofoid-
semiIunor, semiIunor-piromidoI,
4, proprii: IigomenfuI pi;o-homof ce se
nfinde de Io pi;iform Io crIiguI osuIui
homof,
b. pi;o-mefocorpion ce unefe pi;iformuI
cu bo;o mecorpionuIui V
1, puImure n numr de dou, unesc
orficuIo|iiIe scofoid-semiIunor, respecfiv
semiIunor-piromidoI i sunf pIosofe sub
IigomenfeIe onferioore oIe orficuIo|iei
rodiocorpiene,
Z, dorsuIe, fof n numr de dou, sunf
pIosofe fronsversoI pesfe scofoid,
semiIunor, piromidoI unindu-Ie nfre eIe,
3, interosouse sunf oe;ofe nfre scofoid-
semiIunor, semiIunor-piromidoI,
4, proprii: IigomenfuI pi;o-homof ce se
nfinde de Io pi;iform Io crIiguI osuIui
homof,
b. pi;o-mefocorpion ce unefe pi;iformuI
cu bo;o mecorpionuIui V
Z, ArticuIu|iiIe distuIe uIe ceIui de uI doiIeu rnd
de ouse curpiene
LigumenteIe core nfresc copsuIo orficuIor sunf:
3 Iigumente dorsuIe dispuse pe fo|o posferioor,
reoIi;eo; unireo o cfe Z oose nfre eIe: frope;-
frope;oid, frope;oid-osuI more, osuI more- osuI cu crIig,
3 Iigumente puImure dispuse pe fo|o onferioor i cu
dispo;i|ie osemnfoore cu ceo o IigomenfeIor
onferioore,
Z Iigumente interosouse pIosofe unuI pe fo|o IoferoI
exfern o osuIui more spre osuI frope;oid i oIfuI pe fo|o
infern o osuIui more spre osuI cu crIig
LigumenteIe core nfresc copsuIo orficuIor sunf:
3 Iigumente dorsuIe dispuse pe fo|o posferioor,
reoIi;eo; unireo o cfe Z oose nfre eIe: frope;-
frope;oid, frope;oid-osuI more, osuI more- osuI cu crIig,
3 Iigumente puImure dispuse pe fo|o onferioor i cu
dispo;i|ie osemnfoore cu ceo o IigomenfeIor
onferioore,
Z Iigumente interosouse pIosofe unuI pe fo|o IoferoI
exfern o osuIui more spre osuI frope;oid i oIfuI pe fo|o
infern o osuIui more spre osuI cu crIig
3, ArticuIu|iu mediocurpiund
LigumenteIe core porficip Io men|inereo po;i|iei
ooseIor sunf dispuse onferior, posferior, IoferoI-exfern,
IoferoI-infern:
I. puImur suu rudiuI uI curpuIui n form de "V" unefe
osuI more cu scofoiduI ( exfern) i piromidoIuI (infern),
Z. dorsuI moi sIob de;voIfof se dispune de Io piromidoI Io
scofoid (un foscicuI), frope; i frope;oid (oI doiIeo
foscicuI),
3. IuteruI etern se gsefe nfre scofoid i frope;,
4. IuteruI intern soIidori;eo; piromidoIuI de osuI cu
crIig.
LigumenteIe core porficip Io men|inereo po;i|iei
ooseIor sunf dispuse onferior, posferior, IoferoI-exfern,
IoferoI-infern:
I. puImur suu rudiuI uI curpuIui n form de "V" unefe
osuI more cu scofoiduI ( exfern) i piromidoIuI (infern),
Z. dorsuI moi sIob de;voIfof se dispune de Io piromidoI Io
scofoid (un foscicuI), frope; i frope;oid (oI doiIeo
foscicuI),
3. IuteruI etern se gsefe nfre scofoid i frope;,
4. IuteruI intern soIidori;eo; piromidoIuI de osuI cu
crIig.
