Sunteți pe pagina 1din 10

ANALIZA SWOT-RELAIA COAL-GRDINI-

FAMILIE
(proiect de coni!iere " p#rin$i!or%
PUNCTE TARI
-Peste jummtate din numrul elevilor i
precolarilor au rezultate bune i oarte
bune!
-Rata abandonului colar este "!
-E#isten$a unui numar mic de elevi i
precolari %n clas permite o observare
mai bun a acestora de ctre %nv$tor i
educatoare!
-E#isten$a personalului didactic caliicat
i titular permite realizarea unui
%nv$m&nt de calitate 'dar i creterea
%ncrederii prin$ilor %n institu$iile
colare!
-Rela$iile interpersonale(%nv$tor-
elev'educatoare )precolar'educatori )
prin$i* avorizeaz un climat desc+is i
stimulativ!
-Tinere$ea prin$ilor acestor elevi i
precolari creaz premise pentru
realizarea unui parteneriat eicient
coal-,rdini$-amilie!
-Nivelul bun de cultur i instruire al
unor prin$i ai acestor copii ajut la o
mai bun %n$ele,ere a demersului
declanat de cadrul didactic!
--orin$a cadrelor didactice de a consilia
prin$ii %n problemele care %i preocup
pe acetia'dar i %n probleme pe care
acetia nu le sesizeaz!
PUNCTE ./A0E
-Elevi cu rezultate slabe la %nv$tur!
-Elevi i precolari cu probleme de
disciplin sau de stabilitate emo$ional!
-1amilia nu se implic suicient %n
educarea copiilor!
-E#isten$a unor amilii monoparentale
sau a unor prin$i pleca$i %n
strintate'copiii iind lsa$i %n ,rija
bunicilor sau a unor rude!
-Nivelul sczut de cultur i instruire a
unor prin$i!
-.tarea material precar a unor amilii!
-Absentarea nemotivat a prin$ilor unor
copii at&t de la edin$ele cu prin$ii c&t i
de la activit$ile e#tracolare or,anizate
%n coal!
-Neimplicarea unor prin$i %n activit$i
desurate la nivelul colii'comunei!
-Necunoaterea de ctre prin$i a
preocuprilor'dorin$elor'aptitudinilor
propiilor copii!
-Reuzul cate,oric al unor prin$i de a
accepta ideea c au un copil cu dierite
probleme izice sau psi+ice!
-Necunoaterea de ctre unii prin$i a
pro,ramului de lucru al copiilor'a
,rupului de prieteni !
-/ipsa de comunicare a prin$ilor cu
copiii' dar i cu partenerii lor de via$
sau cu cadrele didactice' care poate avea
repercursiuni asupra dezvoltrii
ulterioare a copiilor!
-Prin$ii sunt prea ocupa$i i pierd din
vedere comunicarea cu copiii lor i cu
cadrele didactice!
-2izitele cadrelor didactice din ce in ce
mai rare la domiciliile precolarilor i
elevilor!
-Cadre didactice care nu cunosc bine
situa$ia tuturor copiilor lor'starea lor de
sntate 'rela$iile din amilie'starea
material!

