Sunteți pe pagina 1din 2

Memoriu tehnic

1. Date general- denumirea investitiei;


-amplasamentul
-titularul investitiei;
-beneficiarul ;
-elaboratorul.

2. Descrierea situatiei existente,inclusiv referiri la expertia tehnica,SPF si SF;
3. Suprafata ocupata de constructie si statutul juridic al terenului pe care este amplasata constructia.
4. Informatii privind studiile de teren :topo,geo,hidro;
-topo:in sist national de referinta,stereo 75
-geo:zona climaterica a amplasamentului,zonarea seismica,foraje;
5. Descrierea lucrarilor proiectate:referinte la proiectarea in plan,in profil longitudinal si transversal.
-dispozitive de scurgere a apelor;
-consolidari;
-intersectii;
-poduri si podete;
-trotuare;
-asigurarea rezistentei solutiei proiectate
-stabilitatea si siguranta in exploatare
6. Modul de deviere sau protejare al utilitatilor.
7. Durata de executie a lucrarii.
8. Modul de interventie dupa expirarea duratei de viata.
9. Utilizarea resurselor locale.
10. Verificarea proiectului.
11. Masuri de protectie a muncii care trebuie respectate pe durata executarii c-tiei