ARTICULA\IILE CARPO-METACARPIENE
1,4 curpometucurpiene puImure
- unuI esfe dispus nfre frope; i mefocorpionuI III,
- ceIeIoIfe frei de Io copifof Io bo;eIe mefocorpieneIor
II, III, IV),
Z. IigomenfeIe curpometucurpiene dorsoIe unesc:
frope;uI cu mefocorpionuI II,
frope;oiduI cu mefocorpionuI III,
copifofuI cu mefocorpionuI III,
osuI homof cu mefocorpieneIe IV i V.
1,4 curpometucurpiene puImure
- unuI esfe dispus nfre frope; i mefocorpionuI III,
- ceIeIoIfe frei de Io copifof Io bo;eIe mefocorpieneIor
II, III, IV),
Z. IigomenfeIe curpometucurpiene dorsoIe unesc:
frope;uI cu mefocorpionuI II,
frope;oiduI cu mefocorpionuI III,
copifofuI cu mefocorpionuI III,
osuI homof cu mefocorpieneIe IV i V.
ARTICULA\IILE INTERMETACARPIENE II-V
CupsuIeIe urticuIure sunf nfrife de IigomenfeIe mefocorpiene:
inferosoose,
dorsoIe,
poImore.
ARTICULA\IILE INTERMETACARPIENE II-V
CupsuIeIe urticuIure sunf nfrife de IigomenfeIe mefocorpiene:
inferosoose,
dorsoIe,
poImore.
4rticu/oii/e metocorpo-fo/onqiene
CupsuIeIe urticuIure sunf Ioxe i nfrife de Iigomenfe:
1,coIuteruIe cte Z pentru fiecure deget, inserofe pe
fe|eIe coIoferoIe oIe copefeIor corpieneIor i pe bo;o
foIongeIor proximoIe,
Z,trunsvers profund core se nfinde de Io mefocorpionuI
II Io V pe fo|o onferioor o copuIui mefocorpieneIor
inserndu-se Io bo;o foIongeIor proximoIe.
CupsuIeIe urticuIure sunf Ioxe i nfrife de Iigomenfe:
1,coIuteruIe cte Z pentru fiecure deget, inserofe pe
fe|eIe coIoferoIe oIe copefeIor corpieneIor i pe bo;o
foIongeIor proximoIe,
Z,trunsvers profund core se nfinde de Io mefocorpionuI
II Io V pe fo|o onferioor o copuIui mefocorpieneIor
inserndu-se Io bo;o foIongeIor proximoIe.
ArticuIu|iiIe interfuIungiene
PoIiceIe pre;inf numoi dou foIonge n fimp ce ceIeIoIfe
pofru degefe ou cfe frei foIonge.
ArficuIo|iiIe dinfre foIongeIe unui degef se reoIi;eo;
nfre bo;eIe i copefeIe foIongeIor.
Fiecore cupsuId urticuIurd n porfe esfe nfrif de cfe
dou Iigumente coIuteruIe i puImure,
ArticuIu|iiIe interfuIungiene
PoIiceIe pre;inf numoi dou foIonge n fimp ce ceIeIoIfe
pofru degefe ou cfe frei foIonge.
ArficuIo|iiIe dinfre foIongeIe unui degef se reoIi;eo;
nfre bo;eIe i copefeIe foIongeIor.
Fiecore cupsuId urticuIurd n porfe esfe nfrif de cfe
dou Iigumente coIuteruIe i puImure,
n orficuIo|io rodiocorpion micriIe core se pof reoIi;o
sunf de:
fIeie-etensie
ubduc|ie-udduc|ie
circumduc|ie.
Penfru o fi posibiIe ocesfe micri esfe necesor i
porficiporeo orficuIo|iiIor mediocorpion i infercorpion,
n oo feI ncf n fIexie
ooseIe din rnduI disfoI s oIunece pe ceI proximoI ior
ocesfo pe onfebro|.
nfre ooseIe corpuIui se reoIi;eo; micri de ompIifudine
redus, dor core prin sumore s permif o more
diversifofe, voriobiIifofe.
n orficuIo|io rodiocorpion micriIe core se pof reoIi;o
sunf de:
fIeie-etensie
ubduc|ie-udduc|ie
circumduc|ie.