3P3RTUNIT45I
-Posibilitatea creterii randamentului
colar prin implicarea tuturor actorilor
educa$ionali %n procesul instructiv )
educativ!
-Creterea de oerte educa$ionale prin
curriculum la decizia colii!
--iversiicarea activit$ilor e#tracolare
i implicarea prin$ior alturi de elevi i
dascli %n desurarea i pre,tirea
acestora!
-Consilierea prin$ilor de ctre dascli'
pentru cunoaterea copiilor i
%n$ele,erea problemelor dintre prin$i i
copii!
--ezvoltarea personalit$ii comple#e a
copiilor prin implicarea acestora %n
proiecte educa$ionale
dierite'concursuri'estivaluri!
-Contactul permanent al institu$iilor
colare cu colectivele de prin$i i al$i
actori educa$ionali din comunitate!
A6ENIN54RI
-Rezultate din ce %n ce mai slabe ale
elevilor la %nv$tura!
-Creterea numrului elevilor cu
abandon colar!
-Creterea numrului de cazuri de
indisciplin!
-Creterea instabilit$ii emo$ionale i
lipsa de comunicare a elevilor i
precolarilor cu prin$ii'educatorii i
cole,ii!
-Izolarea copiilor cu probleme
comportamentale de ctre cole,ii de
,rup!
-Realizarea de parteneriate eiciente
intre institu$iile educa$ionale i amilie!
30IECTI2E7
-. optimizm comunicarea dintre coal-,rdini$'amilie!
-. optimizm comunicarea dintre copii i cadre didactice'dintre copii i ceilal$i
membri ai amiliei!
-. identiicm aspectele unc$ionale i disunc$ionale %n rela$ia dintre copii i
prin$ii acestora!
-. descoperim modalit$i de disciplinare pozitiv!
-. aplicm re,ulile ascultrii active!
-. primim i s oerim eed-bac8!
-. crem o atmoser de %ncredere'cldur i desc+idere!
-. cretem ,radul de implicare a prin$ilor %n toate activit$ile colare i
e#tracolare!
-. sc+imbm mentalit$ile neadecvate ale unor prin$i a$ de coal!
/I.TA -E ACTI2IT45I
9!2 invitm s ne cunoatem' %n clasa noastr:
;!. ne cunoatem drepturile i %ndatoririle:
<!2 cunoate$i copiii=
>!. eliminm %mpreun violen$a %n r&ndul copiilor:
?!.-l primim %mpreun pe .&ntul prunc Isus:
@!Este rela$ia dintre copil i printe o problem rezolvat=
A!Cum'c&t i c&nd s ne ajutm copiii=
B!. cunoatem locul de munc al prin$ilor notri:
C!Analiza rezultatelor activit$ilor
-E.CRIEREA ACTI2IT45I/3R
&'( IN(ITM S NE C)NOATEM* +N CLASA NOASTR,
Dic-$ii c- p#rin$ii .i in/it"$i" !" re"!i0"re" proiect-!-i
O1iecti/e2
mobilizarea prin$ilorD
inormarea prin$ilor despre scopul'obiectivele'desurarea
proiectului'oportunit$i!
De3#.-r"re2
primirea invita$ilorD
vizitarea i prezentarea coliiD
prezentarea proiectului'propuneri'completri din partea prin$ilor!
Re"!i0#ri2
participarea tuturor prin$ilorD
oerta prin$ilor de a populariza i %mbunt$i proiectulD
contientizarea beneiciilor pe care le vor avea copiii 'prin$ii'coala' %n urma
derulrii acestui proiect!
4'S NE C)NOATEM DRE5T)RILE I +NDATORIRILE,
C-no".tere" re6-!"7ent-!-i .co!"r
O1iecti/e2
prezentarea re,ulamentului colarD
prezentarea re,ulamentului de ordine interioar!
De3#.-r"re2
discu$ii pe baza re,ulamentului prezentatD
propuneri de %mbunt$irea re,ulamentului cu ajutorul prin$ilorD
cunoaterea drepturilor dar i a indatoririlor tuturor pr$ilor!
Re"!i0#ri2
contientizarea prin$ilor c au drepturi 'dar i obli,a$iiD
an,ajamentul prin$ilor de a se implica %n problemele colii!
8!( C)NOATEI CO5III9
O1iecti/e2
s convin,em prin$ii s petreac mai mult timp cu copiii lor i s-i
doreasc s-i cunoasc mai bine D
s-i %nv$m pe prin$i cum s-i %mbunt$easc rela$ia i comunicarea cu
acetiaD
s-i convin,em pe prin$i care comportamente trebuie apreciate i care
descurajate!
De3#.-r"re2
aplicare de c+estionare prin$ilorD
prezentarea compertamentelor pozitive i ne,ative ale copiilorD
indica$ii de %mbunt$ire a comunicrii cu copiii!
Re"!i0#ri2
%n$ele,erea de ctre prin$i a aptului c ambii membrii ai amiliei trebuie s
participe la educarea copiilorD
au recunoscut aptul c nu %i cunosc suicient copiii i au acceptat saturile
i metodele de eliminare a acestor situa$iiD
au ,sit solu$ii potrivite pentru %mbunt$irea comunicrii cu copiii i coala!
:'S ELIMINM +M5RE)N (IOLENA +N R;ND)L CO5IILOR,
O1iecti/e2
s inormm prin$ii despre situa$ia disciplinar real din coalD
s rezolvm %mpreun situa$iile de comportare violent din coal!D
De3#.-r"re2
prezentarea i discutarea unor acte de indisciplinD
interpretarea c+estionarelor adresate copiilorD
c+estionare pentru prin$iD
propuneri acute de prin$i pentru eliminarea cazurilor de violen$ !
Re"!i0#ri2
%n$ele,erea de ctre prin$i a aptului c amilia este un puternic e#emplu
pentru copil!
implicarea prin$ilor %n rezolvarea unor cazuri de indisciplin c+iar dac nu
este vorba despre copilul lor!
selectarea de ctre prin$i a emisiunilor pe care copiii le vd la televizor!
<'S-L 5RIMIM +M5RE)N 5E SF;NT)L 5R)NC IS)S,
Ser1"re de Cr#ci-n
O1iecti/2
implicarea prin$ilor %n or,anizarea i desurarea serbrii de Crciun!
De3#.-r"re2
3r,anizarea spectacolului cu consultarea prin$ilorD
or,anizarea repeti$iilor cu participarea unor prin$iD
implicarea prin$ilor %n procurarea costumelor pentru spectacol i pre,tirea
cadourilorD
desurarea spectacolului!
Re"!i0#ri2
creterea numrului de prin$i'bunici'steni la spectacolD
distribuirea de daruri pentru to$i copiii 'prin$ii i participan$ii la spectacol!
='ESTE RELAIA DINTRE CO5IL I 5RINTE O 5RO>LEM
REZOL(AT9
O1iecti/e2
s reuim s-i acem pe prin$i s %n$elea, c ei pot inluen$a i conduce
comportamentul copiluluiD
prin$ii s-i dezvolte abilit$ile de baz care %i ajut s inluen$eze %n mod
eectiv comportamentul copilului!
De3#.-r"re2
C+estionare pentru prin$i i copii despre realit$ile rela$iilor dintre eiD
discu$ii pentru solu$ionarea conlictelor dintre prin$i i copii!
Re"!i0#ri2
prin$ii au discutat i au %mprtit din e#perien$ele personaleD
au descoperit metode eiciente de inluen$are a comportamentelor copiilor'de
%mbunt$ire a comunicrii printe-copil!

