Sunteți pe pagina 1din 12

Turbine eoliene

Cuprins
1.Introducere...............................................................................................................................3
2.Istoria turbinelor eoliene..........................................................................................................3
3. Diagrama care descrie partile componente ale unei turbine...................................................5
3.1 Compunerea sistemului:....................................................................................................5
3.2 Cum functioneaza o turbina eoliana ?...............................................................................6
4. ipuri de turbine eoliene.........................................................................................................!
4.1 urbine eoliene cu a" orizontal............................................................................!
4.2 urbinele eoliene cu a" #ertical ..........................................................................!
5. $roiectare si constructia turbinelor eoliene.............................................................................%
6. &tilizarea energiilor regenerabile in tarile din 'uropa si pe plan mondial.............................%
!. (#anta)e................................................................................................................................1*
%. Deza#anta)e...........................................................................................................................11
+. Concluzie..............................................................................................................................12
1*. ,ibliografie.........................................................................................................................12
1.Introducere
Scopul raportului tehnic
In acest raport #om analiza generatoarele eoliene- istoria lor- tipurile de turbine si
importanta acestora in ziua de azi. .e #or analiza atat a#anta)ele- cat si deza#anta)ele acestor
generatoare.
Figura 1 Turbine Eoliene
Definitie
urbina eoliana este dispoziti#ul care transforma energia cinetica primita de la #ant in
energie mecanica. Daca energia mecanica este folosita pentru a produce electricitate- aparatul
se poate numi generator eolian.
'nergia eoliana este o energie regenerabila.
2.Istoria turbinelor eoliene
/orile de #ant au fost folosite 0n $ersia 1azi Iran2- inca din anul 2** I.3.. $rimele caziro
cunoscute de alimentare a unei masini cu electricitate cu a)utorul #antului a fost roata de #ant
creata de 3eron din (le"andria. Insa primele mori de #ant practice au fost construite in
.istan- o regiune dintre (fganistan si Iran- din secolul al saptelea. (ceste 4$anemone au fost
mori de #ant cu a" #ertical- care au a#ut arbori #erticali lungi cu lame dreptung5iulare.
6abricate din sase 7 douasprazece #ele acoperite in material de stofa- aceste mori de #ant au
fost folosite pentru a macina cereale sau sa scoata apa.
Figura 2 Turbina eoliana producatoare de electricitate a lui James Blyth fotografiata in 1891
/orile de #ant au aparut pentru prima dat in 'uropa in timpul '#ului /ediu. $rimele
surse istorice a utilizarii lor in (nglia sunt din secolele 11 sau 12. (lte surse istorice indica
spre cruciatii germani care in anul 11+* au mers in .8ria unde au construit mori de #ant. In
secolul al 149lea mori de #ant olandeze erau folozite pentru a drena zone din delta :inului.

Figura 3 Prima turbina eoliana operata automat construita in !le"eland 188# de !harles F$
Brush
$rima turbina eoliana care a generat electricitate- a fost o turbina eoliana ce functiona cu
a)utorul bateriilor instalata in Iulien 1%%! de ;ames ,l8t5 pentru a9si lumina casa de #acanta
din /ar8<ir<- .cotia. Cate#a luni mai tarziu in#entatorul american C5arles 6 ,rus5 a
construit prima turbina eoliana operata automat ce produce electricitate.
3. Diagrama care descrie
partile componente ale
unei turbine.
3.1 Compunerea sistemului:
1. Pale
9 6orma si conceptia lor este esentiala pentru
a asigura forta de rotatie necesara. (cest
design este propriu fiecarui tip de generator
electric.
2. =acela
9 Contine generatorul electric asigurand si o protectie mecanica
3. $ilon
9 (sigura strucura de sustinere si rezistenta a ansamblului superior.
4. 6undatie
9 (sigura rezistenta mecanica a generatorului eolian.
3.2 Cum functioneaa o turbina eoliana !
.istemul se bazeaza pe un principiu simplu. >antul pune in miscare palele care la
randul lor actioneaza generatorul electric. .istemul mecanic are in componenta si un
multiplicator de #iteza care actioneza direct a"ul central al generatorului electric.