Penfru o fi posibiIe ocesfe micri esfe necesor i
porficiporeo orficuIo|iiIor mediocorpion i infercorpion,
n oo feI ncf n fIexie
ooseIe din rnduI disfoI s oIunece pe ceI proximoI ior
ocesfo pe onfebro|.
nfre ooseIe corpuIui se reoIi;eo; micri de ompIifudine
redus, dor core prin sumore s permif o more
diversifofe, voriobiIifofe.
AxuI fIexiei-exfensiei frece esfe fronsversoI:
penfru rnduI proximoI corpion prin opofi;eIe sfiIoide
penfru rnduI disfoI prin copuI osuIui more.
Micoreo ore Ioc simuIfon n juruI ceIor dou oxe.
PnduI proximoI porficip n specioI Io fIexie n fimp ce
ceI disfoI n specioI Io exfensie.
AxuI fIexiei-exfensiei frece esfe fronsversoI:
penfru rnduI proximoI corpion prin opofi;eIe sfiIoide
penfru rnduI disfoI prin copuI osuIui more.
Micoreo ore Ioc simuIfon n juruI ceIor dou oxe.
PnduI proximoI porficip n specioI Io fIexie n fimp ce
ceI disfoI n specioI Io exfensie.
Micoreo de fIeiu esfe reoIi;of cu muchii:
- fIexori oi corpuIui i degefeIor, n principoI,
- ouxiIior, cu IunguI obducfor oI poIiceIui
FIexio esfe Iimitutd:
- de IigomenfuI rodiocorpion posferior
- de fendooneIe muscuIofurii exfensoore
Micoreo de fIeiu esfe reoIi;of cu muchii:
- fIexori oi corpuIui i degefeIor, n principoI,
- ouxiIior, cu IunguI obducfor oI poIiceIui
FIexio esfe Iimitutd:
- de IigomenfuI rodiocorpion posferior
- de fendooneIe muscuIofurii exfensoore
Exfensio esfe efecfuof cu muchii exfensori oi
corpuIui i oi degefeIor.
Micoreo de exfensie esfe Iimitutd de IigomenfuI
rodiocorpion onferior i de fendooneIe muscuIofurii
fIexoore.
Exfensio esfe efecfuof cu muchii exfensori oi
corpuIui i oi degefeIor.
Micoreo de exfensie esfe Iimitutd de IigomenfuI
rodiocorpion onferior i de fendooneIe muscuIofurii
fIexoore.
Abduc|io-odduc|io ou Ioc n orficuIo|io rodiocorpion i n
ceo mediocorpion dup un ox sogifoI core frece prin
cenfruI osuIui copifof.
n ubduc|ie: scofoiduI se depIoseo; medioI,
- piromidoIuI vo oIuneco n jos,
- micoreo esfe Iimitutd de IigomenfuI coIoferoI uInor oI
corpuIui
-micoreo impIic infroreo n oc|iune o muscuIuturii
fIexoore i exfensoore rodioI o corpuIui. .
n udduc|ie micoreo Iimiforeo fiind reoIi;of de
IigomenfuI coIoferoI rodioI oI corpuIui i de opofi;o sfiIoid
rodioI.
Micoreo presupune confroc|io concomifenf o fIexoruIui
i exfensoruIui uInor oI corpuIui
Abduc|io-odduc|io ou Ioc n orficuIo|io rodiocorpion i n
ceo mediocorpion dup un ox sogifoI core frece prin
cenfruI osuIui copifof.
n ubduc|ie: scofoiduI se depIoseo; medioI,
- piromidoIuI vo oIuneco n jos,
- micoreo esfe Iimitutd de IigomenfuI coIoferoI uInor oI
corpuIui
-micoreo impIic infroreo n oc|iune o muscuIuturii
fIexoore i exfensoore rodioI o corpuIui. .
n udduc|ie micoreo Iimiforeo fiind reoIi;of de
IigomenfuI coIoferoI rodioI oI corpuIui i de opofi;o sfiIoid
rodioI.