?'C)M*C;T I C;ND S NE A@)TM CO5III9


O1iecti/e2
%nsuirea unor re,uli i metode simple de a-i ajuta copiii %n activitatea
colarD
%ncurajarea prin$ilor de a recunoate problemele pe care le au cu copiii!
De3#.-r"re"2
c+estionare le,ate de comportamentul copiilor %n diverse situa$ii'atitudinea
prin$ilor a$ de aceste situa$iiD
ateptrile prin$ilorD
lucru eectiv cu prin$ii!
Re"!i0#ri2
colaborarea eicient %ntre prin$i'convin,erea c pot %nv$a unul de la altulD
deprinderea unor metode de lucru cu copiii!
A'S C)NOATEM LOC)L DE M)NC AL 5RINILOR NOTRI,
(i0it# !" !oc-! de 7-nc# " -nor p#rin$i
O1iecti/2
prezentarea mai multor meserii!
De3#.-r"re2
mobilizarea prin$ilor i copiilorD
or,anizarea unor vizite la locul de munc al unor prin$iD
or,anizarea unei e#cursii %mpreun cu prin$ii!
Re"!i0#ri2
o mai bun colaborare %ntre coal'amilie'i copiiD
bucuria prin$ilor de a le vorbi copiilor despre locul lor de munc'despre
elul cum se c&ti, %n via$ lucrurile de care avem nevoie!
B'ANALIZA REZ)LTATELOR ACTI(ITILOR
5#rin$ii "- Cn$e!e2
-s ajute cu ce pot %n activitatea didacticD
-s sus$in i s dezvolte motiva$ia copilului pentru %nv$areD
-s ie un actor important %n educarea copiluluiD
-s acorde sprijin colii atunci c&nd e nevoieD
-c sunt aspecte despre copii pe care le pot ala numai de la coalD
-c uneori %n$ele, ,reit i judec supericial unele aspecte colareD
-c din colaborarea coal-amilie ambele pr$i au de c&ti,at!
+n/#$#tor-! .i ed-c"tor-! "- Cn$e!e2
-s colaboreze mai str&ns cu amiliaD
-s ac primii pai %n aceast rela$ieD
-c toate problemele se rezolv cu perseveren$ i druireD
-c mai sunt multe de cut %n acest domeniu i c trebuie s %ncerce permanent s
sc+imbe mentalit$ile ,reiteD
-s nu manieste o pozi$ie de superioritate a$ de prin$i i s %i asume i propria
responsabilitate pentru eecurile copiilor!