Curentul electric obtinut este- fie transmis spre imagazinare in baterii si folosit apoi cu
a)utorul unui in#ertor DC9(C in cazul turbinelor de mica capacitate - fie li#rat direct retelei de
curent alternati# 1 (C2 spre distribuitori.?5@
". Tipuri #e turbine eoliene
urbine eoliene- la care energia primarA este energia eolianA. ipuri de turbine
eoliene:
a2 urbine eoliene cu a" orizontal
b2 urbine eoliene cu a" #ertical 1cu palete cu ung5i de instalare #ariabil-
Darrieus- .a#onius2?1@
".1 Turbine eoliene cu a$ oriontal
(cestea se pot roti atat pe o a"a orizontala cat si pe o a"a #erticala.?3@
Figura " Turbina cu a$ oriontal
4.2 Turbinele eoliene cu a$ %ertical
(cestea au un rotor principal aran)at in pozitie #erticala. (#anta)ul c5eie al
acestei turbine este ca turbina nu trebuie indreptata spre #ant pentru a fi eficienta.?3@
.
Figura & Turbina eoliana cu a$ %ertical
&. 'roiectare si constructia turbinelor eoliene
urbinele eoliene sunt proiectate pentru a e"ploata energia #antului care e"ista intr9o
locatie. /odeling9ul aerodinamic este folosit pentru a determina inaltimea optima a turbinei-
controleaza sisteme- numarul lamelor si forma lamelor.
urbinele eoliene transforma energia #antului in electricitate- ce urmeaza sa fie
distribuita. urbinele eoliene con#entionale cu a" orizontal pot fi impartite in 3 componente:
:otorul- care consta in apro"imati# 2*B din costul turbinei eoliene- include si lamele
Ceneratul- care consta in apro"imati# 34B din costul turbinei eoliene
Componenta suport- care consta in apro"imati# 15B din costul turbinei eoliene-
include mecanismul turnului si al rotorului
(. )tiliarea energiilor regenerabile in tarile #in Europa si pe plan
mon#ial
Dnceputa cu cca. 3* de ani 0n urma- utilizarea energiilor regenerabile 0n special a
energiei solare- eoliene- apelor geotermale si a mareelor- pro#ocata de prima criza a petrolului
din 1+!2- a a)uns 0n prezent sa reprezinte un procent important din balanta de furnizare a
energiei 0n multe tari ce poseda potential in acest domeniu- printre care citam:
12 .uedia : 5idro 55B-
22 Islanda : 5idro 1!B- geotermala 55B
32 'l#etia : 5idro 43B
42 urcia : biomasa +B- geotermala 1B
52 Cermania : eoliana 4*B din capacitatea mondiala
Dn aceste tari se depaseste cu mult pragul propus prin Directi#ele &' pEna 0n anul
2*1* 0n domeniul utilizarii energiilor regenerabile de 12B- legat si de respectarea pre#ederilor
protocolului de la F8oto.?4@
$rincipalele pErg5ii 0n acest domeniu sunt:
a. In#estitiile masi#e de la 5 miliarde dolari din 1++5 pEna la peste 2* miliarde dolari in
2**3 pe plan mondial- economiile anuale realizate la energie primara 1carbune-
5idrocarburi2 fiind estimate numai in .&( la cca. 36 miliarde de dolari pe an 0ncepand
din 2**5. 'nergia #erde fiind nepoluanta rezulta ca 0n plus se economisesc si
c5eltuielile ascunse cum ar fi cele pentru sanatate publica si cele legate de pierderi de
recolte #is9a9#is de ploile acide.Ceea ce este ciudat este faptul ca- pentru producerea
energiei electrice cu cele mai poluante te5nologii 0n centralele pe carbune si cele
nucleare- se in#estesc si in prezent cca. +*B din fondurile disponibile- pe cEnd
utilizEnd te5nologii curate doar cEte#a procente- desi acestea se implementeaza usor si
nu au efecte noci#e asupra mediului 0ncon)urator.
b. .ub#entii importante care a)ung pEna la 11* ' G m
2
de colectori solari folositi pentru
incalzirea spatiilor 0n Cermania. Dn conformitate cu pre#ederile Cartii albe pentru
energii regenerabile 11++!2 se pre#ede ca p0na 0n 2*1* sa fie instalati 1** milioane m
2

de colectori solari 0n toata 'uropa. .e mentioneaza ca 0n prezent 0n .pania sunt
instalati mai mult de 5**.*** m
2
de colectori solari. Dn Cermania se acorda deasemeni
sub#entii importante pentru montarea de celule foto#oltaice integrate 0n special 0n
acoperisurile si ferestrele cladirilor e"istente.
c. Dmbunatatirea te5nologiilor de producere a instalatiilor care duce la scaderea pretului
de cost 1de e". la celule foto#oltaice de la 3* HGI 0n urma cu 3* de ani la cca.394 'GI-
0n prezent2.