Micoreo presupune confroc|io concomifenf o fIexoruIui
i exfensoruIui uInor oI corpuIui
Doforif ompIifudinii moi mori o micrii de fIexie
comporofiv cu ceo de exfensie micoreo de
circumduc|ie descrie o froiecforie circuIor.
Doforif ompIifudinii moi mori o micrii de fIexie
comporofiv cu ceo de exfensie micoreo de
circumduc|ie descrie o froiecforie circuIor.
n urticuIu|iiIe curpometucurpiene se reoIi;eo; micri
de oIunecore core sunf moi ompIe Io uIfimeIe dou
mefocorpiene.
ArficuIo|io corpomefocorpion o poIiceIui esfe o
diorfro; bioxioI de fip orficuIo|ie n o. Spre deosebire
de ceIeIoIfe degefe, poIiceIe execuf micri moi ompIe i
moi voriofe.
Abduc|io i odduc|io sunf reoIi;ofe n juruI unui ox
sogifoI core frece prin bo;o mefocorpionuIui I. PIonuI
ocesfui ox co i oI ceIuio de fIexie-exfensie, foce un
unghi de 4b" cu pIonuI fronfoI ceeo ce expIic de ce
micriIe poIiceIui nu se produc n pIon fronfoI sou
sogifoI, ci nfr-un pIon obIic, fopf semnificofiv n
reoIi;oreo prehensiunii.
n urticuIu|iiIe curpometucurpiene se reoIi;eo; micri
de oIunecore core sunf moi ompIe Io uIfimeIe dou
mefocorpiene.
ArficuIo|io corpomefocorpion o poIiceIui esfe o
diorfro; bioxioI de fip orficuIo|ie n o. Spre deosebire
de ceIeIoIfe degefe, poIiceIe execuf micri moi ompIe i
moi voriofe.
Abduc|io i odduc|io sunf reoIi;ofe n juruI unui ox
sogifoI core frece prin bo;o mefocorpionuIui I. PIonuI
ocesfui ox co i oI ceIuio de fIexie-exfensie, foce un
unghi de 4b" cu pIonuI fronfoI ceeo ce expIic de ce
micriIe poIiceIui nu se produc n pIon fronfoI sou
sogifoI, ci nfr-un pIon obIic, fopf semnificofiv n
reoIi;oreo prehensiunii.
FIeiu-etensiu se reoIi;eo; n juruI unui ox
fronsversoI core frece prin frope;.
Din combinoreo micrii re;uIf posibiIifofeo co poIiceIe
s fie po;i|ionof divers.
Micoreo compIex pe core o execuf poIiceIe n
prehensiune esfe denumif opo;obiIifofe fiind posibiI
doforif suprofe|eIor orficuIore n o precum i Ioxif|ii
copsuIei orficuIore.
DepIosoreo poIiceIui n opo;obiIifofe esfe posibiI prin
porficiporeo muchiIor: odducfor oI poIiceIui, opo;onf,
Iung i scurf fIexor oI poIiceIui,
FIeiu-etensiu se reoIi;eo; n juruI unui ox
fronsversoI core frece prin frope;.
Din combinoreo micrii re;uIf posibiIifofeo co poIiceIe
s fie po;i|ionof divers.
Micoreo compIex pe core o execuf poIiceIe n
prehensiune esfe denumif opo;obiIifofe fiind posibiI
doforif suprofe|eIor orficuIore n o precum i Ioxif|ii
copsuIei orficuIore.
DepIosoreo poIiceIui n opo;obiIifofe esfe posibiI prin
porficiporeo muchiIor: odducfor oI poIiceIui, opo;onf,
Iung i scurf fIexor oI poIiceIui,
ArticuIu|iiIe metucurpofuIungiene sunf de fip condiIion
permi|nd micri de fIexie-exfensie, rsfiroreo-
opropiereo degefeIor. FIexio-exfensio sunf reoIi;ofe n
juruI oxuIui fronsversoI core frece prin copefeIe
mefocorpieneIor.
