Sunteți pe pagina 1din 2

Kkm ffi ffimffim t

INJECTAREA F'ISURILOR CU PAKERE FORATE


pnocBounA
DE EXECUTTE
PRODUSELE
$I
SISTEMELE APLICATE:
Matarea fisurilor cu Sikadur 31 CF gi injectarea structurald a acestora cu Sikadur 52 prin pakere forate.
DETALII DE APLICARE:
Scop: Etangarea fisurilor din perete de beton armat.
Condifii de aplicare: - betonul trebuie s6 fie mai vechi de 28 de zile;
- atdt temperatura substratului cdt gi cea a mediului ambiant trebuie sd fie peste min. +5oC.
SUCCESIUNEA OPERAIIILOR:
l. Pregdtirea stratului suport: Stratul suport de beton va fi pregatit cu mijloace mecanice, prin polizare cu disc
diamantat taietor sau slefuire cu disc prevazut cu freza rotativa diamantata, pentru indepartarea completa a laptelui de ciment,
de la fata betonului si pana la agregat. Pregatirea este obligatorie pe intreaga suprafata de aplicare a mortarului epoxidic (pe
toata lungimea fisurilor, pe o latime de cca. 5-10 cm. In sectiune, fisurile se deschid in "V" pe intreaga lungime (pana la
adancimea de I cm si deschiderealafatabetonului de I cm).
2. Forarea gdurilor pentru pakere, pdnd la o addncime care depinde de grosimea peretelui (de regula cu cca. 2-3 cm
mai mare decat jumatate
din sectiunea peretelui), astfel incdt sd nu se producd traversarea completa a secliunii, ci doar
interceptarea fisurii pe zona mediand a secliunii peretelui.
Gdurile se executd alternativ, de-o parte gi de alta a hsurii, cu inclinare de 30-450 citre aceasta.
Distanla dintre capetele vizibile ale g[urilor gi linia fisurii: aprox. jumatate
din grosimea peretelui (10 cm pentru
pereti cu grosimea de 20 cm, pentru fisuri care strapung complet sectiunea peretilor). Distanla dintre doud gduri alternative
(indiferent
de pozilia acestora fald de linia fisurii): cuprinsa intre
jumatate
din dimensiunea grosimii peretilor si max. 20 cm.
Distanta dintre doud gduri consecutive (amplasate de aceeagi parte a fisurii): cuprinsa intre dimensiunea grosimii peretilor si
max.40 cm.
3. Fixarea pakerelor in g[uri gi matarea fisurii la fa]a plangeului cu Sikadur 31 CF (raport de amestec A:B
:
2:1), care
se poate aplica atat pe suport uscat (de preferat) cat si umed, cu gpaclul. Mortarul de matare va h aplicat in interiorul "V"-ului
deschis anterior si adiacent, de-o parte si de cealalta, pe o latime de 5-10 cm, intr-un singur strat de aprox. 2 mm grosime.
Finisarea stratului de mortar de matare aplicat se realizeazd,cu pensula inmuiata in solvent Sika Colma Reiniger
Temperatura stratului suport si a mediului trebuie sa se incadreze intre l0-30'C la Sikadur 3l CF Normal si 5-20"C la
Sikadur 3l CF Rapid .
La temperaturi de pana la -5oC sau +35oC
sau cand se doreste urgentarea lucrarii, in locul mortarelor Sikadur 31
CF se va utiliza produsul Sika Anchorfix 2, cu car.e se va executa matarea V-ului la fara peretelui si mansonarea gaurilor
pakerelor.
4. Injectarea se executa cu pompa manuala sau electrica, pana la constatarea refuzului, prin refularea rasinii de
injecatare printr-un paker de la partea superioara a fisurii, la care nu se insurubeaza stutul de racordaie cu furtunasul pompei.
ln cazul fisurilor existente in pereti, injectarea incepe intotdeauna dejos in sus.
SCULE, DISPOZITIVE SI ECHIPAMENTE DE PROTECTIE RECOMANDATE
I . Rotopercutanta / burghiu SDS O 13 salu @74 / 400 mm
,
parte activa / mixer (amestecator)
2. Polizor unghiular / disc diamantat A 120 sau disc cu freza rotativa diamantata A 120
3. Aspirator praf sau compresor aer comprimat.
4. Scule zrdaie: cancioc, mistrie, gletiera dreapta, pensula,spaclu, perie de sarma, galeata 10 kg.
5. Echipament de protectie: salopeta, bocanci, manusi cauciuc antiacide, ochelari protectie, masca praf, lavete.
6. Clegte cuie, patent, cheie fixa 10, cheie fixa 8.
7. Pompi de Injectare Sika@ EL-l
Pompl de Injectare Sika@ EL-2
micd Sika@ EL-I, pompa
L-2 este caraclerizatd prin rata sa
gi de aceea este mai adecvati
qi acrilice
tion -29/-
catd pentru
utilizare de cdtre ZTV-ING (RISS) din Germania.
Pompi de Injectare Sika@ MFC-I
turnarea materialului intr-un alt container.
permite pomparea continu6 fbrd
ensiunea granulari maximd care
nrm.
Pomptr de Injectare Sika@ Hand-l
Pompl de Injectare Sika@ Hand-2
dla
Pompa de Injectare Sika Hand-2 este adecvatd pentru
injectarea rdgini iuretanice gi acrilice cu
viscozitate redus Injection -2gl-l0ll-l}Sl-
201/-2031-45t
si
Se atrage atentia asupra necesitblii de a curala periodic uneltele de lucru cu solvgnt Sika Colma Reiniger penfu a nu
se ajunge la imposibilitatea utilizdrii lor prin intdrirea rdginilor pe acestea.
inainte de a utiliza produsele care alcf,tuiesc sistemul Sika prezentat, vd rugf,m a consulta Figele Tehnice ale acestora.
Sika Romania SRL, Sediul Central: Brasov, Str.loan Clopotel nr.4, Op nr. 6,Cp722
Tel: +40/268i406
212;Fu:+4012681406213; E-mail: office.brasov@ro,sika.com
Birou Bucuresti - Chiajna 077040, Sos. de Centura nr.13, jud.
llfov
Tel; + 401211317 33 38/39 ; Fax: + 401211317 33 45
CUI 14430652; J08/ 852/ 05.05.2003
UNICREDIT TIRIAC Bank R03',lBACX0000000031193310
Instructor
Consultant
fuIENTUL