$e plan mondial la ni#elul anului 2**3 capacitatile instalate de utilizarea energiilor
regenerabile se prezinta astfel:
(ceasta capacitate reprezinta cca. 1+B din capacitatea instalatiilor 5idro mari si 4 B din
capacitatea totala instalata pentru producerea energiei electrice.
Dntre tarile 0n curs de dez#oltare se remarca pasii mari facuti 0n ultimul timp de C5ina care are
cca. 55B din numarul total de colectoare solare montate pe plan mondial.
.i in :omEnia au e"istat preocupari 0n domeniul utilizarii energiei solare 1colectoare solare cu
serpentina de Cu- pe litoral2 energiei #Entului 1.f. C5eorg5e2- energiei geotermale 10n special
in (rdeal2.
Dn lipsa preocuparii si a intretinerii corespunzatoare- aceste instalatii au fost practic
abandonate.
$entru anul 2**5 s9au fi"at prin lege- 0n sarcina producatorilor de energie electrica
procente din productia anuala ce urmeaza a fi realizate cu utilizarea energiilor regenerabile
1de e"emplu *-!B utiliz0nd energie solara2.
Energia eoliana.
Conform analistului ("el 'un5off de la ,anca de In#estitii ,ear .tearns International- in
'uropa energia pro#enita din centrale eoliene #a a)unge la 65.*** /J- iar sumele necesare
in#estitiilor #or fi 6*9!* mld. euro.
In urmatorii % ani #a fi instalata o putere de 11*.*** /J in centralele eoliene. Daca
acestea s9au dez#oltat pe zonele de coasta- in prezent tendinta este de a construi unitati in
interior pentru a furniza energie pentru mii de gospodarii- ferme- mici intreprinderi.
Cea mai dez#oltata zona eoliana in Cermania este Jestfalia 9 regiunea .intfeld- unde sunt
montate 65 de instalatii cu o capacitate de 1%* milioane <J5 pe an 1adica suficient pentru
5*.*** gospodarii2.
Cel mai mare producator mondial de turbine eoliene este firma 6lender Cmb3- care
li#reaza 4*B din toate centralele eoliene instalate in lume 1'uropa- .&( si C5ina2.
K intreaga industrie s9a dez#oltat pentru fabricarea componentelor- pentru ser#icii de monta)-
intretinere- e"ploatare.
Centralele eoliene actuale au puteri standardizate- incepand de la 1** <J la 5
/JGunitate. &nde este posibil- unitatile sunt cuplate in baterii pentru a obtine puteri mai
mari.
Industria romaneasca ar putea sa se implice intr9o piata de 6*9!* mld.euro 1estimata pe %
ani2- putand produce o serie de componente cum ar fi: motoare si generatoare electrice-
componente mecanice 9 arbori grei- stalpi de sustinere- carcase- reductoare- confectii metalice-
pe baza de a#anta)e comparati#e si competiti#e.
(pro"imati# %*B din energia eoliana din lume este produsa acum in California- dar
energia eoliana este pe cale de raspandire /idIest9ul american- in 'uropa9 in special in
,elgia 9 si in alte regiuni.
*. +%anta,e
Dn conte"tul actual- caracterizat de cre terea alarmantA a poluArii cauzate de
producerea energiei din arderea combustibililor fosili- de#ine din ce 0n ce mai importantA
reducerea dependen ei de ace ti combustibili.
'nergia eolianA s9a do#edit de)a a fi o solu ie foarte bunA la problema energeticA
globalA.

&tilizarea resurselor regenerabile se adreseazA nu numai producerii de energie- dar
prin modul particular de generare reformuleazA i modelul de dez#oltare- prin
descentralizarea surselor. 'nergia eolianA 0n special este printre formele de energie
regenerabilA care se preteazA aplica iilor la scarA redusA.?2@
$rincipalul a#anta) al energiei eoliene este emisia zero de substan e poluante i gaze
cu efect de serA- datoritA faptului cA nu se ard combustibili.
Nu se produc de euri . $roducerea de energie eolianA nu implicA producerea nici unui
fel de de euri.