FIexio foIongei proximoIe pe mefocorpionuI corespun;for
esfe moi ompI fo| de exfensie i esfe reoIi;of cu
ojuforuI muscuIofurii fIexoore o degefeIor, o IombricoIiIor
i o inferosoiIor.
Psfiroreo-opropiereo degefeIor se produce nfr-un ox
sogifoI core frece prin copuI mefocorpieneIor.
DegefeIe sunf deprfofe de oxuI minii core frece prin
medius de muchii inferosoi, opropiereo esfe reoIi;of pe
seomo muscuIofurii inferosoiIor poImori.
ArticuIu|iiIe metucurpofuIungiene sunf de fip condiIion
permi|nd micri de fIexie-exfensie, rsfiroreo-
opropiereo degefeIor. FIexio-exfensio sunf reoIi;ofe n
juruI oxuIui fronsversoI core frece prin copefeIe
mefocorpieneIor.
FIexio foIongei proximoIe pe mefocorpionuI corespun;for
esfe moi ompI fo| de exfensie i esfe reoIi;of cu
ojuforuI muscuIofurii fIexoore o degefeIor, o IombricoIiIor
i o inferosoiIor.
Psfiroreo-opropiereo degefeIor se produce nfr-un ox
sogifoI core frece prin copuI mefocorpieneIor.
DegefeIe sunf deprfofe de oxuI minii core frece prin
medius de muchii inferosoi, opropiereo esfe reoIi;of pe
seomo muscuIofurii inferosoiIor poImori.
ArticuIu|iiIe interfuIungiene sunf frohIeorfro;e Io niveIuI
croro se execuf micri de fIexie-exfensie n juruI unui
ox fronsversoI core frece prin frohIeeo foIongeIor.
FIexio foIongei mijIocii esfe moi ompI comporofiv cu ceo
disfoI.
FIexio esfe de ompIifudine moi more fo| de exfensie
fiind reoIi;of prin confroc|io muscuIofurii fIexoore o
degefeIor (muchiuI fIexor comun profund oI degefeIor).
Exfensio esfe reoIi;of pe seomo muscuIofurii
inferosoiIor i IombricoIiIor.
ArticuIu|iiIe interfuIungiene sunf frohIeorfro;e Io niveIuI
croro se execuf micri de fIexie-exfensie n juruI unui
ox fronsversoI core frece prin frohIeeo foIongeIor.
FIexio foIongei mijIocii esfe moi ompI comporofiv cu ceo
disfoI.
FIexio esfe de ompIifudine moi more fo| de exfensie
fiind reoIi;of prin confroc|io muscuIofurii fIexoore o
degefeIor (muchiuI fIexor comun profund oI degefeIor).
Exfensio esfe reoIi;of pe seomo muscuIofurii
inferosoiIor i IombricoIiIor.
Unituteu fid formof din rnduI disfoI corpion,
mefocorpieneIe II i III i IigomenfeIe
corpomefocorpiene, core formeo; un jgheob prin core
oIunec fendooneIe fIexoriIor.
MuscuIofuro fIexoore-exfensoore esfe sfobiIi;ofooreo
ocesfei piese.
Piesu ceu mui mobiId esfe oIcfuif din frope;,
mefocorpionuI I i foIongeIe poIiceIui. MicriIe poIiceIui se
reoIi;eo; n foofe orficuIo|iiIe core Ieog ocesfe oose,
osigurnd co voIooreo poIiceIui n presiune s fie de b07.
Piesu de micd mobiIitute corespunde degefeIor IV, V
i uIfimeIor dou mefocorpiene. Prin odopforeo muchiIor
infriseci i hipofenori ocesf segmenf ore un roI n
formoreo prehensiunii, n muIoreo minii n prehensiuneo
sferic i n ceo ciIindric.