Costuri reduse pe unitate de energie produs. Costul energiei electrice produse 0n
centralele eoliene moderne a scAzut substan ial 0n ultimii ani- a)ungEnd 0n ..&.(. sA
fie c5iar mai mici decEt 0n cazul energiei generate din combustibili- c5iar dacA nu se
iau 0n considerare e"ternalitA ile negati#e inerente utilizArii combustibililor clasici.
Dn 2**4 pre ul energiei eoliene a)unsese de)a la o cincime fa A de cel din anii 1+%*- iar
pre#iziunile sunt de continuare a scAderii acestora deoarece se pun 0n func iuni tot mai
multe unitA i eoliene cu putere instalatA de mai mul i megaIa i.
Costuri reduse de scoatere din func iune . .pre deosebire de centralele nucleare- de
e"emplu- unde costurile de scoatere din func iune pot fi de cEte#a ori mai mari decEt
costurile centralei- 0n cazul generatoarelor eoliene- costurile de scoatere din func iune-
la capAtul perioadei normale de func ionare- sunt minime- acestea putEnd fi integral
reciclate.
-. Dea%anta,e
$rincipalele deza#anta)e sunt resursa energeticA relati# limitatA- inconstan a datoritA
#aria iei #itezei #Entului i numArului redus de amplasamente posibile. $u ine locuri pe
$AmEnt oferA posibilitatea producerii a suficientA electricitate folosind energia #Entului.?2@
La 0nceput- un important deza#anta) al produc iei de energie eolianA a fost pre ul destul de
mare de producere a energiei i fiabilitatea relati# redusA a turbinelor. Dn ultimii 25 de ani-
eficacitatea energeticA s9a dublat- costul unui <J5 produs scAzEnd de la *-! euro la circa *-32
euro 0n prezent.
Figura ( . Ferm/ #e energie eolian/ 0n Tarifa1 Spania
&n alt deza#anta) este i Mpoluarea #izualAM 9 adicA- au o apari ie neplAcutA 9 i de
asemenea produc Mpoluare sonorAM 1sunt prea gAlAgioase2. De asemenea- se afirmA cA
turbinele afecteazA mediul i ecosistemele din 0mpre)urimi- omorEnd pAsAri i necesitEnd
terenuri mari #irane pentru instalarea lor. (rgumente 0mpotri#a acestora sunt cA turbinele
moderne de #Ent au o apari ie atracti#A stilizatA- cA ma inile omoarA mai multe pAsAri pe an
decEt turbinele i cA alte surse de energie- precum generarea de electricitate folosind
cArbunele- sunt cu mult mai dAunAtoare pentru mediu- deoarece creeazA poluare i duc la
efectul de serA.
&n alt deza#anta) este riscul mare de distrugere 0n cazul furtunilor- dacA #iteza #Entului
depA e te limitele admise la proiectare. KricEt de mare ar fi limita admisA- 0ntotdeauna e"istA
posibilitatea ca ea sA fie depA itA.
2. Concluie
Lumea se sc5imba. Incet- incet 1poate uneori prea incet2 incepem sa ne dam seama ca
ne taiem craca de sub picioare. .i o punem pe foc. .i pentru ca suntem fiinte inteligente- ne
adaptam. >ec5ile centrale care ard carbuni si innegresc cerul si plamanii #or de#eni o
amintire 1neagra 7 e#ident2 a unei epoci de cosmar pentru stratul de ozon.
$utem spune astfel ca omul- ca fiu al $lanetei- se maturizeaza. $ana acum a supt de la
sanul mamei in copilarie- i9a luat si camasa de pe spate in adolescenta- iar acum- a)uns pe
picioarele lui- isi ingri)este maica batrana si bolna#a.
.a speram ca el- omul- nu se #a lasa pagubas.
13. 4ibliografie
1. 5ttp:GGro.Ii<ipedia.orgGIi<iGurbinBC4B%3
2. 5ttp:GGro.Ii<ipedia.orgGIi<iG'nergieNeolianBC4B%3
3. 5ttp:GGen.Ii<ipedia.orgGIi<iGJindNturbineOurbineNdesignNandNconstruction
4. 5ttp:GGnaturenerg8.roGinde".p5p?pagP!QidP+16QtitluNpaginaP'nergieB2*eoliana
B2*9B2*DomeniuB2*e"plozi#
5. 5ttp:GGIII.ade#arul.roGactualitateG6orta9#antului9castiga9energiei9
regenerabileN*N3!!+6665.5tml