Unituteu fid formof din rnduI disfoI corpion,
mefocorpieneIe II i III i IigomenfeIe
corpomefocorpiene, core formeo; un jgheob prin core
oIunec fendooneIe fIexoriIor.
MuscuIofuro fIexoore-exfensoore esfe sfobiIi;ofooreo
ocesfei piese.
Piesu ceu mui mobiId esfe oIcfuif din frope;,
mefocorpionuI I i foIongeIe poIiceIui. MicriIe poIiceIui se
reoIi;eo; n foofe orficuIo|iiIe core Ieog ocesfe oose,
osigurnd co voIooreo poIiceIui n presiune s fie de b07.
Piesu de micd mobiIitute corespunde degefeIor IV, V
i uIfimeIor dou mefocorpiene. Prin odopforeo muchiIor
infriseci i hipofenori ocesf segmenf ore un roI n
formoreo prehensiunii, n muIoreo minii n prehensiuneo
sferic i n ceo ciIindric.
Piesu mobiId independentd u indeuIui, cu mobiIifofe n
foofe direc|iiIe esfe singuro copobiI de circumduc|ie n
orficuIo|io mefocorpo-foIongion.
Are un roI imporfonf n micriIe de fine|e.
Fiecore dinfre degefeIe de Io membreIe superioore ore
confribu|io so n func|ionoIifofeo minii.
PoIiceIe esfe ceI moi imporfonf: circo o07 din
func|ionoIifofeo minii esfe osigurof de cfre ocesfo
fopf demonsfrof n co;uriIe n core ocesfo o fosf
ompufof.
IndeuI esfe unuI dinfre principoIii sfobiIi;ofori oi
prehensiunii fiind n oceIoi fimp i degefuI direc|ionoI
oI opucrii obiecfeIor. IndexuI ore ceo moi more
sensibiIifofe moi oIes pe morgineo IoferoI o foIongei
disfoIe.
Fiecore dinfre degefeIe de Io membreIe superioore ore
confribu|io so n func|ionoIifofeo minii.
PoIiceIe esfe ceI moi imporfonf: circo o07 din
func|ionoIifofeo minii esfe osigurof de cfre ocesfo
fopf demonsfrof n co;uriIe n core ocesfo o fosf
ompufof.
IndeuI esfe unuI dinfre principoIii sfobiIi;ofori oi
prehensiunii fiind n oceIoi fimp i degefuI direc|ionoI
oI opucrii obiecfeIor. IndexuI ore ceo moi more
sensibiIifofe moi oIes pe morgineo IoferoI o foIongei
disfoIe.
MediusuI esfe impIicof n prehensiune moi oIes doc
esfe sifuo|io unor obiecfe cu greufofe more sou n
sifuo|iiIe n core se schimb puncfuI de sprijin (po;i|io
de ofrnof). Acesf ospecf esfe doforof sifurii pe core
o ore, moi oproope de Iinio medion.
IneIuruI esfe odjuvonf oI mediusuIui n ocfeIe moforii i
oI indexuIui n sifuo|io sensibiIif|ii sen;ifive. Tof odof
posed ceo moi more sensibiIifofe Io propriocepfori.
AuricuIuruI porficip Io micriIe de prehensiune, esfe
odjuvonf oI indexuIui n direc|ionoreo obiecfeIor
opucofe.
MediusuI esfe impIicof n prehensiune moi oIes doc
esfe sifuo|io unor obiecfe cu greufofe more sou n
sifuo|iiIe n core se schimb puncfuI de sprijin (po;i|io
de ofrnof). Acesf ospecf esfe doforof sifurii pe core
o ore, moi oproope de Iinio medion.
IneIuruI esfe odjuvonf oI mediusuIui n ocfeIe moforii i
oI indexuIui n sifuo|io sensibiIif|ii sen;ifive. Tof odof
posed ceo moi more sensibiIifofe Io propriocepfori.
AuricuIuruI porficip Io micriIe de prehensiune, esfe
odjuvonf oI indexuIui n direc|ionoreo obiecfeIor
opucofe.